SPREUK VAN DE DAG

Woorden uit eenzelfde lijst en eenzelfde kolom kun je niet zomaar door elkaar vervangen.
Hieronder staat een onzin oorspronkelijke tekst gevolgd door honderd keer dezelfde tekst
          met vervanging van elk klein geschreven woord door een willekeurig ander woord
          uit dezelfde lijst(en) en kolom(men)1-jan-2016 Oorspronkelijke tekst

wonderbaar meneer mevrouw ,

motto DIT dagdeel IS lekker rennen gedurende DE HELE ochtend OVER EEN duinpan
EN IN DE middag ook NOG EENS uitgebreid verpozen IN zee
EN HET ongemak flink bestrijden
je_zal_zien_dat_het_je_oplucht

groeten MAAR WEER en het_ga_je_goed , TOT dezelfde tijd EN locatie
tof_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 1 is 1-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
abrupt schatlief moesjelief ,

algoritme DIT dagdeel IS bevredigd afstappen onder DE HELE perm OVER EEN opbergmijn
EN IN DE Annunciatie als_klap_op_de_vuurpijl NOG EENS handlobbig uitleven IN stuitering
EN HET onprettigheid aangegrepen aanpakken
beken_nou_maar

aju MAAR WEER almede bel_me , TOT lijkend tot_het_bittere_eind EN positie
best_wel_ok


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 2 is 2-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
gefrappeerd meneerlief kereltjelief ,

handelsvorm DIT dagdeel IS heuglijk besluiping terzelfdertijd DE HELE opzegtermijn OVER EEN geul
EN IN DE vanmorgen eveneens NOG EENS doornig leven_als_een_god_in_Frankrijk IN voortwaggeling
EN HET onaannemelijkheid tijdgericht gispelen
je_hebt_toch_een_tong_in_je_mond?

goedemiddag MAAR WEER temeer hoi , TOT eens_over tegen_het_einde_van EN spot
dit_wordt_het_helemaal


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 3 is 3-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verwonderlijk hooggeleerdheid waarde_vriend ,

werkingswijze DIT dagdeel IS ravissant meegaan simultaan DE HELE decade OVER EEN rond-point
EN IN DE ronde en_ook_nog NOG EENS afgekorreld tierelieren IN wiebeligheid
EN HET pikanterie ruig refuteren
zeg_maar_wat_je_dwars_zit

verwacht_me_niet_terug MAAR WEER nog_ook succes , TOT ad_instar tot_de_dood_ons_scheidt EN locatie
vet_cool


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 4 is 4-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_open_mond_en_grote_ogen grootedelachtbaarheid moederlief ,

modus DIT dagdeel IS in_de_wolken bewegen samengelopen DE HELE quatertemper OVER EEN nes
EN IN DE grijze_verleden evengoed NOG EENS gemaskerd opluxen IN oprimpeling
EN HET onlust gedraaid gispen
laten_we_elkaar_geen_mietje_noemen

hier_ben_ik_dan MAAR WEER daarbuiten hou_je_roer_recht , TOT evenveel ten_slotte EN plaats
waar_ben_je_eigenlijk_nooit_geweest?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 5 is 5-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
versteld dochtertjelief weledelzeergeleerdheid ,

vorming DIT dagdeel IS vervoerend raggen wijl DE HELE isochronie OVER EEN waterval
EN IN DE ochtendlicht des_te_meer NOG EENS gelobd feesten IN afstuitering
EN HET doodsvijand ondernemend tegenstrijden
zeg_het_dan

vaarweltjes MAAR WEER insgelijks gefeliciteerd , TOT evenknie laat EN gebied
helemaal_te_gek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 6 is 6-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verbluft heer moeslief ,

truc DIT dagdeel IS goddelijk afrennen inmiddels DE HELE je_leven OVER EEN bovenrand
EN IN DE natijd enzovoorts NOG EENS afgedragen boeten IN zwalking
EN HET onplezierigheid militant een_tegenvraag_stellen
zeg_eens

tot_dadelijk MAAR WEER idem het_ga_je_bijzonder , TOT aangedaan de_hoogste_tijd EN uitgestrektheid
prima_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 7 is 7-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verbazingwekkend weledelzeergeleerde dame ,

trant DIT dagdeel IS weltevreden tijgen intussen DE HELE Primair OVER EEN achterstraat
EN IN DE gebied en_nog_ook NOG EENS overgebleven het_avontuur_opzoeken IN gehink
EN HET afkerigheid gedard schoppen
wil_je_nog_wat_zeggen?

toi_toi_toi MAAR WEER daarbovenop toedeloe , TOT oorspronkelijk net_op_tijd EN locatie
prima_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 8 is 8-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
indrukwekkend menslief weledelgeborene ,

maniertje DIT dagdeel IS onbewolkt verglijden onderdehand DE HELE midweek OVER EEN ree
EN IN DE nanoen naast NOG EENS gebotaniseerd uitbollen IN welving
EN HET tegenzin met_verve je_legitimeren
kun_je_je_mond_ook_open_doen?

hallihallootjes MAAR WEER idem de_mazzel , TOT even tot_de_dood_ons_scheidt EN spot
goed_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 9 is 9-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_grote_ogen hoogedelgestrenge vadertjelief ,

model DIT dagdeel IS opwekkend overschrijden onderdies DE HELE decade OVER EEN pool
EN IN DE lauden niet_te_na_gesproken NOG EENS botanisch geen_zwaar_hoofd_hebben_in IN zigzagging
EN HET onverzoenlijkheid impatiëntig veel_op_aan_te_merken_hebben
laat_maar_proeven

heila MAAR WEER etcetera slaap_lekker , TOT even laatst EN uitgestrektheid
het_is_af


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 10 is 10-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plots menslief jongetjelief ,

regel DIT dagdeel IS meegesleept slaan_door gelijktijdig DE HELE voorwereld OVER EEN krater
EN IN DE aanbreking mede NOG EENS cryptogaam verwarmen_van_je_gevoel IN gerimpeldheid
EN HET ochtendhumeur bouwlustig kritiek_leveren
volgens_mij_denk_je_ergens_aan_en_wil_je_het_niet_zeggen

mijn_deur_staat_open MAAR WEER alsmede laat_iets_van_je_weten , TOT ditzelfde uiterlijk EN plek
mooi_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 11 is 11-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
anders_dan_je_had_verwacht dochterlief waarde_partner ,

conventie DIT dagdeel IS welbevondend wandelen meteen DE HELE herstachtigheid OVER EEN zeewering
EN IN DE morgenvroeg voorts NOG EENS bloemig genoegen_scheppen_in IN gezwaai
EN HET pik levend verzetten
geef_nou_maar_toe

dagdag MAAR WEER hierbenevens we_zien_elkaar , TOT dergelijk laatste EN uitgestrektheid
dat_is_niet_mis


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 12 is 12-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verrassend zoontjelief ventlief ,

voorbeeld DIT dagdeel IS dionysisch aanstappen overgelopen DE HELE stenen_tijdperk OVER EEN ree
EN IN DE inlooptijd behalve NOG EENS knoestig je_vrij_voelen IN zee
EN HET onverzoenlijkheid geroesd afbranden
zeg_eerlijk

tot_ziens MAAR WEER en dag , TOT gelijkelijk te_elfder_ure EN uitgestrektheid
super_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 13 is 13-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
sprakeloos kereltjelief weledelzeergeleerde ,

routinematigheid DIT dagdeel IS opengebloeid doorstappen als DE HELE hedenochtend OVER EEN vulkanisatie
EN IN DE coluren nevens NOG EENS homogaam even_loskomen_van IN kolk
EN HET walgelijkheid druk_doende_met omstoten
wat_ben_je_aan_het_doen?

salut MAAR WEER bijkomend mijn_deur_staat_altijd_open_voor_jullie , TOT gelijkaardig ten_achter EN oppervlak
netjes_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 14 is 14-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ex_tempore grootedelachtbaarheid zusterlief ,

gang_van_zaken DIT dagdeel IS verkneukeld doorglijden parallel DE HELE een_leven_vol_met OVER EEN omtree
EN IN DE holoceen overigens NOG EENS nitrofiel uitleven IN rondwelving
EN HET wrok piekerig tegenpleiten
heb_je_nog_wat_te_zeggen?

fijne_kerstdagen_en_gelukkig_nieuwjaar MAAR WEER desgelijks tot_ziens , TOT homogeen tot_het_bittere_eind EN plekje
dat_spreekt_me_wel_aan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 15 is 15-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
onder_de_invloed_van kerellief zusterlief ,

opening DIT dagdeel IS opgegaan je_slaan_door tijdens DE HELE fase OVER EEN ree
EN IN DE voortijd neven NOG EENS anemofiel je_hartstochten_botvieren IN bobbeltje
EN HET wrok van_ijzer_en_staal omverwerpen
noem_eens_wat_voorbeelden

oudoe MAAR WEER trouwen morgen , TOT analoog op_het_laatste_ogenblik EN gebied
je_komt_in_de_buurt


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 16 is 16-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plotseling dame waarde_vriend ,

regel DIT dagdeel IS geil overrijden tezelfdertijd DE HELE maan OVER EEN buitenwater
EN IN DE in_het_hart_van_de_zomer daarbij NOG EENS overeenliggend je_goed_voelen IN tremor
EN HET rothumeur geen_rust_in_je_kont bekritiseren
volgens_mij_denk_je_ergens_aan

de_mazzeltjes MAAR WEER daarnaast fijn_dat_je_er_bent , TOT oftewel op_het_laatste_ogenblik EN positie
mooi_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 17 is 17-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
als_klap_op_de_vuurpijl edelachtbare dametjelief ,

canoniciteit DIT dagdeel IS lekker_in_je_vel voorttippelen synchroon DE HELE jaarkwartaal OVER EEN overstromingsrivier
EN IN DE première hiernevens NOG EENS overrijp uit_je_bol_gaan IN waggel
EN HET afschuwwekkendheid pittig inleggen
ga_door

bye_bye_blackbird MAAR WEER niet_te_na_gesproken ik_wens_je_alle_geluk_in_de_wereld , TOT overeen tot_de_dood_ons_scheidt EN spot
het_einde


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 18 is 18-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verwezen hoogedelachtbare manlief ,

uitweg DIT dagdeel IS bevredigend liften tijdens DE HELE middeleeuwen OVER EEN brink
EN IN DE ik-tijdperk als_klap_op_de_vuurpijl NOG EENS gesproten ademhalen IN zwalker
EN HET onbekoorlijkheid piekerig aanpakken
zeg_het_maar

veel_kracht MAAR WEER en bel_me_gauw , TOT concordant allerlaatst EN uitgestrektheid
tof_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 19 is 19-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verrassend moedertjelief hooggeleerde ,

voorbeeldfunctie DIT dagdeel IS in_je_sas oprollen samengelopen DE HELE vanochtend OVER EEN invoegstrook
EN IN DE epoque evenzo NOG EENS gerijzeld aanbreken_van_een_nieuwe_lente_in_je_hoofd IN opvering
EN HET kokking flink het_niet_meer_slikken
zeg_eerlijk

tot_ziens_bij_leven_en_welzijn MAAR WEER daarbij_komt met_mij , TOT geaccordeerd aan_het_eind_van_de_dag EN plaats
super_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 20 is 20-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
respectabel zustertjelief moesjelief ,

route DIT dagdeel IS hartverwarmend baggeren onderdies DE HELE aequinox OVER EEN verdronken_land
EN IN DE etcetera NOG EENS stronkig je_op_je_plaats_voelen IN afwaggeling
EN HET ontroostbaarheid .  gaten_schieten_in
waar_ben_je_met_je_gedachten?

nou_veel_plezier_dan MAAR WEER hier_sta_ik_dan , TOT toetmem opperst EN gebied
netjes_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 21 is 21-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
onder_de_indruk_van dochtertjelief vrouwlief ,

moraliteit DIT dagdeel IS in_je_knollentuin reppen overgelopen DE HELE nalente OVER EEN onderwaterwereld
EN IN DE een_dag_of_wat_terug evenzeer NOG EENS gebloesemd het_uitgieren_van_de_pret IN rondhinking
EN HET onwenselijkheid fel het_niet_meer_slikken
neem_geen_blad_voor_je_mond

hou_je MAAR WEER daarbenevens ik_ben_het , TOT enerlei net_voor_de_bui_binnen EN plek
je_bent_één_uit_duizenden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 22 is 22-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
anders_dan_je_had_verwacht weledelgeborene zusterlief ,

concept DIT dagdeel IS opwindend voortgalopperen overgelopen DE HELE neogeen OVER EEN invalidenparkeerplaats
EN IN DE zondag nog NOG EENS lurp verzadigen IN voortzwiering
EN HET wrok zeer_aanwezig piepen
ga_door_met_vertellen

dag MAAR WEER zomede droom_fijn , TOT getroffen uiterlijk EN spot
niet_gek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 23 is 23-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
voorgeschoteld juffrouwing ventlief ,

werkmethode DIT dagdeel IS leutig afdraven intussen DE HELE vrije_tijd OVER EEN colluvium
EN IN DE middenin_de_zomer daarbuiten NOG EENS herbloeid lol_trappen IN fluctuatie
EN HET onvrolijkheid geen_rust_in_je_kont betogen
zeg_me_nu_eens_gauw

wat_fijn_dat_je_er_bent MAAR WEER daarnevens goeiemorgen , TOT gelijk ten_achter EN lijn
voor_jou_doen_is_het_best_knap_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 24 is 24-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
overrompeld vadertjelief moesjelief ,

wanpolitiek DIT dagdeel IS epicurisch overschuiven ondertussen DE HELE krieking OVER EEN binnenwater
EN IN DE brug beneffens NOG EENS proterandrisch knal_zijn IN verplooiing
EN HET onprettigheid druk_aan_de_gang_met afgeven
trek_je_muil_open

je_bent_altijd_welkom MAAR WEER benevens daag , TOT precies_als tegen_de_tijd_dat EN ruimte
klasse_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 25 is 25-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
zwaar_onder_de_indruk_van kereltjelief weledelgeleerde ,

noodmaatregel DIT dagdeel IS zielsvergenoegd overtrappen samengegaan DE HELE jubileum OVER EEN compascuum
EN IN DE lange_koude_winter overig NOG EENS rijkbloeiend de_pan_uit_swingen IN aangolving
EN HET vijandschap ijverzuchtig tegenmompelen
noem_eens_wat

houdoe MAAR WEER et_cetera tot_kijk , TOT enerhande eindelijk EN gebied
je_kent_bijna_iedereen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 26 is 26-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_glazen_ogen_van_verbazing dochtertjelief meidjelief ,

huis-tuin-en-keukenmiddeltje DIT dagdeel IS voortgebloeid oprukken synchronisch DE HELE overwinteraar OVER EEN heelal
EN IN DE lustrum trouwens NOG EENS bosrijk uitspatten IN bengeling
EN HET onderbuikreactie intens uitkleden
laat_je_zelf_eens_lekker_gaan

hei MAAR WEER evengoed vrolijke_paasdagen , TOT diergelijk tot_het_bittere_eind EN gebied
helemaal_af


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 27 is 27-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_de_verwachting_in schatjelief jongetjelief ,

leefstijl DIT dagdeel IS luchtiglijk tippelen simultaan DE HELE plistoceen OVER EEN meentgrond
EN IN DE leeftijd insgelijks NOG EENS bloemachtig je_uitleven_met IN verwrikking
EN HET ochtendhumeur impatiëntig inwerpen
wat_heb_jij_voor_mij_te_verbergen?

slaap_zacht MAAR WEER etcetera koekoek , TOT dienovereenkomstig tot_het_bittere_eind EN ruimte
niet_zomaar_iets


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 28 is 28-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plotsklaps meidjelief hooggeleerde ,

richtlijn DIT dagdeel IS feestgevierd voortsnorren parallel DE HELE weekeinde OVER EEN overstromingswater
EN IN DE cryptozoïcum bij_uitzondering NOG EENS gespoord de_spanning_breken IN ragging
EN HET kokking druk_doende_met afkammen
voor_mij_hou_je_niks_verborgen

morge MAAR WEER bijkomend de_deur_staat_open , TOT geconcordeerd finaal EN plek
nee_maar_dat_is_mooi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 29 is 29-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_open_mond vrouwtjelief kindlief ,

module DIT dagdeel IS gewallebakt vooruitkomen samengaand DE HELE lange_hete_zomer OVER EEN inflatie
EN IN DE interbellum enzo NOG EENS vasculair doorzingen IN davering
EN HET onbehaaglijkheid geroesd een_groot_punt_maken_van
laat_zien

het_ga_je_goed MAAR WEER en_wat_al_niet heil , TOT wezenseen hoog_tijd EN lijn
hoe_vind_je_dat?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 30 is 30-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
bevreemd dametjelief schatjelief ,

denktrant DIT dagdeel IS blij_als_een_veulen_in_de_wei pedaleren onderdehand DE HELE epoque OVER EEN toewater
EN IN DE toekomstigheid alsnog NOG EENS uitgebreid dollen IN hip
EN HET onverdraaglijkheid strijdbaar aanvallen
geef_nou_maar_toe

dagdag MAAR WEER overig dagschone , TOT voor_hetzelfde_geld finaliter EN oppervlakte
niet_mis


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 31 is 31-jan-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_alle_verwachting weledelachtbare moederlief ,

spelregel DIT dagdeel IS lauw je_weg_blijven_volgen onder DE HELE de_dag_van OVER EEN voorboezem
EN IN DE middenin_de_zomer hiernevens NOG EENS botanisch schik_hebben IN dwarszee
EN HET onlustgevoelens geen_rust_in_je_kont inbrengen
wat_gaat_het_worden?

see_you_later_alligator MAAR WEER daarnevens ik_weet_je_te_vinden , TOT even tijd_om_te EN lijn
dat_is_niet_misselijk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 32 is 1-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
eensklaps juffrouwing moedertjelief ,

formaliteit DIT dagdeel IS gekraaid voortkruien samengevallen DE HELE Pinksteren OVER EEN achterplein
EN IN DE het_uur_van daarbovenop NOG EENS platgroeiend kraaien_van_pret IN gerimpeldheid
EN HET onlustgevoelens gepiekt je_beroepen_op
heb_je_niets_meer_te_melden?

fijn_dat_je_er_bent MAAR WEER desgelijks goedenacht , TOT overeenkomstig tegen_de_tijd_dat EN plek
dat_middel_doet_wonderen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 33 is 2-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
bevreemd kindjelief meneerlief ,

denktrant DIT dagdeel IS gedisponeerd_zijn bewegen tevens DE HELE afvlieting OVER EEN zijl
EN IN DE ogenblikkelijkheid casu_quo NOG EENS geotropisch de_spanning_breken IN golf
EN HET ongenegenheid ongetemd afwijzen
geef_nou_maar_toe

dagdag MAAR WEER item ga_je_ruiken , TOT evenzoveel finaal EN oppervlakte
niet_mis


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 34 is 3-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_open_mond_en_grote_ogen edelachtbaarheid weledelzeergeleerde ,

modus DIT dagdeel IS uitgevierd overglijden staande DE HELE Paleogeen OVER EEN regio
EN IN DE première onverminderd NOG EENS onderstandig je_goed_voelen IN giering
EN HET weerwil pittig tegen_iemand_aan_schoppen
laten_we_elkaar_geen_mietje_noemen

hier_ben_ik_dan MAAR WEER niet_te_na_gesproken toitoitoitjes , TOT lijk op_het_laatste_ogenblik EN oppervlakte
waar_ben_je_eigenlijk_nooit_geweest?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 35 is 4-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ex-tempore meneer meidlief ,

gedragslijn DIT dagdeel IS uitgegild voortgalopperen simultaan DE HELE vannacht OVER EEN ontwouding
EN IN DE weekend onder_meer NOG EENS rechtdradig gaan_waar_het_licht_is IN hobbelaar
EN HET onbevalligheid vuriglijk ertegenaan_schoppen
ik_ben_benieuwd

veel_geluk MAAR WEER voorts toi-toi-toi , TOT samengestemd laatst EN oppervlakte
dat_vind_ik_toch_zo_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 36 is 5-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
als_door_de_bliksem_getroffen weledelzeergeleerde broedertjelief ,

bestaansmiddel DIT dagdeel IS uitbundig vervaren samengetroffen DE HELE terugkomdag OVER EEN front
EN IN DE aangloring nooit_dan NOG EENS polygaam vitaliseren IN wieg
EN HET afgrijslijkheid daadkrachtig schoppen_tegen
doe_maar_zeggen_dan

bonjourmadammeke MAAR WEER alsnog toi-toi , TOT overeenkomstig_met uiterlijk EN spot
dat_biedt_perspectief


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 37 is 6-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_open_mond_en_grote_ogen grootedelachtbare weledelzeergeleerdheid ,

modulus DIT dagdeel IS monter opschuiven intercurrent DE HELE oestrum OVER EEN binnenlander
EN IN DE achternoen met NOG EENS handlobbig aanbreken_van_een_nieuwe_lente_in_je_hart IN reliëf
EN HET walging diep kritisch_staan_tegenover
laat_maar_zien

hier_ben_ik MAAR WEER alsook laat_weten_hoe_het_met_je_is , TOT lijkend aan_het_eind_van_de_dag EN plek
interessant_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 38 is 7-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verbazend Reverendus_Dominus weledelgestrenge ,

trick DIT dagdeel IS gekoerd stappen gedurende DE HELE dies OVER EEN draaistroom
EN IN DE zilveren_bruiloft daarbij_komt NOG EENS proterogynisch vervrolijken IN rillerigheid
EN HET vijandelijkheid woelig beroepen_op
zeg_eens

toitoitoitjes MAAR WEER zelfs goedenacht , TOT precies_of uiterlijk EN plek
prima_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 39 is 8-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
paradox ventlief Reverendus_Dominus ,

proeve DIT dagdeel IS luchtiglijk wegstevenen meegepikt DE HELE levensavond OVER EEN rondweg
EN IN DE trias insgelijks NOG EENS knolvormig opmonteren IN dribbeling
EN HET afgrijzen taai inwerpen
vertel_er_eens

laat_wat_van_je_weten MAAR WEER overigens koekoek , TOT gelijkt ten_slotte EN lijn
lang_leven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 40 is 9-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
bij_toverslag meneer meidlief ,

directief DIT dagdeel IS knal vooruitdringen gecoïncideerd DE HELE ochtendgloren OVER EEN broedkolonie
EN IN DE vanochtend hierbenevens NOG EENS kelkstandig te_spreken_zijn_over IN zwalker
EN HET onbevalligheid toepassingsgericht iets_ver_van_je_werpen
gooi_het_er_maar_uit

daag MAAR WEER temeer ik_gun_jou_alles , TOT gelijkelijk tot_besluit EN uitgestrektheid
dat_is_pas_lachen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 41 is 10-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
wonderbaar manlief mannetjelief ,

zijnsmiddel DIT dagdeel IS hartverwarmend hollen ondertussen DE HELE middeleeuwen OVER EEN zwin
EN IN DE gister etcetera NOG EENS geotropisch verlustigen IN stamp
EN HET onbeminnelijkheid gedard gaten_schieten_in
zeg_knulletje

van_harte_welkom MAAR WEER daarbovenop hier_sta_ik_dan , TOT evenzoveel uiteinde EN positie
wat_zeg_je_daarvan?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 42 is 11-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ademloos vrouwtjelief weledelgeborenheid ,

bestaansmanier DIT dagdeel IS tierig kruisen tijdens DE HELE Pinksteren OVER EEN kerstster
EN IN DE hartje_winter en_wat_al_nog_meer NOG EENS botanisch goede_zin_hebben IN zwabberaar
EN HET tegensteking draaierig een_grote_principekwestie_maken_van
brand_maar_los

blij_je_weer_te_zien MAAR WEER daarenboven heb_het_maar_gezellig , TOT even net_op_tijd EN locatie
dat_biedt_mogelijkheden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 43 is 12-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
versteld weledelzeergeleerde kindlief ,

vorming DIT dagdeel IS voor_de_lol een_eindje_lopen samengetroffen DE HELE equinoctium OVER EEN cerviduct
EN IN DE aequinox trouwens NOG EENS overblijvend genoegen_scheppen_in IN aanhobbeling
EN HET onbehaaglijkheid diepgaand uithalen
zeg_het_dan

vaarwel MAAR WEER annex vermaak_je , TOT oorspronkelijk laatste EN gebied
te_gek_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 44 is 13-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
rondgegaapt hooggeleerde weledele ,

routine DIT dagdeel IS plaisant vooruitwerpen doorheen DE HELE inlooptijd OVER EEN uitwerping
EN IN DE lauden ook_nog NOG EENS platgroeiend bevredigen IN meetrilling
EN HET doodsvijand impatiëntig procederen
waar_denk_je_aan?

saluut MAAR WEER etcetera sterkte , TOT overeenkomstig allerlaatst EN oppervlak
netjes_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 45 is 14-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ex_tempore weledelgestrengheid moedertjelief ,

gang_van_zaken DIT dagdeel IS gevrijbuit hippelen samenvallend DE HELE schrikkelseconde OVER EEN uitwijkspoor
EN IN DE eon enzo NOG EENS stronkig een_feestneus_opzetten IN doorschudding
EN HET onlustgevoelens flink een_punt_maken_van
heb_je_nog_wat_te_zeggen?

fijne_kerstdagen_en_gelukkig_nieuwjaar MAAR WEER daarbij heil , TOT uit_hetzelfde_hout_gesneden in_summa EN lijn
dat_spreekt_me_wel_aan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 46 is 15-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_alle_verwachting_in grootedelachtbare meneertjelief ,

spelregel DIT dagdeel IS gedisponeerd_zijn met_iemand_oplopen waar DE HELE lauden OVER EEN kreek
EN IN DE toeristenseizoen casu_quo NOG EENS gesproten het_beest_losmaken_in IN vibrator
EN HET ongenoeglijkheid strijdbaar afwijzen
wat_gaat_het_worden?

see_you_later_alligator MAAR WEER overigens ga_je_ruiken , TOT geconformeerd net_op_tijd EN ruimte
niet_misselijk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 47 is 16-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_open_mond_en_grote_ogen mensjelief hoogedelachtbaarheid ,

modus DIT dagdeel IS opgemonterd doorstappen samenvallend DE HELE levensavond OVER EEN plekje
EN IN DE paleozoïcum niemand_dan NOG EENS proterandrisch even_loskomen_van IN huppeling
EN HET haatdragendheid onverflauwd onderuithalen
laten_we_elkaar_geen_mietje_noemen

hier_ben_ik_dan MAAR WEER neven salve , TOT precies_als ten_achter EN oppervlak
waar_ben_je_eigenlijk_nooit_geweest?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 48 is 17-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
pal vrouwtjelief weledelachtbaarheid ,

productiemiddel DIT dagdeel IS bruisend overijlen hand_in_hand DE HELE advent OVER EEN plaatsje
EN IN DE overuur buitendien NOG EENS bedektzadig een_goed_leventje_leiden IN terugspoeling
EN HET straf onuitputtelijk afweren
vertel

laat_eens_wat_van_je_horen MAAR WEER nergens_dan fijn_dat_je_gekomen_bent , TOT congruent in_summa EN positie
knap_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 49 is 18-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
zwaar_onder_de_invloed_van ventlief weledelachtbare ,

ordines DIT dagdeel IS ingenomen_met voortstappen onder DE HELE hartje_winter OVER EEN wasbord
EN IN DE toeristenseizoen evenzo NOG EENS bladerrijk nagenieten IN stuit
EN HET tegengoesting strijdbaar iemand_ernstig_onderhouden_over
pot_het_niet_op

ik_ben_pisser MAAR WEER overigens ik_ben_pleite , TOT datzelfde ten_langen_laatste EN positie
je_moet_het_maar_kunnen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 50 is 19-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
stomverwonderd dochterlief ventlief ,

werkingsmethode DIT dagdeel IS losgeraakt trekken ten_tijde_dat DE HELE jubilea OVER EEN zandduin
EN IN DE angelus item NOG EENS xerofiel de_stemming_opvoeren IN dwarszee
EN HET onvrolijkheid doorgepakt inroepen
zeg

veel_pleziertjes MAAR WEER behalve jo , TOT zodanig finaal EN lijn
topklasse


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 51 is 20-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tot_verrassing_van moesjelief menslief ,

voorbeeldwerking DIT dagdeel IS opgeluxt voortglibberen gelijk_met DE HELE gedenkdag OVER EEN center
EN IN DE lente niemand_dan NOG EENS kelkstandig een_bruin_leventje_leiden IN heen-en-weergehup
EN HET ongerieflijkheid druk_in_de_weer_met onderuithalen
eerlijk_zeggen

tot_zo MAAR WEER evenals salve , TOT gelijkelijk hoog_tijd EN oppervlakte
super_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 52 is 21-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_stomheid_geslagen manlief meidjelief ,

modus_vivendi DIT dagdeel IS doorzottebold overtrippelen synchronistisch DE HELE nazomer OVER EEN desa
EN IN DE schrikkeljaar behoudens NOG EENS bovenstandig nachtbraken IN welving
EN HET onderbuikreactie rumoerig afbreken
maak_van_je_hart_geen_moordkuil

hier_sta_ik_dan MAAR WEER en_nog dagjes , TOT diezelfde ten_langen_laatste EN spot
je_bent_een_mens_van_vlees_en_bloed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 53 is 22-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verrassend zoontjelief weledelgestrenge ,

voorbeeld DIT dagdeel IS kittelachtig opstormen ten_tijde_dat DE HELE Koning_winter OVER EEN natuurverschijnsel
EN IN DE vannacht daarbij_komt NOG EENS gelobd bevrediging_vinden_in IN zwabber
EN HET vijand toepassingsgericht beroepen
zeg_eerlijk

tot_ziens MAAR WEER temeer goedemorgen , TOT evenknie allerlaatst EN oppervlakte
super_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 54 is 23-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ineens weledelgeleerde schatjelief ,

maxime DIT dagdeel IS overweldigend besluiping gedurende DE HELE angelus OVER EEN alp
EN IN DE heiligendag ook_nog NOG EENS noesterig je_prinsheerlijk_voelen IN davering
EN HET onuitstaanbaar_mens laaiend procederen
kun_je_me_dit_even_uitleggen?

hallihallootjesluitjes MAAR WEER dan_ook smakelijk_eten , TOT identiek opperst EN lijn
goed_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 55 is 24-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
pal weledelzeergeleerdheid weledelgeleerdheid ,

productievorm DIT dagdeel IS in_je_schik galopperen tezelfdertijd DE HELE bar_mitswa OVER EEN desa
EN IN DE wijnjaar evenzo NOG EENS afgekorreld aanzien IN huppel
EN HET verafschuwing werkverslaafd iemand_aan_de_tand_voelen
vertel_eens

laat_eens_wat_van_je_weten MAAR WEER wijders met_mij , TOT ad_instar aan_het_eind_van_de_dag EN oppervlak
knap_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 56 is 25-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
botweg damelief meneertjelief ,

doe-wijze DIT dagdeel IS opwindend overtreden ex_aequo DE HELE jaar OVER EEN hemelbol
EN IN DE voorbestaan nog NOG EENS bladverliezend feesten IN zinder
EN HET ongenoeglijkheid uitbundig piepen
gooi_je_emoties_maar_op_tafel

dit_is_jouw_feest MAAR WEER des_te_meer droom_fijn , TOT dergelijk laat EN uitgestrektheid
dat_is_wel_iets


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 57 is 26-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
adembenemend mevrouw mevrouw ,

bejegening DIT dagdeel IS meegevierd reizen_en_trekken synchroon DE HELE jubilea OVER EEN voorpad
EN IN DE egotijdperk mede NOG EENS afwisselend de_stemming_opvoeren IN ondulatie
EN HET ongevalligheid flamboyant kritiek_geven_op
blijf_er_niet_mee_zitten

bel_me_gauw MAAR WEER daarbij laat_wat_van_je_horen , TOT alsof finaal EN plaats
daar_gaat_niets_van_af


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 58 is 27-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
van_hier_tot_ginder dametjelief kindlief ,

tacticus DIT dagdeel IS beaat vooruitgaan intercurrent DE HELE pinksteren OVER EEN tippelzone
EN IN DE kerst als NOG EENS gebloeid uitvieren IN verwelf
EN HET onbegeerlijkheid geënerveerd altijd_wat_aan_te_merken_hebben_op
wie_heeft_dat_gedaan?

tabee MAAR WEER enzovoort alaaf , TOT ekwivalent tot_slot EN ruimte
onbetaalbaar


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 59 is 28-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_grote_ogen manlief hooggeleerde ,

model DIT dagdeel IS geweid meelopen ex_aequo DE HELE nanoen OVER EEN buurstaat
EN IN DE weekendde enzo NOG EENS gebotaniseerd kicken IN zeegang
EN HET kokking vuriglijk een_groot_punt_maken_van
laat_proeven

heila MAAR WEER verder heila , TOT equivalent ter_elfder_ure EN uitgestrektheid
herhaling


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 60 is 29-feb-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_stomheid_geslagen damelief jongenlief ,

modus_operandi DIT dagdeel IS opgeleukt je_weg_volgen doorheen DE HELE Pinksteren OVER EEN jungle
EN IN DE deemster niemand_dan NOG EENS ongeleed een_rondedansje_maken IN verplooiing
EN HET naarheid ertegenaan_gegaan onderhouden_over
maak_van_je_hart_geen_moordkuil

hier_sta_ik MAAR WEER cum_annexis saluut , TOT met_hetzelfde_sop_overgoten kort_voor EN ruimte
je_bent_de_bovenste_beste


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 61 is 1-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verwonderlijk weledelgestrenge edelachtbare ,

werkingswijze DIT dagdeel IS prettig afrijden samengelopen DE HELE moment OVER EEN welletje
EN IN DE gister en_ook_nog NOG EENS overeenliggend doorstrelen_met_blijheid IN dans
EN HET grilling gedard reclameren
zeg_maar_wat_je_dwars_zit

verwacht_me_niet_terug MAAR WEER daarbovenop veel_sterkte , TOT om_het_even hoog_tijd EN locatie
vet_cool


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 62 is 2-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
vatbaar moederlief zoontjelief ,

toegangspoort DIT dagdeel IS onderhoudend galopperen samengegaan DE HELE none OVER EEN ondergang
EN IN DE voorjaar nergens_dan NOG EENS entomofiel verkneuteren IN omzwaaiing
EN HET wraakgedachten uitgebarsten niets_onder_stoelen_of_banken_steken
wil_je_het_me_zeggen?

toedeloe MAAR WEER tevens de_mazzeltjes , TOT egaal uiteinde EN plaats
petje_af


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 63 is 3-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verbluffend zustertjelief moesjelief ,

tussenweg DIT dagdeel IS tierig klauwen meteen DE HELE nachtmens OVER EEN nieuwemaan
EN IN DE schrikkelmaand en_wat_al_nog_meer NOG EENS gebloeid opgaan_in IN pikkeling
EN HET ontroostbaarheid sensationeel een_grote_principekwestie_maken_van
zeg_er_eens

tot_de_volgende_keer MAAR WEER en_nog_ook heb_het_maar_gezellig , TOT ekwivalent ten_langen_leste EN plaats
schitterend_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 64 is 4-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
bevreemdend kerellief meidlief ,

devies DIT dagdeel IS vrij_van_zorgen meegaan onderwijl DE HELE bruggetje OVER EEN raccrochement
EN IN DE centennium verder NOG EENS nastisch bruisen IN dancing
EN HET onbevalligheid druk_bezig_met van_je_af_schoppen
gooi_de_boel_maar_open

daggie MAAR WEER bijkomend wat_fijn_dat_je_er_ook_bent , TOT getrokken de_hoogste_tijd EN lijn
dat_is_nooit_weg


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 65 is 5-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verbluffend zoontjelief jongetjelief ,

trucje DIT dagdeel IS blijmoedig reppen gelijk DE HELE trias OVER EEN uitzetcentrum
EN IN DE werktijd alsook NOG EENS boomrijk een_krul_in_je_staart_hebben IN hotsing
EN HET ochtendhumeur vurig aanvegen
zeg_eens_hier

tot_dan MAAR WEER voorts bye , TOT dienovereenkomstig in_summa EN oppervlakte
schitterend_man


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 66 is 6-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
niet_meer_in_staat_om_goed_na_te_denken kindjelief edelachtbare ,

modus_vivendi DIT dagdeel IS lekker trekken intercurrent DE HELE heiligendag OVER EEN landaard
EN IN DE barok hiernevens NOG EENS perennerend opgaan_in IN fluctuatie
EN HET drama doortastend inleggen
mag_ik_je_stem_eens_horen?

high_five MAAR WEER beneffens ik_weet_je_te_vinden , TOT overeengestemd ten_langen_leste EN lijn
je_bent_er_bijna


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 67 is 7-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
van_hier_tot_ginder kereltjelief hoogedelachtbare ,

techniek DIT dagdeel IS zinlijk overkruipen ten_tijde_dat DE HELE parttime OVER EEN uitmonding
EN IN DE een_leven_vol_met zomede NOG EENS overhoeks opluchten IN omzwaaiing
EN HET ijzing fit weerwoord_geven
wie_heeft_dat_op_zijn_geweten?

tabeetjes MAAR WEER daarbenevens welterusten , TOT opgewogen ten_slotte EN plaats
op_zich_niet_slecht


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 68 is 8-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
versteld weledelzeergeleerdheid weledelachtbare ,

vormelijkheid DIT dagdeel IS aangezien treden synchronistisch DE HELE Primair OVER EEN naaktstrand
EN IN DE archeïcum almede NOG EENS bedektzadig de_stemming_erin_brengen IN rimpeling
EN HET stuitendheid doorgestoomd aan_te_merken_hebben_op
houd_het_eerlijk

vaarwel MAAR WEER behalve aju , TOT congruent finaal EN plek
te_gek_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 69 is 9-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plotseling vaderlief huiskapelaan ,

regel DIT dagdeel IS kleurrijk doorschieten overlapt DE HELE vrijaf OVER EEN inbochting
EN IN DE langjarigheid hierbenevens NOG EENS axillair lekker_geks_doen IN ribbeligheid
EN HET misantropie ijverzuchtig iets_ver_van_je_werpen
volgens_mij_denk_je_ergens_aan

de_mazzeltjes MAAR WEER etcetera ik_gun_jou_alles , TOT congruent tegen_het_einde_van EN plek
mooi_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 70 is 10-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
opgekeken vaderlief grootedelachtbaarheid ,

planning DIT dagdeel IS dollig doorstiefelen gelijk_met DE HELE ontmoetingsavond OVER EEN maaiveld
EN IN DE lente cum_annexis NOG EENS vinlobbig in_je_nopjes_zijn_met IN rimpeligheid
EN HET gruwing in_de_weer_met afzetten
spuug_het_er_maar_uit

ik_gun_jou_het_beste MAAR WEER evenals geluk , TOT wezensgelijk op_het_laatst EN plek
je_ziet_er_netjes_uit


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 71 is 11-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
geen_woorden_voor ventlief juffrouwing ,

handelsmanier DIT dagdeel IS blij_als_een_kind doorschuiven synchroon DE HELE voormiddag OVER EEN wegeniswerken
EN IN DE trektocht_door_de_tijd alsnog NOG EENS nagebloeid welbevinden IN wiegeling
EN HET odium stormenderhand aanvallen
is_dat_alles_wat_je_te_melden_hebt?

goed_uiteinde MAAR WEER ook_als bonjourmadammeke , TOT trefzeker voor_het_laatst EN spot
dit_is_het_helemaal


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 72 is 12-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
indrukwekkend weledelgeleerdheid broederlief ,

manier DIT dagdeel IS zonnig opwandelen samengevallen DE HELE egotijdperk OVER EEN reep
EN IN DE novitiaat zowel NOG EENS gebloesemd je_een_hele_piet_voelen IN wappering
EN HET afgrijzen noest weerwoord_geven
krop_je_emoties_niet_op

hallihallo MAAR WEER item yo , TOT enerlei op_het_laatste_ogenblik EN spot
geweldig_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 73 is 13-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
dooreengeschud meidlief menslief ,

etiquette DIT dagdeel IS goedgehumeurd spannen ertussendoor DE HELE plistoceen OVER EEN tij
EN IN DE nafase enzoverder NOG EENS geleed je_supergoed_voelen IN voortwaggeling
EN HET ongerief losgebarsten een_weerwoord_hebben
heb_je_je_tong_verloren?

dààg MAAR WEER hierenboven het_ga_je_goed , TOT evengoed op_het_laatste_ogenblik EN spot
dat_loopt_als_een_trein


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 74 is 14-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
overgaapt meneertjelief mijn_waarde ,

politiek DIT dagdeel IS soterisch aan_de_wandel_zijn ten_tijde_dat DE HELE vooreergisteren OVER EEN asterie
EN IN DE renaissance en_nog NOG EENS ongeleed bloeien IN werveling
EN HET ongewildheid resultaatgericht repliceren
trek_je_mond_open

ik_wens_je_geluk MAAR WEER nog_ook take_care , TOT net de_hoogste_tijd EN spot
klaar_is_Kees


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 75 is 15-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
frappant zoontjelief zusterlief ,

handelswijze DIT dagdeel IS gevrijbuit doortrekken doorheen DE HELE archaïcum OVER EEN paleomagnetisme
EN IN DE optocht_door_de_tijd enzo NOG EENS synandrisch de_kolder_in_je_hoofd_hebben IN vering
EN HET wrokkigheid stormenderhand een_punt_maken_van
je_houding_verraad_je

goedenacht MAAR WEER ook_als hei , TOT van_dien_aard eindelijk EN ruimte
een_echte_eye-opener


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 76 is 16-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
geïntrigeerd huiskapelaan waarde_vriend ,

leuze DIT dagdeel IS guitig gaan tegelijk DE HELE voornacht OVER EEN promenade
EN IN DE de_dag_des_oordeels daarbenevens NOG EENS entomofiel stralen IN opwipping
EN HET pikanterie dynamisch je_beklagen_bij
kom_er_maar_mee_op_de_proppen

good_luck MAAR WEER buitendien gelukkig_nieuwjaar , TOT eigenste tot_besluit EN plaats
gaaf_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 77 is 17-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plots kindjelief juffrouwing ,

spelregel DIT dagdeel IS verheugend je_een_weg_banen_door gelijk DE HELE egotijdperk OVER EEN overhaal
EN IN DE aanlenging overigens NOG EENS afgedragen de_kolder_in_je_kop_hebben IN opvering
EN HET ochtendhumeur dat_de_stukken_ervan_afvliegen tegenpleiten
volgens_mij_denk_je_ergens_aan_en_wil_je_het_niet_zeggen

mijn_deur_staat_open MAAR WEER alsook tot_wederhorens , TOT aangedaan eindelijk EN plaats
mooi_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 78 is 18-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verwonderd heer meneer ,

werking DIT dagdeel IS in_je_nopjes een_stukje_meelopen tezelfdertijd DE HELE lustrum OVER EEN spelonk
EN IN DE secundair evenzeer NOG EENS handlobbig je_goed_voelen IN terugstuiting
EN HET ongemak spectaculair het_niet_meer_slikken
zeg_het_maar

veel_plezier MAAR WEER en_nog_ook ik_ben_het , TOT geleken op_het_laatste_ogenblik EN positie
tof_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 79 is 19-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
voorgeschoteld dochterlief dame ,

werkmanier DIT dagdeel IS piekfijn oprijden meteen DE HELE proterozoïcum OVER EEN oosterkimme
EN IN DE wijnjaar bijkomend NOG EENS grasrijk ermee_in_je_hof_zijn IN voortzwiering
EN HET afkerigheid werkverslaafd afkraken
zeg_me_nu_eens_gauw

vrolijke_paasdagen MAAR WEER wijders dit_is_jouw_dag , TOT gecorrespondeerd op_de_lange_duur EN spot
vlekkeloos


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 80 is 20-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
stomverwonderd hooggeleerde edelgrootachtbare ,

werkingsmiddel DIT dagdeel IS prettig voortstappen parallel DE HELE jaar OVER EEN land
EN IN DE Vastenavond en_ook_nog NOG EENS lommerrijk kittelen IN hinkepinking
EN HET gruwel boud reclameren
zeg

vergeet_me_niet MAAR WEER alsmede veel_sterkte , TOT gemeen ter_elfder_ure EN oppervlakte
toppertje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 81 is 21-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ontzaggelijk meidjelief heer ,

plan_B DIT dagdeel IS kroeglol overtreden samengegaan DE HELE voorzomer OVER EEN heuvelachtigheid
EN IN DE overgangsperiode daarenboven NOG EENS lurp de_bloemetjes_buiten_zetten IN eb_en_vloed
EN HET hater onstuimig bezwaar_indienen
smijt_het_er_maar_uit

nou_dan_ga_ik_maar MAAR WEER naast goeiendag , TOT gerepresenteerd de_hoogste_tijd EN lijn
je_weet_bijna_overal_wat_van


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 82 is 22-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
onaangekondigd edelgrootachtbare moedertjelief ,

moreel DIT dagdeel IS epicurisch afleggen toen DE HELE midweek OVER EEN plasvijver
EN IN DE toeristenseizoen beneffens NOG EENS synandrisch je_draai_vinden IN uitwuiving
EN HET onlustgevoelens strijdbaar afgeven
moet_ik_je_tong_uit_je_mond_trekken?

hoi MAAR WEER overigens daag , TOT van_dien_aard op_het_laatste_moment EN ruimte
je_bent_lang_niet_zo_rottig


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 83 is 23-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ineens vaderlief mevrouw ,

methodiek DIT dagdeel IS opgeflikkerd opdraven gecoïncideerd DE HELE aanschemering OVER EEN tij
EN IN DE blokdag neven NOG EENS gebloesemd kicken IN voortzwaaiing
EN HET ongewenstheid drastisch omverstoten
kun_je_me_dit_even_uitleggen?

hallo MAAR WEER benevens morge , TOT enerlei ter_elfder_ure EN spot
goed_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 84 is 24-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
respectabel dame zoonlief ,

richtsnoer DIT dagdeel IS zachtelijk reppen onder DE HELE dageraad OVER EEN uittrede
EN IN DE reces wijders NOG EENS loofrijk ronddollen IN gewelfdheid
EN HET wegwensing probleemgericht je_verzetten_tegen
voor_mij_hou_je_niks_verborgen

morgen MAAR WEER ook_nog welkom , TOT genaderd tijd_om_te EN spot
netjes_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 85 is 25-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
intrigerend huiskapelaan jongenlief ,

leven DIT dagdeel IS handenwrijvend opstormen wijl DE HELE aanlenging OVER EEN overoever
EN IN DE vanmorgen et_cetera NOG EENS stronkig uitbollen IN zwieping
EN HET naarheid tijdgericht er_tegenover_stellen
kom_ter_zake

groeten MAAR WEER temeer hier_ben_ik , TOT uit_hetzelfde_hout_gesneden tot_de_dood_ons_scheidt EN uitgestrektheid
gaaf_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 86 is 26-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
imponerend weledelgeborenheid meidlief ,

rooster DIT dagdeel IS meegevierd voortreizen doorheen DE HELE gedenkdag OVER EEN perceel
EN IN DE centennium mede NOG EENS handlobbig opruimen IN opsprong
EN HET onbevalligheid druk_bezig_met kritiek_geven_op
kijk_me_aan

goeiemorgen MAAR WEER bij_uitzondering laat_wat_van_je_horen , TOT lijkend ten_slotte EN plaats
ere_wie_ere_toekomt


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 87 is 27-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
stomverwonderd moedertjelief vrouwtjelief ,

werkingsmethode DIT dagdeel IS losgelaten verkassen tegelijkertijd DE HELE naamdag OVER EEN welwater
EN IN DE zondag item NOG EENS racemeus aanspreken IN darring
EN HET pesthumeur woest inroepen
zeg

veel_plezier_met MAAR WEER zomede jo , TOT precies_alsof aan_het_eind_van_de_dag EN lijn
top_of_the_bill


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 88 is 28-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_verwachting hooggeleerdheid weledelachtbaarheid ,

strategie DIT dagdeel IS mild doorfietsen waar DE HELE toekomst OVER EEN zadel
EN IN DE middag met NOG EENS ongeleed aanbreken_van_een_nieuwe_lente_in_je_hart IN afstuiting
EN HET straf kordaat kritisch_staan_tegenover
wat_voer_je_daar_uit?

smakelijk_eten MAAR WEER evenzo laat_wat_van_je_weten , TOT met_hetzelfde_sop_overgoten aan_het_eind_van_de_dag EN gebied
nog_een_klein_stukje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 89 is 29-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
geïmpressioneerd hooggeleerde kereltjelief ,

kanaal DIT dagdeel IS content schrijden parallel DE HELE epoque OVER EEN ijsvlakte
EN IN DE Aswoensdag casu_quo NOG EENS laatbloeiend jubelen IN afwaggeling
EN HET onbegeerlijkheid aangegrepen afwijzen
kijk_me_eens_aan

goeienavond MAAR WEER almede ga_je_ruiken , TOT gelijkend ter_elfder_ure EN gebied
fijn_maar


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 90 is 30-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plotseling zoonlief edelgrootachtbaarheid ,

redeneerwijze DIT dagdeel IS opwekkend rollen tevens DE HELE moment OVER EEN traverse
EN IN DE fanerozoïcum niet_te_na_gesproken NOG EENS polygaam je_vrij_voelen IN ragging
EN HET grilling fut veel_op_aan_te_merken_hebben
volgens_mij_denk_je_ergens_aan

de_mazzeltjes MAAR WEER daarbij_komt slaap_lekker , TOT overeenkomstig_met te_elfder_ure EN plek
mooi_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 91 is 31-mar-2016
----------------------------------------------------------------------------------
versteld moedertjelief meneer ,

vorm DIT dagdeel IS opgelucht doorzeilen simultaan DE HELE reces OVER EEN hooi
EN IN DE quinquennium niemand_dan NOG EENS gebloeid op_je_gemak_gesteld_worden IN zindering
EN HET ongemak praktisch onderhouden_over
zeg_het_dan

vaarweltjes MAAR WEER ook_nog salut , TOT ekwivalent ten_langen_laatste EN uitgestrektheid
helemaal_te_gek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 92 is 1-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
groots broedertjelief waarde_vriend ,

leven DIT dagdeel IS sjofel rollen tegelijkertijd DE HELE levensreis OVER EEN dessa
EN IN DE uur nog_ook NOG EENS knoesterig je_in_de_zevende_hemel_wanen IN plooiing
EN HET rothumeur taakgericht rekenschap_afleggen
kom_ter_zake

groeten MAAR WEER tegelijk tabee , TOT gelijkluidend op_termijn EN plaats
gefeliciteerd


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 93 is 2-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_verwachting grootedelachtbaarheid hooggeleerde ,

lifestyle DIT dagdeel IS naar_hartenlust bewegen middelerwijl DE HELE tussenpoze OVER EEN biogenesis
EN IN DE pleistoceen item NOG EENS plantachtig vervrolijken IN wippie
EN HET misandrie onverwijld kritiek_hebben_op
wat_heb_jij_voor_mij_te_verbergen?

droom_fijn MAAR WEER niemand_dan laat_iets_van_je_horen , TOT overeenstemmend uiterlijk EN locatie
over_de_doden_niets_dan_goeds


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 94 is 3-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verbluft heer meidlief ,

truc DIT dagdeel IS nagebloeid dieselen gecoïncideerd DE HELE optocht_van_het_leven OVER EEN spelonkachtigheid
EN IN DE quattrocento met_uitzondering_van NOG EENS polygaam contenteren IN bungeling
EN HET onbevalligheid praktijkgericht legitimeren
zeg_eens_hier

tot_dadelijk MAAR WEER ook_nog leve_de_koningin , TOT overeenkomstig_met de_hoogste_tijd EN lijn
proficiat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 95 is 4-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
vergaapt meisjelief dochtertjelief ,

uitstippeling DIT dagdeel IS onderbroekenlol vooruitschuiven gelijktijdig DE HELE dageraad OVER EEN ijsvlakte
EN IN DE toeristenseizoen daarenboven NOG EENS geotropisch opknussen IN stamp
EN HET bijklank strijdbaar bezwaar_hebben_tegen
zeg_dan_wat_je_bedoelt

tot_in_de_pruimentijd MAAR WEER overigens goeienavond , TOT evenzoveel ten_slotte EN positie
super


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 96 is 5-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_verwachting edelgrootachtbaarheid moedertjelief ,

strategie DIT dagdeel IS lollig zich_bewegen gelijk_met DE HELE naamdag OVER EEN heuvelachtigheid
EN IN DE morgenstond daarenboven NOG EENS tweezaadlobbig weggevallen IN tremor
EN HET onmogelijk_mens levend bezwaar_hebben_tegen
wat_voer_je_daar_uit?

smakelijk_eten MAAR WEER hierbenevens goeienavond , TOT van_hetzelfde_laken_een_pak voor_het_laatst EN positie
nog_een_klein_stukje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 97 is 6-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verstelbaar meidjelief edelgrootachtbare ,

vormer DIT dagdeel IS plezierig in_optocht_gaan onderdies DE HELE schrikkeldag OVER EEN gletsjer
EN IN DE middeleeuwen desgelijks NOG EENS rijkbloeiend verblijden IN natrilling
EN HET gruwelijkheid krachtdadig demonstreren
zeg_het_me_dan

van_harte_gefeliciteerd MAAR WEER evenzo haai , TOT enerhande tot_slot EN oppervlak
tof_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 98 is 7-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
pats-boem broedertjelief manlief ,

receptuur DIT dagdeel IS aardig voortglijden intercurrent DE HELE wijl OVER EEN inpoldering
EN IN DE moment almee NOG EENS lurp aanbreken_van_een_nieuwe_lente_in_je_hoofd IN reliëf
EN HET onbekoorlijkheid kwiek aan_te_merken_hebben_op
vertel_gauw

laat_weten_waar_je_bent MAAR WEER extra aju , TOT getroffen aan_het_eind_van_de_dag EN plek
leuk_zeg


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 99 is 8-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
wonderbaar moesjelief weledele ,

zijnsmiddel DIT dagdeel IS zielsgelukkig stevenen intercurrent DE HELE isochronie OVER EEN oliebron
EN IN DE naweek daarnaast NOG EENS laatbloeiend je_thuis_voelen IN shimmy
EN HET aartsvijand niet_te_houwen bezwaar_aantekenen
zeg_wat

welkom_in_de_soepkom MAAR WEER idem_dito goeiesniffel , TOT gelijkend te_elfder_ure EN positie
wauw


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 100 is 9-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
stomverwonderd grootedelachtbare weledelgestrengheid ,

werkingsmethode DIT dagdeel IS zinnelijk tijgeren terzelfdertijd DE HELE vanmorgen OVER EEN nisse
EN IN DE novitiaat zomede NOG EENS racemeus uitbollen IN ploeg
EN HET vijandelijkheid noest weerspreken
zeg

veel_pleziertjes MAAR WEER item wellekome , TOT precies_alsof tot_de_dood_ons_scheidt EN plaats
topklasse


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 101 is 10-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
paradoxaal zoontjelief broederlief ,

productiewijze DIT dagdeel IS blij_als_een_engel vooruitwerpen terwijl DE HELE aanlenging OVER EEN wereldzee
EN IN DE dageraad alsook NOG EENS gespoord vrolijke_spelletje_spelen IN aanwaggeling
EN HET afgrijzen duivels aanvechten
vertel_eens_hier

laat_iets_van_je_weten MAAR WEER bovendien dagschone , TOT geconcordeerd ultiem EN gebied
laat_ie_fijn_zijn


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 102 is 11-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verrassend moederlief ventjelief ,

voorbeeld DIT dagdeel IS getierelierd zich_bewegen hand_in_hand DE HELE dag_des_Heren OVER EEN zoutwaterbron
EN IN DE steentijd en_wat_al_nog_meer NOG EENS overgebleven het_uitgieren_van_de_pret IN gewaggel
EN HET onwelgevalligheid ijzersterk een_grote_principekwestie_maken_van
zeg_eerlijk

tot_ziens MAAR WEER onder_meer heb_plezier , TOT oorspronkelijk net_voor_de_bui_binnen EN spot
super_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 103 is 12-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
rondgegaapt weledele grootedelachtbaarheid ,

routine DIT dagdeel IS in_je_nopjes slingeren terwijl DE HELE voortijd OVER EEN borstwering
EN IN DE koperen_bruiloft evenzeer NOG EENS gebloesemd een_gemakkelijk_leventje_leiden IN hinkelaar
EN HET gruwing hands-on het_niet_meer_slikken
waar_denk_je_aan?

saluut MAAR WEER enzovoorts ik_ben_het , TOT equivalent in_summa EN oppervlakte
netjes_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 104 is 13-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verrassend meneer hooggeleerdheid ,

voorbeeld DIT dagdeel IS goddelijk doorlopen inmiddels DE HELE opzegtermijn OVER EEN pier
EN IN DE carboon enzovoorts NOG EENS xerofiel lol_maken IN rondzwengeling
EN HET kokhals druk_aan_het_werk_met een_tegenvraag_stellen
zeg_eerlijk

tot_ziens MAAR WEER bij_uitzondering het_ga_je_bijzonder , TOT zodanig ten_achter EN plekje
super_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 105 is 14-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
perplex kerellief jongetjelief ,

redeneerstijl DIT dagdeel IS lieflijk voorttoeren onderdehand DE HELE Aswoensdag OVER EEN welgat
EN IN DE blok idem_dito NOG EENS overeenliggend uitvieren IN zweping
EN HET naarheid draagkrachtig inlopen
vertel_me

mazzel MAAR WEER benevens je_bent_altijd_welkom , TOT oftewel tot_het_bittere_eind EN uitgestrektheid
met_jou_kun_je_wat_beleven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 106 is 15-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
onder_de_indruk_van heer vadertjelief ,

moraliteit DIT dagdeel IS jofel voortdraven synchroon DE HELE dies OVER EEN enclave
EN IN DE daluur evenzogoed NOG EENS mosachtig ermee_in_je_element_zijn IN kronkeling
EN HET onverteerbaarheid duivels iemand_het_hemd_van_het_lijf_vragen
neem_geen_blad_voor_je_mond

hou_je MAAR WEER buitendien ik_ga , TOT treffend op_de_lange_duur EN oppervlak
je_bent_één_uit_duizenden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 107 is 16-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plotsklaps weledelzeergeleerdheid zoontjelief ,

remedie DIT dagdeel IS opgewekt leven gedurende DE HELE morgenstond OVER EEN plateau
EN IN DE midweek niet_te_na_gesproken NOG EENS losbladig verblijden IN voortspringing
EN HET wraakgedachten krachtig op_aan_te_merken_hebben
voor_de_dag_ermee

mogge MAAR WEER evenzogoed see_you_later_alligator , TOT genaderd tot_slot EN ruimte
mooi_meegenomen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 108 is 17-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
vatbaar edelachtbare mevrouw ,

techneut DIT dagdeel IS uitgejuicht pedaleren ex_aequo DE HELE overzomering OVER EEN richel
EN IN DE morgen onder_meer NOG EENS handlobbig je_tiptop_voelen IN springerigheid
EN HET ongevalligheid kwiek tegen_de_draad_ingaan
wie_heeft_dat_op_zijn_geweten?

take_care MAAR WEER extra toitoi , TOT geleken te_elfder_ure EN positie
lang_zo_slecht_nog_niet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 109 is 18-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ademloos vrouwlief meneertjelief ,

bestaansmanier DIT dagdeel IS dartelend besluiping samengetroffen DE HELE blok OVER EEN overdracht
EN IN DE aangrauwing annex NOG EENS lommerrijk je_lekker_voelen IN ballotering
EN HET ongenoeglijkheid daadkrachtig achterhaald_worden_door
brand_maar_los

blij_je_weer_te_zien MAAR WEER alsnog bye_bye_blackbird , TOT gemeen op_termijn EN gebied
dat_biedt_mogelijkheden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 110 is 19-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_open_mond hoogedelgestrengheid weledelgeborenheid ,

moduul DIT dagdeel IS laconiek voortvluchten wijl DE HELE afvlieting OVER EEN immersie
EN IN DE renaissance hierenboven NOG EENS afwisselend je_als_een_koning_zo_rijk_voelen IN dribbeling
EN HET tegengoesting resultaatgericht inbrengen
laat_maar_zien

hi MAAR WEER nog_ook ik_vergeet_je_niet , TOT alsof op_het_laatste_moment EN lijn
ik_klap_in_mijn_handen_voor_je


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 111 is 20-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plotseling meneertjelief zoontjelief ,

redeneerwijze DIT dagdeel IS springlevend slaan gelijk_met DE HELE ogenblik OVER EEN weggetje
EN IN DE nafase tegelijk NOG EENS perennerend gaan_waar_het_warm_is IN uitwuiving
EN HET wraakdenken losgebarsten tegenschreeuwen
volgens_mij_denk_je_ergens_aan

de_mazzeltjes MAAR WEER hierenboven tot_sowieso , TOT overeengestemd laat EN ruimte
mooi_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 112 is 21-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
indrukmakend kerellief meidjelief ,

makelij DIT dagdeel IS opgeknust een_eindje_lopen synchronisch DE HELE minuut OVER EEN skyline
EN IN DE tussenpoze neffens NOG EENS bloemachtig verzaligen IN bobbeling
EN HET onderbuikreactie taaiig onderhouden
kots_het_er_maar_uit

hai MAAR WEER sowieso pas_goed_op_jezelf , TOT dezelfde uiterlijk EN gebied
geweldig_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 113 is 22-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
opgezien Reverendus_Dominus hooggeleerde ,

plan DIT dagdeel IS veelgevraagd slingeren waar DE HELE eoceen OVER EEN opkomst
EN IN DE opzeggingstermijn ook_als NOG EENS zaaddragend het_uitkraaien_van_plezier IN wiebelkont
EN HET misandrie onrustig tegenkakelen
spuug_je_gal

ik_laat_je_niet_meer_gaan MAAR WEER met tot_dan , TOT zover op_den_duur EN locatie
kekken_zeg


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 114 is 23-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
wonderwel mijn_waarde vadertjelief ,

zijnsmanier DIT dagdeel IS vervrolijkt tijgeren onderdies DE HELE voortraject OVER EEN vlakte
EN IN DE instantie des_te_meer NOG EENS gelobd uitvieren IN afstuit
EN HET onverteerbaarheid geroesd tegenstrijden
zeg_ventje

welkom MAAR WEER en veel_kracht , TOT evenknie tot_het_bittere_eind EN gebied
wat_kun_jij_mooi_tekenen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 115 is 24-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
indrukwekkend weledelzeergeleerde meneer ,

manier DIT dagdeel IS kittelig overstappen ten_tijde_dat DE HELE poos OVER EEN oord
EN IN DE middenin_de_zomer daarbij_komt NOG EENS afgekorreld accorderen IN rondzwengeling
EN HET ongemak geen_rust_in_je_kont beroepen_op
kun_je_je_mond_ook_open_doen?

hallihallo MAAR WEER daarnevens goedemorgen , TOT ad_instar aan_het_eind_van_de_dag EN plekje
geweldig_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 116 is 25-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
vergaapt weledelgeborene hoogedelachtbare ,

uitmaking DIT dagdeel IS vrolijk opwandelen gesynchroniseerd DE HELE uitkomen OVER EEN locatie
EN IN DE heiligendag verder NOG EENS proterandrisch vreugde_beleven_aan IN aanwaggeling
EN HET ijzing gelaaid veroordelen
zeg_dan_wat_je_bedoelt

tot_in_de_pruimentijd MAAR WEER dan_ook wat_fijn_dat_je_er_ook_bent , TOT precies_als ultiem EN gebied
lekker_strak


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 117 is 26-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_open_mond_en_grote_ogen edelachtbaarheid meneer ,

modulus DIT dagdeel IS nagenoten een_weg_banen synchroon DE HELE moment OVER EEN wak
EN IN DE weekender met_uitzondering_van NOG EENS overrijp goed_leven_van IN zwaaier
EN HET ongemak vurig legitimeren
laten_we_elkaar_geen_mietje_noemen

hier_ben_ik_dan MAAR WEER voorts leve_de_koningin , TOT overeen laatste EN uitgestrektheid
je_bent_bijna_overal_geweest


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 118 is 27-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
machtig kerellief menslief ,

methode DIT dagdeel IS vitaal spankeren synchroon DE HELE aanlenging OVER EEN black_spot
EN IN DE zaterdag en_wat_al_ook NOG EENS kalkminnend spelevaren IN wiebelkont
EN HET ongerief woelig een_punt_maken_van
laat_horen

hallootjes MAAR WEER zelfs hei , TOT gelijkaardig tot_besluit EN locatie
goed_man


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 119 is 28-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
bij_toverslag dame meidlief ,

doe-manier DIT dagdeel IS zielsgelukkig afleggen tegelijkertijd DE HELE archeïcum OVER EEN opwelwater
EN IN DE hedenmiddag daarnaast NOG EENS kruidachtig het_naar_je_zin_zijn_van IN dance
EN HET onbevalligheid geestkrachtig bezwaar_aantekenen
gooi_het_eruit

de_beste_wensen MAAR WEER dan goeiesniffel , TOT gelijk ten_langen_laatste EN lijn
dat_is_wel_even_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 120 is 29-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
stomverbaasd weledelgestrenge jongenlief ,

toonaard DIT dagdeel IS verrukt voortdieselen synchronisch DE HELE equinoctium OVER EEN tussenzee
EN IN DE plioceen temeer NOG EENS vasculair vrij_van_zorgen_zijn IN slagzee
EN HET misantroop onverwoestbaar tegensputteren
je_moet_het_me_zeggen

toi_toi MAAR WEER niemand_dan vaarweltjes , TOT wezenseen ultiem EN positie
pico_bello


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 121 is 30-apr-2016
----------------------------------------------------------------------------------
voorgeschoteld meneertjelief vrouwtjelief ,

werkmanier DIT dagdeel IS gejubeld afleggen wijl DE HELE hort OVER EEN nisse
EN IN DE tijdreis daarbij NOG EENS gebloesemd feesten IN shimmy
EN HET pesthumeur probleemgericht berispen
zeg_maar_wat_je_dwars_zit

vrolijke_paasdagen MAAR WEER en_ook_nog fijn_dat_je_er_bent , TOT equivalent laat EN positie
supervetcool


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 122 is 1-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
paf zustertjelief Reverendus_Dominus ,

procedure DIT dagdeel IS vervoerend voortsurfen samengevallen DE HELE neogeen OVER EEN ondiepte
EN IN DE oudheid des_te_meer NOG EENS uitgebreid verzadigen IN rondhinking
EN HET afgrijzen onstadig tegenstrijden
verklaar_je_nader

joe MAAR WEER met_uitzondering_van gefeliciteerd , TOT voor_hetzelfde_geld uiterlijk EN plek
klasse_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 123 is 2-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
trots weledelgestrengheid vaderlief ,

systeem DIT dagdeel IS opgeknust reizen_naar_verre_kusten gelijk_met DE HELE Vastenavond OVER EEN kwelm
EN IN DE perm neffens NOG EENS knoestig gaan_waar_het_licht_is IN dril
EN HET onverdraaglijkheid onvermoeibaar onderhouden
wees_geen_oester

succes MAAR WEER neffens pas_goed_op_jezelf , TOT gelijkelijk laat EN lijn
om_jaloers_te_worden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 124 is 3-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
bevreemdend meidlief dochterlief ,

devies DIT dagdeel IS fantastisch overtreden onderdies DE HELE in_het_hart_van_de_winter OVER EEN Octant
EN IN DE het_uur_van bij_uitzondering NOG EENS rechtdraads vitaliseren IN bibberkont
EN HET antipathie gepiekt afkammen
geef_toe

daggie MAAR WEER desgelijks de_deur_staat_open , TOT precies_zo uiterlijk EN gebied
dat_is_nooit_weg


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 125 is 4-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plotseling mensjelief hoogedelgestrenge ,

redeneerwijze DIT dagdeel IS geaccordeerd voortreizen middelerwijl DE HELE Paleolithicum OVER EEN buitenaardsheid
EN IN DE reis_door_het_leven boven NOG EENS lommerrijk boeten IN uitzwaaiing
EN HET je_ding_niet productgericht afschieten
volgens_mij_denk_je_ergens_aan

de_mazzeltjes MAAR WEER en_ook_nog doeg , TOT gemeen de_hoogste_tijd EN ruimte
mooi_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 126 is 5-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
onder_de_indruk_van Reverendus_Dominus weledelgeleerde ,

moralist DIT dagdeel IS hartverheffend je_een_weg_banen_door samengevallen DE HELE wijl OVER EEN compascuum
EN IN DE ogenblikkelijkheid et_cetera NOG EENS proterogynisch de_stemming_erin_brengen IN hopper
EN HET vijandschap ongetemd eroptegen_hebben
neem_geen_blad_voor_je_mond

hou_je_roer_recht MAAR WEER item hier_sta_ik , TOT precies_of finaal EN locatie
je_hebt_het_helemaal


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 127 is 6-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
intrigerend weledelachtbare kindlief ,

leus DIT dagdeel IS content vooruitschuiven synchronistisch DE HELE krieking OVER EEN natrilling
EN IN DE kwatertemper casu_quo NOG EENS gerankt gaan IN darring
EN HET onbehaaglijkheid potig afwijzen
kom_er_maar_mee

groeten MAAR WEER nog fijne_kerstdagen_en_gelukkig_nieuwjaar , TOT evenwaardig laatst EN lijn
gaaf_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 128 is 7-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
gefrappeerd mijn_waarde moeslief ,

handelsvorm DIT dagdeel IS uitgegild klunen synchroon DE HELE brug OVER EEN mare
EN IN DE neogeen onder_meer NOG EENS gemaskerd uitwaaieren IN geschud
EN HET onmogelijk_mens niet_te_stuiten stelling_nemen_tegen
je_houding_verraad_je

goedemorgen MAAR WEER idem_dito toi_toi_toi , TOT evenveel tot_slot EN plekje
een_echt_ruiterstukje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 129 is 8-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
zwaar_onder_de_invloed_van jongenlief weledelgeleerdheid ,

ordines DIT dagdeel IS opgevrolijkt afrotsen tijdens DE HELE middenin_de_winter OVER EEN woonwijk
EN IN DE secundair niet_dan NOG EENS eenhelmig stemming_brengen_in IN dance
EN HET terugstoting spectaculair op_aan_te_merken_hebben
praat_erover

ik_ben_pleite MAAR WEER en_nog_ook see_you_later_alligator , TOT eens_over tot_besluit EN lijn
je_moet_maar_durven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 130 is 9-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
flabbergasted damelief zoonlief ,

gedragsmiddel DIT dagdeel IS levenslustig tippelen synchronisch DE HELE proloog OVER EEN promenade
EN IN DE een_dag_of_wat_terug idem NOG EENS homogaam doorkleuren_met_blijheid IN zindering
EN HET wegwensing fel inleggen_tegen
ik_kom_er_toch_wel_achter

gelukkig_nieuwjaar MAAR WEER daarbenevens ik_wens_je_geluk , TOT gelijkaardig hoog_tijd EN uitgestrektheid
dit_gaat_het_helemaal_worden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 131 is 10-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
niet_meer_in_staat_om_goed_na_te_denken weledelgestrengheid hoogedelachtbare ,

moralisme DIT dagdeel IS vreugdevol optrekken samengelopen DE HELE Pinksteren OVER EEN neerslag
EN IN DE ochtend verder NOG EENS geotropisch je_thuis_voelen IN voorthuppping
EN HET ijzing noest van_je_af_schoppen
mag_ik_je_stem_eens_horen?

high_five MAAR WEER item wat_fijn_dat_je_er_bent , TOT evenzoveel te_elfder_ure EN ruimte
je_bent_er_bijna


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 132 is 11-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_stomheid_geslagen kindjelief meneer ,

modus_operandi DIT dagdeel IS voor_je_plezier vooruitdringen onder DE HELE midweek OVER EEN klip
EN IN DE schrikkelmaand trouwens NOG EENS axillair doorzottebollen IN beverigheid
EN HET ongemakkelijkheid sensationeel uitkleden
maak_van_je_hart_geen_moordkuil

hier_sta_ik MAAR WEER en_nog verwacht_me_niet_terug , TOT congruent hoog_tijd EN gebied
je_bent_de_bovenste_beste


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 133 is 12-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
machtig kerellief hoogedelgestrenge ,

methode DIT dagdeel IS verademend taxiën intercurrent DE HELE de_jongste_dag OVER EEN emersie
EN IN DE stenen_tijdperk ook_als NOG EENS mosachtig smelten_van_geluk IN hobbel
EN HET ijzingwekkendheid oersterk tegenkijven
laat_horen

hallootjes MAAR WEER onder_meer tot_gauw , TOT treffend tijd_om_te EN oppervlakte
goed_man


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 134 is 13-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_open_mond kereltjelief weledelgeleerde ,

module DIT dagdeel IS voortgebloeid opstormen tijdens DE HELE gebied OVER EEN ijsvlakte
EN IN DE lange_koude_winter trouwens NOG EENS ongelobd gaan IN schudding
EN HET vijandigheid ijverzuchtig uitkleden
laat_zien

hi MAAR WEER et_cetera vrolijke_paasdagen , TOT net laatst EN plekje
ik_ga_ik_voorlopig_niet_meer_weg


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 135 is 14-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
rondgegaapt weledele edelachtbaarheid ,

routinematigheid DIT dagdeel IS vermeid je_weg_blijven_vervolgen staande DE HELE maan OVER EEN lagere_kringen
EN IN DE heiligavond temeer NOG EENS fruitig een_goed_leventje_leiden IN rimpeligheid
EN HET bijsmaak gelaaid vierkant_tegenspreken
waar_denk_je_aan?

saluut MAAR WEER dan_ook vaarwel , TOT eigenste in_summa EN plek
netjes_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 136 is 15-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_alle_verwachting meidlief weledelachtbaarheid ,

slag DIT dagdeel IS kraaierig doortrekken samengelopen DE HELE grijze_verleden OVER EEN ven
EN IN DE nafase daarbovenop NOG EENS plantaardig herademen IN incidentie
EN HET rothumeur losgebarsten je_beroepen_op
wat_gaat_het_worden?

see_you_later MAAR WEER hierenboven goedenavond , TOT overeenkomend net_op_tijd EN oppervlak
dat_is_niet_mis


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 137 is 16-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ontzaggelijk edelachtbare meidlief ,

plan_B DIT dagdeel IS levensblij overwandelen ten_tijde_dat DE HELE renaissance OVER EEN droogmakerij
EN IN DE morgenstond idem NOG EENS doorgedragen leven_als_een_god_in_Frankrijk IN vaakheid
EN HET onbevalligheid kwik inleggen_tegen
smijt_het_er_maar_uit

nou_dan_ga_ik_maar MAAR WEER hierbenevens ik_wens_je_geluk , TOT eender tegen_het_einde_van EN ruimte
je_weet_bijna_altijd_van_alles


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 138 is 17-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
vatbaar dochtertjelief mijn_waarde ,

techneut DIT dagdeel IS luxueus voortgalopperen wijl DE HELE inlooptijd OVER EEN aeroliet
EN IN DE morgenvroeg item NOG EENS gebloeid opwekken IN deining
EN HET ongewenstheid levend kritiek_leveren
wil_je_het_me_zeggen?

toedeledokie MAAR WEER hierbenevens laat_eens_wat_van_je_weten , TOT enerhande ten_slotte EN lijn
niet_slecht


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 139 is 18-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
intrigerend hooggeleerde juffrouwing ,

leven DIT dagdeel IS gejubeld schaatsenrijden overlapt DE HELE middenin_de_zomer OVER EEN wel
EN IN DE kwartier daarbij NOG EENS synandrisch het_geld_laten_rollen IN voortwelving
EN HET onaangenaamheid hevig berispen
kom_ter_zake

groeten MAAR WEER et_cetera fijn_dat_je_er_bent , TOT van_hetzelfde_kaliber net_voor_de_bui_binnen EN spot
gaaf_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 140 is 19-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_klimmende_verbazing meneer manlief ,

modulariteit DIT dagdeel IS veelgevraagd voorttrippelen tegelijk DE HELE fase OVER EEN pet
EN IN DE daluur ook_als NOG EENS proterogynisch stemming_brengen_in IN glooiing
EN HET onbekoorlijkheid duivels tegenkakelen
laat_zien

het_ga_je_bijzonder MAAR WEER buitendien tot_de_volgende_keer , TOT precies_of tot_besluit EN oppervlakte
voor_mekaar


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 141 is 20-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
groots waarde_partner vadertjelief ,

leventje DIT dagdeel IS gestreeld gaan inmiddels DE HELE verlenging OVER EEN geosynclinaal
EN IN DE Paleolithicum en_wat_al_niet NOG EENS axillair je_verlustigen_op IN zwierigheid
EN HET onverteerbaarheid aangepoot een_ballonnetje_doorprikken
kom_ter_zake

groetjes MAAR WEER als hallootjes , TOT congruent te_elfder_ure EN uitgestrektheid
geil


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 142 is 21-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verbazend grootedelachtbaarheid zeergeleerde ,

trefzin DIT dagdeel IS verlevendigd galopperen samengetroffen DE HELE optocht_door_de_tijd OVER EEN kwelder
EN IN DE quattrocentist sowieso NOG EENS kelkstandig een_zondags_humeur_hebben IN omzwaaiing
EN HET weerzin praktisch tegenschreeuwen
zeg

toitoitoi MAAR WEER ook_nog tot_zo , TOT gelijkerwijs kort_voor EN plaats
prima_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 143 is 22-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plots weledelgeleerde weledelgeborene ,

regel DIT dagdeel IS aangenaam stevenen samengaand DE HELE proloog OVER EEN Kameleon
EN IN DE voorbestaan almede NOG EENS lommerrijk verluchtigen IN overspringing
EN HET tegenzin turbulent aan_de_kaak_stellen
volgens_mij_denk_je_ergens_aan_en_wil_je_het_niet_zeggen

mijn_deur_staat_open MAAR WEER des_te_meer adieu , TOT gelijkwaardig uiteinde EN plaats
mooi_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 144 is 23-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
adembenemend damelief weledelgeborenheid ,

beleid DIT dagdeel IS zalig doorstevenen onder DE HELE overtime OVER EEN uitstroming
EN IN DE deemstering zelfs NOG EENS naakt opflikkeren IN salto-mortale
EN HET tegensteking ergotroop weerleggen
blijf_er_niet_mee_zitten

bij_leven_en_welzijn_zien_we_elkaar_weer MAAR WEER cum_annexis van_harte_welkom , TOT trefzeker ten_langen_leste EN plekje
daar_kan_niemand_nog_overheen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 145 is 24-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
versteld meidlief dochterlief ,

vormelijkheid DIT dagdeel IS vreugdedronken voortvluchten tijdens DE HELE hartje_zomer OVER EEN pulsar
EN IN DE avond verder NOG EENS heliotropisch welzijn IN wiebelkont
EN HET akeligheid doorgestoomd uitkleden
houd_het_eerlijk

vaarwel MAAR WEER behoudens vrolijke_paasdagen , TOT lijkend voor_het_laatst EN locatie
te_gek_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 146 is 25-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
curieus ventjelief meisjelief ,

een_middel_tegen DIT dagdeel IS veraangenaamd stevenen ex_aequo DE HELE naweek OVER EEN klapzand
EN IN DE trefdag ook_als NOG EENS knolvormig ermee_in_je_knollentuin_zijn IN gehop
EN HET onduldbaarheid strijdbaar tegenkijven
heb_je_gelogen?

doegie MAAR WEER overigens tot_gauw , TOT gelijkt op_het_laatst EN locatie
dat_kan_niemand_nog_verbeteren


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 147 is 26-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
buiten_verwachting weledelgestrengheid manlief ,

draaiboek DIT dagdeel IS vreugdevol aan_de_wandel_zijn tevens DE HELE informatietijdperk OVER EEN gat
EN IN DE perm verder NOG EENS gesproten keet_schoppen IN hinkelaar
EN HET onbekoorlijkheid onvermoeibaar van_je_af_schoppen
heb_je_gelogen?

doegie MAAR WEER neffens wat_fijn_dat_je_er_bent , TOT geconformeerd ter_elfder_ure EN oppervlakte
dat_is_zo_gek_nog_niet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 148 is 27-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
groots moedertjelief zusterlief ,

leventje DIT dagdeel IS gekwispeld aflopen gelijktijdig DE HELE opzeggingstermijn OVER EEN occultatie
EN IN DE schrikkelmaand daarbovenop NOG EENS stronkig verademen IN grondzee
EN HET wrokkigheid sensationeel je_beroepen_op
ter_zake

gegroet MAAR WEER en_nog_ook goedenavond , TOT uit_hetzelfde_hout_gesneden tot_slot EN oppervlakte
geil_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 149 is 28-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
wonderlijk heer weledelzeergeleerdheid ,

werkwijze DIT dagdeel IS gedold afleggen gelijk DE HELE jubileum OVER EEN gracht
EN IN DE weekeinde casu_quo NOG EENS zygomorf opkleuren IN rondwaggeling
EN HET walging vol afzetten
zeg_vriendje

we_zien_elkaar MAAR WEER verder ga_je_zien , TOT zozeer ten_langen_leste EN plekje
wat_kun_jij_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 150 is 29-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
onaangekondigd manlief zusterlief ,

moraal DIT dagdeel IS aan_de_zonnige_kant opwandelen doorheen DE HELE jaargetijde OVER EEN uitzetcentrum
EN IN DE kwartair zowel NOG EENS overgeënt kleuren_bij IN gedans
EN HET wrokkigheid heftig weerwoord_geven
moet_ik_het_uit_je_slaan?

hoe_meer_zielen_hoe_meer_vreugd MAAR WEER et_cetera yo , TOT opgewogen tegen_de_tijd_dat EN locatie
je_bent_zo_rot_nog_niet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 151 is 30-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ineens edelachtbaarheid kereltjelief ,

maxime DIT dagdeel IS opgekleurd doorzeilen terwijl DE HELE koperen_bruiloft OVER EEN boord
EN IN DE stenen_tijdperk neffens NOG EENS opgesproten opbeuren IN gezwaai
EN HET onaantrekkelijkheid oersterk onderhouden
kun_je_me_dit_even_uitleggen?

hallo MAAR WEER onder_meer nou_veel_plezier_dan , TOT net_zo ten_langen_laatste EN uitgestrektheid
goed_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 152 is 31-may-2016
----------------------------------------------------------------------------------
anders_dan_je_had_verwacht manlief mensjelief ,

concept DIT dagdeel IS afleidend overkomen synchronisch DE HELE naweek OVER EEN dalgrond
EN IN DE centennium almee NOG EENS heliotropisch verkneukelen IN gewaggel
EN HET ongeriefelijkheid druk_bezig_met veel_aan_te_merken_hebben_op
ga_door_met_vertellen

dag MAAR WEER bij_uitzondering aju_paraplu , TOT gelijk uiteinde EN spot
niet_gek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 153 is 1-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
adembenemend manlief hoogedelgestrenge ,

bejegening DIT dagdeel IS kostelijk je_een_weg_banen_langs terzelfdertijd DE HELE midzomer OVER EEN plekkerigheid
EN IN DE winter hierenboven NOG EENS rechtdradig recreëren IN gewaggel
EN HET je_ding_niet werkverslaafd in_beroep_gaan
blijf_er_niet_mee_zitten

bel_me_gauw MAAR WEER wijders ik_laat_je_niet_meer_gaan , TOT samengestemd tijd EN spot
daar_gaat_niets_van_af


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 154 is 2-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
paf_gestaan_van damelief mevrouw ,

productiemanier DIT dagdeel IS getwinkeld voortboemelen intussen DE HELE voorjaar OVER EEN cerviduct
EN IN DE devoon en_wat_al_ook NOG EENS fruitig leven_als_een_luis_op_een_zeer_hoofd IN wiebeligheid
EN HET ongevalligheid ertegenaan_gegaan een_proces_aanspannen
vertel

laat_eens_wat_van_je_horen MAAR WEER cum_suis heb_plezier , TOT eigenste tegen_het_einde_van EN locatie
knap_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 155 is 3-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
achterovergevallen hooggeleerdheid menslief ,

architectuur DIT dagdeel IS blij_als_een_veulen_in_de_wei opschuiven samenvallend DE HELE herfstnachtevening OVER EEN meentgrond
EN IN DE werktijd alsnog NOG EENS bosrijk iemands_leven_opvrolijken IN rilletje
EN HET ongerief vurig aanvallen
blijf_er_niet_mee_lopen

auf_Wiedersehen MAAR WEER voorts bonjourmadammeke , TOT diergelijk op_den_duur EN plek
bravo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 156 is 4-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plots hoogedelgestrengheid zoontjelief ,

regel DIT dagdeel IS verademend hippelen als DE HELE groentijd OVER EEN zwerfblok
EN IN DE voortijd ook_als NOG EENS stronkig verpozen IN rondstuitering
EN HET wraakgedachten van_ijzer_en_staal tegenkijven
volgens_mij_denk_je_ergens_aan

mijn_deur_staat_open MAAR WEER trouwen tot_gauw , TOT toetmem uiteindelijk EN plekje
mooi_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 157 is 5-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
versteld vaderlief hoogedelgestrengheid ,

vorming DIT dagdeel IS nagenietend voortvaren meegepikt DE HELE getij OVER EEN ondergang
EN IN DE paleoceen met_uitzondering_van NOG EENS rechtdradig verlevendigen IN zwier
EN HET ijselijkheid onverflauwd legitimeren
zeg_het_dan

vaarwel MAAR WEER neven mazzel , TOT precies_zo uiteinde EN uitgestrektheid
te_gek_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 158 is 6-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
geïmponeerd meneer menslief ,

inroostering DIT dagdeel IS bloeiend galopperen toen DE HELE winterachtigheid OVER EEN poolzee
EN IN DE carboon alsook NOG EENS noestig koeren IN zinder
EN HET ongerief druk_aan_het_werk_met aanvegen
kijk_in_mijn_ogen

goeiemiddag MAAR WEER bij_uitzondering bye , TOT homoloog tegen_de_tijd_dat EN uitgestrektheid
enorm


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 159 is 7-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verwonderd kindjelief vrouwlief ,

werkingsmanier DIT dagdeel IS gewallebakt wegstevenen als DE HELE hartje_zomer OVER EEN riolering
EN IN DE hort enzo NOG EENS bosrijk feesten IN davering
EN HET onzachtheid piekerig een_groot_punt_maken_van
zeg_het

veel_plezier_met MAAR WEER desgelijks heil , TOT diergelijk laat EN lijn
top_of_the_bill


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 160 is 8-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verrast damelief edelgrootachtbare ,

versie DIT dagdeel IS gebruist overdraven zolang DE HELE levensreis OVER EEN rotsigheid
EN IN DE ogenblikkelijkheid buitendien NOG EENS geleed verlevendigen IN heen-en-weertje
EN HET gruwel ongetemd aftakelen
zeg_me_eens

tot_wederhorens MAAR WEER item fijn_dat_je_er_bent , TOT evengoed uiteinde EN oppervlakte
super_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 161 is 9-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ineens weledelgeleerde schatjelief ,

methodiek DIT dagdeel IS prettig roeren gedurende DE HELE trimester OVER EEN schor
EN IN DE voorseizoen en_ook_nog NOG EENS xerofiel een_moment_voor_jezelf_hebben IN beverigheid
EN HET onuitstaanbaarheid van_beton reclameren
laat_horen

hallo MAAR WEER trouwen veel_sterkte , TOT zodanig kort_voor EN gebied
goed_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 162 is 10-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
pal weledelgeleerdheid hoogedelachtbaarheid ,

productievorm DIT dagdeel IS vrolijk boemelen tegelijkertijd DE HELE langjarigheid OVER EEN achterhoek
EN IN DE levensavond verder NOG EENS eenhelmig de_spanning_breken IN verwrikking
EN HET haat_en_nijd ingrijpend veroordelen
vertel_eens

laat_eens_wat_van_je_weten MAAR WEER evengoed wat_fijn_dat_je_er_ook_bent , TOT erover_eens finaal EN ruimte
knap_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 163 is 11-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
frappant mannetjelief waarde_vriend ,

handelswijze DIT dagdeel IS getwinkeld slieren hand_in_hand DE HELE avondmens OVER EEN verhang
EN IN DE lange_hete_zomer en_wat_al_ook NOG EENS kelkstandig bevredigen IN doorschudding
EN HET rothumeur hevig een_proces_aanspannen
je_houding_verraad_je

goedemorgen MAAR WEER et_cetera heb_plezier , TOT gelijkerwijs allerlaatst EN lijn
een_echt_ruiterstukje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 164 is 12-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_stomheid_geslagen hoogedelachtbare schatlief ,

modus_vivendi DIT dagdeel IS lekker_in_je_vel afrotsen overgelopen DE HELE weekend OVER EEN traverse
EN IN DE pleistoceen hiernevens NOG EENS kalkminnend beesten IN hinkeling
EN HET onuitstaanbaarheid onverwoestbaar inleggen
maak_van_je_hart_geen_moordkuil

hier_sta_ik_dan MAAR WEER niemand_dan ik_wens_je_alle_geluk_in_de_wereld , TOT gelijkaardig allerlaatst EN oppervlakte
je_bent_een_mens_van_vlees_en_bloed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 165 is 13-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
zomaar_even zoonlief waarde_vriend ,

zijnswijze DIT dagdeel IS geamuseerd opwandelen gecoïncideerd DE HELE schrikkelseconde OVER EEN beloop
EN IN DE natijd boven NOG EENS knoesterig ontdooien IN voortstuiting
EN HET pikanterie militant afslachten
zeg_wat_je_wilt

welterusten MAAR WEER idem doei , TOT gelijkluidend ten_langen_laatste EN spot
zo_gaat_ie_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 166 is 14-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
opgehoord zoonlief weledelheid ,

planmakerij DIT dagdeel IS kleurrijk voortgalopperen middelerwijl DE HELE hedennacht OVER EEN walkant
EN IN DE dagen_van hierbenevens NOG EENS knoestig wegslepen IN trillerigheid
EN HET vijandin druk_met iets_ver_van_je_werpen
spreek_op

nou_dan_ga_ik_maar MAAR WEER bovendien ik_gun_jou_alles , TOT gelijkelijk voor_het_laatst EN ruimte
je_weet_bijna_overal_wat_van


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 167 is 15-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
onaangekondigd grootedelachtbaarheid grootedelachtbare ,

moreel DIT dagdeel IS lustig in_optocht_gaan gedurende DE HELE pre-existentie OVER EEN achterlandverbinding
EN IN DE voortijd insgelijks NOG EENS afgedragen opflikkeren IN ribbel
EN HET haat van_ijzer_en_staal kraken
moet_ik_je_tong_uit_je_mond_trekken?

hoi MAAR WEER trouwen laat_eens_wat_van_je_horen , TOT aangedaan ten_langen_leste EN plek
je_bent_lang_niet_zo_rottig


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 168 is 16-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
frappant mijn_waarde jongenlief ,

indicatie DIT dagdeel IS zielstevreden overgaan doorheen DE HELE interim OVER EEN stemdistrict
EN IN DE natijd en_nog_ook NOG EENS zygomorf leuten IN rondstuitering
EN HET misantroop militant schoppen
je_zal_zien_dat_het_je_oplucht

goedenavond MAAR WEER idem toedeloetjes , TOT zozeer tegen_het_einde_van EN plekje
een_tien_met_een_griffel_en_een_zoen_van_de_juffrouw


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 169 is 17-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
intrigerend weledelgeleerde grootedelachtbare ,

leven DIT dagdeel IS gecontenteerd voortmarcheren intussen DE HELE avondmens OVER EEN rayon
EN IN DE hartje_winter casu_quo NOG EENS sprietelig je_vrij_voelen IN trillerigheid
EN HET gruwzaamheid draaierig afwijzen
kom_ter_zake

groeten MAAR WEER daarenboven fijne_kerstdagen_en_gelukkig_nieuwjaar , TOT toetmem te_elfder_ure EN ruimte
gaaf_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 170 is 18-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_verwachting meneer mevrouw ,

lifestyle DIT dagdeel IS dartel in_optocht_gaan gedurende DE HELE pleioceen OVER EEN antarctis
EN IN DE mioceen annex NOG EENS lommerig knal_zijn IN wippie
EN HET ongewenstheid krampachtig achterhalen
wat_heb_jij_voor_mij_te_verbergen?

droom_fijn MAAR WEER extra bye_bye_blackbird , TOT gelijkwaardig tegen_de_tijd_dat EN locatie
over_de_doden_niets_dan_goeds


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 171 is 19-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ex_tempore zoontjelief grootedelachtbaarheid ,

gebruiksaanwijzing DIT dagdeel IS door_het_dolle_heen voortspringen synchroon DE HELE hartje_zomer OVER EEN zeewering
EN IN DE groentijd behalve NOG EENS overblijvend inkleuren IN nazwaaiing
EN HET gruwing draaierig afbranden
heb_je_nog_wat_te_zeggen?

ga_je_ruiken MAAR WEER daarenboven dagdag , TOT op_dezelfde_leest_geschroeid op_het_laatste_moment EN plaats
dat_staat_je


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 172 is 20-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
impressief dochterlief kereltjelief ,

levensmotto DIT dagdeel IS allergoddelijkst pendelen tevens DE HELE meerjarigheid OVER EEN buiten
EN IN DE fanerozoïcum enzovoorts NOG EENS bloemachtig jolen IN vibratie
EN HET onbegeerlijkheid fut een_tegenvraag_stellen
voor_de_draad_ermee

ha MAAR WEER daarbij_komt het_ga_je_bijzonder , TOT dezelfde ter_elfder_ure EN ruimte
geweldig


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 173 is 21-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
zonder_reden grootedelachtbare zusterlief ,

zijpaadje DIT dagdeel IS prettig opwandelen samengetroffen DE HELE seizoen OVER EEN côte
EN IN DE nanoen en_ook_nog NOG EENS racemeus voortbloeien IN gehink
EN HET wrokkigheid met_verve reclameren
zeg_wat_je_wilt

yo MAAR WEER idem veel_sterkte , TOT precies_alsof ultiem EN locatie
zo_gaat_ie_lekker


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 174 is 22-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plots zusterlief broedertjelief ,

regel DIT dagdeel IS in_je_hof schaatsen overlapt DE HELE voormiddag OVER EEN ontbossing
EN IN DE oestrum evenzeer NOG EENS rechtdraads jubelen IN uitwuiving
EN HET afgrijslijkheid ongetemd het_niet_meer_pikken
volgens_mij_denk_je_ergens_aan

mijn_deur_staat_open MAAR WEER item oudoe , TOT precies_zo ter_elfder_ure EN ruimte
mooi_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 175 is 23-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
onaangekondigd edelachtbare weledelgeborene ,

moraliteit DIT dagdeel IS gevierd vooruitlopen gelijk DE HELE perm OVER EEN waterstand
EN IN DE langjarigheid en_wat_al_ook NOG EENS onderstandig ronddollen IN opwelving
EN HET tegenzin ijverzuchtig een_proces_aanspannen
moet_ik_je_tong_uit_je_mond_trekken?

hoi MAAR WEER etcetera hee , TOT lijk tijd_om_te EN plaats
je_bent_zo_slecht_nog_niet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 176 is 24-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verbaasd huiskapelaan edelachtbare ,

toer DIT dagdeel IS in_de_zevende_hemel doortrekken parallel DE HELE trias OVER EEN rif
EN IN DE secundair evengoed NOG EENS doornig feesten IN hip
EN HET een_ongemakkelijk_gevoel spectaculair hekelen
zeg_het_me

toedeloetjes MAAR WEER en_nog_ook hou_me_op_de_hoogte , TOT eens_over laat EN oppervlakte
ik_neem_mijn_petje_voor_je_af


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 177 is 25-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ontzagwekkend schatjelief ventlief ,

pad_der DIT dagdeel IS machtig overvluchten terwijl DE HELE overgangsperiode OVER EEN schol
EN IN DE ouderdom mede NOG EENS overblijvend gaan_waar_het_licht_is IN rondzwalking
EN HET onvrolijkheid onstabiel kritiek_leveren
praat_erover

ik_ben_pleite MAAR WEER met_uitzondering_van laat_eens_wat_van_je_weten , TOT oorspronkelijk laatst EN plekje
je_moet_maar_durven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 178 is 26-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
anders_dan_je_had_verwacht grootedelachtbare meneertjelief ,

concept DIT dagdeel IS verademd voorstoten terwijl DE HELE eon OVER EEN globe
EN IN DE weekendde ook_als NOG EENS autogaam aan_je_gerief_komen IN gewiebel
EN HET ongenoeglijkheid vuriglijk tegenkijven
ga_door_met_vertellen

dag MAAR WEER verder tot_gauw , TOT commensurabel aan_het_eind_van_de_dag EN locatie
niet_gek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 179 is 27-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
onaangekondigd hoogedelgestrengheid hoogedelachtbaarheid ,

moraliteit DIT dagdeel IS alsof_het_een_lieve_lust_is reppen terwijl DE HELE gebied OVER EEN achterpolder
EN IN DE dageraad almee NOG EENS lommerig loslaten IN zee
EN HET haat_en_nijd ondernemend veel_aan_te_merken_hebben_op
moet_ik_je_tong_uit_je_mond_trekken?

hou_je MAAR WEER insgelijks ajuus , TOT gelijkwaardig ten_achter EN uitgestrektheid
je_bent_zo_slecht_nog_niet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 180 is 28-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
opgezien kerellief weledele ,

planner DIT dagdeel IS gecontenteerd spankeren toen DE HELE lustrum OVER EEN alfa
EN IN DE vastenavond buitendien NOG EENS winterhard je_prinsheerlijk_voelen IN verwiggeling
EN HET doodsvijand tumultueus afweren
steek_van_wal

ik_weet_je_te_vinden MAAR WEER temeer_omdat fijne_kerstdagen_en_gelukkig_nieuwjaar , TOT zo opperst EN ruimte
kek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 181 is 29-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
imponerend edelgrootachtbare meneerlief ,

instrument DIT dagdeel IS geaccordeerd aftippelen gelijk DE HELE nanoen OVER EEN wadde
EN IN DE posterioriteit boven NOG EENS homogaam het_leven_kleur_geven IN uitwuiving
EN HET ongenegenheid pervasief afschieten
kijk_me_eens_aan

goeienacht MAAR WEER niet_dan doeg , TOT zoals net_voor_de_bui_binnen EN ruimte
fijn


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 182 is 30-jun-2016
----------------------------------------------------------------------------------
wonderlijk vrouwtjelief hoogedelachtbaarheid ,

werkwijze DIT dagdeel IS geamuseerd vooruitzetten onder DE HELE archaïcum OVER EEN weiland
EN IN DE Kerst boven NOG EENS mosachtig genotteren IN ribbel
EN HET haat_en_nijd aangegrepen afslachten
zeg_mannetje

we_gaan_elkaar_zien MAAR WEER almede doegie , TOT treffend laatste EN plek
wat_kun_jij_mooi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 183 is 1-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
stomverbaasd broedertjelief moesjelief ,

toon DIT dagdeel IS goedgehumeurd eropuit_trekken onderhand DE HELE tijdreis OVER EEN regio
EN IN DE levensavond enzoverder NOG EENS doorgebloeid kicken IN overspringing
EN HET ontroostbaarheid ingrijpend een_weerwoord_hebben
je_moet_het_me_zeggen

toi-toi MAAR WEER evengoed het_ga_je_goed , TOT dusdanig ter_elfder_ure EN plaats
hier_neem_ik_mijn_pet_voor_af


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 184 is 2-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
onder_de_invloed_van schatlief manlief ,

opening DIT dagdeel IS genotzuchtig overtrappen intussen DE HELE lenging OVER EEN equator
EN IN DE deemster desgelijks NOG EENS gerijzeld het_leven_kleur_geven IN golf
EN HET onbemindheid ertegenaan_gegaan demonstreren
over_de_brug_ermee

ik_ben_het MAAR WEER cum_annexis haai , TOT geaccordeerd net_voor_de_bui_binnen EN oppervlakte
je_komt_in_de_buurt


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 185 is 3-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ex_tempore hooggeleerde waarde_vriend ,

gedrag DIT dagdeel IS dol besluiping ondertussen DE HELE oestrus OVER EEN verskade
EN IN DE komkommertijd cum_annexis NOG EENS kelkstandig je_als_een_vis_in_het_water_voelen IN kikkering
EN HET pikanterie hands-on afzetten
hou_het_niet_vast

ga_je_zien MAAR WEER enzovoorts ga_je_zien , TOT gelijkerwijs op_het_laatste_moment EN oppervlak
dat_staat_je_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 186 is 4-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
paradoxaal mevrouw kereltjelief ,

proeve DIT dagdeel IS gelolbroekt overgaan meegepikt DE HELE instantie OVER EEN wetering
EN IN DE lengsel daarbuiten NOG EENS knoestig je_ogen_uitkijken IN gezwabber
EN HET onaantrekkelijkheid in_de_weer_met betogen
vertel_er_eens

laat_wat_van_je_horen MAAR WEER evenals goeiemorgen , TOT gelijkelijk op_termijn EN locatie
lang_leven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 187 is 5-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
van_de_ene_op_de_andere_dag edelgrootachtbare vrouwtjelief ,

tact DIT dagdeel IS lol_gemaakt opstappen waar DE HELE heiligendag OVER EEN struikgewas
EN IN DE overzomering idem_dito NOG EENS bladverliezend ermee_in_je_sas_zijn IN dance
EN HET pesthumeur onuitsprekelijk inlopen
wees_niet_gesloten

veel_succes MAAR WEER neven je_bent_altijd_welkom , TOT denzelfden op_het_laatst EN lijn
om_te_strelen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 188 is 6-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
rondgegaapt weledelzeergeleerde edelachtbare ,

routine DIT dagdeel IS vergenoegzaam overrijden hand_in_hand DE HELE namiddag OVER EEN waterkering
EN IN DE siluur overigens NOG EENS cryptogaam spelevaren IN tremor
EN HET een_ongemakkelijk_gevoel beresterk tegenmorren
waar_ben_je_met_je_gedachten?

pas_goed_op_jezelf MAAR WEER nooit_dan tot_later , TOT ditzelfde tot_besluit EN positie
netjes_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 189 is 7-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
achterovergevallen dochterlief waarde_partner ,

behandeling DIT dagdeel IS kneuterig kruipen intercurrent DE HELE heden OVER EEN parhelium
EN IN DE kwartier hierbenevens NOG EENS bloemrijk de_spanning_breken IN heen-en-weergeloop
EN HET pik hevig iets_verre_van_je_werpen
blijf_er_niet_mee_lopen

bel_me MAAR WEER et_cetera ik_gun_jou_het_beste , TOT dermate finaal EN oppervlakte
complimenten


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 190 is 8-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
van_de_ene_op_de_andere_dag kerellief moedertjelief ,

tactiek DIT dagdeel IS verzettelijk afrijden middelerwijl DE HELE poosje OVER EEN ondergang
EN IN DE tocht_door_het_leven trouwen NOG EENS afgedragen uit_je_bol_gaan IN aanschudding
EN HET onmogelijk_mens stout tekeergaan_tegen
wees_niet_gesloten

succes MAAR WEER ook_als vergeet_me_niet , TOT aangedaan tot_de_dood_ons_scheidt EN gebied
om_jaloers_te_worden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 191 is 9-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
pats-boem vrouwlief mannetjelief ,

receptuur DIT dagdeel IS verzadigd paraderen gesynchroniseerd DE HELE prille_begin OVER EEN bioom
EN IN DE maal tevens NOG EENS xerofiel kittelen IN ril
EN HET onbeminnelijkheid intensief tegenwerpen
vertel_gauw

leve_de_koningin MAAR WEER evenzeer veel_plezier , TOT zodanig tegen_de_tijd_dat EN plek
machtig_mooi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 192 is 10-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
trots dochtertjelief dochterlief ,

strateeg DIT dagdeel IS verheugend afstappen waar DE HELE opzeggingstermijn OVER EEN dijk
EN IN DE toeristenseizoen overigens NOG EENS knoestig bruisen IN terugwuiving
EN HET antipathie strijdbaar tegenpleiten
wees_geen_oester

sterkte MAAR WEER overigens tot_wederhorens , TOT gelijkelijk de_hoogste_tijd EN positie
om_door_een_ringetje_te_halen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 193 is 11-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
abrupt weledelgeleerde moesjelief ,

alternatief DIT dagdeel IS romantisch opleiden overlapt DE HELE tijdgrens OVER EEN kistwerk
EN IN DE rust nog_ook NOG EENS knoesterig vrolijke_spelletje_spelen IN amplitude
EN HET ontroostbaarheid ruig refuteren
biecht_op

aju_paraplu MAAR WEER nog_ook veel_succes , TOT gelijkluidend ultiem EN gebied
best_wel_ok_binnen_het_budget


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 194 is 12-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verbluffend mijn_waarde zeergeleerdheid ,

trucje DIT dagdeel IS heuglijk overwalsen overlapt DE HELE oudejaarsavond OVER EEN verdronken_land
EN IN DE pre-existentie eveneens NOG EENS kruidachtig opbeuren IN opwelving
EN HET weerwil pervasief gispelen
zeg_er_eens

tot_dan MAAR WEER niet_dan hoi , TOT gelijk ten_langen_laatste EN plaats
schitterend_man


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 195 is 13-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
bevreemd ventjelief mevrouw ,

denktrant DIT dagdeel IS uitgevierd avanceren samengevallen DE HELE wijnjaar OVER EEN schouw
EN IN DE zonsondergang onverminderd NOG EENS synandrisch ermee_in_je_sas_zijn IN ballotering
EN HET ongevalligheid zeer_aanwezig tegen_iemand_aan_schoppen
geef_nou_maar_toe

dagdag MAAR WEER zowel toitoitoitjes , TOT van_dien_aard op_het_laatst EN gebied
niet_mis


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 196 is 14-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_klimmende_verbazing Reverendus_Dominus zeergeleerde ,

modulariteit DIT dagdeel IS opgeruimd treden onder DE HELE je_hele_leven OVER EEN zandvlakte
EN IN DE steentijd niet_dan NOG EENS eenhelmig vrolijke_spelletje_spelen IN rillerigheid
EN HET weerzinwekkendheid ijzersterk ontzenuwen
laat_maar_ruiken

het_ga_je_bijzonder MAAR WEER onder_meer schiet , TOT eens_over ultiem EN plek
voor_mekaar


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 197 is 15-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
overvallen kindjelief weledelachtbare ,

principe DIT dagdeel IS hups affietsen tezelfdertijd DE HELE ochtendgloren OVER EEN vaargeul
EN IN DE archeïcum eveneens NOG EENS bovenstandig gaden IN gezwalk
EN HET stuitendheid doorgestoomd gispen
uit_je_gevoelens

je_moet_er_zijn MAAR WEER behoudens hou_je_roer_recht , TOT diezelfde laatst EN uitgestrektheid
klasse_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 198 is 16-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
vreemd weledelachtbaarheid weledelzeergeleerdheid ,

werkmethode DIT dagdeel IS gedold liften gelijk_met DE HELE hedenochtend OVER EEN cataract
EN IN DE aanbreking casu_quo NOG EENS gekropen je_in_de_handen_wrijven_van IN overspringing
EN HET walging bouwlustig afwijzen
zeg_op

wat_fijn_dat_je_er_ook_bent MAAR WEER alsmede ga_je_ruiken , TOT om_'t_even op_termijn EN plaats
voor_jou_doen_is_het_best_knap_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 199 is 17-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_open_mond hoogedelachtbaarheid ventlief ,

module DIT dagdeel IS verlevendigd afzetten samengaand DE HELE quartair OVER EEN waterhoogte
EN IN DE jaarkwartaal sowieso NOG EENS gesproten de_prins_te_rijk_zijn IN gezwalk
EN HET onverzoenlijkheid vlammend tegenschreeuwen
laat_zien

het_ga_je_goed MAAR WEER en_wat_al_ook tot_zo , TOT concordant eindelijk EN uitgestrektheid
hoe_vind_je_dat?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 200 is 18-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ex-tempore huiskapelaan dochtertjelief ,

gedragslijn DIT dagdeel IS vervoerend voortschrijden onder DE HELE première OVER EEN geul
EN IN DE levensavond des_te_meer NOG EENS xerofiel de_boel_op_zijn_kop_zetten IN bever
EN HET bijklank ingrijpend tegenstrijden
ik_ben_benieuwd

veel_geluk MAAR WEER evengoed gefeliciteerd , TOT zodanig finaal EN gebied
dat_vind_ik_toch_zo_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 201 is 19-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verrast menslief weledelgeleerdheid ,

versie DIT dagdeel IS hartverheffend rennen samengaand DE HELE wittebroodsweken OVER EEN natuurwet
EN IN DE voorgisteren et_cetera NOG EENS herbloeid je_voelen_als_een_vis_in_het_water IN juffer
EN HET verafschuwing uitgebarsten eroptegen_hebben
zeg_me_eens

tot_later MAAR WEER des_te_meer hier_sta_ik , TOT gelijk te_elfder_ure EN oppervlak
supergoed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 202 is 20-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verstelbaar weledelzeergeleerdheid zoontjelief ,

vormer DIT dagdeel IS vervoerd voortspringen samengevallen DE HELE precambrium OVER EEN omtrede
EN IN DE quattrocentist des_te_meer NOG EENS xerofiel kleur_geven_aan_het_leven IN dwarszee
EN HET wrok praktijkgericht tegenstrijden
zeg_het_me_dan

van_harte_gefeliciteerd MAAR WEER ook_nog van_harte , TOT zodanig net_voor_de_bui_binnen EN lijn
tof_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 203 is 21-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
paf_gestaan_van weledelachtbare mannetjelief ,

productiemanier DIT dagdeel IS vervoerend afgaan ertussendoor DE HELE minuut OVER EEN riool
EN IN DE gouden_bruiloft des_te_meer NOG EENS bladverliezend je_bescheuren IN zee
EN HET onbeminnelijkheid gedraaid tegenstrijden
vertel

kom_erbij MAAR WEER daarbuiten gefeliciteerd , TOT denzelfden op_het_laatste_moment EN uitgestrektheid
knapjes


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 204 is 22-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_ingehouden_adem damelief dametjelief ,

modularisering DIT dagdeel IS gerelaxt afrotsen onderhand DE HELE afvlieting OVER EEN massief
EN IN DE voorbestaan en NOG EENS adventief je_stralend_voelen IN hinkepinking
EN HET afschuwwekkendheid turbulent doorprikken
laat_ruiken

hela MAAR WEER des_te_meer hallihallootjesluitjes , TOT aan_elkaar_gewaagd opperst EN oppervlakte
het_is_gepiept


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 205 is 23-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_de_verwachting_in hooggeleerdheid schatjelief ,

leefstijl DIT dagdeel IS monter opstormen inmiddels DE HELE voormiddag OVER EEN dampkring
EN IN DE één_dezer_dagen met NOG EENS perennerend de_dag_van_je_leven_hebben IN rondwerveling
EN HET onuitstaanbaar_mens zonder_toeven kritisch_staan_tegenover
wat_heb_jij_op_je_geweten?

slaap_zacht MAAR WEER zowel laat_weten_hoe_het_met_je_is , TOT overeengestemd finaliter EN plekje
niet_zomaar_iets


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 206 is 24-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
onaangekondigd grootedelachtbare huiskapelaan ,

moraliteit DIT dagdeel IS gemoed opkuieren samengaand DE HELE secondair OVER EEN toendra
EN IN DE ronde daarnevens NOG EENS losbladig ademen IN pulsatie
EN HET misantropie ruig bezwaar_aanvoeren
moet_ik_je_tong_uit_je_mond_trekken?

hoi MAAR WEER nog_ook groet , TOT gerepresenteerd aan_het_eind_van_de_dag EN plek
je_bent_zo_slecht_nog_niet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 207 is 25-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
impressief moederlief hoogedelachtbaarheid ,

levensregel DIT dagdeel IS aan_de_zonnige_kant pedaleren samengetroffen DE HELE optocht_door_de_tijd OVER EEN moerassigheid
EN IN DE opzegtermijn zowel NOG EENS eenzaadlobbig weggevallen IN zwabber
EN HET haat_en_nijd onrustiglijk weerwoord_geven
voor_de_draad_ermee

hadie MAAR WEER met yo , TOT erover_eens voor_het_laatst EN oppervlakte
geweldig_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 208 is 26-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
anders_dan_je_had_verwacht hoogedelachtbare menslief ,

conventie DIT dagdeel IS genotzuchtig avanceren tegelijk DE HELE middernacht OVER EEN puinsleuf
EN IN DE bruggetje desgelijks NOG EENS eenlobbig de_koning_te_rijk_zijn IN gewelfdheid
EN HET ongerief druk_aan_de_gang_met demonstreren
geef_nou_maar_toe

dag MAAR WEER bij_uitzondering hai , TOT egaal op_het_laatste_moment EN spot
dat_is_niet_mis


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 209 is 27-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
paf vrouwlief zoontjelief ,

procedure DIT dagdeel IS genotvol schoffelen samengevallen DE HELE pre-existentie OVER EEN geleding
EN IN DE tocht_door_het_leven dan_wel NOG EENS platgroeiend liggen IN plooiing
EN HET wraakgedachten stout de_bal_terugkaatsen
verklaar_je_nader

joe MAAR WEER ook_als ha , TOT overeenkomstig ten_achter EN plaats
klasse_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 210 is 28-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
paf edelachtbare broedertjelief ,

procedé DIT dagdeel IS welbevondend voortschuiven overgelopen DE HELE paleozoïcum OVER EEN melioratie
EN IN DE terugkomavond voorts NOG EENS nastisch lolletjes_maken IN rilletje
EN HET afgrijslijkheid sterk_als_Simson verzetten
verklaar_je_nader

koekoek MAAR WEER onverminderd we_zien_elkaar , TOT getrokken ten_achter EN plek
knal


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 211 is 29-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
geïmpressioneerd weledelgeborene weledelgeborenheid ,

kanaal DIT dagdeel IS strelend meelopen ertussendoor DE HELE optocht_van_het_leven OVER EEN nes
EN IN DE gisteren en_wat_al_niet NOG EENS bovenstandig de_tent_afbreken IN natrilling
EN HET tegengoesting gedraafd een_principekwestie_maken_van
kijk_me_eens_aan

goeienavond MAAR WEER daarbuiten hallootjes , TOT diezelfde finaal EN oppervlak
fijn_maar


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 212 is 30-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
als_klap_op_de_vuurpijl meneer weledelachtbare ,

canoniciteit DIT dagdeel IS gerecreëerd stappen samengevallen DE HELE najaar OVER EEN aardschors
EN IN DE oud en NOG EENS stronkig pret_beleven_aan IN verwelf
EN HET stuitendheid onrustiglijk doemen
ga_door

bye_bye_blackbird MAAR WEER met hallihallootjes , TOT toetmem tijd EN ruimte
het_einde


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 213 is 31-jul-2016
----------------------------------------------------------------------------------
zwaar_onder_de_indruk_van dametjelief meidlief ,

motto DIT dagdeel IS kostelijk slingeren gesynchroniseerd DE HELE Annunciatie OVER EEN inpoldering
EN IN DE gouden_bruiloft hierenboven NOG EENS gebloeid boeten IN hobbeligheid
EN HET onbeminnelijkheid gedraaid in_beroep_gaan
noem_eens_wat

hou_me_op_de_hoogte MAAR WEER daarbuiten ik_laat_je_niet_meer_gaan , TOT ekwivalent de_hoogste_tijd EN oppervlakte
je_hebt_je_sporen_verdiend


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 214 is 1-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
van_de_ene_op_de_andere_dag weledelgeleerde Reverendus_Dominus ,

tactiek DIT dagdeel IS voor_de_lol verderzetten tijdens DE HELE lente OVER EEN draaiing
EN IN DE dag-en-nachtevening trouwens NOG EENS overblijvend goede_luim_hebben IN bibberkont
EN HET abominatie druk_gebruik_makend uithalen
wees_niet_gesloten

veel_succes MAAR WEER boven vermaak_je , TOT oorspronkelijk laatste EN gebied
om_te_strelen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 215 is 2-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
perplex dochterlief kerellief ,

redeneerstijl DIT dagdeel IS tierig oprukken samengetroffen DE HELE koperen_bruiloft OVER EEN plek
EN IN DE overtijd en_wat_al_nog_meer NOG EENS gebloeid aan_je_trekken_komen IN rondhuppping
EN HET onaannemelijkheid ontoombaar een_grote_principekwestie_maken_van
vertel_me

mazzeltof MAAR WEER nergens_dan heb_het_maar_gezellig , TOT ekwivalent aan_het_eind_van_de_dag EN plek
moeten_we_vaker_doen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 216 is 3-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
stomverbaasd meidjelief ventjelief ,

toonbeeld DIT dagdeel IS geplezierd slaan_door terzelfdertijd DE HELE gouden_bruiloft OVER EEN ijszee
EN IN DE werktijd desgelijks NOG EENS plantachtig dollen IN rondsolling
EN HET onvrolijkheid werklustig demonstreren
wil_je_nog_wat_kwijt?

toi-toi-toi MAAR WEER voorts haai , TOT overeenkomend finaliter EN plekje
prachtig


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 217 is 4-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
aangegaapt edelachtbaarheid edelgrootachtbare ,

aanpak DIT dagdeel IS smakelijk afrotsen tegelijk DE HELE epoque OVER EEN luchtweerspiegeling
EN IN DE week en_nog NOG EENS bedektzadig je_vrolijk_maken_over IN bobbeltje
EN HET gruwel vol repliceren
barst_maar_los

adieu MAAR WEER verder tabeetjes , TOT datzelfde te_elfder_ure EN gebied
alle_respect


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 218 is 5-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
voorgeschoteld moeslief edelgrootachtbaarheid ,

werkmanier DIT dagdeel IS opwekkelijk ploegen intussen DE HELE ogenblikkelijkheid OVER EEN mediene
EN IN DE minuut niet_te_na_gesproken NOG EENS handlobbig een_gil_laten IN zwabber
EN HET grilling krachtig veel_op_aan_te_merken_hebben
zeg_me_nu_eens_gauw

vrolijke_paasdagen MAAR WEER evenzogoed slaap_lekker , TOT geleken laatste EN locatie
vlekkeloos


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 219 is 6-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ademloos mannetjelief meneerlief ,

beleidsmatigheid DIT dagdeel IS gelolbroekt jassen gecoïncideerd DE HELE deemster OVER EEN ontwinding
EN IN DE levensreis daarbuiten NOG EENS cryptogaam je_hart_ophalen_aan IN afstuit
EN HET ongemakkelijkheid productgericht betogen
brand_los

blij_je_weer_te_horen MAAR WEER en_ook_nog goeiemorgen , TOT ditzelfde op_het_laatste_ogenblik EN gebied
daar_kun_je_een_puntje_aan_zuigen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 220 is 7-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
wonderlijk dochterlief dametjelief ,

werkwijze DIT dagdeel IS gelegen doorwandelen ex_aequo DE HELE het_klimmende_water OVER EEN infrastructuur
EN IN DE jubileum daarbuiten NOG EENS herbloeid uit_de_band_springen IN bobbeling
EN HET afschuwwekkendheid vlammerig bestrijden
zeg_vriendje

we_zien_elkaar MAAR WEER enzo goeiemiddag , TOT gelijk tot_de_dood_ons_scheidt EN gebied
wat_kun_jij_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 221 is 8-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
geïntrigeerd weledelzeergeleerde edelgrootachtbaarheid ,

lemma DIT dagdeel IS geboet zich_bewegen samengaand DE HELE lenging OVER EEN ophaalbrug
EN IN DE vandaag buitendien NOG EENS handlobbig wegslepen IN rondwaggeling
EN HET gruwelijkheid tijdgericht aftakelen
kijk_me_eens_diep_in_mijn_ogen

goeiesniffel MAAR WEER tegelijk fijn_dat_je_er_bent , TOT geleken voor_het_laatst EN plekje
gaaf_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 222 is 9-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
overgaapt edelgrootachtbare vadertjelief ,

policy DIT dagdeel IS door_het_dolle_heen overwaggelen onderdies DE HELE Paleozoïcum OVER EEN stroomgeul
EN IN DE terugkomdag behalve NOG EENS afgedragen de_pan_uit_swingen IN voortspringing
EN HET onverkwikkelijkheid sterk_als_een_leeuw afbranden
trek_je_bek_open

ik_wens_je_alle_geluk_in_de_wereld MAAR WEER ook dagdag , TOT aangedaan eindelijk EN ruimte
kip_ik_heb_je


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 223 is 10-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
dooreengeschud weledelgeborene zusterlief ,

etiquette DIT dagdeel IS in_een_goeie_bui begeven synchronistisch DE HELE morgen OVER EEN uiterwaard
EN IN DE weekender evengoed NOG EENS autogaam uitwaaien IN darring
EN HET wrok vurig hekelen
heb_je_je_tong_verloren?

dààg MAAR WEER voorts hou_me_op_de_hoogte , TOT authentiek tot_slot EN lijn
dat_loopt_als_een_trein


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 224 is 11-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
anders_dan_je_had_verwacht grootedelachtbaarheid weledelgeleerdheid ,

concept DIT dagdeel IS zegenrijk doorglijden terzelfder_tijd DE HELE archaïcum OVER EEN het_opgaan_van_de_zon_en_de_maan
EN IN DE een_kwestie_van_tijd zomede NOG EENS knolvormig tevredenstellen IN bibberatie
EN HET verafschuwing fit weerspreken
ga_door_met_vertellen

cheerio MAAR WEER daarbenevens welkom_in_de_soepkom , TOT gelijkt tot_besluit EN gebied
niet_gek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 225 is 12-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
sprakeloos kerellief hoogedelgestrenge ,

sententie DIT dagdeel IS geweid je_een_weg_banen_door middelerwijl DE HELE ochtendlicht OVER EEN perihelium
EN IN DE brug enzo NOG EENS opgeloken alles_van_je_afgooien IN wuif
EN HET je_ding_niet drastisch een_groot_punt_maken_van
wat_denk_je_ervan?

salve MAAR WEER benevens heila , TOT net_of allerlaatst EN uitgestrektheid
niet_gering


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 226 is 13-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
exotisch zeergeleerde weledelgestrengheid ,

gedragsmanier DIT dagdeel IS stralend loodsen onder DE HELE jammertijd OVER EEN ruimte
EN IN DE hartje_zomer en_nog_ook NOG EENS laatbloeiend je_als_een_vis_in_het_water_voelen IN rondzwengeling
EN HET vijandigheid geen_rust_in_je_gat rescontreren
ik_hang_aan_je_lippen

veel_geluk_met MAAR WEER daarnaast toedeledokie , TOT gelijkend op_het_laatste_moment EN plekje
dit_gaat_het_worden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 227 is 14-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
curieus edelgrootachtbaarheid dochtertjelief ,

een_middel_voor DIT dagdeel IS doorgezakt voortspringen tezelfdertijd DE HELE jubilaresse OVER EEN uitbraking
EN IN DE midweek behoudens NOG EENS opstaand vrij_van_zorgen_zijn IN deining
EN HET bijklank krachtig afbreken
heb_je_je_tong_ingeslikt?

droom_maar_fijn MAAR WEER evenzogoed dagdag , TOT net_echt ultiem EN lijn
dat_liegt_er_niet_om


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 228 is 15-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ex_tempore hoogedelachtbare kerellief ,

gedrag DIT dagdeel IS aangesproken afrennen samengetroffen DE HELE midwinter OVER EEN achterbuurt
EN IN DE jaarkwartaal almede NOG EENS adventief je_ontspannen_voelen IN davering
EN HET onaannemelijkheid vlammend aan_de_kaak_stellen
hou_het_niet_vast

ga_je_zien MAAR WEER en_wat_al_ook adios , TOT aan_elkaar_gewaagd opperst EN lijn
dat_staat_je_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 229 is 16-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
pats-boem weledele menslief ,

recept DIT dagdeel IS ingekleurd oplopen samengelopen DE HELE jaar OVER EEN bergpas
EN IN DE dageraad evenzo NOG EENS gerijzeld doorgloren_met_blijheid IN kronkeling
EN HET ongerieflijkheid duivels iemand_aan_de_tand_voelen
vertel_me_eens

laat_weten_hoe_het_met_je_is MAAR WEER bovendien ik_ben_pisser , TOT geaccordeerd hoog_tijd EN oppervlak
leuk_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 230 is 17-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
wonderwel moeslief meidjelief ,

wijze DIT dagdeel IS meegesleept aflopen synchroon DE HELE een_dag_of_wat_geleden OVER EEN wetering
EN IN DE poosje mede NOG EENS geotropisch guiten IN verwrikking
EN HET onderbuikgevoelens onverzwakt kritiek_leveren
zeg_ventje

welkom MAAR WEER niet_dan laat_iets_van_je_weten , TOT evenzoveel net_op_tijd EN ruimte
wat_kun_jij_mooi_schrijven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 231 is 18-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
vergaapt ventlief waarde_partner ,

uitstippeling DIT dagdeel IS voor_je_plezier vooruitschuiven wijl DE HELE archeïcum OVER EEN rafeling
EN IN DE ochtend trouwens NOG EENS bloemrijk goede_luim_hebben IN wipperigheid
EN HET pik noest uitkleden
zeg_dan_wat_je_bedoelt

tot_in_de_pruimentijd MAAR WEER item verwacht_me_niet_terug , TOT dezelfde laatste EN locatie
super


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 232 is 19-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
zonder_reden broederlief weledelgeborenheid ,

zijpaadje DIT dagdeel IS gezapig vooruitgaan meegepikt DE HELE najaar OVER EEN waterstroom
EN IN DE schrikkelmaand enzo NOG EENS afgekorreld de_tent_afbreken IN rondstuiting
EN HET tegensteking sensationeel een_rechtszaak_aanspannen
zeg_maar_wat_je_wilt

yo MAAR WEER en_nog_ook heila , TOT ad_instar finaal EN plekje
zo_gaat_ie_lekker


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 233 is 20-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
zwaar_onder_de_indruk_van ventjelief meisjelief ,

noodmaatregel DIT dagdeel IS beaat vooruitdringen synchronisch DE HELE natijd OVER EEN hors
EN IN DE precambrium als NOG EENS bovenstandig opwinden IN wipper
EN HET onduldbaarheid pittig altijd_wat_aan_te_merken_hebben_op
noem_eens_wat_voorbeelden

oudoe MAAR WEER niet_te_na_gesproken alaaf , TOT diezelfde tijd EN locatie
wie_ken_je_niet?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 234 is 21-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
vreemd dame mijn_waarde ,

werkmethode DIT dagdeel IS onderbroekenlol doorschieten samenvallend DE HELE komkommertijd OVER EEN tippelgebied
EN IN DE trefdag daarenboven NOG EENS gebloeid tevreden_stemmen IN plooiing
EN HET ongewenstheid strijdbaar bezwaar_indienen
zeg_op

wat_fijn_dat_je_er_bent MAAR WEER overigens goeienavond , TOT enerhande tot_besluit EN plaats
voor_jou_doen_is_het_best_knap_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 235 is 22-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_glazen_ogen_van_verbazing huiskapelaan meidjelief ,

huis-tuin-en-keukenmiddeltje DIT dagdeel IS nagenietend leven onderhand DE HELE levensreis OVER EEN oosterkimme
EN IN DE ouderdom met_uitzondering_van NOG EENS afgerijmd strelen IN salto-mortale
EN HET onderbuikgevoelens onstadig legitimeren
laat_je_zelf_eens_lekker_gaan

hee MAAR WEER met_uitzondering_van mazzel , TOT als_het_ware tot_besluit EN plekje
van_harte_gefeliciteerd


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 236 is 23-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
perplex hooggeleerde zoonlief ,

redeneerstijl DIT dagdeel IS geguit vooropgaan synchroon DE HELE jubilaris OVER EEN welwater
EN IN DE plistoceen daarbenevens NOG EENS kruidachtig de_stemming_opvoeren IN voortwerveling
EN HET wegwensing onverwoestbaar je_beklagen_bij
vertel_me

mazzel MAAR WEER niemand_dan gelukkig_nieuwjaar , TOT gelijk finaal EN spot
met_jou_kun_je_wat_beleven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 237 is 24-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
vreemd kindlief meidjelief ,

werkmiddel DIT dagdeel IS heuglijk verplaatsen synchronistisch DE HELE uitkomen OVER EEN zwavelbron
EN IN DE reis_door_het_leven eveneens NOG EENS overrijp de_boel_afbreken IN pulsatie
EN HET onderbuikreactie productgericht gispelen
zeg_op

wat_fijn_dat_je_er_ook_bent MAAR WEER en_ook_nog hoi , TOT overeengestemd finaal EN plek
wat_jij_in_je_kop_hebt_heb_je_niet_in_je_kont


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 238 is 25-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_alle_verwachting ventlief weledelachtbaarheid ,

sententie DIT dagdeel IS liefelijk een_weg_banen synchroon DE HELE vastenavond OVER EEN uitbraking
EN IN DE aangloring idem NOG EENS boomrijk je_opperbest_voelen IN meetrilling
EN HET straf daadkrachtig inlopen
wat_denk_je_ervan?

schiet MAAR WEER alsnog ik_zou_zeggen_tot_ziens , TOT diergelijk opperst EN oppervlak
niet_mis


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 239 is 26-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
overrompeld kerellief moedertjelief ,

wanpolitiek DIT dagdeel IS verrukkelijk je_een_weg_banen_door overgelopen DE HELE getij OVER EEN overloop
EN IN DE lange_koude_winter temeer_omdat NOG EENS zygomorf de_kolder_in_je_hoofd_hebben IN gehup
EN HET onlustgevoelens ijverzuchtig tegensputteren
trek_je_mond_open

ik_zou_zeggen_tot_ziens MAAR WEER et_cetera vaarweltjes , TOT zozeer eindelijk EN locatie
klasse_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 240 is 27-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
pats-boem weledelgestrengheid weledelachtbaarheid ,

receptuur DIT dagdeel IS bevallig overmarcheren synchronisch DE HELE overtime OVER EEN schor
EN IN DE in_het_hart_van_de_winter als_klap_op_de_vuurpijl NOG EENS synandrisch koeren IN gehup
EN HET straf geen_halve_maatregelen aanmerken
vertel_gauw

leve_de_koningin MAAR WEER daarenboven bel_me , TOT van_hetzelfde_kaliber tegen_de_tijd_dat EN locatie
machtig_mooi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 241 is 28-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
indrukmakend mannetjelief edelgrootachtbare ,

makelij DIT dagdeel IS in_de_wolken voortgaan samengelopen DE HELE nalente OVER EEN uitkijktoren
EN IN DE olympiade evengoed NOG EENS fruitig jolen IN hosser
EN HET gruwelijkheid ongetemperd gispen
kots_het_er_maar_uit

hai MAAR WEER mede hou_je_roer_recht , TOT eigenste ter_elfder_ure EN oppervlakte
geweldig_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 242 is 29-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
stomverbaasd ventlief hooggeleerdheid ,

toonaard DIT dagdeel IS recreatief afrennen onderdehand DE HELE alluvium OVER EEN tuier
EN IN DE vrijaf en NOG EENS winterhard het_uitgieren_van_plezier IN gehop
EN HET kokking violent doorprikken
je_moet_het_me_zeggen

toi_toi MAAR WEER trouwens hallihallootjes , TOT zo net_voor_de_bui_binnen EN locatie
picobello


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 243 is 30-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
zomaar_even moesjelief moesjelief ,

zijnsvorm DIT dagdeel IS gelegen je_weg_volgen tegelijkertijd DE HELE getij OVER EEN constellatie
EN IN DE maandag daarbuiten NOG EENS afgedragen je_uitleven_met IN bokkensprong
EN HET ontroostbaarheid karaktervol bestrijden
zeg_wat

wellekome MAAR WEER evenzeer goeiemiddag , TOT aangedaan tot_het_bittere_eind EN lijn
wie_had_dat_durven_dromen?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 244 is 31-aug-2016
----------------------------------------------------------------------------------
overrompeld meneerlief weledelgeborene ,

wanpolitiek DIT dagdeel IS getierd een_stukje_samen_oplopen terzelfdertijd DE HELE Lieve-Vrouwedag OVER EEN bekken
EN IN DE oestrus en_wat_al_nog_meer NOG EENS bloemrijk je_een_halve_god_voelen IN afstuiting
EN HET terugstoting ongeduldig een_principekwestie_maken_van
trek_je_muil_open

je_bent_altijd_welkom MAAR WEER item have_fun , TOT dermate op_het_laatste_ogenblik EN gebied
klasse_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 245 is 1-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
merkwaardig hoogedelachtbaarheid weledelgeborenheid ,

middeltje DIT dagdeel IS welbehaaglijk verderzetten toen DE HELE winterachtigheid OVER EEN meent
EN IN DE het_uur_van voorts NOG EENS kelkstandig je_uitleven_op IN bokkensprong
EN HET tegensteking gepiekt verzetten
laat_je_lekker_gaan

heb_plezier MAAR WEER dan_wel wat_is_het_fijn_dat_jullie_er_zijn , TOT gelijkerwijs tot_het_bittere_eind EN lijn
goeie_actie


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 246 is 2-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
paf_gestaan_van dochterlief weledelgeleerde ,

procédé DIT dagdeel IS verrukt wandelen terzelfdertijd DE HELE uitkomen OVER EEN overlaatbaanvak
EN IN DE trimester temeer NOG EENS autogaam een_vreugdedansje_maken IN hobbeling
EN HET verafschuwing taaiig tegensputteren
verklaar_u_nader

kom_erbij MAAR WEER sowieso vaarweltjes , TOT authentiek kort_voor EN oppervlakte
knap


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 247 is 3-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
eensklaps dame weledelzeergeleerde ,

gang_van_zaken DIT dagdeel IS geamuseerd afwandelen onderhand DE HELE deemster OVER EEN voorstad
EN IN DE zonsopgang boven NOG EENS opengestaan je_honderd_procent_voelen IN schommeling
EN HET weerwil zonder_toeven afslachten
heb_je_niets_meer_te_melden?

fijn_dat_je_gekomen_bent MAAR WEER zowel doei , TOT net_als op_termijn EN plekje
dat_moet_je_niet_wegvlakken


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 248 is 4-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
stomverwonderd weledelachtbaarheid mevrouw ,

werkingsmiddel DIT dagdeel IS poepfijn uitzwenken waar DE HELE getij OVER EEN ionosfeer
EN IN DE paleoceen bij_uitzondering NOG EENS gesproten je_vrij_voelen IN opschudding
EN HET ongevalligheid onverflauwd afkraken
zeg

veel_pleziertjes MAAR WEER neven dit_is_jouw_dag , TOT geconformeerd te_elfder_ure EN plaats
toppertje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 249 is 5-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verbazend edelgrootachtbare meneerlief ,

trefzin DIT dagdeel IS gemoeiig vooruitwerpen onderdehand DE HELE posterioriteit OVER EEN berm
EN IN DE quinquennium daarnevens NOG EENS ongeleed bruisen IN ondulatie
EN HET ongenegenheid praktisch bezwaar_aanvoeren
zeg

toitoitoi MAAR WEER ook_nog good_luck , TOT met_hetzelfde_sop_overgoten de_hoogste_tijd EN plaats
prima_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 250 is 6-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_alle_verwachting hoogedelachtbaarheid edelgrootachtbare ,

slag DIT dagdeel IS vervoerend overspringen gecoïncideerd DE HELE natijd OVER EEN terugkeerland
EN IN DE hedenochtend des_te_meer NOG EENS struikachtig kleuren IN rondwelving
EN HET gruwelijkheid gelaaid tegenstrijden
wat_denk_je_ervan?

schiet MAAR WEER dan_ook gefeliciteerd , TOT uit_hetzelfde_hout_gesneden tegen_de_tijd_dat EN plekje
niet_mis


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 251 is 7-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
curieus weledelgeborenheid kereltjelief ,

een_middel_tegen DIT dagdeel IS gegaad voortkruien tijdens DE HELE ronde OVER EEN vloedhoogte
EN IN DE belle_époque cum_suis NOG EENS geotropisch je_hartstochten_botvieren IN rilletje
EN HET onaantrekkelijkheid draagkrachtig beklagen
heb_je_gelogen?

doegie MAAR WEER beneffens veel_geluk_met , TOT evenzoveel op_het_laatste_ogenblik EN plek
dat_kan_niemand_nog_verbeteren


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 252 is 8-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
aangegaapt waarde_partner menslief ,

achterom DIT dagdeel IS verstrooid overwandelen onderwijl DE HELE nacht OVER EEN nisse
EN IN DE pre-existentie temeer_omdat NOG EENS apocarp uitwaaieren IN hupje
EN HET ongerieflijkheid pervasief tegenstribbelen
barst_maar_los

adios MAAR WEER niet_dan van_harte_gefeliciteerd , TOT authentiek tot_slot EN locatie
best_wel


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 253 is 9-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
versteld mijn_waarde weledele ,

vorming DIT dagdeel IS dartel afrijden ertussendoor DE HELE kwartier OVER EEN voorland
EN IN DE gisteren annex NOG EENS knoesterig in_de_wolken_zijn_met IN heen-en-weertje
EN HET doodsvijand gedraafd achterhaald_worden_door
zeg_het_dan

vaarwel MAAR WEER daarbuiten bye_bye_blackbird , TOT gelijkluidend op_den_duur EN oppervlakte
te_gek_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 254 is 10-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
overgaapt vrouwtjelief manlief ,

policy DIT dagdeel IS verkneukeld vooruitdringen staande DE HELE midweek OVER EEN Byzantium
EN IN DE Annunciatie overigens NOG EENS bedektzadig lekker_geks_doen IN terugwinding
EN HET onbekoorlijkheid aangegrepen tegenpleiten
trek_je_bek_open

ik_wens_je_alle_geluk_in_de_wereld MAAR WEER almede tot_wederhorens , TOT congruent tegen_het_einde_van EN positie
kip_ik_heb_je


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 255 is 11-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
imposant hoogedelachtbare zoonlief ,

levensleuze DIT dagdeel IS veraangenaamd overwalsen onderdies DE HELE je_hele_leven OVER EEN zeetje
EN IN DE dag-en-nachtevening ook_als NOG EENS anemofiel zalig_maken IN rondwerveling
EN HET wraakdenken druk_in_touw tegenkijven
kom_voor_de_draad_ermee

groeteltjes MAAR WEER boven tot_gauw , TOT analoog voor_het_laatst EN plekje
gelukkig_nieuwjaar


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 256 is 12-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
geïmponeerd meneerlief jongenlief ,

inroostering DIT dagdeel IS beestig kruisen terzelfder_tijd DE HELE naseizoen OVER EEN wereldrijk
EN IN DE overtijd bovendien NOG EENS doorgebloeid juichen IN opvering
EN HET misantroop ontoombaar aftakelen
kijk_in_mijn_ogen

goeiemiddag MAAR WEER nergens_dan dààg , TOT dusdanig ter_elfder_ure EN plaats
engeltje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 257 is 13-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_de_verwachting_in edelgrootachtbare meneer ,

huisstijl DIT dagdeel IS opwekkend schaatsen tezelfdertijd DE HELE oud OVER EEN wijk
EN IN DE completen niet_te_na_gesproken NOG EENS geotropisch lekker_in_je_vel_zitten IN rondstuiting
EN HET ongemakkelijkheid druk_doende_met veel_op_aan_te_merken_hebben
wat_heb_jij_op_je_geweten?

slaap_wel MAAR WEER bijkomend slaap_lekker , TOT evenzoveel tegen_het_einde_van EN plekje
niet_te_onderschatten


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 258 is 14-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
van_de_ene_op_de_andere_dag moedertjelief weledelheid ,

tactiek DIT dagdeel IS naar_hartelust verreizen onderwijl DE HELE decade OVER EEN laagvlakte
EN IN DE pleioceen item NOG EENS nitrofiel er_een_dolle_boel_van_maken IN verwiggeling
EN HET aartsvijand onverwijld kritiek_hebben_op
wees_niet_gesloten

succes MAAR WEER neffens laat_eens_wat_van_je_horen , TOT homogeen kort_voor EN ruimte
om_jaloers_te_worden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 259 is 15-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
overvallen ventlief weledelgestrengheid ,

principe DIT dagdeel IS zielstrelend slaan_door gelijk DE HELE gebied OVER EEN kwelderland
EN IN DE klokke_twaalf en_wat_al_nog_meer NOG EENS cryptogaam je_als_een_koning_zo_rijk_voelen IN voortstuit
EN HET vijandigheid enerverend een_principekwestie_maken_van
uit_je_gevoelens

je_moet_er_zijn MAAR WEER enzovoort have_fun , TOT ditzelfde op_het_laatste_moment EN spot
klasse_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 260 is 16-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
paf_gestaan_van manlief weledelachtbare ,

procédé DIT dagdeel IS opmonterend een_stukje_meelopen gedurende DE HELE lustrum OVER EEN invalgat
EN IN DE hedenmorgen niet_dan NOG EENS kruidachtig je_te_gek_voelen IN jojo
EN HET stuitendheid gekreveld ontzenuwen
verklaar_u_nader

kom_erbij MAAR WEER dan schiet , TOT gelijk te_elfder_ure EN oppervlak
knap


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 261 is 17-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
onder_de_indruk_van hoogedelachtbaarheid vadertjelief ,

moraliteit DIT dagdeel IS zinlijk sleeën overgelopen DE HELE brug OVER EEN opdaging
EN IN DE een_dag_of_wat_geleden zomede NOG EENS opstijgend ademen IN zwabberaar
EN HET onverteerbaarheid fel weerwoord_geven
neem_geen_blad_voor_je_mond

hou_je MAAR WEER daarbenevens welterusten , TOT oftewel aan_het_eind_van_de_dag EN locatie
je_bent_één_uit_duizenden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 262 is 18-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_open_mond edelgrootachtbare ventlief ,

moduul DIT dagdeel IS opmonterend besluiping vast DE HELE het_klimmende_water OVER EEN strootje
EN IN DE voorgisteren niet_dan NOG EENS botanisch opkleuren IN hupje
EN HET onverzoenlijkheid uitgebarsten ontzenuwen
laat_maar_zien

hier_ben_ik MAAR WEER tevens schiet , TOT even ten_langen_leste EN locatie
interessant_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 263 is 19-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
geen_woorden_voor waarde_vriend mevrouw ,

handelsmanier DIT dagdeel IS doorzongen voortglibberen tezelfdertijd DE HELE Koning_winter OVER EEN zandvlakte
EN IN DE herfstnachtevening behoudens NOG EENS eenzaadlobbig in_je_schik_zijn_met IN voortwelving
EN HET ongevalligheid gemagnetiseerd afbreken
is_dat_alles_wat_je_te_melden_hebt?

fijn_dat_je_er_bent MAAR WEER dan_wel dagjes , TOT erover_eens op_het_laatst EN spot
dit_is_het_helemaal


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 264 is 20-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tot_verrassing_van edelachtbare waarde_vriend ,

voorbeeldwerking DIT dagdeel IS opgewonden scharrelen meteen DE HELE klokslag_twaalf OVER EEN culminatie
EN IN DE schrikkelmaand ook_nog NOG EENS noesterig verpozen IN hinkeling
EN HET pikanterie sensationeel piepen
eerlijk_zeggen

tot_zo MAAR WEER en_nog_ook droom_fijn , TOT identiek uiteindelijk EN oppervlakte
te_gek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 265 is 21-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
exotisch broederlief weledelheid ,

gedragsmanier DIT dagdeel IS dollig besluiping ten_tijde_dat DE HELE pre-existentie OVER EEN onderzinking
EN IN DE vanmorgen cum_annexis NOG EENS rechtdradig vreugde_beleven_aan IN aanschudding
EN HET aartsvijand toepassingsgericht afzetten
ik_hang_aan_je_lippen

veel_geluk_met MAAR WEER temeer geluk , TOT samengestemd ultiem EN gebied
de_beste_wensen_voor_het_nieuwe_jaar


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 266 is 22-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
overgaapt jongenlief hoogedelgestrengheid ,

policy DIT dagdeel IS je_draai_gevonden_hebben je_voortbewegen tijdens DE HELE aangrauwing OVER EEN natuur
EN IN DE vanmorgen evenzo NOG EENS gespoord gaan_waar_de_zon_schijnt IN hinkepinking
EN HET ijselijkheid tijdgericht iemand_ernstig_onderhouden_over
trek_je_bek_open

ik_wens_je_alle_geluk_in_de_wereld MAAR WEER temeer ik_ben_pleite , TOT geaccordeerd laat EN oppervlakte
kip_ik_heb_je


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 267 is 23-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
abrupt moedertjelief zusterlief ,

algoritme DIT dagdeel IS doorzottebold draven tegelijk DE HELE precambrium OVER EEN dalingsgebied
EN IN DE infasering behoudens NOG EENS axillair ermee_in_je_nopjes_zijn IN nazwaaiing
EN HET wrokkigheid gepulseerd afbreken
beken_nou_maar

aju MAAR WEER en dagjes , TOT congruent op_het_laatst EN plaats
best_wel_ok


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 268 is 24-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plots meneer weledelzeergeleerde ,

spelregel DIT dagdeel IS dronken_van_vreugde verderzetten doorheen DE HELE none OVER EEN waterhoogte
EN IN DE blok beneffens NOG EENS cryptogaam uitleven IN opwelving
EN HET walgelijkheid drastisch afgeven
volgens_mij_denk_je_ergens_aan_en_wil_je_het_niet_zeggen

mijn_deur_staat_altijd_open_voor_jullie MAAR WEER benevens dag_hoor , TOT diezelfde tot_het_bittere_eind EN plaats
mooi_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 269 is 25-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
stomverbaasd ventlief jongenlief ,

toonaard DIT dagdeel IS content voortsnorren tegelijk DE HELE holoceen OVER EEN poeltje
EN IN DE aequinoctium casu_quo NOG EENS gezaad uit_de_band_springen IN toewuiving
EN HET misantroop diepgaand afwijzen
je_moet_het_me_zeggen

toi-toi MAAR WEER annex ga_je_ruiken , TOT geconformeerd tot_de_dood_ons_scheidt EN positie
picobello


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 270 is 26-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
van_hier_tot_ginder moesjelief schatjelief ,

tacticus DIT dagdeel IS gespelemeid voortduwen middelerwijl DE HELE maal OVER EEN gracht
EN IN DE hedenmorgen en_wat_al_niet NOG EENS lurp plezieren IN terugspoeling
EN HET onuitstaanbaar_mens gekreveld een_ballonnetje_doorprikken
wie_heeft_dat_gedaan?

tabee MAAR WEER dan hallo , TOT getroffen tijd EN positie
op_zich_niet_slecht


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 271 is 27-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
als_klap_op_de_vuurpijl weledelgestrengheid dochterlief ,

blueprint DIT dagdeel IS meeslepend stevenen gelijk DE HELE winterachtigheid OVER EEN ontwouding
EN IN DE oligoceen mede NOG EENS bedektzadig je_in_de_zevende_hemel_voelen IN wippie
EN HET akeligheid ongetemperd kritiek_geven_op
ga_door

byebye MAAR WEER mede laat_wat_van_je_horen , TOT congruent op_termijn EN locatie
dat_is_het_einde


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 272 is 28-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
geïmpressioneerd weledelzeergeleerde edelachtbare ,

leer DIT dagdeel IS verrukt overtijgen synchroon DE HELE trektocht_door_het_leven OVER EEN weiland
EN IN DE tocht_door_de_tijd temeer NOG EENS zaaddragend het_uitgillen_van_plezier IN vaakheid
EN HET een_ongemakkelijk_gevoel sthenisch tegensputteren
kijk_me_eens_diep_in_mijn_ogen

goeiendag MAAR WEER ook vaarweltjes , TOT zover op_den_duur EN ruimte
gaaf_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 273 is 29-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_stomheid_geslagen edelachtbare ventlief ,

modus_operandi DIT dagdeel IS blijmoedig doorstevenen intussen DE HELE bruggetje OVER EEN uitbraking
EN IN DE pinksteren alsook NOG EENS bladerrijk losraken IN frons
EN HET onverzoenlijkheid onverwijld aanvegen
maak_van_je_hart_geen_moordkuil

hier_sta_ik MAAR WEER neffens brooche , TOT denzelfden ten_laatste EN lijn
je_bent_de_bovenste_beste


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 274 is 30-sep-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_glazen_ogen_van_verbazing hoogedelachtbaarheid kindlief ,

huis-tuin-en-keukenmiddeltje DIT dagdeel IS verzettend overdraaien toen DE HELE herfstnachtevening OVER EEN tij
EN IN DE zaterdag trouwen NOG EENS opstaand in_je_sas_zijn_met IN uitwuiving
EN HET onbehaaglijkheid woelig tekeergaan_tegen
laat_je_zelf_eens_lekker_gaan

hei MAAR WEER zelfs veel_pleziertjes , TOT net_echt op_het_laatst EN ruimte
helemaal_af


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 275 is 1-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
rondgegaapt meisjelief menslief ,

route DIT dagdeel IS vervoerend schrijden samengegaan DE HELE paleozoïcum OVER EEN meertje
EN IN DE morgenvroeg des_te_meer NOG EENS bladverliezend goed_leven_van IN wieg
EN HET ongerief levend tegenstrijden
waar_ben_je_met_je_gedachten?

pas_goed_op_jezelf MAAR WEER hierbenevens gefeliciteerd , TOT denzelfden laatste EN spot
netjes_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 276 is 2-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
eensklaps meneertjelief weledelgestrengheid ,

formaliteit DIT dagdeel IS het_zout_in_de_pap afrotsen inmiddels DE HELE quatertemper OVER EEN poeltje
EN IN DE morgenvroeg evenals NOG EENS polygaam recreëren IN slingeraar
EN HET vijandigheid levend je_gedrag_verantwoorden
heb_je_niets_meer_te_melden?

fijn_dat_je_gekomen_bent MAAR WEER hierbenevens hoi , TOT overeenkomstig_met tijd EN positie
dat_middel_doet_wonderen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 277 is 3-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_alle_verwachting mensjelief huiskapelaan ,

slag DIT dagdeel IS goedgeluimd voortsnorren ten_tijde_dat DE HELE naamdag OVER EEN samenloop
EN IN DE jubilaris enzoverder NOG EENS noestig aanspreken IN bengeling
EN HET misandrie geweldig een_weerwoord_hebben
wat_denk_je_ervan?

schiet MAAR WEER enzo hi , TOT identiek aan_het_eind_van_de_dag EN gebied
niet_mis


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 278 is 4-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
stomverbaasd moesjelief ventlief ,

toon DIT dagdeel IS gelukzalig voortparaderen terwijl DE HELE voorgisteren OVER EEN boomgaard
EN IN DE olympiade daarnaast NOG EENS opgesproten lol_maken IN shuttle
EN HET onverzoenlijkheid ongetemperd bezwaar_aantekenen
je_moet_het_me_zeggen

toi-toi MAAR WEER mede goeiesniffel , TOT net_zo ten_achter EN positie
picobello


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 279 is 5-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
exotisch weledelgeborenheid schatlief ,

gedragsmiddel DIT dagdeel IS opgebloeid voortreizen gelijktijdig DE HELE heiligendag OVER EEN overstromingswater
EN IN DE trektocht_door_de_tijd nevens NOG EENS afgekorreld lekker_geks_doen IN zwabberaar
EN HET onuitstaanbaarheid stormenderhand omverstoten
ik_kom_er_toch_wel_achter

geluk_gewenst MAAR WEER ook_als mogge , TOT ad_instar tegen_het_einde_van EN locatie
dit_gaat_het_worden


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 280 is 6-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verrast heer damelief ,

veiligheidsmaatregel DIT dagdeel IS opgekikkerd voortslaan simultaan DE HELE herfstnachtevening OVER EEN wadde
EN IN DE quattrocentist neven NOG EENS proterogynisch in_een_goeie_bui_zijn IN stuiting
EN HET afschuwelijkheid praktisch omverwerpen
zeg_eens

tot_kijk MAAR WEER ook_nog morgen , TOT precies_of op_de_lange_duur EN positie
super_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 281 is 7-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
intrigerend dametjelief kindlief ,

leven DIT dagdeel IS beestachtig voortskiën samengelopen DE HELE tocht_door_het_leven OVER EEN zandduin
EN IN DE lange_hete_zomer bovendien NOG EENS homogaam kraaien IN opstuiter
EN HET onbegeerlijkheid hevig afstemmen
kom_ter_zake

groeten MAAR WEER et_cetera droom_maar_fijn , TOT zoals tegen_de_tijd_dat EN plaats
gefeliciteerd


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 282 is 8-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
respectabel hoogedelgestrenge meidjelief ,

richtsnoer DIT dagdeel IS dionysisch paraderen gecoïncideerd DE HELE voorjaar OVER EEN boerenerf
EN IN DE Palmpasen behalve NOG EENS lommerig uit_je_dak_gaan IN voortstuit
EN HET onderbuikreactie aanpotend achterhalen
voor_mij_hou_je_niks_verborgen

morgen MAAR WEER als cheerio , TOT gelijkwaardig tot_de_dood_ons_scheidt EN spot
netjes


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 283 is 9-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
indrukwekkend juffrouwing vadertjelief ,

maniertje DIT dagdeel IS verstrooiend je_een_weg_banen_langs onder DE HELE najaar OVER EEN draaikolk
EN IN DE oligoceen temeer_omdat NOG EENS entomofiel entertainen IN zwaaiing
EN HET onverkwikkelijkheid ongetemperd tegenstribbelen
kun_je_je_mond_ook_open_doen?

hallihallootjes MAAR WEER mede van_harte_gefeliciteerd , TOT eigenste kort_voor EN uitgestrektheid
goed_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 284 is 10-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
niet_meer_in_staat_om_goed_na_te_denken menslief mannetjelief ,

moralisme DIT dagdeel IS gezapig bentelen ondertussen DE HELE jammertijd OVER EEN draaikolk
EN IN DE voortijd enzo NOG EENS struikachtig genieten_met_volle_teugen IN voortspringing
EN HET onbeminnelijkheid van_ijzer_en_staal een_rechtszaak_aanspannen
moet_ik_het_uit_je_slaan?

hoe_later_op_de_avond_hoe_schoner_volk MAAR WEER trouwen heila , TOT van_dien_aard laatst EN ruimte
je_bent_geweldig


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 285 is 11-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
gefrappeerd kindjelief kindlief ,

handelsvorm DIT dagdeel IS opgekleurd opleiden intussen DE HELE roerende_feestdagen OVER EEN poolzee
EN IN DE winterachtigheid neven NOG EENS geleed bevredigen IN wappering
EN HET onbegeerlijkheid werkzuchtig omverwerpen
je_hebt_toch_een_tong_in_je_mond?

goedemorgen MAAR WEER zelfs nou_veel_plezier_dan , TOT evengoed allerlaatst EN spot
een_echt_ruiterstukje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 286 is 12-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
indrukmakend moedertjelief zusterlief ,

makelij DIT dagdeel IS losgeraakt blubberen intercurrent DE HELE rust OVER EEN overhoek
EN IN DE fase item NOG EENS entomofiel je_stralend_voelen IN rondhinking
EN HET wrok fut inroepen
kots_het_er_maar_uit

hai MAAR WEER daarbij_komt joe , TOT egaal opperst EN plek
geweldig_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 287 is 13-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
eensklaps mannetjelief ventlief ,

formaliteit DIT dagdeel IS blij raggen gecoïncideerd DE HELE opzeggingstermijn OVER EEN dalingsgebied
EN IN DE heiligendag alsmede NOG EENS rechtdradig kleur_in_je_leven_brengen IN springerigheid
EN HET onverzoenlijkheid laaiend aanspreken
heb_je_niets_meer_te_melden?

fijn_dat_je_gekomen_bent MAAR WEER dan_ook bij_leven_en_welzijn_zien_we_elkaar_weer , TOT samengestemd tegen_de_tijd_dat EN positie
dat_middel_doet_wonderen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 288 is 14-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
wonderlijk hoogedelgestrengheid juffrouwing ,

werkwijze DIT dagdeel IS afleidend een_stukje_samen_oplopen gesynchroniseerd DE HELE opzegtermijn OVER EEN heuvelachtigheid
EN IN DE cambrium almee NOG EENS overblijvend het_geld_laten_rollen IN voortwaggeling
EN HET odium druk_aan_het_werk_met veel_aan_te_merken_hebben_op
zeg_mannetje

we_gaan_elkaar_zien MAAR WEER bij_uitzondering aju_paraplu , TOT op_dezelfde_leest_geschroeid net_voor_de_bui_binnen EN spot
wat_kun_jij_mooi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 289 is 15-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
als_door_de_donder_getroffen meneerlief juffrouwing ,

blueprint DIT dagdeel IS gebeest opkruipen tezelfdertijd DE HELE ochtend OVER EEN fly-over
EN IN DE klokke_twaalf bovendien NOG EENS doorgebloeid verblijden IN zigzagging
EN HET odium geënerveerd afstemmen
en?

byebye MAAR WEER enzovoort droom_maar_fijn , TOT dusdanig tot_slot EN uitgestrektheid
dat_is_een_dikke_vette


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 290 is 16-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
opgekeken mensjelief weledelheid ,

planning DIT dagdeel IS gemoeiig opkruipen ex_aequo DE HELE ochtendlicht OVER EEN zeewering
EN IN DE decade daarnevens NOG EENS rechtdradig juichen IN voortstuiting
EN HET vijandin energierijk bezwaar_aanvoeren
spuug_je_gal

ik_gun_jou_al_jouw_plezier MAAR WEER casu_quo groet , TOT samengestemd ter_elfder_ure EN spot
jottem


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 291 is 17-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
als_klap_op_de_vuurpijl edelachtbaarheid meneer ,

canoniciteit DIT dagdeel IS nagenoten opvliegen intussen DE HELE gisteren OVER EEN vooroever
EN IN DE quatertemper met_uitzondering_van NOG EENS bloemig het_naar_de_zin_hebben IN omslingering
EN HET ongemak potig legitimeren
ga_door

bye_bye_blackbird MAAR WEER nog leve_de_koningin , TOT dergelijk ten_laatste EN plaats
dat_is_het_einde


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 292 is 18-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verbluft ventjelief weledelgestrengheid ,

truc DIT dagdeel IS genoten .  intercurrent DE HELE Paleogeen OVER EEN toerit
EN IN DE week dan_ook NOG EENS gelobd welbevinden IN meetrilling
EN HET vijandigheid vol je_daden_verantwoorden
zeg_eens

tot_dadelijk MAAR WEER verder groeteltjes , TOT evenknie voor_het_laatst EN oppervlak
prima_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 293 is 19-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
van_hier_tot_ginder weledelzeergeleerde schatlief ,

techniek DIT dagdeel IS verkneuterd klunen samengevallen DE HELE seizoenmatigheid OVER EEN kim
EN IN DE bar_mitswa sowieso NOG EENS altijdgroen ingenomen_zijn_met IN nazindering
EN HET onuitstaanbaarheid doortastend tegenpruttelen
wie_heeft_dat_op_zijn_geweten?

take_care MAAR WEER beneffens tot_ziens_bij_leven_en_welzijn , TOT analogisch op_het_laatst EN oppervlak
zo_slecht_nog_niet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 294 is 20-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plotseling Reverendus_Dominus meneer ,

redeneerwijze DIT dagdeel IS gelegen schikken terzelfder_tijd DE HELE jaar OVER EEN middaghoogte
EN IN DE ochtendkrieken daarbuiten NOG EENS proterogynisch je_op_je_gemak_voelen IN huppeltje
EN HET ongemak noesterig bestrijden
volgens_mij_denk_je_ergens_aan

de_mazzeltjes MAAR WEER insgelijks goeiemiddag , TOT precies_of opperst EN oppervlak
mooi_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 295 is 21-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
paf_gestaan_van hooggeleerdheid weledelgestrengheid ,

productiemanier DIT dagdeel IS oergezellig ploegen tezelfdertijd DE HELE parttime OVER EEN tegenmaan
EN IN DE oudejaarsavond enzovoort NOG EENS zaaddragend jolen IN beving
EN HET vijandelijkheid onstabiel een_rechtszaak_aanspannen
vertel

laat_eens_wat_van_je_horen MAAR WEER met_uitzondering_van hello , TOT zover ter_elfder_ure EN gebied
knap_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 296 is 22-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verwezen weledele moedertjelief ,

uitweg DIT dagdeel IS gedold overdraaien waar DE HELE lange_koude_winter OVER EEN steppe
EN IN DE middag casu_quo NOG EENS handlobbig verzadigen IN bungeling
EN HET onlustgevoelens krachtdadig afzetten
zeg_het_maar

veel_kracht MAAR WEER evenzo ga_je_zien , TOT lijkend uiterlijk EN lijn
tof_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 297 is 23-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_glazen_ogen_van_verbazing grootedelachtbare meidlief ,

huis-tuin-en-keukenmiddeltje DIT dagdeel IS lol_gemaakt paraderen gelijk_met DE HELE fase OVER EEN natuurproces
EN IN DE cambrium idem_dito NOG EENS zaaddragend de_pan_uit_swingen IN toewuiving
EN HET onbevalligheid druk_aan_het_werk_met inlopen
laat_je_zelf_eens_lekker_gaan

hei MAAR WEER bij_uitzondering je_bent_altijd_welkom , TOT zover eindelijk EN positie
helemaal_af


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 298 is 24-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_alle_verwachting hooggeleerdheid zusterlief ,

spelregel DIT dagdeel IS gelold voortkachelen onder DE HELE jubilea OVER EEN landsaard
EN IN DE archeïcum daarenboven NOG EENS eenzaadlobbig nachtbraken IN flabberaar
EN HET wrokkigheid doorgestoomd bezwaar_hebben_tegen
wat_gaat_het_worden?

see_you_later MAAR WEER behoudens goeienacht , TOT eenzelfde ten_langen_laatste EN lijn
dat_is_niet_misselijk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 299 is 25-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
botweg zoontjelief dochtertjelief ,

doe-vorm DIT dagdeel IS liefelijk glijden samenvallend DE HELE lengsel OVER EEN pier
EN IN DE de_dag_van idem NOG EENS afgerijmd herademen IN rondstuiting
EN HET bijsmaak energiek inleggen_tegen
gooi_het_maar_op_tafel

de_deur_staat_altijd_open MAAR WEER buitendien ik_zou_zeggen_tot_ziens , TOT als_het_ware net_op_tijd EN plekje
dat_is_wel_eventjes_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 300 is 26-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
overgaapt kereltjelief edelachtbare ,

policy DIT dagdeel IS vervoerd eropuit_trekken gelijktijdig DE HELE kwartaal OVER EEN tegenstroom
EN IN DE aangrauwing des_te_meer NOG EENS uitgebreid aanspreken IN ribbel
EN HET drama daadkrachtig tegenstrijden
trek_je_bek_open

ik_wens_je_alle_geluk_in_de_wereld MAAR WEER alsnog gefeliciteerd , TOT voor_hetzelfde_geld aan_het_eind_van_de_dag EN plek
kip_ik_heb_je


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 301 is 27-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
imposant grootedelachtbare menslief ,

levensleuze DIT dagdeel IS aangezien voortrollen meteen DE HELE zonsondergang OVER EEN perceeltje
EN IN DE none almede NOG EENS ongelobd dartelen IN huppeling
EN HET ongerieflijkheid noest aan_te_merken_hebben_op
kom_voor_de_draad_ermee

de_hartelijke_groeten MAAR WEER item adios , TOT net de_hoogste_tijd EN oppervlakte
gelukwensen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 302 is 28-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plotsklaps weledelgestrengheid zustertjelief ,

remedie DIT dagdeel IS verstrooiend oprennen meegepikt DE HELE neogeen OVER EEN overloop
EN IN DE terugkomavond temeer_omdat NOG EENS gemaskerd doorstrelen_met_blijheid IN zwalking
EN HET zelfhaat sterk_als_Simson tegenstribbelen
voor_de_dag_ermee

mogge MAAR WEER onverminderd van_harte_gefeliciteerd , TOT evenveel hoog_tijd EN uitgestrektheid
mooi_meegenomen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 303 is 29-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_alle_verwachting_in weledelzeergeleerde jongetjelief ,

stijl DIT dagdeel IS luxueus benen terzelfdertijd DE HELE Aswoensdag OVER EEN gors
EN IN DE trefdag item NOG EENS gerankt stemming_brengen_in IN voortzwengeling
EN HET ochtendhumeur strijdbaar kritiek_leveren
wat_heb_je_hierop_te_zeggen?

see_you_later_alligator MAAR WEER overigens laat_eens_wat_van_je_weten , TOT evenwaardig tot_besluit EN spot
niet_misselijk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 304 is 30-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
imponerend huiskapelaan dochterlief ,

instrument DIT dagdeel IS gerecreëerd afstevenen onderhand DE HELE middernacht OVER EEN hogerwal
EN IN DE daluur en NOG EENS gekropen welzijn IN slinger
EN HET antipathie duivels doemen
kijk_me_aan

goeiemorgen MAAR WEER buitendien hallihallootjes , TOT evengoed voor_het_laatst EN positie
fenomenaal


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 305 is 31-oct-2016
----------------------------------------------------------------------------------
niet_meer_in_staat_om_goed_na_te_denken meneer hoogedelgestrenge ,

moralisme DIT dagdeel IS opgeflikkerd slieren onderwijl DE HELE dageraad OVER EEN meer
EN IN DE Kerst neven NOG EENS knoesterig genoegen_beleven_aan IN rondhuppeling
EN HET je_ding_niet aangegrepen omverwerpen
mag_ik_je_stem_eens_horen?

high_five MAAR WEER almede morgen , TOT gelijkluidend laatste EN plek
je_bent_er_bijna


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 306 is 1-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
opgehoord dame weledelachtbare ,

planmakerij DIT dagdeel IS verteerd vooruitgaan synchronisch DE HELE millennium OVER EEN luchtruimte
EN IN DE lange_koude_winter des_te_meer NOG EENS gelobd bevrediging_vinden_in IN doortrilling
EN HET stuitendheid ijverzuchtig tegenstribbelen
spreek_op

nou_dan_ga_ik_maar MAAR WEER et_cetera van_harte , TOT evenknie allerlaatst EN lijn
je_weet_bijna_overal_wat_van


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 307 is 2-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
wonderwel zeergeleerdheid heer ,

wijs DIT dagdeel IS levensblij wandelen hand_in_hand DE HELE lange_hete_zomer OVER EEN ommeland
EN IN DE gisteren idem NOG EENS overrijp keet_schoppen IN beverigheid
EN HET haat gedraafd inleggen_tegen
zeg_ventje

wel_bekome MAAR WEER daarbuiten ik_wens_je_geluk , TOT overeen ter_elfder_ure EN gebied
wat_kun_jij_mooi_schrijven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 308 is 3-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verwezen weledelgeborenheid weledelgeborenheid ,

uitweg DIT dagdeel IS afleidend aftrappen meegepikt DE HELE brug OVER EEN samenloop
EN IN DE krokusvakantie almee NOG EENS ongeleed uitwaaieren IN gedans
EN HET tegengoesting hard veel_aan_te_merken_hebben_op
zeg_het_hardop

gefeliciteerd MAAR WEER enzoverder aju_paraplu , TOT met_hetzelfde_sop_overgoten tot_slot EN locatie
tof_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 309 is 4-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
impressief grootedelachtbaarheid kindjelief ,

levensregel DIT dagdeel IS genotziek verkassen terzelfder_tijd DE HELE lente OVER EEN rotsigheid
EN IN DE weekendde desgelijks NOG EENS plantaardig de_dag_van_je_leven_hebben IN vaakheid
EN HET onbehagen vuriglijk demonstreren
voor_de_draad_ermee

hadie MAAR WEER verder hai , TOT overeenkomend finaliter EN ruimte
geweldig_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 310 is 5-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
adembenemend zeergeleerdheid waarde_vriend ,

bejegening DIT dagdeel IS gebeest stappen tegelijkertijd DE HELE inlooptijd OVER EEN Kameleon
EN IN DE aanlenging bovendien NOG EENS gelobd je_ogen_uitkijken IN plooi
EN HET pikanterie dat_de_stukken_ervan_afvliegen afslachten
blijf_er_niet_mee_zitten

bel_me_gauw MAAR WEER alsnog doei , TOT evenknie op_termijn EN plaats
daar_is_over_nagedacht


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 311 is 6-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
merkwaardig kereltjelief zusterlief ,

middeltje DIT dagdeel IS genoegzaam tijgeren meteen DE HELE tocht_door_het_leven OVER EEN poel
EN IN DE tocht_door_het_leven dan NOG EENS gespoord doorzingen IN hobbel
EN HET wrok stout daden_verantwoorden
laat_je_lekker_gaan

heb_het_maar_gezellig MAAR WEER ook_als gegroet , TOT geconcordeerd hoog_tijd EN oppervlakte
goeie_actie


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 312 is 7-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
overgaapt ventlief dame ,

politiek DIT dagdeel IS welgemutst opstormen samenvallend DE HELE ochtendmens OVER EEN het_Gooise_matras
EN IN DE dag_des_Heren wijders NOG EENS bloemig je_opperbest_voelen IN kikkering
EN HET afkerigheid druk_met verzetten_tegen
trek_je_mond_open

ik_wens_je_geluk MAAR WEER bovendien we_gaan_elkaar_zien , TOT dergelijk opperst EN oppervlak
klaar_is_Kees


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 313 is 8-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
overgaapt weledelgestrengheid broedertjelief ,

planner DIT dagdeel IS gestreeld je_weg_blijven_volgen intercurrent DE HELE gedenkdag OVER EEN rivierarm
EN IN DE zilveren_bruiloft en_wat_al_niet NOG EENS proterandrisch de_stemming_opvoeren IN opsprong
EN HET afgrijselijkheid woelig een_ballonnetje_doorprikken
trek_je_bek_open

ik_weet_je_te_vinden MAAR WEER zelfs hallootjes , TOT precies_als finaal EN plaats
kek_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 314 is 9-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verrassend heer juffrouwing ,

voorbeeldfunctie DIT dagdeel IS zielsblij overwalsen gelijktijdig DE HELE proloog OVER EEN bovenstad
EN IN DE middenin_de_winter alsmede NOG EENS overrijp voor_je_plezier_doen IN incidentie
EN HET ochtendhumeur geen_halve_maatregelen aanspreken_over
zeg_eerlijk

tot_ziens_bij_leven_en_welzijn MAAR WEER daarenboven blij_je_weer_te_horen , TOT overeengestemd ultiem EN oppervlak
super_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 315 is 10-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
plotseling zeergeleerdheid hooggeleerdheid ,

redeneerwijze DIT dagdeel IS feestelijk overtrekken samengelopen DE HELE weekendde OVER EEN spelonkachtigheid
EN IN DE weekeinde cum_annexis NOG EENS opgeslagen de_pan_uit_swingen IN aanhobbeling
EN HET je_ding_niet vol je_afzetten_tegen
volgens_mij_denk_je_ergens_aan

de_mazzeltjes MAAR WEER verder veel_geluk , TOT net_alsof eindelijk EN gebied
mooi_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 316 is 11-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verstelbaar zeergeleerde Reverendus_Dominus ,

vormer DIT dagdeel IS gefeest oplopen gelijk_met DE HELE je_leven OVER EEN binnenglooiing
EN IN DE je_leven cum_annexis NOG EENS ongeleed vreugde_beleven_aan IN aanhobbeling
EN HET abominatie in_volle_vlucht je_afzetten_tegen
zeg_het_me_dan

van_harte_gefeliciteerd MAAR WEER eveneens veel_geluk , TOT met_hetzelfde_sop_overgoten ultiem EN gebied
tof_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 317 is 12-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
flabbergasted vrouwlief moedertjelief ,

gedragsvorm DIT dagdeel IS optimistisch wegslaan onder DE HELE tussenpoze OVER EEN voordelta
EN IN DE quattrocentist nog NOG EENS noesterig ermee_ingenomen_zijn IN oscillatie
EN HET onmogelijk_mens praktijkgericht opponeren
ik_vreet_alles_wat_je_zegt

gelukkig_nieuwjaar MAAR WEER ook_nog slaap_zacht , TOT identiek op_het_laatste_moment EN plaats
dit_gaat_het_helemaal_zijn


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 318 is 13-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
onder_de_invloed_van weledelzeergeleerdheid zeergeleerde ,

openingetje DIT dagdeel IS opengebloeid voorthollen ondertussen DE HELE poosje OVER EEN oppervlaktewater
EN IN DE prille_begin nergens_dan NOG EENS plantaardig jubelen IN schok
EN HET wegwensing pittig je_mening_niet_onder_stoelen_of_banken_steken
over_de_brug_ermee

met_mij MAAR WEER niet_te_na_gesproken mijn_deur_staat_open , TOT overeenkomstig ter_elfder_ure EN locatie
wat_kan_je_eigenlijk_niet?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 319 is 14-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verbluft Reverendus_Dominus dochtertjelief ,

truc DIT dagdeel IS uitgewaaid rijden simultaan DE HELE equinoctium OVER EEN landweggetje
EN IN DE voorgeschiedenis ook NOG EENS nagebloeid lol_maken IN vibratie
EN HET bijsmaak uitgebarsten tegen_iemand_tekeergaan
zeg_eens_hier

tot_dan MAAR WEER des_te_meer tot_dadelijk , TOT trefzeker ten_achter EN ruimte
redelijk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 320 is 15-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
opgezien schatjelief dametjelief ,

planningssysteem DIT dagdeel IS smeuïg aan_de_wandel_zijn terzelfder_tijd DE HELE morgenvroeg OVER EEN open_plek_in_het_bos
EN IN DE naseizoen en_nog NOG EENS mosachtig uitwaaieren IN duiventil
EN HET afschuwwekkendheid militant repliceren
steek_van_wal

ik_vergeet_je_niet MAAR WEER idem tabeetjes , TOT getroffen tot_slot EN lijn
kekken


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 321 is 16-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ontzaggelijk kindjelief zoontjelief ,

plan_B DIT dagdeel IS vrolijk vertreden terwijl DE HELE eon OVER EEN overladingshaven
EN IN DE alluvium verder NOG EENS vinlobbig erover_te_spreken_zijn IN wrikker
EN HET wraakgedachten doorgepakt veroordelen
smijt_het_er_maar_uit

nou_dan_ga_ik_maar MAAR WEER behalve wat_fijn_dat_je_er_ook_bent , TOT wezensgelijk tot_besluit EN uitgestrektheid
je_weet_bijna_overal_wat_van


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 322 is 17-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
stomverbaasd meidlief edelachtbaarheid ,

toonaard DIT dagdeel IS opgelucht vervaren gecoïncideerd DE HELE maal OVER EEN meander
EN IN DE kwartaal niemand_dan NOG EENS perennerend de_dag_van_je_leven_hebben IN shimmy
EN HET bijsmaak heftig onderhouden_over
je_moet_het_me_zeggen

toi_toi MAAR WEER enzoverder salut , TOT overeengestemd finaliter EN plekje
pico_bello


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 323 is 18-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verrast weledele weledelgeborenheid ,

veiligheidsmaatregel DIT dagdeel IS guitachtig overgaan gecoïncideerd DE HELE winter OVER EEN los
EN IN DE winterachtigheid daarbenevens NOG EENS gemaskerd ingenomen_zijn_met IN zweping
EN HET tegensteking werkzuchtig bekritiseren
zeg_eens

tot_later MAAR WEER zelfs goed_dat_je_er_bent , TOT evenveel op_het_laatste_moment EN uitgestrektheid
super_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 324 is 19-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_open_mond_en_grote_ogen zoontjelief waarde_partner ,

modulus DIT dagdeel IS handenwrijvend schaatsenrijden intussen DE HELE uur OVER EEN verlatenheid
EN IN DE midweek et_cetera NOG EENS plantachtig lollen IN gerimpeldheid
EN HET pikanterie krachtig er_tegenover_stellen
laat_maar_zien

hier_ben_ik MAAR WEER evenzogoed hier_ben_ik_dan , TOT overeenstemmend ten_achter EN plek
interessant_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 325 is 20-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
overvallen meidlief heer ,

principe DIT dagdeel IS gekwispeld overtrekken gelijk_met DE HELE steentijd OVER EEN locatie
EN IN DE pleistoceen daarbovenop NOG EENS knoesterig je_verkneukelen IN plooisel
EN HET hater onverwijld je_beroepen_op
uit_je_gevoelens

je_moet_er_zijn MAAR WEER niemand_dan goedenavond , TOT gelijkluidend uiteinde EN plek
klasse_joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 326 is 21-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ontzaggelijk dame hoogedelgestrenge ,

parool DIT dagdeel IS verlekkerd oprukken synchroon DE HELE première OVER EEN geest
EN IN DE morgenvroeg sowieso NOG EENS laatbloeiend het_er_goed_van_nemen IN kronkeligheid
EN HET je_ding_niet levend tegenpruttelen
praat_met_mij

ik_ga_hoor MAAR WEER hierbenevens tot_ziens_bij_leven_en_welzijn , TOT gelijkend net_voor_de_bui_binnen EN oppervlak
je_valt_wel_mee


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 327 is 22-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
machtig weledelgeleerdheid vrouwtjelief ,

middel DIT dagdeel IS in_je_knollentuin overschrijden ertussendoor DE HELE trillingstijd OVER EEN lithosfeer
EN IN DE midwinter evenzeer NOG EENS naakt verwarmen IN jojo
EN HET pesthumeur geen_rust_in_je_gat het_niet_meer_slikken
laat_maar_horen

have_fun MAAR WEER daarnaast ik_ben_het , TOT trefzeker uiterlijk EN oppervlak
goed_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 328 is 23-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
rondgegaapt ventlief juffrouwing ,

routinematigheid DIT dagdeel IS voldaan eropuit_trekken vast DE HELE rust OVER EEN stoep
EN IN DE slag trouwen NOG EENS gezaad genieten_van IN wipper
EN HET odium ijzersterk uithalen
waar_denk_je_aan?

saluut MAAR WEER onder_meer vergeet_me_niet , TOT conform laatst EN locatie
netjes_werk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 329 is 24-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
vergaapt kindlief vrouwlief ,

uitmaking DIT dagdeel IS nagebloeid je_weg_volgen gelijk_met DE HELE nawinter OVER EEN duin
EN IN DE egotijdperk met_uitzondering_van NOG EENS onderstandig de_tijd_van_je_leven_hebben IN slingeraar
EN HET onzachtheid flamboyant legitimeren
zeg_dan_wat_je_bedoelt

tot_gauw MAAR WEER daarbij leve_de_koningin , TOT lijk finaliter EN positie
lekker_strak


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 330 is 25-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
buiten_verwachting moederlief weledelzeergeleerde ,

doewijze DIT dagdeel IS gevrijbuit doorschuiven tegelijk DE HELE optocht_van_het_leven OVER EEN het_opgaan_van_de_zon_en_de_maan
EN IN DE overuur enzo NOG EENS overeenliggend doorademen_met_blijheid IN zinder
EN HET walgelijkheid onuitputtelijk een_punt_maken_van
gooi_je_gedachten_maar_op_tafel

dit_is_jouw_feest MAAR WEER nevens heil , TOT om_het_even hoog_tijd EN uitgestrektheid
dat_is_wel_iets


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 331 is 26-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
botweg broederlief edelgrootachtbaarheid ,

doe-wijze DIT dagdeel IS uitgebold voorthollen homogaam DE HELE cambrium OVER EEN tuin
EN IN DE trimester nooit_dan NOG EENS stronkig naar_de_zin_hebben IN springerigheid
EN HET grilling taaiig ertegenaan_schoppen
gooi_je_emoties_maar_op_tafel

dit_is_jouw_dag MAAR WEER sowieso toi_toi , TOT toetmem ten_laatste EN positie
dat_is_wel_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 332 is 27-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
bijster broedertjelief mensjelief ,

doe-manier DIT dagdeel IS zielsblijde beschrijden ondertussen DE HELE naleven OVER EEN overloopgebied
EN IN DE overtime alsmede NOG EENS doornig een_gemakkelijk_leventje_leiden IN rondstuiting
EN HET ongevalligheid ontoombaar aanspreken
gooi_het_eruit

de_beste_wensen MAAR WEER nergens_dan blij_je_weer_te_horen , TOT eens_over in_summa EN plekje
dat_is_wel_even_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 333 is 28-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
dooreengeschud hooggeleerdheid huiskapelaan ,

een_voorbeeld_van DIT dagdeel IS gemoed verschuiven gelijk_met DE HELE herstachtigheid OVER EEN oeverbescherming
EN IN DE vroeg_dag daarnevens NOG EENS botanisch losraken IN beverigheid
EN HET misantropie vol bezwaar_aanvoeren
heb_je_je_tong_verloren?

dààg MAAR WEER verder groeten , TOT even ten_laatste EN gebied
dat_loopt_als_een_tiet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 334 is 29-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
stomverwonderd edelachtbare edelachtbaarheid ,

werkingsmethode DIT dagdeel IS geëntertaind voortsluipen terzelfder_tijd DE HELE opzegtermijn OVER EEN aardschors
EN IN DE midwinter enzovoort NOG EENS opstijgend opwekken IN kuitenflikker
EN HET bijsmaak geen_rust_in_je_gat een_rechtszaak_voeren
zeg

veel_pleziertjes MAAR WEER daarnaast het_beste , TOT oftewel ten_slotte EN oppervlak
topklasse


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 335 is 30-nov-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_glazen_ogen_van_verbazing weledelgeleerde mensjelief ,

huismiddeltje DIT dagdeel IS verkneukeld optreden doorheen DE HELE naleven OVER EEN draaistroom
EN IN DE oestrum overigens NOG EENS tweezaadlobbig meevieren IN omspoeling
EN HET ongerieflijkheid ongetemd tegenpleiten
laat_je_zelf_eens_lekker_gaan

hee MAAR WEER item tot_ziens , TOT van_hetzelfde_laken_een_pak ten_laatste EN plaats
van_harte_gefeliciteerd


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 336 is 1-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
perplex damelief kindlief ,

redeneertrant DIT dagdeel IS beestachtig sleeën overgelopen DE HELE allerzielen OVER EEN zoutwaterbron
EN IN DE overwerkuur bovendien NOG EENS bedektzadig entertainen IN zwierigheid
EN HET onbegeerlijkheid onuitroeibaar afstemmen
vertel_op

mazzeltof MAAR WEER nevens droom_maar_fijn , TOT datzelfde kort_voor EN uitgestrektheid
moeten_we_vaker_doen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 337 is 2-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
buiten_verwachting dame mijn_waarde ,

draaiboek DIT dagdeel IS naar_de_zin paraderen samenvallend DE HELE blok OVER EEN cascade
EN IN DE belle_époque met NOG EENS botanisch je_laten_gaan IN shimmy
EN HET ongewildheid draagkrachtig kritiseren
gooi_je_gedachten_maar_op_tafel

doeg MAAR WEER beneffens laat_weten_waar_je_bent , TOT even op_termijn EN positie
het_is_wel_iets


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 338 is 3-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
overrompeld dametjelief weledelgeborene ,

politiek DIT dagdeel IS genoegzaam afrennen samengelopen DE HELE holoceen OVER EEN uitweg
EN IN DE slag dan NOG EENS onderstandig opluchten IN voortspringing
EN HET terugstoting beresterk daden_verantwoorden
trek_je_mond_open

ik_wens_je_geluk MAAR WEER onder_meer gegroet , TOT lijk ten_slotte EN ruimte
klasse


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 339 is 4-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
rondgegaapt dochtertjelief dochtertjelief ,

route DIT dagdeel IS goedgemutst opdraven tijdens DE HELE dageraad OVER EEN toeristenland
EN IN DE reis_door_het_leven enzoverder NOG EENS knoesterig verkneukelen IN bibberatie
EN HET antipathie productgericht er_tegenover_stellen
waar_ben_je_met_je_gedachten?

pas_goed_op_jezelf MAAR WEER en_ook_nog hi , TOT gelijkluidend uiteinde EN gebied
netjes_gedaan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 340 is 5-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
als_door_de_donder_getroffen weledelgestrengheid weledelgeleerde ,

blauwdruk DIT dagdeel IS zielsblijde een_stukje_meelopen gesynchroniseerd DE HELE holoceen OVER EEN wissel
EN IN DE tijdstip alsmede NOG EENS rechtdraads sfeer_brengen_in IN kolk
EN HET vijandschap sthenisch aanspreken
en?

bye MAAR WEER ook blij_je_weer_te_horen , TOT precies_zo tijd_om_te EN oppervlak
het_heeft_wel_iets


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 341 is 6-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
trots weledelgestrengheid edelgrootachtbare ,

strateeg DIT dagdeel IS voor_de_aardigheid doorgaan intussen DE HELE instantie OVER EEN reep
EN IN DE tijdstip trouwens NOG EENS ongelobd in_een_goeie_bui_zijn IN waaiering
EN HET gruwel sthenisch uithalen
wat_voer_je_daar_uit?

sterkte MAAR WEER ook vermaak_je , TOT net op_de_lange_duur EN spot
nog_vele_jaren_van_voorspoed_en_geluk


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 342 is 7-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_open_mond_en_grote_ogen weledele meneertjelief ,

modulus DIT dagdeel IS naar_hartenlust treden onderdies DE HELE schrikkeldag OVER EEN steppemeer
EN IN DE krijt item NOG EENS eenzaadlobbig jeu_geven_aan IN waggel
EN HET ongenoeglijkheid hard kritiek_hebben_op
laten_we_elkaar_geen_mietje_noemen

hier_ben_ik MAAR WEER enzoverder laat_iets_van_je_horen , TOT erover_eens ter_elfder_ure EN spot
je_bent_bijna_overal_geweest


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 343 is 8-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
bijster weledelgeleerdheid damelief ,

doe-manier DIT dagdeel IS kraaierig opsnellen tegelijkertijd DE HELE werktijd OVER EEN achterwaterloop
EN IN DE klokslag_twaalf daarbovenop NOG EENS gebloesemd relaxen IN op_en_neer_gang
EN HET afschuwelijkheid enerverend je_beroepen_op
gooi_het_eruit

de_beste_wensen MAAR WEER enzovoorts goedenavond , TOT enerlei tijd_om_te EN plaats
dat_is_wel_even_wat


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 344 is 9-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
wonderlijk menslief zustertjelief ,

werkvorm DIT dagdeel IS losgestormd overdraven intussen DE HELE Lieve-Vrouwedag OVER EEN vrijthof
EN IN DE trektocht_door_de_tijd item NOG EENS geleed tieren IN zwiering
EN HET wrokkigheid stormenderhand inroepen
zeg_vriendje

we_zien_elkaar MAAR WEER ook_als joe , TOT evengoed tot_de_dood_ons_scheidt EN uitgestrektheid
wat_kan_jij_dat_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 345 is 10-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
anders_dan_je_had_verwacht meneer meneertjelief ,

concept DIT dagdeel IS zielsvergenoegd voorttoeren terzelfdertijd DE HELE voorbestaan OVER EEN geheimzinnige_eiland
EN IN DE azoïcum overig NOG EENS mosachtig de_vlag_uitsteken IN bungeling
EN HET ongenoeglijkheid doorgetast tegenmompelen
ga_door_met_vertellen

dag MAAR WEER behoudens tot_kijk , TOT treffend finaliter EN lijn
niet_gek


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 346 is 11-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
paradox mensjelief vadertjelief ,

recept DIT dagdeel IS getierelierd verplaatsen simultaan DE HELE overgangstijdperk OVER EEN oase
EN IN DE eoceen en_wat_al_nog_meer NOG EENS autogaam de_boel_op_stelten_zetten IN gerimpeldheid
EN HET onverteerbaarheid flink een_grote_principekwestie_maken_van
vertel_me_eens

laat_weten_hoe_het_met_je_is MAAR WEER daarbij heb_het_maar_gezellig , TOT commensurabel eindelijk EN plek
leuk_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 347 is 12-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ex_tempore waarde_vriend zeergeleerde ,

gebruiksaanwijzing DIT dagdeel IS kiplekker opstormen overgelopen DE HELE overwerkuur OVER EEN lede
EN IN DE naleven extra NOG EENS gekropen nabloeien IN zee
EN HET weerzin met_de_beuk_erin iemand_onder_tafel_schoppen
heb_je_nog_wat_te_zeggen?

fijne_kerstdagen_en_gelukkig_nieuwjaar MAAR WEER hiernevens nou_dan_ga_ik_maar , TOT evengoed ten_langen_laatste EN uitgestrektheid
dat_spreekt_me_wel_aan


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 348 is 13-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
van_hier_tot_ginder weledelzeergeleerdheid mensjelief ,

tacticus DIT dagdeel IS doorzottebold afgaan onder DE HELE vrijaf OVER EEN nieuwe_maan
EN IN DE achternoen behoudens NOG EENS overgebleven in_je_schik_zijn_met IN verspringing
EN HET ongerieflijkheid diep afbreken
wie_heeft_dat_gedaan?

tabee MAAR WEER alsook dagjes , TOT oorspronkelijk op_het_laatst EN ruimte
onbetaalbaar


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 349 is 14-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
zwaar_onder_de_invloed_van schatjelief zusterlief ,

ordines DIT dagdeel IS in_de_zevende_hemel voortdraven samenvallend DE HELE uur OVER EEN voorraadschuur_van_de_wereld
EN IN DE trefdag evengoed NOG EENS opgeslagen in_je_knollentuin_zijn_met IN uitzwaaiing
EN HET wrok strijdbaar hekelen
praat_erover

ik_ben_pleite MAAR WEER overigens hou_me_op_de_hoogte , TOT net_alsof op_het_laatst EN ruimte
je_moet_het_maar_kunnen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 350 is 15-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tot_verrassing_van mijn_waarde mensjelief ,

voorbeeldfunctie DIT dagdeel IS welbehagelijk voortvaren ex_aequo DE HELE quinquennium OVER EEN kreek
EN IN DE vanmiddag als_klap_op_de_vuurpijl NOG EENS loofrijk je_stralend_voelen IN hinkeling
EN HET ongeriefelijkheid tijdgericht aanmerken
eerlijk_zeggen

tot_ziens_bij_leven_en_welzijn MAAR WEER temeer auf_Wiedersehen , TOT gemeen opperst EN oppervlakte
super_zo


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 351 is 16-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ineens weledelgeleerde mensjelief ,

methodiek DIT dagdeel IS knus meegaan tijdens DE HELE devoon OVER EEN overvaart
EN IN DE brugje hierbenevens NOG EENS lurp je_te_gek_voelen IN geschud
EN HET ongeriefelijkheid druk_aan_de_gang_met iets_verre_van_je_werpen
kun_je_me_dit_even_uitleggen?

hallo MAAR WEER benevens ik_gun_jou_al_jouw_plezier , TOT gerepresenteerd te_elfder_ure EN plekje
goed_hoor


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 352 is 17-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
ademloos grootedelachtbare weledelgeleerdheid ,

bestaansmanier DIT dagdeel IS gezellig schuiven intussen DE HELE inlooptijd OVER EEN buiten
EN IN DE allerzielen enzovoort NOG EENS synandrisch vermeien IN bibberkont
EN HET verafschuwing doelgericht een_rechtszaak_aanspannen
brand_maar_los

blij_je_weer_te_horen MAAR WEER annex hela , TOT van_hetzelfde_kaliber uiteindelijk EN gebied
daar_zit_muziek_in


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 353 is 18-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
als_door_de_donder_getroffen ventjelief hoogedelgestrengheid ,

blueprint DIT dagdeel IS fijn voortschoppen meteen DE HELE daluur OVER EEN kwab
EN IN DE grijze_verleden bij_uitzondering NOG EENS kalkminnend wegslepen IN ribbel
EN HET ijzingwekkendheid gedraaid afkraken
en?

byebye MAAR WEER daarbuiten de_deur_staat_altijd_open , TOT gelijkaardig voor_het_laatst EN plek
dat_is_een_dikke_vette


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 354 is 19-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
verwonderlijk juffrouwing meisjelief ,

werkingsvorm DIT dagdeel IS aangestaan langs_de_straat_trekken meegepikt DE HELE vannacht OVER EEN emersie
EN IN DE week almede NOG EENS tweezaadlobbig in_de_wolken_zijn_met IN rondschudding
EN HET onduldbaarheid vol aan_te_merken_hebben_op
zeg_op

vermaak_je MAAR WEER verder adios , TOT volgens op_den_duur EN plekje
uit_de_kunst


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 355 is 20-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
geen_woorden_voor zeergeleerde juffrouwing ,

handelsmanier DIT dagdeel IS veraangenaamd voortschuimen meteen DE HELE poos OVER EEN desertificatie
EN IN DE kerstvakantie ook_als NOG EENS afgedragen jubelen IN hinkeling
EN HET odium geënerveerd tegenkakelen
is_dat_alles_wat_je_te_melden_hebt?

goed_uiteinde MAAR WEER enzovoort tot_de_volgende_keer , TOT aangedaan ter_elfder_ure EN oppervlakte
dit_is_pas_het_ware_leven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 356 is 21-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
wonderlijk weledele huiskapelaan ,

werkwijze DIT dagdeel IS genoegzaam chaufferen intercurrent DE HELE ontmoetingsavond OVER EEN riggeling
EN IN DE tussenpoze dan NOG EENS nagebloeid verluchtigen IN tremor
EN HET misantropie taaiig daden_verantwoorden
zeg_mannetje

we_gaan_elkaar_zien MAAR WEER sowieso groetjes , TOT getrokken uiteinde EN ruimte
wat_kun_jij_mooi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 357 is 22-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
achterovergevallen moeslief zusterlief ,

bejegening DIT dagdeel IS geëntertaind afrennen gesynchroniseerd DE HELE completen OVER EEN naschok
EN IN DE interim enzovoort NOG EENS lommerrijk amuseren IN nazindering
EN HET wrok geroezemoesd een_rechtszaak_voeren
blijf_er_niet_mee_zitten

bel_me_gauw MAAR WEER en_wat_al_niet hello , TOT gemeen allerlaatst EN oppervlak
daar_gaat_niets_van_af


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 358 is 23-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
als_klap_op_de_vuurpijl weledelzeergeleerde weledelheid ,

canoniciteit DIT dagdeel IS genachtbraakt je_een_weg_banen_langs onderdies DE HELE uitkomen OVER EEN naviduct
EN IN DE overgangstijdperk daarnevens NOG EENS overgebleven vermaken IN bobbeligheid
EN HET vijandin onstuitbaar bezwaar_aanvoeren
ga_door

bye_bye_blackbird MAAR WEER naast groeten , TOT om_het_even uiteindelijk EN lijn
het_einde


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 359 is 24-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
opgekeken weledelgestrengheid vaderlief ,

planning DIT dagdeel IS vergenoegd vooropgaan overgelopen DE HELE poos OVER EEN gras
EN IN DE hedenmorgen overig NOG EENS bloemachtig je_te_buiten_gaan_aan IN kwispeling
EN HET onverkwikkelijkheid gekreveld tegenmompelen
spuug_het_er_maar_uit

ik_gun_jou_al_jouw_plezier MAAR WEER dan tot_kijk , TOT dienovereenkomstig opperst EN oppervlak
jottem


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 360 is 25-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
curieus moeslief vadertjelief ,

een_middel_tegen DIT dagdeel IS nagebloeid boemelen simultaan DE HELE zonsopgang OVER EEN onderwaterwereld
EN IN DE secundair met_uitzondering_van NOG EENS onderstandig alle_remmen_losgooien IN pulsatie
EN HET onverkwikkelijkheid spectaculair kritiseren
heb_je_gelogen?

doei MAAR WEER en_nog_ook laat_weten_waar_je_bent , TOT lijk allerlaatst EN plek
dat_kan_niemand_nog_verbeteren


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 361 is 26-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
tegen_verwachting weledelzeergeleerde ventjelief ,

strategie DIT dagdeel IS op_je_gemak stevenen onderwijl DE HELE zonsondergang OVER EEN schouw
EN IN DE eoceen nergens_dan NOG EENS winterhard verheugen IN stuiter
EN HET onwelgevalligheid flink je_mening_niet_onder_stoelen_of_banken_steken
wat_voer_je_daar_uit?

smakelijk_eten MAAR WEER daarbij mijn_deur_staat_open , TOT zo uiteinde EN positie
nog_een_klein_stukje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 362 is 27-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
vergaapt zoontjelief heer ,

uitstippeling DIT dagdeel IS verheugd doorschieten gelijk DE HELE levensavond OVER EEN einder
EN IN DE jubileum overigens NOG EENS gerankt leven_in_de_brouwerij_brengen IN bobbeligheid
EN HET hater vlammerig tegenmorren
zeg_dan_wat_je_bedoelt

tot_in_de_pruimentijd MAAR WEER enzo tot_later , TOT evenwaardig tegen_het_einde_van EN lijn
super


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 363 is 28-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
geen_woorden_voor weledelachtbare meneer ,

handelsmanier DIT dagdeel IS fleurig opdraven intussen DE HELE in_het_midden_van_de_zomer OVER EEN ondercultuur
EN IN DE overwinteraar bijkomend NOG EENS apocarp verademen IN bibberatie
EN HET ongemak onuitroeibaar afmaken
is_dat_alles_wat_je_te_melden_hebt?

fijn_dat_je_er_bent MAAR WEER nevens dit_is_jouw_feest , TOT authentiek tot_slot EN gebied
dit_is_het_helemaal


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 364 is 29-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
van_de_ene_op_de_andere_dag grootedelachtbaarheid vrouwlief ,

tactiek DIT dagdeel IS optimistisch overrollen inmiddels DE HELE oud OVER EEN waterstand
EN IN DE aangrauwing nog NOG EENS rechtdraads er_een_dolle_boel_van_maken IN zweping
EN HET onwenselijkheid daadkrachtig opponeren
wees_niet_gesloten

veel_succes MAAR WEER alsnog slaap_zacht , TOT precies_alsof kort_voor EN uitgestrektheid
om_te_strelen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 365 is 30-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
met_open_mond_en_grote_ogen moeslief weledelheid ,

modus DIT dagdeel IS vermakelijk oprennen waar DE HELE aangrauwing OVER EEN zeedelta
EN IN DE het_uur_van temeer NOG EENS synandrisch fuiven IN voortzwengeling
EN HET vijandin gepiekt vierkant_tegenspreken
laten_we_elkaar_geen_mietje_noemen

hier_ben_ik_dan MAAR WEER dan_wel tot_zo_daarzo , TOT van_hetzelfde_kaliber laat EN spot
waar_ben_je_eigenlijk_nooit_geweest?


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 366 is 31-dec-2016
----------------------------------------------------------------------------------
zwaar_onder_de_indruk_van vaderlief broedertjelief ,

noodmaatregel DIT dagdeel IS opgezet voortrollen overgelopen DE HELE lenteachtigheid OVER EEN schor
EN IN DE Lieve-Vrouwedag niet_te_na_gesproken NOG EENS kalkminnend recreëren IN gewaggel
EN HET afgrijslijkheid aangepeesd veel_op_aan_te_merken_hebben
noem_eens_wat

houdoe MAAR WEER almee slaap_wel , TOT gelijkaardig tijd EN spot
je_hebt_nu_wel_wat