SPREUK VAN DE DAG 2022

Woorden uit eenzelfde lijst en eenzelfde kolom kun je niet zomaar door elkaar vervangen.
Hieronder staat een onzin oorspronkelijke tekst gevolgd door elke dag in 2022 dezelfde tekst 
     met vervanging van elk klein geschreven woord door een willekeurig ander woord
     uit dezelfde lijst(en) en kolom(men)1-jan-2022 Oorspronkelijke tekst


- hallo knoebelboebel hoe_staat_het_ermee?
- okidootjes KLUISJEMUISJE , IK GA OP avontuur , het_is_tijd_voor_verandering
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzaam_en_alleen
- dit_mag_je_niet_missen , wees_er_maar_gewoon , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wereld ontdekken
- joepie , LATEN WE snel starten 
- WE GAAN ONS eerst voorbereiden EN WE bespreken alles IN EEN mooi restaurant
- je_bent_een_kanjer ! WE maken ER EEN groot feest VAN !

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 1 is 1-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- open_je_ogen_toch_eens platjepraatje gaat_het_goed? 
- okidootjes KLUISJEMUISJE , IK GA OP dronkelap , tromgeroffel 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzaam_en_verlaten 
- voel_je_een_atleet_met , ik_heb_veel_grote_verplichtingen_aan_u_als , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid doordrongen_zijn_van 
- vent_wat_fijn , LATEN WE aangemarcheerd bestellen 
- WE GAAN ONS met_ingang_van aanstalten_maken EN WE discussiëren overgespijkerd IN EEN gaaf bikhuis 
- smashing ! WE rechtzetten ER EEN even graffitiwereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 2 is 2-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_maak_snippers_van_jou hulkenulke mankeer_je_wat? 
- het_is_zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP particularist , zet_je_vast 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_leven_niets_meer_waard 
- kom_nu_kijken , watblief? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent vinden_tegen 
- jodelahi , LATEN WE als_de_bliksem invloed_uitoefenen 
- WE GAAN ONS from_scratch een_stok_achter_de_deur_houden EN WE bediscuteren vervolledigd IN EEN verzorgd catering 
- je_bent_geweldig ! WE nakijken ER EEN steeds bloemenliefhebber VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 3 is 3-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- onderuit droomloompje ben_je_kwaad? 
- ready_to_go KLUISJEMUISJE , IK GA OP jachtgenot , nu_komt_het_eropaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_niets 
- voor_de_laagste_prijs , hierheen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jong_en_oud uitvinden 
- wat_je_ver_haalt_is_lekker , LATEN WE doorgezoefd liggen_aan 
- WE GAAN ONS aangeslingerd inklaren EN WE raad_houden bijeengestapeld IN EEN toonbaar homocafé 
- te_gek_gedaan ! WE er_wat_aan_doen ER EEN hoe stenenverzamelaar VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 4 is 4-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_hou_je_in_de_smiezen friemelwiebel je_kijkt_alsof_je_het_in_Keulen_hoort_donderen 
- zo_gebeurd KLUISJEMUISJE , IK GA OP zelfvernietigingswens , we_geven_hem_van_Jetje 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niets 
- je_vriendinnen_zullen_jaloers_zijn , mag_ik_u_iets_aanbieden? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal een_licht_opgaan 
- jauwie , LATEN WE nagedraafd ontspringen_uit 
- WE GAAN ONS aangebonden operationaliseren EN WE parlementeren vastgebonden IN EEN keurig snackkot 
- waar_ben_je_eigenlijk_nooit_geweest? ! WE bijschaven ER EEN loodzwaar erotiek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 5 is 5-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_ziet_daar_niet_goed_uit heukelkeukel hoe_ga_je? 
- het_is_rond KLUISJEMUISJE , IK GA OP nadorst , voort_met_de_geit 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_nergens 
- hou_je_op_de_hoogte_met , is_alles_naar_wens? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder op_het_spoor_komen_van 
- hoc_habet , LATEN WE gesneld bijdragen 
- WE GAAN ONS aangebroken klaren EN WE doorexerceren samengeschroefd IN EEN smaakvol tapaspaleis 
- herhaling ! WE bijstellen ER EEN oneven jachtclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 6 is 6-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- als_je_dat_toch_doet plurkgurk wat_heb_je_op_je_hart? 
- actief_en_werkend KLUISJEMUISJE , IK GA OP spilzucht , in_de_slaglinie 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_de_weg_kwijt 
- alleen_het_beste_is_goed_genoeg , tel_uit_je_winst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder achter_iets_zijn 
- bis , LATEN WE afgerausd aanstichten 
- WE GAAN ONS ingegaan de_weg_bereiden_voor EN WE vergaderen gekit IN EEN afgekleed drankhuis 
- best_wel_ok_binnen_het_budget ! WE rechttrekken ER EEN veelvoud wandelclubje VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 7 is 7-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ga_jij_maar_zo_door_hoor miemenaatje hoe_stelt_u_het? 
- geen_bezwaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP snelheidszucht , dit_is_het_moment 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_geen_leven 
- goed_voor_uw_portemonnee , kunt_u_nog_iemand_gebruiken? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE alleman ertegenop_lopen 
- het_is_alsof_je_weer_thuiskomt , LATEN WE doorgerend emaneren_uit 
- WE GAAN ONS aangeboden het_pad_effenen_voor EN WE bespreken aangeklopt IN EEN strak_in_het_pak friethof 
- onthutsend_goed ! WE beschaven ER EEN veel clubleven VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 8 is 8-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_hangt_iets_in_de_lucht koeloelenwapper alles_ok_met_jou? 
- gaan_we_doen KLUISJEMUISJE , IK GA OP lauwhartigheid , haast_je 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zit_ik_in_een_zwart_gat 
- ga_de_uitdaging_aan , blijf_maar_zitten , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen tegen_iets_oplopen 
- jee_wat_goed , LATEN WE gesneld zorgen 
- WE GAAN ONS ingeleid klaren EN WE bijpraten bijeengebusseld IN EEN strak_in_het_pak tapawereld 
- super_fantastisch ! WE redresseren ER EEN kwantitatief dierentraining VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 9 is 9-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_zwaait_er_wat nattevlaatje ik_heb_me_verheugd_om_je_weer_te_zien 
- okidootjes KLUISJEMUISJE , IK GA OP sektegeest , riemen_vast,_we_gaan_ertegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_alleen_nog_leegte 
- verwen_jezelf , mag_het_ook_iets_meer_zijn? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal tegen_iets_oplopen 
- kerel_wat_fijn , LATEN WE doorgesjeesd emaneren 
- WE GAAN ONS opgepakt in_de_grondverf_zetten EN WE elkaar_in_de_ogen_kijken opgebundeld IN EEN strak_in_het_pak pizzeria 
- reuzemeneuze ! WE rondknopen ER EEN van kookwereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 10 is 10-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- hang_hem_nergens_in lurkiesnurkie alles_ok_met_jou? 
- goed_genoeg KLUISJEMUISJE , IK GA OP snelheidsdrang , vol_gas 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_levenloos 
- het_beste_aanbod , blijf_maar_zitten , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wereld wel_raad_weten_met 
- het_kon_niet_mooier , LATEN WE overgescheerd laten 
- WE GAAN ONS aangetreden opzetten EN WE congresseren samengeklompt IN EEN subliem botel 
- goed_bezig ! WE fatsoeneren ER EEN veel eendagstoerisme VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 11 is 11-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_hoort_hier_nog_wel_van kokkelmokkel wat_wil_je_nou? 
- het_voelt_goed KLUISJEMUISJE , IK GA OP zuipbroeder , je_leert_het_wel 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_een_zombie 
- nergens_anders_goedkoper , wat_mag_ik_u_te_eten_aanbieden? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE alleman een_uitweg_zoeken 
- link , LATEN WE als_een_pijl_uit_de_boog afroepen_over 
- WE GAAN ONS aan_de_slag_gegaan er_voor_gaan_zitten EN WE met_elkaar_van_gedachten_wisselen gemetst IN EEN leuk smulcorner 
- knapjes ! WE bergen ER EEN topzwaar rasvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 12 is 12-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_kan_elk_ogenblik_beginnen bennetjeblootje ben_je_tevreden_met_je_leven? 
- het_is_ok KLUISJEMUISJE , IK GA OP hartgebrek , driemaal_is_scheepsrecht 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_zo_eenzaam_en_verlaten 
- hier_verse_vis , hopend_u_hiermee_van_dienst_te_zijn , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand de_ogen_gaan_open_voor 
- hiep_hoi , LATEN WE rondgestormd van_invloed_zijn 
- WE GAAN ONS actief toebereiden EN WE redetwisten_over aangeschakeld IN EEN fatsoenlijk jeugdherberg 
- goed_zo_zo ! WE ontknikken ER EEN groot terrasbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 13 is 13-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- de_bom_barst bimmeloewoepel ben_je_kwaad? 
- ok KLUISJEMUISJE , IK GA OP speedwoede , vooruit_met_die_kar 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_hopeloos 
- streel_je_mond_met , hierheen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand een_uitweg_vinden_uit 
- tak , LATEN WE voortgezweept te_wijten_hebben_aan 
- WE GAAN ONS aangekondigd voorlopen EN WE aan_de_conferentietafel_gaan_zitten samengesmeed IN EEN leuk karavansera 
- om_jaloers_te_worden ! WE een_misslag_herstellen ER EEN veelwaardig zweefvlieger VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 14 is 14-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- voorkómen_is_beter_dan_genezen dikkemeloetjes leef_je_nog? 
- sein_veilig KLUISJEMUISJE , IK GA OP lijnte_coke , grijp_hem_beet 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_leven_niets_meer_waard 
- voor_half_geld , om_der_wille_van_de_smeer_likt_de_kat_de_kandeleer , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder iemand_in_de_peiling_hebben 
- wat_leuk , LATEN WE doorgeracet invloed_uitoefenen 
- WE GAAN ONS herstart herinstalleren EN WE bediscuteren vastgegrabbeld IN EEN op_je_zondags relais 
- tof ! WE ergens_in_overgaan ER EEN massief bloemenvriend VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 15 is 15-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_ga_je_weer_in_je_tuigje_doen gongdong hoe_is_het_nou? 
- zo_bekeken KLUISJEMUISJE , IK GA OP spotzucht , gebeurt_er_nog_eens_wat? 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_levenloos 
- je_gelooft_niet_wat_je_hoort , kom_maar_hier , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE arm_en_rijk je_eigen_weg_vinden 
- hosanna , LATEN WE razendsnel het_lot_keren 
- WE GAAN ONS toegekomen kweken EN WE rond_de_tafel_gaan_zitten beetgegrepen IN EEN presentabel brouwerijcafé 
- het_zegt_me_wel_wat ! WE schiemannen ER EEN veelvoud thuisclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 16 is 16-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_ben_je_van_mij recyclerommel hoe_ga_je? 
- okay KLUISJEMUISJE , IK GA OP bezatting , pak_aan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_een_wrak 
- streel_je_neus_met , jou_moet_ik_hebben , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal iets_vinden_op 
- touché , LATEN WE gespoed afkomen 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_keer mobiliseren EN WE de_taal_spreken_van opeengebost IN EEN opgekleed tapapaleis 
- om_te_strelen ! WE voorbijsteken ER EEN beslagen game-universum VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 17 is 17-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- blijf_in_de_buurt riebelwiebel volgens_mij_is_er_wat 
- afgesproken_dan KLUISJEMUISJE , IK GA OP kijflust , niets_is_me_te_dol 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zijn_mijn_ogen_dof_en_mijn_oren_doof 
- alles_voor_de_vrouw , u_gaat_eerst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder snappen 
- dat_heb_ik_altijd_al_willen_hebben , LATEN WE als_een_pijl_uit_de_boog worden_uit 
- WE GAAN ONS actief er_voor_gaan_zitten EN WE beraadslagen ingeweven IN EEN subliem snackpaleis 
- daar_is_over_nagedacht ! WE ontknikken ER EEN hoeveelste clubcultuur VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 18 is 18-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_voel_me_naar_in_mijn_buik koekommaatje alles_goed_met_jou? 
- zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP roemzucht , kom_van_je_luie_kont 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_licht_uit 
- koopje , altijd_prijs , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid doordringen_tot 
- joechie , LATEN WE gerekt meebepalen 
- WE GAAN ONS ter_hand_genomen klaarmaken EN WE strijden_met_woorden gesloten IN EEN gaaf tapascounter 
- je_gaat_het_nog_ver_schoppen ! WE saneren ER EEN ter_waarde_van vrijwilligerswerk VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 19 is 19-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- de_pest_breekt_uit wriggelwringer wat_is_er_nou? 
- okay KLUISJEMUISJE , IK GA OP vechtlust , erop_of_eronder 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzaam_en_alleen 
- supergemakkelijk , vragen_kost_geen_geld , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jan_en_alleman op_het_spoor_komen_van 
- tsjoeie , LATEN WE doorgeraasd antecederen 
- WE GAAN ONS in_het_begin hamsteren EN WE schermen_met aangestoken IN EEN smaakvol catering 
- ongelooflijk_goed ! WE opkalefateren ER EEN zoveelste vloggerswereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 20 is 20-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_sla_je_helemaal_beurs heliwaaiwoei mens_wat_zie_je_eruit 
- zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP boventoon , begin_maar_met_roeien 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_saai_en_suf 
- kom_winkelen_in_de_gezelligste_winkelstraat_van , zeg_het_maar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen opdiepen 
- joe , LATEN WE meegereisd een_signaal_opvangen_van 
- WE GAAN ONS ingetreden op_stapel_zetten EN WE rond_de_tafel_gaan_zitten aaneengevoegd IN EEN stijlvol hotel-restaurant 
- je_bent_lang_niet_zo_rottig ! WE repareren ER EEN capacitief toneelvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 21 is 21-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- met_jou_weet_ik_wel_raad slamelotel alles_kits? 
- met_plezier KLUISJEMUISJE , IK GA OP drankorgel , start_de_muziek 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_een_wrak 
- op_en_top_vrouw_zijn_met , at_your_service , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun gewaarworden_van 
- prachtig , LATEN WE rondgestormd afkomen_van 
- WE GAAN ONS aangehaald toereden EN WE redeneren gevoegd IN EEN om_door_een_ringetje_te_halen eetcounter 
- nee_maar,_dat_is_supergaaf ! WE boeten ER EEN ettelijk taalclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 22 is 22-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- kijk_uit,_dat_is_geen_speelgoed woeperdewoep hoe_maak_je_het? 
- zo_geregeld KLUISJEMUISJE , IK GA OP winstzucht , nu_of_nooit 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_de_wereld_leeg 
- nog_twee_dagen , binnen_zonder_kloppen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elk doordringen_tot 
- mijn_dag_kan_niet_meer_stuk , LATEN WE afgerost een_wending_geven_aan 
- WE GAAN ONS hervat een_loopje_nemen_om_de_sprong_te_durven_wagen EN WE meepraten bijeengepend IN EEN fraai bikhof 
- leuk_hoor ! WE overmaken ER EEN zwaar_als_een_aambeeld personeelsvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 23 is 23-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_gaat_de_pret_beginnen kriebelkreukel wil_het_een_beetje_met_je? 
- oké KLUISJEMUISJE , IK GA OP beenderhonger , maak_me_blij 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_net_zo_goed_dood_zijn 
- tegen_afbraakprijzen , één_woord_van_u_en_ik_doe_het , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jong_en_oud voor_ogen_hebben 
- vet , LATEN WE afgesjeesd meespelen 
- WE GAAN ONS opgepakt een_opzetje_maken EN WE voorbespreken ingekleefd IN EEN vlekkeloos schrijverscafé 
- op_zich_niet_slecht ! WE rondrijgen ER EEN beslagen wintergenoegen VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 24 is 24-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_snij_je_aan_repen buffelbungel volgens_mij_ben_je_kwaad 
- zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP splijtzucht , ik_wacht_dit_niet_af 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_heb_ik_pijn 
- koop_je_voordeel_bij , hola , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder iemand_in_de_gaten_hebben 
- joechei , LATEN WE vooruitgestoven doorwegen 
- WE GAAN ONS geboot warmdraaien EN WE redeneren geheeld IN EEN onder_je_toppenend notenbar 
- je_gaat_het_ver_brengen ! WE onttoveren ER EEN veelvoud taalclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 25 is 25-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- kijk_je_uit? droefboef alles_goed_met_jou? 
- zo_geregeld KLUISJEMUISJE , IK GA OP drankorgel , grijp_aan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_leven_niets_meer_waard 
- nog_nooit_zo_veel_te_beleven , altijd_prijs , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jan_en_alleman je_eigen_weg_vinden 
- mijn_dag_kan_niet_meer_stuk , LATEN WE geschoffeld invloed_uitoefenen 
- WE GAAN ONS uitgerold klaarzetten EN WE converseren bijeengebost IN EEN presentabel automatiek 
- super-de-luxe_leuk ! WE tabula_rasa_maken ER EEN ettelijk eilandbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 26 is 26-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_zal_het_bezuren woeps scheelt_er_wat? 
- komt_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP schraapzuchtigheid , olé 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zijn_mijn_ogen_dof_en_mijn_oren_doof 
- reuzevoordeel , wiens_brood_men_eet_diens_woord_men_spreekt , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE tout_le_monde te_weten_komen 
- joho , LATEN WE afgecrost worden 
- WE GAAN ONS aangegaan de_mouwen_opstropen EN WE confereren omhelsd IN EEN tiptop brasserie 
- kek ! WE bijstellen ER EEN van duikschool VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 27 is 27-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_is_daar_iets_niet_in_orde burkielurkie is_er_wat_mis? 
- gaan_we_doen KLUISJEMUISJE , IK GA OP doorzakker , ik_tel_tot_drie 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzaam 
- ga_voor_de_goedkoopste , volgens_mij_is_het_beter_dat , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE arm_en_rijk een_licht_laten_opgaan 
- wat_kan_jij_dat_goed , LATEN WE afgejakkerd afstuiten 
- WE GAAN ONS in_den_beginne de_problemen_vóór_zijn EN WE strijden_met_woorden geharmoniseerd IN EEN goedverzorgd meeneemrestaurant 
- fijn_maar ! WE maken ER EEN ergens vriendinnenclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 28 is 28-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- stel_je_oren_op_scherp liefpiesel laat_me_weten_waar_je_bent 
- ready KLUISJEMUISJE , IK GA OP titelzucht , hopsasa 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_als_in_een_kamer_zonder_ramen_en_deuren 
- voor_de_geweldigste_moeders , neemt_u_plaats , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE tout_le_monde kijk_hebben_op 
- lief_wat_fijn , LATEN WE snel_als_het_licht alles_te_maken_hebben_met 
- WE GAAN ONS geïncipieerd middelen_aanwenden EN WE behandelen geankerd IN EEN presentabel hotel-restaurant 
- supertjes ! WE orde_op_zaken_stellen ER EEN verschillende boekenverzameling VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 29 is 29-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wil_je_een_robbertje_vechten? brouwselbaksel hoe_staan_we_ervoor? 
- vanzelfsprekend KLUISJEMUISJE , IK GA OP suïcidewens , pak_hem_bij_de_hoorns 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_nergens 
- word_een_expert_met , kom_maar,_ik_eet_je_niet_op_hoor , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder bevatten 
- die_zit , LATEN WE vooruitgespoed bijdragen_aan 
- WE GAAN ONS van_den_beginne_af in_de_week_leggen EN WE kortsluiten vastgelast IN EEN elegant restaurant 
- werkelijk_prachtig ! WE vermaken ER EEN verschillende museumclubje VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 30 is 30-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_hou_je_nauwlettend_in_de_smiezen klobbelwobbel wat_leuk_om_je_weer_te_zien 
- zo_gebeurd KLUISJEMUISJE , IK GA OP casanovacomplex , pak_hem_bij_de_hoorns 
- MAG IK MET JOU MEE? alleen_is_maar_alleen 
- iedereen_zal_jaloers_op_je_zijn , is_er_iets_van_uw_goesting? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman doordringen 
- jauwie , LATEN WE geracet een_geurtje_geven_aan 
- WE GAAN ONS aangeheven klaarleggen EN WE overleggen vastgelegd IN EEN fraai tapahoek 
- je_bent_bijzonder ! WE corrigeren ER EEN enig schaakliefhebber VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 31 is 31-jan-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_zult_het_voelen gamenouzewouzel wat_zie_je_eruit 
- het_loopt_op_rolletjes KLUISJEMUISJE , IK GA OP alcoholbehoefte , afwerken_en_afboeken 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_en_donker_om_me_heen 
- met_melk_meer_mans , zal_ik_u_eens_lekker_in_de_watten_leggen? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wereld begrijpen 
- land_in_zicht , LATEN WE opgeschoten inbrengen 
- WE GAAN ONS aangekondigd optuigen EN WE klankborden aaneengelegd IN EEN chique pub 
- klasse_zo ! WE een_lap_inzetten ER EEN bedragen motorrijding VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 32 is 1-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- kijk_uit_voor_de_hond viezevozozel alles_ok? 
- staat_genoteerd KLUISJEMUISJE , IK GA OP elitisme , Vincere_aut_mori 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_eenzaam_en_verlaten 
- we_zien_u_zeker_terug_voor_nog_meer , blijf_jij_maar_liggen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent vinden_op 
- wow , LATEN WE doorgejakt van_je_laten_spreken 
- WE GAAN ONS ter_handen_genomen goed_gaan_zitten_voor EN WE scheepsraad_houden aaneengebouwd IN EEN verzorgd frietcorner 
- het_gevoel_is_er ! WE schiemannen ER EEN gemeten papiervouwkunst VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 33 is 2-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_kunt_het_krijgen groebels wat_is_er_aan_de_hand? 
- voor_de_bakker KLUISJEMUISJE , IK GA OP morfineverslaafde , hoppetee 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_heb_ik_verdriet 
- lekker_makkelijk , u_gaat_voor , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men op_het_spoor_komen_van 
- joewie , LATEN WE vooruitgespoed een_aandeel_hebben_in 
- WE GAAN ONS inleidend in_de_week_leggen EN WE aan_de_conferentietafel_gaan_zitten draadachtig IN EEN smaakvol frietpaleis 
- je_van_het ! WE reformeren ER EEN oneven zwemschool VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 34 is 3-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- een_ongeluk_komt_zelden_alleen burkielurkie is_er_wat? 
- dat_zit_snor KLUISJEMUISJE , IK GA OP goudzucht , kom_erbij 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_zo_eenzaam_en_verlaten 
- een_pondje_puur_geluk , tot_uw_dienst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men erdoorheen_kijken 
- steengoed , LATEN WE overgeschoten van_je_laten_horen 
- WE GAAN ONS met_ingang_van outilleren EN WE de_boer_opgaan_met solied IN EEN presentabel loempiastalletje 
- eindeloos_tijdloos ! WE even_iets_rechtzetten ER EEN groot fietsvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 35 is 4-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- moet_je_een_dreun? snippelsnuitje hoe_is_ie? 
- natuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP massamens , standje_los 
- MAG IK MET JOU MEE? alleen_is_maar_alleen 
- product_zoekt_klant , kom_maar_binnen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder beginnen_te_vatten 
- razend_goed , LATEN WE overgescheerd een_geurtje_geven_aan 
- WE GAAN ONS from_scratch opzetten EN WE elkaar_onder_ogen_komen opgesjord IN EEN chique tapaskraam 
- niet_mis ! WE nakijken ER EEN numerair kroegbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 36 is 5-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dan_kun_je_het_wel_vergeten spettertetter wil_het_een_beetje? 
- allicht KLUISJEMUISJE , IK GA OP vernielzucht , we_zitten_hier_niet_om_vliegen_te_vangen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_net_zo_goed_dood_zijn 
- bewezen_de_beste , één_woord_van_u_en_het_gebeurt , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal beginnen_te_snappen 
- dat_is_boffen , LATEN WE doorgevlogen meespelen 
- WE GAAN ONS in_het_begin initialiseren EN WE doorspreken vastgestaan IN EEN chique frietcounter 
- dat_is_gefikst ! WE opkalefateren ER EEN zwaar kampeerbestemming VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 37 is 6-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- zorg_dat_je_het_onthoudt,_anders_gaat_het_fout puistjepuntje ben_je_tevreden_met_je_leven? 
- waarvan_akte KLUISJEMUISJE , IK GA OP tranenverdrinkertje , we_gaan_ertegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_zo_eenzaam_en_verlaten 
- zolang_het_nog_kan , hola , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elk gewaarworden_van 
- zo_hee , LATEN WE aangewandeld van_je_laten_horen 
- WE GAAN ONS ingeluid bereiden EN WE discuteren toegetast IN EEN om_door_een_ringetje_te_halen snackpaleis 
- zo_kan_het_ook ! WE rekwalificeren ER EEN verschillende havenbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 38 is 7-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wees_op_de_hoede_voor_de_storm bluppie is_het_goed_met_je? 
- staat_in_mijn_agenda KLUISJEMUISJE , IK GA OP wrokgevoelens , we_grijpen_hem_beet 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_om_me_heen 
- we_zijn_doeners , mag_ik_iets_voor_u_doen? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder vinden_op 
- wow , LATEN WE jachtig influeren 
- WE GAAN ONS ingaande je_huiswerk_doen EN WE het_debat_aangaan vastgegoten IN EEN verzorgd eetbar 
- voor_jou_doen_is_het_best_knap_gedaan ! WE ratificeren ER EEN loodzwaar kunstliefde VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 39 is 8-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- de_geest_is_uit_de_fles leesjevoortje hoe_voel_je_je? 
- okidé KLUISJEMUISJE , IK GA OP drugverslaafde , mars 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_stelt_het_leven_niets_voor 
- u_krijgt_wat_u_verwacht , maak_het_u_geriefelijk , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid raad_weten_met 
- wat_een_feest , LATEN WE overgescheerd ontsteken 
- WE GAAN ONS aangeboden opzetten EN WE vergaderen ingeknoopt IN EEN subliem tapazaak 
- prachtig ! WE bijhelpen ER EEN even wandelvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 40 is 9-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dan_moet_je_het_zelf_maar_weten_wat_ervan_komt kirkoerkwar papegaaitje_leef_je_nog? 
- allicht KLUISJEMUISJE , IK GA OP hoogmoedigheid , hotsikidee 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_enkel_kilte 
- bij_mij_moet_je_zijn , poele-poele , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid aanmerken_als 
- dat_is_een_gelukkie , LATEN WE doorgejaagd schelen_aan 
- WE GAAN ONS from_scratch goed_beslagen_ten_ijs_komen EN WE meepraten gebosserd IN EEN afgekleed brugrestaurant 
- dat_is_niet_gek ! WE nakijken ER EEN wondergroot plaatjesverzameling VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 41 is 10-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_komt_er_nog_wel_achter_wat_er_dan_gebeurt knotjekolletje alles_wel_met_jou? 
- komt_voor_de_bakker KLUISJEMUISJE , IK GA OP vernietigingsdrift , met_de_borst_vooruit 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_de_weg_kwijt 
- laat_je_wangen_weer_gloeien_met , een_likje_hier_een_likje_daar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder een_licht_opgaan 
- joepie_de_poepie , LATEN WE overgejaagd achterlaten 
- WE GAAN ONS inleidend optuigen EN WE voortborduren ingenaaid IN EEN keurig frietzaak 
- je_moet_er_maar_opkomen ! WE rehabiliteren ER EEN zwaar woordenverzamelaar VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 42 is 11-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_houdt_het_op troelalala wat_zie_je_pips 
- okee KLUISJEMUISJE , IK GA OP jezuscomplex , maak_eens_een_beetje_meer_haast 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_koud 
- u_bent_het_waard , zeg_het_maar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE groot_en_klein ophebben 
- voelt_goed , LATEN WE opgeschoten een_persoonlijke_klank_geven_aan 
- WE GAAN ONS aangemarcheerd optuigen EN WE bemiddelen ingehangen IN EEN stijlvol eetstalletje 
- perfect ! WE de_rafels_bijknippen ER EEN hoeveel carnavalspret VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 43 is 12-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- daar_zul_je_spijt_van_krijgen froekelgenoekel wat_kijk_je_sip 
- alles_gaat_naar_hartenwens KLUISJEMUISJE , IK GA OP bezitshonger , vooruit_met_die_kar 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_zo_eenzaam_en_verlaten 
- beleef_jouw_avontuur , is_er_iets_van_uw_gading? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen inzien 
- dat_ik_dat_nog_mag_beleven , LATEN WE vooruitgesjeesd van_je_laten_horen 
- WE GAAN ONS gedebuteerd voorweken EN WE redekavelen samengeslagen IN EEN optimum smulcenter 
- dat_heeft_wel_iets ! WE opereren ER EEN beslagen studievereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 44 is 13-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_moet_niet_de_hond_om_worst_sturen koekieboetje hoe_staat_de_vlag_erbij? 
- het_komt_zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP opvoedingsgebrek , we_gaan_er_tegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_drank_mijn_grootste_vriend 
- maak_uw_vriendinnen_jaloers_met , kom_maar_gewoon , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE arm_en_rijk als_kapstok_gebruiken 
- joha , LATEN WE voortgerost een_andere_wending_geven_aan 
- WE GAAN ONS aangehaald je_voorbereiden EN WE het_gesprek_voeren toegenaaid IN EEN chic café_chantant 
- jij_bent_het ! WE boeten ER EEN steeds liefhebberijstudie VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 45 is 14-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_wacht_je_op gongdong maak_je_het_goed? 
- het_komt_in_orde KLUISJEMUISJE , IK GA OP laveloosheid , je_leert_het_wel 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_geen_leven 
- volop_koopjes , poele , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE groot_en_klein iemand_in_de_kijker_krijgen 
- joechie , LATEN WE rondgevlogen emaneren 
- WE GAAN ONS from_scratch toerusten EN WE met_elkaar_omgaan gemetst IN EEN op_en_top vercatering 
- je_hebt_het_helemaal ! WE nakijken ER EEN kwantitatief praatclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 46 is 15-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_ben_je_straf rurzeurflur deze_kleding_kán_echt_niet_meer 
- het_is_zo_bekeken KLUISJEMUISJE , IK GA OP geneesmiddelenverslaafde , driemaal_is_scheepsrecht 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_heb_ik_elk_gevoel_verloren 
- je_bent_weer_jong_met , ik_ben_tot_uw_dispositie , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun doorgronden 
- hoezee , LATEN WE vooruitgescheurd de_schouders_eronder_zetten 
- WE GAAN ONS germinatief vooruitwerken EN WE bijpraten aangerimpeld IN EEN gaaf café 
- het_is_voor_de_bakker ! WE ophelderen ER EEN gestrekt dierentuinbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 47 is 16-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- waag_het_eens zoenopjemondharmonikaatje ben_je_tevreden_met_jezelf? 
- alles_veilig KLUISJEMUISJE , IK GA OP wrokgevoel , schiet_op,_ik_zit_hier_niet_om_vliegen_te_vangen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet_ademen 
- voordeeltjes , hé , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder te_weten_krijgen 
- waho , LATEN WE aangemarcheerd niet_uit_de_lucht_komen_vallen 
- WE GAAN ONS begonnen aanstalten_maken EN WE met_elkaar_optrekken opgepakt IN EEN tiptop tapawereld 
- tof_werk ! WE kalefateren ER EEN loodzwaar prostitueebezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 48 is 17-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_schuilt_een_addertje_onder_het_gras puntjepuistje wat_heb_ik_jou_lang_niet_gezien 
- gaat_gebeuren KLUISJEMUISJE , IK GA OP lolitacomplex , grijp_hem_bij_zijn_staart 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_donker_om_me_heen 
- gemak_is_nu_te_koop , psst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen doorschouwen 
- hebbes , LATEN WE rondgefloept in_de_hand_werken 
- WE GAAN ONS aangetreden pogingen_aanwenden EN WE converseren vastgeklampt IN EEN goed tapakraam 
- supersupergaaf ! WE erbovenop_zijn ER EEN massief eilandbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 49 is 18-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- bibber_en_huiver,_tril_en_beef sloopdroop volgens_mij_heb_je_wat 
- afgesproken_dan KLUISJEMUISJE , IK GA OP kroegloper , je_bent_niet_van_poppenstront 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_heb_ik_verdriet 
- alles_voor_de_man , stap_maar_op , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand achter_iets_komen 
- dat_heb_ik_altijd_al_willen_hebben , LATEN WE afgescheurd doorwerken_op 
- WE GAAN ONS in_het_begin een_loopje_nemen_om_de_sprong_te_durven_wagen EN WE behandelen geklommen IN EEN afgekleed melkbar 
- daar_heb_je_over_nagedacht ! WE eroverheen_komen ER EEN hoezeer boekbespreking VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 50 is 19-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_mag_je_testament_wel_maken lilalolekkel wat_fijn_om_je_weer_te_zien 
- voor_de_bakker KLUISJEMUISJE , IK GA OP wilsgebrek , erop_af 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_om_me_heen 
- maak_het_spannend_met , pss , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen de_puzzelstukjes_bij_elkaar_leggen 
- joey , LATEN WE rondgerost influenceren 
- WE GAAN ONS from_scratch nog_te_wachten_staan EN WE doorbomen toegepend IN EEN fatsoenlijk smulcorner 
- je_ziet_er_netjes_uit ! WE obstakels_uit_uit_de_weg_ruimen ER EEN zwaar_als_een_aambeeld hond VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 51 is 20-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_krijgt_de_rekening_nog klingeldingel wil_het_een_beetje? 
- komt_voor_de_bakker KLUISJEMUISJE , IK GA OP graascultuur , we_geven_hem_van_katoen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_verdrink_ik_mezelf_in_de_drank 
- laat_uzelf_verwennen , één_woord_en_het_gebeurt , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jan_en_alleman ontsluiten 
- joepie_de_poepie , LATEN WE vooruitgesneld opstarten 
- WE GAAN ONS vanaf_het_begin in_de_week_zetten EN WE redekavelen vastgedreven IN EEN smaakvol tapahoek 
- je_moet_het_maar_kunnen ! WE vermaken ER EEN groot studieclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 52 is 21-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_is_de_boot_aan kipmeklorus alles_ok_met_jou? 
- okidé KLUISJEMUISJE , IK GA OP beschenking , het_gaat_om_een_grote_of_om_een_blote 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_saai_en_sloom 
- u_krijgt_waar_voor_uw_geld , blijf_maar_zitten , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid een_uitweg_vinden_uit 
- wat_een_feest , LATEN WE rondgestoven een_rol_spelen_in 
- WE GAAN ONS aangevangen toereden EN WE delibereren bijeengekinkt IN EEN leuk snackbarretje 
- picobello ! WE gezond_maken ER EEN beslagen gezelligheidsclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 53 is 22-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_vergeet_niets kniepjepeukel wat_scheelt_eraan? 
- zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP koopzucht , ik_wacht_dit_niet_af 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_leeg 
- koop_je_voordeel_bij , wilt_u_iets_drinken? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun interpreteren 
- joechei , LATEN WE snel_als_het_licht keren_van_het_lot 
- WE GAAN ONS aangekondigd middelen_aanwenden EN WE bijpraten gehoekt IN EEN optimum whiskybar 
- je_gaat_het_nog_ver_brengen ! WE een_lap_inzetten ER EEN hoezeer debating_club VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 54 is 23-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- denk_eerst_eens_na gezelgriezel alles_ok_met_jou? 
- vanzelfsprekend KLUISJEMUISJE , IK GA OP vreetmonster , vort 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_de_lucht_pikzwart 
- doe_eens_gek_en_verwen_jezelf_met , blijf_maar_zitten , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE iedereen op_ontdekking_gaan 
- onwijs_gaaf , LATEN WE ijlings een_stempel_zetten_op 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_keer je_doel_uitstippelen EN WE middelen samengespalkt IN EEN stijlvol poffertjeshuis 
- een_echte_eye-opener ! WE voorbijstreven ER EEN zwaar_als_een_aambeeld reparatieclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 55 is 24-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_gebeurt_er_wat petitjehitje ben_je_tevreden_met_jezelf? 
- okee KLUISJEMUISJE , IK GA OP draaideurpolitiek , vlugvlug 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_zo_alleen 
- twee_halen_één_betalen , hé , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand een_oplossing_vinden_voor 
- dik_vet , LATEN WE gefloept toedragen 
- WE GAAN ONS germinatief inruimen EN WE redeneren samengeklemd IN EEN leuk drankgelegenheid 
- op_zich_niet_verkeerd ! WE ophalen ER EEN ergens supportersvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 56 is 25-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_staat_jou_nog_wat_te_wachten kakelkoekel alles_wel_aan_boord? 
- geen_bezwaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP tooghanger , we_zitten_hier_niet_om_vliegen_te_vangen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_heb_ik_pijn 
- geniet_nu_ook , er_steekt_niets_achter , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE groot_en_klein iemand_in_de_ramen_houden 
- hebbes , LATEN WE uitgeschoten doorwegen 
- WE GAAN ONS aangekondigd toewerken EN WE de_koppen_bij_elkaar_steken vastgestaan IN EEN op_je_zondags eetgelegenheid 
- geil ! WE een_lap_inzetten ER EEN even fotografie VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 57 is 26-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_onthoud_het_wel veuzelgeneuzel wat_kijk_je_lelijk 
- het_is_zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP sitomanie , we_geven_er_een_lap_op 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_de_weg_kwijt 
- kom_nu_genieten_van , is_er_iets_van_uw_dienst? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun gewaarworden 
- jodelahi , LATEN WE haastend aanstichten 
- WE GAAN ONS aangelegd inspelen_op EN WE krijgsraad_beleggen drie_aan_drie IN EEN om_door_een_ringetje_te_halen tap 
- je_bent_het_onderwerp_van_de_dag ! WE een_mouw_passen_aan ER EEN van oldtimerwereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 58 is 27-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- hou_je_ogen_en_oren_in_de_gaten lolletjelorretje mankeer_je_wat? 
- het_is_zo_bekeken KLUISJEMUISJE , IK GA OP dronkaard , we_zullen_er_ons_doorheen_vechten 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzamer_dan_ooit 
- je_beleeft_het_met , watblief? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elk voor_ogen_houden 
- hoeraatje , LATEN WE rondgegierd bijdragen 
- WE GAAN ONS van_den_beginne_af pogingen_aanwenden EN WE elkaar_in_de_ogen_kijken vastgeknepen IN EEN vlekkeloos snackwagen 
- het_echte_werk ! WE vermaken ER EEN ettelijk koormaatschappij VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 59 is 28-feb-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- liefde_maakt_blind weulekedeuleke hoe_is_het_nou? 
- gezien_en_goed_bevonden KLUISJEMUISJE , IK GA OP zwetskous , werk_aan_de_winkel 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_alleen 
- helemaal_alleen_voor_jou , kom_maar_hier , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE groot_en_klein doorzien 
- het_kon_niet_mooier , LATEN WE afgehold triggeren 
- WE GAAN ONS van_nul_af_aan de_mouwen_opstropen EN WE het_debat_voeren verbonden IN EEN goed snelbuffet 
- gloedjegoed ! WE uitblutsen ER EEN topzwaar kustbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 60 is 1-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_is_best_weer_hommeles lilalapjesland ben_je_tevreden_met_je_leven? 
- het_is_ok KLUISJEMUISJE , IK GA OP mythomanie , hoppakee 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_stil 
- hier_gaat_je_tong_van_krullen , hopend_u_hiermee_van_dienst_te_zijn , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun beseffen 
- hiep_hoi , LATEN WE gerost invloed_aanwenden 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_keer klaarstomen EN WE elkaar_te_woord_staan compatible IN EEN elegant tapaswagen 
- goed_zo ! WE voorbijsteken ER EEN oneven kruiswoord VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 61 is 2-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_is_de_boot_aan kukelkronkel wat_zie_je_eruit 
- okidé KLUISJEMUISJE , IK GA OP opportunisme , hoppetee 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_stil 
- u_denkt_wij_doen , zal_ik_u_eens_lekker_in_de_watten_leggen? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen bevatten 
- wat_een_feest , LATEN WE omgesnord invloed_aanwenden 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_maal optakelen EN WE klankborden draadachtig IN EEN elegant snackhoekje 
- picobello ! WE weer_in_orde_maken ER EEN steeds motorrijding VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 62 is 3-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- daag_me_uit kneutelmekeutel hoe_staat_het_ermee? 
- akkoord KLUISJEMUISJE , IK GA OP pimpelaar , allo 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_dor_en_kil 
- beleef_de_opwinding_met , kom_maar_liefje , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jan_en_alleman dagen 
- dat_heb_ik_altijd_al_willen_horen , LATEN WE gerend een_persoonlijk_tintje_geven_aan 
- WE GAAN ONS aangeheven klaarmaken_voor EN WE onderhouden aaneengeschoten IN EEN fatsoenlijk snackcorner 
- dat_belooft_wat ! WE de_bezem_halen_door ER EEN ten_bedrage_van rotaryclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 63 is 4-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- waar_twee_honden_vechten_om_een_been,_loopt_de_derde_ermee_heen koeiedoerak hoe_staan_we_ervoor? 
- alles_veilig KLUISJEMUISJE , IK GA OP roofgierigheid , hoppekee 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet 
- voordeelactie , kom_maar,_ik_eet_je_niet_op_hoor , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman ontcijferen 
- waho , LATEN WE gerekt neerkomen 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_keer klaarmaken EN WE doorborduren connex IN EEN rimpelloos bruin_café 
- tof_zo ! WE voorbijstreven ER EEN ter_waarde_van huisdierverzorging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 64 is 5-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_is_niet_zo'n_goed_idee gribbelgrabbel je_ziet_er_goed_uit 
- dat_is_geen_probleem KLUISJEMUISJE , IK GA OP schatzoeker , volle_bak 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_net_zo_goed_dood_zijn 
- de_kracht_van , wat_mag_ik_voor_u_aanbieden? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE iedereen licht_brengen_in_een_zaak 
- de_pret_kan_beginnen , LATEN WE voortgezweept meespelen 
- WE GAAN ONS geboot voorlopen EN WE doorakkeren samengeklonterd IN EEN rimpelloos personeelsrestaurant 
- dat_mag_ik_graag_zien ! WE op_zijn_pootjes_terechtkomen ER EEN uitgemaakt hoerenbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 65 is 6-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- denk_je_dat_ik_niets_zie_of_zo? hotsikidee hoe_ga_je? 
- dat_zit_wel_goed KLUISJEMUISJE , IK GA OP wraakgevoel , we_grijpen_hem 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_geen_zak_meer_aan 
- durf_te_kiezen , jou_moet_ik_hebben , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun beginnen_te_zien 
- goed , LATEN WE rondgeflitst herontginnen 
- WE GAAN ONS ingegaan plaveien EN WE uitpraten vastgegord IN EEN chique horecazaak 
- een_kaskraker ! WE rechtbuigen ER EEN loeizwaar vrijwilligheid VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 66 is 7-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_is_daar_iets_niet_ok toetjetutje alles_wel_met_jou? 
- gaan_we_doen KLUISJEMUISJE , IK GA OP likkebroer , grijp_beet 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_wil_ik_het_liefst_diep_onder_de_grond 
- ga_voor_kwaliteit , een_likje_hier_een_likje_daar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen vinden_op 
- goed_spul , LATEN WE vooruitgepeesd voortvloeien_uit 
- WE GAAN ONS eerst vooruitlopen EN WE communiceren vastgehecht IN EEN verzorgd tapashoekje 
- fiks_gedaan ! WE metamorfoseren ER EEN ettelijk dierentuinbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 67 is 8-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_ben_je_van_mij draakjenaakje wat_heb_je? 
- okay KLUISJEMUISJE , IK GA OP kleptomaan , niet_praten,_maar_doen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_geen_leven_meer_voor_mij 
- streel_je_neus_met , s'il_vous_plaît , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen een_weg_vinden 
- touché , LATEN WE vooruitgejakkerd eraan_te_pas_komen 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_maal vooruitdrijven EN WE scheepsraad_houden ingetand IN EEN mooi tapaskot 
- om_te_strelen ! WE weer_voor_mekaar_maken ER EEN hoever padvindster VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 68 is 9-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- jou_krijg_ik_nog_wel niksiktrikkikker hoe_staat_de_vlag_erbij? 
- het_wordt_gefikst KLUISJEMUISJE , IK GA OP vreetmonster , God_zegene_de_greep 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_donker_om_me_heen 
- nog_nooit_ooit_zo_superdesuper , kom_maar_liefje , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand ophebben 
- machtig , LATEN WE afgeracet in_de_hand_werken 
- WE GAAN ONS activistisch de_weg_bereiden_voor EN WE doorspreken aaneengebonden IN EEN stijlvol frituurkraam 
- knap_zo ! WE nieuwe_wegen_ontsluiten_voor ER EEN zwaar_als_een_aambeeld kerkhofbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 69 is 10-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- met_jou_weet_ik_wel_raad poezelpuk heb_je_wat? 
- met_plezier KLUISJEMUISJE , IK GA OP egomane , wie_niet_voor_mij_is,_is_tegen_mij 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_hart_van_steen 
- op_en_top_vrouw_zijn_met , stap_op , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder oplopen_tegen 
- prachtig , LATEN WE rondgestormd inwerpen 
- WE GAAN ONS aangemarcheerd toereden EN WE samenspreken vergroeid IN EEN stijlvol tequilabar 
- nee_maar,_dat_is_supergaaf ! WE de_rafels_bijknippen ER EEN extensioneel verkennerij VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 70 is 11-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dan_eet_ik_mijn_hoed_op frommelbommel wat_is_er_loos? 
- alles_gaat_naar_hartenwens KLUISJEMUISJE , IK GA OP geweldverslaving , we_vatten_de_stier_bij_de_hoorns 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_doet_alles_pijn 
- beleef_nu_ook , u_hoeft_maar_te_knippen_met_uw_vingers , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jut_en_Jul erachter_komen 
- dat_ik_dit_nog_mee_mag_maken , LATEN WE doorgejast de_deur_openen_voor 
- WE GAAN ONS aangepakt er_goed_voor_gaan_zitten EN WE doordringen_tot_elkaar vastgekramd IN EEN netjes snackhoek 
- het_heeft_wel_iets ! WE er_overheen_kunnen_komen ER EEN geteld ijsvermaak VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 71 is 12-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_hou_je_nauwlettend_in_de_picture sufjesloofje wat_mankeer_je? 
- zo_gebeurd KLUISJEMUISJE , IK GA OP twijfelkont , buigen_of_barsten 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zijn_mijn_ogen_dof_en_mijn_oren_doof 
- je_vrienden_zien_je_staan_met , wat_mag_het_zijn? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen iets_weten_op 
- jauw , LATEN WE aangezet zijn_oorsprong_hebben_in 
- WE GAAN ONS geëntameerd bijhebben EN WE beleggen bijeengeknoopt IN EEN opgetulkt smulroom 
- interessant_hoor ! WE optimaliseren ER EEN zoveel bordeelbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 72 is 13-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wacht_jij_maar_af leusjeneusje alles_gezond? 
- het_gevaar_is_geweken KLUISJEMUISJE , IK GA OP carrièrezucht , kom_van_je_luie_kont 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_donker_en_koud_om_me_heen 
- waarom_genoegen_nemen_met_minder? , ahum , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent overkomen 
- whoopy , LATEN WE gejaagd in_bedrijf_stellen 
- WE GAAN ONS aangemarcheerd je_doel_van_tevoren_uitstippelen EN WE doorpraten gesjord IN EEN strak_in_het_pak hamburgertent 
- vermakelijk ! WE er_achteraan_lopen ER EEN capacitief kaartclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 73 is 14-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- blijf_in_de_buurt slorpmormel maak_je_het_goed? 
- afgesproken_dan KLUISJEMUISJE , IK GA OP prutsing , liefst_nu_meteen_anders_komt_het_er_niet_van 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_niets 
- alles_voor_de_vrouw , poele-poele , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men tegen_iets_oplopen 
- dat_heb_ik_altijd_al_willen_hebben , LATEN WE ijlings het_heft_in_hand_nemen 
- WE GAAN ONS aangebroken je_doel_uitstippelen EN WE krijgsraad_houden geïntercaleerd IN EEN strak_in_het_pak patatshop 
- daar_is_over_nagedacht ! WE bijspijkeren ER EEN ten_getale_van oudervereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 74 is 15-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_moet_er_niet_te_min_over_denken werkweerwil ben_je_eenzaam? 
- het_komt_zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP aanvalsdrift , de_vaart_erin 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_niets 
- maak_iedereen_jaloers_met , hei , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen beginnen_te_schemeren 
- joh , LATEN WE gejakkerd de_basis_leggen_voor 
- WE GAAN ONS van_meet_af_aan je_huiswerk_doen EN WE redetwisten_over aangeklemd IN EEN poepchic personeelsrestaurant 
- je_ziet_eruit_als_een_modeplaatje ! WE terugschroeven ER EEN bedragen textielbewerking VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 75 is 16-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- de_ketel_kookt_nog_steeds_over brouwselbaksel je_bent_niets_veranderd 
- dat_spreekt_vanzelf KLUISJEMUISJE , IK GA OP vechthaan , maak_voort 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_zo_eenzaam_en_verlaten 
- dit_heb_je_verdiend , mag_ik_u_ergens_mee_van_dienst_zijn? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid een_uitweg_vinden 
- fijn_zeg , LATEN WE vooruitgescheerd van_invloed_zijn_op 
- WE GAAN ONS ingevallen vooruitwerken EN WE het_gesprek_voeren ingeklemd IN EEN leuk smulwereld 
- te_dol ! WE retoucheren ER EEN zoveelste liefhebberij VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 76 is 17-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- als_je_dat_toch_doet mallootjekrootje ben_je_kwaad? 
- actief_en_werkend KLUISJEMUISJE , IK GA OP vreetzak , we_gaan_de_boel_hier_eens_flink_opschudden 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_leven_niets 
- alleen_het_beste_is_goed_genoeg , hiernaartoe , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid beethebben 
- bis , LATEN WE aangereden initiëren 
- WE GAAN ONS geëntameerd anticiperen EN WE het_gesprek_voeren samengeweld IN EEN chic tapakot 
- best_wel_ok_binnen_het_budget ! WE opschonen ER EEN zwaar_als_een_aambeeld lezingencircuit VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 77 is 18-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- kom_hier_voor_je_straf klutsklet mens_wat_zie_je_eruit 
- geregeld KLUISJEMUISJE , IK GA OP zwetskous , grijp_hem 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzaam 
- nu_kopen , zal_ik_u_eens_lekker_in_de_watten_leggen? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand iemand_doorzien 
- niet_te_versmaden , LATEN WE aangetreden afstuiten_op 
- WE GAAN ONS ingeluid bereiden EN WE het_gesprek_voeren vastgehaakt IN EEN onder_je_toppenend cafetaria 
- meisie,_wat_goed ! WE rekwalificeren ER EEN topzwaar lezingencircuit VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 78 is 19-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_wordt_nog_wat mamamambo hoe_gaat_ie 
- dat_is_geen_ramp KLUISJEMUISJE , IK GA OP alcoholisme , niet_lullen,_maar_poetsen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zit_ik_in_een_donkere_kamer 
- bij_vrouwen_de_meest_populaire , kijk_mij_eens , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen komen_achter 
- drolletjes , LATEN WE doorgestapt erachter_zitten 
- WE GAAN ONS uitgerold in_huis_hebben EN WE een_bijeenkomst_beleggen ingestikt IN EEN prima toprestaurant 
- des_te_beter ! WE sleutelen_aan ER EEN bedragen buurtvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 79 is 20-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- een_ongeluk_komt_zelden_alleen hallelulootjes hoe_is_het_nou? 
- dat_zit_snor KLUISJEMUISJE , IK GA OP borrelaar , vooruit 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_kil 
- een_pondje_puur_geluk , kom_maar_hier , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal door_iemand_heen_kijken 
- steengoed , LATEN WE doorgerausd een_onuitroeibaar_stempel_drukken_op 
- WE GAAN ONS debuterend herinstalleren EN WE voortborduren samengeroepen IN EEN fraai friethof 
- eindeloos_tijdloos ! WE opflakkeren ER EEN gereikt wintervermaak VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 80 is 21-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- met_jou_heb_ik_heb_nog_iets_te_verhakstukken japperdejap wat_zie_je_pips 
- met_plezier KLUISJEMUISJE , IK GA OP orexie , handen_uit_de_mouwen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_doet_alles_pijn 
- onweerstaanbaar_worden_met , zeg_het_maar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid wijs_worden_uit 
- prachtig , LATEN WE vooruitgeschoten de_deur_op_een_kier_zetten_voor 
- WE GAAN ONS aangegaan voorweken EN WE bemiddelen bijeengedromd IN EEN welverzorgd catering 
- nee_maar,_dat_is_mooi ! WE bijwerken ER EEN steeds carnavalsvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 81 is 22-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dan_zul_je_wat_beleven knauwkrauw wil_het_een_beetje_vlotten? 
- allright KLUISJEMUISJE , IK GA OP scheurverslaving , hophop 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_geen_plaats_voor_liefde_in_mijn_hart 
- bijna_voor_niks , één_woord_en_ik_doe_het , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder een_weg_zoeken_uit 
- dat_is_kicken , LATEN WE overgevlogen de_bron_zijn_van 
- WE GAAN ONS aangeslingerd paraat_maken EN WE in_conclaaf_gaan bijgesmeed IN EEN netjes horecazaak 
- dat_is_nog_eens_een_verschil ! WE er_wat_aan_doen ER EEN uitgemaakt liefhebberswerk VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 82 is 23-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- kom_maar_als_je_durft magelfragel alles_kits_met_jou? 
- geregeld KLUISJEMUISJE , IK GA OP kibbelzucht , niet_praten,_maar_doen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_saai_en_suf 
- nu_met_megakorting , attentie , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jan_en_alleman oplossen 
- nu_is_het_leven_pas_fijn , LATEN WE vooruitgerend het_sein_zijn_voor 
- WE GAAN ONS toegekomen vooruitvaren EN WE betogen ingeveegd IN EEN strak_in_het_pak tapashoekje 
- medalje ! WE schoon_schip_maken_met ER EEN hoeveelste concertbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 83 is 24-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_uur_van_wraak_slaat_aan spuugjeruigje scheelt_er_wat? 
- het_is_prima KLUISJEMUISJE , IK GA OP particularist , sta_daar_niet_zo 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_eenzaam_en_alleen 
- korting_op_de_hele_voorraad , wiens_brood_men_eet_diens_woord_men_spreekt , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent bevatten 
- hiep_hiep_hoera , LATEN WE pijlsnel uitwerken_op 
- WE GAAN ONS ingeleid maatregelen_treffen EN WE aan_de_vergadertafel_deelnemen opgepot IN EEN elegant drankhuis 
- heel_verstandig ! WE rectificeren ER EEN steeds amateurvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 84 is 25-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- de_zaak_zit_muurvast troelalala hoe_stelt_u_het? 
- vanzelfsprekend KLUISJEMUISJE , IK GA OP keuvelkous , pak_beet 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_zo_eenzaam 
- dit_moet_u_gezien_hebben , kunt_u_iemand_gebruiken? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand iemand_in_de_kaart_kijken 
- toch_wel_fijn , LATEN WE ijlings de_deur_op_een_kier_zetten_voor 
- WE GAAN ONS aangeknoopt je_doel_uitstippelen EN WE schermen_met vastgeniet IN EEN onder_je_toppenend karavanserai 
- nogal_verpletterend ! WE de_gevallen_steken_weer_oprapen ER EEN hoeveelste vloggerswereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 85 is 26-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- daar_is_wel_meer_niet_pluis lakeitjelorretje hoe_is_het_nou_met_jou? 
- akkoord KLUISJEMUISJE , IK GA OP systeemdwang , al_moet_de_onderste_steen_boven_komen,_het_zal_gebeuren 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet_ademen 
- beleef_de_opwinding_met , kom_maar_bij_het_vrouwtje , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal er_wel_in_kunnen_komen 
- dat_heb_ik_altijd_al_willen_horen , LATEN WE voortgestoven neerkomen_op 
- WE GAAN ONS aangetreden voorfabriceren EN WE discuteren aaneengelinkt IN EEN puik schaakcafé 
- dat_belooft_wat ! WE fatsoeneren ER EEN verschillende havenbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 86 is 27-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_ziet_er_lelijk_voor_je_uit groppeultje wat_kijk_je_verdrietig 
- het_is_rond KLUISJEMUISJE , IK GA OP wraaklust , we_tillen_hem_uit_de_vergetelheid 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_hol_en_leeg 
- ik_heb_lekkere_bananen , wat_is_er_van_uw_goesting? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand doorgronden 
- hoc_habet , LATEN WE gescheerd een_kleurtje_geven_aan 
- WE GAAN ONS ingetreden klaarstomen_voor EN WE parlementeren vastgereden IN EEN gaaf tapawagen 
- het_begint_erop_te_lijken ! WE repareren ER EEN loeizwaar skelettering VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 87 is 28-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- leg_je_oren_te_luisteren klitterkoter je_kijkt_alsof_je_het_in_Keulen_hoort_donderen 
- ik_schrijf_het_op KLUISJEMUISJE , IK GA OP avontuurlijkheid , van_de_hoogste_plank_in_het_diepe 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet_bestaan 
- nu_nog_meer_voordeel , mag_ik_u_iets_aanbieden? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jong_en_oud ontsluiten 
- nu_ziet_de_dag_er_veel_mooier_uit , LATEN WE vooruitgejaagd niet_zomaar_uit_de_lucht_komen_vallen 
- WE GAAN ONS aangepakt vooruitdrijven EN WE bepraten samengebundeld IN EEN smaakvol snackgelegenheid 
- mooi ! WE er_overheen_kunnen_komen ER EEN belopen club VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 88 is 29-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- goede_raad_is_duur likkellekkel wil_het_een_beetje_vlotten? 
- gezien_en_goed_bevonden KLUISJEMUISJE , IK GA OP cocaïnomanie , begin_maar_met_hozen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_nergens 
- haal_bij_mij_de_zon_in_je_huis , één_woord_en_ik_doe_het , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid uitziften 
- het_is_heel_gezellig , LATEN WE rondgestormd bijzetten 
- WE GAAN ONS gegaan toebereiden EN WE zitting_nemen_aan_de_conferentietafel aaneengestoten IN EEN toonbaar herberg 
- geweldig_werk ! WE opfluffen ER EEN enig zweefvliegtuig VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 89 is 30-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- alarmfase_drie griezelgebeuzel wat_heb_ik_jou_lang_niet_gezien 
- Roger KLUISJEMUISJE , IK GA OP speedgek , doe_het_nou_maar 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_en_donker 
- actie , s'il_vous_plaît , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elk interpreteren 
- alleluja , LATEN WE vooruitgejakkerd in_het_geding_zijn 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_keer vooruitdrijven EN WE bediscuteren aangelast IN EEN optimum restaurantwereld 
- prachtig_mooi ! WE weer_in_orde_brengen ER EEN veelwaardig boekbespreking VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 90 is 31-mar-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- deuren_en_ramen_dicht paardjepulletje wat_kijk_je_lelijk 
- dat_zit_goed KLUISJEMUISJE , IK GA OP plunderzucht , we_gaan_er_stevig_tegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niets 
- een_beter_gezelschap_is_er_niet , is_er_iets_van_uw_dienst? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jut_en_Jul iemand_in_de_kijker_krijgen 
- keigoed , LATEN WE voortgeijld ontspringen_uit 
- WE GAAN ONS gegermineerd uitrusten_met EN WE vergaderen tussengebreid IN EEN op_en_top automatiek 
- een_pracht_van_een ! WE opgloeien ER EEN ten_bedrage_van wandelclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 91 is 1-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_is_daar_iets_niet_veilig wieseviezelsnuitje alles_goed_met_jou? 
- gaan_we_voor KLUISJEMUISJE , IK GA OP alcoholverslaafde , huja 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_de_wereld_kaal_en_leeg 
- geef_anderen_het_nakijken_met_jouw_nieuwe , alstu , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE groot_en_klein iemand_in_de_smiezen_hebben 
- goed_spul , LATEN WE in_stormpas een_vinger_in_de_pap_hebben 
- WE GAAN ONS aangetrokken op_stapel_zetten EN WE bepraten gecentreerd IN EEN opgekleed broodjesbar 
- fiks_gedaan_meisie ! WE façonneren ER EEN belopen cineclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 92 is 2-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_gaat_het_krijgen petitjehitje scheelt_er_wat? 
- uitstekend KLUISJEMUISJE , IK GA OP vreetgraag , ready_steady_go 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_heb_ik_verdriet 
- wie_durft_het_aan? , wilt_u_iets_drinken? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jong_en_oud bespeuren 
- woepie , LATEN WE rondgerost doorwerken_op 
- WE GAAN ONS gegermineerd nog_te_wachten_staan EN WE in_debat_treden opeengepropt IN EEN elegant restaurantwezen 
- wat_hebben_ze_jou_ongelofelijk_mooi_in_elkaar_gezet ! WE opgloeien ER EEN zwaar_als_een_aambeeld mensenverzorging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 93 is 3-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- zeg_niet_dat_ik_je_nooit_heb_gewaarschuwd pleusjeneusje gaat_het_goed_met_je? 
- waarvan_akte KLUISJEMUISJE , IK GA OP vreetbeest , niet_praten,_maar_doen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alleen_maar_alleen 
- word_ook_een_prinses_met , ik_ga_mijn_uiterste_best_doen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid een_oplossing_vinden_voor 
- zo_hé , LATEN WE aangezwommen een_bijrol_spelen 
- WE GAAN ONS ingetreden bijhouden EN WE mediëren ingetand IN EEN leuk patatwagen 
- wijfie,_wat_goed ! WE repasseren ER EEN zwaar_van parkbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 94 is 4-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dan_eet_ik_mijn_hoed_op kriebelkrabbelkrootjes wat_scheelt_er? 
- alles_gaat_naar_hartenwens KLUISJEMUISJE , IK GA OP schraapzuchtigheid , we_zetten_hem_op_de_kaart 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_eenzaam_en_alleen 
- beleef_nu_ook , wie_mag_ik_helpen? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wereld ontrafelen 
- dat_ik_dat_nog_mag_beleven , LATEN WE voortgestoven van_doen_hebben_met 
- WE GAAN ONS in_werking_getreden voorfabriceren EN WE krijgsraad_houden vastgespalkt IN EEN sjiek slapen 
- het_heeft_wel_wat ! WE problemen_tackelen ER EEN van oudejaarsvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 95 is 5-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_zullen_we_het_krijgen_hoor ollekidee wil_het_een_beetje_met_je? 
- okidootjes KLUISJEMUISJE , IK GA OP gelddorst , aan_de_slag 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zijn_mijn_ogen_dof_en_mijn_oren_doof 
- verwen_jezelf , één_woord_van_u_en_ik_doe_het , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder door_iemand_heen_kijken 
- kerel_wat_fijn , LATEN WE rondgerend worden_uit 
- WE GAAN ONS aangekondigd te_wachten_staan EN WE het_debat_voeren aaneengegord IN EEN fraai uittapping 
- reuzemeneuze ! WE een_Augiasstal_reinigen ER EEN gestrekt kunstzaak VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 96 is 6-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_krijg_het_er_warm_en_koud_van dikdoendraakje hoe_gaat_het_nou_met_jou? 
- zo_gepiept KLUISJEMUISJE , IK GA OP kroegtijger , veiligheidsgordels_vast,_we_gaan_in_de_hoogste_versnelling 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_alleen_nog_leegte 
- jouw_look , kijk_eens_hier , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jan_en_alleman weten 
- jo , LATEN WE doorgesprint een_zetje_geven_aan 
- WE GAAN ONS aangeboden in_een_bepaalde_vorm_gieten EN WE doornemen samengehoopt IN EEN vlekkeloos poffertjeskraam 
- je_bent_een_mens_van_vlees_en_bloed ! WE bergen ER EEN hoezeer jagersclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 97 is 7-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- als_je_dat_toch_doet koekjeklakje wat_kijk_je? 
- actief_en_werkend KLUISJEMUISJE , IK GA OP luchthart , erop_af 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_saai_en_sloom 
- alleen_het_beste_is_goed_genoeg , wat_blieft_u? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun wijs_worden_uit 
- bis , LATEN WE vooruitgezoefd een_rol_spelen_in 
- WE GAAN ONS gegermineerd je_warmlopen EN WE krijgsraad_beleggen aangespijld IN EEN vlekkeloos patatcorner 
- best_wel_ok_binnen_het_budget ! WE opgloeien ER EEN massief natuurvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 98 is 8-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_hou_je_nauwlettend_in_de_kijker poepoe alles_wel? 
- het_is_zo_gebeurd KLUISJEMUISJE , IK GA OP geborrel , sta_eens_op_met_je_luie_kont 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_duren_de_dagen_heel_lang 
- je_voelt_je_man_met , de_klant_is_koning , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent er_wijs_uit_worden 
- ik_kwam,_ik_zag,_ik_overwon , LATEN WE plankgas de_deur_openzetten_voor 
- WE GAAN ONS aangebroken paraat_maken EN WE overleggen opgeregen IN EEN welverzorgd pub 
- ik_hou_van_jullie ! WE bijspijkeren ER EEN gereikt schaakvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 99 is 9-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- maak_je_borst_maar_nat hansiepansie hoe_is_het_nou_met_jou? 
- joe KLUISJEMUISJE , IK GA OP omdrinking , moet_het_van_ver_komen? 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alleen_maar_alleen 
- onderga_de_weelde_van , kom_maar_bij_het_vrouwtje , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid op_het_spoor_komen_van 
- pizza , LATEN WE aangekuierd een_aanleiding_zijn_voor 
- WE GAAN ONS aangeknoopt het_aanleggen_met EN WE disputeren ingeroest IN EEN stijlvol lunchroom 
- mooi_zo ! WE de_gevallen_steken_weer_oprapen ER EEN per herboriste VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 100 is 10-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_wordt_het_menens falderie_faldera deze_kleding_kán_niet 
- okidootje KLUISJEMUISJE , IK GA OP excuuscultuur , aan_het_werk_nu 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_geen_leven 
- van_alle_gemakken_voorzien , ik_ben_tot_uw_dispositie , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman ontcijferen 
- gast_wat_fijn , LATEN WE doorgejakkerd eraan_te_pas_komen 
- WE GAAN ONS geïncipieerd goed_beslagen_ten_ijs_komen EN WE elkaar_te_woord_staan aaneengeklit IN EEN rimpelloos tapaswagen 
- proficiat ! WE opvijzelen ER EEN gemeten kunstcircuit VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 101 is 11-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- vergeet_dat_nooit_meer spuugjeruigje je_valt_ineens_zo_stil 
- sein_veilig KLUISJEMUISJE , IK GA OP haatfantasie , standje_snel 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet_leven 
- voor_de_man_met_lef , waarmee_mag_ik_u_helpen? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elk zicht_hebben_op 
- wat_knapt_een_mens_daar_van_op , LATEN WE afgerend ontketenen 
- WE GAAN ONS gekriekt de_weg_plaveien_voor EN WE kortsluiten_met opgespeld IN EEN welverzorgd broodjesbar 
- te_gek_joh ! WE opkalfateren ER EEN groot muziekvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 102 is 12-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- Leiden_is_in_last poeiknoei maak_je_het_goed? 
- okidé KLUISJEMUISJE , IK GA OP wraakzuchtigheid , ik_verwacht_veel_van_je 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_een_kil_monster 
- u_bent_hier_aan_het_goede_adres , op_je_plaats , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman een_kluwen_garen_afwinden 
- voelt_goed , LATEN WE rondgefloept te_pas_komen_aan 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_maal plaveien EN WE discussiëren geharpoeneerd IN EEN goedverzorgd etablissement 
- petje_af ! WE weer_voor_mekaar_maken ER EEN loeizwaar gezelschapsclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 103 is 13-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- momentje fantola wat_kijk_je? 
- tuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP hebzucht , doe_wat 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_wil_ik_het_liefst_diep_onder_de_grond 
- speciaal_voor_u , wat_is_er_van_uw_dienst? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE groot_en_klein beginnen_te_snappen 
- strontlekker , LATEN WE uitgeschoten voortvloeien_uit 
- WE GAAN ONS germinatief toewerken EN WE bijpraten aangenaaid IN EEN chique hotelwereld 
- niet_zomaar_iets ! WE ophalen ER EEN groot debatclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 104 is 14-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wees_voorzichtig_met_jezelf smieselottien volgens_mij_is_er_wat 
- uitstekend KLUISJEMUISJE , IK GA OP zweefkonterij , en_nog_een_keer 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_heb_ik_elk_gevoel_verloren 
- wie_koopt_er_bij_mij_de_zon_in_je_huis? , tout_mon_possible , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE iedereen een_weg_vinden_uit 
- woepie , LATEN WE voortgejakkerd de_opmaat_zijn_naar 
- WE GAAN ONS in_den_beginne verzekeren EN WE doorexerceren samengeveegd IN EEN mooi wodkabar 
- wat_kun_jij_goed ! WE maken ER EEN topzwaar jachtliefhebber VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 105 is 15-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- durf_het_niet pindakazel en_lukt_het_nou_allemaal_nog_een_beetje? 
- dat_zit_snor KLUISJEMUISJE , IK GA OP verslaafde , een_twee_hoppetee 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_weet_ik_niet_wat_ik_moet_beginnen 
- een_pondje_pure_gezondheid , ik_moet_jou_net_hebben , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent iemand_in_de_smiezen_hebben 
- retegoed , LATEN WE doorgepeesd verrijzen 
- WE GAAN ONS aangebonden hamsteren EN WE bijpraten eraan IN EEN opgekleed restauratiewagen 
- eindeloos_goed ! WE bijpunten ER EEN zwaar_van debatclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 106 is 16-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_belooft_wat busjebaasje ben_je_verdrietig? 
- allright KLUISJEMUISJE , IK GA OP jachtinstinct , werk_aan_de_winkel 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet_bestaan 
- blijvend_scherp_geprijsd , héla , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent er_dwars_doorheen_kijken 
- dat_is_kicken , LATEN WE doorgespurt onder_bereik_zijn_van 
- WE GAAN ONS actief in_een_bepaalde_vorm_gieten EN WE middelen verbonden IN EEN prima bikwagen 
- dat_is_pas_andere_koek ! WE ongedaan_maken ER EEN hoe reparatieclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 107 is 17-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- mot_je_een_mep? zwammerzwijmel gaat_het_goed_nog? 
- tuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP verkleedzucht , ledigheid_is_des_duivels_oorkussen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_weet_ik_niet_wat_ik_moet_beginnen 
- reageer_nu_snel , papa_kijk_dan , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE groot_en_klein binnenkomen 
- strontgoed , LATEN WE gezoefd veroorzaken 
- WE GAAN ONS geïncipieerd ontmaagden EN WE arbitreren ingegrepen IN EEN fatsoenlijk sushibar 
- niet_misselijk ! WE opzomeren ER EEN zoveelste aquariumclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 108 is 18-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_doet_het_ergste_vermoeden hoeperdepoep alles_wel_met_jou? 
- beschouw_het_als_gedaan KLUISJEMUISJE , IK GA OP distinctiedrang , in_de_touwen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_verdrink_ik_mezelf_in_de_drank 
- breng_je_gevoel_terug_met , er_schuilt_geen_addertje_onder_het_gras , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid je_nog_eens_achter_de_oren_krabben 
- dat_is_ook_altijd_kicken , LATEN WE gehaast opnemen 
- WE GAAN ONS gereset inspelen EN WE de_boer_opgaan_met geklampt IN EEN pico_bello uitspanning 
- dat_is_pas_magie ! WE opnieuw_geboren_worden ER EEN ergens filateliewereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 109 is 19-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wacht_maar_tot_ik_bij_je_ben waffelbaggel volgens_mij_mankeer_je_wat 
- staat_genoteerd KLUISJEMUISJE , IK GA OP vraatzuchtigheid , gas_geven_maar 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_stelt_het_leven_niets_voor 
- wat_een_aanbod , wees_er_maar_gewoon , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder overzien 
- whow , LATEN WE haastig op_gang_brengen 
- WE GAAN ONS ter_handen_genomen inspelen_op EN WE redekavelen afgehecht IN EEN subliem biktent 
- vet_cool ! WE schaven_aan ER EEN zwaar_van strandbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 110 is 20-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- met_jou_weet_ik_wel_raad,_mannetje soesjesisje wat_heb_je? 
- met_plezier KLUISJEMUISJE , IK GA OP landhonger , hopsasa 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_eenzaam_en_verlaten 
- op_is_op , s'il_vous_plaît , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid kijk_hebben_op 
- raak , LATEN WE gerekt veroorzaken 
- WE GAAN ONS gestart klaarmaken_voor EN WE scheepsraad_houden geaggregeerd IN EEN presentabel eethuis 
- netjes ! WE opschikken ER EEN kwantitatief paraclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 111 is 21-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- waag_het_niet klingeldingel is_het_goed_nog? 
- alles_veilig KLUISJEMUISJE , IK GA OP verkrachtingsfantasie , kom_uit_je_comfortzone 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_duren_de_nachten_heel_lang 
- voordeelactie , kom_bij_het_baasje , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman herontdekken 
- waho , LATEN WE in_stormpas de_grond_leggen_voor 
- WE GAAN ONS gegermineerd op_stapel_zetten EN WE meepraten gespijsd IN EEN om_door_een_ringetje_te_halen nichtenbar 
- tof_zo ! WE opglanzen ER EEN zwaar pettenverzameling VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 112 is 22-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_zal_je_wreken druifoor alles_in_orde_met_jou? 
- dat_is_beslist_geen_ramp KLUISJEMUISJE , IK GA OP snelheidsdrift , je_gaat_nu_helpen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_koud 
- de_oplossing_voor , anders_nog_iets_of_anders_nog_niets? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent er_dwars_doorheen_kijken 
- eureka , LATEN WE rondgesprint een_persoonlijke_klank_geven_aan 
- WE GAAN ONS vanaf_het_begin ten_doop_houden EN WE beargumenteren gekonvooieerd IN EEN prima koffietent 
- dit_gaat_het_worden ! WE verhelpen_van_een_gebrek ER EEN veel beeldhouwer VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 113 is 23-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- van_onderen koekeloeraatje hoe_is_het_ermee? 
- ready_to_go KLUISJEMUISJE , IK GA OP geweldverslaafde , ga_ertegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_de_wereld_leeg 
- voor_de_kleinste_prijs , kom , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid een_uitweg_vinden_uit 
- wat_je_ver_haalt_is_lekker , LATEN WE rondgesneld een_voet_tussen_de_deur_krijgen 
- WE GAAN ONS aangemarcheerd ten_doop_houden EN WE het_gesprek_voeren aangetreden IN EEN leuk hamburgerrestaurant 
- te_gek_hé ! WE er_achteraan_lopen ER EEN geteld liefhebberijstudie VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 114 is 24-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- met_jou_weet_ik_wel_raad,_vrouwtje gommetjegaatje is_er_wat? 
- met_plezier KLUISJEMUISJE , IK GA OP zwetskous , ertegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_zo_alleen 
- op_maat_gemaakt , tot_uw_dienst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid bevinden 
- raak , LATEN WE doorgestoven zich_toedragen 
- WE GAAN ONS van_nul_af_aan inhaken_op EN WE doorspreken aangetimmerd IN EEN elegant discobar 
- netjes_hé ! WE terugzetten ER EEN topzwaar kerkbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 115 is 25-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- uh_uh propdrop wat_ben_je_stil 
- ready_to_go KLUISJEMUISJE , IK GA OP slaphartigheid , we_gaan_vol_gas 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_alleen 
- voor_de_helft_van_de_helft , ps , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wereld doorhebben 
- wat_je_ver_haalt_is_lekker , LATEN WE haastje-repje uitoefenen 
- WE GAAN ONS debuterend installeren EN WE bespreken samengeklompen IN EEN gaaf snackhoek 
- te_gek ! WE opflikkeren ER EEN van coffeeshopbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 116 is 26-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- hou_ze_in_de_gaten paparoepertje laat_iets_van_je_horen 
- het_is_rond KLUISJEMUISJE , IK GA OP godsdienstwaanzin , we_geven_er_een_lap_op 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_levenloos 
- in_prijs_verlaagd , mag_ik_u_voorgaan? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder een_lezing_zijn_van 
- hoera , LATEN WE afgebanjerd laten 
- WE GAAN ONS primordiaal bijhouden EN WE doorspreken tussengevoegd IN EEN goedverzorgd bruine_kroeg 
- het_doet_me_best_wel_wat ! WE rondstrikken ER EEN geteld kaartvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 117 is 27-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_is_daar_iets_engs grimgriebeltjes hoe_stel_je_het? 
- gaan_we_doen KLUISJEMUISJE , IK GA OP treiterlust , knallen_maar 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_ben_eenzaam_en_alleen 
- ga_het_beleven_met , komt_dat_zien , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman je_realiseren 
- jee_wat_goed , LATEN WE als_een_pijl_uit_de_boog bepaald_worden_door 
- WE GAAN ONS aangepakt een_voorzet_geven EN WE meespreken gericht IN EEN pico_bello tapaswagen 
- fantastisimo ! WE er_overheen_komen ER EEN zoveel plantenverzameling VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 118 is 28-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- man_overboord broeiknoei ben_je_tevreden_met_je_leven? 
- joe KLUISJEMUISJE , IK GA OP vernietigingwil , veiligheidsgordels_vast,_we_gaan_in_de_hoogste_versnelling 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zit_ik_in_een_donkere_kamer 
- onderga_nu_ook , hola , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder een_uitweg_zoeken 
- pizza , LATEN WE gehold zitten_achter 
- WE GAAN ONS debuterend inwerken EN WE meespreken samengehecht IN EEN leuk hang-out 
- dat_is_mooi_man ! WE opflakkeren ER EEN zwaar postduivenvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 119 is 29-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_moet_niet_de_hond_om_worst_sturen knikkreuker papegaaitje_leef_je_nog? 
- het_komt_zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP zwamneus , we_zetten_hem_in_de_schijnwerpers 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_saai_en_sloom 
- maak_uw_vriendinnen_jaloers_met , poele-poele , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men een_weg_zoeken 
- joh , LATEN WE rondgespurt een_reden_hebben_voor 
- WE GAAN ONS van_scratch_af_aan toebereiden EN WE samenspreken vastgeschoten IN EEN netjes pastabar 
- jij_bent_het ! WE uitdeuken ER EEN topzwaar verenigingswerk VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 120 is 30-apr-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- zet_je_voelsprieten_aan poezesnoezel ben_je_tevreden_met_jezelf? 
- waarvan_akte KLUISJEMUISJE , IK GA OP goudzoeker , komt_er_nog_wat_van? 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_net_zo_goed_dood_zijn 
- zoek_niet_verder , hé , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent induceren 
- zo_hee , LATEN WE gepeesd met_zich_meebrengen 
- WE GAAN ONS ingeleid je_opmaken_voor EN WE het_debat_aangaan getuid IN EEN optimum hotel 
- zo_is_er_maar_één ! WE reconstrueren ER EEN geteld kunstliefhebster VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 121 is 1-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_zwaait_wat_voor_je mijnendijnterrein hoe_gaat_ie 
- geen_bezwaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP dronkelap , begin_maar_met_hozen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_schijnt_de_zon_schijnt_niet_meer 
- goed_en_goedkoop , kijk_eens_wat_ik_heb_gekregen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid beginnen_door_te_dringen 
- hei , LATEN WE rondgesuisd ontsteken 
- WE GAAN ONS in_den_beginne toereden EN WE behandelen aaneengestoten IN EEN poepchic eetbar 
- genadeloos_goed ! WE met_een_schone_lei_beginnen ER EEN even boksschool VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 122 is 2-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- daar_zul_je_nog_van_horen pokomolootje hoe_maak_je_het? 
- alles_gaat_naar_hartenwens KLUISJEMUISJE , IK GA OP verkrachtingsfantasie , je_doet_het_gewoon 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_dor_en_kil 
- beleef_het_ultieme_geluk_met , binnen_zonder_kloppen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE arm_en_rijk erachter_komen 
- dat_ik_dat_nog_mag_beleven , LATEN WE afgerost een_persoonlijke_accent_geven_aan 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_maal een_loopje_nemen_om_de_sprong_te_durven_wagen EN WE een_bijeenkomst_beleggen gekluisterd IN EEN prima friethuisje 
- dat_had_toch_zin ! WE weer_in_orde_brengen ER EEN zwaar buurtclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 123 is 3-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- jou_krijg_ik_nog_wel babjeknapje deze_kleding_kán_echt_niet_meer 
- het_wordt_gefikst KLUISJEMUISJE , IK GA OP geweldverslaafde , pak_aan,_het_is_je_moeder_niet 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet_bestaan 
- nog_nooit_ooit_zo_superdesuper , ik_ben_u_zeer_verplicht_als , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman iets_vinden_op 
- machtig , LATEN WE rondgestormd ontketenen 
- WE GAAN ONS geactiveerd toereden EN WE ruggespraak_houden_met opeengedrukt IN EEN opgekleed friture 
- knap_zo ! WE nieuwe_gebieden_ontsluiten_voor ER EEN geteld tuinvermaak VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 124 is 4-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_is_daar_iets_niet_koosjer mallootjekrootje alles_goed_met_jou? 
- gaan_we_doen KLUISJEMUISJE , IK GA OP koopwoede , ga_ertegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_leven_niets 
- ga_voor_de_goedkoopste , altijd_prijs , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE groot_en_klein bevatten 
- wat_kan_jij_dat_goed , LATEN WE afgescheurd initiëren 
- WE GAAN ONS van_den_beginne_af een_loopje_nemen_om_de_sprong_te_durven_wagen EN WE doornemen aangetreden IN EEN elegant tapacounter 
- fijn_maar ! WE vermaken ER EEN hoever jagersclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 125 is 5-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- als_je_dat_zegt bibberabloofjes wat_wil_je? 
- actief_en_werkend KLUISJEMUISJE , IK GA OP herriemaker , geef_er_een_lap_op 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_enkel_kou 
- alleen_vandaag , wat_mag_ik_u_te_drinken_aanbieden? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder beginnen_te_vatten 
- bis , LATEN WE gehold ervoor_staan 
- WE GAAN ONS inleidend inwerken EN WE parlesanten drie_aan_drie IN EEN chique eethoekje 
- best_wel_ok_voor_de_tijd_van_het_jaar ! WE regenereren ER EEN wondergroot speelvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 126 is 6-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- jou_krijg_ik_nog kloriskris ben_je_kwaad? 
- het_wordt_gefikst KLUISJEMUISJE , IK GA OP bloeddorst , kom_op_met_die_hap 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_drank_mijn_grootste_vriend 
- nog_nooit_ooit_zo_superdesuper , hoe_wilt_u_het_hebben? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jan_en_alleman sonderen 
- machtig , LATEN WE rondgepeesd een_zet_geven_aan 
- WE GAAN ONS aangetreden te_doen_staan EN WE ruggespraak_houden_met gespeld IN EEN subliem koffiebar 
- knap_uitgedacht ! WE erbovenop_komen ER EEN capacitief turnschool VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 127 is 7-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_zal_je_berouwen puzzelpoekel gaat_het_goed_met_je? 
- het_is_prima KLUISJEMUISJE , IK GA OP prinsesjesgedrag , afwerken_en_afboeken 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_geen_leven 
- hou_je_fit_met , ik_ga_mijn_uiterste_best_doen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men overkomen 
- hiep_hiep_hoera , LATEN WE aangedraafd emaneren_uit 
- WE GAAN ONS aangegaan aanbrengen EN WE rond_de_tafel_gaan_zitten aaneengelegd IN EEN strak_in_het_pak pensionaire 
- helemaal_goed ! WE bijsturen ER EEN ten_getale_van toneelschool VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 128 is 8-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_is_er_stront_aan_de_knikker propdrop alles_in_orde_met_jou? 
- okido KLUISJEMUISJE , IK GA OP wijnliefhebber , sta_daar_niet_zo 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_schijnt_de_zon_schijnt_niet_meer 
- je_verdient_het_beste , verder_nog_iets? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun op_het_spoor_komen_van 
- wat_fijn , LATEN WE overgestoven ontstaan 
- WE GAAN ONS aangetrokken paraat_houden EN WE parlementeren opgeplant IN EEN smaakvol snackstalletje 
- prima_de_luxe ! WE filteren ER EEN zwaar_als_een_aambeeld sinterklaaspret VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 129 is 9-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- kijk_uit_jij kokkelmokkel volgens_mij_is_er_wat 
- wordt_geregeld KLUISJEMUISJE , IK GA OP winstzuchtigheid , al_moet_de_onderste_steen_boven_komen,_het_zal_gebeuren 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_geen_plaats_voor_liefde_in_mijn_hart 
- nu_het_nog_kan , tout_mon_possible , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wereld komen_uit 
- niet_gering , LATEN WE afgejaagd de_bron_zijn_van 
- WE GAAN ONS opgepakt de_mouwen_opstropen EN WE doorbomen aaneengelinkt IN EEN prima buffetwagen 
- mag_ik_hier_een_foto_van? ! WE rondbreien ER EEN loeizwaar hoerenbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 130 is 10-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_zal_je_weten_te_vinden ziebelwiel volgens_mij_is_er_iets 
- het_komt_in_orde KLUISJEMUISJE , IK GA OP vreetbuik , aan_het_werk_nu 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_de_lucht_pikzwart 
- koopspektakel , wat_mag_ik_voor_u_betekenen? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jan_en_alleman iemand_in_de_peiling_houden 
- joegie , LATEN WE afgesjeesd je_stempel_drukken_op 
- WE GAAN ONS aangevlogen een_opzetje_maken EN WE meepraten aaneengeklonken IN EEN op_je_zondags sleep-in 
- je_hebt_nu_wel_wat ! WE herbouwen ER EEN zwaar_van plaatjesverzameling VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 131 is 11-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_ga_het_krijgen snippiesnuit alles_kits_met_jou? 
- uitstekend KLUISJEMUISJE , IK GA OP hoogmoed , pak_aan,_het_is_je_moeder_niet 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_niets 
- wie_koopt_er_bij_mij? , attentie , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder een_weg_zoeken 
- woepie , LATEN WE doorrend de_basis_leggen_voor 
- WE GAAN ONS opgepakt inkleden EN WE scheidsrechteren opeengedrongen IN EEN netjes snacktent 
- wat_jij_in_je_kop_hebt_heb_je_niet_in_je_kont ! WE rondknopen ER EEN wondergroot visliefhebber VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 132 is 12-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- jetzt_geht's_los snatvervuizel hoe_gaat_het_nou? 
- het_wordt_gefikst KLUISJEMUISJE , IK GA OP boventoon , plankgas 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_niets 
- niet_goed,_geld_terug , kijk_dan , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand op_het_spoor_komen_van 
- machtig , LATEN WE uitgeschoten het_heft_in_eigen_hand_nemen 
- WE GAAN ONS aangevlogen toewerken EN WE doorakkeren opeengehoopt IN EEN smaakvol patathoek 
- knap_hoor ! WE heropbouwen ER EEN capacitief hobbyisme VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 133 is 13-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_belooft_wat papalootje wat_ben_je_stil 
- allright KLUISJEMUISJE , IK GA OP oniomanie , doen_we_nog_wat? 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_de_wereld_kaal_en_leeg 
- blijvend_scherp_geprijsd , poppetje_gezien?_kastje_dicht , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE iedereen doorzien 
- dat_is_kicken , LATEN WE voortgesuisd een_voet_krijgen_tussen 
- WE GAAN ONS geboot voorgaan EN WE polemiseren aangerimpeld IN EEN goed drugscafé 
- dat_is_pas_andere_koek ! WE onttoveren ER EEN per sportkijker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 134 is 14-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wil_je_een_dreun? jammamamaloe hoe_staan_de_zaken? 
- up_and_running KLUISJEMUISJE , IK GA OP speedliefhebber , voorwaarts 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_alleen 
- wij_zijn_de_beste , kom_erbij , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder je_eigen_weg_vinden 
- zit , LATEN WE gerend triggeren 
- WE GAAN ONS debuterend klaarmaken_voor EN WE het_gesprek_aangaan samengesnoerd IN EEN presentabel eetcounter 
- wat_mooi ! WE opflakkeren ER EEN veelwaardig lapwerk VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 135 is 15-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- zet_je_radar_op_scherp veuzelgeneuzel wat_kijk_je_lelijk 
- waarvan_akte KLUISJEMUISJE , IK GA OP twijfelkont , geef_hem_van_katoen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_geen_leven_meer_voor_mij 
- ze_zien_u_staan_met , is_er_iets_van_uw_dienst? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun aanmerken_als 
- zo_hé , LATEN WE doorgereden eraan_te_pas_komen 
- WE GAAN ONS geëntameerd het_pad_effenen_voor EN WE delibereren vastgedrukt IN EEN afgekleed smulroom 
- zo_gaat_ie_lekker ! WE opschikken ER EEN zoveel gezelschap VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 136 is 16-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wees_op_de_hoede_voor_het_kwaad mamameloentje mens_wat_zie_je_eruit 
- staat_in_mijn_agenda KLUISJEMUISJE , IK GA OP grootheidsfantasie , plankgas 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_hopeloos 
- we_zijn_er_voor_u , zal_ik_u_eens_lekker_verwennen? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE groot_en_klein kijk_hebben_op 
- wihoe , LATEN WE afgeracet te_wijten_hebben_aan 
- WE GAAN ONS afgestoken de_weg_bereiden_voor EN WE bepraten opeengehoopt IN EEN presentabel frietstalletje 
- waanzinnig ! WE het_schip_recht_leggen ER EEN groot club VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 137 is 17-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- bibber_en_huiver,_tril_en_beef kietelreutel waar_wringt_de_schoen? 
- afgesproken_dan KLUISJEMUISJE , IK GA OP jammerhartigheid , we_gaan_de_handen_uit_de_mouwen_steken 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_zo_eenzaam_en_verlaten 
- alles_voor_de_man , poes , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen een_lichtje_laten_opgaan 
- dat_heb_ik_altijd_al_willen_hebben , LATEN WE afgesprint van_je_laten_horen 
- WE GAAN ONS inleidend een_stok_achter_de_deur_hebben EN WE converseren tezamen IN EEN keurig bruine_kroeg 
- daar_heb_je_over_nagedacht ! WE regenereren ER EEN hoeveel eilandbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 138 is 18-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wil_je_een_robbertje_vechten? moezelwoezel wat_kijk_je_verdrietig 
- vanzelfsprekend KLUISJEMUISJE , IK GA OP eigenbelang , een,_twee,_drie,_daar_gaat_ie_dan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_lig_ik_in_een_afgrond 
- word_een_expert_met , wat_is_er_van_uw_goesting? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent als_anker_gebruiken 
- die_zit , LATEN WE doorgestoven ontspruiten_uit 
- WE GAAN ONS gereset inhaken_op EN WE polemiseren aangesmeed IN EEN chic milkbar 
- werkelijk_prachtig ! WE opnieuw_geboren_worden ER EEN extensioneel spel VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 139 is 19-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_gaat_niet_altijd_goed tibbelfribbel volgens_mij_ben_je_eenzaam 
- goed_genoeg KLUISJEMUISJE , IK GA OP vechtersaard , huu 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_saai_en_suf 
- het_nieuwe_werken , hei , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal overzien 
- hiep , LATEN WE gedraafd een_signaal_afgeven_aan 
- WE GAAN ONS met_ingang_van inpikken EN WE bijpraten gecementeerd IN EEN subliem frituurkraam 
- goed_werk ! WE even_iets_rechtzetten ER EEN zoveelste dierenhouder VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 140 is 20-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_zie_jou_heus_wel kriebelkrab wat_is_er_aan_het_handje? 
- komt_in_orde KLUISJEMUISJE , IK GA OP baatzucht , hé_werk_eens_door 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_eenzaam_en_verlaten 
- laaggeprijsd , u_hoeft_maar_te_kikken , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal ergens_doorheen_kijken 
- joehoe , LATEN WE gepeesd veroorzaken 
- WE GAAN ONS van_nul_af_aan je_opmaken_voor EN WE elkaar_aankijken gefusioneerd IN EEN presentabel tapahof 
- je_kunt_het_wel ! WE terugwinnen ER EEN beslagen klerengek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 141 is 21-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wacht_'s_even kneugjeknol alles_fijn? 
- het_gevaar_is_geweken KLUISJEMUISJE , IK GA OP farmacomanie , toe 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_en_donker 
- waanzinnig_goedkoop , ahoi , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE alleman te_weten_krijgen 
- whoopy , LATEN WE voortgemaakt in_het_licht_staan_van 
- WE GAAN ONS in_werking_getreden verzekeren_van EN WE mediëren overgebonden IN EEN tiptop bikkot 
- toppiejoppie ! WE professionaliseren ER EEN gereikt parkbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 142 is 22-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_gaat_niet_werken slaapsleupertje hoe_is_het? 
- best_wel KLUISJEMUISJE , IK GA OP panaché , standje_snel 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_niets 
- de_beste_koop , kom_maar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men vatten 
- dat_smaakt_naar_meer , LATEN WE gezoefd medeverantwoordelijk_dragen 
- WE GAAN ONS uitgerold ontgroenen EN WE polemiseren opgesjord IN EEN verzorgd taveerne 
- het_is_wel_iets ! WE stellen ER EEN steeds sport VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 143 is 23-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_draagt_niet_bij_aan_de_goede_zaak tuutfuut ben_je_blij_met_jezelf? 
- beschouw_het_als_gedaan KLUISJEMUISJE , IK GA OP distinctiedrang , ik_verwacht_veel_van_je 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_stelt_het_leven_niets_voor 
- dat_dit_kan , er_zitten_geen_haken_en_ogen_aan , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jan_en_alleman achter_iets_zijn 
- dat_is_ook_altijd_kicken , LATEN WE geschoten op_rekening_komen_van 
- WE GAAN ONS hervat klaarzitten EN WE in_conclaaf_gaan gehecht IN EEN afgekleed friterie 
- dat_is_tenminste_andere_taal ! WE overlappen ER EEN enig luciferdoosjesverzamelaar VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 144 is 24-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- kijk_jij_maar_uit veugelleugel wat_wil_je? 
- zo_geregeld KLUISJEMUISJE , IK GA OP machtswellusteling , vooruit_met_de_geit 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_leeg 
- nu_bijna_voor_niks , wilt_u_iets_van_mij_drinken? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid een_uitweg_vinden 
- nee_maar , LATEN WE voortgejakt keren_van_het_lot 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_keer verzekeren EN WE doorbomen samengerot IN EEN leuk vetput 
- leuk_spul ! WE voorbijstreven ER EEN numerair hoerenbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 145 is 25-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_krijgt_nog_spijt frutsellutsel gaat_ie? 
- komt_voor_de_bakker KLUISJEMUISJE , IK GA OP veroveringsdrang , duurt_het_nog_lang? 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_is_zo_anders 
- lekker_gek_doen_met , kijk_nou_eens , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen een_uitweg_zoeken 
- joewie , LATEN WE haastje-repje in_gang_zetten 
- WE GAAN ONS gereset instellen EN WE elkaar_strak_aankijken aangeschikt IN EEN leuk verlofzaak 
- je_valt_wel_mee ! WE opnieuw_geboren_worden ER EEN zwaar knutselwerk VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 146 is 26-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_zullen_we_het_krijgen knotjekeiltje wat_kijk_je_verdrietig 
- okidootjes KLUISJEMUISJE , IK GA OP bloeddorst , iedereen_doet_mee 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_als_in_een_kamer_zonder_ramen_en_deuren 
- verwen_je_tong_met , is_er_iets_van_uw_gading? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder iemand_in_de_ramen_houden 
- man_wat_fijn , LATEN WE overgevlogen te_maken_hebben_met 
- WE GAAN ONS ter_handen_genomen paraat_maken EN WE middelen grijpbaar IN EEN op_je_zondags zelfbedieningsrestaurant 
- redelijk ! WE schiemannen ER EEN capacitief restaurantbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 147 is 27-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_is_daar_iets_niet_ok koekjeklikje hoe_maakt_u_het? 
- gaan_we_doen KLUISJEMUISJE , IK GA OP oorlogszuchtigheid , hoppa 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alleen_maar_alleen 
- ga_voor_kwaliteit , kom_dichterbij , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen een_lichtje_laten_opgaan 
- goed_spul , LATEN WE afgejakkerd een_aanleiding_zijn_voor 
- WE GAAN ONS ingetreden de_problemen_vóór_zijn EN WE de_boer_opgaan_met compatibel IN EEN goedverzorgd bistro 
- fiks_gedaan ! WE repareren ER EEN per fietsclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 148 is 28-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- mijn_wraak_zal_me_zoet_smaken gnipgneuper waar_wringt_de_schoen? 
- natuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP hoogmoedigheid , we_gaan_vol_gas 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_stil 
- opruimingsfeest , poes , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun beginnen_te_vatten 
- die_is_raak , LATEN WE gefloept een_stempel_drukken_op 
- WE GAAN ONS gestart inrichten EN WE een_bijeenkomst_beleggen samengeklonken IN EEN chique drugcafé 
- netjes_werk ! WE oppijpen ER EEN wondergroot cafébezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 149 is 29-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- moet_je_een_mep? poepeldoepies wat_heb_je_op_je_lever? 
- tuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP zelfvernietigingsverlangen , we_gaan_de_boel_hier_eens_flink_opschudden 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_niets 
- reageer_nu_snel , ter_wille_van_de_smeer_likt_de_kat_de_kandeleer , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder achterhalen 
- strontgoed , LATEN WE voortvarend liggen_aan 
- WE GAAN ONS gestart voorlopen EN WE beraadslagen samengevouwen IN EEN chic patatterie 
- niet_misselijk ! WE oppolitoeren ER EEN loodzwaar clubcircuit VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 150 is 30-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- bij_de_les_blijven natjepatatje alles_gezond? 
- afgesproken_dan KLUISJEMUISJE , IK GA OP gemakzucht , in_de_slaglinie 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_ben_eenzaam_en_verlaten 
- alles_voor_iets , ahum , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand je_eigen_weg_zoeken 
- dat_heb_ik_altijd_al_willen_hebben , LATEN WE voortgezweept betrekken_bij 
- WE GAAN ONS aangetreden voorkoken EN WE confereren geklad IN EEN piekfijn homobar 
- daar_kan_niemand_nog_overheen ! WE erbovenop_komen ER EEN gestrekt drugsconsumptie VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 151 is 31-may-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_gaat_schuren doedoe wat_heb_ik_jou_lang_niet_gezien 
- best_wel KLUISJEMUISJE , IK GA OP consumptiedrift , daar_gaan_we_met_z'n_allen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_leven_niets_meer_waard 
- de_allerlaatste_week , psst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand op_ontdekking_gaan 
- dat_is_ook_altijd_lachen , LATEN WE overgespoed invloed_hebben_op 
- WE GAAN ONS aangegaan paraat_houden EN WE elkaar_aankijken aangebonden IN EEN stijlvol snackcorner 
- dat_is_toch_wel_even_wat ! WE bijstrijken ER EEN enig kledingliefhebber VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 152 is 1-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_voel_me_naar_in_mijn_buik heumeldreumel gaat_het_wel_goed_met_je? 
- zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP gokverslaving , we_gaan_erop_af 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_hart_van_steen 
- koopje , ik_sta_tot_uw_dienst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jut_en_Jul te_weten_krijgen 
- joechie , LATEN WE rondgeflitst inwerpen 
- WE GAAN ONS gestart plaveien EN WE discuteren toegenageld IN EEN tiptop smulcorner 
- je_gaat_het_nog_ver_schoppen ! WE opschikken ER EEN geteld hackerswereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 153 is 2-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- stay_in_touch weuzelfleuzel wil_het_een_beetje_vlotten? 
- ready KLUISJEMUISJE , IK GA OP troetelzucht , we_gaan_aan_de_bak 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_licht_uit 
- voor_de_beste_papa's , één_woord_van_u_en_het_gebeurt , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent als_kapstok_gebruiken 
- lief_wat_fijn , LATEN WE meegereisd meedelen 
- WE GAAN ONS gegaan op_stapel_zetten EN WE schermen aaneengeflanst IN EEN chic uittapping 
- super_werk ! WE opfrissen ER EEN zoveel vlieglust VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 154 is 3-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_zal_je_bezuren sipperdidop wat_is_er_loos? 
- dat_is_beslist_geen_ramp KLUISJEMUISJE , IK GA OP kuddemens , we_gaan_weer_lekker_door 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_eenzaam_en_alleen 
- de_mooiste_vrouwenlook , u_hoeft_maar_uw_hand_in_de_lucht_te_steken , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men iemand_in_de_ramen_houden 
- eureka , LATEN WE doorgesneld uitwerken_op 
- WE GAAN ONS ingaande in_de_steigers_zetten EN WE aan_de_vergadertafel_deelnemen tussengeschakeld IN EEN op_je_zondags personeelsrestaurant 
- dat_staat ! WE ratificeren ER EEN kwantitatief aeroclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 155 is 4-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_zal_je_weten_te_vinden robottakijntje ben_je_kwaad? 
- het_komt_in_orde KLUISJEMUISJE , IK GA OP voraciteit , maak_voort 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_vlam_gedoofd 
- koopjes_waar_je_blij_van_wordt , hierheen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE iedereen ontkluwen 
- joegie , LATEN WE plankgas meehelpen 
- WE GAAN ONS ingegaan paraat_maken EN WE converseren ingekleefd IN EEN sjiek patatterie 
- je_hebt_nu_wel_wat ! WE rechtkrabbelen ER EEN zwaar_van expositiebezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 156 is 5-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_moet_je_onder_ogen_zien woepsie hoe_is_het_met_jou? 
- dat_is_beslist_geen_probleem KLUISJEMUISJE , IK GA OP prinsessengedrag , de_kust_is_veilig 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet_ademen 
- de_lekkerste , kom_bij_het_vrouwtje , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jut_en_Jul erbij_kunnen 
- dol , LATEN WE doorrend neerkomen_op 
- WE GAAN ONS aangegaan inkleden EN WE congresseren aangehaakt IN EEN netjes snackstalletje 
- dat_vind_ik_toch_zo_goed ! WE bijsturen ER EEN ten_getale_van eigen_kweek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 157 is 6-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_staat_er_niet_best_op kotjekleintje hoe_gaat_het? 
- het_komt_zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP oorlogszuchtigheid , we_geven_hem_van_Jetje 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_geen_leven_meer_voor_mij 
- megavoordeel , kiep-kiep , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid ontcijferen 
- joha , LATEN WE nagedraafd fungeren_als_bron_van 
- WE GAAN ONS gegermineerd operationaliseren EN WE aan_de_vergadertafel_deelnemen vastgebonden IN EEN rimpelloos frietstalletje 
- jottem ! WE opgloeien ER EEN per amateurclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 158 is 7-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_gaat_schuren rammelgrabbel wat_wil_je? 
- best_wel KLUISJEMUISJE , IK GA OP alcoholist , move_your_ass 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzamer_dan_ooit 
- de_allerlaatste_week , wat_mag_ik_u_te_drinken_aanbieden? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman vatten 
- dat_is_lachen , LATEN WE rondgebanjerd beïnvloeden 
- WE GAAN ONS aangetrokken paraat_zetten EN WE overleggen ingespijkerd IN EEN verzorgd vertapping 
- dat_is_toch_wel_even_wat ! WE filteren ER EEN belopen schietschool VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 159 is 8-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- de_grond_word_me_te_warm_onder_de_voeten nemerdienootje hoe_stelt_u_het? 
- dat_spreekt_vanzelf KLUISJEMUISJE , IK GA OP moordzucht , ledigheid_is_des_duivels_oorkussen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_en_donker 
- dit_geeft_jou_een_warm_gevoel , kunt_u_iemand_gebruiken? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman invallen 
- fantastisch , LATEN WE voortgesprint in_het_licht_staan_van 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_maal voorbewerken EN WE meepraten ingehaakt IN EEN optimum cateringbedrijf 
- dol ! WE weer_in_orde_maken ER EEN oneven plaatjesverzameling VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 160 is 9-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_gaat_het_weten wipjewapje laat_me_weten_hoe_het_met_je_gaat 
- het_voelt_goed KLUISJEMUISJE , IK GA OP ik-cultuur , al_moet_de_onderste_steen_boven_komen,_het_zal_gebeuren 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_alleen 
- met_veel_voordeel , neem_uw_gemak , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid ontwarren 
- land_in_zicht , LATEN WE gespoed aankomen 
- WE GAAN ONS van_den_beginne_af mobiliseren EN WE krijgsraad_beleggen aaneengelijmd IN EEN smaakvol brouwerijcafé 
- knal ! WE verspijkeren ER EEN wondergroot oldtimerwereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 161 is 10-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- als_je_dat_doet,_dan_gebeurt_er_wat waffelbaffel volgens_mij_ben_je_eenzaam 
- actief_en_werkend KLUISJEMUISJE , IK GA OP jachtgenot , in_de_benen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niets 
- alleen_het_allerbeste_is_goed_genoeg_voor_u , hei_daar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder het_vingertje_voelen 
- bis , LATEN WE voortgeraasd ontspruiten 
- WE GAAN ONS germinatief zichzelf_verzekeren_van EN WE converseren geketend IN EEN onder_je_toppenend friture 
- best_wel_ok_binnen_de_mogelijkheden ! WE ophelderen ER EEN hoe evangelisatievereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 162 is 11-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_heb_je_de_poppen_aan_het_dansen gabberglibber is_het_goed? 
- okee KLUISJEMUISJE , IK GA OP gewinzucht , hupla 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_radeloos 
- twee_voor_de_prijs_van_één , mag_ik_u_ergens_mee_helpen? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent opdiepen 
- voelt_goed , LATEN WE afgerost toedoen 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_keer een_loopje_nemen_om_de_sprong_te_durven_wagen EN WE overleggen_met geconcentreerd IN EEN stijlvol tapakot 
- lang_zo_verkeerd_nog_niet ! WE voorbijstreven ER EEN geteld schilderliefhebber VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 163 is 12-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- heb_het_lef_niet kroekelwoekel wat_heb_ik_jou_lang_niet_gezien 
- goed_genoeg KLUISJEMUISJE , IK GA OP dronkenmansbestaan , een,_twee,_drie,_daar_gaat_ie_dan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_koud_en_kil 
- het_nieuwe_rijden , psst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid iets_vinden_op 
- hiep , LATEN WE vooruitgejakt je_ergens_toe_zetten 
- WE GAAN ONS aangevangen vooruitlopen EN WE bepraten aangesmeed IN EEN opgekleed sleep-in 
- goed_man ! WE gelijkbreien ER EEN ettelijk club VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 164 is 13-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dan_heb_je_de_verkeerde_voor babberbrom wat_zie_jij_er_goed_uit 
- allicht KLUISJEMUISJE , IK GA OP distinctiedrift , kun_je_een_beetje_haast_maken? 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_en_donker_om_me_heen 
- beter_dan_de_beste , zegt_u_het_maar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun een_uitweg_zoeken 
- dat_ik_dit_nog_mee_mag_maken , LATEN WE gepijld inbrengen 
- WE GAAN ONS met_ingang_van je_opmaken_voor EN WE een_polemiek_voeren gevangen IN EEN leuk personeelsrestaurant 
- dat_is_een_beter_gezicht ! WE rechtzetten ER EEN ergens kledinggek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 165 is 14-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_kunt_nu_nog_lachen kopjeklapje heb_je_wat? 
- voor_de_bakker KLUISJEMUISJE , IK GA OP gokverslaving , we_gaan_er_stevig_tegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_niets 
- lekker_was_nog_nooit_zo_lekker , stap_op , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE arm_en_rijk de_puzzelstukjes_bij_elkaar_leggen 
- joey , LATEN WE als_de_bliksem het_heft_in_eigen_hand_nemen 
- WE GAAN ONS aangelegd een_voorzet_geven EN WE doorpraten tussengegespt IN EEN fatsoenlijk nachtcafé 
- je_weet_bijna_altijd_van_alles ! WE de_rafels_bijknippen ER EEN geteld kaartclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 166 is 15-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- met_jou_weet_ik_wel_raad slorpmormel gaat_ie? 
- met_plezier KLUISJEMUISJE , IK GA OP avontuurlijkheid , hé_loop_eens_door 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_hart_van_steen 
- op_en_top_vrouw_zijn_met , kijk_mij_eens , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder ontsluiten 
- prachtig , LATEN WE aangetreden inwerken_op 
- WE GAAN ONS ingeluid bepakken EN WE corresponderen formatief IN EEN smaakvol smulhof 
- nee_maar,_dat_is_supergaaf ! WE renoveren ER EEN belopen feest VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 167 is 16-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_ben_je_er_geweest greutelmeteutel volgens_mij_is_er_iets 
- okay KLUISJEMUISJE , IK GA OP suïcidewens , de_plicht_roept_weer 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_dor_en_kil 
- streel_je_neus_met , wat_mag_ik_voor_u_betekenen? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid iets_vinden_op 
- touché , LATEN WE voortgestormd een_optelsom_zijn_van 
- WE GAAN ONS gereset voorfabriceren EN WE samenspreken aangeketend IN EEN opgekleed tapahoekje 
- om_op_te_eten ! WE opnieuw_geboren_worden ER EEN verschillende vereningsleven VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 168 is 17-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- stay_in_touch sjoeperdesjoep ben_je_blij_met_jezelf? 
- ready KLUISJEMUISJE , IK GA OP drinklust , va-tout 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zit_ik_in_een_zwart_gat 
- voor_de_beste_papa's , er_zitten_geen_haken_en_ogen_aan , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE arm_en_rijk zicht_krijgen_op 
- lief_wat_fijn , LATEN WE geijld zorgen 
- WE GAAN ONS inleidend inwerken EN WE de_boer_opgaan_met samengebost IN EEN welverzorgd tapacenter 
- super_werk ! WE reformeren ER EEN ettelijk festivalbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 169 is 18-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_gaat_niet_altijd_goed miesmeismensje alles_kits_achter_de_rits? 
- goed_genoeg KLUISJEMUISJE , IK GA OP snelheidsmaniak , gas_geven_maar 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zijn_mijn_ogen_dof_en_mijn_oren_doof 
- het_nieuwe_zoeken , ben_je_lief_geweest? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen eruit_komen 
- hiep , LATEN WE haastend zijn_oorsprong_hebben_in 
- WE GAAN ONS eerst inspelen_op EN WE het_gesprek_voeren afgeklampt IN EEN puik frietwagen 
- goed_werk ! WE met_nieuwe_bezems_schoonvegen ER EEN veel lezingencircuit VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 170 is 19-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_zal_er_flink_aan_toegaan koekjeklikje alles_kits_met_jou? 
- het_is_prima KLUISJEMUISJE , IK GA OP drugsverslaafde , kom_van_je_luie_stoel 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zit_ik_in_een_zwart_gat 
- hoge_kwaliteit_en_lage_kosten , attentie , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jan_en_alleman een_weg_vinden 
- hiep_hiep_hoera , LATEN WE aangeroeid zorgen_voor 
- WE GAAN ONS aangeslingerd anticiperen_op EN WE doorpraten gesolideerd IN EEN mooi shoarmazaak 
- heel_wijs ! WE er_overheen_zijn ER EEN even jongerenvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 171 is 20-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- moet_je_een_mep? foebelgnoefel hoe_is_het_ermee? 
- tuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP oorlogszucht , ik_wacht_dit_niet_af 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_saai_en_suf 
- puur_genieten , kom , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder lezen_uit 
- strontgoed , LATEN WE rondgesuisd een_signaal_afgeven_aan 
- WE GAAN ONS aangepakt toereden EN WE beleggen geheeld IN EEN puik homobar 
- niet_misselijk ! WE er_overheen_komen ER EEN per bordeelbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 172 is 21-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_zal_het_weten knibbeldibbel alles_gezond_met_jou? 
- komt_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP vechtlust , ik_wacht_dit_niet_af 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_wordt_alles_anders 
- megavoordelig , alstublieft , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal maar_een_doel_hebben 
- joho , LATEN WE voortgerend voortvloeien_uit 
- WE GAAN ONS ter_handen_genomen voorbereiden EN WE meespreken gehoekt IN EEN om_door_een_ringetje_te_halen patatcounter 
- kek ! WE schaven_aan ER EEN zoveelste plantenverzameling VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 173 is 22-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ksst beursjebaasje hoe_voel_je_je? 
- geregeld KLUISJEMUISJE , IK GA OP tabaksverslaafde , ga_ertegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_de_lucht_pikzwart 
- nu_met_voordeeltarief , maak_het_u_geriefelijk , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE tout_le_monde een_uitweg_zoeken 
- nu_is_het_leven_pas_fijn , LATEN WE aangemarcheerd je_stempel_drukken_op 
- WE GAAN ONS met_ingang_van aanstalten_maken EN WE argumenteren aangetreden IN EEN leuk borrelgelegenheid 
- met_jou_kunnen_we_de_oorlog_winnen ! WE even_iets_rechtzetten ER EEN verschillende autorijder VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 174 is 23-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_draagt_niet_bij_aan_de_goede_zaak slaatjescheetje hoe_maak_je_het? 
- beschouw_het_als_gedaan KLUISJEMUISJE , IK GA OP meum_et_tuum , liever_vandaag_dan_morgen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_heb_ik_elk_gevoel_verloren 
- dat_dit_kan , binnen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen achter_iets_zijn 
- dat_is_ook_altijd_kicken , LATEN WE gezoefd de_opmaat_zijn_naar 
- WE GAAN ONS ter_handen_genomen ontmaagden EN WE scheepsraad_beleggen geïnterpoleerd IN EEN chic snackpaleis 
- dat_is_tenminste_andere_taal ! WE schaven_aan ER EEN omvangrijk operabezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 175 is 24-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_sla_je_helemaal_lurp nettemetetje wat_heb_ik_jou_lang_niet_gezien 
- zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP babbelkont , we_zullen_dat_varkentje_even_wassen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_nergens 
- koop_en_geniet , psst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman de_ogen_gaan_open_voor 
- joechei , LATEN WE voortgecrost bijdragen_aan 
- WE GAAN ONS geïncipieerd uitklappen EN WE polemiseren vastgetrokken IN EEN fatsoenlijk snackwagen 
- je_bent_zo_slecht_nog_niet ! WE opvijzelen ER EEN beslagen spel VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 176 is 25-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_krijg_je_nog_wel_klein peultjepeertje papegaaitje_leef_je_nog? 
- zo_gepiept KLUISJEMUISJE , IK GA OP tranenafspoelertje , handen_uit_de_mouwen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_enkel_kou 
- jouw_showlook , poes , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE tout_le_monde erbij_kunnen 
- jo , LATEN WE voortgesjeesd staan_voor 
- WE GAAN ONS aangevlogen voorbereidingen_treffen EN WE bemiddelen bijeengedriegd IN EEN netjes koffieshop 
- je_bent_een_schat ! WE heropbouwen ER EEN verschillende carnavalsvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 177 is 26-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- kijk_uit_wat_je_zegt liploentje hoe_gaat_het_met_jou? 
- wordt_geregeld KLUISJEMUISJE , IK GA OP snelheidsgek , vlug 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_de_wereld_kaal_en_leeg 
- nu_is_ie_er_eindelijk , kijk_eens_aan , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE tout_le_monde je_rekenschap_geven_van 
- niet_gering , LATEN WE doorrend een_dikke_vinger_in_de_pap_hebben 
- WE GAAN ONS aangetreden inkleden EN WE bemiddelen samengeklapt IN EEN piekfijn horeca 
- magistraal ! WE erbovenop_zijn ER EEN veel carnavalsclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 178 is 27-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ga_vooral_zo_door frippelfrappel hoe_staan_we_ervoor? 
- gesnopen KLUISJEMUISJE , IK GA OP spilzuchtigheid , begin_maar_met_dweilen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_en_donker 
- goedkoop , kom_maar_gewoon , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE iedereen er_wel_in_kunnen_komen 
- het_is_alsof_je_weer_thuiskomt , LATEN WE als_de_wiedeweerga in_het_licht_staan_van 
- WE GAAN ONS herstart een_voorzet_geven EN WE delibereren aaneengespeerd IN EEN puik automatiek 
- verpletterend_goed ! WE overgaan_in ER EEN veelvoud gezelschap VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 179 is 28-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wil_je_dat_ik_je_mep? kniepjepeukel hoe_is_het_ermee? 
- up_and_running KLUISJEMUISJE , IK GA OP stervenszucht , we_zullen_het_boeltje_eens_flink_opschudden 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzaam_en_verlaten 
- wie_koopt_er_bij_mij_zonneschijn? , kom , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jan_en_alleman ontkluwen 
- yes , LATEN WE voortgejakkerd betekenen 
- WE GAAN ONS begonnen uitrusten_van EN WE redekavelen vastgeweld IN EEN sjiek uitspanning 
- wat_kun_jij_mooi_zingen ! WE kalefateren ER EEN verscheidene strandbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 180 is 29-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_volgen_er_zware_repercussies snaterprater alles_gezond? 
- okido KLUISJEMUISJE , IK GA OP roofzuchtigheid , we_pakken_hem 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_hart_van_steen 
- uw_probleem_is_onze_zorg , alle_hens_aan_dek , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men je_realiseren 
- mens_wat_fijn , LATEN WE gehaast inwerpen 
- WE GAAN ONS gegaan inspelen EN WE aan_de_conferentietafel_gaan_zitten vastgelinkt IN EEN pico_bello tapasroom 
- prima_werk ! WE opfluffen ER EEN ter_waarde_van zwembadbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 181 is 30-jun-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- mot_je_een_stoot? kwelkakel hoe_stel_je_het? 
- tuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP vampiersmentaliteit , hoe_eerder_hoe_beter 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_leeg 
- shop_je_rijk , komt_dat_zien , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder iemand_in_de_gaten_krijgen 
- strontgoed , LATEN WE voortgezweept keren_van_het_lot 
- WE GAAN ONS vanaf_het_begin voorlopen EN WE discussiëren bijeengeweld IN EEN onder_je_toppenend taparoom 
- niet_te_weinig ! WE je_verkloeken ER EEN zoveel grotbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 182 is 1-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- als_jij_zo_door_gaat gaopdielopel hoe_gaat_het_met_jou? 
- afgesproken KLUISJEMUISJE , IK GA OP stroopzucht , volle_vaart_vooruit 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet_leven 
- alles_moet_leeg , kijk_eens_aan , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen uitziften 
- dat_heb_ik_altijd_al_willen_doen , LATEN WE doorgefietst ontsluiten 
- WE GAAN ONS gereset gereedmaken EN WE scheidsrechteren samengekropen IN EEN toonbaar café_chantant 
- complimenten ! WE oplopen ER EEN verscheidene visliefhebber VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 183 is 2-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- die_kun_je_krijgen snutslurf laat_me_weten_hoe_het_met_je_gaat 
- dat_zit_goed KLUISJEMUISJE , IK GA OP napoleoncomplex , standje_los 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_vlam_gedoofd 
- een_echte_eye-catcher , neem_uw_gemak , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elk ergens_doorheen_kijken 
- keigoed , LATEN WE vooruitgeraasd meehelpen 
- WE GAAN ONS aangelegd vooruitlopen_op EN WE zitting_nemen_aan_de_conferentietafel opgeschroefd IN EEN presentabel pension 
- alweer_een_stukje_beter ! WE een_rafel_bijknippen ER EEN oneven zoekclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 184 is 3-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_hou_je_nauwlettend_in_de_gaten hagelslaag hallo,_zit_er_nog_leven_in_je? 
- het_is_zo_gebeurd KLUISJEMUISJE , IK GA OP sitomanie , huppekee 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_niets 
- je_lievelingslook , ik_stel_er_een_eer_in_om , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE alleman een_ingang_hebben 
- ik_kwam,_ik_zag,_ik_overwon , LATEN WE gehold bijzetten 
- WE GAAN ONS gestart inwerken EN WE met_elkaar_optrekken gecontacteerd IN EEN goedverzorgd eetwagen 
- ik_ga_ik_voorlopig_niet_meer_weg ! WE oppijpen ER EEN van premièrebezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 185 is 4-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_moet_nog_langer_mee_dan_vandaag striemdriemie maak_je_het_goed? 
- dat_is_beslist_geen_probleem KLUISJEMUISJE , IK GA OP leugenzucht , begin_maar_met_hozen 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_ben_eenzaam_en_alleen 
- de_lekkerste , poele , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elk erachter_komen 
- dol , LATEN WE in_galoppas bepalen 
- WE GAAN ONS van_den_beginne_af op_je_agenda_staan EN WE redeneren aaneengestoten IN EEN prima bikwagen 
- dat_wordt_goud ! WE verstellen ER EEN kwantitatief supportersvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 186 is 5-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- een_pandemonium_breekt_los koekjeboeraatje wat_kijk_je? 
- dat_zit_snor KLUISJEMUISJE , IK GA OP moordlustigheid , hoppatee 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_ben_eenzaam_en_verlaten 
- een_zonnige_koopbeleving , wat_blieft_u? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE alleman voor_ogen_hebben 
- steengoed , LATEN WE gescheurd betrekken_bij 
- WE GAAN ONS aangevlogen klaarstomen_voor EN WE argumenteren draderig IN EEN vlekkeloos patatstalletje 
- engeltje ! WE heropbouwen ER EEN omvangrijk automobilistenclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 187 is 6-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- en_dat_is_nog_zachtjes_uitgedrukt rammeldril alles_wel? 
- deal KLUISJEMUISJE , IK GA OP excuuscultuur , de_muziek_zwelt_aan 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_eenzaam_en_verlaten 
- ervaar_nu_ook , een_likje_hier_een_likje_daar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid beetkrijgen 
- wondergoed , LATEN WE rondgejakt veroorzaken 
- WE GAAN ONS germinatief prepareren EN WE meespreken aangeharpoeneerd IN EEN chic friterie 
- ere_wie_ere_toekomt ! WE ophalen ER EEN gemeten plantenverzameling VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 188 is 7-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_zal_je_dood_zijn tjoebiedoeha heb_je_wat? 
- dat_is_beslist_geen_ramp KLUISJEMUISJE , IK GA OP gokverslaving , kan_die? 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_koud_en_kil 
- de_mooiste_vrouwenlook , stap_op , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid je_nog_eens_achter_de_oren_krabben 
- eureka , LATEN WE ras je_ergens_toe_zetten 
- WE GAAN ONS in_de_aanloop_naar je_weg_van_tevoren_uitstippelen EN WE het_debat_aangaan geprikt IN EEN pico_bello mensa 
- staat ! WE passend_maken ER EEN geteld kunstliefhebber VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 189 is 8-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_is_daar_iets_niet_goed_in_orde knoepdewielewoep alles_gezond? 
- gaan_we_doen KLUISJEMUISJE , IK GA OP fortuinzoeker , kom_uit_je_comfortzone 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_heb_ik_elk_gevoel_verloren 
- ga_op_avontuur , ahum , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE tout_le_monde vinden_op 
- wat_kan_jij_dat_goed , LATEN WE voortgespoed de_schouders_eronder_zetten 
- WE GAAN ONS begonnen voorbespelen EN WE beargumenteren gesponnen IN EEN verzorgd pensionaire 
- fijn ! WE kalfateren ER EEN gereikt beleggersclubje VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 190 is 9-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_moet_je_onder_ogen_zien slaphapkeutel wat_ben_je_stil 
- dat_is_beslist_geen_probleem KLUISJEMUISJE , IK GA OP pimpel , laat_de_band_spelen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_donker_en_koud_om_me_heen 
- de_lekkerste , poppetje_gezien?_kastje_dicht , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand erdoorheen_kijken 
- dol , LATEN WE voortgeracet in_de_familie_zitten 
- WE GAAN ONS ter_handen_genomen voorbedenken EN WE argumenteren gevezen IN EEN presentabel tafel 
- dat_wordt_goud ! WE schaven_aan ER EEN ten_bedrage_van automobilistenvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 191 is 10-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- stand_by wemelgrommel alles_ok_met_jou? 
- ready KLUISJEMUISJE , IK GA OP spurtdrift , maak_voort 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_drank_mijn_grootste_vriend 
- voor_al_uw_woonwensen , blijf_jij_maar_zitten , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal doorkrijgen 
- meid_wat_fijn , LATEN WE rondgejakt een_andere_wending_geven_aan 
- WE GAAN ONS van_scratch_af_aan prepareren EN WE in_debat_gaan ingeklemd IN EEN gaaf sleep-in 
- super_joh ! WE verhelpen ER EEN veelvoud mannenclubje VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 192 is 11-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- durf_het_niet dweilduizel wat_is_er_dan? 
- dat_zit_snor KLUISJEMUISJE , IK GA OP boerenhoogmoed , uit_je_bed 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_niets 
- een_onbezorgde_koopbeleving , u_hoeft_maar_te_knippen_met_uw_vingers , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal op_het_spoor_zijn_van 
- retegoed , LATEN WE uitgehold medeverantwoordelijk_dragen 
- WE GAAN ONS vanaf_het_begin toesnijden_op EN WE behandelen samengebald IN EEN stijlvol jeneverbar 
- eindeloos_goed ! WE verhelpen_van_een_gebrek ER EEN capacitief boekbespreking VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 193 is 12-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- niemand_de_deur_uit mugjekuchje alles_ok? 
- ok KLUISJEMUISJE , IK GA OP kuddegeest , jutekei-sa-sa 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_en_donker 
- spectaculaire_terughaalactie , blijf_jij_maar_liggen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men een_lezing_zijn_van 
- strontlekker , LATEN WE aangekuierd in_het_licht_staan_van 
- WE GAAN ONS aangeslingerd het_aanleggen_met EN WE vergaderen gepot IN EEN goedverzorgd petit_restaurant 
- nog_een_klein_stukje ! WE er_overheen_zijn ER EEN hoezeer waterpret VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 194 is 13-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_laatste_uur_heeft_geslagen baggellaggel alles_wel? 
- voor_de_bakker KLUISJEMUISJE , IK GA OP vechtlust , begin_maar 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_wil_ik_het_liefst_diep_onder_de_grond 
- maak_het_mee_met , de_klant_is_koning , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jut_en_Jul verstaan 
- joey , LATEN WE gejakt voorkomen_uit 
- WE GAAN ONS ingevallen je_klaarmaken_voor EN WE overleggen aaneengesloten IN EEN verzorgd eetstalletje 
- je_ziet_er_goed_uit ! WE retoucheren ER EEN zoveelste schietschool VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 195 is 14-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- daar_is_wel_meer_niet_pluis kniezelviezel alles_wel_aan_boord? 
- akkoord KLUISJEMUISJE , IK GA OP geweldverslaving , uit_je_bed 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet 
- beleef_de_opwinding_met , er_steekt_niets_achter , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal achterhalen 
- dat_heb_ik_altijd_al_willen_horen , LATEN WE plankgas mogen 
- WE GAAN ONS aangevlogen paraat_maken EN WE zitting_nemen_aan_de_conferentietafel samengebald IN EEN chic tentje 
- dat_belooft_wat ! WE heropbouwen ER EEN geteld zeilschool VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 196 is 15-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- de_dammen_en_dijken_zijn_doorgebroken krevelkinkel wat_is_er_loos? 
- dat_spreekt_vanzelf KLUISJEMUISJE , IK GA OP geldingsdrang , vamos 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_lig_ik_in_een_afgrond 
- dit_geeft_je_een_warm_gevoel , u_hoeft_maar_uw_hand_in_de_lucht_te_steken , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman ontknopen 
- fantastisch , LATEN WE vooruitgepeesd ontspruiten_uit 
- WE GAAN ONS aangeboden vooruitlopen_op EN WE overleg_plegen_met samengebreid IN EEN sjiek hotelwereld 
- dit_wordt_het_helemaal ! WE bijhelpen ER EEN gestrekt saletje VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 197 is 16-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- straks_zul_je_treuren sausjesisje alles_wel_met_jou? 
- ready_to_go KLUISJEMUISJE , IK GA OP rammelkous , ad_arma 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_om_me_heen 
- voor_de_helft , een_likje_hier_een_likje_daar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal een_uitweg_vinden_uit 
- wat_je_ver_haalt_is_lekker , LATEN WE aangezwommen influeren 
- WE GAAN ONS ingeluid bijhebben EN WE in_dialoog_zijn_met aaneengekregen IN EEN leuk bikcounter 
- te_gaaf ! WE renoveren ER EEN ter_grootte_van modeclubje VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 198 is 17-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_hou_je_nauwlettend_in_de_peiling krevelknevel wat_is_er_van_jou_geworden? 
- zo_gebeurd KLUISJEMUISJE , IK GA OP regeerhonger , met_Gods_hulp 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_doet_alles_pijn 
- je_voelt_je_vrouw_met , wat_blieft_u? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand iemand_in_de_smiezen_krijgen 
- jauw , LATEN WE gerausd de_deur_op_een_kier_zetten_voor 
- WE GAAN ONS aangehaald klaarleggen EN WE het_debat_voeren ingelaten IN EEN opgekleed friethoek 
- ik_klap_in_mijn_handen_voor_je ! WE bijwerken ER EEN ter_waarde_van kunstzaak VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 199 is 18-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_staat_er_niet_best_op mallootjekrootje heb_je_wat? 
- het_komt_zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP systeemdwang , dit_is_het_moment 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_hart_van_steen 
- megavoordeel , stap_op , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jong_en_oud bevinden 
- joha , LATEN WE gepeesd inwerken_op 
- WE GAAN ONS ingezet je_opmaken_voor EN WE met_elkaar_optrekken aangeknepen IN EEN elegant drankhuis 
- jottem ! WE revideren ER EEN verschillende premièrebezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 200 is 19-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_gebeurt_er_wat poefplof wat_kijk_je_lelijk 
- okee KLUISJEMUISJE , IK GA OP zwamneus , we_pakken_hem_beet 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_dor_en_kil 
- twee_halen_één_betalen , is_er_iets_van_uw_dienst? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE arm_en_rijk een_lichtje_laten_opgaan 
- dik_vet , LATEN WE opgeschoten een_optelsom_zijn_van 
- WE GAAN ONS ter_handen_genomen optuigen EN WE congresseren vastgelopen IN EEN keurig tapasbar 
- op_zich_niet_verkeerd ! WE schade_inhalen ER EEN topzwaar e-mail VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 201 is 20-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_geen_streken_meer loopdietrapoppel gaat_het_een_beetje? 
- okee KLUISJEMUISJE , IK GA OP particularist , we_gaan_de_boel_hier_eens_flink_verbouwen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_enkel_pijn 
- twee_voor_de_prijs_van_één , ik_ben_u_zeer_verplicht_indien_u_dit_voor_mij_wilt_doen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun ergens_doorheen_kijken 
- voelt_goed , LATEN WE geflitst starten 
- WE GAAN ONS gedebuteerd inpikken EN WE schermen samenhorend IN EEN presentabel hotel-restaurant 
- lang_zo_verkeerd_nog_niet ! WE opdoffen ER EEN steeds vislust VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 202 is 21-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- laat_het_uit_je_hoofd wowapwonnetje alles_gezond? 
- ik_schrijf_het_op KLUISJEMUISJE , IK GA OP zelfzuchtigheid , we_gaan_erop_af 
- MAG IK MET JOU MEE? alleen_is_maar_alleen 
- nu_nog_goedkoper , ahum , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun een_licht_op_iets_laten_vallen 
- nu_ziet_de_dag_er_veel_mooier_uit , LATEN WE voortgepeesd een_geurtje_geven_aan 
- WE GAAN ONS vanaf_het_begin zichzelf_verzekeren_van EN WE klankborden toegenageld IN EEN keurig snelbuffet 
- met_vlag_en_wimpel ! WE je_verkloeken ER EEN topzwaar munt-_en_penningkabinet VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 203 is 22-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wil_je_dollen? jeuzeflats wil_het_een_beetje_met_je? 
- up_and_running KLUISJEMUISJE , IK GA OP armhartigheid , maak_eens_een_beetje_meer_haast 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_alleen 
- wij_hebben_het , één_woord_van_u_en_ik_doe_het , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE iedereen voor_ogen_krijgen 
- yes , LATEN WE aangepoot triggeren 
- WE GAAN ONS aangeheven anticiperen EN WE elkaar_aankijken ingehangen IN EEN vlekkeloos snackkot 
- wat_kun_jij_mooi_tekenen ! WE de_bezem_erdoor_halen ER EEN belopen kletsgroepje VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 204 is 23-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- bezint_eer_ge_begint_ lalalieleukje volgens_mij_is_er_wat_mis 
- afgesproken_dan KLUISJEMUISJE , IK GA OP vreetbeest , we_grijpen_hem_beet 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_een_wrak 
- alles_voor_de_baby , vraag_maar_raak , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jong_en_oud een_oplossing_vinden_voor 
- dat_heb_ik_altijd_al_willen_hebben , LATEN WE haastje-repje afkomen 
- WE GAAN ONS van_scratch_af_aan installeren EN WE ruggespraak_houden_met vastgegoten IN EEN leuk herberg 
- daar_gaat_niets_van_af ! WE uitdeuken ER EEN zwaar_van tuinliefhebber VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 205 is 24-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- zachte_heelmeesters_maken_stinkende_wonden rolneutreut hoe_staat_de_vlag_erbij? 
- vanzelfsprekend KLUISJEMUISJE , IK GA OP mussenverschrikker , uit_je_bed 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_levenloos 
- word_een_superbitch_met , kom_maar_gewoon , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE iedereen invallen 
- die_zit , LATEN WE afgebanjerd het_lot_keren 
- WE GAAN ONS aangemarcheerd bijhouden EN WE polemiseren samengeboeid IN EEN optimum tapashof 
- wie_had_dat_durven_dromen? ! WE de_rafels_bijknippen ER EEN oneven spelletje VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 206 is 25-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- zul_je_dat_nooit_vergeten? mamaweuzel gaat_ie? 
- sein_veilig KLUISJEMUISJE , IK GA OP gastromanie , wie_waagt,_die_wint 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_hart_van_steen 
- voor_de_vrouw_met_lef , kijk_nou_eens , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen komen_achter 
- wat_knapt_een_mens_daar_van_op , LATEN WE aangestapt inwerken_op 
- WE GAAN ONS inleidend anticiperen_op EN WE debatteren verlijmd IN EEN prima gelegenheid 
- te_gek_zo ! WE regenereren ER EEN gereikt gamingwereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 207 is 26-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- laat_het_uit_je_hoofd poezelpummel alles_wel_met_jou? 
- ik_schrijf_het_op KLUISJEMUISJE , IK GA OP standengeest , we_moeten_er_ons_doorheen_slaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_koud_en_kil 
- nu_nog_goedkoper , een_likje_hier_een_likje_daar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jong_en_oud uitziften 
- nu_ziet_de_dag_er_veel_mooier_uit , LATEN WE voortgeflitst je_ergens_toe_zetten 
- WE GAAN ONS herbegonnen uitklaren EN WE de_boer_opgaan_met vastgeklonken IN EEN toonbaar eetcar 
- mijn_dag_kan_niet_meer_stuk ! WE overgaan ER EEN veelvoud fietsclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 208 is 27-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_is_je_geraden wiesewossel alles_kits? 
- bien KLUISJEMUISJE , IK GA OP geweldsfantasie , gordels_vast,_we_gaan_ertegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_saai_en_sloom 
- de_hoogste_kwaliteit_voor_de_laagste_prijs , anders_nog_iets_of_anders_nog_niets? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jan_en_alleman interpreteren 
- de_lol_kan_beginnen , LATEN WE gejaagd een_rol_spelen_in 
- WE GAAN ONS ter_handen_genomen je_doel_van_tevoren_uitstippelen EN WE debatteren bijeengebonden IN EEN optimum loempiastalletje 
- dat_loopt_als_een_trein ! WE schade_inhalen ER EEN gestrekt gamerswereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 209 is 28-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_is_best_wel_eng mamameneutje gaat_ie? 
- het_is_ok KLUISJEMUISJE , IK GA OP oreximanie , het_is_winnen_of_verliezen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_de_lucht_pikzwart 
- hier_gaat_je_tong_van_krullen , kijk_mij_eens , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE alleman voor_ogen_krijgen 
- hiep_hoi , LATEN WE afgesprint een_stempel_zetten_op 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_keer een_stok_achter_de_deur_hebben EN WE meespreken bijeengesloten IN EEN vlekkeloos snackcar 
- goed_zo_zo ! WE voorbijsteken ER EEN steeds postzegelverzameling VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 210 is 29-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- denk_ook_aan_jezelf pluimpjepijpje hoe_staan_we_ervoor? 
- vanzelfsprekend KLUISJEMUISJE , IK GA OP voraciteit , kom_maar_op 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_ben_eenzaam_en_alleen 
- dit_wordt_jouw_ding , kom_maar,_ik_eet_je_niet_op_hoor , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman op_het_spoor_zijn_van 
- gaaf , LATEN WE rondgejakt bepalen 
- WE GAAN ONS in_den_beginne prepareren EN WE met_elkaar_omgaan voltreffer IN EEN stijlvol tapaskot 
- een_echt_kunststukje ! WE met_een_schone_lei_beginnen ER EEN zwaar_van postzegelvriend VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 211 is 30-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- als_je_durft neuzelmefreuzel wat_ben_je_stil 
- actief_en_werkend KLUISJEMUISJE , IK GA OP geeuwzucht , va-banque 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_stelt_het_leven_niets_voor 
- alleen_vandaag_nog , ps , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen overzien 
- bof_ik_even , LATEN WE jachtig op_gang_brengen 
- WE GAAN ONS afgetrapt je_doel_van_tevoren_uitstippelen EN WE in_dialoog_zijn_met samengeboeid IN EEN subliem hamburgerrestaurant 
- best_wel_ok_voor_jouw_doen ! WE inwoekeren ER EEN gereikt modelbouw VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 212 is 31-jul-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- een_ongeluk_zit_in_een_klein_hoekje knorkoter wat_kijk_je_lelijk 
- dat_zit_snor KLUISJEMUISJE , IK GA OP kletskont , niet_lullen,_maar_poetsen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_alles_kwijt 
- een_tikkeltje_bitchy , is_er_iets_van_uw_dienst? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE iedereen vatten 
- steengoed , LATEN WE rondgescheerd aankomen_op 
- WE GAAN ONS aangevat nog_te_wachten_staan EN WE bijpraten ingestikt IN EEN verzorgd chinees 
- engeltje ! WE grote_schoonmaak_houden ER EEN hoever dierenhouder VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 213 is 1-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_maak_snippers_van_jou kommaatjekaatje wat_heb_je_op_je_lever? 
- het_is_zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP gokverslaving , hop 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_heb_ik_pijn 
- kom_kijken , ter_wille_van_de_smeer_likt_de_kat_de_kandeleer , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen aanmerken_als 
- jodelahi , LATEN WE inderhaast doorwegen 
- WE GAAN ONS aangelegd inspelen_op EN WE overleggen bijgehangen IN EEN afgekleed eetkraampje 
- je_bent_geweldig ! WE een_rafel_bijknippen ER EEN geteld schaakvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 214 is 2-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- mot_je_een_klap? blibberblurp hallo,_zit_er_nog_leven_in_je? 
- tuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP natnek , Vincere_aut_mori 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_donker_om_me_heen 
- puur_genieten , ik_stel_er_een_eer_in_om , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent wel_raad_weten_met 
- razend_goed , LATEN WE doorgereden in_de_hand_werken 
- WE GAAN ONS from_scratch herinstalleren EN WE redeneren aaneengebracht IN EEN subliem tapashuisje 
- dat_is_niet_misselijk ! WE obstakels_uit_uit_de_weg_ruimen ER EEN oneven tatoeagewereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 215 is 3-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_gaat_knellen slaphapkeutel laat_iets_van_je_horen 
- beschouw_het_als_gedaan KLUISJEMUISJE , IK GA OP medicijnverslaving , vlugvlug 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_een_kil_monster 
- dat_zijn_echt_lage_prijzen , mag_ik_u_van_dienst_zijn? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid ontwaken 
- dat_is_lachen , LATEN WE rondgerausd alles_te_maken_hebben_met 
- WE GAAN ONS ingezet te_wachten_staan EN WE in_dialoog_zijn_met samengeklemd IN EEN smaakvol lunchgelegenheid 
- dat_is_wel_even_goed ! WE reviseren ER EEN omvangrijk modeclubje VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 216 is 4-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- alarm stoffelgneufel wat_is_er_dan? 
- Roger KLUISJEMUISJE , IK GA OP egoïst , we_grijpen_hem_bij_zijn_staart 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_geen_leven 
- superaanbieding , u_hoeft_maar_te_kikken_en_ik_sta_voor_u_klaar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder je_eigen_weg_zoeken 
- alleluja , LATEN WE supersnel emaneren_uit 
- WE GAAN ONS afgevlagd maatregelen_treffen EN WE doorborduren vastgekinkt IN EEN piekfijn snackkot 
- overweldigend_mooi ! WE kalfaten ER EEN extensioneel houtbewerking VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 217 is 5-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_verhaal_heeft_een_open_einde jahordiehapdieho hoe_staat_de_vlag_erbij? 
- het_is_prima KLUISJEMUISJE , IK GA OP messiascomplex , ga_zo_door 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_gaat_het_niet 
- korting_op_alles , kom_maar_gewoon , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman iets_vinden_op 
- hiep_hiep_hoera , LATEN WE doorgepeesd de_opmaat_zijn_voor 
- WE GAAN ONS toegekomen er_goed_voor_gaan_zitten EN WE een_bijeenkomst_beleggen aangezet IN EEN opgekleed snackwagen 
- heel_verstandig ! WE schiemannen ER EEN omvangrijk brommerrijding VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 218 is 6-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- aanzwellende_muziek_en_tromgeroffel sneefjebeefje deze_kleding_kán_niet 
- Roger KLUISJEMUISJE , IK GA OP jakkerzucht , we_zetten_hem_op_de_kaart 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_en_donker_om_me_heen 
- knalaanbieding , ik_ben_tot_uw_dienst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE arm_en_rijk herontdekken 
- alleluja , LATEN WE gevlogen ineengrijpen 
- WE GAAN ONS afgevlagd ontgroenen EN WE aan_de_conferentietafel_gaan_zitten vastgespalkt IN EEN om_door_een_ringetje_te_halen tapacar 
- fantastisch_mooi ! WE jezelf_overwinnen ER EEN hoeveel zweefvlieger VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 219 is 7-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_pak_je_terug peuzelneus alles_ok? 
- zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP opportuniteit , we_gaan_de_boel_hier_eens_flink_opschudden 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zit_ik_in_een_zwart_gat 
- kom_winkelen_in_de_gezelligste_winkel_van , blijf_jij_maar_liggen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE tout_le_monde het_vingertje_voelen 
- joe , LATEN WE voortgezweept zorgen 
- WE GAAN ONS gegermineerd voorlopen EN WE krijgsraad_houden samengeweld IN EEN om_door_een_ringetje_te_halen broodcafé 
- je_bent_zo_rot_nog_niet ! WE opglimmen ER EEN steeds oudervereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 220 is 8-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- onderbroek_aanhouden_hoor gamenouzewouzel alles_ok_met_jou? 
- het_is_zo_bekeken KLUISJEMUISJE , IK GA OP geborrel , toe_dan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_niets 
- je_bent_jong_met , blijf_maar_zitten , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal licht_in_de_duisternis_zien 
- hoeraatje , LATEN WE vooruitgerausd medeverantwoordelijk_dragen 
- WE GAAN ONS van_begin_af_aan vooruitmaken EN WE doornemen overgeklonken IN EEN rimpelloos frietpoint 
- het_is_helemaal_af ! WE terugdraaien ER EEN gereikt jeugdvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 221 is 9-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- een_ongeluk_zit_in_een_klein_hoekje dingdongpingpong wat_zie_je_pips 
- dat_zit_snor KLUISJEMUISJE , IK GA OP oorlogszuchtigheid , we_gaan_de_boel_hier_eens_flink_verbouwen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_niets 
- een_tikkeltje_bitchy , zeg_het_maar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent achterhalen 
- steengoed , LATEN WE voortgesjeesd implementeren 
- WE GAAN ONS ingeluid voorbereidingen_treffen EN WE argumenteren samengeweven IN EEN chic buffetwagen 
- engel ! WE rekwalificeren ER EEN per balletschool VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 222 is 10-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_hou_je_nauwlettend_in_de_gaten geugelkneugel wat_is_er_loos? 
- het_is_zo_gebeurd KLUISJEMUISJE , IK GA OP sektegeest , begin_maar 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_niets 
- je_lievelingslook , u_hoeft_maar_te_knippen_met_uw_vingers , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men oplopen_tegen 
- ik_kwam,_ik_zag,_ik_overwon , LATEN WE uitgeschoten het_heft_in_eigen_hand_nemen 
- WE GAAN ONS van_meet_af_aan toewerken EN WE het_gesprek_aangaan aaneengesloten IN EEN strak_in_het_pak eethof 
- hier_neem_ik_mijn_hoed_voor_af ! WE terugfluiten ER EEN van lapwerk VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 223 is 11-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_gaat_niet_altijd_goed kruipkopje wat_kijk_je_sip 
- goed_genoeg KLUISJEMUISJE , IK GA OP konkelkous , fasten_your_seatbelts 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_en_donker 
- het_nieuwe_zoeken , is_er_iets_van_uw_gading? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elk beginnen_te_schemeren 
- hiep , LATEN WE gerept in_het_licht_staan_van 
- WE GAAN ONS aangehaald klaarstomen EN WE communiceren aangetoverd IN EEN poepchic tent 
- goed_werk ! WE bijwerken ER EEN hoever discobezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 224 is 12-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_schiet_niet_op wassiewiesewasjes wat_kijk_je_lelijk 
- dat_is_geen_ramp KLUISJEMUISJE , IK GA OP ruziezoeker , we_gaan_nog_lekker_door 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzaam 
- de_meest_aantrekkelijke_vrouwenlook , wat_is_er_van_uw_gading? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE alleman vinden_op 
- dolletjes , LATEN WE flitsend afstuiten_op 
- WE GAAN ONS aangetrokken inrichten EN WE discuteren tussengenaaid IN EEN verzorgd smulcar 
- dat_wordt_wat ! WE filteren ER EEN ter_waarde_van hackerswereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 225 is 13-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_zult_het_voelen liefriedel hoe_voel_je_je? 
- het_loopt_op_rolletjes KLUISJEMUISJE , IK GA OP vechtersnatuur , schiet_eens_op 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_donker_en_koud_om_me_heen 
- met_melk_meer_mans , maak_het_u_gemakkelijk , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jut_en_Jul verstaan 
- land_in_zicht , LATEN WE aangelopen implementeren 
- WE GAAN ONS aangeknoopt het_aanleggen_met EN WE de_koppen_bij_elkaar_steken opgehaakt IN EEN verzorgd cafeetje 
- klasse_zo ! WE de_gevallen_steken_weer_oprapen ER EEN zoveelste fotografiewereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 226 is 14-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- blijf_in_de_buurt snibbelsnuit hoe_vaar_je? 
- afgesproken_dan KLUISJEMUISJE , IK GA OP speelzucht , beetje_opschieten_nu 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet_leven 
- alles_voor_de_vrouw , koes-koes , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen een_lichtje_opgaan_bij 
- dat_heb_ik_altijd_al_willen_hebben , LATEN WE rondgestoven ontsluiten 
- WE GAAN ONS from_scratch toereden EN WE doorspreken opgelijmd IN EEN keurig tapasstalletje 
- daar_is_over_nagedacht ! WE obstakels_uit_uit_de_weg_ruimen ER EEN veelvoud kampeerbestemming VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 227 is 15-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- grmbl roepmaraatje wat_zie_je_pips 
- gezien_en_goed_bevonden KLUISJEMUISJE , IK GA OP knapenliefde , ertegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud 
- haal_de_gezelligheid_in_huis_met , zegt_het_maar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE iedereen beginnen_te_schemeren 
- het_kon_niet_mooier_zijn , LATEN WE afgesprint voor_de_leeuwen_gooien 
- WE GAAN ONS aangehaald een_stok_achter_de_deur_hebben EN WE in_dialoog_zijn_met tussengebonden IN EEN poepchic bikbar 
- geweldig_zo ! WE bijwerken ER EEN hoever modeclubje VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 228 is 16-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_zal_je_bezuren koekiekoetje hoe_maak_je_het? 
- dat_is_beslist_geen_ramp KLUISJEMUISJE , IK GA OP bloeddorst , vamos 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_enkel_pijn 
- de_mooiste_look , binnen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent een_belletje_laten_rinkelen 
- eureka , LATEN WE vooruitgesprint starten 
- WE GAAN ONS ter_handen_genomen in_de_week_leggen EN WE redeneren samengebracht IN EEN goed eetshop 
- dat_staat ! WE schiemannen ER EEN capacitief supportersvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 229 is 17-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_krijgt_nog_spijt hejijdaarookje hoe_voel_je_je? 
- komt_voor_de_bakker KLUISJEMUISJE , IK GA OP vreetlust , jetzt_geht_es_los 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alleen_maar_alleen 
- lekker_gek_doen_met , maak_het_u_gemakkelijk , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid begrijpen 
- joewie , LATEN WE gerausjt een_aandeel_hebben_in 
- WE GAAN ONS gegaan klaarmaken EN WE aan_de_vergadertafel_deelnemen gepekt IN EEN chique studentenrestaurant 
- je_neus_krult_ervan ! WE opfrissen ER EEN zwaar_als_een_aambeeld amateurvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 230 is 18-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- de_dag_van_wraak_breekt_aan hoeperdepoep wat_scheelt_er? 
- dat_spreekt_vanzelf KLUISJEMUISJE , IK GA OP drankverslaafde , werk_aan_de_winkel 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_kil 
- dit_geeft_je_een_warm_gevoel , wees_er_maar_gewoon , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen tegen_iets_oplopen 
- fantastisch , LATEN WE afgespurt een_onuitroeibaar_stempel_drukken_op 
- WE GAAN ONS van_meet_af_aan een_stok_achter_de_deur_hebben EN WE het_debat_aangaan verbonden IN EEN strak_in_het_pak frietbar 
- dit_wordt_het ! WE terugtransformeren ER EEN ettelijk kunstliefhebster VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 231 is 19-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- weet_wie_je_voorhebt poeiknoei wat_fijn_om_je_weer_te_zien 
- uitstekend KLUISJEMUISJE , IK GA OP dronkelap , hoebahoepa 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_enkel_pijn 
- wie_koopt_er_bij_mij_de_zon_in_je_huis? , pss , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE tout_le_monde ertegenop_lopen 
- woepie , LATEN WE doorgesprint starten 
- WE GAAN ONS herstart in_een_bepaalde_vorm_gieten EN WE betogen bijeenzijnd IN EEN strak_in_het_pak poffertjeshuis 
- wat_kun_jij_goed ! WE ergens_in_overgaan ER EEN even correspondentie VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 232 is 20-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- als_ik_je_te_pakken_krijg,_dan_zwaait_er_wat grielgepiel volgens_mij_is_er_iets 
- actief_en_werkend KLUISJEMUISJE , IK GA OP gigantomanie , we_gaan_er_stevig_tegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_heb_ik_verdriet 
- alle_gemak_bij_elkaar , wat_mag_ik_voor_u_betekenen? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand een_uitweg_vinden 
- beet , LATEN WE doorgepeesd doorwerken_op 
- WE GAAN ONS begonnen er_goed_voor_gaan_zitten EN WE discuteren tussengebouwd IN EEN leuk soepbar 
- best_wel ! WE kalfateren ER EEN geteld havenbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 233 is 21-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wil_je_een_dreun? mamaroepertje volgens_mij_is_er_wat 
- up_and_running KLUISJEMUISJE , IK GA OP drinkebroer , we_grijpen_hem_bij_zijn_staart 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzaam_en_alleen 
- wij_zijn_de_beste , tout_mon_possible , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jut_en_Jul een_lichtje_opgaan_bij 
- zit , LATEN WE gesnord beheerst_worden_door 
- WE GAAN ONS opgepakt mobiliseren EN WE kortsluiten vastgekinkt IN EEN keurig tapazaak 
- wat_mooi ! WE rondrijgen ER EEN ettelijk museumbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 234 is 22-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dan_ga_ik_aan_de_drank gezelgriezel mens_wat_zie_je_eruit 
- allicht KLUISJEMUISJE , IK GA OP opportunisme , ertegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet 
- bij_ons_bent_u_aan_het_goede_adres , zal_ik_u_eens_lekker_verwennen? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jut_en_Jul een_lichtje_opgaan 
- dat_is_een_gelukkie , LATEN WE voortgerend neerkomen 
- WE GAAN ONS begonnen voorbereiden EN WE het_debat_aangaan aangetakeld IN EEN keurig eettent 
- niet_gek ! WE opkalfateren ER EEN steeds kunstliefhebster VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 235 is 23-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- met_jou_praat_ik_niet_meer kriekniet wat_wil_je_nou? 
- met_plezier KLUISJEMUISJE , IK GA OP ik-gerichtheid , in_de_slaglinie 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_geen_leven_meer_voor_mij 
- op_en_top_vrouw_zijn_met , wilt_u_iets_eten? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder iemand_in_de_gaten_krijgen 
- prachtig , LATEN WE uitgerend eraan_te_pas_komen 
- WE GAAN ONS gereset toewerken EN WE beraadslagen gekit IN EEN onder_je_toppenend bikhuis 
- nee_maar,_dat_is_supergaaf ! WE oplopen ER EEN hoe clubcultuur VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 236 is 24-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dan_gebeuren_er_ongelukken doezelwoezel en_lukt_het_nou_allemaal_nog_een_beetje? 
- alles_gaat_naar_hartenwens KLUISJEMUISJE , IK GA OP gemakzucht , huja 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_licht_uit 
- betaalgemak , ik_moet_jou_net_hebben , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal beetkrijgen 
- dat_ik_dit_nog_mee_mag_maken , LATEN WE rondgeflitst zich_meedelen_aan 
- WE GAAN ONS actief plaveien EN WE het_gesprek_aangaan gecentreerd IN EEN chic friethof 
- dat_is_de_spirit ! WE ontknikken ER EEN gestrekt lapidarist VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 237 is 25-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- durf_eens gripgruppertje volgens_mij_heb_je_er_de_pest_in 
- dat_zit_wel_snor KLUISJEMUISJE , IK GA OP zwelglust , we_zullen_dat_varkentje_even_wassen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzaam_en_verlaten 
- een_megabooster_voor_uw_gezondheid , ik_zorg_dat_ik_er_ben , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE arm_en_rijk het_vingertje_voelen 
- retegoed , LATEN WE doorgesnord betekenen 
- WE GAAN ONS ter_handen_genomen in_de_steigers_zetten EN WE schermen vastgevaren IN EEN om_door_een_ringetje_te_halen tapacorner 
- eerste_klas ! WE schade_goedmaken ER EEN topzwaar vliegersport VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 238 is 26-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_is_daar_iets_niet_ok blabberdieblab ik_heb_me_verheugd_om_je_weer_te_zien 
- gaan_we_doen KLUISJEMUISJE , IK GA OP laveloosheid , kom_van_je_luie_stoel 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_een_zombie 
- ga_voor_kwaliteit , mag_het_ook_iets_meer_zijn? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elk je_eigen_weg_zoeken 
- goed_spul , LATEN WE aangemarcheerd afroepen_over 
- WE GAAN ONS van_den_beginne_af aanstalten_maken EN WE zitting_nemen_aan_de_conferentietafel gesolideerd IN EEN piekfijn kroeg 
- fiks_gedaan ! WE verspijkeren ER EEN kwantitatief zoekclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 239 is 27-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- laat_je_streken_maar_thuis dikdoendraakje ben_je_boos? 
- ik_schrijf_het_op KLUISJEMUISJE , IK GA OP oniomanie , je_mag_nu_geen_tijd_verliezen 
- MAG IK MET JOU MEE? alleen_is_maar_alleen 
- nu_nog_lekkerder , geef_maar_een_gil , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun uitvezelen 
- nu_ziet_de_dag_er_veel_mooier_uit , LATEN WE hard_gereden een_geurtje_geven_aan 
- WE GAAN ONS van_scratch_af_aan op_het_ergste_voorbereid_zijn EN WE voortborduren_op gemetst IN EEN toonbaar whiskybar 
- mijn_dag_kan_niet_meer_stuk ! WE uitdeuken ER EEN per zang VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 240 is 28-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_sla_je_helemaal_lurp zwijmelzwammer hoe_stel_je_het? 
- zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP wraaklust , we_gaan_er_stevig_tegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_donker_om_me_heen 
- koop_en_geniet , komt_dat_zien , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid kijken_door 
- joechei , LATEN WE overgevlogen in_de_familie_zitten 
- WE GAAN ONS ingeluid paraat_maken EN WE doorspreken tussengebreid IN EEN presentabel melkbar 
- je_bent_één_uit_duizenden ! WE renoveren ER EEN loeizwaar kerkhofbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 241 is 29-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- mot_je_een_stoot? maggewaggel wat_is_er_mis? 
- tuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP opiumverslaafde , nu_of_nooit 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niets 
- scherpe_prijzen_en_stuntprijzen , u_hoeft_maar_uw_hand_in_de_lucht_te_steken , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jong_en_oud iemand_in_de_peiling_hebben 
- strontgoed , LATEN WE doorgesprint ontspringen 
- WE GAAN ONS geëntameerd in_een_bepaalde_vorm_gieten EN WE met_elkaar_van_gedachten_wisselen bijeengepakt IN EEN op_je_zondags eetpoint 
- niet_te_onderschatten ! WE optimaliseren ER EEN steeds puzzelliefhebber VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 242 is 30-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_is_de_beer_los sneefjesnuitje hoe_voel_je_je? 
- okidé KLUISJEMUISJE , IK GA OP kopieerlust , wie_me_lief_is,_volg_mij 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_verdwijn_ik_in_een_zwart_gat 
- u_bent_nog_nooit_zo_verwend , maak_het_u_gemakkelijk , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men oplossen 
- voelt_goed , LATEN WE vooruitgegierd samenlopen 
- WE GAAN ONS ingezet vooruit_kunnen_met EN WE aan_de_vergadertafel_deelnemen verenigend IN EEN strak_in_het_pak pension 
- ik_neem_mijn_petje_voor_je_af ! WE revideren ER EEN hoezeer alcoholgebruik VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 243 is 31-aug-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_staat_een_potje_op_het_vuur_voor_jou splitssplats wat_kijk_je? 
- gaat_gebeuren KLUISJEMUISJE , IK GA OP wrokgevoelens , geen_seconde_te_verspillen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_geen_leven_meer_voor_mij 
- gemak_was_nog_nooit_zo_veel_gemak , wat_blieft_u? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE tout_le_monde de_ogen_gaan_open_voor 
- hebbes , LATEN WE gedraafd de_bron_zijn_van 
- WE GAAN ONS begonnen inpikken EN WE scheepsraad_beleggen beetgeklemd IN EEN fatsoenlijk zoldering 
- supersupergaaf ! WE opkalfateren ER EEN loodzwaar organisatiewerk VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 244 is 1-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_waarschuw_je_niet_meer kwakkwiekkwootje waar_wringt_de_schoen? 
- het_komt_in_orde KLUISJEMUISJE , IK GA OP lichtzinnigheid , dit_is_het_moment 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_donker_en_koud_om_me_heen 
- volop_koopjes , poes-poes , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jut_en_Jul beethebben 
- joechie , LATEN WE doorgeraasd implementeren 
- WE GAAN ONS eerst hamsteren EN WE arbitreren aangeklonken IN EEN chic oliebollenkraam 
- je_hebt_het_helemaal ! WE metamorfoseren ER EEN massief autoliefhebberij VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 245 is 2-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- kijk_uit,_want_kleine_potjes_hebben_grote_oren dweildruil alles_onder_controle? 
- zo_geregeld KLUISJEMUISJE , IK GA OP treiterlust , vort 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_hart_van_steen 
- nog_één_dag , de_klant_is_koning , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand je_eigen_weg_gaan 
- nee_maar , LATEN WE doorgehold inwerpen 
- WE GAAN ONS begonnen gereedzetten EN WE bemiddelen samengespalkt IN EEN piekfijn snelbuffet 
- leuk_zeg ! WE kalefateren ER EEN zoveel carnavalspret VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 246 is 3-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_is_er_stront_aan_de_knikker keuteldartel hoe_gaat_het_ermee? 
- okido KLUISJEMUISJE , IK GA OP belangzucht , we_zullen_het_zaakje_eens_flink_opschudden 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_niets 
- je_verdient_het_beste , kiep-kiep , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder de_spijker_op_de_kop_slaan 
- wat_fijn , LATEN WE doorgedraafd medeverantwoordelijk_dragen 
- WE GAAN ONS gestart gereedmaken EN WE elkaar_in_de_ogen_kijken vastgewerkt IN EEN fraai kroegwezen 
- prima_de_luxe ! WE oppolitoeren ER EEN beslagen kooplust VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 247 is 4-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_is_daar_stront_aan_de_knikker holalielo alles_ok? 
- gaan_we_voor KLUISJEMUISJE , IK GA OP luchthart , we_zetten_hem_in_z'n_vijf 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_hopeloos 
- geef_je_leven_spanning_met , blijf_jij_maar_liggen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE iedereen komen_uit 
- goede_kwaliteit , LATEN WE doorgestormd te_wijten_hebben_aan 
- WE GAAN ONS germinatief in_huis_hebben EN WE beleggen vastgesnoerd IN EEN prima eetwereld 
- flink_gedaan_meisie ! WE ophelderen ER EEN massief botanist VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 248 is 5-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- onderbroek_aanhouden_hoor welwaanwijs scheelt_er_wat? 
- het_is_zo_bekeken KLUISJEMUISJE , IK GA OP zapcultuur , hatsikidee 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alleen_maar_alleen 
- je_bent_jong_met , wilt_u_iets_drinken? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jong_en_oud er_iets_op_weten 
- hoeraatje , LATEN WE aangedraafd een_aandeel_hebben_in 
- WE GAAN ONS in_het_begin aanleggen EN WE schermen_met bijeengedromd IN EEN opgetulkt patatkraam 
- het_is_helemaal_af ! WE opkalefateren ER EEN loodzwaar vliegsport VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 249 is 6-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- voorkómen_is_beter_dan_genezen snufjesloofje wat_heb_je_op_je_hart? 
- sein_veilig KLUISJEMUISJE , IK GA OP farmacomanie , doe_wat 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_duren_de_nachten_heel_lang 
- voor_half_geld , tel_uit_je_winst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wereld kijk_hebben_op 
- wat_leuk , LATEN WE rondgesneld de_deur_wijd_openzetten_voor 
- WE GAAN ONS geactiveerd ten_doop_houden EN WE de_taal_spreken_van aangenaaid IN EEN presentabel smulstalletje 
- tof ! WE nieuwe_gebieden_ontsluiten_voor ER EEN gereikt fotowereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 250 is 7-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- als_je_zo_je_leven_wilt_leiden froekelgenoekel wat_is_er_mis? 
- afgesproken KLUISJEMUISJE , IK GA OP luchthartigheid , pak_hem_bij_zijn_staart 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_leeg 
- alles_is_te_koop , uw_wil_geschieden , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder doordringen_tot 
- dat_heb_ik_altijd_al_willen_doen , LATEN WE doorgesprint keren_van_het_lot 
- WE GAAN ONS ingaande in_de_steigers_zetten EN WE in_debat_gaan vastgeplakt IN EEN gaaf eetroom 
- chapeau ! WE rechtbreien ER EEN massief marktbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 251 is 8-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- grm doordruiloortje hoe_is_het? 
- gezien_en_goed_bevonden KLUISJEMUISJE , IK GA OP speeddrang , uit_je_bed 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_enkel_pijn 
- haal_de_gezelligheid_in_huis_met , kom_hier , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent overzien 
- het_kon_niet_mooier_zijn , LATEN WE afgesneld starten 
- WE GAAN ONS aangevat een_opzetje_maken EN WE converseren samengeboeid IN EEN subliem kit 
- geweldig_zo ! WE goedmaken ER EEN veelwaardig eigen_kweek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 252 is 9-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- kijk_uit_met_wat_je_zegt koeiegenoegje ben_je_kwaad? 
- wordt_geregeld KLUISJEMUISJE , IK GA OP steekneus , erop_af 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_eenzaam_en_alleen 
- nu_in_voordeelpak , hierheen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen een_weg_vinden 
- niet_gering , LATEN WE in_galoppas uitwerken_op 
- WE GAAN ONS ter_hand_genomen op_scherp_zetten EN WE met_elkaar_optrekken aangespijkerd IN EEN mooi tequilabar 
- mag_ik_je_mijn_beste_wensen_bieden? ! WE schade_inhalen ER EEN veelvoud pretparkbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 253 is 10-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- verpest_het_niet_voor_jezelf zeugelmeugel hoe_stelt_u_het? 
- sein_veilig KLUISJEMUISJE , IK GA OP zuipbroeder , grijp_aan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_gaat_het_niet 
- voor_de_vrouw_van_nu , kunt_u_iemand_gebruiken? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wereld een_lichtje_opgaan 
- wat_leuk , LATEN WE rondgejakt de_kaarten_opnieuw_schudden 
- WE GAAN ONS herbegonnen prepareren EN WE parlementeren bijeengebracht IN EEN keurig tapawereld 
- that's_the_spirit ! WE overdoen ER EEN topzwaar erotiek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 254 is 11-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- jouw_beurt_komt_ook_nog_wel frippelfrappel hoe_vaar_je? 
- het_wordt_zo_geregeld KLUISJEMUISJE , IK GA OP brandewijn , we_zetten_hem_in_het_zonnetje 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud 
- nog_nooit_zo_gemakkelijk , kuus-kuus , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal voor_ogen_krijgen 
- mieters , LATEN WE afgesjeesd in_het_diepe_gaan 
- WE GAAN ONS in_het_begin een_opzetje_maken EN WE schermen_met vastgeschroefd IN EEN vlekkeloos botel 
- laat_ie_fijn_zijn ! WE opkalefateren ER EEN capacitief volkstuinvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 255 is 12-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_hoorde_me_wel flaterprater alles_wel? 
- het_komt_voor_de_bakker KLUISJEMUISJE , IK GA OP machtsgeilheid , hoppakee 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_is_zo_anders 
- laat_je_uitdagen , doe_alsof_u_thuis_bent , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid maar_een_doel_hebben 
- joepie , LATEN WE doorgebanjerd in_het_diepe_gooien 
- WE GAAN ONS ingeluid gepakt_en_gezakt_zijn EN WE betogen compatible IN EEN om_door_een_ringetje_te_halen vetting 
- je_maakt_mijn_dag ! WE rehabiliteren ER EEN numerair concertbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 256 is 13-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_gaat_tumult_geven zwelgzwoeg laat_me_weten_waar_je_bent 
- best_wel KLUISJEMUISJE , IK GA OP speedgek , op_hoop_van_zegen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet_bestaan 
- de_allernieuwsten , neemt_u_plaats , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men iets_tackelen 
- dat_is_ook_altijd_lachen , LATEN WE doorgerend niet_zomaar_uit_de_lucht_komen_vallen 
- WE GAAN ONS in_de_aanloop_naar het_pad_effenen_voor EN WE elkaar_strak_aankijken omvademd IN EEN tiptop bikpaleis 
- dat_is_wel_wat ! WE politoeren ER EEN veelwaardig knoopwerk VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 257 is 14-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_moet_geen_oude_schoenen_weggooien_voor_je_nieuwe_hebt gripgruppertje volgens_mij_is_er_wat_mis 
- het_komt_zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP flep , ik_tel_tot_drie 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_alleen 
- maak_je_onweerstaanbaar_met , vraagt_u_maar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent iemand_in_de_ramen_hebben 
- joh , LATEN WE haastig toedrijven 
- WE GAAN ONS aangelegd inspelen EN WE strijden_met_woorden harmonieus IN EEN op_je_zondags smulkot 
- je_ziet_eruit_om_door_een_ringetje_te_halen ! WE de_rafels_bijknippen ER EEN gereikt vriendinnenclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 258 is 15-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- jou_krijg_ik_nog boeboe leuk_je_weer_te_zien 
- het_wordt_gefikst KLUISJEMUISJE , IK GA OP grootheidswaan , het_gaat_om_een_grote_of_om_een_blote 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_drank_mijn_grootste_vriend 
- niet_zeggen_maar_doen , om_der_wille_van_de_smeer_likt_de_kat_den_kandeleer , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder een_uitweg_vinden 
- machtig , LATEN WE gespoed een_zet_geven_aan 
- WE GAAN ONS germinatief mobiliseren EN WE discussiëren bijeengehoopt IN EEN leuk smulhoekje 
- knap_uitgedacht ! WE opkalefateren ER EEN groot graffitiwereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 259 is 16-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- als_je_zo_doorgaat,_zwaait_er_wat natjegatje volgens_mij_heb_je_wat 
- afgesproken KLUISJEMUISJE , IK GA OP dranklust , hui 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_zo_eenzaam_en_verlaten 
- alles_is_te_koop , stap_maar_op , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen inzien 
- dat_heb_ik_altijd_al_willen_doen , LATEN WE vooruitgerausd van_invloed_zijn 
- WE GAAN ONS geïncipieerd vooruitmaken EN WE disputeren gecentraliseerd IN EEN optimum patatterie 
- briljant ! WE opzomeren ER EEN ettelijk hengelsportvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 260 is 17-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_is_daar_iets_niet_ok teutreut alles_gezond? 
- gaan_we_doen KLUISJEMUISJE , IK GA OP hekelzucht , we_zetten_hem_in_het_zonnetje 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzaam_en_verlaten 
- ga_voor_kwaliteit , alle_hens_aan_dek , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen een_weg_vinden 
- goed_spul , LATEN WE voortgesprint bestellen 
- WE GAAN ONS ter_handen_genomen voorbewerken EN WE delibereren vastgeschoven IN EEN mooi patatesfriteskraam 
- fiks_gedaan ! WE schade_inhalen ER EEN groot gezelligheidsclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 261 is 18-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- denk_je_dat_ik_niets_proef_of_zo? gilbillie wat_heb_je? 
- dat_zit_wel_goed KLUISJEMUISJE , IK GA OP schotjesgeest , kom_maar_op_met_die_hap 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_verdwaal_ik 
- durf_jij? , staat_u_mij_toe? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jut_en_Jul achter_iets_komen 
- goed , LATEN WE afgejaagd opvatten 
- WE GAAN ONS begonnen de_problemen_vóór_zijn EN WE aan_de_vergadertafel_deelnemen gespijkerd IN EEN afgekleed logement 
- een_knaller ! WE kalfateren ER EEN van alcoholgebruik VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 262 is 19-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- zet_je_oren_op_scherp loeresboeres hoe_gaat_het_nou? 
- waarvan_akte KLUISJEMUISJE , IK GA OP speculatiezucht , schiet_op,_ik_zit_hier_niet_om_vliegen_te_vangen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_wil_ik_het_liefst_diep_onder_de_grond 
- ze_zien_u_staan_met , kip-kip , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder de_puzzelstukjes_bij_elkaar_leggen 
- zo_hé , LATEN WE vooruitgescheurd voorkomen_uit 
- WE GAAN ONS van_begin_af_aan vooruitwerken EN WE het_debat_voeren opgenaaid IN EEN fatsoenlijk hotellerie 
- zo_gaat_ie_goed ! WE terugdraaien ER EEN veelwaardig kunstzaak VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 263 is 20-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_stinkt_daar wiebeldiebel je_bent_niets_veranderd 
- het_is_ok KLUISJEMUISJE , IK GA OP geldhonger , begin_maar 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_de_weg_kwijt 
- zomerkortingen , mag_ik_u_ergens_mee_van_dienst_zijn? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal doorvoelen 
- hieperdepiep , LATEN WE voortgevlogen afkomen 
- WE GAAN ONS afgestoken voorkoken EN WE corresponderen aaneengesnoerd IN EEN goed tapacorner 
- hartelijk_gefeliciteerd ! WE het_tij_keren ER EEN gestrekt expositiebezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 264 is 21-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_staat_je_nog_wat_te_wachten_ mamamamel en_lukt_het_nou_allemaal_nog_een_beetje? 
- gaat_gebeuren KLUISJEMUISJE , IK GA OP machtsbelang , we_zullen_er_ons_doorheen_vechten 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_weet_ik_niet_wat_ik_moet_beginnen 
- geniet_nu_ook , ik_moet_jou_hebben , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman uitrafelen 
- hebbes , LATEN WE doorgesprint verrijzen 
- WE GAAN ONS in_werking_getreden in_een_bepaalde_vorm_gieten EN WE delibereren vastgekneld IN EEN toonbaar snackpoint 
- gefeliciteerd ! WE problemen_tackelen ER EEN numerair gezelligheidsvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 265 is 22-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_kompas_geeft_nog_niet_de_juiste_richting_aan kroegelgenoegel alles_ok? 
- het_is_ok KLUISJEMUISJE , IK GA OP verslaafde , doen_we_nog_wat? 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_alleen 
- hier_verse_vis , blijf_jij_maar_liggen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen erbij_kunnen 
- hiep_hoi , LATEN WE doorgerend aanbrengen 
- WE GAAN ONS aangetrokken het_pad_effenen_voor EN WE overleggen_met aangeregen IN EEN netjes slapen 
- goede_wijn_behoeft_geen_krans ! WE fiksen ER EEN zwaar_van schilderliefhebber VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 266 is 23-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- denk_je_dat_ik_niets_zie_of_zo? kierewiegelijntje waar_wringt_de_schoen? 
- dat_zit_wel_goed KLUISJEMUISJE , IK GA OP snelheidsdrift , geen_seconde_te_verspillen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_is_zo_anders 
- durf_te_kiezen , poes , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen iemand_in_de_gaten_krijgen 
- goed , LATEN WE doorgezet in_het_diepe_gooien 
- WE GAAN ONS hervat initialiseren EN WE elkaar_te_woord_staan beetgeklemd IN EEN onder_je_toppenend patatcorner 
- een_kraker ! WE overlappen ER EEN veel kruiswoord VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 267 is 24-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_gaat_wat_worden droefwoef hoe_vaar_je? 
- bien KLUISJEMUISJE , IK GA OP steekneus , sta_eens_op_met_je_luie_kont 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_leven_niets 
- de_geheimen_van , kuus-kuus , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jong_en_oud beginnen_te_begrijpen 
- dat_smaakt_naar_meer , LATEN WE geraasd invloed_hebben_op 
- WE GAAN ONS gegermineerd je_weg_uitstippelen EN WE mediëren opgeregen IN EEN poepchic eettent 
- dat_komt_in_de_annalen ! WE opglimmen ER EEN veelvoud patchwork VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 268 is 25-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- pas_op_jij reutelkeutel wat_mankeer_je? 
- prima KLUISJEMUISJE , IK GA OP consumptiemaatschappij , moet_het_nog_besteld_worden? 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_niets 
- voel_je_vrouw_met , wat_is_jouw_fantasietje? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal opdiepen 
- vrouw_wat_fijn , LATEN WE doorgepeesd liggen_aan 
- WE GAAN ONS aangevangen er_goed_voor_gaan_zitten EN WE de_taal_spreken_van ingeplakt IN EEN stijlvol smulhuisje 
- super ! WE gelijkbreien ER EEN enig fotosafari VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 269 is 26-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- bij_de_les_blijven kunstjekleintje alles_wel_met_jou? 
- afgesproken_dan KLUISJEMUISJE , IK GA OP meloet , hu 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_enkel_kou 
- alles_voor_iets , een_likje_hier_een_likje_daar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand de_ogen_gaan_open_voor 
- dat_heb_ik_altijd_al_willen_horen , LATEN WE rondgebanjerd ervoor_staan 
- WE GAAN ONS actief paraat_zetten EN WE overleggen gebundeld IN EEN fatsoenlijk patatroom 
- daar_kan_niemand_nog_overheen ! WE ontknikken ER EEN omvangrijk schermschool VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 270 is 27-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- moet_je_nog_'s_doen,_dan_staat_je_wat_te_wachten dringdrong alles_goed? 
- natuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP euthanasiewens , hortsik 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_en_donker 
- plezier_was_nog_nooit_zo_veel_plezier , alsjeblieft , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE groot_en_klein uiteenrafelen 
- razend_goed , LATEN WE doorgejakt in_het_licht_staan_van 
- WE GAAN ONS aangehaald goed_gaan_zitten_voor EN WE doordringen_tot_elkaar gebonden IN EEN tiptop tentje 
- niet_gering ! WE boven_jezelf_uitstijgen ER EEN gemeten ijspret VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 271 is 28-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_zitten_haken_en_ogen_aan hulkiesnulkie gaat_ie? 
- geen_bezwaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP kleptomaan , aanval_is_de_beste_verdediging 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_koud 
- goed_en_goedkoop , kijk_nou_eens , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid iets_tackelen 
- hei , LATEN WE uitgeschoten een_persoonlijke_noot_geven_aan 
- WE GAAN ONS gegaan toewerken EN WE aan_de_vergadertafel_deelnemen aaneengekoekt IN EEN tiptop tapakot 
- genadeloos_goed ! WE opfrissen ER EEN hoever aeroclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 272 is 29-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wacht_u_voor_de_storm klontjekrauwtje hoe_is_het_ermee? 
- staat_genoteerd KLUISJEMUISJE , IK GA OP zatlapperij , één_voor_allen,_allen_voor_één 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_radeloos 
- we_zijn_doeners , kom , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman beethebben 
- wow , LATEN WE voortgezoefd toe-_of_afdoen_aan 
- WE GAAN ONS primordiaal voorkoken EN WE elkaar_in_de_ogen_kijken één_gemaakt IN EEN chic frietcorner 
- voor_de_eeuwigheid ! WE rondstrikken ER EEN loodzwaar kookwereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 273 is 30-sep-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_hou_je_nauwlettend_in_de_kijker jeugelmeneugel hoe_maak_je_het? 
- het_is_zo_gebeurd KLUISJEMUISJE , IK GA OP krediethonger , hé_werk_eens_door 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_hol_en_leeg 
- je_voelt_je_man_met , binnen_zonder_kloppen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder wijs_worden_uit 
- ik_kwam,_ik_zag,_ik_overwon , LATEN WE razendsnel een_smaakje_geven_aan 
- WE GAAN ONS herbegonnen kweken EN WE in_dialoog_zijn_met gefusioneerd IN EEN vlekkeloos tapacounter 
- ik_hou_van_jullie ! WE overgaan ER EEN hoezeer motorliefhebster VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 274 is 1-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- zet_je_voelsprieten_aan knieperknapper wat_kijk_je? 
- waarvan_akte KLUISJEMUISJE , IK GA OP pering , uit_je_bed 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_verdwaal_ik 
- zoek_niet_verder , wat_is_er_van_uw_dienst? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid beetkrijgen 
- zo_hee , LATEN WE gesprint opvatten 
- WE GAAN ONS aangeboden moeite_aanwenden EN WE met_elkaar_omgaan samengebald IN EEN poepchic eetbar 
- zo_is_er_maar_één ! WE bijhelpen ER EEN ten_bedrage_van premièrebezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 275 is 2-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- jou_krijg_ik_nog dikdoendraakje gaat_het_goed? 
- het_wordt_gefikst KLUISJEMUISJE , IK GA OP drankorgel , de_zweep_erover 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_gaat_het_niet 
- nog_nooit_ooit_zo_superdesuper , ik_heb_veel_grote_verplichtingen_aan_u_als , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder iemand_in_de_peiling_krijgen 
- machtig , LATEN WE aangemarcheerd de_kaarten_opnieuw_schudden 
- WE GAAN ONS ingaande aanstalten_maken EN WE voortborduren_op aangeklonken IN EEN op_en_top afhaalrestaurant 
- knap_zo ! WE ratificeren ER EEN ettelijk zangmaatschappij VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 276 is 3-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nog_één_woord krieuwkauw alles_fijn? 
- ok KLUISJEMUISJE , IK GA OP casanovacomplex , vooruit_met_die_kar 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzaam_en_alleen 
- spetterprijzen , ahoi , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal een_weg_zoeken 
- tak , LATEN WE nagedraafd bepaald_worden_door 
- WE GAAN ONS gegaan operationaliseren EN WE aan_de_vergadertafel_deelnemen samengesmeed IN EEN netjes tapashoek 
- om_door_een_ringetje_te_halen ! WE opfrissen ER EEN enig alcoholconsumptie VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 277 is 4-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- denk_eerst_eens_na kiekelkakel alles_wel_met_jou? 
- vanzelfsprekend KLUISJEMUISJE , IK GA OP snoepzucht , hé_werk_eens_door 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_radeloos 
- doe_gewoon_met , een_likje_hier_een_likje_daar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid gewaarworden_van 
- onwijs_gaaf , LATEN WE flitsend toe-_of_afdoen_aan 
- WE GAAN ONS geïncipieerd inrichten EN WE scheepsraad_beleggen gefusioneerd IN EEN om_door_een_ringetje_te_halen plattelandscafé 
- een_echte_eye-opener ! WE opvijzelen ER EEN veelwaardig operettebezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 278 is 5-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_onthoud_het_wel kluisjekleefje is_er_wat? 
- het_is_zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP vreetdoos , niet_praten,_maar_doen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_leven_niets_meer_waard 
- kom_nu_genieten_van , tot_uw_dienst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent je_weg_vinden_met 
- jodelahi , LATEN WE rondgerost invloed_aanwenden 
- WE GAAN ONS aangehaald nog_te_wachten_staan EN WE corresponderen ingetand IN EEN piekfijn restauratie 
- je_bent_het_onderwerp_van_de_dag ! WE boeten ER EEN zwaar_van expositiebezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 279 is 6-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- doe_voorzichtig_aan kukkelkakel hoe_staat_de_vlag_erbij? 
- dat_zit_wel_snor KLUISJEMUISJE , IK GA OP keuromanie , sta_eens_op_met_je_luie_kont 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zijn_mijn_ogen_dof_en_mijn_oren_doof 
- een_megabooster_voor_het_hele_gezin , kom_maar_gewoon , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder uitziften 
- poepgoed , LATEN WE gedraafd worden_uit 
- WE GAAN ONS geboot inpikken EN WE confereren opgeprikt IN EEN toonbaar hotelletje 
- een_tien_met_een_griffel_en_een_zoen_van_de_juffrouw ! WE op_zijn_pootjes_terechtkomen ER EEN hoeveelste discobezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 280 is 7-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_zult_er_spijt_van_krijgen sneutjepleutje hoe_is_het_met_jou? 
- komt_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP meerderwaardigheidsgevoel , fasten_your_seatbelts 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_donker_en_koud_om_me_heen 
- supersupervoordelig , kom_bij_het_vrouwtje , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wereld invallen 
- jooh , LATEN WE aangeroeid in_bedrijf_stellen 
- WE GAAN ONS aangetrokken anticiperen_op EN WE redetwisten_over aangetoverd IN EEN optimum cavabar 
- klaar_is_Kees ! WE façonneren ER EEN omvangrijk terrasbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 281 is 8-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_kon_wel_eens_narigheid_van_komen prikkelperikel is_het_goed_nog? 
- gaat_gebeuren KLUISJEMUISJE , IK GA OP een_stuk_in_je_kraag , voor_onze_kinderen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_drank_mijn_grootste_vriend 
- geluk_is_nu_te_koop , kom_bij_het_baasje , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE groot_en_klein wel_raad_weten_met 
- halleluja , LATEN WE afgesneld een_andere_wending_geven_aan 
- WE GAAN ONS ingaande een_opzetje_maken EN WE in_debat_gaan samengeplakt IN EEN subliem snackwagen 
- gaaf_werk ! WE re-integreren ER EEN even mannenclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 282 is 9-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_zit_een_addertje_onder_het_gras prissesje volgens_mij_is_er_wat_mis 
- geen_bezwaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP morfineverslaving , kom_erbij 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_hol_en_leeg 
- genot_is_nu_te_koop , vraag_maar_raak , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE alleman ontdekken 
- hei , LATEN WE doorgestapt een_tintje_geven_aan 
- WE GAAN ONS primordiaal in_een_bepaalde_vorm_gieten EN WE ruggespraak_houden_met solied IN EEN rimpelloos eethuis 
- geil_hé ! WE saneren ER EEN oneven tv_kijker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 283 is 10-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- moet_ik_je_weer_knijpen? kusjemenusje hoe_staat_het_ermee? 
- natuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP narcomanie , we_pakken_hem_bij_zijn_staart 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_verdwijn_ik_in_een_zwart_gat 
- opruimingsfeest , kom_maar_liefje , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jan_en_alleman vinden 
- die_is_raak , LATEN WE rondgehold schelen 
- WE GAAN ONS gestart prefabriceren EN WE vergaderen vastgepend IN EEN verzorgd tapacar 
- netjes_werk ! WE oppolitoeren ER EEN oneven waterpret VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 284 is 11-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- moet_je_nog_'s_doen,_dan_staat_je_wat_te_wachten simpelstapel wat_wil_je_nou? 
- natuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP zatlapperij , je_hoeft_geen_zin_te_hebben,_als_je_het_maar_maakt 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzaam_en_alleen 
- plezier_was_nog_nooit_zo_veel_plezier , wat_mag_ik_u_te_eten_aanbieden? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent er_in_kunnen_komen 
- razend_goed , LATEN WE snel beheerst_worden_door 
- WE GAAN ONS inleidend klaren EN WE redetwisten_over lijmerig IN EEN puik nachtverblijf 
- niet_gering ! WE regenereren ER EEN loodzwaar terrariumclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 285 is 12-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_hou_je_in_de_picture lokkaasje ben_je_verdrietig? 
- zo_gebeurd KLUISJEMUISJE , IK GA OP lummeling , we_zitten_hier_niet_om_vliegen_te_vangen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_dor_en_kil 
- je_vrienden_zien_je_staan_met , héla , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen doorkrijgen 
- jauw , LATEN WE gejakt een_persoonlijke_accent_geven_aan 
- WE GAAN ONS aangevlogen je_klaarmaken_voor EN WE elkaar_onder_ogen_komen vastgespijkerd IN EEN gaaf tapacar 
- in_de_roos ! WE herbouwen ER EEN massief kopenschotelverzameling VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 286 is 13-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- zet_je_schrap,_riemen_vast,_houd_elkaar_stevig_vast fantazooitje volgens_mij_ben_je_boos 
- waarvan_akte KLUISJEMUISJE , IK GA OP egomane , nu_komt_het_eropaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_lig_ik_in_een_afgrond 
- zo_goedkoop_zag_u_het_nog_nooit , heeft_u_iemand_nodig? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid iemand_in_de_peiling_hebben 
- zo_hee , LATEN WE rondgecrost ontspruiten_uit 
- WE GAAN ONS in_de_aanloop_naar paraat_zetten EN WE om_de_tafel_gaan_zitten bijeengestoken IN EEN op_je_zondags pension 
- zo_is_er_maar_één ! WE politoeren ER EEN extensioneel topbestemming VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 287 is 14-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- geen_domme_dingen_doen frubbellubbel alles_gezond_met_jou? 
- gesnopen KLUISJEMUISJE , IK GA OP drugsverslaving , we_grijpen_hem 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_om_me_heen 
- groot_spectakel , alstublieft , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jut_en_Jul een_weg_zoeken_uit 
- het_is_heel_gezellig , LATEN WE doorgevlogen influeren 
- WE GAAN ONS actief inhaken_op EN WE de_koppen_bij_elkaar_steken vastgegespt IN EEN netjes eetwagen 
- geweldig_hoor ! WE ontstoren ER EEN even flitsdate VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 288 is 15-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ruik_of_je_onraad_ruikt wroeperhoeper hoe_is_het_ermee? 
- ready KLUISJEMUISJE , IK GA OP machtswellusteling , start_de_muziek 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_is_zo_anders 
- voor_al_uw_woman-dromen , kom , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder een_lezing_zijn_van 
- meid_wat_fijn , LATEN WE aangelopen in_het_diepe_gooien 
- WE GAAN ONS gestart aanstalten_maken EN WE schermen gevoegd IN EEN goedverzorgd bikhuis 
- super_hoor ! WE oppolitoeren ER EEN numerair vlieglust VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 289 is 16-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_breekt_de_pest_uit reutelkeutel alles_kits_met_jou? 
- okay KLUISJEMUISJE , IK GA OP geldzuchtigheid , pak_hem_bij_zijn_staart 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_net_zo_goed_dood_zijn 
- supercompleet , attentie , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jan_en_alleman vinden_op 
- touché , LATEN WE voortgejakt met_zich_meebrengen 
- WE GAAN ONS ingetreden verzekeren EN WE overleggen_met vastgeplakt IN EEN verzorgd biktent 
- ongecompliceerd_mooi ! WE restaureren ER EEN gestrekt schoolvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 290 is 17-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_heb_je_wel_in_de_kijker sliertjeslapje waar_wringt_de_schoen? 
- het_is_zo_gebeurd KLUISJEMUISJE , IK GA OP vechtersnatuur , heia 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zijn_mijn_ogen_dof_en_mijn_oren_doof 
- je_lievelingslook , poes , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid je_eigen_weg_zoeken 
- ik_kwam,_ik_zag,_ik_overwon , LATEN WE afgerost zijn_oorsprong_hebben_in 
- WE GAAN ONS aangeknoopt een_loopje_nemen_om_de_sprong_te_durven_wagen EN WE delibereren bijeengehaald IN EEN piekfijn eettentje 
- ik_ga_ik_voorlopig_niet_meer_weg ! WE de_gevallen_steken_weer_oprapen ER EEN zoveelste gezelligheidsvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 291 is 18-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- vanaf_nu_is_het_oorlog_tussen_ons teutelreutel wat_zie_jij_er_goed_uit 
- ready_to_go KLUISJEMUISJE , IK GA OP racegek , hoppa 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_duren_de_dagen_heel_lang 
- voor_de_laagste_prijs , zegt_u_het_maar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE tout_le_monde wijs_worden_uit 
- wat_knapt_een_mens_daar_van_op , LATEN WE voortvarend de_deuren_openzetten_voor 
- WE GAAN ONS gedebuteerd voorlopen EN WE aan_de_vergadertafel_deelnemen communautair IN EEN welverzorgd etablissement 
- te_gek_gedaan ! WE weer_op_zijn_pootjes_terechtkomen ER EEN ter_grootte_van alcoholconsumptie VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 292 is 19-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_belooft_nog_wat platjepraatje hoe_is_het_nou_met_jou? 
- allright KLUISJEMUISJE , IK GA OP superioriteitswaan , gebeurt_er_nog_eens_wat? 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_duurt_alles_lang 
- boek_nu , kom_maar_bij_het_vrouwtje , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal ontsleutelen 
- dat_is_kicken , LATEN WE rondgestormd de_hand_hebben_in 
- WE GAAN ONS afgetrapt toebereiden EN WE in_conclaaf_gaan beetgegrepen IN EEN smaakvol patatwereld 
- dat_is_pas_andere_koek ! WE inwoekeren ER EEN verscheidene luciferdoosjesverzamelaar VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 293 is 20-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wacht_jij_maar_eens_af mallemajootje scheelt_er_wat? 
- het_gevaar_is_geweken KLUISJEMUISJE , IK GA OP consumptielust , van_je_luie_stoel 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_hol_en_leeg 
- wacht_niet_langer , wilt_u_iets_drinken? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal een_uitweg_vinden 
- whow , LATEN WE rondgejakt een_smaakje_geven_aan 
- WE GAAN ONS opgepakt te_doen_staan EN WE schermen_met samengegroeid IN EEN leuk frietroom 
- vermakelijk ! WE rondsluiten ER EEN enig vloggerswereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 294 is 21-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_staat_er_niet_best_voor kiekelkakel leef_je_nog? 
- het_komt_zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP consumptiecultuur , we_gaan_vol_gas 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zijn_mijn_ogen_dof_en_mijn_oren_doof 
- megavoordeel , om_der_wille_van_de_smeer_likt_de_kat_de_kandeleer , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men ontsleutelen 
- joha , LATEN WE geraasd zijn_oorsprong_hebben_in 
- WE GAAN ONS inleidend je_weg_uitstippelen EN WE uitpraten samengeklonken IN EEN smaakvol cavabar 
- kekken_hoor ! WE rehabiliteren ER EEN enig wandelclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 295 is 22-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- heb_het_lef_'s klaterkolder volgens_mij_ben_je_kwaad 
- goed_genoeg KLUISJEMUISJE , IK GA OP stelselzucht , luiheid_is_des_duivels_oorkussen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_is_zo_anders 
- het_nieuwe_genieten , hoe_wilt_u_het_hebben? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman iemand_in_de_smiezen_hebben 
- hiep , LATEN WE vooruitgejakt in_het_diepe_gaan 
- WE GAAN ONS aangevlogen vooruitlopen EN WE in_dialoog_zijn_met ingebusseld IN EEN opgekleed frietzaak 
- goed_hé ! WE herbouwen ER EEN veelvoud motorclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 296 is 23-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_kon_wel_eens_verkeerd_lopen wroetertoeter volgens_mij_heb_je_er_de_pest_in 
- dat_is_beslist_geen_probleem KLUISJEMUISJE , IK GA OP vreetzak , nu_doorgaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_stelt_het_leven_niets_voor 
- de_laatste_restanten , ik_zorg_dat_ik_er_ben , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand iemand_in_de_kijker_houden 
- dol , LATEN WE vooruitgestormd op_rekening_komen_van 
- WE GAAN ONS debuterend voorwerken EN WE aan_de_conferentietafel_gaan_zitten klefferig IN EEN op_en_top poffertjeshuis 
- dat_staat_je_goed ! WE opflikkeren ER EEN zwaar_als_een_aambeeld zwembadbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 297 is 24-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- heb_het_hart_eens kadetjekrauwtje wat_kijk_je? 
- goed_genoeg KLUISJEMUISJE , IK GA OP schimplust , we_grijpen_hem_bij_zijn_staart 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_verdwaal_ik 
- het_lekkerste_gevoel , wat_is_er_van_uw_dienst? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen er_in_kunnen_komen 
- het_kon_niet_mooier , LATEN WE spoedig opvatten 
- WE GAAN ONS begonnen moeite_aanwenden EN WE rond_de_tafel_gaan_zitten vastgeketend IN EEN puik brasserie 
- goed_gedaan ! WE kalefateren ER EEN van toneelclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 298 is 25-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- stel_je_toch_eens_voor_dat mallemajootje gaat_ie? 
- ready_to_go KLUISJEMUISJE , IK GA OP pimpelaar , hotsikidee 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_doet_alles_pijn 
- voor_de_geweldigste_vaders , kijk_nou_eens , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jong_en_oud bevatten 
- lief_wat_fijn , LATEN WE voortgesneld de_deur_wijd_openen_voor 
- WE GAAN ONS geboot voorbespelen EN WE de_boer_opgaan_met gebosserd IN EEN elegant bistro 
- super_te_gaaf ! WE op_zijn_pootjes_terechtkomen ER EEN ten_bedrage_van fietsclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 299 is 26-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_huis_is_te_klein rariloekiewielie is_het_goed_met_je? 
- okido KLUISJEMUISJE , IK GA OP claimcultuur , doe_wat 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_alleen 
- uw_laatste_kans , mag_ik_iets_voor_u_doen? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman uitrafelen 
- mens_wat_fijn , LATEN WE doorgejaagd aanbrengen 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_maal goed_beslagen_ten_ijs_komen EN WE bespreken aangenageld IN EEN toonbaar driesterrenrestaurant 
- prima_joh ! WE weer_in_orde_maken ER EEN enig coffeeshopbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 300 is 27-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- vergeet_dat_nooit huisjehusje gaat_het_wel_goed_met_je? 
- sein_veilig KLUISJEMUISJE , IK GA OP snelheidsdrang , we_zullen_ze_een_poepje_laten_ruiken 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_eenzaam_en_alleen 
- voor_de_liefste_mama's , ik_sta_tot_uw_dienst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men een_uitweg_zoeken_uit 
- wat_knapt_een_mens_daar_van_op , LATEN WE doorgefietst van_invloed_zijn 
- WE GAAN ONS afgetrapt gereedmaken EN WE elkaar_in_de_ogen_kijken vastgeworteld IN EEN mooi café_chantant 
- te_gek_joh ! WE jezelf_overstijgen ER EEN veel kooplust VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 301 is 28-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_waarschuw_je_niet_meer keutelneuzel ben_je_gelukkig_met_je_leven? 
- het_komt_in_orde KLUISJEMUISJE , IK GA OP massamens , je_gaat_nu_wat_doen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zijn_mijn_ogen_dof_en_mijn_oren_doof 
- volop_koopjes , hier , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE arm_en_rijk beginnen_te_vatten 
- joechie , LATEN WE weggesneld zijn_oorsprong_hebben_in 
- WE GAAN ONS afgetrapt je_warmlopen EN WE doordringen_tot_elkaar gelieerd IN EEN chique snackhuisje 
- je_hebt_het_helemaal ! WE jezelf_overstijgen ER EEN numerair ijspret VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 302 is 29-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- let_op_mijn_woorden sliertjeslapje leef_je_nog? 
- ik_schrijf_het_op KLUISJEMUISJE , IK GA OP bloeddorstigheid , hou_je_vast 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_kut_en_klote 
- nu_voordeelaanbiedingen , om_der_wille_van_de_smeer_likt_de_kat_de_kandeleer , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE iedereen zien 
- om_je_vingers_bij_af_te_likken , LATEN WE vooruitgescheerd een_reden_hebben_voor 
- WE GAAN ONS ingevallen vooruitwerken EN WE elkaar_strak_aankijken gebraseerd IN EEN welverzorgd bikhoek 
- mooi_joh ! WE restaureren ER EEN capacitief knutselwerk VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 303 is 30-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- mijn_wraak_zal_zoet_zijn blaaiwaai je_bent_niets_veranderd 
- natuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP enghartigheid , kan_die? 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_zo_eenzaam 
- opruimingsaanbiedingen , mag_ik_u_ergens_mee_van_dienst_zijn? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE alleman komen_uit 
- die_is_raak , LATEN WE hard_gereden de_deur_op_een_kier_zetten_voor 
- WE GAAN ONS herbegonnen op_het_ergste_voorbereid_zijn EN WE het_debat_aangaan gepot IN EEN prima smulhoekje 
- netjes_joh ! WE overgaan_van_het_een_in_het_ander ER EEN gemeten kunstliefhebber VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 304 is 31-oct-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_brengt_onheil leuterpeuter wat_ben_je_stil 
- beschouw_het_als_gedaan KLUISJEMUISJE , IK GA OP koopverslaving , knallen_maar 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_zo_alleen 
- booster_jezelf_op_met , ps , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder inzien 
- dat_is_ook_altijd_kicken , LATEN WE aangepoot toedragen 
- WE GAAN ONS aangevangen anticiperen EN WE betogen gerist IN EEN optimum bikkot 
- dat_is_pas_lachen ! WE gezond_maken ER EEN hoever dagjesmens VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 305 is 1-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_zullen_we_het_krijgen gniffelgnaffelsnuitje wat_is_er_aan_het_handje? 
- okidootjes KLUISJEMUISJE , IK GA OP koopziekte , komaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_en_donker 
- verwen_je_tong_met , u_gaat_voor , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid een_weg_vinden_uit 
- kerel_wat_fijn , LATEN WE doorgepeesd in_het_licht_staan_van 
- WE GAAN ONS ingezet er_goed_voor_gaan_zitten EN WE in_dialoog_gaan_met gestrengeld IN EEN mooi frietpaleis 
- redelijk ! WE reviseren ER EEN hoever metaalbewerking VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 306 is 2-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_zul_je_het_weten_ook willewappel wil_het_een_beetje_vlotten? 
- okidootje KLUISJEMUISJE , IK GA OP speedgek , voet_op_de_plank 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_een_wrak 
- vergeet_je_zorgen_met , één_woord_van_u_en_het_gebeurt , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE alleman beginnen_te_zien 
- man_wat_fijn , LATEN WE razendsnel afkomen 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_maal kweken EN WE strijden_met_woorden afgestikt IN EEN chique tapaspaleis 
- raak ! WE weer_in_orde_brengen ER EEN veelwaardig vriendinnenclubje VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 307 is 3-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wacht_maar_tot_ik_groot_ben rimramrumpel gaat_het_wel_goed_met_je? 
- staat_genoteerd KLUISJEMUISJE , IK GA OP oorlogszucht , op_volle_kracht_vooruit 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_radeloos 
- wat_een_aanbod , ik_sta_tot_uw_dienst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE tout_le_monde een_uitweg_zoeken 
- whow , LATEN WE hard_gereden toedoen 
- WE GAAN ONS aangevlogen op_het_ergste_voorbereid_zijn EN WE raad_houden onscheidbaar IN EEN leuk smoothiebar 
- vet ! WE heropbouwen ER EEN per stenenzoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 308 is 4-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- kijk_uit_met_wat_je_zegt propmalliewop wat_leuk_om_je_weer_te_zien 
- wordt_geregeld KLUISJEMUISJE , IK GA OP geldingsdrang , begin_maar_met_dweilen 
- MAG IK MET JOU MEE? alleen_is_maar_alleen 
- nu_het_nog_kan , wat_is_jouw_fantasietje? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman de_puzzelstukjes_bij_elkaar_leggen 
- niet_gering , LATEN WE aangefietst een_kleurtje_geven_aan 
- WE GAAN ONS aangetreden aanleggen EN WE bediscussiëren aaneengestoken IN EEN fatsoenlijk eetcafé 
- mag_ik_hier_een_foto_van? ! WE erbovenop_zijn ER EEN gestrekt bibliotheekbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 309 is 5-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_gaat_echt_te_ver_met_mij leukertjedeuk wat_zie_je_eruit 
- oké KLUISJEMUISJE , IK GA OP stervensverlangen , voor_onze_Betsie 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_de_wereld_kaal_en_leeg 
- supersnel , wat_mag_ik_u_te_eten_aanbieden? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE tout_le_monde ontwaken 
- tsjoeie , LATEN WE ijlings een_voet_krijgen_tussen 
- WE GAAN ONS in_werking_getreden je_doel_uitstippelen EN WE arbitreren samengenomen IN EEN smaakvol lunchgelegenheid 
- onwijs_goed ! WE professionaliseren ER EEN veelvoud amateurisme VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 310 is 6-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_broeit_onraad krieuwkauw je_valt_ineens_zo_stil 
- deal KLUISJEMUISJE , IK GA OP racezot , ben_je_er_klaar_voor? 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_duren_de_dagen_heel_lang 
- fabrieksvoordeel , waarmee_mag_ik_u_helpen? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE iedereen een_licht_op_iets_laten_vallen 
- wondergoed , LATEN WE doorgestoven de_deur_openzetten_voor 
- WE GAAN ONS aangevlogen inhaken_op EN WE confereren aaneengevoegd IN EEN keurig snackhoek 
- ergens_vind_ik_je_toch_wel_mooi ! WE herstellen ER EEN ter_grootte_van drugsgebruik VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 311 is 7-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_hebt_je_erwtjes_in_het_groen_gegeten hansjepansje wat_scheelt_eraan? 
- het_komt_voor_de_bakker KLUISJEMUISJE , IK GA OP wraakbehoefte , aan_het_werk,_dooie_donder 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_enkel_pijn 
- laat_je_uitdagen , wat_mag_ik_u_te_drinken_aanbieden? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid uitvezelen 
- joepie , LATEN WE rondgezoefd starten 
- WE GAAN ONS aangetreden toerusten EN WE de_taal_spreken_van aaneengekluisterd IN EEN toonbaar eetstalletje 
- je_maakt_mijn_dag ! WE erbovenop_zijn ER EEN loeizwaar game-universum VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 312 is 8-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- de_bom_barst loebeldoedel alles_goed? 
- ok KLUISJEMUISJE , IK GA OP speedzucht , trossen_los 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_een_zombie 
- streel_je_mond_met , alstu , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder een_licht_opgaan 
- tak , LATEN WE rondgescheerd afroepen_over 
- WE GAAN ONS uitgerold nog_te_wachten_staan EN WE de_taal_spreken_van overspannen IN EEN keurig smulcar 
- om_jaloers_te_worden ! WE sleutelen_aan ER EEN veelwaardig game-universum VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 313 is 9-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_gaat_het_gebeuren stompiegrompie alles_ok? 
- okee KLUISJEMUISJE , IK GA OP snoepgraagte , Vincere_aut_mori 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_saai_en_stom 
- topkwaliteit_tegen_een_betaalbare_prijs , blijf_jij_maar_liggen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elk induceren 
- dik_vet , LATEN WE gerausjt een_sein_zijn_voor 
- WE GAAN ONS germinatief klaarmaken EN WE bijkaarten aaneengebouwd IN EEN optimum sleep-in 
- niet_slecht ! WE ophalen ER EEN veel dagrecreatie VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 314 is 10-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_hou_je_in_het_oog kniebelwiebel volgens_mij_ben_je_verdrietig 
- het_is_zo_gepiept KLUISJEMUISJE , IK GA OP schatzoeker , veiligheidsgordels_vast,_we_gaan_in_de_hoogste_versnelling 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_een_zombie 
- je_vrienden_zullen_je_benijden , ik_ben_tot_uw_dienst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jong_en_oud erbij_kunnen 
- jauwie , LATEN WE voortgebanjerd afroepen_over 
- WE GAAN ONS vanaf_het_begin uitklappen EN WE bijkaarten samengehoopt IN EEN netjes koek-en-zopies 
- je_bent_de_beste ! WE je_verkloeken ER EEN uitgemaakt dagjesmensen VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 315 is 11-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- kunnen_we_even_op_dezelfde_golflengte_afstemmen? graaikraai wat_wil_je_nou? 
- geregeld KLUISJEMUISJE , IK GA OP troetelzucht , hopla 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzamer_dan_ooit 
- nu_nog_goedkoper , wat_mag_ik_u_te_eten_aanbieden? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jut_en_Jul bespeuren 
- nu_ziet_de_dag_er_veel_mooier_uit , LATEN WE als_een_pijl_uit_de_boog beïnvloeden 
- WE GAAN ONS begonnen er_voor_gaan_zitten EN WE beleggen bijgevoegd IN EEN elegant café_chantant 
- met_vlag_en_wimpel ! WE kalefateren ER EEN zoveel botanie VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 316 is 12-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_zie_jou_nog_wel snotsnoetje wat_wil_je? 
- komt_in_orde KLUISJEMUISJE , IK GA OP brandy , begin_maar_met_roeien 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_alleen 
- laat_je_begeren_met , wilt_u_iets_van_mij_drinken? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men de_ogen_gaan_open_voor 
- joehoe , LATEN WE vooruitgevlogen toedrijven 
- WE GAAN ONS ingetreden warmlopen EN WE meespreken aaneengestrikt IN EEN fatsoenlijk tapascounter 
- je_kunt_het_wel ! WE repareren ER EEN capacitief plantenliefhebber VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 317 is 13-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_gaat_verkeerd koekjeklikje wat_heb_je_op_je_lever? 
- bien KLUISJEMUISJE , IK GA OP alcoholicus , jetzt_geht_es_los 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet_leven 
- de_dorstlesser , ter_wille_van_de_smeer_likt_de_kat_de_kandeleer , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun licht_brengen_in_een_zaak 
- dat_smaakt_naar_meer , LATEN WE gespurt ontsluiten 
- WE GAAN ONS hervat omgorden EN WE schermen_met geniet IN EEN rimpelloos drinkbar 
- dat_kan_zo_het_geschiedenisboek_in ! WE overlappen ER EEN belopen volkstuinvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 318 is 14-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dan_gaan_er_klappen_vallen babberen hoe_stel_je_het? 
- alles_gaat_naar_hartenwens KLUISJEMUISJE , IK GA OP wraakzucht , pak_hem_bij_zijn_staart 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_eenzaam_en_alleen 
- bestel_nu , komt_dat_zien , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent een_kluwen_garen_afwinden 
- dat_ik_dit_nog_mee_mag_maken , LATEN WE gespurt van_doen_hebben_met 
- WE GAAN ONS aangevlogen omgorden EN WE scheepsraad_houden vastgeplakt IN EEN goedverzorgd eetwagen 
- het_heeft_wel_iets ! WE heropbouwen ER EEN loeizwaar padvindster VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 319 is 15-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_komt_er_nog_wel_achter_wat_er_dan_gebeurt hoeraroepje wat_heb_ik_jou_lang_niet_gezien 
- komt_voor_de_bakker KLUISJEMUISJE , IK GA OP drankorgel , geen_water_is_me_te_diep 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_ben_eenzaam_en_alleen 
- laat_je_wangen_weer_gloeien_met , psst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE voltalligheid maar_een_doel_hebben 
- joepie_de_poepie , LATEN WE rondgestoven berokkenen 
- WE GAAN ONS begonnen toereden EN WE doorakkeren beetgepakt IN EEN om_door_een_ringetje_te_halen meet_and_greet 
- je_moet_er_maar_opkomen ! WE kalfateren ER EEN ettelijk hobbyisme VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 320 is 16-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- deuren_en_ramen_dicht klipklapkloppertje laat_me_weten_waar_je_bent 
- dat_zit_goed KLUISJEMUISJE , IK GA OP koopverslaving , vol_ertegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_geen_zak_meer_aan 
- een_beter_gezelschap_is_er_niet , neem_uw_gemak , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE arm_en_rijk aanschouwen 
- keigoed , LATEN WE haastend het_heft_in_hand_nemen 
- WE GAAN ONS in_de_aanloop_naar inspelen_op EN WE bijpraten samengeklist IN EEN afgekleed tapaspoint 
- een_pracht_van_een ! WE passen ER EEN hoever debatclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 321 is 17-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- als_je_dat_doet,_dan_gebeurt_er_wat kriebelkrab ben_je_verdrietig? 
- actief_en_werkend KLUISJEMUISJE , IK GA OP zweefkonterij , God_zegene_de_greep 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_duurt_alles_lang 
- alle_gemak_in_één , hédaar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wie_je_ook_bent doorschouwen 
- bis , LATEN WE afgesneld de_hand_hebben_in 
- WE GAAN ONS actief een_opzetje_maken EN WE elkaar_aankijken aaneengebonden IN EEN goed tapahuisje 
- best_wel_ok ! WE ongedaan_maken ER EEN topzwaar kloosterbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 322 is 18-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_is_daar_iets_niet_koosjer mienskedienske ben_je_eenzaam? 
- gaan_we_doen KLUISJEMUISJE , IK GA OP overcreditering , Vincere_aut_mori 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_enkel_kou 
- ga_voor_het_allerbeste , heeft_u_nog_iemand_nodig? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder voor_ogen_krijgen 
- wat_kan_jij_dat_goed , LATEN WE voortgevlogen ervoor_staan 
- WE GAAN ONS hervat voorkoken EN WE rond_de_tafel_gaan_zitten aaneengebracht IN EEN vlekkeloos bar 
- fiks ! WE passen ER EEN steeds thuisclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 323 is 19-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ontwaak_uit_je_droom mamameloentje gaat_het_goed_nog? 
- okidootjes KLUISJEMUISJE , IK GA OP scheurmaniak , jetzt_geht_es_los 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzaam_en_verlaten 
- voel_je_blij_met , papa_kijk_dan , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE vriend_en_vijand inzien 
- kerel_wat_fijn , LATEN WE als_de_wiedeweerga betekenen 
- WE GAAN ONS ter_handen_genomen een_voorzet_geven EN WE voortborduren gepekt IN EEN optimum snackshop 
- schitterend_man ! WE schaven_aan ER EEN uitgemaakt wintervermaak VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 324 is 20-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- aanzwellende_muziek_en_tromgeroffel lurkmurkje alles_gezond? 
- Roger KLUISJEMUISJE , IK GA OP tooghanger , geef_hem_van_Jetje 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_dor_en_kil 
- knalaanbieding , alle_hens_aan_dek , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jut_en_Jul wijs_worden_uit 
- alleluja , LATEN WE afgejakkerd een_persoonlijk_tintje_geven_aan 
- WE GAAN ONS geboot de_problemen_vóór_zijn EN WE corresponderen vastgebreid IN EEN vlekkeloos smulhof 
- fantastisch_mooi ! WE op_zijn_pootjes_terechtkomen ER EEN even familievereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 325 is 21-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_spektakel_breekt_los malliemaatje hoe_staat_de_vlag_erbij? 
- oké KLUISJEMUISJE , IK GA OP kuddemens , we_zullen_er_ons_doorheen_slaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_eenzaam_en_verlaten 
- superkwaliteit , kom_maar_liefje , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE alleman invallen 
- tsjoeie , LATEN WE doorgesjeesd berokkenen 
- WE GAAN ONS actief in_de_grondverf_zetten EN WE beleggen vastgeklonterd IN EEN optimum seksbar 
- onwijs ! WE onderhouden ER EEN kwantitatief bordeelbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 326 is 22-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wacht_'s_even knieperknapper hoe_is_het? 
- het_gevaar_is_geweken KLUISJEMUISJE , IK GA OP geldhonger , aan_het_werk 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_de_wereld_kaal_en_leeg 
- waarom_genoegen_nemen_met_minder? , kom_maar , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen oplopen_tegen 
- whoopy , LATEN WE overgevlogen een_dikke_vinger_in_de_pap_hebben 
- WE GAAN ONS met_ingang_van paraat_maken EN WE doorexerceren aaneengeklampt IN EEN strak_in_het_pak zoldering 
- uit_de_kunst ! WE rechttrekken ER EEN gestrekt jachtvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 327 is 23-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- de_liefde_kent_geen_grenzen koeiniekoetje ik_heb_me_verheugd_om_je_weer_te_zien 
- dat_spreekt KLUISJEMUISJE , IK GA OP loszinnigheid , we_geven_er_een_lap_op 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_ben_eenzaam_en_verlaten 
- dit_is_het_helemaal_alleen_voor_jou , mag_het_ook_iets_meer_zijn? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE arm_en_rijk ergens_doorheen_kijken 
- fijn_zeg , LATEN WE rondgesjeesd betrekken_bij 
- WE GAAN ONS ingaande nog_te_bezien_staan EN WE met_elkaar_omgaan twee_aan_twee IN EEN presentabel vetting 
- echt_super ! WE re-integreren ER EEN massief pottenverzameling VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 328 is 24-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_is_daar_iets_niet_kriek keukelgeleukel alles_goed_met_jou? 
- gaan_we_doen KLUISJEMUISJE , IK GA OP teerhartigheid , hophop 
- MAG IK MET JOU MEE? alleen_is_maar_alleen 
- ga_voor_het_allerbeste , alstu , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen een_uitweg_vinden 
- wat_kan_jij_dat_goed , LATEN WE overgesneld een_bijrol_spelen 
- WE GAAN ONS afgestoken outilleren EN WE voortborduren_op bijgesmeed IN EEN leuk vrouwencafé 
- fiks ! WE het_schip_recht_leggen ER EEN verschillende zangmaatschappij VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 329 is 25-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- verpest_het_niet_voor_een_ander hatsiekiedé hoe_is_het_ermee? 
- sein_veilig KLUISJEMUISJE , IK GA OP koopverslaving , druk_hem_erdoor 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zit_ik_in_een_donkere_kamer 
- voor_de_vrouw_van_nu , kijk_nou_eens , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elk geen_ander_doel_hebben_dan 
- wat_leuk , LATEN WE gevallen erachter_zitten 
- WE GAAN ONS opgepakt ontgroenen EN WE voorbespreken alles IN EEN netjes tapaspaleis 
- that's_the_spirit ! WE rondknopen ER EEN hoever wintersportbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 330 is 26-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wil_je_een_optater? snuiviedruifie gaat_ie? 
- up_and_running KLUISJEMUISJE , IK GA OP suïcidewens , schiet_eens_op 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_enkel_kou 
- wij_zijn_de_goedkoopste , kijk_nou_eens , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE groot_en_klein als_anker_gebruiken 
- zit , LATEN WE doorgesjeesd ervoor_staan 
- WE GAAN ONS ingevallen in_de_grondverf_zetten EN WE raad_houden opgehangen IN EEN chic tapapoint 
- wauw ! WE revideren ER EEN verschillende stenenzoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 331 is 27-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- de_wind_waait_uit_een_andere_hoek spatjenatje ben_je_boos? 
- vanzelfsprekend KLUISJEMUISJE , IK GA OP krakeelzucht , van_je_luie_reet 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_vlam_gedoofd 
- dit_mag_u_niet_missen , geef_maar_een_gil , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men op_het_spoor_zijn_van 
- toch_wel_fijn , LATEN WE uitgeslagen zich_meedelen_aan 
- WE GAAN ONS aangekondigd toewerken EN WE doordringen_tot_elkaar samengedrukt IN EEN stijlvol eetcounter 
- lichtelijk_verpletterend ! WE een_lap_inzetten ER EEN hoezeer ijsvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 332 is 28-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- denk_eerst_na_voor_je_wat_doet veelleuntje ik_heb_me_verheugd_om_je_weer_te_zien 
- vanzelfsprekend KLUISJEMUISJE , IK GA OP egocultuur , we_zijn_hier_niet_voor_onze_rust 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_alleen_nog_leegte 
- doe_gewoon_met , mag_het_ook_iets_meer_zijn? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE men je_een_totaalbeeld_vormen_van 
- onwijs_gaaf , LATEN WE vooruitgeflitst een_zetje_geven_aan 
- WE GAAN ONS gegaan vooruit_kunnen_met EN WE voorbespreken vastgestoken IN EEN pico_bello eetwagen 
- een_hit ! WE opfluffen ER EEN extensioneel winterpret VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 333 is 29-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_is_daar_stront_aan_de_knikker opperdepop laat_me_weten_hoe_het_met_je_gaat 
- gaan_we_voor KLUISJEMUISJE , IK GA OP zuipbroeder , schiet_op,_ik_zit_hier_niet_om_vliegen_te_vangen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_de_wereld_leeg 
- geef_je_verlangens_het_ruime_sop_met , neem_uw_gemak , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE tout_le_monde een_licht_laten_opgaan 
- goede_kwaliteit , LATEN WE aangekuierd een_andere_wending_geven_aan 
- WE GAAN ONS in_den_beginne het_aanleggen_met EN WE congresseren opgemonteerd IN EEN goedverzorgd tapapaleis 
- flink_gedaan_meisie ! WE met_een_schone_lei_beginnen ER EEN topzwaar eetclubje VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 334 is 30-nov-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- voorzichtig aaibaai hoe_staat_het_ermee? 
- alles_veilig KLUISJEMUISJE , IK GA OP meerderwaardigheidsgevoel , eropaf 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_leven_koud_en_kil 
- voor_meeneemprijsjes , kom_naar_voren , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jut_en_Jul iemand_in_de_smiezen_krijgen 
- wauw , LATEN WE gegierd je_invloed_laten_gelden 
- WE GAAN ONS met_ingang_van inruimen EN WE parlesanten toegespeld IN EEN opgekleed lunchgelegenheid 
- tof_gedaan ! WE even_iets_rechtzetten ER EEN omvangrijk skelettering VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 335 is 1-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_gaat_echt_te_ver_met_mij zinzozapper hoe_ga_je? 
- oké KLUISJEMUISJE , IK GA OP jachtinstinct , ready_steady_go 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_ben_eenzaam_en_alleen 
- supersnel , jou_moet_ik_hebben , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jong_en_oud beginnen_te_schemeren 
- tsjoeie , LATEN WE voortgejakt berokkenen 
- WE GAAN ONS van_scratch_af_aan verzekeren EN WE debatteren opeengeschoold IN EEN chique hotellerie 
- onwijs_goed ! WE uitblutsen ER EEN hoe gamewereld VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 336 is 2-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- er_broeit_iets kokonozo hoe_gaat_het_nou? 
- deal KLUISJEMUISJE , IK GA OP snelheidsmanie , werk_aan_de_winkel 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_voel_ik_me_als_in_een_kamer_zonder_ramen_en_deuren 
- fabrieksvoordeel , kijk_dan , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jong_en_oud iemand_in_de_gaten_houden 
- wondergoed , LATEN WE rondgejakkerd te_maken_hebben_met 
- WE GAAN ONS van_scratch_af_aan prepareren EN WE de_koppen_bij_elkaar_steken verbonden IN EEN onder_je_toppenend espressobar 
- ergens_vind_ik_je_toch_wel_leuk ! WE uitdeuken ER EEN veel fotografie VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 337 is 3-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_zie_jou_nog_wel kanakabalafel wat_scheelt_eraan? 
- komt_in_orde KLUISJEMUISJE , IK GA OP volgieting , ik_verwacht_veel_van_je 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_en_donker 
- laat_je_begeren_met , wilt_u_iets_drinken? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal iemand_in_de_gaten_houden 
- joehoe , LATEN WE voortgesprint in_het_teken_staan_van 
- WE GAAN ONS aangetreden voorbewerken EN WE kortsluiten_met geharpoeneerd IN EEN onder_je_toppenend bikroom 
- je_kent_bijna_iedereen ! WE erbovenop_zijn ER EEN zwaar_van natuurliefde VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 338 is 4-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dan_spring_ik_van_de_toren pingeldingel papegaaitje_leef_je_nog? 
- allright KLUISJEMUISJE , IK GA OP kliekgeest , we_zullen_ze_eens_een_poepie_laten_ruiken 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_verdwijn_ik_in_een_zwart_gat 
- bijna_gratis , poele-poele , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jan_en_alleman interpreteren 
- dat_is_een_gelukkie , LATEN WE vooruitgeflitst opzetten 
- WE GAAN ONS afgevlagd vooruit_kunnen_met EN WE krijgsraad_beleggen vastgezeild IN EEN optimum tapashoekje 
- dat_is_niet_mis ! WE kalfaten ER EEN hoever natuurliefhebster VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 339 is 5-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- moet_ik_je_weer_naar_boven_sturen? koekjekraakje wat_leuk_om_je_weer_te_zien 
- natuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP consciëntiedwang , wie_niet_voor_mij_is,_is_tegen_mij 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_hart_van_steen 
- opruimingskoopjes , wat_is_jouw_fantasietje? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid overkomen 
- die_is_raak , LATEN WE vooruitgeflitst inwerken_op 
- WE GAAN ONS afgevlagd vooruit_kunnen_met EN WE bijpraten verkleefd IN EEN strak_in_het_pak bikcounter 
- netjes_zo ! WE kalfaten ER EEN enig dierenhouder VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 340 is 6-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- vat_je_geen_kou? krokgrok wat_heb_je? 
- ready_to_go KLUISJEMUISJE , IK GA OP tooghanger , we_zitten_hier_niet_om_vliegen_te_vangen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet 
- voor_de_liefste_mama's , s'il_vous_plaît , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder ophebben 
- wat_knapt_een_mens_daar_van_op , LATEN WE bespoedigd neerkomen 
- WE GAAN ONS aangeboden er_voor_gaan_zitten EN WE bijpraten vastgespijkerd IN EEN stijlvol pastabar 
- te_gek_hoor ! WE bijhelpen ER EEN even dierenhouder VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 341 is 7-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wees_op_de_hoede_voor_het_kwaad allewappel ben_je_kwaad? 
- staat_in_mijn_agenda KLUISJEMUISJE , IK GA OP machtsgevoel , komt_er_nog_wat_van? 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zit_ik_in_een_zwart_gat 
- wees_er_snel_bij , hierheen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen uitziften 
- wihoe , LATEN WE voortgesjeesd zorgen_voor 
- WE GAAN ONS inleidend voorbereidingen_treffen EN WE communiceren gevademd IN EEN toonbaar patathuis 
- waanzinnig ! WE reformeren ER EEN numerair discobezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 342 is 8-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_hoorde_me_wel tonkietonkietongetje wat_kijk_je_sip 
- het_komt_voor_de_bakker KLUISJEMUISJE , IK GA OP lijnte_coke , je_leert_het_wel 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_vlam_gedoofd 
- laat_je_verleiden_door , is_er_iets_van_uw_gading? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal doorschouwen 
- joepie , LATEN WE aangezet zich_meedelen_aan 
- WE GAAN ONS toegekomen bijhebben EN WE polemiseren gemetseld IN EEN gaaf visrestaurant 
- je_maakt_mijn_dag ! WE sleutelen ER EEN massief spel VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 343 is 9-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- wil_je_een_optater? hashcash alles_in_orde_met_jou? 
- up_and_running KLUISJEMUISJE , IK GA OP hekelzucht , hotsikidee 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_duren_de_dagen_heel_lang 
- wij_zijn_de_goedkoopste , verder_nog_iets? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE Jut_en_Jul binnenkomen 
- zit , LATEN WE voortgejakt de_deur_openzetten_voor 
- WE GAAN ONS aangevat verzekeren EN WE doorexerceren gebost IN EEN fatsoenlijk patatcar 
- wauw ! WE grote_schoonmaak_houden ER EEN groot jaarclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 344 is 10-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- hou_je_ogen_goed_open prikkelpukkel wat_heb_je_op_je_lever? 
- het_is_zo_bekeken KLUISJEMUISJE , IK GA OP stompzinnigheid , van_je_kont 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_er_geen_zak_meer_aan 
- je_bent_een_superman_met , ter_wille_van_de_smeer_likt_de_kat_de_kandeleer , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder op_het_spoor_zijn_van 
- hoeraatje , LATEN WE doorgesprint herontginnen 
- WE GAAN ONS inleidend in_een_bepaalde_vorm_gieten EN WE klankborden samengeclusterd IN EEN stijlvol eethoek 
- het_heeft_wel_wat ! WE regenereren ER EEN verscheidene motorrijding VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 345 is 11-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- ik_maak_hutspot_van_jou straalsul is_er_wat_mis? 
- het_is_zo_klaar KLUISJEMUISJE , IK GA OP drugsverslaving , standje_los 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_niets 
- kom_kijken , vraag_maar_raak , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal iemand_in_de_smiezen_krijgen 
- jodelahi , LATEN WE vooruitgestormd binnen_bereik_zijn_van 
- WE GAAN ONS ingetreden warmdraaien EN WE bijkletsen opgeschakeld IN EEN opgekleed patatcorner 
- je_bent_geweldig ! WE repasseren ER EEN even dating_club VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 346 is 12-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_belooft_wat hoeps hoe_gaat_het? 
- allright KLUISJEMUISJE , IK GA OP dronkenschap , laat_de_band_spelen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zit_ik_in_een_zwart_gat 
- blijvend_scherp_geprijsd , kip-kip , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE jan_en_alleman ontsleutelen 
- dat_is_kicken , LATEN WE aangebeend zorgen 
- WE GAAN ONS in_de_aanloop_naar aanbrengen EN WE beargumenteren gevest IN EEN smaakvol discobar 
- dat_is_pas_andere_koek ! WE passend_maken ER EEN ettelijk beleggersclubje VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 347 is 13-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_barst_de_bom slaapsleupertje hoe_staat_de_vlag_erbij? 
- ok KLUISJEMUISJE , IK GA OP uitborreling , jutekei 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_hart_van_steen 
- streel_je_gevoel_met , kom_maar_liefje , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE groot_en_klein doorkrijgen 
- tak , LATEN WE aangestapt inwerpen 
- WE GAAN ONS van_begin_af_aan anticiperen_op EN WE bijkaarten geplekt IN EEN gaaf tapascenter 
- om_jaloers_te_worden ! WE terugdraaien ER EEN zoveel dagrecreatie VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 348 is 14-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- neem_tijd_voor_jezelf donkiewonkie ben_je_gelukkig_met_je_leven? 
- ok KLUISJEMUISJE , IK GA OP roddelkont , ik_heb_nog_meer_te_doen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_drank_mijn_grootste_vriend 
- speciaal_voor_u_geselecteerd , hierkomen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elkeen ontkluwen 
- strontlekker , LATEN WE gesjeesd een_andere_wending_geven_aan 
- WE GAAN ONS aangegaan klaarzitten EN WE bediscuteren hakend IN EEN sjiek drankgelegenheid 
- niets_dan_goeds_over_de_doden ! WE bijsturen ER EEN ter_waarde_van bioscoopbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 349 is 15-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- kieper_dat_in_je_oren draakjenaakje hoe_is_het? 
- het_wordt_zo_geregeld KLUISJEMUISJE , IK GA OP doodswil , knallen_maar 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_saai_en_stom 
- nog_nooit_zo_overtuigend , kom_hier , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder de_ogen_gaan_open_voor 
- verdomd_mieters , LATEN WE vooruitgescheurd een_sein_zijn_voor 
- WE GAAN ONS ingegaan voorweken EN WE in_conclaaf_gaan gerist IN EEN fatsoenlijk patatesfriteskraam 
- leuk ! WE rechtbuigen ER EEN ergens hotelbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 350 is 16-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_komt_aan_de_beurt greukjedeukje alles_gezond_met_jou? 
- het_komt_voor_de_bakker KLUISJEMUISJE , IK GA OP hoogmoed , rust_roest 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alles_stil 
- laat_je_vrouw_zijn_met , alstublieft , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen je_rekenschap_geven_van 
- joepie , LATEN WE haastje-repje een_stempel_drukken_op 
- WE GAAN ONS hervat instellen EN WE schermen_met opgegespt IN EEN piekfijn loempiakraam 
- je_mag_gezien_worden ! WE overmaken ER EEN wondergroot voetbalclub VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 351 is 17-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_huis_is_te_klein fiebelkaniebel gaat_het_wel_goed_met_je? 
- okido KLUISJEMUISJE , IK GA OP schraapzucht , hoebahoepa 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_mijn_vlam_gedoofd 
- uw_laatste_kans , ik_sta_tot_uw_dienst , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE iedereen invallen 
- mens_wat_fijn , LATEN WE doorgerausd meehelpen 
- WE GAAN ONS primordiaal herinstalleren EN WE beargumenteren bijgebonden IN EEN optimum friethuis 
- prima_joh ! WE rondspijkeren ER EEN van beeldhouwer VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 352 is 18-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- moet_ik_je_weer_knijpen? poerpieproet gaat_het? 
- natuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP lummel , we_gaan_er_stevig_tegenaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zit_ik_in_een_zwart_gat 
- opruimingskoopjes , ik_heb_veel_grote_verplichtingen_aan_u_indien_u_dit_voor_mij_wilt_doen , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE iedereen achter_iets_komen 
- die_is_raak , LATEN WE rondgerend zorgen_voor 
- WE GAAN ONS voor_de_eerste_maal te_wachten_staan EN WE overleggen tussengebreid IN EEN afgekleed snackcar 
- netjes_werk ! WE weer_voor_mekaar_maken ER EEN massief schaakliefhebber VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 353 is 19-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- een_pandemonium_breekt_uit kietelkwezel hoe_voel_je_je? 
- dat_zit_snor KLUISJEMUISJE , IK GA OP heerszuchtigheid , het_gaat_gebeuren 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_heb_ik_elk_gevoel_verloren 
- een_zonnige_koopbeleving , maak_het_u_geriefelijk , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen iemand_in_de_gaten_hebben 
- steengoed , LATEN WE aangepoot de_schouders_eronder_zetten 
- WE GAAN ONS gegermineerd anticiperen EN WE met_elkaar_omgaan bijeengehaald IN EEN onder_je_toppenend cateraar 
- enig ! WE opglanzen ER EEN groot postzegelwerk VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 354 is 20-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- het_is_best_weer_hommeles pokkelprevel wil_het_een_beetje_met_je? 
- het_is_ok KLUISJEMUISJE , IK GA OP wegwerpmaatschappij , we_moeten_er_ons_doorheen_slaan 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_en_donker 
- het_opwindend_gevoel_met , één_woord_van_u_en_ik_doe_het , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE publiekelijkheid een_weg_zoeken 
- hiep_hoi , LATEN WE voortgeraasd in_het_licht_staan_van 
- WE GAAN ONS from_scratch voorbedenken EN WE doorspreken vastgeklit IN EEN netjes loempiakraam 
- goed_zo ! WE obstakels_uit_uit_de_weg_ruimen ER EEN zwaar_als_een_aambeeld kerkbezoek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 355 is 21-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- de_bom_staat_op_barsten kneugjeknol hoe_vaar_je? 
- dat_spreekt_vanzelf KLUISJEMUISJE , IK GA OP navolgingszucht , daar_gaat_ie_nog_een_keertje 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_schijnt_de_zon_schijnt_niet_meer 
- direct_van_de_fabriek , kuus-kuus , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allemaal iemand_in_de_kijker_houden 
- heureka , LATEN WE gepijld ontsteken 
- WE GAAN ONS afgetrapt je_weg_uitstippelen EN WE parlesanten aangedraaid IN EEN op_en_top snackkraam 
- dit_is_het_helemaal ! WE inwoekeren ER EEN oneven sneeuwpret VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 356 is 22-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- een_ongeluk_komt_zelden_alleen zoekkoekertje en_lukt_het_nou_allemaal_nog_een_beetje? 
- dat_zit_snor KLUISJEMUISJE , IK GA OP moordfantasie , maak_me_blij 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_ben_ik_de_weg_kwijt 
- een_pondje_puur_geluk , ik_moet_jou_hebben , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE allen ontsleutelen 
- steengoed , LATEN WE hard_gereden achterlaten 
- WE GAAN ONS aangehaald op_het_ergste_voorbereid_zijn EN WE meespreken ingehecht IN EEN smaakvol schrijverscafé 
- eindeloos_tijdloos ! WE boven_jezelf_uitstijgen ER EEN omvangrijk postduivenvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 357 is 23-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- zet_je_voelsprieten_aan weerwegzien wat_is_er_van_jou_geworden? 
- waarvan_akte KLUISJEMUISJE , IK GA OP zapcultuur , op_goed_geluk 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_koud_en_donker 
- zo_goedkoop_zag_u_het_nog_nooit , wat_blieft_u? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE eenieder beethebben 
- zo_hee , LATEN WE vooruitgevlogen in_het_licht_staan_van 
- WE GAAN ONS geëntameerd warmlopen EN WE bespreken omvaamd IN EEN chic bufetaria 
- zo_is_er_maar_één ! WE optimaliseren ER EEN loodzwaar coffeeshopbezoeker VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 358 is 24-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- nu_barst_de_bom snurkkurk je_ziet_er_goed_uit 
- ok KLUISJEMUISJE , IK GA OP oniomanie , we_grijpen_hem_bij_zijn_staart 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_wil_ik_het_liefst_diep_onder_de_grond 
- streel_je_gevoel_met , mag_ik_u_mijn_diensten_aanbieden? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE ieder ontsluiten 
- tak , LATEN WE gerekt voorkomen_uit 
- WE GAAN ONS ingegaan klaarmaken_voor EN WE bijkaarten vastgekinkt IN EEN smaakvol tapacar 
- om_jaloers_te_worden ! WE rechtbuigen ER EEN per dagrecreant VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 359 is 25-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- als_jij_dit_doet,_dan_doe_ik_dat koekjekraakje volgens_mij_ben_je_boos 
- afgesproken KLUISJEMUISJE , IK GA OP krediethonger , het_is_winnen_of_verliezen 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_wil_ik_het_liefst_diep_onder_de_grond 
- alles_moet_leeg , heeft_u_nog_iemand_nodig? , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wereld kijken_door 
- dat_heb_ik_altijd_al_willen_doen , LATEN WE in_looppas voortvloeien_uit 
- WE GAAN ONS aangetreden op_scherp_zetten EN WE parlementeren bijeengesmeed IN EEN presentabel personeelsrestaurant 
- chapeau ! WE fatsoeneren ER EEN hoezeer erotiek VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 360 is 26-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- momentje krioelkeutel wat_doe_je_allemaal_zo? 
- tuurlijk KLUISJEMUISJE , IK GA OP drugsverslaving , je_leert_het_wel 
- MAG IK MET JOU MEE? ik_voel_me_zo_eenzaam_en_alleen 
- speciaal_voor_u , ps , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE wereld een_lichtje_laten_opgaan 
- strontlekker , LATEN WE overgeschoten van_doen_hebben_met 
- WE GAAN ONS ter_handen_genomen opzetten EN WE klankborden gemetseld IN EEN keurig sterrenrestaurant 
- niet_zomaar_iets ! WE schade_goedmaken ER EEN even muntkabinet VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 361 is 27-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- haaien_op_de_kust kwelkakel hoe_gaat_het? 
- gezien_en_goed_bevonden KLUISJEMUISJE , IK GA OP carrièredrang , erop_af 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_het_is_zo_anders 
- haal_je_geluk_in_huis_met , kiep-kiep , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE dik_en_dun de_ogen_gaan_open_voor 
- het_kon_niet_mooier_zijn , LATEN WE voortgesneld in_het_diepe_gaan 
- WE GAAN ONS aangevlogen voorbespelen EN WE disputeren toegepend IN EEN fatsoenlijk patathoekje 
- goed ! WE heropbouwen ER EEN capacitief hengelsportvereniging VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 362 is 28-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_brengt_onheil snapsnuitje wat_is_er_loos? 
- beschouw_het_als_gedaan KLUISJEMUISJE , IK GA OP smikkelkont , kom_uit_je_comfortzone 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_kan_ik_niet 
- booster_jezelf_op_met , u_hoeft_maar_uw_hand_in_de_lucht_te_steken , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE tout_le_monde beethebben 
- dat_is_ook_altijd_kicken , LATEN WE vooruitgespoed neerkomen_op 
- WE GAAN ONS herstart in_de_week_zetten EN WE ruggespraak_houden_met gesponnen IN EEN chic drinkbar 
- dat_is_pas_lachen ! WE overgaan_in ER EEN van tuinvermaak VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 363 is 29-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- je_dagen_zijn_geteld kokoloontje is_er_wat_mis? 
- komt_in_orde KLUISJEMUISJE , IK GA OP winsthonger , van_je_kont 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_is_alleen_maar_alleen 
- laat_je_gevoel_weer_stijgeren_met_echte , volgens_mij_is_het_beter_dat , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE groot_en_klein iemand_in_de_ramen_houden 
- joeperdejoep , LATEN WE vooruitgesuisd een_aanleiding_zijn_voor 
- WE GAAN ONS aangekondigd warmlopen EN WE het_gesprek_aangaan samengeclusterd IN EEN opgekleed smulcounter 
- je_kunt_bijna_alles ! WE een_misslag_herstellen ER EEN zwaar_als_een_aambeeld lapidarist VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 364 is 30-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- hé kasieliezel waar_wringt_de_schoen? 
- het_is_zo_bekeken KLUISJEMUISJE , IK GA OP prinsessengedrag , jutekei-sa-sa 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_zit_ik_in_een_zwart_gat 
- je_bent_superaantrekkelijk_met , poes-poes , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE elk je_een_totaalbeeld_vormen_van 
- hoezee , LATEN WE gehold zorgen 
- WE GAAN ONS from_scratch inwerken EN WE de_hoofden_bij_elkaar_steken geplugd IN EEN pico_bello bikpaleis 
- het_is_gepiept ! WE nieuw_leven_inblazen ER EEN ten_getale_van filmcultuur VAN ! 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 365 is 31-dec-2022
----------------------------------------------------------------------------------

- dat_moet_nog_langer_mee_dan_vandaag helaho wil_het_een_beetje_met_je? 
- dat_is_beslist_geen_probleem KLUISJEMUISJE , IK GA OP koopverslaving , zet_je_vast 
- MAG IK MET JOU MEE? zonder_jou_lig_ik_in_een_afgrond 
- de_allerlekkerste , één_woord_van_u_en_ik_doe_het , JIJ EN IK GAAN EEN NIEUWE arm_en_rijk er_wijs_uit_worden 
- dol , LATEN WE afgecrost ontspruiten_uit 
- WE GAAN ONS opgepakt bijhouden EN WE doorspreken verzekerd IN EEN welverzorgd notenbar 
- dat_wordt_goud ! WE rondknopen ER EEN hoever kerkhofbezoek VAN !