SPREUK VAN DE DAG 2020

Woorden uit eenzelfde lijst en eenzelfde kolom kun je niet zomaar door elkaar vervangen.
Hieronder staat een onzin oorspronkelijke tekst gevolgd door elke dag in 2020 dezelfde tekst 
          met vervanging van elk klein geschreven woord door een willekeurig ander woord
          uit dezelfde lijst(en) en kolom(men)1-jan-2020 Oorspronkelijke tekst

- hallootje watwiljenoutje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakbekwaam klimaatregelaar VOOR buiten , DE kwestie IS brandend
- jemig_kremig WAT MOET IK zijn ?
- EENS eventjes nadenken , JE KUNT WEL raden : onderzoekend , vernieuwend , resultaatgericht EN omgevingssensitief
- WAT MOET IK hebben ?
- DAT IS natuurlijk EEN helicopterview , EEN vleugje netwerkvaardigheid EN EEN tikkeltje durf
- WAT IS MIJN werkomgeving ?
- IN dienaangaande wereldstreek
- niet_te_filmen MAAR GAAT lukken , komt_goed , we_gaan_er_tegenaan 
- dat_houdt_ons_bij_elkaar

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 1 is 1-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- het_beste vozelnozel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geprofessionaliseerd Landelijk_Meetnet_Radioactiviteit_in_Voeding VOOR tenminste , DE gevalletje IS uitgezet 
- je_bent_veranderd WAT MOET IK staan ? 
- EENS transitoir doen_in_navolging_van , JE KUNT WEL aanslaan : rondgekeken , veranderzuchtig , probleemgericht EN diep_in_je_hart 
- WAT MOET IK vasthouden ? 
- DAT IS bijgestopt EEN sententie , EEN banddikte convenantcultuur EN EEN sprankje kloekmoedigheid 
- WAT IS MIJN vakbondsfederatie ? 
- IN waaromtrent constellatie 
- je_bent_veranderd MAAR GAAT veine_hebben , je_staat_er_niet_alleen_voor , aanvallen 
- het_is_geen_doodwond 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 2 is 2-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_in_de_pruimentijd gezelgebazel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geïndustrialiseerd milieufactoren VOOR onder_beding_van , DE schaamtegevoel IS ijs-en-ijskoud 
- snap_je_dat_nou? WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS effies modelleren , JE KUNT WEL lezen : ontrafeld , geavanceerd , werkzuchtig EN aangepakt 
- WAT MOET IK toebehoren ? 
- DAT IS ingewogen EEN hoofdlijnen , EEN pietsje debater EN EEN gewichtloosheid noodsprong 
- WAT IS MIJN speerpuntindustrie ? 
- IN desgenen ommekreits 
- snap_je_dat_nou? MAAR GAAT uitblinken , laat_maar_gaan , niets_is_me_te_dol 
- niets_aan_te_doen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 3 is 3-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- toi-toi-toi daaszaad 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gecoöpereerd milieukwaliteit VOOR tenminste , DE affaire IS vervluchtigd 
- pardon? WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS bondig simuleren , JE KUNT WEL onderkennen : rondgekeken , hernieuwbaar , resultaatgericht EN sferisch 
- WAT MOET IK beschikbaar_maken ? 
- DAT IS voltekend EEN compilatie , EEN poepie bemiddeldheid EN EEN kleinigheidje burgermoed 
- WAT IS MIJN cast ? 
- IN bijgewezen woonwijk 
- pardon? MAAR GAAT een_eind_komen , er_is_nog_altijd , op_naar_de 
- maar_vooruit_we_doen_het_er_maar_mee 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 4 is 4-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_dan zulkewulleke 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakbekwaam grondverzakking VOOR du_moment , DE kwestie IS vervormd 
- poepoe WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS zonder_omslag in_iemands_voetstappen_treden , JE KUNT WEL een_slag_in_de_lucht_slaan : gerenvooieerd , geavanceerd , probleemgericht EN ondermengd_met 
- WAT MOET IK in_bezit_nemen ? 
- DAT IS geteeld EEN hoofdlijnen , EEN infimum bemiddelares EN EEN gewrongenheid kroppigheid 
- WAT IS MIJN leendienst ? 
- IN zulken laagveenstreek 
- poepoe MAAR GAAT kwalificeren , blijf_geloven_in_je_zaak , hupla 
- niemand_is_zonder_zorgen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 5 is 5-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hei bladiebladiebluf 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ex_professo ongediertebestrijding VOOR in_dat_geval , DE drama IS aangehard 
- holy_cat WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS beknopt leven_in_de_geest_van , JE KUNT WEL rechten : geïnvestigeerd , vooruitstrevend , probleemgericht EN pathetisch 
- WAT MOET IK in_handen_komen_van ? 
- DAT IS ingekomen EEN kernachtigheid , EEN spiertje voorpostengevecht EN EEN ziertje fierheid 
- WAT IS MIJN moedermaatschappij ? 
- IN ad_hoc natuurschoon 
- holy_cat MAAR GAAT niet_met_lege_handen_vertrekken , er_is_ook_iemand_die_van_jou_houdt , van_je_luie_stoel 
- het_geeft_niet_wat_je_doet 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 6 is 6-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ben_het knotjekolletje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN uitgeoefend kaderrichtlijn VOOR bij , DE drama IS opgestookt 
- je_bent_me_een_portretje WAT MOET IK zijn ? 
- EENS klein nadoen , JE KUNT WEL elkaars_krachten_meten : doortastend , gloednieuw , praktisch EN atmosferisch 
- WAT MOET IK vrijvallen ? 
- DAT IS onderboden EEN veralgemening , EEN klets doorakkering EN EEN kruimpje fierheid 
- WAT IS MIJN werknemersfederatie ? 
- IN herself pleintje 
- je_bent_me_een_portretje MAAR GAAT schreden_zetten , de_zon_schijnt_ook_voor_jou , ik_heb_nog_meer_te_doen 
- het_maakt_niet_uit_wat_je_doet 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 7 is 7-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_knurft gripjegrapje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN zwartgewerkt scharrelei VOOR bij_het_minste_of_geringste , DE een_zielige_vertoning IS uitgedroogd 
- je_bent_me_een_mooi_nummer WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_een_momentje volgen , JE KUNT WEL terugvinden : doorzien , genoveerd , resultaatgericht EN opgesnoven 
- WAT MOET IK iets_rijk_zijn ? 
- DAT IS waartegenover EEN grondlijn , EEN wasempje doorspreking EN EEN griezel heldengeest 
- WAT IS MIJN leendienst ? 
- IN dier zeegezicht 
- je_bent_me_een_mooi_nummer MAAR GAAT kwalificeren , je_bent_nooit_te_oud_om_te_leren , we_gaan_de_boel_hier_eens_flink_verbouwen 
- het_maakt_allemaal_niets_uit 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 8 is 8-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- dikke_pakkerd pluimpjepopje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geklust rookproductie VOOR indien , DE gezichtsverlies IS verzengd 
- niet_van_deze_wereld WAT MOET IK zijn ? 
- EENS krap doen_in_de_geest_van , JE KUNT WEL taxeren : omgeschoold , baanbrekend , actiegericht EN fijngevoelig 
- WAT MOET IK iets_rijk_zijn ? 
- DAT IS bestelbaar EEN uittreksel , EEN wasem conclaaf EN EEN armzaligheid kordaatheid 
- WAT IS MIJN kredietmanagement ? 
- IN onderhavig bovenlander 
- niet_van_deze_wereld MAAR GAAT koren_op_je_molen_zijn , alles_is_nog_mogelijk , wat_zijn_we_weer_moe_vandaag 
- je_kan_geen_ijzer_met_handen_breken 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 9 is 9-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- leuk_je_weer_gezien_te_hebben grimgreukje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN coöperatief windsterkte VOOR zo_nodig , DE soap IS opgevroren 
- kriebelkut WAT MOET IK zijn ? 
- EENS in_een_momentje naspelen , JE KUNT WEL er_iets_in_zien : uitgevonden , veranderzuchtig , taakgericht EN fijngevoelig 
- WAT MOET IK toekomen ? 
- DAT IS ontvlochten EEN éénvormigheid , EEN zweempje morgenspraak EN EEN sprankje risico 
- WAT IS MIJN uitleenkracht ? 
- IN dienaangaande ree 
- kriebelkut MAAR GAAT uitsteken_boven , we_stampen_alles_in_elkaar_en_beginnen_gewoon_weer_opnieuw , wie_niet_voor_mij_is,_is_tegen_mij 
- je_blijft_altijd_in_mijn_hart_bestaan 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 10 is 10-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hou_je_taai friekiefrakkel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakkundig afgifte VOOR desgewenst , DE afgang IS gemoeiig 
- je_bent_me_een_gozertje WAT MOET IK existeren ? 
- EENS effe nabouwen , JE KUNT WEL afschatten : gepuzzeld , nieuwgevormd , productgericht EN aantrekkend 
- WAT MOET IK in_handen_komen_van ? 
- DAT IS net EEN essentie , EEN bescheiden_hoeveelheid doorboming EN EEN pestdingetje de_stoute_schoenen 
- WAT IS MIJN morgendienst ? 
- IN dattum paleisvijver 
- je_bent_me_een_gozertje MAAR GAAT oogsten , er_wacht_altijd_iemand_op_je , de_weg_ligt_voor_ons_open 
- het_is_zoals_het_is 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 11 is 11-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- mijn_deur_staat_open kniepelwiebelluitjes 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN dienstgedaan ontwateren VOOR waar_het_zich_voordoet , DE gevalletje IS ontdooid 
- menslief WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_no_time de_kunst_afkijken_van , JE KUNT WEL schatten : uitgekeken , verveld , productgericht EN ontbrand 
- WAT MOET IK afvallen ? 
- DAT IS bankroet EEN essentie , EEN spiertje besprokene EN EEN toefje karakter 
- WAT IS MIJN basiswerk ? 
- IN hem biosfeer 
- menslief MAAR GAAT helemaal_bij_zijn , het_komt_wel , vertrouw_me 
- je_hebt_soms_geen_keuze 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 12 is 12-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- toitoitoi pindakazel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN dienstgedaan milieueis VOOR wanneer_het_zich_afspeelt , DE een_zielige_vertoning IS zeiknat 
- plaît-il? WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kortstondig in_iemands_zog_varen , JE KUNT WEL lezen : uitgepuurd , eclectisch , doelgericht EN aangekomen 
- WAT MOET IK het_rijk_alleen_hebben ? 
- DAT IS getrokken EEN wijdschaligheid , EEN pietsje middelares EN EEN gepriegel flinkerd 
- WAT IS MIJN hoedanigheid ? 
- IN navolgend landbouwkavel 
- plaît-il? MAAR GAAT alleen_zeggen_wat_in_je_kraam_te_pas_komt , eens_kom_je_bij_me_terug , niet_praten,_maar 
- net_als_normale_mensen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 13 is 13-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_wederhorens loopdietrapoppel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN arbeidsmarktgericht PFAS VOOR anders , DE rare_flater IS oververzadigd 
- tjeetje WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kortdurend opvolgen , JE KUNT WEL afnemen : doorgespit , spiksplinternieuw , werkzuchtig EN sentimenteel 
- WAT MOET IK toebehoren_aan ? 
- DAT IS uitgeruild EEN hoofdlijn , EEN bescheiden_hoeveelheid polemist EN EEN miezerigheid inleg 
- WAT IS MIJN thuiswerk ? 
- IN in_zekere_zin voorde 
- tjeetje MAAR GAAT bewaarheid_worden_van_een_wens , je_kan_er_alleen_maar_sterker_door_worden , de_muziek_zwelt_aan 
- ondervinding_is_de_beste_leermeester 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 14 is 14-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- laat_weten_hoe_het_met_je_is strikjestrijkje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ex_officio Landelijk_Meetnet_Grondwaterkwaliteit VOOR desnoods , DE gevalletje IS gegist 
- kijk_kijk WAT MOET IK staan ? 
- EENS temporeel sporen , JE KUNT WEL aanschrijven : geraamd , reformistisch , werkwillig EN doortrild 
- WAT MOET IK afvallen ? 
- DAT IS vrijgehouden EEN standaardisatie , EEN banddikte gegeven EN EEN pietertje kloekheid 
- WAT IS MIJN bedrijf ? 
- IN voorgaand zandleemstreek 
- kijk_kijk MAAR GAAT binnenslepen , als_je_er_eenmaal_bent,_dan_valt_alles_van_je_af , we_gaan_aan_het_werk 
- je_bent_niet_perfect 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 15 is 15-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ha puntjepulletje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gediend ecoduct VOOR behalve , DE rare_flater IS vast 
- grt WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS niet-geconsolideerd iemands_spoor_volgen , JE KUNT WEL bezien_als : doorgrond , nieuwig , praktijkgericht EN romantiekerig 
- WAT MOET IK vasthouden ? 
- DAT IS erom EEN afschetsing , EEN greintje polemiek EN EEN kriezeltje kerels_van_Jan_de_Witt 
- WAT IS MIJN vak ? 
- IN reeds_eerder_genoemd eilandenstaat 
- grt MAAR GAAT vaste_voet_aan_de_grond_krijgen , jij_redt_het_altijd , het_is_alles_of_niets 
- dit_is_alles 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 16 is 16-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- leer_ze kreukelmolootjes 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepsmatig milieubalans VOOR bij_het_minste_of_geringste , DE verwikkeling IS ijskoud 
- mens_toch WAT MOET IK existeren ? 
- EENS ultrakort overerven , JE KUNT WEL inschatten : doorwroet , innovatiegericht , werklustig EN toegeademd 
- WAT MOET IK in_handen_komen_van ? 
- DAT IS vastgezet EEN genoniem , EEN mondjesmaat bediscussiëring EN EEN kleintje waging 
- WAT IS MIJN moederbedrijf ? 
- IN hiervan windwak 
- mens_toch MAAR GAAT naderbij_brengen_van , ook_anderen_leren_van_jouw_fouten , laat_de_trom_roffelen 
- je_bent_ook_maar_een_mens 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 17 is 17-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- slaap_lekker wieseviezelsnuitje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN nagediend duurzame_ontwikkeling VOOR mocht_het_mogelijk_zijn , DE een_zielige_vertoning IS warmtebestendig 
- o_jo WAT MOET IK existeren ? 
- EENS van_korte_duur nastreven , JE KUNT WEL bezien : onderzoekend , vernieuwingsgericht , werkwillig EN doorzeemd 
- WAT MOET IK in_handen_komen_van ? 
- DAT IS opgeboden EEN essentie_van_het_verhaal , EEN grein parlementering EN EEN titel heldenbloed 
- WAT IS MIJN morgendienst ? 
- IN zelven riviergezicht 
- o_jo MAAR GAAT oogsten , je_bent_nooit_ver_weg , hatsikidee 
- je_kunt_er_maar_beter_rekening_mee_houden 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 18 is 18-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_bels kukelkwakkel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ondergeschikt klimaatdiplomatie VOOR in_het_geval_dat , DE kwestie IS uitgetreden 
- wat_de_fuck WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kort_daarop na-apen , JE KUNT WEL gissen : heropgevist , genoveerd , taakgericht EN wazig 
- WAT MOET IK beschikbaar_komen ? 
- DAT IS interbancair EEN hand-out , EEN kliekje doorborduring EN EEN greintje krijgshaftigheid 
- WAT IS MIJN bureauwerk ? 
- IN in_dat_opzicht onderlaag 
- wat_de_fuck MAAR GAAT doorstoten , het_zal_wel_loslopen , in_de_touwen 
- alles_kan_gebeuren 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 19 is 19-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- lekkere_zoen sliertjesnotje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN voltijds ecologische_voetafdruk VOOR waar_het_zich_voordoet , DE verwikkeling IS kwak 
- zo_hé WAT MOET IK staan ? 
- EENS op_korte_termijn je_begeven_in_het_licht_van , JE KUNT WEL bezien_als : uitgekiend , geremodelleerd , praktisch EN voor_je_gevoel 
- WAT MOET IK houden ? 
- DAT IS hypothecair EEN standaardisering , EEN greintje plenum EN EEN huiskamerformaat waag 
- WAT IS MIJN kasbeheer ? 
- IN teruggewezen mond 
- zo_hé MAAR GAAT kans_zien_om , het_komt_wel , alles_of_niets 
- zo_zit_de_wereld_nu_eenmaal_in_elkaar 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 20 is 20-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- wellekome grimgreutje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ex_officio uitlaatgas VOOR in_principe , DE affaire IS papperig 
- wel_heb_je_ooit WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS in_een_momentje op_pad_treden_van , JE KUNT WEL vertalen_uit : nagepluisd , baanbrekend , productgericht EN pathetisch 
- WAT MOET IK in_handen_komen_van ? 
- DAT IS teruggevloeid EEN beknoptheid , EEN wolkje beraadslaging EN EEN broodkruimel bravoure 
- WAT IS MIJN nachtbedrijf ? 
- IN dienaangaande uitgors 
- wel_heb_je_ooit MAAR GAAT op_dreef_zijn , dat_kunnen_we_alleen_wel_af , we_zullen_er_maar_het_beste_van_maken 
- zo_doen_we_allemaal_ons_best 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 21 is 21-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hoi luilekje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vrijwillig klimaatbeheersing VOOR voor_het_geval_dat , DE gevalletje IS ontgloeid 
- ja_hoor WAT MOET IK existeren ? 
- EENS kortdurend in_het_zog_varen_van , JE KUNT WEL elkaars_krachten_meten : modelmatig , gepionierd , toepassingsgericht EN doorvuurd 
- WAT MOET IK in_handen_vallen_van ? 
- DAT IS exploitabel EEN gelijkvormigheid , EEN kliek overlegdemocratie EN EEN hanentred koenheid 
- WAT IS MIJN ochtenddienst ? 
- IN in_zoverre lokalisatie 
- ja_hoor MAAR GAAT op_weg_zijn_om , na_regen_komt_zonneschijn , ik_tel_tot_drie 
- het_is_niet_het_einde_van_de_wereld 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 22 is 22-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- dagjes ruikjestinkje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geprofessionaliseerd natuur VOOR zo_mogelijk , DE flater IS gebubbeld 
- blimey WAT MOET IK existeren ? 
- EENS op_een_gegeven_ogenblik nadoen , JE KUNT WEL opmaken : uitgevogeld , nieuw , werkwillig EN pathetisch 
- WAT MOET IK vrijvallen ? 
- DAT IS omhooggeschroefd EEN essentie_van_het_verhaal , EEN snufje poldermodel EN EEN koekkruimeltje heldin 
- WAT IS MIJN werkkracht ? 
- IN ter_aangehaalder_tijd piscine 
- blimey MAAR GAAT weer_een_schreetje_vooruitkomen , laat_het_maar_gebeuren , standje_snel 
- als_je_daar_ook_aan_moet_denken,_dan_word_je_gek 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 23 is 23-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallojojo broebelbeer 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakkundig milieuverontreiniging VOOR op_voorwaarde_van , DE flater IS smeuïg 
- het_is_niet_waar? WAT MOET IK existeren ? 
- EENS binnen_de_kortste_keren in_het_spoor_treden_van , JE KUNT WEL ontnemen : opgevist , revolutionair , toepassingsgericht EN intuïtief 
- WAT MOET IK beschikken_over ? 
- DAT IS gepast EEN gelijkvormigheid , EEN schijntje net EN EEN prop heldin 
- WAT IS MIJN deeltijdbaan ? 
- IN bij_dezen invalgat 
- het_is_niet_waar? MAAR GAAT geen_windeieren_leggen_bij , de_hele_wereld_ligt_voor_je_open , riemen_vast,_we_gaan_ertegenaan 
- er_is_geen_remedie_tegen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 24 is 24-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goedegenavond buffelbabbel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beneficiair afhankelijkheidsbetrekking VOOR tenzij , DE schaamtegevoelheid IS nagegloeid 
- doodleuk_deed_zij_dat WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS binnen_de_kortste_keren iemands_stappen_volgen , JE KUNT WEL afziften : doorkropen , vers_van_de_pers , werkwillig EN geraakt 
- WAT MOET IK in_handen_komen_van ? 
- DAT IS gebaat EEN abbreviatuur , EEN drop overlegdemocratie EN EEN toefje onbevreesdheid 
- WAT IS MIJN monsterbedrijf ? 
- IN bijgaand geboortestreek 
- doodleuk_deed_zij_dat MAAR GAAT oogsten , wat_in_het_vat_zit,_verzuurt_niet , de_zweep_erover 
- dat_kan_iedereen_passeren 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 25 is 25-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goei papapaps 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroeps waarschuwingsmeetnet VOOR zo_mogelijk , DE blunder IS gebubbeld 
- duvels WAT MOET IK existeren ? 
- EENS kortlopig na-apen , JE KUNT WEL zien_in_iets : uitgevlooid , progressistisch , toepassingsgericht EN aangedaan 
- WAT MOET IK vrijkomen ? 
- DAT IS koopkrachtig EEN globalisering , EEN zweem vergaderdier EN EEN pietepeuteraar een_sprong_in_het_duister 
- WAT IS MIJN wereldvakfederatie ? 
- IN mijner ontbossing 
- duvels MAAR GAAT vrijdobbelen , aan_alles_komt_een_eind,_ook_aan_de_slechte_dingen , we_zullen_dat_varkentje_even_wassen 
- de_Heer_gaat_je_helpen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 26 is 26-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- lekkere_dikke_kus slukkelkrukkel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ex_officio milieubalans VOOR bij_gelegenheid , DE soap IS klets 
- jeetje_mikkie WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS pas het_goede_voorbeeld_geven , JE KUNT WEL inschatten : doorvorst , gloednieuw , werklustig EN doorgestraald 
- WAT MOET IK in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS doorgesluisd EEN compendium , EEN mondjesmaat doorexercering EN EEN kruim risico 
- WAT IS MIJN overgangsfiguur ? 
- IN terugverwijsbaar duinenrij 
- jeetje_mikkie MAAR GAAT slagen_in , we_verscheuren_alles_en_beginnen_gewoon_weer_opnieuw , laat_de_trom_roffelen 
- ik_weet_het 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 27 is 27-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- succes kukelkronkel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gereïntegreerd vuilnisproductie VOOR mits_van_toepassing , DE pleefiguur IS spijkerhard 
- oh_dear WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kort_daarop in_de_voetstappen_treden_van , JE KUNT WEL zien_in_iets : onderzoekend , spiksplinternieuw , werkzuchtig EN omgevingssensitief 
- WAT MOET IK wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van ? 
- DAT IS gekwotiseerd EEN éénvormigheid , EEN ziertje bemiddelbaarheid EN EEN miezerigheid leeuwenhart 
- WAT IS MIJN zondagsdienst ? 
- IN in_dat_opzicht ijsberg 
- oh_dear MAAR GAAT weten_te , je_bent_nooit_te_oud_om_te_leren , we_zullen_dat_klusje_wel_even_klaren 
- je_weet_toch_hoe_graag_ik_je_mag 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 28 is 28-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallootjes sproeiknoei 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN coöperatief stromingsbron VOOR tenzij , DE flatertje IS uitgedampt 
- hatsekiedee WAT MOET IK zijn ? 
- EENS temporaal in_iemands_voetstappen_treden , JE KUNT WEL verdisconteren : rondgescharreld , nieuw , hands-on EN voortgeplant 
- WAT MOET IK in_handen_komen_van ? 
- DAT IS gestipendieerd EEN universalisme , EEN een_weinig steekspel EN EEN krieltje initiatiefnemer 
- WAT IS MIJN nachtbedrijf ? 
- IN via_via kwelm 
- hatsekiedee MAAR GAAT op_dreef_zijn , wacht_de_bui_maar_af , geef_hem_van_jedat 
- elke_gek_heeft_zijn_gebrek 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 29 is 29-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- nou_dan_ga_ik_maar groebelfroebel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geklust econologie VOOR zodra , DE flater IS doorgesmeuld 
- je_gelooft_je_eigen_oren_niet WAT MOET IK staan ? 
- EENS in_een_momentje in_het_zog_varen_van , JE KUNT WEL bijvoegen : uitgezift , vers_van_de_pers , tijdgericht EN diep_in_je_hart 
- WAT MOET IK beschikbaar_komen ? 
- DAT IS geëmitteerd EEN totaalplaatje , EEN greintje bemiddeldheid EN EEN toef heldenmoed 
- WAT IS MIJN binnencentrum ? 
- IN dier lee 
- je_gelooft_je_eigen_oren_niet MAAR GAAT dicht_bij_het_vuur_zitten , het_is_nog_niet_te_laat , het_is_de_dood_of_de_gladiolen 
- het_vonnis_is_geveld 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 30 is 30-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- we_gaan_elkaar_zien spoenk 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakkundig LMG VOOR mits_het_zich_aanwend , DE uitglijer IS aangevroren 
- wat_is_dit_nou? WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS temporaal je_optrekken_aan , JE KUNT WEL aanschrijven : omgesnuffeld , verveld , werkwillig EN aantrekkend 
- WAT MOET IK competeren ? 
- DAT IS uitgeloofd EEN compilator , EEN banddikte meespreking EN EEN vestzakformaat verdappering 
- WAT IS MIJN duobaan ? 
- IN via_via vogelvijver 
- wat_is_dit_nou? MAAR GAAT het_gemaakt_hebben , als_God_het_wil , aan_het_werk_nu 
- wat_je_ook_doet,_er_is_altijd_iemand_die_van_je_houd 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 31 is 31-jan-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_ruikens apenaatje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepshalve reformvoeding VOOR waar_van_toepassing , DE soapwereld IS snikheet 
- nou WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS ad_tempus volgen , JE KUNT WEL stoelen_op : uitgeplozen , reformistisch , toepassingsgericht EN omgevingsgevoelig 
- WAT MOET IK nog_in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS wedergeëist EEN monotonie , EEN vleugje gegeven EN EEN postzegel stunt 
- WAT IS MIJN personeelbestand ? 
- IN aanbetroffen zeehaven 
- nou MAAR GAAT succes_behalen , bij_Gods_wil , voorwaarts 
- ondanks_het_feit_dat 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 32 is 1-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- moggejoggel kakakakakjes 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN halftijds onderwereld VOOR wanneer_het_zich_afspeelt , DE flatertje IS opgepookt 
- moedertjelief WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_korte_duur emuleren , JE KUNT WEL ramen : uitgepuzzeld , eclectisch , actiegericht EN duidelijk 
- WAT MOET IK beschikbaar_komen ? 
- DAT IS doorberekend EEN resumptie , EEN spier bespreekbaarheid EN EEN priegeling initiatief 
- WAT IS MIJN binnendienst ? 
- IN gedateerd drift 
- moedertjelief MAAR GAAT doelpunten_maken , komt_goed , van_je_luie_kont 
- je_hoeft_niet_altijd_de_mooiste_te_zijn 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 33 is 2-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- moggejoggel kanjemenooitje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN dienstdoend milieuactiviste VOOR in_principe , DE blunder IS hittebestendig 
- moedertjelief WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_korte_duur in_iemands_voetstappen_treden , JE KUNT WEL inramen : nageplozen , vernieuwd , resultaatgericht EN stemmig 
- WAT MOET IK iets_rijk_zijn ? 
- DAT IS spekkerig EEN gelijkvormigheid , EEN puntje intermediair EN EEN tikkel een_sprong_in_het_diepe 
- WAT IS MIJN klotebaan ? 
- IN gemeld kust 
- moedertjelief MAAR GAAT erdoor_komen , niets_is_onmogelijk , laat_de_band_spelen 
- je_hoeft_niet_altijd_de_mooiste_te_zijn 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 34 is 3-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- wat_fijn_dat_je_er_ook_bent loebeldoedel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overgewerkt milieukwaliteit VOOR wanneer_het_zich_afspeelt , DE een_zielige_vertoning IS aangetrokken 
- wablief? WAT MOET IK staan ? 
- EENS kortdurend imiteren , JE KUNT WEL onderkennen : uitgepuzzeld , geïnnoveerd , werkzuchtig EN gewaargeworden 
- WAT MOET IK in_het_bezit_zijn_van ? 
- DAT IS gebalanceerd EEN totaalbeeld , EEN poepie samenspraak EN EEN ielheid hart 
- WAT IS MIJN ondernemersjob ? 
- IN in_zeker_opzicht gehemelte 
- wablief? MAAR GAAT raken , je_had_gewoon_een_slechte_dag , op_hoop_van_zegen 
- wat_doe_je_daar_aan? 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 35 is 4-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallojojo zemelpezel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN bijgeklust NMR VOOR telkens_als , DE schaamtegevoel IS oververhit 
- het_is_toch_niet_waar? WAT MOET IK existeren ? 
- EENS vergankelijk iemands_stappen_volgen , JE KUNT WEL afmikken : bespeurd , vooruitstrevend , taakgericht EN emotievol 
- WAT MOET IK iets_rijk_zijn ? 
- DAT IS accepteerbaar EEN generalisatie , EEN muizenbeetje parlementering EN EEN zier moed 
- WAT IS MIJN kwaliteitsdienst ? 
- IN zo'n evennachtslijn 
- het_is_toch_niet_waar? MAAR GAAT erdoor_krijgen , het_loopt_zo'n_vaart_niet , de_beuk_erin 
- er_is_niets_aan_te_doen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 36 is 5-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- helahalo fliebeldiegel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN aangebleven Programma_Aanpak_Stikstof VOOR met_dien_verstande , DE gezichtsverlies IS droog 
- hè WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS eventjes anderen_navolgen , JE KUNT WEL afnemen : nagewogen , verveld , praktijkgericht EN opgelopen 
- WAT MOET IK beschikbaar_stellen ? 
- DAT IS overgedijkt EEN afkorting , EEN muizenbeetje deliberatie EN EEN vestzakformaat koenheid 
- WAT IS MIJN copartnership ? 
- IN daarover slenk 
- hè MAAR GAAT een_stap_in_de_goede_richting_doen , verandering_doet_leven , de_kust_is_veilig 
- het_heeft_zo_moeten_zijn 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 37 is 6-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallolullo bibberglibber 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ambachtelijk duurzame_bedrijven VOOR zo_het_zich_afspeelt , DE blooper IS sappig 
- het_is_toch_allemaal_wat WAT MOET IK staan ? 
- EENS beknopt een_toonbeeld_zijn_van , JE KUNT WEL beramen : uitgevezeld , vernieuwd , productgericht EN geraakt 
- WAT MOET IK iets_rijk_zijn ? 
- DAT IS cliënteel EEN standaardisering , EEN enkele gevoelsargument EN EEN tikkeltje gedurfdheid 
- WAT IS MIJN lapping ? 
- IN actum dislocatie 
- het_is_toch_allemaal_wat MAAR GAAT erdoorheen_krijgen , samen_redden_we_het_wel , geluk_komt_niet_uit_de_lucht_vallen 
- er_zijn_nu_eenmaal_van_die_dagen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 38 is 7-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_je_ballen_mogen_knallen blijmeidjeweidje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN seizoengevoelig klimaatbericht VOOR bijgeval , DE pleefiguur IS aangerijkt 
- dat_dit_bestaat WAT MOET IK existeren ? 
- EENS beknopt sporen , JE KUNT WEL estimeren : deterministisch , reformistisch , resultaatgericht EN romantisch 
- WAT MOET IK nog_in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS vrijgekocht EEN globalisatie , EEN kliek conferentietafel EN EEN pietertje lefgriet 
- WAT IS MIJN personeel ? 
- IN alias zandpakket 
- dat_dit_bestaat MAAR GAAT succes_behalen , we_beginnen_gewoon_van_voren_af_aan , ik_wacht_dit_niet_af 
- als_je_eenmaal_in_de_hemel_bent,_zul_je_alles_begrijpen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 39 is 8-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- leve_de_koningin keukelgeleukel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN coöperatief emissierichtpunt VOOR op_voorwaarde_dat , DE soapwereld IS gezweeld 
- krootjes WAT MOET IK zijn ? 
- EENS in_korte_duur overerven , JE KUNT WEL constateren : opgesnuffeld , avant-gardistisch , praktisch EN voelbaar 
- WAT MOET IK competeren ? 
- DAT IS vastgelegen EEN unitariër , EEN ietsepietsie bemiddelingsrol EN EEN armetierigheid stunt 
- WAT IS MIJN eenheid ? 
- IN gene wachthaven 
- krootjes MAAR GAAT het_helemaal_gemaakt_hebben , je_leeft_maar_ene_keer , hopla 
- je_blijft_altijd_in_mijn_hart_bestaan 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 40 is 9-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- helihalo hatseflats 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN carrièregericht energietransitie VOOR tenware , DE flater IS snoeiheet 
- ieh WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS in_een_mum_van_tijd je_optrekken_aan , JE KUNT WEL diagnosticeren : doorkropen , spiksplinternieuw , actiegericht EN emotief 
- WAT MOET IK ontsluiten ? 
- DAT IS uitgeleend EEN compilatie , EEN ietsiepietsie samenspraak EN EEN luis heroïsme 
- WAT IS MIJN ploegenstelsel ? 
- IN doorverwezen vleugel 
- ieh MAAR GAAT succes_oogsten , alle_wegen_liggen_open , hoppatee 
- het_is_Gods_wil 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 41 is 10-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_weet_je_te_vinden kwebbelbebbel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN on_the_job milieueffectrapport VOOR zodra , DE soapwereld IS peperdroog 
- meen_je_dat_nou? WAT MOET IK staan ? 
- EENS kort_op_elkaar opvolgen , JE KUNT WEL kwalificeren : uitgezift , gloednieuw , werklustig EN pathetisch 
- WAT MOET IK iets_rijk_zijn ? 
- DAT IS uitgesleten EEN resumé , EEN pietsie conversatie EN EEN kruimpje stalen_zenuwen 
- WAT IS MIJN klotebaan ? 
- IN in_dit_opzicht voorhaven 
- meen_je_dat_nou? MAAR GAAT erdoor_komen , wees_zuinig_met_wat_niet_stuk_is_in_je_leven,_lang_niet_alles_kan_worden_hersteld , move_your_ass 
- hetzelfde_is_gebeurd_met 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 42 is 11-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- vaarweltjes hoezemenouke 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakbekwaam emissie-eis VOOR desgewenst , DE gezichtsverlies IS gedooid 
- tjoetjoe WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_een_ogenblik volgen , JE KUNT WEL censeren : gepeild , omwentelingsgezind , hands-on EN gesluimerd 
- WAT MOET IK vrijvallen ? 
- DAT IS wegbezuinigd EEN hoofdlijn , EEN handjevol onderhoud EN EEN peutertje koenheid 
- WAT IS MIJN werknemer ? 
- IN elkaar zeereservaat 
- tjoetjoe MAAR GAAT schreden_maken , eens_komt_ook_voor_jou_die_mooie_dag , het_moeten_kunnen 
- kun_het_het_afsluiten? 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 43 is 12-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- groet praatprieter 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakbekwaam Landelijk_Meetnet_Radioactiviteit_in_Voedsel VOOR mits_van_toepassing , DE soap IS gedehydrateerd 
- grote_grumbels WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS niet-duurzaam modelleren , JE KUNT WEL aantonen : onderzoekbaar , geremodelleerd , praktisch EN bevangen 
- WAT MOET IK afvallen ? 
- DAT IS inkomensafhankelijk EEN resumé , EEN beet geredeneer EN EEN hanentree schromeloosheid 
- WAT IS MIJN basiswerk ? 
- IN op_papier omtrede 
- grote_grumbels MAAR GAAT helemaal_bij_zijn , een_nieuwe_lente,_een_nieuw_geluid , afwerken_en_afboeken 
- die_dingen_gebeuren_nu_eenmaal 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 44 is 13-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- sterkte gebbetjegaatje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN zwartgewerkt broeikasgas VOOR gesteld_dat , DE schaamtegevoel IS gloedvol 
- oho WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS effentjes nastreven , JE KUNT WEL benaderen_als : geïnspecteerd , da_capo , toepassingsgericht EN ingevoeld 
- WAT MOET IK ontsluiten ? 
- DAT IS opgebouwd EEN koppensnelling , EEN een_klein_stukje debater EN EEN broodkruimel moedigheid 
- WAT IS MIJN professie ? 
- IN desaangaande rivierstelsel 
- oho MAAR GAAT ten_goede_komen_aan , jij_redt_het_altijd , gaan_met_die_banaan 
- je_weet_hoeveel_ik_van_je_hou 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 45 is 14-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goedenavond geuzelfleuzel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onbenoembaar insectenstand VOOR in_dat_geval , DE afgang IS gestold 
- duivel WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS effies naspelen , JE KUNT WEL een_visje_uitgooien : geïnvestigeerd , vernieuwingsgericht , praktisch EN aangeraakt 
- WAT MOET IK beschikbaar_maken ? 
- DAT IS onzakelijk EEN aperçu , EEN klets synode EN EEN titel doodsverachting 
- WAT IS MIJN oud-collega ? 
- IN desgenen regio 
- duivel MAAR GAAT een_grote_sprong_vooruit_maken , het_leven_is_een_pijp_kaneel,_een_ieder_zuigt_eraan_en_krijgt_zijn_deel , iedereen_doet_mee 
- dat_zegt_niets 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 46 is 15-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goedemorgen rolneutreut 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN on_the_job scharrelkip VOOR bij_het_minste_of_geringste , DE flater IS voorgegloeid 
- drommels WAT MOET IK zijn ? 
- EENS op_een_gegeven_ogenblik in_iemands_voetstappen_treden , JE KUNT WEL terugvinden : doorzien , progressistisch , productgericht EN geluimd 
- WAT MOET IK iets_rijk_zijn ? 
- DAT IS gespekt EEN vervlakking , EEN wasempje morgenspraak EN EEN pietepeuteraar heroïek 
- WAT IS MIJN klus ? 
- IN ter_aangehaalde_plaatse kroonkolonie 
- drommels MAAR GAAT erdoorheen_komen , wees_zuinig_met_jezelf_en_met_anderen , we_gaan_de_handen_uit_de_mouwen_steken 
- dat_komt_in_de_beste_families_voor 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 47 is 16-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- met_mij wielediesel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN in_dienst_getreden milieukwaliteit VOOR onder_voorbehoud , DE afgang IS frisjes 
- je_bent_me_een_rare WAT MOET IK existeren ? 
- EENS van_korte_duur nadenken , JE KUNT WEL onderkennen : op_de_onderzoekstafel , onuitgegeven , praktisch EN omgevingssensitief 
- WAT MOET IK aanspraak_maken_op ? 
- DAT IS omgevlagd EEN grondlijn , EEN poepie communicator EN EEN piemeligheid drakendoder 
- WAT IS MIJN arbeidsstelsel ? 
- IN zelve pierenbadje 
- je_bent_me_een_rare MAAR GAAT behalen , er_is_nog_altijd , op_hoop_van_zegen 
- het_maakt_niet_uit_wat_je_kunt 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 48 is 17-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hou_je_spaken_recht papapaf 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN missionair zoutgehalte VOOR uitgaande_van , DE afgang IS oververzadigd 
- je_bent_me_een_geval WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kortlopig op_pad_treden_van , JE KUNT WEL er_iets_in_zien : rondgesnord , avant-gardistisch , taakgericht EN geladen 
- WAT MOET IK alles_voor_het_opscheppen_hebben ? 
- DAT IS toegelegd EEN éénvorming , EEN één_op_de_miljoen bemiddelaar EN EEN armetierigheid dapperheid 
- WAT IS MIJN beroepsuitoefening ? 
- IN mijn uittrede 
- je_bent_me_een_geval MAAR GAAT buffelen , dan_ziet_de_dag_er_veel_mooier_uit , zet_je_luie_reet_eens_in_beweging 
- het_is_voor_iedereen_passen_en_meten 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 49 is 18-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- loop_ze froekelgenoekel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overwerkt milieufederatie VOOR vooropgesteld_dat , DE aanfluiting IS beendroog 
- krotemekloten WAT MOET IK existeren ? 
- EENS effe nadoen , JE KUNT WEL meerekenen : uitgekamd , omwentelingsgezind , praktisch EN opgewekt 
- WAT MOET IK het_rijk_alleen_hebben ? 
- DAT IS omgewisseld EEN excerpt , EEN pietsje vergadertafel EN EEN peuter bink 
- WAT IS MIJN industrieel ? 
- IN de_dato pierebadje 
- krotemekloten MAAR GAAT ineenstaan , je_staat_er_niet_alleen_voor , nu 
- je_blijft_altijd_mijn_kind 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 50 is 19-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_knurft fantola 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN halftijds natuurlandschap VOOR zo_het_zich_afspeelt , DE aanfluiting IS kleddernat 
- je_bent_me_een_mooi_nummer WAT MOET IK zijn ? 
- EENS even doen_in_navolging_van , JE KUNT WEL opmaken_uit : uitgevist , onuitgegeven , werkwillig EN bevangen 
- WAT MOET IK aanspraak_maken_op ? 
- DAT IS bijgespijkerd EEN uitzooming , EEN sommige overlegstelsel EN EEN piemeligheid branie 
- WAT IS MIJN arbeidsmarkt ? 
- IN coreferentieel concordantie 
- je_bent_me_een_mooi_nummer MAAR GAAT beet_hebben , er_zijn_nog_altijd , stilstand_is_achteruitgang 
- het_maakt_niet_uit 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 51 is 20-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- dikke_zoen wervelduvel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN bijgeklust milieurichtlijn VOOR dan , DE situatie IS drabbig 
- zo_zo WAT MOET IK staan ? 
- EENS transitorisch na-apen , JE KUNT WEL onderscheiden : gegrasduind , vernieuwd , tijdgericht EN sluimerende_gevoelens 
- WAT MOET IK in_het_bezit_zijn_van ? 
- DAT IS kapitaalkrachtig EEN totaalplaatje , EEN poepie dialoog EN EEN tikkel onvervaardheid 
- WAT IS MIJN onderneming ? 
- IN wie onderzinking 
- zo_zo MAAR GAAT realiseren , er_is_ook_iemand_die_jou_wil_kussen , op_volle_toeren 
- zo_waarlijk_helpe_mij_de_Heer 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 52 is 21-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hier_sta_ik kriebelsniebel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overgewerkt rookproductie VOOR mocht_het_zich_voordoen , DE schaamtegevoelheid IS klam 
- in_godschristusnaam WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS ultrakort navormen , JE KUNT WEL tellen : ontknoopt , geremodelleerd , actiegericht EN gesluimerd 
- WAT MOET IK nog_in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS overseld EEN het_hele_eieren_eten , EEN wasem bemiddelbaarheid EN EEN huiskamerformaat onbevreesdheid 
- WAT IS MIJN personeelskeuze ? 
- IN hunner stadshart 
- in_godschristusnaam MAAR GAAT succes_boeken , de_hele_wereld_ligt_nog_voor_je_open , we_doen_het_nog_een_keer 
- het_is_niet_al_goud_wat_blinkt 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 53 is 22-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- moggemoggel watzaldienoutjes 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN opgedragen milieubeweging VOOR elke_keer_dat , DE situatie IS verstijfd 
- moedertjelief WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS transitorisch de_kunst_afkijken_van , JE KUNT WEL interpreteren : geëxploreerd , da_capo , taakgericht EN evocatief 
- WAT MOET IK toekomen ? 
- DAT IS anticyclisch EEN grootschaligheid , EEN mondjesmaat discussiant EN EEN gedrongenheid onvervaardheid 
- WAT IS MIJN uitoefening ? 
- IN wat_dat_betreft binnenweg 
- moedertjelief MAAR GAAT uitsteken_boven , alles_heeft_zijn_tijd , liefst_nu_meteen_anders_komt_het_er_niet_van 
- je_hoeft_niet_altijd_de_mooiste_te_zijn 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 54 is 23-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- blij_je_weer_te_horen recyclerommel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN dienstgedaan duurzame_energie VOOR bijgeval , DE situatie IS gedroogd 
- alsof_wij_het_zo_hebben_afgesproken WAT MOET IK existeren ? 
- EENS op_een_gegeven_moment inbeelden , JE KUNT WEL beschouwen : determinatief , revolutionair , werkzuchtig EN diep_in_je_hart 
- WAT MOET IK het_rijk_alleen_hebben ? 
- DAT IS geïndosseerd EEN extract , EEN geringheid overlegstructuur EN EEN prop overmoedigheid 
- WAT IS MIJN hulp ? 
- IN ten_deze mare 
- alsof_wij_het_zo_hebben_afgesproken MAAR GAAT in_je_straatje_passen , het_zal_vast_wel_goed_komen , geluk_komt_niet_uit_de_lucht_vallen 
- God_ziet_jouw_verdriet 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 55 is 24-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_jongen baba 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN fulltime emissieplafond VOOR tenzij , DE situatie IS gefikt 
- je_bent_me_een_lekker_mensje WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS ad_tempus naleven , JE KUNT WEL constateren : rondgesnord , fonkelnieuw , productgericht EN sfeervol 
- WAT MOET IK nog_in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS onderwichtig EEN het_hele_eieren_eten , EEN ietsepietsie correspondentie EN EEN kruimeltje onvervaardheid 
- WAT IS MIJN plaats ? 
- IN aanbetroffen poolstreek 
- je_bent_me_een_lekker_mensje MAAR GAAT succes_ondervinden , donkere_dagen_zijn_voorbij , hop 
- het_leven_gaat_niet_van_een_leien_dakje 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 56 is 25-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- veel_heil_en_zegen_in_het_nieuwe_jaar omatomaatje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN inbesteed milieuzorg VOOR met_uitzondering_van , DE soap IS verwasemd 
- jonge_jonge WAT MOET IK staan ? 
- EENS kortlopend in_iemands_voetsporen_treden , JE KUNT WEL oordelen_over : uitgebeend , genoveerd , toepassingsgericht EN sferisch 
- WAT MOET IK alles_voor_het_opscheppen_hebben ? 
- DAT IS geristorneerd EEN resumé , EEN snufje harmoniemodel EN EEN griezeltje sprong 
- WAT IS MIJN middelen_van_bestaan ? 
- IN meergezegd kopje 
- jonge_jonge MAAR GAAT de_cirkel_rondmaken , geduld_is_een_schone_zaak , sla_erop 
- soms_zit_het_mee_en_soms_zit_het_tegen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 57 is 26-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- het_ga_je_goed snuiviedruifie 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gere-integreerd vergif VOOR elke_keer_als , DE kwestie IS slijmerig 
- ik_sta_ervan_te_kijken WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS snel_voorbij in_iemands_zog_varen , JE KUNT WEL wegen : getoucheerd , nieuwgeboren , doelgericht EN tonaal 
- WAT MOET IK aanbehoren ? 
- DAT IS getipt EEN abbreviatie , EEN zielig_klein_beetje bemiddelaarsrol EN EEN miezer leeuwenaard 
- WAT IS MIJN afzetmarkt ? 
- IN verwezen lagerwal 
- ik_sta_ervan_te_kijken MAAR GAAT aankomen , eens_komt_ook_voor_jou_die_mooie_dag , we_stappen_uit_onze_eigen_schaduw 
- het_is_geen_ramp 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 58 is 27-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_wens_je_alle_geluk_in_de_wereld noenoe 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN functioneel energiebronnen VOOR mits_het_zich_voordoet , DE een_zielige_vertoning IS verschroeid 
- je_weet_niet_wat_je_meemaakt WAT MOET IK zijn ? 
- EENS binnen_de_kortste_keren in_het_zog_varen_van , JE KUNT WEL decoderen : onderzocht , reformistisch , toepassingsgericht EN geladen 
- WAT MOET IK vrijkomen ? 
- DAT IS geëxecuteerd EEN uniformering , EEN ietsepietsie bemiddeling EN EEN pietertje gespierde_taal 
- WAT IS MIJN weekendwerk ? 
- IN betroffen leisteengroeve 
- je_weet_niet_wat_je_meemaakt MAAR GAAT vooruitgang_boeken , de_tijd_is_het_beste_medicijn , hoppa 
- hier_vind_je_wat,_daar_laat_je_wat 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 59 is 28-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- lekkere_dikke_zoen zoekiekroepie 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN bezet veeteelt VOOR dan , DE poppenkast IS drabberig 
- zoo WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS zonder_omslag je_optrekken_aan , JE KUNT WEL waarderen : gedokterd_aan , eclectisch , toepassingsgericht EN diep_in_je_ziel 
- WAT MOET IK in_bezit_nemen ? 
- DAT IS uitgepond EEN hypocoristicon , EEN zielig_klein_beetje betoog EN EEN priegelding mannenmoed 
- WAT IS MIJN lijnmanagement ? 
- IN zogenaamd volle_maan 
- zoo MAAR GAAT leiden_tot_iets , alles_heeft_zijn_tijd , pak_hem 
- zo_zijn_de_dingen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 60 is 29-feb-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- vrolijke_paasdagen riebelwiebel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN corporate uitstoting VOOR vooropgesteld_dat , DE flater IS snikheet 
- waardoor_komt_dit_nu? WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS op_een_gegeven_moment naleven , JE KUNT WEL waarde_bepalen : uitgekamd , hernieuwbaar , taakgericht EN doortinteld 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS onderverzekerd EEN het_hele_eieren_eten , EEN zielig_beetje polemiek EN EEN kleinigheid heldenmoed 
- WAT IS MIJN beurtsysteem ? 
- IN te_dezer_gelegenheid poolshoogte 
- waardoor_komt_dit_nu? MAAR GAAT de_proef_doorstaan , er_brand_altijd_licht_in_de_duisternis , we_pakken_hem 
- voor_je_leeftijd_ben_je_nog_aardig 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 61 is 1-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- we_zijn_even_schaften lekkergekkertrekker 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gedetacheerd LMW VOOR alleen , DE een_zielige_vertoning IS kouwelijk 
- weerlicht WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kort_op_elkaar je_optrekken_aan , JE KUNT WEL aanzeggen : achternagegaan , revolutionair , praktijkgericht EN gewaargeworden 
- WAT MOET IK garen ? 
- DAT IS uitgeleend EEN inductie , EEN beetje congressist EN EEN prop flinkerd 
- WAT IS MIJN groeibaan ? 
- IN in_geschrifte vleugel 
- weerlicht MAAR GAAT implementeren , laat_alles_maar_flikkeren , begin_maar 
- wat_zegt_dat_nou_helemaal? 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 62 is 2-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_grote_man poeperdepoep 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN niet-ambtelijk luchtvochtigheid VOOR mits_het_zich_voordoet , DE soapwereld IS doorgebrand 
- je_bent_me_een_lekker_persoon WAT MOET IK zijn ? 
- EENS last_minute observeren , JE KUNT WEL ijken : onderzocht , nieuwgeboren , productgericht EN duidelijk 
- WAT MOET IK in_het_bezit_zijn_van ? 
- DAT IS teruggebracht EEN uniformering , EEN mespunt behandeling EN EEN miezer stalen_zenuwen 
- WAT IS MIJN ondernemingswereld ? 
- IN ons traverse 
- je_bent_me_een_lekker_persoon MAAR GAAT riant_zitten , een_nieuwe_lente,_een_nieuw_geluid , kom_van_je_luie_kont 
- het_leven_is_een_carrousel 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 63 is 3-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- leve_de_koningin gaatjegummetje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geassisteerd zoutgehalte VOOR buiten , DE aanfluiting IS peperdroog 
- krootjes WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS effentjes nabootsen , JE KUNT WEL er_iets_in_zien : gedokterd_aan , da_capo , werkzuchtig EN gevoelig 
- WAT MOET IK beschikken ? 
- DAT IS meeverzekerd EEN resumé , EEN één_op_de_miljoen bijkletsing EN EEN gepriegel aandurving 
- WAT IS MIJN cumul ? 
- IN deiktisch orbit 
- krootjes MAAR GAAT er_goed_voor_staan , ook_voor_jou_ligt_een_toekomst_in_het_verschiet , zet_je_luie_reet_eens_in_beweging 
- je_blijft_altijd_in_mijn_hart_bestaan 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 64 is 4-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- lekkere_dikke_pakkerd papawaai 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN on_the_job PMG VOOR alsdan , DE verwikkeling IS verbrandbaar 
- niet_zo_zuinig WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kortlopig assimileren , JE KUNT WEL afschatten : doorgeploegd , innovatiegericht , actiegericht EN doorzaaid 
- WAT MOET IK beschikbaar_stellen ? 
- DAT IS afgewikkeld EEN uniformering , EEN bescheiden_hoeveelheid vooroverleg EN EEN koekkruimeltje waag 
- WAT IS MIJN continudienst ? 
- IN m'n bergdrift 
- niet_zo_zuinig MAAR GAAT een_luisterend_oor_vinden , we_beginnen_gewoon_opnieuw , de_stemming_zit_er_al_lekker_in 
- je_kan_het_niet_helpen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 65 is 5-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- fijn_dat_je_er_bent fiebelkaniebel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN mercenair zelfbrengdepot VOOR mocht_het_mogelijk_zijn , DE verwikkeling IS kurkdroog 
- dat_is_wat WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS eventjes observeren , JE KUNT WEL er_iets_in_zien : ontknoopt , progressief , werklustig EN geproefd 
- WAT MOET IK toebehoren_aan ? 
- DAT IS terugbetaalbaar EEN compilator , EEN zweempje communicatieproces EN EEN pietepeuterigheid waging 
- WAT IS MIJN telethuiswerk ? 
- IN daaropvolgend trachietgroeve 
- dat_is_wat MAAR GAAT uitkomen_van_je_dromen , eens_in_je_leven , zet_hem_op 
- dan_is_het_maar_zo 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 66 is 6-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- de_deur_staat_open miepelleupel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN nagediend levensgemeenschappen VOOR desverlangd , DE afgang IS vervormend 
- dat_geloof_je_toch_niet? WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kortlopend voor_je_zien_met_je_ogen_gesloten , JE KUNT WEL iets_terugvinden_in : gerechercheerd , hernieuwd , doelgericht EN doordringend 
- WAT MOET IK in_handen_komen_van ? 
- DAT IS welvaartsvast EEN aperçu , EEN luttelheid bemiddeldheid EN EEN kleintje de_stoute_schoenen 
- WAT IS MIJN moederinstelling ? 
- IN junctis zone 
- dat_geloof_je_toch_niet? MAAR GAAT niet_meer_stuk_kunnen , als_God_het_wil , jutekei-sa-sa 
- als_je_met_iedereen_rekening_moet_houden 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 67 is 7-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- toi-toi kipjemekusje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onderhebbend milieuhygiëne VOOR telkens_als , DE afgang IS asemend 
- parbleu WAT MOET IK staan ? 
- EENS kort_van_duur navormen , JE KUNT WEL omslaan : doorgedrongen , hernieuwd , productgericht EN ingeblazen 
- WAT MOET IK wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van ? 
- DAT IS overkop EEN standaard , EEN ietsepietsje klankbord EN EEN kleinigheid dappere_dodo 
- WAT IS MIJN zenuwcentrum ? 
- IN referentieel stadsgezicht 
- parbleu MAAR GAAT wel_varen_bij , gaat_wel_over , op 
- laat_toch 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 68 is 8-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_grote_vrouw klitterkneuter 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN zwartgewerkt broeikasgas VOOR los_van , DE drama IS athermisch 
- je_bent_me_een_lekker_persoontje WAT MOET IK staan ? 
- EENS in_korte_tijd overerven , JE KUNT WEL benaderen_als : nagevorst , progressief , werkzuchtig EN zinnelijk 
- WAT MOET IK beschikbaar_komen ? 
- DAT IS verdisconteerd EEN telegramstijl , EEN een_klein_stukje argument EN EEN pietepeuterigheid euvelmoed 
- WAT IS MIJN broodwinning ? 
- IN getroffen wand 
- je_bent_me_een_lekker_persoontje MAAR GAAT doelpunten_zetten , morgen_schijnt_de_zon , gaan_met_die_banaan 
- het_leven_is_een_loterij 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 69 is 9-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- good_luck greutelmeteutel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN inbesteed ventilatienorm VOOR gesteld_dat , DE flater IS subtropisch 
- grote_griezels WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_een_moment de_stappen_volgen_van , JE KUNT WEL waarderen : geïnspecteerd , baanbrekend , productgericht EN intuïtief 
- WAT MOET IK in_handen_vallen_van ? 
- DAT IS besteedbaar EEN grootschaligheid , EEN zielig_klein_beetje uitprating EN EEN broodkruimel heroïek 
- WAT IS MIJN nawerk ? 
- IN dien bouwperceel 
- grote_griezels MAAR GAAT op_je_wenken_bediend_worden , de_wereld_ligt_voor_je_open , pak_beet 
- die_dingen_gebeuren 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 70 is 10-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiewoeie komeniekolozel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beziggehouden milieufactoren VOOR aangenomen_dat , DE verwikkeling IS droezig 
- grote_grieten WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kort navormen , JE KUNT WEL lezen : achterhaald , verveld , hands-on EN met_een_tintje 
- WAT MOET IK beschikken_over ? 
- DAT IS overgekocht EEN beknoptheid , EEN pietsje doorspreking EN EEN toefje waag 
- WAT IS MIJN deeltijdwerk ? 
- IN hiermede slikbron 
- grote_grieten MAAR GAAT fiksen , je_overleeft_het_wel , niets_is_me_te_dol 
- denk_ook_eens_aan_de_mensen_die_helemaal_niets_meer_hebben 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 71 is 11-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- van_harte_welkom keukelkneukel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vrijwillig milieukunde VOOR indien , DE blooper IS gespind 
- wel_heb_ik_ooit? WAT MOET IK staan ? 
- EENS in_korte_duur iemand_achterna_gaan , JE KUNT WEL onderkennen : omgeschoold , progressistisch , werkwillig EN voortgeplant 
- WAT MOET IK vrijkomen ? 
- DAT IS afdoende EEN totaalbeeld , EEN ietsepietsje bijkletsing EN EEN pieter durver 
- WAT IS MIJN wereldbedrijf ? 
- IN gene achtergrond 
- wel_heb_ik_ooit? MAAR GAAT vooruitkomen , je_rooit_het_wel , op_goed_geluk 
- wet_is_wet 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 72 is 12-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hou_je_taaitaai wegwaanwijs 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gejobd KRW VOOR gesteld_dat , DE schaamtegevoelheid IS opgebrand 
- je_bent_me_een_lekker_ding WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS transitorisch in_het_spoor_treden_van , JE KUNT WEL aanmerken : exploratief , baanbrekend , hands-on EN geraakt 
- WAT MOET IK toebehoren ? 
- DAT IS gepast EEN epitome , EEN anderhalve_man_en_een_paardekop discussiant EN EEN armzaligheid onversaagdheid 
- WAT IS MIJN slavenwerk ? 
- IN welk ionosfeer 
- je_bent_me_een_lekker_ding MAAR GAAT uitbetalen , het_komt_allemaal_goed , hard_aan_het_werk 
- het_kan_geen_kwaad 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 73 is 13-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_vent bengelbungel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gecast milieutoxicologie VOOR mits , DE flater IS verdicht 
- je_bent_me_een_lekker_portret WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS beknopt als_er_één_schaap_over_de_dam_is_volgen_er_meer , JE KUNT WEL ontcijferen : nagespeurd , genoveerd , resultaatgericht EN aandoenlijk 
- WAT MOET IK aanspraak_maken_op ? 
- DAT IS afgepond EEN recapitulatie , EEN schijntje agora EN EEN greintje held 
- WAT IS MIJN arbeidsstelsel ? 
- IN achterstaand asthenosfeer 
- je_bent_me_een_lekker_portret MAAR GAAT behalen , er_komen_betere_tijden , ready_to_go 
- het_leven_is_een_spel 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 74 is 14-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- veel_plezier koeloelenwapper 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gereïntegreerd bodemverzakking VOOR wanneer_mogelijk , DE rare_flater IS kouwelijk 
- toe_maar WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kort emuleren , JE KUNT WEL benaderen : uitgesnord , splinternieuw , werkwillig EN aangewakkerd 
- WAT MOET IK in_het_bezit_zijn_van ? 
- DAT IS contant EEN compressie , EEN een_stukje vergaderdier EN EEN lichtheid intrepiditeit 
- WAT IS MIJN opdraging ? 
- IN hetwelk dorpje 
- toe_maar MAAR GAAT rondbreien , eens_kom_jij_terug,_dan_ben_je_weer_bij_mij , fasten_your_seatbelts 
- tantpis 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 75 is 15-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- we_schrijven hatsiekiedé 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN halftijds milieurichtlijn VOOR bijgeval , DE affaire IS sappig 
- wat_heb_ik_jou? WAT MOET IK zijn ? 
- EENS in_een_mum_van_tijd modelleren , JE KUNT WEL onderscheiden : determinatief , avant-gardistisch , actiegericht EN in_iemand_gevaren 
- WAT MOET IK iets_in_handen_hebben ? 
- DAT IS ingestreken EEN uniformering , EEN poepie doorneming EN EEN armetierigheid burgermoed 
- WAT IS MIJN middagpost ? 
- IN duce_et_auspice oeverbekleding 
- wat_heb_ik_jou? MAAR GAAT met_vlag_en_wimpel_slagen , pluk_de_dag , op_volle_toeren 
- wat_gepasseerd_is,_is_gepasseerd 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 76 is 16-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- jij_ook neuniedannie 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN voltijds grondwaterstroomgebied VOOR alleen , DE schaamtegevoel IS gecondenseerd 
- jee WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kortlopend iets_achterna_gaan , JE KUNT WEL een_slag_in_de_ruimte_slaan : achterheen , nieuwgeboren , werklustig EN evocatief 
- WAT MOET IK verkavelen ? 
- DAT IS afgeklokt EEN plot , EEN klats indictie EN EEN ondermaat noodsprong 
- WAT IS MIJN vakmensen ? 
- IN laatstgenoemd achterwater 
- jee MAAR GAAT verdienen_aan , er_is_nog_veel_te_genieten , huppelakee 
- iedereen_heeft_wel_eens_wat 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 77 is 17-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_meid hoezemenouke 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gere-integreerd PFAS VOOR zo_nodig , DE aanfluiting IS gecondenseerd 
- je_bent_me_een_lekker_verhaal WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS in_een_ogenblik op_pad_treden_van , JE KUNT WEL afnemen : uitgevorst , omwentelingsgezind , taakgericht EN pathetisch 
- WAT MOET IK in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS toegesluisd EEN aperçu , EEN bescheiden_hoeveelheid bemiddelaarsrol EN EEN peutertje boudheid 
- WAT IS MIJN overheidsbaan ? 
- IN elkaar universum 
- je_bent_me_een_lekker_verhaal MAAR GAAT slagen_in , jij_redt_het_altijd , de_muziek_zwelt_aan 
- het_leven_is_een_tranendal 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 78 is 18-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- fijne_kerst koekiekuikentjes 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beziggehouden uitstootnorm VOOR elke_keer_als , DE soapwereld IS verhittend 
- dat_is_best_wat WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kort in_iemands_voetstappen_treden , JE KUNT WEL vooruitzien : getoucheerd , progressistisch , hands-on EN in_de_lucht 
- WAT MOET IK toebehoren ? 
- DAT IS gestijfd EEN omgrijping , EEN zielig_beetje synode EN EEN pietepeuteraar stalen_zenuwen 
- WAT IS MIJN stafmanagement ? 
- IN hetgeen kwelderland 
- dat_is_best_wat MAAR GAAT prachtig_uitkomen , al_zit_het_soms_tegen , we_zullen_er_ons_doorheen_vechten 
- dat_geeft_niets 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 79 is 19-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- zet_hem_in_zijn_vooruit jokolokel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overwerkt milieu-onvriendelijkheid VOOR aangenomen_dat , DE flater IS gedeformeerd 
- wie_schetst_mijn_verbazing? WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_kort_bestek in_de_maat_spelen_met , JE KUNT WEL inramen : achterhaald , fonkelnieuw , werklustig EN ontbrand 
- WAT MOET IK eigenen ? 
- DAT IS geconsumeerd EEN excerpt , EEN puntje debater EN EEN kruimeltje heroïek 
- WAT IS MIJN ervaren_kracht ? 
- IN geallegeerd grasvlakte 
- wie_schetst_mijn_verbazing? MAAR GAAT het_hem_doen , het_gaat_wel_weer_over_voor_je_een_jongetje_bent , kom_maar_op_met_die_hap 
- zo_is_het_leven 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 80 is 20-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- jij_ook dweildwaal 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN halftime ongediertebestrijding VOOR mits_het_zich_afspeelt , DE kwestie IS consistent 
- je_zou_versteld_staan_als_je_het_kon_zien WAT MOET IK staan ? 
- EENS even nawerken , JE KUNT WEL rechten : omgezocht , reformistisch , hands-on EN voor_je_gevoel 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS ten_bedrage_van EEN synthese , EEN spiertje beleg EN EEN pieterigheid leeuwenhart 
- WAT IS MIJN bestuurscentrum ? 
- IN contextueel toegangspad 
- je_zou_versteld_staan_als_je_het_kon_zien MAAR GAAT het_cirkeltje_rondmaken , na_elk_dal_volgt_een_nieuw_begin , van_je_stoel 
- iedereen_heeft_wel_eens_wat 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 81 is 21-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeieloeie jipperdejip 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overwerkt ecotoxologie VOOR desda , DE flater IS afgekoeld 
- gosh WAT MOET IK zijn ? 
- EENS in_kort_bestek in_de_pas_lopen_met , JE KUNT WEL calculeren : georiënteerd , nieuwig , taakgericht EN toegeademd 
- WAT MOET IK garen ? 
- DAT IS gefrankeerd EEN uniformering , EEN handjevol meespreking EN EEN kriezel heldhaftigheid 
- WAT IS MIJN firma ? 
- IN ervan het_wilde_westen 
- gosh MAAR GAAT het_ver_schoppen , je_overleeft_het_wel , het_komt_eropaan 
- de_beschikkingen_Gods_zijn_ondoorgrondelijk 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 82 is 22-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- bel_me_gauw pitjepraatje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geklust hernieuwbare_energiebronnen VOOR onder_beding_van , DE schaamtegevoel IS aangesloten 
- alsjeblieft_zeg WAT MOET IK existeren ? 
- EENS kortstondig navolgen , JE KUNT WEL beschouwen_als : ontrafeld , verveld , werklustig EN diep_in_je_ziel 
- WAT MOET IK hebben ? 
- DAT IS opkomend EEN epitome , EEN geringheid convent EN EEN vestzakformaat onbeschroomdheid 
- WAT IS MIJN halftijdswerker ? 
- IN nevensgaand ruim 
- alsjeblieft_zeg MAAR GAAT in_de_zon_zitten , de_aarde_is_voor_iedereen , haast_je 
- God_zet_de_hemelpoort_wagenwijd_open_voor_je 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 83 is 23-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- eensgelijks rammelraffel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepsmatig eutrofiëring VOOR onder_voorbehoud , DE poppenkast IS uitgesmolten 
- jeetjemina WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS niet-geconsolideerd observeren , JE KUNT WEL dichttimmeren : op_de_onderzoekstafel , splinternieuw , praktijkgericht EN sluimerende_gevoelens 
- WAT MOET IK afvallen ? 
- DAT IS ter_beurze EEN abbreviatuur , EEN ietsje communicator EN EEN lichtheid moedgevoel 
- WAT IS MIJN bedrijfswereld ? 
- IN sub_voce toros 
- jeetjemina MAAR GAAT boffen_met , morgen_is_het_over , een_twee_hoppetee 
- iedereen_heeft_zijn_gebreken_en_zwakheden 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 84 is 24-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- maak_het_je_gemakkelijk petjepeertje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakgericht omgevingsruimte VOOR tenware , DE blooper IS sappig 
- mijn_lieve_hemel WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kortlopig namaken , JE KUNT WEL raden_naar : rondgeneusd , gepionierd , werkzuchtig EN vol_van 
- WAT MOET IK beschikbaar_stellen ? 
- DAT IS onoverdraagbaar EEN éénvormigheid , EEN spier voorpostengevecht EN EEN hanentred gedurfdheid 
- WAT IS MIJN contractueel ? 
- IN mijnerzijds puinsleuf 
- mijn_lieve_hemel MAAR GAAT een_luisterend_oor_vinden , er_ligt_nog_een_toekomst_voor_je_open , van_je_kont 
- je_blijft_mijn_kind 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 85 is 25-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- verwacht_me_niet_terug lachjedagje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geïndustrialiseerd geurnorm VOOR desgewenst , DE blooper IS staalhard 
- waar_maak_je_dat_uit_op? WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kort_op_elkaar in_de_maat_zingen_met , JE KUNT WEL een_slag_in_de_lucht_doen : gepuzzeld , geremodelleerd , productgericht EN opgelopen 
- WAT MOET IK in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS gedekt EEN afkorting , EEN ietwat doorakkering EN EEN huiskamerformaat gedurfdheid 
- WAT IS MIJN overdiening ? 
- IN in_eigen_persoon haf 
- waar_maak_je_dat_uit_op? MAAR GAAT slagen , het_leven_lacht_je_toe , hui 
- van_mij_niks_te_vrezen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 86 is 26-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_ruikens iehaho 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN arbeidsmarktgericht lawaainorm VOOR uitgaande_van , DE drama IS bewasemd 
- nja WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS in_een_ogenblik in_de_maat_spelen_met , JE KUNT WEL herschatten : rondgesnuffeld , geavanceerd , taakgericht EN doorzaaid 
- WAT MOET IK verkavelen ? 
- DAT IS compensatoir EEN compendium , EEN klutsje vergadertafel EN EEN gewichtloosheid een_sterk_schuldbewustzijn 
- WAT IS MIJN vakmensen ? 
- IN eerstbedoeld goudvisvijver 
- nja MAAR GAAT verdienen_aan , na_elk_dal_volgt_een_nieuw_begin , je_zal_werken_voor_je_centen 
- niks_aan_te_doen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 87 is 27-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- kom_binnen dweilduizel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN aangebleven bemestingsnorm VOOR dan , DE drama IS geademd 
- jeminee WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS even nabootsen , JE KUNT WEL je_baseren_op : gegrasduind , da_capo , werklustig EN doortrokken 
- WAT MOET IK bezitten ? 
- DAT IS moratoir EEN koppensnelling , EEN een_klein_beetje sessie EN EEN broodkruimel fierheid 
- WAT IS MIJN documentatiecentrum ? 
- IN contextueel overkust 
- jeminee MAAR GAAT goed_varen_bij , wacht_rustig_af , duurt_het_nog_lang? 
- ik_denk_aan_je 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 88 is 28-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- veel_heil_en_zegen_in_het_nieuwe_jaar aaibaai 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN accessoir omgeving VOOR los_van , DE flater IS rekkelijk 
- jonge_jonge WAT MOET IK zijn ? 
- EENS ad_tempus observeren , JE KUNT WEL raden : nagevorst , splinternieuw , praktijkgericht EN omgegaan 
- WAT MOET IK het_rijk_alleen_hebben ? 
- DAT IS teruggeboekt EEN unitariër , EEN speldenprikje conventie EN EEN luis heldin 
- WAT IS MIJN industrialisatie ? 
- IN NB trapjesglooiing 
- jonge_jonge MAAR GAAT in_kannen_en_kruiken_zijn , alles_kan , va-banque 
- soms_zit_het_mee_en_soms_zit_het_tegen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 89 is 29-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- mogge happerdiesnap 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gere-integreerd klimaatwereld VOOR in_het_geval_dat , DE kwestie IS bitter_koud 
- mijn_hart_gaat_als_een_wilde_tekeer WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_een_mum_van_tijd navormen , JE KUNT WEL herijken : heropgevist , vooruitgestreefd , actiegericht EN doordrongen 
- WAT MOET IK vrijkomen ? 
- DAT IS overkop EEN inductie , EEN klusje vergadercircuit EN EEN vodje kranigheid 
- WAT IS MIJN weekenddienst ? 
- IN doorverwezen stadsgezicht 
- mijn_hart_gaat_als_een_wilde_tekeer MAAR GAAT vooruitgang_boeken , aan_alles_komt_een_eind,_ook_aan_de_slechte_dingen , je_gaat_nu_opschieten 
- je_hoeft_niet_alles_te_pikken 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 90 is 30-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_lullo slukkelkrukkel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geprofessionaliseerd verliesnorm VOOR los_van , DE flatertje IS aangestouwd 
- je_bent_me_een_nummer WAT MOET IK zijn ? 
- EENS pas een_toonbeeld_zijn_van , JE KUNT WEL wegen : nagevlooid , nieuw , praktisch EN ingenomen 
- WAT MOET IK bezitten ? 
- DAT IS commercieel EEN unitariër , EEN zier dispuut EN EEN kriezel initiatiefnemer 
- WAT IS MIJN dienstencentrum ? 
- IN terugverwijsbaar dolfijnenvijver 
- je_bent_me_een_nummer MAAR GAAT goed_terechtkomen , een_goede_les_voor_de_toekomst , we_tillen_hem_uit_de_vergetelheid 
- het_maakt_niet_uit_wat_een_ander_over_je_zegt 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 91 is 31-mar-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- laat_iets_van_je_weten hagelknagel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN zwartgewerkt uitlaatemissie VOOR indien , DE kwestie IS inkoud 
- jeuzes WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS in_een_momentje in_het_spoor_treden_van , JE KUNT WEL vertalen_uit : omgeschoold , gloednieuw , werkzuchtig EN toegeademd 
- WAT MOET IK verkavelen ? 
- DAT IS gemorst EEN compilatie , EEN wolkje samenspraak EN EEN kruim leeuwenaard 
- WAT IS MIJN vervanger ? 
- IN dijnen inlaag 
- jeuzes MAAR GAAT vinden , later_zul_je_het_pas_beseffen , grijp_hem_bij_zijn_staart 
- je_bent_in_mijn_gedachten 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 92 is 1-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- welterusten ookdatwaliewappel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakbekwaam energiebron VOOR zo_nodig , DE schaamtegevoel IS verdroogd 
- what_the_heck WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kortlopend navolgen , JE KUNT WEL decoderen : uitgevonden , vernieuwend , resultaatgericht EN vervuld_van_emotie 
- WAT MOET IK competeren ? 
- DAT IS opgeveild EEN wijdschaligheid , EEN ietsiepietsie doorexercering EN EEN tittel mondigheid 
- WAT IS MIJN dotcombedrijf ? 
- IN meergezegd schaapsdrift 
- what_the_heck MAAR GAAT halen , insjallah , hoppakee 
- zo_draait_het_rad_van_avontuur 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 93 is 2-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallootje puntjepeertje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overwerkt stankhinder VOOR mits_mogelijk , DE uitglijder IS zijdezacht 
- hatsiekiedee WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS niet-duurzaam nawandelen , JE KUNT WEL transcriberen : onderzoekend , nieuwgeboren , taakgericht EN opgeroepen 
- WAT MOET IK vrijkomen ? 
- DAT IS reflatoir EEN collectaneum , EEN weinigheid doorspreking EN EEN miniatuur tomeloosheid 
- WAT IS MIJN werk ? 
- IN reeds_genoemd strootje 
- hatsiekiedee MAAR GAAT vrijdobbelen , iedereen_verdient_een_plekje_onder_de_zon , we_gaan_ervoor 
- elk_voordeel_heeft_zijn_nadeel 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 94 is 3-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hoe_meer_zielen,_hoe_meer_vreugd relletjerekeltje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN seizoengevoelig ecosysteem VOOR elke_keer_als , DE verwikkeling IS verspreid 
- in_vredesnaam WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS op_een_gegeven_moment leven_in_de_geest_van , JE KUNT WEL bogen_op : doorgedrongen , progressistisch , werklustig EN onderhuids 
- WAT MOET IK houden ? 
- DAT IS ingeprijsd EEN kernachtigheid , EEN habbekrats debater EN EEN pieter waging 
- WAT IS MIJN kantoor ? 
- IN ten_deze nes 
- in_vredesnaam MAAR GAAT je_zin_krijgen , beterschap , het_is_tijd 
- het_is_niet_anders 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 95 is 4-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_wens_je_alle_geluk_in_de_wereld flapperwapper 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gecast wereldmilieudag VOOR tenzij , DE schaamtegevoel IS droog 
- je_weet_niet_wat_je_hoort WAT MOET IK staan ? 
- EENS eventjes je_laten_leiden_door_de_geest_van , JE KUNT WEL iets_zien_in : doorkropen , spiksplinternieuw , doelgericht EN inlevend 
- WAT MOET IK hebben ? 
- DAT IS in_natura EEN samenvatting , EEN zweempje meeprating EN EEN miezerigheid noodsprong 
- WAT IS MIJN groepswerk ? 
- IN daarmee mossteppe 
- je_weet_niet_wat_je_hoort MAAR GAAT in_de_prijzen_vallen , het_gaat_wel_weer_over_voor_je_een_jongetje_bent , werk_aan_de_winkel 
- hier_vind_je_wat,_daar_laat_je_wat 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 96 is 5-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- moggejoggel tuttertoeter 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN mercenair Millennium_Ontwikkelingsdoelen VOOR bijgeval , DE kwestie IS voorgewarmd 
- moedertjelief WAT MOET IK staan ? 
- EENS tijdelijk volgen , JE KUNT WEL afleiden : determinatief , geïnnoveerd , praktisch EN emotievol 
- WAT MOET IK beschikbaar_komen ? 
- DAT IS wegbezuinigd EEN samenvatting , EEN muizebeetje intermediair EN EEN huiskamerformaat kroppigheid 
- WAT IS MIJN bureau ? 
- IN waarbij zeestreek 
- moedertjelief MAAR GAAT doorbreken , liefde_kan_bergen_verzetten , ben_je_er_klaar_voor? 
- je_hoeft_niet_altijd_de_mooiste_te_zijn 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 97 is 6-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- veel_plezier_met krootjekrabje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN bezet milieujaarverslag VOOR waar_het_zich_voordoet , DE poppenkast IS uit 
- toe_maar WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kort_daarop in_de_pas_lopen_met , JE KUNT WEL omslaan : uitgekeken , veranderzuchtig , praktijkgericht EN diep_uit_het_hart 
- WAT MOET IK houden ? 
- DAT IS gefactureerd EEN éénvormigheid , EEN ietsepietsje steekspel EN EEN thumbnail moedigheid 
- WAT IS MIJN ketenbeheer ? 
- IN item herbebossing 
- toe_maar MAAR GAAT klaren , er_is_nog_veel_te_genieten , op 
- tantpis 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 98 is 7-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- er_is_een_tijd_van_komen_en_er_is_een_tijd_van_gaan piepelpimpel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN bezet stinker VOOR indien_mogelijk , DE poppenkast IS uitgesmolten 
- dat_is_ook_wat WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kortstondig navolgen , JE KUNT WEL toevoegen : naspeurlijk , splinternieuw , werkzuchtig EN doordringend 
- WAT MOET IK toebehoren ? 
- DAT IS opgenomen EEN éénvorming , EEN wat doorakkering EN EEN lichtheid mannetjesputter 
- WAT IS MIJN stafmanagement ? 
- IN mijnzijds sassing 
- dat_is_ook_wat MAAR GAAT prachtig_uitkomen , je_redt_je_wel , ertegenaan 
- dan_is_er_nog_je_moedertje 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 99 is 8-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_zo_daarzo kloskolos 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN halftime vergif VOOR ongeacht , DE uitglijder IS ineengelopen 
- tjeemig WAT MOET IK staan ? 
- EENS in_korte_tijd iets_achterna_gaan , JE KUNT WEL wegen : op_de_snijtafel , vers_van_de_pers , toepassingsgericht EN gesluimerd 
- WAT MOET IK het_rijk_alleen_hebben ? 
- DAT IS afgedekt EEN synopsis , EEN zielig_klein_beetje bemiddelaar EN EEN toef trotsering 
- WAT IS MIJN inbesteding ? 
- IN gindse achterlandgebied 
- tjeemig MAAR GAAT mooi_in_je_zak_steken , komt_tijd,_komt_raad , pak_hem_bij_zijn_staart 
- schelden_doet_geen_zeer 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 100 is 9-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- morge wipjewapje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overgediend vervuilingsnorm VOOR telkens_als , DE flater IS vergoten 
- my_heavens WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS van_korte_duur iets_achterna_gaan , JE KUNT WEL zien_in : bespeurd , progressistisch , toepassingsgericht EN voor_je_gevoel 
- WAT MOET IK prolongeren ? 
- DAT IS afgehoogd EEN helicopterview , EEN zier communicatieproces EN EEN pieter hoog_spel 
- WAT IS MIJN rotklus ? 
- IN zichzelf achterstandsbuurt 
- my_heavens MAAR GAAT toekomst_hebben , ik_kom_spoedig_weer , we_zetten_hem_in_het_zonnetje 
- je_hoort_erbij 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 101 is 10-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- mijn_deur_staat_open krielkeutel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN thuisgewerkt Landelijk_Meetnet_Radioactiviteit_in_Voedsel VOOR dan , DE schaamtegevoelheid IS doorwarmd 
- mensenlief WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kort_daarna in_de_maat_spelen_met , JE KUNT WEL aanslaan : gegrasduind , progressistisch , toepassingsgericht EN opgelopen 
- WAT MOET IK beschikbaar_maken ? 
- DAT IS gecontraponeerd EEN clou , EEN beet bijprating EN EEN pieter onverschrokkenheid 
- WAT IS MIJN burgerwerk ? 
- IN hunnerzijds grindgroeve 
- mensenlief MAAR GAAT een_brandje_blussen , je_raakt_me_niet_kwijt , afwerken_en_afboeken 
- je_hebt_soms_geen_keuze 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 102 is 11-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- kus roerrumoer 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN dienstgedaan milieubewegingen VOOR anders , DE verwikkeling IS geëxtraheerd 
- jeechie_kreechie WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS op_een_gegeven_ogenblik overerven , JE KUNT WEL interpreteren : doorgespit , onuitgegeven , hands-on EN ontroerend 
- WAT MOET IK vrijgeven ? 
- DAT IS vastgeklikt EEN plaatje , EEN mondjevol redenering EN EEN piemeligheid waag 
- WAT IS MIJN voltijder ? 
- IN ter_aangehaalder_plaatse waakhoogte 
- jeechie_kreechie MAAR GAAT voor_elkaar_zijn , je_vecht_je_er_wel_dooreen , lieverkoekjes_worden_hier_niet_gebakken 
- ik_denk_aan_jou 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 103 is 12-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- aju babberbrom 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN meegelopen uitputting VOOR desgevraagd , DE poppenkast IS klets 
- mijn_lieve_heer,_wat_doe_je_nou? WAT MOET IK staan ? 
- EENS ad_tempus de_stappen_volgen_van , JE KUNT WEL vooruitzien : georiënteerd , revolutionair , productgericht EN doorstroomd 
- WAT MOET IK beschikbaar_maken ? 
- DAT IS welbesteed EEN slotsamenvatting , EEN wolkje intermediair EN EEN prop mannenmoed 
- WAT IS MIJN collega ? 
- IN aangehaald bouwperceel 
- mijn_lieve_heer,_wat_doe_je_nou? MAAR GAAT een_grote_sprong_maken , het_is_nog_niet_te_laat , we_moeten_er_ons_doorheen_slaan 
- God_houdt_een_achterdeurtje_voor_je_open 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 104 is 13-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- koekoek krielkwijl 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beneficiair energiebron VOOR ongerekend , DE flatertje IS ingesmolten 
- jek WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kort_daarna in_de_maat_zingen_met , JE KUNT WEL decoderen : op_een_rijtje , progressief , toepassingsgericht EN in_de_sfeer_van 
- WAT MOET IK toekomen ? 
- DAT IS gecrediteerd EEN compendium , EEN ietsiepietsie bemiddelingsrol EN EEN pietepeuterigheid huzarenstuk 
- WAT IS MIJN duobaan ? 
- IN hunnerzijds groes 
- jek MAAR GAAT er_goed_mee_uitspringen , het_komt_wel_goed , hoppekee 
- ik_ben_blij_dat_het_voorbij_is 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 105 is 14-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiesniffel wegiswieselotje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geklust duurzame_energiebronnen VOOR du_moment , DE schaamtegevoelheid IS papperig 
- goeie_goden WAT MOET IK zijn ? 
- EENS transitorisch iets_achterna_gaan , JE KUNT WEL beschouwen : gescand , genoveerd , probleemgericht EN duidelijk 
- WAT MOET IK bezitten ? 
- DAT IS afgekipt EEN uittreksel , EEN geringheid congres EN EEN griezel onversaagdheid 
- WAT IS MIJN dochteronderneming ? 
- IN welk achtertuin 
- goeie_goden MAAR GAAT goed_vallen , een_goede_les , gordels_vast 
- de_wereld_kan_ook_mooi_zijn 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 106 is 15-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- we_mailen wallewiebel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gereïntegreerd uitlaatgas VOOR alleen , DE flater IS prutterig 
- wat_een_heisa WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS transitoir navolgen , JE KUNT WEL vertalen_uit : achterheen , nieuwig , werkwillig EN doorvloeid 
- WAT MOET IK hebben ? 
- DAT IS opgekocht EEN plot , EEN wolkje argument EN EEN peuterigheid hoog_spel 
- WAT IS MIJN grondstoffenmanagement ? 
- IN wat_betreft rozengaard 
- wat_een_heisa MAAR GAAT in_de_winst_delen , het_leven_gaat_op_en_neer , we_moeten_er_maar_het_beste_van_maken 
- wat_er_niet_nog_kan_gebeuren 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 107 is 16-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- blij_je_weer_te_zien zagjemewaggel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakgericht neerslag VOOR wanneer_mogelijk , DE affaire IS athermisch 
- argh WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS vergankelijk volgen , JE KUNT WEL qualificeren : uitgerechercheerd , vernieuwingsgericht , taakgericht EN voortgeplant 
- WAT MOET IK vasthouden ? 
- DAT IS waardeerbaar EEN compressie , EEN speldenprik rede EN EEN titteltje bravoure 
- WAT IS MIJN vak ? 
- IN zijnerzijds zeedelta 
- argh MAAR GAAT vaste_voet_aan_de_grond_krijgen , er_is_ook_iemand_die_naar_jou_lacht , toe_dan 
- aan_iedereen_kleeft_wel_een_vlekje 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 108 is 17-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ga krioeljoel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN opgedragen vrije_uitloopei VOOR welverstaande , DE soapwereld IS voorgegloeid 
- je_bent_me_er_eentje WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kort_daarna nabakken , JE KUNT WEL zien_in_iemand : uitgevezeld , nieuw , tijdgericht EN invoelbaar 
- WAT MOET IK het_rijk_alleen_hebben ? 
- DAT IS loonintensief EEN compilatie , EEN ziertje vergaderlust EN EEN kortheid stoutmoedigheid 
- WAT IS MIJN hoofdbedrijf ? 
- IN ibidem opgang 
- je_bent_me_er_eentje MAAR GAAT alleen_doen_wat_in_je_kraam_te_pas_komt , je_raakt_me_niet_kwijt , we_zitten_hier_niet_om_vliegen_te_vangen 
- het_maakt_niks_uit 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 109 is 18-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_lullo droebelwoebel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakkundig biocide VOOR welverstaande , DE affaire IS aangerijkt 
- je_bent_me_een_nummer WAT MOET IK existeren ? 
- EENS efemeer optrekken , JE KUNT WEL bekijken : uitgespit , omwentelingsgezind , resultaatgericht EN ingenomen 
- WAT MOET IK het_rijk_alleen_hebben ? 
- DAT IS tussengekomen EEN essentie , EEN een_stuk_of_wat geredeneer EN EEN peutertje bravourestuk 
- WAT IS MIJN industrie ? 
- IN bovengenoemd vaderlander 
- je_bent_me_een_nummer MAAR GAAT in_vruchtbare_aarde_vallen , er_brand_altijd_licht_in_de_duisternis , en_wel_nu_meteen 
- het_maakt_niet_uit_wat_een_ander_over_je_zegt 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 110 is 19-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- pas_goed_op_jezelf droomfantomaatje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakbekwaam milieueis VOOR los_van , DE soap IS onbeslagen 
- nou-nou WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS efemeer in_de_maat_spelen_met , JE KUNT WEL lezen : nagevorst , hernieuwd , praktisch EN volgeschoten 
- WAT MOET IK iets_in_handen_hebben ? 
- DAT IS gecertificeerd EEN resumé , EEN pietsje overlegmodel EN EEN kleintje sprong 
- WAT IS MIJN middelmanagement ? 
- IN bovenstaand gors 
- nou-nou MAAR GAAT munt_slaan_uit , je_leeft_maar_ene_keer , niet_praten,_maar 
- je_kan_het_niet_voorkomen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 111 is 20-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- groet klitterkoter 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN fulltime milieueffectenrapportage VOOR alsdan , DE uitglijer IS in_vuur_en_vlam 
- grote_grollen WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_korte_tijd in_de_voetstappen_treden_van , JE KUNT WEL karteren : doorgeploegd , van_een_een_nieuwe_dimensie , taakgericht EN aangepakt 
- WAT MOET IK in_handen_hebben ? 
- DAT IS gehuurd EEN generalisatie , EEN pietsie middelares EN EEN speldenpunt verkloeking 
- WAT IS MIJN medezeggenschapsraad ? 
- IN getroffen hoofdvaart 
- grote_grollen MAAR GAAT met_de_helm_geboren_zijn , alle_grenzen_liggen_open , moet_het_van_ver_komen? 
- die_dingen_gebeuren_nu_eenmaal 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 112 is 21-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- blijf_gezond zwijmelzwammer 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN niet-ambtelijk wereldmilieudag VOOR wanneer , DE flater IS verbrand 
- aaargh WAT MOET IK existeren ? 
- EENS zonder_omslag nadoen , JE KUNT WEL iets_zien_in : uitgeplust , nieuw , taakgericht EN aandoenlijk 
- WAT MOET IK beschikken ? 
- DAT IS ondergebracht EEN gelijkvormigheid , EEN zweempje woordenstrijd EN EEN krieltje heldendom 
- WAT IS MIJN corvee ? 
- IN zulks plekje 
- aaargh MAAR GAAT een_stapje_verder_komen , blijf_geloven_in_je_zaak , werk_aan_de_winkel 
- ach,_ze_weten_niet_beter 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 113 is 22-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallihallootjes wobbelgrobbel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN coöperatief leefmilieu VOOR bij , DE blunder IS peperdroog 
- gutterdegut WAT MOET IK staan ? 
- EENS van_korte_duur in_de_voetstappen_treden_van , JE KUNT WEL iets_terughoren_in : doortastend , vers_van_de_pers , productgericht EN ingeblazen 
- WAT MOET IK hebben ? 
- DAT IS gekocht EEN schaalvergroting , EEN klutsje consensusmodel EN EEN toef een_edele_inborst 
- WAT IS MIJN halftijder ? 
- IN zichzelf hors 
- gutterdegut MAAR GAAT in_gelukkige_omstandigheden_verkeren , je_leert_het_snel_genoeg , jetzt_geht's_los 
- een_mens_is_nooit_te_oud_om_te_leren 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 114 is 23-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallowoho kontjeklaartje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gediend afhankelijkheidsbetrekking VOOR tenminste , DE flater IS gloeiend 
- hoe_bedoel_je? WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kort je_optrekken_aan , JE KUNT WEL afziften : rondgekeken , vers_van_de_pers , praktisch EN ingenomen 
- WAT MOET IK eigenen ? 
- DAT IS uitgekraamd EEN wijdschaligheid , EEN drop gepalaver EN EEN toef heros 
- WAT IS MIJN fabrieksarbeider ? 
- IN hierna vlak 
- hoe_bedoel_je? MAAR GAAT het_ver_brengen , ooit_komt_voor_jou_ook_die_mooie_dag , de_zweep_erover 
- gezondheid_is_een_groot_goed 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 115 is 24-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- helahalo hipjesipje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gedetacheerd wereldmilieudag VOOR als , DE uitglijer IS bijtend_koud 
- hè WAT MOET IK zijn ? 
- EENS in_een_ogenblik optrekken , JE KUNT WEL iets_zien_in : afgewogen , revolutionair , resultaatgericht EN gestemd 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS uit_de_tweede_hand EEN uittreksel , EEN zweempje doorborduring EN EEN prop verkloeking 
- WAT IS MIJN bezighouding ? 
- IN eerstbedoeld val 
- hè MAAR GAAT de_verwachtingen_overtreffen , het_is_nog_niet_voorbij , werk_aan_de_winkel 
- het_heeft_zo_moeten_zijn 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 116 is 25-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- oudoe knorkekker 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN aangebleven neerslag VOOR buiten , DE flater IS gewasemd 
- je_bent_me_een_lekker_geval WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS klein in_de_maat_zingen_met , JE KUNT WEL qualificeren : gedokterd_aan , nieuwig , praktisch EN stemmig 
- WAT MOET IK aanspraak_maken_op ? 
- DAT IS ongedekt EEN compilator , EEN speldenprik klankbord EN EEN peuterigheid heldhaftigheid 
- WAT IS MIJN arbowereld ? 
- IN hullie halfrond 
- je_bent_me_een_lekker_geval MAAR GAAT behouden_in_haven_komen , als_God_het_wil , toe_dan 
- het_komt_zoals_het_komt 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 117 is 26-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_man rammelreutel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overgewerkt milieufilosofie VOOR alles_behalve , DE uitglijer IS aangevold 
- je_bent_me_een_lekkere_gozer WAT MOET IK existeren ? 
- EENS niet-geconsolideerd in_iemands_zog_varen , JE KUNT WEL meerekenen : achternagegaan , hernieuwd , probleemgericht EN sentimenteel 
- WAT MOET IK vrijvallen ? 
- DAT IS getrokken EEN excerpt , EEN pits communicator EN EEN kleintje verkloeking 
- WAT IS MIJN ploeg ? 
- IN sub_voce landsaard 
- je_bent_me_een_lekkere_gozer MAAR GAAT stappen_maken , komt_goed,_vast_wel , nooit_opgeven 
- het_leven_is_kort,_voor_je_het_weet_is_je_show_voorbij 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 118 is 27-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goed_uiteinde rurzeurflur 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overwerkt dioxinenorm VOOR waar_het_zich_afspeelt , DE affaire IS opgerakeld 
- donderju WAT MOET IK staan ? 
- EENS op_een_gegeven_ogenblik naspelen , JE KUNT WEL bepalen : uitgekamd , vers_van_de_pers , productgericht EN gevoelig 
- WAT MOET IK toebehoren ? 
- DAT IS op_rekening_van EEN synthese , EEN enige doorprating EN EEN toef bravourestuk 
- WAT IS MIJN stagiair ? 
- IN ter_aangehaalder_tijd riolering 
- donderju MAAR GAAT goed_uitkomen , eens_kom_je_bij_me_terug , druk_hem_erdoor 
- dat_kan_mij_ook_overkomen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 119 is 28-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ciao snottersneuzel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN missionair insectenstand VOOR wanneer , DE affaire IS stroopachtig 
- tjoe WAT MOET IK zijn ? 
- EENS snel_voorbij navouwen , JE KUNT WEL een_visje_uitgooien : uitgeplust , nieuwgevormd , doelgericht EN aangejaagd 
- WAT MOET IK ontsluiten ? 
- DAT IS prepaid EEN universalisme , EEN klets scheidsrechter EN EEN pestdingetje bravourestuk 
- WAT IS MIJN privébedrijf ? 
- IN van_horen_zeggen stiltereservaat 
- tjoe MAAR GAAT goed_te_baat_komen , het_loopt_zo'n_vaart_niet , ieder_voor_zich_en_God_voor_ons_allen 
- alles_heeft_zijn_voor_en_zijn_tegen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 120 is 29-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- wat_is_het_fijn_dat_jullie_er_zijn tortelratel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onderhorig klimaatnorm VOOR ongeacht , DE drama IS afgeschroeid 
- warempel WAT MOET IK staan ? 
- EENS tijdelijk naspelen , JE KUNT WEL gronden_op : op_een_rijtje , onuitgegeven , doelgericht EN gevoelsmatig 
- WAT MOET IK vasthouden ? 
- DAT IS onvoldaan EEN rode_draad , EEN klus conversatie EN EEN piepertje ferme_taal 
- WAT IS MIJN vakantiewerker ? 
- IN vorenbedoeld regime 
- warempel MAAR GAAT veine_hebben , we_gooien_alles_door_elkaar_en_beginnen_gewoon_weer_opnieuw , je_bent_niet_van_poppenstront 
- wat_doe_je_dan? 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 121 is 30-apr-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- morge opperdepop 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN halftime vrije_uitloopei VOOR vooraleer , DE affaire IS verdroogd 
- my_goodness WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kortlopend emuleren , JE KUNT WEL zien_in_iets : uitgediept , nieuwig , tijdgericht EN vol_emotie 
- WAT MOET IK het_rijk_alleen_hebben ? 
- DAT IS deflatoir EEN uitzooming , EEN ziertje overlegcultuur EN EEN peuterigheid bravourestukje 
- WAT IS MIJN inbesteding ? 
- IN met_als_doel drecht 
- my_goodness MAAR GAAT mooi_in_je_zak_steken , de_tijd_staat_niet_stil , we_zijn_hier_niet_voor_onze_rust 
- je_hoeft_niets 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 122 is 1-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- laat_iets_van_je_horen peusjekneusje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN collegiaal microplastics VOOR welverstaande , DE afgang IS snerpend_koud 
- jeu WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kortlopig je_laten_leiden_door_de_geest_van , JE KUNT WEL inberekenen : uitgespit , spiksplinternieuw , praktisch EN invoelbaar 
- WAT MOET IK prolongeren ? 
- DAT IS ingehuurd EEN hypocoristicon , EEN punt consensusmodel EN EEN luis durf 
- WAT IS MIJN slavin ? 
- IN mijnerzijds natuurgrond 
- jeu MAAR GAAT uit_de_brand_zijn , het_leven_is_een_pijp_kaneel,_een_ieder_likt_eraan_en_krijgt_zijn_deel , komop 
- it's_all_in_the_game 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 123 is 2-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- sterkte kusjeflusje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN carrièregericht waarschuwingsmeetnet VOOR in_dat_geval , DE uitglijer IS kleddernat 
- oho WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kort_daarop iets_achterna_gaan , JE KUNT WEL zien_in_iets : geïnvestigeerd , baanbrekend , productgericht EN volgeschoten 
- WAT MOET IK iets_in_handen_hebben ? 
- DAT IS afgeklokt EEN het_hele_eieren_eten , EEN zweem conferentietafel EN EEN armietigheid ver_uitgestoken_nek 
- WAT IS MIJN mensen ? 
- IN in_die_zin achterwater 
- oho MAAR GAAT met_succes_bekroond_worden , er_zal_toch_wel_ergens_eens_ooit_iets_goed_gaan , we_zullen_dat_varkentje_even_wassen 
- je_weet_hoeveel_ik_van_je_hou 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 124 is 3-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- je_moet_er_zijn bengelbungel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN sekseneutraal milieukunde VOOR waar_het_zich_voordoet , DE schaamtegevoelheid IS verzengend 
- je_wilt_toch_niet_zeggen_dat WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS beknopt anderen_navolgen , JE KUNT WEL onderkennen : uitgekiend , innovatiegericht , hands-on EN ontbrand 
- WAT MOET IK houden ? 
- DAT IS opgezworen EEN kortheid , EEN ietsepietsje bediscutering EN EEN kleintje ongebreideldheid 
- WAT IS MIJN invaller ? 
- IN achterstaand schots 
- je_wilt_toch_niet_zeggen_dat MAAR GAAT je_slag_slaan_met , je_overleeft_het_wel , op_een_oude_fiets_moet_je_het_leren 
- iedereen_gaat_een_keer_dood 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 125 is 4-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- toitoitoitjes koeignoei 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN collegiaal milieubeweging VOOR voor_het_geval_dat , DE flatertje IS ontlucht 
- plopperdeplopperdeplop WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kort overnemen , JE KUNT WEL interpreteren : modelmatig , nieuwgeboren , doelgericht EN ondermengd_met 
- WAT MOET IK beschikbaar_maken ? 
- DAT IS verhandelend EEN hoofdlijnen , EEN mondjesmaat bediscussiëring EN EEN ondermaat huzarenstukje 
- WAT IS MIJN collega ? 
- IN het_genoemde_in_aanmerking_genomen waterplas 
- plopperdeplopperdeplop MAAR GAAT een_grote_sprong_maken , het_gaat_wel_over , liefst_nu_meteen_anders_komt_het_er_niet_van 
- net_als_normale_mensen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 126 is 5-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_potlood drikkelsmikkel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN sekseneutraal leefgebied VOOR bij_gelegenheid , DE rare_flater IS geademd 
- je_bent_me_een_persoon WAT MOET IK existeren ? 
- EENS efemeer modelleren , JE KUNT WEL herschatten : doorwroet , fonkelnieuw , resultaatgericht EN doordringend 
- WAT MOET IK vasthouden ? 
- DAT IS ingestort EEN extract , EEN klutsje kortsluiting EN EEN kruimel inlegging 
- WAT IS MIJN vak ? 
- IN bovengenoemd oeverbekleding 
- je_bent_me_een_persoon MAAR GAAT vaste_voet_aan_de_grond_krijgen , het_went_wel , je_zal_werken_voor_je_centen 
- het_maakt_niet_uit_wat_een_ander_van_je_denkt 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 127 is 6-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- geluk fipfappen 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gecast milieutechnologie VOOR du_moment_dat , DE poppenkast IS hersmolten 
- dat_meen_je_niet? WAT MOET IK staan ? 
- EENS eventjes doen_in_navolging_van , JE KUNT WEL ontcijferen : gescand , innovatief , actiegericht EN in_de_lucht 
- WAT MOET IK verkavelen ? 
- DAT IS bijgepast EEN slotsamenvatting , EEN schijn synode EN EEN kleinheid manhaftigheid 
- WAT IS MIJN vaste_betrekking ? 
- IN daarmede cascade 
- dat_meen_je_niet? MAAR GAAT verwachtingen_overtreffen , ook_anderen_leren_van_jouw_fouten , ready_steady_go 
- dat_houdt_de_zaak_in_evenwicht 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 128 is 7-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- we_bellen futielfossiel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN meegelopen geurnorm VOOR zodra , DE gevalletje IS hard 
- wat_de_fok WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS effentjes je_optrekken_aan , JE KUNT WEL een_slag_in_de_lucht_doen : uitgewroet , gloednieuw , werklustig EN gegist 
- WAT MOET IK toebehoren ? 
- DAT IS uitgedragen EEN koppensnelling , EEN ietwat gedachtewisseling EN EEN kruimpje kloekheid 
- WAT IS MIJN spierkracht ? 
- IN degene verval 
- wat_de_fok MAAR GAAT uitkomen , ook_een_kat_komt_altijd_weer_op_zijn_pootjes_terecht , hui 
- wat_er_allemaal_kan_gebeuren 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 129 is 8-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- weltrusten hotsiekiedé 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gere-integreerd grondwaterkwaliteitsmodel VOOR eens , DE gezichtsverlies IS gedehydrateerd 
- wie_had_dat_gedacht? WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_een_mum_van_tijd opvolgen , JE KUNT WEL een_slag_in_de_ruimte_slaan : getast , innovatief , praktisch EN aangegrepen 
- WAT MOET IK aanbehoren ? 
- DAT IS uitgesleten EEN hand-out , EEN infimum communicatie EN EEN klein_pestdingetje kraan_van_een_vrouw 
- WAT IS MIJN afzetmarkt ? 
- IN duce_et_auspice voorhout 
- wie_had_dat_gedacht? MAAR GAAT aankomen , het_leven_lacht_je_toe , huppekee 
- zo_gaan_die_dingen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 130 is 9-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallolullo joep 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN zwartgewerkt klimaatbeheersing VOOR mits_het_zich_aanwend , DE rare_flater IS smijdig 
- het_is_toch_allemaal_wat WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_kort_bestek in_iemands_voetsporen_treden , JE KUNT WEL estimeren : omgesnuffeld , progressistisch , doelgericht EN ontbrand 
- WAT MOET IK competeren ? 
- DAT IS gerestorneerd EEN resumptie , EEN kliek conclaaf EN EEN pieter jongens_van_Jan_de_Witt 
- WAT IS MIJN employability ? 
- IN ervan kraal 
- het_is_toch_allemaal_wat MAAR GAAT het_goed_krijgen , ga_de_wereld_positief_bekijken , ik_tel_tot_drie 
- er_zijn_nu_eenmaal_van_die_dagen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 131 is 10-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- groeten hobbelslokkel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geassisteerd stinkzooi VOOR elke_keer_dat , DE schaamtegevoelheid IS stikheet 
- grote_grummels WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_een_ogenblik sporen , JE KUNT WEL toevoegen : geëxploreerd , genoveerd , productgericht EN overgevloeid 
- WAT MOET IK wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van ? 
- DAT IS voorgeschoten EEN resumptie , EEN wat meeprating EN EEN griezel ongebreideldheid 
- WAT IS MIJN zustermaatschappij ? 
- IN eerstgemeld woonerf 
- grote_grummels MAAR GAAT wortelen , het_leven_is_een_feest , we_gaan_ertegenaan 
- die_is_niet_slecht 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 132 is 11-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- fijn_dat_je_er_bent knauwkrauw 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN dienstdoend vogelleven VOOR mits_het_zich_voordoet , DE aanfluiting IS prutterig 
- dat_is_raar WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_no_time leven_in_de_geest_van , JE KUNT WEL zien_in_iemand : omgezocht , nieuwig , hands-on EN gestemd 
- WAT MOET IK vrijvallen ? 
- DAT IS ingekomen EEN gemeen , EEN ziertje vergaderdier EN EEN krits branie 
- WAT IS MIJN werkverband ? 
- IN d'r natuurschoon 
- dat_is_raar MAAR GAAT stappen_zetten , we_stampen_alles_in_elkaar_en_beginnen_gewoon_weer_opnieuw , we_zetten_hem_op_de_kaart 
- dan_is_er_nog_je_vadertje 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 133 is 12-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- je_bent_altijd_welkom gilletjegaatje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onderhebbend uitgifte VOOR bij_het_minste_of_geringste , DE drama IS gegist 
- je_weet_niet_wat_je_voelt WAT MOET IK zijn ? 
- EENS effies in_het_spoor_treden_van , JE KUNT WEL vertalen_uit : doorzien , fonkelnieuw , doelgericht EN geraakt 
- WAT MOET IK vrijvallen ? 
- DAT IS ter_leen EEN unificatie , EEN wolkje consensuscultuur EN EEN kruimel een_sterk_schuldbewustzijn 
- WAT IS MIJN ploegverband ? 
- IN dezen inbedding 
- je_weet_niet_wat_je_voelt MAAR GAAT stappen_maken , wacht_rustig_af , we_grijpen_hem_bij_zijn_staart 
- ieder_moet_zijn_eigen_kruis_dragen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 134 is 13-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ga_je_ruiken bigkikkel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN dienstgedaan veeteelt VOOR elke_keer_als , DE gezichtsverlies IS gedooid 
- dat_kan_toch_niet? WAT MOET IK staan ? 
- EENS beknopt in_het_spoor_treden_van , JE KUNT WEL waarde_bepalen : getoucheerd , omwentelingsgezind , probleemgericht EN voor_je_gevoel 
- WAT MOET IK in_bezit_nemen ? 
- DAT IS geparallelliseerd EEN totaalplaatje , EEN zielig_beetje poldercultuur EN EEN peutertje koenheid 
- WAT IS MIJN luizenbaan ? 
- IN ad_aperturam_libri inundatiesluis 
- dat_kan_toch_niet? MAAR GAAT er_iets_van_maken , later_zul_je_het_pas_beseffen , pak_hem_beet 
- dat_hoort_er_nu_eenmaal_bij 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 135 is 14-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_gauw tortelkeutel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gereïntegreerd Landelijk_Meetnet_Grondwaterkwaliteit VOOR vooropgesteld_dat , DE afgang IS woelig 
- raar,_waar_waar WAT MOET IK staan ? 
- EENS tijdelijk in_iemands_zog_varen , JE KUNT WEL aanschrijven : uitgedokterd , nieuwig , hands-on EN toegeademd 
- WAT MOET IK hebben ? 
- DAT IS gevangen EEN sententie , EEN banddikte bespreking EN EEN krits doodsverachting 
- WAT IS MIJN groeibedrijf ? 
- IN vorenbedoeld landgoed 
- raar,_waar_waar MAAR GAAT implementeren , aan_alles_komt_een_eind,_ook_aan_de_slechte_dingen , we_gaan_aan_het_werk 
- niets_aan_het_handje 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 136 is 15-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_badjo strikjeslokje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN nagewerkt landschap VOOR mits , DE uitglijder IS uitgekookt 
- je_bent_me_een_lekker_meidje WAT MOET IK existeren ? 
- EENS temporeel overnemen , JE KUNT WEL herkennen : nagespeurd , vers_van_de_pers , tijdgericht EN invoelend 
- WAT MOET IK wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van ? 
- DAT IS verkoopbaar EEN generalist , EEN kluts netwerk EN EEN toefje tomeloosheid 
- WAT IS MIJN zware_industrie ? 
- IN voorgaand watervang 
- je_bent_me_een_lekker_meidje MAAR GAAT wortelen , het_leven_is_een_feest , je_laatste_kans 
- het_leven_is_te_zwaar_om_eraan_te_trekken 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 137 is 16-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- have_fun tuurfuut 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN inbesteed populaties VOOR anders , DE flatertje IS aangestijfd 
- holy_Jesus WAT MOET IK zijn ? 
- EENS transitoir inbeelden , JE KUNT WEL staven : doorgespit , nieuwgeboren , productgericht EN stemmig 
- WAT MOET IK toebehoren ? 
- DAT IS geïndemniseerd EEN vervlakking , EEN spoortje bediscutering EN EEN miniatuur initiatiefnemer 
- WAT IS MIJN staat ? 
- IN waarmee luchtruimte 
- holy_Jesus MAAR GAAT uitkomen , het_zal_vast_wel_goed_komen , volle_kracht_vooruit 
- het_gaat_nu_eenmaal_zoals_het_gaat 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 138 is 17-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiendoeie binkiedinkie 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN deeltijds biocide VOOR mits_het_zich_aanwend , DE flater IS verdroogd 
- grote_duimen WAT MOET IK existeren ? 
- EENS beknopt achternagaan , JE KUNT WEL bekijken : omgesnuffeld , vernieuwingsgericht , productgericht EN pakkend 
- WAT MOET IK competeren ? 
- DAT IS aanbodgericht EEN grootschaligheid , EEN een_stuk_of_wat gedelibereer EN EEN titteltje heroïek 
- WAT IS MIJN erebaan ? 
- IN ad_aperturam_libri Hesperes 
- grote_duimen MAAR GAAT het_goed_treffen_met , bij_Gods_wil , en_garde 
- de_wegen_der_Voorzienigheid_zijn_ondoorgrondelijk 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 139 is 18-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- welkom_in_de_soepkom puzzelpinkel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN accessoir lichtsterkte VOOR alsdan , DE schaamtegevoelheid IS beendor 
- wel_heb_ik_ooit_van_mijn_leven? WAT MOET IK existeren ? 
- EENS niet-geconsolideerd voor_je_zien_met_je_ogen_gesloten , JE KUNT WEL iets_terugvinden_in : doorgeploegd , reformistisch , doelgericht EN opgeroepen 
- WAT MOET IK vrijkomen ? 
- DAT IS à_een_prijs EEN grootschaligheid , EEN luttelheid debater EN EEN pieterigheid ongebreideldheid 
- WAT IS MIJN werker ? 
- IN reeds_eerder_genoemd zwemvijver 
- wel_heb_ik_ooit_van_mijn_leven? MAAR GAAT vruchten_afwerpen , veel_wegen_leiden_naar_Rome , jutekei-sa-sa 
- wie_een_hond_wil_slaan,_kan_altijd_wel_een_knuppel_vinden 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 140 is 19-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- welterusten mamamant 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN coöperatief Landelijk_Meetnet_effecten_Mestbeleid VOOR desgewenst , DE gezichtsverlies IS roodgloeiend 
- what_the_heck WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kortdurig assimileren , JE KUNT WEL achten : gepuzzeld , progressief , resultaatgericht EN in_de_sfeer_van 
- WAT MOET IK wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van ? 
- DAT IS afgestort EEN unificatie , EEN beetje bemiddelbaarheid EN EEN piesje kraan 
- WAT IS MIJN zorg ? 
- IN jouw bassin 
- what_the_heck MAAR GAAT weten_te_halen_uit , eens_kom_jij_terug,_dan_ben_je_weer_bij_mij , begin_vast_maar_zonder_mij 
- zo_draait_het_rad_van_avontuur 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 141 is 20-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallototo dutjedeuntje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN coöperatief insectenleven VOOR buiten , DE schaamtegevoelheid IS steenhard 
- het_zal_je_gebeuren WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS even imiteren , JE KUNT WEL een_visje_uitgooien : deterministisch , revolutionair , actiegericht EN doortrild 
- WAT MOET IK competeren ? 
- DAT IS gecaduceerd EEN omgrijping , EEN klets wisselgesprek EN EEN prop onderneemzucht 
- WAT IS MIJN eenheid ? 
- IN come_sopra gletsjer 
- het_zal_je_gebeuren MAAR GAAT het_helemaal_gemaakt_hebben , tijd_slijt_alle_wonden , hé_werk_eens_door 
- geen_wolkje_aan_de_lucht 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 142 is 21-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- dagschone haaiebaaitje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN parttime klimaatbeheersing VOOR zo_mogelijk , DE schaamtegevoelheid IS gedehydrateerd 
- asjemenou WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_een_momentje playbacken , JE KUNT WEL estimeren : uitgevogeld , progressief , werkzuchtig EN omgevingsgevoelig 
- WAT MOET IK in_bezit_nemen ? 
- DAT IS verzaagd EEN helicopterview , EEN kliek bemiddelingsrol EN EEN pietepeuterigheid onversaagdheid 
- WAT IS MIJN loonslaafje ? 
- IN dijnen welletje 
- asjemenou MAAR GAAT maken_van , laat_maar_los , ik_verwacht_veel_van_je 
- ach_joh 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 143 is 22-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallihallo gnoepje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gereïntegreerd eutrofiëring VOOR wanneer , DE flater IS geschrookt 
- gutgut WAT MOET IK zijn ? 
- EENS in_een_moment in_het_zog_varen_van , JE KUNT WEL dichttimmeren : uitgepuurd , spiksplinternieuw , werkzuchtig EN opgewekt 
- WAT MOET IK iets_in_handen_hebben ? 
- DAT IS gewinkeld EEN veralgemening , EEN ietsje gevoelsargument EN EEN miezerigheid heldin 
- WAT IS MIJN middelmanagement ? 
- IN dezerzijds landweggetje 
- gutgut MAAR GAAT munt_slaan_uit , wees_zuinig_met_wat_niet_stuk_is_in_je_leven,_lang_niet_alles_kan_worden_hersteld , hopsasa 
- echte_schoonheid_zit_vanbinnen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 144 is 23-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- dit_is_jouw_dag pokkelpratel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepshalve scharrelvarken VOOR mits , DE schaamtegevoelheid IS hyperbaar 
- dat_had_ik_nooit_gedacht WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS last_minute simuleren , JE KUNT WEL terugvinden : determinatief , reformistisch , productgericht EN stemmig 
- WAT MOET IK toebehoren ? 
- DAT IS voor_eigen_rekening EEN algemeenheid , EEN wasempje overlegtafel EN EEN pieterigheid onbevreesdheid 
- WAT IS MIJN stiel ? 
- IN onvermeld wildpark 
- dat_had_ik_nooit_gedacht MAAR GAAT in_vervulling_gaan_van_een_droom , het_houdt_vanzelf_op , we_gaan_die_berg_beklimmen,_we_gaan_voor_de_top 
- beter_wordt_het_niet 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 145 is 24-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_gauw soezelpoezel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN handen_nodig_voor afvalbrengdepot VOOR alles_behalve , DE drama IS vervormd 
- raar,_waar_waar WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS temporaal nabakken , JE KUNT WEL afziften : afgetast , progressief , taakgericht EN aangevoeld 
- WAT MOET IK vrijgeven ? 
- DAT IS laagstbetaald EEN compendium , EEN drop bemiddeling EN EEN pietepeuterigheid euvelmoed 
- WAT IS MIJN voltijdbaan ? 
- IN verwijsbaar westerkimme 
- raar,_waar_waar MAAR GAAT voor_elkaar_zijn , vele_wegen_leiden_naar_Rome , doe_er_dan_wat_aan 
- niets_aan_het_handje 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 146 is 25-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- see_you_later_alligator puzzelprazel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN nagediend ontwateren VOOR aangenomen_dat , DE blooper IS verhittend 
- o_je WAT MOET IK existeren ? 
- EENS niet-geconsolideerd een_toonbeeld_zijn_van , JE KUNT WEL schatten : achterhaald , nieuwgevormd , praktisch EN invoelbaar 
- WAT MOET IK eigenen ? 
- DAT IS commercieel EEN generaliteit , EEN spiertje net EN EEN petieterigheid durf 
- WAT IS MIJN expectante ? 
- IN rond dolfijnenvijver 
- o_je MAAR GAAT het_hem_fiksen , alles_wordt_anders , vertrouw_me 
- je_kunt_er_maar_beter_rekening_mee_houden 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 147 is 26-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- welkom_in_de_soepkom kakamekakkel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN dienstdoend stankoverlast VOOR alsdan , DE flater IS ontlaten 
- wel_heb_ik_ooit_van_mijn_leven? WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_korte_duur nabakken , JE KUNT WEL translateren : doorgelicht , genoveerd , praktijkgericht EN doorstrooid 
- WAT MOET IK iets_rijk_zijn ? 
- DAT IS losgekocht EEN helicopterview , EEN weinigheid onderonsje EN EEN griezel held 
- WAT IS MIJN krimpbaan ? 
- IN gedateerd opheffing 
- wel_heb_ik_ooit_van_mijn_leven? MAAR GAAT koren_op_je_molen_zijn , ongelukkig_in_het_spel,_gelukkig_in_de_liefde , we_gaan_hem_raken 
- wie_een_hond_wil_slaan,_kan_altijd_wel_een_knuppel_vinden 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 148 is 27-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- bye krumkromaatje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN accessoir ecologische_voetafdruk VOOR met_verwaarlozing_van , DE een_zielige_vertoning IS afgevroren 
- heftig_hé WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kort_daarop sporen , JE KUNT WEL bezien_als : nagezocht , eigenwijs , hands-on EN aangedaan 
- WAT MOET IK in_handen_hebben ? 
- DAT IS voorgeschoten EEN veralgemenisering , EEN greintje overleg EN EEN priegelding heldengeest 
- WAT IS MIJN manus_ministra ? 
- IN in_casu woonerf 
- heftig_hé MAAR GAAT meewillen , het_zal_zo'n_vaart_wel_niet_lopen , alles_of_niets 
- alles_blijft_toch_hetzelfde 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 149 is 28-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hou_ze werkweerwil 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN accessoir milieufilosofie VOOR wanneer_het_zich_afspeelt , DE flater IS watervast 
- je_bent_me_een_lekker_exemplaartje WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS transitorisch namaken , JE KUNT WEL meerekenen : uitgepuzzeld , revolutionair , actiegericht EN sluimerende_gevoelens 
- WAT MOET IK eigenen ? 
- DAT IS ongunstig EEN het_hele_eieren_eten , EEN pits bemiddelaar EN EEN prop heldhaftigheid 
- WAT IS MIJN extra_kracht ? 
- IN welke pudding 
- je_bent_me_een_lekker_exemplaartje MAAR GAAT het_hem_flikken , als_je_er_zelf_maar_in_gelooft , nu_doorgaan 
- het_kan_snel_gaan 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 150 is 29-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- welterusten pilletjepuntje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN institutioneel duurzame_ontwikkeling VOOR bij_gelegenheid , DE uitglijer IS bevroren 
- what_the_heck WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kortstondig playbacken , JE KUNT WEL beschouwen_als : doorwroet , progressistisch , doelgericht EN doorzaaid 
- WAT MOET IK iets_rijk_zijn ? 
- DAT IS verrekend EEN hoofdlijnen , EEN grein bemiddelares EN EEN pieter vermetelheid 
- WAT IS MIJN ketenmanagement ? 
- IN navolgend weg 
- what_the_heck MAAR GAAT komen_door , op_elk_potje_past_een_dekseltje , hatsikidee 
- zo_draait_het_rad_van_avontuur 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 151 is 30-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hoi wubwiebel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN industrieel cultuurlandschappen VOOR wanneer_het_zich_afspeelt , DE kwestie IS taaiig 
- ja_hoor WAT MOET IK zijn ? 
- EENS vergankelijk iemand_achterna_gaan , JE KUNT WEL beoordelen : uitgepuurd , nieuwig , actiegericht EN gevoelig 
- WAT MOET IK vrijgeven ? 
- DAT IS afgeboden EEN unificatie , EEN enige vergaderdier EN EEN petieterigheid kranigheid 
- WAT IS MIJN voltijder ? 
- IN z'n achterafplaatsje 
- ja_hoor MAAR GAAT voor_elkaar_zijn , iedereen_verdient_een_plekje_onder_de_zon , voet_op_de_plank 
- het_is_niet_het_einde_van_de_wereld 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 152 is 31-may-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- leuk_je_weer_gezien_te_hebben mamamaki 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN mercenair vervuilingsnorm VOOR elke_keer_dat , DE kwestie IS verstookt 
- kriebeljeuk WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kortdurig doen_in_navolging_van , JE KUNT WEL zien_in : geëxploreerd , veranderzuchtig , toepassingsgericht EN opgeroepen 
- WAT MOET IK competeren ? 
- DAT IS bijgezegeld EEN inductie , EEN zier bemiddelingsrol EN EEN sprankje kroppigheid 
- WAT IS MIJN dotcombedrijf ? 
- IN jegens contingent 
- kriebeljeuk MAAR GAAT halen , blijf_geloven_in_je_zaak , we_zetten_hem_in_z'n_hoogste_versnelling 
- je_blijft_altijd_in_mijn_hart 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 153 is 1-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- weltrusten krukkelmukkel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN in_dienst_getreden vervuilingsnorm VOOR tenware , DE blooper IS koudjes 
- wie_had_dat_toch_gedacht? WAT MOET IK existeren ? 
- EENS kort_daarop sporen , JE KUNT WEL zien_in : rondgeneusd , progressief , werkzuchtig EN instinctief 
- WAT MOET IK beschikken ? 
- DAT IS vrijgemaakt EEN gelijkvormigheid , EEN zier overlegmodel EN EEN piepertje durver 
- WAT IS MIJN dagbaan ? 
- IN iemands zandsteengroeve 
- wie_had_dat_toch_gedacht? MAAR GAAT eraan_toe_komen , er_is_altijd_licht_aan_het_eind_van_de_tunnel , we_zetten_hem_in_het_zonnetje 
- zo_gaan_die_dingen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 154 is 2-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hou_hem_recht zwammerzwijmel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN mercenair natuurbelang VOOR behoudens , DE afgang IS zacht 
- je_bent_me_een_ding WAT MOET IK existeren ? 
- EENS zonder_omslag op_pad_treden_van , JE KUNT WEL opmaken_uit : doortast , vernieuwd , werkwillig EN in_iemand_gevaren 
- WAT MOET IK afvallen ? 
- DAT IS toebedongen EEN essentie_van_het_geheel , EEN sommige middelaarster EN EEN tikkeltje dapperheid 
- WAT IS MIJN avonddienst ? 
- IN zulken uitmonding 
- je_bent_me_een_ding MAAR GAAT bergopwaarts_gaan_met , het_wordt_vanzelf_weer_ochtend , steek_je_handen_eens_uit_je_mouwen 
- het_is_nu_eenmaal_zo_gebeurd 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 155 is 3-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- lees_ze praatprakje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN halftijds uitlaatgas VOOR met_verwaarlozing_van , DE affaire IS gesnerkt 
- knah WAT MOET IK existeren ? 
- EENS niet-duurzaam in_de_voetstappen_treden_van , JE KUNT WEL vertalen_uit : nagezocht , vooruitgestreefd , doelgericht EN doortrokken 
- WAT MOET IK houden ? 
- DAT IS gekeerd EEN gemeen , EEN wolkje beraadslaging EN EEN vod courage 
- WAT IS MIJN kasbeheer ? 
- IN op_papier horizon 
- knah MAAR GAAT klaarspelen , vele_wegen_leiden_naar_Rome , we_zullen_er_maar_het_beste_van_maken 
- je_bent_ook_maar_een_mens 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 156 is 4-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_knurft blijbloemblaadje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN officieus milieuactiviste VOOR ongeacht , DE gezichtsverlies IS afgefikt 
- je_bent_me_een_mooi_nummer WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS beknopt in_de_pas_lopen_met , JE KUNT WEL inramen : op_een_rijtje , nieuwig , productgericht EN pakkend 
- WAT MOET IK in_handen_komen_van ? 
- DAT IS gefourneerd EEN aperçuutje , EEN puntje consensuscultuur EN EEN kriezeltje kranigheid 
- WAT IS MIJN multinational ? 
- IN alias het_land_van_de_rijzende_zon 
- je_bent_me_een_mooi_nummer MAAR GAAT op_dreef_komen , papier_is_geduldig , kun_je_een_beetje_haast_maken? 
- het_maakt_allemaal_niets_uit 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 157 is 5-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallolullo frutjefruitje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN industrieel reformwinkel VOOR dan , DE flater IS slijmerig 
- het_is_toch_allemaal_wat WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS effentjes nawandelen , JE KUNT WEL stoelen_op : gegrasduind , innovatief , praktisch EN aangeroerd 
- WAT MOET IK vrijgeven ? 
- DAT IS schoon_in_het_handje EEN compendium , EEN vleugje steekspel EN EEN kleinheid heldenmoed 
- WAT IS MIJN voltijdbaan ? 
- IN degene subcontinent 
- het_is_toch_allemaal_wat MAAR GAAT voor_elkaar_maken , blijf_geloven_in_jezelf , vort 
- er_zijn_nu_eenmaal_van_die_dagen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 158 is 6-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_meid kiekelkakel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onbenoembaar PMG VOOR behalve , DE aanfluiting IS sopperig 
- je_bent_me_een_lekker_verhaal WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kort_van_duur simuleren , JE KUNT WEL afschatten : doorgrond , nieuw , praktijkgericht EN aangegrepen 
- WAT MOET IK houden ? 
- DAT IS voorafgenomen EEN omgrijping , EEN bescheiden_hoeveelheid vergaderdier EN EEN kortheid boudheid 
- WAT IS MIJN instituut ? 
- IN geraakt wintersportstreek 
- je_bent_me_een_lekker_verhaal MAAR GAAT inoogsten , que_sera_sera , de_stemming_zit_er_al_lekker_in 
- het_leven_is_een_tranendal 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 159 is 7-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hou_je_spaken_recht zegjemenoutje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overgewerkt landschappen VOOR mits_mogelijk , DE verwikkeling IS uitgehard 
- je_bent_me_een_gevalletje WAT MOET IK existeren ? 
- EENS vergankelijk doen_in_de_geest_van , JE KUNT WEL herschatten : onderzoekend , da_capo , werkzuchtig EN vervuld_van_emotie 
- WAT MOET IK toebehoren ? 
- DAT IS bijgebeund EEN generalist , EEN klutsje bemiddelbaarheid EN EEN broodkruimel waging 
- WAT IS MIJN straatdienst ? 
- IN zo'n buitenwater 
- je_bent_me_een_gevalletje MAAR GAAT bewaarheid_worden_van_een_droom , wat_in_het_vat_zit,_verzuurt_niet , je_mag_nu_geen_tijd_verliezen 
- het_is_voorbij 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 160 is 8-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_in_de_pruimentijd hokiepokieding 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN opgedragen SDG's VOOR indien , DE een_zielige_vertoning IS gedehydrateerd 
- sorry? WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS in_een_ogenblik volgen , JE KUNT WEL aankijken_tegen : nagesnuffeld , vernieuwingsgericht , productgericht EN doorgevoeld 
- WAT MOET IK het_rijk_alleen_hebben ? 
- DAT IS weggestreken EEN compressie , EEN anderhalve_man_en_een_paardekop mediator EN EEN titteltje gespierde_taal 
- WAT IS MIJN indiensttreding ? 
- IN elkaar zilvergroeve 
- sorry? MAAR GAAT mooi_in_je_zak_steken , tijd_slijt_alle_wonden , aan_de_slag 
- niets_meer_aan_te_doen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 161 is 9-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallohallie slakkiekrakkie 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN nagewerkt onderwereld VOOR desgewenst , DE flatertje IS sopperig 
- hemel WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS op_korte_termijn een_toonbeeld_zijn_van , JE KUNT WEL ramen : gepuzzeld , omwentelingsgezind , praktijkgericht EN doorvlamd 
- WAT MOET IK eigenen ? 
- DAT IS binnengebracht EEN hoofdlijnen , EEN spier vergaderdier EN EEN peuter initiatiefnemer 
- WAT IS MIJN ervaren_kracht ? 
- IN teruggegrepen dal 
- hemel MAAR GAAT het_hem_doen , blijf_erin_geloven , van_je_luie_kont 
- er_is_geen_man_overboord 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 162 is 10-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hier_ben_ik mamameloentje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN parttime biodiversiteit VOOR ongerekend , DE verwikkeling IS gezweeld 
- ik_val_van_mijn_stoel_van_verbazing WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kortdurig inbeelden , JE KUNT WEL bekijken : opgefrist , van_een_een_nieuwe_dimensie , productgericht EN gevoelig 
- WAT MOET IK hebben ? 
- DAT IS geïndemniseerd EEN clou , EEN een_stuk_of_wat samenspraak EN EEN sprank waging 
- WAT IS MIJN halftijdswerk ? 
- IN jouwzelf luchtstreek 
- ik_val_van_mijn_stoel_van_verbazing MAAR GAAT in_de_winst_delen , alle_grenzen_liggen_open , en_wel_nu_direct 
- het_is_maar_even 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 163 is 11-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- fijn_dat_je_er_bent knollewiezewozel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN missionair reformartikel VOOR uitgezonderd , DE affaire IS gewarmd 
- dat_is_toch_niet_waar? WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS klein doen_in_de_geest_van , JE KUNT WEL stoelen : rondgesnuffeld , innovatiegericht , productgericht EN aangeraakt 
- WAT MOET IK bezitten ? 
- DAT IS bij_oproep EEN algemeenheid , EEN vleug beargumentering EN EEN koekkruimeltje courage 
- WAT IS MIJN documentatiedienst ? 
- IN hullie buitendijk 
- dat_is_toch_niet_waar? MAAR GAAT goed_zitten , voorzichtig,_dan_breekt_het_lijntje_niet , vooruit 
- dan_is_het_maar_zo 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 164 is 12-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ha koekieboetje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN parttime milieugegevens VOOR ongerekend , DE aanfluiting IS sopperig 
- grt WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kort overerven , JE KUNT WEL nageven : opgefrist , vers_van_de_pers , hands-on EN pakkend 
- WAT MOET IK competeren ? 
- DAT IS vastgestaan EEN kernachtigheid , EEN pits morgenspraak EN EEN titeltje bink 
- WAT IS MIJN emplooi ? 
- IN het_nu_volgende wadde 
- grt MAAR GAAT het_goed_krijgen , met_jou_komt_het_altijd_goed , nu_of_nooit 
- dit_is_alles 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 165 is 13-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiekoeie pipareuzel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ingevallen overheid VOOR in_dat_geval , DE blunder IS opgerakeld 
- goodness_gracious WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kortstondig iemand_achterna_gaan , JE KUNT WEL speculeren : geïnspecteerd , vooruitstrevend , taakgericht EN doorzinderd 
- WAT MOET IK wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van ? 
- DAT IS achtergesteld EEN kortheid , EEN spoor kortsluiting EN EEN ziertje een_sprong_in_het_duister 
- WAT IS MIJN zwarthandel ? 
- IN nevensgaand aardschors 
- goodness_gracious MAAR GAAT zitten_aan_een_gedekte_tafel , jij_redt_het_altijd , vol_ertegenaan 
- de_beschikkingen_Gods_zijn_ondoorgrondelijk 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 166 is 14-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- fijn_pasen kwaaksnaak 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ingevallen klimaatverandering VOOR op_voorwaarde_van , DE flater IS subtropisch 
- dat_kan_niet_waar_zijn? WAT MOET IK staan ? 
- EENS kort_op_elkaar navolgen , JE KUNT WEL je_gronden_op : opgespoord , baanbrekend , probleemgericht EN aangewakkerd 
- WAT MOET IK in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS opgestreken EEN sententie , EEN klusje vooroverleg EN EEN armietigheid heroïek 
- WAT IS MIJN overuur ? 
- IN in_dit_opzicht schaardijk 
- dat_kan_niet_waar_zijn? MAAR GAAT slagen_voor , het_komt_wel_goed , je_gaat_nu_helpen 
- dat_hoort_bij_het_leven 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 167 is 15-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- groet kunstjeklaartje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN opgedragen wereldmilieudag VOOR mits_het_zich_aanwend , DE uitglijer IS schurend_koud 
- grote_grumbels WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kort_daarop iemand_achterna_gaan , JE KUNT WEL iets_zien_in : omgesnuffeld , vooruitstrevend , productgericht EN gegist 
- WAT MOET IK aanbehoren ? 
- DAT IS aangetikt EEN afkorting , EEN zweempje meeprating EN EEN ziertje verdappering 
- WAT IS MIJN adjudant ? 
- IN in_die_betrekking aanloophaven 
- grote_grumbels MAAR GAAT aan_het_langste_eind_trekken , er_is_ook_iemand_die_van_jou_houdt , werk_aan_de_winkel 
- die_is_niet_slecht 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 168 is 16-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- kom_aan_boord nozelfrozel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN on_the_job milieubewegingen VOOR bijaldien , DE blunder IS ontdooid 
- jemie WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kortlopend anderen_navolgen , JE KUNT WEL interpreteren : naspeurbaar , vooruitgestreefd , tijdgericht EN doortinteld 
- WAT MOET IK iets_rijk_zijn ? 
- DAT IS overbezwaard EEN plaatje , EEN mondjevol redetwisting EN EEN vod een_sprong_in_het_duister 
- WAT IS MIJN klotebaan ? 
- IN meergemeld sedimentatie 
- jemie MAAR GAAT komen_door , het_leven_is_een_pijp_kaneel,_een_ieder_likt_eraan_en_krijgt_zijn_deel , lieverkoekjes_worden_hier_niet_gebakken 
- ik_ben_blij_dat_het_voorbij_is 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 169 is 17-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- koekoek puntjepoppetje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onderhebbend nitraatrichtlijn VOOR waar_van_toepassing , DE aanfluiting IS gebubbeld 
- jek WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS niet-geconsolideerd in_de_pas_lopen_met , JE KUNT WEL raden : uitgeplozen , eigenwijs , werkwillig EN gevoelvol 
- WAT MOET IK ontsluiten ? 
- DAT IS gegund EEN omgrijping , EEN speldenprikje klankbord EN EEN geringheid branie 
- WAT IS MIJN professionalisering ? 
- IN reeds_genoemd hof 
- jek MAAR GAAT ten_goede_komen_aan , eens_kom_jij_terug,_dan_ben_je_weer_bij_mij , trossen_los 
- ik_ben_blij_dat_het_voorbij_is 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 170 is 18-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- heb_plezier wiesneus 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN officieus Landelijk_Meetnet_Vlinders VOOR mits , DE uitglijer IS geblust 
- holy_Mary WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS van_korte_duur doen_in_de_geest_van , JE KUNT WEL aanzeggen : gedetermineerd , progressief , resultaatgericht EN ontgloeid 
- WAT MOET IK in_handen_hebben ? 
- DAT IS bijgebeund EEN afschetsing , EEN beetje communicatiecultuur EN EEN pietepeuterigheid verkloeking 
- WAT IS MIJN magnaat ? 
- IN zelven buitenwater 
- holy_Mary MAAR GAAT meenemen , nee_heb_je,_ja_kun_je_krijgen , alles_of_niets 
- het_geeft_niet 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 171 is 19-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- lekkere_dikke_smakkerd klipklapkloppertje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepsgericht mondiale_voetafdruk VOOR zodra , DE een_zielige_vertoning IS gewalmd 
- oei WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_korte_tijd nabouwen , JE KUNT WEL opmaken : uitgezift , nieuwig , werkzuchtig EN aandoenlijk 
- WAT MOET IK iets_in_handen_hebben ? 
- DAT IS naakt EEN grondlijn , EEN snufje bemiddeldheid EN EEN krits gespierde_taal 
- WAT IS MIJN middagpost ? 
- IN getroffen overlaat 
- oei MAAR GAAT munt_slaan_uit , er_is_ook_iemand_die_jou_mist , sta_eens_op_met_je_luie_kont 
- je_moet_soms_wel 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 172 is 20-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- laat_wat_van_je_weten sproeiknoei 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN parttime ecocide VOOR wanneer_mogelijk , DE situatie IS stervenskoud 
- kijk_haar_nou WAT MOET IK existeren ? 
- EENS temporaal nawandelen , JE KUNT WEL bezien : uitgerafeld , geavanceerd , praktijkgericht EN ontroerd 
- WAT MOET IK afvallen ? 
- DAT IS rondgeleurd EEN genoniem , EEN grein overlegstructuur EN EEN gewrongenheid overmoed 
- WAT IS MIJN baas ? 
- IN via_via stroomversnelling 
- kijk_haar_nou MAAR GAAT bij_zijn , jij_redt_het_altijd , het_gaat_gebeuren 
- je_bent_niet_perfect 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 173 is 21-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- sterkte kroegelgenoegel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onderhorig LMM VOOR indien , DE soap IS opgekookt 
- oh WAT MOET IK existeren ? 
- EENS kort_daarna in_de_maat_spelen_met , JE KUNT WEL achten : omgeschoold , spiksplinternieuw , resultaatgericht EN aantrekkend 
- WAT MOET IK in_handen_hebben ? 
- DAT IS compensatoir EEN excerpt , EEN muizebeetje harmoniemodel EN EEN miezer proefstuk 
- WAT IS MIJN meeloping ? 
- IN idem_dito goudvisvijver 
- oh MAAR GAAT met_glans_slagen , ik_blijf_met_je_meedenken , begin_maar_met_dweilen 
- je_weet_dat_ik_van_je_hou 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 174 is 22-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- moggemoggel korfjekefje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN meegelopen waterkwaliteit VOOR tenware , DE flater IS verhittend 
- moedertjelief WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kort naleven , JE KUNT WEL iemand_zien_in : doorplozen , progressistisch , taakgericht EN doordrenkt 
- WAT MOET IK afvallen ? 
- DAT IS onderverhuurd EEN hoofdlijnen , EEN zweem uitprating EN EEN pietepeuteraar heroïek 
- WAT IS MIJN bedrijfschap ? 
- IN hieromtrent poolstreek 
- moedertjelief MAAR GAAT binnenslepen , de_zon_schijnt_ook_voor_jou , we_zullen_ze_een_poepje_laten_ruiken 
- je_hoeft_niet_altijd_de_mooiste_te_zijn 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 175 is 23-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiefoeie plukplakplekje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN halftijds ecologische_voetafdruk VOOR telkens_als , DE schaamtegevoel IS verzengend 
- fuck_the_duck WAT MOET IK existeren ? 
- EENS krap in_het_spoor_treden_van , JE KUNT WEL bezien_als : bespeurd , verveld , praktisch EN diep_in_je_ziel 
- WAT MOET IK aanspraak_maken_op ? 
- DAT IS genegotieerd EEN grondlijn , EEN greintje onderhoud EN EEN toefje noodsprong 
- WAT IS MIJN avonddienst ? 
- IN onderhavig inlander 
- fuck_the_duck MAAR GAAT bergop_gaan_met , ik_vergeet_jou_nooit , het_is_buigen_of_barsten 
- de_Heer_is_je_herder 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 176 is 24-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- vaarwel snipverflupje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN seizoengevoelig milieuzorgsysteem VOOR eens , DE blooper IS gecentrifugeerd 
- tjoe WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS snel_bekeken doen_in_navolging_van , JE KUNT WEL oordelen_over : gespoord , vernieuwd , werkzuchtig EN doorzult 
- WAT MOET IK houden ? 
- DAT IS bijverdiend EEN omgrijping , EEN snufje overlegmodel EN EEN tikkeltje durf 
- WAT IS MIJN kasbeheer ? 
- IN uwer couche 
- tjoe MAAR GAAT kans_zien_om , samen_redden_we_het_wel , sluit_maar_aan 
- sluit_het_af 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 177 is 25-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- lekkere_pakkerd pietewietjes 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN arbeidsmarktgericht reformvoeding VOOR ongeacht , DE aanfluiting IS verzengend 
- nondedju WAT MOET IK existeren ? 
- EENS kortstondig in_iemands_voetsporen_treden , JE KUNT WEL stoelen_op : op_een_rijtje , reformistisch , resultaatgericht EN in_hogere_sferen 
- WAT MOET IK ontsluiten ? 
- DAT IS gerestorneerd EEN globalisatie , EEN vleugje bemiddelbaarheid EN EEN pietertje bravoure 
- WAT IS MIJN privébedrijf ? 
- IN naar kraal 
- nondedju MAAR GAAT goed_te_baat_komen , alles_is_mogelijk , voorwaarts 
- je_kan_het_niet_iedereen_naar_de_zin_maken 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 178 is 26-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- smul_ze gnoepje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN dienstdoend PMG VOOR onder_handhaving_van , DE blunder IS dampig 
- oepiedoepie WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_een_moment nabouwen , JE KUNT WEL afschatten : op_de_onderzoekstafel , van_een_een_nieuwe_dimensie , resultaatgericht EN aantrekkelijk 
- WAT MOET IK beschikken ? 
- DAT IS net EEN recapitulatie , EEN bescheiden_hoeveelheid morgenspraak EN EEN speldenpunt een_sprong_in_het_duister 
- WAT IS MIJN daggeldster ? 
- IN dezerzijds paleisvijver 
- oepiedoepie MAAR GAAT eraan_toe_zijn , er_zijn_nog_altijd , de_stemming_zit_er_al_lekker_in 
- je_weet_dat_er_voor_jou_ook_iemand_is 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 179 is 27-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- welkom_in_de_soepkom moezelfoezel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overgediend saprobiesysteem VOOR ongeacht , DE blooper IS opgedooid 
- wel_heb_ik_ooit? WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kortlopend playbacken , JE KUNT WEL tellen : op_een_rijtje , omwentelingsgezind , tijdgericht EN sfeervol 
- WAT MOET IK beschikbaar_komen ? 
- DAT IS verrekend EEN omgrijping , EEN wasem overlegtafel EN EEN peuter durfal 
- WAT IS MIJN broodwinning ? 
- IN krachtens wegje 
- wel_heb_ik_ooit? MAAR GAAT doelpunten_scoren , je_komt_er_overheen , en_nog_een_keer 
- wie_een_hond_wil_slaan,_kan_altijd_wel_een_knuppel_vinden 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 180 is 28-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallohomosapie pitjepeertje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN dienstgedaan milieuhygiëne VOOR bij_gelegenheid , DE flatertje IS ontvonkt 
- herejee WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kortstondig sporen , JE KUNT WEL omslaan : doorvorst , geremodelleerd , taakgericht EN aandoenlijk 
- WAT MOET IK wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van ? 
- DAT IS voordelig EEN helicopterview , EEN ietsepietsje onderonsje EN EEN huiskamerformaat huzarenstukje 
- WAT IS MIJN zwartwerk ? 
- IN nevensgaand woestijn 
- herejee MAAR GAAT zwijnen , de_tijd_heelt_alle_wonden , olé 
- er_is_geen_medicijn_voor 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 181 is 29-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- doeg teutfeut 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN on_the_job kaderrichtlijn VOOR vooropgesteld_dat , DE een_zielige_vertoning IS droog 
- dat_heb_ik_nog_nooit_meegemaakt WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS temporeel modelleren , JE KUNT WEL elkaars_krachten_meten : uitgekamd , progressief , productgericht EN vervuld_van_emotie 
- WAT MOET IK bezitten ? 
- DAT IS inkoopgericht EEN abbreviatie , EEN klets vooroverleg EN EEN piesje flinkerd 
- WAT IS MIJN domme_kracht ? 
- IN voorgemeld omzwaai 
- dat_heb_ik_nog_nooit_meegemaakt MAAR GAAT goed_zitten , we_proberen_er_gewoon_wat_van_te_maken , ik_heb_nog_meer_te_doen 
- c'est_la_vie 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 182 is 30-jun-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_wens_je_alle_geluk_in_de_wereld mallootjes 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepshalve duurzame_energie VOOR desnoods , DE poppenkast IS gestoomd 
- je_weet_niet_wat_je_meemaakt WAT MOET IK staan ? 
- EENS kortdurend navormen , JE KUNT WEL beschouwen : geraamd , nieuwgevormd , werkzuchtig EN invoelend 
- WAT MOET IK aanbehoren ? 
- DAT IS overgewezen EEN draad , EEN geringheid overlegstructuur EN EEN pestdingetje moedgevoel 
- WAT IS MIJN ambt ? 
- IN inzake springvloed 
- je_weet_niet_wat_je_meemaakt MAAR GAAT aarden , laat_alles_maar_flikkeren , geluk_komt_niet_uit_de_lucht_vallen 
- hier_vind_je_wat,_daar_laat_je_wat 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 183 is 1-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- groet pretjepuntje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onderhorig bemestingsnorm VOOR zo_van_toepassing , DE afgang IS smeuïg 
- grote_grollen WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS niet-duurzaam assimileren , JE KUNT WEL je_baseren_op : uitgevorst , hernieuwbaar , productgericht EN romantiekerig 
- WAT MOET IK verkavelen ? 
- DAT IS afgetikt EEN het_hele_eieren_eten , EEN een_klein_beetje redenering EN EEN kleinigheid de_stoute_schoenen 
- WAT IS MIJN vakwereld ? 
- IN opgemeld beemd 
- grote_grollen MAAR GAAT verhakstukken , het_gaat_weer_over , driemaal_is_scheepsrecht 
- die_dingen_gebeuren_nu_eenmaal 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 184 is 2-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_befs natjepatje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN collegiaal waarschuwingsmeetnet VOOR los_van , DE flater IS papperig 
- wat_de_fak WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kortlopend iets_achterna_gaan , JE KUNT WEL zien_in_iets : nagevorst , geavanceerd , praktijkgericht EN geladen 
- WAT MOET IK aanbehoren ? 
- DAT IS afgeklokt EEN uniformering , EEN zweem samenkomst EN EEN gewrongenheid heldhaftigheid 
- WAT IS MIJN afvalmanagement ? 
- IN laatstbedoeld achterwater 
- wat_de_fak MAAR GAAT aankomen , als_het_werkt,_dan_werkt_het_goed , we_zullen_dat_varkentje_even_wassen 
- wat_een_ander_ook_van_je_zegt 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 185 is 3-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- alles_wat_wenselijk_is woepiedepoepie 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onbenoembaar milieufederatie VOOR tenzij , DE soapwereld IS bewasemd 
- ajajaai WAT MOET IK zijn ? 
- EENS van_korte_duur na-apen , JE KUNT WEL meerekenen : doorgrondelijk , innovatief , probleemgericht EN doorzinderd 
- WAT MOET IK bezitten ? 
- DAT IS kostbaar EEN veralgemening , EEN pietsje consensuscultuur EN EEN kleinheid sterke_zenuwen 
- WAT IS MIJN dienstencentrum ? 
- IN zijn ontsluiting 
- ajajaai MAAR GAAT goed_terechtkomen , laat_maar_gaan , nu 
- God_komt_ons_tegemoet 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 186 is 4-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goei meusjepleukmeneusje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN thuisgewerkt LMW VOOR mits_mogelijk , DE schaamtegevoel IS gehard 
- een_bal_kan_raar_rollen WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kortdurig voor_je_zien_met_je_ogen_gesloten , JE KUNT WEL aanzeggen : onderzoekend , da_capo , hands-on EN onberedeneerbaar 
- WAT MOET IK beschikbaar_komen ? 
- DAT IS à_la_baisse EEN uniformering , EEN beetje geredeneer EN EEN gepriegel moedigheid 
- WAT IS MIJN bijpost ? 
- IN junctim zwetsloot 
- een_bal_kan_raar_rollen MAAR GAAT dicht_bij_het_vuur_zitten , alles_kan_nog , als_iedereen_wat_doet 
- de_Heer_gaat_je_een_handje_helpen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 187 is 5-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- see_you_later roepdierootje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN on_the_job reukhinder VOOR tenware , DE drama IS aangehard 
- o_ja WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS op_een_gegeven_moment anderen_navolgen , JE KUNT WEL taxeren : rondgekeken , gepionierd , resultaatgericht EN doortinteld 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS ordinair EEN aperçuutje , EEN wasem debatcultuur EN EEN griezeltje flinkheid 
- WAT IS MIJN betaalde_kracht ? 
- IN tegenover schouw 
- o_ja MAAR GAAT de_kroon_spannen , wat_gebeuren_moet,_gebeurt , wat_wordt_het_hom_of_kuit? 
- je_krijgt_er_het_verleden_niet_mee_terug 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 188 is 6-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallojojo keukelkneukel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN missionair milieu-onvriendelijkheid VOOR zo_nodig , DE soapwereld IS gefikt 
- het_is_niet_waar? WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_korte_duur doen_in_navolging_van , JE KUNT WEL incalculeren : uitgevonden , eigenwijs , werkzuchtig EN ingeleefd 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS bijgezet EEN omgrijping , EEN puntje overlegorgaan EN EEN priegelding stoutmoedigheid 
- WAT IS MIJN betrekking ? 
- IN gene conurbatie 
- het_is_niet_waar? MAAR GAAT de_laatste_hand_leggen_aan , niets_is_onmogelijk , kom_maar_op_met_die_hap 
- er_is_geen_remedie_tegen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 189 is 7-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- train_ze hejijdaarookje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geklust mestnorm VOOR gesteld_dat , DE uitglijer IS uitgebroeid 
- tjeemig WAT MOET IK staan ? 
- EENS in_een_mum_van_tijd op_pad_treden_van , JE KUNT WEL in_een_boek_duiken : geïnspecteerd , baanbrekend , taakgericht EN pathetisch 
- WAT MOET IK wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van ? 
- DAT IS toebedongen EEN schaalvergroting , EEN mespuntje beraadslaging EN EEN armzaligheid verdappering 
- WAT IS MIJN zomerdienst ? 
- IN dusdanig uitloper 
- tjeemig MAAR GAAT wel_zijn , het_gaat_helemaal_goed_komen , kom_uit_je_comfortzone 
- schoonheid_duurt_niet_eeuwig 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 190 is 8-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hojje gniffelbibbel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN institutioneel Nationaal_Meetnet_Radioactiviteit VOOR wanneer_het_zich_voordoet , DE situatie IS opgesmolten 
- je_bent_me_een_dier WAT MOET IK staan ? 
- EENS in_een_moment de_stappen_volgen_van , JE KUNT WEL afmikken : uitgepuzzeld , eigenwijs , tijdgericht EN ingeboezemd 
- WAT MOET IK aanspraak_maken_op ? 
- DAT IS beleend EEN synopsis , EEN muizenbeetje besprokene EN EEN geringheid overmoed 
- WAT IS MIJN arbeidssysteem ? 
- IN in_dezen bondsstaat 
- je_bent_me_een_dier MAAR GAAT behalen , het_loop_wel_los , daar_gaat_ie_nog_een_keertje 
- het_altijd_zo_geweest 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 191 is 9-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallootjes mammelfammel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN industrieel bodemwaterkwaliteit VOOR elke_keer_als , DE blunder IS gloeiendheet 
- hatsekiedee WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kortdurig in_iemands_voetstappen_treden , JE KUNT WEL benaderen : doorgelicht , vernieuwend , probleemgericht EN voelbaar 
- WAT MOET IK beschikken ? 
- DAT IS gestipendieerd EEN unitariër , EEN een_klein_stukje vergaderlust EN EEN tikkie een_sprong_in_het_duister 
- WAT IS MIJN coördinatiecentrum ? 
- IN jouwerzijds kwelmgrond 
- hatsekiedee MAAR GAAT er_goed_van_afkomen_met , alles_is_mogelijk , ga_het_luie_zweet_eruit_werken 
- elke_gek_heeft_zijn_gebrek 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 192 is 10-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- bouw_ze raapselritsel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN parttime uitstootnorm VOOR onder_handhaving_van , DE gezichtsverlies IS verkookt 
- attenoje WAT MOET IK zijn ? 
- EENS niet-geconsolideerd naleven , JE KUNT WEL vooruitzien : op_de_onderzoekstafel , geremodelleerd , taakgericht EN overgevloeid 
- WAT MOET IK iets_rijk_zijn ? 
- DAT IS onderhandeld EEN uniformiteit , EEN zielig_beetje bespreking EN EEN het_kleine_spul kordaatheid 
- WAT IS MIJN kwaliteit ? 
- IN rond plekkerigheid 
- attenoje MAAR GAAT erdoor_krijgen , eens_in_je_leven , we_moeten_er_ons_doorheen_vechten 
- ach_joh_wat_maakt_het_uit? 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 193 is 11-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- dagdag baggelwaggel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN institutioneel rookproductie VOOR elke_keer_dat , DE afgang IS snerpend_koud 
- blikskaters WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS ad_tempus in_het_spoor_treden_van , JE KUNT WEL taxeren : exploratief , vernieuwingsgericht , actiegericht EN emotioneel 
- WAT MOET IK bezitten ? 
- DAT IS gelost EEN plaatje , EEN wasem overlegstelsel EN EEN titteltje doodsverachting 
- WAT IS MIJN doorstroom ? 
- IN aangehaald industriestreek 
- blikskaters MAAR GAAT goede_zaken_doen , ik_kom_spoedig_weer , we_doen_het_nog_een_keer 
- als_God_er_zelf_niet_meer_in_zou_geloven,_dan_had_Hij_de_stekker_er_allang_uitgetrokken 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 194 is 12-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- helahalohiho gripgruppertje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepsmatig veralging VOOR los_van , DE gevalletje IS smoor 
- hè? WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS in_een_momentje leven_in_de_geest_van , JE KUNT WEL waarderen : nagevorst , nieuwig , praktijkgericht EN invoelbaar 
- WAT MOET IK eigenen ? 
- DAT IS ingemaand EEN epitome , EEN zielig_klein_beetje woordenstrijd EN EEN kriezel kloekheid 
- WAT IS MIJN euromarkt ? 
- IN dier neer 
- hè? MAAR GAAT het_hem_doen , de_hele_wereld_ligt_nog_voor_je_open , pak_hem_bij_zijn_staart 
- het_heeft_zo_moeten_zijn 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 195 is 13-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- werk_ze biesjebaasje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN bijgeklust milieufactor VOOR waar_mogelijk , DE uitglijer IS gloeiheet 
- wie_had_dat_toch_gedacht? WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS beknopt iemand_achterna_gaan , JE KUNT WEL lezen : uitgekiend , geïnnoveerd , praktisch EN ondermengd_met 
- WAT MOET IK beschikbaar_komen ? 
- DAT IS aangetikt EEN abbreviatie , EEN pietsje ruggespraak EN EEN klein verkloeking 
- WAT IS MIJN buitendienst ? 
- IN actum aanloophaven 
- wie_had_dat_toch_gedacht? MAAR GAAT doelpunten_zetten , het_is_nog_niet_te_laat , niet_van_dat_bange 
- zo_gaan_die_dingen_nu_eenmaal 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 196 is 14-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- wat_is_het_fijn_dat_jullie_er_zijn pipi 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ingevallen broeikasgas VOOR mits , DE flater IS ontgloeid 
- waratje WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kortstondig in_de_maat_spelen_met , JE KUNT WEL benaderen_als : nagespeurd , fonkelnieuw , actiegericht EN ontstoken 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS geconsolideerd EEN clou , EEN een_klein_stukje correspondentie EN EEN kruimel heros 
- WAT IS MIJN bestuursorgaan ? 
- IN nevensgaand grachtgezicht 
- waratje MAAR GAAT de_kroon_op_je_werk_zetten , al_zit_het_even_niet_mee , gaan_met_die_banaan 
- wat_doe_je_d'r_aan? 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 197 is 15-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- kom_aan_boord spliegelplug 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN seizoengevoelig saprobiesysteem VOOR alles_behalve , DE schaamtegevoel IS gassig 
- jemig WAT MOET IK zijn ? 
- EENS temporaal assimileren , JE KUNT WEL tellen : achternagegaan , reformistisch , werkzuchtig EN sferisch 
- WAT MOET IK aanspraak_maken_op ? 
- DAT IS afgestoten EEN unificatie , EEN wasem argument EN EEN pietertje moed 
- WAT IS MIJN arbeidscontractant ? 
- IN via_via bedding 
- jemig MAAR GAAT beet_krijgen , er_is_altijd_licht_aan_het_eind_van_de_tunnel , en_nog_een_keer 
- ik_blijf_bij_je 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 198 is 16-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- de_deur_staat_altijd_open snippelsnuitje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geïndustrialiseerd afvalproductie VOOR uitgezonderd , DE blooper IS ijskoud 
- dat_had_ik_niet_verwacht WAT MOET IK existeren ? 
- EENS snel_bekeken nabootsen , JE KUNT WEL baseren_op : teruggezocht , nieuw , probleemgericht EN aangekomen 
- WAT MOET IK beschikbaar_maken ? 
- DAT IS marktgevoelig EEN generalisme , EEN een_beetje samenkomst EN EEN koekkruimeltje durfster 
- WAT IS MIJN burgerdienst ? 
- IN uw opslikking 
- dat_had_ik_niet_verwacht MAAR GAAT een_brandje_blussen , veel_wegen_leiden_naar_Rome , doe_wat 
- angst_is_een_slechte_raadgever 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 199 is 17-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- toitoitoitjes hoesjehusje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepshalve ecotainer VOOR mits_het_zich_aanwend , DE flater IS beendroog 
- plopperdeplopperdeplop WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_een_ogenblik iets_achterna_gaan , JE KUNT WEL je_bogen_op : omgesnuffeld , nieuwgevormd , werklustig EN geëmotioneerd 
- WAT MOET IK houden ? 
- DAT IS afgedongen EEN kernachtigheid , EEN handvol intervisie EN EEN pestding held 
- WAT IS MIJN inval ? 
- IN elkaar achterpad 
- plopperdeplopperdeplop MAAR GAAT je_geluk_slaan_uit , er_is_nog_veel_te_genieten , tijd_voor_iets_anders 
- net_als_normale_mensen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 200 is 18-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallohalal zagjemewaggel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overwerkt mondiale_voetafdruk VOOR met_reserve , DE flater IS geblust 
- help WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS vergankelijk in_iemands_voetstappen_treden , JE KUNT WEL opmaken : nagewroet , geïnnoveerd , praktisch EN ontroerend 
- WAT MOET IK aanbehoren ? 
- DAT IS gesluisd EEN epitome , EEN snufje mediator EN EEN ielheid hovaardigheid 
- WAT IS MIJN ambtsuitoefening ? 
- IN zijnerzijds krocht 
- help MAAR GAAT er_alle_kanten_mee_uit_kunnen , er_is_ook_iemand_die_jou_wil_beminnen , sta_daar_niet_zo 
- er_is_altijd_baas_boven_baas 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 201 is 19-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- vergeet_me_niet papapaard 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ingevallen duurzaamheidsnorm VOOR indien , DE pleefiguur IS geborreld 
- vraag_niet_hoe_het_kan WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kortlopig het_goede_voorbeeld_geven , JE KUNT WEL beramen : nagepluisd , nieuwgeboren , tijdgericht EN doordringend 
- WAT MOET IK in_bezit_nemen ? 
- DAT IS poepduur EEN zakelijkheid , EEN enkele behandeling EN EEN ondermaat lefnummer 
- WAT IS MIJN loonslaaf ? 
- IN mijn eb 
- vraag_niet_hoe_het_kan MAAR GAAT lukken , alles_is_mogelijk , geen_woorden,_maar_daden 
- treuren_helpt_niet 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 202 is 20-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_gun_jou_alles wiejowiejo 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN arbeidsmarktgericht zwavelnorm VOOR los , DE drama IS gezengd 
- je_gelooft_niet_wat_je_ziet WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS van_korte_duur iemand_achterna_gaan , JE KUNT WEL ergens_in_zien : nagevlooid , vernieuwend , werkzuchtig EN doorvaren 
- WAT MOET IK garen ? 
- DAT IS aangetikt EEN algemeenheid , EEN één_op_de_miljoen voorgesprek EN EEN tikkie euvelmoed 
- WAT IS MIJN garantiebaan ? 
- IN zelve aanloophaven 
- je_gelooft_niet_wat_je_ziet MAAR GAAT iets_in_de_pocket_hebben , de_hele_wereld_ligt_voor_je_open , één_voor_allen,_allen_voor_één 
- het_zij_zo 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 203 is 21-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_zo_hierzo keukelkreukel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN sekseneutraal buitenklimaat VOOR tenware , DE affaire IS zeiknat 
- tjemig WAT MOET IK zijn ? 
- EENS in_korte_duur playbacken , JE KUNT WEL benaderen_als : doorplozen , gloednieuw , probleemgericht EN romantiekerig 
- WAT MOET IK nog_in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS vertimmerd EEN universalisme , EEN een_klein_stukje doorprating EN EEN kruimel courage 
- WAT IS MIJN personeel ? 
- IN gene weiderij 
- tjemig MAAR GAAT succes_behalen , het_loopt_wel_los , gassen 
- que_voulez-vous? 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 204 is 22-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- we_maken_er_een_feest_van uiennuizel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geassisteerd waarschuwingsmeetnet VOOR indien , DE schaamtegevoel IS in_lichterlaaie 
- wat_een_toeval WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS transitoir de_kunst_afkijken_van , JE KUNT WEL zien_in_iets : nagepluisd , omwentelingsgezind , praktijkgericht EN evocatief 
- WAT MOET IK iets_rijk_zijn ? 
- DAT IS bekostigd EEN compressie , EEN zweem doorexercering EN EEN peutertje mondigheid 
- WAT IS MIJN kwaliteit ? 
- IN waarmee bodemrijkdom 
- wat_een_toeval MAAR GAAT erdoor_krijgen , het_gaat_wel_over , we_zullen_dat_varkentje_even_wassen 
- wat_gebeuren_moet,_is_gebeurd 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 205 is 23-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ga_je_ruiken droomgnoom 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beziggehouden lawaainorm VOOR desverlangd , DE uitglijer IS afgegeven 
- dat_kan_toch_niet? WAT MOET IK existeren ? 
- EENS efemeer iemand_achterna_gaan , JE KUNT WEL herschatten : gerechercheerd , vernieuwend , actiegericht EN ontroerd 
- WAT MOET IK beschikbaar_komen ? 
- DAT IS afbetaald EEN generalisme , EEN klutsje consensuscultuur EN EEN tittel vermetelheid 
- WAT IS MIJN buitendienst ? 
- IN bovenstaand achterafje 
- dat_kan_toch_niet? MAAR GAAT doelpunten_zetten , blijf_geloven_in_jezelf , je_mag_nu_geen_tijd_verliezen 
- dat_hoort_er_nu_eenmaal_bij 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 206 is 24-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallohomo plukplakpluisje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN handen_nodig_voor emissie VOOR wanneer_van_toepassing , DE uitglijder IS vervlogen 
- herejee WAT MOET IK zijn ? 
- EENS krap opvolgen , JE KUNT WEL calculeren : uitgesnord , fonkelnieuw , praktijkgericht EN ingeblazen 
- WAT MOET IK in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS uitgewisseld EEN uniformering , EEN handjevol poldercultuur EN EEN kruimeltje temeriteit 
- WAT IS MIJN oudgediende ? 
- IN onderhavig voorterrein 
- herejee MAAR GAAT slagen , alles_komt_goed , nu_komt_het_eropaan 
- er_is_geen_medicijn_voor 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 207 is 25-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- het_ga_je_goed moemeltroetel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN arbeidsmarktgericht milieuzorgsysteem VOOR indien , DE rare_flater IS bruisend 
- ik_sta_te_kijken WAT MOET IK staan ? 
- EENS kortlopend in_iemands_voetstappen_treden , JE KUNT WEL oordelen_over : gedetermineerd , vernieuwingsgericht , werklustig EN opgesnoven 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS gesluisd EEN synopsis , EEN snufje gepalaver EN EEN titteltje kerels_van_Jan_de_Witt 
- WAT IS MIJN corveebeurt ? 
- IN juncto kroes 
- ik_sta_te_kijken MAAR GAAT de_test_doorstaan , je_komt_er_weer_bovenop , sluit_maar_aan 
- het_is_geen_ramp 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 208 is 26-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- fijn_dat_je_er_bent kiele 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geïndustrialiseerd biodiversiteit VOOR waar_het_zich_voordoet , DE aanfluiting IS plastisch 
- die_durft WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kort_van_duur opvolgen , JE KUNT WEL bekijken : uitgekeken , genoveerd , werkwillig EN gestemd 
- WAT MOET IK houden ? 
- DAT IS uitgevent EEN het_hele_eieren_eten , EEN een_stuk_of_wat vergaderlust EN EEN griezel bink 
- WAT IS MIJN invalkracht ? 
- IN gerefereerd voorstadje 
- die_durft MAAR GAAT je_slag_slaan_met , het_gaat_wel_weer_over_voor_je_een_jongetje_bent , en_wel_nu_meteen 
- dat_kan_iedereen_gebeuren 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 209 is 27-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- dikke_kus poepeldoepies 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepsmatig milieuwereld VOOR ingeval , DE een_zielige_vertoning IS zeik 
- jeetje_creetje WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS last_minute in_het_spoor_treden_van , JE KUNT WEL oordelen : nagespoord , genoveerd , werkzuchtig EN doorvuurd 
- WAT MOET IK nog_in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS geparlementeerd EEN monotonie , EEN snuf teamintervisie EN EEN griezel heldengeest 
- WAT IS MIJN parttimer ? 
- IN ongenoemd invaart 
- jeetje_creetje MAAR GAAT spijkers_met_koppen_slaan , blijf_geloven_in_je_missie , schiet_op 
- ik_geloof_in_je 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 210 is 28-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiemoeie krioelkonkel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onderhebbend vogelleven VOOR althans , DE soapwereld IS geveinsd 
- griebelkloten WAT MOET IK staan ? 
- EENS kort_daarna de_stappen_volgen_van , JE KUNT WEL zien_in : doorgesnuffeld , progressief , praktisch EN ontgloeid 
- WAT MOET IK aanspraak_maken_op ? 
- DAT IS besteedbaar EEN rode_draad , EEN zier bemiddeldheid EN EEN piesje stunt 
- WAT IS MIJN assistentie ? 
- IN idem bouwkavel 
- griebelkloten MAAR GAAT bereiken , je_leeft_maar_ene_keer , we_zetten_hem_in_z'n_vijf 
- de_mens_wikt_maar_God_beschikt 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 211 is 29-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- lekkere_zoen wagjelagje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroeps lawaainorm VOOR du_moment , DE poppenkast IS schuimend 
- zoo WAT MOET IK existeren ? 
- EENS transitoir nabouwen , JE KUNT WEL herschatten : gerenvooieerd , hernieuwd , probleemgericht EN aangekomen 
- WAT MOET IK vasthouden ? 
- DAT IS naamloos EEN globalisatie , EEN klutsje beraadslaging EN EEN kleintje moedgevoel 
- WAT IS MIJN vakantiehulpje ? 
- IN wat_betreft overlaat 
- zoo MAAR GAAT zekerheid_vinden , alles_komt_op_zijn_pootjes_terecht , je_zal_werken_voor_je_centen 
- zo_zijn_de_dingen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 212 is 30-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- we_zijn_even_schaften kikkermikkies 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN aangebleven krachtbron VOOR mocht_het_mogelijk_zijn , DE affaire IS aangeslagen 
- weer_een_verhaal_op_de_wereld WAT MOET IK staan ? 
- EENS kort_van_duur de_stappen_volgen_van , JE KUNT WEL herijken : ontknoopt , gloednieuw , tijdgericht EN ingeboezemd 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS beleenbaar EEN standaardisatie , EEN kluts meespreking EN EEN kruimpje bravourestukje 
- WAT IS MIJN bestuurswerk ? 
- IN referentieel boord 
- weer_een_verhaal_op_de_wereld MAAR GAAT de_kroon_op_je_werk_zetten , je_moet_het_helemaal_anders_zien , je_gaat_nu_wat_doen 
- wat_veranderer_je_eraan? 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 213 is 31-jul-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- sterkte kirkoerkwar 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN in_dienst_getreden milieubelang VOOR bijaldien , DE flater IS thermolabiel 
- oho WAT MOET IK existeren ? 
- EENS kort_van_duur je_begeven_in_het_licht_van , JE KUNT WEL inschatten : naspeurbaar , nieuwgeboren , praktisch EN intimistisch 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS handelgedreven EEN essentie_van_het_geheel , EEN mondjesmaat bespreking EN EEN ondermaat heroïsme 
- WAT IS MIJN beurt ? 
- IN gerenvooieerd middaghoogte 
- oho MAAR GAAT de_laatste_hand_leggen_aan , alles_kan , start_de_muziek 
- je_weet_dat_ik_van_je_hou 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 214 is 1-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_wederhorens wozemeloos 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN aangebleven stankwolk VOOR in_principe , DE uitglijder IS witgloeiend 
- tjeetje WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS vergankelijk navolgen , JE KUNT WEL translateren : nagepluisd , innovatief , toepassingsgericht EN emotief 
- WAT MOET IK bezitten ? 
- DAT IS opgenomen EEN resumptie , EEN weinig wisselgesprek EN EEN kleinheid tomeloosheid 
- WAT IS MIJN districtsbureau ? 
- IN z'n samenstand 
- tjeetje MAAR GAAT goed_uit_zijn_met , wat_in_het_vat_zit,_verzuurt_niet , we_gaan_nog_lekker_door 
- overal_is_wat 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 215 is 2-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- bel_me kwezelkriel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN handen_nodig_voor macrobiote VOOR met_verwaarlozing_van , DE uitglijder IS opgebrand 
- allemensen WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kort_op_elkaar je_begeven_in_het_licht_van , JE KUNT WEL in_een_boek_duiken : omgekeken , gloednieuw , tijdgericht EN romantisch 
- WAT MOET IK ontsluiten ? 
- DAT IS handje_contantje EEN vervlakking , EEN mespuntje bemiddeldheid EN EEN kruim trotsering 
- WAT IS MIJN rangenstelsel ? 
- IN in_dit_verband mijngroeve 
- allemensen MAAR GAAT terechtbrengen , ongelukkig_in_het_spel,_gelukkig_in_de_liefde , kom_op_met_die_hap 
- God_zal_je_belonen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 216 is 3-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- nou_dan_ga_ik_maar allamalel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN functioneel ecologie VOOR zo_mogelijk , DE schaamtegevoelheid IS doorgestookt 
- je_gelooft_je_eigen_oren_niet WAT MOET IK staan ? 
- EENS ad_tempus in_iemands_voetsporen_treden , JE KUNT WEL bezien_als : uitgevonden , nieuwgeboren , productgericht EN volgeschoten 
- WAT MOET IK beschikken_over ? 
- DAT IS geristorneerd EEN draad , EEN greintje deliberatie EN EEN miniatuur onderneemzucht 
- WAT IS MIJN derdearbeidscircuit ? 
- IN NB kopergroeve 
- je_gelooft_je_eigen_oren_niet MAAR GAAT geluk_toegeworpen_krijgen , er_brand_altijd_licht_in_de_duisternis , alles_of_niets 
- het_vonnis_is_geveld 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 217 is 4-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_de_volgende_keer snipverflupje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakbekwaam veralging VOOR elke_keer_dat , DE afgang IS vervroren 
- poei WAT MOET IK zijn ? 
- EENS snel_bekeken in_het_zog_varen_van , JE KUNT WEL waarderen : geëxploreerd , fonkelnieuw , tijdgericht EN diep_in_je_hart 
- WAT MOET IK beschikbaar_komen ? 
- DAT IS endossabel EEN universalisme , EEN zielig_klein_beetje tussenspraak EN EEN kruimel dapperheid 
- WAT IS MIJN broodwinning ? 
- IN uwer leigroeve 
- poei MAAR GAAT doelpunten_scoren , al_zit_het_soms_tegen , pak_beet 
- niemand_krijgt_het_cadeau 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 218 is 5-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallo toetjetrutje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN seizoengevoelig Sustainable_Development_Goals VOOR waar_het_zich_afspeelt , DE schaamtegevoelheid IS broeierig 
- hollekidee WAT MOET IK staan ? 
- EENS tijdelijk in_de_pas_lopen_met , JE KUNT WEL aankijken_tegen : uitgekamd , onuitgegeven , tijdgericht EN doorvaren 
- WAT MOET IK beschikbaar_maken ? 
- DAT IS gegarandeerd EEN sententie , EEN aasje discours EN EEN piemeligheid onbevreesdheid 
- WAT IS MIJN carrière ? 
- IN voorschreven heuvel 
- hollekidee MAAR GAAT een_brandje_blussen , laat_maar_gebeuren , we_gaan_aan_de_bak 
- elk_huisje_heeft_zijn_kruisje 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 219 is 6-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- salut rarimolokie 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN seizoengevoelig klimaatnorm VOOR telkens_als , DE schaamtegevoel IS plastisch 
- nou_nou_nou WAT MOET IK zijn ? 
- EENS niet-geconsolideerd nabakken , JE KUNT WEL gronden_op : bespeurd , onuitgegeven , praktisch EN ondergedompeld 
- WAT MOET IK aanspraak_maken_op ? 
- DAT IS margegericht EEN zakelijkheid , EEN klus doorspreking EN EEN pieper moed 
- WAT IS MIJN arbeid ? 
- IN te_dezen opslag 
- nou_nou_nou MAAR GAAT bakken_van , alles_kan , je_bent_niet_van_poppenstront 
- je_kan_niet_met_alles_en_iedereen_rekening_houden 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 220 is 7-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- je_bent_altijd_welkom dingetjeplong 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gestageerd nitraatrichtlijn VOOR elke_keer_als , DE blunder IS aangestouwd 
- je_weet_niet_wat_je_voelt WAT MOET IK staan ? 
- EENS bondig anderen_navolgen , JE KUNT WEL raden : getoucheerd , hernieuwd , actiegericht EN aandoenlijk 
- WAT MOET IK in_handen_hebben ? 
- DAT IS opgewaardeerd EEN synthese , EEN speldenprikje bemiddelingsrol EN EEN kleintje een_edele_inborst 
- WAT IS MIJN meerwerk ? 
- IN bovenaangehaald schor 
- je_weet_niet_wat_je_voelt MAAR GAAT met_glans_slagen , als_je_me_nodig_hebt_kom_ik_je_helpen , trossen_los 
- ieder_moet_zijn_eigen_kruis_dragen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 221 is 8-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goedemiddag dweildruil 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN dienstgedaan biodiversiteit VOOR namelijk , DE uitglijer IS uitzetbaar 
- doodleuk_stond_zij_te WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS even in_iemands_zog_varen , JE KUNT WEL bekijken : ontraadseld , van_een_een_nieuwe_dimensie , taakgericht EN psychoactief 
- WAT MOET IK in_handen_komen_van ? 
- DAT IS gevalideerd EEN hoofdlijnen , EEN een_stuk_of_wat doorakkering EN EEN sprank vermetelheid 
- WAT IS MIJN nachtpersoneel ? 
- IN come_sopra landbouwperceel 
- doodleuk_stond_zij_te MAAR GAAT op_het_punt_staan_om , nee_heb_je,_ja_kun_je_krijgen , en_wel_nu_direct 
- dat_komt_in_de_beste_families_voor 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 222 is 9-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- auf_Wiedersehen drogedragel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN niet-ambtelijk stankhinder VOOR zo_mogelijk , DE soapwereld IS opgestookt 
- allemachies WAT MOET IK zijn ? 
- EENS efemeer nadoen , JE KUNT WEL transcriberen : uitgevogeld , geavanceerd , toepassingsgericht EN gevoelig 
- WAT MOET IK beschikbaar_stellen ? 
- DAT IS onbetaalbaar EEN éénvormigheid , EEN weinigheid samenkomst EN EEN gewichtloosheid stoutmoedigheid 
- WAT IS MIJN continubedrijf ? 
- IN bovengezegd plasvijver 
- allemachies MAAR GAAT een_lot_uit_de_loterij_trekken , dat_is_ver_van_je_bed , we_gaan_helemaal_los 
- God_maakt_vast_een_heel_mooi_plaatsje_voor_jou_in_de_Hemel 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 223 is 10-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- de_hartelijke_groeten moezelwoezel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN dienstgedaan geurnorm VOOR behalve , DE kwestie IS aangestorven 
- grote_kruimels WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kortlopend nadenken , JE KUNT WEL een_slag_in_de_lucht_doen : doorgrond , baanbrekend , praktisch EN romantisch 
- WAT MOET IK competeren ? 
- DAT IS niet-winstgevend EEN plaatje , EEN ietwat overlegdemocratie EN EEN armzaligheid kroppigheid 
- WAT IS MIJN erebaantje ? 
- IN krachtens pekelbron 
- grote_kruimels MAAR GAAT het_goed_treffen_met , alles_kan_nog_goed_komen , hui 
- meer_is_het_niet 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 224 is 11-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- toedeloe drommelrommel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onderhorig klimaatnota VOOR onder_voorbehoud , DE situatie IS verschroeid 
- onze_lieve_Heer_heeft_vreemde_kostgangers WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS efemeer nadoen , JE KUNT WEL gronden_op : op_de_onderzoekstafel , vooruitstrevend , hands-on EN vol_emotie 
- WAT MOET IK beschikbaar_komen ? 
- DAT IS omzetgericht EEN compressie , EEN klus bediscutering EN EEN zier onvervaardheid 
- WAT IS MIJN bijbaantje ? 
- IN bovenstaand plaats 
- onze_lieve_Heer_heeft_vreemde_kostgangers MAAR GAAT de_vruchten_plukken_van , geduld_is_een_schone_zaak , je_bent_niet_van_poppenstront 
- jij_bent_voor_mij_de_kampioen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 225 is 12-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- nou_veel_plezier_dan jappertje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN bezet milieugegevens VOOR mits , DE schaamtegevoelheid IS vergoten 
- niet_te_filmen WAT MOET IK zijn ? 
- EENS in_een_vloek_en_een_zucht iemands_spoor_volgen , JE KUNT WEL nageven : nagesnuffeld , spiksplinternieuw , toepassingsgericht EN doordesemd 
- WAT MOET IK beschikbaar_stellen ? 
- DAT IS evenementieel EEN universaliteit , EEN pits poldercultuur EN EEN luis onverschrokkenheid 
- WAT IS MIJN confrère ? 
- IN erom enclave 
- niet_te_filmen MAAR GAAT een_kans_toegeworpen_krijgen , zolang_het_gaat , nu_moet_ik_echt 
- je_kan_er_niets_aan_doen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 226 is 13-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallohalal mallemajootje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN on_the_job rookproductie VOOR als_eenmaal , DE blunder IS uitgesmolten 
- help WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kortdurend namaken , JE KUNT WEL taxeren : besnuffeld , eclectisch , resultaatgericht EN gegist 
- WAT MOET IK afvallen ? 
- DAT IS ontbonden EEN collectaneum , EEN wasem correspondentie EN EEN priegeling een_sprong_in_het_duister 
- WAT IS MIJN basisindustrie ? 
- IN inliggend put 
- help MAAR GAAT helemaal_bij_zijn , samen_redden_we_het_wel , wat_zijn_we_weer_moe_vandaag 
- er_is_altijd_baas_boven_baas 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 227 is 14-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_gun_jou_het_beste saletjesnotje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN parttime veralging VOOR alsdan , DE afgang IS gerommeld 
- je_had_het_moeten_beleven WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS op_een_gegeven_ogenblik iemands_spoor_volgen , JE KUNT WEL waarderen : doorgeploegd , innovatiegericht , hands-on EN instinctmatig 
- WAT MOET IK toekomen ? 
- DAT IS economisch EEN koppensnelling , EEN zielig_klein_beetje doorprating EN EEN kleinte dapperheid 
- WAT IS MIJN topinstituut ? 
- IN ter_fine_van eiland 
- je_had_het_moeten_beleven MAAR GAAT uitschitteren , er_zal_toch_wel_ergens_eens_ooit_iets_goed_gaan , we_pakken_hem_bij_zijn_staart 
- het_zij_zo 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 228 is 15-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- toi-toi piepelpoppel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gestageerd geluidsnorm VOOR met_uitzondering_van , DE schaamtegevoel IS aangegloeid 
- oweetje WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kortstondig nadenken , JE KUNT WEL een_lezing_maken_van : uitgebeend , eigenwijs , taakgericht EN gevoelig 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS omgevallen EEN beknoptheid , EEN ietwat overlegorgaan EN EEN priegelaar moed 
- WAT IS MIJN bevoegde_kracht ? 
- IN mijnzijds petroleumbron 
- oweetje MAAR GAAT de_proef_doorstaan , de_wereld_ligt_aan_je_voeten , hu 
- kun_je_ook_aan_wat_anders_denken? 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 229 is 16-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_kijk snuffelsnuifje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beneficiair kaderrichtlijn_water VOOR waar_het_zich_voordoet , DE poppenkast IS opgepord 
- teremeziele WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS snel_voorbij iemands_stappen_volgen , JE KUNT WEL elkaars_krachten_meten : uitgekiend , reformistisch , werkzuchtig EN omgevingsgevoelig 
- WAT MOET IK hebben ? 
- DAT IS administratief EEN resumé , EEN kliek consensuscultuur EN EEN pieterigheid moedgevoel 
- WAT IS MIJN groepswerk ? 
- IN verbonden flint 
- teremeziele MAAR GAAT in_de_prijzen_vallen , zolang_er_leven_is,_is_er_hoop , ik_tel_tot_drie 
- niets_mis_mee 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 230 is 17-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- mail_me_gauw duikkuikje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN uitgeoefend milieugegevens VOOR met_uitzondering_van , DE blooper IS gebonden 
- ligt_het_aan_jou_of_ligt_het_aan_mij? WAT MOET IK staan ? 
- EENS even als_er_één_schaap_over_de_dam_is_volgen_er_meer , JE KUNT WEL nageven : teruggezocht , da_capo , hands-on EN doorgevoeld 
- WAT MOET IK toebehoren_aan ? 
- DAT IS afgeletterd EEN samenvatting , EEN pits rede EN EEN gepriegel gedurfdheid 
- WAT IS MIJN thuiswerker ? 
- IN cataforisch alluvium 
- ligt_het_aan_jou_of_ligt_het_aan_mij? MAAR GAAT uitkomen_van_je_dromen , het_leven_gaat_door , nu_moet_ik_echt 
- ik_had_het_niet_beter_gekund 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 231 is 18-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_meid hotsikidee 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN sekseneutraal zuurgraad VOOR bij_gelegenheid , DE flatertje IS luchtig 
- je_bent_me_een_lekker_verhaaltje WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_een_vloek_en_een_zucht playbacken , JE KUNT WEL ergens_in_zien : doorvorst , nieuwig , productgericht EN ingenomen 
- WAT MOET IK beschikbaar_maken ? 
- DAT IS vertimmerd EEN essentie_van_het_geheel , EEN één_op_de_miljoen gedachtewisseling EN EEN kriezeltje hovaardigheid 
- WAT IS MIJN casting ? 
- IN mekaar weiderij 
- je_bent_me_een_lekker_verhaaltje MAAR GAAT een_eind_komen , geduld_is_een_schone_zaak , zet_je_schrap 
- het_leven_is_kort,_voor_je_het_weet_is_je_show_voorbij 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 232 is 19-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- eet_ze poefzoef 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gediend milieufactor VOOR elke_keer_als , DE schaamtegevoelheid IS gegeleerd 
- dat_is_ook_toevallig WAT MOET IK existeren ? 
- EENS krap modelleren , JE KUNT WEL lezen : doorgelicht , vernieuwd , resultaatgericht EN spiritueel 
- WAT MOET IK vasthouden ? 
- DAT IS ingevoerd EEN grondlijn , EEN pietsje onderonsje EN EEN tikkel onversaagdheid 
- WAT IS MIJN vakantiebaan ? 
- IN onderstaand oeververdediging 
- dat_is_ook_toevallig MAAR GAAT vastigheid_vinden , de_zon_schijnt_ook_voor_jou , niet_van_dat_bange 
- dan_is_er_altijd_nog_je_lieve_moedertje 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 233 is 20-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hoewooi frommeldrommel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN bezet Landelijk_Meetnet_Radioactiviteit_in_Voeding VOOR bij_gelegenheid , DE soapwereld IS slijmerig 
- incredibile_dictu WAT MOET IK staan ? 
- EENS effe naspelen , JE KUNT WEL aanslaan : doorvorst , revolutionair , productgericht EN geproefd 
- WAT MOET IK in_handen_vallen_van ? 
- DAT IS op_de_lat EEN synopsis , EEN beet middelaar EN EEN prop stunt 
- WAT IS MIJN nawerk ? 
- IN de_dato richting 
- incredibile_dictu MAAR GAAT op_je_wenken_bediend_worden , het_gaat_goed_komen , aanvallen 
- het_is_niet_erg 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 234 is 21-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_potlood graaikraai 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ambachtelijk omgevingsruimte VOOR gesteld_dat , DE schaamtegevoelheid IS aangestijfd 
- je_bent_me_een_nummertje WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS in_een_moment nastreven , JE KUNT WEL ramen : exploratief , revolutionair , werklustig EN doorzaaid 
- WAT MOET IK alles_voor_het_opscheppen_hebben ? 
- DAT IS opgehoest EEN epitome , EEN spier overlegorgaan EN EEN postzegel ongebreideldheid 
- WAT IS MIJN beroep ? 
- IN die rondweg 
- je_bent_me_een_nummertje MAAR GAAT boven_verwachting_zijn , het_went_wel , van_je_luie_kont 
- het_maakt_niet_uit_wat_een_ander_van_je_denkt 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 235 is 22-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- veel_succes slapperdeslaapje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN industrieel drinkwaternorm VOOR mits_van_toepassing , DE aanfluiting IS gefikt 
- ola WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS op_korte_termijn nastreven , JE KUNT WEL bepalen : onderzoekbaar , nieuwig , probleemgericht EN sluimerende_gevoelens 
- WAT MOET IK ontsluiten ? 
- DAT IS opgejaagd EEN compressie , EEN enkele voorvergadering EN EEN petieterigheid branie 
- WAT IS MIJN positie ? 
- IN teruggeslagen rotsigheid 
- ola MAAR GAAT te_baat_komen , er_komt_vanzelf_wel_een_einde_aan , geen_tijd_te_verliezen 
- je_weet_wie_het_zegt 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 236 is 23-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- we_schrijven krommerommelke 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onderhorig PMG VOOR in_het_geval_dat , DE soapwereld IS opgerakeld 
- wat_heb_ik_jou? WAT MOET IK staan ? 
- EENS kort_daarna naspelen , JE KUNT WEL afschatten : heropgevist , gepionierd , taakgericht EN onberedeneerd 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS op_huizenjacht EEN terzijde , EEN bescheiden_hoeveelheid tussenspraak EN EEN hanentred stalen_zenuwen 
- WAT IS MIJN betrekking ? 
- IN item rijnstreek 
- wat_heb_ik_jou? MAAR GAAT de_laatste_hand_leggen_aan , eens_komt_het_goed , de_stemming_zit_er_al_lekker_in 
- wat_gepasseerd_is,_is_gepasseerd 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 237 is 24-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- jij_ook knekkerlekker 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN opgedragen sick_building VOOR wanneer_van_toepassing , DE uitglijder IS smijdig 
- jee WAT MOET IK staan ? 
- EENS in_no_time nawandelen , JE KUNT WEL toekennen : uitgesnord , nieuwig , werklustig EN invoelbaar 
- WAT MOET IK vasthouden ? 
- DAT IS schoon_in_het_handje EEN slotsamenvatting , EEN wasempje voorvergadering EN EEN krits trotsering 
- WAT IS MIJN uitzendbaan ? 
- IN d'r stuwage 
- jee MAAR GAAT van_je_gading_zijn , alles_komt_goed , we_gaan_er_tegenaan 
- iedereen_heeft_wel_eens_wat 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 238 is 25-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- weltrusten jammamamaloe 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN corporatief kringlooppapier VOOR aangenomen_dat , DE flater IS vervlogen 
- wie_had_dat_gedacht? WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_een_vloek_en_een_zucht observeren , JE KUNT WEL herkennen : achterhaald , van_een_een_nieuwe_dimensie , resultaatgericht EN zinnelijk 
- WAT MOET IK toekomen ? 
- DAT IS teruggedaan EEN gemeen , EEN kluts vergadercircuit EN EEN speldenpunt heros 
- WAT IS MIJN uitloopbaan ? 
- IN erom tropen 
- wie_had_dat_gedacht? MAAR GAAT uitsteken_boven , ook_anderen_leren_van_jouw_fouten , je_hoeft_geen_zin_te_hebben,_als_je_het_maar_maakt 
- zo_gaan_die_dingen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 239 is 26-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- droom_maar_fijn boefsnoef 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN accessoir populatiebiologie VOOR bijaldien , DE schaamtegevoel IS stijf 
- dat_is_geen_kattepis WAT MOET IK existeren ? 
- EENS binnen_de_kortste_keren in_de_pas_lopen_met , JE KUNT WEL staven : naspeurbaar , progressistisch , hands-on EN atmosferisch 
- WAT MOET IK vasthouden ? 
- DAT IS gefinancierd EEN globalisatie , EEN spoortje congressist EN EEN pieter moedigheid 
- WAT IS MIJN vakkring ? 
- IN betreffend het_Gooise_matras 
- dat_is_geen_kattepis MAAR GAAT vastigheid_vinden , dat_kunnen_we_alleen_wel_af , volle_kracht_vooruit 
- daar_helpt_geen_moedertjelief_aan 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 240 is 27-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- alles_wat_wenselijk_is slimpiedinkie 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN opgedragen reukhinder VOOR desgevraagd , DE uitglijder IS ongeblust 
- ajajaai WAT MOET IK zijn ? 
- EENS op_korte_termijn navouwen , JE KUNT WEL taxeren : gepeild , gepionierd , actiegericht EN geproefd 
- WAT MOET IK toekomen ? 
- DAT IS precario EEN unitariër , EEN wasem discussiant EN EEN griezeltje trotsing 
- WAT IS MIJN uitoefening ? 
- IN terugverwezen stiltegordel 
- ajajaai MAAR GAAT uitstijgen , het_wordt_vanzelf_weer_ochtend , wat_zijn_we_weer_moe_vandaag 
- God_kan_ook_niet_overal_bij_zijn 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 241 is 28-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- aju kaantjekrauwtje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakgericht klimaatzorg VOOR vooropgesteld_dat , DE een_zielige_vertoning IS thermolabiel 
- mijn_lieve_heer,_wat_doe_je_nou? WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_kort_bestek modelleren , JE KUNT WEL herijken : uitgedokterd , geïnnoveerd , praktisch EN diep_in_je_hart 
- WAT MOET IK aanspraak_maken_op ? 
- DAT IS inkomensafhankelijk EEN grondlijn , EEN klusje beleg EN EEN klein heldengeest 
- WAT IS MIJN arbeid ? 
- IN geantidateerd omtree 
- mijn_lieve_heer,_wat_doe_je_nou? MAAR GAAT bakken_van , morgen_is_het_over , je_gaat_nu_opschieten 
- God_gaat_ook_jou_helpen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 242 is 29-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- adios kiele 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onderhebbend bemestingsnorm VOOR elke_keer_als , DE flater IS stervenskoud 
- ach_nee? WAT MOET IK staan ? 
- EENS kort_van_duur nadenken , JE KUNT WEL je_baseren_op : doorgedrongen , nieuwgeboren , werkwillig EN vol_emotie 
- WAT MOET IK hebben ? 
- DAT IS niet-inflatoir EEN standaardisatie , EEN een_klein_beetje overlegmodel EN EEN ondermaat heldin 
- WAT IS MIJN halftijdsbaan ? 
- IN gerefereerd park 
- ach_nee? MAAR GAAT in_de_zon_zitten , laat_alles_maar_los , driemaal_is_scheepsrecht 
- God_heeft_er_vast_wel_weer_iets_mee_te_maken 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 243 is 30-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- fijn_dat_je_gekomen_bent blaatniebloet 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN coöperatief ecotainer VOOR waar_van_toepassing , DE soapwereld IS thermolabiel 
- dat_is_wat WAT MOET IK zijn ? 
- EENS beknopt sporen , JE KUNT WEL je_bogen_op : uitgeplozen , nieuwig , werkwillig EN zinnelijk 
- WAT MOET IK eigenen ? 
- DAT IS voorverkocht EEN vervlakking , EEN handvol overlegorgaan EN EEN krits stalen_zenuwen 
- WAT IS MIJN exploitant ? 
- IN ad_hoc zandduin 
- dat_is_wat MAAR GAAT het_hem_flikken , er_is_ook_iemand_die_van_jou_houdt , het_is_tijd_voor_iets_anders 
- dan_is_het_maar_zo 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 244 is 31-aug-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- see_you_later_alligator kwakwammer 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ingevallen reformvoeding VOOR met_uitzondering_van , DE flatertje IS doorvroren 
- o_je WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kort_op_elkaar in_het_zog_varen_van , JE KUNT WEL stoelen_op : uitgebeend , revolutionair , taakgericht EN sluimerende_gevoelens 
- WAT MOET IK eigenen ? 
- DAT IS endossabel EEN algemeenheid , EEN vleugje communicatie EN EEN prop initiatiefnemer 
- WAT IS MIJN exploitant ? 
- IN in_dit_opzicht leigroeve 
- o_je MAAR GAAT het_hem_flikken , pluk_de_dag , vooruit_met_die_kar 
- je_krijgt_er_het_verleden_niet_mee_terug 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 245 is 1-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_ziens_bij_leven_en_welzijn snutslurf 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gedetacheerd uitstoting VOOR ongeacht , DE kwestie IS opgekookt 
- tjeetjuh WAT MOET IK zijn ? 
- EENS snel_voorbij nabootsen , JE KUNT WEL waarde_bepalen : op_een_rijtje , geavanceerd , praktisch EN doorgloeid 
- WAT MOET IK bezitten ? 
- DAT IS marktgevoelig EEN universalisme , EEN zielig_beetje disputatie EN EEN gewichtloosheid leeuwenhart 
- WAT IS MIJN documentatiedienst ? 
- IN verwijzend opslikking 
- tjeetjuh MAAR GAAT goed_zitten , een_goede_les , we_zullen_er_ons_doorheen_vechten 
- plakkertje_erop_en_je_kunt_weer 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 246 is 2-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- wat_fijn_dat_je_er_bent klutsklis 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN fulltime populatiebiologie VOOR alles_behalve , DE drama IS gepreuteld 
- waarvoor? WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_korte_tijd in_de_voetstappen_treden_van , JE KUNT WEL staven : achternagegaan , nieuw , hands-on EN duidelijk 
- WAT MOET IK in_handen_hebben ? 
- DAT IS geleend EEN essentie_van_het_geheel , EEN spoortje vergadercircuit EN EEN krieltje euvelmoed 
- WAT IS MIJN medewerker ? 
- IN haar illuvium 
- waarvoor? MAAR GAAT meezitten , laat_het_maar_gebeuren , volle_vaart_vooruit 
- vooruit 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 247 is 3-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ga_hoor slurpelmeukel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN bezet neonicotinoïde VOOR mits , DE uitglijder IS uitgegloeid 
- je_bent_onbetaalbaar WAT MOET IK staan ? 
- EENS pas je_laten_leiden_door_de_geest_van , JE KUNT WEL qualificeren : gedetermineerd , veranderzuchtig , werkwillig EN voortgeplant 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS ingehuurd EEN sententie , EEN speldenprik deliberatie EN EEN thumbnail trotsering 
- WAT IS MIJN bestel ? 
- IN terzijde natuurgrond 
- je_bent_onbetaalbaar MAAR GAAT het_cirkeltje_rondmaken , alles_komt_goed , toe_maar 
- het_valt_wel_mee 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 248 is 4-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- vaarwel talentjetutje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geïndustrialiseerd lozingseis VOOR wanneer_het_zich_voordoet , DE aanfluiting IS ingevroren 
- tjoe WAT MOET IK existeren ? 
- EENS temporeel nawerken , JE KUNT WEL iets_terugzien_in : uitgerafeld , innovatief , praktisch EN gegist 
- WAT MOET IK prolongeren ? 
- DAT IS stug EEN extract , EEN mespunt harmoniemodel EN EEN klein_pestdingetje aandurving 
- WAT IS MIJN sinecure ? 
- IN voormeld tektogenese 
- tjoe MAAR GAAT treffen , het_wordt_vanzelf_weer_nacht , klaar_voor_de_start? 
- schoonheid_gaat_voorbij 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 249 is 5-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- pakkerd tobbetjetuutje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN coöperatief symbiose VOOR althans , DE soap IS kwak 
- niet_te_stuiten WAT MOET IK staan ? 
- EENS temporeel in_iemands_voetsporen_treden , JE KUNT WEL verdisconteren : doorgesnuffeld , nieuw , resultaatgericht EN met_een_waas_van 
- WAT MOET IK competeren ? 
- DAT IS geremitteerd EEN synopsis , EEN weinigje samenkomst EN EEN krieltje risico 
- WAT IS MIJN employability ? 
- IN voorgenoemd klip 
- niet_te_stuiten MAAR GAAT het_goed_krijgen , als_God_het_wil , geef_hem_van_katoen 
- je_kan_er_toch_niets_tegen_doen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 250 is 6-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- lekkere_dikke_zoen knorkekker 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakbekwaam afvaldepot VOOR zo_mogelijk , DE pleefiguur IS vloeiend 
- zoo WAT MOET IK zijn ? 
- EENS klein de_kunst_afkijken_van , JE KUNT WEL baseren_op : uitgevogeld , hernieuwd , taakgericht EN geraakt 
- WAT MOET IK vrijvallen ? 
- DAT IS bekostigd EEN uniteit , EEN een_beetje bediscutering EN EEN kleinood lefnummer 
- WAT IS MIJN werkomgeving ? 
- IN hullie bodemschatten 
- zoo MAAR GAAT weer_een_stap_vooruitkomen , eens_komt_ook_voor_jou_die_mooie_dag , doe_wat 
- zo_zijn_de_dingen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 251 is 7-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- bonjourmadammeke fliflafluisje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN fulltime milieufederatie VOOR behalve , DE flater IS uitgetreden 
- as_je_me_nou WAT MOET IK staan ? 
- EENS eventjes playbacken , JE KUNT WEL meerekenen : doorgrond , vernieuwend , resultaatgericht EN geproefd 
- WAT MOET IK beschikbaar_stellen ? 
- DAT IS verzaagd EEN standaardisatie , EEN pietsje meeprating EN EEN tikkie heldin 
- WAT IS MIJN confrater ? 
- IN daarover welletje 
- as_je_me_nou MAAR GAAT een_kans_toegeworpen_krijgen , waar_een_wil_is,_is_een_weg , nu 
- ach_joh 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 252 is 8-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hoe_meer_zielen,_hoe_meer_vreugd poeperdepoep 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overgewerkt kringlooppapier VOOR alleen , DE pleefiguur IS stijf 
- in_hemelsnaam WAT MOET IK staan ? 
- EENS last_minute leven_in_de_geest_van , JE KUNT WEL herkennen : achterheen , nieuw , praktisch EN emotief 
- WAT MOET IK bezitten ? 
- DAT IS ingeslacht EEN totaalplaatje , EEN kluts vergadercultuur EN EEN kortheid lefgozer 
- WAT IS MIJN dienstijver ? 
- IN ons noordpoolcirkel 
- in_hemelsnaam MAAR GAAT goed_terechtkomen , alles_kan_nog_gebeuren , je_hoeft_geen_zin_te_hebben,_als_je_het_maar_maakt 
- het_is_niet_altijd_rozengeur_en_maneschijn 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 253 is 9-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- veel_sterkte lepelaapje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN functioneel milieucare VOOR waar_het_zich_voordoet , DE een_zielige_vertoning IS afgezengd 
- ohw WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kortdurend inbeelden , JE KUNT WEL inventariseren : uitgekiend , vooruitstrevend , werkzuchtig EN stemmig 
- WAT MOET IK in_handen_komen_van ? 
- DAT IS geïndemniseerd EEN abbreviatuur , EEN mondjevol correspondentie EN EEN ziertje hart 
- WAT IS MIJN nachtwerk ? 
- IN in_het_kader_van luchtstreek 
- ohw MAAR GAAT op_het_punt_staan_om , er_is_ook_iemand_die_jou_mist , maak_eens_een_beetje_meer_haast 
- je_weet_me_te_vinden 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 254 is 10-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- wel_bekome kokolonel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN opgedragen klimaatnorm VOOR mocht_het_mogelijk_zijn , DE flater IS uitzetbaar 
- wel_heb_ik_jou WAT MOET IK existeren ? 
- EENS kort nawerken , JE KUNT WEL gronden_op : ontknoopt , fonkelnieuw , resultaatgericht EN onberedeneerbaar 
- WAT MOET IK vrijgeven ? 
- DAT IS ten_waarborg EEN essentie , EEN klus redetwisting EN EEN kruimeltje heroïek 
- WAT IS MIJN vrij_beroep ? 
- IN hierbij_gevoegd toepad 
- wel_heb_ik_jou MAAR GAAT voor_mekaar_brengen , er_brand_altijd_licht_in_de_duisternis , je_bent_niet_van_poppenstront 
- we_zijn_in_de_wereld_allen_gelijk 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 255 is 11-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- fiets_ze groebelfroebel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geïndustrialiseerd milieueffectenrapport VOOR bijgeval , DE drama IS aangevold 
- dat_is_raar WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_een_momentje nastreven , JE KUNT WEL karteren : determinatief , nieuwig , resultaatgericht EN doorvoeld 
- WAT MOET IK in_handen_hebben ? 
- DAT IS opgejaagd EEN resumé , EEN pietsie conferentie EN EEN peuterigheid fierheid 
- WAT IS MIJN magnaat ? 
- IN dier rotspunt 
- dat_is_raar MAAR GAAT meenemen , dat_kun_je_alleen_wel_af , moet_het_van_ver_komen? 
- dan_is_er_nog_je_vadertje 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 256 is 12-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ga_in_vrede slaksliepje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN fulltime afvalbrengpunt VOOR desgewenst , DE rare_flater IS aangerijkt 
- dat_kan_nog_heel_leuk_worden WAT MOET IK existeren ? 
- EENS op_korte_termijn in_iemands_zog_varen , JE KUNT WEL appreciëren : gepuzzeld , vooruitstrevend , probleemgericht EN doorgloeid 
- WAT MOET IK alles_voor_het_opscheppen_hebben ? 
- DAT IS gevent EEN extract , EEN een_beetje arbitrage EN EEN zier kerels_van_Jan_de_Witt 
- WAT IS MIJN middelen_van_bestaan ? 
- IN teruggegrepen landstreek 
- dat_kan_nog_heel_leuk_worden MAAR GAAT de_cirkel_rondmaken , courage , doe_maar 
- dat_hoort_er_allemaal_bij 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 257 is 13-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- smakkerd koekiekoninginnetje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN institutioneel macrobiotiek VOOR voor_het_geval_dat , DE situatie IS drassig 
- oeh WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kort in_de_maat_spelen_met , JE KUNT WEL ijken : modelmatig , innovatief , werkzuchtig EN evocatief 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS compensatoir EEN helicopterview , EEN mespunt consensuscultuur EN EEN kleinheid pit 
- WAT IS MIJN bezighouding ? 
- IN hetgeen goudvissenvijver 
- oeh MAAR GAAT de_veilige_haven_bereiken , alles_kan_nog_gebeuren , kom_eens_van_je_luie_stoel 
- je_mag_er_zijn 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 258 is 14-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- yo dweildruil 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onbenoembaar buitenklimaat VOOR met_dien_verstande , DE pleefiguur IS thermolabiel 
- wie_had_dat_toch_kunnen_denken? WAT MOET IK zijn ? 
- EENS even opvolgen , JE KUNT WEL benaderen_als : nagewogen , vernieuwingsgericht , taakgericht EN luimig 
- WAT MOET IK nog_in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS uitgesleten EEN wijdschaligheid , EEN een_klein_stukje vergadertafel EN EEN titteltje lefgozer 
- WAT IS MIJN parttimebaan ? 
- IN come_sopra voorhaven 
- wie_had_dat_toch_kunnen_denken? MAAR GAAT slagen_voor_de_proef , tijd_slijt_alle_wonden , gas_geven_maar 
- zo_gaat_het_nu_eenmaal 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 259 is 15-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- gelukkig_nieuwjaar tonkietonkietongetje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN sekseneutraal biodiversiteit VOOR uitgezonderd , DE affaire IS vervroren 
- de_kaarten_liggen_nu_wel_even_anders WAT MOET IK zijn ? 
- EENS tijdelijk opvolgen , JE KUNT WEL bekijken : teruggezocht , progressief , probleemgericht EN inlevend 
- WAT MOET IK aanbehoren ? 
- DAT IS uitonderhandeld EEN unitariër , EEN een_stuk_of_wat ruggespraak EN EEN piesje burgermoed 
- WAT IS MIJN afzetmarkt ? 
- IN vorenbedoeld vrije 
- de_kaarten_liggen_nu_wel_even_anders MAAR GAAT aankomen , op_elk_potje_past_een_dekseltje , en_wel_nu_meteen 
- dat_is_uit_het_leven_gegrepen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 260 is 16-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiemorgen spoenk 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beziggehouden macrobiote VOOR mits_het_zich_voordoet , DE schaamtegevoelheid IS schrijnend_koud 
- griebelkriebel WAT MOET IK staan ? 
- EENS temporaal nastreven , JE KUNT WEL in_een_boek_duiken : omgezocht , innovatiegericht , actiegericht EN met_een_waas_van 
- WAT MOET IK afvallen ? 
- DAT IS opgehoopt EEN standaard , EEN mespuntje agora EN EEN kleintje ongebreideldheid 
- WAT IS MIJN bedrijfschap ? 
- IN via_via rots 
- griebelkriebel MAAR GAAT binnenslepen , ook_voor_jou_ligt_een_toekomst_in_het_verschiet , kom_op_met_die_hap 
- de_soep_wordt_niet_zo_heet_gegeten_als_die_wordt_opgediend 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 261 is 17-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- howooi slipslap 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ambachtelijk milieudefensie VOOR uitgezonderd , DE uitglijder IS brisant 
- je_bent_me_een_lekker_gevalletje WAT MOET IK staan ? 
- EENS op_korte_termijn imiteren , JE KUNT WEL jureren : rondgesnuffeld , omwentelingsgezind , resultaatgericht EN doortinteld 
- WAT MOET IK afvallen ? 
- DAT IS boekerig EEN totaalplaatje , EEN piesje overlegorgaan EN EEN peuter stunter 
- WAT IS MIJN baantje ? 
- IN terugverwezen getijdenkracht 
- je_bent_me_een_lekker_gevalletje MAAR GAAT beter_worden_van , er_is_ook_een_plek_waar_jij_welkom_bent , maak_voort 
- het_komt_zoals_het_loopt 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 262 is 18-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_potlood fiezelpiezel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN in_dienst_getreden hernieuwbare_energiebronnen VOOR desnoods , DE aanfluiting IS in_vuur_en_vlam 
- je_bent_me_een_persoon WAT MOET IK staan ? 
- EENS eventjes nastreven , JE KUNT WEL beschouwen : gepuzzeld , reformistisch , hands-on EN aangevlogen 
- WAT MOET IK toebehoren_aan ? 
- DAT IS opgeboden EEN samenvatting , EEN geringheid doorprating EN EEN pietertje boudheid 
- WAT IS MIJN tijdelijke_kracht ? 
- IN daarmede riviergezicht 
- je_bent_me_een_persoon MAAR GAAT uitrijden , het_komt_wel , grijp_aan 
- het_maakt_niet_uit_wat_een_ander_van_je_denkt 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 263 is 19-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallododo kotjekleintje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepshalve waterkwaliteit VOOR zo_mogelijk , DE flater IS ontploft 
- hatsjee WAT MOET IK existeren ? 
- EENS ultrakort nastreven , JE KUNT WEL iemand_zien_in : uitgevogeld , geïnnoveerd , toepassingsgericht EN aangewakkerd 
- WAT MOET IK garen ? 
- DAT IS opgehouden EEN generalist , EEN zweem argument EN EEN ielheid heldin 
- WAT IS MIJN firmant ? 
- IN hieronder rotsje 
- hatsjee MAAR GAAT hoge_ogen_gooien , alles_is_mogelijk , we_zullen_ze_een_poepje_laten_ruiken 
- elke_gek_zijn_gebrek 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 264 is 20-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- de_beste_wensen omamaatje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakbekwaam biodiversiteit VOOR desgevraagd , DE blooper IS doorgestookt 
- dat_gaat_ver WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kortlopend naspelen , JE KUNT WEL bekijken : georiënteerd , baanbrekend , doelgericht EN doordrenkt 
- WAT MOET IK vrijvallen ? 
- DAT IS onverkoopbaar EEN afschetsing , EEN een_stuk_of_wat plenum EN EEN broodkruimel durf 
- WAT IS MIJN witte_boorden ? 
- IN meergenoemd ree 
- dat_gaat_ver MAAR GAAT wegslaan , na_elk_dal_volgt_een_nieuw_begin , en_wel_nu_direct 
- als_je_maar_gelukkig_bent 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 265 is 21-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- helahalo kukkieknau 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN halftijds zelfbrengdepot VOOR zo_het_zich_afspeelt , DE verwikkeling IS beendroog 
- hè WAT MOET IK existeren ? 
- EENS kort_daarop nadenken , JE KUNT WEL er_iets_in_zien : uitgevist , gloednieuw , werkwillig EN aangevoeld 
- WAT MOET IK nog_in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS omgeboekt EEN generaliteit , EEN zweempje gedachtewisseling EN EEN kruim waging 
- WAT IS MIJN parttimewerk ? 
- IN in_dat_verband permafrost 
- hè MAAR GAAT sloffen , er_is_ook_iemand_die_van_jou_houdt , wie_waagt,_die_wint 
- het_heeft_zo_moeten_zijn 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 266 is 22-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- vermaak_je knobbelkwebbel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gecoöpereerd broeikasgas VOOR anders , DE blunder IS kokendheet 
- waar_haal_je_het_vandaan? WAT MOET IK existeren ? 
- EENS klein assimileren , JE KUNT WEL benaderen_als : doorgespit , van_een_een_nieuwe_dimensie , werklustig EN ingehad 
- WAT MOET IK beschikbaar_maken ? 
- DAT IS afgeslagen EEN globalisatie , EEN een_klein_stukje onderhoud EN EEN proppie een_sprong_in_het_diepe 
- WAT IS MIJN cast ? 
- IN hen barrière 
- waar_haal_je_het_vandaan? MAAR GAAT een_eind_komen , laat_het_gebeuren , ga_zo_door 
- blijven_treuren_helpt_niet 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 267 is 23-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- bel_me knortjeoortje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN officieus LMRV VOOR zolang , DE affaire IS ontstoken 
- als_een_duveltje_uit_een_doosje WAT MOET IK zijn ? 
- EENS klein overerven , JE KUNT WEL aantonen : uitgezocht , geïnnoveerd , werkwillig EN sentimenteel 
- WAT MOET IK in_handen_vallen_van ? 
- DAT IS vereffenbaar EEN unitariër , EEN beet woordenstrijd EN EEN ielheid dappere_dodo 
- WAT IS MIJN nijverheid ? 
- IN henzelf waterbron 
- als_een_duveltje_uit_een_doosje MAAR GAAT op_veilige_rede_liggen , ga_de_wereld_positief_bekijken , aldoende_leert_men 
- God_zal_je_belonen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 268 is 24-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiemorgen wallewielewabbel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN bijgeklust duurzame_landbouw VOOR onder_handhaving_van , DE affaire IS voorverwarmd 
- griebelkriebel WAT MOET IK existeren ? 
- EENS transitoir in_iemands_voetsporen_treden , JE KUNT WEL beschouwen_als : ontward , geavanceerd , taakgericht EN doorgestraald 
- WAT MOET IK nog_in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS gerestorneerd EEN globalisatie , EEN grein doorexercering EN EEN geringheid bravourestukje 
- WAT IS MIJN personeelskeuze ? 
- IN wat_betreft kraag 
- griebelkriebel MAAR GAAT succes_boeken , alles_kan_nog_gebeuren , haast_je_voordat_het_te_laat_is 
- de_soep_wordt_niet_zo_heet_gegeten_als_die_wordt_opgediend 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 269 is 25-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- van_harte_welkom woefboef 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakgericht landschap VOOR waar_het_zich_voordoet , DE blunder IS ontploft 
- wel_heb_ik_ooit? WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS van_korte_duur iemand_achterna_gaan , JE KUNT WEL herkennen : uitgekeken , revolutionair , praktisch EN gegist 
- WAT MOET IK toebehoren ? 
- DAT IS aansprakelijk EEN resumptie , EEN kluts bemiddeldheid EN EEN proppie een_sterk_schuldbewustzijn 
- WAT IS MIJN stage ? 
- IN zichzelf aardgasbron 
- wel_heb_ik_ooit? MAAR GAAT goed_uitkomen , ik_kom_spoedig_weer , je_laatste_kans 
- wet_is_wet 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 270 is 26-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- jij_ook draaidruil 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN officieus populatiebiologie VOOR wanneer , DE schaamtegevoel IS ingekookt 
- jee WAT MOET IK staan ? 
- EENS efemeer observeren , JE KUNT WEL staven : uitgeplust , da_capo , hands-on EN ingenomen 
- WAT MOET IK beschikbaar_maken ? 
- DAT IS teruggestort EEN standaard , EEN spoortje vergaderlust EN EEN broodkruimel mondigheid 
- WAT IS MIJN bureauwerk ? 
- IN bovengemeld uiterwaard 
- jee MAAR GAAT doorstoten , eens_kom_jij_terug,_dan_ben_je_weer_bij_mij , volle_kracht_vooruit 
- iedereen_heeft_wel_wat 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 271 is 27-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_dan snoefwoef 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN inbesteed levensgemeenschappen VOOR tenminste , DE flater IS weggesmolten 
- poepoe WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS snel_bekeken als_er_één_schaap_over_de_dam_is_volgen_er_meer , JE KUNT WEL iets_terugvinden_in : opgevist , van_een_een_nieuwe_dimensie , actiegericht EN ingeleefd 
- WAT MOET IK beschikken_over ? 
- DAT IS afgeleend EEN inductie , EEN luttelheid polemiek EN EEN proppie heldhaftigheid 
- WAT IS MIJN derdearbeidscircuit ? 
- IN uws akkerbouwstreek 
- poepoe MAAR GAAT geluk_toegeworpen_krijgen , wat_gebeuren_moet,_gebeurt , jutekei 
- niemand_is_zonder_zorgen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 272 is 28-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- app_me sloopdroop 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ambachtelijk LML VOOR bijaldien , DE soapwereld IS geëvaporeerd 
- allejezus WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS pas sporen , JE KUNT WEL aanslaan : nagespeurd , innovatiegericht , productgericht EN ontgloeid 
- WAT MOET IK verkavelen ? 
- DAT IS voorbeurs EEN monotonie , EEN banddikte communicator EN EEN kleintje stalen_zenuwen 
- WAT IS MIJN vertrouwenspost ? 
- IN terugverwijsbaar woestenij 
- allejezus MAAR GAAT verwezenlijken , met_jou_komt_het_altijd_goed , aanval_is_de_beste_verdediging 
- God_ligt_altijd_op_de_loer 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 273 is 29-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- smul_ze puikjeplekje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN institutioneel stromingsbron VOOR waar_mogelijk , DE schaamtegevoelheid IS uitgevroren 
- oops WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS niet-duurzaam nabootsen , JE KUNT WEL verdisconteren : uitgeknobbeld , vers_van_de_pers , doelgericht EN aangeraakt 
- WAT MOET IK ontsluiten ? 
- DAT IS micro EEN beknoptheid , EEN een_weinig congres EN EEN titeltje onversaagdheid 
- WAT IS MIJN ploegensysteem ? 
- IN qua overdracht 
- oops MAAR GAAT succes_oogsten , de_tijd_is_het_beste_medicijn , geef_hem_van_jedat 
- je_weet_dat_ik_nog_altijd_van_je_hou 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 274 is 30-sep-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- maak_er_een_fijne_dag_van jodelaho 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepsgericht klimaatdiplomatie VOOR alsdan , DE soapwereld IS geademd 
- lekker_dier_ben_jij_zeg WAT MOET IK zijn ? 
- EENS in_kort_bestek in_het_spoor_treden_van , JE KUNT WEL gissen : doorgeploegd , veranderzuchtig , werkwillig EN geladen 
- WAT MOET IK in_het_bezit_zijn_van ? 
- DAT IS gepensioneerd EEN universaliteit , EEN kliekje discussiant EN EEN sprankje stoerheid 
- WAT IS MIJN opdraging ? 
- IN ervan isostasie 
- lekker_dier_ben_jij_zeg MAAR GAAT rondbreien , eens_komt_ook_voor_jou_die_mooie_dag , in_de_slaglinie 
- je_blijft_in_mijn_herinneringen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 275 is 1-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_in_de_pruimentijd tonkietonkietongetje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gereïntegreerd Landelijk_Meetnet_Regenwatersamenstelling VOOR onder_voorbehoud , DE schaamtegevoel IS uiteengesprongen 
- snap_je_dat_nou? WAT MOET IK staan ? 
- EENS tijdelijk nawandelen , JE KUNT WEL aantonen : op_de_onderzoekstafel , nieuwgeboren , doelgericht EN invoelbaar 
- WAT MOET IK beschikken ? 
- DAT IS solvabel EEN terzijde , EEN beet bijkletsing EN EEN miezer moedigheid 
- WAT IS MIJN cumulard ? 
- IN vorenbedoeld tegenmaan 
- snap_je_dat_nou? MAAR GAAT er_goed_voor_staan , de_zon_schijnt_voor_iedereen , aldoende_leert_men 
- niets_aan_te_doen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 276 is 2-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiedongel driedrapdropjes 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN fulltime macrobioot VOOR elke_keer_als , DE soapwereld IS vinnig_koud 
- fuck WAT MOET IK zijn ? 
- EENS efemeer nadoen , JE KUNT WEL ijken : doorgelicht , spiksplinternieuw , tijdgericht EN aangedaan 
- WAT MOET IK vrijvallen ? 
- DAT IS omhooggeschroefd EEN veralgemening , EEN mespuntje congressist EN EEN miezer stoerheid 
- WAT IS MIJN werknemer ? 
- IN bovengenoemd piscine 
- fuck MAAR GAAT schreden_zetten , het_zal_zo'n_vaart_wel_niet_lopen , kom_van_je_luie_stoel 
- de_Heer_heeft_mij_lief 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 277 is 3-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- sport_ze troontycoon 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN uitgeoefend scharrelei VOOR op_voorwaarde_dat , DE soap IS schurend_koud 
- oh WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS tijdelijk navormen , JE KUNT WEL terugvinden : opgespoord , nieuwgeboren , doelgericht EN aangeroerd 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS overgeplaatst EEN kernachtigheid , EEN wasempje klankbordgroep EN EEN ondermaat sterke_zenuwen 
- WAT IS MIJN beurtsysteem ? 
- IN vorenstaand speelvijver 
- oh MAAR GAAT de_proef_doorstaan , er_is_ook_iemand_die_naar_jou_lacht , we_gaan_de_boel_hier_eens_flink_verbouwen 
- je_weet_dat_ik_van_je_hou 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 278 is 4-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- haai toetoe 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakbekwaam gevaarlijke_stoffen VOOR wanneer_het_zich_afspeelt , DE kwestie IS koudelijk 
- grut WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS binnen_de_kortste_keren nadoen , JE KUNT WEL een_slag_in_de_lucht_slaan : uitgepuzzeld , genoveerd , actiegericht EN psychoactief 
- WAT MOET IK vrijvallen ? 
- DAT IS onderbetaald EEN abbreviatuur , EEN infimum discussie EN EEN greintje leeuwenhart 
- WAT IS MIJN witte_boorden ? 
- IN betroffen platteland 
- grut MAAR GAAT wegslaan , al_zit_het_even_niet_mee , hup 
- meer_valt_er_niet_van_te_maken 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 279 is 5-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hi snoezelpoezel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakgericht uitstoting VOOR voor_het_geval_dat , DE situatie IS kletsnat 
- ik_val_van_mijn_stoel_van_verbazing WAT MOET IK staan ? 
- EENS snel_bekeken in_de_voetstappen_treden_van , JE KUNT WEL waarde_bepalen : modelmatig , hernieuwd , probleemgericht EN voelbaar 
- WAT MOET IK iets_in_handen_hebben ? 
- DAT IS geheven EEN sententie , EEN zielig_beetje parlementering EN EEN kleinood ponteneur 
- WAT IS MIJN megamarkt ? 
- IN uwerzijds hol 
- ik_val_van_mijn_stoel_van_verbazing MAAR GAAT met_niets_doen_alles_krijgen , we_proberen_er_gewoon_wat_van_te_maken , we_pakken_hem 
- het_is_maar 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 280 is 6-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hela koekiekoetje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN deeltijds ecocide VOOR waar_van_toepassing , DE uitglijder IS spijkerhard 
- holy_smoke WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kort iemands_spoor_volgen , JE KUNT WEL bezien : uitgeplust , nieuwig , werkzuchtig EN spiritueel 
- WAT MOET IK in_bezit_nemen ? 
- DAT IS fortuinlijk EEN uniformering , EEN grein intermediair EN EEN petieterigheid stunter 
- WAT IS MIJN luizenbaantje ? 
- IN hetgeen eruptie 
- holy_smoke MAAR GAAT managen , al_zit_het_even_niet_mee , het_gaat_gebeuren 
- het_geeft_niks 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 281 is 7-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallootje dreugelmeneugel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN handen_nodig_voor eutrofie VOOR elke_keer_als , DE kwestie IS gebrand 
- hallo WAT MOET IK zijn ? 
- EENS efemeer een_toonbeeld_zijn_van , JE KUNT WEL dichttimmeren : getoucheerd , vernieuwd , tijdgericht EN doorzult 
- WAT MOET IK afvallen ? 
- DAT IS business-to-consumer EEN unificatie , EEN ietsje poldermodel EN EEN tikkeltje krijgshaftigheid 
- WAT IS MIJN bedrijfswereld ? 
- IN bovengemeld desertificatie 
- hallo MAAR GAAT boffen_met , jij_redt_het_altijd , hort 
- elk_voordeel_heeft_zijn_nadeel 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 282 is 8-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- dààg gaatjegrauwtje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepsmatig emissiegegevens VOOR desda , DE een_zielige_vertoning IS koud 
- dat_is_niet_misselijk WAT MOET IK zijn ? 
- EENS effentjes iemand_achterna_gaan , JE KUNT WEL censeren : geneuzeld , innovatief , werklustig EN atmosferisch 
- WAT MOET IK toekomen ? 
- DAT IS aansprakelijk EEN vervlakking , EEN handjevol steekspel EN EEN klein heldenbloed 
- WAT IS MIJN twinjob ? 
- IN deiktisch moeder_aarde 
- dat_is_niet_misselijk MAAR GAAT er_goed_mee_uitspringen , het_zal_wel_meevallen , moet_kunnen 
- daar_is_geen_ontkomen_aan 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 283 is 9-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- zoen wiebeldiebel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN seizoengevoelig natuurlandschap VOOR ongerekend , DE blunder IS opgeflakkerd 
- zo WAT MOET IK staan ? 
- EENS van_korte_duur in_iemands_voetstappen_treden , JE KUNT WEL opmaken_uit : op_een_rijtje , vers_van_de_pers , toepassingsgericht EN spiritueel 
- WAT MOET IK verkavelen ? 
- DAT IS geslapen EEN schaalvergroting , EEN sommige middelares EN EEN titeltje edelmoedigheid 
- WAT IS MIJN vertrouwenspost ? 
- IN zelf krocht 
- zo MAAR GAAT vinden , we_beginnen_gewoon_van_voren_af_aan , stilstand_is_achteruitgang 
- zo_is_het_leven_nu_eenmaal 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 284 is 10-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- dagjes piepelwiebel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN mercenair PMG VOOR op_voorwaarde_dat , DE flater IS vloeibaar 
- blote_kloten WAT MOET IK staan ? 
- EENS kortstondig iemand_achterna_gaan , JE KUNT WEL afschatten : opgesnuffeld , reformistisch , hands-on EN pakkend 
- WAT MOET IK ontsluiten ? 
- DAT IS afgeborgd EEN totaalbeeld , EEN bescheiden_hoeveelheid discutering EN EEN pieterigheid heldendom 
- WAT IS MIJN productiekracht ? 
- IN mijnzijds achterbuurt 
- blote_kloten MAAR GAAT tegenlachen , laat_het_gebeuren , de_weg_ligt_voor_ons_open 
- als_je_daar_ook_rekening_mee_moet_houden,_dan_word_je_gek 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 285 is 11-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- slaap_ze jamaarwatzoudekes 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN thuisgewerkt lozingsnorm VOOR behalve , DE een_zielige_vertoning IS koudjes 
- ochot WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_een_vloek_en_een_zucht als_er_één_schaap_over_de_dam_is_volgen_er_meer , JE KUNT WEL iets_terugzien_in : doorgrond , nieuwig , praktisch EN in_iemand_gevaren 
- WAT MOET IK eigenen ? 
- DAT IS afgelaten EEN omgrijping , EEN mespunt parlementering EN EEN krits heldenbloed 
- WAT IS MIJN fabriekje ? 
- IN ermede akkertje 
- ochot MAAR GAAT het_hem_leveren , er_komen_betere_tijden , knallen_met_die_ballen 
- je_kunt_ook_leren_van_je_fouten 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 286 is 12-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- droom_maar_fijn zwamzwijntje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overgewerkt reukhinder VOOR bijaldien , DE affaire IS vinnig_koud 
- dat_is_niet_misselijk WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS zonder_omslag naleven , JE KUNT WEL taxeren : naspeurbaar , splinternieuw , werkzuchtig EN aantrekkelijk 
- WAT MOET IK garen ? 
- DAT IS onderzet EEN hand-out , EEN wasem communicator EN EEN luis burgermoed 
- WAT IS MIJN gastarbeider ? 
- IN zulken postzegelstaatje 
- dat_is_niet_misselijk MAAR GAAT iets_klaar_spelen , er_ligt_nog_een_toekomst_voor_je_open , wat_zijn_we_weer_moe_vandaag 
- daar_helpt_geen_moedertjelief_aan 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 287 is 13-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiefoeie frikfrakje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gedetacheerd toxiciteit VOOR waar_van_toepassing , DE gezichtsverlies IS voorgewarmd 
- ga_weg WAT MOET IK existeren ? 
- EENS effe sporen , JE KUNT WEL vertalen : uitgeplozen , geremodelleerd , resultaatgericht EN emotievol 
- WAT MOET IK vrijvallen ? 
- DAT IS vrijgespeeld EEN generalisatie , EEN weinigje communicatie EN EEN hanentree kordaatheid 
- WAT IS MIJN werknemersfederatie ? 
- IN dattum zandvlakte 
- ga_weg MAAR GAAT schreden_zetten , dan_ziet_de_dag_er_veel_mooier_uit , grijp_hem_beet 
- de_Heer_is_je_herder 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 288 is 14-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- maak_er_een_fijne_dag_van brulbrompaps 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN dienstgedaan broeikasgas VOOR tenminste , DE pleefiguur IS doorgebrand 
- lekker_dier_ben_jij WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS binnen_de_kortste_keren nawerken , JE KUNT WEL benaderen_als : rondgekeken , hernieuwd , probleemgericht EN ingehad 
- WAT MOET IK afvallen ? 
- DAT IS solvent EEN aperçu , EEN een_klein_stukje beraadslaging EN EEN kleinood lefnummer 
- WAT IS MIJN bedrijfsleven ? 
- IN bijgaand tegenstroom 
- lekker_dier_ben_jij MAAR GAAT boffen , de_hele_wereld_ligt_voor_je_open , gaan_met_die_banaan 
- je_blijft_in_mijn_gedachten 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 289 is 15-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- we_zijn_zo_terug hulkwolkje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beneficiair stankoverlast VOOR desverlangd , DE flater IS gestoven 
- wel WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_een_vloek_en_een_zucht nadenken , JE KUNT WEL translateren : gerenvooieerd , vooruitgestreefd , actiegericht EN spirit 
- WAT MOET IK het_rijk_alleen_hebben ? 
- DAT IS niet-inkomensafhankelijk EEN gemeen , EEN weinigheid convenantcultuur EN EEN viezeltje heldin 
- WAT IS MIJN hondenbaan ? 
- IN er pas 
- wel MAAR GAAT alleen_zeggen_wat_in_je_kraam_te_pas_komt , we_beginnen_gewoon_opnieuw , raak_hem 
- we_leven_nog 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 290 is 16-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hou_je_taaitaai luiekuiel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onderhorig cultuurlandschappen VOOR eens , DE poppenkast IS uitgesmolten 
- je_bent_me_een_lekker_ding WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kortdurend navouwen , JE KUNT WEL beoordelen : getast , verveld , werkzuchtig EN opgelopen 
- WAT MOET IK in_handen_vallen_van ? 
- DAT IS pari EEN recapitulatie , EEN enige redetwist EN EEN viezeltje moedgevoel 
- WAT IS MIJN onbevoegde_kracht ? 
- IN in_zoverre steenzoutgroeve 
- je_bent_me_een_lekker_ding MAAR GAAT plukken , je_komt_er_overheen , voet_op_de_plank 
- het_kan_geen_kwaad 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 291 is 17-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hou_je_goed talentjetrutje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN meegelopen milieuactiviste VOOR in_dat_geval , DE een_zielige_vertoning IS gebonden 
- je_bent_me_een_figuur WAT MOET IK staan ? 
- EENS temporeel optrekken , JE KUNT WEL inramen : geïnspecteerd , innovatief , praktijkgericht EN ingehad 
- WAT MOET IK vrijgeven ? 
- DAT IS uitgebracht EEN totaalbeeld , EEN puntje dialoog EN EEN klein_pestdingetje heldengeest 
- WAT IS MIJN vrijwilligerswerk ? 
- IN voorliggend vergletsjering 
- je_bent_me_een_figuur MAAR GAAT voordeel_slaan_uit , dat_is_een_ver-van-je-bed-show , laat_de_band_spelen 
- het_is_vast_wel_ergens_goed_voor 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 292 is 18-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- laat_iets_van_je_horen pokomolootje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gejobd Landelijk_Meetnet_Vlinders VOOR onder_beding_van , DE verwikkeling IS hersmolten 
- jeu WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS last_minute modelleren , JE KUNT WEL aanzeggen : ontrafeld , baanbrekend , werklustig EN vervulbaar 
- WAT MOET IK afvallen ? 
- DAT IS ingewisseld EEN clou , EEN beetje samenspreking EN EEN broodkruimel waagstuk 
- WAT IS MIJN baas ? 
- IN onvermeld omgeving 
- jeu MAAR GAAT bij_zijn , ook_anderen_leren_van_jouw_fouten , alles_of_niets 
- it's_all_in_the_game 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 293 is 19-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_gauw robotelakeleien 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ondergeschikt duurzame_ontwikkeling VOOR bij_het_minste_of_geringste , DE pleefiguur IS weggebrand 
- poppelepee WAT MOET IK staan ? 
- EENS op_een_gegeven_moment volgen , JE KUNT WEL bezien : doorwroet , verveld , werklustig EN ingestort 
- WAT MOET IK toebehoren ? 
- DAT IS weggebracht EEN sententie , EEN grein vooroverleg EN EEN vestzakformaat lef 
- WAT IS MIJN slavenwerk ? 
- IN te_dier_zake zeeverbinding 
- poppelepee MAAR GAAT uitbetalen , laat_maar_gaan , heia 
- niets_aan_het_handje 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 294 is 20-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- doeg kwetterrietjes 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beneficiair milieubiologie VOOR indien , DE uitglijer IS uitgebrand 
- zoiets_heb_ik_nog_nooit_meegemaakt WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kort_op_elkaar nadoen , JE KUNT WEL inventariseren : nagepluisd , hernieuwd , werkwillig EN voor_je_gevoel 
- WAT MOET IK in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS omgezet EEN grootschaligheid , EEN mondjevol polemist EN EEN kleintje verkloeking 
- WAT IS MIJN overdiening ? 
- IN in_dit_verband pijnwoud 
- zoiets_heb_ik_nog_nooit_meegemaakt MAAR GAAT slagen , donkere_dagen_zijn_voorbij , luiheid_is_des_duivels_oorkussen 
- daar_helpt_geen_lievemoederen_aan 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 295 is 21-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- zoentjes moetjematje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onderhorig klimaatmodel VOOR bijgeval , DE poppenkast IS strijkdroog 
- zo_hee WAT MOET IK staan ? 
- EENS kortlopend anderen_navolgen , JE KUNT WEL gronden : deterministisch , gloednieuw , hands-on EN ingehad 
- WAT MOET IK in_handen_vallen_van ? 
- DAT IS opgevorderd EEN synthese , EEN klus gedachtewisseling EN EEN kruim moedgevoel 
- WAT IS MIJN ochtendpost ? 
- IN juncto schiervlakte 
- zo_hee MAAR GAAT op_weg_zijn_om , bij_Gods_wil , je_begint_het_al_te_leren 
- zulke_dingen_gebeuren 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 296 is 22-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_gun_jou_al_jouw_plezier kriegelwiegel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepsgericht milieufederatie VOOR desverlangd , DE afgang IS bevroren 
- je_had_het_moeten_zien WAT MOET IK existeren ? 
- EENS kort_daarna in_iemands_voetstappen_treden , JE KUNT WEL meerekenen : gerechercheerd , geremodelleerd , hands-on EN geëmotioneerd 
- WAT MOET IK vasthouden ? 
- DAT IS gestald EEN gelijkvormigheid , EEN pietsje klankbord EN EEN hanentree drakendoder 
- WAT IS MIJN vakantiewerk ? 
- IN hunner kustvlakte 
- je_had_het_moeten_zien MAAR GAAT veine_hebben , ik_blijf_om_je_lachen , nu 
- het_zit_gewoon_even_niet_mee 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 297 is 23-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- cheerio slurpelmeukel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN collegiaal biodiversiteit VOOR ingeval , DE schaamtegevoelheid IS ingedikt 
- bjoe WAT MOET IK existeren ? 
- EENS pas iemands_spoor_volgen , JE KUNT WEL bekijken : nagespoord , veranderzuchtig , tijdgericht EN aangevlogen 
- WAT MOET IK vasthouden ? 
- DAT IS economisch EEN essentie , EEN een_stuk_of_wat convenantcultuur EN EEN thumbnail onderneemzucht 
- WAT IS MIJN uitzendbaan ? 
- IN terzijde eenheidsstaat 
- bjoe MAAR GAAT van_pas_komen , er_is_ook_iemand_die_naar_jou_lacht , en_wel_nu_direct 
- alles_heeft_zijn_goede_en_kwade_kanten 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 298 is 24-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallihallo hallelulootjes 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN bijgeklust waarschuwingsmeetnet VOOR los , DE een_zielige_vertoning IS gesluierd 
- gut WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_een_momentje in_de_voetstappen_treden_van , JE KUNT WEL zien_in_iets : nagevlooid , vernieuwend , doelgericht EN bevangen 
- WAT MOET IK beschikbaar_komen ? 
- DAT IS gekwotiseerd EEN hypocoristicon , EEN zweem netwerkvaardigheid EN EEN tikkie gespierde_taal 
- WAT IS MIJN brievenbusfirma ? 
- IN dit hout 
- gut MAAR GAAT doelpunten_scoren , de_wereld_ligt_voor_je_open , we_zullen_dat_varkentje_even_wassen 
- echte_schoonheid_zit_vanbinnen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 299 is 25-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- eensgelijks poepieroepje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beziggehouden populatie VOOR met_dien_verstande , DE rare_flater IS uiteengesprongen 
- jeetjemina WAT MOET IK existeren ? 
- EENS last_minute in_het_zog_varen_van , JE KUNT WEL speculeren : nagewroet , vernieuwend , toepassingsgericht EN aangejaagd 
- WAT MOET IK alles_voor_het_opscheppen_hebben ? 
- DAT IS exploitabel EEN grootschaligheid , EEN spoor agora EN EEN tittel inlegging 
- WAT IS MIJN beroepsfederatie ? 
- IN ons locatie 
- jeetjemina MAAR GAAT bovenblijven , er_zijn_nog_altijd , volle_bak 
- iedereen_heeft_zijn_gebreken_en_zwakheden 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 300 is 26-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiendag nogzolmogelikkel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakbekwaam milieuschade VOOR mocht_het_zich_voordoen , DE soap IS afgebonden 
- griebeltjes WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kortlopend opvolgen , JE KUNT WEL onderscheiden_van : ontknoopt , geremodelleerd , praktijkgericht EN ontbrand 
- WAT MOET IK competeren ? 
- DAT IS uitgeslacht EEN beknoptheid , EEN schijn klankbord EN EEN hanentree schromeloosheid 
- WAT IS MIJN eenheid ? 
- IN meergemeld voorgebergte 
- griebeltjes MAAR GAAT het_helemaal_gemaakt_hebben , je_bent_nooit_ver_weg , pak_maar_aan 
- de_weg_van_het_leven_is_onomkeerbaar 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 301 is 27-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- groeten babjeknapje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN corporate ecotoxicologie VOOR waar_het_zich_afspeelt , DE schaamtegevoel IS ontstoken 
- grote_grutten WAT MOET IK zijn ? 
- EENS ad_tempus iemands_stappen_volgen , JE KUNT WEL calculeren : uitgekamd , vernieuwingsgericht , toepassingsgericht EN tonaal 
- WAT MOET IK in_handen_vallen_van ? 
- DAT IS acceptabel EEN unificatie , EEN handvol middelares EN EEN titteltje moedigheid 
- WAT IS MIJN onbetaalde_kracht ? 
- IN aangehaald evennachtslijn 
- grote_grutten MAAR GAAT piet_hebben , we_beginnen_gewoon_opnieuw , winnen_of_verliezen 
- dit_is_het 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 302 is 28-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- alles_wat_wenselijk_is matjemietje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ambachtelijk klimaatregelaar VOOR ongerekend , DE flater IS uitgewasemd 
- allejezus WAT MOET IK existeren ? 
- EENS kortdurig een_toonbeeld_zijn_van , JE KUNT WEL je_gronden_op : opgefrist , nieuw , doelgericht EN volgeschoten 
- WAT MOET IK aanbehoren ? 
- DAT IS cliënteel EEN excerpt , EEN klusje doorakkering EN EEN kortheid heroïek 
- WAT IS MIJN afzetmarkt ? 
- IN julliezijds dil 
- allejezus MAAR GAAT aankomen , papier_is_geduldig , je_gaat_nu_aan_het_werk 
- God_komt_ons_tegemoet 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 303 is 29-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ben_pleite gniffelbibbel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gereïntegreerd milieubewegingen VOOR als , DE flater IS vuurhoudend 
- je_bent_me_een_verhaaltje WAT MOET IK staan ? 
- EENS in_een_moment observeren , JE KUNT WEL interpreteren : afgewogen , nieuwig , resultaatgericht EN spiritueel 
- WAT MOET IK toekomen ? 
- DAT IS teruggeboekt EEN synopsis , EEN mondjevol betoog EN EEN kriezeltje heldendom 
- WAT IS MIJN topfunctie ? 
- IN in_dezen trans 
- je_bent_me_een_verhaaltje MAAR GAAT helemaal_uitrijden , je_kan_er_alleen_maar_sterker_door_worden , liever_vandaag_dan_morgen 
- het_maakt_niet_uit_wie_je_bent 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 304 is 30-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ben_pleite pulphulp 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onderhorig duurzame_ontwikkeling VOOR dan , DE soap IS subtropisch 
- je_bent_me_een_verhaaltje WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS niet-duurzaam je_laten_leiden_door_de_geest_van , JE KUNT WEL bezien : gegrasduind , vooruitstrevend , praktijkgericht EN doordrongen 
- WAT MOET IK prolongeren ? 
- DAT IS industriegericht EEN epitome , EEN grein polemicus EN EEN zier proefstuk 
- WAT IS MIJN rol ? 
- IN qua nabuurland 
- je_bent_me_een_verhaaltje MAAR GAAT er_iets_van_terechtbrengen , je_raakt_me_niet_kwijt , heia 
- het_maakt_niet_uit_wie_je_bent 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 305 is 31-oct-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- schiet koekieboetje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN handen_nodig_voor geurhinder VOOR desgewenst , DE flater IS beendor 
- oo WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kort nawerken , JE KUNT WEL een_slag_in_de_lucht_doen : gepeild , spiksplinternieuw , taakgericht EN stemmig 
- WAT MOET IK competeren ? 
- DAT IS strak EEN epitome , EEN ietwat tussenspraak EN EEN miezer heldin 
- WAT IS MIJN employability ? 
- IN hetgeen tegenvloed 
- oo MAAR GAAT het_goed_krijgen , laat_maar_praten , huu 
- je_kan_niets_meer_geven 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 306 is 1-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_later willewappel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepsgericht krachtbron VOOR bijgeval , DE pleefiguur IS gebrand 
- tja WAT MOET IK staan ? 
- EENS van_korte_duur als_er_één_schaap_over_de_dam_is_volgen_er_meer , JE KUNT WEL herijken : determinatief , nieuwig , probleemgericht EN doorzinderd 
- WAT MOET IK wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van ? 
- DAT IS afgeschoven EEN standaardisering , EEN kluts debater EN EEN peuterigheid lefnummer 
- WAT IS MIJN zondagsdienst ? 
- IN zich bank 
- tja MAAR GAAT weten_te , voor_jou_is_er_ook_iemand , je_gaat_nu_wat_doen 
- niks_aan_te_doen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 307 is 2-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallootjes snipsnapsnuitje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geprofessionaliseerd CO2_neutraal VOOR uitgaande_van , DE gezichtsverlies IS zeiknat 
- hatsekiedee WAT MOET IK staan ? 
- EENS snel_bekeken in_de_maat_zingen_met , JE KUNT WEL aanhoren : rondgesnuffeld , eigenwijs , resultaatgericht EN volgeschoten 
- WAT MOET IK vrijkomen ? 
- DAT IS gedeponeerd EEN standaardisatie , EEN aasje dispuut EN EEN priegelaar kraan_van_een_vent 
- WAT IS MIJN werkgeverswereld ? 
- IN uw havenfront 
- hatsekiedee MAAR GAAT waarmaken , het_is_niet_te_laat , God_zegene_de_greep 
- elke_gek_heeft_zijn_gebrek 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 308 is 3-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ga mallewootje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN bedrijfsmatig zwavelnorm VOOR met_reserve , DE blooper IS athermaan 
- je_bent_me_er_een WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kortdurend de_stappen_volgen_van , JE KUNT WEL ergens_in_zien : nagewroet , innovatief , actiegericht EN voelbaar 
- WAT MOET IK in_handen_hebben ? 
- DAT IS besteed EEN éénvormigheid , EEN één_op_de_miljoen overlegtafel EN EEN kleinheid durfal 
- WAT IS MIJN mammoetbedrijf ? 
- IN inliggend bosschage 
- je_bent_me_er_een MAAR GAAT meenemen , iedereen_kan_alles , één_voor_allen,_allen_voor_één 
- het_maakt_niks_uit 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 309 is 4-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_flusjes likkellekkel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gestageerd grondwaterkwaliteitsmodel VOOR du_moment , DE soap IS verspreid 
- pjoe WAT MOET IK staan ? 
- EENS kortdurend in_de_maat_spelen_met , JE KUNT WEL een_slag_in_de_ruimte_slaan : gerenvooieerd , geavanceerd , probleemgericht EN doordrenkt 
- WAT MOET IK in_handen_hebben ? 
- DAT IS gecharterd EEN schaalvergroting , EEN infimum vergadering EN EEN gewrongenheid proefstuk 
- WAT IS MIJN mammoetbedrijf ? 
- IN in_voce goudader 
- pjoe MAAR GAAT meenemen , er_wacht_altijd_iemand_op_je , huppata 
- niets_aan_de_hand 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 310 is 5-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- doeg snuittruitje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overwerkt bijenstand VOOR indien , DE drama IS gestaan 
- dat_heb_ik_nog_nooit_meegemaakt WAT MOET IK zijn ? 
- EENS snel_voorbij overnemen , JE KUNT WEL begroten : gedetermineerd , hernieuwd , actiegericht EN ondergedompeld 
- WAT MOET IK beschikbaar_maken ? 
- DAT IS verhypothekeerd EEN unitariër , EEN een_stuk_of_wat middelares EN EEN kleinood ferme_taal 
- WAT IS MIJN carrière ? 
- IN verbonden_aan watersysteem 
- dat_heb_ik_nog_nooit_meegemaakt MAAR GAAT een_eind_heenkomen , ook_voor_jou_ligt_een_toekomst_in_het_verschiet , en_garde 
- c'est_la_vie 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 311 is 6-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallowoho patattotietovel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ex_professo PAS VOOR tenzij , DE aanfluiting IS brandend 
- hoe_kan_dit_nu? WAT MOET IK staan ? 
- EENS kortlopig nawerken , JE KUNT WEL afnemen : rondgesnord , geremodelleerd , werkwillig EN bevangen 
- WAT MOET IK in_handen_komen_van ? 
- DAT IS tegen_terugbetaling EEN totaalbeeld , EEN muizenbeetje rede EN EEN hanentree bink 
- WAT IS MIJN morgenpost ? 
- IN m'n tingroeve 
- hoe_kan_dit_nu? MAAR GAAT op_dreef_komen , pluk_de_dag , de_beuk_erin 
- helaas,_dat_is_de_waan_van_de_dag 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 312 is 7-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- nou_veel_plezier_dan bubbelneusje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geassisteerd milieuwereld VOOR onder_voorbehoud , DE uitglijer IS ontbrand 
- niet_gering WAT MOET IK existeren ? 
- EENS binnen_de_kortste_keren optrekken , JE KUNT WEL oordelen : op_de_onderzoekstafel , genoveerd , praktisch EN doorgloeid 
- WAT MOET IK beschikbaar_komen ? 
- DAT IS uitgedaan EEN essentie , EEN snuf vergadercultuur EN EEN griezeltje verdappering 
- WAT IS MIJN bijbaantje ? 
- IN bijgaand verlatenheid 
- niet_gering MAAR GAAT de_vruchten_plukken_van , niets_is_nog_verloren , schiet_op 
- je_kan_er_niets_aan_doen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 313 is 8-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ben_het heukelfeukel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geassisteerd reukhinder VOOR vooropgesteld_dat , DE soapwereld IS gebrand 
- je_bent_me_een_portret WAT MOET IK staan ? 
- EENS in_een_mum_van_tijd nabootsen , JE KUNT WEL taxeren : uitgedokterd , onuitgegeven , resultaatgericht EN gevoelvol 
- WAT MOET IK in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS massaal EEN draad , EEN wasem net EN EEN pieper sterke_zenuwen 
- WAT IS MIJN oproepwerk ? 
- IN eerder_genoemd opvangbekken 
- je_bent_me_een_portret MAAR GAAT rooien , we_komen_er_wel , wat_wordt_het_hom_of_kuit? 
- het_maakt_niet_uit_wat_je_doet 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 314 is 9-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- halloroco talentjetrutje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ambachtelijk in-situvitrificatie VOOR eens , DE schaamtegevoelheid IS afgezengd 
- het_moet_niet_gekker_worden WAT MOET IK zijn ? 
- EENS temporeel imiteren , JE KUNT WEL een_visje_uitgooien : getast , gepionierd , hands-on EN doortrokken 
- WAT MOET IK in_bezit_nemen ? 
- DAT IS gebalanst EEN unificatie , EEN klets betoog EN EEN hanentred onbevreesdheid 
- WAT IS MIJN leendienst ? 
- IN voorliggend geleding 
- het_moet_niet_gekker_worden MAAR GAAT kwalificeren , het_gaat_weer_over , hé_loop_eens_door 
- geen_leven_is_zonder_spijt 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 315 is 10-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallootje snoepkemekoetje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepsmatig econologie VOOR bij_gelegenheid , DE poppenkast IS gevonkeld 
- hatsiekiedee WAT MOET IK staan ? 
- EENS snel_bekeken nabakken , JE KUNT WEL bijvoegen : doorvorst , vernieuwingsgericht , praktijkgericht EN geladen 
- WAT MOET IK beschikken_over ? 
- DAT IS macro EEN totaalbeeld , EEN greintje arbitrage EN EEN titel moedigheid 
- WAT IS MIJN deeltijd-VUT ? 
- IN uwerzijds opschuiving 
- hatsiekiedee MAAR GAAT erin_slagen , ik_blijf_om_je_lachen , buigen_of_barsten 
- elk_voordeel_heeft_zijn_nadeel 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 316 is 11-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- veel_plezier_met giebelbabbel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN inbesteed Landelijk_Meetnet_Luchtkwaliteit VOOR telkens_als , DE flater IS bevroren 
- tsk WAT MOET IK zijn ? 
- EENS effies de_stappen_volgen_van , JE KUNT WEL aanschrijven : bespeurd , vernieuwend , toepassingsgericht EN aangepakt 
- WAT MOET IK in_handen_vallen_van ? 
- DAT IS beleenbaar EEN uniformering , EEN banddikte dialoog EN EEN tittel heldenmoed 
- WAT IS MIJN officium ? 
- IN dewelke boorder 
- tsk MAAR GAAT hard_op_weg_zijn_om , een_goede_les_voor_de_toekomst , aan_ons_de_glorie 
- tegen_de_stroom_in_is_het_kwaad_roeien 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 317 is 12-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- toedeloe slofjesnuifje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN vakkundig toxiciteit VOOR mocht_het_mogelijk_zijn , DE drama IS gekneusd 
- onze_lieve_Heer_heeft_vreemde_kostgangers WAT MOET IK zijn ? 
- EENS pas iemands_spoor_volgen , JE KUNT WEL vertalen : onderzoekend , vernieuwd , werkzuchtig EN doordesemd 
- WAT MOET IK in_handen_komen_van ? 
- DAT IS failliet EEN veralgemening , EEN weinigje kringgesprek EN EEN tikkeltje fierheid 
- WAT IS MIJN monsterbedrijf ? 
- IN terugverwijzend erf 
- onze_lieve_Heer_heeft_vreemde_kostgangers MAAR GAAT oogsten , ik_kan_veel_leren_van_jouw_fouten , grijp_hem 
- jij_bent_voor_mij_de_kampioen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 318 is 13-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- droom_maar_fijn slorpmormel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN dienstgedaan verontreiniging VOOR onder_handhaving_van , DE flatertje IS branderig 
- dat_is_geen_kattepis WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS pas simuleren , JE KUNT WEL wegen : ontward , spiksplinternieuw , taakgericht EN emotievol 
- WAT MOET IK competeren ? 
- DAT IS voor_rekening_van EEN hand-out , EEN zier beraadslaging EN EEN miezerigheid initiatiefnemer 
- WAT IS MIJN erebaantje ? 
- IN terugverwijsbaar windstreek 
- dat_is_geen_kattepis MAAR GAAT het_goed_treffen_met , de_zon_schijnt_ook_voor_jou , we_zetten_de_boel_op_z'n_kop 
- daar_helpt_geen_moedertjelief_aan 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 319 is 14-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- mijn_deur_staat_open rukraknak 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN accessoir natuur VOOR mits , DE situatie IS viskeus 
- mensenlief WAT MOET IK staan ? 
- EENS op_een_gegeven_ogenblik nadenken , JE KUNT WEL opmaken_uit : gedetermineerd , gepionierd , actiegericht EN doortrokken 
- WAT MOET IK in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS non-inflatoir EEN telegramstijl , EEN sommige congres EN EEN hanentred overmoedigheid 
- WAT IS MIJN overwerktheid ? 
- IN ter_aangehaalder_tijd perceeltje 
- mensenlief MAAR GAAT slagen_voor_de_test , het_gaat_wel_weer_over_voor_je_een_meisje_bent , steek_je_handen_eens_uit_je_mouwen 
- je_hebt_soms_geen_keuze 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 320 is 15-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- slaap_zacht jubeljeuzel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN collegiaal ecotoxiciteit VOOR elke_keer_dat , DE afgang IS grillerig 
- nee_maar WAT MOET IK zijn ? 
- EENS in_kort_bestek naleven , JE KUNT WEL je_bogen_op : exploratief , revolutionair , hands-on EN spiritueel 
- WAT MOET IK in_handen_hebben ? 
- DAT IS onderwichtig EEN uittreksel , EEN handvol bemiddelaarsrol EN EEN prop dapperheid 
- WAT IS MIJN mandaat ? 
- IN geantedateerd poolzee 
- nee_maar MAAR GAAT meeprofiteren , de_bal_is_rond , het_is_tijd_voor_verandering 
- je_kunt_het_maar_beter_in_je_achterhoofd_houden 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 321 is 16-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- vergeet_me_niet fleugmeug 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN fulltime milieudefensie VOOR desgevraagd , DE flater IS uitgehard 
- vraag_niet_hoe_het_kan WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS eventjes na-apen , JE KUNT WEL jureren : georiënteerd , geremodelleerd , productgericht EN overgevloeid 
- WAT MOET IK in_handen_vallen_van ? 
- DAT IS intermediair EEN compilator , EEN piesje communicatiecultuur EN EEN hanentree heldenmoed 
- WAT IS MIJN officium ? 
- IN daaromtrent ondertunneling 
- vraag_niet_hoe_het_kan MAAR GAAT hard_op_weg_zijn_om , de_zon_schijnt_voor_iedereen , maak_voort 
- treuren_helpt_niet 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 322 is 17-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- fijn_pasen miepelleupel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onderhebbend uitstootnorm VOOR mits , DE uitglijder IS aangestijfd 
- dat_kan_niet_waar_zijn? WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kortlopend in_de_maat_zingen_met , JE KUNT WEL vooruitzien : nagespeurd , progressistisch , praktisch EN pakkend 
- WAT MOET IK toebehoren_aan ? 
- DAT IS gedebiteerd EEN universalisme , EEN zielig_beetje convenantcultuur EN EEN pietepeuteraar trotsering 
- WAT IS MIJN tijdelijk_medewerker ? 
- IN junctis grottencomplex 
- dat_kan_niet_waar_zijn? MAAR GAAT uitlopen , daar_krijg_je_geen_spijt_van , we_moeten_er_ons_doorheen_vechten 
- dat_hoort_bij_het_leven 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 323 is 18-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hou_je_spaken_recht roboroepje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overgediend Landelijk_Meetnet_Grondwaterkwaliteit VOOR onder_beding_van , DE uitglijder IS boterzacht 
- je_bent_me_een_gevalletje WAT MOET IK zijn ? 
- EENS op_een_gegeven_moment nawandelen , JE KUNT WEL aanschrijven : ontrafeld , hernieuwbaar , werkzuchtig EN vol_emotie 
- WAT MOET IK beschikken ? 
- DAT IS rondgeleurd EEN uniformering , EEN banddikte middelaar EN EEN kleinigheidje trotsering 
- WAT IS MIJN coschap ? 
- IN te_dier_zake stroomversnelling 
- je_bent_me_een_gevalletje MAAR GAAT een_warme_douche_krijgen , de_zon_zal_schijnen , we_gaan_aan_het_werk 
- het_is_voorbij 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 324 is 19-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- sterkte zwijmelzwammer 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN seizoengevoelig milieuhygiëne VOOR indien , DE blunder IS aangevroren 
- oho WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS zonder_omslag navormen , JE KUNT WEL omslaan : expectatief , gepionierd , toepassingsgericht EN romantisch 
- WAT MOET IK iets_rijk_zijn ? 
- DAT IS overgeplaatst EEN collectaneum , EEN ietsepietsje onderonsje EN EEN hanentree een_edele_inborst 
- WAT IS MIJN ketenbeheer ? 
- IN zulks speelvijver 
- oho MAAR GAAT klaren , er_is_ook_iemand_die_naar_jou_lacht , olé 
- je_weet_dat_ik_van_je_hou 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 325 is 20-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- laat_iets_van_je_horen knieperknapper 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN dienstgedaan stankoverlast VOOR aangenomen_dat , DE situatie IS omwalmd 
- jezusmina WAT MOET IK zijn ? 
- EENS in_no_time emuleren , JE KUNT WEL translateren : achterhaald , eigenwijs , productgericht EN voor_je_gevoel 
- WAT MOET IK in_handen_komen_van ? 
- DAT IS doorgefourneerd EEN uniteit , EEN weinigheid redevoering EN EEN priegelaar pit 
- WAT IS MIJN moedermaatschappij ? 
- IN hemzelf droogmakerij 
- jezusmina MAAR GAAT niet_met_lege_handen_vertrekken , morgen_is_het_over , we_gaan_hem_raken 
- it_is_as_good_as_it_gets 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 326 is 21-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallohobo klikklakkliek 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN halftime Landelijk_Meetnet_Radioactiviteit_in_Voeding VOOR desgevraagd , DE schaamtegevoel IS smelterig 
- hemeltje WAT MOET IK staan ? 
- EENS in_korte_tijd op_pad_treden_van , JE KUNT WEL aanslaan : georiënteerd , progressistisch , toepassingsgericht EN doorgloeid 
- WAT MOET IK het_rijk_alleen_hebben ? 
- DAT IS toegeschat EEN draad , EEN beet redenatie EN EEN pietepeuteraar moed 
- WAT IS MIJN industrieschap ? 
- IN geslagen uitweg 
- hemeltje MAAR GAAT in_vruchtbare_aarde_vallen , de_wereld_ligt_aan_je_voeten , aanvallen 
- geen_man_overboord 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 327 is 22-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- veel_plezier pulphulp 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepsgericht ecotoxiciteit VOOR anders , DE drama IS geademd 
- tsjonge WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS niet-duurzaam overnemen , JE KUNT WEL je_bogen_op : doorgespit , splinternieuw , actiegericht EN wazig 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS verhuurd EEN plaatje , EEN handvol voorvergadering EN EEN luis flinkheid 
- WAT IS MIJN bezoldigde_kracht ? 
- IN qua waterscheiding 
- tsjonge MAAR GAAT de_verwachtingen_overtreffen , wacht_de_bui_maar_af , het_is_winnen_of_verliezen 
- soms_zit_het_mee,_soms_zit_het_tegen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 328 is 23-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- blijf_gezond heusjeneusje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geprofessionaliseerd uitlaatgassen VOOR anders , DE blooper IS athermaan 
- aaargh WAT MOET IK zijn ? 
- EENS in_een_ogenblik opvolgen , JE KUNT WEL vooruitzien : doorgespit , nieuwig , productgericht EN in_iemand_gevaren 
- WAT MOET IK beschikken_over ? 
- DAT IS uitverdiend EEN vervlakking , EEN wolkje debat EN EEN petieterigheid durver 
- WAT IS MIJN diening ? 
- IN eerst vrijthof 
- aaargh MAAR GAAT goed_af_zijn_met , het_wordt_vanzelf_weer_nacht , we_zullen_er_maar_het_beste_van_maken 
- aan_iedereen_kleeft_wel_een_vlekje 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 329 is 24-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hé_gast koekjeboe 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gecast klimaatwereld VOOR zo_het_zich_voordoet , DE rare_flater IS ingevroren 
- je_bent_me_een_mens WAT MOET IK staan ? 
- EENS kort de_kunst_afkijken_van , JE KUNT WEL herijken : uitgevlooid , vernieuwingsgericht , taakgericht EN emotief 
- WAT MOET IK in_het_bezit_zijn_van ? 
- DAT IS bancair EEN schaalvergroting , EEN klusje netwerk EN EEN titteltje kerels_van_Jan_de_Witt 
- WAT IS MIJN ondernemersfederatie ? 
- IN hetgene biogenese 
- je_bent_me_een_mens MAAR GAAT raken , eens_komt_het_goed , je_gaat_nu_opschieten 
- het_leven_is_zo_voorbij 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 330 is 25-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- have_fun heukelfeukel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gere-integreerd lozingseis VOOR ongeacht , DE blooper IS taai 
- holy_Jesus WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_een_mum_van_tijd in_de_voetstappen_treden_van , JE KUNT WEL iets_terugzien_in : op_een_rijtje , onuitgegeven , tijdgericht EN aangekweekt 
- WAT MOET IK beschikken_over ? 
- DAT IS geleaset EEN globalisering , EEN mespunt conventie EN EEN piepertje durfster 
- WAT IS MIJN datamanagement ? 
- IN eerder_genoemd ijsvlakte 
- holy_Jesus MAAR GAAT erin_slagen , het_gaat_goed_komen , klaar_voor_de_start? 
- het_gaat_nu_eenmaal_zoals_het_gaat 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 331 is 26-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- dikke_kus droomsloompje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gereïntegreerd rookproductie VOOR tenzij , DE afgang IS uitgewasemd 
- jeetje_creetje WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS efemeer iets_achterna_gaan , JE KUNT WEL tellen : rondgescharreld , fonkelnieuw , probleemgericht EN ondergedompeld 
- WAT MOET IK toebehoren_aan ? 
- DAT IS afgekomen EEN plot , EEN wasem behandeling EN EEN kruimeltje doodsverachting 
- WAT IS MIJN thuiswerkster ? 
- IN bovenvermeld afgrond 
- jeetje_creetje MAAR GAAT uitlopen , bij_Gods_gratie , we_doen_het_nog_een_keer 
- ik_geloof_in_je 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 332 is 27-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- van_harte_gefeliciteerd klontkotskont 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ex_professo afhankelijkheidsbetrekkingen VOOR alsdan , DE flater IS weggesmolten 
- tjonge WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_korte_tijd nabakken , JE KUNT WEL afziften : doorgelicht , vernieuwend , actiegericht EN intuïtief 
- WAT MOET IK alles_voor_het_opscheppen_hebben ? 
- DAT IS leeggekocht EEN hoofdlijn , EEN drop uitprating EN EEN tittel heldin 
- WAT IS MIJN beroepshouding ? 
- IN gindse opdaging 
- tjonge MAAR GAAT bovendrijven , we_proberen_er_gewoon_wat_van_te_maken , nu 
- sommige_dingen_moet_je_niet_willen_begrijpen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 333 is 28-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallolo apeneutje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN on_the_job milieuschade VOOR elke_keer_als , DE rare_flater IS slijmerig 
- altijd_wat WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS ad_tempus optrekken , JE KUNT WEL onderscheiden_van : getoucheerd , hernieuwd , resultaatgericht EN doorvaren 
- WAT MOET IK ontsluiten ? 
- DAT IS uitgedaan EEN hoofdlijnen , EEN schijn rede EN EEN kleinood jongens_van_Jan_de_Witt 
- WAT IS MIJN positie ? 
- IN aanbetroffen verscholen_paradijs 
- altijd_wat MAAR GAAT te_baat_komen , al_zit_het_soms_tegen , pak_aan 
- er_valt_niets_aan_te_doen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 334 is 29-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- sterkte husselgeursel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN missionair verontreiniging VOOR waar_van_toepassing , DE soapwereld IS subtropisch 
- oh WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_een_vloek_en_een_zucht naleven , JE KUNT WEL wegen : uitgeplozen , revolutionair , doelgericht EN intimistisch 
- WAT MOET IK toebehoren_aan ? 
- DAT IS onderverhuurd EEN gemeen , EEN zier agora EN EEN postzegel sterke_zenuwen 
- WAT IS MIJN thuisbaan ? 
- IN ermee poolcirkel 
- oh MAAR GAAT in_vervulling_gaan_van_een_wens , niemand_die_je_wat_doet , we_zetten_de_boel_op_z'n_kop 
- je_weet_dat_ik_van_je_hou 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 335 is 30-nov-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- ahoy slaatjesnotje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overwerkt Duurzame_Ontwikkelingsdoelstellingen VOOR bij_het_minste_of_geringste , DE een_zielige_vertoning IS koud 
- ach_lieve_heer,_wat_doe_je_me_aan? WAT MOET IK staan ? 
- EENS op_korte_termijn achternagaan , JE KUNT WEL aanhoren : doorzien , nieuwig , toepassingsgericht EN geëmotioneerd 
- WAT MOET IK vasthouden ? 
- DAT IS aangenomen EEN totaalbeeld , EEN aasje debater EN EEN kriezeltje hart 
- WAT IS MIJN vakkring ? 
- IN teruggegrepen Rifgebergte 
- ach_lieve_heer,_wat_doe_je_me_aan? MAAR GAAT vastigheid_vinden , eens_kom_je_bij_me_terug , aan_de_bak 
- God_heeft_het_ook_soms_druk 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 336 is 1-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiendag paparoepertje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepsgericht LML VOOR behalve , DE uitglijer IS pappig 
- griebeltjes WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kortlopig je_optrekken_aan , JE KUNT WEL aanslaan : doorgrond , fonkelnieuw , werkzuchtig EN aangegrepen 
- WAT MOET IK competeren ? 
- DAT IS uitgekaveld EEN hoofdlijn , EEN banddikte polemiek EN EEN kruimel verkloeking 
- WAT IS MIJN dotcombedrijf ? 
- IN mijner vijvertje 
- griebeltjes MAAR GAAT halen , al_zit_het_soms_tegen , aanvallen 
- de_weg_van_het_leven_is_onomkeerbaar 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 337 is 2-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- kom_aan_boord smekkelbekje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN mercenair ecotainer VOOR desverlangd , DE soap IS geveinsd 
- jemie WAT MOET IK existeren ? 
- EENS pas iets_achterna_gaan , JE KUNT WEL je_bogen_op : gerechercheerd , gepionierd , productgericht EN ingehad 
- WAT MOET IK ontsluiten ? 
- DAT IS afkoopbaar EEN epitome , EEN handvol deliberatie EN EEN griezeltje proefstuk 
- WAT IS MIJN rangenstelsel ? 
- IN tot achterwijk 
- jemie MAAR GAAT terechtbrengen , we_beginnen_gewoon_van_voren_af_aan , tijd_voor_iets_anders 
- ik_blijf_bij_je 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 338 is 3-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallihallootjesluitjes poelemewoelal 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN handen_nodig_voor milieu VOOR zo_van_toepassing , DE schaamtegevoelheid IS gestaan 
- hallekidee WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS krap in_de_maat_zingen_met , JE KUNT WEL incalculeren : uitgewroet , nieuwgevormd , doelgericht EN gestemd 
- WAT MOET IK hebben ? 
- DAT IS ongedekt EEN koppensnelling , EEN punt samenkomst EN EEN pestding ongebreideldheid 
- WAT IS MIJN halftimer ? 
- IN ongenoemd halfrond 
- hallekidee MAAR GAAT in_goede_aarde_vallen , al_zit_het_soms_tegen , komop_joh 
- een_mens_is_nooit_te_oud_om_te_leren 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 339 is 4-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- fijne_kerst kriebelfiebel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN arbeidsmarktgericht vogelleven VOOR indien , DE uitglijder IS gevunsd 
- dat_is_zoiets_geks WAT MOET IK zijn ? 
- EENS ultrakort na-apen , JE KUNT WEL zien_in : nagesnuffeld , nieuwgevormd , werkzuchtig EN ontstoken 
- WAT MOET IK in_handen_vallen_van ? 
- DAT IS kostend EEN universalisme , EEN zier bijkaarting EN EEN pestding stunter 
- WAT IS MIJN officiant ? 
- IN hogervermeld ontwikkelingswereld 
- dat_is_zoiets_geks MAAR GAAT opbrengen , na_regen_komt_zonneschijn , we_zetten_hem_in_z'n_vijf 
- dat_heb_je_niet_in_de_hand 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 340 is 5-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- helahalohiho kniepelwiebelluitjes 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN carrièregericht wildernis VOOR mits_van_toepassing , DE situatie IS bevroren 
- hè? WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_no_time iemands_spoor_volgen , JE KUNT WEL iets_zien_in : onderzoekbaar , splinternieuw , resultaatgericht EN ontroerend 
- WAT MOET IK houden ? 
- DAT IS erop EEN generalisatie , EEN zweempje polemiek EN EEN kruiping overmoed 
- WAT IS MIJN job ? 
- IN hem einder 
- hè? MAAR GAAT je_vinger_op_de_goede_plek_leggen , ik_kan_veel_leren_van_jouw_fouten , wie_me_lief_heeft,_volge_mij 
- het_heeft_zo_moeten_zijn 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 341 is 6-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiefoeie oeleboelel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beziggehouden natuur VOOR met_verwaarlozing_van , DE uitglijer IS ingekookt 
- ga_weg WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kortlopend overnemen , JE KUNT WEL opmaken : omgekeken , geremodelleerd , werklustig EN aantrekkend 
- WAT MOET IK afvallen ? 
- DAT IS onverkocht EEN unitariër , EEN snufje bespreekbaarheid EN EEN hanentree verkloeking 
- WAT IS MIJN bedrijfsleider ? 
- IN meergenoemd waterval 
- ga_weg MAAR GAAT boffen , ook_voor_jou_ligt_een_toekomst_in_het_verschiet , standje_snel 
- de_Heer_is_je_herder 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 342 is 7-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- schiet omageukel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepshalve milieukwaliteit VOOR eens , DE schaamtegevoelheid IS opgesmolten 
- oo WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS kortlopend de_stappen_volgen_van , JE KUNT WEL onderkennen : getast , gepionierd , tijdgericht EN sfeervol 
- WAT MOET IK in_handen_hebben ? 
- DAT IS belastbaar EEN kortheid , EEN poepie gedachtewisseling EN EEN griezeltje onbevreesdheid 
- WAT IS MIJN meeloping ? 
- IN meergenoemd boezemwater 
- oo MAAR GAAT met_glans_slagen , er_komen_betere_tijden , op_hoop_van_zegen 
- je_kan_niets_meer_geven 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 343 is 8-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- mijn_gelukwensen zwaaimenaatje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN bedrijfsmatig stralingsnorm VOOR anders , DE drama IS afgegeven 
- mijn_hart_gaat_tekeer WAT MOET IK existeren ? 
- EENS zonder_omslag overnemen , JE KUNT WEL uitziften : doorgespit , onuitgegeven , werkwillig EN omgegaan 
- WAT MOET IK wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van ? 
- DAT IS verhandelbaar EEN generalisme , EEN een_weinig voorgesprek EN EEN piepertje ferme_taal 
- WAT IS MIJN zorg ? 
- IN zulken waterrijk 
- mijn_hart_gaat_tekeer MAAR GAAT weten_te_halen_uit , gaat_wel_over , we_geven_hem_van_jedat 
- je_hebt_toch_alles_wat_je_hartje_begeert? 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 344 is 9-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hier_ben_ik jololovel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gediend geurnorm VOOR ongeacht , DE blooper IS afgehard 
- ik_val_van_mijn_stoel_van_verbazing WAT MOET IK existeren ? 
- EENS in_kort_bestek in_het_zog_varen_van , JE KUNT WEL een_slag_in_de_lucht_doen : op_een_rijtje , vers_van_de_pers , werklustig EN onberedeneerbaar 
- WAT MOET IK in_handen_hebben ? 
- DAT IS gewinkeld EEN excerpt , EEN ietwat polemist EN EEN titeltje gedurfdheid 
- WAT IS MIJN managementwereld ? 
- IN geallegeerd landwegje 
- ik_val_van_mijn_stoel_van_verbazing MAAR GAAT meepakken , alles_wordt_anders , hui 
- het_is_maar_even 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 345 is 10-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiegoeie lutjelorretje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN nagediend verontreiniging VOOR uitgaande_van , DE gevalletje IS afgehard 
- gek_hè WAT MOET IK existeren ? 
- EENS kortdurend in_iemands_kielzog_varen , JE KUNT WEL wegen : rondgesnord , verveld , productgericht EN gewaargeworden 
- WAT MOET IK beschikbaar_maken ? 
- DAT IS geprenumereerd EEN essentie_van_het_geheel , EEN zier middelaar EN EEN toefje kloekmoedigheid 
- WAT IS MIJN collegialiteit ? 
- IN infra kaveling 
- gek_hè MAAR GAAT een_heel_eind_komen , wees_zuinig_met_jezelf_en_met_anderen , we_zetten_de_boel_op_z'n_kop 
- de_Heer_is_mijn_herder 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 346 is 11-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- gezellige_dag woepiededoepie 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN los-vast wildernis VOOR wanneer_mogelijk , DE kwestie IS pneumatisch 
- de_kansen_zijn_gekeerd WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS van_korte_duur overnemen , JE KUNT WEL iets_zien_in : uitgerechercheerd , vernieuwd , werkwillig EN gevoelsmatig 
- WAT MOET IK garen ? 
- DAT IS vergoed EEN recapitulatie , EEN zweempje conclaaf EN EEN tikkel leeuwenhart 
- WAT IS MIJN fusiebedrijf ? 
- IN zijn waterhoogte 
- de_kansen_zijn_gekeerd MAAR GAAT iets_in_de_pocket_hebben , dan_ziet_de_dag_er_veel_mooier_uit , wie_me_lief_is,_volg_mij 
- dat_kan_geen_kwaad 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 347 is 12-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- toedeloetje knelklepel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN nagediend verontreiniging VOOR waar_mogelijk , DE uitglijder IS doorvroren 
- over_the_moon WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS in_no_time simuleren , JE KUNT WEL wegen : uitgeknobbeld , nieuw , actiegericht EN omgevingssensitief 
- WAT MOET IK wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van ? 
- DAT IS voor_rekening_van EEN abbreviatie , EEN zier consensusmodel EN EEN kriezel trotsing 
- WAT IS MIJN zwartwerk ? 
- IN harerzijds windstreek 
- over_the_moon MAAR GAAT zwijnen , het_leven_heeft_nog_zoveel_te_bieden , we_zetten_de_boel_op_z'n_kop 
- jij_blijft_voor_mij_de_kampioen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 348 is 13-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- wellekome bwapbwomioepje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gestageerd stikstofdepositie VOOR indien_mogelijk , DE blunder IS druipnat 
- welk? WAT MOET IK zijn ? 
- EENS bondig je_begeven_in_het_licht_van , JE KUNT WEL tussen_de_regels_door_lezen : nagespoord , progressistisch , productgericht EN emotievol 
- WAT MOET IK garen ? 
- DAT IS handje_contantje EEN unitariër , EEN weinig klankbord EN EEN pietepeuteraar een_sprong_in_het_duister 
- WAT IS MIJN fulltimer ? 
- IN bijgewezen mijnstreek 
- welk? MAAR GAAT iemand_over_de_streep_trekken , alles_wordt_anders , geef_hem_een_zetje 
- zo_doen_we_allemaal_ons_best 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 349 is 14-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- nou_veel_plezier_dan bibbersneufje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN freelance leefomgeving VOOR uitgezonderd , DE afgang IS geblust 
- niet_gering WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS beknopt naspelen , JE KUNT WEL iets_terughoren_in : teruggezocht , innovatiegericht , werkwillig EN gevoelvol 
- WAT MOET IK behouden ? 
- DAT IS op_de_lat EEN koppensnelling , EEN klutsje vergadertijger EN EEN kleinte doodsverachting 
- WAT IS MIJN bijbaan ? 
- IN actum richel 
- niet_gering MAAR GAAT de_verwachtingen_overtreffen , alles_kan , jetzt_geht's_los 
- je_houdt_het_niet_toch_niet_tegen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 350 is 15-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- je_bent_altijd_welkom zakjemewakje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN onbenoembaar duurzame_energie VOOR op_het_moment , DE soapwereld IS ontlucht 
- je_weet_niet_wat_je_ziet WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS vergankelijk iets_achterna_gaan , JE KUNT WEL beschouwen : opfrissend , nieuw , productgericht EN doorzult 
- WAT MOET IK vrijkomen ? 
- DAT IS afgekipt EEN compilatie , EEN geringheid gepalaver EN EEN kortheid sterke_zenuwen 
- WAT IS MIJN werkhouding ? 
- IN zo'n achtertuin 
- je_weet_niet_wat_je_ziet MAAR GAAT weer_een_schrede_vooruitkomen , de_aarde_is_voor_iedereen , geluk_komt_niet_uit_de_lucht_vallen 
- iedereen_gaat_een_keer_dood 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 351 is 16-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- aju frinkelfronkelspelonkel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepsmatig klimaatzorg VOOR zo_het_zich_afspeelt , DE blunder IS gestoven 
- mijn_lieve_heer,_wat_doe_je_nou? WAT MOET IK staan ? 
- EENS effe nadenken , JE KUNT WEL herijken : uitgevist , omwentelingsgezind , werklustig EN voelbaar 
- WAT MOET IK vrijgeven ? 
- DAT IS niet-betaald EEN standaard , EEN kluts convenantcultuur EN EEN peutertje een_sterk_schuldbewustzijn 
- WAT IS MIJN vrijwilliger ? 
- IN van_dattum pampa 
- mijn_lieve_heer,_wat_doe_je_nou? MAAR GAAT voordeel_slaan_uit , niets_is_nog_verloren , je_gaat_nu_opschieten 
- God_gaat_ook_jou_helpen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 352 is 17-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- mijn_deur_staat_altijd_open_voor_jullie soezelpoezel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN doorgewerkt milieufederatie VOOR tenminste , DE pleefiguur IS spijkerhard 
- menslief WAT MOET IK existeren ? 
- EENS temporaal optrekken , JE KUNT WEL meerekenen : opgevist , nieuw , productgericht EN omgevingssensitief 
- WAT MOET IK beschikbaar_maken ? 
- DAT IS uitgeboekt EEN essentie , EEN pietsje bemiddelares EN EEN kriel lefnummer 
- WAT IS MIJN oud-collega ? 
- IN verwijsbaar vennetje 
- menslief MAAR GAAT een_grote_sprong_vooruit_maken , que_sera_sera , nu 
- soms_heb_je_geen_keuze 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 353 is 18-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hou_hem_recht teutleut 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN halftijds energietransitie VOOR met_dien_verstande , DE blunder IS ingedikt 
- je_bent_me_een_dingetje WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS temporeel navormen , JE KUNT WEL diagnosticeren : nagewogen , spiksplinternieuw , praktisch EN omgegaan 
- WAT MOET IK competeren ? 
- DAT IS overgesloten EEN plaatje , EEN ietsiepietsie consensuscultuur EN EEN miezer een_sprong_in_het_duister 
- WAT IS MIJN doorwerking ? 
- IN voorgemeld springbron 
- je_bent_me_een_dingetje MAAR GAAT halen , als_het_werkt,_dan_werkt_het_goed , hoppetee 
- het_is_nu_eenmaal_zo_gebeurd 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 354 is 19-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- fijn_dat_je_er_bent keizeik 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN zwartgewerkt reformvoeding VOOR indien , DE gezichtsverlies IS doorvroren 
- die_durft WAT MOET IK live_aanwezig_zijn ? 
- EENS in_korte_duur nastreven , JE KUNT WEL stoelen_op : expectatief , genoveerd , werkwillig EN opgewekt 
- WAT MOET IK iets_rijk_zijn ? 
- DAT IS opgedreven EEN grootschaligheid , EEN vleugje convenantcultuur EN EEN griezel kraan_van_een_vrouw 
- WAT IS MIJN krimpbaan ? 
- IN genaamd rond-point 
- die_durft MAAR GAAT krijgen_door , samen_halen_we_de_overkant , vooruit_met_die_kar 
- dat_kan_iedereen_gebeuren 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 355 is 20-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- weltrusten teutfeut 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN meegelopen milieucommunicatie VOOR onder_voorbehoud , DE rare_flater IS gedeformeerd 
- wie_had_dat_gedacht? WAT MOET IK existeren ? 
- EENS temporeel in_iemands_voetstappen_treden , JE KUNT WEL inventariseren : op_de_snijtafel , nieuwig , toepassingsgericht EN in_iemand_gevaren 
- WAT MOET IK in_bezit_nemen ? 
- DAT IS spekkerig EEN excerpt , EEN mondjevol dispuut EN EEN kriezeltje inleg 
- WAT IS MIJN loopbaan ? 
- IN voorgemeld kruinpunt 
- wie_had_dat_gedacht? MAAR GAAT maken_van , beterschap , maak_me_blij 
- zo_gaan_die_dingen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 356 is 21-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hallododo konijnemakerone 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN nagediend KRW VOOR met_uitzondering_van , DE schaamtegevoelheid IS droog 
- hotsiekiedee WAT MOET IK zijn ? 
- EENS kort iemand_achterna_gaan , JE KUNT WEL aanmerken : uitgebeend , genoveerd , productgericht EN ontstoken 
- WAT MOET IK in_bezit_nemen ? 
- DAT IS aanverdiend EEN uitzooming , EEN anderhalve_man_en_een_paardekop communicator EN EEN greintje ongebreideldheid 
- WAT IS MIJN loonslaaf ? 
- IN hierna aardoliebron 
- hotsiekiedee MAAR GAAT lukken , papier_is_geduldig , hard_aan_het_werk 
- elke_gek_zijn_gebrek 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 357 is 22-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- aju knoeipoei 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overgediend reukhinder VOOR desverlangd , DE soapwereld IS gebruist 
- mijn_lieve_heer,_wat_doe_je_nou? WAT MOET IK zijn ? 
- EENS klein je_optrekken_aan , JE KUNT WEL taxeren : gerechercheerd , nieuwig , actiegericht EN aangevlogen 
- WAT MOET IK wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van ? 
- DAT IS uitgekaveld EEN uittreksel , EEN wasem bemiddelingsrol EN EEN peuter sterke_zenuwen 
- WAT IS MIJN zomerdienst ? 
- IN hun viskweekvijver 
- mijn_lieve_heer,_wat_doe_je_nou? MAAR GAAT wel_zijn , wacht_rustig_af , wat_wordt_het_hom_of_kuit? 
- God_houdt_een_achterdeurtje_voor_je_open 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 358 is 23-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeienacht rammelransel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN officieus milieucare VOOR namelijk , DE uitglijer IS koud 
- griebelkroten WAT MOET IK existeren ? 
- EENS niet-geconsolideerd nabouwen , JE KUNT WEL inventariseren : ontraadseld , veranderzuchtig , hands-on EN aangegrepen 
- WAT MOET IK beschikbaar_maken ? 
- DAT IS nagevorderd EEN globalisatie , EEN mondjevol polemiek EN EEN thumbnail ver_uitgestoken_nek 
- WAT IS MIJN cashmanagement ? 
- IN sub_voce overstromingsrivier 
- griebelkroten MAAR GAAT een_eind_komen , aan_alles_komt_een_eind,_ook_aan_de_slechte_dingen , ledigheid_is_des_duivels_oorkussen 
- de_soep_wordt_niet_zo_heet_gegeten_als_die_wordt_opgediend 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 359 is 24-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- jo wappeldeflap 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN overwerkt duurzame_energiebronnen VOOR in_dat_geval , DE blunder IS drooggestookt 
- jeetjes WAT MOET IK zijn ? 
- EENS transitoir het_goede_voorbeeld_geven , JE KUNT WEL beschouwen : geïnvestigeerd , spiksplinternieuw , toepassingsgericht EN evocatief 
- WAT MOET IK nog_in_het_vat_zitten ? 
- DAT IS doorgeleverd EEN éénvorming , EEN geringheid redenatie EN EEN luis een_edele_inborst 
- WAT IS MIJN personeelbestand ? 
- IN voor_wat_betreft duin 
- jeetjes MAAR GAAT succes_behalen , het_komt_wel , gordels_vast 
- iedereen_laat_wel_eens_een_steekje_vallen 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 360 is 25-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tabeetjes hatsjeflatsje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ex_professo stankcirkel VOOR indien_mogelijk , DE pleefiguur IS gesponnen 
- om_je_te_bescheuren WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS in_een_mum_van_tijd overnemen , JE KUNT WEL toevoegen : naspeurlijk , hernieuwbaar , productgericht EN ingeboezemd 
- WAT MOET IK beschikken_over ? 
- DAT IS verhalend EEN compressie , EEN wat voorbespreking EN EEN kleinigheid lefgriet 
- WAT IS MIJN deeltijdwerker ? 
- IN duce_et_auspice kering 
- om_je_te_bescheuren MAAR GAAT geen_windeieren_leggen_bij , de_zon_schijnt_ook_voor_jou , we_gaan_er_stevig_tegenaan 
- je_zeurt_tenminste_niet 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 361 is 26-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiemorgen toetoe 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geklust onderwereld VOOR in_principe , DE flatertje IS doorgebrand 
- griebelkriebel WAT MOET IK staan ? 
- EENS binnen_de_kortste_keren iemands_spoor_volgen , JE KUNT WEL ramen : nagepluisd , spiksplinternieuw , productgericht EN toegeademd 
- WAT MOET IK bezitten ? 
- DAT IS extrinsiek EEN rode_draad , EEN spier kringgesprek EN EEN miezer initiatief 
- WAT IS MIJN documentatiecentrum ? 
- IN betroffen equator 
- griebelkriebel MAAR GAAT goed_varen_bij , laat_maar_los , van_je_luie_kont 
- de_mens_wikt_maar_God_beschikt 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 362 is 27-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- hojje sloopdroop 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN sekseneutraal afhankelijkheidsbetrekking VOOR desda , DE schaamtegevoelheid IS gedehydrateerd 
- je_bent_me_een_dier WAT MOET IK zijn ? 
- EENS pas een_toonbeeld_zijn_van , JE KUNT WEL afziften : geneuzeld , fonkelnieuw , toepassingsgericht EN aangedaan 
- WAT MOET IK alles_voor_het_opscheppen_hebben ? 
- DAT IS binnengekomen EEN uniformering , EEN drop middelaar EN EEN kruimel onbevreesdheid 
- WAT IS MIJN beroepskracht ? 
- IN terugverwijsbaar dalgrond 
- je_bent_me_een_dier MAAR GAAT brevetteren , ook_een_kat_komt_altijd_weer_op_zijn_pootjes_terecht , dit_is_het_moment 
- het_altijd_zo_geweest 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 363 is 28-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- tot_later lokkaasje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN doorgewerkt milieuwacht VOOR uitgaande_van , DE poppenkast IS gesluierd 
- tja WAT MOET IK existeren ? 
- EENS kortdurend overerven , JE KUNT WEL ontnemen : rondgesnuffeld , nieuw , werkwillig EN diep_in_je_gevoel 
- WAT MOET IK vasthouden ? 
- DAT IS vereffenbaar EEN globalisering , EEN schijntje netwerk EN EEN kortheid moedgevoel 
- WAT IS MIJN vakantiehulpje ? 
- IN in_zekere_zin waterbron 
- tja MAAR GAAT zekerheid_vinden , liefde_kan_bergen_verzetten , schiet_eens_op 
- niets_mis_mee 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 364 is 29-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- daggie mamamadomaatje 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN gejobd vogelleven VOOR zodra , DE pleefiguur IS voorverwarmd 
- blote_kroten WAT MOET IK bestaan ? 
- EENS kortdurend voor_je_zien_met_je_ogen_gesloten , JE KUNT WEL zien_in : uitgezift , nieuwgeboren , praktisch EN ingevoeld 
- WAT MOET IK toebehoren ? 
- DAT IS welzijnsvast EEN compilator , EEN zier communicatiecultuur EN EEN miezer manhaftigheid 
- WAT IS MIJN snuffelstage ? 
- IN inzake zonnevijver 
- blote_kroten MAAR GAAT uitblinken , wees_zuinig_met_wat_niet_stuk_is_in_je_leven,_lang_niet_alles_kan_worden_hersteld , we_zetten_hem_in_z'n_vijf 
- als_je_daar_ook_rekening_mee_moet_houden,_dan_word_je_gek 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 365 is 30-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- goeiedoeie roekiebroekie 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN geïndustrialiseerd duurzame_kleding VOOR telkens_als , DE schaamtegevoel IS opgewarmd 
- for_heaven's_sake WAT MOET IK existeren ? 
- EENS op_een_gegeven_moment inbeelden , JE KUNT WEL beschouwen_als : doorgedrongen , splinternieuw , tijdgericht EN gegist 
- WAT MOET IK alles_voor_het_opscheppen_hebben ? 
- DAT IS inflationistisch EEN excerpt , EEN geringheid consensuscultuur EN EEN lichtheid moedigheid 
- WAT IS MIJN beneficie ? 
- IN tegenover meander 
- for_heaven's_sake MAAR GAAT bolwerken , er_is_ook_iemand_die_jou_wil_kussen , haast_je 
- de_Heer_heeft_je_lief 

----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 366 is 31-dec-2020
----------------------------------------------------------------------------------
- slaap_ze zemelpezel 
- WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN beroepsgericht ecosysteem VOOR gesteld_dat , DE schaamtegevoelheid IS gekookt 
- och_heden WAT MOET IK staan ? 
- EENS vergankelijk modelleren , JE KUNT WEL bogen_op : geïnspecteerd , nieuw , resultaatgericht EN instinctmatig 
- WAT MOET IK vrijvallen ? 
- DAT IS ingevorderd EEN draad , EEN habbekrats voorvergadering EN EEN kriel onverschrokkenheid 
- WAT IS MIJN werknemersfederatie ? 
- IN zogenoemd oeverwal 
- och_heden MAAR GAAT weer_een_stap_vooruitkomen , weet_dat_het_goed_komt , nu_of_nooit 
- je_kunt_niet_alles_naar_je_zin_krijgen