SPREUK VAN DE DAG 2017

Woorden uit eenzelfde lijst en eenzelfde kolom kun je niet zomaar door elkaar vervangen.
Hieronder staat een onzin oorspronkelijke tekst gevolgd door elke dag in 2017 dezelfde tekst
          met vervanging van elk klein geschreven woord door een willekeurig ander woord
          uit dezelfde lijst(en) en kolom(men)1-jan-2017 Oorspronkelijke tekst

goeiesniffel mevrouw veuzelleuzel ,

 - denktrant DIT hartje_zomer IS gezapig ronddrentelen GEDURENDE DE HELE nazomer OVER EEN strandduin .
 - WE hebben VOOR U EEN aanbieding : EEN wensbeker , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN uitkomen ,
   DE wensbeker HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overal aanwezig IS ...
      WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wensbeker HET soms NIET DOET OF kapot IS.
  - EEN gedachte-eruptie :
  - deponeren VAN UW bioproduct idee KAN hier , WIJ zorgen VOOR DE rest .
  - DEZE robot IS MENSECHT EN EEN beschuiteke EN MAAKT gevoel IN U los . DEZE robot GAAT echt UW hart breken .
  - MET DEZE NIEUWE verkeersregel HEEFT iedereen voorrang .
  - WE beogen duurzaamheid , eerlijk toch ? WIE WORDT ER NOU NIET blij VAN?

groetjes toedeloetjes
steengoedjes


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 1 is 1-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
alaaf meneertje kniegelkneugel ,

- parool DIT ertussen IS vergenoegzaam doorboemelen GEDURENDE DE HELE prille_begin OVER EEN immersie .
- WE houden VOOR U EEN disponibiliteit : EEN sleutel_voor_het_geluk , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN rondkomen_van ,
DE steen_der_wijzen HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overal ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderolie HET wellicht NIET DOET OF ondergestoken IS.
- EEN gedachtekomeet :
- neerleggen VAN UW ecotoxicologie uitpiekering KAN jo , WIJ orde_handhaven VOOR DE lestjes .
- DEZE keten IS MENSECHT EN EEN sufferd EN MAAKT razend_verlangen IN U lukraak_in_het_rond . DEZE conductie GAAT schoontjes UW hoping de_laatste_vlammen_doven .
- MET DEZE NIEUWE lastgeving HEEFT eenieder verliefde .
- WE je_richten_op ecologische_voetafdruk , stralend_van_gezondheid desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET genietend VAN?

alaaf ik_ga
best_wel_ok_voor_de_tijd_van_het_jaar


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 2 is 2-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_draaien_er_een_feestje_van Reverendus_Dominus mamamazzel ,

- algoritme DIT in_het_hart_van IS hups ronddrentelen GEDURENDE DE HELE neogeen OVER EEN het_land_van_de_rijzende_zon .
- WE nog_in_het_vat_zitten VOOR U EEN optie : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN voortmodderen ,
DE Haarlemmerolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET leren_jasje ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE passleutel HET casual NIET DOET OF gepointeerd IS.
- EEN gedachtepolder :
- aanplakken VAN UW ecosysteem klankanalyse KAN hier , WIJ laten VOOR DE lestje .
- DEZE ontladingsvertraging IS MENSECHT EN EEN dooie EN MAAKT manie IN U lukraak_in_'t_wilde_weg . DEZE transformatie GAAT mondvol UW soldeer genoeg_hebben_aan .
- MET DEZE NIEUWE incesttaboe HEEFT groot_en_klein beweging .
- WE omhelzen milieuzorgsysteem , glanzend_van_gezondheid even ? WIE WORDT ER NOU NIET gemoedelijk VAN?

we_draaien_er_een_feestje_van adios
toppertje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 3 is 3-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
helahalo hoogeerwaard kiekiekuikentjes ,

- rooster DIT binnenstijds IS onbezorgd aansloffen GEDURENDE DE HELE juli OVER EEN fata_morgana .
- WE het_rijk_alleen_hebben VOOR U EEN bestaansmiddel : EEN het_ei_van_Columbus , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN het_rooien ,
DE gebedsverhoring HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoom hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wensbeker HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF schoppen IS.
- EEN gedachteimmersie :
- figureren VAN UW reformbeweging prakkeseerder KAN present , WIJ in_de_gaten_lopen VOOR DE achterhouding .
- DEZE inverter IS MENSECHT EN EEN vrouwen EN MAAKT hartstochtelijk_hunkering IN U gevallen . DEZE klystron GAAT talrijk_als_het_zand_der_zee UW omknelling het_bijltje_erbij_neergooien .
- MET DEZE NIEUWE status_aparte HEEFT allemaal wat_iemand_drijft .
- WE je_leven_geven_voor SDG's , kloek_en_gezond contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET gejubeld VAN?

helahalo goeiewoeie
helemaal_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 4 is 4-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_gauw kerellief kriebeldekriebel ,

- model DIT ertussen IS vervoerend aanploegen GEDURENDE DE HELE fin_de_siècle OVER EEN hoogvlakte .
- WE in_handen_komen_van VOOR U EEN agio : EEN wonderknop , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN blijven_staan ,
DE levenselixir HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET leren_jasje jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alle_deuren HET à_la_carte NIET DOET OF afgekleurd IS.
- EEN gedachtemeer :
- in_omloop_brengen VAN UW milieuvriendelijkheid uitvorsing KAN present , WIJ geborgenheid_zoeken_bij_elkaar VOOR DE lestje .
- DEZE microcircuit IS MENSECHT EN EEN zonnegloedje EN MAAKT eminentie IN U in_het_rond . DEZE emissiespectrum GAAT al UW aannieting afzien_van .
- MET DEZE NIEUWE programmawet HEEFT alleman zicht_op_de_toekomst .
- WE je_hele_ziel_leggen_in ecologische_voetafdruk , vitaal bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET genoegd VAN?

tot_gauw het_ga_je_goed
redelijk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 5 is 5-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dan_ga_ik_maar moedertjelief loopdiewegleup ,

- productievorm DIT halverwege IS vitaal rondsukkelen GEDURENDE DE HELE decennium OVER EEN zeegat .
- WE in_het_vat_zitten VOOR U EEN productieverplichting : EEN toverstokje , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN je_staande_houden ,
DE toverstokje HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET zaaddoder hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixir HET wie_weet NIET DOET OF soloslim IS.
- EEN gedachteplaneet :
- plaatsen VAN UW klimaatcare hoofdbreken KAN present , WIJ de_lijn_vasthouden VOOR DE thuislating .
- DEZE omzetting IS MENSECHT EN EEN lekkere_toet EN MAAKT de_wil_om_te IN U willekeurig . DEZE isolering GAAT onbegrensd UW aantakeling doen_staan .
- MET DEZE NIEUWE onderhoudsplicht HEEFT dik_en_dun vervuld_van .
- WE mikken_op klimaatzorg , gezond_van_lijf_en_leden evenwel ? WIE WORDT ER NOU NIET zalig VAN?

dan_ga_ik_maar laat_wat_van_je_horen
je_neus_krult_ervan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 6 is 6-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dààg weledelgeleerde opperdepop ,

- veiligheidsmaatregel DIT tussen_de_bedrijven_door IS gemoedelijk voortkuieren GEDURENDE DE HELE donderdag OVER EEN bovenrand .
- WE openhouden_voor VOOR U EEN vertimmering : EEN geluksbron , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN sappelen_om_rond_te_komen ,
DE wonderolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptivum ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE het_middel HET wellicht NIET DOET OF nat IS.
- EEN gedachterots :
- uitgaan VAN UW milieueconomie duidelijkheid KAN jo , WIJ zorgen_voor VOOR DE achtergeblevene .
- DEZE overgangsweerstand IS MENSECHT EN EEN spook EN MAAKT zotheid IN U bij_ongeluk . DEZE elektrodialyse GAAT teveel_om_op_te_noemen UW overgrijping verstokken .
- MET DEZE NIEUWE overdrachtsrecht HEEFT wereld verheuging .
- WE je_overgeven_aan toxiciteit , supergezond nochtans ? WIE WORDT ER NOU NIET eufoor VAN?

dààg tot_ziens_bij_leven_en_welzijn
dat_is_toch_wel_even_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 7 is 7-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
nou_dan_ga_ik_maar kindlief krommewommeltjes ,

- modulariteit DIT ertussenin IS geboet moeilijk_lopen GEDURENDE DE HELE nieuwjaarsreceptie OVER EEN corridor .
- WE in_handen_vallen_van VOOR U EEN nieuwwaarde : EEN toverstokje , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN voorthobbelen ,
DE masterplan HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET barrièremiddel aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_alles HET kansrijk NIET DOET OF ondergetroefd IS.
- EEN gedachtemuur :
- in_omloop_komen VAN UW milieu-onvriendelijkheid contemplatief KAN ik_ben_er , WIJ mainteneren VOOR DE achtergeblevene .
- DEZE net IS MENSECHT EN EEN kwikje EN MAAKT menselijkheid IN U contingent . DEZE isolatie GAAT armvol UW aanboeiing uitdoen .
- MET DEZE NIEUWE ontslagregeling HEEFT jan_en_alleman innigheid .
- WE je_keren_tot ecotoxicologie , gaaf_en_gezond edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET funny VAN?

nou_dan_ga_ik_maar hoe_later_op_de_avond_hoe_schoner_volk
je_neus_krult_ervan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 8 is 8-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_ziens hooggeleerdheid weulekedeuleke ,

- levensleuze DIT hartje IS fleurig sukkelen GEDURENDE DE HELE trias OVER EEN kwelzand .
- WE vrijgeven VOOR U EEN tevredenstelling : EEN wonderdadigheid , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN je_natje_en_je_droogje_krijgen ,
DE je_laatste_redmiddel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET dalkonschildje present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_alles HET eventueel NIET DOET OF ondergestoken IS.
- EEN gedachtewal :
- heruitbrengen VAN UW MDG's broedsel KAN hier , WIJ uitwaken VOOR DE laatste_lestje .
- DEZE verbinding IS MENSECHT EN EEN frummelke EN MAAKT verschroeiend_verlangen IN U incident . DEZE spanning GAAT nogal UW afmetseling ontbinden .
- MET DEZE NIEUWE cedent HEEFT publiekelijkheid duiming .
- WE voorhebben omgevingspsychologie , fris_en_gezond maar ? WIE WORDT ER NOU NIET gevallig VAN?

tot_ziens hallihallootjes
super_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 9 is 9-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
vrolijke_paasdagen juffrouwing piepelwiebel ,

- huismiddeltje DIT middenin IS opgeleukt rondtuffen GEDURENDE DE HELE aequinoctium OVER EEN nes .
- WE openstaan VOOR U EEN rating : EEN panacee , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN toekomen_met ,
DE levenselixer HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET interceptiemiddel hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdadigheid HET temet NIET DOET OF afgetroefd IS.
- EEN gedachteschol :
- in_omloop_brengen VAN UW reformbeweging rationalisering KAN jo , WIJ je_behoeden_voor VOOR DE overblijving .
- DEZE plug-in IS MENSECHT EN EEN snuifje EN MAAKT affiniteit IN U niets_te_beginnen_met . DEZE optransformatie GAAT veelszins UW prikking afkappen .
- MET DEZE NIEUWE status_aparte HEEFT dik_en_dun toerisme .
- WE projecteren reformbeweging , krachtig_en_gezond evenwel ? WIE WORDT ER NOU NIET in_de_wolken VAN?

vrolijke_paasdagen helahalohiho
tof_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 10 is 10-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
mijn_deur_staat_open edelgrootachtbaarheid moemoe ,

- doe-middel DIT hartje_winter IS blij_als_een_veulen_in_de_wei sukkelen GEDURENDE DE HELE fanerozoïcum OVER EEN richting .
- WE afvallen VOOR U EEN terugverdieneffect : EEN wensbeker , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN doormodderen ,
DE de_knop_naar_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe-seks ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE geluksbron HET bijgeval NIET DOET OF verpast IS.
- EEN gedachte-omspanning :
- deponeren VAN UW duurzaamheid argumentatie KAN aanwezig , WIJ garant_staan_voor VOOR DE overschotje .
- DEZE afvlakking IS MENSECHT EN EEN boterbloempje EN MAAKT eigenbelang IN U onhanteerbaar . DEZE weerstand GAAT dol UW bijeenklitting uitbloeien .
- MET DEZE NIEUWE echtscheidingsconvenant HEEFT publiekelijkheid begerigheid .
- WE adresseren milieukunde , bloeiend_gezond maar ? WIE WORDT ER NOU NIET opgekikkerd VAN?

mijn_deur_staat_open fijne_kerstdagen_en_gelukkig_nieuwjaar
mooi_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 11 is 11-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goedemorgen weledelheid niezelfriezel ,

- vormelijkheid DIT halverwege IS doorzongen aankruipen GEDURENDE DE HELE krijt OVER EEN vaderlander .
- WE openhouden VOOR U EEN afschrift : EEN de_weg_naar_alles , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN voorzien_in_je_eigen_behoeften ,
DE sleutel_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasectomie aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_Heilige_Graal HET misschien NIET DOET OF opgegooid IS.
- EEN gedachterimpel :
- uitgeven VAN UW Millennium_Development_Goals beredenering KAN ik_ben_er , WIJ in_de_picture_krijgen VOOR DE restje .
- DEZE oscillograaf IS MENSECHT EN EEN lieve_schat EN MAAKT innigheid IN U per_ongeluk . DEZE schakelschema GAAT vrij UW bijeenknoping ontbinden .
- MET DEZE NIEUWE beklemrecht HEEFT Jan_en_alleman krevel .
- WE opstreven klimaatdoelstelling , eerlijk bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET verademend VAN?

goedemorgen gefeliciteerd
des_te_beter


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 12 is 12-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dagdag heer kolkekiekluwetje ,

- gedragsvorm DIT binnentijds IS zaligmakend sjokken GEDURENDE DE HELE overgangsperiode OVER EEN terp .
- WE iets_in_handen_hebben VOOR U EEN responsabiliteit : EEN bron_van_geluk , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN rondscharren ,
DE desem HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET sterilisatie ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_het_geluk HET wellicht NIET DOET OF gevraagd IS.
- EEN gedachtekwelder :
- doorplaatsen VAN UW milieuvriendelijkheid voorstellingswereld KAN jo , WIJ op_wacht_staan VOOR DE restant .
- DEZE leegtrekking IS MENSECHT EN EEN ster EN MAAKT onderscheidingsdrempel IN U onvoordachtelijk . DEZE elektromonteur GAAT totaal UW fixatie over_zijn .
- MET DEZE NIEUWE punctatie HEEFT men verhoping .
- WE je_wenden_tot bosecosysteem , zo_gezond_als_een_vis_in_het_water evenzogoed ? WIE WORDT ER NOU NIET tevreden VAN?

dagdag goeiefoeie
het_heeft_wel_iets


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 13 is 13-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
vergeet_me_niet ventlief jemaggelookwel ,

- sententie DIT halftime IS verteerd een_kuiertje_maken GEDURENDE DE HELE wachttijd OVER EEN schor .
- WE eigenen VOOR U EEN kostenplaatje : EEN levenselixer , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN er_maar_het_beste_van_maken ,
DE wonderdoener HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe_sex present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alles HET eventueel NIET DOET OF ingetroefd IS.
- EEN gedachtehaag :
- releasen VAN UW duurzaamheid uitvlooiing KAN hier , WIJ je_wachten_voor VOOR DE residu .
- DEZE hypermedia IS MENSECHT EN EEN gekkie EN MAAKT welgemoedheid IN U niet_met_opzet . DEZE reductor GAAT eens_flink UW aanvoeging loslaten .
- MET DEZE NIEUWE drift HEEFT iedereen een_warm_gevoel_vanbinnen .
- WE in_de_zin_hebben gevaarlijke_stoffen , vitaal doch ? WIE WORDT ER NOU NIET opgezet VAN?

vergeet_me_niet saluut
tof_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 14 is 14-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
adios dochterlief friebelfrabbel ,

- charter DIT binnentijds IS geamuseerd doorslefferen GEDURENDE DE HELE eon OVER EEN achtertuin .
- WE beschikbaar_maken VOOR U EEN huurder : EEN wonderman , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN voortslepen ,
DE de_Heilige_Graal HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET gebeurlijk NIET DOET OF overgetroefd IS.
- EEN gedachtebrugje :
- afficheren VAN UW reformartikel conceptie KAN hier_staat_ie , WIJ gaan_over VOOR DE achterblijving .
- DEZE draaistroom IS MENSECHT EN EEN hentje EN MAAKT een_warm_gevoel_vanbinnen IN U aleatorisch . DEZE draaistroommotor GAAT stampvol UW aaneennaaiing korte_metten_maken_met .
- MET DEZE NIEUWE staatsraison HEEFT elkeen geest .
- WE doelen bosecosysteem , gaaf_en_gezond desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET bevallig VAN?

adios de_ballen
applaus


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 15 is 15-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_zijn_zo_terug moederlief ejo-ejo ,

- productiemanier DIT hartje IS allerliefst voortklossen GEDURENDE DE HELE stenen_tijdperk OVER EEN perceeltje .
- WE behouden VOOR U EEN verhaling : EEN toegang , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN het_rooien ,
DE vrije_toegang HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarmaking ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE Haarlemmerolie HET wellicht NIET DOET OF overgenomen IS.
- EEN gedachtebibber :
- een_verhaal_ophangen_over VAN UW Millennium_Ontwikkelingsdoelen achterdenking KAN jo , WIJ surveilleren VOOR DE overige .
- DEZE commutatie IS MENSECHT EN EEN sterrestraaltje EN MAAKT trekkerigheid IN U ondoeltreffend . DEZE ontlading GAAT tamelijk UW opplakking vastvriezen .
- MET DEZE NIEUWE asielrecht HEEFT wereld verlangen .
- WE alles_in_het_werk_stellen_om omgevingsruimte , asymptomatisch niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET naar_hartenlust VAN?

we_zijn_zo_terug laat_iets_van_je_horen
wat_jij_in_je_kop_hebt_heb_je_niet_in_je_kont


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 16 is 16-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
smakkerd ventlief pipi ,

- sententie DIT in_het_hartje_van IS dartel boemelen GEDURENDE DE HELE diluvium OVER EEN uitwalsing .
- WE openstaan VOOR U EEN direct_mailing : EEN wonderknop , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN je_staande_houden ,
DE wonderdoener HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasectomie jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_Heilige_Graal HET bijgeval NIET DOET OF ingetroefd IS.
- EEN gedachteskyline :
- releasen VAN UW reformbeweging bedachtzaamheid KAN aanwezig , WIJ doen_met_beleid VOOR DE restje .
- DEZE pulsatie IS MENSECHT EN EEN boterbloemeke EN MAAKT drift IN U per_abuis . DEZE elektrische_ontlading GAAT onbegrensd UW invlijing aflaten .
- MET DEZE NIEUWE terugkeergarantie HEEFT eenieder behoefte .
- WE je_reoriënteren_op milieutechnologie , bloeiend_gezond daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET uniek VAN?

smakkerd pas_goed_op_jezelf
nog_een_klein_stukje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 17 is 17-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
van_harte kereltjelief mimamaleu ,

- modularisering DIT binnenstijds IS gevitaliseerd afslenteren GEDURENDE DE HELE heiligendag OVER EEN achterweg .
- WE ontsluiten VOOR U EEN consumentisme : EEN het_ei_van_Columbus , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN voor_je_eigen_hachje_zorgen ,
DE levenselixir HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixir HET denkbaar NIET DOET OF gevraagd IS.
- EEN gedachteregio :
- in_omloop_brengen VAN UW milieudefensie hoofdbreken KAN hier , WIJ je_hoeden_voor VOOR DE achterblijver .
- DEZE oplader IS MENSECHT EN EEN druppie EN MAAKT gemoedsmens IN U aleatorisch . DEZE onderbreker GAAT vol UW samenhanging een_eind_maken_aan .
- MET DEZE NIEUWE opvoedverbod HEEFT allen de_wil_om_door_te_gaan .
- WE op_het_oog_hebben Millennium_Development_Goals , gezond_van_lijf_en_leden daartegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET bevredigend VAN?

van_harte hier_ben_ik_dan
te_gek_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 18 is 18-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dikke_zoen meneertjelief zoenopjemondharmonikaatje ,

- plannenmakerij DIT binnenstijds IS alsof_het_een_lieve_lust_is voortdribbelen GEDURENDE DE HELE seizoen OVER EEN richting .
- WE wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van VOOR U EEN venting : EEN wondermacht , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN je_er_doorheen_slaan ,
DE succesformule HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe-seks jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE bron HET eventueel NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachtezwaaier :
- neerleggen VAN UW milieukunde afdenkinging KAN hier , WIJ spelen_op_safe VOOR DE overschotje .
- DEZE weerstandmeter IS MENSECHT EN EEN goddelijk_wezen EN MAAKT toedenking IN U onhanteerbaar . DEZE gelijkstroom GAAT machtig UW nietmachine je_zwanenzang_zingen .
- MET DEZE NIEUWE placet HEEFT voltalligheid fanclub .
- WE zoeken_te SDG's , asymptomatisch niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET opgegaan VAN?

dikke_zoen ik_gun_jou_al_jouw_plezier
wijfie,_wat_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 19 is 19-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
bye kindlief plakjemenakje ,

- module DIT tussentijds IS euforisch aftuffen GEDURENDE DE HELE poos OVER EEN offshore .
- WE openvallen VOOR U EEN debiteur : EEN sleutel_voor_het_geluk , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN je_drijvende_weten_te_houden ,
DE masterplan HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kapotje jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_deur_naar_voorspoed_en_geluk HET bijgeval NIET DOET OF bijgespeeld IS.
- EEN gedachteslenk :
- in_omloop_komen VAN UW natuurlijke_producten bezinning KAN aanwezig , WIJ opzitten VOOR DE overblijving .
- DEZE railsysteem IS MENSECHT EN EEN bul EN MAAKT pikking IN U occasioneel . DEZE wisseling GAAT in_hoge_mate UW inklemming stelpen .
- MET DEZE NIEUWE rechtsstelsel HEEFT allen belangrijkheid .
- WE richten zware_metalen , eerlijk daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET in_je_knollentuin VAN?

bye hoi
dat_doet_je_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 20 is 20-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dagdag hoogedelgestrengheid kneutelmekeutel ,

- indicatie DIT binnen IS opgewonden sobbelen GEDURENDE DE HELE quattrocento OVER EEN waterplas .
- WE houden VOOR U EEN tariefstelsel : EEN surprise , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN rondspringen_met ,
DE deus_ex_machina HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET behoedmiddel present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderknop HET potentieel NIET DOET OF capot IS.
- EEN gedachtekomeet :
- exhiberen VAN UW klimaatdoelstelling redenatie KAN jawel , WIJ patroneren VOOR DE rudiment .
- DEZE keten IS MENSECHT EN EEN prooidier EN MAAKT scheutigheid IN U uitgeloot . DEZE megohm GAAT tal_van UW aanlassing afblazen .
- MET DEZE NIEUWE onderhoudsrecht HEEFT publiekelijkheid passie .
- WE je_richten_op Duurzame_Onwikkelingsdoelen , niet-roken maar ? WIE WORDT ER NOU NIET verzadigd VAN?

dagdag goeienacht
het_heeft_wel_iets


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 21 is 21-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goedemiddag moedertjelief roeselmoesel ,

- productiewijze DIT in_het_hartje_van IS poepfijn doordralen GEDURENDE DE HELE nacht OVER EEN reepje .
- WE toebehoren VOOR U EEN doorfournering : EEN de_knop_naar_alles , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN sappelen_om_rond_te_komen ,
DE toverstokje HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe-seks jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_alles HET gewild NIET DOET OF codille IS.
- EEN gedachtestrekking :
- plaatsen VAN UW saprobiesysteem braintrust KAN hier_staat_ie , WIJ ervoor_instaan VOOR DE overschotje .
- DEZE sensor IS MENSECHT EN EEN knor EN MAAKT kalverliefde IN U onhandzaam . DEZE aftapping GAAT tot-en-met UW aanhechtingspunt lamleggen .
- MET DEZE NIEUWE uitwisselingstraktaat HEEFT eenieder hartenklop .
- WE toeheiligen milieuwet , fris_en_gezond desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET opgefleurd VAN?

goedemiddag laat_wat_van_je_weten
dat_vind_ik_toch_zo_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 22 is 22-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
toi-toi-toi weledelgeleerde dukkiemallokenaatje ,

- uitmaking DIT halverwege IS opgeflikkerd sukkelen GEDURENDE DE HELE overtime OVER EEN draaiing .
- WE behouden VOOR U EEN terugverdiening : EEN past-op-alles-sleutel , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN behelpen ,
DE wonderolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kapotje jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdaad HET realiseerbaar NIET DOET OF afgekapt IS.
- EEN gedachtebezem :
- uitgaan VAN UW klimaatcare puzzeling KAN jawel , WIJ ophangen VOOR DE overblijving .
- DEZE circuit IS MENSECHT EN EEN scheetje EN MAAKT onstilbaar_verlangen IN U occasioneel . DEZE voordoos GAAT abondant UW afhechting stoppen .
- MET DEZE NIEUWE onderhoudsrecht HEEFT publiekelijkheid smacht .
- WE alles_in_het_werk_stellen_om klimaatzorg , krachtig_en_gezond maar ? WIE WORDT ER NOU NIET in_je_sas VAN?

toi-toi-toi tot_snel
pico_bello


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 23 is 23-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
vermaak_je weledele hallootjemakroontje ,

- vormer DIT middenin IS dronken_van_blijdschap aanslenteren GEDURENDE DE HELE jaar OVER EEN draaiing .
- WE beschikken VOOR U EEN beleggingsrendement : EEN passleutel , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN jezelf_overeind_helpen ,
DE sleutel_voor_alle_deuren HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kapotje jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_deur_naar_voorspoed_en_geluk HET potentieel NIET DOET OF overboden IS.
- EEN gedachtedoorgang :
- uitkomen VAN UW bioproduct beschouwing KAN jawel , WIJ in_de_beeld_komen VOOR DE overblijving .
- DEZE elektrocoagulatie IS MENSECHT EN EEN pompon EN MAAKT graagheid IN U occasioneel . DEZE elektrodialyse GAAT ongeteld UW vastknelling neutraliseren .
- MET DEZE NIEUWE constituante HEEFT alleman onvoldaanheid .
- WE focaliseren reform , eerlijk contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET in_je_sas VAN?

vermaak_je vermaak_je
tof_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 24 is 24-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
cheerio hoogedelachtbare kroekiekroekie ,

- handelsmiddel DIT halfweg IS gelukkig omkuieren GEDURENDE DE HELE heden OVER EEN opschuiving .
- WE in_handen_vallen_van VOOR U EEN occasie : EEN Haarlemmerolie , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN van_de_nood_een_deugd_maken ,
DE desem HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET morning-afterpil jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE het_ei_van_Columbus HET misschien NIET DOET OF opgegooid IS.
- EEN gedachtemoeras :
- exhiberen VAN UW toxiciteit doorwroeting KAN ik_ben_er , WIJ hoeden_voor VOOR DE overblijfsel .
- DEZE neertransformering IS MENSECHT EN EEN lekker_scholletje EN MAAKT gemoedsgesteldheid IN U onbeheerbaar . DEZE weerstandmeter GAAT verschrikkelijk UW samensoldering afgelopen_zijn_met .
- MET DEZE NIEUWE voorovereenkomst HEEFT jan_en_alleman kitteling .
- WE je_keren_in scharrelei , supergezond edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET laconiek VAN?

cheerio goeiehoeie
dat_heeft_wel_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 25 is 25-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
geluk_gewenst moeslief poelemewoelel ,

- recept DIT binnenstijds IS recreatief kreupel_lopen GEDURENDE DE HELE trektocht_door_de_tijd OVER EEN tegenvloed .
- WE openvallen VOOR U EEN meeneemprijs : EEN wonderknop , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN het_net_aan_doen ,
DE wensbeker HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET sterilisatie aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE lapis_philosophorum HET altemets NIET DOET OF opgegooid IS.
- EEN gedachtesloot :
- plaatsen VAN UW emissierichtpunt heroverweging KAN aanwezig , WIJ toezien VOOR DE rest .
- DEZE reductie IS MENSECHT EN EEN bellefleurtje EN MAAKT verheuging IN U onvoordachtelijk . DEZE oversprong GAAT heel UW kloon aan_de_noodrem_trekken .
- MET DEZE NIEUWE niet-aanvalsverdrag HEEFT jan_en_alleman aantrekkelijkheid .
- WE staan_op Millennium_Ontwikkelingsdoelen , gezond_en_welvarend echter ? WIE WORDT ER NOU NIET stralend VAN?

geluk_gewenst maak_er_een_fijne_dag_van
dat_middel_doet_wonderen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 26 is 26-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
daggie zustertjelief hangdiedaaropje ,

- zijpaadje DIT hartje_winter IS verwarmend rondkakken GEDURENDE DE HELE gebied_der_toekomst OVER EEN verschiet .
- WE beschikken VOOR U EEN overbedijking : EEN bron_van_geluk , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN zichzelf_erdoorheen_slaan ,
DE wonderzalf HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasectomie aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alle_deuren HET realiseerbaar NIET DOET OF afgeroemd IS.
- EEN gedachtedoorgang :
- voorpubliceren VAN UW milieucare uitzoeking KAN jawel , WIJ geborgenheid_vinden_bij_elkaar VOOR DE restje .
- DEZE elektrocoagulatie IS MENSECHT EN EEN pruimpje EN MAAKT essentie IN U stuurloos . DEZE bliep GAAT meer_dan UW kloet aan_de_noodrem_trekken .
- MET DEZE NIEUWE opvoedingsplicht HEEFT groot_en_klein prikkel .
- WE focaliseren milieuhygiëne , wel even ? WIE WORDT ER NOU NIET vergenoegzaam VAN?

daggie lekkere_zoen
het_einde


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 27 is 27-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
heb_plezier zusterlief jubwielewababbel ,

- zijnswijze DIT halverwege IS melioratief doorboemelen GEDURENDE DE HELE Koning_winter OVER EEN sfeer .
- WE garen VOOR U EEN discountprijs : EEN panacee , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN je_eigen_boontjes_doppen ,
DE wonderzalf HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spijtpil ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE toverstokje HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF overgenomen IS.
- EEN gedachtehippeltje :
- voorpubliceren VAN UW emissieplafond peinzer KAN present , WIJ aannemen VOOR DE residu .
- DEZE influentie IS MENSECHT EN EEN vlokje EN MAAKT aanbiddelijkheid IN U onregeerbaar . DEZE input GAAT legio UW opplakking afnokken .
- MET DEZE NIEUWE niet-aanvalspact HEEFT eenieder warmte_in_je_hart .
- WE intenderen klimaatzorg , heelhuids desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET optimistisch VAN?

heb_plezier dikke_zoen
goedzo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 28 is 28-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_gaan_elkaar_zien weledelgeleerdheid papapapiepapel ,

- truc DIT halftime IS piekfijn overstrompelen GEDURENDE DE HELE gouden_bruiloft OVER EEN horizont .
- WE openhouden_voor VOOR U EEN ontschulding : EEN succesformule , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN je_natje_en_je_droogje_hebben ,
DE wonderman HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET leren_jasje hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_alles HET gebeurlijk NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachtesalto :
- uitgaan VAN UW reformartikel brainwave KAN hier_staat_ie , WIJ geen_risico_verbinden_aan VOOR DE lestje .
- DEZE overspringing IS MENSECHT EN EEN hentje EN MAAKT favoritisme IN U in_het_rond . DEZE tegenpool GAAT oeverloos UW appositie halt_houden .
- MET DEZE NIEUWE staatsraison HEEFT jong_en_oud gebruiksdoel .
- WE overhellen_naar klimaatbesparing , fris_en_gezond ertegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET genoegzaam VAN?

we_gaan_elkaar_zien tot_kijk
vet_cool


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 29 is 29-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiegoeie hooggeachte kierewiegelijntje ,

- levensleus DIT ertussenin IS geglunderd tjaffelen GEDURENDE DE HELE aanbleking OVER EEN akker .
- WE het_rijk_alleen_hebben VOOR U EEN toestandsklasse : EEN sleutel_die_op_alle_sloten_past , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN van_de_wind_leven ,
DE het_middel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE desem HET mogelijk NIET DOET OF schoppen IS.
- EEN gedachteintrusie :
- heruitbrengen VAN UW reform denktank KAN ja , WIJ assureren VOOR DE achterblijver .
- DEZE isolatieband IS MENSECHT EN EEN lieverdje EN MAAKT aantrekkelijkheid IN U aselect . DEZE elektromonteur GAAT verstrekkend UW aaneenplaatsing inpakken .
- MET DEZE NIEUWE sociaal_vangnet HEEFT publiekelijkheid kwijling .
- WE je_kans_afwachten ecotoxologie , gezond doch ? WIE WORDT ER NOU NIET inblij VAN?

goeiegoeie hallihallo
een_echte_eye-opener


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 30 is 30-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hé_potlood broederlief hakketakkerakkertje ,

- apparaat DIT middenin IS positief voortklossen GEDURENDE DE HELE plioceen OVER EEN eilandenrijk .
- WE beschikken VOOR U EEN verhaal : EEN wonderknop , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN het_buiten_iemand_kunnen_stellen ,
DE Haarlemmerolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoomgebruik hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE knop_voor_alles HET realiseerbaar NIET DOET OF ingetroefd IS.
- EEN gedachtedistrict :
- aanplakken VAN UW uitstoot reflectant KAN jawel , WIJ opvolgen VOOR DE achterhouding .
- DEZE elektrochemie IS MENSECHT EN EEN schat EN MAAKT oververzadiging IN U gecoïncideerd . DEZE schakelschema GAAT godsgenadig UW loodband verstillen .
- MET DEZE NIEUWE wet HEEFT wereld scheutigheid .
- WE fixeren_op reformartikel , niet-roken niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET gegaad VAN?

hé_potlood alaaf
je_kunt_het_wel


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 31 is 31-jan-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ik_gun_jou_het_beste broederlief tararaboemdiejee ,

- architectuur DIT hartje_winter IS ingekleurd doorkuieren GEDURENDE DE HELE trektocht_door_het_leven OVER EEN sfeer .
- WE vasthouden VOOR U EEN fooitje : EEN wonderdoener , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN jezelf_flink_houden ,
DE bron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spijtpil hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE past-op-alles-sleutel HET in_eventum NIET DOET OF verpast IS.
- EEN gedachtetussenruimte :
- aanplakken VAN UW reformvoeding meedenkertje KAN ik_ben_er , WIJ toezweren VOOR DE residu .
- DEZE tegenkoppeling IS MENSECHT EN EEN knuffelbuffel EN MAAKT verhoping IN U onregeerbaar . DEZE vlamboog GAAT oneindig UW vastsoldering aan_de_wilgen_hangen .
- MET DEZE NIEUWE uitleveringsverdrag HEEFT elk heetheid .
- WE van_gedachte_zijn_om milieueconomie , goed_gezond desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET optimistisch VAN?

ik_gun_jou_het_beste bel_me
je_weet_bijna_overal_wat_van


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 32 is 1-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
wat_fijn_dat_je_er_ook_bent hooggeleerdheid opperdepop ,

- levensregel DIT halftijds IS feestelijk doorkruipen GEDURENDE DE HELE dag-en-nachtevening OVER EEN oosterkimme .
- WE openhouden_voor VOOR U EEN financiën : EEN wonderolie , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN voortrommelen ,
DE je_laatste_redmiddel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kontneuking ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_het_geluk HET bijgeval NIET DOET OF vrijgekocht IS.
- EEN gedachterots :
- heruitbrengen VAN UW saprobiesysteem gedachte KAN aanwezig , WIJ de_angel_trekken_uit VOOR DE overblijfsel .
- DEZE overgangsweerstand IS MENSECHT EN EEN bul EN MAAKT boeiing IN U onbedoeld . DEZE na-ijling GAAT mudvol UW nieter afklappen .
- MET DEZE NIEUWE uitwisselingstraktaat HEEFT elk belanghebbendheid .
- WE je_overgeven_aan emissieplafond , gezond desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET kleurrijk VAN?

wat_fijn_dat_je_er_ook_bent hallootjes
top_of_the_bill


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 33 is 2-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeieknoeie meneertje freugeldreugel ,

- parcours_voor_de_toekomst DIT halverwege IS ludiek strompelen GEDURENDE DE HELE nazomer OVER EEN eb .
- WE beschikbaar_maken VOOR U EEN terugboeking : EEN de_knop_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN sprokkelen ,
DE steen_der_wijzen HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoomgebruik aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE toegang HET on_demand NIET DOET OF uitgespeeld IS.
- EEN gedachtebroedgebied :
- neerleggen VAN UW omgevingsbewustzijn overdenking KAN ja , WIJ laten VOOR DE achterhouding .
- DEZE draaistroom IS MENSECHT EN EEN muisje EN MAAKT manisme IN U gecoïncideerd . DEZE oplader GAAT van_de_bovenste_plank UW toenageling afschaffen .
- MET DEZE NIEUWE rechtsvoorschrift HEEFT publiekelijkheid doodsnood .
- WE doelen milieu , goed_ter_been maar ? WIE WORDT ER NOU NIET gefuifd VAN?

goeieknoeie ik_ben_pisser
een_zegen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 34 is 3-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goedenacht meidjelief nana ,

- motto DIT ertussen IS in_een_goeie_bui omkuieren GEDURENDE DE HELE tussenpoze OVER EEN inundatiesluis .
- WE aanbehoren VOOR U EEN oliestaat : EEN sleutel_die_op_alle_sloten_past , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN je_eigen_broek_ophalen ,
DE passleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overal hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE passleutel HET wellicht NIET DOET OF bijgespeeld IS.
- EEN gedachte-akker :
- in_roulatie_brengen VAN UW ecotoxicologie knobbelaar KAN jo , WIJ vastpinnen VOOR DE lestjes .
- DEZE aantrekking IS MENSECHT EN EEN suikerbeest EN MAAKT verslavingsziekte IN U in_het_wilde_weg . DEZE schakeling GAAT leplazarus UW samengroepering het_doek_laten_vallen_voor .
- MET DEZE NIEUWE lastgeving HEEFT jan_en_alleman luddevedu .
- WE aankoersen ecologie , goed_gezond edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET genietbaar VAN?

goedenacht hé_vent
die_staat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 35 is 4-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
het_beste mensjelief domdiedootje ,

- planningssysteem DIT in_het_hart_van IS afleidend doordralen GEDURENDE DE HELE trektocht_door_het_leven OVER EEN welgat .
- WE alles_voor_het_opscheppen_hebben VOOR U EEN doorrolling : EEN sleutel_tot_je_hart , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN de_baas_blijven ,
DE surprise HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedsmiddel ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE Haarlemmerolie HET gekund NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachtebagage :
- ophangen VAN UW uitgifte achterdenking KAN hier_staat_ie , WIJ toezweren VOOR DE tamp .
- DEZE bliep IS MENSECHT EN EEN kiekelke EN MAAKT verknochtheid IN U van_lieverlee . DEZE verdeelnet GAAT bezaaid_met UW klemmetje houden .
- MET DEZE NIEUWE voorrangsrecht HEEFT eenieder gloeiend_verlangen .
- WE er_recht_op_afgaan milieuzorg , asymptomatisch desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET vreugdevol VAN?

het_beste je_bent_altijd_welkom
het_begint_zich_af_te_tekenen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 36 is 5-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiendag weledelheid wibbeldibbel ,

- vormelijkheid DIT hartje_winter IS handenwrijvend rondklossen GEDURENDE DE HELE midwinter OVER EEN archipel .
- WE vrijgeven VOOR U EEN overheidsmiddel : EEN wensbeker , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN rondspringen ,
DE sleutel_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiepil ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE mirakel HET gewild NIET DOET OF schoppen IS.
- EEN gedachtewaterval :
- uitgeven VAN UW scharreldier inroostering KAN hier_staat_ie , WIJ het_veld_behouden VOOR DE achterblijver .
- DEZE verband IS MENSECHT EN EEN knaapje EN MAAKT geest IN U aselect . DEZE omvormer GAAT stug UW collectebus voldoende_hebben_van .
- MET DEZE NIEUWE uitzonderingsclausule HEEFT groot_en_klein hartenkreet .
- WE voornemen milieueconomie , gezondheidshalve even ? WIE WORDT ER NOU NIET uitgelaten_blij VAN?

goeiendag veel_kracht
fantistasch


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 37 is 6-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
pakkerd edelachtbare piepmamawoezel ,

- doctrine DIT hartje IS opbeurend rondstrompelen GEDURENDE DE HELE dageraad OVER EEN beddinkje .
- WE openstaan VOOR U EEN product : EEN wonderdadigheid , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN bijeensprokkelen ,
DE de_deur_naar_voorspoed_en_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiepil aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdaad HET gewild NIET DOET OF nat IS.
- EEN gedachteschoonmaak :
- deponeren VAN UW milieukunde programmatuur KAN hier_staat_ie , WIJ niet_in_zeven_sloten_tegelijk_lopen VOOR DE achterblijver .
- DEZE plug-in IS MENSECHT EN EEN kind EN MAAKT nadruk IN U at_random . DEZE luchtnet GAAT afgrijselijk UW bijeenknoping afschrijven .
- MET DEZE NIEUWE placet HEEFT dik_en_dun graagheid .
- WE projecteren omgevingsbewustzijn , kloek_en_gezond evenwel ? WIE WORDT ER NOU NIET blijmoedig VAN?

pakkerd er_is_een_tijd_van_komen_en_er_is_een_tijd_van_gaan
nee_maar,_dat_is_superdeluxegaaf


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 38 is 7-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
bonjourmadammeke kindjelief jameniekneuzel ,

- module DIT tussen_de_bedrijven_door IS zonovergoten doorboemelen GEDURENDE DE HELE beginperiode OVER EEN waterplas .
- WE eigenen VOOR U EEN distractie : EEN geluksbron , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN je_bedruipen ,
DE masterplan HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET behoedmiddel present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderzalf HET soms NIET DOET OF gelummeld IS.
- EEN gedachtegroeve :
- in_omloop_komen VAN UW scharrelei zakelijkheid KAN jo , WIJ bewaken VOOR DE rudiment .
- DEZE hoge_spanning IS MENSECHT EN EEN zoete_snoet EN MAAKT belanghebbendheid IN U uitgeloot . DEZE verlengsnoer GAAT aardigjes UW soldering een_eind_maken_aan .
- MET DEZE NIEUWE vaccinedwang HEEFT eenieder toedraging .
- WE in_acht_nemen spuitmiddelen , zo_gezond_als_een_vis_in_het_water desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET verzadigd VAN?

bonjourmadammeke hoi
daar_kun_je_een_puntje_aan_zuigen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 39 is 8-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
maak_er_een_fijne_dag_van jongenlief mamamiemoe ,

- maniertje DIT tussentijds IS gekermist aanklossen GEDURENDE DE HELE eeuwwisseling OVER EEN natuurramp .
- WE nog_in_het_vat_zitten VOOR U EEN afpoffing : EEN succesformule , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN je_er_doorheen_slaan ,
DE lapis_philosophorum HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET interceptiemiddel jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE deus_ex_machina HET realiseerbaar NIET DOET OF opgetroefd IS.
- EEN gedachteprairie :
- heruitgeven VAN UW SDG's diepdenker KAN jawel , WIJ een_vaste_lijn_aanhouden VOOR DE nasleuring .
- DEZE ontledingsspanning IS MENSECHT EN EEN pulletje EN MAAKT wensdroom IN U niet_meer_te_stoppen . DEZE ontledingsspanning GAAT magistraal UW vastzuiging het_bijltje_erbij_neerleggen .
- MET DEZE NIEUWE adat HEEFT Jan_en_alleman ratio .
- WE onder_je_aandacht_hebben vergif , kerngezond bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET het_zout_in_de_pap VAN?

maak_er_een_fijne_dag_van have_fun
leuk_zeg


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 40 is 9-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiemoeie weledelachtbare mamapaatje ,

- toon DIT hartje_winter IS in_je_nopjes aankruipen GEDURENDE DE HELE ochtendgloren OVER EEN jungle .
- WE ontsluiten VOOR U EEN afschrijving : EEN succesformule , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN werken_voor_een_hongerloontje ,
DE wondermacht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overal present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE past-op-alles-sleutel HET soms NIET DOET OF gepast IS.
- EEN gedachtepromenade :
- uitbrengen VAN UW mondiale_voetafdruk lemma KAN jo , WIJ niet_al_je_kruit_verschieten VOOR DE lestjes .
- DEZE ontvanginstallatie IS MENSECHT EN EEN snoepie EN MAAKT moging IN U in_het_wilde_weg . DEZE ontladingsvertraging GAAT wat UW samenstel doen_staan .
- MET DEZE NIEUWE rechtsregel HEEFT Jan_en_alleman stuip .
- WE oogmerken milieugezondheidskunde , goed_gezond bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET geplezierd VAN?

goeiemoeie toi_toi
engel


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 41 is 10-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
fijn_dat_je_er_bent jongetjelief fipfappen ,

- middel DIT hartje IS opbeurend bentelen GEDURENDE DE HELE aequinox OVER EEN oase .
- WE beschikbaar_komen VOOR U EEN dekkingsmiddel : EEN succesformule , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN rooien ,
DE levenselixer HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET interceptiemiddel jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdaad HET gebeurlijk NIET DOET OF gelummeld IS.
- EEN gedachtebinnenzee :
- in_omloop_brengen VAN UW klimaatzorg programmatuur KAN hier_staat_ie , WIJ behouden VOOR DE overblijving .
- DEZE conductor IS MENSECHT EN EEN hangbuikzwijntje EN MAAKT afzienbaarheid IN U niets_te_beginnen_met . DEZE commutatie GAAT talrijk UW opprikking verstillen .
- MET DEZE NIEUWE ontslagbescherming HEEFT eenieder fundament .
- WE ervoor_bedoelen omgevingspsychologie , kloek_en_gezond daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET in_een_hoerastemming VAN?

fijn_dat_je_er_bent heil
dat_staat_je


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 42 is 11-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
slaap_wel damelief fliegelgiegel ,

- bestaansmiddel DIT tussendoor IS gecontenteerd afkruipen GEDURENDE DE HELE lichtjaar OVER EEN dreef .
- WE beschikbaar_komen VOOR U EEN callgeld : EEN past-op-alles-sleutel , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN onderhouden ,
DE bron_van_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET castratie jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_alles HET gebeurlijk NIET DOET OF lang IS.
- EEN gedachteboemerang :
- aanslaan VAN UW duurzaamheid de_wijste KAN hier_staat_ie , WIJ in_het_vizier_komen VOOR DE achterblijfsel .
- DEZE display IS MENSECHT EN EEN harteke EN MAAKT kokend_verlangen IN U los . DEZE elektrisch_apparaat GAAT prodigieus UW toebinding stoppen_met .
- MET DEZE NIEUWE drift HEEFT allen wil .
- WE beschrijven uitlaatgas , gaaf_en_gezond daartegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET gecocoond VAN?

slaap_wel byebye
niet_normaal


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 43 is 12-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
kusjes zoonlief galopdiedozel ,

- werkwijze DIT in_het_hartje_van IS hartversterkend aankruipen GEDURENDE DE HELE weekendje OVER EEN terugkeerland .
- WE beschikbaar_stellen VOOR U EEN afschrijving : EEN sleutel_voor_alles , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN voorzien_in_je_eigen_behoeften ,
DE sleutel_tot_je_hart HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET sterilisatie jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE mirakel HET potent NIET DOET OF voorgespeeld IS.
- EEN gedachtecirkel :
- verschijnen VAN UW SDG's intellectualiteit KAN jawel , WIJ waren VOOR DE restant .
- DEZE elektriciteit IS MENSECHT EN EEN orkaantje EN MAAKT gewenstheid IN U onvoordachtelijk . DEZE achterstand GAAT voor_het_opscheppen UW bijeendromming afnokken .
- MET DEZE NIEUWE account HEEFT Jan_en_alleman onbevredigbaar_verlangen .
- WE maar_een_doel_voor_ogen_hebben milieutoxicologie , gezondheidshalve bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET weltevreden VAN?

kusjes van_harte_welkom
knap_bedacht


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 44 is 13-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hallootjes vadertjelief hoepsa ,

- routine DIT halftime IS inblij doorschuifelen GEDURENDE DE HELE seizoenmatigheid OVER EEN onderzinking .
- WE competeren VOOR U EEN marchandeur : EEN wonderknop , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN toedoen ,
DE wonderdoener HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kontneuking jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE bron_van_geluk HET altemets NIET DOET OF kapotgespeeld IS.
- EEN gedachtegetto :
- releasen VAN UW klimaatcare afweegbaarheid KAN aanwezig , WIJ op_safe_spelen VOOR DE overblijfsel .
- DEZE gelijkspanning IS MENSECHT EN EEN lekkere_bes EN MAAKT toedenking IN U onbediend . DEZE transformatie GAAT van_wat_heb_ik_me_jou_daar UW bijeensmeding tot_staan_brengen .
- MET DEZE NIEUWE onderhoudsplicht HEEFT elk acte_gratuit .
- WE het_goede_moment_afwachten in-situvitrificatie , blakend_van_gezondheid desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET jofel VAN?

hallootjes pakkerd
goed_man


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 45 is 14-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hé_vrouw meneertjelief kanakiekokie ,

- plannenmaker DIT in_het_hartje_van IS gevallig doorsleffen GEDURENDE DE HELE hartje_zomer OVER EEN pier .
- WE hebben VOOR U EEN herplaatsing : EEN wonderman , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN je_er_doorheen_slaan ,
DE succesformule HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarmaking jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixir HET temet NIET DOET OF onderkocht IS.
- EEN gedachtehoogtij :
- ophangen VAN UW ecoterrorisme herziening KAN jo , WIJ het_zekere_voor_het_onzekere_nemen VOOR DE overige .
- DEZE inschakeling IS MENSECHT EN EEN spetterstoot EN MAAKT geestvervoering IN U ongecontroleerd . DEZE voorlader GAAT machtig UW bijeenveging een_streep_zetten_door .
- MET DEZE NIEUWE inspanningsverplichting HEEFT elkeen van_de_speelduivel_bezeten_zijn .
- WE je_beste_beentje_voorzetten_voor milieutechnologie , gezond_van_lijf_en_leden desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET machtig VAN?

hé_vrouw ik_vergeet_je_niet
je_hebt_geschiedenis_geschreven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 46 is 15-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hou_je_roer_recht moedertjelief mamamamel ,

- productiewijze DIT deeltijds IS optimistisch voortkakken GEDURENDE DE HELE overwinteraar OVER EEN bodemrijkdom .
- WE nog_in_het_vat_zitten VOOR U EEN verdienste : EEN bron_van_geluk , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN overleven ,
DE toverstokje HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET de_pil aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderknop HET wie_weet NIET DOET OF afgeroemd IS.
- EEN gedachteplooisel :
- plaatsen VAN UW broeikasgas redenering KAN present , WIJ ophouden VOOR DE achterblijfster .
- DEZE ontlading IS MENSECHT EN EEN tortel EN MAAKT ontvlammend_verlangen IN U bij_toeval . DEZE aggregaat GAAT rijk_aan UW toepakking stagneren .
- MET DEZE NIEUWE cultuurwet HEEFT voltalligheid vervuld_met .
- WE neigen buitenklimaat , langademig niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET doorzongen VAN?

hou_je_roer_recht laat_wat_van_je_weten
je_bent_de_beste


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 47 is 16-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiemorgen edelachtbaarheid wiewapperdekolokie ,

- devies DIT tussentijds IS uitgegild slenteren GEDURENDE DE HELE Koning_winter OVER EEN tinne .
- WE vrijkomen VOOR U EEN schikking : EEN de_Heilige_Graal , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN bovenhouden ,
DE de_deur_naar_voorspoed_en_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET sterilisatie aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondermiddel HET potent NIET DOET OF overspeeld IS.
- EEN gedachteweidsheid :
- deponeren VAN UW ongedierte thuisbrenging KAN jawel , WIJ aannemen VOOR DE restant .
- DEZE verbindingsmiddel IS MENSECHT EN EEN plukje EN MAAKT aanbiddenswaardigheid IN U onvoordachtelijk . DEZE verlengsnoer GAAT als_gekken UW afmering afschrijven .
- MET DEZE NIEUWE samenlevingscontract HEEFT men onblusbare_hunkering .
- WE voornemens_zijn wegblazing , sterk_en_gezond evenzogoed ? WIE WORDT ER NOU NIET intevreden VAN?

goeiemorgen doei
engeltje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 48 is 17-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
droom_maar_fijn kerellief lortjemortje ,

- modaliteit DIT tussen_de_bedrijven_door IS uitgewaaid schorten GEDURENDE DE HELE opzegtermijn OVER EEN hof .
- WE in_het_vat_zitten VOOR U EEN recognitie : EEN bron_van_geluk , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN je_best_doen_te_blijven_staan ,
DE levenselixir HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET leren_jasje present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondermiddel HET casual NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachteplantsoen :
- in_omloop_brengen VAN UW bosecosysteem uitdieping KAN hier , WIJ op_je_qui-vive_zijn_voor VOOR DE lestje .
- DEZE omzetbaarheid IS MENSECHT EN EEN drolleke EN MAAKT oerdrift IN U in_geen_geval . DEZE spanningzoeker GAAT allemachtig UW nietmachine opheffen_van .
- MET DEZE NIEUWE conventie HEEFT dik_en_dun connotatie .
- WE munten spuitmiddelen , sterk_en_gezond evenwel ? WIE WORDT ER NOU NIET gemoed VAN?

droom_maar_fijn het_ga_je_bijzonder
dat_is_wel_even_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 49 is 18-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
zet_hem_in_zijn_vooruit schatlief slaapsleupertje ,

- regel DIT hartje_winter IS bevallig rondsjokken GEDURENDE DE HELE nanoen OVER EEN voorstadje .
- WE toebehoren_aan VOOR U EEN parlementering : EEN gebedsverhoring , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN bijeenschrapen ,
DE wonderdaad HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedmiddel aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE bron HET mogelijkerwijs NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachtestruikgewas :
- publiceren VAN UW buitenklimaat aftobbing KAN ja , WIJ kalibreren VOOR DE restering .
- DEZE spanningzoeker IS MENSECHT EN EEN drop EN MAAKT lust IN U toegevallen . DEZE tegenkoppeling GAAT afgekloven_tot_op_het_bot UW opeenbossing afmaken .
- MET DEZE NIEUWE natuurwet HEEFT arm_en_rijk manie .
- WE je_toeleggen_op milieueconomie , blakend_van_gezondheid evengoed ? WIE WORDT ER NOU NIET verluchtigd VAN?

zet_hem_in_zijn_vooruit mijn_deur_staat_open
wij_houden_van_jou


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 50 is 19-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_dadelijk moederlief ejo-ejo ,

- productievorm DIT ertussen IS losgekomen rondkakken GEDURENDE DE HELE in_het_hart_van_de_winter OVER EEN plekkie .
- WE behouden VOOR U EEN overbesteding : EEN masterplan , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN kwakkelen ,
DE toverstokje HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overjas ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE toegang HET denkbaar NIET DOET OF onderkocht IS.
- EEN gedachtebibber :
- plaatsen VAN UW uitgifte ontwerp KAN hier , WIJ herverzekeren VOOR DE overschot .
- DEZE commutatie IS MENSECHT EN EEN elfje EN MAAKT gading IN U ongericht . DEZE verlengsnoer GAAT ontelbaar_veel UW vastroesting afmaken .
- MET DEZE NIEUWE voorrangsrecht HEEFT groot_en_klein dorst .
- WE bedoelen econologie , goed_ter_been even ? WIE WORDT ER NOU NIET naar_de_zin VAN?

tot_dadelijk laat_je_niet_kisten
prima_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 51 is 20-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goedenavond Reverendus_Dominus mamamoentje ,

- algoritme DIT binnenstijds IS genoegelijk uitkuieren GEDURENDE DE HELE messidor OVER EEN watertafel .
- WE nog_in_het_vat_zitten VOOR U EEN tussenkomst : EEN geluksbron , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN je_redden ,
DE Haarlemmerolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET behoedmiddel hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE het_middel HET on_demand NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachteproces :
- aanplakken VAN UW milieuwet gedachte KAN ja , WIJ in_veiligheid_brengen_van VOOR DE rudiment .
- DEZE ontvanginstallatie IS MENSECHT EN EEN muizeke EN MAAKT kruiping IN U uitgeloot . DEZE inverter GAAT oeverloos UW samenbinding uitbollen .
- MET DEZE NIEUWE radicaal HEEFT publiekelijkheid nooddrift .
- WE oogmerken Millennium_Ontwikkelingsdoelen , supergezond doch ? WIE WORDT ER NOU NIET verzaligd VAN?

goedenavond aju
dat_staat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 52 is 21-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
met_mij zoontjelief kanakiekokie ,

- zijnsmanier DIT ertussenin IS opgegaan hotsen GEDURENDE DE HELE een_kwestie_van_tijd OVER EEN verscholen_paradijs .
- WE hebben VOOR U EEN leegkoping : EEN passleutel , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN uitkunnen_met ,
DE sleutel_voor_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasectomie hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdaad HET mogelijk NIET DOET OF overgenomen IS.
- EEN gedachtehoogtij :
- voorpubliceren VAN UW milieuwet gepuzzel KAN ja , WIJ een_vaste_koers_volgen VOOR DE restje .
- DEZE inschakeling IS MENSECHT EN EEN lolliepoppeke EN MAAKT droom IN U stuurloos . DEZE installatie GAAT ver UW vastwigging stokken .
- MET DEZE NIEUWE rassengelijkheid HEEFT iedereen levenslust .
- WE je_beste_beentje_voorzetten_voor ecotoxologie , krachtig_en_gezond doch ? WIE WORDT ER NOU NIET vergenoegzaam VAN?

met_mij werk_ze
wat_kan_je_eigenlijk_niet?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 53 is 22-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goedemorgen hoogedelachtbare bubbelneusje ,

- handelswijze DIT ertussen IS gebeest doorkuieren GEDURENDE DE HELE lenging OVER EEN hoogvlakte .
- WE afvallen VOOR U EEN forfaitaire : EEN sleutel_voor_alle_deuren , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN je_eigen_potje_koken ,
DE deus_ex_machina HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET leren_jasje ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET gekund NIET DOET OF gelummeld IS.
- EEN gedachte-oneindigheid :
- exhiberen VAN UW Millennium_Ontwikkelingsdoelen concipiëring KAN hier_staat_ie , WIJ in_het_gareel_brengen VOOR DE lestje .
- DEZE ampère-uur IS MENSECHT EN EEN kietel EN MAAKT jeuksel IN U in_het_rond . DEZE elektromonteur GAAT luxe UW geleiding in_de_kiem_smoren .
- MET DEZE NIEUWE asielrecht HEEFT elk gloeiend_verlangen .
- WE afgaan_op ecologische_voetafdruk , gaaf_en_gezond desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET genoegd VAN?

goedemorgen goeieloeie
des_te_beter


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 54 is 23-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hé_geest zoonlief kakelkabakel ,

- werkvorm DIT halftime IS guitig aandralen GEDURENDE DE HELE sluitingsuur OVER EEN polder .
- WE hebben VOOR U EEN accreditiefstelling : EEN wonderdadigheid , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN rondkomen_met ,
DE sleutel_tot_je_hart HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overjas hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE desem HET in_eventum NIET DOET OF ondergestoken IS.
- EEN gedachtehol :
- verschijnen VAN UW reformvoeding denksysteem KAN ik_ben_er , WIJ spelen_op_zeker VOOR DE overschot .
- DEZE inplugging IS MENSECHT EN EEN knuffelbuffel EN MAAKT toerist IN U ongericht . DEZE oscillogram GAAT schreeuwend UW strengeling afnokken .
- MET DEZE NIEUWE uitleveringstraktaat HEEFT Jan_en_alleman heetheid .
- WE je_aandacht_geven_aan klimaatcare , kerngezond alleen ? WIE WORDT ER NOU NIET nagenoten VAN?

hé_geest van_harte_welkom
je_kan_het_als_geen_ander


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 55 is 24-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
kus weledelgeleerdheid hoebahoeba ,

- tussenweg DIT hartje_zomer IS gezellig aansukkelen GEDURENDE DE HELE overuur OVER EEN aflandigheid .
- WE bezitten VOOR U EEN bijverdienste : EEN de_deur_naar_voorspoed_en_geluk , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN voortsleuren ,
DE wonderman HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE masterplan HET temet NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachtegaarde :
- uitgaan VAN UW spuitmiddelen imaginatie KAN jo , WIJ ophangen VOOR DE achterblijver .
- DEZE flux IS MENSECHT EN EEN spetter EN MAAKT ontembaar_verlangen IN U aleatorisch . DEZE weerstand GAAT stikvol UW verening aan_de_noodrem_trekken .
- MET DEZE NIEUWE voorgebruiker HEEFT allemaal uitzinnigheid .
- WE gevat_zijn_op milieu-onvriendelijkheid , gezond_van_lijf_en_leden contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET inblij VAN?

kus tot_later
knal


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 56 is 25-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
wel_bekome mevrouwtje hipperdehip ,

- princiep DIT in_het_hart_van IS gevrijbuit doorsloffen GEDURENDE DE HELE diluvium OVER EEN randstaat .
- WE bezitten VOOR U EEN immobiliën : EEN de_knop_naar_alles , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN je_staande_houden ,
DE toegang HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET preservatief present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixir HET mogelijk NIET DOET OF gevraagd IS.
- EEN gedachtefrons :
- een_verhaal_ophangen_over VAN UW uitlaatgas hoofdbreker KAN ja , WIJ doen_met_beleid VOOR DE overschot .
- DEZE emissiespectrum IS MENSECHT EN EEN lotgenoten EN MAAKT drang IN U onhandig . DEZE koppelnet GAAT onbegrensd UW vastduwing de_laatste_vlammen_doven .
- MET DEZE NIEUWE vrijdom HEEFT elkeen liefhebber .
- WE gelijkrichten mondiale_voetafdruk , gezond_van_lijf_en_leden desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET opengebloeid VAN?

wel_bekome kus
wat_kan_jij_dat_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 57 is 26-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dagdag vrouwlief lortjemortje ,

- lifestyle DIT binnentijds IS geplezierd aftuffen GEDURENDE DE HELE jubilaris OVER EEN terras .
- WE in_het_vat_zitten VOOR U EEN dagwaarde : EEN je_laatste_redmiddel , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN voortmodderen ,
DE knop_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET sterilisatie jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE lapis_philosophorum HET mogelijkerwijs NIET DOET OF voorgezeten IS.
- EEN gedachteplanetoïde :
- reproduceren VAN UW milieuzorg herdenking KAN ja , WIJ in_de_link_krijgen VOOR DE restant .
- DEZE omzetbaarheid IS MENSECHT EN EEN malse_meuk EN MAAKT honger_als_een_paard IN U onvoordachtelijk . DEZE leegtrekking GAAT kroppensvol UW verbondenheid tot_staan_helpen .
- MET DEZE NIEUWE rechtersrecht HEEFT allen lustigheid .
- WE munten biocide , gezond_als_een_vis daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET tevreden VAN?

dagdag droom_fijn
het_heeft_wel_iets


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 58 is 27-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
er_is_een_tijd_van_komen_en_er_is_een_tijd_van_gaan edelachtbaarheid kreugelmeneugel ,

- denktrant DIT in_het_holst_van IS naar_hartelust aanklossen GEDURENDE DE HELE getijde OVER EEN geosynclinale .
- WE in_handen_komen_van VOOR U EEN aflossingsschema : EEN bron , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN je_bedruipen ,
DE de_Heilige_Graal HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoompje hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE vrije_toegang HET kansrijk NIET DOET OF afgeroemd IS.
- EEN gedachtelus :
- afficheren VAN UW reform overlegging KAN ik_ben_er , WIJ in_de_beeld_krijgen VOOR DE achterlating .
- DEZE maser IS MENSECHT EN EEN lekker_dier EN MAAKT grifheid IN U in_'t_rond . DEZE afvlakking GAAT aardig_wat UW bijsluiter breken_met .
- MET DEZE NIEUWE socialezekerheidsstelsel HEEFT Jan_en_alleman pril_geluk .
- WE je_wijden_aan omgevingsruimte , goed_ter_been alleen ? WIE WORDT ER NOU NIET kittelig VAN?

er_is_een_tijd_van_komen_en_er_is_een_tijd_van_gaan dit_is_jouw_feest
dat_is_wel_eventjes_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 59 is 28-feb-2017
----------------------------------------------------------------------------------
helahalohiho hoogedelachtbaarheid froppeldruppel ,

- gedragswijze DIT hartje_winter IS blijmoedig rondkruipen GEDURENDE DE HELE krijt OVER EEN opwater .
- WE beschikbaar_stellen VOOR U EEN overliquiditeit : EEN panacee , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN het_net_aan_doen ,
DE desem HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET morning-afterpil ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE geluksbron HET à_la_carte NIET DOET OF ondergetroefd IS.
- EEN gedachtecenter :
- exhiberen VAN UW natuurlijke_producten beargumentering KAN present , WIJ in_de_picture_krijgen VOOR DE overgeblevene .
- DEZE drift IS MENSECHT EN EEN zonnestraal EN MAAKT innigheid IN U onbestemd . DEZE stroombaan GAAT hartstikke UW bussel termineren .
- MET DEZE NIEUWE rechtsruimte HEEFT groot_en_klein zielsbegeerte .
- WE een_doel_hebben milieueconomie , bloeiend_gezond even ? WIE WORDT ER NOU NIET levendig VAN?

helahalohiho goeiegloeie
herhaling


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 60 is 1-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goedendag hoogedelachtbare gneukelkreukel ,

- handelsvorm DIT ertussen IS gegild bentelen GEDURENDE DE HELE overgangstijdvak OVER EEN strand .
- WE beschikken VOOR U EEN demobilisering : EEN wensbeker , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN door_de_winter_komen ,
DE deus_ex_machina HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spiraaltje hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE desem HET altemets NIET DOET OF schoppen IS.
- EEN gedachtedam :
- exhiberen VAN UW in-situvitrificatie denkertje KAN aanwezig , WIJ op_zeker_spelen VOOR DE rest .
- DEZE elektrische_centrale IS MENSECHT EN EEN blommeke EN MAAKT onlesbaarheid IN U onstuurbaar . DEZE hardware GAAT bovenmenselijk UW slot ongedaan_maken .
- MET DEZE NIEUWE non-proliferatie HEEFT eenieder antecedering .
- WE energie_tijd_en_geld_steken_in ecologie , gezond daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET pront VAN?

goedendag goeieknoeie
staat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 61 is 2-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
nou_veel_plezier_dan moedertjelief kwakkwiekkwootje ,

- protocol DIT hartje_zomer IS dartel uitstappen GEDURENDE DE HELE datum OVER EEN rond-point .
- WE in_handen_vallen_van VOOR U EEN uitgifte : EEN wondersleutel , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN behelpen ,
DE toverstokje HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe-seks jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE geluksbron HET wellicht NIET DOET OF afgegeven IS.
- EEN gedachteniemandsland :
- plaatsen VAN UW milieuzorg bedachtzaamheid KAN jo , WIJ elkaar_de_hand_boven_het_hoofd_houden VOOR DE overschotje .
- DEZE ohm IS MENSECHT EN EEN sufferd EN MAAKT cri_de_coeur IN U onhoudbaar . DEZE tangentenboussole GAAT abondant UW verkleefdheid het_doek_laten_vallen_voor .
- MET DEZE NIEUWE rechtersrecht HEEFT voltalligheid verliefde .
- WE koers_houden milieubiologie , bloeiend_gezond doch ? WIE WORDT ER NOU NIET opgeleefd VAN?

nou_veel_plezier_dan laat_weten_waar_je_bent
nee_maar,_dat_is_mooi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 62 is 3-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeieboeie juffrouwing jamopjehammetje ,

- middeltje DIT hartje IS gerecreëerd voortklossen GEDURENDE DE HELE de_dag_des_oordeels OVER EEN natuurproces .
- WE eigenen VOOR U EEN verhaalbaarheid : EEN gebedsverhoring , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN gaan_als_vanouds ,
DE levenselixer HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET interceptiemiddel ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE lapis_philosophorum HET bijgeval NIET DOET OF voorgespeeld IS.
- EEN gedachtegrond :
- in_omloop_brengen VAN UW bioproduct heroverweging KAN aanwezig , WIJ elkaar_de_hand_boven_het_hoofd_houden VOOR DE nasleuring .
- DEZE hypermedia IS MENSECHT EN EEN chickeke EN MAAKT crux IN U niet_meer_te_remmen . DEZE afstripping GAAT geen_kattenpis UW aanbinding er_een_punt_aan_breien .
- MET DEZE NIEUWE conventie HEEFT wereld belangstellendheid .
- WE in_de_bedoeling_liggen omgevingsruimte , gezond_als_een_vis niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET herademd VAN?

goeieboeie hela
dit_gaat_het_zijn


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 63 is 4-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
veel_geluk mannetjelief bluppie ,

- moraal DIT ertussen IS vervoerend hompelen GEDURENDE DE HELE voorseizoen OVER EEN loopzand .
- WE aanspraak_maken_op VOOR U EEN kredietnemer : EEN lapis_philosophorum , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN je_behelpen_met ,
DE panacee HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET double_Dutch hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alle_deuren HET kansrijk NIET DOET OF gepast IS.
- EEN gedachte-oerwoud :
- in_omloop_zijn VAN UW ecotoxologie uitvorsing KAN ik_ben_er , WIJ vrijhouden VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE afstoting IS MENSECHT EN EEN lekker_stuk EN MAAKT vurig_verlangen IN U maar_raak . DEZE transmissie GAAT immens UW bijeenkinking afschrijven .
- MET DEZE NIEUWE lot HEEFT iedereen jong_geluk .
- WE achternamoeten ecoplanologie , vitaal doch ? WIE WORDT ER NOU NIET ouderwets_gezellig VAN?

veel_geluk hé
dat_loopt_als_een_tiet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 64 is 5-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_draaien_er_een_feestje_van edelachtbaarheid pollemoppel ,

- denktrant DIT halverwege IS opkleurend rondstiefelen GEDURENDE DE HELE kwatertemper OVER EEN richel .
- WE prolongeren VOOR U EEN prijzigheid : EEN toegang , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN op_en_neer_gaan ,
DE de_deur_naar_voorspoed_en_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe-seks jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdadigheid HET on_demand NIET DOET OF kapot IS.
- EEN gedachtespreng :
- afficheren VAN UW emissieplafond puzzle KAN ja , WIJ patroneren VOOR DE overschotje .
- DEZE robot IS MENSECHT EN EEN moppie EN MAAKT scheutigheid IN U onhanteerbaar . DEZE luminofoor GAAT redelijk UW centrering cancelen .
- MET DEZE NIEUWE ministelsel HEEFT dik_en_dun nijd .
- WE stevenen klimaatzorg , krachtig_en_gezond evenwel ? WIE WORDT ER NOU NIET opgegaan VAN?

we_draaien_er_een_feestje_van doeg
toppertje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 65 is 6-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
met_mij schatlief jodelaho ,

- regel DIT binnentijds IS gemoed aansloffen GEDURENDE DE HELE gouden_bruiloft OVER EEN schot .
- WE garen VOOR U EEN beslagname : EEN het_middel , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN hosselen ,
DE wonderdaad HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spijtpil jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE het_middel HET potent NIET DOET OF afgetroefd IS.
- EEN gedachtehink :
- publiceren VAN UW scharrelei duider KAN jawel , WIJ handhaven VOOR DE residu .
- DEZE inductiestroom IS MENSECHT EN EEN poepje EN MAAKT favoritisme IN U onregeerbaar . DEZE stroom GAAT honderduit UW kisting afvlaggen .
- MET DEZE NIEUWE vaccinatiedwang HEEFT allemaal onlesbaarheid .
- WE in_het_vizier_hebben bioproduct , supergezond contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET opgezet VAN?

met_mij mijn_deur_staat_open
wat_kan_je_eigenlijk_niet?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 66 is 7-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiemiddag hoogedelachtbaarheid kriebelkreukel ,

- gedragswijze DIT tussendoor IS opbeurend afdribbelen GEDURENDE DE HELE Paleogeen OVER EEN uitloop .
- WE in_handen_komen_van VOOR U EEN business : EEN de_deur_naar_voorspoed_en_geluk , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN de_tering_naar_de_nering_zetten ,
DE desem HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET terugtrekking ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdaad HET potentieel NIET DOET OF soloslim IS.
- EEN gedachtemeteoor :
- exhiberen VAN UW omgevingsbewustzijn programmeur KAN jawel , WIJ adopteren VOOR DE restje .
- DEZE microschakeling IS MENSECHT EN EEN poepiedoepie EN MAAKT aandacht IN U parallel . DEZE onderverdeelbord GAAT bovengemiddeld UW opkisting abrogeren .
- MET DEZE NIEUWE regaal HEEFT allemaal ontgloeiing .
- WE keren uitlaatemissie , kloek_en_gezond daartegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET uitgevierd VAN?

goeiemiddag goeiegoeie
eindeloos_tijdloos


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 67 is 8-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hou_je_spaken_recht weledele foekergenoekel ,

- vormer DIT op_de_helft IS verrukkelijk doorsukkelen GEDURENDE DE HELE deemstering OVER EEN overgangsformatie .
- WE beschikbaar_maken VOOR U EEN inlossing : EEN succesformule , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN doormarcheren ,
DE sleutel_voor_alle_deuren HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarheid present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alles HET soms NIET DOET OF afgekleurd IS.
- EEN gedachtebosschage :
- uitkomen VAN UW ecotoxologie uitvindster KAN jo , WIJ de_openbare_orde_handhaven VOOR DE overgeblevene .
- DEZE doorslag IS MENSECHT EN EEN schuimpje EN MAAKT desideratum IN U onbestemd . DEZE weerstandbank GAAT dapper UW toebinding over_zijn .
- MET DEZE NIEUWE lot HEEFT elkeen speling .
- WE betrachten reformzaak , vitaal desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET liefelijk VAN?

hou_je_spaken_recht vermaak_je
je_bent_de_beste_allertijden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 68 is 9-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
vaarweltjes moederlief papa ,

- productievorm DIT hartje_winter IS zinlijk klossen GEDURENDE DE HELE getijde OVER EEN polder .
- WE aanbehoren VOOR U EEN loskoming : EEN het_ei_van_Columbus , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN droog_brood_eten ,
DE toverstokje HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overjas ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderzalf HET soms NIET DOET OF gepointeerd IS.
- EEN gedachte-anomalie :
- plaatsen VAN UW biocide weldoordachtheid KAN jo , WIJ in_de_beeld_krijgen VOOR DE overschot .
- DEZE aantrekking IS MENSECHT EN EEN snoepscheet EN MAAKT grifheid IN U ongericht . DEZE laagspanning GAAT eerder UW aaneenlijming afnokken .
- MET DEZE NIEUWE conference HEEFT iedereen territorium .
- WE aankoersen_op milieugezondheidskunde , zo_gezond_als_een_vis_in_het_water echter ? WIE WORDT ER NOU NIET nagenoten VAN?

vaarweltjes laat_je_niet_kisten
te_gek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 69 is 10-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiedongel mevrouw greutelmeteutel ,

- policy DIT halfweg IS goedgeluimd strompelen GEDURENDE DE HELE zonsopgang OVER EEN opslibbing .
- WE beschikken VOOR U EEN tendersysteem : EEN het_ei_van_Columbus , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN een_dak_boven_je_hoofd_hebben ,
DE toegang HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET morning-afterpil ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE mirakel HET misschien NIET DOET OF opgetroefd IS.
- EEN gedachtedelta :
- ophangen VAN UW natuurlijk_product inkalendering KAN ik_ben_er , WIJ zweren VOOR DE overgeblevene .
- DEZE elektrische_ontlading IS MENSECHT EN EEN lekker_ding EN MAAKT zwaarwegendheid IN U onbeheerbaar . DEZE transformatorcircuit GAAT en_gros UW aaneengording gedaan_zijn_met .
- MET DEZE NIEUWE rechtsstelsel HEEFT publiekelijkheid junk .
- WE eropuit_zijn scharrelei , gezondheidshalve maar ? WIE WORDT ER NOU NIET lauw VAN?

goeiedongel joe
dit_wordt_het


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 70 is 11-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
welkom_in_de_soepkom heer kanniemienokie ,

- gedragsmiddel DIT halfweg IS blij_als_een_engel aankruipen GEDURENDE DE HELE februari OVER EEN vooroever .
- WE hebben VOOR U EEN afslag : EEN levenselixer , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN doorhobbelen ,
DE de_weg_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasotomie ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE geluksbron HET misschien NIET DOET OF ingebannen IS.
- EEN gedachtehove :
- doorplaatsen VAN UW milieugezondheidskunde argument KAN ik_ben_er , WIJ in_de_gaten_krijgen VOOR DE restering .
- DEZE installateur IS MENSECHT EN EEN lievedink EN MAAKT harteplaag IN U toegevallen . DEZE ontladingsvertraging GAAT buitengewoon UW aaneenklamping staan_laten .
- MET DEZE NIEUWE overgangsrecht HEEFT alleman gekriebel .
- WE je_geven_aan scharrelkip , bloeiend_gezond bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET levendig VAN?

welkom_in_de_soepkom goeiedingel
wat_kun_jij_mooi_schrijven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 71 is 12-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
saluut edelgrootachtbaarheid kokonozodokel ,

- doe-middel DIT halftime IS lauw voortdralen GEDURENDE DE HELE in_het_midden_van_de_zomer OVER EEN toros .
- WE iets_in_handen_hebben VOOR U EEN uitverdiening : EEN succesformule , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN de_baas_kunnen ,
DE de_knop_naar_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET sterilisatie jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE succesformule HET mogelijk NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachtekust :
- deponeren VAN UW mondiale_voetafdruk navorsing KAN ja , WIJ hoeden VOOR DE restant .
- DEZE lage_spanning IS MENSECHT EN EEN hartenliefje EN MAAKT geluksverlangen IN U onwillekeurig . DEZE kortsluiting GAAT betrekkelijk UW aaneenbrenging tot_staan_helpen .
- MET DEZE NIEUWE rechtsregel HEEFT voltalligheid leven .
- WE je_tot_taak_stellen in-situvitrificatie , lekker_in_je_vel niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET uitgebold VAN?

saluut fijn_dat_je_gekomen_bent
netjes_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 72 is 13-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_zo_daarzo zusterlief hallootjemakroontje ,

- zijnswijze DIT binnenstijds IS genotziek uitkuieren GEDURENDE DE HELE klokke_twaalf OVER EEN schaardijk .
- WE beschikken VOOR U EEN uitbating : EEN surprise , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN in_leven_kunnen_blijven ,
DE wonderzalf HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe_sex ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE je_laatste_redmiddel HET wie_weet NIET DOET OF uitgespeeld IS.
- EEN gedachtedoorgang :
- voorpubliceren VAN UW MDG's gevoelsoverweging KAN present , WIJ in_de_peiling_houden VOOR DE residu .
- DEZE elektrochemie IS MENSECHT EN EEN vlammetje EN MAAKT idylle IN U niet_met_opzet . DEZE schakeling GAAT ijselijk UW aaneenspijkering de_boel_aan_kant_zetten .
- MET DEZE NIEUWE cedent HEEFT publiekelijkheid vuur_van_de_liefde .
- WE fixeren_op SDG's , gezond_als_een_vis doch ? WIE WORDT ER NOU NIET opwekkend VAN?

tot_zo_daarzo dikke_zoen
supertjes


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 73 is 14-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
wat_fijn_dat_je_er_ook_bent ventjelief poelemewoelal ,

- huisstijl DIT in_het_hart_van IS kraaierig ronddralen GEDURENDE DE HELE brug OVER EEN niemandsland .
- WE openvallen VOOR U EEN opneming : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN doortobben ,
DE wonderknop HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET interceptiemiddel aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE gebedsverhoring HET gebeurlijk NIET DOET OF gevraagd IS.
- EEN gedachteslinger :
- reproduceren VAN UW milieubiologie doordenking KAN hier_staat_ie , WIJ je_borg_stellen_voor VOOR DE overblijving .
- DEZE reactantie IS MENSECHT EN EEN honeydear EN MAAKT belangstellendheid IN U niets_te_beginnen_met . DEZE elektrificatie GAAT eens UW reeks je_gewoonte_voorbij_zijn .
- MET DEZE NIEUWE opdrachtovereenkomst HEEFT groot_en_klein geluksverlangen .
- WE staan mondiale_voetafdruk , oergezond even ? WIE WORDT ER NOU NIET in_de_zevende_hemel VAN?

wat_fijn_dat_je_er_ook_bent slaap_lekker
toffie


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 74 is 15-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
fijn_dat_je_gekomen_bent moesjelief mama ,

- redeneerstijl DIT halverwege IS tevreden doorslaan GEDURENDE DE HELE een_dag_of_wat_terug OVER EEN trapjesglooiing .
- WE aanbehoren VOOR U EEN handelsmoraal : EEN sleutel_voor_alles , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN werken_voor_je_dagelijks_brood ,
DE wensbeker HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET terugtrekking ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderkracht HET casual NIET DOET OF overspeeld IS.
- EEN gedachte-akker :
- publiceren VAN UW bestrijdingsmiddelen terugviering KAN hier , WIJ een_oogje_in_het_zeil_houden VOOR DE restant .
- DEZE aantrekking IS MENSECHT EN EEN dikke_bolle EN MAAKT driftmatigheid IN U onwillekeurig . DEZE galvanoscoop GAAT werkelijk UW naad stilleggen .
- MET DEZE NIEUWE charter HEEFT elk beweeggrond .
- WE aankoersen klimaatcare , recht_van_lijf_en_leden desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET uitgegild VAN?

fijn_dat_je_gekomen_bent mazzel
het_is_wel_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 75 is 16-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiebloeie heer robodoortje ,

- gedragsvorm DIT hartje IS gevierd urenlang_dralen GEDURENDE DE HELE weekendde OVER EEN zwamp .
- WE toebehoren VOOR U EEN kassierster : EEN toegang , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN je_natje_en_je_droogje_krijgen ,
DE de_weg_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET zaaddoder hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixir HET temet NIET DOET OF geboden IS.
- EEN gedachtestort :
- doorplaatsen VAN UW Sustainable_Development_Goals herzienbaarheid KAN jo , WIJ waken_over VOOR DE thuislating .
- DEZE schakeling IS MENSECHT EN EEN spekkeke EN MAAKT wens IN U zonder_reden . DEZE doormeting GAAT niet_zo'n_beetje UW aaneennieting je_gewoonte_voorbij_zijn .
- MET DEZE NIEUWE abandon HEEFT ieder trekkebekkerij .
- WE ergens omgevingsbewustzijn , gezond_van_lijf_en_leden desondanks ? WIE WORDT ER NOU NIET aan_de_zonnige_kant VAN?

goeiebloeie goeiedongel
dit_gaat_het_worden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 76 is 17-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_in_de_pruimentijd waarde_vriend wibbeldibbel ,

- tijdpad DIT in_het_hartje_van IS intevreden voortploegen GEDURENDE DE HELE toekomst OVER EEN stuwing .
- WE vrijgeven VOOR U EEN verzaging : EEN steen_der_wijzen , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN leven_in_de_banlieues_van_onze_samenleving ,
DE wondermacht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spiraaltje present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondermacht HET temet NIET DOET OF ingebannen IS.
- EEN gedachtewaterval :
- ter_perse_gaan VAN UW milieugezondheidskunde theorema KAN jo , WIJ tot_in_de_puntjes_verzorgen VOOR DE rest .
- DEZE verband IS MENSECHT EN EEN spin EN MAAKT zielsverlangen IN U ontoepasbaar . DEZE onderbreker GAAT ontstellend UW tape afmaken .
- MET DEZE NIEUWE overgangsrecht HEEFT wereld afgod .
- WE voornemen milieutoxicologie , recht_van_lijf_en_leden nochtans ? WIE WORDT ER NOU NIET smakelijk VAN?

tot_in_de_pruimentijd take_care
reuzemeneuze


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 77 is 18-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
toedeledokie zeergeleerdheid kwakwammer ,

- werkingsvorm DIT middenin IS welbehaaglijk doorboemelen GEDURENDE DE HELE devoon OVER EEN perceeltje .
- WE in_handen_vallen_van VOOR U EEN dispatch : EEN lapis_philosophorum , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN je_door_het_leven_slaan ,
DE sleutel_die_op_alle_sloten_past HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarmaking hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_tot_je_hart HET misschien NIET DOET OF uitgespeeld IS.
- EEN gedachtenis :
- verschijnen VAN UW milieutechnologie volksmond KAN ik_ben_er , WIJ de_orde_handhaven VOOR DE overige .
- DEZE megohm IS MENSECHT EN EEN lekker_dier EN MAAKT dolheid IN U ondoeltreffend . DEZE robot GAAT meerder UW samenboeiing het_bijltje_erbij_neerleggen .
- MET DEZE NIEUWE placet HEEFT eenieder pril_geluk .
- WE koers_zetten_naar reformartikel , wilsbekwaam desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET naar_hartenlust VAN?

toedeledokie we_zien_elkaar
lang_zo_slecht_nog_niet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 78 is 19-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
zet_hem_in_zijn_vooruit weledelgeleerde fiezelwiezel ,

- uitstippeling DIT tussendoor IS kittelachtig tuffen GEDURENDE DE HELE naseizoen OVER EEN stuwage .
- WE behouden VOOR U EEN toezaak : EEN sleutel_voor_het_geluk , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN jezelf_flink_houden ,
DE wonderolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spiraaltje hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE deus_ex_machina HET eventueel NIET DOET OF nagetrokken IS.
- EEN gedachtebinnenweg :
- uitgaan VAN UW CO2_neutraal diepe_gedachten KAN hier , WIJ kalibreren VOOR DE rest .
- DEZE conductie IS MENSECHT EN EEN donsgansje EN MAAKT lust IN U niet_van_toepassing_op . DEZE verbintenis GAAT ongelimiteerd UW aaneenrijging platleggen .
- MET DEZE NIEUWE CAO HEEFT publiekelijkheid een_lief_ding .
- WE ervoor_bedoelen uitstoting , kerngezond doch ? WIE WORDT ER NOU NIET smashing VAN?

zet_hem_in_zijn_vooruit tot_weerziens
wie_had_dat_durven_dromen?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 79 is 20-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_maken_er_een_feest_van broederlief mimamaleu ,

- behandeling DIT ertussenin IS doddig sukkelen GEDURENDE DE HELE optocht_door_de_tijd OVER EEN poesta .
- WE ontsluiten VOOR U EEN thuisligging : EEN wonderknop , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN bijeensprokkelen ,
DE bron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overjas hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_Heilige_Graal HET potentieel NIET DOET OF codille IS.
- EEN gedachteregio :
- aanplakken VAN UW Millennium_Ontwikkelingsdoelen beeld KAN jawel , WIJ toezicht_houden VOOR DE overschot .
- DEZE oplader IS MENSECHT EN EEN poeteloeris EN MAAKT verheugenis IN U ongericht . DEZE lichtpunt GAAT afgeladen UW vanging sluiten_van_het_boek .
- MET DEZE NIEUWE asielrecht HEEFT publiekelijkheid onverzadigbaarheid .
- WE op_het_oog_hebben ecotoxicologie , bloeiend_gezond maar ? WIE WORDT ER NOU NIET nagebloeid VAN?

we_maken_er_een_feest_van bel_me
toppie


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 80 is 21-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
slaap_lekker kereltjelief mallootjes ,

- modelsysteem DIT binnentijds IS dollig slefferen GEDURENDE DE HELE seizoenmatigheid OVER EEN voorterrein .
- WE in_het_vat_zitten VOOR U EEN royalty : EEN past-op-alles-sleutel , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN voortsukkelen ,
DE levenselixir HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedmiddel jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_het_geluk HET in_eventum NIET DOET OF overspeeld IS.
- EEN gedachteplein :
- in_omloop_brengen VAN UW klimaatzorg denkwereld KAN ik_ben_er , WIJ op_safe_spelen VOOR DE restering .
- DEZE onderstation IS MENSECHT EN EEN knuffeltruffel EN MAAKT toedenking IN U toevalligerwijs . DEZE anode GAAT vol_van UW omvaming afzweren .
- MET DEZE NIEUWE ontslagbescherming HEEFT men hoge_nood .
- WE najagen biocide , gezond evenzogoed ? WIE WORDT ER NOU NIET verlustigd VAN?

slaap_lekker hi
dat_is_niet_misselijk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 81 is 22-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
wellekome mijn_waarde gripgruppertje ,

- procédé DIT halftijds IS springlevend doorklossen GEDURENDE DE HELE nanoen OVER EEN meridiaanshoogte .
- WE beschikken VOOR U EEN exploitant : EEN toverstokje , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN voortmarcheren ,
DE vrije_toegang HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET enuch jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondersleutel HET gebeurlijk NIET DOET OF afgekapt IS.
- EEN gedachtedepartement :
- een_verhaal_ophangen_over VAN UW milieuzorg uitspinsel KAN hier_staat_ie , WIJ kalibreren VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE elektrische_stroom IS MENSECHT EN EEN hartje EN MAAKT luimigheid IN U niet_in_je_boekje . DEZE aardverbinding GAAT boordevol UW bijsluiting een_eind_nemen .
- MET DEZE NIEUWE rechtersrecht HEEFT elk fondament .
- WE eropuit_zijn emissieplafond , vief desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET goeie_zin VAN?

wellekome laat_eens_wat_van_je_horen
wat_zeg_je_daarvan?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 82 is 23-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
lekkere_zoen hoogedelgestrengheid patattotietovel ,

- hulpmiddel DIT middenin IS recreatief aanstiefelen GEDURENDE DE HELE fin_de_siècle OVER EEN dil .
- WE openhouden_voor VOOR U EEN betaler : EEN sleutel_voor_alles , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN voortmarcheren ,
DE deus_ex_machina HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET castratie jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE lapis_philosophorum HET mogelijkerwijs NIET DOET OF overgenomen IS.
- EEN gedachtescharnier :
- exhiberen VAN UW ongediertebestrijding heroverweging KAN ja , WIJ geborgenheid_zoeken_bij_elkaar VOOR DE achterblijfsel .
- DEZE paneel IS MENSECHT EN EEN manestraaltje EN MAAKT essentie IN U erop . DEZE schakelschema GAAT eivol UW vergroeiing uitwoeden .
- MET DEZE NIEUWE sauf-conduit HEEFT allemaal liefdesverhouding .
- WE prioriteren reformartikel , gezond_en_welvarend contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET beestig VAN?

lekkere_zoen goeiemoeie
zo_gaat_ie_lekker


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 83 is 24-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
lekkere_dikke_pakkerd vrouwtjelief wielediesel ,

- systeem DIT deeltijds IS geneugelijk rondkuieren GEDURENDE DE HELE seizoenmatigheid OVER EEN kwelwater .
- WE vrijkomen VOOR U EEN overnameslag : EEN wonderzalf , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN het_nog_maar_net_doen ,
DE knop_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET dalkonschildje present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE het_middel HET gebeurlijk NIET DOET OF onderkocht IS.
- EEN gedachteweggetje :
- reproduceren VAN UW ecoduct filosofie KAN hier_staat_ie , WIJ op_safe_spelen VOOR DE laatste_lestje .
- DEZE verbintenis IS MENSECHT EN EEN hangbuikzwijntje EN MAAKT toedraging IN U incident . DEZE aansturing GAAT heel_wat UW onverdeelbaarheid uit_zijn .
- MET DEZE NIEUWE echtscheidingsrecht HEEFT arm_en_rijk fundament .
- WE je_voornemen duurzaamheid , supergezond even ? WIE WORDT ER NOU NIET gevallig VAN?

lekkere_dikke_pakkerd lekkere_dikke_smakkerd
netjes_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 84 is 25-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hallihallo dochterlief klablakkiebliek ,

- blueprint DIT halverwege IS verstrooiend uitstappen GEDURENDE DE HELE milliade OVER EEN spelonk .
- WE houden VOOR U EEN uithalling : EEN wonderzalf , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN leven_van_uur_tot_uur ,
DE geluksbron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spijtpil hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alles HET on_demand NIET DOET OF afgeroemd IS.
- EEN gedachtejonas :
- afficheren VAN UW uitstoting uitvlooiing KAN ja , WIJ in_zicht_hebben VOOR DE residu .
- DEZE isolatie IS MENSECHT EN EEN mop EN MAAKT levensader IN U onregelbaar . DEZE batterij GAAT ontzettend UW bussel het_bijltje_erbij_neergooien .
- MET DEZE NIEUWE vrijheid_van_meningsuiting HEEFT voltalligheid neiging .
- WE je_oriënteren_op milieu , vitaal doch ? WIE WORDT ER NOU NIET overheerlijk VAN?

hallihallo dag_hoor
geweldig_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 85 is 26-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiegoeie broedertjelief geuzelfleuzel ,

- bejegening DIT deeltijds IS zielsblijde dralen GEDURENDE DE HELE morgenkrieken OVER EEN lede .
- WE beschikbaar_stellen VOOR U EEN invoerrecht : EEN gebedsverhoring , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN het_vege_lijf_redden ,
DE bron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET double_Dutch jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE bron_van_geluk HET altemet NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachteculminatie :
- aanplakken VAN UW ecotoxicologie analyse KAN aanwezig , WIJ instaan VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE elektrisch_apparaat IS MENSECHT EN EEN beeld EN MAAKT liefhebberij IN U maar_raak . DEZE elektroscoop GAAT heleboel UW vastwigging afzien_van .
- MET DEZE NIEUWE lastgeving HEEFT ieder object .
- WE een_prijs_op_het_hoofd_zetten_van duurzaamheid , blakend_van_gezondheid desondanks ? WIE WORDT ER NOU NIET oergezellig VAN?

goeiegoeie blij_je_weer_te_horen
een_mijlpaal_in_de_tijd


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 86 is 27-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goed_dat_je_er_bent hooggeachtheid koekerfloekies ,

- leus DIT halftime IS op_je_gemak voortsukkelen GEDURENDE DE HELE januari OVER EEN terras .
- WE in_handen_hebben VOOR U EEN winst : EEN wonderman , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN bedruipen ,
DE het_middel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET sterilisatie aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wensbeker HET soms NIET DOET OF overgetroefd IS.
- EEN gedachtekrinkeltje :
- heruitbrengen VAN UW uitstoting programma KAN jo , WIJ in_behouden_haven_zijn VOOR DE restant .
- DEZE krachtcentrale IS MENSECHT EN EEN snoet EN MAAKT hartenwens IN U onvoordachtelijk . DEZE display GAAT aardig UW klens een_eind_maken_aan .
- MET DEZE NIEUWE vrijheid HEEFT wie_je_ook_bent toedenking .
- WE je_sterk_maken_voor gevaarlijke_stoffen , kloek_en_gezond toch ? WIE WORDT ER NOU NIET tevreden VAN?

goed_dat_je_er_bent hadie
dat_spreekt_me_wel_aan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 87 is 28-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
de_mazzel weledelgeborene wiewaleukel ,

- trick DIT halftijds IS leutig kuieren GEDURENDE DE HELE eeuwwisseling OVER EEN kreits .
- WE vrijkomen VOOR U EEN multiplier : EEN bron , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN je_staande_houden ,
DE wonderman HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET coïtus_interruptus ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE gebedsverhoring HET altemets NIET DOET OF afgegeven IS.
- EEN gedachtewei :
- uitbrengen VAN UW buitenklimaat doorgraving KAN aanwezig , WIJ een_vaste_lijn_aanhouden VOOR DE laatste_lestje .
- DEZE verbindingsmiddel IS MENSECHT EN EEN lekkere_bes EN MAAKT wensdroom IN U in_voorkomend_geval . DEZE aantrekkingsvermogen GAAT onafzienbaar UW aaneenhang de_stekker_halen_uit .
- MET DEZE NIEUWE dienstplicht HEEFT jan_en_alleman addictie .
- WE voornemens_zijn emissiewaarde , oergezond echter ? WIE WORDT ER NOU NIET gestreeld VAN?

de_mazzel tot_gauw
met_jou_kun_je_wat_beleven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 88 is 29-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
toi_toi_toi edelgrootachtbare kanariekietel ,

- draaiboek DIT halftijds IS goddelijk voortkuieren GEDURENDE DE HELE vrijdag OVER EEN uittrede .
- WE hebben VOOR U EEN verpachter : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN voortmarcheren ,
DE de_knop_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET terugtrekking aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE masterplan HET wellicht NIET DOET OF opgegooid IS.
- EEN gedachtehop :
- distribueren VAN UW klimaatzorg indachtigheid KAN jo , WIJ zuinig_zijn_op VOOR DE restje .
- DEZE inschakeling IS MENSECHT EN EEN sweeteke EN MAAKT zuchting IN U per_abuis . DEZE weerstandbank GAAT boordevol UW opklemming sluiten_van_het_boek .
- MET DEZE NIEUWE ontnemingswet HEEFT wereld verslingerdheid .
- WE je_beste_beentje_voorzetten_voor emissiewaarde , gezondheidshalve niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET uitheinig VAN?

toi_toi_toi veel_geluk
prachtig


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 89 is 30-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_dadelijk weledelachtbare wubwiebelwebje ,

- toon DIT halfweg IS kittelachtig doortrappen GEDURENDE DE HELE naamdag OVER EEN fotosfeer .
- WE vrijvallen VOOR U EEN insolventie : EEN knop_voor_alles , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN vegeteren ,
DE wondermacht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoom present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE deus_ex_machina HET wie_weet NIET DOET OF opgegooid IS.
- EEN gedachtezaksel :
- uitbrengen VAN UW ecosysteem doordenkertje KAN present , WIJ ervoor_instaan VOOR DE achterlating .
- DEZE voorloop IS MENSECHT EN EEN vlam EN MAAKT geliefde IN U herderloos . DEZE pulsatie GAAT vierkant UW conglutinaat neergooien .
- MET DEZE NIEUWE informatieplicht HEEFT ieder vuur_van_de_liefde .
- WE zijn_zijn_om scharrelei , kerngezond desondanks ? WIE WORDT ER NOU NIET gekeet VAN?

tot_dadelijk toi-toi
prima_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 90 is 31-mar-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiemoeie kerellief jodelaho ,

- modaliteit DIT binnentijds IS zalig rondkuieren GEDURENDE DE HELE tocht_door_het_leven OVER EEN heuveltje .
- WE garen VOOR U EEN overschotheffing : EEN steen_der_wijzen , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN rondspringen ,
DE levenselixir HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET leren_jasje hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_het_geluk HET on_demand NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachtehinkel :
- in_omloop_brengen VAN UW milieukunde voorstellingsruimte KAN ja , WIJ toezicht_houden VOOR DE lestje .
- DEZE inductielamp IS MENSECHT EN EEN mijn_musje EN MAAKT verhoping IN U in_geen_geval . DEZE robot GAAT super UW cement afklappen .
- MET DEZE NIEUWE personaliteitsbeginsel HEEFT arm_en_rijk moloch .
- WE in_het_vizier_hebben bestrijdingsmiddelen , zo_gezond_als_een_vis_in_het_water evengoed ? WIE WORDT ER NOU NIET gemoed VAN?

goeiemoeie het_beste
engel


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 91 is 1-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
vergeet_me_niet meneertje roewoezel ,

- parool DIT halverwege IS opgezet krabbelen GEDURENDE DE HELE naweek OVER EEN plekkie .
- WE toebehoren VOOR U EEN markt : EEN past-op-alles-sleutel , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN op_je_binnenvet_teren ,
DE steen_der_wijzen HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overjas hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderknop HET eventueel NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachtestrook :
- neerleggen VAN UW klimaatdoelstelling redekaveling KAN hier , WIJ langs_de_wal_zeilen VOOR DE overschot .
- DEZE shunt IS MENSECHT EN EEN gek EN MAAKT machtswellust IN U ongericht . DEZE anode GAAT rijk UW bijeendringing sokken_stoppen .
- MET DEZE NIEUWE onteigeningswet HEEFT iedereen een_warm_gevoel .
- WE toeheiligen klimaatcare , langademig echter ? WIE WORDT ER NOU NIET naar_de_zin VAN?

vergeet_me_niet ik_ga
tof_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 92 is 2-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hé_lullo damelief dukkiemallokenaatje ,

- bestaansmiddel DIT ertussenin IS veelgevraagd voortkuieren GEDURENDE DE HELE klokslag_twaalf OVER EEN metropool .
- WE behouden VOOR U EEN verpachting : EEN sleutel_voor_alles , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN je_met_je_eigen_vet_bedruipen ,
DE bron_van_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET enuch hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderman HET temet NIET DOET OF lang IS.
- EEN gedachtebezinksel :
- aanslaan VAN UW scharrelkip uitkiening KAN jo , WIJ in_de_peiling_houden VOOR DE nasleuring .
- DEZE circuit IS MENSECHT EN EEN spetterkuiken EN MAAKT idylle IN U niet_in_je_boekje . DEZE koppelnet GAAT niet_een_keer_maar_tig_keer UW richting terugschroeven .
- MET DEZE NIEUWE verkeersregel HEEFT wereld urgentie .
- WE alles_in_het_werk_stellen_om ecotoxiciteit , stralend_van_gezondheid niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET handenwrijvend VAN?

hé_lullo byebye
je_hebt_nu_wel_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 93 is 3-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
nou_veel_plezier_dan meisjelief kriegelbiegel ,

- openingetje DIT op_de_helft IS beaat ronddrentelen GEDURENDE DE HELE Pasen OVER EEN oversteekplaats .
- WE in_handen_komen_van VOOR U EEN opslaggelden : EEN de_knop_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN het_alleen_kunnen_rooien ,
DE past-op-alles-sleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarheid jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE bron HET potent NIET DOET OF bijgespeeld IS.
- EEN gedachtemeteoroïde :
- in_roulatie_brengen VAN UW Duurzame_Onwikkelingsdoelstellingen afprakkesering KAN jawel , WIJ alimenteren VOOR DE overgeblevene .
- DEZE min IS MENSECHT EN EEN pluk EN MAAKT onderwerp IN U onbruikbaar . DEZE oplading GAAT geweldig UW samenrijging een_streep_trekken_door .
- MET DEZE NIEUWE Nabestaandenwet HEEFT groot_en_klein onblusbare_hunkering .
- WE je_keren_aan reformvoeding , asymptomatisch even ? WIE WORDT ER NOU NIET losgestormd VAN?

nou_veel_plezier_dan hé_geest
nee_maar,_dat_is_mooi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 94 is 4-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dikke_smakkerd weledelgestrengheid flapflipfleutel ,

- voorbeeldfunctie DIT ertussendoor IS meeslepend voortslenteren GEDURENDE DE HELE dagen_van OVER EEN zee .
- WE beschikbaar_komen VOOR U EEN vrijmaking : EEN steen_der_wijzen , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN je_eigen_potje_koken ,
DE wondersleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedsel ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE vrije_toegang HET à_la_carte NIET DOET OF afgetroefd IS.
- EEN gedachtebioom :
- uitgeven VAN UW saprobiesysteem peinzing KAN present , WIJ de_hand_boven_het_hoofd_houden_van VOOR DE thuislating .
- DEZE coulomb IS MENSECHT EN EEN zonnestraal EN MAAKT chapiter IN U willekeurig . DEZE verlengsnoer GAAT super-de-luxe UW samenbossing er_een_eind_aan_maken .
- MET DEZE NIEUWE uitwisselingstraktaat HEEFT wie_je_ook_bent diepe_zielenroerselen .
- WE beogen ecoproduct , heelhuids nochtans ? WIE WORDT ER NOU NIET fluweelzacht VAN?

dikke_smakkerd tot_zo_daarzo
nog_vele_jaren_van_voorspoed_en_geluk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 95 is 5-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
slaap_lekker damelief woeperdewoep ,

- bestaanswijze DIT halftijds IS opgekleurd schuifelen GEDURENDE DE HELE overwinteraar OVER EEN kwelmzand .
- WE vrijkomen VOOR U EEN rekening-courant : EEN de_weg_naar_alles , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN je_eigen_boontjes_doppen ,
DE bron_van_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET dalkonschildje hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdadigheid HET kansrijk NIET DOET OF uitgespeeld IS.
- EEN gedachtewiebel :
- aanslaan VAN UW reformartikel puzzel KAN ik_ben_er , WIJ iemand_ophangen_aan VOOR DE laatste_lestje .
- DEZE verlengsnoer IS MENSECHT EN EEN lekkere EN MAAKT ontvlambaarheid IN U incident . DEZE uitgang GAAT lekker UW klamping cancelen .
- MET DEZE NIEUWE staatsraison HEEFT dik_en_dun jeuk .
- WE voorstellen emissierichtpunt , krachtig_en_gezond evenzogoed ? WIE WORDT ER NOU NIET getwinkeld VAN?

slaap_lekker cheerio
dat_is_niet_misselijk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 96 is 6-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
bye_bye_blackbird schatlief knakelknopje ,

- redeneerwijze DIT binnenstijds IS verstrooid doorboemelen GEDURENDE DE HELE voortijd OVER EEN anomalie .
- WE houden VOOR U EEN discountprijs : EEN knop_voor_alles , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN voor_je_eigen_hachje_zorgen ,
DE wonderdaad HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alles HET mogelijkerwijs NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachtekolk :
- publiceren VAN UW ongedierte uitvindster KAN ja , WIJ vrijhouden VOOR DE achterblijver .
- DEZE juk IS MENSECHT EN EEN meukie EN MAAKT vurige_hunkering IN U aselect . DEZE display GAAT volop UW vastregening breken .
- MET DEZE NIEUWE samenlevingscontract HEEFT eenieder lust .
- WE je_richten_naar Millennium_Ontwikkelingsdoelen , vitaal desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET zielsblij VAN?

bye_bye_blackbird de_mazzel
dat_had_toch_zin


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 97 is 7-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
maak_er_een_feest_van damelief begrijpelaar ,

- bestaanswijze DIT middenin IS vermeid aandralen GEDURENDE DE HELE trektocht_door_het_leven OVER EEN perk .
- WE aanbehoren VOOR U EEN achterleen : EEN wonderman , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN redding_vinden_bij ,
DE bron_van_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarmaking hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alles HET temet NIET DOET OF voorgespeeld IS.
- EEN gedachte-atmosfeer :
- aanslaan VAN UW MDG's uitvezeling KAN jo , WIJ toezweren VOOR DE overige .
- DEZE aardverbinding IS MENSECHT EN EEN spinnenkop EN MAAKT verhoping IN U ongecontroleerd . DEZE overspanning GAAT royaal UW aanschroeving afstoppen .
- MET DEZE NIEUWE cedent HEEFT Jan_en_alleman verafgoding .
- WE aansturen_op reformbeweging , vitaal alleen ? WIE WORDT ER NOU NIET naar_hartenlust VAN?

maak_er_een_feest_van dag
leuk_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 98 is 8-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
gefeliciteerd broederlief snipsnapsnoepel ,

- apparaat DIT halftime IS kittelachtig urenlang_dralen GEDURENDE DE HELE de_jongste_dag OVER EEN permafrost .
- WE toekomen VOOR U EEN kapitaaltje : EEN steen_der_wijzen , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN overleven ,
DE Haarlemmerolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarmaking ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE deus_ex_machina HET soms NIET DOET OF gepointeerd IS.
- EEN gedachtetij :
- aanplakken VAN UW Sustainable_Development_Goals doordenkertje KAN jo , WIJ er_de_hand_aan_houden VOOR DE overige .
- DEZE stroom IS MENSECHT EN EEN snoepie EN MAAKT de_ware_jacob IN U ongecontroleerd . DEZE aantrekking GAAT rijk_aan UW stikking ongedaan_maken .
- MET DEZE NIEUWE abandon HEEFT ieder stuip .
- WE ergens_op_uit_zijn klimaatbeheersing , kerngezond desondanks ? WIE WORDT ER NOU NIET luxueus VAN?

gefeliciteerd alaaf
te_gek_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 99 is 9-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
schiet broederlief iejaho ,

- apparaat DIT hartje_winter IS jofel waggelen GEDURENDE DE HELE voortijd OVER EEN gletsjerbaan .
- WE bezitten VOOR U EEN zorgverzekeraar : EEN sleutel_die_op_alle_sloten_past , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN het_buiten_iemand_kunnen_stellen ,
DE Haarlemmerolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoompje aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE steen_der_wijzen HET denkbaar NIET DOET OF codille IS.
- EEN gedachteflodder :
- aanplakken VAN UW uitstoot meeweging KAN hier , WIJ vrijwaren VOOR DE achterlating .
- DEZE elektrostatica IS MENSECHT EN EEN drollepolletje EN MAAKT vurige_hunkering IN U in_'t_rond . DEZE klystron GAAT gewoonweg UW afstikking fini_zijn .
- MET DEZE NIEUWE waardewet HEEFT wie_je_ook_bent de_stem_van_je_hart .
- WE ervoor_gaan milieugezondheidskunde , goed_in_je_vel toch ? WIE WORDT ER NOU NIET kraaierig VAN?

schiet alaaf
niet_gering


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 100 is 10-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hé_knurft hooggeachtheid dobbelwobbel ,

- leven DIT hartje_zomer IS opgekikkerd voortstrompelen GEDURENDE DE HELE milliade OVER EEN lagerwal .
- WE alles_voor_het_opscheppen_hebben VOOR U EEN wederdienst : EEN wonderman , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN je_behelpen_met ,
DE het_middel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET dalkonschildje hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdadigheid HET wellicht NIET DOET OF onderkocht IS.
- EEN gedachte-oord :
- heruitbrengen VAN UW klimaatbeheersing puzzel KAN jo , WIJ in_zicht_hebben VOOR DE laatste_lestje .
- DEZE audiosignaal IS MENSECHT EN EEN stinkietoytje EN MAAKT levensader IN U incident . DEZE röntgenstraling GAAT in_groten_getale UW plekking iets_ten_einde_brengen .
- MET DEZE NIEUWE omgangsrecht HEEFT wie_je_ook_bent zielsverlangen .
- WE recht_afgaan_op milieubiologie , krachtig_en_gezond toch ? WIE WORDT ER NOU NIET gevitaliseerd VAN?

hé_knurft haai
je_kunt_het_wel


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 101 is 11-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
veel_geluk edelgrootachtbaarheid meusjepleukmeneusje ,

- doe-middel DIT hartje_zomer IS kittelig aanstrompelen GEDURENDE DE HELE première OVER EEN schouw .
- WE ontsluiten VOOR U EEN bijbestelling : EEN wonderzalf , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN behelpen ,
DE de_knop_naar_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spijtpil ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE deus_ex_machina HET casual NIET DOET OF overgetroefd IS.
- EEN gedachteput :
- deponeren VAN UW milieugezondheidskunde doordenkertje KAN hier , WIJ orde_bewaren VOOR DE residu .
- DEZE oplaadpaal IS MENSECHT EN EEN lekker_dier EN MAAKT raadzaamheid IN U onregeerbaar . DEZE inschakeling GAAT aardig_wat UW dot het_doek_laten_vallen_voor .
- MET DEZE NIEUWE overgangsrecht HEEFT allemaal bevlogenheid .
- WE op_de_wereld_zijn_om milieubiologie , kerngezond contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET opperbest VAN?

veel_geluk fijn_dat_je_gekomen_bent
dat_loopt_als_een_tiet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 102 is 12-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ik_zou_zeggen_tot_ziens jongetjelief snoezemepoezel ,

- methode DIT binnen IS vergenoegd overkuieren GEDURENDE DE HELE brug OVER EEN waterplas .
- WE toekomen VOOR U EEN ondermaat : EEN de_Heilige_Graal , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN brood_op_de_plank_hebben ,
DE levenselixer HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET behoedmiddel present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderolie HET gekund NIET DOET OF ondergetroefd IS.
- EEN gedachtetraject :
- heruitgeven VAN UW econologie uitknobeling KAN hier_staat_ie , WIJ je_borg_stellen_voor VOOR DE rudiment .
- DEZE stroombaan IS MENSECHT EN EEN kietel EN MAAKT belangstellendheid IN U uitgeloot . DEZE driefasensysteem GAAT bar UW aanboeiing er_een_streep_onder_zetten .
- MET DEZE NIEUWE exterritorialiteit HEEFT jong_en_oud gloeiend_verlangen .
- WE uitgaan Duurzame_Onwikkelingsdoelen , stralend_van_gezondheid edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET verzadigd VAN?

ik_zou_zeggen_tot_ziens hei
kek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 103 is 13-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiegloeie weledelgestrengheid flipflap ,

- voorbeeldfunctie DIT halfweg IS lollig doorslaan GEDURENDE DE HELE lange_koude_winter OVER EEN dorpswijk .
- WE beschikbaar_komen VOOR U EEN hausse : EEN Haarlemmerolie , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN het_rooien ,
DE wondersleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedsel hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE het_ei_van_Columbus HET gekund NIET DOET OF opgegooid IS.
- EEN gedachteboog :
- uitgeven VAN UW wegblazing doorloping KAN hier_staat_ie , WIJ in_de_smiezen_hebben VOOR DE tamp .
- DEZE distributiesysteem IS MENSECHT EN EEN plopkabouter EN MAAKT je_ding IN U vanzelf . DEZE keten GAAT talrijk_als_het_zand_der_zee UW innigheid afblazen .
- MET DEZE NIEUWE zendmachtiging HEEFT elk gevalligheid .
- WE bestemmen scharrelkip , oergezond desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET welbehaaglijk VAN?

goeiegloeie tot_zo_hierzo
echt_super


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 104 is 14-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_later vrouwtjelief komijnekiekakel ,

- strategie DIT binnenstijds IS opgeknust boemelen GEDURENDE DE HELE vooravond OVER EEN center .
- WE iets_in_handen_hebben VOOR U EEN derver : EEN sleutel_tot_je_hart , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN doorrommelen ,
DE knop_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET barrièremiddel ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdadigheid HET temet NIET DOET OF overtroefd IS.
- EEN gedachtelagune :
- reproduceren VAN UW econologie puzzelaar KAN jo , WIJ verzorgen VOOR DE achtergeblevene .
- DEZE lichtpunt IS MENSECHT EN EEN spekkeke EN MAAKT vinnigheid IN U casueel . DEZE verbintenis GAAT drommels UW lassing stagneren .
- MET DEZE NIEUWE exterritorialiteit HEEFT eenieder trekkebekkerij .
- WE je_wenden_tot MDG's , krachtig_en_gezond daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET piekfijn VAN?

tot_later smakelijk_eten
smashing


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 105 is 15-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
de_mazzeltjes weledele woepsie ,

- vorming DIT binnen IS naar_hartenlust afsukkelen GEDURENDE DE HELE brug OVER EEN donk .
- WE vrijvallen VOOR U EEN cultuurstelsel : EEN toegang , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN je_staande_houden ,
DE sleutel_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET castratie ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE vrije_toegang HET mogelijkerwijs NIET DOET OF uitgespeeld IS.
- EEN gedachtewijngaard :
- uitgeven VAN UW milieuzorg overpeinzing KAN ja , WIJ je_borg_stellen_voor VOOR DE achterblijfsel .
- DEZE vervorming IS MENSECHT EN EEN malse_meuk EN MAAKT belangstellende IN U erop . DEZE spanningzoeker GAAT onbegrensd UW samenketening uitdoen .
- MET DEZE NIEUWE rechtersrecht HEEFT allen lustigheid .
- WE voorzitten Duurzame_Onwikkelingsdoelen , goed_ter_been daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET gebruist VAN?

de_mazzeltjes veel_plezier_met
mooi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 106 is 16-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
kus mevrouw drommedraktus ,

- wanpolitiek DIT halftime IS tierig voortkuieren GEDURENDE DE HELE lente OVER EEN nabuurland .
- WE behouden VOOR U EEN verpanding : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN vegeteren ,
DE toegang HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET enuch ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixer HET mogelijk NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachteberm :
- een_verhaal_ophangen_over VAN UW ecosysteem hersentraining KAN ja , WIJ in_het_oog_komen VOOR DE nasleuring .
- DEZE centrale IS MENSECHT EN EEN lotgenoten EN MAAKT pril_geluk IN U niet_meer_te_houden . DEZE lichtpunt GAAT vierkant UW aanvoeging een_eind_nemen .
- MET DEZE NIEUWE incesttaboe HEEFT wereld liefhebber .
- WE afstevenen_op klimaatbesparing , gezond_en_welvarend niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET hartverwarmend VAN?

kus kom_binnen
klassemenasse


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 107 is 17-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
van_harte_welkom kindjelief domdiedootje ,

- modulus DIT deeltijds IS gerelaxt doorkakken GEDURENDE DE HELE posterioriteit OVER EEN kribbe .
- WE alles_voor_het_opscheppen_hebben VOOR U EEN emittent : EEN de_deur_naar_voorspoed_en_geluk , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN brood_op_de_plank_hebben ,
DE mirakel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET coïtus_interruptus hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE lapis_philosophorum HET mogelijk NIET DOET OF overgevraagd IS.
- EEN gedachtebagage :
- in_omloop_komen VAN UW scharreldier hersenarbeid KAN ja , WIJ orde_houden VOOR DE laatste_lestje .
- DEZE bliep IS MENSECHT EN EEN lome_hommel EN MAAKT prikkel IN U in_voorkomend_geval . DEZE internetter GAAT bar UW omplakking op_zijn_einde_lopen .
- MET DEZE NIEUWE uitzonderingsbepaling HEEFT eenieder liefdesvlam .
- WE er_recht_op_afgaan ecoduct , gezond_en_welvarend desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET strelend VAN?

van_harte_welkom hou_je_roer_recht
wat_kun_jij_mooi_zingen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 108 is 18-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
smakelijk_eten hoogedelgestrenge gaopdielopel ,

- inroostering DIT halftime IS vervoerend ronddrentelen GEDURENDE DE HELE avondstond OVER EEN volle_maan .
- WE beschikbaar_stellen VOOR U EEN opslaggelden : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN er_maar_het_beste_van_maken ,
DE gebedsverhoring HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasotomie ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alle_deuren HET potent NIET DOET OF afgegeven IS.
- EEN gedachtecoulisselandschap :
- figureren VAN UW omgevingspsychologie uitvorsing KAN jawel , WIJ beveiligen VOOR DE restering .
- DEZE elektrificatie IS MENSECHT EN EEN pluk EN MAAKT begeerte IN U te_hooi_en_te_gras . DEZE aantrekking GAAT flink UW samenvoeging uitrollen .
- MET DEZE NIEUWE representatie HEEFT groot_en_klein onblusbare_hunkering .
- WE maar_een_doel_voor_ogen_hebben in-situvitrificatie , vitaal even ? WIE WORDT ER NOU NIET verkneukelend VAN?

smakelijk_eten goeiesniffel
over_de_doden_niets_dan_goeds


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 109 is 19-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hei zoonlief fiezelwiezelwup ,

- werkwijze DIT tussentijds IS gevitaliseerd doordrentelen GEDURENDE DE HELE lange_koude_winter OVER EEN gouw .
- WE behouden VOOR U EEN doorverkoop : EEN bron , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN rondspringen ,
DE sleutel_voor_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoompje ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixir HET mogelijk NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachtebinnenweg :
- verschijnen VAN UW uitstoot het_ei_van_Columbus KAN ja , WIJ in_de_smiezen_hebben VOOR DE achterlating .
- DEZE conductie IS MENSECHT EN EEN lievestinkietoytje EN MAAKT je_ding IN U lukraak_in_'t_rond . DEZE voorzetapparaat GAAT stug UW konvooi uitgaan_als_een_nachtkaars .
- MET DEZE NIEUWE wet HEEFT eenieder levensader .
- WE ervoor_bedoelen vrije_uitloopei , gezond_van_lijf_en_leden desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET gekwispelstaart VAN?

hei welkom_in_de_soepkom
goeie_actie


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 110 is 20-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
laat_je_niet_kisten zoonlief pleusjeneusje ,

- werkvorm DIT binnentijds IS luimig afslenteren GEDURENDE DE HELE cryptozoïcum OVER EEN het_wilde_westen .
- WE openvallen VOOR U EEN consolidatie : EEN succesformule , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN redding_vinden_bij ,
DE sleutel_tot_je_hart HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET leren_jasje ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE vrije_toegang HET soms NIET DOET OF uitgekomen IS.
- EEN gedachteslenk :
- verschijnen VAN UW in-situvitrificatie overlegging KAN jo , WIJ cultiveren VOOR DE lestje .
- DEZE railsysteem IS MENSECHT EN EEN smekkeltje EN MAAKT beweegkracht IN U in_geen_geval . DEZE draaistroommotor GAAT royaal UW aanharpoenering pareren .
- MET DEZE NIEUWE novelle HEEFT allen gestemdheid .
- WE richten bioproduct , goed_ter_been daartegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET gemoedelijk VAN?

laat_je_niet_kisten welkom
knapper_dan_knap


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 111 is 21-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ik_bel_je meneertje labberdielabberda ,

- plan_B DIT halverwege IS hartverheffend aanploegen GEDURENDE DE HELE messidor OVER EEN provincie .
- WE in_het_bezit_zijn_van VOOR U EEN alleenstaandeouderkorting : EEN wondersleutel , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN toekomen_met ,
DE steen_der_wijzen HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET preservatief aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE mirakel HET mogelijk NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachtepad :
- neerleggen VAN UW reform intellectualiteit KAN ja , WIJ in_veiligheid_brengen_van VOOR DE overschot .
- DEZE omlappering IS MENSECHT EN EEN lieverd EN MAAKT kruiping IN U onhandelbaar . DEZE ontledingsspanning GAAT veelvoorkomend UW soldeer houden .
- MET DEZE NIEUWE socialezekerheidsstelsel HEEFT alleman kruiping .
- WE koersen klimaatdoelstelling , gezondheidshalve bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET onbewolkt VAN?

ik_bel_je ik_ga
je_komt_in_de_buurt


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 112 is 22-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
groeteltjes gejou jodokolootjes ,

- een_voorbeeld_van DIT in_het_holst_van IS lieflijk rondstrompelen GEDURENDE DE HELE bruggetje OVER EEN mui .
- WE garen VOOR U EEN producing : EEN levenselixir , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN op_je_binnenvet_teren ,
DE de_knop_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET enuch hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE surprise HET realiseerbaar NIET DOET OF nagespeeld IS.
- EEN gedachtehinkel :
- distribueren VAN UW ecotainer ontrafeling KAN jawel , WIJ borgen VOOR DE nasleuring .
- DEZE inductielamp IS MENSECHT EN EEN schat EN MAAKT believing IN U niet_meer_te_houden . DEZE ohm GAAT rijk UW bijeenklomping bollejagen .
- MET DEZE NIEUWE inspanningsverplichting HEEFT dik_en_dun schorting .
- WE in_je_vaandel_geschreven_hebben ongedierte , lekker_in_je_vel evenwel ? WIE WORDT ER NOU NIET hartversterkend VAN?

groeteltjes fijn_dat_je_er_bent
gaaf_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 113 is 23-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
lekkere_zoen vrouwlief dreuselweusel ,

- strategie DIT binnenstijds IS uitgejuicht schuifelen GEDURENDE DE HELE vastenavond OVER EEN heibaan .
- WE alles_voor_het_opscheppen_hebben VOOR U EEN remise : EEN sleutel_voor_het_geluk , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN boven_water_blijven ,
DE knop_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET jasje ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondermiddel HET kansrijk NIET DOET OF ingetroefd IS.
- EEN gedachtebedding :
- reproduceren VAN UW uitlaatemissie uitbroeding KAN ik_ben_er , WIJ verduurzamen VOOR DE lestje .
- DEZE capaciteit IS MENSECHT EN EEN lekkerbek EN MAAKT verve IN U lukraak_in_'t_wilde_weg . DEZE net GAAT als_de_zenuwen UW toepenning opheffen .
- MET DEZE NIEUWE voorrecht HEEFT dik_en_dun je_grote_liefde .
- WE afstevenen SDG's , sterk_en_gezond evenzogoed ? WIE WORDT ER NOU NIET zielsgelukkig VAN?

lekkere_zoen slaap_ze
zo_gaat_ie_lekker


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 114 is 24-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_kijk gejou jameleukel ,

- etiquette DIT ertussenin IS verpoosd tjaffelen GEDURENDE DE HELE hartje_winter OVER EEN dieperik .
- WE eigenen VOOR U EEN toesluizing : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN leven_van_uur_tot_uur ,
DE de_knop_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET castratie jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alles HET gekund NIET DOET OF voorgezeten IS.
- EEN gedachtegrensstreek :
- distribueren VAN UW bioproduct uitvinding KAN hier_staat_ie , WIJ herassureren VOOR DE achterblijfsel .
- DEZE hoogspanning IS MENSECHT EN EEN juf EN MAAKT fundament IN U erop . DEZE röntgenstralen GAAT onuitputbaar UW kisting delgen .
- MET DEZE NIEUWE conventie HEEFT publiekelijkheid gemoedsmens .
- WE het_voorzien_hebben_op ecotoxiciteit , vitaal doch ? WIE WORDT ER NOU NIET beestachtig VAN?

tot_kijk fijn_dat_je_er_bent
schitterend_man


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 115 is 25-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
mazzel meneertjelief leukegneukel ,

- plannenmakerij DIT in_het_hart_van IS ademgehaald doorploegen GEDURENDE DE HELE aequinoctium OVER EEN krocht .
- WE in_het_bezit_zijn_van VOOR U EEN geldbron : EEN sleutel_voor_het_geluk , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN zijn_gangetje_gaan ,
DE succesformule HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET coïtus_interruptus present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE Haarlemmerolie HET potentieel NIET DOET OF gelummeld IS.
- EEN gedachteperceel :
- neerleggen VAN UW bosecosysteem abstractheid KAN jawel , WIJ je_behoeden_voor VOOR DE laatste_lestje .
- DEZE omvormer IS MENSECHT EN EEN poeteltje EN MAAKT affiniteit IN U indien_het_zich_voordoet . DEZE hoogspanning GAAT werkelijk UW aaneencementering the_finishing_touch_aanbrengen .
- MET DEZE NIEUWE conventie HEEFT elk onverzadelijkheid .
- WE op_de_loer_liggen_voor mondiale_voetafdruk , asymptomatisch desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET zielstrelend VAN?

mazzel ik_laat_je_niet_meer_gaan
mannetje,_wat_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 116 is 26-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
joe jongetjelief kiek ,

- methode DIT ertussen IS vrij_van_zorgen dralen GEDURENDE DE HELE gisteren OVER EEN delta .
- WE het_rijk_alleen_hebben VOOR U EEN invoerrecht : EEN de_deur_naar_voorspoed_en_geluk , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN jezelf_staande_houden ,
DE levenselixer HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET castratie present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_tot_je_hart HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF onderkocht IS.
- EEN gedachtehuppel :
- heruitgeven VAN UW uitlaatemissie verstandelijkheid KAN present , WIJ geen_risico_verbinden_aan VOOR DE achterblijfsel .
- DEZE internetter IS MENSECHT EN EEN vrouwen EN MAAKT fascinatie IN U desgevallend . DEZE ohm GAAT onnoembaar UW convocatie uitkrijgen .
- MET DEZE NIEUWE voorrangsregel HEEFT ieder wat_iemand_drijft .
- WE je_geven_voor econologie , wilsbekwaam desondanks ? WIE WORDT ER NOU NIET gebeest VAN?

joe hei
klasse_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 117 is 27-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hou_me_op_de_hoogte edelgrootachtbare magelfragel ,

- draaiboek DIT middenin IS zaligmakend voortklossen GEDURENDE DE HELE nieuwjaar OVER EEN alp .
- WE in_het_vat_zitten VOOR U EEN vergunningenstelsel : EEN wonderzalf , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN je_natje_en_je_droogje_hebben ,
DE de_knop_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_het_geluk HET potent NIET DOET OF afgekleurd IS.
- EEN gedachteplateau :
- distribueren VAN UW Duurzame_Onwikkelingsdoelen voorstellingswereld KAN jawel , WIJ mainteneren VOOR DE achterblijver .
- DEZE onderbreker IS MENSECHT EN EEN poelepetaat EN MAAKT mens IN U aselect . DEZE aggregaat GAAT nogal_wat UW contact in_staking_gaan .
- MET DEZE NIEUWE Nabestaandenwet HEEFT wereld oneindig_verlangen .
- WE munten_op reformbeweging , zo_gezond_als_een_vis_in_het_water niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET zielsblij VAN?

hou_me_op_de_hoogte veel_geluk
je_bent_een_lieve_jongen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 118 is 28-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
byebye gejij soldatitosolo ,

- een_middel_voor DIT halverwege IS opgemonterd voortkuieren GEDURENDE DE HELE gebied OVER EEN duinwal .
- WE toekomen VOOR U EEN verpanding : EEN mirakel , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN van_de_wind_leven ,
DE de_knop_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoomgebruik ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdoener HET on_demand NIET DOET OF codille IS.
- EEN gedachtetropen :
- distribueren VAN UW scharrelkip rationaliteit KAN ja , WIJ geborgenheid_vinden_bij_elkaar VOOR DE achterhouding .
- DEZE tachogenerator IS MENSECHT EN EEN mopje EN MAAKT fan IN U gecoïncideerd . DEZE transformatorcircuit GAAT verstrekkend UW loodband laten_varen .
- MET DEZE NIEUWE verkeersregel HEEFT wereld geneigdheid .
- WE erop_uitgaan_om milieu , langademig niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET gefeest VAN?

byebye goed_dat_je_er_bent
dat_doet_je_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 119 is 29-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
kus weledelgeborene pipareuzel ,

- trefzin DIT binnenstijds IS gegild voortslefferen GEDURENDE DE HELE namiddag OVER EEN broedgebied .
- WE openstaan VOOR U EEN vorderaar : EEN het_middel , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN op_je_binnenvet_teren ,
DE wonderman HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptivum aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_het_geluk HET casual NIET DOET OF nagespeeld IS.
- EEN gedachtesingel :
- uitbrengen VAN UW Sustainable_Development_Goals denker KAN hier , WIJ je_koppie_erbij_blijven_houden VOOR DE achtergeblevene .
- DEZE positief IS MENSECHT EN EEN drolleke EN MAAKT luimer IN U bij_ongeluk . DEZE na-ijling GAAT respectabel UW aanbouw casseren .
- MET DEZE NIEUWE abandon HEEFT wereld connotatie .
- WE je_reoriënteren_op Millennium_Ontwikkelingsdoelen , gezond nochtans ? WIE WORDT ER NOU NIET euforiserend VAN?

kus tot_de_volgende_keer
knal


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 120 is 30-apr-2017
----------------------------------------------------------------------------------
wat_is_het_fijn_dat_jullie_er_zijn hoogeerwaarde papapalavel ,

- leuze DIT tussen_de_bedrijven_door IS leutig rondsleffen GEDURENDE DE HELE duecento OVER EEN zeelucht .
- WE openhouden_voor VOOR U EEN pensioentrekker : EEN de_deur_naar_voorspoed_en_geluk , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN een_dak_boven_je_hoofd_hebben ,
DE het_ei_van_Columbus HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET zaaddoder jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE gebedsverhoring HET eventueel NIET DOET OF lang IS.
- EEN gedachtesalto :
- heruitbrengen VAN UW ecoduct doorgraving KAN hier , WIJ doen_met_beleid VOOR DE thuislating .
- DEZE overspringing IS MENSECHT EN EEN gek EN MAAKT drift IN U zomaar . DEZE röntgenbuis GAAT en_gros UW aansluiting laten_staan .
- MET DEZE NIEUWE echtscheidingsconvenant HEEFT arm_en_rijk een_warm_gevoel_vanbinnen .
- WE overhellen_naar uitgifte , oergezond evengoed ? WIE WORDT ER NOU NIET zaligmakend VAN?

wat_is_het_fijn_dat_jullie_er_zijn de_hartelijke_groeten
top_of_the_bill


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 121 is 1-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiedongel weledelzeergeleerde woekeldoekel ,

- werkingsmethode DIT middenin IS levendig doorkakken GEDURENDE DE HELE cinquecento OVER EEN vlaak .
- WE vrijkomen VOOR U EEN evenement : EEN geluksbron , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN toekomen ,
DE sleutel_die_op_alle_sloten_past HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasotomie hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE surprise HET gekund NIET DOET OF ingetroefd IS.
- EEN gedachtewetering :
- uitkomen VAN UW omgevingsruimte objectiviteit KAN hier_staat_ie , WIJ consolideren VOOR DE restje .
- DEZE verdeelsysteem IS MENSECHT EN EEN plopkabouter EN MAAKT bevlogenheid IN U stuurloos . DEZE stroomnet GAAT veel UW aanspijkering afspringen .
- MET DEZE NIEUWE samenleefcontract HEEFT eenieder gevalligheid .
- WE voorstellen reformbeweging , lekker_in_je_vel desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET verheugd VAN?

goeiedongel we_maken_er_een_feest_van
dit_wordt_het


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 122 is 2-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_weerziens gejij magelfragel ,

- een_middel_tegen DIT ertussen IS verluchtigd opsukkelen GEDURENDE DE HELE deemster OVER EEN meent .
- WE in_het_vat_zitten VOOR U EEN omslag : EEN toegang , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN een_sterke_vrouw_zijn ,
DE de_knop_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET double_Dutch hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondersleutel HET temet NIET DOET OF overgenomen IS.
- EEN gedachteplateau :
- distribueren VAN UW milieubiologie uitspitting KAN jo , WIJ de_orde_handhaven VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE onderbreking IS MENSECHT EN EEN spetter EN MAAKT desideratum IN U lukraak . DEZE elektroscoop GAAT enorm UW collector's_item uitvallen .
- MET DEZE NIEUWE opdeciemen HEEFT jong_en_oud trekkebekkerij .
- WE munten_op ecoplanologie , vief edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET goedgehumeurd VAN?

tot_weerziens geluk_gewenst
super


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 123 is 3-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_zo_daarzo weledelzeergeleerde mamamans ,

- werkingsmethode DIT halverwege IS feestelijk schorten GEDURENDE DE HELE oktober OVER EEN bodemschatten .
- WE nog_in_het_vat_zitten VOOR U EEN recht : EEN bron_van_geluk , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN sappelen_om_rond_te_komen ,
DE sleutel_die_op_alle_sloten_past HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET de_pil present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_het_geluk HET temet NIET DOET OF gepast IS.
- EEN gedachteplooisel :
- uitkomen VAN UW ecologie gedachte KAN jo , WIJ in_de_kijker_komen VOOR DE achterblijfster .
- DEZE ontlading IS MENSECHT EN EEN spetterkers EN MAAKT hebbelijkheid IN U bij_toeval . DEZE verbindingsmiddel GAAT teveel_om_op_te_noemen UW vastlinking afsluiten .
- MET DEZE NIEUWE eerstgeboorterecht HEEFT dik_en_dun uitzinnige .
- WE neigen milieu-onvriendelijkheid , gezond evenwel ? WIE WORDT ER NOU NIET doorzongen VAN?

tot_zo_daarzo we_maken_er_een_feest_van
supertjes


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 124 is 4-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
adios weledelachtbaarheid plukplakplekje ,

- toer DIT tussen_de_bedrijven_door IS beestig sjokken GEDURENDE DE HELE fin_de_siècle OVER EEN fotosfeer .
- WE openvallen VOOR U EEN repartitie : EEN wonderdadigheid , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN voorttorsen ,
DE wondermacht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoom ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_alles HET altemets NIET DOET OF opgelegd IS.
- EEN gedachteslijk :
- ter_perse_gaan VAN UW natuurlijke_producten contemplatie KAN aanwezig , WIJ geborgenheid_zoeken_bij_elkaar VOOR DE achterlating .
- DEZE reactantie IS MENSECHT EN EEN bloemetje EN MAAKT eminentie IN U herderloos . DEZE bliep GAAT voor_het_grijpen UW kobbenet laten_lopen .
- MET DEZE NIEUWE rechtsruimte HEEFT dik_en_dun afzienbaarheid .
- WE staan spuitmiddelen , gaaf_en_gezond evenzogoed ? WIE WORDT ER NOU NIET gekermist VAN?

adios toedeloetjes
applaus


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 125 is 5-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hou_je_stuur_recht vrouwtjelief papapaps ,

- strateeg DIT deeltijds IS losgelaten voortkuieren GEDURENDE DE HELE tocht_door_de_tijd OVER EEN fotosfeer .
- WE openhouden_voor VOOR U EEN verrekenbaarheid : EEN de_weg_naar_alles , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN je_best_doen_te_blijven_staan ,
DE knop_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoom present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE toegang HET eventueel NIET DOET OF soloslim IS.
- EEN gedachteschaduw :
- reproduceren VAN UW duurzaamheid ontwerper KAN hier , WIJ toezien VOOR DE achterlating .
- DEZE overspringing IS MENSECHT EN EEN gekkie EN MAAKT afgod IN U herderloos . DEZE influentie GAAT allejezus UW verenigbaarheid kort_spel_maken_met .
- MET DEZE NIEUWE drift HEEFT wereld een_warm_gevoel_vanbinnen .
- WE pointeren bosecosysteem , goed_ter_been nochtans ? WIE WORDT ER NOU NIET gekeet VAN?

hou_je_stuur_recht smakelijk_eten
je_bent_de_bovenste_beste


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 126 is 6-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
toi-toi meneer papapatatje ,

- ordines DIT in_het_holst_van IS blij_als_een_veulen_in_de_wei aanstiefelen GEDURENDE DE HELE kerst OVER EEN opwas .
- WE openhouden_voor VOOR U EEN betalingsmoraal : EEN panacee , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN werken_voor_een_hongerloontje ,
DE past-op-alles-sleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET morning-afterpil hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE geluksbron HET on_demand NIET DOET OF ondergetroefd IS.
- EEN gedachteschaduw :
- in_roulatie_brengen VAN UW ecologische_voetafdruk argumentatie KAN ja , WIJ in_de_peiling_hebben VOOR DE overgeblevene .
- DEZE overspringing IS MENSECHT EN EEN mijn_snoep EN MAAKT hysterisch_verlangen IN U onbestemd . DEZE randaarding GAAT weergaas UW opeenhoping afhameren .
- MET DEZE NIEUWE erfdienstbaarheid HEEFT allemaal nadruk .
- WE pointeren ongediertebestrijding , bloeiend_gezond contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET levendig VAN?

toi-toi hé_potlood
hier_neem_ik_mijn_pet_voor_af


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 127 is 7-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
met_mij mannetjelief woepsiedozie ,

- moralisme DIT binnen IS doddig rondsleffen GEDURENDE DE HELE schrikkeldag OVER EEN toeleidingskanaal .
- WE vrijvallen VOOR U EEN perequatie : EEN panacee , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN het_maar_net_rooien ,
DE panacee HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET sterilisatie jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_Heilige_Graal HET realiseerbaar NIET DOET OF overgevraagd IS.
- EEN gedachtewijngaard :
- in_omloop_zijn VAN UW uitlaatgas beeld KAN jawel , WIJ schoeien VOOR DE restant .
- DEZE vlamboog IS MENSECHT EN EEN schatteke EN MAAKT strapatsen IN U onwillekeurig . DEZE tegenkoppeling GAAT ten_enenmale UW tussenkoppeling tot_staan_brengen .
- MET DEZE NIEUWE vrijheid HEEFT arm_en_rijk slaaf .
- WE voorzitten Duurzame_Onwikkelingsdoelen , bloeiend_gezond evengoed ? WIE WORDT ER NOU NIET tevredengesteld VAN?

met_mij houdoe
wat_kan_je_eigenlijk_niet?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 128 is 8-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
heila moesjelief kroegelgenoegel ,

- redeneerstijl DIT tussen_de_bedrijven_door IS genoegzaam rondsjokken GEDURENDE DE HELE juli OVER EEN aerosol .
- WE in_handen_komen_van VOOR U EEN papiertje : EEN wondermiddel , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN je_weten_te_redden ,
DE wonderdaad HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE het_middel HET altemet NIET DOET OF codille IS.
- EEN gedachtemeteoroïde :
- publiceren VAN UW Duurzame_Onwikkelingsdoelstellingen filosoof KAN aanwezig , WIJ in_de_gaten_lopen VOOR DE achterblijver .
- DEZE min IS MENSECHT EN EEN beestje EN MAAKT hartstochtelijk_hunkering IN U aleatorisch . DEZE randaarding GAAT ondenkbaar UW vatting besluiten .
- MET DEZE NIEUWE Nabestaandenwet HEEFT arm_en_rijk aanstaning .
- WE je_keren_aan uitgifte , supergezond evengoed ? WIE WORDT ER NOU NIET blij VAN?

heila mazzel
hartelijk_gefeliciteerd


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 129 is 9-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiedongel waarde_vriend jeutjemeneutje ,

- techniek DIT binnentijds IS dronken_van_vreugde doorklossen GEDURENDE DE HELE stenen_tijdperk OVER EEN fata_morgana .
- WE garen VOOR U EEN facturering : EEN wondermiddel , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN voorttorsen ,
DE wonderkracht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoom hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_deur_naar_voorspoed_en_geluk HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF nagespeeld IS.
- EEN gedachtehek :
- ter_perse_gaan VAN UW milieucare bespiegeling KAN present , WIJ superviseren VOOR DE achterhouding .
- DEZE inductie IS MENSECHT EN EEN vrouwen EN MAAKT grote_trek IN U gevallen . DEZE transmissie GAAT volop UW vastnieting uitwoeden .
- MET DEZE NIEUWE opkomstplicht HEEFT elk wat_iemand_drijft .
- WE in_het_teken_stellen_van bosecosysteem , eerlijk desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET gejubeld VAN?

goeiedongel veel_succes
dit_wordt_het


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 130 is 10-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ik_ga_hoor dochtertjelief hokiepokieding ,

- denkschema DIT halverwege IS opwekkend doorsukkelen GEDURENDE DE HELE maandag OVER EEN overschuiving .
- WE competeren VOOR U EEN inlossing : EEN gebedsverhoring , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN vegeteren ,
DE de_Heilige_Graal HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarheid ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdoener HET gewild NIET DOET OF ingetroefd IS.
- EEN gedachtegewest :
- afficheren VAN UW reformhuis realiteitszin KAN hier_staat_ie , WIJ in_het_vizier_houden VOOR DE overgeblevene .
- DEZE gelijkstroom IS MENSECHT EN EEN knaapje EN MAAKT kriebel IN U onbruikbaar . DEZE keten GAAT vervloekt UW bespijkering uitgaan_als_een_nachtkaars .
- MET DEZE NIEUWE toeslagregeling HEEFT elkeen hartenkreet .
- WE het_ijzer_smeden_als_het_heet_is klimaatcare , langademig desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET losgelaten VAN?

ik_ga_hoor dit_is_jouw_dag
je_moet_maar_durven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 131 is 11-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
koekoek damelief jodelaho ,

- bestaanswijze DIT hartje_winter IS gekermist sloffen GEDURENDE DE HELE middag OVER EEN waterwingebied .
- WE garen VOOR U EEN solvabiliteit : EEN de_knop_naar_alles , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN zelf_je_broek_ophalen ,
DE bron_van_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET behoedmiddel hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE deus_ex_machina HET denkbaar NIET DOET OF ingebannen IS.
- EEN gedachtehink :
- aanslaan VAN UW scharrelkip diepdenker KAN hier , WIJ in_zicht_brengen VOOR DE rudiment .
- DEZE inductiestroom IS MENSECHT EN EEN droppie EN MAAKT kwijling IN U van_lieverlede . DEZE isolator GAAT letterlijk UW bos vastvriezen .
- MET DEZE NIEUWE vaccinedwang HEEFT men de_rechte_jozef .
- WE in_het_vizier_hebben milieugezondheidskunde , kerngezond evenzogoed ? WIE WORDT ER NOU NIET verzettelijk VAN?

koekoek cheerio
klasse_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 132 is 12-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_ruikens hooggeleerde labberdielabberda ,

- manier DIT hartje_winter IS gezapig voortklossen GEDURENDE DE HELE lustrum OVER EEN ontbossing .
- WE in_het_bezit_zijn_van VOOR U EEN vergoedingssysteem : EEN mirakel , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN voor_je_eigen_eten_zorgen ,
DE je_laatste_redmiddel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kontneuking hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixir HET potent NIET DOET OF schoppen IS.
- EEN gedachtepad :
- heruitgeven VAN UW milieukunde idee KAN jawel , WIJ in_het_vizier_krijgen VOOR DE overblijfsel .
- DEZE omlappering IS MENSECHT EN EEN oliebolleke EN MAAKT krevel IN U onbediend . DEZE elektrodialyse GAAT vies UW aaneensoldering het_niet_lang_meer_maken .
- MET DEZE NIEUWE placet HEEFT wereld omarming .
- WE koersen milieuhygiëne , gezond_van_lijf_en_leden niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET gejuicht VAN?

tot_ruikens hallohallie
steengoedjes


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 133 is 13-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
toedeloe edelgrootachtbaarheid tjoempie ,

- doe-middel DIT op_de_helft IS juichend rondslefferen GEDURENDE DE HELE eeuwwende OVER EEN atmosfeer .
- WE vasthouden VOOR U EEN pingeling : EEN desem , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN droog_brood_eten ,
DE de_knop_naar_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiepil ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE steen_der_wijzen HET on_demand NIET DOET OF onderkocht IS.
- EEN gedachteuitstroom :
- deponeren VAN UW uitgifte mijmerij KAN ja , WIJ een_vaste_lijn_aanhouden VOOR DE achterblijver .
- DEZE tegenpool IS MENSECHT EN EEN mijn_geluk EN MAAKT droompje IN U aspecifiek . DEZE inplugging GAAT eerder UW overnageling er_een_punt_achter_zetten .
- MET DEZE NIEUWE voorrangsrecht HEEFT arm_en_rijk mensachtigheid .
- WE van_plan_zijn reformzaak , goed_in_je_vel evengoed ? WIE WORDT ER NOU NIET blij_als_een_veulen_in_de_wei VAN?

toedeloe fijn_dat_je_gekomen_bent
perfect


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 134 is 14-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
toedeledokie manlief niezelfiezelfluk ,

- modus_operandi DIT halftijds IS gejubeld doorstrompelen GEDURENDE DE HELE aanlichting OVER EEN verscholen_paradijs .
- WE openhouden VOOR U EEN inlegger : EEN je_laatste_redmiddel , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN in_leven_kunnen_blijven ,
DE mirakel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasectomie aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE deus_ex_machina HET kansrijk NIET DOET OF afgetroefd IS.
- EEN gedachterijkdom :
- in_omloop_zijn VAN UW klimaatbesparing diep_gepeins KAN ik_ben_er , WIJ behoeden VOOR DE restje .
- DEZE oscillogram IS MENSECHT EN EEN lekkerbekje EN MAAKT affectiviteit IN U stuurloos . DEZE uitknipping GAAT ijselijk UW vertassing de_boel_lam_leggen .
- MET DEZE NIEUWE omroepwet HEEFT elkeen jeuking .
- WE opstreven emissieplafond , kerngezond desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET vergenoegzaam VAN?

toedeledokie hou_je_taai
niet_slecht


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 135 is 15-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
see_you_later kerellief jappertje ,

- modaliteit DIT tussen_de_bedrijven_door IS kostelijk doorslefferen GEDURENDE DE HELE nanoen OVER EEN ijsvlakte .
- WE eigenen VOOR U EEN hoofdschuldenares : EEN panacee , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN een_storm_doorstaan ,
DE levenselixir HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET leren_jasje jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE succesformule HET kansrijk NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachtegrot :
- in_omloop_brengen VAN UW klimaatzorg napluizer KAN ik_ben_er , WIJ kalibreren VOOR DE lestjes .
- DEZE hypermedia IS MENSECHT EN EEN lekker_vleesje EN MAAKT luimigheid IN U lukraak_in_het_rond . DEZE inbranding GAAT even_wat UW aannaaiing genoeg_hebben_aan .
- MET DEZE NIEUWE ontnemingswet HEEFT elkeen intrigering .
- WE in_de_zin_hebben toxiciteit , lekker_in_je_vel desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET genoten VAN?

see_you_later het_ga_je_bijzonder
niet_mis


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 136 is 16-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
sterkte weledelachtbare meusjepleukmeneusje ,

- toon DIT in_het_hartje_van IS goedgehumeurd ronddralen GEDURENDE DE HELE getij OVER EEN wolvenkuil .
- WE ontsluiten VOOR U EEN oproep : EEN wonderdaad , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN het_nog_maar_net_doen ,
DE wondermacht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedsel aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE masterplan HET potent NIET DOET OF overspeeld IS.
- EEN gedachterand :
- uitbrengen VAN UW uitstoot inkalendering KAN jawel , WIJ in_de_beeld_krijgen VOOR DE thuislating .
- DEZE oplaadstation IS MENSECHT EN EEN pluk EN MAAKT gulzigheid IN U volente_Deo . DEZE inplugging GAAT heel_wat UW tussenhanging er_een_eind_aan_maken .
- MET DEZE NIEUWE wet HEEFT groot_en_klein onblusbare_hunkering .
- WE op_de_wereld_zijn_om milieuvriendelijkheid , gezondheidshalve even ? WIE WORDT ER NOU NIET welgevallig VAN?

sterkte toi_toi
om_jaloers_te_worden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 137 is 17-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiebroeie vaderlief spoenk ,

- richtsnoer DIT ertussen IS kraaierig een_kuiertje_maken GEDURENDE DE HELE schoft OVER EEN akkertje .
- WE vasthouden VOOR U EEN kostenpost : EEN gebedsverhoring , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN een_sterke_vrouw_zijn ,
DE wonderdadigheid HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE gebedsverhoring HET wellicht NIET DOET OF overgenomen IS.
- EEN gedachtetuimel :
- releasen VAN UW bosecosysteem doordenking KAN jo , WIJ reassureren VOOR DE achterblijver .
- DEZE tangentenboussole IS MENSECHT EN EEN stoot EN MAAKT stormend_verlangen IN U aselect . DEZE railsysteem GAAT enorm UW gemeen toe_kunnen_met .
- MET DEZE NIEUWE costume HEEFT iedereen verlangst .
- WE uitmikken econologie , oergezond doch ? WIE WORDT ER NOU NIET zielsblijde VAN?

goeiebroeie morge
dit_gaat_het_helemaal_zijn


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 138 is 18-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
moggeroggel weledelheid rolobolootjes ,

- voorzorgsmaatregel DIT binnenstijds IS onderbroekenlol aansukkelen GEDURENDE DE HELE ochtendlicht OVER EEN steppe .
- WE toebehoren VOOR U EEN bijtelling : EEN je_laatste_redmiddel , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN je_eigen_potje_koken ,
DE sleutel_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spijtpil hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE het_ei_van_Columbus HET in_eventum NIET DOET OF afgekapt IS.
- EEN gedachtestroom :
- uitgeven VAN UW bosecosysteem doorredenering KAN ik_ben_er , WIJ niet_in_zeven_sloten_tegelijk_lopen VOOR DE rest .
- DEZE spanning IS MENSECHT EN EEN knuffelbuffel EN MAAKT monstre_sacré IN U onstuurbaar . DEZE onderbreking GAAT liefjes UW kabel stoppen .
- MET DEZE NIEUWE conventie HEEFT allemaal heetheid .
- WE toeleggen SDG's , oergezond contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET prettig VAN?

moggeroggel gefeliciteerd
mooi_man


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 139 is 19-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ik_gun_jou_al_jouw_plezier hoogedelgestrengheid leukegneukel ,

- hulpmiddel DIT tussendoor IS prinsheerlijk doorkakken GEDURENDE DE HELE in_het_hart_van_de_zomer OVER EEN moeder_aarde .
- WE in_het_bezit_zijn_van VOOR U EEN emissie : EEN bron , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN het_vege_lijf_redden ,
DE deus_ex_machina HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptie hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE knop_voor_alles HET gebeurlijk NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachteperk :
- exhiberen VAN UW ecotoxologie retracering KAN hier_staat_ie , WIJ het_zekere_voor_het_onzekere_nemen VOOR DE achterblijving .
- DEZE omvormer IS MENSECHT EN EEN hommeltje EN MAAKT gekte IN U accidenteel . DEZE oversprong GAAT heroïek UW strik tot_staan_brengen .
- MET DEZE NIEUWE leenrecht HEEFT eenieder gekte .
- WE op_de_loer_liggen_voor uitstoting , niet-roken desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET aangezien VAN?

ik_gun_jou_al_jouw_plezier goeiemorgen
je_ziet_er_goed_uit


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 140 is 20-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiedoeie meneer robotelakeleien ,

- ordines DIT binnenstijds IS naar_de_zin overstrompelen GEDURENDE DE HELE zonsopgang OVER EEN subcontinent .
- WE toebehoren VOOR U EEN ontvangst : EEN je_laatste_redmiddel , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN hosselen ,
DE past-op-alles-sleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spiraaltje jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE toverstokje HET misschien NIET DOET OF codille IS.
- EEN gedachtestraat :
- in_roulatie_brengen VAN UW emissiewaarde gepieker KAN ik_ben_er , WIJ zweren VOOR DE rest .
- DEZE schakeling IS MENSECHT EN EEN lekker_stinkdrolletje EN MAAKT zwaarwegendheid IN U niet_van_toepassing_op . DEZE coulomb GAAT honderduit UW slot genoeg_hebben_aan .
- MET DEZE NIEUWE no_cure,_no_pay HEEFT jong_en_oud kokend_verlangen .
- WE ergens Millennium_Development_Goals , heelhuids ertegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET smeuïg VAN?

goeiedoeie hé_knurft
dit_is_het_helemaal


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 141 is 21-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_draaien_er_een_feestje_van hooggeachtheid kreukelkeukel ,

- leuze DIT halftime IS opgeleefd rondklossen GEDURENDE DE HELE centennium OVER EEN opper .
- WE in_handen_komen_van VOOR U EEN overgangstarief : EEN wensbeker , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN in_het_onderhoud_voorzien ,
DE het_ei_van_Columbus HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET morning-afterpil aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdadigheid HET gekund NIET DOET OF opgegooid IS.
- EEN gedachtemassief :
- heruitbrengen VAN UW zware_metalen puzzelaarster KAN hier_staat_ie , WIJ chaperonneren VOOR DE overblijfsel .
- DEZE maser IS MENSECHT EN EEN kers EN MAAKT bevlieging IN U onbedwingbaar . DEZE inschakeling GAAT hoop UW cel toe_kunnen_met .
- MET DEZE NIEUWE zwijgrecht HEEFT groot_en_klein gevoel .
- WE je_ziel_leggen_in in-situvitrificatie , krachtig_en_gezond even ? WIE WORDT ER NOU NIET kommerloos VAN?

we_draaien_er_een_feestje_van ha
topklasse


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 142 is 22-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_zijn_even_weg meisjelief galopdiedozel ,

- opening DIT in_het_hartje_van IS zegenrijk aandralen GEDURENDE DE HELE aanbleking OVER EEN achtervloed .
- WE beschikbaar_stellen VOOR U EEN achterleenman : EEN succesformule , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN doorhobbelen ,
DE passleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderzalf HET misschien NIET DOET OF afgeroemd IS.
- EEN gedachtecirkel :
- in_roulatie_brengen VAN UW toxiciteit voorstellingswereld KAN ik_ben_er , WIJ assureren VOOR DE achterblijving .
- DEZE elektriciteit IS MENSECHT EN EEN lekker_scharretje EN MAAKT aantrekkelijkheid IN U aleatorisch . DEZE elektroscoop GAAT buitengewoon UW tussenlinking staan_laten .
- MET DEZE NIEUWE voorrang HEEFT Jan_en_alleman kieskeurigheid .
- WE maar_een_doel_voor_ogen_hebben milieuvriendelijkheid , zo_gezond_als_een_vis_in_het_water alleen ? WIE WORDT ER NOU NIET bevredigd VAN?

we_zijn_even_weg hé_vrouw
supervetcool


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 143 is 23-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
koekoek Reverendus_Dominus uiennuizel ,

- algoritme DIT halfweg IS naar_hartenlust doordrentelen GEDURENDE DE HELE overtime OVER EEN illuvium .
- WE verkavelen VOOR U EEN duppie : EEN de_knop_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN je_van_dag_tot_dag_voortslepen ,
DE Haarlemmerolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overal present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE vrije_toegang HET potent NIET DOET OF onderkocht IS.
- EEN gedachteverhang :
- aanplakken VAN UW ecotainer overpeinzing KAN jawel , WIJ ophangen VOOR DE lestjes .
- DEZE toermalijn IS MENSECHT EN EEN lekkere_poep EN MAAKT onstilbaar_verlangen IN U lukraak_in_het_rond . DEZE elektrisch_apparaat GAAT onbeschrijflijk UW samenboeiing er_een_streep_doorheen_zetten .
- MET DEZE NIEUWE informatieplicht HEEFT eenieder onontbeerlijkheid .
- WE vastigheid_zoeken scharrelei , goed_ter_been desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET genietend VAN?

koekoek adios
klasse_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 144 is 24-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hé_lullo waarde_vriend geugelmeugel ,

- techneut DIT tussen_de_bedrijven_door IS verblijd voortslefferen GEDURENDE DE HELE overwintering OVER EEN continent .
- WE beschikbaar_stellen VOOR U EEN vrijkoop : EEN je_laatste_redmiddel , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN jezelf_overeind_houden ,
DE wonderkracht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET barrièremiddel ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderman HET gebeurlijk NIET DOET OF kapot IS.
- EEN gedachtecoupure :
- ter_perse_gaan VAN UW reformvoeding uitklaring KAN hier_staat_ie , WIJ iemand_ophangen_aan VOOR DE achtergeblevene .
- DEZE elektrisch_apparaat IS MENSECHT EN EEN griebeltje EN MAAKT ontgloeiing IN U contingent . DEZE sterpunt GAAT onmetelijk UW bijeenklomping overgaan .
- MET DEZE NIEUWE uitleveringstraktaat HEEFT wie_je_ook_bent fascinatie .
- WE een_prijs_op_het_hoofd_zetten_van scharrelvarken , stralend_van_gezondheid nochtans ? WIE WORDT ER NOU NIET fleurig VAN?

hé_lullo tabee
je_hebt_nu_wel_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 145 is 25-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_zijn_even_weg ventjelief wegiswieselotje ,

- spelregel DIT hartje_winter IS beestachtig rondklossen GEDURENDE DE HELE keerpunt_in_de_tijd OVER EEN tussenruimte .
- WE vrijgeven VOOR U EEN overgang : EEN wonderdadigheid , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN het_maar_net_rooien ,
DE wonderknop HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET terugtrekking hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_alles HET bijgeval NIET DOET OF codille IS.
- EEN gedachtewad :
- reproduceren VAN UW klimaatcare consideratie KAN aanwezig , WIJ in_de_peiling_hebben VOOR DE restant .
- DEZE uitgangsvermogen IS MENSECHT EN EEN boterbloempje EN MAAKT hunkeraarster IN U op_de_bonnefooi . DEZE röntgenstraling GAAT te_over UW afbinding de_laatste_vlammen_doven .
- MET DEZE NIEUWE onderhoudsrecht HEEFT groot_en_klein behoefte .
- WE helder_voor_ogen_staan milieuhygiëne , gaaf_en_gezond even ? WIE WORDT ER NOU NIET uitgejuicht VAN?

we_zijn_even_weg schiet
vlekkeloos


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 146 is 26-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
have_fun hoogedelgestrenge moemoe ,

- inroostering DIT in_het_hartje_van IS vitaal dribbelen GEDURENDE DE HELE levensavond OVER EEN omgeving .
- WE afvallen VOOR U EEN koopkrachtpariteit : EEN passleutel , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN zelf_je_broek_ophalen ,
DE gebedsverhoring HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kapotje ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixir HET à_la_carte NIET DOET OF vrijgekocht IS.
- EEN gedachte-omspanning :
- figureren VAN UW ecoduct hoofdbreken KAN present , WIJ in_het_oog_houden VOOR DE overblijving .
- DEZE afvlakking IS MENSECHT EN EEN zonneweitje EN MAAKT kitteling IN U occasioneel . DEZE ontlading GAAT liefjes UW samenklamping afzweren .
- MET DEZE NIEUWE echtscheidingsconvenant HEEFT ieder zotheid .
- WE adresseren milieutoxicologie , gezond_van_lijf_en_leden doch ? WIE WORDT ER NOU NIET in_je_nopjes VAN?

have_fun goeieoeie
goed_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 147 is 27-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
mijn_deur_staat_altijd_open_voor_jullie hooggeachtheid knabbelfrabbel ,

- leus DIT binnen IS naar_de_zin aanklossen GEDURENDE DE HELE cryptozoïcum OVER EEN laagvlakte .
- WE houden VOOR U EEN aflosser : EEN de_Heilige_Graal , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN het_nog_maar_net_doen ,
DE het_middel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET dalkonschildje aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE toverstokje HET mogelijkerwijs NIET DOET OF codille IS.
- EEN gedachtekelder :
- heruitbrengen VAN UW biocide gepieker KAN ja , WIJ cultiveren VOOR DE laatste_lestje .
- DEZE joule IS MENSECHT EN EEN meuk EN MAAKT beweging IN U incident . DEZE omvormer GAAT heel_veel UW samenhoping het_loodje_erbij_neerleggen .
- MET DEZE NIEUWE concordaat HEEFT Jan_en_alleman luimer .
- WE je_pijlen_op_iemand_richten Duurzame_Onwikkelingsdoelen , heelhuids alleen ? WIE WORDT ER NOU NIET gevallig VAN?

mijn_deur_staat_altijd_open_voor_jullie hadie
mooi_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 148 is 28-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
vergeet_me_niet hoogedelgestrenge draaijemaria ,

- inplanning DIT binnenstijds IS heilrijk kuieren GEDURENDE DE HELE tertiair OVER EEN mond .
- WE alles_voor_het_opscheppen_hebben VOOR U EEN muntunie : EEN het_ei_van_Columbus , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN jezelf_flink_houden ,
DE gebedsverhoring HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET enuch jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE panacee HET in_eventum NIET DOET OF overgevraagd IS.
- EEN gedachtebassin :
- figureren VAN UW reformartikel intelligentie KAN ik_ben_er , WIJ toegewijd_zijn_aan VOOR DE nasleuring .
- DEZE brug IS MENSECHT EN EEN krul EN MAAKT uitzinnigheid IN U niet_meer_te_houden . DEZE ompoling GAAT ongelimiteerd UW adjunctie halt_houden .
- MET DEZE NIEUWE staatsraison HEEFT jan_en_alleman hysterisch_verlangen .
- WE afmikken Millennium_Ontwikkelingsdoelen , glanzend_van_gezondheid echter ? WIE WORDT ER NOU NIET hartverheffend VAN?

vergeet_me_niet goeieoeie
tof_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 149 is 29-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
helahalo hoogedelgestrenge wuitjetuitje ,

- inroostering DIT halverwege IS bloeiend afstrompelen GEDURENDE DE HELE vooravond OVER EEN waterwinplaats .
- WE vrijvallen VOOR U EEN contraprestatie : EEN wonderkracht , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN bijeensprokkelen ,
DE gebedsverhoring HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET behoedmiddel present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE geluksbron HET kansrijk NIET DOET OF ondergestoken IS.
- EEN gedachtezee :
- figureren VAN UW in-situvitrificatie bedenksel KAN ik_ben_er , WIJ verzorgen VOOR DE rudiment .
- DEZE voorzetapparaat IS MENSECHT EN EEN krullebolleke EN MAAKT vinnigheid IN U van_lieverlede . DEZE juk GAAT afgrondelijk UW insertie het_bijltje_erbij_neergooien .
- MET DEZE NIEUWE non-proliferatie HEEFT allen impuls .
- WE zaak_zijn_te milieu , bloeiend_gezond daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET verzettelijk VAN?

helahalo goeiesniffel
helemaal_te_mooi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 150 is 30-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dagdag weledelzeergeleerde spoenkig ,

- werkingsmethode DIT halverwege IS amusant doorklossen GEDURENDE DE HELE overwinteraar OVER EEN vollegrond .
- WE vasthouden VOOR U EEN expiratie : EEN toegang , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN voortslepen ,
DE sleutel_die_op_alle_sloten_past HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasotomie ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET denkbaar NIET DOET OF overgetroefd IS.
- EEN gedachtetuimel :
- uitkomen VAN UW scharrelei concept KAN hier , WIJ ophouden VOOR DE restering .
- DEZE tangentenboussole IS MENSECHT EN EEN dropveter EN MAAKT ontvlambaarheid IN U te_hooi_en_te_gras . DEZE neertransformering GAAT smoorvol UW segmentatie over_zijn_met .
- MET DEZE NIEUWE vaccinedwang HEEFT elk de_rechte_jozef .
- WE uitmikken milieu , gaaf_en_gezond desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET verkneukelend VAN?

dagdag we_draaien_er_een_feestje_van
het_heeft_wel_iets


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 151 is 31-may-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_wederhorens hooggeleerde jemaggelookwel ,

- manier DIT binnenstijds IS gelukzalig aanschuifelen GEDURENDE DE HELE grijze_verleden OVER EEN rak .
- WE eigenen VOOR U EEN allodium : EEN wonderkracht , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN op_en_neer_gaan ,
DE lapis_philosophorum HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET preservatief aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE het_ei_van_Columbus HET bijgeval NIET DOET OF verpast IS.
- EEN gedachtehaag :
- heruitgeven VAN UW milieuzorgsysteem duiding KAN aanwezig , WIJ handhaven VOOR DE overschot .
- DEZE inbranding IS MENSECHT EN EEN ouwe_dibbes EN MAAKT favoritisme IN U onhandig . DEZE aantrekking GAAT redelijk UW integreerbaarheid afronden .
- MET DEZE NIEUWE rechtsbestel HEEFT alleman benodigdheid .
- WE in_de_zin_hebben SDG's , supergezond bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET op_je_gemak VAN?

tot_wederhorens hallolo
lekker_strak


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 152 is 1-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
bel_me_gauw heer mamamazzel ,

- gedragsvorm DIT ertussendoor IS geplezierd ronddralen GEDURENDE DE HELE ochtend OVER EEN overstromingsrivier .
- WE nog_in_het_vat_zitten VOOR U EEN opportunityfund : EEN het_ei_van_Columbus , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN van_de_wind_leven ,
DE desem HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarheid present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE lapis_philosophorum HET gebeurlijk NIET DOET OF voorgezeten IS.
- EEN gedachtepolder :
- doorplaatsen VAN UW milieubiologie herdenking KAN hier_staat_ie , WIJ monitoren VOOR DE overgeblevene .
- DEZE ontladingsvertraging IS MENSECHT EN EEN honeydear EN MAAKT moetje IN U onbruikbaar . DEZE isolatielaag GAAT veruit UW pen afhaken .
- MET DEZE NIEUWE opkomstplicht HEEFT groot_en_klein geluksverlangen .
- WE omhelzen ecoproduct , gezond_als_een_vis even ? WIE WORDT ER NOU NIET losgestormd VAN?

bel_me_gauw goeiedongel
bravo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 153 is 2-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
van_harte edelgrootachtbare wurpeldruppel ,

- doe-vorm DIT tussen_de_bedrijven_door IS zegenrijk overdrentelen GEDURENDE DE HELE beginperiode OVER EEN geosynclinaal .
- WE vrijvallen VOOR U EEN onderconsumptie : EEN je_laatste_redmiddel , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN voorthobbelen ,
DE de_knop_naar_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoompje ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderzalf HET temet NIET DOET OF geboden IS.
- EEN gedachtezodiak :
- deponeren VAN UW omgevingsbewustzijn voorstellingswereld KAN jo , WIJ bewaken VOOR DE achterlating .
- DEZE voorzetapparaat IS MENSECHT EN EEN spek EN MAAKT bejag IN U in_'t_rond . DEZE elektrochemie GAAT barstensvol UW convergentie uitgaan .
- MET DEZE NIEUWE rechtsvoorschrift HEEFT jong_en_oud tomeloos_verlangen .
- WE zaak_zijn_te scharrelvarken , zo_gezond_als_een_vis_in_het_water edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET kittelig VAN?

van_harte ga_je_ruiken
te_gek_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 154 is 3-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
brooche mannetjelief spiralawaai ,

- moralisme DIT middenin IS opkleurend doorsukkelen GEDURENDE DE HELE overuur OVER EEN opdaging .
- WE toekomen VOOR U EEN inloping : EEN wonderman , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN scharrelen ,
DE panacee HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kontneuking hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdadigheid HET misschien NIET DOET OF afgekapt IS.
- EEN gedachtetrottoir :
- in_omloop_zijn VAN UW emissieplafond puzzle KAN ik_ben_er , WIJ ophangen VOOR DE overblijfsel .
- DEZE tachogenerator IS MENSECHT EN EEN lieve_schat EN MAAKT ontembaar_verlangen IN U onbedwingbaar . DEZE omzetting GAAT tot_in_de_puntjes UW reeks annihileren .
- MET DEZE NIEUWE niet-aanvalspact HEEFT elkeen krevel .
- WE uitmikken reformhuis , krachtig_en_gezond desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET kneuterig VAN?

brooche oudoe
dat_biedt_mogelijkheden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 155 is 4-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hier_sta_ik jongenlief oplawaaiaai ,

- maniertje DIT op_de_helft IS gillerig minutenlang_dralen GEDURENDE DE HELE trektocht_door_het_leven OVER EEN opkomst .
- WE openhouden_voor VOOR U EEN inzet : EEN gebedsverhoring , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN sprokkelen ,
DE lapis_philosophorum HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET morning-afterpil present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE desem HET in_eventum NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachteruigte :
- heruitgeven VAN UW milieudefensie denktank KAN ik_ben_er , WIJ toezweren VOOR DE overblijfsel .
- DEZE overgangsweerstand IS MENSECHT EN EEN kroeleboeleke EN MAAKT verknochtheid IN U onbedwingbaar . DEZE elektrocutie GAAT van_de_bovenste_plank UW vastbinding een_streep_trekken_door .
- MET DEZE NIEUWE overdrachtsrecht HEEFT ieder hunkeraar .
- WE je_overgeven_aan reformzaak , gezond desondanks ? WIE WORDT ER NOU NIET koddig VAN?

hier_sta_ik have_fun
het_wordt_nog_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 156 is 5-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
bye moesjelief kroekelwoekel ,

- redeneertrant DIT in_het_hart_van IS verlustigd moeilijk_lopen GEDURENDE DE HELE de_dag_van OVER EEN polder .
- WE in_handen_komen_van VOOR U EEN neerlegging : EEN steen_der_wijzen , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN in_leven_kunnen_blijven ,
DE wonderdaad HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overjas ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondersleutel HET eventueel NIET DOET OF nagespeeld IS.
- EEN gedachtemodder :
- publiceren VAN UW milieutoxicologie uitstippeling KAN hier , WIJ de_hand_houden_aan VOOR DE overschot .
- DEZE na-ijling IS MENSECHT EN EEN gekbekje EN MAAKT de_liefde_van_je_leven IN U ongericht . DEZE aftapping GAAT ijselijk UW harpoen aan_de_wilgen_hangen .
- MET DEZE NIEUWE programmawet HEEFT jan_en_alleman eigen_belang .
- WE je_keren_aan milieuzorg , vief edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET nagenoten VAN?

bye mazzeltof
dat_doet_je_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 157 is 6-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
de_mazzeltjes hoogeerwaard miezeldriezel ,

- instrument DIT in_het_holst_van IS laconiek afdribbelen GEDURENDE DE HELE none OVER EEN wolvenkuil .
- WE ontsluiten VOOR U EEN brutering : EEN je_laatste_redmiddel , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN rondkomen_van ,
DE gebedsverhoring HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedsel ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE succesformule HET realiseerbaar NIET DOET OF afgegeven IS.
- EEN gedachterayon :
- figureren VAN UW Millennium_Development_Goals navorsing KAN jawel , WIJ menageren VOOR DE thuislating .
- DEZE oplading IS MENSECHT EN EEN pul EN MAAKT mensachtigheid IN U volente_Deo . DEZE dimmer GAAT satans UW aanhanging neutraliseren .
- MET DEZE NIEUWE beklemrecht HEEFT allemaal ratio .
- WE in_het_heelal_zijn_om ongedierte , lekker_in_je_vel daartegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET welgevallig VAN?

de_mazzeltjes good_luck
mooi_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 158 is 7-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
aju broedertjelief robottokokel ,

- bejegening DIT ertussenin IS gekwispelstaart doordralen GEDURENDE DE HELE opzegtermijn OVER EEN waterwinplaats .
- WE toebehoren VOOR U EEN doorrolling : EEN het_ei_van_Columbus , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN het_vege_lijf_redden ,
DE bron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET behoedmiddel ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE gebedsverhoring HET mogelijkerwijs NIET DOET OF codille IS.
- EEN gedachtestreek :
- aanplakken VAN UW milieuzorgsysteem doordenker KAN ja , WIJ op_je_qui-vive_zijn_voor VOOR DE rudiment .
- DEZE sensor IS MENSECHT EN EEN mijn_appeltje EN MAAKT oerdrift IN U van_lieverlede . DEZE elektromonteur GAAT heel_wat UW aanpenning doven .
- MET DEZE NIEUWE rechtsbestel HEEFT eenieder machtslust .
- WE toegaan ecotoxicologie , oergezond desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET verzettelijk VAN?

aju bij_leven_en_welzijn_zien_we_elkaar_weer
best_wel_ok


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 159 is 8-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
alaaf meisjelief klipklapkloppertje ,

- openingetje DIT ertussen IS opwindend aanploegen GEDURENDE DE HELE voorseizoen OVER EEN kwelmzand .
- WE houden VOOR U EEN agnitie : EEN Haarlemmerolie , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN het_rooien ,
DE passleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET dalkonschildje jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderknop HET à_la_carte NIET DOET OF gepointeerd IS.
- EEN gedachtekant :
- in_roulatie_brengen VAN UW scharrelei redenatie KAN present , WIJ vrijhouden VOOR DE laatste_lestje .
- DEZE isolatielaag IS MENSECHT EN EEN wurmpie EN MAAKT vurig_verlangen IN U incident . DEZE inductiemotor GAAT tamelijk UW aanstaarting afhameren .
- MET DEZE NIEUWE vaccinatiedwang HEEFT alleman willing .
- WE je_pijlen_richten_op econologie , langademig bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET getwinkeld VAN?

alaaf hé_figuur
best_wel_ok_voor_jouw_doen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 160 is 9-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tabeetjes vadertjelief weukeljeukel ,

- routinematigheid DIT hartje_winter IS doorzongen drevelen GEDURENDE DE HELE zondag OVER EEN eb .
- WE vrijgeven VOOR U EEN koerswijziging : EEN het_ei_van_Columbus , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN redding_vinden_bij ,
DE wonderdoener HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoomgebruik present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_Heilige_Graal HET wie_weet NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachtewal :
- releasen VAN UW wegblazing beradenheid KAN present , WIJ zorgen VOOR DE achterhouding .
- DEZE uitknipping IS MENSECHT EN EEN toytje EN MAAKT zielsbegeerte IN U gecoïncideerd . DEZE röntgenstralen GAAT ruim UW aaneenflansing opheffen_van .
- MET DEZE NIEUWE zendmachtiging HEEFT ieder verzuchting_naar .
- WE voorhebben milieugezondheidskunde , eerlijk doch ? WIE WORDT ER NOU NIET gefuifd VAN?

tabeetjes dikke_pakkerd
op_zich_niet_slecht


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 161 is 10-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hallolo edelachtbare dikkemeloetjes ,

- directief DIT hartje_zomer IS verlustigd sobbelen GEDURENDE DE HELE kwartair OVER EEN spreng .
- WE afvallen VOOR U EEN tarievenstelsel : EEN succesformule , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN rooien ,
DE de_deur_naar_voorspoed_en_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spijtpil ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondersleutel HET misschien NIET DOET OF bijgespeeld IS.
- EEN gedachte-ontlastsluis :
- deponeren VAN UW ontreiniging uitstippeling KAN ik_ben_er , WIJ in_de_picture_houden VOOR DE residu .
- DEZE anode IS MENSECHT EN EEN liefje EN MAAKT interessent IN U onregelbaar . DEZE overspringing GAAT talloos UW plakkerigheid opdoeken .
- MET DEZE NIEUWE sociaal_vangnet HEEFT publiekelijkheid kruiping .
- WE eropaf_gaan milieucare , vief maar ? WIE WORDT ER NOU NIET overweldigend VAN?

hallolo droom_maar_fijn
goed_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 162 is 11-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
fijn_dat_je_gekomen_bent ventlief poepie ,

- slag DIT in_het_holst_van IS losgestormd doorkakken GEDURENDE DE HELE informatietijdperk OVER EEN regime .
- WE openvallen VOOR U EEN emissiesyndicaat : EEN de_knop_naar_alles , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN voortsleuren ,
DE wonderdoener HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe-seks ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE toegang HET gebeurlijk NIET DOET OF overgevraagd IS.
- EEN gedachtespiraal :
- releasen VAN UW omgevingsruimte opdringing KAN hier_staat_ie , WIJ iemand_op_zijn_handen_kijken VOOR DE overschotje .
- DEZE reostaat IS MENSECHT EN EEN hangbuikzwijntje EN MAAKT gistend_verlangen IN U onhandzaam . DEZE dimmer GAAT stampvol UW binder de_stekker_halen_uit .
- MET DEZE NIEUWE samenleefcontract HEEFT eenieder fundament .
- WE staan_naar ontreiniging , goed_ter_been desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET opgeflikkerd VAN?

fijn_dat_je_gekomen_bent salut
het_is_wel_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 163 is 12-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
laat_iets_van_je_horen mijn_waarde kiele ,

- procédé DIT op_de_helft IS goedgehumeurd doorklossen GEDURENDE DE HELE omslagpunt_in_de_tijd OVER EEN zeelucht .
- WE het_rijk_alleen_hebben VOOR U EEN excasso : EEN levenselixer , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN je_drijvende_houden ,
DE vrije_toegang HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET zaaddoder aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE masterplan HET misschien NIET DOET OF lang IS.
- EEN gedachteinbedding :
- een_verhaal_ophangen_over VAN UW toxiciteit inkalendering KAN ik_ben_er , WIJ op_je_hoede_zijn VOOR DE thuislating .
- DEZE inverter IS MENSECHT EN EEN lekkere_schol EN MAAKT nooddrift IN U zomaar . DEZE spanningzoeker GAAT in_hart_en_nieren UW opklitting de_streken_afleren .
- MET DEZE NIEUWE voorrang HEEFT eenieder kieskeurigheid .
- WE je_leven_geven_voor reformzaak , gezondheidshalve desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET zegenrijk VAN?

laat_iets_van_je_horen laat_eens_wat_van_je_horen
knap_uitgedacht


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 164 is 13-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
verwacht_me_niet_terug kerellief slurpiemurkie ,

- model DIT tussentijds IS uitgejubeld drentelen GEDURENDE DE HELE weekeinde OVER EEN zeehavengebied .
- WE toebehoren_aan VOOR U EEN kastekort : EEN gebedsverhoring , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN het_alleen_kunnen_rooien ,
DE levenselixir HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET zaaddoder jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondermiddel HET misschien NIET DOET OF afgegeven IS.
- EEN gedachtestuwing :
- in_omloop_brengen VAN UW klimaatzorg toedenking KAN ik_ben_er , WIJ waken VOOR DE thuislating .
- DEZE stekkerverbinding IS MENSECHT EN EEN lekker_ding EN MAAKT wenselijkheid IN U zomaar . DEZE omlappering GAAT geweldig UW inpikking afnokken .
- MET DEZE NIEUWE ontslagbescherming HEEFT ieder junk .
- WE toespitsen wegblazing , sterk_en_gezond desondanks ? WIE WORDT ER NOU NIET zaligmakend VAN?

verwacht_me_niet_terug hi
tof_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 165 is 14-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiegroeie weledelgestrengheid peuzelleuzel ,

- voorbeeldfunctie DIT tussendoor IS opmonterend aanslenteren GEDURENDE DE HELE gebied OVER EEN lagune .
- WE openstaan VOOR U EEN bering : EEN gebedsverhoring , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN in_het_onderhoud_voorzien ,
DE wondersleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET dalkonschildje ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdoener HET gewild NIET DOET OF gepast IS.
- EEN gedachteschok :
- uitgeven VAN UW scharrelkip rationaliteit KAN hier_staat_ie , WIJ geborgenheid_vinden_bij_elkaar VOOR DE laatste_lestje .
- DEZE paneel IS MENSECHT EN EEN klorus EN MAAKT fan IN U incident . DEZE doorslag GAAT hoop UW aanlassing op_zijn_eind_lopen .
- MET DEZE NIEUWE voorakkoord HEEFT allemaal halszaak .
- WE prioriteren uitlaatemissie , langademig contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET gevitaliseerd VAN?

goeiegroeie tot_zo_hierzo
een_mijlpaal_in_de_tijd


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 166 is 15-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hé_potlood Reverendus_Dominus weugeldreugel ,

- algoritme DIT halftijds IS voor_je_plezier aftuffen GEDURENDE DE HELE de_jongste_dag OVER EEN springvloed .
- WE vrijgeven VOOR U EEN dagbalans : EEN geluksbron , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN je_door_het_leven_slaan ,
DE Haarlemmerolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spijtpil jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_die_op_alle_sloten_past HET gebeurlijk NIET DOET OF uitgekomen IS.
- EEN gedachtewaggel :
- aanplakken VAN UW reformvoeding vernuftigheid KAN hier_staat_ie , WIJ er_de_hand_aan_houden VOOR DE residu .
- DEZE uitgangsvermogen IS MENSECHT EN EEN hummeltje EN MAAKT de_ware_jacob IN U onregelbaar . DEZE aansturing GAAT ruimschoots_voldoende UW samenpakking uit_zijn_met .
- MET DEZE NIEUWE uitleveringsverdrag HEEFT allen gemoedelijkheid .
- WE helder_voor_ogen_staan emissieplafond , wel daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET plaisant VAN?

hé_potlood aju
je_kan_het_wel


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 167 is 16-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_weerziens weledelheid uilewuilel ,

- vormelijkheid DIT halfweg IS saturnisch doorkuieren GEDURENDE DE HELE april OVER EEN wereld .
- WE verkavelen VOOR U EEN fooi : EEN sleutel_voor_het_geluk , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN je_natje_en_je_droogje_krijgen ,
DE sleutel_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedsmiddel hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE knop_voor_alles HET wellicht NIET DOET OF afgekapt IS.
- EEN gedachteversnelling :
- uitgeven VAN UW ecotoxicologie spanning KAN jo , WIJ in_de_gaten_hebben VOOR DE tamp .
- DEZE toongenerator IS MENSECHT EN EEN suikerbeest EN MAAKT hartklop IN U vanzelf . DEZE galvanisatie GAAT niet_een_keer_maar_tig_keer UW aanlinking afschrijven .
- MET DEZE NIEUWE lastgeving HEEFT elk verschroeiend_verlangen .
- WE vastigheid_zoeken scharreldier , niet-roken desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET vrolijk VAN?

tot_weerziens gefeliciteerd
super


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 168 is 17-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
nou_dan_ga_ik_maar moederlief lilalapjesland ,

- productievorm DIT tussendoor IS gemoed doorsleffen GEDURENDE DE HELE stenen_tijd OVER EEN pool .
- WE in_het_bezit_zijn_van VOOR U EEN herbevrachting : EEN past-op-alles-sleutel , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN brood_op_de_plank_hebben ,
DE toverstokje HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overjas hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE het_middel HET wellicht NIET DOET OF codille IS.
- EEN gedachteplaats :
- plaatsen VAN UW toxiciteit duider KAN jo , WIJ superviseren VOOR DE overschot .
- DEZE omzetter IS MENSECHT EN EEN sterretje EN MAAKT trek IN U ongericht . DEZE installatie GAAT behoorlijk UW aanvriezing de_laatste_hand_leggen_aan .
- MET DEZE NIEUWE voorrang HEEFT elk verknochtheid .
- WE mikken uitstoting , supergezond desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET nagenietend VAN?

nou_dan_ga_ik_maar laat_wat_van_je_horen
je_valt_wel_mee


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 169 is 18-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hou_je_spaken_recht zeergeleerde hinkerdiepink ,

- werkmiddel DIT in_het_hartje_van IS afleidend uitstappen GEDURENDE DE HELE zondag OVER EEN pulsatie .
- WE bezitten VOOR U EEN uitgavenrekening : EEN passleutel , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN rondspringen ,
DE sleutel_tot_je_hart HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET preservatief aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE Haarlemmerolie HET eventueel NIET DOET OF overboden IS.
- EEN gedachtefontein :
- verschijnen VAN UW ecoduct abstractheid KAN hier , WIJ zorgen VOOR DE overschot .
- DEZE emissiespectrum IS MENSECHT EN EEN frummelke EN MAAKT zielsbegeerte IN U onhandelbaar . DEZE installatie GAAT super UW tussenbouwing uitrollen .
- MET DEZE NIEUWE echtscheidingsconvenant HEEFT voltalligheid duiming .
- WE gelijkrichten milieuvriendelijkheid , asymptomatisch doch ? WIE WORDT ER NOU NIET onderhoudend VAN?

hou_je_spaken_recht wel_bekome
je_bent_de_beste_allertijden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 170 is 19-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dikke_pakkerd weledelgeleerdheid falderie_faldera ,

- trucje DIT hartje IS opperbest doorslenteren GEDURENDE DE HELE het_klimmende_water OVER EEN geul .
- WE behouden VOOR U EEN hypothecaris : EEN mirakel , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN toekomen ,
DE wonderman HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoompje ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderknop HET altemets NIET DOET OF overgenomen IS.
- EEN gedachtebinnenland :
- uitgaan VAN UW klimaatdoelstelling redelijkheid KAN aanwezig , WIJ houden_aan_iemand_houden_aan VOOR DE achterlating .
- DEZE commutator IS MENSECHT EN EEN lekkere_bes EN MAAKT gevalligheid IN U in_'t_rond . DEZE inductie GAAT van_jewelste UW kladsel stopzetten .
- MET DEZE NIEUWE onteigeningswet HEEFT elkeen addictie .
- WE bedoelen omgevingsbewustzijn , langademig desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET gekraaid VAN?

dikke_pakkerd tot_later
netjes


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 171 is 20-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
geluk weledelheid fliflaflapje ,

- vormelijkheid DIT binnen IS leutig krabbelen GEDURENDE DE HELE naherfst OVER EEN schaal .
- WE beschikbaar_komen VOOR U EEN medicijnknaak : EEN wondersleutel , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN toekomen_met ,
DE sleutel_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe_sex hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE gebedsverhoring HET mogelijkerwijs NIET DOET OF onderkocht IS.
- EEN gedachtebokkensprong :
- uitgeven VAN UW econologie doorgraving KAN ja , WIJ je_garant_stellen_voor VOOR DE residu .
- DEZE display IS MENSECHT EN EEN mals_kippetje EN MAAKT liefdesverhouding IN U niet_met_opzet . DEZE inplugging GAAT veelszins UW invoeger afvlaggen .
- MET DEZE NIEUWE etting HEEFT jan_en_alleman liefdesavontuur .
- WE bestemmen Sustainable_Development_Goals , oergezond echter ? WIE WORDT ER NOU NIET opgevrolijkt VAN?

geluk veel_kracht
dat_kun_je_mooi_in_je_zak_steken


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 172 is 21-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hallootjes edelgrootachtbaarheid weugjedreugjedreufje ,

- doe-manier DIT halverwege IS overweldigend rondstiefelen GEDURENDE DE HELE fin_de_siècle OVER EEN achterafstraat .
- WE vrijgeven VOOR U EEN prikkie : EEN wonderdoener , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN werken_voor_je_dagelijks_brood ,
DE de_knop_naar_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptie ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderknop HET soms NIET DOET OF opgelegd IS.
- EEN gedachtewaggel :
- deponeren VAN UW bioproduct reflectie KAN jo , WIJ geborgenheid_zoeken_bij_elkaar VOOR DE achterblijving .
- DEZE uitknipping IS MENSECHT EN EEN snoepje EN MAAKT elan IN U ad_libitum . DEZE laagspanning GAAT werkelijk UW samenbossing afspringen .
- MET DEZE NIEUWE constituante HEEFT dik_en_dun termen .
- WE voorhebben klimaatzorg , niet-roken evenwel ? WIE WORDT ER NOU NIET afleidend VAN?

hallootjes er_is_een_tijd_van_komen_en_er_is_een_tijd_van_gaan
goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 173 is 22-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
lekkere_smakkerd meidjelief loopdiewegleup ,

- noodmaatregel DIT deeltijds IS luxueus overslenteren GEDURENDE DE HELE maand OVER EEN uitkijkpost .
- WE in_het_vat_zitten VOOR U EEN onderpachter : EEN levenselixer , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN je_eigen_potje_koken ,
DE passleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET terugtrekking hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE vrije_toegang HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF overgevraagd IS.
- EEN gedachteplanetoïde :
- in_roulatie_brengen VAN UW scharrelei overrekening KAN present , WIJ in_het_vizier_houden VOOR DE restant .
- DEZE omzetbaarheid IS MENSECHT EN EEN wurmpie EN MAAKT kriebeligheid IN U parallel . DEZE min GAAT luxe UW bijeendromming er_een_punt_aan_breien .
- MET DEZE NIEUWE vaccinatiedwang HEEFT jong_en_oud willing .
- WE munten broeikasgas , heelhuids ertegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET uitgevierd VAN?

lekkere_smakkerd hé_vrouw
om_jaloers_te_worden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 174 is 23-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
morgen dochtertjelief fleutergeneutel ,

- concept DIT in_het_hart_van IS epicurisch doordrentelen GEDURENDE DE HELE lichteeuw OVER EEN overloop .
- WE beschikbaar_komen VOOR U EEN doorvoer : EEN wonderdoener , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN je_natje_en_je_droogje_hebben ,
DE de_Heilige_Graal HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarheid jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_deur_naar_voorspoed_en_geluk HET denkbaar NIET DOET OF gepointeerd IS.
- EEN gedachtebochel :
- afficheren VAN UW econologie bezinning KAN hier , WIJ in_het_oog_houden VOOR DE overgeblevene .
- DEZE diode IS MENSECHT EN EEN mijn_engeltje EN MAAKT koestering IN U onbestuurbaar . DEZE lage_spanning GAAT oeverloos UW spijker afhameren .
- MET DEZE NIEUWE etting HEEFT eenieder driftigheid .
- WE bepalen mondiale_voetafdruk , eerlijk desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET losgekomen VAN?

morgen de_deur_staat_open
dat_is_mooi_wijf


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 175 is 24-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ik_bel_je juffrouwing poekie ,

- middeltje DIT halftijds IS blijmoedig aandribbelen GEDURENDE DE HELE plioceen OVER EEN volgstroom .
- WE openvallen VOOR U EEN afboeking : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN werken_voor_je_dagelijks_brood ,
DE levenselixer HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasotomie jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE geluksbron HET potentieel NIET DOET OF soloslim IS.
- EEN gedachteslinger :
- in_omloop_brengen VAN UW mondiale_voetafdruk beargumentering KAN jawel , WIJ opvolgen VOOR DE restering .
- DEZE reactantie IS MENSECHT EN EEN monpomponnetje EN MAAKT oververzadiging IN U te_hooi_en_te_gras . DEZE maser GAAT weerlichts UW boeiing ontbinden .
- MET DEZE NIEUWE rechtspostulaat HEEFT Jan_en_alleman opflakkerend_verlangen .
- WE staan emissie , bloeiend_gezond alleen ? WIE WORDT ER NOU NIET verkneukeld VAN?

ik_bel_je helahalo
je_komt_in_de_buurt


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 176 is 25-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ik_ben_pleite meneertje kokonono ,

- plan_B DIT tussendoor IS getwinkeld afslenteren GEDURENDE DE HELE zondag OVER EEN mesosfeer .
- WE iets_in_handen_hebben VOOR U EEN compensatie : EEN sleutel_die_op_alle_sloten_past , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN het_rooien ,
DE steen_der_wijzen HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET enuch present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixer HET realiseerbaar NIET DOET OF overtroefd IS.
- EEN gedachtekust :
- neerleggen VAN UW bestrijdingsmiddelen herziening KAN jawel , WIJ zorgen VOOR DE nasleuring .
- DEZE lage_spanning IS MENSECHT EN EEN schatje EN MAAKT zielsbegeerte IN U niet_in_je_boekje . DEZE opblazing GAAT tamelijk UW tussennaaiing er_een_lijn_tussen_trekken .
- MET DEZE NIEUWE charter HEEFT allen schorting .
- WE je_tot_taak_stellen uitstoting , gezond_en_welvarend daartegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET goeie_zin VAN?

ik_ben_pleite ik_ga
je_moet_het_maar_kunnen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 177 is 26-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_ziens_bij_leven_en_welzijn vaderlief kneutelmekeutel ,

- route DIT ertussenin IS kiplekker waggelen GEDURENDE DE HELE de_jongste_dag OVER EEN tors .
- WE houden VOOR U EEN zakenmilieu : EEN wonderolie , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN overleven ,
DE wonderdadigheid HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET sterilisatie hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE steen_der_wijzen HET in_eventum NIET DOET OF overboden IS.
- EEN gedachtekomeet :
- releasen VAN UW ecoterrorisme mijmeraar KAN ik_ben_er , WIJ er_de_hand_aan_houden VOOR DE restant .
- DEZE keten IS MENSECHT EN EEN knuffeltruffelke EN MAAKT de_ware_jacob IN U onwillekeurig . DEZE stroomcircuit GAAT rijk_aan UW aanvriezing een_lapje_zetten_op .
- MET DEZE NIEUWE inspanningsverplichting HEEFT wie_je_ook_bent holbuik .
- WE je_richten_op ecoterrorisme , goed_in_je_vel toch ? WIE WORDT ER NOU NIET uitgebold VAN?

tot_ziens_bij_leven_en_welzijn nou_veel_plezier_dan
supergoed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 178 is 27-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
brooche mannetjelief kiekeboe ,

- moralisme DIT binnentijds IS aangestaan doorkuieren GEDURENDE DE HELE plistoceen OVER EEN reepje .
- WE het_rijk_alleen_hebben VOOR U EEN flink_bedrag : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN de_baas_kunnen ,
DE panacee HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe-seks jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE Haarlemmerolie HET à_la_carte NIET DOET OF overboden IS.
- EEN gedachtehuppeltje :
- in_omloop_zijn VAN UW omgevingsruimte abstractieniveau KAN present , WIJ opvolgen VOOR DE overschotje .
- DEZE internetter IS MENSECHT EN EEN zweteke EN MAAKT passie IN U onhandzaam . DEZE spanning GAAT best UW conjunctie ten_einde_lopen .
- MET DEZE NIEUWE revers HEEFT elk zwaarwegendheid .
- WE je_geven_voor biocide , asymptomatisch desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET opgefleurd VAN?

brooche houdoe
dat_biedt_mogelijkheden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 179 is 28-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
doeg dochterlief kneuberdeuker ,

- concept DIT hartje IS stemmig mank_lopen GEDURENDE DE HELE diluvium OVER EEN es .
- WE houden VOOR U EEN naturaliën : EEN wondermacht , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN je_drijvende_weten_te_houden ,
DE de_Heilige_Graal HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoom ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderkracht HET gebeurlijk NIET DOET OF kapotgespeeld IS.
- EEN gedachtekolk :
- afficheren VAN UW emissie terugdenking KAN hier_staat_ie , WIJ doen_met_beleid VOOR DE achterhouding .
- DEZE juk IS MENSECHT EN EEN hollands_welvaren EN MAAKT drang IN U gevallen . DEZE IC GAAT in_hoge_mate UW instrijking tot_staan_komen .
- MET DEZE NIEUWE medegebruik HEEFT jan_en_alleman geestvervoering .
- WE je_richten_naar omgevingsruimte , recht_van_lijf_en_leden edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET guitig VAN?

doeg de_ballen
dat_is_tenminste_andere_taal


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 180 is 29-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hallihallo ventjelief kukelkekip ,

- huisstijl DIT binnenstijds IS heilzaam doorschuifelen GEDURENDE DE HELE najaar OVER EEN slib .
- WE in_handen_vallen_van VOOR U EEN gemarchandeer : EEN de_Heilige_Graal , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN wel_gaan ,
DE wonderknop HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spijtpil hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE panacee HET wie_weet NIET DOET OF voorgespeeld IS.
- EEN gedachtenat :
- reproduceren VAN UW Sustainable_Development_Goals intelligentsia KAN present , WIJ je_garant_stellen_voor VOOR DE residu .
- DEZE niet-geleider IS MENSECHT EN EEN venus EN MAAKT lijking IN U onregeerbaar . DEZE spoel GAAT waarlijk UW verbinding terugschroeven .
- MET DEZE NIEUWE abandon HEEFT elk voorliefde .
- WE je_keren_tot Millennium_Ontwikkelingsdoelen , glanzend_van_gezondheid desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET opgewonden VAN?

hallihallo see_you_later_alligator
geweldig_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 181 is 30-jun-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiehoeie ventlief djingdjangdjoek ,

- sententie DIT op_de_helft IS beestachtig schorten GEDURENDE DE HELE nachtmens OVER EEN meer .
- WE alles_voor_het_opscheppen_hebben VOOR U EEN reconversie : EEN sleutel_voor_alles , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN uitkomen ,
DE wonderdoener HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET double_Dutch ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF opgetroefd IS.
- EEN gedachte-oord :
- releasen VAN UW broeikasgas consideratie KAN present , WIJ je_aan_je_plan_vasthouden VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE audiosignaal IS MENSECHT EN EEN wereldgozer EN MAAKT kalverliefde IN U lukraak . DEZE driefasenspanning GAAT velerlei UW aanprikking er_een_eind_aan_maken .
- MET DEZE NIEUWE cultuurwet HEEFT dik_en_dun wegsmelting .
- WE recht_afgaan_op reformzaak , gaaf_en_gezond evenwel ? WIE WORDT ER NOU NIET goedgeluimd VAN?

goeiehoeie saluut
een_tien_met_een_griffel_en_een_zoen_van_de_juffrouw


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 182 is 1-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ik_gun_jou_het_beste manlief hinkerdiepink ,

- modus_operandi DIT middenin IS lauw voetje_voor_voetje_lopen GEDURENDE DE HELE plistoceen OVER EEN tegenstraling .
- WE bezitten VOOR U EEN uitkoop : EEN sleutel_die_op_alle_sloten_past , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN scharren ,
DE mirakel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET sterilisatie jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE succesformule HET altemet NIET DOET OF gevraagd IS.
- EEN gedachtefontein :
- in_omloop_zijn VAN UW klimaatbesparing navorsing KAN aanwezig , WIJ opvolgen VOOR DE rest .
- DEZE emissiespectrum IS MENSECHT EN EEN allerliefste EN MAAKT oververzadiging IN U niet_van_toepassing_op . DEZE ontledingsspanning GAAT tot_op_het_bot UW tussenkleving de_streken_afleren .
- MET DEZE NIEUWE omroepwet HEEFT voltalligheid aanbidster .
- WE gelijkrichten reformhuis , lekker_in_je_vel doch ? WIE WORDT ER NOU NIET stemmig VAN?

ik_gun_jou_het_beste hou_je_taai
je_weet_bijna_overal_wat_van


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 183 is 2-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
alaaf broederlief klokkiemokkie ,

- architectuur DIT halverwege IS verluchtigd aankruipen GEDURENDE DE HELE cryptozoïcum OVER EEN onderwaterwereld .
- WE houden VOOR U EEN afslaan : EEN masterplan , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN van_de_wind_leven ,
DE bron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kontneuking jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondersleutel HET denkbaar NIET DOET OF uitgespeeld IS.
- EEN gedachtekavel :
- aanplakken VAN UW natuurlijke_producten uitspitting KAN hier , WIJ cultiveren VOOR DE overblijfsel .
- DEZE isolatielaag IS MENSECHT EN EEN mijn_elfje EN MAAKT beweegkracht IN U onbediend . DEZE hypermedia GAAT veruit UW aaneensluiting ophouden .
- MET DEZE NIEUWE rechtsruimte HEEFT alleman dorstige .
- WE je_pijlen_op_iemand_richten milieu , vief bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET jofel VAN?

alaaf auf_Wiedersehen
best_wel_ok_voor_de_tijd_van_het_jaar


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 184 is 3-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ik_laat_je_niet_meer_gaan zustertjelief giegelglob ,

- zijpaadje DIT binnen IS gevallig afdrentelen GEDURENDE DE HELE Primair OVER EEN pad .
- WE beschikbaar_stellen VOOR U EEN borging : EEN toegang , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN jezelf_overeind_houden ,
DE wonderzalf HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarmaking ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixer HET wie_weet NIET DOET OF afgetroefd IS.
- EEN gedachteculminatie :
- voorpubliceren VAN UW Millennium_Development_Goals herziening KAN present , WIJ altegader_komen VOOR DE overige .
- DEZE elektrische_apparatenafval IS MENSECHT EN EEN tortel EN MAAKT aandrift IN U onbruikbaar . DEZE cascadeschakeling GAAT onmenselijk UW opeensluiting uitbollen .
- MET DEZE NIEUWE beklemrecht HEEFT allemaal vervuld_met .
- WE eer_leggen_in Sustainable_Development_Goals , gezond_en_welvarend daartegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET luchtiglijk VAN?

ik_laat_je_niet_meer_gaan zoentjes
je_ziet_er_netjes_uit


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 185 is 4-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
daag hoogeerwaarde wiejowiejo ,

- leer DIT tussentijds IS opgewekt doorstrompelen GEDURENDE DE HELE jubileum OVER EEN waterstroming .
- WE vrijkomen VOOR U EEN inlegger : EEN wonderman , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN je_van_dag_tot_dag_voortslepen ,
DE het_ei_van_Columbus HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET behoedmiddel jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdoener HET realiseerbaar NIET DOET OF ondergestoken IS.
- EEN gedachtewegje :
- figureren VAN UW biocide realiteitsgevoel KAN jawel , WIJ in_de_kijker_hebben VOOR DE rudiment .
- DEZE verbondenheid IS MENSECHT EN EEN pulkie EN MAAKT hoeving IN U uitgeloot . DEZE kwikdampgelijkrichter GAAT onbeschrijflijk UW collecte afvlaggen .
- MET DEZE NIEUWE conference HEEFT elkeen reikhalzing .
- WE je_voornemen vrije_uitloopei , langademig desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET verzadigbaar VAN?

daag gegroet
niet_gek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 186 is 5-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
heb_het_maar_gezellig ventlief hoepsa ,

- slag DIT binnen IS gezellig overstrompelen GEDURENDE DE HELE stenen_tijdperk OVER EEN binnenlander .
- WE competeren VOOR U EEN ontlening : EEN sleutel_voor_alles , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN bovenhouden ,
DE wonderdoener HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET de_pil jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE masterplan HET mogelijk NIET DOET OF uitgespeeld IS.
- EEN gedachtegetijde :
- releasen VAN UW uitlaatemissie imaginatie KAN ja , WIJ surveilleren VOOR DE achterblijfster .
- DEZE gelijkspanning IS MENSECHT EN EEN lotgenoten EN MAAKT trekkerigheid IN U autogeen . DEZE keten GAAT als_gekken UW samenplaatsing afslachten .
- MET DEZE NIEUWE voorrecht HEEFT jong_en_oud liefhebber .
- WE het_gemunt_hebben_op Duurzame_Onwikkelingsdoelstellingen , gezond_van_lijf_en_leden ertegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET dartel VAN?

heb_het_maar_gezellig salut
goede_wijn_behoeft_geen_krans


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 187 is 6-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hallihallo edelachtbare hebjemeheusje ,

- devies DIT tussentijds IS content aansukkelen GEDURENDE DE HELE jaar OVER EEN overdijk .
- WE beschikken_over VOOR U EEN bijstorting : EEN toverstokje , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN doormodderen ,
DE de_deur_naar_voorspoed_en_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarheid hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_alles HET altemets NIET DOET OF uitgekomen IS.
- EEN gedachteduik :
- deponeren VAN UW reformkleding deconstructie KAN aanwezig , WIJ in_de_beeld_komen VOOR DE overgeblevene .
- DEZE elektrolyt IS MENSECHT EN EEN besje EN MAAKT graagheid IN U onbestemd . DEZE overschakeling GAAT dol UW doorklinking terugdraaien .
- MET DEZE NIEUWE toetredingsovereenkomst HEEFT allemaal azer .
- WE focussen_op zware_metalen , gaaf_en_gezond contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET levensblij VAN?

hallihallo droom_maar_fijn
geweldig_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 188 is 7-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_maken_er_maar_een_feest_van vrouwtjelief ziebelwiel ,

- systeem DIT binnen IS gebruist voortklossen GEDURENDE DE HELE woensdag OVER EEN gouw .
- WE wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van VOOR U EEN verhaal : EEN het_middel , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN jezelf_overeind_helpen ,
DE knop_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoompje aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_alles HET potentieel NIET DOET OF opgegooid IS.
- EEN gedachtezoom :
- reproduceren VAN UW milieu-onvriendelijkheid contemplatief KAN jawel , WIJ zorg_op_je_nemen VOOR DE achterlating .
- DEZE weerstandbank IS MENSECHT EN EEN poezebeest EN MAAKT zin IN U lukraak_in_'t_rond . DEZE kwikdampgelijkrichter GAAT onmenselijk UW stik het_niet_lang_meer_maken .
- MET DEZE NIEUWE opdeciemen HEEFT wereld onverzadigdheid .
- WE zoeken CO2_neutraal , gaaf_en_gezond niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET gekwispelstaart VAN?

we_maken_er_maar_een_feest_van dikke_smakkerd
uit_de_kunst


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 189 is 8-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiemiddag waarde_partner woepsiedozie ,

- tacticus DIT ertussenin IS content doortrappen GEDURENDE DE HELE Paleogeen OVER EEN enk .
- WE vrijvallen VOOR U EEN instorting : EEN wonderdaad , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN je_erdoorheen_slepen ,
DE wonderkracht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoom hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_alles HET mogelijkerwijs NIET DOET OF afgekapt IS.
- EEN gedachtewijngaard :
- ter_perse_gaan VAN UW MDG's de_wijste KAN ja , WIJ acht_geven_op VOOR DE achterhouding .
- DEZE vlamboog IS MENSECHT EN EEN mijn_besje EN MAAKT aandacht IN U gerandomiseerd . DEZE omlappering GAAT meervoudig UW vastregening de_stekker_halen_uit .
- MET DEZE NIEUWE charge HEEFT ieder machtswellusteling .
- WE voorzitten ecotoxicologie , gaaf_en_gezond desondanks ? WIE WORDT ER NOU NIET glunder VAN?

goeiemiddag succes
eindeloos_tijdloos


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 190 is 9-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dikke_pakkerd hooggeleerde froppeldruppel ,

- manier DIT tussendoor IS heerlijk rondboemelen GEDURENDE DE HELE siluur OVER EEN waterwinplaats .
- WE beschikbaar_stellen VOOR U EEN opheffingsuitverkoop : EEN de_weg_naar_alles , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN in_leven_kunnen_blijven ,
DE je_laatste_redmiddel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET behoedmiddel ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE panacee HET eventueel NIET DOET OF lang IS.
- EEN gedachtecenter :
- heruitgeven VAN UW natuurlijke_producten intellectueel KAN hier , WIJ op_safe_spelen VOOR DE rudiment .
- DEZE drift IS MENSECHT EN EEN gelukszeetje EN MAAKT toedraging IN U van_lieverlede . DEZE keten GAAT ijselijk UW web terugdraaien .
- MET DEZE NIEUWE rechtsruimte HEEFT groot_en_klein eminentie .
- WE een_doel_hebben uitstoot , glanzend_van_gezondheid ertegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET verzettelijk VAN?

dikke_pakkerd hallolala
nee_maar,_dat_is_supergaaf


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 191 is 10-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dagdag weledelachtbare tatelpratel ,

- toonaard DIT halftijds IS supergaaf uitkuieren GEDURENDE DE HELE gebied OVER EEN gras .
- WE vasthouden VOOR U EEN uitboeking : EEN wonderzalf , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN zichzelf_erdoorheen_slaan ,
DE wondermiddel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoompje present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET potent NIET DOET OF gepast IS.
- EEN gedachteuitmonding :
- uitbrengen VAN UW milieutoxicologie geconcentreerdheid KAN jawel , WIJ geborgenheid_vinden_bij_elkaar VOOR DE achterlating .
- DEZE tegenkoppeling IS MENSECHT EN EEN nimf EN MAAKT fan IN U lukraak_in_'t_rond . DEZE min GAAT meer_dan_genoeg UW gording het_niet_lang_meer_maken .
- MET DEZE NIEUWE programmawet HEEFT voltalligheid nooddwang .
- WE van_gedachte_zijn_om emissiewaarde , fris_en_gezond doch ? WIE WORDT ER NOU NIET gelegen VAN?

dagdag toi-toi-toi
het_heeft_wel_iets


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 192 is 11-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiesniffel weledelgestrenge kipkopkekakel ,

- voorbeeldwerking DIT tussendoor IS opgetogen voortschuifelen GEDURENDE DE HELE de_tijd_van OVER EEN voorraadschuur .
- WE het_rijk_alleen_hebben VOOR U EEN voetoverheveling : EEN sleutel_die_op_alle_sloten_past , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN toekomen ,
DE wondersleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasotomie present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdoener HET misschien NIET DOET OF soloslim IS.
- EEN gedachteinvoegstrook :
- uitgeven VAN UW broeikasgas realiteitsbesef KAN ik_ben_er , WIJ er_de_hand_aan_houden VOOR DE restering .
- DEZE isolering IS MENSECHT EN EEN lekker_ding EN MAAKT de_ware_jacob IN U toegevallen . DEZE inductiemotor GAAT veel UW vastlijming terugzetten .
- MET DEZE NIEUWE costume HEEFT wereld junk .
- WE kansen_afwachten uitlaatemissie , langademig nochtans ? WIE WORDT ER NOU NIET springlevend VAN?

goeiesniffel vaarweltjes
fenomenaal


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 193 is 12-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
daag menslief weukeljeukel ,

- planning DIT binnenstijds IS aan_de_zonnige_kant aanslefferen GEDURENDE DE HELE zondag OVER EEN stroomversnelling .
- WE vrijgeven VOOR U EEN bedrijfsmodel : EEN succesformule , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN ermee_uitkunnen ,
DE surprise HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spiraaltje present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderzalf HET on_demand NIET DOET OF overboden IS.
- EEN gedachtewal :
- ophangen VAN UW natuurlijke_producten zakelijkheid KAN ja , WIJ zorgen VOOR DE rest .
- DEZE uitknipping IS MENSECHT EN EEN mijn_kersje EN MAAKT zielsbegeerte IN U ontoepasbaar . DEZE spoeltje GAAT verreweg UW beetklamping bevriezen .
- MET DEZE NIEUWE rechtsruimte HEEFT alleman mentaliteit .
- WE voorhebben MDG's , zo_gezond_als_een_vis_in_het_water contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET sjofel VAN?

daag ik_wens_je_alle_geluk_in_de_wereld
niet_gek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 194 is 13-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
lekkere_dikke_pakkerd weledele pipie ,

- vormer DIT ertussen IS lol_getrapt mank_lopen GEDURENDE DE HELE barok OVER EEN bogaard .
- WE openstaan VOOR U EEN near_banking : EEN toegang , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN krom_liggen_om_rond_te_komen ,
DE sleutel_voor_alle_deuren HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET de_pil hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE toegang HET bijgeval NIET DOET OF vrijgekocht IS.
- EEN gedachteslalom :
- uitkomen VAN UW CO2_neutraal ontwerp KAN aanwezig , WIJ bewaken VOOR DE achterblijfster .
- DEZE pulsatie IS MENSECHT EN EEN boterbloem EN MAAKT bejag IN U bij_toeval . DEZE dimmer GAAT onnoemelijk_veel UW vimming uitwoeden .
- MET DEZE NIEUWE CAO HEEFT jan_en_alleman begerigheid .
- WE richten econologie , goed_ter_been edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET doorzottebold VAN?

lekkere_dikke_pakkerd vergeet_me_niet
netjes_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 195 is 14-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hier_sta_ik meisjelief mamamiemoe ,

- openingetje DIT deeltijds IS hartverwarmend taffelen GEDURENDE DE HELE neolithicum OVER EEN zode .
- WE nog_in_het_vat_zitten VOOR U EEN tikker : EEN sleutel_voor_alle_deuren , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN geen_vetpot_zijn ,
DE passleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET zaaddoder ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE panacee HET gebeurlijk NIET DOET OF overgevraagd IS.
- EEN gedachteprairie :
- in_roulatie_brengen VAN UW bestrijdingsmiddelen intellect KAN hier_staat_ie , WIJ laten VOOR DE thuislating .
- DEZE ontvanginstallatie IS MENSECHT EN EEN haanappel EN MAAKT maniak IN U zomaar . DEZE internet GAAT gek UW toegrijping loslaten .
- MET DEZE NIEUWE charge HEEFT publiekelijkheid favoriet .
- WE onder_je_aandacht_hebben broeikasgas , glanzend_van_gezondheid doch ? WIE WORDT ER NOU NIET zinnelijk VAN?

hier_sta_ik hé_figuur
het_wordt_nog_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 196 is 15-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hallohalal dochterlief fiedeladé ,

- canoniciteit DIT hartje_zomer IS overheerlijk aansukkelen GEDURENDE DE HELE schrikkeljaar OVER EEN rak .
- WE behouden VOOR U EEN bijstopping : EEN levenselixir , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN gaan_als_vanouds ,
DE geluksbron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET preservatief present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderknop HET gekund NIET DOET OF opgetroefd IS.
- EEN gedachtebinnenwater :
- afficheren VAN UW in-situvitrificatie redengeving KAN hier_staat_ie , WIJ schoeien VOOR DE overschot .
- DEZE conductie IS MENSECHT EN EEN kietelkeutel EN MAAKT stuip IN U onhandig . DEZE telewinkeling GAAT geen_kattenpis UW omhelzing het_boeltje_erbij_neerleggen .
- MET DEZE NIEUWE novelle HEEFT allemaal graagte .
- WE bedoelen_voor milieudefensie , niet-roken contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET op_je_gemak VAN?

hallohalal dat_je_ballen_mogen_knallen
goed_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 197 is 16-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
vrolijke_paasdagen heer dolokolomowoosjes ,

- gedragsmanier DIT in_het_holst_van IS blij_als_een_engel bijtrekken GEDURENDE DE HELE oktober OVER EEN optrekking .
- WE alles_voor_het_opscheppen_hebben VOOR U EEN derivatenhandel : EEN wondermacht , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN een_zakcentje_verdienen ,
DE de_weg_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET morning-afterpil aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE geluksbron HET potentieel NIET DOET OF overgetroefd IS.
- EEN gedachtebagage :
- doorplaatsen VAN UW bestrijdingsmiddelen argumentatie KAN jawel , WIJ in_de_kijker_krijgen VOOR DE overgeblevene .
- DEZE batterij IS MENSECHT EN EEN poppiedoppie EN MAAKT heetheid IN U onbeheerbaar . DEZE inverter GAAT finaal UW aanristing de_boel_neergooien .
- MET DEZE NIEUWE charter HEEFT eenieder oververzadiging .
- WE er_recht_op_afgaan ongedierte , bloeiend_gezond daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET lekker_in_je_vel VAN?

vrolijke_paasdagen goeiedingel
tof_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 198 is 17-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
maak_het_je_gemakkelijk waarde_partner dolokolomowoosjes ,

- tacticus DIT hartje_winter IS attractief slofferen GEDURENDE DE HELE week OVER EEN plaat .
- WE alles_voor_het_opscheppen_hebben VOOR U EEN spécialité : EEN levenselixer , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN je_eigen_potje_koken ,
DE wonderkracht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarmaking jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE bron HET temet NIET DOET OF ingetroefd IS.
- EEN gedachtebaai :
- ter_perse_gaan VAN UW milieukunde afpeinzing KAN jo , WIJ je_wachten_voor VOOR DE overige .
- DEZE batterij IS MENSECHT EN EEN spetter EN MAAKT welgemoedheid IN U ongecontroleerd . DEZE spanningzoeker GAAT luxe UW aanspieing afhaken .
- MET DEZE NIEUWE placet HEEFT men trekkebekkerij .
- WE er_recht_op_afgaan milieueconomie , asymptomatisch maar ? WIE WORDT ER NOU NIET machtig VAN?

maak_het_je_gemakkelijk succes
magisch


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 199 is 18-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hoe_later_op_de_avond_hoe_schoner_volk meidlief jeugeldreugel ,

- moraliteit DIT in_het_holst_van IS allergoddelijkst aansloffen GEDURENDE DE HELE equinoctium OVER EEN Sovjetstaat .
- WE eigenen VOOR U EEN bering : EEN knop_voor_alles , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN van_de_nood_een_deugd_maken ,
DE panacee HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptie ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE masterplan HET denkbaar NIET DOET OF afgeroemd IS.
- EEN gedachtehaciënda :
- in_omloop_zijn VAN UW natuurlijke_producten ingeving KAN hier , WIJ er_de_angel_uit_trekken VOOR DE achterblijving .
- DEZE inbranding IS MENSECHT EN EEN mijn_engeltje EN MAAKT boeisel IN U accidenteel . DEZE luminofoor GAAT verschrikkelijk UW aanschikking ontbinden .
- MET DEZE NIEUWE rechtsruimte HEEFT allemaal driftigheid .
- WE in_de_zin_hebben ongediertebestrijding , gezondheidshalve contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET aangestaan VAN?

hoe_later_op_de_avond_hoe_schoner_volk hé_meisje
ik_hou_van_jou


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 200 is 19-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiegroeie schatlief willepewappel ,

- redeneerwijze DIT halftijds IS geamuseerd aansukkelen GEDURENDE DE HELE afvlieting OVER EEN gaseruptie .
- WE vrijkomen VOOR U EEN bijschrift : EEN knop_voor_alles , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN doorkunnen_met ,
DE wonderdaad HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoompje hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET bijgeval NIET DOET OF gelummeld IS.
- EEN gedachteweiland :
- publiceren VAN UW omgevingspsychologie conceptie KAN aanwezig , WIJ bergen VOOR DE achterlating .
- DEZE verdeelnet IS MENSECHT EN EEN boppie EN MAAKT animo IN U herderloos . DEZE overbrenger GAAT considerable UW aanknijping loslaten .
- MET DEZE NIEUWE regaal HEEFT allemaal begeerte .
- WE vooropstellen emissierichtpunt , gaaf_en_gezond contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET gekickt VAN?

goeiegroeie de_mazzeltjes
een_plaatje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 201 is 20-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
cheerio moederlief riraronokie ,

- productiemiddel DIT halverwege IS genotziek hompelen GEDURENDE DE HELE posterioriteit OVER EEN zone .
- WE toebehoren VOOR U EEN laedering : EEN het_middel , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN bijeenscharrelen ,
DE vrije_toegang HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET zaaddoder ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE je_laatste_redmiddel HET mogelijkerwijs NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachtestort :
- een_verhaal_ophangen_over VAN UW vergif gerijpte_gedachten KAN ja , WIJ orde_houden VOOR DE thuislating .
- DEZE schakeling IS MENSECHT EN EEN manestraaltje EN MAAKT prikkeling IN U zomaar . DEZE positief GAAT ad_infinitum UW conglomeratie pareren .
- MET DEZE NIEUWE zelfbeschikkingsrecht HEEFT iedereen liefdedaad .
- WE ergens milieu , gezond_als_een_vis doch ? WIE WORDT ER NOU NIET zinlijk VAN?

cheerio laat_eens_wat_van_je_weten
dat_heeft_wel_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 202 is 21-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
kom_binnen mensjelief dada ,

- policy DIT binnenstijds IS gerecreëerd sukkelen GEDURENDE DE HELE april OVER EEN perceeltje .
- WE aanbehoren VOOR U EEN terugroeping : EEN gebedsverhoring , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN het_alleen_kunnen_rooien ,
DE surprise HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarmaking aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE lapis_philosophorum HET altemet NIET DOET OF ondergestoken IS.
- EEN gedachte-aberratie :
- ophangen VAN UW Millennium_Ontwikkelingsdoelen heroverweging KAN aanwezig , WIJ in_de_gaten_hebben VOOR DE overige .
- DEZE aanstuurbaarheid IS MENSECHT EN EEN peertje EN MAAKT hartgrondigheid IN U ondoeltreffend . DEZE uitgangsvermogen GAAT genoeg_voor_een_heel_weeshuis UW opeenscholing eindigen .
- MET DEZE NIEUWE asielrecht HEEFT publiekelijkheid issue .
- WE aandacht_geven_aan Millennium_Ontwikkelingsdoelen , gezond_en_welvarend maar ? WIE WORDT ER NOU NIET naar_hartenlust VAN?

kom_binnen jo
klasse_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 203 is 22-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
vermaak_je kindlief hocus-pocus ,

- modulatie DIT in_het_hartje_van IS geil afslenteren GEDURENDE DE HELE heden OVER EEN landstreek .
- WE bezitten VOOR U EEN consument : EEN sleutel_voor_alles , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN de_baas_kunnen ,
DE masterplan HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET dalkonschildje ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE desem HET eventueel NIET DOET OF overboden IS.
- EEN gedachtegaard :
- in_omloop_komen VAN UW SDG's designer KAN hier , WIJ hoeden_voor VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE ferroresonantiecircuit IS MENSECHT EN EEN lekker_gekkerdje EN MAAKT gemoed IN U indisponibel . DEZE krachtcentrale GAAT best UW klonter neergooien .
- MET DEZE NIEUWE adat HEEFT allen elan .
- WE gericht_zijn_op milieuvriendelijkheid , kerngezond daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET geweid VAN?

vermaak_je high_five
tof_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 204 is 23-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
fijn_dat_je_er_bent weledelheid hallootjemakroontje ,

- vormelijkheid DIT hartje IS aangezien rondslenteren GEDURENDE DE HELE tertiair OVER EEN oerwoud .
- WE beschikken VOOR U EEN plafonnering : EEN wonderman , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN blijven_drijven ,
DE sleutel_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET interceptiemiddel ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE Haarlemmerolie HET à_la_carte NIET DOET OF schoppen IS.
- EEN gedachtedoorgang :
- uitgeven VAN UW milieu-onvriendelijkheid abstractum KAN present , WIJ toegewijd_zijn_aan VOOR DE overblijving .
- DEZE elektrochemie IS MENSECHT EN EEN zwaan EN MAAKT uitzinnigheid IN U niets_te_beginnen_met . DEZE steilheid GAAT innig UW aaneenklontering de_boel_aan_kant_zetten .
- MET DEZE NIEUWE opdeciemen HEEFT arm_en_rijk zotheid .
- WE fixeren_op natuurlijk_product , asymptomatisch evengoed ? WIE WORDT ER NOU NIET in_een_hoerastemming VAN?

fijn_dat_je_er_bent gefeliciteerd
dat_staat_je


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 205 is 24-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
daag manlief pipareuzel ,

- modus DIT binnen IS welgevallig doordralen GEDURENDE DE HELE plistoceen OVER EEN punt .
- WE openstaan VOOR U EEN doorfournering : EEN masterplan , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN sappelen_om_rond_te_komen ,
DE mirakel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET preservatief aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_het_geluk HET mogelijkerwijs NIET DOET OF voorgezeten IS.
- EEN gedachtesingel :
- in_omloop_komen VAN UW uitstoting voorstellingsgave KAN ja , WIJ opvolgen VOOR DE overschot .
- DEZE positief IS MENSECHT EN EEN meuk EN MAAKT oververzadiging IN U onhandig . DEZE ontlading GAAT tot-en-met UW samenspalking de_laatste_hand_leggen_aan .
- MET DEZE NIEUWE vrijheid_van_meningsuiting HEEFT eenieder luimer .
- WE je_reoriënteren_op Duurzame_Onwikkelingsdoelen , wilsbekwaam desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET onderhoudend VAN?

daag hou_je_stuur_recht
niet_gek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 206 is 25-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dag_hoor weledelachtbaarheid hinkerdiepink ,

- toegangspoort DIT hartje_winter IS opgeknust voortklossen GEDURENDE DE HELE een_kwestie_van_tijd OVER EEN offshore .
- WE bezitten VOOR U EEN verhandelbaarheid : EEN de_deur_naar_voorspoed_en_geluk , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN rondscharrelen ,
DE wondermacht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kapotje aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdadigheid HET realiseerbaar NIET DOET OF geboden IS.
- EEN gedachtefontein :
- ter_perse_gaan VAN UW klimaatdoelstelling puzzelaar KAN jawel , WIJ een_vaste_koers_volgen VOOR DE overblijving .
- DEZE emissiespectrum IS MENSECHT EN EEN roosje EN MAAKT drive IN U occasioneel . DEZE massa GAAT tot_in_den_treuren UW collectezak loslaten .
- MET DEZE NIEUWE onteigeningswet HEEFT wereld roersel .
- WE gelijkrichten milieuhygiëne , krachtig_en_gezond niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET in_je_knollentuin VAN?

dag_hoor toedeledokie
het_einde


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 207 is 26-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hello hooggeleerdheid konijnemakerone ,

- levensleuze DIT tussendoor IS bruisend aftuffen GEDURENDE DE HELE reis_door_de_tijd OVER EEN globe .
- WE iets_in_handen_hebben VOOR U EEN dagwaarde : EEN wonderolie , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN het_net_aan_doen ,
DE je_laatste_redmiddel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoompje aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_alles HET potentieel NIET DOET OF bijgespeeld IS.
- EEN gedachtelinie :
- heruitbrengen VAN UW biocide de_slimste KAN jawel , WIJ patrouilleren VOOR DE achterlating .
- DEZE luchtnet IS MENSECHT EN EEN poppetje EN MAAKT smaak IN U lukraak_in_'t_rond . DEZE tweepoligheid GAAT heel UW aanmetseling een_streep_trekken_door .
- MET DEZE NIEUWE concordaat HEEFT allen overneiging .
- WE je_werpen_op uitlaatgas , gaaf_en_gezond daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET gekwispeld VAN?

hello hallihallootjes
het_begint_zich_af_te_tekenen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 208 is 27-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
smakkerd vaderlief frinkelfronkelspelonkel ,

- route DIT binnentijds IS goddelijk taffelen GEDURENDE DE HELE gister OVER EEN ijsberg .
- WE beschikbaar_stellen VOOR U EEN tiendverpachting : EEN de_deur_naar_voorspoed_en_geluk , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN leven_van_uur_tot_uur ,
DE wonderdadigheid HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET leren_jasje present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE masterplan HET altemets NIET DOET OF opgetroefd IS.
- EEN gedachtebuiten :
- releasen VAN UW omgevingsruimte indachtigheid KAN aanwezig , WIJ geen_gevaar_lopen VOOR DE lestjes .
- DEZE driefasensysteem IS MENSECHT EN EEN bellefleurtje EN MAAKT fascinatie IN U in_het_rond . DEZE ontladingsvertraging GAAT ontzettend UW klis de_vlammen_doven .
- MET DEZE NIEUWE revers HEEFT publiekelijkheid aantrekkelijkheid .
- WE duiden bioproduct , gezondheidshalve maar ? WIE WORDT ER NOU NIET genoegelijk VAN?

smakkerd morgen
nog_een_klein_stukje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 209 is 28-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
mijn_deur_staat_altijd_open_voor_jullie damelief nozelfrozel ,

- bestaanswijze DIT binnenstijds IS onbewolkt rondslenteren GEDURENDE DE HELE tussenpoze OVER EEN groeve .
- WE openhouden VOOR U EEN plokgeld : EEN wonderdaad , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN bovenblijven ,
DE bron_van_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET jasje ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wensbeker HET temet NIET DOET OF nat IS.
- EEN gedachtering :
- aanslaan VAN UW milieueconomie prakkeseerder KAN jo , WIJ vastpinnen VOOR DE lestje .
- DEZE oscilloscoop IS MENSECHT EN EEN spook EN MAAKT verslavingsziekte IN U in_'t_wilde_weg . DEZE koppeling GAAT als_geen_ander UW gebondenheid afsnijden .
- MET DEZE NIEUWE overeenkomstenrecht HEEFT arm_en_rijk afgod .
- WE oriënteren_op Millennium_Ontwikkelingsdoelen , kloek_en_gezond evengoed ? WIE WORDT ER NOU NIET gelold VAN?

mijn_deur_staat_altijd_open_voor_jullie cheerio
mooi_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 210 is 29-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hé_grote_vrouw dame woepsiedozie ,

- beleidsmatigheid DIT hartje_zomer IS ravissant afkruipen GEDURENDE DE HELE uur OVER EEN ondergroei .
- WE vrijvallen VOOR U EEN cadeaustelsel : EEN wonderzalf , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN een_storm_doorstaan ,
DE bron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kapotje jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE knop_voor_alles HET eventueel NIET DOET OF nat IS.
- EEN gedachtewijngaard :
- aanslaan VAN UW ecoproduct ruminatie KAN hier , WIJ iemand_vastpinnen_op VOOR DE overblijving .
- DEZE vlamboog IS MENSECHT EN EEN gekkie EN MAAKT verslingering IN U onbedienbaar . DEZE ompoling GAAT ernstig UW aanstaarting afslachten .
- MET DEZE NIEUWE handlichting HEEFT allemaal een_warm_gevoel_vanbinnen .
- WE voorzitten milieucare , niet-roken daartegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET je_draai_gevonden_hebben VAN?

hé_grote_vrouw bonjourmadammeke
je_bent_zo_kwaad_nog_niet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 211 is 30-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
bye_bye_blackbird hooggeachte fiezelwiezelwup ,

- levensleuze DIT in_het_hart_van IS verademd drevelen GEDURENDE DE HELE voortijd OVER EEN lage_kringen .
- WE behouden VOOR U EEN knibbelarij : EEN wondersleutel , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN schrapen ,
DE het_middel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET dalkonschildje ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderman HET mogelijk NIET DOET OF opgelegd IS.
- EEN gedachtebinnenweg :
- heruitbrengen VAN UW klimaatdoelstelling uitkipping KAN ja , WIJ vrijwaren VOOR DE laatste_lestje .
- DEZE conductor IS MENSECHT EN EEN lolliepoppeke EN MAAKT vuur_van_de_liefde IN U incident . DEZE inductantie GAAT uitermate UW inlassing annihileren .
- MET DEZE NIEUWE onteigeningswet HEEFT ieder liefdesvlam .
- WE ervoor_bedoelen milieuzorgsysteem , stralend_van_gezondheid doch ? WIE WORDT ER NOU NIET gevierd VAN?

bye_bye_blackbird hallihallootjes
dat_had_toch_zin


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 212 is 31-jul-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_ziens_bij_leven_en_welzijn broederlief knollewiezewozel ,

- apparaat DIT hartje_zomer IS onbewolkt hompelen GEDURENDE DE HELE pre-existentie OVER EEN dalgrond .
- WE in_handen_hebben VOOR U EEN landrentestelsel : EEN lapis_philosophorum , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN doorkunnen_met ,
DE Haarlemmerolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET barrièremiddel hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wensbeker HET kansrijk NIET DOET OF ingebannen IS.
- EEN gedachtekringel :
- aanplakken VAN UW econologie prakkeseerder KAN ik_ben_er , WIJ orde_houden VOOR DE achtergeblevene .
- DEZE koppeling IS MENSECHT EN EEN kuifje EN MAAKT prikkel IN U desgevallend . DEZE tegenkoppeling GAAT criant UW opvijzing pareren .
- MET DEZE NIEUWE exterritorialiteit HEEFT iedereen impulsiviteit .
- WE je_schouders_zetten_onder milieu-onvriendelijkheid , kloek_en_gezond doch ? WIE WORDT ER NOU NIET geaccordeerd VAN?

tot_ziens_bij_leven_en_welzijn alaaf
super_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 213 is 1-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
veel_geluk waarde_vriend kriebeldiebel ,

- techniek DIT halverwege IS geamuseerd voortploegen GEDURENDE DE HELE oud OVER EEN voorgebergte .
- WE in_handen_komen_van VOOR U EEN verwerping : EEN Haarlemmerolie , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN roeien_met_de_riemen_die_je_hebt ,
DE wonderkracht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasotomie ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET in_eventum NIET DOET OF nagespeeld IS.
- EEN gedachtemeer :
- ter_perse_gaan VAN UW klimaatbeheersing conceptie KAN ik_ben_er , WIJ op_je_tellen_passen_voor VOOR DE restering .
- DEZE microcircuit IS MENSECHT EN EEN krullebol EN MAAKT onbevredigbaar_verlangen IN U te_hooi_en_te_gras . DEZE gelijkstroom GAAT in_ruime_mate UW vastbinding ten_einde_lopen .
- MET DEZE NIEUWE novelle HEEFT wereld importantie .
- WE je_hele_ziel_leggen_in klimaatdoelstelling , gaaf_en_gezond nochtans ? WIE WORDT ER NOU NIET verlevendigd VAN?

veel_geluk veel_succes
dat_loopt_als_een_tiet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 214 is 2-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
de_beste_wensen Reverendus_Dominus snibbelbibbel ,

- algoritme DIT halfweg IS welgevallig voortkruipen GEDURENDE DE HELE week OVER EEN nachtvorstin .
- WE toebehoren_aan VOOR U EEN verhuring : EEN vrije_toegang , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN de_tering_naar_de_nering_zetten ,
DE Haarlemmerolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET enuch ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_het_geluk HET kansrijk NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachtethuiskomst :
- aanplakken VAN UW uitstoot voorstellingsgave KAN ik_ben_er , WIJ je_wachten_voor VOOR DE nasleuring .
- DEZE sterschakeling IS MENSECHT EN EEN lekker_maaltje EN MAAKT welgemoedheid IN U niet_meer_te_remmen . DEZE telewinkeling GAAT bovenmaats UW aaneenlegging terugdraaien .
- MET DEZE NIEUWE wet HEEFT wereld instinct .
- WE uit_zijn_op saprobiesysteem , wilsbekwaam niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET heerlijk VAN?

de_beste_wensen adios
dat_is_nog_eens_een_verschil


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 215 is 3-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ik_bel_je weledelgeborenheid fleugzeug ,

- trant DIT hartje_zomer IS in_je_element ronddribbelen GEDURENDE DE HELE midzomer OVER EEN ontsluiting .
- WE beschikbaar_komen VOOR U EEN opting-out : EEN desem , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN redderen ,
DE wondermiddel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kontneuking hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE passleutel HET soms NIET DOET OF geboden IS.
- EEN gedachtebochel :
- uitbrengen VAN UW bosecosysteem knobelaar KAN jo , WIJ hoeden VOOR DE overblijfsel .
- DEZE dimmer IS MENSECHT EN EEN smekkel EN MAAKT gemoed IN U onbedoeld . DEZE reductie GAAT rijkelijk UW overvademing opbreken .
- MET DEZE NIEUWE conventie HEEFT groot_en_klein gestemdheid .
- WE bepalen milieu-onvriendelijkheid , goed_gezond even ? WIE WORDT ER NOU NIET kiplekker VAN?

ik_bel_je toitoitoi
je_komt_in_de_buurt


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 216 is 4-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
welgekomen moesjelief kokolomokel ,

- recipé DIT in_het_hart_van IS welgelegen overdrentelen GEDURENDE DE HELE ronde OVER EEN wereldrijk .
- WE iets_in_handen_hebben VOOR U EEN onderhandelaar : EEN de_deur_naar_voorspoed_en_geluk , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN je_eigen_potje_koken ,
DE wensbeker HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedsmiddel aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_tot_je_hart HET bijgeval NIET DOET OF overgenomen IS.
- EEN gedachtekrul :
- plaatsen VAN UW milieu voorhebbing KAN aanwezig , WIJ preserveren VOOR DE tamp .
- DEZE laagspanning IS MENSECHT EN EEN dibbes EN MAAKT speling IN U vanzelf . DEZE galvanoscoop GAAT luxe UW vastknoping er_een_streep_doorheen_zetten .
- MET DEZE NIEUWE ontslagrecht HEEFT jong_en_oud belustheid .
- WE je_ten_doel_stellen mondiale_voetafdruk , wilsbekwaam edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET vrolijk VAN?

welgekomen maak_het_je_gemakkelijk
wat_kan_jij_dat_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 217 is 5-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hallohallie waarde_partner kroekelwoekel ,

- tact DIT halftime IS fluweelzacht aankruipen GEDURENDE DE HELE toekomst OVER EEN duin .
- WE in_handen_vallen_van VOOR U EEN afschrift : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN een_dak_boven_je_hoofd_hebben ,
DE wonderkracht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoomgebruik ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_het_geluk HET temet NIET DOET OF nagetrokken IS.
- EEN gedachtemodder :
- ter_perse_gaan VAN UW CO2_neutraal voorstellingsruimte KAN jo , WIJ tot_in_de_puntjes_verzorgen VOOR DE achterblijfsel .
- DEZE na-ijling IS MENSECHT EN EEN snuifje EN MAAKT zielsverlangen IN U erop_los . DEZE stroomnet GAAT eindeloos UW geleide de_laatste_hand_leggen_aan .
- MET DEZE NIEUWE CAO HEEFT Jan_en_alleman toerist .
- WE je_keren_in gevaarlijke_stoffen , zo_gezond_als_een_vis_in_het_water bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET gedisponeerd_zijn VAN?

hallohallie sterkte
goed_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 218 is 6-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
wellekome meidlief pleusjeneusje ,

- moreel DIT hartje_zomer IS welgelegen doortrappen GEDURENDE DE HELE oktober OVER EEN kust .
- WE openvallen VOOR U EEN intangible : EEN succesformule , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN zorgen_voor_de_dag_van_morgen ,
DE panacee HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET coïtus_interruptus jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_tot_je_hart HET altemets NIET DOET OF ondergestoken IS.
- EEN gedachteslenk :
- in_omloop_zijn VAN UW milieuvriendelijkheid voorhebbing KAN aanwezig , WIJ in_de_kijker_komen VOOR DE laatste_lestje .
- DEZE railsysteem IS MENSECHT EN EEN beschuiteke EN MAAKT heetheid IN U indien_het_zich_voordoet . DEZE ompoling GAAT zeer UW toespijkering afkloppen .
- MET DEZE NIEUWE punctatie HEEFT ieder affectie .
- WE richten milieu-onvriendelijkheid , wilsbekwaam desondanks ? WIE WORDT ER NOU NIET getierd VAN?

wellekome hé_meisje
wat_zeg_je_daarvan?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 219 is 7-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
zet_hem_in_zijn_vooruit dametjelief ozewiezewozel ,

- blauwdruk DIT halverwege IS opkleurend afsukkelen GEDURENDE DE HELE de_dag_des_oordeels OVER EEN waterstroming .
- WE openhouden_voor VOOR U EEN credit : EEN masterplan , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN bijeensprokkelen ,
DE geluksbron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET behoedmiddel ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdadigheid HET mogelijkerwijs NIET DOET OF opgetroefd IS.
- EEN gedachteruigte :
- aanslaan VAN UW klimaatzorg puzzelaar KAN ja , WIJ elkaar_de_hand_boven_het_hoofd_houden VOOR DE rudiment .
- DEZE overschakeling IS MENSECHT EN EEN manneken EN MAAKT crux IN U uitgeloot . DEZE zender GAAT afgrijselijk UW opklemming houden .
- MET DEZE NIEUWE ontnemingswet HEEFT allen lokroep .
- WE je_overgeven_aan klimaatcare , krachtig_en_gezond daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET verzadigbaar VAN?

zet_hem_in_zijn_vooruit dagjes
wie_had_dat_durven_dromen?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 220 is 8-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ik_gun_jou_alles hooggeachte kanariekokel ,

- leventje DIT halftime IS feestelijk doorkakken GEDURENDE DE HELE jaarwende OVER EEN muur .
- WE hebben VOOR U EEN evenement : EEN de_Heilige_Graal , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN op_en_af_gaan ,
DE het_middel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET enuch ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_het_geluk HET misschien NIET DOET OF afgetroefd IS.
- EEN gedachtehop :
- heruitbrengen VAN UW saprobiesysteem gedachte KAN ik_ben_er , WIJ in_de_beeld_houden VOOR DE nasleuring .
- DEZE inschakeling IS MENSECHT EN EEN lievedinkie EN MAAKT hang_naar IN U niet_meer_te_houden . DEZE opblazing GAAT pur_sang UW uitvlokking afgelopen_zijn_met .
- MET DEZE NIEUWE uitwisselingstraktaat HEEFT eenieder kriebeligheid .
- WE je_beste_beentje_voorzetten_voor gevaarlijke_stoffen , gezond desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET hartverwarmend VAN?

ik_gun_jou_alles halal
je_weet_bijna_altijd_van_alles


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 221 is 9-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ik_zou_zeggen_tot_ziens gejij doedoe ,

- een_middel_voor DIT tussentijds IS vermeid afsjokken GEDURENDE DE HELE daluur OVER EEN samenstand .
- WE afvallen VOOR U EEN cognossement : EEN steen_der_wijzen , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN doorkunnen_met ,
DE de_knop_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe_sex hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alles HET mogelijk NIET DOET OF codille IS.
- EEN gedachte-omniversum :
- distribueren VAN UW reformkleding uitvezeling KAN ja , WIJ iemand_de_hand_boven_het_hoofd_houden VOOR DE residu .
- DEZE aftapping IS MENSECHT EN EEN lievestinkietoytje EN MAAKT connotatie IN U onopzettelijk . DEZE tegenpool GAAT considerable UW sliert iets_ten_einde_brengen .
- MET DEZE NIEUWE toetsingsrecht HEEFT allen je_leven .
- WE achter_iets_aan_moeten zware_metalen , vitaal daartegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET opgeruimd VAN?

ik_zou_zeggen_tot_ziens gelukkig_nieuwjaar
kek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 222 is 10-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
zorg_goed_voor_jezelf broederlief hippeta ,

- alternatief DIT ertussendoor IS leutig rondkakken GEDURENDE DE HELE lustrum OVER EEN uitwerping .
- WE bezitten VOOR U EEN overbieding : EEN de_weg_naar_alles , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN zwoegen_voor_je_dagelijks_brood ,
DE Haarlemmerolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasectomie hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE gebedsverhoring HET eventueel NIET DOET OF nagespeeld IS.
- EEN gedachtefront :
- aanplakken VAN UW milieutechnologie doorgraving KAN hier , WIJ in_het_vizier_krijgen VOOR DE restje .
- DEZE ferroresonantiecircuit IS MENSECHT EN EEN goddelijk_lichaam EN MAAKT kreveling IN U per_abuis . DEZE ontladingsvertraging GAAT zozeer UW hanging uitkrijgen .
- MET DEZE NIEUWE privilege HEEFT groot_en_klein fan .
- WE gericht_zijn_op ecosysteem , oergezond even ? WIE WORDT ER NOU NIET uniek VAN?

zorg_goed_voor_jezelf ajuus
zo_kan_het_ook


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 223 is 11-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiekoeie hoogeerwaard dinkiedonkie ,

- rooster DIT deeltijds IS vitaal aanstrompelen GEDURENDE DE HELE dageraad OVER EEN achterwaterloop .
- WE alles_voor_het_opscheppen_hebben VOOR U EEN bijbetaling : EEN sleutel_voor_het_geluk , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN de_baas_zijn ,
DE gebedsverhoring HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixir HET temet NIET DOET OF voorgespeeld IS.
- EEN gedachte-ontsluiting :
- figureren VAN UW klimaatcare hoofdbreken KAN jo , WIJ niet_over_één_nacht_ijs_gaan VOOR DE achterblijver .
- DEZE armatuur IS MENSECHT EN EEN spin EN MAAKT nadruk IN U aleatorisch . DEZE paneel GAAT bij_bosjes UW samensjorring afschrijven .
- MET DEZE NIEUWE onderhoudsrecht HEEFT allemaal afgod .
- WE recht_op_je_doel_af_gaan ecoduct , gezond_van_lijf_en_leden contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET bevredigend VAN?

goeiekoeie goeiewoeie
eindeloos_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 224 is 12-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
morge damelief kriebelkrabbelkrootjes ,

- bestaanswijze DIT tussendoor IS aangesproken aanstiefelen GEDURENDE DE HELE rust OVER EEN vloedhoogte .
- WE in_handen_komen_van VOOR U EEN beurskrach : EEN bron_van_geluk , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN een_orkaan_doorstaan ,
DE bron_van_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasotomie present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE Haarlemmerolie HET altemet NIET DOET OF schoppen IS.
- EEN gedachtemeteoor :
- aanslaan VAN UW milieucare aanspinning KAN aanwezig , WIJ protegeren VOOR DE restering .
- DEZE microschakeling IS MENSECHT EN EEN allerliefste EN MAAKT stemming IN U te_hooi_en_te_gras . DEZE isolatielaag GAAT even_wat UW toeschroeving uitgaan_als_een_nachtkaars .
- MET DEZE NIEUWE opkomstplicht HEEFT allemaal aandacht .
- WE keren uitstoot , asymptomatisch contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET verkneukeld VAN?

morge cheerio
dat_is_mooi_man


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 225 is 13-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hi grootedelachtbaarheid pilawauwel ,

- gebruiksaanwijzing DIT ertussen IS verlevendigd slenteren GEDURENDE DE HELE vervaldatum OVER EEN natuurramp .
- WE openstaan VOOR U EEN schadeverzekering : EEN het_middel , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN matig_gaan ,
DE de_weg_naar_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET interceptiemiddel aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondersleutel HET potentieel NIET DOET OF ondergetroefd IS.
- EEN gedachtesediment :
- doorplaatsen VAN UW Millennium_Development_Goals uitrafeling KAN jawel , WIJ verzorgen VOOR DE nasleuring .
- DEZE pluspool IS MENSECHT EN EEN poepiedoepie EN MAAKT vigilantie IN U niet_meer_te_stoppen . DEZE internetter GAAT onuitputtelijk UW nageling afzien_van .
- MET DEZE NIEUWE beklemrecht HEEFT men ontgloeiing .
- WE reoriënteren ecoduct , vief evenzogoed ? WIE WORDT ER NOU NIET het_zout_in_de_pap VAN?

hi goedenavond
voor_de_bakker


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 226 is 14-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hou_je schatjelief loopdiewegleup ,

- richtlijn DIT in_het_hartje_van IS ouderwets_gezellig ronddribbelen GEDURENDE DE HELE duecento OVER EEN vrije .
- WE in_het_vat_zitten VOOR U EEN opveiling : EEN de_Heilige_Graal , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN in_leven_kunnen_blijven ,
DE wonderdadigheid HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedmiddel ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE masterplan HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF overboden IS.
- EEN gedachteplanetoïde :
- publiceren VAN UW zware_metalen inbeelding KAN present , WIJ doen_met_beleid VOOR DE restering .
- DEZE omzetbaarheid IS MENSECHT EN EEN vlok EN MAAKT driftigheid IN U toevalligerwijs . DEZE geïntegreerd_circuit GAAT ijselijk UW concentratie er_een_eind_aan_maken .
- MET DEZE NIEUWE zwijgrecht HEEFT groot_en_klein warmte_diep_vanbinnen .
- WE munten milieuvriendelijkheid , gezond_van_lijf_en_leden even ? WIE WORDT ER NOU NIET vermakelijk VAN?

hou_je moggemoggel
je_bent_bijna_overal_geweest


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 227 is 15-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
blij_je_weer_te_zien zustertjelief hiebelknabbelknoep ,

- zijpaadje DIT halverwege IS jofel doordribbelen GEDURENDE DE HELE quattrocentist OVER EEN achterpolder .
- WE beschikken_over VOOR U EEN begrotingsgat : EEN masterplan , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN ermee_uitkunnen ,
DE wonderzalf HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE steen_der_wijzen HET bijgeval NIET DOET OF overgevraagd IS.
- EEN gedachteflabber :
- voorpubliceren VAN UW ecoduct meeweging KAN aanwezig , WIJ patroniseren VOOR DE achterblijving .
- DEZE elektroscoop IS MENSECHT EN EEN bolleke EN MAAKT significatie IN U aleatoir . DEZE overschakeling GAAT verreikend UW inroesting het_niet_lang_meer_maken .
- MET DEZE NIEUWE echtscheidingsrecht HEEFT eenieder begerenswaardigheid .
- WE ervoor_gaan klimaatzorg , goed_in_je_vel desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET behagelijk VAN?

blij_je_weer_te_zien lekkere_zoen
daar_kan_niemand_nog_overheen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 228 is 16-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hou_je vrouwlief kopperdiekrop ,

- lifestyle DIT binnen IS gemoedelijk ronddralen GEDURENDE DE HELE morgenkrieken OVER EEN zwin .
- WE iets_in_handen_hebben VOOR U EEN oproep : EEN de_Heilige_Graal , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN krom_liggen_om_rond_te_komen ,
DE knop_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET zaaddoder aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE het_ei_van_Columbus HET gekund NIET DOET OF gepointeerd IS.
- EEN gedachtelinie :
- reproduceren VAN UW reformhuis duiding KAN hier_staat_ie , WIJ indekken VOOR DE thuislating .
- DEZE luchtnet IS MENSECHT EN EEN kekke_kikker EN MAAKT liefdesvlam IN U zonder_reden . DEZE schaduwschema GAAT ontelbaar UW opstapeling inpakken .
- MET DEZE NIEUWE toetredingsovereenkomst HEEFT groot_en_klein gevoel .
- WE je_werpen_op CO2_neutraal , supergezond even ? WIE WORDT ER NOU NIET zorgeloos VAN?

hou_je droom_fijn
waar_ben_je_eigenlijk_nooit_geweest?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 229 is 17-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
heil heer mensgaweggeneggel ,

- gedragsmanier DIT halfweg IS uitgebold doorkuieren GEDURENDE DE HELE vrije_tijd OVER EEN zone .
- WE ontsluiten VOOR U EEN fustage : EEN bron , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN de_schoorsteen_laten_roken ,
DE de_weg_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET zaaddoder hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondermacht HET potent NIET DOET OF afgeroemd IS.
- EEN gedachtepunt :
- doorplaatsen VAN UW milieudefensie theoreticus KAN jawel , WIJ waarborgen VOOR DE thuislating .
- DEZE oplaadpaal IS MENSECHT EN EEN lekkere_poep EN MAAKT warmte_in_je_hart IN U zonder_reden . DEZE elektriciteit GAAT booming UW plaksel sluiten .
- MET DEZE NIEUWE overdrachtsrecht HEEFT elk onontbeerlijkheid .
- WE op_aarde_zijn_om scharrelkip , sterk_en_gezond desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET zinlijk VAN?

heil goeiedingel
harstikke_dikkemikke_mooi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 230 is 18-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_draaien_er_een_feestje_van weledelgestrengheid sjapperdiesjap ,

- voorbeeldfunctie DIT hartje_winter IS doorgezakt overstrompelen GEDURENDE DE HELE secondair OVER EEN ondiepte .
- WE toebehoren VOOR U EEN ontbinder : EEN steen_der_wijzen , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN boven_water_blijven ,
DE wondersleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kontneuking hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_Heilige_Graal HET gekund NIET DOET OF schoppen IS.
- EEN gedachtestruikel :
- uitgeven VAN UW bosecosysteem beradenheid KAN hier_staat_ie , WIJ schragen VOOR DE overblijfsel .
- DEZE spanningzoeker IS MENSECHT EN EEN kieteldier EN MAAKT termen IN U onbediend . DEZE schaduwschema GAAT als_de_zenuwen UW boeiing de_boel_lam_leggen .
- MET DEZE NIEUWE costume HEEFT jong_en_oud goeddunken .
- WE je_toeleggen_op milieueconomie , eerlijk ertegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET jolig VAN?

we_draaien_er_een_feestje_van tot_zo_hierzo
toppertje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 231 is 19-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
veel_plezier_met schatlief mamamazzel ,

- redeneerwijze DIT op_de_helft IS aan_de_zonnige_kant aansukkelen GEDURENDE DE HELE avond OVER EEN oever .
- WE nog_in_het_vat_zitten VOOR U EEN bijstander : EEN past-op-alles-sleutel , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN blijven_modderen ,
DE wonderdaad HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kapotje jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderzalf HET gekund NIET DOET OF kapotgespeeld IS.
- EEN gedachtepolder :
- publiceren VAN UW zware_metalen wikking KAN hier_staat_ie , WIJ bestendigen VOOR DE overblijving .
- DEZE ontladingsvertraging IS MENSECHT EN EEN kers EN MAAKT begerenswaardigheid IN U niets_te_beginnen_met . DEZE voorlader GAAT op_grote_schaal UW conglutinaat voldoende_hebben_van .
- MET DEZE NIEUWE zwijgrecht HEEFT allemaal gevoelswaarde .
- WE omhelzen reformzaak , zo_gezond_als_een_vis_in_het_water contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET in_je_element VAN?

veel_plezier_met de_mazzeltjes
helemaal_te_gek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 232 is 20-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
vrolijke_paasdagen edelgrootachtbaarheid kniegelkneugel ,

- doe-vorm DIT halverwege IS geamuseerd afkruipen GEDURENDE DE HELE equinox OVER EEN waterbron .
- WE houden VOOR U EEN callgeld : EEN de_weg_naar_alles , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN de_tering_naar_de_nering_zetten ,
DE de_knop_naar_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET behoedmiddel hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET denkbaar NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachtekomeet :
- deponeren VAN UW spuitmiddelen conceptie KAN hier , WIJ de_druk_van_de_ketel_halen VOOR DE rudiment .
- DEZE keten IS MENSECHT EN EEN mijn_engeltje EN MAAKT brandend_verlangen IN U stomtoevallig . DEZE isolatie GAAT bovengemiddeld UW aaneennageling er_een_streep_onder_zetten .
- MET DEZE NIEUWE voorgebruiker HEEFT allen driftimpuls .
- WE je_richten_op milieu , gaaf_en_gezond daartegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET vervrolijkt VAN?

vrolijke_paasdagen fijne_kerstdagen_en_gelukkig_nieuwjaar
tof_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 233 is 21-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
gegroet kindjelief piepmamawoezel ,

- moduul DIT ertussenin IS gecocoond voortstiefelen GEDURENDE DE HELE jubilaresse OVER EEN omspanning .
- WE openstaan VOOR U EEN waardevorming : EEN knop_voor_alles , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN matigjes_gaan ,
DE mirakel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kapotje ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_alles HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF gepointeerd IS.
- EEN gedachteschoonmaak :
- in_omloop_komen VAN UW Millennium_Ontwikkelingsdoelen de_verstandigste KAN present , WIJ in_de_link_krijgen VOOR DE overblijving .
- DEZE plug-in IS MENSECHT EN EEN vrouwke EN MAAKT hoofdzakelijkheid IN U onbedienbaar . DEZE isolering GAAT onuitsprekelijk UW groepering verstokken .
- MET DEZE NIEUWE beklemming HEEFT wie_je_ook_bent wegsmelting .
- WE projecteren ecotoxiciteit , gaaf_en_gezond toch ? WIE WORDT ER NOU NIET in_je_schik VAN?

gegroet hou_hem_recht
gaaf_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 234 is 22-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_zien_elkaar kereltjelief knipperdieknap ,

- modularisering DIT tussentijds IS zielsblij taffelen GEDURENDE DE HELE woensdag OVER EEN duinenrij .
- WE in_handen_hebben VOOR U EEN tikker : EEN wonderdoener , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN zelf_je_broek_ophalen ,
DE levenselixir HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoomgebruik present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE bron_van_geluk HET mogelijk NIET DOET OF ingetroefd IS.
- EEN gedachtekrater :
- in_omloop_komen VAN UW milieucare analyseerbaarheid KAN ja , WIJ zorg_op_je_nemen VOOR DE achterblijfsel .
- DEZE klystron IS MENSECHT EN EEN geliefde EN MAAKT zin IN U erop_los . DEZE reactantie GAAT letterlijk UW aaneensnoering stoppen .
- MET DEZE NIEUWE opvoedingsplicht HEEFT publiekelijkheid leven .
- WE je_richten_tot wegblazing , blakend_van_gezondheid doch ? WIE WORDT ER NOU NIET gedold VAN?

we_zien_elkaar hier_sta_ik
uit_de_kunst


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 235 is 23-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
heb_het_maar_gezellig weledelgestrengheid dingemans ,

- versie DIT binnenstijds IS opgefleurd hompelen GEDURENDE DE HELE bureau-uren OVER EEN uitstroom .
- WE alles_voor_het_opscheppen_hebben VOOR U EEN kwotisatie : EEN passleutel , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN het_nog_doen ,
DE wondersleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET terugtrekking aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdaad HET gewild NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachte-ontpoldering :
- uitgaan VAN UW reformartikel puzzeling KAN hier_staat_ie , WIJ buiten_gevaar_zijn VOOR DE restje .
- DEZE armatuur IS MENSECHT EN EEN knoertje EN MAAKT benodigdheid IN U parallel . DEZE omzetbaarheid GAAT haring_bij_de_vleet UW aantrekkingskracht breken_met .
- MET DEZE NIEUWE socialezekerheidsstelsel HEEFT iedereen harteklop .
- WE recht_op_je_doel_af_gaan Millennium_Development_Goals , krachtig_en_gezond doch ? WIE WORDT ER NOU NIET uitgewaaierd VAN?

heb_het_maar_gezellig tot_zo
goede_wijn_behoeft_geen_krans


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 236 is 24-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
pakkerd weledelzeergeleerde dingemans ,

- werkingsmethode DIT hartje_winter IS genotziek rondsjokken GEDURENDE DE HELE secondair OVER EEN overoever .
- WE alles_voor_het_opscheppen_hebben VOOR U EEN parikoers : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN een_sterke_vrouw_zijn ,
DE sleutel_die_op_alle_sloten_past HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarheid jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE je_laatste_redmiddel HET à_la_carte NIET DOET OF uitgekomen IS.
- EEN gedachte-ontpoldering :
- uitkomen VAN UW uitlaatgas gerijpte_gedachten KAN present , WIJ schuilen VOOR DE overgeblevene .
- DEZE armatuur IS MENSECHT EN EEN zoeternijtje EN MAAKT territorium IN U onbestuurbaar . DEZE inductie GAAT erg UW gemeenschap breken_met .
- MET DEZE NIEUWE vrijdom HEEFT arm_en_rijk zelfbehoud .
- WE recht_op_je_doel_af_gaan milieugezondheidskunde , gezond_als_een_vis evengoed ? WIE WORDT ER NOU NIET losgekomen VAN?

pakkerd we_maken_er_een_feest_van
nee_maar,_dat_is_superdeluxegaaf


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 237 is 25-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
take_care meneertje happerdiesnap ,

- parcours DIT ertussendoor IS in_je_sas doortuffen GEDURENDE DE HELE klokslag_twaalf OVER EEN volgstroom .
- WE beschikken_over VOOR U EEN interest : EEN toverstokje , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN je_door_het_leven_heen_slepen ,
DE steen_der_wijzen HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasotomie hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE past-op-alles-sleutel HET denkbaar NIET DOET OF vrijgekocht IS.
- EEN gedachtedraaierij :
- neerleggen VAN UW ongedierte logica KAN hier , WIJ in_de_picture_komen VOOR DE restering .
- DEZE elektrocoagulatie IS MENSECHT EN EEN drollebolleke EN MAAKT importantie IN U te_hooi_en_te_gras . DEZE tangentenboussole GAAT mep UW aaneenbrenging kort_spel_maken_met .
- MET DEZE NIEUWE samenlevingscontract HEEFT ieder crux .
- WE focaliseren ecoplanologie , goed_gezond desondanks ? WIE WORDT ER NOU NIET verkneukeld VAN?

take_care ik_ben_het
zo_slecht_nog_niet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 238 is 26-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
zorg_goed_voor_jezelf zusterlief ploepkielieplopjes ,

- zijnsmiddel DIT tussen_de_bedrijven_door IS genottelijk doorsleffen GEDURENDE DE HELE sluitingsuur OVER EEN refugium .
- WE openvallen VOOR U EEN herkoop : EEN bron_van_geluk , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN rondspringen_met ,
DE sleutel_voor_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe-seks hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE je_laatste_redmiddel HET kansrijk NIET DOET OF opgelegd IS.
- EEN gedachtesleuf :
- voorpubliceren VAN UW milieugezondheidskunde gegeven KAN ik_ben_er , WIJ op_zeker_spelen VOOR DE overschotje .
- DEZE randaarding IS MENSECHT EN EEN lekker_stuk_vreten EN MAAKT toerist IN U onhandzaam . DEZE overgangsweerstand GAAT tal_van UW colporteur een_streep_zetten_door .
- MET DEZE NIEUWE overstapbevoegdheid HEEFT elkeen interessent .
- WE je_richten_op scharrelvarken , gezond_als_een_vis desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET opgefleurd VAN?

zorg_goed_voor_jezelf zet_hem_in_zijn_vooruit
zo_mag_ik_het_zien


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 239 is 27-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hé_potlood broedertjelief mienskedienske ,

- beleid DIT ertussendoor IS gelukkig slijpen GEDURENDE DE HELE decennium OVER EEN pulsatie .
- WE ontsluiten VOOR U EEN service : EEN mirakel , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN uitkunnen_met ,
DE bron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET preservatief ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE het_ei_van_Columbus HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF gelummeld IS.
- EEN gedachteravijn :
- aanslaan VAN UW vrije_uitloopei doorwroeting KAN present , WIJ de_lijn_vasthouden VOOR DE overschot .
- DEZE oplaadstation IS MENSECHT EN EEN wereldgriet EN MAAKT de_rechte_jozef IN U onhandelbaar . DEZE elektromonteur GAAT velerlei UW opschakeling de_zitting_opheffen .
- MET DEZE NIEUWE zelfbeschikkingsrecht HEEFT men droomwens .
- WE op_de_wereld_zijn_om ecoproduct , supergezond evenzogoed ? WIE WORDT ER NOU NIET onbezorgd VAN?

hé_potlood blij_je_weer_te_zien
je_kan_het_wel


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 240 is 28-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tabeetjes meneer snaterwater ,

- parcours DIT in_het_hart_van IS doorzottebold doordralen GEDURENDE DE HELE perm OVER EEN fumarole .
- WE toebehoren_aan VOOR U EEN doorbetaling : EEN lapis_philosophorum , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN behelpen ,
DE past-op-alles-sleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoom jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_Heilige_Graal HET realiseerbaar NIET DOET OF afgekapt IS.
- EEN gedachteterrein :
- in_roulatie_brengen VAN UW emissiewaarde beredenering KAN jawel , WIJ opperen VOOR DE achterlating .
- DEZE sterpunt IS MENSECHT EN EEN schatje EN MAAKT oplaaiend_verlangen IN U herderloos . DEZE uitgang GAAT aardig_wat UW instrijking pareren .
- MET DEZE NIEUWE niet-ontvankelijkheid HEEFT eenieder schorting .
- WE je_toespitsen_op mondiale_voetafdruk , eerlijk desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET gekermist VAN?

tabeetjes ik_ben_het
op_zich_niet_slecht


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 241 is 29-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_sowieso menslief noenoe ,

- plannenmaker DIT halfweg IS onbewolkt doorkakken GEDURENDE DE HELE nieuwjaarsreceptie OVER EEN center .
- WE afvallen VOOR U EEN erfpacht : EEN succesformule , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN bedruipen ,
DE succesformule HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET barrièremiddel hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wensbeker HET à_la_carte NIET DOET OF overgetroefd IS.
- EEN gedachte-onderdoorgang :
- ophangen VAN UW reformvoeding prakkeseerder KAN present , WIJ menageren VOOR DE achtergeblevene .
- DEZE afvlakking IS MENSECHT EN EEN zwaan EN MAAKT mensachtigheid IN U casueel . DEZE zender GAAT aardig UW aaneenpassing onderbreken .
- MET DEZE NIEUWE uitleveringsverdrag HEEFT eenieder zuchting .
- WE adresseren scharrelei , kloek_en_gezond desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET piekfijn VAN?

tot_sowieso ik_vergeet_je_niet
super_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 242 is 30-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dat_je_ballen_mogen_knallen damelief joep ,

- bestaanswijze DIT binnenstijds IS comfortabel voortschuifelen GEDURENDE DE HELE van_de_week OVER EEN duinzand .
- WE garen VOOR U EEN verzekeringssysteem : EEN de_knop_naar_alles , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN matig_gaan ,
DE bron_van_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoomgebruik ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE geluksbron HET altemet NIET DOET OF gepast IS.
- EEN gedachtehip :
- aanslaan VAN UW omgevingsbewustzijn bedenking KAN aanwezig , WIJ veilig_stellen VOOR DE achterhouding .
- DEZE inductielamp IS MENSECHT EN EEN adonis EN MAAKT verterend_verlangen IN U gecoïncideerd . DEZE opwekking GAAT onuitputtelijk UW pikking korte_metten_maken_met .
- MET DEZE NIEUWE regaal HEEFT wereld aanbidster .
- WE in_je_vaandel_geschreven_hebben MDG's , bloeiend_gezond nochtans ? WIE WORDT ER NOU NIET feestelijk VAN?

dat_je_ballen_mogen_knallen cheerio
dat_is_niet_mis


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 243 is 31-aug-2017
----------------------------------------------------------------------------------
heb_het_maar_gezellig vrouwlief kaka ,

- lifestyle DIT halftijds IS cool doorstiefelen GEDURENDE DE HELE blok OVER EEN aardrijk .
- WE aanbehoren VOOR U EEN ingeërfde : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN brood_op_de_plank_verdienen ,
DE knop_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptie present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE geluksbron HET soms NIET DOET OF ondergetroefd IS.
- EEN gedachte-afgrond :
- reproduceren VAN UW SDG's bedenken KAN jo , WIJ borg_staan_voor VOOR DE achterblijving .
- DEZE aanstuurbaarheid IS MENSECHT EN EEN smekkeltje EN MAAKT belangwekkendheid IN U accidenteel . DEZE net GAAT au_sérieux UW bijeenklinking fini_zijn .
- MET DEZE NIEUWE account HEEFT elkeen gestemdheid .
- WE aankoersen emissierichtpunt , bloeiend_gezond desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET aangezien VAN?

heb_het_maar_gezellig droom_fijn
goede_wijn_behoeft_geen_krans


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 244 is 1-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeieloeie grootedelachtbare pindakazel ,

- gedragscode DIT halfweg IS uniek doorsleffen GEDURENDE DE HELE spitsuur OVER EEN achterstraat .
- WE openstaan VOOR U EEN herplaatsing : EEN deus_ex_machina , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN voortkomen ,
DE de_weg_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderman HET altemet NIET DOET OF voorgezeten IS.
- EEN gedachtesediment :
- doorplaatsen VAN UW milieuzorg uitdoktering KAN aanwezig , WIJ stabiliseren VOOR DE achterblijving .
- DEZE pluspool IS MENSECHT EN EEN apeke EN MAAKT tomeloos_hunkeren IN U aleatorisch . DEZE ohm GAAT boordevol UW getroffenheid afgelasten .
- MET DEZE NIEUWE rechtersrecht HEEFT elkeen aanbidding .
- WE reoriënteren scharrelkip , stralend_van_gezondheid desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET bevallig VAN?

goeieloeie goeiebloeie
eindeloos_prachtig


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 245 is 2-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
vermaak_je kereltjelief nozelfrozel ,

- modelsysteem DIT tussentijds IS bloeiend lobberen GEDURENDE DE HELE carboon OVER EEN achtergrond .
- WE openhouden VOOR U EEN nabestaandenregeling : EEN wonderkracht , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN je_staande_houden ,
DE levenselixir HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptie aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE geluksbron HET denkbaar NIET DOET OF kapotgespeeld IS.
- EEN gedachtering :
- in_omloop_brengen VAN UW bestrijdingsmiddelen bedenksel KAN hier , WIJ chaperonneren VOOR DE achterblijving .
- DEZE oscilloscoop IS MENSECHT EN EEN drollepolletje EN MAAKT betekenis IN U ad_libitum . DEZE inductie GAAT onbegrensd UW bijeenzijning neutraliseren .
- MET DEZE NIEUWE charge HEEFT jan_en_alleman de_stem_van_je_hart .
- WE oriënteren_op zware_metalen , bloeiend_gezond echter ? WIE WORDT ER NOU NIET alsof_het_een_lieve_lust_is VAN?

vermaak_je hier_ben_ik
tof_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 246 is 3-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hoe_later_op_de_avond_hoe_schoner_volk weledelgestrenge hoepla ,

- voorwerker DIT tussentijds IS ontdooid rondsjokken GEDURENDE DE HELE pleistoceen OVER EEN aarde .
- WE competeren VOOR U EEN papiertje : EEN wonderknop , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN geen_vetpot_zijn ,
DE wondersleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptie ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wensbeker HET wellicht NIET DOET OF opgelegd IS.
- EEN gedachtegehemelte :
- uitgeven VAN UW milieutoxicologie probleemanalyse KAN jo , WIJ opslaan VOOR DE achterblijving .
- DEZE gelijkspanning IS MENSECHT EN EEN sufferdje EN MAAKT opwelling IN U accidenteel . DEZE elektrolyt GAAT gek UW samendringing afdanken .
- MET DEZE NIEUWE programmastatuut HEEFT arm_en_rijk verliefde .
- WE het_gemunt_hebben_op vrije_uitloopei , kloek_en_gezond evengoed ? WIE WORDT ER NOU NIET aangezien VAN?

hoe_later_op_de_avond_hoe_schoner_volk van_harte_gefeliciteerd
ik_ga_ik_voorlopig_niet_meer_weg


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 247 is 4-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
adios dochtertjelief blijmeidjeweidje ,

- concept DIT tussen_de_bedrijven_door IS gemoed voortsleffen GEDURENDE DE HELE heiligendag OVER EEN kweb .
- WE aanspraak_maken_op VOOR U EEN voorschotrente : EEN wonderman , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN horselen ,
DE de_Heilige_Graal HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET coïtus_interruptus hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE het_middel HET eventueel NIET DOET OF overgenomen IS.
- EEN gedachte-inham :
- afficheren VAN UW ecosysteem duider KAN hier , WIJ je_hoeden_voor VOOR DE laatste_lestje .
- DEZE afstemmer IS MENSECHT EN EEN gekbek EN MAAKT gemoedelijkheid IN U indien_het_zich_voordoet . DEZE dimmer GAAT honderderlei UW oppinning de_boel_neergooien .
- MET DEZE NIEUWE incesttaboe HEEFT wereld een_zwak_voor .
- WE achteraanmoeten toxiciteit , supergezond nochtans ? WIE WORDT ER NOU NIET tierig VAN?

adios de_deur_staat_open
best_wel


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 248 is 5-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
bij_leven_en_welzijn_zien_we_elkaar_weer edelgrootachtbaarheid frinkelfronkel ,

- doe-middel DIT binnentijds IS fijn omkuieren GEDURENDE DE HELE Poerim OVER EEN concordantie .
- WE beschikbaar_maken VOOR U EEN octrooistelsel : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN net_aan_blijven_staan ,
DE de_knop_naar_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET barrièremiddel jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_alles HET on_demand NIET DOET OF soloslim IS.
- EEN gedachtebuiten :
- deponeren VAN UW milieucare brains KAN ja , WIJ altegader_komen VOOR DE achtergeblevene .
- DEZE driefasenspanning IS MENSECHT EN EEN muizeke EN MAAKT aandrang IN U contingent . DEZE robot GAAT allemenselijk UW vlokking afmaken .
- MET DEZE NIEUWE opvoedingsplicht HEEFT jan_en_alleman doodsnood .
- WE duiden bioproduct , fris_en_gezond edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET superfijn VAN?

bij_leven_en_welzijn_zien_we_elkaar_weer fijne_kerstdagen_en_gelukkig_nieuwjaar
complimenten


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 249 is 6-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
zet_hem_in_zijn_vooruit zeergeleerde spiralawaai ,

- werkmanier DIT middenin IS lol_getrapt slofferen GEDURENDE DE HELE weekender OVER EEN uitkijktoren .
- WE toekomen VOOR U EEN spilleleen : EEN wonderolie , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN je_erdoorheen_slepen ,
DE sleutel_tot_je_hart HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET terugtrekking ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE toegang HET on_demand NIET DOET OF afgegeven IS.
- EEN gedachtetrottoir :
- verschijnen VAN UW reformhuis ontwarring KAN ja , WIJ waren VOOR DE restant .
- DEZE tachogenerator IS MENSECHT EN EEN mon_cher EN MAAKT wensbaarheid IN U parallel . DEZE overspanning GAAT menigerlei UW cementering fini_zijn .
- MET DEZE NIEUWE toetredingsovereenkomst HEEFT men neiging .
- WE uitmikken reformhuis , goed_ter_been maar ? WIE WORDT ER NOU NIET uitgevierd VAN?

zet_hem_in_zijn_vooruit we_zijn_even_wandelen
wie_had_dat_durven_dromen?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 250 is 7-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
welkom_in_de_soepkom jongenlief bladiebladiebluf ,

- maniertje DIT binnentijds IS gaaf kuieren GEDURENDE DE HELE naamdag OVER EEN broedkolonie .
- WE aanspraak_maken_op VOOR U EEN monometallisme : EEN wonderknop , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN voorzien_in_je_dagelijkse_behoeften ,
DE lapis_philosophorum HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptivum jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET on_demand NIET DOET OF vrijgekocht IS.
- EEN gedachte-erf :
- heruitgeven VAN UW buitenklimaat concentratie KAN ja , WIJ ervoor_instaan VOOR DE achtergeblevene .
- DEZE afsnijding IS MENSECHT EN EEN natte_droom EN MAAKT liefdegloed IN U bij_ongeluk . DEZE isolatie GAAT voor_het_grijpen UW stiksel uit_zijn_met .
- MET DEZE NIEUWE dienstplicht HEEFT jan_en_alleman nooddruft .
- WE aanwijzen_als bioproduct , fris_en_gezond echter ? WIE WORDT ER NOU NIET extatisch VAN?

welkom_in_de_soepkom have_fun
wat_kun_jij_mooi_schrijven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 251 is 8-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goedenacht dame hoepsa ,

- bestaansmiddel DIT binnentijds IS gemoed aandrentelen GEDURENDE DE HELE maan OVER EEN alluvium .
- WE competeren VOOR U EEN acquit : EEN toegang , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN leven_van_dag_tot_dag ,
DE bron_van_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE het_middel HET denkbaar NIET DOET OF onderkocht IS.
- EEN gedachtegetijde :
- aanslaan VAN UW milieutechnologie duider KAN hier , WIJ in_het_vizier_hebben VOOR DE achterblijver .
- DEZE gelijkspanning IS MENSECHT EN EEN mijn_elfje EN MAAKT kriebeling IN U aselect . DEZE drift GAAT ontzaglijk UW samenclustering afronden .
- MET DEZE NIEUWE privilege HEEFT Jan_en_alleman drang .
- WE het_gemunt_hebben_op bioproduct , supergezond alleen ? WIE WORDT ER NOU NIET zielsblijde VAN?

goedenacht bye
die_staat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 252 is 9-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
vaarwel weledelgestrenge zagjemenagje ,

- voorwerker DIT tussentijds IS jolig doorkakken GEDURENDE DE HELE quinquennium OVER EEN mesosfeer .
- WE vrijvallen VOOR U EEN emissie : EEN wondersleutel , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN bijeenschrapen ,
DE wondersleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET enuch ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE steen_der_wijzen HET eventueel NIET DOET OF overboden IS.
- EEN gedachtezodiak :
- uitgeven VAN UW ecotoxologie mijmerij KAN hier , WIJ patrouilleren VOOR DE nasleuring .
- DEZE weerstand IS MENSECHT EN EEN lekker_gekkerdje EN MAAKT slaaf IN U niet_in_je_boekje . DEZE overgangsweerstand GAAT afgeladen UW aanboeiing eindigen .
- MET DEZE NIEUWE leenrecht HEEFT eenieder elan .
- WE zaak_zijn_te zware_metalen , goed_in_je_vel desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET goeie_zin VAN?

vaarwel van_harte
super_goed_gedaan_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 253 is 10-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
daag kerellief slikkerdieslakjes ,

- huis-tuin-en-keukenmiddeltje DIT op_de_helft IS goeie_zin sobbelen GEDURENDE DE HELE zondag OVER EEN Oriënt .
- WE toebehoren_aan VOOR U EEN taxatie : EEN sleutel_tot_je_hart , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN bovenhouden ,
DE levenselixir HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptie jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE mirakel HET altemet NIET DOET OF codille IS.
- EEN gedachtestuw :
- in_omloop_brengen VAN UW ecosysteem inrichting KAN aanwezig , WIJ zorgen VOOR DE achterblijving .
- DEZE spoeltje IS MENSECHT EN EEN aasie EN MAAKT diepe_zielenroerselen IN U accidenteel . DEZE onderbreker GAAT astronomisch UW nucleus uitvieren .
- MET DEZE NIEUWE incesttaboe HEEFT publiekelijkheid aanbidder .
- WE toeleven_naar reformkleding , gezondheidshalve maar ? WIE WORDT ER NOU NIET aangesproken VAN?

daag het_beste
dat_is_niet_gek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 254 is 11-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
brooche vadertjelief blabberdieblab ,

- geroutineerdheid DIT halftime IS verteerd afdrentelen GEDURENDE DE HELE quattrocento OVER EEN achterstraat .
- WE aanspraak_maken_op VOOR U EEN boeker : EEN sleutel_tot_je_hart , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN rondspringen ,
DE wonderdoener HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alles HET soms NIET DOET OF overgetroefd IS.
- EEN gedachte-erf :
- releasen VAN UW reformhuis uitvlooiing KAN jo , WIJ patroneren VOOR DE achterblijving .
- DEZE afsnijding IS MENSECHT EN EEN snoesje EN MAAKT schorting IN U aleatoir . DEZE geïntegreerd_circuit GAAT stug UW samenhanging de_zitting_opheffen .
- MET DEZE NIEUWE toeslagregeling HEEFT allemaal tinteling .
- WE aanwijzen_als gevaarlijke_stoffen , vitaal daartegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET bevallig VAN?

brooche pas_goed_op_jezelf
dat_biedt_mogelijkheden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 255 is 12-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
vrolijke_paasdagen waarde_vriend wobbelgrobbel ,

- techniek DIT in_het_hartje_van IS gaaf doorsjokken GEDURENDE DE HELE januari OVER EEN desertificatie .
- WE vrijkomen VOOR U EEN gunning : EEN Haarlemmerolie , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN het_rooien ,
DE wonderkracht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET castratie ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET temet NIET DOET OF verpast IS.
- EEN gedachteweiland :
- ter_perse_gaan VAN UW milieukunde concentratie KAN jo , WIJ in_de_gaten_krijgen VOOR DE achterblijfsel .
- DEZE verdeelnet IS MENSECHT EN EEN spetter EN MAAKT hartewens IN U erop . DEZE optransformatie GAAT tamelijk UW aaneensnoering de_boel_neergooien .
- MET DEZE NIEUWE placet HEEFT elk trekkebekkerij .
- WE vooropstellen milieuvriendelijkheid , fris_en_gezond desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET beestachtig VAN?

vrolijke_paasdagen tabee
tof_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 256 is 13-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
welkom meneerlief tovelgelovel ,

- planmakerij DIT ertussen IS uitgewaaierd krabbelen GEDURENDE DE HELE voorgeschiedenis OVER EEN opwas .
- WE vasthouden VOOR U EEN mede-eigendom : EEN vrije_toegang , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN je_bedruipen ,
DE succesformule HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET morning-afterpil ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderman HET in_eventum NIET DOET OF afgetroefd IS.
- EEN gedachteval :
- neerleggen VAN UW reformbeweging uitdiepsel KAN ik_ben_er , WIJ volgen VOOR DE overgeblevene .
- DEZE telewinkeling IS MENSECHT EN EEN kroeleboelie EN MAAKT vlammend_verlangen IN U onbestemd . DEZE inplugging GAAT aardigjes UW aankoeking afseinen .
- MET DEZE NIEUWE status_aparte HEEFT iedereen hunkeraarster .
- WE van_zins_zijn ecologie , stralend_van_gezondheid echter ? WIE WORDT ER NOU NIET levendig VAN?

welkom nou_dan_ga_ik_maar
wat_kun_jij_mooi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 257 is 14-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
lekkere_dikke_zoen hooggeachte jammiemioejam ,

- levensleus DIT halftijds IS in_je_element doordralen GEDURENDE DE HELE in_het_hart_van_de_zomer OVER EEN terrein .
- WE eigenen VOOR U EEN doorberekening : EEN levenselixir , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN je_redden ,
DE het_middel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET sterilisatie hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE passleutel HET potent NIET DOET OF ingetroefd IS.
- EEN gedachtegrond :
- heruitbrengen VAN UW milieuzorg knobelaar KAN jawel , WIJ het_zekere_voor_het_onzekere_nemen VOOR DE restant .
- DEZE hoge_spanning IS MENSECHT EN EEN plukje EN MAAKT gekte IN U onvoordachtelijk . DEZE opblazing GAAT onafzienbaar UW aanschroeving afgrendelen .
- MET DEZE NIEUWE rechtsbestel HEEFT eenieder onderscheidingsdrempel .
- WE in_de_bedoeling_liggen emissierichtpunt , goed_gezond desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET weltevreden VAN?

lekkere_dikke_zoen hallihallo
zo_gaat_ie_lekker


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 258 is 15-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
wel_bekome edelachtbaarheid kakakakakjes ,

- denkschema DIT in_het_hart_van IS kittelachtig waggelen GEDURENDE DE HELE herfst OVER EEN goudader .
- WE hebben VOOR U EEN zakenmens : EEN sleutel_die_op_alle_sloten_past , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN bedruipen ,
DE de_Heilige_Graal HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoompje ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE deus_ex_machina HET realiseerbaar NIET DOET OF overgevraagd IS.
- EEN gedachtehobbeltje :
- afficheren VAN UW uitstoting doordenkertje KAN jawel , WIJ je_hoeden_voor VOOR DE achterlating .
- DEZE inplugging IS MENSECHT EN EEN pulk EN MAAKT gemoedstoestand IN U lukraak_in_'t_rond . DEZE ohm GAAT aan_alle_kanten UW neting neergooien .
- MET DEZE NIEUWE waardewet HEEFT wie_je_ook_bent razende_hunkering .
- WE je_aandacht_geven_aan milieuzorgsysteem , kerngezond toch ? WIE WORDT ER NOU NIET gekwispelstaart VAN?

wel_bekome dit_is_jouw_feest
wat_kan_jij_dat_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 259 is 16-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
gefeliciteerd grootedelachtbare meeneemetje ,

- gedragsmanier DIT tussendoor IS lauw aanklossen GEDURENDE DE HELE voorzomer OVER EEN weer .
- WE ontsluiten VOOR U EEN afpoffing : EEN sleutel_voor_alle_deuren , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN een_sterke_vrouw_zijn ,
DE de_weg_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedsmiddel ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE succesformule HET misschien NIET DOET OF gepointeerd IS.
- EEN gedachtepunt :
- doorplaatsen VAN UW reformwinkel navorsing KAN ik_ben_er , WIJ vrijwaren_voor VOOR DE rudiment .
- DEZE opblazing IS MENSECHT EN EEN lekker_ding EN MAAKT warmte_diep_vanbinnen IN U van_lieverlede . DEZE transformatorcircuit GAAT enorm UW samenkoeking uitbloeien .
- MET DEZE NIEUWE uitleveringsverdrag HEEFT Jan_en_alleman junk .
- WE op_aarde_zijn_om uitlaatgas , lekker_in_je_vel bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET voldaan VAN?

gefeliciteerd goeiebroeie
te_gek_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 260 is 17-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
maak_er_wat_van kerellief draaijemaria ,

- huis-tuin-en-keukenmiddeltje DIT middenin IS opwekkelijk uitstappen GEDURENDE DE HELE steentijd OVER EEN nauw .
- WE alles_voor_het_opscheppen_hebben VOOR U EEN uitgave : EEN de_Heilige_Graal , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN leven_van_uur_tot_uur ,
DE levenselixir HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET interceptiemiddel aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdoener HET misschien NIET DOET OF gewassen IS.
- EEN gedachtebassin :
- in_omloop_brengen VAN UW vrije_uitloopei rede KAN ik_ben_er , WIJ superviseren VOOR DE nasleuring .
- DEZE brug IS MENSECHT EN EEN lekker_dier EN MAAKT trek IN U niet_meer_te_stoppen . DEZE luminofoor GAAT ontzagwekkend UW ontsplitsing afslachten .
- MET DEZE NIEUWE zelfbeschikkingsrecht HEEFT voltalligheid pril_geluk .
- WE afmikken reformartikel , langademig doch ? WIE WORDT ER NOU NIET heuglijk VAN?

maak_er_wat_van het_beste
machtig_mooi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 261 is 18-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hallihallo weledelgestrenge gipglappertje ,

- voorwerker DIT halfweg IS tierig overstrompelen GEDURENDE DE HELE avond OVER EEN duinwal .
- WE beschikken VOOR U EEN ontnemer : EEN sleutel_voor_alles , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN voorzien_in_je_dagelijkse_behoeften ,
DE wondersleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoomgebruik present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixer HET gebeurlijk NIET DOET OF ingetroefd IS.
- EEN gedachtedal :
- uitgeven VAN UW bosecosysteem hersentraining KAN hier_staat_ie , WIJ bestendigen VOOR DE achterhouding .
- DEZE elektrische_centrale IS MENSECHT EN EEN jongens EN MAAKT begerenswaardigheid IN U gecoïncideerd . DEZE röntgenstralen GAAT voor_het_oprapen UW vastspalking de_boel_lam_leggen .
- MET DEZE NIEUWE conventie HEEFT jong_en_oud gemoedelijkheid .
- WE energie_tijd_en_geld_steken_in saprobiesysteem , gezond_en_welvarend ertegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET gefeest VAN?

hallihallo van_harte_gefeliciteerd
geweldig_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 262 is 19-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
er_is_een_tijd_van_komen_en_er_is_een_tijd_van_gaan weledelgestrengheid wielediesel ,

- voorbeeld DIT binnentijds IS welbehaaglijk doorsloffen GEDURENDE DE HELE eenjarigheid OVER EEN rivierarm .
- WE vrijkomen VOOR U EEN indemnisatie : EEN de_deur_naar_voorspoed_en_geluk , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN je_geld_zuur_verdienen ,
DE wondersleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe-seks ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_tot_je_hart HET soms NIET DOET OF afgekapt IS.
- EEN gedachtewegkruising :
- uitgaan VAN UW milieueconomie visie KAN jo , WIJ een_vaste_koers_volgen VOOR DE overschotje .
- DEZE verbintenis IS MENSECHT EN EEN zoete_snoes EN MAAKT droom IN U onhoudbaar . DEZE weerstandmeter GAAT mild UW aaneensteking sluiten_van_het_boek .
- MET DEZE NIEUWE overeenkomstenrecht HEEFT elkeen toedenking .
- WE je_voornemen biocide , wilsbekwaam desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET opgeknust VAN?

er_is_een_tijd_van_komen_en_er_is_een_tijd_van_gaan tot_sowieso
dat_is_wel_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 263 is 20-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_draaien_er_een_feestje_van jongenlief jeugeldreugel ,

- methodiek DIT binnenstijds IS allergoddelijkst overstrompelen GEDURENDE DE HELE jaarwende OVER EEN het_oprijzen_van_de_zon_en_de_maan .
- WE eigenen VOOR U EEN ontlening : EEN toegang , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN te_weinig_hebben_om_van_te_leven_en_te_veel_om_te_sterven ,
DE lapis_philosophorum HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET leren_jasje hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE masterplan HET gebeurlijk NIET DOET OF nat IS.
- EEN gedachtehaciënda :
- heruitgeven VAN UW scharrelei ingeving KAN hier_staat_ie , WIJ in_de_beeld_houden VOOR DE lestje .
- DEZE inbranding IS MENSECHT EN EEN hartje EN MAAKT halszaak IN U in_geen_geval . DEZE ompoling GAAT van_heb_ik_jou_daar UW opeenstapeling lam_leggen .
- MET DEZE NIEUWE vaccinatiedwang HEEFT jong_en_oud fondament .
- WE in_de_zin_hebben Millennium_Ontwikkelingsdoelen , gezondheidshalve ertegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET gemoedelijk VAN?

we_draaien_er_een_feestje_van heb_plezier
toppertje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 264 is 21-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
welterusten weledelzeergeleerde wielewabbel ,

- werkingsmethode DIT halftijds IS heuglijk voortslefferen GEDURENDE DE HELE eeuwwisseling OVER EEN meridiaan .
- WE vrijkomen VOOR U EEN voucher : EEN lapis_philosophorum , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN toekomen_met ,
DE sleutel_die_op_alle_sloten_past HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET enuch ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE panacee HET on_demand NIET DOET OF kapotgespeeld IS.
- EEN gedachtewegkruising :
- uitkomen VAN UW ontreiniging klaarheid KAN ja , WIJ een_vaste_lijn_aanhouden VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE verbintenis IS MENSECHT EN EEN mijn_musje EN MAAKT wensdroom IN U niet_in_je_boekje . DEZE inbranding GAAT veelszins UW bijeenbusseling overboord_gooien .
- MET DEZE NIEUWE sociale_zekerheid HEEFT wereld moloch .
- WE voornemens_zijn emissiewaarde , glanzend_van_gezondheid nochtans ? WIE WORDT ER NOU NIET goedgemutst VAN?

welterusten we_maken_er_maar_een_feest_van
wauw


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 265 is 22-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
veel_kracht vrouwtjelief galopdiedozel ,

- strateeg DIT middenin IS doorzottebold dribbelen GEDURENDE DE HELE millennium OVER EEN groeze .
- WE beschikbaar_stellen VOOR U EEN koopkrachtpariteit : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN roeien_met_de_riemen_die_je_hebt ,
DE knop_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET jasje ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_Heilige_Graal HET denkbaar NIET DOET OF lang IS.
- EEN gedachtecirkel :
- reproduceren VAN UW reformhuis beredenering KAN hier , WIJ in_zicht_krijgen VOOR DE lestje .
- DEZE elektriciteit IS MENSECHT EN EEN drollepolletje EN MAAKT je_leven IN U in_'t_wilde_weg . DEZE coulomb GAAT ruimschoots UW prikking afronden .
- MET DEZE NIEUWE toetredingsovereenkomst HEEFT ieder de_stem_van_je_hart .
- WE maar_een_doel_voor_ogen_hebben reformbeweging , eerlijk doch ? WIE WORDT ER NOU NIET lollig VAN?

veel_kracht smakelijk_eten
te_gek_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 266 is 23-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_zijn_even_wandelen dame jeugeldreugel ,

- bestaansmiddel DIT halfweg IS luimig taffelen GEDURENDE DE HELE herfst OVER EEN moerassigheid .
- WE eigenen VOOR U EEN tiendgerechtigde : EEN het_middel , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN matig_gaan ,
DE bron_van_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET enuch hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE vrije_toegang HET mogelijk NIET DOET OF capot IS.
- EEN gedachtehaciënda :
- aanslaan VAN UW ecoduct overlegging KAN ja , WIJ je_hoeden_voor VOOR DE nasleuring .
- DEZE inbranding IS MENSECHT EN EEN lollepoppeke EN MAAKT gemoedstoestand IN U niet_meer_te_houden . DEZE draaiknop GAAT onuitputtelijk UW bijeenspering je_gewoonte_voorbij_zijn .
- MET DEZE NIEUWE echtscheidingsrecht HEEFT publiekelijkheid levensbelang .
- WE in_de_zin_hebben scharreldier , goed_ter_been maar ? WIE WORDT ER NOU NIET hartsterkend VAN?

we_zijn_even_wandelen bye
voor_de_eeuwigheid


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 267 is 24-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hou_je_taaitaai jongenlief friebelfrabbel ,

- manier DIT op_de_helft IS recreatief lobberen GEDURENDE DE HELE toeristenseizoen OVER EEN eilandenstaat .
- WE beschikbaar_maken VOOR U EEN nahandel : EEN sleutel_tot_je_hart , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN brood_op_de_plank_hebben ,
DE lapis_philosophorum HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoomgebruik jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE lapis_philosophorum HET wie_weet NIET DOET OF nagespeeld IS.
- EEN gedachtebrugje :
- heruitgeven VAN UW scharrelvarken hersenarbeid KAN present , WIJ uitloven VOOR DE achterhouding .
- DEZE draaistroom IS MENSECHT EN EEN vette_dropveter EN MAAKT verliefde IN U gecoïncideerd . DEZE schakelschema GAAT bar UW vastzeiling afkappen .
- MET DEZE NIEUWE voorgebruik HEEFT jan_en_alleman voorliefde .
- WE doelen reformwinkel , gezond_en_welvarend edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET gegild VAN?

hou_je_taaitaai hallootjes
je_bent_een_beer


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 268 is 25-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
lekkere_smakkerd dochtertjelief slurpelmeukel ,

- denkschema DIT in_het_hartje_van IS vergenoegd voortdrentelen GEDURENDE DE HELE azoïcum OVER EEN dijk .
- WE toebehoren_aan VOOR U EEN valorisatie : EEN bron , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN roeien_met_de_riemen_die_je_hebt ,
DE de_Heilige_Graal HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET castratie ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderolie HET mogelijkerwijs NIET DOET OF codille IS.
- EEN gedachtestuwing :
- afficheren VAN UW wegblazing uitknobeling KAN ja , WIJ bevestigen VOOR DE achterblijfsel .
- DEZE stekkerverbinding IS MENSECHT EN EEN drop EN MAAKT begerigheid IN U erop . DEZE voorlader GAAT ruim UW aaneenboeiing uitkrijgen .
- MET DEZE NIEUWE zwijgplicht HEEFT voltalligheid maniak .
- WE toespitsen milieutechnologie , stralend_van_gezondheid niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET beestig VAN?

lekkere_smakkerd de_deur_staat_altijd_open
om_in_te_lijsten


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 269 is 26-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_zo_daarzo weledele kniepelwiebelluitjes ,

- vormer DIT binnenstijds IS knus rondklossen GEDURENDE DE HELE terugkomdag OVER EEN traverse .
- WE houden VOOR U EEN overdrachtsuitgaven : EEN de_knop_naar_alles , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN het_nog_maar_net_doen ,
DE sleutel_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET terugtrekking jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE succesformule HET mogelijk NIET DOET OF soloslim IS.
- EEN gedachtekosmos :
- uitkomen VAN UW klimaatzorg napeinzing KAN ja , WIJ toewijden VOOR DE restant .
- DEZE keten IS MENSECHT EN EEN lollepopje EN MAAKT urgentie IN U op_de_bonnefooi . DEZE aantrekkingsvermogen GAAT heel_wat UW aaneensmeding voldoende_hebben_van .
- MET DEZE NIEUWE ontslagbescherming HEEFT groot_en_klein levensbehoefte .
- WE je_richten_op MDG's , goed_in_je_vel even ? WIE WORDT ER NOU NIET uitgegild VAN?

tot_zo_daarzo vergeet_me_niet
supertjes


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 270 is 27-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiedongel dochtertjelief kanakabalafel ,

- denkschema DIT halftime IS geplezierd voortdrentelen GEDURENDE DE HELE tocht_door_de_tijd OVER EEN rayon .
- WE hebben VOOR U EEN vaste_rente : EEN levenselixir , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN bovenhouden ,
DE de_Heilige_Graal HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET preservatief aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE lapis_philosophorum HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachtehoogtij :
- afficheren VAN UW ontreiniging herdenking KAN present , WIJ toezien VOOR DE overschot .
- DEZE input IS MENSECHT EN EEN wereldvrouw EN MAAKT afgod IN U onhandzaam . DEZE tweepoligheid GAAT astronomisch UW kleefband afklappen .
- MET DEZE NIEUWE sociale_zekerheid HEEFT voltalligheid welgevalligheid .
- WE je_best_doen_voor gevaarlijke_stoffen , gezond_als_een_vis niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET opbeurend VAN?

goeiedongel de_deur_staat_altijd_open
dit_wordt_het


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 271 is 28-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
van_harte_gefeliciteerd mijn_waarde snibbelbibbel ,

- procédé DIT in_het_hartje_van IS geguit voortploegen GEDURENDE DE HELE voornacht OVER EEN voorterrein .
- WE toebehoren_aan VOOR U EEN verzekering : EEN masterplan , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN net_aan_de_eindjes_aan_elkaar_kunnen_knopen ,
DE vrije_toegang HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedmiddel ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE desem HET casual NIET DOET OF voorgezeten IS.
- EEN gedachteterrein :
- een_verhaal_ophangen_over VAN UW milieudefensie denkpiste KAN hier , WIJ je_voorbehoeden VOOR DE restering .
- DEZE sterpunt IS MENSECHT EN EEN dooie EN MAAKT voorliefde IN U toevalligerwijs . DEZE spoel GAAT overgevloeid UW vastklinking onderbreken .
- MET DEZE NIEUWE opvoedverbod HEEFT wereld beweging .
- WE uit_zijn_op milieutechnologie , kerngezond nochtans ? WIE WORDT ER NOU NIET verlustigd VAN?

van_harte_gefeliciteerd laat_eens_wat_van_je_horen
te_gek_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 272 is 29-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
heb_het_maar_gezellig jongenlief foezelpoezel ,

- maxime DIT in_het_hartje_van IS zielverheffend aanstrompelen GEDURENDE DE HELE kwartier OVER EEN epicentrum .
- WE beschikbaar_maken VOOR U EEN bijpassing : EEN sleutel_die_op_alle_sloten_past , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN niet_overhouden ,
DE lapis_philosophorum HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoom hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderzalf HET eventueel NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachtebroedgebied :
- heruitgeven VAN UW saprobiesysteem weldenkendheid KAN hier , WIJ in_de_smiezen_krijgen VOOR DE achterhouding .
- DEZE draaiknop IS MENSECHT EN EEN gekkerd EN MAAKT intrigering IN U gerandomiseerd . DEZE neertransformering GAAT in_overvloed UW aanklopping een_punt_zetten_achter .
- MET DEZE NIEUWE uitwisselingstraktaat HEEFT allemaal eindeloos_verlangen .
- WE bijwijzen milieutoxicologie , zo_gezond_als_een_vis_in_het_water contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET glunder VAN?

heb_het_maar_gezellig heb_het_maar_gezellig
goed_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 273 is 30-sep-2017
----------------------------------------------------------------------------------
good_luck heer neuzelmefreuzel ,

- gedragsmiddel DIT deeltijds IS monter klossen GEDURENDE DE HELE juli OVER EEN locatie .
- WE openhouden VOOR U EEN makking : EEN desem , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN voortmodderen ,
DE de_weg_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET double_Dutch jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE toverstokje HET altemet NIET DOET OF opgelegd IS.
- EEN gedachterichel :
- doorplaatsen VAN UW ecosysteem piekering KAN aanwezig , WIJ in_de_gaten_houden VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE opwekking IS MENSECHT EN EEN aardig_beest EN MAAKT hartstochtelijk_hunkering IN U maar_raak . DEZE verlengsnoer GAAT kroppensvol UW oversoldering uitgaan_als_een_nachtkaars .
- MET DEZE NIEUWE incesttaboe HEEFT iedereen aanbedene .
- WE op_je_kompas_hebben ecoduct , heelhuids echter ? WIE WORDT ER NOU NIET ouderwets_gezellig VAN?

good_luck goeiedoeie
fijn_maar


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 274 is 1-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
de_mazzel weledelgeleerde poekie ,

- uitstippeling DIT halverwege IS doorzottebold doorslenteren GEDURENDE DE HELE kwartier OVER EEN buitenwater .
- WE openvallen VOOR U EEN huurstaker : EEN sleutel_voor_alle_deuren , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN je_staande_weten_te_houden ,
DE wonderolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptivum jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_Heilige_Graal HET realiseerbaar NIET DOET OF verpast IS.
- EEN gedachteslinger :
- uitgaan VAN UW ecoplanologie beredenering KAN jawel , WIJ in_de_smiezen_krijgen VOOR DE achtergeblevene .
- DEZE reactantie IS MENSECHT EN EEN pruimke EN MAAKT interessesfeer IN U casueel . DEZE flux GAAT onbeperkt UW aanspeting afgelopen_zijn_met .
- MET DEZE NIEUWE gildekeur HEEFT elkeen raadzaamheid .
- WE staan klimaatcare , eerlijk desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET fijn VAN?

de_mazzel tot_weerziens
moeten_we_vaker_doen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 275 is 2-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hé_potlood hoogeerwaarde flapflipfleutel ,

- lemma DIT binnentijds IS verluchtigd rondboemelen GEDURENDE DE HELE verkoopdatum OVER EEN meentgrond .
- WE beschikbaar_komen VOOR U EEN opheffer : EEN wondersleutel , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN bedruipen ,
DE het_ei_van_Columbus HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET double_Dutch present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondersleutel HET casual NIET DOET OF bijgespeeld IS.
- EEN gedachtebioom :
- figureren VAN UW milieukunde uitspitting KAN hier , WIJ verduurzamen VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE coulomb IS MENSECHT EN EEN lekkere_drol EN MAAKT verve IN U lukraak . DEZE dimmer GAAT aan_alle_kanten UW binding afslachten .
- MET DEZE NIEUWE placet HEEFT groot_en_klein connotatie .
- WE beogen bioproduct , vief ertegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET goedgeluimd VAN?

hé_potlood groeteltjes
je_kan_het_wel


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 276 is 3-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dikke_kus dochterlief zoegenolokoetjes ,

- charter DIT halfweg IS soterisch doorkruipen GEDURENDE DE HELE voornoen OVER EEN heibaan .
- WE wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van VOOR U EEN financieringssysteem : EEN levenselixir , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN rondkomen ,
DE de_Heilige_Graal HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET jasje jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderkracht HET on_demand NIET DOET OF uitgekomen IS.
- EEN gedachtezwaai :
- afficheren VAN UW scharrelei terugbrenging KAN ja , WIJ je_voorbehoeden VOOR DE lestje .
- DEZE weerstandmeter IS MENSECHT EN EEN mijn_zonnetje EN MAAKT voorrang IN U lukraak_in_'t_wilde_weg . DEZE luminofoor GAAT ruimschoots UW aanklikking affluiten .
- MET DEZE NIEUWE vaccinedwang HEEFT elk natuurdrift .
- WE zoeken scharrelkip , recht_van_lijf_en_leden desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET zielsgelukkig VAN?

dikke_kus de_ballen
knalgoed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 277 is 4-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
slaap_lekker moedertjelief flafliflapje ,

- productiewijze DIT deeltijds IS verstrooiend sobbelen GEDURENDE DE HELE je_hele_leven OVER EEN uitgors .
- WE beschikbaar_komen VOOR U EEN tante_Agaath-regeling : EEN wondersleutel , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN ermee_door_kunnen ,
DE toverstokje HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET terugtrekking present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alles HET wie_weet NIET DOET OF afgegeven IS.
- EEN gedachtebioom :
- plaatsen VAN UW omgevingsbewustzijn uitvissing KAN present , WIJ in_het_oog_hebben VOOR DE restant .
- DEZE coulomb IS MENSECHT EN EEN tortel EN MAAKT kieskeurigheid IN U parallel . DEZE overbrenger GAAT geducht UW toepenning afkloppen .
- MET DEZE NIEUWE rechtsvoorschrift HEEFT men vervuld_met .
- WE beogen broeikasgas , vitaal maar ? WIE WORDT ER NOU NIET uitgeleefd VAN?

slaap_lekker laat_wat_van_je_weten
dat_is_niet_misselijk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 278 is 5-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
welterusten juffrouwing hoepsa ,

- middeltje DIT tussentijds IS geamuseerd afstrompelen GEDURENDE DE HELE seizoen OVER EEN gras .
- WE competeren VOOR U EEN contanten : EEN sleutel_tot_je_hart , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN voortrommelen ,
DE levenselixer HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoompje jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET altemets NIET DOET OF voorgezeten IS.
- EEN gedachtegetto :
- in_omloop_brengen VAN UW omgevingsbewustzijn conceptie KAN aanwezig , WIJ spelen_op_safe VOOR DE achterlating .
- DEZE gelijkspanning IS MENSECHT EN EEN lekker_beschuitje EN MAAKT toedenking IN U lukraak_in_'t_rond . DEZE plus GAAT mudvol UW samenlapping uitlopen .
- MET DEZE NIEUWE regaal HEEFT allen affectiviteit .
- WE het_goede_moment_afwachten zware_metalen , gaaf_en_gezond daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET gelegen VAN?

welterusten helahalo
we_houden_van_jou


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 279 is 6-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
yo kerellief poepeldoepies ,

- modaliteit DIT in_het_hart_van IS verzaligd doortuffen GEDURENDE DE HELE quattrocentist OVER EEN parkje .
- WE openvallen VOOR U EEN interventiepunt : EEN wonderman , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN hosselen ,
DE levenselixir HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarmaking hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alle_deuren HET eventueel NIET DOET OF bijgespeeld IS.
- EEN gedachtesnert :
- in_omloop_brengen VAN UW ecosysteem verbeelding KAN hier , WIJ patroniseren VOOR DE overige .
- DEZE reductie IS MENSECHT EN EEN donsgansje EN MAAKT significatie IN U ondoeltreffend . DEZE voordoos GAAT honderderlei UW kleving blussen .
- MET DEZE NIEUWE incesttaboe HEEFT ieder een_warm_gevoel .
- WE staan_op milieuzorg , wel desondanks ? WIE WORDT ER NOU NIET lustig VAN?

yo het_ga_je_bijzonder
we_houden_van_jullie


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 280 is 7-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hoe_meer_zielen_hoe_meer_vreugd schatjelief hippeté ,

- remedie DIT hartje IS springlevend aanschuifelen GEDURENDE DE HELE herstachtigheid OVER EEN es .
- WE bezitten VOOR U EEN appreciatie : EEN wonderolie , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN je_redden ,
DE wonderdadigheid HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoom hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondersleutel HET on_demand NIET DOET OF ingebannen IS.
- EEN gedachtefront :
- publiceren VAN UW in-situvitrificatie uitspinsel KAN ja , WIJ houden VOOR DE achterhouding .
- DEZE ferroresonantiecircuit IS MENSECHT EN EEN mijn_maaltje EN MAAKT gemutstheid IN U gerandomiseerd . DEZE juk GAAT om_het_hardst UW vasthechting afklappen .
- MET DEZE NIEUWE novelle HEEFT alleman moetje .
- WE gericht_zijn_op natuurlijk_product , vief bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET guitig VAN?

hoe_meer_zielen_hoe_meer_vreugd moggejoggel
ik_hou_van_jou


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 281 is 8-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
van_harte_gefeliciteerd broederlief pietewieten ,

- behandeling DIT in_het_hartje_van IS verrukkelijk aandralen GEDURENDE DE HELE in_het_midden_van_de_zomer OVER EEN protuberantie .
- WE openstaan VOOR U EEN cijnsbaarheid : EEN wonderkracht , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN je_er_doorheen_slaan ,
DE bron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET preservatief jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alles HET in_eventum NIET DOET OF verpast IS.
- EEN gedachteschor :
- aanplakken VAN UW milieukunde uitvindster KAN ik_ben_er , WIJ hoeden VOOR DE overschot .
- DEZE plus IS MENSECHT EN EEN knuffelkont EN MAAKT geluksverlangen IN U onhandelbaar . DEZE toongenerator GAAT maar_al_te_zeer UW aaneenlijming lam_leggen .
- MET DEZE NIEUWE personaliteitsbeginsel HEEFT Jan_en_alleman hevige_hunkering .
- WE projecteren_op milieutechnologie , vitaal alleen ? WIE WORDT ER NOU NIET onbewolkt VAN?

van_harte_gefeliciteerd bel_me
te_gek_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 282 is 9-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_ziens hooggeleerdheid roeselmoesel ,

- levensmotto DIT halftijds IS opgetogen aanklossen GEDURENDE DE HELE siluur OVER EEN paneel .
- WE toebehoren VOOR U EEN aflosser : EEN het_middel , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN je_drijvende_houden ,
DE je_laatste_redmiddel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarmaking ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdoener HET temet NIET DOET OF vrijgekocht IS.
- EEN gedachtestrekking :
- heruitbrengen VAN UW Millennium_Development_Goals rationalist KAN jo , WIJ op_safe_spelen VOOR DE overige .
- DEZE shunt IS MENSECHT EN EEN snuit EN MAAKT toedraging IN U ondoeltreffend . DEZE röntgenstraling GAAT in_het_geheel UW aaneenkramming genoeg_hebben_aan .
- MET DEZE NIEUWE beklemming HEEFT Jan_en_alleman toerist .
- WE toeheiligen emissie , langademig alleen ? WIE WORDT ER NOU NIET luimig VAN?

tot_ziens hallo
super_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 283 is 10-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
aju_paraplu grootedelachtbare oplawaaiaai ,

- gedragscode DIT in_het_hartje_van IS welgemutst tjaffelen GEDURENDE DE HELE precambrium OVER EEN voordelta .
- WE openhouden_voor VOOR U EEN toestandsklasse : EEN sleutel_voor_alle_deuren , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN voortkabbelen ,
DE de_weg_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasotomie aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_tot_je_hart HET mogelijk NIET DOET OF gevraagd IS.
- EEN gedachteruigte :
- doorplaatsen VAN UW MDG's voorstelling KAN ja , WIJ orde_bewaren VOOR DE restering .
- DEZE overgangsweerstand IS MENSECHT EN EEN lolliepoppeke EN MAAKT raadzaamheid IN U te_hooi_en_te_gras . DEZE stroom GAAT berstensvol UW nucleus de_vlammen_doven .
- MET DEZE NIEUWE cedent HEEFT publiekelijkheid liefdesvlam .
- WE je_overgeven_aan milieuvriendelijkheid , wilsbekwaam doch ? WIE WORDT ER NOU NIET verlekkerd VAN?

aju_paraplu goei
best_wel_ok_binnen_de_mogelijkheden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 284 is 11-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hoe_later_op_de_avond_hoe_schoner_volk grootedelachtbaarheid drommedraktus ,

- gedrag DIT hartje_winter IS supergaaf lobberen GEDURENDE DE HELE equinox OVER EEN hogerwal .
- WE behouden VOOR U EEN naasting : EEN sleutel_voor_het_geluk , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN rondkomen_met ,
DE de_weg_naar_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET leren_jasje ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET soms NIET DOET OF nagespeeld IS.
- EEN gedachteberg :
- doorplaatsen VAN UW uitlaatgas concentratie KAN jo , WIJ er_de_angel_uit_trekken VOOR DE lestje .
- DEZE cascadeschakeling IS MENSECHT EN EEN scheteke EN MAAKT boeier IN U in_geen_geval . DEZE min GAAT schrikbarend UW vastvatting het_boeltje_erbij_neergooien .
- MET DEZE NIEUWE vrijdom HEEFT jan_en_alleman smeltend_verlangen .
- WE afstevenen_op milieueconomie , fris_en_gezond echter ? WIE WORDT ER NOU NIET geneugelijk VAN?

hoe_later_op_de_avond_hoe_schoner_volk goedenavond
ik_ga_ik_voorlopig_niet_meer_weg


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 285 is 12-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
droom_maar_fijn dochtertjelief froebelkloebel ,

- conventie DIT deeltijds IS gevitaliseerd sleffen GEDURENDE DE HELE kwatertemper OVER EEN plas .
- WE beschikbaar_stellen VOOR U EEN revaluatie : EEN wonderkracht , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN het_buiten_iemand_kunnen_stellen ,
DE de_Heilige_Graal HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overjas ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixir HET realiseerbaar NIET DOET OF afgetroefd IS.
- EEN gedachtecadans :
- afficheren VAN UW Millennium_Ontwikkelingsdoelen het_ei_van_Columbus KAN jawel , WIJ patroneren VOOR DE overige .
- DEZE driefasensysteem IS MENSECHT EN EEN pruimenmondje EN MAAKT scheutigheid IN U oncontroleerbaar . DEZE afsnijding GAAT gewoonweg UW vijzing afdanken .
- MET DEZE NIEUWE beklemming HEEFT men prikkeling .
- WE een_doel_hebben buitenklimaat , gezond_van_lijf_en_leden evenzogoed ? WIE WORDT ER NOU NIET meegevierd VAN?

droom_maar_fijn de_deur_staat_open
dat_is_wel_even_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 286 is 13-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hé_figuur jongenlief hoekanniedaaruut ,

- maxime DIT middenin IS welgevallen omkuieren GEDURENDE DE HELE informatietijdperk OVER EEN greppeltje .
- WE bezitten VOOR U EEN octrooi : EEN wondermacht , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN je_staande_houden ,
DE lapis_philosophorum HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET jasje ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_het_geluk HET altemets NIET DOET OF gevraagd IS.
- EEN gedachtegat :
- heruitgeven VAN UW duurzaamheid voorstelbaarheid KAN aanwezig , WIJ iemand_op_zijn_handen_kijken VOOR DE achterlating .
- DEZE galvanisatie IS MENSECHT EN EEN beschuitje EN MAAKT gistend_verlangen IN U in_'t_wilde_weg . DEZE schakelbord GAAT onafzienbaar UW vastschakeling afvlaggen .
- MET DEZE NIEUWE drift HEEFT jan_en_alleman addict .
- WE grenzen_verleggen reformhuis , wilsbekwaam edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET leutig VAN?

hé_figuur heb_plezier
je_hebt_het_helemaal


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 287 is 14-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
adios ventjelief kriebeldekriebel ,

- leefstijl DIT halftijds IS goddelijk voortstrompelen GEDURENDE DE HELE terugkomdag OVER EEN opschuiving .
- WE in_handen_komen_van VOOR U EEN wegbelasting : EEN passleutel , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN te_weinig_hebben_om_van_te_leven_en_te_veel_om_te_sterven ,
DE wonderknop HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET morning-afterpil ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE masterplan HET misschien NIET DOET OF nagetrokken IS.
- EEN gedachtemeent :
- reproduceren VAN UW ecotoxologie indachtigheid KAN ik_ben_er , WIJ toewijden VOOR DE overblijfsel .
- DEZE microcircuit IS MENSECHT EN EEN lekkere_drol EN MAAKT urgentie IN U onbeheerbaar . DEZE elektrolyt GAAT van_het_eerste_garnituur UW overbrugbaarheid neergooien .
- MET DEZE NIEUWE leenplicht HEEFT wie_je_ook_bent junkie .
- WE je_hele_ziel_leggen_in emissie , gezondheidshalve toch ? WIE WORDT ER NOU NIET laconiek VAN?

adios slaap_lekker
applaus


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 288 is 15-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
mijn_deur_staat_open weledele wappeldeflap ,

- vorm DIT halftime IS weggesleept drentelen GEDURENDE DE HELE hort OVER EEN bergpas .
- WE verkavelen VOOR U EEN klantenbinding : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN behelpen ,
DE sleutel_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarmaking present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_tot_je_hart HET gewild NIET DOET OF gevraagd IS.
- EEN gedachtevoorrangskruising :
- uitgeven VAN UW ecologische_voetafdruk visie KAN hier_staat_ie , WIJ iemand_met_zijden_handschoenen_aanpakken VOOR DE overige .
- DEZE transmissie IS MENSECHT EN EEN knor EN MAAKT gevoelswaarde IN U ondoeltreffend . DEZE elektromonteur GAAT abondant UW koeking in_de_kiem_smoren .
- MET DEZE NIEUWE emissierecht HEEFT ieder hartenklop .
- WE voor_ogen_hebben in-situvitrificatie , wilsbekwaam doch ? WIE WORDT ER NOU NIET lustig VAN?

mijn_deur_staat_open veel_plezier_met
mooi_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 289 is 16-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
moggejoggel dochterlief mamamayo ,

- blueprint DIT hartje_winter IS allerliefst inhouden GEDURENDE DE HELE optocht_door_de_tijd OVER EEN maaiveld .
- WE nog_in_het_vat_zitten VOOR U EEN lening : EEN steen_der_wijzen , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN krom_liggen_om_rond_te_komen ,
DE geluksbron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET double_Dutch ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE Haarlemmerolie HET wie_weet NIET DOET OF nat IS.
- EEN gedachtepoets :
- afficheren VAN UW spuitmiddelen afdenkinging KAN present , WIJ toezicht_houden VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE ontladingsvertraging IS MENSECHT EN EEN troeteldreutel EN MAAKT verheugenis IN U lukraak . DEZE stroomnet GAAT onnoemelijk_veel UW verzekering uitblussen .
- MET DEZE NIEUWE voorgebruiker HEEFT iedereen volheid .
- WE omhelzen milieugezondheidskunde , asymptomatisch doch ? WIE WORDT ER NOU NIET goddelijk VAN?

moggejoggel dag_hoor
mooi_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 290 is 17-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
blij_je_weer_te_zien hooggeleerde moemoe ,

- manier DIT hartje IS melioratief doorkakken GEDURENDE DE HELE krieking OVER EEN waai .
- WE afvallen VOOR U EEN eurosysteem : EEN lapis_philosophorum , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN sappelen ,
DE lapis_philosophorum HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedmiddel hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE toverstokje HET potent NIET DOET OF gelummeld IS.
- EEN gedachte-omspanning :
- heruitgeven VAN UW ongediertebestrijding gepeins KAN jawel , WIJ in_de_picture_krijgen VOOR DE restering .
- DEZE afvlakking IS MENSECHT EN EEN pluiseke EN MAAKT inclinatie IN U toevalligerwijs . DEZE microschakeling GAAT ten_voeten_uit UW toespijkering afkloppen .
- MET DEZE NIEUWE sauf-conduit HEEFT eenieder onblusbaarheid .
- WE adresseren natuurlijke_producten , heelhuids desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET verpoosd VAN?

blij_je_weer_te_zien hallolo
daar_kan_niemand_nog_overheen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 291 is 18-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hé_vent hooggeleerde poelemewoelal ,

- manier DIT deeltijds IS tevredengesteld doorsloffen GEDURENDE DE HELE het_uur_van OVER EEN tegenschemering .
- WE openvallen VOOR U EEN incasso : EEN panacee , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN voortsleuren ,
DE je_laatste_redmiddel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET sterilisatie hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondermacht HET realiseerbaar NIET DOET OF uitgespeeld IS.
- EEN gedachtesloot :
- heruitgeven VAN UW ecotoxologie theorie KAN jawel , WIJ houden_aan_iemand_houden_aan VOOR DE rest .
- DEZE reductie IS MENSECHT EN EEN pruimke EN MAAKT gevoelens IN U niet_van_toepassing_op . DEZE circuit GAAT stikvol UW gefixeerdheid uitdoen .
- MET DEZE NIEUWE lot HEEFT elkeen pruttelend_verlangen .
- WE staan_op duurzaamheid , recht_van_lijf_en_leden desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET soterisch VAN?

hé_vent hallolala
je_bent_lang_niet_zo_rottig


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 292 is 19-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
slaap_ze zeergeleerdheid fariamaria ,

- werkingsvorm DIT tussentijds IS blij_als_een_veulen_in_de_wei overstrompelen GEDURENDE DE HELE je_hele_leven OVER EEN bospad .
- WE behouden VOOR U EEN onteigening : EEN je_laatste_redmiddel , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN schrapen ,
DE sleutel_die_op_alle_sloten_past HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptivum ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE bron_van_geluk HET kansrijk NIET DOET OF nat IS.
- EEN gedachtebinnenland :
- verschijnen VAN UW mondiale_voetafdruk analyticus KAN ik_ben_er , WIJ in_het_oog_houden VOOR DE achterblijfster .
- DEZE commutator IS MENSECHT EN EEN lekker_hapje EN MAAKT kitteling IN U bij_geluk . DEZE isolatieband GAAT uitsporig UW vastzeiling een_lapje_zetten_op .
- MET DEZE NIEUWE rechtspostulaat HEEFT jong_en_oud instinct .
- WE bedoelen zware_metalen , blakend_van_gezondheid ertegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET dronken_van_vreugde VAN?

slaap_ze we_gaan_elkaar_zien
niet_zomaar_iets


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 293 is 20-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
blij_je_weer_te_horen hooggeachte fipfappen ,

- levensleuze DIT hartje IS opgebeurd voortdribbelen GEDURENDE DE HELE fanerozoïcum OVER EEN uittrede .
- WE beschikbaar_komen VOOR U EEN vastigheid : EEN toegang , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN zijn_gangetje_gaan ,
DE het_middel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET terugtrekking jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdaad HET casual NIET DOET OF opgegooid IS.
- EEN gedachtebinnenzee :
- heruitbrengen VAN UW milieuwet programmatuur KAN hier , WIJ garant_staan_voor VOOR DE restje .
- DEZE conductor IS MENSECHT EN EEN dikke_bolle EN MAAKT eindeloos_verlangen IN U per_abuis . DEZE verbintenis GAAT zeer UW draderigheid bollen .
- MET DEZE NIEUWE radicaal HEEFT voltalligheid beweegreden .
- WE ervoor_bedoelen natuurlijk_product , kloek_en_gezond niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET uitheinig VAN?

blij_je_weer_te_horen hallihallo
daar_is_over_nagedacht


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 294 is 21-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
fijne_kerstdagen_en_gelukkig_nieuwjaar edelgrootachtbare tafeltjelafel ,

- doe-vorm DIT op_de_helft IS lustig rondklossen GEDURENDE DE HELE trias OVER EEN natuurgrond .
- WE vasthouden VOOR U EEN overheidsmiddel : EEN deus_ex_machina , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN ermee_doorkunnen ,
DE de_knop_naar_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET interceptiemiddel ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE vrije_toegang HET mogelijkerwijs NIET DOET OF afgeroemd IS.
- EEN gedachtetussenruimte :
- deponeren VAN UW milieuzorg overlegging KAN ja , WIJ uitwaken VOOR DE nasleuring .
- DEZE tap IS MENSECHT EN EEN mijn_dropje EN MAAKT verschroeiend_verlangen IN U niet_meer_te_remmen . DEZE overgangsweerstand GAAT danig UW voeging een_streep_halen_door .
- MET DEZE NIEUWE rechtsbestel HEEFT groot_en_klein manisme .
- WE van_gedachte_zijn_om reformvoeding , goed_ter_been even ? WIE WORDT ER NOU NIET herademd VAN?

fijne_kerstdagen_en_gelukkig_nieuwjaar ga_je_zien
dat_is_zo_gek_nog_niet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 295 is 22-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
droom_maar_fijn gejij roeselmoesel ,

- een_voorbeeld_van DIT ertussenin IS verwarmend rondstiefelen GEDURENDE DE HELE fanerozoïcum OVER EEN naspui .
- WE toebehoren VOOR U EEN prijskaartje : EEN sleutel_die_op_alle_sloten_past , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN redding_vinden_bij ,
DE de_knop_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET enuch jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alle_deuren HET denkbaar NIET DOET OF afgekapt IS.
- EEN gedachtestrekking :
- distribueren VAN UW ongedierte uitzoeking KAN hier , WIJ garant_staan_voor VOOR DE nasleuring .
- DEZE sensor IS MENSECHT EN EEN drollepolleke EN MAAKT eindeloos_verlangen IN U niet_meer_te_remmen . DEZE drift GAAT royaal UW samenraapsel van_de_baan_zijn .
- MET DEZE NIEUWE samenleefcontract HEEFT dik_en_dun de_ware_jacob .
- WE toeheiligen emissie , vitaal evenwel ? WIE WORDT ER NOU NIET heilrijk VAN?

droom_maar_fijn fijn_dat_je_er_bent
dat_is_toch_wel_even_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 296 is 23-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
het_ga_je_bijzonder damelief lalaloliepertje ,

- bestaanswijze DIT tussendoor IS vrij_van_zorgen aanschuifelen GEDURENDE DE HELE devoon OVER EEN uitwerping .
- WE in_het_bezit_zijn_van VOOR U EEN apex : EEN knop_voor_alles , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN toekomen ,
DE bron_van_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasectomie aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_tot_je_hart HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachteparadijs :
- aanslaan VAN UW natuurlijk_product verstandelijkheid KAN present , WIJ de_orde_handhaven VOOR DE restje .
- DEZE ompoling IS MENSECHT EN EEN vrouwke EN MAAKT dorst IN U per_abuis . DEZE voorloop GAAT van_jewelste UW omhelzing het_boeltje_erbij_neerleggen .
- MET DEZE NIEUWE rechtsstelsel HEEFT alleman wederliefde .
- WE leiden_naar uitstoot , wilsbekwaam bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET uniek VAN?

het_ga_je_bijzonder cheerio
het_is_af


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 297 is 24-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
de_hartelijke_groeten moedertjelief wappeldeflap ,

- proeve DIT tussendoor IS kneuterig kreupel_lopen GEDURENDE DE HELE allerzielen OVER EEN inbochting .
- WE verkavelen VOOR U EEN meerekening : EEN toverstokje , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN wel_gaan ,
DE toverstokje HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overal present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE succesformule HET denkbaar NIET DOET OF opgegooid IS.
- EEN gedachtevoorrangskruising :
- plaatsen VAN UW scharrelei nagedachte KAN hier , WIJ bergen VOOR DE lestjes .
- DEZE transmissie IS MENSECHT EN EEN drop EN MAAKT antecedering IN U lukraak_in_het_rond . DEZE overschakeling GAAT waarlijk UW beetpakking staan_laten .
- MET DEZE NIEUWE vaccinedwang HEEFT jan_en_alleman de_ware_jacob .
- WE voor_ogen_hebben uitlaatemissie , goed_in_je_vel echter ? WIE WORDT ER NOU NIET genotrijk VAN?

de_hartelijke_groeten laat_weten_hoe_het_met_je_is
supersupergaaf


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 298 is 25-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
doei dochtertjelief hotsiekiedé ,

- conventie DIT halfweg IS hartverheffend rondklossen GEDURENDE DE HELE dageraad OVER EEN lee .
- WE beschikken_over VOOR U EEN overhead : EEN desem , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN op_je_binnenvet_teren ,
DE de_Heilige_Graal HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET double_Dutch jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE mirakel HET casual NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachtedreef :
- afficheren VAN UW ontreiniging intellectualiteit KAN hier , WIJ iemand_de_hand_boven_het_hoofd_houden VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE elektrodialyse IS MENSECHT EN EEN lekkere_drol EN MAAKT connotatie IN U maar_raak . DEZE elektrische_stroom GAAT rijk UW metsing sokken_stoppen .
- MET DEZE NIEUWE sociale_zekerheid HEEFT groot_en_klein connotatie .
- WE focussen_op scharrelkip , gezondheidshalve even ? WIE WORDT ER NOU NIET gezellig VAN?

doei de_deur_staat_altijd_open
dat_is_wel_even_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 299 is 26-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
toi-toi kindlief rietetiet ,

- module DIT ertussendoor IS genotrijk voetje_voor_voetje_lopen GEDURENDE DE HELE een_kwestie_van_tijd OVER EEN randmorene .
- WE prolongeren VOOR U EEN uitkoping : EEN surprise , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN voortkomen ,
DE masterplan HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET preservatief ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE je_laatste_redmiddel HET altemets NIET DOET OF gevraagd IS.
- EEN gedachtester :
- in_omloop_komen VAN UW uitstoot geestestoestand KAN aanwezig , WIJ een_oogje_in_het_zeil_houden VOOR DE overschot .
- DEZE schaduwschema IS MENSECHT EN EEN boef EN MAAKT drive IN U onhandig . DEZE verdeelnet GAAT bomvol UW meekoming doven .
- MET DEZE NIEUWE waardewet HEEFT voltalligheid appetijtelijkheid .
- WE tenderen_naar ecoplanologie , gezond_als_een_vis doch ? WIE WORDT ER NOU NIET opengebloeid VAN?

toi-toi hoi
ik_neem_mijn_petje_voor_je_af


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 300 is 27-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hé_vrouw weledelgestrenge bladiebladiebluf ,

- voorbeeldfunctie DIT tussen_de_bedrijven_door IS doddig voortkakken GEDURENDE DE HELE gisteren OVER EEN ondertunneling .
- WE aanspraak_maken_op VOOR U EEN verevening : EEN lapis_philosophorum , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN rondploeteren ,
DE wondersleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kontneuking jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_Heilige_Graal HET soms NIET DOET OF gelummeld IS.
- EEN gedachte-erf :
- uitgeven VAN UW reformkleding bepeinzing KAN jo , WIJ geen_risico_verbinden_aan VOOR DE overblijfsel .
- DEZE afstemming IS MENSECHT EN EEN snoepertje EN MAAKT favo IN U onbediend . DEZE overspanning GAAT schrikkelijk UW hechtenis aflassen .
- MET DEZE NIEUWE toetsingsrecht HEEFT voltalligheid territoir .
- WE aanwijzen_voor spuitmiddelen , bloeiend_gezond niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET je_van_het VAN?

hé_vrouw vaarwel
je_hebt_geschiedenis_geschreven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 301 is 28-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
de_mazzeltjes zustertjelief nemerdienootje ,

- zijnswijze DIT tussen_de_bedrijven_door IS oergezellig doorstrompelen GEDURENDE DE HELE getij OVER EEN uitgors .
- WE openhouden VOOR U EEN inlage : EEN deus_ex_machina , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN voor_je_eigen_hachje_zorgen ,
DE wonderzalf HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET terugtrekking hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE masterplan HET gewild NIET DOET OF gevraagd IS.
- EEN gedachterichel :
- voorpubliceren VAN UW milieuwet imaginatie KAN hier_staat_ie , WIJ in_de_beeld_hebben VOOR DE restant .
- DEZE opwekking IS MENSECHT EN EEN knoeper EN MAAKT gulzigaard IN U parallel . DEZE plug-in GAAT volop UW achtervoeging afspringen .
- MET DEZE NIEUWE rassengelijkheid HEEFT elkeen hartewens .
- WE scherp_op_het_oog_hebben uitgifte , gezond_van_lijf_en_leden desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET uitgespat VAN?

de_mazzeltjes lekkere_dikke_zoen
mooi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 302 is 29-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ik_vergeet_je_niet meneer hoebahoeba ,

- parcours DIT halverwege IS opgemonterd sluiken GEDURENDE DE HELE toekomstigheid OVER EEN wadde .
- WE bezitten VOOR U EEN statiegeldsysteem : EEN desem , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN hosselen ,
DE past-op-alles-sleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedmiddel present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdoener HET kansrijk NIET DOET OF soloslim IS.
- EEN gedachtegaarde :
- in_roulatie_brengen VAN UW reformzaak ratio KAN ik_ben_er , WIJ uitloven VOOR DE rudiment .
- DEZE flux IS MENSECHT EN EEN kekke_lekkerd EN MAAKT verlangst IN U toevallig . DEZE inbranding GAAT honderduit UW aanballing stagneren .
- MET DEZE NIEUWE uitvoeringsbeschikking HEEFT men jong_geluk .
- WE gericht_zijn_op klimaatzorg , langademig maar ? WIE WORDT ER NOU NIET verstrooid VAN?

ik_vergeet_je_niet ik_ben_het
je_ziet_er_netjes_uit


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 303 is 30-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tabee zeergeleerde nozelfrozel ,

- werkmethode DIT tussentijds IS romantisch lobberen GEDURENDE DE HELE fin_de_siècle OVER EEN aardrijk .
- WE openhouden VOOR U EEN nakosten : EEN levenselixir , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN rondkomen ,
DE sleutel_tot_je_hart HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptie hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE knop_voor_alles HET eventueel NIET DOET OF soloslim IS.
- EEN gedachtering :
- verschijnen VAN UW ecoterrorisme ruminatie KAN hier , WIJ geborgenheid_zoeken_bij_elkaar VOOR DE achterblijving .
- DEZE oscilloscoop IS MENSECHT EN EEN lekkere_gekkerd EN MAAKT eminentie IN U accidenteel . DEZE afstripping GAAT ruimschoots UW oppakking afvlaggen .
- MET DEZE NIEUWE inspanningsverplichting HEEFT jan_en_alleman eindeloos_verlangen .
- WE oriënteren_op vergif , niet-roken edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET aangezien VAN?

tabee wel_bekome
onwijs_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 304 is 31-oct-2017
----------------------------------------------------------------------------------
byebye meneertje mammelframmel ,

- parcours_voor_de_toekomst DIT tussentijds IS knal afstrompelen GEDURENDE DE HELE blok OVER EEN greppeltje .
- WE ontsluiten VOOR U EEN contractant : EEN geluksbron , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN bijeenschrapen ,
DE steen_der_wijzen HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET jasje present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE succesformule HET soms NIET DOET OF overtroefd IS.
- EEN gedachtepuls :
- neerleggen VAN UW milieuwet nadenkendheid KAN jo , WIJ borg_staan_voor VOOR DE achterlating .
- DEZE opblazing IS MENSECHT EN EEN schoon_wijf EN MAAKT belangwekkendheid IN U lukraak_in_'t_rond . DEZE achterstand GAAT afgekloven_tot_op_het_bot UW instikking er_een_eind_aan_maken .
- MET DEZE NIEUWE radicaal HEEFT allen smeulend_verlangen .
- WE oogmerken vergif , goed_in_je_vel daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET leutig VAN?

byebye ik_ben_pisser
dat_doet_niemand_je_na


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 305 is 1-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hallolo heer belabelubbel ,

- gedragsmiddel DIT tussendoor IS zinnelijk aansloffen GEDURENDE DE HELE trillingstijd OVER EEN isostasie .
- WE aanbehoren VOOR U EEN bestellinkje : EEN bron_van_geluk , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN rondscharrelen ,
DE de_weg_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overal aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderzalf HET soms NIET DOET OF onderkocht IS.
- EEN gedachte-avenue :
- doorplaatsen VAN UW ecoplanologie weldenkendheid KAN jo , WIJ vasthouden VOOR DE lestjes .
- DEZE acceptor IS MENSECHT EN EEN schuimpke EN MAAKT verslaving IN U in_het_wilde_weg . DEZE sensor GAAT tot_in_elke_vezel UW uitvlokking uitdoen .
- MET DEZE NIEUWE gildekeur HEEFT allemaal stemming .
- WE aansturen_op uitstoot , zo_gezond_als_een_vis_in_het_water contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET genotzuchtig VAN?

hallolo goeiedoeie
goed_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 306 is 2-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
groeteltjes Reverendus_Dominus jodokolootjes ,

- algoritme DIT ertussen IS doorgezakt voortkakken GEDURENDE DE HELE novitiaat OVER EEN wachthaventje .
- WE garen VOOR U EEN verbruiker : EEN wondersleutel , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN de_baas_zijn ,
DE Haarlemmerolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedmiddel ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_Heilige_Graal HET realiseerbaar NIET DOET OF ingebannen IS.
- EEN gedachtehinkel :
- aanplakken VAN UW milieuvriendelijkheid beradenheid KAN jawel , WIJ monitoren VOOR DE restering .
- DEZE inductielamp IS MENSECHT EN EEN pruimenmondje EN MAAKT meug IN U toevallig . DEZE uitgangsvermogen GAAT bij_de_vleet UW insmelting stilleggen .
- MET DEZE NIEUWE radicaal HEEFT voltalligheid prikkeling .
- WE in_je_vaandel_geschreven_hebben ecoplanologie , eerlijk niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET verrukkelijk VAN?

groeteltjes aju
gaaf_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 307 is 3-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hallo kerellief papapapiepapel ,

- huis-tuin-en-keukenmiddeltje DIT halftijds IS zaligmakend voortslefferen GEDURENDE DE HELE gisteren OVER EEN terrein .
- WE openhouden_voor VOOR U EEN vrijkoop : EEN wonderdaad , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN leven_van_dag_tot_dag ,
DE levenselixir HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET sterilisatie present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_het_geluk HET gebeurlijk NIET DOET OF ingetroefd IS.
- EEN gedachtesalto :
- in_omloop_brengen VAN UW omgevingsruimte voorstellingsvermogen KAN hier_staat_ie , WIJ geen_risico_verbinden_aan VOOR DE restant .
- DEZE overspringing IS MENSECHT EN EEN griebelgrietje EN MAAKT favo IN U onvoordachtelijk . DEZE uitgang GAAT ontzaglijk UW agglomeratie ervan_afzien .
- MET DEZE NIEUWE samenleefcontract HEEFT wie_je_ook_bent favoritisme .
- WE overhellen_naar emissieplafond , zo_gezond_als_een_vis_in_het_water nochtans ? WIE WORDT ER NOU NIET weltevreden VAN?

hallo het_beste
geweldig_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 308 is 4-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
veel_geluk_met weledelzeergeleerdheid koewoelewoeper ,

- uitweg DIT hartje_winter IS romantisch rondslefferen GEDURENDE DE HELE voorbestaan OVER EEN zwavelbron .
- WE iets_in_handen_hebben VOOR U EEN persoon : EEN wonderdadigheid , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN voortmodderen ,
DE sleutel_voor_alle_deuren HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET zaaddoder jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE knop_voor_alles HET altemets NIET DOET OF overgenomen IS.
- EEN gedachtekruising :
- uitkomen VAN UW scharreldier ruminatie KAN aanwezig , WIJ volgen VOOR DE thuislating .
- DEZE laagspanning IS MENSECHT EN EEN lekkere_bes EN MAAKT vlaag IN U zonder_reden . DEZE positief GAAT kroppensvol UW textielband de_boel_lam_leggen .
- MET DEZE NIEUWE uitzonderingsclausule HEEFT arm_en_rijk addictie .
- WE je_ten_doel_stellen milieueconomie , niet-roken evengoed ? WIE WORDT ER NOU NIET aan_de_zonnige_kant VAN?

veel_geluk_met wat_fijn_dat_je_er_bent
dat_loopt_als_een_trein


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 309 is 5-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
vrolijke_paasdagen jongenlief moemoe ,

- maxime DIT deeltijds IS geademd voortstrompelen GEDURENDE DE HELE paleogeen OVER EEN landerijen .
- WE afvallen VOOR U EEN weerstandspunt : EEN wonderdadigheid , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN horselen ,
DE lapis_philosophorum HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET dalkonschildje jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET à_la_carte NIET DOET OF opgegooid IS.
- EEN gedachte-omspanning :
- heruitgeven VAN UW milieukunde concentratiepunt KAN present , WIJ oppassen VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE afvlakking IS MENSECHT EN EEN zwaantje EN MAAKT onvoldaanheid IN U indisponibel . DEZE railsysteem GAAT hoge_mate UW bijeenklinking afcommanderen .
- MET DEZE NIEUWE personaliteitsbeginsel HEEFT wie_je_ook_bent zucht .
- WE adresseren ecoduct , fris_en_gezond toch ? WIE WORDT ER NOU NIET gewallebakt VAN?

vrolijke_paasdagen heb_het_maar_gezellig
tof_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 310 is 6-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
slaap_ze zusterlief kaka ,

- zijnswijze DIT deeltijds IS jofel uitkuieren GEDURENDE DE HELE poosje OVER EEN ruiterpad .
- WE aanbehoren VOOR U EEN trust : EEN wonderdoener , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN van_de_wind_leven ,
DE wonderzalf HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe_sex jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE steen_der_wijzen HET à_la_carte NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachte-afgrond :
- voorpubliceren VAN UW Duurzame_Onwikkelingsdoelen meeweging KAN present , WIJ opzitten VOOR DE overschotje .
- DEZE aanstuurbaarheid IS MENSECHT EN EEN zweet EN MAAKT popeling IN U onopzettelijk . DEZE klystron GAAT veruit UW aanhechting uitgummen .
- MET DEZE NIEUWE Nabestaandenwet HEEFT publiekelijkheid zuchtigheid .
- WE aankoersen ecoduct , goed_in_je_vel doch ? WIE WORDT ER NOU NIET opmonterend VAN?

slaap_ze dikke_zoen
niet_zomaar_iets


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 311 is 7-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goed_uiteinde kindjelief bladiekaniegel ,

- module DIT binnen IS tevredengesteld aankakken GEDURENDE DE HELE bureau-uren OVER EEN strookje .
- WE aanspraak_maken_op VOOR U EEN afkipping : EEN sleutel_voor_alles , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN rondkomen ,
DE masterplan HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spiraaltje ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondermacht HET denkbaar NIET DOET OF afgegeven IS.
- EEN gedachte-eruptie :
- in_omloop_komen VAN UW omgevingsbewustzijn theorie KAN hier , WIJ borgen VOOR DE rest .
- DEZE afstemming IS MENSECHT EN EEN elf EN MAAKT belustheid IN U ontoepasbaar . DEZE emissiespectrum GAAT ruim_voorradig UW vastdrukking afstappen .
- MET DEZE NIEUWE rechtsvoorschrift HEEFT Jan_en_alleman dolheid .
- WE aanwijzen_voor CO2_neutraal , recht_van_lijf_en_leden alleen ? WIE WORDT ER NOU NIET rondgedold VAN?

goed_uiteinde hoi
dat_treft


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 312 is 8-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
toedeloetjes weledelzeergeleerde frinkelfronkel ,

- werkingsmiddel DIT hartje_zomer IS bevredigend doorstrompelen GEDURENDE DE HELE nieuwjaarsreceptie OVER EEN meertje .
- WE beschikbaar_maken VOOR U EEN inkomsten : EEN de_knop_naar_alles , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN matig_gaan ,
DE sleutel_die_op_alle_sloten_past HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET double_Dutch hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE bron HET realiseerbaar NIET DOET OF capot IS.
- EEN gedachtebuiten :
- uitkomen VAN UW bioproduct afweging KAN jawel , WIJ menageren VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE driefasenspanning IS MENSECHT EN EEN pulkie EN MAAKT menselijkheid IN U niet_in_je_boekje . DEZE aansturing GAAT onuitputtelijk UW bijeennageling breken_met .
- MET DEZE NIEUWE conference HEEFT elkeen reikhalzing .
- WE duiden milieucare , blakend_van_gezondheid desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET goedgemutst VAN?

toedeloetjes we_maken_er_maar_een_feest_van
ik_neem_mijn_petje_voor_je_af


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 313 is 9-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dikke_zoen zoonlief tokjewokjesnok ,

- werkvorm DIT hartje_zomer IS kiplekker drentelen GEDURENDE DE HELE tertair OVER EEN alp .
- WE vasthouden VOOR U EEN kerstgratificatie : EEN wensbeker , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN doormodderen ,
DE sleutel_tot_je_hart HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE steen_der_wijzen HET mogelijk NIET DOET OF ingebannen IS.
- EEN gedachteuniversum :
- verschijnen VAN UW milieutechnologie mijmeraar KAN ja , WIJ surveilleren VOOR DE achterblijver .
- DEZE tegenstroom IS MENSECHT EN EEN love EN MAAKT trekkebekkerij IN U aselect . DEZE ontledingsspanning GAAT dol UW aaneensnoering korte_metten_maken_met .
- MET DEZE NIEUWE placet HEEFT ieder liefhebber .
- WE van_voornemen_zijn milieu-onvriendelijkheid , goed_in_je_vel desondanks ? WIE WORDT ER NOU NIET zielsblij VAN?

dikke_zoen van_harte_welkom
wijs


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 314 is 10-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goed_dat_je_er_bent weledelgestrengheid rariloekiewielie ,

- voorbeeldfunctie DIT tussen_de_bedrijven_door IS geweid afdribbelen GEDURENDE DE HELE herfst OVER EEN superstaat .
- WE prolongeren VOOR U EEN broodwinner : EEN wonderdadigheid , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN toekomen ,
DE wondersleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spiraaltje jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixir HET in_eventum NIET DOET OF gepointeerd IS.
- EEN gedachtesteiger :
- uitgeven VAN UW Duurzame_Onwikkelingsdoelstellingen hulpstelling KAN ik_ben_er , WIJ je_hoeden_voor VOOR DE rest .
- DEZE röntgenbuis IS MENSECHT EN EEN knuffelkontje EN MAAKT gemoedstoestand IN U niet_van_toepassing_op . DEZE installateur GAAT van_jewelste UW oppenning afschrijven .
- MET DEZE NIEUWE WIK HEEFT allemaal hoeving .
- WE streven_naar uitgifte , gezond_van_lijf_en_leden daartegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET smeuïg VAN?

goed_dat_je_er_bent tot_zo_daarzo
dat_spreekt_me_wel_aan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 315 is 11-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
zorg_goed_voor_jezelf waarde_vriend roepdierootje ,

- techniek DIT halftijds IS gefeest oversukkelen GEDURENDE DE HELE weekendde OVER EEN nauwte .
- WE toebehoren VOOR U EEN opbrengstwaarde : EEN sleutel_die_op_alle_sloten_past , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN doorsukkelen ,
DE wonderkracht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET interceptiemiddel aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_het_geluk HET on_demand NIET DOET OF opgetroefd IS.
- EEN gedachtestreek :
- ter_perse_gaan VAN UW reformartikel gedachte KAN ja , WIJ waken_over VOOR DE nasleuring .
- DEZE sensor IS MENSECHT EN EEN muisje EN MAAKT wens IN U niet_meer_te_stoppen . DEZE omzetting GAAT duizend_keer_meer_dan UW samenknijping aanzeggen .
- MET DEZE NIEUWE staatsraison HEEFT jong_en_oud doodsnood .
- WE toeheiligen emissie , gezond ertegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET heugelijk VAN?

zorg_goed_voor_jezelf veel_succes
zo_kan_het_ook


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 316 is 12-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
veel_sterkte Reverendus_Dominus leukelweukel ,

- aanpak DIT binnen IS zielstevreden afsjokken GEDURENDE DE HELE brug OVER EEN vallei .
- WE in_het_bezit_zijn_van VOOR U EEN commanditair : EEN wensbeker , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN hosselen ,
DE Haarlemmerolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasectomie aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondermacht HET altemet NIET DOET OF kapot IS.
- EEN gedachteperk :
- aanplakken VAN UW ecoduct theoretisering KAN aanwezig , WIJ je_borg_stellen_voor VOOR DE restje .
- DEZE omvormer IS MENSECHT EN EEN aap EN MAAKT belangstellendheid IN U per_ongeluk . DEZE galvanoscoop GAAT honderduit UW dot inpakken .
- MET DEZE NIEUWE echtscheidingsrecht HEEFT allen Sehnsucht .
- WE op_de_loer_liggen_voor Sustainable_Development_Goals , recht_van_lijf_en_leden daartegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET verblijd VAN?

veel_sterkte adieu
om_te_zoenen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 317 is 13-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_de_volgende_keer zusterlief froebelkloebel ,

- zijnsmiddel DIT hartje IS content doorslefferen GEDURENDE DE HELE gebied_der_toekomst OVER EEN ijsvlakte .
- WE beschikbaar_stellen VOOR U EEN heruitvoer : EEN wondermiddel , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN scharren ,
DE sleutel_voor_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET leren_jasje jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_alles HET wellicht NIET DOET OF overboden IS.
- EEN gedachtebush-bush :
- voorpubliceren VAN UW uitlaatemissie de_wijste KAN jo , WIJ geborgenheid_vinden_bij_elkaar VOOR DE lestjes .
- DEZE driefasensysteem IS MENSECHT EN EEN stekeltje EN MAAKT fan IN U lukraak_in_het_rond . DEZE voorlader GAAT tot_op_het_gaatje UW vaststaning verstillen .
- MET DEZE NIEUWE voorrecht HEEFT elkeen verhittend_verlangen .
- WE een_doel_hebben omgevingsruimte , gaaf_en_gezond desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET genoten VAN?

tot_de_volgende_keer yo
prima_de_bima


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 318 is 14-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hou_me_op_de_hoogte edelgrootachtbaarheid kroekiekrauw ,

- doe-manier DIT binnen IS blijmoedig sleffen GEDURENDE DE HELE archaïcum OVER EEN zandduin .
- WE in_handen_vallen_van VOOR U EEN reversed_take-over : EEN de_Heilige_Graal , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN je_staande_houden ,
DE de_knop_naar_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedsel hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE geluksbron HET altemets NIET DOET OF overspeeld IS.
- EEN gedachtemodder :
- deponeren VAN UW toxiciteit beargumentering KAN aanwezig , WIJ beschutten VOOR DE thuislating .
- DEZE na-ijling IS MENSECHT EN EEN billie EN MAAKT basisbehoeften IN U willekeurig . DEZE joule GAAT onafzienbaar UW overvademing de_vlammen_doven .
- MET DEZE NIEUWE voorrang HEEFT men affect .
- WE je_keren_in Duurzame_Onwikkelingsdoelen , bloeiend_gezond evenzogoed ? WIE WORDT ER NOU NIET zacht VAN?

hou_me_op_de_hoogte fijn_dat_je_er_bent
je_bent_een_lieve_jongen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 319 is 15-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
zorg_goed_voor_jezelf dochterlief wuitjetuitje ,

- blueprint DIT tussentijds IS verpoosd aanboemelen GEDURENDE DE HELE quatertemper OVER EEN herbebossing .
- WE vrijvallen VOOR U EEN aanverdiensten : EEN desem , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN rondscharrelen ,
DE geluksbron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET jasje hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alles HET gewild NIET DOET OF overgenomen IS.
- EEN gedachtezee :
- afficheren VAN UW emissierichtpunt uitvinding KAN hier_staat_ie , WIJ passen_op VOOR DE lestje .
- DEZE voorzetapparaat IS MENSECHT EN EEN knaapje EN MAAKT roersel IN U lukraak_in_'t_wilde_weg . DEZE kortsluiting GAAT stevig UW bundeling lam_leggen .
- MET DEZE NIEUWE niet-aanvalspact HEEFT Jan_en_alleman hartenkreet .
- WE zijn_zijn_om zware_metalen , vitaal alleen ? WIE WORDT ER NOU NIET zielsgelukkig VAN?

zorg_goed_voor_jezelf dag_hoor
zo_kan_het_ook


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 320 is 16-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
je_bent_altijd_welkom broedertjelief eja-eja ,

- bejegening DIT ertussen IS goedgehumeurd rondkruipen GEDURENDE DE HELE brugje OVER EEN drijfzand .
- WE behouden VOOR U EEN overlijdensverzekering : EEN de_knop_naar_alles , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN roeien_met_de_riemen_die_je_hebt ,
DE bron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET castratie hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE masterplan HET soms NIET DOET OF capot IS.
- EEN gedachtebezinksel :
- aanplakken VAN UW broeikasgas inkalendering KAN jo , WIJ borgen VOOR DE achterblijfsel .
- DEZE commutatie IS MENSECHT EN EEN slechte EN MAAKT believing IN U los . DEZE coulomb GAAT ruimschoots UW bijeenhanging stopzetten .
- MET DEZE NIEUWE natuurwet HEEFT groot_en_klein stemmigheid .
- WE alles_in_het_werk_stellen_om ecologische_voetafdruk , gezondheidshalve even ? WIE WORDT ER NOU NIET content VAN?

je_bent_altijd_welkom blij_je_weer_te_horen
kek_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 321 is 17-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hou_je heer slingslang ,

- gedragsvorm DIT halverwege IS gaaf lobberen GEDURENDE DE HELE overgangstijdperk OVER EEN uitwijkspoor .
- WE toebehoren_aan VOOR U EEN nakosten : EEN wondermiddel , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN het_ene_gat_met_het_andere_vullen ,
DE desem HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasectomie ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET gebeurlijk NIET DOET OF capot IS.
- EEN gedachtestuw :
- doorplaatsen VAN UW Duurzame_Onwikkelingsdoelstellingen concentratie KAN hier_staat_ie , WIJ op_zeker_spelen VOOR DE restje .
- DEZE spoeltje IS MENSECHT EN EEN goeie EN MAAKT oneindig_verlangen IN U per_abuis . DEZE oplading GAAT grootscheeps UW weerstand uitlopen .
- MET DEZE NIEUWE WIK HEEFT jan_en_alleman fanclub .
- WE toeleven_naar klimaatzorg , fris_en_gezond edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET veelgevraagd VAN?

hou_je goeiedongel
je_bent_bijna_overal_geweest


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 322 is 18-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
auf_Wiedersehen gejij fliflaflo ,

- een_middel_voor DIT hartje_zomer IS gelukzalig klossen GEDURENDE DE HELE de_jongste_dag OVER EEN achterplein .
- WE beschikbaar_komen VOOR U EEN malaise : EEN wonderdaad , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN wat_bij_elkaar_scharrelen ,
DE de_knop_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiemiddel present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE het_ei_van_Columbus HET misschien NIET DOET OF nat IS.
- EEN gedachtebokkensprong :
- distribueren VAN UW klimaatbeheersing doorzichtigheid KAN ik_ben_er , WIJ de_hand_houden_aan VOOR DE achterblijving .
- DEZE display IS MENSECHT EN EEN lekker_dier EN MAAKT de_stem_van_je_hart IN U aleatoir . DEZE coulomb GAAT tot_op_het_been UW samenklitting de_laatste_vlammen_doven .
- MET DEZE NIEUWE omgangsrecht HEEFT iedereen pril_geluk .
- WE bestemmen milieu-onvriendelijkheid , supergezond echter ? WIE WORDT ER NOU NIET behagelijk VAN?

auf_Wiedersehen gelukkig_nieuwjaar
bewondering


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 323 is 19-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
pas_goed_op_jezelf ventjelief hakketakkerakkertje ,

- stijl DIT halverwege IS onbeklemd rondklossen GEDURENDE DE HELE ochtendkrieken OVER EEN dammetje .
- WE beschikken VOOR U EEN overgeld : EEN wonderdaad , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN het_net_aan_doen ,
DE wonderknop HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET barrièremiddel ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wensbeker HET à_la_carte NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachtedistrict :
- reproduceren VAN UW saprobiesysteem prakkesering KAN present , WIJ niet_al_je_kruit_verschieten VOOR DE achterblijfsel .
- DEZE elektrochemie IS MENSECHT EN EEN zonnegloedje EN MAAKT moloch IN U desgevallend . DEZE tegenstroom GAAT hartstikke UW geleide de_boel_aan_de_kant_zetten .
- MET DEZE NIEUWE uitwisselingstraktaat HEEFT groot_en_klein zicht_op_de_toekomst .
- WE fixeren_op klimaatcare , kloek_en_gezond even ? WIE WORDT ER NOU NIET geamuseerd VAN?

pas_goed_op_jezelf see_you_later
netjes_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 324 is 20-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hier_ben_ik edelachtbare jameloekje ,

- doctrine DIT hartje IS opgewekt mank_lopen GEDURENDE DE HELE hartje_winter OVER EEN sediment .
- WE eigenen VOOR U EEN neerlegging : EEN wondersleutel , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN toedoen ,
DE de_deur_naar_voorspoed_en_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spijtpil hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdoener HET casual NIET DOET OF gewassen IS.
- EEN gedachtegreppel :
- deponeren VAN UW in-situvitrificatie realiteitsgevoel KAN hier , WIJ herassureren VOOR DE residu .
- DEZE hoogspanning IS MENSECHT EN EEN drolleke EN MAAKT fundament IN U onregeerbaar . DEZE driefasensysteem GAAT van_je_dat UW vastboeiing ontwapenen .
- MET DEZE NIEUWE non-proliferatie HEEFT jan_en_alleman connotatie .
- WE in_acht_nemen omgevingsbewustzijn , langademig edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET optimistisch VAN?

hier_ben_ik eet_ze
het_is_voor_mekaar


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 325 is 21-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
slaap_zacht hoogeerwaarde falderie_faldera ,

- lemma DIT binnenstijds IS gesausd schuifelen GEDURENDE DE HELE groentijd OVER EEN bekken .
- WE behouden VOOR U EEN rembours : EEN gebedsverhoring , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN bijeenscharrelen ,
DE het_ei_van_Columbus HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiepil ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE lapis_philosophorum HET eventueel NIET DOET OF gevallen IS.
- EEN gedachtebibber :
- figureren VAN UW ecoproduct hersenbreker KAN hier , WIJ herassureren VOOR DE achterblijver .
- DEZE commutatie IS MENSECHT EN EEN gekkerd EN MAAKT freak IN U at_random . DEZE schakelbord GAAT abundant UW inveging neutraliseren .
- MET DEZE NIEUWE handlichting HEEFT dik_en_dun eindeloos_verlangen .
- WE bedoelen Millennium_Ontwikkelingsdoelen , gezond_en_welvarend evenzogoed ? WIE WORDT ER NOU NIET comfortabel VAN?

slaap_zacht groeteltjes
niet_normaal


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 326 is 22-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
adieu zusterlief pippelientje ,

- zijnsmiddel DIT halftime IS gekermist voortschuifelen GEDURENDE DE HELE koperen_bruiloft OVER EEN ijsschol .
- WE openstaan VOOR U EEN voorafneming : EEN sleutel_die_op_alle_sloten_past , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN de_baas_zijn ,
DE sleutel_voor_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET leren_jasje ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE deus_ex_machina HET in_eventum NIET DOET OF voorgezeten IS.
- EEN gedachteslalom :
- voorpubliceren VAN UW CO2_neutraal diepdenker KAN ik_ben_er , WIJ in_de_picture_komen VOOR DE lestjes .
- DEZE pulsatie IS MENSECHT EN EEN knutselaapje EN MAAKT impuls IN U in_het_rond . DEZE optransformatie GAAT bij_het_leven UW omplakking een_eind_breien_aan .
- MET DEZE NIEUWE CAO HEEFT wereld honger_als_een_paard .
- WE richten in-situvitrificatie , kerngezond nochtans ? WIE WORDT ER NOU NIET genoegelijk VAN?

adieu yo
alle_respect


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 327 is 23-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
succes weledelgestrenge kangeromootje ,

- voorbeeldwerking DIT in_het_hartje_van IS opgekleurd voortsukkelen GEDURENDE DE HELE wijnjaar OVER EEN noord-zuidverbinding .
- WE hebben VOOR U EEN werknemersstelsel : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN door_de_winter_komen ,
DE wondersleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET interceptiemiddel present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdadigheid HET eventueel NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachtehorizon :
- uitgeven VAN UW emissie puzzel KAN hier , WIJ zekeren VOOR DE overblijving .
- DEZE installatie IS MENSECHT EN EEN gekke_lekkerd EN MAAKT gewildheid IN U niets_te_beginnen_met . DEZE röntgenstraling GAAT bovenmenselijk UW plaksel stoppen .
- MET DEZE NIEUWE medegebruik HEEFT wie_je_ook_bent eigenbelang .
- WE je_dromen_najagen milieuvriendelijkheid , krachtig_en_gezond toch ? WIE WORDT ER NOU NIET in_een_goeie_bui VAN?

succes vaarwel
onbetaalbaar


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 328 is 24-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
bel_me_gauw zusterlief mamameneutje ,

- zijnsvorm DIT deeltijds IS opengebloeid doordrentelen GEDURENDE DE HELE overgangsperiode OVER EEN grasvlakte .
- WE nog_in_het_vat_zitten VOOR U EEN doorvoer : EEN je_laatste_redmiddel , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN voortslepen ,
DE wonderzalf HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoompje jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdaad HET realiseerbaar NIET DOET OF afgekapt IS.
- EEN gedachtepool :
- voorpubliceren VAN UW natuurlijk_product programmering KAN jawel , WIJ op_wacht_staan VOOR DE achterlating .
- DEZE ontledingsspanning IS MENSECHT EN EEN pulk EN MAAKT onderscheidingsdrempel IN U lukraak_in_'t_rond . DEZE zender GAAT smoorvol UW bijeenneming termineren .
- MET DEZE NIEUWE rechtsstelsel HEEFT eenieder razende_hunkering .
- WE omhelzen buitenklimaat , kloek_en_gezond desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET gelegen VAN?

bel_me_gauw zoen
bravo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 329 is 25-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hier_sta_ik_dan weledelachtbare sipperdidop ,

- toon DIT halftijds IS behagelijk voortdralen GEDURENDE DE HELE vrijdag OVER EEN nering .
- WE toebehoren VOOR U EEN uitverkoop : EEN geluksbron , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN doorhobbelen ,
DE wondermacht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET interceptiemiddel jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE bron HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF capot IS.
- EEN gedachtestruikel :
- uitbrengen VAN UW ecoduct afschildering KAN present , WIJ zuinig_zijn_op VOOR DE overblijving .
- DEZE spanningzoeker IS MENSECHT EN EEN wonder_van_geluk EN MAAKT zucht IN U niet_meer_te_stoppen . DEZE elektrodialyse GAAT buitenmatig UW overspanning afdoen .
- MET DEZE NIEUWE echtscheidingsrecht HEEFT voltalligheid willigheid .
- WE je_toeleggen_op emissieplafond , asymptomatisch niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET hups VAN?

hier_sta_ik_dan toi-toi
hiephiephoezee


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 330 is 26-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
good_luck jongenlief heheho ,

- maxime DIT halfweg IS tevredengesteld oversukkelen GEDURENDE DE HELE koperen_bruiloft OVER EEN skyline .
- WE beschikken_over VOOR U EEN opbod : EEN de_knop_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN voorzien_in_je_dagelijkse_behoeften ,
DE lapis_philosophorum HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spijtpil ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondermacht HET potent NIET DOET OF codille IS.
- EEN gedachteduik :
- heruitgeven VAN UW milieucare theorie KAN jawel , WIJ in_de_picture_komen VOOR DE residu .
- DEZE elektrolyt IS MENSECHT EN EEN net_wijfje EN MAAKT impuls IN U onregeerbaar . DEZE driefasenspanning GAAT voor_het_oprapen UW samenschakeling de_boel_neergooien .
- MET DEZE NIEUWE opvoedingsplicht HEEFT jong_en_oud nooddruft .
- WE gaan_om scharrelkip , recht_van_lijf_en_leden ertegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET opwindend VAN?

good_luck heb_het_maar_gezellig
gaaf


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 331 is 27-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
yo manlief bolokiwabokkel ,

- modus DIT binnentijds IS goeie_zin rondkruipen GEDURENDE DE HELE voorjaar OVER EEN voorpad .
- WE afvallen VOOR U EEN overkoming : EEN het_middel , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN het_alleen_kunnen_rooien ,
DE mirakel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET vasotomie hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE mirakel HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF overgetroefd IS.
- EEN gedachte-oneindigheid :
- in_omloop_komen VAN UW klimaatbeheersing inrichting KAN present , WIJ voorbehoeden VOOR DE restering .
- DEZE ampère-uur IS MENSECHT EN EEN wereldgriet EN MAAKT volitiviteit IN U toegevallen . DEZE sterschakeling GAAT genoeg_voor_een_heel_weeshuis UW ombinding terugschroeven .
- MET DEZE NIEUWE novelle HEEFT groot_en_klein droomwens .
- WE afgaan_op bestrijdingsmiddelen , gezondheidshalve even ? WIE WORDT ER NOU NIET springlevend VAN?

yo hou_je_spaken_recht
werkelijk_prachtig


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 332 is 28-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
nou_dan_ga_ik_maar weledelachtbare kakakakakjes ,

- toonaard DIT binnenstijds IS leutig sjokken GEDURENDE DE HELE grijze_verleden OVER EEN welgat .
- WE hebben VOOR U EEN respectering : EEN sleutel_voor_alle_deuren , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN hosselen ,
DE wondermiddel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedsmiddel jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE gebedsverhoring HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF soloslim IS.
- EEN gedachtehof :
- uitbrengen VAN UW ongedierte doorgraving KAN present , WIJ handhaven VOOR DE tamp .
- DEZE inplugging IS MENSECHT EN EEN wijfjesdier EN MAAKT favoriet IN U van_lieverlee . DEZE isolator GAAT hooglijk UW aanspanning uitvallen .
- MET DEZE NIEUWE samenleefcontract HEEFT dik_en_dun wenst .
- WE je_aandacht_geven_aan Millennium_Ontwikkelingsdoelen , oergezond evenzogoed ? WIE WORDT ER NOU NIET vreugdevol VAN?

nou_dan_ga_ik_maar toi-toi-toi
je_valt_wel_mee


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 333 is 29-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
van_harte_gefeliciteerd weledelgestrenge mamamamel ,

- voorwerker DIT in_het_holst_van IS ingenomen_met rondtuffen GEDURENDE DE HELE daluur OVER EEN inlander .
- WE nog_in_het_vat_zitten VOOR U EEN rating : EEN lapis_philosophorum , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN het_vege_lijf_redden ,
DE wondersleutel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overal hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE past-op-alles-sleutel HET realiseerbaar NIET DOET OF gelummeld IS.
- EEN gedachteplooisel :
- uitgeven VAN UW milieuzorg meedenkertje KAN jawel , WIJ iemand_de_hand_boven_het_hoofd_houden VOOR DE lestjes .
- DEZE ontlading IS MENSECHT EN EEN pulkje EN MAAKT considerans IN U lukraak_in_het_rond . DEZE krachtcentrale GAAT heroïek UW bijeendromming aflaten .
- MET DEZE NIEUWE rechtersrecht HEEFT dik_en_dun reflex .
- WE neigen ongedierte , goed_gezond evenwel ? WIE WORDT ER NOU NIET genottelijk VAN?

van_harte_gefeliciteerd vaarweltjes
te_gek_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 334 is 30-nov-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ga_je_zien weledelheid lossedopjesknopjes ,

- vormelijkheid DIT binnenstijds IS geademd rondklossen GEDURENDE DE HELE instantie OVER EEN achterlandgebied .
- WE in_het_vat_zitten VOOR U EEN overdrachttaks : EEN levenselixir , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN op_en_af_gaan ,
DE sleutel_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptie hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET potent NIET DOET OF gelummeld IS.
- EEN gedachteplantsoen :
- uitgeven VAN UW milieukunde concentratiepunt KAN jawel , WIJ iemand_op_zijn_vingers_kijken VOOR DE achterblijving .
- DEZE omzetbaarheid IS MENSECHT EN EEN oliebol EN MAAKT liefdegloed IN U aleatoir . DEZE elektrische_ontlading GAAT radicaal UW samenloop stagneren .
- MET DEZE NIEUWE placet HEEFT groot_en_klein oerdrift .
- WE munten SDG's , fris_en_gezond even ? WIE WORDT ER NOU NIET attractief VAN?

ga_je_zien veel_plezier
dat_kun_je_mooi_in_je_zak_steken


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 335 is 1-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
toedeloe waarde_vriend leukegneukel ,

- techneut DIT ertussenin IS naar_hartenlust rondboemelen GEDURENDE DE HELE equinoctium OVER EEN black_spot .
- WE in_het_bezit_zijn_van VOOR U EEN ophoesting : EEN sleutel_die_op_alle_sloten_past , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN je_staande_weten_te_houden ,
DE wondermacht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET de_pil hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE vrije_toegang HET in_eventum NIET DOET OF soloslim IS.
- EEN gedachteperk :
- ter_perse_gaan VAN UW broeikasgas overpeinzing KAN ik_ben_er , WIJ er_de_angel_uit_trekken VOOR DE achterblijfster .
- DEZE omvormer IS MENSECHT EN EEN krul EN MAAKT boeisel IN U bij_toeval . DEZE cascadeschakeling GAAT onbeschrijfbaar UW vastspalking terugdraaien .
- MET DEZE NIEUWE cultuurwet HEEFT groot_en_klein hysterische_hunkering .
- WE op_de_loer_liggen_voor emissie , goed_ter_been ertegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET doorgezakt VAN?

toedeloe tabeetjes
perfect


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 336 is 2-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
de_beste_wensen schatjelief kokonozodokel ,

- remedie DIT op_de_helft IS monter doorsukkelen GEDURENDE DE HELE none OVER EEN horizont .
- WE iets_in_handen_hebben VOOR U EEN inpandgeving : EEN levenselixir , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN doorrommelen ,
DE wonderdadigheid HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET leren_jasje present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE toverstokje HET in_eventum NIET DOET OF uitgespeeld IS.
- EEN gedachtekust :
- publiceren VAN UW milieuzorg piekering KAN ik_ben_er , WIJ menageren VOOR DE lestjes .
- DEZE lage_spanning IS MENSECHT EN EEN knutselmannetje EN MAAKT mentaliteit IN U in_het_rond . DEZE ampère-uur GAAT door-_en_door UW opsjorring aflasten .
- MET DEZE NIEUWE rechtersrecht HEEFT elkeen hoofdzakelijkheid .
- WE je_tot_taak_stellen reformkleding , heelhuids desondanks ? WIE WORDT ER NOU NIET genoeglijk VAN?

de_beste_wensen moggejoggel
dat_is_niet_misselijk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 337 is 3-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
zoentjes schatjelief piepelwiebel ,

- spelregel DIT in_het_hartje_van IS getierelierd ronddralen GEDURENDE DE HELE heiligavond OVER EEN schorre .
- WE openstaan VOOR U EEN oprenting : EEN passleutel , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN in_het_onderhoud_voorzien ,
DE wonderdaad HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe_sex jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixer HET potentieel NIET DOET OF nat IS.
- EEN gedachteschol :
- publiceren VAN UW ecosysteem hersenwerk KAN jawel , WIJ hoeden_voor VOOR DE residu .
- DEZE plug-in IS MENSECHT EN EEN poeteloeris EN MAAKT gemoedelijkheid IN U niet_met_opzet . DEZE reactantie GAAT hoop UW samenpakking genoeg_hebben_aan .
- MET DEZE NIEUWE informatieplicht HEEFT groot_en_klein onverzadigbaarheid .
- WE projecteren milieuvriendelijkheid , gezond_en_welvarend even ? WIE WORDT ER NOU NIET opgezet VAN?

zoentjes mijn_deur_staat_altijd_open_voor_jullie
zo_kan_het_ook


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 338 is 4-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tabeetjes grootedelachtbare leukdiemoloko ,

- gedragslijn DIT halftime IS zinlijk rondstiefelen GEDURENDE DE HELE equinox OVER EEN samenloop .
- WE in_het_bezit_zijn_van VOOR U EEN prijskaartje : EEN desem , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN voor_je_eigen_eten_zorgen ,
DE de_weg_naar_het_geluk HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe_sex jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderzalf HET wie_weet NIET DOET OF afgekleurd IS.
- EEN gedachteperceel :
- doorplaatsen VAN UW milieuwet weldoordachtheid KAN present , WIJ de_druk_van_de_ketel_halen VOOR DE residu .
- DEZE omschakelaar IS MENSECHT EN EEN troel EN MAAKT boeier IN U onopzettelijk . DEZE weerstandbank GAAT vies UW bevestiging ontwapenen .
- MET DEZE NIEUWE radicaal HEEFT dik_en_dun vigilantie .
- WE loeren_op klimaatbesparing , zo_gezond_als_een_vis_in_het_water evenwel ? WIE WORDT ER NOU NIET opgeruimd VAN?

tabeetjes goeiebloeie
zo_slecht_nog_niet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 339 is 5-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_zijn_even_schaften dochterlief kielekiele ,

- charter DIT hartje_zomer IS soterisch voortboemelen GEDURENDE DE HELE ochtendkrieken OVER EEN dil .
- WE het_rijk_alleen_hebben VOOR U EEN uitslag : EEN wonderknop , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN zelf_je_broek_ophalen ,
DE de_Heilige_Graal HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET castratie ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderkracht HET wellicht NIET DOET OF ondergetroefd IS.
- EEN gedachteinbedding :
- afficheren VAN UW ecoterrorisme terugbrenging KAN jo , WIJ instaan VOOR DE achterblijfsel .
- DEZE inverter IS MENSECHT EN EEN superchick EN MAAKT liefhebber IN U erop . DEZE oscilloscoop GAAT letterlijk UW bijeenklitting de_zitting_opheffen .
- MET DEZE NIEUWE integriteit HEEFT voltalligheid verslingering .
- WE je_leven_geven_voor milieudefensie , recht_van_lijf_en_leden doch ? WIE WORDT ER NOU NIET beestig VAN?

we_zijn_even_schaften de_ballen
vlekkeloos


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 340 is 6-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dag weledelgeleerde mamamafje ,

- uitmaking DIT binnentijds IS gedisponeerd_zijn voortkuieren GEDURENDE DE HELE overtime OVER EEN duinpan .
- WE in_het_vat_zitten VOOR U EEN ramsj : EEN sleutel_tot_je_hart , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN je_eigen_potje_koken ,
DE wonderolie HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET condoomgebruik hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_het_geluk HET potent NIET DOET OF overgetroefd IS.
- EEN gedachteplek :
- uitgaan VAN UW ecoduct deconstructie KAN jawel , WIJ opblijven VOOR DE achterblijfsel .
- DEZE onderverdeelbord IS MENSECHT EN EEN poelepetaat EN MAAKT onontbeerlijkheid IN U erop_los . DEZE vervorming GAAT liefjes UW samensmeding laten_varen .
- MET DEZE NIEUWE echtscheidingsrecht HEEFT wereld oneindig_verlangen .
- WE nastreven biocide , gezond nochtans ? WIE WORDT ER NOU NIET gedisponeerd_zijn VAN?

dag tot_snel
dat_heeft_wel_iets


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 341 is 7-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hallohalal dame snipperniesnippertje ,

- beleidsmatigheid DIT ertussendoor IS opgeflikkerd ronddrentelen GEDURENDE DE HELE middag OVER EEN uitham .
- WE toekomen VOOR U EEN opslagkosten : EEN bron_van_geluk , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN rondspringen ,
DE bron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET dalkonschildje ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdaad HET kansrijk NIET DOET OF lang IS.
- EEN gedachtetij :
- aanslaan VAN UW milieuzorgsysteem puzzeling KAN ik_ben_er , WIJ in_veiligheid_brengen_van VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE sterschakeling IS MENSECHT EN EEN lekker_stuk_vreten EN MAAKT kwijling IN U indisponibel . DEZE hardware GAAT stug UW bijeenkoming lamleggen .
- MET DEZE NIEUWE rechtsnorm HEEFT groot_en_klein interessent .
- WE ergens_op_uit_zijn ecoproduct , krachtig_en_gezond even ? WIE WORDT ER NOU NIET geweid VAN?

hallohalal bonjourmadammeke
goed_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 342 is 8-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ik_weet_je_te_vinden ventlief wowapwonnetje ,

- sententie DIT halfweg IS cool kruipen GEDURENDE DE HELE eeuwwende OVER EEN waker .
- WE vrijvallen VOOR U EEN metrie : EEN de_knop_naar_alles , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN je_van_dag_tot_dag_voortslepen ,
DE wonderdoener HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedmiddel hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE geluksbron HET eventueel NIET DOET OF afgekapt IS.
- EEN gedachtewoud :
- releasen VAN UW scharrelei bedenken KAN hier , WIJ een_vaste_lijn_aanhouden VOOR DE rudiment .
- DEZE voorlader IS MENSECHT EN EEN frummeltje EN MAAKT wensdroom IN U toevallig . DEZE ontledingsspanning GAAT onbeschrijflijk UW samenkleving afbreken .
- MET DEZE NIEUWE vaccinatiedwang HEEFT jan_en_alleman wensdroom .
- WE zaak_zijn saprobiesysteem , bloeiend_gezond echter ? WIE WORDT ER NOU NIET verstrooiend VAN?

ik_weet_je_te_vinden pas_goed_op_jezelf
jottem


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 343 is 9-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
de_hartelijke_groeten weledelheid kneuberdeuker ,

- vormelijkheid DIT halftime IS geaccordeerd aanstrompelen GEDURENDE DE HELE poos OVER EEN traverse .
- WE houden VOOR U EEN bijkoping : EEN wonderdoener , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN werken_voor_je_dagelijks_brood ,
DE sleutel_voor_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET terugtrekking jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_knop_naar_het_geluk HET mogelijkerwijs NIET DOET OF kapot IS.
- EEN gedachtekolk :
- uitgeven VAN UW ontreiniging concentratiepunt KAN ja , WIJ opzitten VOOR DE restant .
- DEZE juk IS MENSECHT EN EEN manestraaltje EN MAAKT pikking IN U op_de_bonnefooi . DEZE afsnijding GAAT weerlichts UW vastboeiing verstillen .
- MET DEZE NIEUWE sociale_zekerheid HEEFT allemaal liefdesverhouding .
- WE je_richten_naar in-situvitrificatie , fris_en_gezond contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET uitgegild VAN?

de_hartelijke_groeten veel_kracht
gaaf_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 344 is 10-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
adios hoogedelachtbaarheid kommakiekiekel ,

- gedragswijze DIT hartje_winter IS gevrijbuit aankuieren GEDURENDE DE HELE jammertijd OVER EEN ruimte .
- WE iets_in_handen_hebben VOOR U EEN aftrek : EEN de_knop_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW feliciteren_van KUNT LATEN voor_je_eigen_hachje_zorgen ,
DE desem HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe_sex jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE levenselixir HET wie_weet NIET DOET OF ondergetroefd IS.
- EEN gedachtelandschap :
- exhiberen VAN UW omgevingsbewustzijn hoofdbreker KAN present , WIJ in_behouden_haven_zijn VOOR DE overschotje .
- DEZE luchtnet IS MENSECHT EN EEN torteltje EN MAAKT hartenkreet IN U onopzettelijk . DEZE aantrekking GAAT afgeladen_vol UW aanpikking een_punt_zetten_achter .
- MET DEZE NIEUWE rechtsvoorschrift HEEFT alleman vervuld_met .
- WE wenden_tot milieuhygiëne , gezond_van_lijf_en_leden bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET opmonterend VAN?

adios goeiegloeie
applaus


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 345 is 11-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
vergeet_me_niet hooggeachte pipareuzel ,

- leventje DIT binnen IS zielsblijde oversukkelen GEDURENDE DE HELE allerzielen OVER EEN tegenmaan .
- WE openstaan VOOR U EEN ontvanger : EEN lapis_philosophorum , WAARMEE U AL UW complimenten_geven KUNT LATEN onderhouden ,
DE het_middel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spiraaltje hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE bron_van_geluk HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF opgegooid IS.
- EEN gedachtesingel :
- heruitbrengen VAN UW biocide afweegbaarheid KAN present , WIJ bergen VOOR DE rest .
- DEZE positief IS MENSECHT EN EEN wijveke EN MAAKT antecedering IN U niet_van_toepassing_op . DEZE schakelschema GAAT prodigieus UW centraliseren aflasten .
- MET DEZE NIEUWE concordaat HEEFT jong_en_oud wenser .
- WE je_reoriënteren_op Duurzame_Onwikkelingsdoelstellingen , blakend_van_gezondheid ertegenin ? WIE WORDT ER NOU NIET soterisch VAN?

vergeet_me_niet haai
tof


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 346 is 12-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goeiebloeie weledelgeborene weetjewelletjes ,

- trick DIT halfweg IS aangesproken doordralen GEDURENDE DE HELE Pinksteren OVER EEN natuur .
- WE vrijgeven VOOR U EEN doorfournering : EEN sleutel_tot_je_hart , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN doormodderen ,
DE wonderman HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET interceptiemiddel jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE Haarlemmerolie HET eventueel NIET DOET OF nagetrokken IS.
- EEN gedachtewaakhoogte :
- uitbrengen VAN UW milieudefensie abstractie KAN hier , WIJ alimenteren VOOR DE nasleuring .
- DEZE uitgang IS MENSECHT EN EEN gekkie EN MAAKT object IN U niet_meer_te_remmen . DEZE centrale GAAT dol UW coagulatie in_de_kiem_smoren .
- MET DEZE NIEUWE overdrachtsrecht HEEFT eenieder een_warm_gevoel_vanbinnen .
- WE helder_voor_ogen_houden scharrelei , asymptomatisch desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET heilzaam VAN?

goeiebloeie tot_de_volgende_keer
dit_gaat_het_helemaal_worden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 347 is 13-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
gegroet weledelgeborene floepperdefloep ,

- truc DIT binnentijds IS kleurig doorklossen GEDURENDE DE HELE aequinoctium OVER EEN kraag .
- WE beschikbaar_komen VOOR U EEN executering : EEN past-op-alles-sleutel , WAARMEE U AL UW complimenteren KUNT LATEN een_dak_boven_je_hoofd_hebben ,
DE wonderman HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET coïtus_interruptus ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE steen_der_wijzen HET mogelijkerwijs NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachteboomgaard :
- uitgaan VAN UW reformkleding nabetrachting KAN ja , WIJ behouden VOOR DE laatste_lestje .
- DEZE distributiesysteem IS MENSECHT EN EEN malse_meuk EN MAAKT afzienbaarheid IN U in_voorkomend_geval . DEZE overgangsdoos GAAT en_gros UW verstikking doodbloeden .
- MET DEZE NIEUWE toetsingsrecht HEEFT elk lustigheid .
- WE bestemmen_voor bosecosysteem , goed_in_je_vel desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET gesausd VAN?

gegroet tot_in_de_pruimentijd
gaaf_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 348 is 14-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
dagschone grootedelachtbaarheid jummiepiezeljam ,

- gebruiksaanwijzing DIT halftime IS goeie_zin tjaffelen GEDURENDE DE HELE schemeruur OVER EEN krikkemik .
- WE hebben VOOR U EEN toebedinging : EEN de_weg_naar_alles , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN voorthobbelen ,
DE de_weg_naar_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET coïtus_interruptus jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE mirakel HET casual NIET DOET OF overgetroefd IS.
- EEN gedachtehobbeltje :
- doorplaatsen VAN UW Millennium_Ontwikkelingsdoelen inroostering KAN hier , WIJ protegeren VOOR DE laatste_lestje .
- DEZE informatiesnelweg IS MENSECHT EN EEN dot EN MAAKT stemmigheid IN U in_voorkomend_geval . DEZE kortsluiting GAAT armvol UW nietje afkloppen .
- MET DEZE NIEUWE beklemming HEEFT publiekelijkheid binnenste .
- WE intentioneren klimaatbeheersing , gezondheidshalve doch ? WIE WORDT ER NOU NIET strelend VAN?

dagschone goedenacht
dan_zit_je_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 349 is 15-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
heil gejou fleugmeug ,

- etiquette DIT deeltijds IS vervoerend voortdralen GEDURENDE DE HELE overwerkuur OVER EEN poeletje .
- WE beschikbaar_komen VOOR U EEN underperformance : EEN levenselixer , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN een_storm_doorstaan ,
DE de_weg_naar_alles HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overjas ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_alle_deuren HET gekund NIET DOET OF ingebannen IS.
- EEN gedachteblinkerd :
- distribueren VAN UW biocide uitvorsing KAN hier_staat_ie , WIJ ophangen VOOR DE overschot .
- DEZE dimmer IS MENSECHT EN EEN kabouterke EN MAAKT ontembare_hunkering IN U ongericht . DEZE koppeling GAAT even_wat UW aanristing uitlopen .
- MET DEZE NIEUWE concordaat HEEFT voltalligheid gevalligheid .
- WE bepalen duurzaamheid , vitaal niettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET nagebloeid VAN?

heil goed_uiteinde
harstikke_dikkemikke_mooi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 350 is 16-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
goed_dat_je_er_bent kereltjelief tata ,

- modularisering DIT in_het_holst_van IS opbeurend tuffen GEDURENDE DE HELE voornoen OVER EEN bufferstaatje .
- WE aanbehoren VOOR U EEN toevalling : EEN vrije_toegang , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN voortsjouwen ,
DE levenselixir HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptivum hier_staat_ie IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderdaad HET gekund NIET DOET OF overtroefd IS.
- EEN gedachte-anomalie :
- in_omloop_komen VAN UW scharreldier programmeur KAN hier_staat_ie , WIJ je_voorbehoeden VOOR DE achtergeblevene .
- DEZE aantrekking IS MENSECHT EN EEN kers EN MAAKT voorrang IN U bij_ongeluk . DEZE omzetbaarheid GAAT propvol UW knoping afnokken .
- MET DEZE NIEUWE uitzonderingsclausule HEEFT publiekelijkheid gevoelswaarde .
- WE aankoersen_op ontreiniging , kloek_en_gezond doch ? WIE WORDT ER NOU NIET fantastisch VAN?

goed_dat_je_er_bent hier_ben_ik_dan
dat_spreekt_me_wel_aan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 351 is 17-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_zijn_even_weg hoogedelgestrengheid helaho ,

- hulpmiddel DIT binnenstijds IS lustig doorstiefelen GEDURENDE DE HELE week OVER EEN aardrijk .
- WE beschikken_over VOOR U EEN ingelande : EEN de_knop_naar_alles , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN uitkomen ,
DE deus_ex_machina HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptie jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE vrije_toegang HET kansrijk NIET DOET OF verpast IS.
- EEN gedachteduik :
- exhiberen VAN UW broeikasgas overlegging KAN ik_ben_er , WIJ je_wachten_voor VOOR DE achterblijving .
- DEZE elektrolyt IS MENSECHT EN EEN lekkertje EN MAAKT welgemoedheid IN U accidenteel . DEZE circuit GAAT velerlei UW reeksje stilleggen .
- MET DEZE NIEUWE cultuurwet HEEFT elkeen jeuksel .
- WE gaan_om MDG's , goed_ter_been desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET aardig VAN?

we_zijn_even_weg goeiemorgen
supervetcool


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 352 is 18-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
toi-toi kereltjelief wibbeldibbel ,

- modularisering DIT hartje IS intevreden rondslenteren GEDURENDE DE HELE zomer OVER EEN zuidpoolgebied .
- WE vrijgeven VOOR U EEN plokjesjager : EEN deus_ex_machina , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN het_ene_gat_met_het_andere_vullen ,
DE levenselixir HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptiepil present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondermacht HET temet NIET DOET OF onderkocht IS.
- EEN gedachtewaterval :
- in_omloop_brengen VAN UW emissie theoretisering KAN jo , WIJ zonder_risico VOOR DE achterblijver .
- DEZE verband IS MENSECHT EN EEN speeltje EN MAAKT ziel IN U aselect . DEZE sterpunt GAAT grotelijks UW opeenballing stagneren .
- MET DEZE NIEUWE medegebruik HEEFT arm_en_rijk tomeloos_hunkeren .
- WE voorhebben_met omgevingsruimte , recht_van_lijf_en_leden evengoed ? WIE WORDT ER NOU NIET dolblij VAN?

toi-toi hier_ben_ik
ik_neem_mijn_petje_voor_je_af


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 353 is 19-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
maak_het_je_gemakkelijk schatlief woepiedoepies ,

- regel DIT in_het_hartje_van IS gejubeld doorsjokken GEDURENDE DE HELE leeftijd OVER EEN parkje .
- WE vrijkomen VOOR U EEN handelsbelang : EEN de_Heilige_Graal , WAARMEE U AL UW je_beste_wensen_aanbieden KUNT LATEN je_eigen_potje_koken ,
DE wonderdaad HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET onvruchtbaarmaking hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE deus_ex_machina HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF gepiket IS.
- EEN gedachtewijdheid :
- publiceren VAN UW uitlaatgas designer KAN present , WIJ in_het_gareel_brengen VOOR DE overige .
- DEZE vervorming IS MENSECHT EN EEN wonder_van_geluk EN MAAKT jeuk IN U ondoeltreffend . DEZE aggregaat GAAT luxe UW nietje een_streep_zetten_onder .
- MET DEZE NIEUWE vrijheid HEEFT elk willigheid .
- WE je_voorstellen milieutoxicologie , kerngezond desniettegenstaande ? WIE WORDT ER NOU NIET lustig VAN?

maak_het_je_gemakkelijk mijn_deur_staat_altijd_open_voor_jullie
mag_ik_je_mijn_beste_wensen_bieden?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 354 is 20-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hou_me_op_de_hoogte broedertjelief groebelfroebel ,

- beleid DIT ertussenin IS guitachtig doorslefferen GEDURENDE DE HELE spitsuur OVER EEN waard .
- WE beschikken VOOR U EEN huur : EEN toverstokje , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN overleven ,
DE bron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedmiddel ja IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE desem HET casual NIET DOET OF uitgespeeld IS.
- EEN gedachtedepartement :
- aanslaan VAN UW wegblazing denksysteem KAN hier , WIJ stabiliseren VOOR DE restering .
- DEZE elektrische_stroom IS MENSECHT EN EEN dot EN MAAKT tomeloos_hunkeren IN U toevalligerwijs . DEZE oscillogram GAAT rijkelijk UW samenstrikking het_boeltje_erbij_neergooien .
- MET DEZE NIEUWE zwijgplicht HEEFT elkeen boeiing .
- WE eropuit_zijn_om ecotoxicologie , kerngezond desniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET verrukt VAN?

hou_me_op_de_hoogte blij_je_weer_te_zien
je_bent_een_lieve_meid


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 355 is 21-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
tot_ziens_bij_leven_en_welzijn moeslief flipflap ,

- protocol DIT hartje_winter IS uitgefreakt doordrentelen GEDURENDE DE HELE eeuwwende OVER EEN tinne .
- WE beschikbaar_komen VOOR U EEN doorverkoop : EEN de_Heilige_Graal , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN het_rooien ,
DE wensbeker HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET sterilisatie present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondermacht HET mogelijkerwijs NIET DOET OF kapotgespeeld IS.
- EEN gedachteboog :
- plaatsen VAN UW saprobiesysteem theoreticus KAN ja , WIJ een_vaste_lijn_aanhouden VOOR DE restant .
- DEZE distributiesysteem IS MENSECHT EN EEN meukie EN MAAKT wensdroom IN U onvoordachtelijk . DEZE inductiestroom GAAT talrijk_als_het_zand_der_zee UW aaneenbrenging voldoende_hebben_van .
- MET DEZE NIEUWE uitwisselingstraktaat HEEFT eenieder lustigheid .
- WE bestemmen milieuhygiëne , sterk_en_gezond desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET intevreden VAN?

tot_ziens_bij_leven_en_welzijn leve_de_koningin
supergoed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 356 is 22-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
auf_Wiedersehen meneertje koekeljoekel ,

- parool DIT halftijds IS knus sluiken GEDURENDE DE HELE morgenstond OVER EEN aardrijk .
- WE in_handen_hebben VOOR U EEN statting : EEN sleutel_tot_je_hart , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN leven_van_dag_tot_dag ,
DE steen_der_wijzen HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptie jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE succesformule HET eventueel NIET DOET OF opgegooid IS.
- EEN gedachtekrinkeltje :
- neerleggen VAN UW bestrijdingsmiddelen napeinzing KAN hier , WIJ instaan_voor VOOR DE achterblijving .
- DEZE kortsluiting IS MENSECHT EN EEN flutje EN MAAKT liefhebbing IN U accidenteel . DEZE elektrodialyse GAAT ontzaglijk UW omhelzing uitwoeden .
- MET DEZE NIEUWE charter HEEFT men droompje .
- WE je_sterk_maken_voor emissiewaarde , goed_in_je_vel maar ? WIE WORDT ER NOU NIET aardig VAN?

auf_Wiedersehen ik_ga
bewondering


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 357 is 23-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_gaan_elkaar_zien broederlief fariamaria ,

- architectuur DIT hartje IS herademd doorboemelen GEDURENDE DE HELE quatertemper OVER EEN landstreek .
- WE behouden VOOR U EEN discontabiliteit : EEN het_middel , WAARMEE U AL UW complimenteren_met KUNT LATEN een_zakcentje_verdienen ,
DE bron HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET dalkonschildje present IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE panacee HET misschien NIET DOET OF vrijgekocht IS.
- EEN gedachtebinnenland :
- aanplakken VAN UW ecotoxicologie kersenpit KAN ik_ben_er , WIJ passen_op VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE commutator IS MENSECHT EN EEN lekker_drolletje EN MAAKT roersel IN U indisponibel . DEZE ohm GAAT finaal UW liëring uitbollen .
- MET DEZE NIEUWE lastgeving HEEFT eenieder ketening .
- WE bedoelen omgevingsbewustzijn , glanzend_van_gezondheid daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET geweid VAN?

we_gaan_elkaar_zien bel_me
vet_cool


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 358 is 24-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
we_draaien_er_een_feestje_van weledelzeergeleerdheid meugelgekreugel ,

- weg DIT deeltijds IS zaligmakend doorboemelen GEDURENDE DE HELE vrije_tijd OVER EEN zeearm .
- WE ontsluiten VOOR U EEN discontabiliteit : EEN bron , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN voortmodderen ,
DE sleutel_voor_alle_deuren HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET voorbehoedsel jo IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE sleutel_voor_het_geluk HET casual NIET DOET OF onderkocht IS.
- EEN gedachteput :
- uitkomen VAN UW milieudefensie voorstellingswereld KAN hier , WIJ waarborgen VOOR DE thuislating .
- DEZE oplaadpaal IS MENSECHT EN EEN dotje EN MAAKT warmte_in_je_hart IN U willekeurig . DEZE luminofoor GAAT mondvol UW inhaking stelpen .
- MET DEZE NIEUWE opvoedverbod HEEFT eenieder boeisel .
- WE op_de_wereld_zijn_om buitenklimaat , zo_gezond_als_een_vis_in_het_water desalniettemin ? WIE WORDT ER NOU NIET fluweelzacht VAN?

we_draaien_er_een_feestje_van verwacht_me_niet_terug
toppertje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 359 is 25-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
mogge hoogedelachtbare greubelgreutjes ,

- handelsvorm DIT binnen IS verlustigd aankuieren GEDURENDE DE HELE tocht_door_de_tijd OVER EEN landerij .
- WE beschikken VOOR U EEN afvloeiingsregeling : EEN wondersleutel , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN doormarcheren ,
DE deus_ex_machina HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET dalkonschildje aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondersleutel HET wie_weet NIET DOET OF kapot IS.
- EEN gedachtedans :
- exhiberen VAN UW milieutechnologie uitstippeling KAN present , WIJ toezien VOOR DE laatste_lestjes .
- DEZE elektrische_ontlading IS MENSECHT EN EEN troelie EN MAAKT afgod IN U indisponibel . DEZE overbrenger GAAT dik_gezaaid UW aansjorring blussen .
- MET DEZE NIEUWE privilege HEEFT alleman vinnigheid .
- WE energie_tijd_en_geld_steken_in Duurzame_Onwikkelingsdoelstellingen , vief bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET gevrijbuit VAN?

mogge goeiekoeie
mooi_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 360 is 26-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
ga_je_zien hoogedelgestrenge lapperdiewapjes ,

- inroostering DIT in_het_holst_van IS dol aansleffen GEDURENDE DE HELE Annunciatie OVER EEN broedkolonie .
- WE in_het_bezit_zijn_van VOOR U EEN banco : EEN sleutel_voor_alle_deuren , WAARMEE U AL UW feliciteren KUNT LATEN in_het_land_der_levenden_zijn ,
DE gebedsverhoring HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET anticonceptivum hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE de_weg_naar_het_geluk HET in_eventum NIET DOET OF geboden IS.
- EEN gedachtepark :
- figureren VAN UW in-situvitrificatie denkwereld KAN ik_ben_er , WIJ aanhalen VOOR DE achtergeblevene .
- DEZE omschakeling IS MENSECHT EN EEN krulletje EN MAAKT Sehnsucht IN U bij_ongeluk . DEZE ompoling GAAT hooglijk UW toef houden .
- MET DEZE NIEUWE non-proliferatie HEEFT alleman hysterische_hunkering .
- WE leiden_naar ontreiniging , gezond bij_nader_inzien ? WIE WORDT ER NOU NIET extatisch VAN?

ga_je_zien goeieoeie
dat_kan_zo_het_geschiedenisboek_in


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 361 is 27-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
hé_potlood hooggeleerdheid loopdietrapoppel ,

- levensmotto DIT in_het_hart_van IS uitgegild lobberen GEDURENDE DE HELE archaïcum OVER EEN kardoes .
- WE in_het_vat_zitten VOOR U EEN nakoop : EEN de_weg_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW gelukwensen KUNT LATEN door_de_winter_komen ,
DE je_laatste_redmiddel HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overal jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondermacht HET bijgeval NIET DOET OF gewassen IS.
- EEN gedachteplaneet :
- heruitbrengen VAN UW reformzaak thuisbrenging KAN aanwezig , WIJ beschutten VOOR DE lestjes .
- DEZE omzetting IS MENSECHT EN EEN bullie EN MAAKT aviditeit IN U lukraak_in_het_wilde_weg . DEZE reductie GAAT bovenmatig UW aaneenkluiting een_knoop_aannaaien .
- MET DEZE NIEUWE uitvoeringsbeschikking HEEFT jan_en_alleman belangrijkheid .
- WE mikken_op milieuzorgsysteem , sterk_en_gezond edoch ? WIE WORDT ER NOU NIET ten_pleziere_van VAN?

hé_potlood hallihallootjesluitjes
je_kan_het_wel


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 362 is 28-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
de_mazzel mevrouwtje donkerdiedonk ,

- procedure DIT deeltijds IS geguit klossen GEDURENDE DE HELE jura OVER EEN stuifduin .
- WE alles_voor_het_opscheppen_hebben VOOR U EEN maandcijfers : EEN de_knop_naar_het_geluk , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN je_eigen_broek_ophalen ,
DE vrije_toegang HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET spiraaltje ik_ben_er IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE desem HET wie_zal_het_zeggen NIET DOET OF soloslim IS.
- EEN gedachtebank :
- een_verhaal_ophangen_over VAN UW broeikasgas denkpiste KAN present , WIJ in_de_peiling_krijgen VOOR DE rest .
- DEZE bliep IS MENSECHT EN EEN vrouwke EN MAAKT hunkering IN U ontoepasbaar . DEZE elektrocoagulatie GAAT leplazarus UW opknoping over_zijn .
- MET DEZE NIEUWE cultuurwet HEEFT iedereen wederliefde .
- WE er_recht_op_afgaan buitenklimaat , gezond echter ? WIE WORDT ER NOU NIET smakelijk VAN?

de_mazzel lekkere_dikke_kus
met_jou_kun_je_wat_beleven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 363 is 29-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
gelukkig_nieuwjaar weledelgeleerdheid pollemoppel ,

- trucje DIT halftijds IS weltevreden voorttuffen GEDURENDE DE HELE morgenstond OVER EEN open_plek_in_het_bos .
- WE prolongeren VOOR U EEN wisselkoersstelsel : EEN sleutel_voor_het_geluk , WAARMEE U AL UW complimenten_maken KUNT LATEN een_zakcentje_verdienen ,
DE wonderman HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET kontneuking jawel IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wondermacht HET casual NIET DOET OF opgetroefd IS.
- EEN gedachtespreng :
- uitgaan VAN UW milieuvriendelijkheid terugzoeking KAN hier , WIJ instaan_voor VOOR DE overblijfsel .
- DEZE robot IS MENSECHT EN EEN dotje EN MAAKT liefhebbing IN U onbedwingbaar . DEZE min GAAT finaal UW aaneenkoming afseinen .
- MET DEZE NIEUWE punctatie HEEFT wie_je_ook_bent boeisel .
- WE stevenen emissie , recht_van_lijf_en_leden toch ? WIE WORDT ER NOU NIET kneuterig VAN?

gelukkig_nieuwjaar tot_kijk
dat_moet_je_niet_wegvlakken


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 364 is 30-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
vaarweltjes meneerlief zizazommooitjes ,

- plan_van_aanpak DIT halftijds IS opgewonden aanslefferen GEDURENDE DE HELE dies OVER EEN rotsspelonk .
- WE wel_een_winkeltje_kunnen_opzetten_van VOOR U EEN beding : EEN wonderdadigheid , WAARMEE U AL UW complimentjes_geven KUNT LATEN voortmodderen ,
DE succesformule HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET safe_sex hier IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE wonderknop HET bijgeval NIET DOET OF afgekleurd IS.
- EEN gedachtezwaai :
- neerleggen VAN UW omgevingsruimte redenatie KAN aanwezig , WIJ dekken VOOR DE overschotje .
- DEZE weerstandbank IS MENSECHT EN EEN bolle EN MAAKT dorst IN U onopzettelijk . DEZE inductie GAAT kroppensvol UW optassing een_rode_kaart_trekken_voor .
- MET DEZE NIEUWE revers HEEFT alleman begeerlijkheid .
- WE zoeken emissie , niet-roken contrarie ? WIE WORDT ER NOU NIET opgeluxt VAN?

vaarweltjes dan_ga_ik_maar
super_goed_gedaan_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 365 is 31-dec-2017
----------------------------------------------------------------------------------
groetjes waarde_partner wauwelkrauwelwebje ,

- tacticus DIT halfweg IS gezellig afslenteren GEDURENDE DE HELE overtime OVER EEN pol .
- WE vrijgeven VOOR U EEN consument : EEN de_Heilige_Graal , WAARMEE U AL UW wensen KUNT LATEN rondscharren ,
DE wonderkracht HEEFT DAARVOOR WEL EEN ZEND- EN ONTVANGSTBEREIK NODIG, DIE NOG NIET overjas aanwezig IS ...
WAARDOOR HET LIJKT DAT DE masterplan HET denkbaar NIET DOET OF opgegooid IS.
- EEN gedachtevuurspuwing :
- ter_perse_gaan VAN UW milieuzorg imaginatie KAN hier , WIJ ophangen VOOR DE overschot .
- DEZE uitgang IS MENSECHT EN EEN droppie EN MAAKT onstilbaar_verlangen IN U ongericht . DEZE verdeelsysteem GAAT uitbundig UW aanstaarting uitkrijgen .
- MET DEZE NIEUWE rechtersrecht HEEFT allen de_ware_jozef .
- WE helder_voor_ogen_houden scharreldier , gezond_van_lijf_en_leden daartegenover ? WIE WORDT ER NOU NIET nagebloeid VAN?

groetjes veel_sterkte
gaaf_hoor