SPREUK VAN DE DAG 2024

Woorden uit eenzelfde lijst en eenzelfde kolom kun je niet zomaar door elkaar vervangen.
Hieronder staat een onzin oorspronkelijke tekst gevolgd door elke dag in 2024 dezelfde tekst 
     met vervanging van elk klein geschreven woord door een willekeurig ander woord
     uit dezelfde lijst(en) en kolom(men)1-jan-2024 Oorspronkelijke tekst

- hallo wurmpiedurmpie , voel_je_vrij

- kataklop , MAAR WE ZIJN PAS helemaal vrij BIJ afwezigheid VAN ELKE vorm VAN dwang
 EN WAT GAAT ONS DAN deugdelijk besturen OF GAAN WE DAN crashen ?
 KAN IK DAN NOG iemand aardig VINDEN ?
 KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN beetje verlokken ? 
 KAN IK DAN NOG WEL leven_voor_iemand ?

- zo_gaan_die_dingen_nu_eenmaal wurmpiedurmpie , aan_jou_kunnen_we_het_overlaten

- ABSOLUTE vrijheid KAN nooit bestaan , ER ZIJN altijd FACTOREN , inwendig OF uitwendig , DIE EEN voorwerp OF wezen beïnvloeden

- daar_heeft_het_alle_schijn_van

- WE GAAN zingen , a-babba-labba-doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 1 is 1-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- denk_aan_de_dag_van_morgen opperdepop , je_moet_er_iets_van_maken 

- zoezoezoe , MAAR WE ZIJN preventiebeginsel voluit gratis BIJ onvolwassenheid VAN ELKE ondertoon VAN baas 
EN WAT GAAT ONS DAN behorend iets_ritselen OF GAAN WE DAN de_dieperik_in_gaan ? 
KAN IK DAN NOG hoofdzaken bronzen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zielig_beetje een_wit_voetje_proberen_te_halen_bij ? 
KAN IK DAN NOG WEL diensten_verlenen ? 

- de_Heer_spaart_zijn_eigen_kinderen_niet opperdepop , je_bent_een_duivel-doet-al 

- ABSOLUTE manoeuvreerruimte KAN never doener , waardestempel ZIJN gaat_u_maar_eerst FACTOREN , binnenin OF cosmetisch , DIE EEN herejee OF de_aardse_tabernakel iemand_aansteken_met 

- dat_mag_je_weten_ook 

- WE GAAN postduiven_houden , tiedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 2 is 2-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- moet_je_doen apeneutje , blijf_niet_aan_vroeger_denken 

- rrrt , MAAR WE ZIJN Duurzame_Ontwikkelingsdoelstellingen inclusief welgedaan BIJ dronkenmanswaanzin VAN ELKE inslag VAN muilband 
EN WAT GAAT ONS DAN doorgewinterd aan_het_hoofd_lopen_van OF GAAN WE DAN wreed_doodgaan ? 
KAN IK DAN NOG alles_wat_de_klok_slaat ervan VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN kluts zalven ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_steun_en_toeverlaat_zijn_voor ? 

- je_kunt_niet_alles_naar_je_zin_krijgen apeneutje , daar_heb_je_over_nagedacht 

- ABSOLUTE Oranje-Vrijstaat KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen event , loodsmerk ZIJN ga_u_gang FACTOREN , intern OF gedwongen , DIE EEN maaksel OF fysiek begeerte_wekken_voor 

- met_jou_kan_ik_praten 

- WE GAAN dingen_maken , doewie-dowee 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 3 is 3-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- de_stukken_vliegen_er_vanaf giebelmallootje , schrik_niet 

- soesoesoe , MAAR WE ZIJN ecologische_ramp hoogst gedoneerd BIJ guppenkop VAN ELKE betekenisvernauwing VAN knecht 
EN WAT GAAT ONS DAN afdoend de_teugels_in_handen_nemen OF GAAN WE DAN versmachten ? 
KAN IK DAN NOG themakeus additief VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klats beaaien ? 
KAN IK DAN NOG WEL bedienen ? 

- de_Heer_is_mijn_herder giebelmallootje , onwijs_goed 

- ABSOLUTE de_vrije_teugel KAN nooit_van_mijn_leven afspeling , kleuren ZIJN uw_auto_staat_voor FACTOREN , binnenst OF onoorspronkelijk , DIE EEN gedaante OF lijfje de_gemoederen_in_beweging_brengen 

- dat_loopt_goed 

- WE GAAN televisie_kijken , babbelebie-boeba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 4 is 4-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_kom_je_nog_wel_tegen_op_straat friemelwiebel , ga_maar_even_lekker_onderuit_zitten 

- kwek , MAAR WE ZIJN vegetatiebeheer van_links_naar_rechts_van_onder_tot_boven royaal BIJ inbeelding VAN ELKE opsluiting VAN bewind 
EN WAT GAAT ONS DAN goed_in de_dienst_uitmaken OF GAAN WE DAN aanbellen_bij_de_hemelpoort ? 
KAN IK DAN NOG de_vrouw_van_het_jaar kristalachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wasem opvrijen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_je_vriendschap_schenken ? 

- het_leven_is_een_tranendal friemelwiebel , te_dol 

- ABSOLUTE bevrijdingsgevoel KAN in_geen_eeuwen levering , tropenmerk ZIJN daar FACTOREN , innig OF sofistisch , DIE EEN handel OF lichamelijkheid gevoelens_versterken 

- ik_krijg_zo'n_idee 

- WE GAAN dieren_telen , koeliewoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 5 is 5-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_is_is_niet_zuiver_op_de_graat woefjewolfje , denk_niet_aan_morgen 

- blablab , MAAR WE ZIJN vogelleven integraal non-profit BIJ een_speelbal_van_je_eigen_gevoelens VAN ELKE opbrengst VAN toming 
EN WAT GAAT ONS DAN te_bekwamer_plaats versieren OF GAAN WE DAN onszelf_als_lemmingen_over_de_rand_van_de_afgrond_storten ? 
KAN IK DAN NOG bewonderenswaardigheid satijnachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klutsje in_de_hol_kruipen_van ? 
KAN IK DAN NOG WEL opvangen ? 

- dan_laten_we_het_zo woefjewolfje , dat_is_niet_mis 

- ABSOLUTE wendbaarheid KAN in_de_pruimentijd het_theater_van_het_leven , machtinsigne ZIJN gaat_u_maar_voor FACTOREN , innerlijk OF hollywoodiaans , DIE EEN handeltje OF gezondheidstoestand gangmaken 

- dat_is_het_juist 

- WE GAAN knutselen , skoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 6 is 6-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- die_ga_je_niet_zien_aankomen rietepetieten , laat_het_maar_over_je_heen_waaien 

- pief-paf-poef , MAAR WE ZIJN grondverzakking op-en-top royaal BIJ schaduw VAN ELKE portee VAN quotum 
EN WAT GAAT ONS DAN met_één_hand_kunnen het_bevel_voeren_over OF GAAN WE DAN geroepen_worden ? 
KAN IK DAN NOG onvolprezenheid onedel VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mondjesmaat overbabbelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_hand_uitsteken_naar ? 

- het_vonnis_is_toch_al_geveld rietepetieten , je_hebt_vaker_met_het_bijltje_gehakt 

- ABSOLUTE salva KAN nooit_meer plaatsvinding , oorlogskruis ZIJN vandaag_is_de_wereld_van_jou FACTOREN , hierin OF gelikt , DIE EEN geval OF dier voortstuwen 

- ik_wil_weten_wie_je_bent 

- WE GAAN luciferdoosjes_verzamelen , rarara-boem 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 7 is 7-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- als_ik_je_te_pakken_krijg,_dan_zwaait_er_wat boemsiewoemsie , droog_je_tranen 

- kakaka , MAAR WE ZIJN PAS suprême vrij_gebruik_van BIJ onzinnigheid VAN ELKE betekeniswaarde VAN dresseur 
EN WAT GAAT ONS DAN met_vaste_stem_spreken aanvoeren OF GAAN WE DAN tot_je_vaderen_verzameld_worden ? 
KAN IK DAN NOG brandhaard onedel VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN poepie vleien ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_hand_uitsteken_naar ? 

- God_houdt_wel_een_oogje_in_het_zeil boemsiewoemsie , dat_is_wel_eventjes_wat 

- ABSOLUTE alle_ruimte KAN in_de_pruimentijd plaatsvinding , radiosignaal ZIJN ogen_dicht,_mond_open FACTOREN , inpandig OF onoorspronkelijk , DIE EEN stuk OF fysieke_en_mentale_gesteldheid gevoelens_versterken 

- als_je_het_mij_vraagt 

- WE GAAN goochelen , rarara-boem 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 8 is 8-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_gaat_opspelen ziebelwiel , hou_keep 

- bjemp , MAAR WE ZIJN vervuilingsnorm terdege met_gulle_hand BIJ misverstand VAN ELKE reikwijdte VAN afkneveling 
EN WAT GAAT ONS DAN christelijk verhapstukken OF GAAN WE DAN sterven_door_het_geweervuur ? 
KAN IK DAN NOG hoofdmotief drabberig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN snuf iemand_het_hof_maken ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_hoeksteen_van_de_samenleving_zijn ? 

- daar_helpt_geen_moedertjelief_aan ziebelwiel , ik_ga_ik_voorlopig_niet_meer_weg 

- ABSOLUTE zelfbestaan KAN never energievorm , rubrieksaanduiding ZIJN alsje FACTOREN , binnengaats OF modekitsch , DIE EEN dinges OF constitutie bewegen 

- dat_gaat_best 

- WE GAAN sporten , doebiedoebiedoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 9 is 9-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- hou_ze_in_de_gaten gilbillie , blijf_dapper 

- kadinkedonk , MAAR WE ZIJN stormalarm volkomen kostenvrij BIJ ezelin VAN ELKE betekenis VAN vereiste 
EN WAT GAAT ONS DAN veelkundig goed_spelen OF GAAN WE DAN de_strijd_verliezen ? 
KAN IK DAN NOG alles_wat_de_klok_slaat vuurvast VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wat iemand_om_je_vinger_winden ? 
KAN IK DAN NOG WEL te_hulp_schieten ? 

- het_is_maar_even gilbillie , cool 

- ABSOLUTE deblokkering KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen voltrekking , verkeerssein ZIJN ga_u_gang FACTOREN , ingebleven OF gezocht , DIE EEN je-weet-wel OF de_aardse_tabernakel gevoelens_aanwakkeren 

- het_klopt_als_een_bus 

- WE GAAN kleren_maken , wadippie-diedie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 10 is 10-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_zie_jou_nog_wel kontjekleintje , dat_is_inmiddels_geschiedenis 

- plens , MAAR WE ZIJN aardbevingsalarm alle_soorten_en_maten gevend BIJ dwalm VAN ELKE betekeniswijziging VAN claim 
EN WAT GAAT ONS DAN gediend arrangeren OF GAAN WE DAN in_de_greep_van_de_dood_vallen ? 
KAN IK DAN NOG belangrijkheid halofiel VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN muizebeetje blikken_toegooien_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_de_helpende_hand_aanreiken ? 

- het_moest_zo_wezen kontjekleintje , het_heeft_wel_wat 

- ABSOLUTE neutralist KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen historicus , attentiesein ZIJN vandaag_is_de_wereld_van_jou FACTOREN , inniglijk OF vals , DIE EEN voorwerp OF lichamelijke_en_geestelijk_gesteldheid emoties_versterken 

- ik_wil_weten_hoe_dat_is_voor_jou_en_mij 

- WE GAAN sportplaatjes_verzamelen , hoempa-tettereh 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 11 is 11-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_zal_je_pakken plukplakpluisje , houd_je_sterk 

- oewie , MAAR WE ZIJN emissie voor_honderd_procent verdeeld BIJ onzin VAN ELKE inhebbing VAN opvordering 
EN WAT GAAT ONS DAN ter_zake_kundig de_touwtjes_stevig_in_handen_hebben OF GAAN WE DAN het_grote_feest_verlaten ? 
KAN IK DAN NOG hoge_dunk teerachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zier tantaliseren ? 
KAN IK DAN NOG WEL schorten ? 

- het_leven_is_zo_voorbij plukplakpluisje , het_is_een_puikstuk 

- ABSOLUTE soevereiniteit KAN met_Sint-Juttemis treffing , weeralarm ZIJN asje FACTOREN , binnengehouden OF toneelmatig , DIE EEN waar OF gat enthoesiasmeren 

- ik_merk_dan 

- WE GAAN terrarium_houden , tjingela-hop-sa-sa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 12 is 12-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- voorzichtig,_ik_wil_niet_dat_er_iets_aan_komt poepel , ga_door 

- tjok , MAAR WE ZIJN herbebossingsprogramma ten_zeerste gestopt BIJ narrenwerk VAN ELKE strekking VAN bevelhebber 
EN WAT GAAT ONS DAN zaakkundig het_heft_in_handen_krijgen OF GAAN WE DAN er_even_tussenuit_knijpen ? 
KAN IK DAN NOG de_aas_van_het_spel zuurstofarm VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN snuf blikken_toewerpen_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL zorgdragen ? 

- wat_doe_je_dan? poepel , dat_wordt_platina 

- ABSOLUTE speelruimte KAN in_de_pruimentijd voorgevallene , rooksein ZIJN ga_u_gang FACTOREN , vanbinnenuit OF voor_de_schone_schijn , DIE EEN zaakje OF hachje passioneren 

- wat_we_niet_weten,_dat_weten_we_niet 

- WE GAAN duiven_houden , woepa-woepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 13 is 13-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dan_hang_ik_mezelf_op flekskeflakskeflop , je_mag_ook_wel_je_eigen_grenzen_stellen 

- weiweiwei , MAAR WE ZIJN solarenergie uit-en-te-na toegedacht BIJ petitio_principii VAN ELKE betekenisontwikkeling VAN geweld 
EN WAT GAAT ONS DAN weldoortimmerd de_tent_runnen OF GAAN WE DAN verrekken ? 
KAN IK DAN NOG hoofdwerk zoutloos VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN spoortje preken_voor_eigen_parochie ? 
KAN IK DAN NOG WEL weghelpen ? 

- als_God_er_zelf_niet_meer_in_zou_geloven,_dan_had_Hij_de_stekker_er_allang_uitgetrokken flekskeflakskeflop , je_bent_de_liefste 

- ABSOLUTE beslissingsruimte KAN never voorvalletje , strijdvaan ZIJN gaat_u_voor FACTOREN , innig OF geaffecteerd , DIE EEN husseflusje OF tabernakel opfleuren_van_de_stemming 

- als_ik_het_niet_dacht 

- WE GAAN leven_voor_je_hobby , woediedoedie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 14 is 14-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_heb_je_wel_in_de_gaten oetsiekoetsie , geef_het_een_beetje_tijd 

- klikkerdieklak , MAAR WE ZIJN milieueducatie in_pleno offergezind BIJ duizeling VAN ELKE output VAN oplegging 
EN WAT GAAT ONS DAN betekenis_gegeven managen OF GAAN WE DAN de_kraaienmars_blazen ? 
KAN IK DAN NOG de_moeder_van_alle chryselefantien VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klus kopers_trekken ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_engeltje_zitten_in ? 

- het_is_verleden_tijd oetsiekoetsie , nogal_verpletterend 

- ABSOLUTE handelingsruimte KAN in_geen_eeuwen energie , lepelaanduiding ZIJN dit_is_voor_jou FACTOREN , inheems OF krampachtig , DIE EEN body OF corpus aanzwepen 

- dacht_ik_het_niet? 

- WE GAAN boetseren , doebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 15 is 15-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ben_witheet kunstjekleintje , je_moet_nu_aan_jezelf_denken 

- kleng , MAAR WE ZIJN bekkenmethode door_en_door om_niks BIJ inexactheid VAN ELKE betekenisverdichting VAN gareel 
EN WAT GAAT ONS DAN wegwijs beleid_voeren_voor OF GAAN WE DAN je_doodschransen ? 
KAN IK DAN NOG importantie zoutachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_klein_stukje meelokken ? 
KAN IK DAN NOG WEL vooruithelpen ? 

- het_is_niet_erg kunstjekleintje , je_bent_een_spil_in_het_web 

- ABSOLUTE ongehinderdheid KAN nimmer voorvalletje , davidster ZIJN na_jou FACTOREN , endogeen OF artificieel , DIE EEN gegevenheid OF gat stemming_maken 

- hoe_kan_het_ook_ander? 

- WE GAAN kleren_dragen , woebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 16 is 16-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wil_je_vechten? grietjeprietje , laat_alles_achter_je 

- wam , MAAR WE ZIJN milieugezondheidskunde ultiem gul BIJ omdoling VAN ELKE uithaling VAN gewelddaad 
EN WAT GAAT ONS DAN te_goeder_tijd manoeuvreren OF GAAN WE DAN in_de_kaken_van_de_dood_vallen ? 
KAN IK DAN NOG levensvraag stenig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN tintje iedereen_te_vriend_proberen_te_houden ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_helpende_hand_bieden ? 

- zo_gewonnen,_zo_geronnen grietjeprietje , je_bent_lang_niet_zo_rottig 

- ABSOLUTE desegregatie KAN nooit toegang , temperatuuraanduiding ZIJN ziehier FACTOREN , binnenwaarts OF formeel , DIE EEN stuk OF gezondheid opzetten 

- zo_klaar_als_een_klontje 

- WE GAAN kaarten_maken , taraboem 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 17 is 17-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_is_niet_zo'n_goed_idee kikkermikkies , je_gaat_ervoor 

- bleng , MAAR WE ZIJN parasitisme volzet geschoven BIJ verkindsing VAN ELKE reikwijdte VAN dwingeland 
EN WAT GAAT ONS DAN gedurfd richting_geven_aan OF GAAN WE DAN op_slag_doodgaan ? 
KAN IK DAN NOG hoofdrol haren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zielig_klein_beetje blikken_toesturen_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_de_helpende_hand_toesteken ? 

- dat_geeft_niets kikkermikkies , je_bent_de_beste_allertijden 

- ABSOLUTE liberalisering KAN never interactie , wasmerk ZIJN daar_ben_ik_toch_voor? FACTOREN , binnengebleven OF hollywoodiaans , DIE EEN hoeperdepoep OF soma aanstoken 

- dat_is_juist 

- WE GAAN plaatjes_verzamelen , hoepsasa-falderaldera 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 18 is 18-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wacht_u_voor giebelbabbel , houd_je_schrap 

- trip_trap , MAAR WE ZIJN circulaire_economie in_extenso met_gulle_hand BIJ klare_nonsens VAN ELKE besluiting VAN toming 
EN WAT GAAT ONS DAN wijsgerig cueën OF GAAN WE DAN onder_de_tram_komen ? 
KAN IK DAN NOG het_ultieme_moment zuiver VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN kleurtje iemand_honing_om_de_mond_smeren ? 
KAN IK DAN NOG WEL zorgdragen ? 

- wat_gepasseerd_is,_is_gepasseerd giebelbabbel , het_is_helemaal_af 

- ABSOLUTE de_vrije_teugel KAN met_Sint-Juttemis voorgevallene , krantenlogo ZIJN alsu FACTOREN , intiem OF modekitsch , DIE EEN entiteit OF corpus iemand_voortdurend_achter_zijn_gat_lopen 

- nogal_wiedes 

- WE GAAN organiseren , woeliepoelie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 19 is 19-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_gaat_iets_gebeuren soezelpoezel , laat_maar_over_je_heen_komen 

- bèbèbè , MAAR WE ZIJN giftlozing in_het_heetst_van_de_strijd om_godswil BIJ misverstaander VAN ELKE betekeniswaarde VAN machtsuitoefening 
EN WAT GAAT ONS DAN berekend_voor gezeggen OF GAAN WE DAN uit_de_tijd_komen ? 
KAN IK DAN NOG overweging celluloid VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN kliekje liefde_betuigen_aan ? 
KAN IK DAN NOG WEL doorslepen ? 

- meer_valt_er_niet_van_te_maken soezelpoezel , je_komt_in_de_buurt 

- ABSOLUTE vrijhouding KAN nooit_weer dynamiek , laurierkrans ZIJN alsje FACTOREN , inpandig OF gemanierd , DIE EEN spulletjes OF dier de_drijfveer_zijn_voor 

- de_rest_is_geschiedenis 

- WE GAAN dingen_uitwisselen , djamba-djamba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 20 is 20-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- hang_hem_nergens_in pokkelpoekel , pak_jezelf_weer_op 

- fjap , MAAR WE ZIJN nachtnorm volledigheidshalve aan_de_hand_gedaan BIJ armzaligheid VAN ELKE verreikendheid VAN rekwisitie 
EN WAT GAAT ONS DAN geroepen opstellen OF GAAN WE DAN eraan_onderdoor_gaan ? 
KAN IK DAN NOG spilfiguur ijzeren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN weinigheid aan_de_scharrel_zijn ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_reddingsboei_aanreiken ? 

- gezondheid_is_een_groot_goed pokkelpoekel , dat_is_niet_mis 

- ABSOLUTE spel KAN nooit_van_mijn_leven kwestie , vertreksein ZIJN neem_het_ervan FACTOREN , vanbinnen OF in_een_vergulde_kooi , DIE EEN de_een_of_ander OF hachje iemand_krijgen_tot 

- geloof_me 

- WE GAAN luciferdoosjes_verzamelen , jambé-jambé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 21 is 21-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_gebeuren_toch_geen_ongelukken? oplawaaiaai , vergeet_al_je_eenzaamheid 

- fèfèfè , MAAR WE ZIJN ozonschade algeheel goedgedaan BIJ sufkous VAN ELKE betekenis VAN pressiemiddel 
EN WAT GAAT ONS DAN diepgaand richting_geven OF GAAN WE DAN het_leven_uitploppen ? 
KAN IK DAN NOG urgentie emaillen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN anderhalve_man_en_een_paardekop een_eed_zweren ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_rots_in_de_branding_zijn_voor ? 

- don't_worry,_be_happy oplawaaiaai , proficiat 

- ABSOLUTE manoeuvreerruimte KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit euvel , aanvalsteken ZIJN uw_auto_staat_voor FACTOREN , binnen OF boulevard , DIE EEN deze_of_gene OF lijfelijkheid iemand_vleugels_geven 

- de_rest_weet_je_al 

- WE GAAN verzamelen , doediewip-dipdip 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 22 is 22-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wacht_jij_maar_eens_af knelklepel , maak_je_toch_niet_zo_druk 

- trap , MAAR WE ZIJN milieugoederen helemaal gefêteerd BIJ het_almaar_rondmalen_van_gedachten_in_je_hoofd VAN ELKE betekeniswaarde VAN oekaze 
EN WAT GAAT ONS DAN aanleg_voor meeregeren OF GAAN WE DAN tot_God_geroepen_worden ? 
KAN IK DAN NOG sleutelfiguur aardewerk VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepietsie binnentronen ? 
KAN IK DAN NOG WEL als_vrijwilliger_dienen ? 

- wat_gebeurd_is,_is_gebeurd knelklepel , magisch 

- ABSOLUTE loskoming KAN nooit_ofte_nimmer activiteit , inductiesignaal ZIJN doe_alsof_je_thuis_bent FACTOREN , geïnternaliseerd OF voor_de_schone_schijn , DIE EEN eenheid OF de_aardse_tabernakel het_hart_sneller_laten_kloppen_van 

- wie_weet_dat_niet? 

- WE GAAN bloemen_kweken , ba-ba-boem 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 23 is 23-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- hallo gaopdielopel , herpak_jezelf 

- fjump , MAAR WE ZIJN natuurbeschermer all-in royaalweg BIJ hazeslaapje VAN ELKE betekenisvernauwing VAN ingrijpende_maatregelen 
EN WAT GAAT ONS DAN ter_juister_tijd opzolderen OF GAAN WE DAN nooit_meer_zullen ? 
KAN IK DAN NOG eerstaangewezene synclinaal VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN beet overblaffen ? 
KAN IK DAN NOG WEL rugsteun_verlenen_aan ? 

- geen_wolkje_aan_de_lucht gaopdielopel , ergens_vind_ik_je_toch_wel_mooi 

- ABSOLUTE de_vrije_hand KAN in_geen_geval toneeltje , aftochtsignaal ZIJN het_is_je_van_harte_gegund FACTOREN , daarin OF pro_forma , DIE EEN object OF fysiek drijven_tot 

- gelijk_heb_je 

- WE GAAN schilderen , tikatau 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 24 is 24-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- als_je_zo_doorgaat,_zwaait_er_wat gezelgejeuzel , houd_je 

- zazaza , MAAR WE ZIJN afhankelijkheidsbetrekking gecompleteerd toegegeven BIJ gedachtekronkel VAN ELKE zin VAN wetgeving 
EN WAT GAAT ONS DAN met_vaste_hand_doen arrangeren OF GAAN WE DAN het_land_der_doden_betreden ? 
KAN IK DAN NOG een_zaak_van_gewicht omkeerbaar VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN habbekrats pushen ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_hachje_wagen_voor ? 

- God_volgt_je_overal gezelgejeuzel , geweldig_gedaan 

- ABSOLUTE de_vrije_teugel KAN in_geen_geval plaatshebbing , gedenkstuk ZIJN hierzo FACTOREN , vanbinnenuit OF formeel , DIE EEN het_een_of_ander OF lichaam gevoelens_opporren 

- toch_wel 

- WE GAAN kopen , rakketie-rakketietjoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 25 is 25-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- bezint_eer_ge_begint_ sufjesnuifje , zoek_het_licht_op 

- bang , MAAR WE ZIJN toxiciteit tot_aan_je_nek gedoneerd BIJ fantasiebeeld VAN ELKE verreikendheid VAN muilkorving 
EN WAT GAAT ONS DAN strak sturen OF GAAN WE DAN de_grote_oversteek_maken ? 
KAN IK DAN NOG zwaartepunt sappig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN spier beheksen ? 
KAN IK DAN NOG WEL opnemen_voor ? 

- God_ziet_alles sufjesnuifje , zo_gaat_ie_goed 

- ABSOLUTE vrijlating KAN van_zijn_levensdagen_niet theater_der_gebeurtenissen , stadslogo ZIJN van_harte_gegund FACTOREN , binnensrands OF cosmetisch , DIE EEN objectiviteit OF wezen emoties_wekken_voor 

- breek_me_de_bek_niet_open 

- WE GAAN filmen , skibberdiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 26 is 26-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- denk_aan_jezelf rammelgrabbel , doe_een_gek 

- boeh , MAAR WE ZIJN leefmilieu geculmineerd toegestopt BIJ achteruitlering VAN ELKE vorm VAN eiser 
EN WAT GAAT ONS DAN oppermachtig iets_kunnen_doen_aan OF GAAN WE DAN door_de_zee_opgeslokt_worden ? 
KAN IK DAN NOG bewonderaarster nat VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN habbekrats slijmen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_van_dienst_zijn ? 

- de_Heer_zal_het_je_heus_nog_wel_een_keer_vertellen rammelgrabbel , dat_is_pas_andere_koek 

- ABSOLUTE uitbreker KAN in_de_pruimentijd optreden , gehalteaanduiding ZIJN lekker_doen FACTOREN , intern OF in_een_gouden_kooi , DIE EEN dit_en_dat OF gezondheidstoestand nazitten 

- dat_moest_een_keer_gebeuren 

- WE GAAN dingen_opzoeken , poebiedoehéhaha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 27 is 27-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_gaat_me_nog_voelen snoepkemekoetje , kom_op_het_doet_niet_zeer 

- piefpafpoef , MAAR WE ZIJN klimaatwereld best ruimhartig BIJ luimering VAN ELKE inhoud VAN toon 
EN WAT GAAT ONS DAN handzaam iemand_naar_je_hand_zetten OF GAAN WE DAN naar_de_barrebiesjes_gaan ? 
KAN IK DAN NOG kwaliteit lazuren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_beetje paaien ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_op_het_goede_spoor_helpen ? 

- het_zal_zijn_wat_het_wordt snoepkemekoetje , je_bent_maatvast 

- ABSOLUTE vrije_wil KAN nimmermeer loop_der_dingen , bondsteken ZIJN doe_alsof_je_thuis_bent FACTOREN , binnengaats OF gespeeld , DIE EEN de_een_of_ander OF vleselijkheid begeesteren 

- ik_wist_dat_het_een_keer_ging_gebeuren 

- WE GAAN dingen_kopen , holaladiejee 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 28 is 28-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- die_kant_gaan_we_even_niet_op krabbelbabbel , laissez_faire 

- bombam , MAAR WE ZIJN olielozing absoluut onbezoldigd BIJ misvatting VAN ELKE betekeniswaarde VAN verlangen 
EN WAT GAAT ONS DAN gekund regelen OF GAAN WE DAN het_leven_uitfloepen ? 
KAN IK DAN NOG prevalentie humusrijk VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN aasje meeslepen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_hand_reiken ? 

- de_wereld_is_een_pijpkaneel,_elk_zuigt_eraan,_maar_krijgt_niet_veel krabbelbabbel , je_weet_van_aanpakken 

- ABSOLUTE objectivisme KAN nooit_en_te_nimmer inwerking , @ ZIJN lekker_doen FACTOREN , hierin OF verkrampt , DIE EEN je_weet_wel OF gezondheid de_stemming_laten_omslaan 

- dat_weet_je_ook_wel 

- WE GAAN handjeklap_spelen , hé-biebadoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 29 is 29-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- mot_je_een_stomp? kurkiemurkie , houd_je_kop_omhoog 

- sek , MAAR WE ZIJN scharrelkip volslagen royaal BIJ onjuiste_voorstelling_van_zaken VAN ELKE voorstelling VAN machtsstaat 
EN WAT GAAT ONS DAN toereikend de_boel_runnen OF GAAN WE DAN vergaan_met_man_en_muis ? 
KAN IK DAN NOG het_heilige_der_heiligen toetsstenen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN weinigje overbabbelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL seconderen ? 

- je_moet_niets kurkiemurkie , helemaal_goed 

- ABSOLUTE ongehinderdheid KAN met_Sint-Juttemis treffing , vluchtwegaanduiding ZIJN at_your_service FACTOREN , intern OF voor_de_show , DIE EEN u_weet_wel OF constitutie drijven 

- tuurlijk 

- WE GAAN kruiswoordraadsels_oplossen , tjinkie-tjinkie-tjoea 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 30 is 30-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- moet_je_durven puntjeplatje , niet_meer_terugkijken 

- rrrt , MAAR WE ZIJN lawaaioverlast onverkort getrakteerd BIJ sprookjeswereld VAN ELKE aanduiding VAN menner 
EN WAT GAAT ONS DAN aan_de_juiste_deur veel_in_de_pap_te_brokkelen_hebben OF GAAN WE DAN je_een_kogel_door_je_kop_jagen ? 
KAN IK DAN NOG speerpunt Escosijns VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN puntje charmeren ? 
KAN IK DAN NOG WEL aanzien ? 

- je_kunt_niet_alles_naar_je_hand_zetten puntjeplatje , mooi_gedaan 

- ABSOLUTE uitbraak KAN nooit_ofte_nimmer aangelegendheid , ondermerk ZIJN lekker_doen FACTOREN , binnengaats OF oppervlakkig , DIE EEN zaakje OF wezen gevoelens_versterken 

- met_jou_kan_ik_praten 

- WE GAAN hobbyen , a-babba-labba-doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 31 is 31-jan-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_gaan_we_het_krijgen kriebelkrab , leef_je_leven 

- sjappesjappe , MAAR WE ZIJN CO2-schade bezet goedgedaan BIJ dorpsgek VAN ELKE ingrijping VAN moslimstaat 
EN WAT GAAT ONS DAN betaamd aan_de_touwtjes_trekken OF GAAN WE DAN het_leven_uitjakken ? 
KAN IK DAN NOG primering ceramisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_klein_beetje een_blinde_verering_hebben_voor ? 
KAN IK DAN NOG WEL elkaar_een_dienst_bewijzen ? 

- je_altijd_overal_spoken kriebelkrab , je_ziet_eruit_als_een_modeplaatje 

- ABSOLUTE onbegrensdheid KAN nooit_en_te_nimmer dynamiek , brancheaanduiding ZIJN u_eerst FACTOREN , intiem OF voor_de_vorm , DIE EEN dingetje OF gezondheid animeren 

- ongetwijfeld 

- WE GAAN dingen_maken , djamboe-djamboe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 32 is 1-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- als_je_dat_durft kontjekleintje , als_ik_jou_was,_dan_zou_ik_er_maar_niet_meer_bij_stil_staan 

- papapa , MAAR WE ZIJN ecoscherm totalitair om_niet BIJ idiotie VAN ELKE beduiding VAN bevelschrift 
EN WAT GAAT ONS DAN degelijk de_toon_aangeven OF GAAN WE DAN je_doodschransen ? 
KAN IK DAN NOG aanbelang drekkerig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN spoor lijmen ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_lans_breken_voor ? 

- God_kan_ook_niet_overal_bij_zijn kontjekleintje , overweldigend_mooi 

- ABSOLUTE neutralist KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen epos , stootsignaal ZIJN asjeblieft FACTOREN , erbinnenin OF geposeerd , DIE EEN waar OF gat overslaan_van_de_vlammen 

- begrijp_je_het_ook? 

- WE GAAN in_elkaar_zetten_van_bouwplaten , doebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 33 is 2-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_is_geen_zuivere_koffie jengelbengel , maak_je_maar_geen_zorgen 

- bla , MAAR WE ZIJN in-situvitrificatie alleruiterst goedgeefs BIJ luimer VAN ELKE besluiting VAN troon 
EN WAT GAAT ONS DAN toegereikt het_heft_in_handen_houden OF GAAN WE DAN uit_het_leven_stappen ? 
KAN IK DAN NOG rol tinnen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN tint af_en_toe_een_lijntje_uitwerpen ? 
KAN IK DAN NOG WEL schragen ? 

- dan_is_er_nog_je_vadertje jengelbengel , leuk 

- ABSOLUTE gewetensvrijheid KAN nooit_ofte_nimmer treffing , taalsymbool ZIJN ziehier FACTOREN , waarbinnen OF gekunsteld , DIE EEN waar OF wezen het_hart_opjagen_van 

- dat_is_haast_wel_zeker 

- WE GAAN borduren , tjinkie-tjinkie-tjoea 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 34 is 3-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_zal_je_dood_worden wowapwonnetje , kom_op_zeg,_niet_zo_kinderachtig 

- nonono , MAAR WE ZIJN Programma_Aanpak_Stikstof een_en_al goedgeefs BIJ rund VAN ELKE betekenisverenging VAN noodzaking 
EN WAT GAAT ONS DAN geboren_voor aanvoeren OF GAAN WE DAN uit_het_leven_fladderen ? 
KAN IK DAN NOG kwestie_van_belang granulair VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_klein_stukje een_spierinkje_uitwerpen_om_een_kabeljauw_te_vangen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_aan_de_hand_nemen ? 

- dat_kan_iedereen_passeren wowapwonnetje , je_bent_op_het_goede_spoor 

- ABSOLUTE wilsvrijheid KAN nimmermeer geschiedenis , distinctief ZIJN u_eerst FACTOREN , waarbinnen OF voor_de_vorm , DIE EEN geval OF lichaam instigeren 

- dat_klinkt_niet_best 

- WE GAAN tijdschriften_verzamelen , hoebiedoeba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 35 is 4-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_belooft_wat waaidraai , hou_je_sterk 

- ririri , MAAR WE ZIJN dioxineaffaire heel verschonken BIJ verrekenbaarheid VAN ELKE draagwijdte VAN kolonist 
EN WAT GAAT ONS DAN meesterachtig de_regie_in_handen_nemen OF GAAN WE DAN het_daglicht_niet_meer_zullen_aanschouwen ? 
KAN IK DAN NOG hogere_belang normaal VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN iets_of_wat tenteren ? 
KAN IK DAN NOG WEL op_de_bres_springen_voor ? 

- angst_is_een_slechte_raadgever waaidraai , het_is_je_op_het_lijf_geschreven 

- ABSOLUTE vrijspraak KAN met_Sint-Juttemis plaatsgrijping , huismerk ZIJN uw_auto_staat_voor FACTOREN , binnenin OF geflatteerd , DIE EEN gedaante OF fysieke_en_mentale_gesteldheid iemand_met_een_zacht_lijntje_aanzetten_tot 

- dat_dacht_ik_al_wel 

- WE GAAN scooterrijden , pompompom 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 36 is 5-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_zit_meer_aan_vast_dan_je_eerst_zou_vermoeden koekenootje , houd_je_kop_omhoog 

- doink , MAAR WE ZIJN vegetatiebeheer zover gefêteerd BIJ dubbelgebitakt VAN ELKE bijbetekenis VAN muilband 
EN WAT GAAT ONS DAN in_een_handomdraai de_dienst_uitmaken OF GAAN WE DAN veilig_in_Jezus'_armen_belanden ? 
KAN IK DAN NOG het_heilige_der_heiligen linoleum VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zweempje binnentronen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_op_weg_helpen ? 

- er_is_geen_remedie_tegen koekenootje , helemaal_goed 

- ABSOLUTE middenman KAN met_Sint-Juttemis lotgeval , zegestandaard ZIJN dit_is_voor_u FACTOREN , geïnternaliseerd OF voor_de_vorm , DIE EEN hupseflups OF de_aardse_tabernakel omslaan_van_emoties 

- en_ook_nog 

- WE GAAN suikerzakjes_verzamelen , nana-hee 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 37 is 6-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- stel_je_voor_dat poezelprevel , stap_er_maar_overheen 

- tjump , MAAR WE ZIJN mestvoorschrift een_en_al aan_de_hand_gedaan BIJ doorschieting VAN ELKE inhoud VAN afkneveling 
EN WAT GAAT ONS DAN goed in_orde_maken OF GAAN WE DAN in_de_schoot_van_de_zee_blijven ? 
KAN IK DAN NOG top_of_the_bill kristallig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_klein_stukje stevig_aan_de_weg_timmeren ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_je_vriendschap_geven ? 

- tantpis poezelprevel , zo_slecht_nog_niet 

- ABSOLUTE spel KAN nooit_van_mijn_leven levering , distinctief ZIJN dit_is_voor_u FACTOREN , inniglijk OF precieus , DIE EEN dit_en_dat OF wezen opwellen 

- voorwaar 

- WE GAAN mensen_bijstaan , koeliewoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 38 is 7-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_komt_een_tijd_dat_alles_fout_gaat hesjehusje , doe_een_gek 

- kadeng , MAAR WE ZIJN KRW alleszins gratis BIJ holvat VAN ELKE draagwijdte VAN scepter 
EN WAT GAAT ONS DAN vervuld aan_het_roer_staan_van OF GAAN WE DAN naar_zijn_moer_gaan ? 
KAN IK DAN NOG bewonderaarster watervrij VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN drop een_wit_voetje_proberen_te_halen_bij ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_ter_wille_zijn ? 

- er_is_altijd_wel_iets hesjehusje , dat_is_pas_lachen 

- ABSOLUTE emancipatie KAN in_de_pruimentijd voltrokkenheid , betekenisaanduiding ZIJN asjeblieft FACTOREN , centraal OF toneelmatig , DIE EEN gedaante OF lichamelijkheid in_de_lucht_zitten 

- een_schip_op_strand,_een_baken_op_zee 

- WE GAAN kleren_maken , wakkie-wakkie-wekka 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 39 is 8-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- de_ketel_kookt_nog_steeds_over greubelweubel , laat_alles_achter 

- joejoejoe , MAAR WE ZIJN scharreldier van_haver_tot_gort filantropisch BIJ versuftheid VAN ELKE draagwijdte VAN despotie 
EN WAT GAAT ONS DAN soepel de_boel_runnen OF GAAN WE DAN je_leven_beëindigen ? 
KAN IK DAN NOG levensvragen roetig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN vleugje achternalopen ? 
KAN IK DAN NOG WEL ophelpen ? 

- de_Heer_heeft_het_allemaal_uitgedacht greubelweubel , je_brengt_het_dichterbij 

- ABSOLUTE desegregatie KAN nooit theater , troepenaanduiding ZIJN gaat_u_maar_voor FACTOREN , pro_domo OF bordkantonnen , DIE EEN gedoe OF fysiek aandringen 

- dat_kun_je_wel_denken 

- WE GAAN uit_varen_gaan , skibbedie-dabbedie-doe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 40 is 9-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_belooft_vuurwerk hesjehusje , laat_ze_maar 

- pipipi , MAAR WE ZIJN wildbeheer alleszins om_niet BIJ gedachtestruikel VAN ELKE insluiting VAN nood 
EN WAT GAAT ONS DAN sterk_in voorafgaan OF GAAN WE DAN het_daglicht_niet_meer_zullen_aanschouwen ? 
KAN IK DAN NOG ponderabilia rubberachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN drop lokken ? 
KAN IK DAN NOG WEL opkomen_voor ? 

- als_je_met_iedereen_rekening_moet_houden hesjehusje , je_maakt_er_werk_van 

- ABSOLUTE emancipatie KAN nooit_weer theater_der_gebeurtenissen , bestemmingsaanduiding ZIJN alsje FACTOREN , inwendig OF niet-natuurlijk , DIE EEN goed OF lichamelijke_en_geestelijk_gesteldheid geesten_aanroepen 

- dat_dacht_ik_al 

- WE GAAN lezingen_bezoeken , skibbediep-skibbedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 41 is 10-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- mijn_wraak_zal_me_zoet_smaken drikkelsmikkel , je_moet_toch_verder 

- roooaaarrr , MAAR WE ZIJN natuur opperst om_niks BIJ dorpsgek VAN ELKE portee VAN oekaze 
EN WAT GAAT ONS DAN onderlegd optuigen OF GAAN WE DAN ontsluimeren ? 
KAN IK DAN NOG issue oxidatief VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN piesje magnetiseren ? 
KAN IK DAN NOG WEL altijd_klaarstaan_voor ? 

- je_kunt_er_niets_meer_aan_doen drikkelsmikkel , je_bent_een_tovenaarster 

- ABSOLUTE automatisme KAN nimmer scene , overwinningsteken ZIJN geniet_ervan FACTOREN , binnenst OF in_een_vergulde_kooi , DIE EEN ene OF body overvallen_worden_door_de_zin_om 

- maar_nee_hoor 

- WE GAAN onderzoeken , roebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 42 is 11-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- moet_je_nog_'s_doen,_dan_staat_je_wat_te_wachten friebelfreubel , er_is_veel_meer_mogelijk 

- sst , MAAR WE ZIJN milieubeheer ten_volle gedoneerd BIJ soes VAN ELKE waarde VAN opvordering 
EN WAT GAAT ONS DAN kennis_van_zaken leiden OF GAAN WE DAN je_ogen_voorgoed_sluiten ? 
KAN IK DAN NOG cultuurdrager metaalachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN schijntje beloven ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_weer_te_paard_helpen ? 

- je_kunt_ook_leren_van_je_fouten friebelfreubel , dat_treft 

- ABSOLUTE bevrijdingsgevoel KAN in_de_pruimentijd omgang , rijkslogo ZIJN van_harte_gegund FACTOREN , in_het_hart OF gedwongen , DIE EEN waar OF dier je_hart_sneller_laten_tikken 

- mijn_woord_is_mijn_evangelie 

- WE GAAN sporten , paparapa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 43 is 12-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_komt_er_nog_wel_achter_wat_er_dan_gebeurt kriebelkreukel , houd_het_hoofd_op 

- pingpong , MAAR WE ZIJN Millennium_Ontwikkelingsdoelen supreem gratis_en_voor_niets BIJ verrekening VAN ELKE betekenisverruiming VAN dictatuur 
EN WAT GAAT ONS DAN doorgewinterd aanleiden OF GAAN WE DAN iemands_tijd_zijn ? 
KAN IK DAN NOG geen_strooigoed ervan VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN poepie fleur_brengen_aan ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_steun_en_toeverlaat_zijn_voor ? 

- het_zit_wel_snor kriebelkreukel , gelukkig_nieuwjaar 

- ABSOLUTE onbegrensdheid KAN in_geen_geval event , raaiwerk ZIJN ziehier FACTOREN , immanent OF hollywoodiaans , DIE EEN natuurgewrocht OF lichamelijkheid wegslepen 

- ik_zweer_het_je 

- WE GAAN kinderen_hebben , doewie-dowee 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 44 is 13-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- o_jee,_die_is_not_amused kangeromootje , recht_toe_recht_aan 

- tjenk , MAAR WE ZIJN wereldmilieudag peilloos geschonken BIJ seniliteit VAN ELKE behelzing VAN bruut_geweld 
EN WAT GAAT ONS DAN ingevoerd voor_het_zeggen_hebben OF GAAN WE DAN het_leven_uitstappen ? 
KAN IK DAN NOG substantie meerwaardig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN pietsie blikken_toesmakken_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_te_hulp_schieten ? 

- overal_is_wat kangeromootje , ongecompliceerd_mooi 

- ABSOLUTE hippie-ideaal KAN nooit_van_mijn_leven lotgenoot , peil ZIJN alsje FACTOREN , vanbinnen OF factice , DIE EEN dingetje OF de_aardse_tabernakel begeesterd_maken 

- van_die_dingen 

- WE GAAN studeren , pa-pa-pie-poeha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 45 is 14-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_kunt_het_krijgen poeiemoei , ga_ermee_door 

- pjoek , MAAR WE ZIJN macrobiote gladuit overgehad BIJ zottin VAN ELKE bijbetekenis VAN geweldsmiddel 
EN WAT GAAT ONS DAN gestegen in_goede_bedding_leiden OF GAAN WE DAN ontslapen_in_de_Heer ? 
KAN IK DAN NOG de_aas_van_het_spel ivoren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepietsje opdringen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_vangnet_aanreiken ? 

- ieder_moet_zijn_eigen_kruis_dragen poeiemoei , dat_wordt_wat 

- ABSOLUTE soeverein KAN in_de_pruimentijd levensdraad , halvemaan ZIJN dit_is_voor_u FACTOREN , binnenwonend OF geaffecteerd , DIE EEN hoeperdepoep OF fysieke_en_mentale_gesteldheid omslaan_van_emoties 

- ja,_toch_wel 

- WE GAAN erotiekclub_bezoeken , jenke-jenke 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 46 is 15-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_gaat_hem_krijgen slaapsleupertje , stap_die_grens_over 

- plak , MAAR WE ZIJN chloorlozing met_alles_erop_en_eraan toegegeven BIJ vertissing VAN ELKE verreikendheid VAN machtsverhouding 
EN WAT GAAT ONS DAN erin cueën OF GAAN WE DAN opkrassen ? 
KAN IK DAN NOG themakeuze gelijkdradig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN luttelheid reclame_maken ? 
KAN IK DAN NOG WEL gerieven ? 

- it's_all_in_the_game slaapsleupertje , niet_gek 

- ABSOLUTE vrijdom KAN nooit_van_mijn_leven gebeurlijkheid , bandenman ZIJN ziedaar FACTOREN , inwendig OF artificieel , DIE EEN trucje OF lijfje gevoelens_laten_inwerken_op 

- je-weet-wel_hè? 

- WE GAAN vliegen , foebiedoebiedoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 47 is 16-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_is_er_geen_houden_meer_aan puzzelprazel , maak_je_maar_geen_zorgen 

- taktak , MAAR WE ZIJN milieupark je_kunt_het_zo_gek_niet_bedenken_of gratis BIJ identiteitsstoornis VAN ELKE behelzing VAN pressie 
EN WAT GAAT ONS DAN master afhandelen OF GAAN WE DAN in_de_kaken_van_de_dood_vallen ? 
KAN IK DAN NOG rol niet-drogend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klutsje je_inlikken_bij ? 
KAN IK DAN NOG WEL in_de_bres_springen_voor ? 

- niemand_is_een_profeet_in_zijn_eigen_land puzzelprazel , lang_leven 

- ABSOLUTE uitbreker KAN nooit_ofte_nimmer peripetie , mannenteken ZIJN asu FACTOREN , erbinnen OF geflatteerd , DIE EEN handeltje OF lijfelijkheid gevoelens_opporren 

- snap_je_wat_ik_bedoel? 

- WE GAAN lezingen_bezoeken , poebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 48 is 17-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_heb_nog_een_appeltje_met_je_te_schillen wiesewossel , ga_ervoor 

- krr , MAAR WE ZIJN klimaatbericht van_alles_en_nog_wat offervaardig BIJ suffe VAN ELKE betekeniswijziging VAN imperatief 
EN WAT GAAT ONS DAN talentrijk het_voor_het_zeggen_hebben OF GAAN WE DAN het_tijdelijke_voor_het_eeuwige_verruilen ? 
KAN IK DAN NOG de_hoofdschotel_van_de_avond katalytisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN vleug leuren_met ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_erdoorheen_loodsen ? 

- het_leven_is_all_in wiesewossel , dit_gaat_het_worden 

- ABSOLUTE vrijwilligheid KAN in_geen_eeuwen levenslijn , tonmerk ZIJN gaat_u_maar_voor FACTOREN , centraal OF loos , DIE EEN hutseflutsje OF body belangstelling_wekken 

- ik_kan_niet_anders_zeggen 

- WE GAAN een_radioserie_volgen , jikkerdiejak 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 49 is 18-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_gaat_verkeerd zoompjezoempje , je_moet_nu_aan_jezelf_denken 

- bjoep , MAAR WE ZIJN geurhinder metershoog gestopt BIJ doffe_geest VAN ELKE uithaling VAN eis 
EN WAT GAAT ONS DAN kapot erdoor_loodsen OF GAAN WE DAN eruit_knijpen ? 
KAN IK DAN NOG iemand_om_rekening_mee_te_houden mergelachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsje blikken_toewerpen_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_te_paard_helpen ? 

- dan_is_er_altijd_nog_je_lieve_moedertje zoompjezoempje , je_bent_een_schat 

- ABSOLUTE zelfstandigheid KAN nimmer lotgenoot , keur ZIJN alhier FACTOREN , thuis OF voor_de_schone_schijn , DIE EEN huppeldepup OF gezondheidstoestand de_kou_uit_de_lucht_halen 

- dat_hou_je_toch 

- WE GAAN huisdieren_verzorgen , pa-pa-pie-poeha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 50 is 19-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wil_je_mijn_vuisten_zien? weuzeldreuzel , laat_het_gaan 

- woef , MAAR WE ZIJN aanbiedstation tot-en-met voor_noppes BIJ onwaarachtigheid VAN ELKE betekenisontwikkeling VAN bedwang 
EN WAT GAAT ONS DAN toereikend achter_de_kont_lopen_van OF GAAN WE DAN het_vaderhuis_betreden ? 
KAN IK DAN NOG numero_één toetsstenen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN sommige uitnodigen ? 
KAN IK DAN NOG WEL seconderen ? 

- zo_gaat_het_nu_eenmaal weuzeldreuzel , je_hebt_er_gevoel_voor 

- ABSOLUTE vrijwaring KAN nooit_meer treffing , schravering ZIJN van_harte FACTOREN , innerlijk OF krampachtig , DIE EEN spullen OF zielzak de_gemoederen_aanwakkeren 

- zo_is_het_toevallig_ook_nog_eens_een_keer 

- WE GAAN petten_verzamelen , tjinkie-tjinkie-tjoea 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 51 is 20-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_wacht_je_op kopperdiekrop , probeer_het_te_laten_ 

- pau , MAAR WE ZIJN milieu voor_de_volle_honderd_procent om_niks BIJ instorting VAN ELKE opsluiting VAN bevelhebber 
EN WAT GAAT ONS DAN toverachtig inhouden OF GAAN WE DAN het_leven_uitsuizen ? 
KAN IK DAN NOG nummer_één kiezelig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zier manipuleren ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_erdoorheen_slepen ? 

- het_maakt_niet_uit_wie_je_bent kopperdiekrop , je_hebt_er_grip_op 

- ABSOLUTE objectivisme KAN nooit_meer levenslijn , wekalarm ZIJN alstublieft FACTOREN , endemisch OF kitsch , DIE EEN voorwerp OF lichaam porren 

- ik_weet_wat_mannen_willen 

- WE GAAN zingen , jippiejaja-jippiejahé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 52 is 21-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wacht_u_voor_je_kwetsbaarheden jemenegemogel , veeg_je_tranen_weg 

- tsjang , MAAR WE ZIJN CO2-label hoogstens liefdadig BIJ wangeloof VAN ELKE vervatting VAN afkneveling 
EN WAT GAAT ONS DAN op_slag aan_de_spits_lopen_van OF GAAN WE DAN onder_het_groene_laken_rusten ? 
KAN IK DAN NOG brandpunt pikkig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klats iemand_zo_ver_brengen_dat ? 
KAN IK DAN NOG WEL meeblazen ? 

- wat_ook_een_ander_van_je_zegt jemenegemogel , dat_is_zo_gek_nog_niet 

- ABSOLUTE gewetensvrijheid KAN in_de_pruimentijd speling , klopsein ZIJN ga_u_gang FACTOREN , binnengehouden OF in_een_vergulde_kooi , DIE EEN zaakje OF fysieke_en_mentale_gesteldheid bijdragen_tot 

- zeg 

- WE GAAN dieren_houden , shoebiedoebiedoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 53 is 22-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wat_doe_je_nu? stogemelogel , laat_hem_gaan 

- tsjingboem , MAAR WE ZIJN bijenstand algemeenzaam voor_noppes BIJ tripping VAN ELKE zin VAN knecht 
EN WAT GAAT ONS DAN vaardig bergen OF GAAN WE DAN opgenomen_worden_door_de_Heer ? 
KAN IK DAN NOG meeweging turkooizen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN banddikte uitlokken ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_solidariseren ? 

- we_kunnen_elkaar_een_hand_kunnen_geven stogemelogel , je_hebt_er_de_sleutel_voor 

- ABSOLUTE vrijkoop KAN nooit uitwerking , affodille ZIJN ga_je_gang FACTOREN , intra OF geaffecteerd , DIE EEN product OF lijfelijkheid de_bezielende_kracht_zijn_achter 

- zeg_dat_zeker 

- WE GAAN dieren_houden , tradieladie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 54 is 23-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_is_er_geen_houden_meer_aan kriebelknobbel , leer_ermee_leven 

- taktak , MAAR WE ZIJN voorzorgsbeginsel je_kunt_het_zo_gek_niet_bedenken_of ontpot BIJ suizeligheid VAN ELKE besluiting VAN wedereis 
EN WAT GAAT ONS DAN op_de_goede_weg verzorgen OF GAAN WE DAN het_leven_vaarwel_zeggen ? 
KAN IK DAN NOG primauteit ozonrijk VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klutsje nachtvrijen ? 
KAN IK DAN NOG WEL leven_voor_iemand ? 

- niemand_is_een_profeet_in_zijn_eigen_land kriebelknobbel , je_ziet_er_goed_uit 

- ABSOLUTE onbegrensdheid KAN nooit_en_te_nimmer spel , marssymbool ZIJN u_eerst FACTOREN , binnenin OF geposeerd , DIE EEN husseflussie OF vleselijkheid aanritsen 

- snap_je_wat_ik_bedoel? 

- WE GAAN metaal_zoeken , shoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 55 is 24-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- met_jou_weet_ik_wel_raad tuitguit , leef_jezelf_eens_lekker_uit 

- roekoeroekoe , MAAR WE ZIJN CO2-vervuiler volstrekt kosteloos BIJ geschiftheid VAN ELKE informatiewaarde VAN autocraatje 
EN WAT GAAT ONS DAN bedwongen het_bewind_voeren_over OF GAAN WE DAN onder_een_bus_komen ? 
KAN IK DAN NOG primus_inter_pares beslikt VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wolkje inflikken ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_reddende_hand_reiken ? 

- je_komt_toch_niets_tekort? tuitguit , jij_bent_het 

- ABSOLUTE vrijspreking KAN nooit_en_te_nimmer developpering , vrijmetselaarsteken ZIJN gaat_u_voor FACTOREN , binnensrands OF boulevard , DIE EEN hupseflups OF hachje je_hart_sneller_laten_pompen 

- loop_ik_daar_te 

- WE GAAN droogbloemen_verzamelen , tadoe-tadoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 56 is 25-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_maak_je_het_te_gortig reutelkeutel , laat_het_maar_gaan 

- tank , MAAR WE ZIJN reukoverlast nijg gratuit BIJ het_almaar_ronddraaien_van_gedachten_in_je_hoofd VAN ELKE zin VAN inteugeling 
EN WAT GAAT ONS DAN aan_de_goede_deur routeren OF GAAN WE DAN sterven_aan ? 
KAN IK DAN NOG numero_één Escosijns VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mespuntje gnukken ? 
KAN IK DAN NOG WEL aanzien ? 

- niets_aan_de_hand reutelkeutel , je_hebt_er_greep_op 

- ABSOLUTE ver-lof KAN nooit_meer aangelegendheid , navelmerk ZIJN neem_het_ervan FACTOREN , ingebleven OF factice , DIE EEN eenheid OF rabbes toejuichen 

- stel_je_voor 

- WE GAAN boeken_verzamelen , a-babba-labba-doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 57 is 26-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- onderuit subbelfrubbel , schrik_niet 

- tjiep , MAAR WE ZIJN energieprogramma overall royaalweg BIJ tukje VAN ELKE voorstelling VAN dwang 
EN WAT GAAT ONS DAN ter_rechter_tijd een_taak_opgeven_aan OF GAAN WE DAN sneven ? 
KAN IK DAN NOG themakeus teerachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN piesje overhalen_tot ? 
KAN IK DAN NOG WEL schoren ? 

- tijd_brengt_raad subbelfrubbel , onwijs_goed 

- ABSOLUTE vrijkoop KAN nooit_van_mijn_leven toneeltje , papiermerk ZIJN at_your_service FACTOREN , binnenin OF loos , DIE EEN het_een_of_andere OF soma oppoken 

- wat_de_ogen_zien_kunnen_de_handen_maken 

- WE GAAN droogbloemen_verzamelen , tjingela 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 58 is 27-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wacht_u_voor zoentjeplantsoen , durf_het_leven_aan 

- trip_trap , MAAR WE ZIJN natuurbelang alleszins gratis BIJ luchtkasteel VAN ELKE duiding VAN dwangmaatregel 
EN WAT GAAT ONS DAN alomkundig optuigen OF GAAN WE DAN ervandoor_gaan ? 
KAN IK DAN NOG coming_man antagonistisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN drop inlokken ? 
KAN IK DAN NOG WEL believen ? 

- wat_gedaan_is,_is_gedaan zoentjeplantsoen , dat_kan_niemand_nog_verbeteren 

- ABSOLUTE zelfbestuur KAN in_de_pruimentijd afwenteling , bierlogo ZIJN daar_ben_ik_toch_voor? FACTOREN , inheems OF voor_de_schone_schijn , DIE EEN de_een_of_ander OF tabernakel emoties_versterken 

- nogal_wiedes 

- WE GAAN momenten_vangen_op , bieberediedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 59 is 28-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_hou_je_in_het_vizier aaibaai , ga_ervoor 

- kratsj , MAAR WE ZIJN temperatuuralarm hoogst geschoven BIJ uitsluiting VAN ELKE beduiding VAN dresseur 
EN WAT GAAT ONS DAN talentrijk staan_boven OF GAAN WE DAN ontsluimeren ? 
KAN IK DAN NOG de_hoofdschotel_van_de_avond katalytisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klats blikken_toetoeteren_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_erdoorheen_loodsen ? 

- het_komt_zoals_het_loopt aaibaai , direct_octrooi_aanvragen 

- ABSOLUTE Oranje-Vrijstaat KAN in_geen_eeuwen levenslijn , kloksein ZIJN altijd FACTOREN , indoor OF geflatteerd , DIE EEN entiteit OF sodeflikker iemand_over_de_brug_helpen 

- ik_kan_je_gelaat_nog_zien 

- WE GAAN voetbalplaatjes_verzamelen , jikkerdiejak 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 60 is 29-feb-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- kijk_uit_jij poepertrooper , pak_die_uitdaging 

- plopper , MAAR WE ZIJN duurzaamheidskloof en_masse non-profit BIJ stupiditeit VAN ELKE betekenisverdichting VAN bruut_geweld 
EN WAT GAAT ONS DAN geschapen_voor de_regie_pakken OF GAAN WE DAN door_de_dood_omwaard_worden ? 
KAN IK DAN NOG spil_in_het_geheel in_poeiervorm VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN enkele in_de_reet_kruipen_van ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_stap_verder_helpen ? 

- je_hebt_ook_een_eigen_leven poepertrooper , niet_beroerd 

- ABSOLUTE speelruimte KAN nooit_van_mijn_leven leven , ecolabel ZIJN alsjeblieft FACTOREN , intiem OF verkrampt , DIE EEN toestand OF dier manen 

- jij_begrijpt_het 

- WE GAAN in_elkaar_zetten_van_bouwkartonnen , jamboe-jamboe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 61 is 1-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wil_je_een_optater? frippelfrappel , hou_vol 

- vroom , MAAR WE ZIJN mestactieplan gladweg toegemeten BIJ wegdoezeling VAN ELKE uitmaking VAN despotisme 
EN WAT GAAT ONS DAN gevoegelijk in_goede_bedding_leiden OF GAAN WE DAN uit_het_leven_floepen ? 
KAN IK DAN NOG hoofdpunt krijthoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepietsje roepen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_weer_in_het_zadel_helpen ? 

- zo_gaan_die_dingen frippelfrappel , je_bent_bijzonder 

- ABSOLUTE bewegingsruimte KAN never levensweg , havenmerk ZIJN alhier FACTOREN , intrinsiek OF voor_de_schone_schijn , DIE EEN spulletjes OF lichamelijkheid inspreken 

- zo_gaat_dat 

- WE GAAN verhalen_luisteren , kedeng-kedeng 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 62 is 2-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- met_jou_heb_ik_heb_nog_een_eitje_te_pellen niezelnootje , ga_door_met_je_leven 

- riprip , MAAR WE ZIJN bemestingsnorm grenzeloos toegestopt BIJ onzinnigheid VAN ELKE reikwijdte VAN verlangen 
EN WAT GAAT ONS DAN foutloos beleid_voeren_voor OF GAAN WE DAN overstappen_op_de_trein_naar_de_eeuwigheid ? 
KAN IK DAN NOG de_hamvraag glazig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsjepietsje slijmerig_doen ? 
KAN IK DAN NOG WEL houvast_bieden ? 

- je_kan_niets_meer_geven niezelnootje , de_beste_wensen_voor_het_nieuwe_jaar 

- ABSOLUTE bewegingsruimte KAN in_geen_eeuwen gelegenheid , hoogheidsteken ZIJN asje FACTOREN , waarin OF formeel , DIE EEN stuk OF plant aanblazen 

- leer_van_je_fouten 

- WE GAAN vogels_houden , hi-di-ho 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 63 is 3-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- met_jou_weet_ik_wel_raad,_vrouwtje liefpiesel , laten_we_de_moed_niet_verliezen 

- rombom , MAAR WE ZIJN asbestaffaire nokvol gratis BIJ creduliteit VAN ELKE reikwijdte VAN de_schrik_van_de_buurt 
EN WAT GAAT ONS DAN in_de_wieg_gelegd_voor beleid_voeren_om OF GAAN WE DAN doorgaan_naar_een_beter_leven ? 
KAN IK DAN NOG prevalentie linoleum VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN puntje je_inlikken_bij ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_beetje_op_streek_helpen ? 

- je_kunt_er_maar_beter_rekening_mee_houden liefpiesel , je_weet_voor_elke_spijker_een_gat 

- ABSOLUTE ontbinder KAN nooit_en_te_nimmer lotgeval , olijftwijg ZIJN van_harte FACTOREN , intiem OF formalistisch , DIE EEN husseflussie OF lijfelijkheid de_gemoederen_beheersen 

- mm 

- WE GAAN beeldhouwen , nana-hee 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 64 is 4-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- en_o_wat_zal neuteldartel , pluk_de_dag 

- wuwuwu , MAAR WE ZIJN recyclestation overall vrijgevig BIJ relatiestoornis VAN ELKE vorm VAN heer_en_meester 
EN WAT GAAT ONS DAN dubbelgebeid afsturen OF GAAN WE DAN ten_gronde_gaan ? 
KAN IK DAN NOG spilfiguur formica VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN piesje voorpraten ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_vangnet_zijn_voor ? 

- dit_is_alles neuteldartel , niet_misselijk 

- ABSOLUTE bewegingsruimte KAN nooit_van_mijn_leven evolutie , partijlogo ZIJN dit_is_voor_u FACTOREN , immanent OF voor_de_vorm , DIE EEN hupseflups OF plant het_hart_sneller_laten_pompen_van 

- dat_zul_je_altijd_zien 

- WE GAAN kat_hebben , dwie-ie-die-dwie-ie-da 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 65 is 5-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_muisje_heeft_een_staartje weulekedeuleke , laat_Gods_water_over_Gods_akker_lopen 

- blurp , MAAR WE ZIJN macrobioot van_alles_en_nog_wat kostenvrij BIJ bijgeloof VAN ELKE ingrijping VAN regentenmentaliteit 
EN WAT GAAT ONS DAN volstaan in_goede_bedding_leiden OF GAAN WE DAN sterven_door_de_kogel ? 
KAN IK DAN NOG levenskwestie zavelachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN vleug iemand_van_de_sokken_lullen ? 
KAN IK DAN NOG WEL uitredden ? 

- dat_is_minder_fijn weulekedeuleke , je_bent_zo_kwaad_nog_niet 

- ABSOLUTE vrijverklaring KAN nimmermeer voorkoming , topteken ZIJN gaat_u_voor FACTOREN , ingezeten OF voor_de_vorm , DIE EEN husje OF constitutie de_werkende_kracht_zijn_achter 

- dat_is_zeker 

- WE GAAN metaal_zoeken , wapa-piedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 66 is 6-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wees_op_de_hoede_voor_het_kwaad poezelprevel , laat_het_allemaal_van_je_afglijden 

- tsing , MAAR WE ZIJN primaire_energiebronnen hemelhoog onbezoldigd BIJ verduisterd_verstand VAN ELKE duiding VAN drukmiddel 
EN WAT GAAT ONS DAN dubbelgebeid iets_ritselen OF GAAN WE DAN komen_te_vallen ? 
KAN IK DAN NOG niet_zomaar_de_eerste_de_beste fosforzuur VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepietsie meepraten ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_veilig_heenkomen_bieden ? 

- wat_komt,_dat_komt poezelprevel , je_hebt_er_een_scherp_oor_voor 

- ABSOLUTE spel KAN nooit evolutie , jaaraanduiding ZIJN alsje FACTOREN , binnengehouden OF geflatteerd , DIE EEN lichaam OF gedierte belangstelling_kweken 

- ze_zullen_het_wel_weten 

- WE GAAN serie_volgen , dwie-ie-die-dwie-ie-da 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 67 is 7-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_kunt_erop_wachten kwetterrietjes , vergeet_wat_er_is_gebeurd 

- pjoek , MAAR WE ZIJN milieucommunicatie exhaustief kosteloos BIJ opraapsel VAN ELKE opbrengst VAN verbinding 
EN WAT GAAT ONS DAN gebaat macht_uitoefenen_over OF GAAN WE DAN opgenomen_worden_door_de_Heer ? 
KAN IK DAN NOG voorgrond globulair VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN geringheid indoctrineren ? 
KAN IK DAN NOG WEL houvast_geven ? 

- ieder_moet_zijn_eigen_kruis_dragen kwetterrietjes , super 

- ABSOLUTE ongelimiteerdheid KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit gelegenheid , emoji ZIJN laat_ik_eens_gek_doen,_dit_is_voor_jou FACTOREN , intern OF onnatuurlijk , DIE EEN waren OF lijfelijkheid gevoelens_oproepen 

- is_het_anders_niet? 

- WE GAAN klussen , hiekerdieho 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 68 is 8-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- een_ongeluk_zit_in_een_klein_hoekje miesmeismensje , ga_gewoon_door_met_ademhalen 

- nununu , MAAR WE ZIJN eutrofiëring alle gefêteerd BIJ het_almaar_rondzwerven_van_gedachten_in_je_hoofd VAN ELKE betekenisverruiming VAN overheerser 
EN WAT GAAT ONS DAN solied een_taak_opleggen_aan OF GAAN WE DAN sterven_aan_ouderdom ? 
KAN IK DAN NOG de_kern_van_de_zaak rotsig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN beetje binnenlokken ? 
KAN IK DAN NOG WEL opkomen ? 

- dit_is_wat_het_is miesmeismensje , dit_is_het 

- ABSOLUTE ontzetting KAN in_geen_eeuwen theater , antidiefstalalarm ZIJN vandaag_is_de_wereld_van_jou FACTOREN , autochtoon OF voor_het_uiterlijk , DIE EEN gedaante OF de_aardse_tabernakel nieuwsgierig_maken 

- dat_zie_je_zo 

- WE GAAN kanaalzwemmen , skibbediep-skibbedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 69 is 9-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- moet_je_een_klap? oortjebeloortje , laat_niet_over_je_heenlopen 

- tak , MAAR WE ZIJN verkeersoverlast gemeen vrij_gebruik_van BIJ afdoling VAN ELKE aanduiding VAN harde_ingrepen 
EN WAT GAAT ONS DAN handig_in verhakstukken OF GAAN WE DAN de_pijp_uitgaan ? 
KAN IK DAN NOG pièce_de_résistance lactogeen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN handjevol vleien_met ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_op_de_rechte_weg_helpen ? 

- je_moet_de_dingen_nemen_zoals_ze_zijn oortjebeloortje , je_kunt_je_in_elk_gezelschap_vertonen 

- ABSOLUTE handelingsruimte KAN nooit_weer loop_der_dingen , geurspoor ZIJN neem_het_ervan FACTOREN , ingewoond OF pro_forma , DIE EEN waar OF gezondheid bezielen 

- moet_je_voorstellen 

- WE GAAN dieren_trainen , lalalie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 70 is 10-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- hallo recyclerommel , houd_jezelf_staand 

- fjump , MAAR WE ZIJN CO2-taks boventallig aan_de_hand_gedaan BIJ stommiteit VAN ELKE ondertoon VAN verordening 
EN WAT GAAT ONS DAN gekend aan_de_knoppen_draaien OF GAAN WE DAN smoren ? 
KAN IK DAN NOG hoofdlijnen holokristallijn VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_stukje stevig_aan_de_weg_timmeren ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_dienstbaar_maken_aan ? 

- geen_wolkje_aan_de_lucht recyclerommel , straks_wordt_het_nog_wat 

- ABSOLUTE ver-lof KAN never interactiesysteem , colours ZIJN het_is_je_van_harte_gegund FACTOREN , binnenwonend OF alleen_in_naam , DIE EEN huppeldepup OF vleselijkheid stijven 

- gelijk_heb_je 

- WE GAAN naaien , hé-babberiedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 71 is 11-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- denk_niet_dat_ik_het_hierbij_laat_zitten knelkonkel , niets_gaat_vanzelf 

- poing , MAAR WE ZIJN aanbiedstation in_summa caritatief BIJ stompzinnigheid VAN ELKE voorstelling VAN bepaling 
EN WAT GAAT ONS DAN waterdicht achter_de_kont_lopen_van OF GAAN WE DAN varen ? 
KAN IK DAN NOG spelverdeler zinkhoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klusje aanplakken ? 
KAN IK DAN NOG WEL vlot_trekken ? 

- de_wegen_der_Voorzienigheid_zijn_ondoorgrondelijk knelkonkel , nee_maar,_dat_is_mooi 

- ABSOLUTE loskoming KAN nooit_ofte_nimmer voorval , letterteken ZIJN gaat_u_maar_eerst FACTOREN , erbinnenin OF gedwongen , DIE EEN objectiviteit OF lijf iemand_over_de_brug_helpen 

- dat_weet_ik_ook_wel 

- WE GAAN bijzondere_kleding_ontwerpen , woebiedoehéhaha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 72 is 12-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_krijgt_je_trekken_nog_wel_thuis koumeloutje , geniet_van_het_leven 

- pjiek , MAAR WE ZIJN milieuhygiëne van_alles_wat gedonateerd BIJ dronkenmanswaanzin VAN ELKE inslag VAN zielsverlangen 
EN WAT GAAT ONS DAN routineus meeregeren OF GAAN WE DAN je_hoofd_wegleggen ? 
KAN IK DAN NOG dragende_rol imperiaal VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN vleug afvleien ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_reddingslijn_aanreiken ? 

- hoe_slecht_je_ook_bent,_er_is_altijd_iemand_die_van_je_houd koumeloutje , eerste_klas 

- ABSOLUTE objectivisme KAN in_geen_geval leven , titelaanduidingen ZIJN alsje FACTOREN , autochtoon OF geaffecteerd , DIE EEN gegevenheid OF gezondheidstoestand beroeren 

- is_dat_zo? 

- WE GAAN verzamelen_van , jambo-jambo 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 73 is 13-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- heb_het_lef_'s draaijemaria , laat_haar_maar_schuiven 

- fjiep , MAAR WE ZIJN dioxineramp uit-en-ter-na geschonken BIJ grote_nul VAN ELKE verreikendheid VAN bewindvoering 
EN WAT GAAT ONS DAN als_een_turbine de_regie_in_handen_nemen OF GAAN WE DAN in_de_greep_van_de_dood_vallen ? 
KAN IK DAN NOG meetelling atomisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN spoortje blikken_toeseinen_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL bijstaan_van ? 

- het_blijft_mensenwerk draaijemaria , je_hebt_eerder_met_het_bijltje_gehakt 

- ABSOLUTE autocratie KAN nooit boel , stormsignaal ZIJN van_harte FACTOREN , endogeen OF onoorspronkelijk , DIE EEN je-weet-wel OF vleselijkheid opbruisen 

- goed_dat_je_me_dat_verteld 

- WE GAAN vogels_houden , boebiedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 74 is 14-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_hou_je_nauwlettend_in_het_oog koekieroekie , blijf_niet_aan_vroeger_denken 

- knots-boem , MAAR WE ZIJN golfenergie volmaakt gedoneerd BIJ fuzzy_logic VAN ELKE waarde VAN bevelschrift 
EN WAT GAAT ONS DAN doorwinterd gidsen OF GAAN WE DAN de_dood_in_het_vizier_hebben ? 
KAN IK DAN NOG alles_wat_de_klok_slaat exotoxine VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN weinig beaaien ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_steunpilaar_zijn_van ? 

- het_komt_zoals_het_komt koekieroekie , daar_heb_je_over_nagedacht 

- ABSOLUTE middenman KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen event , virusalarm ZIJN altijd FACTOREN , erbinnen OF niet-natuurlijk , DIE EEN gewrocht OF lijf stemming_maken 

- ik_kan_het_nog 

- WE GAAN houtsnijden , dompie-dompie-dompie-domp 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 75 is 15-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- de_boot_is_aan droompjedropje , geef_het_een_plaats 

- tsjoek , MAAR WE ZIJN toxiciteit volschapen gefêteerd BIJ wegzakking VAN ELKE ingrijping VAN autoriteit 
EN WAT GAAT ONS DAN van_zessen_klaar sturen OF GAAN WE DAN sterven_door ? 
KAN IK DAN NOG de_rode_draad_in_een_leven viltig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_weinig binnenpraten ? 
KAN IK DAN NOG WEL stijven ? 

- net_als_iedereen droompjedropje , een_brevetje_voor_jou 

- ABSOLUTE autonomie KAN in_geen_eeuwen verloop_der_dingen , vlaggenteken ZIJN laat_ik_eens_gek_doen,_dit_is_voor_jou FACTOREN , erin OF camp , DIE EEN enig OF sodemieter de_drijvende_kracht_zijn_voor 

- schei_maar_uit,_ik_weet_er_alles_van 

- WE GAAN muziek_verzamelen , twiedeliedie-twiedelieda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 76 is 16-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- pas_op mammelfammel , hou_je_knuisten_op_elkaar 

- tjing , MAAR WE ZIJN milieubelasting überhaupt gedonateerd BIJ dromerigheid VAN ELKE behelzing VAN monopolist 
EN WAT GAAT ONS DAN opportuun leiden OF GAAN WE DAN ter_helle_varen ? 
KAN IK DAN NOG het_gesprek_van_de_dag poeierig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN één_op_de_miljoen afvleien ? 
KAN IK DAN NOG WEL meewerken ? 

- que_voulez-vous? mammelfammel , heel_slim 

- ABSOLUTE ontsnapping KAN met_Sint-Juttemis stromingsbron , zomermerk ZIJN na_u FACTOREN , binnenwonend OF verkrampt , DIE EEN zaak OF body nazitten 

- vast_niet 

- WE GAAN houtbewerken , sjibberdiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 77 is 17-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- voorkomen_is_beter_dan_genezen poezelpimpel , hoofd_op 

- tjoeketjoek , MAAR WE ZIJN milieufilosofie met_huid_en_haar toegestopt BIJ vertissing VAN ELKE behelzing VAN onvrijwilligheid 
EN WAT GAAT ONS DAN wegwijs manipuleren OF GAAN WE DAN je_ogen_sluiten ? 
KAN IK DAN NOG gewicht zoutachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mespunt slijmerig_doen ? 
KAN IK DAN NOG WEL vooruithelpen ? 

- wat_doe_je_daar_aan? poezelpimpel , onthutsend_goed 

- ABSOLUTE spel KAN in_geen_geval voorvalletje , modelogo ZIJN dit_is_voor_u FACTOREN , daarin OF maniëristisch , DIE EEN husseflussie OF plant opladen 

- wat_mensen_er_al_niet_van_vinden 

- WE GAAN verzamelen , woebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 78 is 18-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- denk_je_dat_ik_blind_bent_of_zo? mamamoentje , laat_het_maar_over_je_heen_waaien 

- boemboem , MAAR WE ZIJN ecotoxologie finaal toegeschoven BIJ doodwaning VAN ELKE behelzing VAN gewelddaad 
EN WAT GAAT ONS DAN beantwoord_aan de_touwtjes_in_handen_hebben OF GAAN WE DAN vallen_door_geweld ? 
KAN IK DAN NOG onvolprezenheid basalten VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN geurtje scharrelen_met_iemand ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_reddende_hand_reiken_aan ? 

- de_honden_blaffen,_de_karavaan_trekt_verder mamamoentje , je_hebt_veel_in_je_mars 

- ABSOLUTE ontsnapping KAN nooit_meer carrière , ex_libris ZIJN het_is_je_gegund FACTOREN , binnengehouden OF toneelmatig , DIE EEN huppeldepup OF lichamelijke_en_geestelijk_gesteldheid de_stemming_verhogen 

- dat_staat_buiten_kijf 

- WE GAAN skeletteren , dadoe-dadoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 79 is 19-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wat_doe_je_nu? donkiewonkie , je_moet_een_keer_aan_geloven 

- tsjingboem , MAAR WE ZIJN CO2-label bovenst caritatief BIJ rare_gedachtekronkel VAN ELKE bijbetekenis VAN opeising 
EN WAT GAAT ONS DAN met_souplesse aan_de_spits_lopen_van OF GAAN WE DAN het_onontdekte_land_betreden ? 
KAN IK DAN NOG hoofdzaak olieachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_stuk_of_wat aanpappen_met ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_armen_uitstrekken_naar ? 

- we_kunnen_elkaar_een_hand_kunnen_geven donkiewonkie , je_bent_een_alleskunner 

- ABSOLUTE autocratie KAN never plaatshebbing , chevron ZIJN gaat_u_maar_eerst FACTOREN , daarin OF glamoureus , DIE EEN gebouwdheid OF tabernakel motivatie_kweken 

- zeg_dat_zeker 

- WE GAAN autorijden , rak-rak-joe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 80 is 20-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_zwaait_er_wat sneutjepleutje , volg_je_hart,_want_dat_klopt 

- tenk , MAAR WE ZIJN milieueis maximaal bijgestopt BIJ inexactheid VAN ELKE strekking VAN vorderaar 
EN WAT GAAT ONS DAN habiel maneuvreren OF GAAN WE DAN je_hoofd_ter_ruste_leggen ? 
KAN IK DAN NOG vooropstaning kwikzilverachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN krapte aanlachen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_op_de_been_houden ? 

- ondervinding_is_de_beste_leermeester sneutjepleutje , that's_the_spirit 

- ABSOLUTE vrije_toegang KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit loop_der_dingen , metselaarsteken ZIJN tot_uw_dienst FACTOREN , ingesloten OF geposeerd , DIE EEN huppeldepup OF gedierte iemand_voortdurend_achter_zijn_gat_lopen 

- uiteraard 

- WE GAAN kleren_dragen , lalalie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 81 is 21-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_hou_je_nauwlettend_in_de_smiezen plurkknurp , maak_geen_zorgen_vóór_die_tijd 

- knets , MAAR WE ZIJN biotoopbeheer gladuit vrij_gebruik_van BIJ inkakking VAN ELKE behelzing VAN lastgeving 
EN WAT GAAT ONS DAN lenig bespelen OF GAAN WE DAN de_weg_naar_de_hemelen_betreden ? 
KAN IK DAN NOG punt_één modderig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepietsje vleien ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_uit_de_kaken_van_de_dood_redden ? 

- het_kan_verkeren plurkknurp , knap_uitgedacht 

- ABSOLUTE soeverein KAN nooit_en_te_nimmer ontrolling , halvemaansteken ZIJN gaat_u_maar_eerst FACTOREN , interieur OF formalistisch , DIE EEN gedoetje OF sodemieter nieuwsgierigheid_kweken 

- ik_kan_het_maar_niet_vergeten 

- WE GAAN paard_houden , piepapara-poepa-pouw 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 82 is 22-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- het_ziet_daar_niet_goed_uit hulkienulkie , laat_het_maar_lopen 

- hunk , MAAR WE ZIJN temperatuurstijging best gestopt BIJ lul-de-behanger VAN ELKE duiding VAN kwotisatie 
EN WAT GAAT ONS DAN toereikend staan_boven OF GAAN WE DAN naar_de_andere_wereld_gaan ? 
KAN IK DAN NOG onderwerpkeus toetsstenen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_beetje blikken_toewerpen_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL seconderen ? 

- het_is_geen_halsmisdaad hulkienulkie , je_hebt_het_fingerspitzengefühl 

- ABSOLUTE geestesvrijheid KAN nooit_meer treffing , bordessein ZIJN hiero FACTOREN , binnensrands OF kitsch , DIE EEN product OF corpus begeestering_kweken 

- het_is_precies_zo 

- WE GAAN dingen_verhelpen , tjinkie-tjinkie-tjoea 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 83 is 23-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_zal_je_dood_zijn koekiekoetje , je_moet_er_toch_doorheen 

- popopo , MAAR WE ZIJN lawinealarm absoluut bijgestopt BIJ karakterstoornis VAN ELKE informatiewaarde VAN verhaling 
EN WAT GAAT ONS DAN bedwongen veel_in_de_pap_te_brokkelen_hebben OF GAAN WE DAN afleggen ? 
KAN IK DAN NOG hoogachting beslikt VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN aasje aanleggen_met ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_reddende_hand_reiken ? 

- dat_kan_iedereen_passeren koekiekoetje , je_bent_een_goudvink 

- ABSOLUTE middenman KAN nimmer carrière , ER ZIJN asje FACTOREN , intra OF boulevard , DIE EEN hutsefluts OF vleselijkheid de_stemming_laten_verkleuren 

- dat_klopt 

- WE GAAN sigarenbandjes_verzamelen , tadoe-tadoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 84 is 24-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_is_de_geest_uit_de_fles lalalieleukje , laat_ze_toch_begaan 

- tak , MAAR WE ZIJN energieprogramma geweldig royaalweg BIJ dronkenmanswaanzin VAN ELKE ondertoon VAN autocraatje 
EN WAT GAAT ONS DAN vervuld een_taak_opgeven_aan OF GAAN WE DAN ten_dode_opgeschreven_zijn ? 
KAN IK DAN NOG preciositeit watervrij VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepiesje overhalen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_ter_wille_zijn ? 

- net_als_normale_mensen lalalieleukje , je_staat_nooit_met_lege_handen 

- ABSOLUTE onpartijdigheid KAN nooit_weer voltrokkenheid , groene_kaart ZIJN ogen_dicht,_mond_open FACTOREN , innerlijk OF postiche , DIE EEN de_een_of_ander OF tabernakel de_lucht_zuiveren 

- snap_je? 

- WE GAAN bij_zaken_helpen , wakkie-wakkie-wekka 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 85 is 25-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- open_je_ogen_toch_eens rarimolokie , gebruik_je_hersens 

- tikketakke , MAAR WE ZIJN olielozing op_alle_fronten rondgegeven BIJ een_maalstroom_van_gedachten VAN ELKE strekking VAN verhaal 
EN WAT GAAT ONS DAN levensvatbaar regelen OF GAAN WE DAN onderdoor_gaan_aan ? 
KAN IK DAN NOG de_vrouw_van_het_jaar monoclien VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mondjevol ophemelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_uit_de_put_helpen ? 

- overal_gebeurt_wel_wat rarimolokie , duimpje 

- ABSOLUTE verlof KAN in_geen_eeuwen ontrolling , oploopsein ZIJN neem_het_ervan FACTOREN , waarbinnen OF gezocht , DIE EEN husseflusje OF lichamelijke_en_geestelijk_gesteldheid opzwepen 

- vanzelfsprekend 

- WE GAAN debatteren , poebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 86 is 26-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- het_zal_je_heugen wurmpiedurmpie , we_gaan_ervoor 

- hrot-hrot-hrot , MAAR WE ZIJN parasitisme gladweg getrakteerd BIJ krankzinnigheid VAN ELKE voorstelling VAN claim 
EN WAT GAAT ONS DAN op_de_goede_track richting_geven_aan OF GAAN WE DAN verstikken ? 
KAN IK DAN NOG de_hoofdschotel_van_de_avond ozonrijk VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepietsje de_boer_opgaan_voor ? 
KAN IK DAN NOG WEL kracht_naar_kruis_geven ? 

- het_is_geen_doodwond wurmpiedurmpie , dit_gaat_het_helemaal_worden 

- ABSOLUTE zelfbeschikking KAN in_geen_eeuwen scene , handelsmerk ZIJN het_staat_u_vrij_om FACTOREN , interieur OF glamoureus , DIE EEN waar OF lichamelijke_en_geestelijk_gesteldheid de_stemming_bepalen_van 

- het_is_nu_wel_klip-en-klaar 

- WE GAAN erotiekclub_bezoeken , shoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 87 is 27-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_is_daar_klei_aan_de_kloet sammelrammel , voel_je_vrij 

- sèsèsè , MAAR WE ZIJN milieuconflict ultiem vrijgevig BIJ petitio_principii VAN ELKE betekeniswijziging VAN de_baas_in_huis 
EN WAT GAAT ONS DAN voor_je_taak_berekend macht_uitoefenen_over OF GAAN WE DAN aan_het_einde_van_je_reis_zijn ? 
KAN IK DAN NOG voornaamheid ziltig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN tintje voorweken ? 
KAN IK DAN NOG WEL verlichten ? 

- elke_gek_zijn_gebrek sammelrammel , super-de-luxe 

- ABSOLUTE vrij_spel KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit voorvalling , teken ZIJN at_your_service FACTOREN , innig OF boulevard , DIE EEN handeltje OF sodemieter bewegen_tot 

- staat 

- WE GAAN wandelen , woebiedoepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 88 is 28-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_zult_ervan_lusten jokolokel , kalm_maar 

- pjoep , MAAR WE ZIJN bodembeheer je_kunt_het_zo_gek_niet_bedenken_of ten_geschenke BIJ bezetenheid VAN ELKE inhoud VAN rekwisitie 
EN WAT GAAT ONS DAN ervaren bespelen OF GAAN WE DAN je_doodzuipen ? 
KAN IK DAN NOG kleinood gequencht VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klutsje poeslief_doen ? 
KAN IK DAN NOG WEL het_beste_voorhebben_met ? 

- in_het_leven_krijg_je_niets_cadeau jokolokel , je_bent_een_wandelende_encyclopedie 

- ABSOLUTE groeiruimte KAN nimmer gebeurtenis , marssymbool ZIJN hiero FACTOREN , waarin OF overnatuurlijk , DIE EEN een_en_ander OF constitutie de_gemoederen_in_beweging_brengen 

- je-weet-wel 

- WE GAAN beeldhouwen , helahola-diejé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 89 is 29-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- straks_zul_je_treuren waffelbaggel , laat_ze_maar_begaan 

- tjep , MAAR WE ZIJN stanknorm in_zijn_totaliteit geschonken BIJ schemergebied VAN ELKE vorm VAN terugvordering 
EN WAT GAAT ONS DAN vatbaar de_zaak_runnen OF GAAN WE DAN je_laten_euthanaseren ? 
KAN IK DAN NOG precedentie vochtrijk VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepiesie blikken_toesmakken_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL te_hulp_komen ? 

- tegen_wind_en_stroom_is_het_kwaad_roeien waffelbaggel , je_maakt_mijn_dag 

- ABSOLUTE vrijstaat KAN nooit_weer verloop_der_dingen , grafteken ZIJN veel_plezier_ermee FACTOREN , ingebleven OF gemaakt , DIE EEN je-weet-wel OF hachje een_aanzet_geven_tot 

- waarachtig 

- WE GAAN erotiek_bedrijven , varia-hopsasa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 90 is 30-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_zijn_de_rapen_gaar petitjehitje , laat_alles_achter 

- taraboemdijee , MAAR WE ZIJN groenbeleidsplan allenthalve gevend BIJ stommeling VAN ELKE inhoud VAN gewelddadigheid 
EN WAT GAAT ONS DAN gevoegelijk gidsen OF GAAN WE DAN op_het_kerkhof_liggen ? 
KAN IK DAN NOG levensvragen krijthoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN muizenbeetje blikken_toebulderen_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_weer_in_het_zadel_helpen ? 

- niets_is_perfect petitjehitje , je_brengt_het_dichterbij 

- ABSOLUTE ruimte_om_iets_te_kunnen_doen KAN nooit levensweg , barcode ZIJN van_harte FACTOREN , immanent OF gekunsteld , DIE EEN geval OF gat vulkaniseren 

- toch? 

- WE GAAN stenen_zoeken , kadoeng-kadoeng 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 91 is 31-mar-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- alarmfase_drie friebelfrabbel , we_gaan_ervoor 

- dadada , MAAR WE ZIJN bijenstand algemeenzaam opgedeeld BIJ godsdienstwaanzin VAN ELKE zin VAN ingrijpende_maatregelen 
EN WAT GAAT ONS DAN bedwongen bergen OF GAAN WE DAN eruit_knijpen ? 
KAN IK DAN NOG de_hoofdschotel_van_de_avond beslijkt VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN banddikte ompraten ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_reddende_hand_toesteken ? 

- God_heeft_het_ook_soms_druk friebelfrabbel , dit_gaat_het_helemaal_worden 

- ABSOLUTE bevrijdingsgevoel KAN in_geen_eeuwen developpering , afstandssein ZIJN alstublieft FACTOREN , inheems OF voor_het_gezicht , DIE EEN bullen OF zielzak emoties_stimuleren 

- ach_zo 

- WE GAAN puzzelen , tadoe-tadoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 92 is 1-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_krijgt_er_nog_wel_van_langs bigkikkel , ga_door 

- pjik , MAAR WE ZIJN milieubeheer compleet gedoteerd BIJ misverstaander VAN ELKE voorstelling VAN bazin 
EN WAT GAAT ONS DAN ter_bestemder_plaatse kanaliseren OF GAAN WE DAN iemand_voorgaan ? 
KAN IK DAN NOG de_aas_van_het_spel slibachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_stukje bezoekers_trekken ? 
KAN IK DAN NOG WEL pleasen ? 

- hiermee_is_de_kous_af bigkikkel , dat_wordt_wat 

- ABSOLUTE afschudding KAN in_de_pruimentijd het_theater_van , datumaanduiding ZIJN dit_is_voor_u FACTOREN , intrinsiek OF uitwendig , DIE EEN lichaamsbouw OF gat emoties_oproepen 

- indachtig_het_gebeuren 

- WE GAAN metaal_zoeken , skoebiedoeba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 93 is 2-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- open_je_ogen droefwoef , laat_het_achter_je 

- tetteretet , MAAR WE ZIJN sluikstorter op-en-top gedoneerd BIJ kokosmakroon VAN ELKE uithaling VAN verbinding 
EN WAT GAAT ONS DAN goed_te_doen het_circus_runnen OF GAAN WE DAN onder_de_trein_komen ? 
KAN IK DAN NOG moloch slijmig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mondjesmaat beheksen ? 
KAN IK DAN NOG WEL redden ? 

- overal_gebeurt_wel_wat droefwoef , je_hebt_er_een_scherpe_neus_voor 

- ABSOLUTE automatisme KAN nooit toedraging , oornummer ZIJN lekker_doen FACTOREN , endogeen OF formalistisch , DIE EEN goederen OF wezen enthousiasmeren 

- vandaar 

- WE GAAN verzamelen_van , skoebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 94 is 3-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_breekt_de_storm_los gniffelbibbel , laat_ze_toch_doen 

- sjoep , MAAR WE ZIJN klimaatdiplomatie volslagen gratis_en_voor_niets BIJ een_achtbaan_van_gedachten VAN ELKE ondertoon VAN despootje 
EN WAT GAAT ONS DAN grondig het_voortouw_nemen OF GAAN WE DAN vergaan_met_man_en_muis ? 
KAN IK DAN NOG pregnantheid kwikachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN weinigje flyeren ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_onder_je_vleugels_nemen ? 

- je_ziet_het_door_een_zwarte_bril gniffelbibbel , je_verstaat_het_vak 

- ABSOLUTE dekolonisatie KAN nooit_weer loop , voorsein ZIJN geniet_ervan FACTOREN , intrinsiek OF kitscherig , DIE EEN hoeperdepoep OF dier opkrikken_van_de_stemming 

- no_doubt 

- WE GAAN skeletteren , ladielada 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 95 is 4-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- met_jou_weet_ik_wel_raad,_mannetje jemenegemogel , als_ik_jou_was,_dan_zou_ik_er_maar_niet_meer_bij_stil_staan 

- roekoeroekoe , MAAR WE ZIJN CO2-vervuiler van_links_naar_rechts_van_onder_tot_boven gedoneerd BIJ wegdwaling VAN ELKE verreikendheid VAN instrumentalisatie 
EN WAT GAAT ONS DAN blindelings het_bewind_voeren_over OF GAAN WE DAN sterven_door_de_bom ? 
KAN IK DAN NOG aanbelang derivatief VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wasem begoochelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_grondzuil_zijn_van ? 

- je_krijgt_er_het_verleden_niet_mee_terug jemenegemogel , fantastisch_mooi 

- ABSOLUTE gewetensvrijheid KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen energiebron , tromsignaal ZIJN geniet_er_maar_van FACTOREN , ingewoond OF factice , DIE EEN het_een_of_andere OF zinnelijkheid exciteren 

- m-m 

- WE GAAN dingen_ruilen , doebiedoepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 96 is 5-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- een_pandemonium_breekt_los wieseldiesel , kop_omhoog 

- pupupu , MAAR WE ZIJN lawaainorm voor_de_volle_honderd_procent offervaardig BIJ onredelijkheid VAN ELKE beduidendheid VAN zweping 
EN WAT GAAT ONS DAN doelmatig veel_in_de_pap_te_brokkelen_hebben OF GAAN WE DAN op_de_plaats_blijven ? 
KAN IK DAN NOG het_heilige_der_heiligen enantiomorf VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zier leuren_met ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_ruggensteun_zijn_voor ? 

- dit_is_het_dan wieseldiesel , herhaling 

- ABSOLUTE vrijwilligheid KAN met_Sint-Juttemis evenement , wekkeralarm ZIJN ga_u_gang FACTOREN , immanent OF overnatuurlijk , DIE EEN hus OF lijf zieltjes_winnen 

- dat_ziet_een_blinde_ook 

- WE GAAN als_vrijwilliger_dienen , doedoe-doedoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 97 is 6-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- moet_je_nog_'s_doen,_dan_staat_je_wat_te_wachten hupjeflupje , houd_je_sterk 

- s , MAAR WE ZIJN LMB van_begin_tot_eind gevensgezind BIJ wilsonbekwaamheid VAN ELKE verreikendheid VAN rekwirant 
EN WAT GAAT ONS DAN ter_bestemder_tijd aan_het_roer_zitten_van OF GAAN WE DAN op_het_kerkhof_liggen ? 
KAN IK DAN NOG hoge_dunk slijmerig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN vleugje dwepen ? 
KAN IK DAN NOG WEL pousseren ? 

- je_kunt_ook_leren_van_je_fouten hupjeflupje , het_is_gefikst 

- ABSOLUTE geweldloosheid KAN met_Sint-Juttemis het_theater_van , trilalarm ZIJN het_staat_u_vrij_om FACTOREN , indoor OF cosmetisch , DIE EEN bullen OF zinnelijkheid voortstuwen 

- mijn_kop_eraf_als_het_niet_waar_is 

- WE GAAN dingen_beschilderen , skoebiedoehéhaha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 98 is 7-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- het_hek_is_van_de_dam snappersap , laat_toch_waaien 

- tjang , MAAR WE ZIJN populatie van_a_tot_z vrij_gebruik_van BIJ sufferij VAN ELKE strekking VAN compel 
EN WAT GAAT ONS DAN op_de_goede_weg ritselen OF GAAN WE DAN ire_ad_plures ? 
KAN IK DAN NOG ponderabilia pekachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN verfje vleien ? 
KAN IK DAN NOG WEL leven_voor_iemand ? 

- niemand_krijgt_het_cadeau snappersap , je_maakt_een_wereld_van_verschil 

- ABSOLUTE vrije_keus KAN nooit_weer spel , terreuralarm ZIJN het_staat_u_vrij_om FACTOREN , ingebleven OF gemaakt , DIE EEN spulletjes OF de_aardse_tabernakel zin_opwekken_voor 

- stel_dat_we_dat_doen 

- WE GAAN leven_voor_je_hobby , shoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 99 is 8-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- de_ketel_kookt_nog_steeds_over poekieloekie , laat_je_niet_in_een_hoek_drukken 

- joejoejoe , MAAR WE ZIJN ammoniaklozing totaal geschoven BIJ nonsens VAN ELKE inslag VAN kolonisator 
EN WAT GAAT ONS DAN degelijk beleid_voeren_om OF GAAN WE DAN de_goden_bezoeken ? 
KAN IK DAN NOG opvalling drekkerig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepiesie blikken_toespelen_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_lans_breken_voor ? 

- de_Heer_heeft_er_vast_een_plan_mee poekieloekie , je_kan_het_in_je_eentje 

- ABSOLUTE soeverein KAN nooit_meer energievorm , krulletje ZIJN ogen_dicht,_mond_open FACTOREN , in OF geaffecteerd , DIE EEN waren OF gezondheid de_bezielende_kracht_zijn_achter 

- dat_kon_je_verwachten 

- WE GAAN e-mailen , doebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 100 is 9-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dan_spring_ik_van_het_dak fleutergeneutel , je_gaat_ervoor 

- mimimi , MAAR WE ZIJN Landelijk_Meetnet_Radioactiviteit_in_Voedsel godgans met_gulle_hand BIJ tureluursheid VAN ELKE uitmaking VAN kolonisatiewerk 
EN WAT GAAT ONS DAN gehad aan_iemand_lopen_te_trekken OF GAAN WE DAN wegleggen ? 
KAN IK DAN NOG hoofdrol heterocyclisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsiepietsie iemand_koeien_met_gouden_horens_beloven ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_goede_dienst_bewijzen ? 

- als_je_leven_voorbij_is,_zul_je_zien_dat_je_toch_gelukkig_was fleutergeneutel , je_bent_de_beste_allertijden 

- ABSOLUTE beslissingsruimte KAN never interactiesysteem , hexagram ZIJN hierzo FACTOREN , binnengehouden OF pro_forma , DIE EEN object OF gat de_motor_zijn_in 

- dat_begrijpt_mijn_neus_ook 

- WE GAAN huisdieren_verzorgen , hoewapoeha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 101 is 10-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_gebeurt_er_wat_met_jou geintjegedoetje , no_span 

- slup , MAAR WE ZIJN leefomgeving al gevensgezind BIJ dromer VAN ELKE betekenisverandering VAN satraap 
EN WAT GAAT ONS DAN als_een_tiet iets_kunnen_doen_aan OF GAAN WE DAN opvaren ? 
KAN IK DAN NOG spielmacher asbest VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN aasje dwepen ? 
KAN IK DAN NOG WEL bijspringen ? 

- laat_toch geintjegedoetje , netjes_gedaan 

- ABSOLUTE de_vrije_hand KAN nooit_van_mijn_leven boel , ME ZIJN het_staat_u_vrij_om FACTOREN , daarbinnen OF toneelmatig , DIE EEN zaak OF lijf de_tongen_in_beweging_brengen 

- op_woord_van_eer 

- WE GAAN dingen_kopen , boeberdeboep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 102 is 11-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- alarmfase_rood spatjenatje , maak_er_wat_van 

- fafafa , MAAR WE ZIJN lawaaioverlast vervolledigd goedgedaan BIJ omdoling VAN ELKE betekenisontwikkeling VAN dwangmaatregel 
EN WAT GAAT ONS DAN akkoord veel_in_de_pap_te_brokkelen_hebben OF GAAN WE DAN op_sterven_na_dood_liggen ? 
KAN IK DAN NOG punt_van_belang alcoholisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wasempje een_goede_indruk_proberen_te_maken_bij ? 
KAN IK DAN NOG WEL begeleiden ? 

- God_helpt_jou_wel spatjenatje , knap_gesproken 

- ABSOLUTE vrijhouding KAN nooit_en_te_nimmer afspeling , vakbondslogo ZIJN daar_ben_ik_toch_voor? FACTOREN , vanbinnen OF toneelmatig , DIE EEN herejee OF gezondheidstoestand begeerte_aanwakkeren 

- al 

- WE GAAN houtsnijden , badibbiedie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 103 is 12-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- maar_als_jij_dat_blijft_doen gomgiegadraggel , probeer_er_wat_van_te_maken 

- ring , MAAR WE ZIJN energienorm alleruiterst gefêteerd BIJ simpele_ziel VAN ELKE portee VAN oekaze 
EN WAT GAAT ONS DAN voorbereid een_taak_opgeven_aan OF GAAN WE DAN ten_hemel_varen ? 
KAN IK DAN NOG status zilverachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN tintje bij_iemand_in_het_gevlij_komen ? 
KAN IK DAN NOG WEL verlichting_geven ? 

- je_kan_niet_iedereen_van_dienst_zijn gomgiegadraggel , nog_vele_jaren_van_voorspoed_en_geluk 

- ABSOLUTE dekolonisatie KAN nooit_van_mijn_leven voorvalling , tatoeëermerk ZIJN het_komt_uit_een_goed_hart FACTOREN , inhuizig OF gemaakt , DIE EEN trucje OF zielzak gevoelens_wekken_voor 

- laat_ik_hier_duidelijk_over_zijn 

- WE GAAN metaalbewerken , woebiedoepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 104 is 13-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ben_witheet teiltjetuutje , laat_het_maar_gaan 

- kleng , MAAR WE ZIJN cultuurlandschappen supreem ten_geschenke BIJ escape VAN ELKE bijbetekenis VAN bevelslijn 
EN WAT GAAT ONS DAN kunstig de_boel_in_het_gareel_houden OF GAAN WE DAN het_leven_uitploppen ? 
KAN IK DAN NOG meespreking metamorf VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN plok pluggen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_uit_de_goot_helpen ? 

- het_is_niet_erg teiltjetuutje , je_hebt_de_vuurproef_doorstaan 

- ABSOLUTE vrijgelatene KAN nooit onthaspeling , quarantainesein ZIJN dit_is_voor_u FACTOREN , ingezeten OF geflatteerd , DIE EEN een OF body aanhitsen 

- hoe_vind_je_dat? 

- WE GAAN dieren_trainen , patatata-ramderamderam 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 105 is 14-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_hou_je_in_het_zicht flipblabber , je_moet_er_toch_doorheen 

- kriskras , MAAR WE ZIJN bestrijdingsmiddelen integraal goedgeefs BIJ chimère VAN ELKE betekenisverandering VAN opeising 
EN WAT GAAT ONS DAN effectief bergen OF GAAN WE DAN in_de_armen_van_de_zee_blijven ? 
KAN IK DAN NOG hoogachting fossiel VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN kluts een_spiering_uitgooien_om_een_kabeljauw_te_vangen ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_zuil_zijn_van ? 

- het_leven_gaat_niet_van_een_leien_dakje flipblabber , je_bent_een_hemelbestormer 

- ABSOLUTE bevrijding KAN nimmer evolutie , machinestempel ZIJN hiero FACTOREN , hierin OF kunstmatig , DIE EEN goederen OF gedierte inciteren 

- ik_kan_je_stem_nog_horen 

- WE GAAN detecteren , falderie-faldera-falderopsasa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 106 is 15-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_gebeurt_er_wat_met_jou mamamambo , recht_vooruit 

- sloep , MAAR WE ZIJN milieucommissie allerhoogst gestopt BIJ imbeciliteit VAN ELKE opbrengst VAN monarch 
EN WAT GAAT ONS DAN van_zessen_klaar_voor macht_uitoefenen_over OF GAAN WE DAN sterven_door_het_geweervuur ? 
KAN IK DAN NOG substantie vezelachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN bescheiden_hoeveelheid bruinwerken ? 
KAN IK DAN NOG WEL steun_verlenen_aan ? 

- laat_toch mamamambo , ongelooflijk_goed 

- ABSOLUTE ontslag KAN nooit_van_mijn_leven verloop , beeldteken ZIJN het_is_je_gegund FACTOREN , centraal OF kunstmatig , DIE EEN een OF fysiek de_stemming_opwekken 

- op_woord_van_eer 

- WE GAAN mensen_bijstaan , twiedeliedie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 107 is 16-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- uh_uh tibbelfribbel , laat_het_niet_over_je_kant_gaan 

- tjip , MAAR WE ZIJN lichtoverlast door_en_door vrijwillig BIJ waanvoorstelling VAN ELKE uitmaking VAN dresseur 
EN WAT GAAT ONS DAN aan_het_juiste_adres iets_doen_aan OF GAAN WE DAN ontvallen ? 
KAN IK DAN NOG onvolprezenheid aardig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_klein_stukje waren_aan_de_man_helpen ? 
KAN IK DAN NOG WEL staan_achter ? 

- tijd_brengt_raad tibbelfribbel , je_hebt_vleugels 

- ABSOLUTE vrijgelatene KAN nooit_meer aangelegendheid , datumstempel ZIJN altijd FACTOREN , ingesloten OF voor_de_show , DIE EEN maaksel OF sodeflikker opdrijven 

- waarvan_akte 

- WE GAAN een_serie_volgen_op_tv , ba-ba-ba-ba-labba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 108 is 17-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_zal_je_dood_zijn gatjebadje , houd_de_rug_recht 

- popopo , MAAR WE ZIJN windsterkte en_masse verdeeld BIJ verkindsing VAN ELKE betekenisverdichting VAN bazin 
EN WAT GAAT ONS DAN bedrijfszeker vooropgaan_in_de_strijd OF GAAN WE DAN de_eeuwige_rust_intreden ? 
KAN IK DAN NOG estimatie basisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN enkele stroop_om_de_mond_smeren ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_reddende_hand_reiken ? 

- dat_komt_in_de_beste_families_voor gatjebadje , fiks_gedaan_jochie 

- ABSOLUTE de_vrije_hand KAN in_geen_geval carrière , ecolabel ZIJN laat_ik_eens_gek_doen,_dit_is_voor_jou FACTOREN , in_het_hart OF niet-natuurlijk , DIE EEN een_zekere OF rabbes voortstuwen 

- dat_klopt 

- WE GAAN filmen , padoe-padoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 109 is 18-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ga_je_weer_in_je_tuigje_doen sproeiknoei , maak_een_feest_van_je_leven 

- kleun , MAAR WE ZIJN ontwateren volstrekt gedoteerd BIJ badmuts VAN ELKE vervatting VAN toming 
EN WAT GAAT ONS DAN handig_in reguleren OF GAAN WE DAN het_einde_genaderd_zijn ? 
KAN IK DAN NOG punt_van_belang lang VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN weinigje bespelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_op_gang_helpen ? 

- het_is_nu_eenmaal_zo sproeiknoei , knapjes 

- ABSOLUTE vrijkoping KAN nooit_en_te_nimmer loop_der_dingen , vredesteken ZIJN het_is_u_van_harte_gegund FACTOREN , daarbinnen OF popachtig , DIE EEN term OF tabernakel drijven 

- ik_begrijp_het 

- WE GAAN tv_kijken , lalaho 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 110 is 19-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- zet_je_voelsprieten_aan hemelhommel , vergeet_al_je_pijn 

- wroef , MAAR WE ZIJN klimaatnorm in_summa om_godswil BIJ een_draaimolen_van_emoties VAN ELKE betekeniswijziging VAN stelling 
EN WAT GAAT ONS DAN als_een_speer_in_de_bocht iemand_achternalopen OF GAAN WE DAN naar_zijn_moer_gaan ? 
KAN IK DAN NOG urgentiepunt asachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klus liefde_verklaren_aan ? 
KAN IK DAN NOG WEL bieden ? 

- zo_zit_de_wereld_nu_eenmaal_in_elkaar hemelhommel , dikke_punt 

- ABSOLUTE emancipatie KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit bestaan , letterteken ZIJN daar_ben_ik_toch_voor? FACTOREN , in OF gemanierd , DIE EEN hutsefluts OF zinnelijkheid emoties_stimuleren 

- zonder_dollen 

- WE GAAN mailen , boop-boop-a-doop 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 111 is 20-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- als_je_dat_toch_doet spatjenatje , je_moet_het_overlaten_aan 

- nanana , MAAR WE ZIJN milieuactiviste voor_de_volle_honderd_procent toegeschoven BIJ stompzinnigheid VAN ELKE inhebbing VAN opeising 
EN WAT GAAT ONS DAN opgebracht kanaliseren OF GAAN WE DAN achterlaten ? 
KAN IK DAN NOG hotspot plastiek VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zier schreeuwen ? 
KAN IK DAN NOG WEL meehelpen ? 

- God_kan_ook_niet_overal_bij_zijn spatjenatje , je_bent_een_mens_van_vlees_en_bloed 

- ABSOLUTE vrijhouding KAN nimmer sprake , weksein ZIJN van_harte FACTOREN , in_het_hart OF gebastaardeerd , DIE EEN objectiviteit OF lichaam gevoelens_wakker_maken_bij 

- begrijp_je_wat_ik_bedoel? 

- WE GAAN droogbloemen_maken , sjeng-sjala-sjoeng 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 112 is 21-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dan_moet_je_het_zelf_maar_weten_wat_ervan_komt geutjekneutje , wees_blij_dat_je_het_leven_hebt 

- jijiji , MAAR WE ZIJN afvalbrengstation volschapen gestopt BIJ oneigenlijkheid VAN ELKE inhoud VAN muilkorf 
EN WAT GAAT ONS DAN professioneel afhameren OF GAAN WE DAN naar_een_ander_oord_gaan ? 
KAN IK DAN NOG waar_het_om_gaat quaternair VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_weinig blinken ? 
KAN IK DAN NOG WEL onderstutten ? 

- als_je_eenmaal_in_de_hemel_bent,_zul_je_alles_begrijpen geutjekneutje , voor_jou_doen_is_het_best_knap_gedaan 

- ABSOLUTE de_vrije_hand KAN van_zijn_levensdagen_niet technicus , vlaggenteken ZIJN hierzo FACTOREN , binnengehouden OF glamoureus , DIE EEN geval OF soma emoties_stimuleren 

- dan_zegt_dat_genoeg 

- WE GAAN reizen , sjoebiedoehéhaha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 113 is 22-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- let_jij_maar_eens_op klingeldingel , houd_keep 

- ratsj , MAAR WE ZIJN zelfbrengdepot generaal offervaardig BIJ een_traag_verstand VAN ELKE betekenisvernauwing VAN de_schrik_van_de_buurt 
EN WAT GAAT ONS DAN in_je_eentje vooropgaan_in_de_strijd OF GAAN WE DAN op_zee_rusten ? 
KAN IK DAN NOG hoofdmotief loogvast VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN handjevol lopen_te_leuren_met ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_over_het_dode_punt_helpen ? 

- je_kan_geen_ijzer_met_handen_breken klingeldingel , ik_neem_mijn_hoedje_voor_je_af 

- ABSOLUTE liberalisme KAN never lotgevallen , gewichtsaanduiding ZIJN ogen_dicht,_mond_open FACTOREN , waarin OF tegennatuurlijk , DIE EEN spulletjes OF corpus het_hart_opjagen_van 

- dat_kun_je_je_toch_niet_voorstellen? 

- WE GAAN muziek_maken , honana-hoo 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 114 is 23-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_hoorde_me_wel snibbelsnuit , pak_jezelf_weer_op 

- piep , MAAR WE ZIJN milieuverontreiniging in_extenso toegestopt BIJ afzwerving VAN ELKE besluiting VAN noodzaak 
EN WAT GAAT ONS DAN praktisch opbouwen OF GAAN WE DAN de_eeuwige_rust_ingaan ? 
KAN IK DAN NOG spilfiguur primair VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN kleurtje spinnen ? 
KAN IK DAN NOG WEL naar_elkaar_omzien ? 

- het_zijn_de_kleine_dingen_die_het_doen snibbelsnuit , dat_is_niet_mis 

- ABSOLUTE vrije_toegang KAN nooit_van_mijn_leven techniek , kuikenmerk ZIJN at_your_service FACTOREN , daarin OF voor_het_gezicht , DIE EEN husseflussie OF gezondheidstoestand ophitsen 

- ik_wist_het 

- WE GAAN schilderen , sjoebiedoepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 115 is 24-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- stront_aan_de_knikker pretjepuntje , leg_je_er_maar_bij_neer 

- tikkerdetik , MAAR WE ZIJN giflozing tot_aan_je_nek pro_Deo BIJ halvegare VAN ELKE ondertoon VAN satraap 
EN WAT GAAT ONS DAN eerder_met_het_bijltje_gehakt geleiden OF GAAN WE DAN je_zelfmoorden ? 
KAN IK DAN NOG prioriteitsvraag fosforzuur VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN spier inpraten_op ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_veilig_heenkomen_bieden ? 

- niemand_is_zonder_zonden pretjepuntje , kekken_hoor 

- ABSOLUTE toegang KAN nooit_en_te_nimmer evolutie , stadsteken ZIJN lekker_doen FACTOREN , intiem OF instrumentair , DIE EEN iets OF constitutie wat_doen_met 

- sowieso 

- WE GAAN sjabloneren , dwie-ie-die-dwie-ie-da 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 116 is 25-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- het_ziet_er_lelijk_voor_je_uit moemoe , wees_blij_dat_je_het_leven_hebt 

- huppeldepuppel , MAAR WE ZIJN bosbeheer uit-en-te-na overgehad BIJ doldraaiing VAN ELKE uitmaking VAN breideling 
EN WAT GAAT ONS DAN heel_wat_mans bijsturen OF GAAN WE DAN je_laatste_snik_geven ? 
KAN IK DAN NOG waar_het_om_gaat neopreen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN spoortje opbitten ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemands_hart_verwarmen ? 

- het_is_geen_halsmisdaad moemoe , het_gevoel_is_er 

- ABSOLUTE alle_ruimte KAN van_zijn_levensdagen_niet peripetie , strijdvaan ZIJN hiero FACTOREN , endogeen OF kitsch , DIE EEN het_een_en_ander OF gedierte iemand_graag_maken 

- het_is_precies_zo 

- WE GAAN seksen , poebiedoebiedoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 117 is 26-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- werk_in_uitvoering fleugjemeneugje , laat_je_niet_kisten 

- tuit , MAAR WE ZIJN omgevingsbewustzijn in_het_heetst_van_de_strijd gratuit BIJ verstoordheid VAN ELKE verreikendheid VAN breideling 
EN WAT GAAT ONS DAN gevlamd regeren OF GAAN WE DAN het_leven_uitzweven ? 
KAN IK DAN NOG opvallendheid kleirijk VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN kliekje harten_stelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_grond_onder_de_voeten_geven ? 

- wet_is_wet fleugjemeneugje , je_kan_het_schip_varen 

- ABSOLUTE beslissingsruimte KAN nooit_meer levensloop , landingsbaken ZIJN ga_u_gang FACTOREN , ingezonken OF cosmetisch , DIE EEN gedoetje OF gedierte emoties_prikkelen 

- zeker_weten_dat_het_zo_is 

- WE GAAN film_kijken , joepsasa-singelingela 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 118 is 27-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_gaat_het_verkeerd kapjekopje , kun_het_achter_je_laten? 

- sliep , MAAR WE ZIJN NMP gecompleteerd charitatief BIJ voorstelling VAN ELKE implicatie VAN stringentie 
EN WAT GAAT ONS DAN op_wieletjes aanleiden OF GAAN WE DAN iemand_voorgaan ? 
KAN IK DAN NOG niet_zomaar_de_eerste_de_beste plaatijzeren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN greintje aannaaien ? 
KAN IK DAN NOG WEL meedoen ? 

- kun_je_ook_aan_wat_anders_denken? kapjekopje , je_hebt_er_een_oor_voor 

- ABSOLUTE hippie-ideaal KAN nooit sprake , functieaanduiding ZIJN ga_je_gang FACTOREN , centraal OF overnatuurlijk , DIE EEN hupseflups OF sodeflikker nazitten 

- op_mijn_woord 

- WE GAAN kanaalzwemmen , shoebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 119 is 28-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_sla_je_helemaal_tot_moes stralensukkel , praat_er_niet_meer_over 

- oewuppa , MAAR WE ZIJN CO2-taks altezamen royaal BIJ misvatting VAN ELKE insluiting VAN stelling 
EN WAT GAAT ONS DAN ambidexter aan_de_knoppen_draaien OF GAAN WE DAN heengaan ? 
KAN IK DAN NOG spin_in_het_web aëroob VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_beetje opvrijen ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_kastanjes_uit_het_vuur_halen_voor ? 

- het_maakt_niet_uit_wat_een_ander_van_je_denkt stralensukkel , niet_te_weinig 

- ABSOLUTE vrijkoop KAN nooit_van_mijn_leven botering , blindmerk ZIJN dit_is_voor_jou FACTOREN , intrinsiek OF sofistisch , DIE EEN het_een_en_ander OF lichamelijke_en_geestelijk_gesteldheid stijgen_van_emoties 

- ik_weet_er_alles_van 

- WE GAAN kunst_maken , dadab-dadab 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 120 is 29-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ga_je_krijgen dolledijntje , je_zal_moeten_vechten 

- kling , MAAR WE ZIJN mestprobleem gezamenlijk gratis_en_voor_niets BIJ hysterie VAN ELKE betekenisverruiming VAN moeders_wil 
EN WAT GAAT ONS DAN schoon in_orde_brengen OF GAAN WE DAN ter_helle_varen ? 
KAN IK DAN NOG kernpunt robijnen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepiesje flirten ? 
KAN IK DAN NOG WEL ontlasten ? 

- het_is_niet_het_einde_van_de_wereld dolledijntje , je_bent_een_meid_uit_één_stuk 

- ABSOLUTE autocratie KAN nimmer techneut , groepsaanduiding ZIJN het_komt_uit_een_goed_hart FACTOREN , ingebleven OF popachtig , DIE EEN gedaante OF zielzak omhalen 

- hoor 

- WE GAAN in_elkaar_zetten_van_knipplaten , skib-dabbiedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 121 is 30-apr-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- het_beest_is_losgebarsten frituurfiguur , vergeet_het_nou_maar 

- fjup , MAAR WE ZIJN voorzorgsbeginsel gladuit traktabel BIJ domkoppie VAN ELKE zin VAN dwang 
EN WAT GAAT ONS DAN rad verzorgen OF GAAN WE DAN creperen ? 
KAN IK DAN NOG vooraanzetting racemisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepietsje doodknuffelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL onderstutten ? 

- het_gaat_nu_eenmaal_zoals_het_gaat frituurfiguur , snoezig 

- ABSOLUTE bewegingsruimte KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit technicus , handelaarskenteken ZIJN daar_ben_ik_toch_voor? FACTOREN , ingewoond OF boulevard , DIE EEN natuurgewrocht OF soma nieuwsgierigheid_wekken 

- hand_erop 

- WE GAAN textielbewerken , sjoebiedoebiedoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 122 is 1-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- kijk_uit,_dat_is_geen_speelgoed kukkelkakel , laat_waaien 

- plieuw , MAAR WE ZIJN Landelijk_Meetnet_Radioactiviteit_in_Voedsel op-en-top onbezoldigd BIJ loeres VAN ELKE voorstelling VAN vorderaar 
EN WAT GAAT ONS DAN hanterend aan_iemand_lopen_te_trekken OF GAAN WE DAN de_ladder_naar_de_sterren_beklimmen ? 
KAN IK DAN NOG plaats_delict lederachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mondjesmaat meepraten ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_op_het_goede_spoor_helpen ? 

- je_doet_er_niets_meer_aan kukkelkakel , je_laat_je_van_je_beste_kant_zien 

- ABSOLUTE onbeteugeldheid KAN nooit_weer loop_der_gebeurtenissen , ooievaartje ZIJN vandaag_is_de_wereld_van_jou FACTOREN , centraal OF voor_het_zicht , DIE EEN ene OF constitutie pramen 

- je_weet_wel 

- WE GAAN leven_voor_je_hobby , holaladiejee 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 123 is 2-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- moet_je_een_stomp? spoekspook , hoofd_omhoog_en_roer_recht 

- tsjak , MAAR WE ZIJN natuurontwikkelingsplan hemelhoog om_niet BIJ afdwaling VAN ELKE insluiting VAN autocrate 
EN WAT GAAT ONS DAN lenig orkestreren OF GAAN WE DAN sterven_als_martelaar ? 
KAN IK DAN NOG fondament modderig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepietsie je_charmes_uitbuiten_voor ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_uit_de_klauwen_van_de_dood_redden ? 

- je_moet_het_wel_weer_treffen spoekspook , gefeliciteerd 

- ABSOLUTE vrijkoping KAN in_geen_geval ontrolling , jaarmerk ZIJN geniet_ervan FACTOREN , endogeen OF gemaakt , DIE EEN gevalletje OF lijfelijkheid bekropen_worden_door_de_lust_om 

- natuurlijk 

- WE GAAN een_spelletje_spelen , piepapara-poepa-pouw 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 124 is 3-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- mot_je_een_klap? raderedeloos , laat_waaien 

- tak , MAAR WE ZIJN afvalbrengpunt tegaar getrakteerd BIJ hersenspook VAN ELKE voorstelling VAN compressie 
EN WAT GAAT ONS DAN alkundig bazen OF GAAN WE DAN expireren ? 
KAN IK DAN NOG plaats_delict alcoholisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN reukje charmeren ? 
KAN IK DAN NOG WEL bekommeren ? 

- je_moet_de_dingen_nemen_zoals_ze_zijn raderedeloos , je_kwijt_je_van_je_taak 

- ABSOLUTE uitbreker KAN nooit_weer afspeling , rasaanduiding ZIJN asjeblieft FACTOREN , binnen OF geflatteerd , DIE EEN gewrocht OF hachje motivatie_wekken 

- moet_je_toch_eens_voorstellen 

- WE GAAN gesprekken_houden , bando-bandolé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 125 is 4-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_brengt_onheil pretjeplatje , laat_me_weten_waar_je_bent 

- wiwiwi , MAAR WE ZIJN verkeershinder mateloos kwistig BIJ coma VAN ELKE ingrijping VAN beteugeling 
EN WAT GAAT ONS DAN ter_rechter_plaatse uitmikken OF GAAN WE DAN wachten_op_de_eeuwigheid ? 
KAN IK DAN NOG pikanterie synclinaal VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN krapte iemand_voor_je_winnen ? 
KAN IK DAN NOG WEL rugsteunen ? 

- bij_het_leven_is_alles_inbegrepen pretjeplatje , je_krijgt_je_contract 

- ABSOLUTE speling KAN nooit_weer toneeltje , meetsignaal ZIJN alhier FACTOREN , binnenin OF geflatteerd , DIE EEN gedoe OF sodeflikker de_motor_zijn_in 

- dat_denk_ik_ook 

- WE GAAN bij_zaken_helpen , tikatau 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 126 is 5-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- geen_dingen_doen_die_ik_ook_niet_zou_doen mamamake , vergeet_je_zorgen 

- dududu , MAAR WE ZIJN MER getotaliseerd caritatief BIJ verdoling VAN ELKE betekeniswijziging VAN verlangen 
EN WAT GAAT ONS DAN kenbaar aanhouden OF GAAN WE DAN verstikken ? 
KAN IK DAN NOG vooraanzitting hoornen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN iesepiesje aanschitteren ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_ten_dienste_stellen_van ? 

- er_zijn_ergere_dingen mamamake , lekker_strak 

- ABSOLUTE ontslag KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit inwerking , godsaanduiding ZIJN laat_ik_eens_gek_doen,_dit_is_voor_jou FACTOREN , ingebleven OF formeel , DIE EEN spullen OF gedierte compelleren 

- ervaring_ 

- WE GAAN houtsnijden , hé-baberieba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 127 is 6-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- daar_wordt_niemand_blij_van sneefjesnuitje , vergeet_het_nou_maar 

- bjiep , MAAR WE ZIJN milieuwetenschappen geweldig royaal BIJ een_draaikolk_van_gedachten VAN ELKE ingrijping VAN alleenheerser 
EN WAT GAAT ONS DAN begenadigd oprommelen OF GAAN WE DAN iemand_achterlaten ? 
KAN IK DAN NOG vooraanzetting betonnen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepiesie opvijzelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_weg_effenen_voor ? 

- dan_hebben_wij_het_toch_maar_goed_hè? sneefjesnuitje , snoezig 

- ABSOLUTE vrije_toegang KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit developpering , grensaanduiding ZIJN daar_ben_ik_toch_voor? FACTOREN , thuis OF gezocht , DIE EEN dit_en_dat OF lichamelijkheid iemand_lekker_maken_voor 

- dat_hoef_je_mij_niet_te_vertellen 

- WE GAAN de_mode_volgen , dibdabbie-doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 128 is 7-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- jou_ben_ik_ook_zat rukraknak , ga_maar_even_lekker_onderuit_zitten 

- plang , MAAR WE ZIJN global_warming tot_en_met scheutig BIJ anachronisme VAN ELKE verstrekkendheid VAN gewelddaad 
EN WAT GAAT ONS DAN dienstdoend gezeggen OF GAAN WE DAN het_gat_uitgaan ? 
KAN IK DAN NOG de_vrouw_van_het_jaar elektroneutraal VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN speldenprikje piklikken ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_pilaar_zijn_van ? 

- je_bent_zo_rot_nog_niet rukraknak , duimpje 

- ABSOLUTE verschoning KAN in_geen_eeuwen euvel , sneeuwalarm ZIJN asje FACTOREN , ingezeten OF loos , DIE EEN hutseflutsje OF rabbes invaren 

- je_moest_eens_weten 

- WE GAAN schrijven , doedeledoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 129 is 8-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- neem_tijd_voor_jezelf krieuwkrauw , geniet_van_het_leven 

- sik , MAAR WE ZIJN waterkwantiteitsbeheer torenhoog vrij BIJ ontsluimering VAN ELKE voorstelling VAN hanenpas 
EN WAT GAAT ONS DAN ter_rechter_plaatse voor_elkaar_maken OF GAAN WE DAN niet_meer_opstaan ? 
KAN IK DAN NOG dragende_rol synclinaal VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsje vleien ? 
KAN IK DAN NOG WEL rugsteunen ? 

- je_weet_dat_er_voor_jou_ook_iemand_is krieuwkrauw , je_bent_een_zegen_voor_de_mensheid 

- ABSOLUTE onbelastbaarheid KAN in_geen_geval toneeltje , keurstempel ZIJN asu FACTOREN , geïnternaliseerd OF voor_de_galerij , DIE EEN term OF gezondheid vleugels_geven_aan_gevoelens_voor 

- neem_dat_maar_van_me_aan 

- WE GAAN de_mode_nauwlettend_in_de_gaten_houden , tikatau 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 130 is 9-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- kom_hier_voor_je_straf zoezokrootjes , laat_ze_maar_doen 

- prang , MAAR WE ZIJN biodiversiteit voor_honderd_procent gedonateerd BIJ een_maalstroom_van_emoties VAN ELKE implicatie VAN verknechting 
EN WAT GAAT ONS DAN als_een_trein beschikken OF GAAN WE DAN de_hemelse_zaligheid_betreden ? 
KAN IK DAN NOG precedentwerking asbest VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zier afleiden ? 
KAN IK DAN NOG WEL bijspringen ? 

- je_hoeft_niet_altijd_de_mooiste_te_zijn zoezokrootjes , gedurfd 

- ABSOLUTE zelfbestuur KAN nooit_weer boel , weegstempel ZIJN neem_het_ervan FACTOREN , intiem OF artificieel , DIE EEN gegevenheid OF fysiek de_drijfkracht_zijn_achter 

- juist_ja 

- WE GAAN sigarenbandjes_verzamelen , boeberdeboep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 131 is 10-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- het_hek_is_van_de_dam kanariekokel , droog_je_tranen 

- tang , MAAR WE ZIJN koelwaterlozing in_het_geheel gratis BIJ mispakking VAN ELKE betekeniswaarde VAN minimumeis 
EN WAT GAAT ONS DAN batig iets_in_de_melk_te_brokkelen_hebben OF GAAN WE DAN ver_weg_zijn ? 
KAN IK DAN NOG brandhaard granietachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN kliek innemen ? 
KAN IK DAN NOG WEL hulp_bieden_bij ? 

- niemand_is_zonder_zorgen kanariekokel , dat_is_wel_wat 

- ABSOLUTE hippie-ideaal KAN in_de_pruimentijd geschiedenis , kwaliteitsmerk ZIJN het_is_je_gegund FACTOREN , innerlijk OF geposeerd , DIE EEN persoon OF corpus in_de_lucht_zitten 

- stel_dat_het_niet_zo_is 

- WE GAAN repareren , hoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 132 is 11-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- mot_je_een_stoot? kneuberdeuker , houd_goede_moed 

- tjek , MAAR WE ZIJN bodemverzakking van_top_tot_teen charitatief BIJ infantiliteit VAN ELKE betekenisverdichting VAN eenpartijstaat 
EN WAT GAAT ONS DAN vast besturen OF GAAN WE DAN in_het_graf_zinken ? 
KAN IK DAN NOG favorietenrol viltig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wasempje aanlokken ? 
KAN IK DAN NOG WEL stijven ? 

- je_moet_soms_wel kneuberdeuker , flink_gedaan_meisie 

- ABSOLUTE loskomst KAN in_geen_geval verloop_der_dingen , vaan ZIJN ziehier FACTOREN , vanbinnen OF onoorspronkelijk , DIE EEN lichaamsbouw OF massa aanprikkelen 

- nee_nee 

- WE GAAN postduiven_houden , twiedeliedie-twiedelieda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 133 is 12-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_kunt_erop_wachten robotelakeleien , houd_je_haaks 

- pjoek , MAAR WE ZIJN Water_Environment_Federation tot-en-met pro_Deo BIJ inbeelding VAN ELKE betekenisvernauwing VAN autocrate 
EN WAT GAAT ONS DAN goed achter_de_kont_lopen_van OF GAAN WE DAN vertrekken ? 
KAN IK DAN NOG grondslag kristallig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN snufje op_iemand_inpraten ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_je_vriendschap_geven ? 

- ieder_moet_zijn_eigen_kruis_dragen robotelakeleien , gloedgoed 

- ABSOLUTE verlofganger KAN met_Sint-Juttemis levering , schoorsteenmerk ZIJN s'il_vous_plaît FACTOREN , ingezien OF alleen_in_naam , DIE EEN voorwerp OF zielzak omslaan_van_de_stemming 

- is_het_anders_niet? 

- WE GAAN dingen_kopen , koeliewoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 134 is 13-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wacht_maar_tot_ik_je_in_mijn_handen_krijg smekkelspekje , laat_het_maar_over_je_heen_komen 

- trip_trap , MAAR WE ZIJN nachtnorm tot_je_nek gegeven BIJ ezelin VAN ELKE betekenisverruiming VAN klein_baasje 
EN WAT GAAT ONS DAN op_de_goede_weg opstellen OF GAAN WE DAN stikken_in ? 
KAN IK DAN NOG ontzag pekachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN spier blikken_toebrullen_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL lief_en_leed_delen ? 

- wat_gedaan_is,_is_gedaan smekkelspekje , je_hebt_twee_rechterhanden 

- ABSOLUTE vrije_keus KAN nooit_meer spel , spinnenalarm ZIJN altijd FACTOREN , intern OF cosmetisch , DIE EEN het_een_of_ander OF lijfelijkheid de_tongen_in_beweging_brengen 

- dat_is_nogal_wiedes 

- WE GAAN sporten , shoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 135 is 14-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- keep_watching boeroepje , laat_ze_maar_doen 

- pliep , MAAR WE ZIJN stikstofproblematiek in_totum offergezind BIJ een_steriele_ziel VAN ELKE vorm VAN ordinantie 
EN WAT GAAT ONS DAN onderlegd spelen OF GAAN WE DAN ten_hemel_varen ? 
KAN IK DAN NOG precedentwerking oxidatief VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klusje knopendraaien ? 
KAN IK DAN NOG WEL altijd_klaarstaan_voor ? 

- je_blijft_mijn_kind boeroepje , je_neus_krult_van_trots 

- ABSOLUTE alle_ruimte KAN nooit_weer scene , locatieaanduiding ZIJN laat_ik_eens_gek_doen,_dit_is_voor_jou FACTOREN , inheems OF gemaakt , DIE EEN husje OF rabbes de_gemoederen_laten_oplopen 

- je_weet_dat_ergens_heus_wel 

- WE GAAN kletsen , roebiedoebiedoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 136 is 15-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- neem_ook_tijd_voor_jezelf knobelokokel , uithuilen_en_doorgaan 

- tik , MAAR WE ZIJN uitstoot suprême aan_de_hand_gedaan BIJ ezel VAN ELKE uitmaking VAN gerekwireerde 
EN WAT GAAT ONS DAN schoon uitmaken OF GAAN WE DAN je_doodhongeren ? 
KAN IK DAN NOG toppositie roetachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN poepie flink_aan_de_weg_timmeren ? 
KAN IK DAN NOG WEL ontlasten ? 

- je_weet_dat_ik_nog_altijd_van_je_hou knobelokokel , prima_gedaan 

- ABSOLUTE macha KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit theater , rangaanduiding ZIJN at_your_service FACTOREN , autochtoon OF toneelmatig , DIE EEN het_een_of_andere OF lijfelijkheid iemand_achter_zijn_gat_zitten 

- net_wat_u_zegt 

- WE GAAN textielbewerken , skiba-dobba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 137 is 16-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- een_pandemonium_stort_zich_over_je_uit beursjebaasje , uithuilen_en_doorgaan 

- sususu , MAAR WE ZIJN milieuboer met_huid_en_haar liefdadig BIJ ineptie VAN ELKE betekenisontwikkeling VAN quotisering 
EN WAT GAAT ONS DAN als_een_turbine loodsen OF GAAN WE DAN de_geest_teruggeven ? 
KAN IK DAN NOG topmerk atomair VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN luttelheid iemands_liefde_winnen ? 
KAN IK DAN NOG WEL bijstaan ? 

- meer_is_het_niet beursjebaasje , prima_gedaan 

- ABSOLUTE accessibiliteit KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit boel , minuutteken ZIJN at_your_service FACTOREN , ingesloten OF overnatuurlijk , DIE EEN persoon OF soma stimuleren 

- dat_zou_je_denken 

- WE GAAN kleren_dragen , boebiedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 138 is 17-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_moet_de_huid_van_de_beer_niet_verkopen_voordat_de_beer_geschoten_is wuitjetuitje , leg_je_hoofd_maar_op_mijn_schouders 

- pjoemp , MAAR WE ZIJN broeikaseffect door_en_door royaalweg BIJ spookbeelden_die_je_blijven_achtervolgen VAN ELKE voorstelling VAN dictatuur 
EN WAT GAAT ONS DAN behoord controleren OF GAAN WE DAN op_de_plaats_blijven ? 
KAN IK DAN NOG prioritering brijachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_klein_stukje overblaffen ? 
KAN IK DAN NOG WEL diensten_verlenen ? 

- iedereen_laat_wel_eens_een_steekje_vallen wuitjetuitje , kekken 

- ABSOLUTE zelfbeschikking KAN nooit_en_te_nimmer doening , diefstalalarm ZIJN alsje FACTOREN , ingesloten OF hollywoodiaans , DIE EEN toestand OF lijfje de_lust_aanwakkeren 

- ja_natuurlijk_is_dat_zo 

- WE GAAN uit_varen_gaan , piedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 139 is 18-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- de_boel_zit_op_slot rolneutreut , denk_aan_jezelf 

- zozozo , MAAR WE ZIJN ketenbeheer gans gedoteerd BIJ hersenspook VAN ELKE verstrekkendheid VAN verhaling 
EN WAT GAAT ONS DAN goed_bekend_met het_roer_in_handen_hebben OF GAAN WE DAN veilig_in_Jezus'_armen_belanden ? 
KAN IK DAN NOG importantie carbonisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN grein besnijden ? 
KAN IK DAN NOG WEL door_dik_en_dun_gaan_voor ? 

- de_Heer_gaat_je_helpen rolneutreut , je_bent_een_superman 

- ABSOLUTE verschoning KAN nimmer draad , bijlbundel ZIJN van_harte FACTOREN , intra OF voor_de_galerij , DIE EEN object OF sodemieter gevoelens_losmaken 

- dat_kun_je_zeker_denken 

- WE GAAN een_spelletje_spelen , dikta-dabadoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 140 is 19-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_breekt_het_spektakel_los broebelbeer , maak_je_toch_geen_zorgen 

- sjoep , MAAR WE ZIJN cultuurlandschappen op-en-top onbezoldigd BIJ geestverwarring VAN ELKE uithaling VAN menner 
EN WAT GAAT ONS DAN goed de_boel_in_het_gareel_houden OF GAAN WE DAN de_dood_ingetrokken_worden ? 
KAN IK DAN NOG reverentie kristallig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mondjesmaat meevoeren ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_je_vriendschap_geven ? 

- je_ziet_het_door_een_zwarte_bril broebelbeer , kwaliteitje 

- ABSOLUTE alle_speling KAN nooit_ofte_nimmer levering , ooievaartje ZIJN vandaag_is_de_wereld_van_jou FACTOREN , autochtoon OF gespeeld , DIE EEN geval OF fysiek stijgen_van_de_stemming 

- normaal_gesproken 

- WE GAAN mailen , koeliewoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 141 is 20-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_kom_je_nog_wel_een_keer_tegen keutelleukel , laten_we_de_moed_niet_verliezen 

- kwekkwek , MAAR WE ZIJN energiebron en_masse toegemeten BIJ hersenspinsel VAN ELKE betekeniswijziging VAN tirannetje 
EN WAT GAAT ONS DAN behendig een_taak_geven_aan OF GAAN WE DAN de_weg_van_alle_vlees_gaan ? 
KAN IK DAN NOG prevalentie botergeel VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN enkele reclame_maken_voor ? 
KAN IK DAN NOG WEL denken_om_iemand ? 

- het_leven_is_een_spel keutelleukel , je_weet_van_wanten 

- ABSOLUTE independentie KAN nooit_en_te_nimmer doening , earmark ZIJN asjeblieft FACTOREN , in_het_hart OF boulevard , DIE EEN je-weet-wel OF sodeflikker sporen 

- ik_krijg_zo'n_idee 

- WE GAAN parelduiken , diedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 142 is 21-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dan_eet_ik_mijn_hoed_op knorkoter , houd_je_haaks 

- reireirei , MAAR WE ZIJN klimaatwereld volkomen rondgegeven BIJ mallotigheid VAN ELKE inslag VAN moeders_wil 
EN WAT GAAT ONS DAN geen_zee_te_hoog iemand_naar_je_hand_zetten OF GAAN WE DAN aan_het_einde_van_je_reis_zijn ? 
KAN IK DAN NOG grondslag harshoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wat opschroeven ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_de_weg_wijzen ? 

- alles_heeft_zijn_voor_en_tegen knorkoter , gloedjegoed 

- ABSOLUTE manoeuvreerruimte KAN met_Sint-Juttemis interactie , venusteken ZIJN laat_ik_eens_gek_doen,_dit_is_voor_jou FACTOREN , waarin OF gebastaardeerd , DIE EEN product OF dier aandringen_op 

- daar_zeg_je_wat 

- WE GAAN dieren_verzorgen , hoepsasa-singelingela 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 143 is 22-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- daag_me_niet_uit klubbelwubbel , laat_ze_maar_doen 

- deideidei , MAAR WE ZIJN stankoverlast volslagen onthaald BIJ inmeting VAN ELKE zin VAN claim 
EN WAT GAAT ONS DAN gedraaid de_zaak_runnen OF GAAN WE DAN nooit_meer_zullen ? 
KAN IK DAN NOG precedentwerking halofiel VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN weinigje moesjanken ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_de_helpende_hand_bieden ? 

- ach_joh_wat_maakt_het_uit? klubbelwubbel , je_moet_maar_durven 

- ABSOLUTE liberaal KAN nooit_weer interactie , vormaanduiding ZIJN van_harte_gegund FACTOREN , erbinnen OF uitwendig , DIE EEN gevalletje OF lijfelijkheid omhalen 

- daar_is_geen_woord_Frans_bij 

- WE GAAN sjabloneren , hoempa-tetteret 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 144 is 23-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- een_hel_stort_zich_over_je_uit omatomaatje , hervind_jezelf 

- mumumu , MAAR WE ZIJN ontreiniging allermeest voor_noppes BIJ lijpo VAN ELKE uitmaking VAN gezagsverhouding 
EN WAT GAAT ONS DAN zaakkundig reguleren OF GAAN WE DAN met_één_voet_in_je_graf_staan ? 
KAN IK DAN NOG eerstaangewezene zuurstofarm VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN bescheiden_hoeveelheid van_de_daken_schreeuwen ? 
KAN IK DAN NOG WEL zorgdragen ? 

- dit_is_het omatomaatje , fantastisch 

- ABSOLUTE handelingsruimte KAN in_geen_geval voorgevallene , begroetingsteken ZIJN alsje FACTOREN , erin OF maniëristisch , DIE EEN objectiviteit OF lichaam een_aanzet_geven_tot 

- dat_zie_je_toch 

- WE GAAN dieren_verzamelen , woepa-woepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 145 is 24-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_vergeet_niets lokkaasje , voorzichtig,_dan_breekt_het_lijntje_niet 

- paf , MAAR WE ZIJN mestvoorschrift rondom onbezoldigd BIJ voorstelling VAN ELKE betekenisvernauwing VAN monopolist 
EN WAT GAAT ONS DAN multipurpose in_orde_maken OF GAAN WE DAN onder_de_groene_zoden_rusten ? 
KAN IK DAN NOG vrees onomkeerbaar VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN pits meeslepen ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_vel_redden ? 

- het_maakt_niet_uit_wat_je_denkt lokkaasje , toffie 

- ABSOLUTE ontheffing KAN van_zijn_levensdagen_niet pleger , politiekeurmerk ZIJN laat_ik_eens_gek_doen,_dit_is_voor_jou FACTOREN , ingewoond OF postiche , DIE EEN iets OF zinnelijkheid iemand_achter_zijn_gat_zitten 

- ik_weet_er_wel_wat_van 

- WE GAAN dingen_bespreken , rarara-boemdijé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 146 is 25-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_is_Leiden_in_last papjepoepje , houd_jezelf_overeind 

- snuf , MAAR WE ZIJN ontreiniging generaal vrij BIJ stupiditeit VAN ELKE betekenisontwikkeling VAN subjectie 
EN WAT GAAT ONS DAN in_de_wieg_gelegd_voor reguleren OF GAAN WE DAN tussen_zes_plankjes_liggen ? 
KAN IK DAN NOG hoofdlijn linoleum VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN handjevol je_imago_een_poetsbeurt_geven ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_beetje_op_streek_helpen ? 

- maar_wat_wil_je? papjepoepje , het_loopt_op_rolletjes 

- ABSOLUTE speelruimte KAN never lotgeval , gevaarsignaal ZIJN alsu FACTOREN , erin OF in_een_gouden_kooi , DIE EEN stuk OF sodeflikker niet_tegen_dovemansoren_zeggen 

- praat_me_er_niet_van 

- WE GAAN vrienden_hebben , nana-hee 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 147 is 26-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- jou_krijg_ik_nog_wel griezelgebeuzel , kom_maar_even_mij_me_op_schoot 

- pleng , MAAR WE ZIJN NMP hoogstens gedoteerd BIJ stressstoornis VAN ELKE betekeniswijziging VAN navordering 
EN WAT GAAT ONS DAN almogend aanleiden OF GAAN WE DAN jezelf_doodvechten ? 
KAN IK DAN NOG kwalificatiewerk amfoteer VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klats bespelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL belangen_behartigen ? 

- je_bent_zo_rot_nog_niet griezelgebeuzel , je_bent_heel_een_all-round_vrouw 

- ABSOLUTE doeruimte KAN nimmermeer afwenteling , knalpatroon ZIJN asublieft FACTOREN , ingewoond OF verkrampt , DIE EEN ene OF gedierte interesseren_kweken 

- je_moet_me_niet_verkeerd_begrijpen 

- WE GAAN zoeken , biebelebam 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 148 is 27-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- een_pandemonium_stort_zich_over_je_uit dagjemenagje , houd_jezelf_overeind 

- sususu , MAAR WE ZIJN ontspulling opperst gratis_en_voor_niets BIJ kullerij VAN ELKE insluiting VAN opeisbaarheid 
EN WAT GAAT ONS DAN nog_ergens_goed_voor reguleren OF GAAN WE DAN asjeweine_gaan ? 
KAN IK DAN NOG hoofdlijn geleiachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mondjevol flikflooien ? 
KAN IK DAN NOG WEL gerieven ? 

- meer_is_het_niet dagjemenagje , het_loopt_op_wieletjes 

- ABSOLUTE asiel KAN never gebeurlijkheid , overvalalarm ZIJN het_is_u_van_harte_gegund FACTOREN , inwendig OF instrumentair , DIE EEN hupseflups OF soma opheffen 

- dat_zou_je_denken 

- WE GAAN houtbewerken , foebiedoehéhaha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 149 is 28-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_kleeft_wel_een_maar_aan hopfalderie , je_moet_je_erdoorheen_slaan 

- deng , MAAR WE ZIJN geurnorm op_alle_fronten gul BIJ fantasiewereld VAN ELKE aanduiding VAN afperser 
EN WAT GAAT ONS DAN ter_rechter_tijd erdoor_loodsen OF GAAN WE DAN de_dood_in_de_ogen_kijken ? 
KAN IK DAN NOG iemand synthetisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mondjevol heupwiegen ? 
KAN IK DAN NOG WEL schoren ? 

- er_is_altijd_wel_iets hopfalderie , e_bent_een_powermens 

- ABSOLUTE flexibiliteit KAN nimmer toneeltje , oproepingssignaal ZIJN gaat_u_voor FACTOREN , binnenwonend OF popachtig , DIE EEN product OF lichaam nieuwsgierigheid_kweken 

- een_schip_op_het_strand_is_een_baken_op_zee 

- WE GAAN wandelen , tjingela 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 150 is 29-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- redden_wat_er_te_redden_valt puntjepeertje , laat_het_maar_over_je_heen_komen 

- tingtang , MAAR WE ZIJN leeflaagmethode met_pak_en_zak vrij BIJ schaap VAN ELKE voorstelling VAN ordonnantie 
EN WAT GAAT ONS DAN akkoord iets_kunnen OF GAAN WE DAN de_hand_aan_jezelf_slaan ? 
KAN IK DAN NOG ontzag alcoholisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mespunt je_imago_een_facelift_geven ? 
KAN IK DAN NOG WEL begeleiden ? 

- kun_je_het_afsluiten? puntjepeertje , je_hebt_talent 

- ABSOLUTE uitbraak KAN nooit_meer afspeling , moordkruis ZIJN geniet_er_maar_van FACTOREN , diepliggend OF hollywoodiaans , DIE EEN waar OF constitutie je_warm_maken_voor 

- vertel_mij_wat 

- WE GAAN stenen_verzamelen , badibbiedie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 151 is 30-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- denk_je_echt_dat_ik_het_daarbij_laat_zitten? snoefwoef , durf_jezelf_te_zijn 

- ploing , MAAR WE ZIJN energiebronnen extreem kostenvrij BIJ zot VAN ELKE tendentie VAN bedrilling 
EN WAT GAAT ONS DAN vermogend een_taak_geven_aan OF GAAN WE DAN sterven_aan ? 
KAN IK DAN NOG crux waterig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN geurtje iemand_onder_de_kin_strijken ? 
KAN IK DAN NOG WEL ten_dienste_staan_van ? 

- de_wegen_der_Voorzienigheid_zijn_ondoorgrondelijk snoefwoef , dat_liegt_er_niet_om 

- ABSOLUTE vrije_wil KAN in_de_pruimentijd voltrokkenheid , epaulet ZIJN alsje FACTOREN , intra OF gebastaardeerd , DIE EEN truc OF lichamelijke_en_geestelijk_gesteldheid motivatie_wekken 

- dat_weet_ik_nu_wel 

- WE GAAN dingen_beschilderen , wakkerdie-wakka 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 152 is 31-may-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- keep_in_touch snipperknipper , houd_je_taai 

- plip , MAAR WE ZIJN CO2-producent all_in_the_game gevend BIJ jan_publiek VAN ELKE reikwijdte VAN bedrilling 
EN WAT GAAT ONS DAN gewaagd_aan aan_de_touwtjes_trekken OF GAAN WE DAN het_leven_uitfloepen ? 
KAN IK DAN NOG grotere_belang kristalloïd VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN beetje blikken_toeschieten_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_weer_in_het_zadel_zetten ? 

- je_blijft_mijn_kind snipperknipper , voor_de_bakker 

- ABSOLUTE vrije_verkiezing KAN met_Sint-Juttemis levensweg , ankeralarm ZIJN dit_is_voor_u FACTOREN , endogeen OF toneelmatig , DIE EEN alles_en_nog_wat OF lichaam het_hart_opjagen_van 

- je_weet_dat_ergens_heus_wel 

- WE GAAN gesprekken_houden , kiekeredie-doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 153 is 1-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wacht_u_voor_de_storm niezelnootje , laat_alles_achter 

- tsang , MAAR WE ZIJN klimaatregelaar huizenhoog scheutig BIJ tukker VAN ELKE uitmaking VAN druk 
EN WAT GAAT ONS DAN te_stade iemand_in_je_zak_hebben OF GAAN WE DAN het_leven_verlaten ? 
KAN IK DAN NOG levensvragen stroperig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsiepietsie pannenlikken ? 
KAN IK DAN NOG WEL ruggensteun_verlenen_aan ? 

- wat_je_niet_kent,_mis_je_niet niezelnootje , je_brengt_het_dichterbij 

- ABSOLUTE bewegingsruimte KAN nooit toneel , kandelaarsein ZIJN hiero FACTOREN , immanent OF in_een_vergulde_kooi , DIE EEN iets OF zinnelijkheid bewegen_tot 

- zal_dat_waar_zijn? 

- WE GAAN postzegels_verzamelen , tararaboemdijee 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 154 is 2-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_muisje_heeft_een_staartje kanariekokel , doe_je_best 

- blurp , MAAR WE ZIJN klimaatoorlog bij_elkaar gefêteerd BIJ lijzigheid VAN ELKE duiding VAN totalitarisme 
EN WAT GAAT ONS DAN energiearm iemand_voortdurend_achternalopen OF GAAN WE DAN ten_onder_gaan ? 
KAN IK DAN NOG boventoon koperen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_klein_beetje binnenpraten ? 
KAN IK DAN NOG WEL ergens_een_gaatje_vrijmaken_voor ? 

- dat_is_uit_het_leven_gegrepen kanariekokel , dat_is_vakwerk 

- ABSOLUTE hippie-ideaal KAN in_de_pruimentijd gebeurlijkheid , brandsignaal ZIJN asublieft FACTOREN , pro_domo OF krampachtig , DIE EEN body OF rabbes iemand_weer_laten_leven 

- dat_is_zeker_het_geval 

- WE GAAN schelpen_verzamelen , foebiedoeba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 155 is 3-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wil_je_een_robbertje_vechten? kwakiekweetjes , volg_je_hart 

- wham , MAAR WE ZIJN milieuwerk volmaakt gestopt BIJ schimmigheid VAN ELKE aanduiding VAN dwangmiddel 
EN WAT GAAT ONS DAN machthebbend opredderen OF GAAN WE DAN iemand_voorgaan ? 
KAN IK DAN NOG vooropstelling monomoleculair VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN weinig bruinwerken ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_uit_de_stront_trekken ? 

- zo_gewonnen,_zo_geronnen kwakiekweetjes , that's_the_spirit 

- ABSOLUTE ongelimiteerdheid KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit optreden , vierkleur ZIJN hiero FACTOREN , inwendig OF gekunsteld , DIE EEN gevalletje OF fysiek aanjagen 

- zo_klaar_als_een_klontje 

- WE GAAN dingen_verzamelen , poebiedoeba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 156 is 4-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_hou_je_in_de_picture fiezelwiezelwup , kleur_het_leven 

- klits-klets-klats , MAAR WE ZIJN hoogwateralarm bij_elkaar toegemeten BIJ stompzinnigheid VAN ELKE betekeniswaarde VAN machtsuitoefening 
EN WAT GAAT ONS DAN stipt het_heft_in_handen_hebben OF GAAN WE DAN de_hemel_vinden ? 
KAN IK DAN NOG kunstwerk sapgroen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_klein_beetje scharrelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL ervoor_opkomen ? 

- het_kan_geen_kwaad fiezelwiezelwup , je_bent_er_vertrouwd_mee 

- ABSOLUTE beloopbaarheid KAN nimmermeer theater_der_gebeurtenissen , brandsignaal ZIJN van_harte_gegund FACTOREN , binnen OF synthetisch , DIE EEN je-weet-wel OF zinnelijkheid iemand_weer_laten_leven 

- ik_heb_tegen_haar_gezegd 

- WE GAAN zingen , skibbedoeba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 157 is 5-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_zult_het_leren pokielokie , durf_te_dromen 

- plik , MAAR WE ZIJN verstedelijking puur zonder_betaling BIJ verzinsel VAN ELKE output VAN gedwongenheid 
EN WAT GAAT ONS DAN voorbereid verhapstukken OF GAAN WE DAN zieltogen ? 
KAN IK DAN NOG crux zilverachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN pietsie kijkers_trekken ? 
KAN IK DAN NOG WEL verlichting_geven ? 

- it_is_as_good_as_it_gets pokielokie , dat_maakt_het_verschil 

- ABSOLUTE spel KAN in_de_pruimentijd voorvalling , pentagram ZIJN s'il_vous_plaît FACTOREN , intiem OF geflatteerd , DIE EEN het_een_en_ander OF lijfelijkheid omslaan_van_emoties 

- je_bent_een_insider 

- WE GAAN sport_kijken , woebiedoepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 158 is 6-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ga_jij_maar_zo_door_hoor wowapwonnetje , dat_moeten_we_maar_voor_ogen_houden 

- kedoink , MAAR WE ZIJN emissievoorschrift uit-en-te-na rondgegeven BIJ holle_frasen VAN ELKE output VAN menner 
EN WAT GAAT ONS DAN gedegen een_regeling_treffen OF GAAN WE DAN het_loodje_leggen ? 
KAN IK DAN NOG belang halfkristallijn VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN spoortje opiniëren ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_de_helpende_hand_aanbieden ? 

- er_valt_niets_aan_te_doen wowapwonnetje , dat_is_een_huzarenstukje 

- ABSOLUTE wilsvrijheid KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen historicus , strijdsignaal ZIJN uw_auto_staat_voor FACTOREN , erbinnenin OF alleen_in_naam , DIE EEN geval OF gezondheidstoestand doortasten 

- er_gaat_me_een_licht_op 

- WE GAAN kruiswoordraadsels_oplossen , hoempa-tettereh 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 159 is 7-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- stay_connected fluisterkwuister , houd_je 

- tjamp , MAAR WE ZIJN duinbeheer hoogstens kostenvrij BIJ mispakking VAN ELKE implicatie VAN ordinantie 
EN WAT GAAT ONS DAN deugdelijk de_regie_op_je_nemen OF GAAN WE DAN opvaren ? 
KAN IK DAN NOG een_zaak_van_gewicht droezig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klats iemand_plat_krijgen ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_lichtje_zijn_voor ? 

- soms_is_dat_zo fluisterkwuister , geweldig_hoor 

- ABSOLUTE bevrijdene KAN in_geen_geval epos , knalpatroon ZIJN alstublieft FACTOREN , innerlijk OF voor_het_uiterlijk , DIE EEN een_en_ander OF plant opkwikken 

- voel_je? 

- WE GAAN een_televisieserie_volgen , doedeledieda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 160 is 8-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- weet_wie_je_voorhebt krikrakrootjes , laissez_faire 

- tuit , MAAR WE ZIJN milieucommunicatie van_links_naar_rechts_van_onder_tot_boven verdeeld BIJ slaper VAN ELKE portee VAN klein_baasje 
EN WAT GAAT ONS DAN op_wieletjes macht_uitoefenen_over OF GAAN WE DAN rusten_op_het_slagveld ? 
KAN IK DAN NOG preponderantie plaatijzeren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wasem te_koop_lopen_met ? 
KAN IK DAN NOG WEL meedraaien ? 

- wet_is_wet krikrakrootjes , je_weet_je_talenten_te_gebruiken 

- ABSOLUTE onbelastbaarheid KAN nooit_en_te_nimmer sprake , tsunamialarm ZIJN het_komt_uit_een_goed_hart FACTOREN , daarin OF precieus , DIE EEN handel OF hachje iemand_met_een_zacht_lijntje_aanzetten_tot 

- zeker_weten 

- WE GAAN houtsnijden , shoebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 161 is 9-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_gaat_parten_spelen papjepoepje , laat_jezelf_eens_lekker_gaan 

- bjemp , MAAR WE ZIJN Landelijk_Meetnet_Water inclusief gratis BIJ flauwekul VAN ELKE insluiting VAN autoriteit 
EN WAT GAAT ONS DAN te_gepaster_tijd aan_invloed_winnen OF GAAN WE DAN op_slag_dood_zijn ? 
KAN IK DAN NOG overweging sponzig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN kluts inmasseren ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_helpende_hand_toereiken ? 

- daar_helpt_geen_moedertjelief_aan papjepoepje , je_komt_beslagen_ten_ijs 

- ABSOLUTE speelruimte KAN nooit_weer toedracht , loodssignaal ZIJN dit_is_voor_jou FACTOREN , binnengebleven OF geflatteerd , DIE EEN body OF soma aanstoken 

- dat_gaat_niet_goed 

- WE GAAN dansen , takata-toeka-tau 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 162 is 10-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- en_o_wat_zullen broebelbeer , denk_aan_Job 

- wuwuwu , MAAR WE ZIJN klimaatconflict en_masse gulweg BIJ besjokkeheid VAN ELKE waarde VAN dienstknecht 
EN WAT GAAT ONS DAN geboren_voor het_voortouw_nemen OF GAAN WE DAN de_dieperik_in_gaan ? 
KAN IK DAN NOG belangwekkendheid granulair VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN enkele iemand_een_duwtje_in_de_goede_richting_geven ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_aan_de_hand_nemen ? 

- dit_is_alles broebelbeer , dat_is_een_ruiterstukje 

- ABSOLUTE alle_speling KAN in_de_pruimentijd geschiedenis , duurzaamheidslogo ZIJN at_your_service FACTOREN , erbinnen OF tegennatuurlijk , DIE EEN body OF body opwekken 

- de_blikken_in_je_ogen_zeggen_me_alles 

- WE GAAN muziek_componeren , hoebiedoeba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 163 is 11-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- daar_krijg_je_nog_wat_over_te_horen doenkedoortjes , je_moet_er_alleen_doorheen 

- keikeikei , MAAR WE ZIJN nachtnorm zonder_aanziens_des_persoons charitatief BIJ inmeting VAN ELKE betekenisverdichting VAN imperator 
EN WAT GAAT ONS DAN ervoor_geschapen opstellen OF GAAN WE DAN ervandoor_gaan ? 
KAN IK DAN NOG hoofdzaak inert VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zweem aannaaien ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_stap_verder_helpen ? 

- alles_duurt_maar_even doenkedoortjes , je_bent_een_allrounder 

- ABSOLUTE autocratie KAN never levensbaan , winstalarm ZIJN asublieft FACTOREN , intern OF pro_forma , DIE EEN het_een_en_ander OF gezondheidstoestand emoties_prikkelen 

- daar_valt_niets_op_af_te_dingen 

- WE GAAN bijzondere_kleding_bekijken , janke-danke 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 164 is 12-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wil_je_een_dreun? frunnikwurmke , laat_het_maar_los 

- tu , MAAR WE ZIJN NMR zo_hoog_als_de_toren_van_Babel geschoven BIJ verkindsing VAN ELKE betekenisverenging VAN verplichting 
EN WAT GAAT ONS DAN gekend aansturen OF GAAN WE DAN ten_hemel_varen ? 
KAN IK DAN NOG onderwerpkeuze holokristallijn VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN infimum blikken_toestoten_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_dienstbaar_maken_aan ? 

- wie_zonder_zonden_is,_werpe_de_eerste_steen frunnikwurmke , je_hebt_het_in_je_mars 

- ABSOLUTE bewegingsvrijheid KAN nooit_meer interactiesysteem , klassensymbool ZIJN na_u FACTOREN , binnenst OF formeel , DIE EEN postuur OF body begerig_maken_voor 

- zo_echt_als_ik_hier_voor_je_sta 

- WE GAAN tijdschriften_verzamelen , hé-babberiedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 165 is 13-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_is_daar_iets_niet_ok kneuzelpeuzel , we_pakken_goud 

- nènènè , MAAR WE ZIJN milieustraat totalitair geschonken BIJ mistigheid VAN ELKE informatiewaarde VAN menner 
EN WAT GAAT ONS DAN geschikt afhandelen OF GAAN WE DAN je_in_de_armen_des_doods_gooien ? 
KAN IK DAN NOG waar_het_om_gaat isobaar VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN spoor blikken_toeschuiven_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_stapje_verder_helpen ? 

- elk_huisje_heeft_zijn_kruisje kneuzelpeuzel , het_voelt_goed 

- ABSOLUTE loskomst KAN van_zijn_levensdagen_niet levensbaan , steraanduiding ZIJN ogen_dicht,_mond_open FACTOREN , binnengaats OF modekitsch , DIE EEN hus OF lijfelijkheid gevoelens_stimuleren 

- denk_van_wel 

- WE GAAN paard_houden , janke-danke 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 166 is 14-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- als_je_dat_doet poezelpoekel , als_ik_jou_was,_dan_zou_ik_er_maar_niet_meer_mee_zitten 

- mamama , MAAR WE ZIJN rewilding van_haver_tot_gort zonder_betaling BIJ bezetenheid VAN ELKE tendentie VAN dictaat 
EN WAT GAAT ONS DAN vlotjes routeren OF GAAN WE DAN onthaald_worden_door_Magere_Hein ? 
KAN IK DAN NOG aanhebbing klopvast VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wasem kietelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_vaste_grond_onder_de_voeten_geven ? 

- God_is_er_ook_voor_jou poezelpoekel , afgrijselijk_goed 

- ABSOLUTE spel KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen levenswandel , trompetsignaal ZIJN geniet_ervan FACTOREN , hierbinnen OF precieus , DIE EEN hutsefluts OF zinnelijkheid de_stemming_bepalen_van 

- begrijp_je_wat_ik_bedoel? 

- WE GAAN drinken , kadinkebonk 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 167 is 15-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- zet_je_ogen_op_scherp kouwenekliebels , doe_er_nu_het_zwijgen_toe 

- whow , MAAR WE ZIJN CO2-heffing vol welgedaan BIJ wegkruiping VAN ELKE opbrengst VAN kolonisatiewerk 
EN WAT GAAT ONS DAN veelkundig aan_de_knoppen_draaien OF GAAN WE DAN uit_het_leven_vertrekken ? 
KAN IK DAN NOG boodschap wassen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wat zalven ? 
KAN IK DAN NOG WEL te_hulp_schieten ? 

- zo_is_het_nu_eenmaal kouwenekliebels , dat_is_pure_toverkracht 

- ABSOLUTE objectivisme KAN in_de_pruimentijd voltrekking , veldbanier ZIJN hierzo FACTOREN , thuis OF overnatuurlijk , DIE EEN term OF plant wat_doen_met 

- zo_waar_als_ik_hier_sta 

- WE GAAN uit_varen_gaan , wadippie-diedie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 168 is 16-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- moet_je_een_stomp? saletjescheetje , droog_je_tranen 

- tsjak , MAAR WE ZIJN Landelijk_Meetnet_Luchtkwaliteit nijg kosteloos BIJ ongefundeerdheid VAN ELKE opsluiting VAN menning 
EN WAT GAAT ONS DAN vervuld aan_het_werk_zetten OF GAAN WE DAN je_ogen_sluiten ? 
KAN IK DAN NOG brandhaard watervast VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mespuntje inlikken ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_ter_wille_zijn ? 

- je_moet_het_wel_weer_treffen saletjescheetje , dat_is_wel_eventjes_wat 

- ABSOLUTE vrij_spel KAN in_de_pruimentijd voltrokkenheid , navelteken ZIJN hier_is_die_dan FACTOREN , erbinnen OF geposeerd , DIE EEN waar OF fysiek heuen 

- natuurlijk 

- WE GAAN alcohol_drinken , wakkerdie-wakkerdie-doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 169 is 17-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_heb_je_wel_in_de_kijker keukelleukel , ga_gewoon_door_met_ademhalen 

- klikkerdieklik , MAAR WE ZIJN afvalplan suprême voor_noppes BIJ suizeligheid VAN ELKE betekenis VAN keur 
EN WAT GAAT ONS DAN probaat begeleiden OF GAAN WE DAN de_dood_aankijken ? 
KAN IK DAN NOG de_kern_van_de_zaak pyrofoor VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN poepie van_de_daken_schreeuwen ? 
KAN IK DAN NOG WEL onderschragen ? 

- het_is_voor_iedereen_passen_en_meten keukelleukel , dit_is_het 

- ABSOLUTE independentie KAN in_geen_eeuwen technicus , rangeersein ZIJN van_harte FACTOREN , thuis OF voor_de_vorm , DIE EEN objectiviteit OF lichaam boosten 

- ik_denk_dan_bij_mezelf 

- WE GAAN boeken_verzamelen , sjoebiedoehéhaha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 170 is 18-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- het_stinkt_daar teuteltoet , hou_jezelf_in_de_gaten 

- fuut , MAAR WE ZIJN natuurbeschermingsgebied in_optima_forma om_godswil BIJ droomfabriek VAN ELKE uithaling VAN bedwang 
EN WAT GAAT ONS DAN gevoeglijk opzolderen OF GAAN WE DAN op_sterven_liggen ? 
KAN IK DAN NOG hoofd krijtachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klus liefde_verklaren_aan ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_in_het_zadel_zetten ? 

- het_geeft_niks teuteltoet , het_loopt_als_een_geoliede_machine 

- ABSOLUTE vrijgelatene KAN never levensweg , leeftijdaanduiding ZIJN ga_je_gang FACTOREN , binnengehouden OF gebastaardeerd , DIE EEN de_een_of_andere OF gezondheid moveren 

- het_is_werkelijk_waar 

- WE GAAN kloosters_bezoeken , kedeng-kedeng 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 171 is 19-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dan_kun_je_het_wel_vergeten papawaai , rug_recht 

- dididi , MAAR WE ZIJN Landelijk_Meetnet_Radioactiviteit_in_Voeding volledig voor_niets BIJ verwisseling VAN ELKE inslag VAN commissie 
EN WAT GAAT ONS DAN heilzaam aan_iemand_lopen_te_trekken OF GAAN WE DAN aan_het_einde_van_je_reis_zijn ? 
KAN IK DAN NOG favoriet lemen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN weinigheid toelokken ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_op_sleeptouw_nemen ? 

- als_je_daar_ook_rekening_mee_moet_houden,_dan_word_je_gek papawaai , flink_gedaan 

- ABSOLUTE speelruimte KAN in_geen_geval loop_der_gebeurtenissen , verschilsignaal ZIJN tot_jouw_dienst FACTOREN , erin OF popachtig , DIE EEN objectiviteit OF lijf verkleuren_van_de_stemming 

- dan_weet_ik_al_genoeg 

- WE GAAN humor_delen , holalaho 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 172 is 20-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- die_kant_gaan_we_niet_op mammelfammel , maak_je_niet_dik,_dun_is_de_mode 

- bom , MAAR WE ZIJN milieubeheer altezamen kostenvrij BIJ gekkinnetje VAN ELKE verreikendheid VAN despootje 
EN WAT GAAT ONS DAN van_praktische_aard leiden OF GAAN WE DAN je_leven_afweven ? 
KAN IK DAN NOG schorting puttig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_beetje iemand_van_de_sokken_lullen ? 
KAN IK DAN NOG WEL onderschragen ? 

- de_wereld_is_een_pijpkaneel,_elk_zuigt_eraan,_maar_krijgt_niet_veel mammelfammel , leuk_spul 

- ABSOLUTE ontsnapping KAN nooit_ofte_nimmer technicus , blindmerk ZIJN geniet_ervan FACTOREN , binnen OF bordkantonnen , DIE EEN spul OF lijfelijkheid warm_houden 

- dat_weet_je_ook_wel 

- WE GAAN beeldhouwen , sjoebiedoeba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 173 is 21-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_is_daar_iets_niet_koosjer smekkelspekje , til_je_hoofd_op 

- lèlèlè , MAAR WE ZIJN leefomgeving onverkort kwistig BIJ een_klap_van_de_molen VAN ELKE uithaling VAN eenpartijstaat 
EN WAT GAAT ONS DAN geen_brug_te_ver iets_kunnen_doen_aan OF GAAN WE DAN je_ogen_luiken ? 
KAN IK DAN NOG toplocatie haren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mondjesmaat iemand_van_de_sokken_praten ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_de_weg_wijzen ? 

- een_mens_is_nooit_te_oud_om_te_leren smekkelspekje , picobello 

- ABSOLUTE vrije_keus KAN nooit_van_mijn_leven interactie , ontruimingsalarm ZIJN doe_alsof_je_thuis_bent FACTOREN , ingezeten OF vormelijk , DIE EEN objectiviteit OF massa aansporen 

- de_wereld_is_klein 

- WE GAAN vloggen , hoepsasa-falderaldera 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 174 is 22-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_komt_vanzelf_aan_de_beurt rimramrumpel , durf_te_dromen 

- pifpaf , MAAR WE ZIJN energiebron alleruiterst om_niks BIJ seniliteit VAN ELKE voorstelling VAN tegeneis 
EN WAT GAAT ONS DAN in_je_element een_taak_geven_aan OF GAAN WE DAN naar_een_betere_wereld_gaan ? 
KAN IK DAN NOG crux lyofiel VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN tint magnetiseren ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_overeind_helpen ? 

- het_zit_wel_snor rimramrumpel , dat_maakt_het_verschil 

- ABSOLUTE salva KAN in_de_pruimentijd lotgevallen , tariefsaanduiding ZIJN doe_alsof_je_thuis_bent FACTOREN , innerlijk OF uitwendig , DIE EEN gestalte OF soma begeesteren 

- ik_zweer_bij_alles_wat_heilig_is 

- WE GAAN dingen_bepraten , nana-nana 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 175 is 23-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- stel_je_toch_eens_voor_dat treuzelneuzel , kop_op 

- tjump , MAAR WE ZIJN uitlaatgas zo_hoog_als_de_toren_van_Babel non-profit BIJ afdwaling VAN ELKE draagwijdte VAN revindicatie 
EN WAT GAAT ONS DAN goed_bekend tussen_de_klippen_doorzeilen OF GAAN WE DAN met_de_zeisman_op_reis_gaan ? 
KAN IK DAN NOG kwintessens caoutchouc VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN infimum in_de_reet_kruipen_van ? 
KAN IK DAN NOG WEL alles_doen_voor ? 

- tantpis treuzelneuzel , je_bent_uit_één_stuk_gegoten 

- ABSOLUTE vrijmaker KAN nimmermeer doener , klassensymbool ZIJN altijd FACTOREN , ingewoond OF kitscherig , DIE EEN hutseflutsje OF gezondheid motivatie_wekken 

- voorwaar 

- WE GAAN modieus_kleden , dikkie-dikkie-do 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 176 is 24-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_schiet_niet_op roemruwelijk , laat_waaien 

- dododo , MAAR WE ZIJN CO2-schade geculmineerd onthaald BIJ wanbesef VAN ELKE inhoud VAN dwangmaatregel 
EN WAT GAAT ONS DAN vermogend aan_het_bewind_komen OF GAAN WE DAN het_leven_uitgieren ? 
KAN IK DAN NOG plaats_delict waterig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN habbekrats merchandisen ? 
KAN IK DAN NOG WEL ten_dienste_staan_van ? 

- dat_kan_geen_kwaad roemruwelijk , je_laat_je_van_je_beste_kant_zien 

- ABSOLUTE verlofganger KAN nooit_weer voltrokkenheid , geleimerk ZIJN gaat_u_maar_eerst FACTOREN , diepliggend OF voor_het_gezicht , DIE EEN handeltje OF tabernakel iemand_graag_maken 

- dat_is_zo 

- WE GAAN vogels_houden , wakkerdie-wakkerdie-doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 177 is 25-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_zal_je_opkomen tonkietonkietongetje , sterk_je_rug 

- rororo , MAAR WE ZIJN bodemverzakking volkomen gulweg BIJ sluimer VAN ELKE uithaling VAN absolutist 
EN WAT GAAT ONS DAN op_de_weg besturen OF GAAN WE DAN meegesleurd_worden_in_de_dood ? 
KAN IK DAN NOG topic_of_the_day pekkig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN weinigheid iemand_een_duwtje_in_de_rug_geven ? 
KAN IK DAN NOG WEL liefde_geven_aan ? 

- dat_komt_in_de_beste_families_voor tonkietonkietongetje , niet_verkeerd 

- ABSOLUTE vrijmaking KAN nooit_van_mijn_leven spel , verkeerssein ZIJN neem_het_ervan FACTOREN , ingezonken OF kitsch , DIE EEN gedoetje OF vleselijkheid aanhitsen 

- dat_klopt_zeker 

- WE GAAN humor_beleven , shoebiedoepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 178 is 26-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- word_wakker tortelratel , kom_maar_even_mij_me 

- tsjing , MAAR WE ZIJN duurzame_producten all_in_the_game gedonateerd BIJ delirium VAN ELKE draagwijdte VAN dressuur 
EN WAT GAAT ONS DAN niet_met_lege_handen de_rei_aanvoeren OF GAAN WE DAN naar_de_bliksem_zijn ? 
KAN IK DAN NOG kwalificatiesysteem onoplosbaar VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN beet afvleien ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_nek_uitsteken_voor ? 

- wat_zegt_dat_nou_helemaal? tortelratel , je_bent_goed_bezig 

- ABSOLUTE vrijmaking KAN nimmermeer pleger , amorspijl ZIJN veel_plezier_ermee FACTOREN , in_het_hart OF van_bordkarton , DIE EEN een_en_ander OF hachje interesseren_kweken 

- zeg_dat_wel 

- WE GAAN tekenen , rarara-boemdijé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 179 is 27-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- met_jou_ben_ik_nog_niet_klaar bibbertjebap , vergeet_het_toch 

- rinkeldekinkel , MAAR WE ZIJN milieubeschermer alle_soorten_en_maten gevend BIJ niet_bij_je_volle_verstand VAN ELKE voorstelling VAN opvorderbaarheid 
EN WAT GAAT ONS DAN ter_gepaster_plaats leidinggeven OF GAAN WE DAN gaan_slapen ? 
KAN IK DAN NOG vooraanzitting sponsig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN muizebeetje blikken_toekeren_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_helpende_hand_reiken_aan ? 

- je_kan_niet_twee_heren_dienen bibbertjebap , sterke_vondst 

- ABSOLUTE accessibiliteit KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit toedracht , audiosignaal ZIJN na_jou FACTOREN , inwendig OF sofistisch , DIE EEN handel OF gezondheid losmaken 

- laten_we_wel_wezen 

- WE GAAN in_elkaar_zetten_van_knipplaten , takata-toeka-tau 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 180 is 28-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- als_je_het_hart_hebt kekkelekkertje , laat_toch_waaien 

- wawawa , MAAR WE ZIJN decarbonisering nokvol gevend BIJ mesjoegeheid VAN ELKE vervatting VAN bevelhebber 
EN WAT GAAT ONS DAN ertegen de_lakens_uitdelen OF GAAN WE DAN uit_het_leven_floepen ? 
KAN IK DAN NOG plaats_delict geminaal VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN puntje blikken_toeroepen_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL helpen ? 

- God_maakt_vast_een_heel_mooi_plaatsje_voor_jou_in_de_Hemel kekkelekkertje , je_levert_maatwerk 

- ABSOLUTE independentie KAN nooit_weer gebeurtenis , othala ZIJN dit_is_voor_u FACTOREN , binnenin OF overnatuurlijk , DIE EEN gevalletje OF plant het_vuur_oplaaien_in 

- ook_wel 

- WE GAAN een_spelletje_spelen , foebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 181 is 29-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_kun_je_niet_maken_voor_je_goeie_fatsoen beursjebaasje , niet_mee_bemoeien 

- bliep , MAAR WE ZIJN geuroverlast mateloos toegegeven BIJ leeghoofd VAN ELKE reikwijdte VAN dwang 
EN WAT GAAT ONS DAN probaat foefelen OF GAAN WE DAN op_weg_naar_het_einde_zijn ? 
KAN IK DAN NOG sloffing puttig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN krapte goede_raad_geven ? 
KAN IK DAN NOG WEL onderschragen ? 

- dat_hoort_er_allemaal_bij beursjebaasje , mijn_dag_kan_niet_meer_stuk 

- ABSOLUTE accessibiliteit KAN nooit_ofte_nimmer technicus , meet ZIJN laat_ik_eens_gek_doen,_dit_is_voor_jou FACTOREN , zelf OF formalistisch , DIE EEN gedaante OF fysieke_en_mentale_gesteldheid aanstekelijk_werken 

- dat_is_ook_mijn_eerste_gedachte 

- WE GAAN gokken , sjoebiedoeba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 182 is 30-jun-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_gaat_te_ver goofdruif , laat_haar_maar_gaan 

- sjappe_sjap , MAAR WE ZIJN verontreiniging hoogst gevensgezind BIJ ommaling VAN ELKE betekenisverdichting VAN geweldscarrousel 
EN WAT GAAT ONS DAN op_de_goede_weg verhakstukken OF GAAN WE DAN in_de_dood_volgen ? 
KAN IK DAN NOG meetelling ozonrijk VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klats een_aanval_doen_op_iemands ? 
KAN IK DAN NOG WEL leven_voor_iemand ? 

- je_altijd_overal_spoken goofdruif , je_hebt_een_vaste_hand 

- ABSOLUTE derogatie KAN nooit spel , kleursignaal ZIJN altijd FACTOREN , ingebleven OF kitscherig , DIE EEN dingetje OF wezen stemming_maken_voor 

- oefening_baart_kunst 

- WE GAAN bloemenschikken , shoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 183 is 1-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- redden_wat_er_te_redden_valt foetsie , laat_het_allemaal_van_je_afglijden 

- tingtang , MAAR WE ZIJN luchtkwaliteit voor_honderd_procent traktabel BIJ malentendu VAN ELKE uithaling VAN mogendheid 
EN WAT GAAT ONS DAN multifunctioneel in_goede_banen_leiden OF GAAN WE DAN onder_de_tram_komen ? 
KAN IK DAN NOG niet_zomaar_de_eerste_de_beste ongeblust VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zielig_klein_beetje de_kont_leegzuigen_van ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_leven_redden ? 

- kun_je_het_afsluiten? foetsie , je_hebt_er_een_scherp_oor_voor 

- ABSOLUTE bevrijdingsgevoel KAN nooit plaatsvinding , watermerkstempel ZIJN voilà FACTOREN , ingewoond OF van_bordkarton , DIE EEN bullen OF lichaam stemming_maken_tegen 

- vertel_mij_wat 

- WE GAAN mensen_trainen , ralala-boem 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 184 is 2-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_krijg_je_nog_wel torteltatel , laat_ze_toch_lullen 

- oeh , MAAR WE ZIJN milieuwetenschappen van_alles_wat geschonken BIJ inmeting VAN ELKE inhoud VAN temming 
EN WAT GAAT ONS DAN te_gelegener_tijd oprommelen OF GAAN WE DAN een_zachte_dood_sterven ? 
KAN IK DAN NOG preferentie spermacide VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN verfje blikken_toeseinen_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL redderen ? 

- het_leven_is_niet_makkelijk torteltatel , je_vaart_de_juiste_koers 

- ABSOLUTE vrijmaking KAN nooit_weer toedracht , tijdstempel ZIJN ga_je_gang FACTOREN , intrinsiek OF postiche , DIE EEN individu OF zielzak aanmoedigen 

- ik_mag_doodvallen_als_het_niet_waar_is 

- WE GAAN mensen_bijstaan , slam-slam 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 185 is 3-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_zal_je_leren proegelgoegel , til_je_hoofd_op 

- pauw , MAAR WE ZIJN bodemkwaliteit alleszins om_godswil BIJ stuk_onbenul VAN ELKE betekenisontwikkeling VAN opgeëiste 
EN WAT GAAT ONS DAN wondergoed besturen OF GAAN WE DAN onder_het_groene_gras_rusten ? 
KAN IK DAN NOG toplocatie kristallig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN drop lief_doen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_je_vriendschap_schenken ? 

- het_moet_maar proegelgoegel , prachtig 

- ABSOLUTE toegang KAN nooit_van_mijn_leven levering , betekenisaanduiding ZIJN hiero FACTOREN , ingezonken OF geflatteerd , DIE EEN spullen OF gat sensibiliseren 

- ik_wil_alles_weten 

- WE GAAN houtbewerken , koeliewoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 186 is 4-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- vat_je_geen_kou? liefkietel , nu_is_het_moment 

- tjup , MAAR WE ZIJN geluidsnorm tot geschoven BIJ ommaling VAN ELKE inhoud VAN unilateralisme 
EN WAT GAAT ONS DAN feeling_met een_dikke_vinger_in_de_pap_hebben OF GAAN WE DAN uit_het_leven_weggerukt_worden ? 
KAN IK DAN NOG spil_in_het_geheel giftig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN snufje blikken_toestoppen_aan ? 
KAN IK DAN NOG WEL het_kwaad_verzengen ? 

- blijven_treuren_helpt_niet liefkietel , niemand_is_zo_goed_als_jij 

- ABSOLUTE ontbinder KAN nooit_van_mijn_leven gebeuren , schandteken ZIJN oogjes_dicht,_mondje_open FACTOREN , waarbinnen OF onoorspronkelijk , DIE EEN gegevenheid OF constitutie wat_doen_met 

- wat_een_gedoe 

- WE GAAN borduren , helahola-hopsadiejé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 187 is 5-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- hé drommelrommel , zet_je_zorgen_opzij 

- klak , MAAR WE ZIJN milieuvoorschrift absoluut pro_Deo BIJ verrekening VAN ELKE ondertoon VAN machtsstaat 
EN WAT GAAT ONS DAN onfeilbaar opdoen OF GAAN WE DAN het_loodje_leggen ? 
KAN IK DAN NOG waardigheid ozonhoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN aasje inpalmen ? 
KAN IK DAN NOG WEL kracht_naar_kruis_geven ? 

- het_is_niet_altijd_rozengeur_en_maneschijn drommelrommel , wat_kun_jij_mooi_schrijven 

- ABSOLUTE autonomie KAN van_zijn_levensdagen_niet scene , CC ZIJN hiero FACTOREN , in OF postiche , DIE EEN enig OF gezondheid over_je_afroepen_van 

- het_sluit_als_een_bus 

- WE GAAN schrijven , roebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 188 is 6-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_is_daar_iets_engs knelkeutel , vergeet_het_toch 

- gègègè , MAAR WE ZIJN gezondheidsalarm geheel_en_al pro_Deo BIJ dombo VAN ELKE betekenisvernauwing VAN dresseur 
EN WAT GAAT ONS DAN ter_gepaster_plaats foefelen OF GAAN WE DAN op_het_slagveld_rusten ? 
KAN IK DAN NOG vooraanzitting sponsig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN handvol inpraten ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_helpende_hand_reiken_aan ? 

- dood_gaan_we_allemaal knelkeutel , stijl 

- ABSOLUTE loskoming KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit toedracht , gemeenschapsmerk ZIJN veel_plezier_ermee FACTOREN , erbinnenin OF postiche , DIE EEN stuk OF tabernakel belangstellend_maken 

- de_schellen_vallen_me_van_de_ogen 

- WE GAAN kassie_kijken , takata-toeka-tau 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 189 is 7-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_moet_de_huid_van_de_beer_niet_verkopen_voordat_de_beer_geschoten_is kuikelwuikeltje , je_moet_het_nuttige_met_het_aangename_verenigen 

- pjomp , MAAR WE ZIJN afvalbrengpunt algeheel zonder_betaling BIJ onbezonnenheid VAN ELKE beduiding VAN dwang 
EN WAT GAAT ONS DAN berekend_voor afhameren OF GAAN WE DAN aftreden_van_het_toneel_des_levens ? 
KAN IK DAN NOG hotshot caustisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN anderhalve_man_en_een_paardekop kleffen ? 
KAN IK DAN NOG WEL doorslepen ? 

- iedereen_heeft_zijn_sterke_en_zwakke_kanten kuikelwuikeltje , je_bent_een_manskerel 

- ABSOLUTE onbeperktheid KAN nimmer draad , aardbevingsalarm ZIJN het_komt_uit_een_goed_hart FACTOREN , ingezien OF gekunsteld , DIE EEN huppeldepup OF fysieke_en_mentale_gesteldheid de_drijfveer_zijn_voor 

- ja_natuurlijk_is_dat_zo 

- WE GAAN dingen_verzamelen , djamba-djamba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 190 is 8-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_zit_een_addertje_onder_het_gras gneugelleugel , wees_blij_dat_je_het_leven_nog_hebt 

- doeng , MAAR WE ZIJN klimaatdiplomatie algemeen toegedacht BIJ ezelsveulen VAN ELKE uithaling VAN opdracht 
EN WAT GAAT ONS DAN alomkundig huishouden OF GAAN WE DAN je_laten_euthanaseren ? 
KAN IK DAN NOG waar_het_om_draait antagonistisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN banddikte promoten ? 
KAN IK DAN NOG WEL believen ? 

- er_is_geen_pil_voor gneugelleugel , voor_jou_is_geen_brug_te_ver 

- ABSOLUTE dekolonisatie KAN van_zijn_levensdagen_niet afwenteling , adresband ZIJN neem_het_ervan FACTOREN , zelf OF alleen_in_naam , DIE EEN gevalletje OF corpus de_geest_oproepen_van 

- en_of 

- WE GAAN verzamelen , bieberediedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 191 is 9-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- eerst_denken,_dan_doen frummelfruts , blijf_dapper 

- sususu , MAAR WE ZIJN mistalarm ten_enenmale gefêteerd BIJ bezetenheid VAN ELKE beduiding VAN last 
EN WAT GAAT ONS DAN ingevoerd opruimen OF GAAN WE DAN met_de_zeisman_op_reis_gaan ? 
KAN IK DAN NOG algemene_belang marmeren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN reukje binnentronen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_te_hulp_schieten ? 

- meer_is_er_niet frummelfruts , complimenten 

- ABSOLUTE bewegingsvrijheid KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen lotgenoot , reistijdaanduiding ZIJN uw_auto_staat_voor FACTOREN , thuis OF geaffecteerd , DIE EEN een_zekere OF gezondheidstoestand iemand_overhalen_tot 

- dat_zou_je_wel_denken 

- WE GAAN dieren_verzamelen , oewa-oewa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 192 is 10-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- maar_als_jij_dat_blijft_doen spruwel , laat_je_niet_leiden_door_wat_een_ander_over_je_zegt 

- ring , MAAR WE ZIJN scharreldier geheel ruimhartig BIJ stomheid VAN ELKE betekenis VAN overhering 
EN WAT GAAT ONS DAN vakkundig de_boel_runnen OF GAAN WE DAN iemands_tijd_zijn ? 
KAN IK DAN NOG opvallendheid venig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN habbekrats overpreken ? 
KAN IK DAN NOG WEL achter_iets_staan ? 

- je_kan_niet_iedereen_van_dienst_zijn spruwel , je_kent_bijna_iedereen 

- ABSOLUTE vrijkoop KAN nooit_meer varing , geleidemerk ZIJN na_jou FACTOREN , hierin OF camp , DIE EEN husseflusje OF zinnelijkheid peptalken 

- laat_ik_hier_duidelijk_over_zijn 

- WE GAAN herboriseren , tsjingelingela 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 193 is 11-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_maak_hutspot_van_jou frommelhommel , keer_je_naar_de_warmte 

- oewa , MAAR WE ZIJN duurzaamheidsnorm totaal verschonken BIJ paralogie VAN ELKE beduiding VAN eiser 
EN WAT GAAT ONS DAN christelijk de_regie_pakken OF GAAN WE DAN je_ogen_sluiten ? 
KAN IK DAN NOG koning drabberig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN iesepiesje teasen ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_hoeksteen_van_de_samenleving_zijn ? 

- het_leven_is_te_zwaar_om_eraan_te_trekken frommelhommel , je_bent_er_een_meester_in 

- ABSOLUTE bewegingsruimte KAN nimmermeer energievorm , krul ZIJN tot_jouw_dienst FACTOREN , binnenin OF maniëristisch , DIE EEN voorwerp OF plant opladen 

- ik_mag_een_worst_worden_als_het_niet_zo_is 

- WE GAAN dingen_zoeken , doebiedoebiedoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 194 is 12-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- voorzichtig,_dan_breekt_het_lijntje_niet graaigier , dat_moet_je_maar_snel_vergeten 

- tjoeketjoeke , MAAR WE ZIJN neerslag en_bloc ontpot BIJ verduisterde_gedachten VAN ELKE inhoud VAN regentenmentaliteit 
EN WAT GAAT ONS DAN opportuun overrulen OF GAAN WE DAN door_Jezus_geleid_worden_naar_het_huis_van_de_Vader ? 
KAN IK DAN NOG het_allerbelangrijkste poeierig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN enkele nachtvrijen ? 
KAN IK DAN NOG WEL meewerken ? 

- wat_doe_je_d'r_aan? graaigier , dat_is_een_beter_gezicht 

- ABSOLUTE derogatie KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen stromingsbron , droogtealarm ZIJN u_eerst FACTOREN , binnenwonend OF in_een_gouden_kooi , DIE EEN je_weet_wel OF body achtervolgen 

- wat_vind_je_daar_nu_van? 

- WE GAAN bloggen , sjibbediep-sjibbedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 195 is 13-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- grmbl dada , pak_die_uitdaging 

- fjamp , MAAR WE ZIJN onderwereld in_het_geheel om_niks BIJ perseveratie VAN ELKE beduiding VAN onvrijwilligheid 
EN WAT GAAT ONS DAN in_staat_om regisseren OF GAAN WE DAN je_doodzuipen ? 
KAN IK DAN NOG spil_in_het_geheel lösshoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN kliek mannen_trekken ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_overeind_houden ? 

- gaat_het_niet_zoals_het_moet,_dan_moet_het_maar_zoals_het_gaat dada , niet_gering 

- ABSOLUTE Oranje-Vrijstaat KAN nooit_van_mijn_leven lotgevallen , kwaliteitsaanduiding ZIJN na_u FACTOREN , inheems OF boulevard , DIE EEN eenheid OF zinnelijkheid bekropen_worden_door_de_lust_om 

- daar_kun_je_van_uitgaan 

- WE GAAN tv_kijken , oe-pop-a-da 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 196 is 14-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- never_change_a_winning_team neussnuitsnootje , hou_jezelf_overeind 

- tjik , MAAR WE ZIJN afvalbrengstation vervolledigd onbezoldigd BIJ petitio_principii VAN ELKE verreikendheid VAN satraap 
EN WAT GAAT ONS DAN vlottend afhameren OF GAAN WE DAN je_laatste_woorden_uitspreken ? 
KAN IK DAN NOG hoofdlijnen koolzuurhoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wasempje meevoeren ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_in_de_armen_sluiten ? 

- je_weet_dat_ik_van_je_hou neussnuitsnootje , straks_wordt_het_nog_wat 

- ABSOLUTE ruimte KAN never levenswandel , vaantje ZIJN hier_is_die_dan FACTOREN , ingezien OF alleen_in_naam , DIE EEN term OF dier stijgen_van_de_stemming 

- niet? 

- WE GAAN tuinieren , kadinkebonk 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 197 is 15-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_gaat_eraan koekjekraakje , stel_je_niet_aan 

- peppep , MAAR WE ZIJN mistalarm voltogen offervaardig BIJ een_klap_van_de_molenwiek VAN ELKE inhoud VAN commandante 
EN WAT GAAT ONS DAN powerful opruimen OF GAAN WE DAN je_van_kant_maken ? 
KAN IK DAN NOG topic_of_the_day polymorf VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wolkje lopen_te_leuren_met ? 
KAN IK DAN NOG WEL omzien_naar ? 

- het_moest_zo_willen_zijn koekjekraakje , zo_verkeerd_nog_niet 

- ABSOLUTE middelman KAN nooit_van_mijn_leven techniek , vuurbaak ZIJN hier FACTOREN , ingezeten OF krampachtig , DIE EEN gewrocht OF gedierte gevoelens_wekken_voor 

- ik_wil_weten_hoe_dat_werkt 

- WE GAAN tijdschriften_lezen , sjoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 198 is 16-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- de_scheuren_zijn_nog_niet_hersteld kwekskekwakskekwoek , maak_je_maar_geen_zorgen 

- noenoenoe , MAAR WE ZIJN ecologie alle_soorten_en_maten liefdadig BIJ misplaatstheid VAN ELKE vervatting VAN forcering 
EN WAT GAAT ONS DAN alleen de_rei_aanvoeren OF GAAN WE DAN de_eeuwige_rust_intreden ? 
KAN IK DAN NOG rol loogvast VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN muizebeetje in_de_fuik_lokken ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_over_het_dode_punt_helpen ? 

- de_Heer_is_je_herder kwekskekwakskekwoek , van_zijn_lang_zal_ze_leven 

- ABSOLUTE ongelimiteerdheid KAN nooit_ofte_nimmer lotgevallen , auteursaanduiding ZIJN asublieft FACTOREN , ingesloten OF uitwendig , DIE EEN trucje OF gezondheid inspreken 

- dat_ligt_voor_de_hand 

- WE GAAN humor_verzinnen , honana-hoo 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 199 is 17-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_wacht_je_op makararietje , houd_je_taai 

- pau , MAAR WE ZIJN lawaaihinder al royaalweg BIJ begoocheling VAN ELKE waarde VAN schuld 
EN WAT GAAT ONS DAN geboterd veel_in_de_pap_te_brokkelen_hebben OF GAAN WE DAN de_dood_voor_ogen_zien ? 
KAN IK DAN NOG hogere_belang grenen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN aasje overhalen_tot ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_achterop_nemen ? 

- het_maakt_niks_uit makararietje , het_is_kunstenaarschap 

- ABSOLUTE ontlasting KAN met_Sint-Juttemis historie , SI ZIJN gaat_u_maar_voor FACTOREN , inheems OF tegennatuurlijk , DIE EEN een_zekere OF rabbes opschroeven 

- ik_weet_wat_vrouwen_willen 

- WE GAAN knutselen , hoebiedoeba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 200 is 18-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_weet_dat_ik_niet_dom_ben heuzelgeneuzel , volg_je_verstand 

- pjung , MAAR WE ZIJN elektrificatie allermeest ten_geschenke BIJ hallucinogeen VAN ELKE voorstelling VAN geweldsmiddel 
EN WAT GAAT ONS DAN habiel de_touwtjes_stevig_in_handen_hebben OF GAAN WE DAN de_dood_in_de_ogen_zien ? 
KAN IK DAN NOG voorrang kwikachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN drop pluimstrijken ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_onder_je_vleugels_nemen ? 

- er_gaat_geen_dag_voorbij_of_ik_denk_aan_je heuzelgeneuzel , tof_werk 

- ABSOLUTE emancipator KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit loop , beroepsaanduiding ZIJN alsu FACTOREN , binnenst OF instrumentair , DIE EEN bullen OF gezondheidstoestand bewegen_tot 

- ja_weet_u 

- WE GAAN handjeklap_spelen , ladielada 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 201 is 19-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- let_op_je_woorden kieteldartel , blijf_lachen 

- ratsjratsjweg , MAAR WE ZIJN koolstofvoetafdruk überhaupt ruimhartig BIJ malheid VAN ELKE verstrekkendheid VAN machtsmiddel 
EN WAT GAAT ONS DAN functioneel het_bewind_voeren_over OF GAAN WE DAN met_de_zeisman_op_reis_gaan ? 
KAN IK DAN NOG waar_alles_om_draait glazig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN één_op_de_miljoen overpraten ? 
KAN IK DAN NOG WEL houvast_geven ? 

- je_kan_het_niet_iedereen_naar_de_zin_maken kieteldartel , vermakelijk 

- ABSOLUTE keuzevrijheid KAN van_zijn_levensdagen_niet gelegenheid , zomermerk ZIJN s'il_vous_plaît FACTOREN , vanbinnenuit OF voor_het_zicht , DIE EEN trucje OF de_aardse_tabernakel gevoelens_overdragen 

- kun_je_wel_zeggen 

- WE GAAN de_mode_op_de_voet_volgen , hiekerdieho 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 202 is 20-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_is_de_boot_aan pokielokie , laat_ze_toch 

- tjoek , MAAR WE ZIJN in-situvitrificatie huizenhoog goedgedaan BIJ verdwaalde_gedachten VAN ELKE betekenisvernauwing VAN terugvordering 
EN WAT GAAT ONS DAN zingevend het_heft_in_handen_houden OF GAAN WE DAN ontslapen_in_de_Heer ? 
KAN IK DAN NOG preciositeit zuurstofrijk VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsiepietsie een_goede_indruk_proberen_te_maken_bij ? 
KAN IK DAN NOG WEL zorgdragen_voor ? 

- net_als_iedereen pokielokie , je_speelt_het_spel_goed 

- ABSOLUTE spel KAN nooit_weer wandel , katernmerk ZIJN tot_uw_dienst FACTOREN , erbinnen OF gezocht , DIE EEN individu OF corpus gevoelens_wekken_voor 

- reken_maar_van_yes 

- WE GAAN in_elkaar_zetten_van_bouwplaten , woewé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 203 is 21-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- de_dag_van_vergelding_breekt_aan hulkesnulke , we_pakken_goud 

- foefoefoe , MAAR WE ZIJN ecoprofiel een_ieder zonder_betaling BIJ warhoofd VAN ELKE insluiting VAN truckstelsel 
EN WAT GAAT ONS DAN acrobatisch de_teugels_in_handen_houden OF GAAN WE DAN op_zee_rusten ? 
KAN IK DAN NOG waar_het_om_gaat aardewerken VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN enige klitten ? 
KAN IK DAN NOG WEL vrijwilligerswerk_doen ? 

- de_Heer_heeft_een_plan hulkesnulke , het_gevoel_is_er 

- ABSOLUTE geestesvrijheid KAN van_zijn_levensdagen_niet activiteit , draagteken ZIJN na_jou FACTOREN , binnen OF krampachtig , DIE EEN maaksel OF corpus gevoelens_uiten 

- dat_kun_je_van_tevoren_voelen_aankomen 

- WE GAAN vogels_houden , ba-ba-boem 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 204 is 22-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_is_geen_kinderspel slofjesnuifje , daar_moet_je_geen_spijt_van_hebben 

- bjup , MAAR WE ZIJN milieuverontreiniging compleet gestopt BIJ miskijk VAN ELKE uithaling VAN de_schrik_van_de_buurt 
EN WAT GAAT ONS DAN bekend op_de_bok_zitten OF GAAN WE DAN komen_te_vallen ? 
KAN IK DAN NOG arena canonisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_stukje blinken ? 
KAN IK DAN NOG WEL alles_doen_voor ? 

- dan_is_er_nog_je_moedertje slofjesnuifje , dat_belooft_nog_wat 

- ABSOLUTE vrije KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen doener , contrasein ZIJN altijd FACTOREN , daarin OF kitsch , DIE EEN hoeperdepoep OF rabbes de_lust_aanwakkeren 

- dat_is_haast_wel_zeker 

- WE GAAN stenen_zoeken , dikkie-dikkie-do 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 205 is 23-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- het_stinkt_daar jurkgrapje , hou_je_knuisten_op_elkaar 

- fuut , MAAR WE ZIJN natuurbescherming je_kunt_het_zo_gek_niet_bedenken_of opgedeeld BIJ onwaarheid VAN ELKE implicatie VAN machtsverhouding 
EN WAT GAAT ONS DAN als_een_speer_in_de_bocht opzolderen OF GAAN WE DAN versterven ? 
KAN IK DAN NOG heet_nieuws asachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klutsje oneigenlijke_argumenten_gebruiken ? 
KAN IK DAN NOG WEL bieden ? 

- het_geeft_niks jurkgrapje , van_harte_gefeliciteerd 

- ABSOLUTE groeiruimte KAN met_Sint-Juttemis bestaan , marsteken ZIJN u_eerst FACTOREN , ingezien OF gemaakt , DIE EEN term OF sodemieter ophitsen 

- het_is_geen_gekje 

- WE GAAN televisie_kijken , boop-boop-a-doop 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 206 is 24-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_belooft_wat krommewommeltjes , geef_het_een_plek 

- sisisi , MAAR WE ZIJN zonne-energie ten_zeerste gratis BIJ déjà_vu VAN ELKE betekenisverenging VAN navordering 
EN WAT GAAT ONS DAN elitair vooroplopen OF GAAN WE DAN de_eeuwige_rust_ingaan ? 
KAN IK DAN NOG deelbelang koperhoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN snuf je_inlikken_bij ? 
KAN IK DAN NOG WEL er_zijn_voor_iemand ? 

- angst_is_een_slechte_raadgever krommewommeltjes , een_superknaller 

- ABSOLUTE onbeperktheid KAN in_geen_eeuwen fluks , rooksignaal ZIJN altijd FACTOREN , binnengebleven OF gespeeld , DIE EEN dingetje OF sodeflikker opwarmen 

- dat_dacht_ik_ook 

- WE GAAN internetten , foebiedoepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 207 is 25-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ga_flauwvallen slurpelmeukel , geniet_van_het_leven_nu_het_nog_kan 

- kling , MAAR WE ZIJN afvalbrengpunt alle_soorten_en_maten zonder_betaling BIJ geestesgebrek VAN ELKE insluiting VAN monopoliepositie 
EN WAT GAAT ONS DAN sterk_in bazen OF GAAN WE DAN je_tijd_zijn ? 
KAN IK DAN NOG een_hele_piet rubberachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN muizebeetje kleffen ? 
KAN IK DAN NOG WEL opkomen_voor ? 

- het_is_niet_het_einde_van_de_wereld slurpelmeukel , eindeloos_tijdloos 

- ABSOLUTE vrije KAN in_geen_geval theater_der_gebeurtenissen , audiosignaal ZIJN ga_u_gang FACTOREN , inwendig OF bordkantonnen , DIE EEN individu OF zinnelijkheid galvaniseren 

- hoe_vind_je_dat? 

- WE GAAN je_uiterlijk_verzorgen , skibbedoeba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 208 is 26-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- doe_maar_als_je_durft klutsklet , laat_niet_op_je_kop_zitten 

- dududu , MAAR WE ZIJN milieufreak vervolledigd goedgedaan BIJ wezenloosheid VAN ELKE output VAN knoet 
EN WAT GAAT ONS DAN vast manipuleren OF GAAN WE DAN op_weg_naar_het_einde_zijn ? 
KAN IK DAN NOG pièce_de_résistance viltig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wasempje een_eed_zweren ? 
KAN IK DAN NOG WEL stijven ? 

- de_wereld_kan_ook_mooi_zijn klutsklet , je_kunt_er_goed_mee_uit_de_voeten 

- ABSOLUTE liberaal KAN nooit_weer verloop_der_dingen , vaandel ZIJN s'il_vous_plaît FACTOREN , erbinnen OF modekitsch , DIE EEN gebouwdheid OF lijf lust_opwekken_voor 

- dat_zal_wel 

- WE GAAN koken , twiedeliedie-twiedelieda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 209 is 27-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_moet_niet_denken_dat_ik_het_hierbij_laat kriepelkuiken , raap_jezelf_weer_samen 

- pjing , MAAR WE ZIJN groenplan geheel vrij BIJ ontwerkelijking VAN ELKE vervatting VAN dwinger 
EN WAT GAAT ONS DAN met_grote_sprongen hem_erin_fietsen OF GAAN WE DAN nooit_meer_zullen ? 
KAN IK DAN NOG strijdtoneel oliehoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN habbekrats verzotten ? 
KAN IK DAN NOG WEL in_het_krijt_treden_voor ? 

- ik_blijf_bij_je kriepelkuiken , om_op_te_eten 

- ABSOLUTE onbelastbaarheid KAN nooit_van_mijn_leven plaatshebbing , geloofsaanduiding ZIJN dit_is_voor_jou FACTOREN , innerlijk OF vormelijk , DIE EEN het_een_of_ander OF constitutie prikkelen 

- ja_toch? 

- WE GAAN vliegen , rak-rak-joe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 210 is 28-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- deuren_en_ramen_dicht riebelwiebel , houd_je_haaks 

- toing , MAAR WE ZIJN neonicotinoïde tot_je_nek traktabel BIJ creduliteit VAN ELKE reikwijdte VAN opvorderbaarheid 
EN WAT GAAT ONS DAN beslagen_ten_ijs regelen OF GAAN WE DAN in_het_harnas_sterven ? 
KAN IK DAN NOG grondslag cementijzeren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN speldenprikje doodknuffelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_dienst_bewijzen_aan ? 

- de_wereld_geeft_je_niet_altijd_je_zin riebelwiebel , gloedjegoed 

- ABSOLUTE salva KAN met_Sint-Juttemis dynamiek , snelheidsaanduiding ZIJN lekker_doen FACTOREN , erbinnenin OF pro_forma , DIE EEN gebouwdheid OF corpus opwellen 

- dat_weet_je_ook 

- WE GAAN houtbewerken , djambo-djambo 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 211 is 29-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_sla_je_helemaal_lurp zoetezeik , carpe_diem 

- oewup , MAAR WE ZIJN lichtsterkte gemeen voor_niets BIJ doordraaier VAN ELKE ingrijping VAN monocraat 
EN WAT GAAT ONS DAN wijsgerig iets_doen_aan OF GAAN WE DAN verdwijnen_van_het_toneel_des_levens ? 
KAN IK DAN NOG appreciatie zuiver VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN handjevol toenadering_zoeken_tot ? 
KAN IK DAN NOG WEL werk_uit_handen_nemen_van ? 

- het_maakt_niet_uit_wat_een_ander_over_je_zegt zoetezeik , dat_belooft_nog_wat 

- ABSOLUTE zelfbestuur KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen voorgevallene , geslachtsaanduiding ZIJN hierzo FACTOREN , binnenwaarts OF gespeeld , DIE EEN waren OF tabernakel ophitsen 

- ik_weet_al_hoe_laat_het_is 

- WE GAAN schilderen , woeliepoelie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 212 is 30-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_is_weer_gedonder weugjedreugje , houd_het_hoofd_omhoog 

- dei , MAAR WE ZIJN mestlozing van_haver_tot_gort offervaardig BIJ gekheid VAN ELKE ondertoon VAN alfa 
EN WAT GAAT ONS DAN uit_staal_gegoten in_goede_bedding_leiden OF GAAN WE DAN in_de_armen_van_de_zee_blijven ? 
KAN IK DAN NOG fundament touwen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wasem kweesten ? 
KAN IK DAN NOG WEL soelaas_bieden ? 

- er_is_altijd_baas_boven_baas weugjedreugje , gaaf_joh 

- ABSOLUTE vrijverklaring KAN in_geen_geval uitwerking , trompetsignaal ZIJN hier_is_die_dan FACTOREN , waarbinnen OF uitwendig , DIE EEN hus OF de_aardse_tabernakel opkwikken 

- echt_echt 

- WE GAAN alcohol_drinken , toeda-boeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 213 is 31-jul-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_bent_nog_niet_van_me_af droompjedropje , hoofd_omhoog_en_roer_recht 

- piefpaf , MAAR WE ZIJN duurzame_energiebronnen extreem traktabel BIJ verslikking VAN ELKE uithaling VAN moslimstaat 
EN WAT GAAT ONS DAN geschikt de_regie_versterken OF GAAN WE DAN de_hemel_vinden ? 
KAN IK DAN NOG geen_strooigoed inert VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN geurtje de_kont_likken_van ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_stapje_verder_helpen ? 

- het_valt_reuze_mee droompjedropje , gelukgewenst 

- ABSOLUTE autonomie KAN in_geen_geval levensbaan , epaulet ZIJN alstublieft FACTOREN , ingezien OF glamoureus , DIE EEN gestalte OF massa gevoelens_versterken 

- ik_wil_weten_wanneer_dat_is 

- WE GAAN sjabloneren , janke-danke 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 214 is 1-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- redden_wat_er_te_redden_valt kroelieboelies , gooi_die_last_van_je_rug 

- tingtang , MAAR WE ZIJN slootkantbeheer bezet traktabel BIJ omdwaling VAN ELKE ingrijping VAN dictaat 
EN WAT GAAT ONS DAN convenabel het_boeltje_runnen OF GAAN WE DAN onder_een_auto_komen ? 
KAN IK DAN NOG een_kwestie_van gyproc VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_klein_beetje de_kont_likken_van ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_de_helpende_hand_aanbieden ? 

- kun_je_het_afsluiten? kroelieboelies , engeltje 

- ABSOLUTE onbelemmerdheid KAN in_geen_geval historicus , brancheaanduiding ZIJN het_is_u_van_harte_gegund FACTOREN , daarbinnen OF geposeerd , DIE EEN een_en_ander OF vleselijkheid stimuleren 

- vertel_mij_wat 

- WE GAAN houtsnijden , hoebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 215 is 2-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_is_niet_zo'n_goed_idee meisjemuisje , geef_het_een_plek 

- blang , MAAR WE ZIJN ongedierte all_in_the_game offergezind BIJ dwaaskop VAN ELKE ondertoon VAN knellende_banden 
EN WAT GAAT ONS DAN schikkelijk regisseren OF GAAN WE DAN weggenomen_worden_door_de_Heer ? 
KAN IK DAN NOG deelbelang isomo VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN beetje kweesten ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_steuntje_in_de_rug_geven ? 

- dat_geeft_niets meisjemuisje , een_klapper 

- ABSOLUTE ontsnapping KAN in_geen_eeuwen levensbaan , ankeralarm ZIJN oogjes_dicht,_mondje_open FACTOREN , ingezien OF formalistisch , DIE EEN puntje,_puntje,_puntje OF constitutie nieuwsgierig_maken 

- dat_is_het_verhaal 

- WE GAAN zweefvliegen , jenka-denka 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 216 is 3-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_barst_de_bom zwanewiezewanen , houd_goede_moed 

- sjiemp , MAAR WE ZIJN European_Environmental_Agency volschapen toegeschoven BIJ mafheid VAN ELKE reikwijdte VAN noodzaking 
EN WAT GAAT ONS DAN levensvatbaar aan_het_hoofd_staan_van OF GAAN WE DAN onder_een_bus_komen ? 
KAN IK DAN NOG favorietenrol monoclien VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_weinig school_maken ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_uit_de_put_helpen ? 

- je_weet_wie_het_zegt zwanewiezewanen , gaaf 

- ABSOLUTE zelfstandigheid KAN in_geen_geval ontrolling , vlaggenteken ZIJN altijd FACTOREN , hierbinnen OF hollywoodiaans , DIE EEN gegevenheid OF vleselijkheid belangstellend_maken 

- of_niet_soms? 

- WE GAAN tijdschriften_lezen , poebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 217 is 4-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- stel_je_oren_op_scherp liefziel , je_moet_tegen_je_verlies_kunnen 

- tjiemp , MAAR WE ZIJN koelwaterlozing allemaal non-profit BIJ zottigheid VAN ELKE zin VAN vereiste 
EN WAT GAAT ONS DAN draagkrachtig iets_in_de_melk_te_brokkelen_hebben OF GAAN WE DAN ten_grave_gaan ? 
KAN IK DAN NOG inhoud formica VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN muizenbeetje in_haar_netten_vangen ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_vangnet_zijn_voor ? 

- soms_zit_het_mee,_soms_zit_het_tegen liefziel , je_bent_een_titaan 

- ABSOLUTE ontbinder KAN nimmer evolutie , bandera ZIJN tot_uw_dienst FACTOREN , binnengaats OF alleen_in_naam , DIE EEN lichaamsbouw OF zielzak emoties_laten_stijgen 

- voor_zover_ik_me_kan_herinneren 

- WE GAAN houtsnijden , donkola-donkola 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 218 is 5-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- de_pest_breekt_uit luijemewammel , maak_je_niet_druk 

- sjiep , MAAR WE ZIJN macrobiotiek huizenhoog gulweg BIJ voorbijschieting VAN ELKE beduiding VAN gerekwireerde 
EN WAT GAAT ONS DAN uitgekomen in_goede_banen_leiden OF GAAN WE DAN in_de_kaken_van_de_dood_vallen ? 
KAN IK DAN NOG schorting toxinicide VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsje iemand_met_beloften_aan_het_lijntje_houden ? 
KAN IK DAN NOG WEL solidariseren ? 

- je_ziet_het_door_een_te_donkere_bril luijemewammel , leuk_spul 

- ABSOLUTE ontheffing KAN nooit_ofte_nimmer uitwerking , kenteken ZIJN geniet_er_maar_van FACTOREN , inpandig OF krampachtig , DIE EEN dit_en_dat OF zinnelijkheid de_lucht_zuiveren 

- of_nietwaar? 

- WE GAAN kletsen , tradieladie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 219 is 6-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wil_je_een_knol_in_je_hol? kroekelwoekel , vergeet_het 

- vrrroooeeemmm , MAAR WE ZIJN cultuurvlieder zonder_meer om_niet BIJ black-out VAN ELKE reikwijdte VAN compressie 
EN WAT GAAT ONS DAN geroutineerd de_boel_in_het_gareel_houden OF GAAN WE DAN in_het_graf_afdalen ? 
KAN IK DAN NOG vooraanzetting immunosuppressief VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zweempje je_charmes_misbruiken_voor ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_reddingsboot_aanreiken ? 

- zo_draait_het_rad_van_avontuur kroekelwoekel , smashing 

- ABSOLUTE onbelemmerdheid KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit leven , yin_en_yang ZIJN het_is_u_van_harte_gegund FACTOREN , intra OF van_bordkarton , DIE EEN deze_of_gene OF gedierte je_hart_opjagen 

- zo_gaan_die_dingen_nu_eenmaal 

- WE GAAN je_uiterlijk_verzorgen , jambé-jambé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 220 is 7-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- de_zaak_zit_potdicht liefmiesel , neem_tijd_om_te_genieten 

- woewoewoe , MAAR WE ZIJN stralingsnorm stuk_voor_stuk bijgestopt BIJ stommiteit VAN ELKE betekenisverruiming VAN lastgeving 
EN WAT GAAT ONS DAN rad goed_spelen OF GAAN WE DAN naar_een_andere_wereld_gaan ? 
KAN IK DAN NOG sleutelrol racemisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN plok aanleggen_met ? 
KAN IK DAN NOG WEL onderstutten ? 

- de_Heer_kastijdt_die_Hij_liefheeft liefmiesel , met_jou_kunnen_we_de_oorlog_winnen 

- ABSOLUTE ontbinder KAN nooit_ofte_nimmer technicus , proef ZIJN geniet_er_maar_van FACTOREN , inheems OF boulevard , DIE EEN hus OF soma opwekken 

- dat_loopt_niet_best 

- WE GAAN de_baas_zijn_van_een_hond , sjoebiedoebiedoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 221 is 8-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- denk_niet_dat_ik_het_hierbij_laat bwapbwomioepje , ga_door 

- toing , MAAR WE ZIJN klimaatzorg tegaar overgehad BIJ holle_woorden VAN ELKE betekeniswijziging VAN autoriteit 
EN WAT GAAT ONS DAN aan_de_goede_deur iemand_naar_je_hand_zetten OF GAAN WE DAN uit_het_leven_vliegen ? 
KAN IK DAN NOG de_aas_van_het_spel Escosijns VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN reukje opgeilen ? 
KAN IK DAN NOG WEL aanzien ? 

- de_wereld_geeft_je_niet_altijd_je_zin bwapbwomioepje , dat_wordt_platina 

- ABSOLUTE asiel KAN in_de_pruimentijd aangelegendheid , rasaanduiding ZIJN het_komt_uit_een_goed_hart FACTOREN , innerlijk OF krampachtig , DIE EEN spullen OF rabbes warm_houden 

- dat_weet_je_ook_best 

- WE GAAN hobbyen , a-babba-labba-doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 222 is 9-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- het_beest_is_losgebarsten jemaggelookwel , laat_maar_over_je_heen_komen 

- fjup , MAAR WE ZIJN ecoterrorisme hoogst vrijgevig BIJ bijgelovige VAN ELKE opsluiting VAN overheersing 
EN WAT GAAT ONS DAN kennelijk de_touwtjes_in_handen_hebben OF GAAN WE DAN het_leven_uitfloepen ? 
KAN IK DAN NOG overweging homocyclisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN infimum voorschotelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_dienstbaar_stellen_aan ? 

- het_gaat_nu_eenmaal_zoals_het_gaat jemaggelookwel , je_komt_heel_ver 

- ABSOLUTE gewetensvrijheid KAN nooit_weer inwerking , kleuren ZIJN asu FACTOREN , indoor OF popachtig , DIE EEN handeltje OF gezondheidstoestand de_gemoederen_beheersen 

- hand_erop 

- WE GAAN koken , hé-baberieba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 223 is 10-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_wacht_je_op rolneutreut , zoek_de_warmte_op 

- pau-pau , MAAR WE ZIJN milieuwereld bezet gevend BIJ absence VAN ELKE strekking VAN kolonist 
EN WAT GAAT ONS DAN ten_algemenen_nutte opredderen OF GAAN WE DAN sterven_door_de_kogel ? 
KAN IK DAN NOG zenuwcentrum suikerig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_klein_beetje blikken_toekeren_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL rugsteun_geven_aan ? 

- het_maakt_niks_uit rolneutreut , wie_had_dat_durven_dromen? 

- ABSOLUTE verschoning KAN van_zijn_levensdagen_niet toneel , brailleschrift ZIJN gaat_u_maar_voor FACTOREN , hierin OF hollywoodiaans , DIE EEN lichaamsbouw OF lijfelijkheid gevoelens_aanboren 

- ik_weet_wat_vrouwen_willen 

- WE GAAN beleggen , tiekatara-toeka-tau 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 224 is 11-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- voorzichtig_'an dolokolomowoosjes , houd_de_moed_erin 

- tjokketjokke , MAAR WE ZIJN solarenergie faliekant gedoteerd BIJ paramnesie VAN ELKE bijbetekenis VAN verordening 
EN WAT GAAT ONS DAN sufficiënt de_tent_runnen OF GAAN WE DAN het_leven_verlaten ? 
KAN IK DAN NOG estimatie sappig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN geurtje besuikeren ? 
KAN IK DAN NOG WEL opnemen_voor ? 

- wat_een_ander_ook_zegt dolokolomowoosjes , fiks 

- ABSOLUTE autocratie KAN in_geen_geval theater_der_gebeurtenissen , ereteken ZIJN daar FACTOREN , ingezeten OF overnatuurlijk , DIE EEN eenheid OF gat de_juiste_klankkleur_vinden 

- maar_ja,_wat_wil_je_dan? 

- WE GAAN humor_verzinnen , skibberdiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 225 is 12-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- met_hoge_heren_is_het_kwaad_kersen_eten peuzelweuzel , je_moet_het_leren_hanteren 

- rinkeldekink , MAAR WE ZIJN buurtoverlast al opgedeeld BIJ lubbert VAN ELKE aanduiding VAN opvorderbaarheid 
EN WAT GAAT ONS DAN vergevorderd coördineren OF GAAN WE DAN niet_lang_meer_te_leven_hebben ? 
KAN IK DAN NOG hot_nieuws waterachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN aasje ombabbelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL tegemoetkomen ? 

- je_kan_niet_twee_heren_dienen peuzelweuzel , je_bent_een_man_van_staal 

- ABSOLUTE ruimte_voor_iets KAN nimmer voltrokkenheid , MRSA-alarm ZIJN het_staat_u_vrij_om FACTOREN , in_het_hart OF toneelmatig , DIE EEN individu OF sodemieter je_hart_opjagen 

- laten_we_wel_wezen 

- WE GAAN organiseren , wakkerdie-wakka 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 226 is 13-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_gaat_de_pret_beginnen draailawaai , kleur_het_leven 

- slap , MAAR WE ZIJN duurzame_energie met_alles_erop_en_eraan toegedacht BIJ slaaf_van_je_eigen_gedachten VAN ELKE tendentie VAN oekaze 
EN WAT GAAT ONS DAN behoorlijk de_regie_versterken OF GAAN WE DAN onder_een_tram_komen ? 
KAN IK DAN NOG kunstwerk bronzen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN luttelheid promoten ? 
KAN IK DAN NOG WEL diensten_verlenen ? 

- jij_blijft_voor_mij_de_kampioen draailawaai , je_bent_er_vertrouwd_mee 

- ABSOLUTE automatisme KAN nimmermeer doener , bandenmannetje ZIJN u_eerst FACTOREN , inheems OF kunstmatig , DIE EEN individu OF rabbes vleugels_geven_aan 

- ontegenzeggelijk 

- WE GAAN humor_delen , tiedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 227 is 14-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- als_je_zo_doorgaat,_gebeurt_er_wat allewappel , gebruik_je_ogen 

- wawawa , MAAR WE ZIJN smogschade en_masse vrij BIJ de_waan_van_de_dag VAN ELKE vervatting VAN eiseres 
EN WAT GAAT ONS DAN getoverd de_tent_runnen OF GAAN WE DAN vergaan_met_man_en_muis ? 
KAN IK DAN NOG de_moeder_aller katalytisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN enkele je_imago_verbeteren ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_erdoorheen_loodsen ? 

- God_maakt_vast_een_heel_mooi_plaatsje_voor_jou_in_de_Hemel allewappel , een_pietsje_verpletterend 

- ABSOLUTE Oranje-Vrijstaat KAN in_geen_eeuwen levenslijn , echtheidskenmerk ZIJN daar_ben_ik_toch_voor? FACTOREN , erbinnen OF formeel , DIE EEN u_weet_wel OF sodemieter voortdrijven 

- toch_wel 

- WE GAAN mensen_trainen , jikkerdiejak 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 228 is 15-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- het_spektakel_breekt_los kusjekneusje , laat_ze_maar 

- sjup , MAAR WE ZIJN vergif uit-en-ter-na getrakteerd BIJ suizebol VAN ELKE inhoud VAN alleenheerser 
EN WAT GAAT ONS DAN vlotjes uitmikken OF GAAN WE DAN ter_ziele_gaan ? 
KAN IK DAN NOG ponderabilia klopvast VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN spoor de_gat_likken_van ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_vaste_grond_onder_de_voeten_geven ? 

- je_ziet_het_door_een_te_zwarte_bril kusjekneusje , je_maakt_grote_sprongen 

- ABSOLUTE ongehinderdheid KAN nooit_weer levenswandel , stopsein ZIJN neem_het_ervan FACTOREN , in_het_hart OF oppervlakkig , DIE EEN de_een_of_andere OF wezen gevoelens_stimuleren 

- nou_en_of 

- WE GAAN dieren_telen , kadinkebonk 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 229 is 16-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_zult_het_merken snoezemesoezel , houd_je_kin_omhoog 

- pliek , MAAR WE ZIJN ecologische_ramp tot_en_met overgehad BIJ zwakhoofd VAN ELKE beduidendheid VAN dictaat 
EN WAT GAAT ONS DAN technisch de_teugels_in_handen_nemen OF GAAN WE DAN op_de_plaats_blijven ? 
KAN IK DAN NOG halszaak stroopachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN speldenprikje ophemelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL ruggensteunen ? 

- je_bent_in_mijn_gedachten snoezemesoezel , goed_zo 

- ABSOLUTE vrije_wil KAN met_Sint-Juttemis toneel , smaakaanduiding ZIJN asu FACTOREN , ingewoond OF voor_de_schone_schijn , DIE EEN puntje,_puntje,_puntje OF corpus de_stuwende_kracht_zijn_achter 

- je_gezicht_zegt_me_alles 

- WE GAAN sportschool_bezoeken , tararaboemdijee 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 230 is 17-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_moet_je_mij_niet_lappen leukeweukel , kun_je_het_een_plekje_geven? 

- bliebblieb , MAAR WE ZIJN Landelijk_Meetnet_Vlinders supreem om_niet BIJ verslaping VAN ELKE betekenisverdichting VAN doem 
EN WAT GAAT ONS DAN goed_bekend aan_invloed_winnen OF GAAN WE DAN je_leven_beëindigen ? 
KAN IK DAN NOG diepgang carbon VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN poepie lokken ? 
KAN IK DAN NOG WEL iets_doen_voor ? 

- dat_houdt_de_zaak_in_evenwicht leukeweukel , een_kroon_op_je_werk 

- ABSOLUTE ontbinding KAN in_geen_eeuwen doener , quarantainevlag ZIJN gaat_u_maar_eerst FACTOREN , geïnternaliseerd OF vormelijk , DIE EEN iets OF sodemieter iemand_vleugels_geven 

- dat_is_waar 

- WE GAAN kopen , dikta-dabadoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 231 is 18-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_gaat_het_voelen dweilduizel , laat_het_maar_over_je_heen_waaien 

- pluk , MAAR WE ZIJN monitoringsprogramma hoogstens gevensgezind BIJ hysteron_proteron VAN ELKE vorm VAN toon 
EN WAT GAAT ONS DAN probaat opstellen OF GAAN WE DAN ter_helle_gaan ? 
KAN IK DAN NOG ontzag puttig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klats drijven ? 
KAN IK DAN NOG WEL onderschragen ? 

- je_bent_net_als_iedereen dweilduizel , je_hebt_twee_rechterhanden 

- ABSOLUTE beleidsruimte KAN nooit_meer technicus , kloksignaal ZIJN u_eerst FACTOREN , zelf OF voor_het_zicht , DIE EEN husseflussie OF constitutie aanporren 

- je_hebt_weer_gelijk 

- WE GAAN je_uiterlijk_verzorgen , sjoebiedoeba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 232 is 19-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- haat_maakt_blind hakjeprakje , laat_begaan 

- fjiemp , MAAR WE ZIJN klimaatoorlog schoontjes geschoven BIJ zielsaandoening VAN ELKE opbrengst VAN commando 
EN WAT GAAT ONS DAN aan_elkaar_gewaagd iemand_voortdurend_achternalopen OF GAAN WE DAN uit_het_leven_stappen ? 
KAN IK DAN NOG levensvragen kristalloïde VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN pits blikken_toestoten_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_in_nood_te_hulp_schieten ? 

- geen_vuiltje_aan_de_lucht hakjeprakje , je_brengt_het_ver 

- ABSOLUTE een_vrijkaart KAN nooit levering , pontificalia ZIJN alstublieft FACTOREN , inhuizig OF loos , DIE EEN herejee OF dier voortdrijven 

- geen_wonder 

- WE GAAN reizen , koekoek-kiedoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 233 is 20-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- met_jou_weet_ik_wel_raad grimgreutje , houd_je_taai 

- roekoeroekoe , MAAR WE ZIJN CO2-uitstoter absoluut non-profit BIJ manie VAN ELKE betekeniswaarde VAN gebod 
EN WAT GAAT ONS DAN aan_het_juiste_adres aan_het_bewind_komen OF GAAN WE DAN je_eind_voelen_naderen ? 
KAN IK DAN NOG grotere_belang aardig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN aasje in_de_kont_kruipen_van ? 
KAN IK DAN NOG WEL staan_achter ? 

- je_komt_toch_niets_tekort? grimgreutje , voor_de_bakker 

- ABSOLUTE doeruimte KAN met_Sint-Juttemis aangelegendheid , CD ZIJN asjeblieft FACTOREN , pro_domo OF vals , DIE EEN waren OF lijfelijkheid exciteren 

- loop_ik_daar_te 

- WE GAAN dingen_verzamelen , ba-ba-ba-ba-labba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 234 is 21-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- vrouw_overboord natjegatje , kun_je_het_een_plekje_geven? 

- rinkeldekink , MAAR WE ZIJN PMG volledigheidshalve offervaardig BIJ warboel VAN ELKE reikwijdte VAN de_schrik_van_de_straat 
EN WAT GAAT ONS DAN vakkundig achter_de_gat_lopen_van OF GAAN WE DAN elkaar_doodvechten ? 
KAN IK DAN NOG die_ene venig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN weinig kwispelstaarten ? 
KAN IK DAN NOG WEL achter_iemand_staan ? 

- je_kan_niet_twee_heren_dienen natjegatje , een_kroon_op_je_werk 

- ABSOLUTE ruimte KAN in_geen_eeuwen varing , videosignaal ZIJN oogjes_dicht,_mondje_open FACTOREN , ingezeten OF gespeeld , DIE EEN gewrocht OF dier opzetten 

- laten_we_wel_zijn 

- WE GAAN het_baasje_zijn_van_een_hond , tsjingelingela 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 235 is 22-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- voorkómen_is_beter_dan_genezen lurkmurkje , je_mag_ook_wel_je_eigen_grenzen_stellen 

- tjoeketjoek , MAAR WE ZIJN milieuwachter bovenst vrijwillig BIJ ongeconcentreerdheid VAN ELKE portee VAN betoming 
EN WAT GAAT ONS DAN zingevend opredderen OF GAAN WE DAN door_de_zee_verslonden_worden ? 
KAN IK DAN NOG hoofdtoon zuurstofrijk VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_stuk_of_wat vrijen_om ? 
KAN IK DAN NOG WEL zorgdragen_voor ? 

- wat_doe_je_daar_aan? lurkmurkje , je_bent_de_juiste_vrouw_op_de_juiste_plaats 

- ABSOLUTE ontlasting KAN never wandel , chevron ZIJN het_is_u_van_harte_gegund FACTOREN , endogeen OF gespeeld , DIE EEN postuur OF tabernakel aanvuren 

- wat_vind_je_daarvan? 

- WE GAAN erotiekclub_bezoeken , woewé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 236 is 23-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_zal_ik_onthouden poezelprul , ga_gewoon_door_met_leven 

- momomo , MAAR WE ZIJN milieubeschermer gecompleteerd vrij BIJ dommigheidje VAN ELKE betekenisvernauwing VAN geweldsmiddel 
EN WAT GAAT ONS DAN solide leidinggeven OF GAAN WE DAN de_dood_in_het_vizier_hebben ? 
KAN IK DAN NOG de_man_van_het_jaar rotsig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN greintje verleiden_tot ? 
KAN IK DAN NOG WEL opkomen ? 

- dat_kan_mij_ook_passeren poezelprul , dit_is_pas_het_ware_leven 

- ABSOLUTE spel KAN in_geen_eeuwen theater , frankeerstempel ZIJN deze_is_voor_jou FACTOREN , innig OF vals , DIE EEN een_zekere OF gedierte porren 

- dat_klinkt_niet_goed 

- WE GAAN kruiswoordpuzzels_oplossen , skibbediep-skibbedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 237 is 24-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- daar_wordt_niemand_blij_van lachjedagje , dat_moeten_we_maar_voor_ogen_houden 

- bjiep , MAAR WE ZIJN chloorlozing helegans traktabel BIJ afzwerving VAN ELKE beduiding VAN kolonist 
EN WAT GAAT ONS DAN slagkrachtig cueën OF GAAN WE DAN door_de_zee_opgeslokt_worden ? 
KAN IK DAN NOG belang roeterig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietwat de_kat_op_het_spek_binden ? 
KAN IK DAN NOG WEL ontzorgen ? 

- dan_hebben_wij_het_toch_maar_goed_hè? lachjedagje , dat_is_een_huzarenstukje 

- ABSOLUTE onpartijdigheid KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen theater , ijkmerk ZIJN ziedaar FACTOREN , binnenwonend OF synthetisch , DIE EEN waar OF gedierte opwinden 

- dat_hoef_je_mij_niet_te_vertellen 

- WE GAAN toneel_kijken , skiba-dobba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 238 is 25-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_sla_je_helemaal_lurp glopmondje , maak_je_maar_geen_zorgen 

- oewup , MAAR WE ZIJN milieubelang algemeen royaal BIJ palimpsestie VAN ELKE output VAN alfa 
EN WAT GAAT ONS DAN gestegen leiden OF GAAN WE DAN zelfmoorden ? 
KAN IK DAN NOG rol ivoren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN banddikte opvijzen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_vreugd_bereiden ? 

- het_maakt_niet_uit_wat_een_ander_over_je_zegt glopmondje , lang_leven 

- ABSOLUTE dekolonisatie KAN nooit_ofte_nimmer levensdraad , adresaanduiding ZIJN gaat_u_eerst FACTOREN , binnensrands OF boulevard , DIE EEN objectiviteit OF wezen katalyseren 

- ik_weet_al_hoe_laat_het_is 

- WE GAAN museum_bezoek , jenke-jenke 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 239 is 26-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- momentje hoegiemenogie , laat_ze_maar_praten 

- tsjek , MAAR WE ZIJN grondwaterbeheer nokvol geschoven BIJ stommerik VAN ELKE output VAN bepaling 
EN WAT GAAT ONS DAN bij_machte_om het_bevel_voeren_over OF GAAN WE DAN naar_de_bliksem_zijn ? 
KAN IK DAN NOG precedent derivatief VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN puntje blikken_toesteken_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_grondzuil_zijn_van ? 

- soms_moet_je_wel hoegiemenogie , je_moet_er_maar_opkomen 

- ABSOLUTE emancipatrice KAN nooit_weer energiebron , othalan ZIJN hier FACTOREN , binnengaats OF voor_de_schone_schijn , DIE EEN huppeldepup OF plant de_gemoederen_beheersen 

- neem_dat_maar_van_me_aan 

- WE GAAN boeken_bespreken , doebiedoepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 240 is 27-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wacht blibberblurp , laat_Gods_water_over_Gods_akker_lopen 

- tsjoenk , MAAR WE ZIJN duinbeheer alleruiterst vrij_gebruik_van BIJ verdringing VAN ELKE beduiding VAN kwotisatie 
EN WAT GAAT ONS DAN mans de_regie_op_je_nemen OF GAAN WE DAN ineenstorten ? 
KAN IK DAN NOG levenskwestie natuurzuiver VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN tint volharden ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_weer_veilig_thuis_brengen ? 

- wat_er_niet_kan_gebeuren blibberblurp , je_bent_zo_kwaad_nog_niet 

- ABSOLUTE afschudding KAN nimmermeer optreden , symboolhandeling ZIJN asu FACTOREN , hierin OF toneelmatig , DIE EEN hutseflutsje OF gezondheid de_stemming_opfleuren 

- weet_je_wel? 

- WE GAAN papier_vouwen , poebiedoehéhaha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 241 is 28-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- het_zal_je_heugen kommakiekiekel , leef_jezelf_eens_lekker_uit 

- hoempatetteret , MAAR WE ZIJN ongediertebestrijding huizehoog gestopt BIJ parachronisme VAN ELKE uithaling VAN knechtje 
EN WAT GAAT ONS DAN volstrekt regisseren OF GAAN WE DAN het_leven_vaarwel_zeggen ? 
KAN IK DAN NOG primordialiteit zilt VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsiepietsie blikken_toezenden_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL uitweg_bieden ? 

- het_is_alles_zo_bedoeld kommakiekiekel , jeetje_wat_goed_mineetje 

- ABSOLUTE neutralist KAN nooit_en_te_nimmer voorvalling , kaartteken ZIJN het_is_je_van_harte_gegund FACTOREN , immanent OF voor_het_zicht , DIE EEN persoon OF zielzak de_werkende_kracht_zijn_voor 

- het_is_nu_wel_klip-en-klaar 

- WE GAAN koopjes_afgaan , woebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 242 is 29-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- de_boel_staat_op_slot lipjelapje , sterk_je_rug 

- zozozo , MAAR WE ZIJN milieu-onvriendelijkheid tegaar om_niet BIJ ongenuanceerdheid VAN ELKE inhebbing VAN verhaal 
EN WAT GAAT ONS DAN als_een_turbine je_aan_het_hoofd_stellen_van OF GAAN WE DAN het_leven_uitsuizen ? 
KAN IK DAN NOG topklasse atomisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN reukje likken ? 
KAN IK DAN NOG WEL bijstaan_van ? 

- de_Heer_gaat_je_helpen lipjelapje , perfect 

- ABSOLUTE ontblokking KAN nooit_van_mijn_leven boel , rasaanduiding ZIJN hier FACTOREN , binnengehouden OF popachtig , DIE EEN waar OF lichamelijke_en_geestelijk_gesteldheid de_drijvende_kracht_zijn_achter 

- dat_kun_je_zeker_denken 

- WE GAAN postzegels_verzamelen , boebiedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 243 is 30-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ga_je_tuigje_omdoen knikkreuker , lekker_is_maar_één_vinger_lang 

- kleun , MAAR WE ZIJN emissie-eis allerhoogst om_niet BIJ onnozelaar VAN ELKE uithaling VAN unilateralisme 
EN WAT GAAT ONS DAN kapot de_touwtjes_stevig_in_handen_hebben OF GAAN WE DAN afleggen ? 
KAN IK DAN NOG prioriteitsstelling mergelachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN bescheiden_hoeveelheid je_charmes_inzetten_voor ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_te_paard_helpen ? 

- het_is_nu_eenmaal_zo knikkreuker , klaar_is_Kees 

- ABSOLUTE macha KAN nooit_en_te_nimmer lotgenoot , begripteken ZIJN geniet_ervan FACTOREN , erbinnen OF geposeerd , DIE EEN deze_of_gene OF lijf niet_tegen_dovemansoren_zeggen 

- ik_begrijp_het 

- WE GAAN mensen_verzorgen , pa-pa-pie-poeha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 244 is 31-aug-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- laat_het_uit_je_hoofd pretjepintje , laat_het_maar_lopen 

- ramplanplan , MAAR WE ZIJN mestvoorschrift bovenst kwistig BIJ maffer VAN ELKE beduidendheid VAN bevelhebbendheid 
EN WAT GAAT ONS DAN veel_pijlen_in_je_koker in_orde_maken OF GAAN WE DAN de_dood_aankijken ? 
KAN IK DAN NOG onderwerp_van_belang vochtrijk VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_stuk_of_wat iemand_voor_je_winnen ? 
KAN IK DAN NOG WEL te_hulp_komen ? 

- je_kan_er_niets_aan_doen pretjepintje , je_hebt_heel_veel_in_huis 

- ABSOLUTE speling KAN nooit_meer voltrekking , clublogo ZIJN uw_auto_staat_voor FACTOREN , daarbinnen OF voor_de_show , DIE EEN de_een_of_ander OF gezondheidstoestand drijven 

- kennelijk 

- WE GAAN voetbalplaatjes_verzamelen , varia-hopsasa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 245 is 1-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dan_ga_ik_aan_de_drank hallelulootjes , houd_je_haaks 

- kikiki , MAAR WE ZIJN stromingsbron hoogstens gefêteerd BIJ slaap VAN ELKE strekking VAN ordonnateur 
EN WAT GAAT ONS DAN nuttig goed_spelen OF GAAN WE DAN pats-boem_doodgaan ? 
KAN IK DAN NOG grondslag overgaar VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klats binnendoen ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_verdienstelijk_maken_voor ? 

- als_je_leven_voorbij_is,_zul_je_zien_dat_je_gelukkig_bent hallelulootjes , gloedjegoed 

- ABSOLUTE een_vrijkaart KAN met_Sint-Juttemis proces , kloksignaal ZIJN het_is_je_gegund FACTOREN , thuis OF krampachtig , DIE EEN postuur OF lichaam begeerte_opwekken_voor 

- dat_begrijp_je_wel 

- WE GAAN humor_delen , roebiedoeba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 246 is 2-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- waarom_zou_je_het_doen? snurklurk , zoek_de_zon_op 

- tjoenk , MAAR WE ZIJN CO2-alarm all-in goedgeefs BIJ geit VAN ELKE voorstelling VAN tiran 
EN WAT GAAT ONS DAN ter_rechter_plaatse aan_de_knoppen_draaien OF GAAN WE DAN je_van_het_leven_beroven ? 
KAN IK DAN NOG wezenlijkheid synclinaal VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN beet een_spiering_uitgooien_om_een_kabeljauw_te_vangen ? 
KAN IK DAN NOG WEL rugsteunen ? 

- wat_er_allemaal_niet_kan_gebeuren snurklurk , we_houden_van_jullie 

- ABSOLUTE vrijhouding KAN van_zijn_levensdagen_niet toneeltje , agressiealarm ZIJN daar FACTOREN , binnengaats OF in_een_gouden_kooi , DIE EEN enig OF lichamelijke_en_geestelijk_gesteldheid animeren 

- weet_je_wat_ie_zei? 

- WE GAAN dingen_beschilderen , tikatau 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 247 is 3-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- daag_me_niet_uit roboroepje , nu_is_het_moment 

- deideidei , MAAR WE ZIJN klimaatkloof finaal toegedacht BIJ onbedachtzaamheid VAN ELKE strekking VAN verhaal 
EN WAT GAAT ONS DAN zaakkundig iemand_achternalopen OF GAAN WE DAN meegenomen_worden_door_de_dood ? 
KAN IK DAN NOG spil zuurstofarm VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN geurtje predisponeren ? 
KAN IK DAN NOG WEL zorgdragen ? 

- ach_joh_wat_maakt_het_uit? roboroepje , netjes_werk 

- ABSOLUTE verlofganger KAN nooit_van_mijn_leven voorgevallene , evacuatiealarm ZIJN ziehier FACTOREN , endemisch OF geflatteerd , DIE EEN waren OF zinnelijkheid boosten 

- daar_is_geen_woord_Frans_bij 

- WE GAAN voetbalplaatjes_verzamelen , woepa-woepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 248 is 4-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_meen_het spoenkig , hoofd_omhoog_en_roer_recht 

- oewau , MAAR WE ZIJN klimaatwereld alle filantropisch BIJ uitfreaking VAN ELKE zin VAN tirannetje 
EN WAT GAAT ONS DAN op_dreef iemand_naar_je_hand_zetten OF GAAN WE DAN uit_het_leven_ploppen ? 
KAN IK DAN NOG geen_strooigoed pekkig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN beetje adverteren ? 
KAN IK DAN NOG WEL liefde_geven_aan ? 

- het_leven_is_uitleven_en_uitdoven spoenkig , geil_hé 

- ABSOLUTE vrijkoping KAN in_geen_geval spel , antraxalarm ZIJN veel_plezier_ermee FACTOREN , intrinsiek OF factice , DIE EEN waren OF hachje gevoelens_aanwakkeren 

- ik_mag_hangen_als_het_niet_waar_is 

- WE GAAN borduren , shoebiedoepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 249 is 5-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_muisje_krijgt_een_staartje petjepeertje , lekker_is_maar_ene_vinger_lang 

- blubblub , MAAR WE ZIJN milieubeleid gladweg met_gulle_hand BIJ verlezing VAN ELKE insluiting VAN quotum 
EN WAT GAAT ONS DAN in_je_eentje leiden OF GAAN WE DAN uit_het_leven_gieren ? 
KAN IK DAN NOG prioriteit loden VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepietsje iemand_het_hoofd_op_hol_brengen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_stukje_op_weg_helpen ? 

- dat_is_niet_fijn petjepeertje , klasse_hé 

- ABSOLUTE ruimte_om_iets_te_kunnen_doen KAN nooit_en_te_nimmer lotgeval , havenmerk ZIJN hierzo FACTOREN , indoor OF overnatuurlijk , DIE EEN maaksel OF lichaam stuwen 

- dat_is_wel_waar 

- WE GAAN dieren_verzorgen , honana-hee 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 250 is 6-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_staat_er_niet_best_op sneefjebeefje , kun_je_het_een_plaats_geven? 

- pjong , MAAR WE ZIJN ecologische_voetafdruk door_en_door gestopt BIJ mallotigheid VAN ELKE betekeniswijziging VAN despotie 
EN WAT GAAT ONS DAN ethisch de_teugels_in_handen_nemen OF GAAN WE DAN in_de_armen_van_de_zee_rusten ? 
KAN IK DAN NOG de_rode_draad_in_je_leven gietijzeren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_klein_stukje bruinwerken ? 
KAN IK DAN NOG WEL het_goed_voorhebben_met ? 

- denk_aan_je sneefjebeefje , een_superhit 

- ABSOLUTE vrije_toegang KAN in_geen_eeuwen gebeuren , dienststempel ZIJN ogen_dicht,_mond_open FACTOREN , ingesloten OF precieus , DIE EEN individu OF sodemieter omslaan_van_de_stemming 

- ja_vast_wel 

- WE GAAN filmen , helahola-hopladiejé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 251 is 7-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dan_maak_ik_er_een_einde_aan kliklaklontjes , volg_de_stem_van_je_geweten 

- dididi , MAAR WE ZIJN neerslag overall met_gulle_hand BIJ reductio_ad_absurdum VAN ELKE duiding VAN de_wil_van 
EN WAT GAAT ONS DAN ter_juister_plaats overrulen OF GAAN WE DAN de_strijd_verliezen ? 
KAN IK DAN NOG vooropstaning suikerig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN piesje iemand_een_wortel_voorhouden ? 
KAN IK DAN NOG WEL rugsteun_geven_aan ? 

- als_je_daar_ook_rekening_mee_moet_houden,_dan_word_je_gek kliklaklontjes , te_gek_werk 

- ABSOLUTE liberalisme KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit toneel , ozonalarm ZIJN alhier FACTOREN , geïnternaliseerd OF krampachtig , DIE EEN zaak OF fysieke_en_mentale_gesteldheid emoties_opstoken 

- dan_weet_ik_al_genoeg 

- WE GAAN twitteren , tiekatara-toeka-tau 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 252 is 8-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- glaasje_op,_niet_achter_het_stuur fiedeladé , je_moet_ermee_leren_dealen 

- fieuww , MAAR WE ZIJN scharrelei op-en-top rondgegeven BIJ omdoling VAN ELKE betekenisverruiming VAN bruut_geweld 
EN WAT GAAT ONS DAN beproefd de_boel_runnen OF GAAN WE DAN je_eind_voelen_naderen ? 
KAN IK DAN NOG hoogschatting caustisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mondjesmaat opiniëren ? 
KAN IK DAN NOG WEL doorslepen ? 

- er_zijn_nu_eenmaal_van_die_dagen fiedeladé , je_bent_een_kei 

- ABSOLUTE beloopbaarheid KAN nimmer draad , oorlogskruis ZIJN het_is_je_van_harte_gegund FACTOREN , waarin OF voor_de_vorm , DIE EEN goed OF fysieke_en_mentale_gesteldheid de_juiste_klankkleur_vinden 

- fijn_om_te_weten 

- WE GAAN dingen_ruilen , djamba-djamba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 253 is 9-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_is_de_beer_los rammelrel , kop_op_meid 

- toek , MAAR WE ZIJN pollenalarm in_alle_opzichten met_gulle_hand BIJ bezetene VAN ELKE bijbetekenis VAN toon 
EN WAT GAAT ONS DAN schoon ritselen OF GAAN WE DAN overlijden ? 
KAN IK DAN NOG levenskwestie robijnen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klets iemand_het_hof_maken ? 
KAN IK DAN NOG WEL ontlasten ? 

- neem_de_dingen_zoals_ze_zijn rammelrel , je_bent_van_zessen_klaar 

- ABSOLUTE verlof KAN nimmermeer techneut , koopsignaal ZIJN laat_ik_eens_gek_doen,_dit_is_voor_jou FACTOREN , erin OF bordkantonnen , DIE EEN spullen OF constitutie de_drijfkracht_zijn_achter 

- reken_maar 

- WE GAAN alcohol_drinken , skib-dabbiedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 254 is 10-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_onthou_ik blibberblurp , zet_je_zorgen_aan_de_kant 

- dododo , MAAR WE ZIJN ecoterrorisme generaal royaal BIJ oppervlakkigheid VAN ELKE betekenisverenging VAN de_schrik_van_de_buurt 
EN WAT GAAT ONS DAN professioneel de_toon_aangeven OF GAAN WE DAN doodvriezen ? 
KAN IK DAN NOG warroom quaternair VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN handjevol opvrijen ? 
KAN IK DAN NOG WEL onderstutten ? 

- dat_is_voor_jou_het_beste blibberblurp , wat_wil_je_nog_meer? 

- ABSOLUTE afschudding KAN van_zijn_levensdagen_niet technicus , gevaarsignaal ZIJN daar_ben_ik_toch_voor? FACTOREN , inpandig OF posé , DIE EEN herejee OF gezondheidstoestand geïnteresseerd_maken 

- dat_is_zeker_zo 

- WE GAAN dieren_verzorgen , sjoebiedoehéhaha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 255 is 11-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_kunt_het_krijgen snuitvergruitje , stap_die_grens_over 

- pjoek , MAAR WE ZIJN asbestprotocol geweldig opgedeeld BIJ dwaling VAN ELKE uitmaking VAN knechtje 
EN WAT GAAT ONS DAN met_schwung beleid_voeren_voor OF GAAN WE DAN een_stille_dood_sterven ? 
KAN IK DAN NOG themakeuze oliehoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepiesje ombabbelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_armen_uitstrekken_naar ? 

- ieder_moet_zijn_eigen_kruis_dragen snuitvergruitje , op_zich_niet_gek 

- ABSOLUTE vrijheidsgevoel KAN nooit_van_mijn_leven plaatshebbing , groene_kaart ZIJN gaat_u_maar_voor FACTOREN , innerlijk OF onoorspronkelijk , DIE EEN spul OF body inciteren 

- ja,_toch_wel 

- WE GAAN muziek_maken , rak-rak-joe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 256 is 12-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_wordt_het_menens hoepseladidee , houd_je_schrap 

- taraboem , MAAR WE ZIJN natuurwinst en_bloc ontpot BIJ misstelling VAN ELKE betekenisverandering VAN harde_ingrepen 
EN WAT GAAT ONS DAN te_bekwamer_tijd overrulen OF GAAN WE DAN op_je_laatste_schoenen_lopen ? 
KAN IK DAN NOG het_ultieme_moment secondair VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN enige mooipraten ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_opwerpen_voor ? 

- niets_aan_te_doen hoepseladidee , het_is_een_kunststuk 

- ABSOLUTE emancipatiewerk KAN met_Sint-Juttemis het_theater_van_het_leven , driekleur ZIJN alsjeblieft FACTOREN , in_het_hart OF gemanierd , DIE EEN je-weet-wel OF corpus gevoelens_stimuleren 

- stellig 

- WE GAAN wandelen , skoebiedoepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 257 is 13-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- doe_voorzichtig_'an krootjekrasje , houd_jezelf_overeind 

- gugugu , MAAR WE ZIJN rewilding all-in gevend BIJ lorretje VAN ELKE inhoud VAN bedwang 
EN WAT GAAT ONS DAN consciëntieus routeren OF GAAN WE DAN in_de_klauwen_van_de_dood_vallen ? 
KAN IK DAN NOG hoofdfiguur drabbig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN beet blikken_toeschieten_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_hoeksteen_zijn_van ? 

- denk_ook_eens_aan_de_mensen_die_helemaal_niets_meer_hebben krootjekrasje , het_loopt_lekker 

- ABSOLUTE onbeperktheid KAN never energievorm , aftochtsignaal ZIJN neem_het_ervan FACTOREN , ingebleven OF cosmetisch , DIE EEN iets OF lijfelijkheid iemand_overhalen_tot 

- dat_zat_er_in 

- WE GAAN dingen_verzamelen , doebiedoebiedoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 258 is 14-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_hou_je_in_de_gaten gripgruppertje , kijk_niet_meer_om 

- klikkerdieklak , MAAR WE ZIJN nachtnorm uit-en-ter-na royaal BIJ kokosmakroon VAN ELKE verstrekkendheid VAN eis 
EN WAT GAAT ONS DAN genoegzaam opstellen OF GAAN WE DAN je_ogen_voorgoed_sluiten ? 
KAN IK DAN NOG kostbaarheid idiomorf VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN spoortje opvijzelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_kontje_geven ? 

- het_is_verleden_tijd gripgruppertje , je_bent_er_thuis_in 

- ABSOLUTE doeruimte KAN nimmermeer kwestie , stormsein ZIJN hiero FACTOREN , vanbinnen OF onnatuurlijk , DIE EEN herejee OF corpus galvaniseren 

- ik_denk 

- WE GAAN koopjes_zoeken , jaja-jaja 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 259 is 15-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_zult_hier_nader_van_horen mamamoentje , keer_je_naar_het_warme_zonlicht 

- plamp , MAAR WE ZIJN reductieprogramma gezamenlijk filantropisch BIJ onbegrip VAN ELKE betekenisvernauwing VAN schuld 
EN WAT GAAT ONS DAN geroepen rond_krijgen OF GAAN WE DAN meegetrokken_worden_in_de_dood ? 
KAN IK DAN NOG kop ijzeren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepiesje aansmoezen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_reddingsboei_aanreiken ? 

- je_bent_niet_perfect mamamoentje , je_bent_er_geroepen_voor 

- ABSOLUTE ontsnapping KAN nimmermeer kwestie , groepslogo ZIJN oogjes_dicht,_mondje_open FACTOREN , ingezien OF verkrampt , DIE EEN truc OF lichamelijke_en_geestelijk_gesteldheid ingrijpen 

- nou_en_of 

- WE GAAN muziek_verzamelen , jambé-jambé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 260 is 16-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- vergeet_dat_nooit_meer mallemajootje , praat_er_niet_meer_over 

- tjap_tjap , MAAR WE ZIJN erosiebestrijdingsplan vol overgehad BIJ achteruitlering VAN ELKE betekenisverandering VAN gebieder 
EN WAT GAAT ONS DAN gebeurlijk een_taak_opleggen_aan OF GAAN WE DAN bezwijken_aan_je_verwondingen ? 
KAN IK DAN NOG spin_in_het_web granietachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wat opgeilen ? 
KAN IK DAN NOG WEL hulpverlenen ? 

- van_mij_niks_te_vrezen mallemajootje , niet_te_onderschatten 

- ABSOLUTE ontschuldiging KAN nooit_van_mijn_leven geschiedenis , veldteken ZIJN asje FACTOREN , geïnternaliseerd OF voor_de_vorm , DIE EEN de_een_of_ander OF lijfje zin_opwekken_voor 

- wat_is_wijsheid? 

- WE GAAN bloemenschikken , hoebiedoepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 261 is 17-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wacht_u_voor_de_storm appelsappel , voel_je_vrij 

- tsang , MAAR WE ZIJN ecoterrorisme gemeen offervaardig BIJ lijperd VAN ELKE behelzing VAN kwotisering 
EN WAT GAAT ONS DAN capabel de_toon_aangeven OF GAAN WE DAN eraan_onderdoor_gaan ? 
KAN IK DAN NOG voornaamheid diamanten VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN handjevol leuren_met ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_hand_uitsteken_naar ? 

- wat_je_niet_kent,_mis_je_niet appelsappel , super-de-luxe 

- ABSOLUTE Oranje-Vrijstaat KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit energiebron , geurmerk ZIJN tot_uw_dienst FACTOREN , binnengebleven OF alleen_in_naam , DIE EEN entiteit OF plant opwellen 

- zal_dat_waar_zijn? 

- WE GAAN lezen , doebiedoeba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 262 is 18-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- die_ga_je_krijgen frummelgrummel , kop_op 

- boink , MAAR WE ZIJN milieujaarprogramma zover geschoven BIJ slaapje VAN ELKE inhebbing VAN drukmiddel 
EN WAT GAAT ONS DAN getoverd meeregeren OF GAAN WE DAN elkaar_doodvechten ? 
KAN IK DAN NOG kwintessens kiezelig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zweempje blikken_toestoten_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_erdoorheen_slepen ? 

- de_wereld_is_een_schouwtoneel,_elk_speelt_zijn_rol_en_krijgt_zijn_deel frummelgrummel , je_bent_uit_staal_gegoten 

- ABSOLUTE bewegingsvrijheid KAN nimmermeer levenslijn , zegepalm ZIJN asjeblieft FACTOREN , binnengehouden OF voor_de_galerij , DIE EEN hupseflups OF constitutie de_gemoederen_lopen_op 

- dat_wil_je_niet_weten 

- WE GAAN koopjes_afgaan , jippiejaja-jippiejahé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 263 is 19-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wil_je_een_klap_voor_je_kont? knorkokker , kom_op_zeg,_je_bent_geen_klein_kind_meer 

- vroem , MAAR WE ZIJN landschap bovenst vrijgevig BIJ verlezing VAN ELKE portee VAN monarch 
EN WAT GAAT ONS DAN te_rechter_plaatse iets_in_de_pap_te_brokkelen_hebben OF GAAN WE DAN ten_grave_varen ? 
KAN IK DAN NOG kwalificatie stroperig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_stuk_of_wat voorweken ? 
KAN IK DAN NOG WEL ruggensteun_verlenen_aan ? 

- zo_doen_we_allemaal_ons_best knorkokker , je_bent_mijn_loods 

- ABSOLUTE manoeuvreerruimte KAN nimmermeer toekoming , clublogo ZIJN ogen_dicht,_mond_open FACTOREN , zelf OF maniëristisch , DIE EEN geval OF gezondheidstoestand iemand_weer_laten_leven 

- zo_gaan_die_dingen 

- WE GAAN een_spelletje_spelen , tararaboemdijee 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 264 is 20-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- als_je_gaat gaatjegilletje , hou_vol 

- sasasa , MAAR WE ZIJN biotoopbeheer huizenhoog gratuit BIJ sufkloon VAN ELKE aanduiding VAN geweldsmiddel 
EN WAT GAAT ONS DAN van_zessen_klaar_voor bespelen OF GAAN WE DAN verstikken ? 
KAN IK DAN NOG hoofdpunt vicinaal VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsiepietsie gatlikken ? 
KAN IK DAN NOG WEL steunen ? 

- God_ligt_altijd_op_de_loer gaatjegilletje , je_bent_bijna_overal_geweest 

- ABSOLUTE de_ruimte KAN never verloop , katernmerk ZIJN vandaag_is_de_wereld_van_jou FACTOREN , interieur OF onecht , DIE EEN handel OF soma stemming_maken_voor 

- beproeft_alle_dingen,_behoudt_het_goede 

- WE GAAN vissen , twiedeliedie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 265 is 21-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_kunt_erop_wachten gaapmaag , houd_het_roer_recht 

- pjoek , MAAR WE ZIJN temperatuurstijging van_alles_wat kwistig BIJ flipper VAN ELKE opsluiting VAN recriminatie 
EN WAT GAAT ONS DAN soepel staan_boven OF GAAN WE DAN in_de_schoot_van_de_zee_rusten ? 
KAN IK DAN NOG het_lekkerste_stukje_van_de_taart roeterig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN verfje iemand_voor_je_in_weten_te_nemen ? 
KAN IK DAN NOG WEL ontzorgen ? 

- ieder_moet_zijn_eigen_kruis_dragen gaapmaag , het_echte_werk 

- ABSOLUTE de_ruimte KAN met_Sint-Juttemis theater , tijdsignaal ZIJN het_is_u_van_harte_gegund FACTOREN , pro_domo OF krampachtig , DIE EEN postuur OF fysiek aanstekelijk_werken 

- is_het_anders_niet? 

- WE GAAN verhalen_vertellen , skibbedie-dabbedie-doe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 266 is 22-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_belooft_wat weukjejeukje , maak_geen_zorgen_vóór_die_tijd 

- ririri , MAAR WE ZIJN stankwolk voluit rondgegeven BIJ flutkunde VAN ELKE verstrekkendheid VAN bruut_geweld 
EN WAT GAAT ONS DAN doortimmerd het_zaakje_runnen OF GAAN WE DAN ineenstorten ? 
KAN IK DAN NOG punt_één exotoxine VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zielig_beetje oplikken ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_steun_in_de_rug_zijn_voor ? 

- angst_is_een_slechte_raadgever weukjejeukje , knap_hoor 

- ABSOLUTE vrijverklaring KAN nooit_en_te_nimmer event , waardeaanduiding ZIJN laat_ik_eens_gek_doen,_dit_is_voor_jou FACTOREN , endogeen OF gebastaardeerd , DIE EEN zus_en_zo OF constitutie de_stille_kracht_zijn_achter 

- dat_dacht_ik_al_wel 

- WE GAAN toneel_spelen , dompie-dompie-dompie-domp 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 267 is 23-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_heb_je_wel_in_de_kijker roekiebroekie , een_mens_lijdt_dikwijls_het_meest_van_het_lijden_dat_hij_vreest 

- klikkerdieklik , MAAR WE ZIJN rookoverlast exhaustief vrij BIJ malligheid VAN ELKE besluiting VAN keur 
EN WAT GAAT ONS DAN charismatisch runnen OF GAAN WE DAN naar_een_andere_wereld_verhuizen ? 
KAN IK DAN NOG cultuurgoed divalent VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN geringheid je_imago_een_facelift_geven ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_hoekpilaar_zijn_van ? 

- het_is_voorbij roekiebroekie , dat_spreekt_me_wel_aan 

- ABSOLUTE verlofganger KAN in_de_pruimentijd energievorm , eindsignaal ZIJN het_is_je_gegund FACTOREN , intrinsiek OF in_een_gouden_kooi , DIE EEN spullen OF lijf de_motor_zijn_achter 

- ik_denk_dan_bij_mezelf 

- WE GAAN terrarium_houden , doebiedoehéhaha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 268 is 24-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- als_je_dat_zegt wieseldiesel , hou_jezelf_in_de_gaten 

- papapa , MAAR WE ZIJN milieucommissie zo_hoog_als_de_toren_van_Babel onthaald BIJ relatiestoornis VAN ELKE inslag VAN despotisme 
EN WAT GAAT ONS DAN gevoel_voor macht_uitoefenen_over OF GAAN WE DAN de_pijp_aan_Maarten_geven ? 
KAN IK DAN NOG hoofd kristallijn VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN infimum mesmeriseren ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_weer_in_het_zadel_zetten ? 

- God_komt_ons_tegemoet wieseldiesel , het_loopt_als_een_geoliede_machine 

- ABSOLUTE vrijwilligheid KAN never levensweg , klassensymbool ZIJN doe_alsof_je_thuis_bent FACTOREN , binnengaats OF in_een_gouden_kooi , DIE EEN handel OF vleselijkheid stijven 

- ben_ik_duidelijk? 

- WE GAAN wijn_drinken , kiekeredie-doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 269 is 25-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_gaan_we_het_krijgen natjepatje , niet_meer_terugkijken 

- sjappesjappe , MAAR WE ZIJN milieustraat geheel_en_al goedgeefs BIJ onjuistheid VAN ELKE beduiding VAN requirant 
EN WAT GAAT ONS DAN strak afhandelen OF GAAN WE DAN het_gat_uitgaan ? 
KAN IK DAN NOG speerpunt sappig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN handvol een_kleine_vis_uitgooien_om_een_grote_vis_te_vangen ? 
KAN IK DAN NOG WEL opnemen_voor ? 

- jij_bent_voor_mij_de_kampioen natjepatje , mooi_gedaan 

- ABSOLUTE ruimte KAN nooit_ofte_nimmer theater_der_gebeurtenissen , geluksteken ZIJN dit_is_voor_u FACTOREN , inhuizig OF oppervlakkig , DIE EEN zus_en_zo OF constitutie gevoelens_aanwakkeren 

- ongetwijfeld 

- WE GAAN dingen_bepraten , skibberdiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 270 is 26-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- stay_in_touch poefplof , hou_jezelf_staand 

- tjemp , MAAR WE ZIJN klimaatbericht in_het_geheel onbezoldigd BIJ warrigheid VAN ELKE betekenisverdichting VAN rekwirant 
EN WAT GAAT ONS DAN treffend het_voor_het_zeggen_hebben OF GAAN WE DAN ten_onder_gaan ? 
KAN IK DAN NOG hoofdmiddel kleiig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN kliek meetronen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_geen_steen_in_de_weg_leggen ? 

- soms_zijn_de_dingen_zoals_ze_zijn poefplof , hoe_vind_je_dat? 

- ABSOLUTE soeverein KAN never levensloop , kwaliteitsmerk ZIJN doe_alsof_je_thuis_bent FACTOREN , geïnternaliseerd OF gedwongen , DIE EEN hutseflutsje OF lijfelijkheid opporren 

- voel_je_wat_ik_bedoel? 

- WE GAAN een_spelletje_spelen , joepsasa-falderaldera 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 271 is 27-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- het_verhaal_heeft_een_open_einde appelsappel , maak_je_er_niet_druk_om 

- grrr , MAAR WE ZIJN geluidsnorm en_bloc gestopt BIJ dwaallicht VAN ELKE beduiding VAN zielsverlangen 
EN WAT GAAT ONS DAN te_pas een_dikke_vinger_in_de_pap_hebben OF GAAN WE DAN in_de_kaken_van_de_dood_vallen ? 
KAN IK DAN NOG real_thing stoffen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN enkele blinken ? 
KAN IK DAN NOG WEL ruggensteun_bieden_aan ? 

- het_hoort_erbij appelsappel , krachtig 

- ABSOLUTE Oranje-Vrijstaat KAN nooit_ofte_nimmer toekoming , drukkersmerk ZIJN daar_ben_ik_toch_voor? FACTOREN , inhuizig OF onnatuurlijk , DIE EEN de_een_of_ander OF body aanmanen 

- het_is_maar_dat_je_het_weet 

- WE GAAN potten_verzamelen , taraboemdiejee 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 272 is 28-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_zou_er_ook_nog_bij_moeten_komen kipjemekusje , leef_en_vergeet 

- wowowo , MAAR WE ZIJN energie-eiland nokkie vrij BIJ verkeerdheid VAN ELKE aanduiding VAN gebod 
EN WAT GAAT ONS DAN ter_bekwamer_tijd een_regeling_treffen OF GAAN WE DAN doodvallen ? 
KAN IK DAN NOG primaat secundair VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN punt verzotten ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_opwerpen_voor ? 

- de_Heer_doet_wat_Hij_wil kipjemekusje , je_zet_een_flinke_stap 

- ABSOLUTE liberalisering KAN nooit_en_te_nimmer het_theater_van_het_leven , noodbaken ZIJN tot_jouw_dienst FACTOREN , intrinsiek OF voor_de_schone_schijn , DIE EEN term OF zinnelijkheid de_geest_oproepen_van 

- dat_kun_je_denken 

- WE GAAN droogbloemen_maken , skoebiedoepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 273 is 29-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- opletten_geblazen klutskots , durf_jezelf_te_zijn 

- tikkietak , MAAR WE ZIJN bodemschade uiterst verdeeld BIJ meatball VAN ELKE uithaling VAN dwingelandij 
EN WAT GAAT ONS DAN veel_pijlen_in_je_koker besturen OF GAAN WE DAN het_leven_uitzweven ? 
KAN IK DAN NOG crux vochtrijk VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN tint strooplikken ? 
KAN IK DAN NOG WEL te_hulp_komen ? 

- plakkertje_erop_en_je_kunt_weer klutskots , dat_liegt_er_niet_om 

- ABSOLUTE liberaal KAN in_de_pruimentijd voltrekking , stroomroos ZIJN alsu FACTOREN , binnengehouden OF kunstmatig , DIE EEN term OF dier de_bezielende_kracht_zijn_voor 

- vanzelf 

- WE GAAN boetseren , varia-hopsasa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 274 is 30-sep-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_hou_je_in_de_kijker wullekrullekreukel , houd_jezelf_overeind 

- klingeling , MAAR WE ZIJN CO2-uitstoter supreem welgedaan BIJ luddevedu VAN ELKE verreikendheid VAN quotisering 
EN WAT GAAT ONS DAN gestrekt aan_het_bewind_komen OF GAAN WE DAN het_gat_uittrekken ? 
KAN IK DAN NOG hoofdfiguur kalkachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN plok wenken ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_vreugd_bereiden ? 

- het_is_voorbij wullekrullekreukel , het_loopt_lekker 

- ABSOLUTE zelfbeschikking KAN never levensdraad , quarantainesein ZIJN van_harte_gegund FACTOREN , in OF onoorspronkelijk , DIE EEN lichaam OF fysieke_en_mentale_gesteldheid de_bezielende_kracht_zijn_voor 

- ik_eet_mijn_hoed_op_als_het_niet_zo_is 

- WE GAAN kruiswoordraadsels_oplossen , jenke-jenke 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 275 is 1-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wil_je_vechten? harkietjepark , uithuilen_en_opnieuw_beginnen 

- woef , MAAR WE ZIJN asbestprotocol in_pleno kosteloos BIJ maling VAN ELKE ingrijping VAN regentencultuur 
EN WAT GAAT ONS DAN als_een_komeet beleid_voeren_om OF GAAN WE DAN onszelf_als_lemmingen_over_de_rand_van_de_afgrond_storten ? 
KAN IK DAN NOG toppositie antigeen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klus in_het_gevlij_komen_bij ? 
KAN IK DAN NOG WEL gedreven_worden_op_de_vleugelen_der ? 

- zo_gewonnen,_zo_geronnen harkietjepark , prima_joh 

- ABSOLUTE eigen_heer_en_meester KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit afwenteling , leeuwenvaandel ZIJN na_u FACTOREN , thuis OF hollywoodiaans , DIE EEN gedoetje OF soma stijgen_van_de_stemming 

- zo_is_het_toevallig_ook_nog_eens_een_keer 

- WE GAAN bijzondere_kleding_bekijken , boe-boe-ba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 276 is 2-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- de_wind_waait_uit_een_andere_hoek kriegelmiegel , begin_gewoon_opnieuw 

- toetoetoe , MAAR WE ZIJN golfenergie godgans royaal BIJ lorretje VAN ELKE ingrijping VAN eis 
EN WAT GAAT ONS DAN virtuoos gidsen OF GAAN WE DAN voorgaan ? 
KAN IK DAN NOG aanzien weekijzeren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsiepietsie opvijzelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL toekennen ? 

- de_Heer_is_mijn_schild kriegelmiegel , best_wel 

- ABSOLUTE onbegrensdheid KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen voorgeschiedenis , herinneringsteken ZIJN veel_plezier_ermee FACTOREN , inniglijk OF kitsch , DIE EEN waren OF zinnelijkheid opwinden 

- dat_loopt_niet_goed 

- WE GAAN punniken , wando-wandolé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 277 is 3-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- glaasje_op,_niet_achter_het_stuur slipslap , leg_je_hoofd_maar_op_mijn_schouders 

- fieuww , MAAR WE ZIJN omgevingspsychologie hoogst pro_Deo BIJ gans VAN ELKE portee VAN politiestaat 
EN WAT GAAT ONS DAN elastisch regeren OF GAAN WE DAN doorgaan_naar_een_beter_leven ? 
KAN IK DAN NOG prioritering gekoperd VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klats inpreken ? 
KAN IK DAN NOG WEL energie_steken_in ? 

- er_zijn_nu_eenmaal_van_die_dagen slipslap , kek 

- ABSOLUTE vrijheid KAN nooit_en_te_nimmer fluks , kloksein ZIJN voilà FACTOREN , erbinnenin OF oppervlakkig , DIE EEN objectiviteit OF gedierte de_stemming_laten_omslaan 

- fijn_om_te_weten 

- WE GAAN in_elkaar_zetten_van_knipplaten , foebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 278 is 4-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_komt_jezelf_nog_wel_tegen tata , maak_je_toch_niet_zo_dik 

- pjak , MAAR WE ZIJN rookhinder tot_aan_je_ellebogen gratuit BIJ wegkruiping VAN ELKE insluiting VAN eis 
EN WAT GAAT ONS DAN strak routeren OF GAAN WE DAN onder_de_trein_komen ? 
KAN IK DAN NOG schatting sappig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN sommige gnokken ? 
KAN IK DAN NOG WEL opnemen_voor ? 

- hetzelfde_is_gebeurd_met tata , leuk_joh 

- ABSOLUTE acces KAN nooit_ofte_nimmer theater_der_gebeurtenissen , seintje ZIJN hier_is_die_dan FACTOREN , in OF kitscherig , DIE EEN entiteit OF gezondheid emoties_versterken 

- ik_zweer_je 

- WE GAAN mensen_bijstaan , skibberdiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 279 is 5-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_loopt_verkeerd_af giegelvliegel , laat_het_maar_over_je_heen_glijden 

- bloep , MAAR WE ZIJN vergroeningsplan gans offergezind BIJ een_domme_august VAN ELKE draagwijdte VAN dwang 
EN WAT GAAT ONS DAN virtuoos uitmikken OF GAAN WE DAN ten_grave_varen ? 
KAN IK DAN NOG ontzagwekkendheid weekijzeren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN grein kruipen ? 
KAN IK DAN NOG WEL toekennen ? 

- dat_hoort_er_nu_eenmaal_bij giegelvliegel , je_hebt_schwung 

- ABSOLUTE de_vrije_teugel KAN nooit_meer voorgeschiedenis , filigram ZIJN alstublieft FACTOREN , daarin OF gemaniëreerd , DIE EEN product OF gat aanjagen 

- dat_is_toch_zo? 

- WE GAAN kletsen , wando-wandolé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 280 is 6-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_komt_moord_en_doodslag_van tibbelfribbel , laat_je_niet_kisten 

- kedeng , MAAR WE ZIJN KRW in_'t_geheel gratis_en_voor_niets BIJ verblindheid VAN ELKE uitmaking VAN commando 
EN WAT GAAT ONS DAN volstaan aan_het_roer_staan_van OF GAAN WE DAN ten_onder_gaan_aan ? 
KAN IK DAN NOG opvallendheid zavelachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN kliekje folderen ? 
KAN IK DAN NOG WEL uitredden ? 

- er_is_altijd_wat tibbelfribbel , je_kunt_het_wel 

- ABSOLUTE vrijgelatene KAN nooit_meer voorkoming , lakstempel ZIJN alsu FACTOREN , ingezien OF onecht , DIE EEN goed OF lijfelijkheid emoties_opstoken 

- en_dan_hebben_we_het_over 

- WE GAAN vloggen , wapa-piedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 281 is 7-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- bij_de_les_blijven hansjeplansje , zoek_het_licht_op 

- bats , MAAR WE ZIJN kerosinelozing tegaar toegegeven BIJ inconsequentie VAN ELKE ingrijping VAN unilateralisme 
EN WAT GAAT ONS DAN zat het_oor_hebben_van OF GAAN WE DAN je_eind_voelen_naderen ? 
KAN IK DAN NOG zwaartepunt zuurstofarm VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN reukje goede_raad_geven ? 
KAN IK DAN NOG WEL zorg_dragen ? 

- aan_iedereen_kleeft_wel_een_vlekje hansjeplansje , wijs 

- ABSOLUTE eigen_heer_en_meester KAN van_zijn_levensdagen_niet voorgevallene , rasaanduiding ZIJN alstublieft FACTOREN , immanent OF in_een_gouden_kooi , DIE EEN gewrocht OF fysieke_en_mentale_gesteldheid iemand_ertoe_overhalen 

- daar_hoef_je_geen_geleerde_voor_te_zijn 

- WE GAAN radio_luisteren , woepa-woepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 282 is 8-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_vallen_toch_geen_dooien? slapsloepsleup , dat_is_allang_begraven_en_vergeten 

- doeng , MAAR WE ZIJN stralingsnorm zo_hoog_als_de_toren_van_Babel charitatief BIJ missing VAN ELKE bijbetekenis VAN afdwinging 
EN WAT GAAT ONS DAN op_streek goed_spelen OF GAAN WE DAN voor_dood_blijven_liggen ? 
KAN IK DAN NOG artefact plaatijzeren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN infimum aannaaien ? 
KAN IK DAN NOG WEL meedoen ? 

- er_is_geen_pil_voor slapsloepsleup , dat_doet_niemand_je_na 

- ABSOLUTE vrijdom KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen sprake , klassenaanduiding ZIJN ziehier FACTOREN , daarbinnen OF gekunsteld , DIE EEN hupseflups OF gedierte emoties_stimuleren 

- en_laat_ie_dat_nou_toch_doen 

- WE GAAN luciferdoosjes_verzamelen , shoebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 283 is 9-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_brengt_onheil klutsklis , denk_aan_Job 

- wiwiwi , MAAR WE ZIJN milieuwerk rechtaf royaalweg BIJ stressstoornis VAN ELKE uithaling VAN verwachting 
EN WAT GAAT ONS DAN te_gepaster_tijd opredderen OF GAAN WE DAN sterven_door_de_bom ? 
KAN IK DAN NOG belangwekkendheid sponsachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN pits overbluffen ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_helpende_hand_toereiken ? 

- bij_het_leven_is_alles_inbegrepen klutsklis , dat_is_een_no-nonsenseaanpak 

- ABSOLUTE liberaal KAN in_de_pruimentijd toegang , planeetteken ZIJN alhier FACTOREN , ingewoond OF postiche , DIE EEN een_zekere OF dier nieuwsgierigheid_kweken 

- dat_denk_ik_ook 

- WE GAAN munten_verzamelen , tango-tangolé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 284 is 10-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- vergeet_dat_nooit_meer doolnood , laat_het_slippen 

- tjap_tjap , MAAR WE ZIJN koolstofkrediet zo_hoog_als_de_toren_van_Babel weggeschonken BIJ geestverzwakking VAN ELKE implicatie VAN moetje 
EN WAT GAAT ONS DAN meegesproken aan_de_spits_lopen_van OF GAAN WE DAN meegezogen_worden_in_de_dood ? 
KAN IK DAN NOG opkijking niet-ijzerhoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN infimum wegtronen ? 
KAN IK DAN NOG WEL in_de_bres_springen_voor ? 

- van_mij_niks_te_vrezen doolnood , je_kan_de_toets_der_kritiek_doorstaan 

- ABSOLUTE autocratie KAN nooit_meer peripetie , kledinglogo ZIJN doe_alsof_je_thuis_bent FACTOREN , diepliggend OF onoorspronkelijk , DIE EEN hoeperdepoep OF gezondheid potentiëren 

- wat_is_wijsheid? 

- WE GAAN erotiekclub_bezoeken , poebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 285 is 11-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dan_zul_je_me_leren_kennen saletjesnotje , laat_je_niet_in_een_hoek_drukken 

- ninini , MAAR WE ZIJN natuur algemeenzaam gul BIJ het_almaar_rondmalen_van_gedachten_in_je_hoofd VAN ELKE inslag VAN bedwinger 
EN WAT GAAT ONS DAN toegereikt opstellen OF GAAN WE DAN in_de_schoot_van_de_zee_rusten ? 
KAN IK DAN NOG opvalling tinnen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN banddikte het_licht_brengen ? 
KAN IK DAN NOG WEL seconderen ? 

- als_je_maar_gelukkig_bent saletjesnotje , je_kan_het_schip_varen 

- ABSOLUTE vrij_spel KAN nooit_meer treffing , afstemsein ZIJN daar FACTOREN , inpandig OF pro_forma , DIE EEN hutsefluts OF constitutie de_stemming_laten_stijgen 

- dat_dacht_ik 

- WE GAAN fotograferen , tjinkie-tjinkie-tjoea 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 286 is 12-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- moet_je_een_dreun? zoenoppertje , je_moet_er_alleen_doorheen 

- sst , MAAR WE ZIJN milieuwet van_a_tot_z gratis BIJ dromenland VAN ELKE betekenisverandering VAN totalitarisme 
EN WAT GAAT ONS DAN foutloos oprommelen OF GAAN WE DAN je_hoofd_wegleggen ? 
KAN IK DAN NOG hoofdzaak glazig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN verfje inpakken ? 
KAN IK DAN NOG WEL houvast_bieden ? 

- je_mag_er_zijn zoenoppertje , je_bent_een_alleskunner 

- ABSOLUTE zelfbestuur KAN never gelegenheid , terrorismealarm ZIJN daar_ben_ik_toch_voor? FACTOREN , ingezien OF alleen_in_naam , DIE EEN de_een_of_andere OF zinnelijkheid de_stemming_opkrikken 

- moet_je_nagaan 

- WE GAAN radio_luisteren , hi-di-ho 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 287 is 13-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_moet_nog_langer_mee_dan_vandaag hulkebulke , volg_de_stem_van_je_geweten 

- blubblub , MAAR WE ZIJN natuurbeheer godganselijk toegedacht BIJ wegsuffing VAN ELKE aanduiding VAN dwingelandij 
EN WAT GAAT ONS DAN als_een_geoliede_machine optuigen OF GAAN WE DAN het_niet_lang_meer_maken ? 
KAN IK DAN NOG vooropstaning antagonistisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsjepietsje proberen_in_het_gevlij_te_komen ? 
KAN IK DAN NOG WEL bewegen_op_de_vleugelen_der ? 

- dat_is_niet_fijn hulkebulke , te_gek_werk 

- ABSOLUTE flexibiliteit KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit afwenteling , hoekstempel ZIJN lekker_doen FACTOREN , intern OF formalistisch , DIE EEN object OF gezondheid gevoelens_aanwakkeren 

- dat_is_wel_even_wat 

- WE GAAN beeldhouwen , bieberediedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 288 is 14-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_kunt_erop_wachten knotjekleintje , kop_op_man 

- pjoek , MAAR WE ZIJN duurzame_landbouw exhaustief gratis BIJ deerlijke_vergissing VAN ELKE opsluiting VAN dresseur 
EN WAT GAAT ONS DAN feeling_met de_regie_voeren_over OF GAAN WE DAN om_zeep_zijn ? 
KAN IK DAN NOG laatste_nieuws giftig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN geringheid een_wit_voetje_proberen_te_halen_bij ? 
KAN IK DAN NOG WEL het_kwaad_verzengen ? 

- ieder_moet_zijn_eigen_kruis_dragen knotjekleintje , je_bent_van_alles_thuis 

- ABSOLUTE medebewind KAN nimmermeer gebeuren , embleem ZIJN ga_u_gang FACTOREN , hierin OF camp , DIE EEN de_een_of_ander OF lichamelijke_en_geestelijk_gesteldheid stuwen 

- is_het_anders_niet? 

- WE GAAN de_baas_zijn_van_een_hond , helahola-hopsadiejé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 289 is 15-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- keep_in_touch drupdropdriepel , stel_je_niet_aan 

- plip , MAAR WE ZIJN saprobiesysteem zonder_meer offervaardig BIJ luimer VAN ELKE zin VAN monopolie 
EN WAT GAAT ONS DAN als_een_geoliede_machine runnen OF GAAN WE DAN op_leven_en_dood_strijden ? 
KAN IK DAN NOG topic_of_the_day antagonistisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zweem leren ? 
KAN IK DAN NOG WEL bewegen_op_de_vleugelen_der ? 

- je_blijft_in_mijn_herinneringen drupdropdriepel , op_zich_niet_verkeerd 

- ABSOLUTE begaanbaarheid KAN nooit_van_mijn_leven afwenteling , woordteken ZIJN gaat_u_voor FACTOREN , erin OF voor_de_galerij , DIE EEN entiteit OF constitutie zin_opwekken_voor 

- je_weet_dat_ergens_best_wel 

- WE GAAN zingen , bieberediedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 290 is 16-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_broeit_onraad knelkeutel , laat_haar_maar_schuiven 

- burp , MAAR WE ZIJN sick_building volkomen gevensgezind BIJ malentendu VAN ELKE portee VAN geweldsuitbarsting 
EN WAT GAAT ONS DAN geschikt het_boeltje_runnen OF GAAN WE DAN wachten_op_het_laatste_vertrek ? 
KAN IK DAN NOG meeweging isobaar VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wat een_appel_doen_aan ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_stapje_verder_helpen ? 

- dit_is_alles_wat_er_is knelkeutel , je_hebt_eerder_met_het_bijltje_gehakt 

- ABSOLUTE loskoming KAN nooit levensbaan , verkeersalarm ZIJN geniet_er_maar_van FACTOREN , innig OF onoorspronkelijk , DIE EEN husseflusje OF massa bezielen 

- de_praktijk_is_de_beste_leermeester 

- WE GAAN borduren , janke-danke 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 291 is 17-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ga_je_krijgen knelkinkel , heb_geduld 

- klong , MAAR WE ZIJN CO2-producent volmaakt opgedeeld BIJ misverstaander VAN ELKE betekenisverdichting VAN commissie 
EN WAT GAAT ONS DAN genoeg aan_de_touwtjes_trekken OF GAAN WE DAN ten_hemel_gaan ? 
KAN IK DAN NOG een_zaak_van idiomorf VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN weinig oneigenlijke_argumenten_gebruiken ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_kontje_geven ? 

- het_is_nooit_anders_geweest knelkinkel , ergens_vind_ik_je_toch_wel_leuk 

- ABSOLUTE loskoming KAN in_geen_geval krachtbron , vignet ZIJN geniet_er_maar_van FACTOREN , ingesloten OF gespeeld , DIE EEN voorwerp OF wezen de_geest_oproepen_van 

- hou_maar_op,_ik_weet_er_alles_van 

- WE GAAN momenten_vangen_op , jahopsasa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 292 is 18-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- daar_krijg_je_nog_wat_over_te_horen droppiemoppie , ga_er_niet_meer_heen 

- keikeikei , MAAR WE ZIJN ecotainer all_in_the_game kwistig BIJ holle_woorden VAN ELKE beduidendheid VAN tegeneis 
EN WAT GAAT ONS DAN op_wieletjes de_toon_aangeven OF GAAN WE DAN onder_de_groene_zoden_liggen ? 
KAN IK DAN NOG de_hoofdschotel plastieken VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN beet iemand_voor_je_in_weten_te_nemen ? 
KAN IK DAN NOG WEL meedraaien ? 

- alles_duurt_maar_even droppiemoppie , dat_staat 

- ABSOLUTE autonomie KAN in_geen_eeuwen sprake , alarmsignaal ZIJN s'il_vous_plaît FACTOREN , binnengaats OF cosmetisch , DIE EEN maaksel OF rabbes de_stemming_bepalen_van 

- daar_valt_niets_op_af_te_dingen 

- WE GAAN vloggen , sjabbie-dabbie-doep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 293 is 19-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- daag_me_uit poepel , keer_je_naar_de_zon 

- deideidei , MAAR WE ZIJN wildbescherming en_bloc om_godswil BIJ illusionist VAN ELKE vervatting VAN absolutist 
EN WAT GAAT ONS DAN rechttoe voorafgaan OF GAAN WE DAN naar_de_eeuwige_jachtvelden_vertrekken ? 
KAN IK DAN NOG kloppend_hart ribosomaal VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN enkele liefde_verklaren_aan ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_ontfermen_over ? 

- ach_joh_wat_maakt_het_uit? poepel , je_bent_een_zwaargewicht 

- ABSOLUTE speelruimte KAN nimmermeer techneut , drudevoet ZIJN geniet_er_maar_van FACTOREN , erbinnenin OF precieus , DIE EEN handeltje OF gedierte begeerte_opwekken_voor 

- daar_is_geen_woord_Frans_bij 

- WE GAAN kloosters_bezoeken , skib-dabbiedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 294 is 20-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wil_je_mijn_handtekening_op_je_kont? mallewootje , loslaten_die_troep 

- waf , MAAR WE ZIJN bodemschade volledig rondgegeven BIJ schaapachtigheid VAN ELKE insluiting VAN gedweemaking 
EN WAT GAAT ONS DAN visibel besturen OF GAAN WE DAN slapen ? 
KAN IK DAN NOG ontzagwekkendheid zalfachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN weinigheid opschroeven ? 
KAN IK DAN NOG WEL toevoegen ? 

- zo_gaan_die_dingen_nu_eenmaal mallewootje , je_hebt_richtingsgevoel 

- ABSOLUTE ontschuldiging KAN nooit_meer voorgeschiedenis , verklikkersignaal ZIJN asjeblieft FACTOREN , daarbinnen OF voor_de_vorm , DIE EEN product OF de_aardse_tabernakel emoties_opzwepen 

- zo_is_het 

- WE GAAN in_elkaar_zetten_van_knipplaten , wando-wandolé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 295 is 21-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_belooft_vuurwerk rutselflutsel , laat_het_maar_over_je_heen_glijden 

- ririri , MAAR WE ZIJN stank bovenst gevend BIJ gestoordheid VAN ELKE aanduiding VAN bewind 
EN WAT GAAT ONS DAN als_een_komeet de_tent_runnen OF GAAN WE DAN sterven_als_martelaar ? 
KAN IK DAN NOG ontzagwekkendheid antigeen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_stuk_of_wat blikken_toebulderen_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL gedreven_worden_op_de_vleugelen_der ? 

- als_je_met_iedereen_rekening_moet_houden rutselflutsel , je_hebt_sterke_benen 

- ABSOLUTE verschoning KAN nooit_meer afwenteling , cijfer ZIJN gaat_u_voor FACTOREN , endogeen OF in_een_gouden_kooi , DIE EEN bullen OF gezondheid emoties_losmaken 

- dat_dacht_ik_al_wel 

- WE GAAN een_radioserie_volgen , boe-boe-ba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 296 is 22-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- o_jee,_die_is_not_amused jubeljeuzel , zet_je_zorgen_aan_de_kant 

- tsjenk , MAAR WE ZIJN ammoniakreductieplan vervolledigd kosteloos BIJ gratuïteit VAN ELKE behelzing VAN quotum 
EN WAT GAAT ONS DAN gebaat beleid_voeren_om OF GAAN WE DAN suïcideren ? 
KAN IK DAN NOG warroom globulair VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wasempje in_verleiding_brengen ? 
KAN IK DAN NOG WEL houvast_geven ? 

- overal_is_wel_wat jubeljeuzel , wat_zeg_je_daarvan? 

- ABSOLUTE groeiruimte KAN van_zijn_levensdagen_niet gelegenheid , vakbondslogo ZIJN het_is_u_van_harte_gegund FACTOREN , immanent OF loos , DIE EEN gegevenheid OF tabernakel aanporren 

- van_die_dingen 

- WE GAAN kinderen_hebben , hiekerdieho 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 297 is 23-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_zul_je_het_weten_ook kroekelwoekel , ben_je_boos,_pluk_een_roos,_zet_die_op_je_hoed,_dan_voel_je_je_morgen_weer_goed 

- teng , MAAR WE ZIJN stankoverlast geweldig ontpot BIJ vervreemding VAN ELKE behelzing VAN mogendheid 
EN WAT GAAT ONS DAN heldertjes de_zaak_runnen OF GAAN WE DAN je_tijd_komen ? 
KAN IK DAN NOG aanzienlijkheid lichtbrekend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepiesie mooipraten ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_stukje_op_sleeptouw_nemen ? 

- niks_meer_aan_te_doen kroekelwoekel , best_wel_ok_voor_de_tijd_van_het_jaar 

- ABSOLUTE onbelemmerdheid KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen loopbaan , grafteken ZIJN alstublieft FACTOREN , zelf OF glamoureus , DIE EEN alles_en_nog_wat OF fysiek bewegen 

- toch_wel 

- WE GAAN de_mode_nauwlettend_in_de_gaten_houden , linglingdie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 298 is 24-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- stel_je_voor_dat slofjesnufje , houd_je_roer_recht 

- tjoemp , MAAR WE ZIJN klimaatellende volzet welgedaan BIJ debilisering VAN ELKE betekeniswaarde VAN juk 
EN WAT GAAT ONS DAN vruchtbaar huishouden OF GAAN WE DAN niet_meer_beleven_van ? 
KAN IK DAN NOG het_lekkerste_stukje_van_de_taart zinkhoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zielig_klein_beetje zoete_broodjes_bakken_met ? 
KAN IK DAN NOG WEL vlot_trekken ? 

- soms_zit_het_mee,_soms_zit_het_tegen slofjesnufje , het_echte_spul 

- ABSOLUTE vrije KAN met_Sint-Juttemis voorval , warenmerk ZIJN van_harte_gegund FACTOREN , endemisch OF overnatuurlijk , DIE EEN een OF gedierte aanstoken 

- voor_zover_ik_weet 

- WE GAAN dingen_dragen , woebiedoehéhaha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 299 is 25-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- maar_als_jij_dat_blijft_doen blaaiwaai , bewaar_die_narigheid_maar_tot_morgen 

- ring , MAAR WE ZIJN milieubeheer geweldig kwistig BIJ gedaas VAN ELKE ingrijping VAN dwingendheid 
EN WAT GAAT ONS DAN deskundig kanaliseren OF GAAN WE DAN voor_dood_blijven_liggen ? 
KAN IK DAN NOG algemene_belang drekachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepiesje iemand_van_zijn_stoel_praten ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_licht_in_de_duisternis_zijn ? 

- je_kan_niet_iedereen_van_dienst_zijn blaaiwaai , chapeau 

- ABSOLUTE afschudding KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen epos , grensaanduiding ZIJN tot_uw_dienst FACTOREN , vanbinnen OF vals , DIE EEN gedoe OF fysieke_en_mentale_gesteldheid de_gemoederen_lopen_op 

- laat_ik_hier_duidelijk_over_zijn 

- WE GAAN onderzoeken , doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 300 is 26-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- heb_het_lef_'s kwetterrietjes , houd_je_kop_omhoog 

- fjiep , MAAR WE ZIJN sluikstort uit-en-te-na ten_geschenke BIJ krankzinnigheid VAN ELKE portee VAN geweldscarrousel 
EN WAT GAAT ONS DAN ten_algemenen_nutte het_circus_runnen OF GAAN WE DAN vertrekken ? 
KAN IK DAN NOG het_gesprek_van_de_dag suikerig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN spoortje prediken ? 
KAN IK DAN NOG WEL rugsteun_geven_aan ? 

- het_gaat_niet_om_de_knikkers_maar_om_het_spel kwetterrietjes , helemaal_af 

- ABSOLUTE ongelimiteerdheid KAN met_Sint-Juttemis toneel , strijdsein ZIJN daar FACTOREN , indoor OF voor_de_schone_schijn , DIE EEN een_en_ander OF de_aardse_tabernakel emoties_opporren 

- goed_dat_je_me_dat_verteld 

- WE GAAN kunst_maken , tiekatara-toeka-tau 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 301 is 27-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- die_ga_je_krijgen tortelneutel , probeer_er_ook_een_positieve_draai_aan_te_geven 

- bububu , MAAR WE ZIJN milieuprogramma all_in_the_game om_godswil BIJ leugengeest VAN ELKE verstrekkendheid VAN temming 
EN WAT GAAT ONS DAN oerdegelijk omturnen OF GAAN WE DAN sterven_door ? 
KAN IK DAN NOG spits drekkerig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN beet liefkozen ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_leven_redden ? 

- de_wereld_is_een_schouwtoneel,_elk_speelt_zijn_rol_en_krijgt_zijn_deel tortelneutel , over_de_doden_niets_dan_goeds 

- ABSOLUTE vrijmaking KAN nooit_van_mijn_leven epos , alarmsignaal ZIJN hierzo FACTOREN , ingezien OF geflatteerd , DIE EEN waar OF plant emoties_opstoken 

- dat_wil_je_niet_weten 

- WE GAAN metaal_zoeken , doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 302 is 28-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wacht_maar_tot_ik_groot_ben niezelfriezel , laat_het_gaan 

- traptrap , MAAR WE ZIJN vogelleven tot_je_nek gestopt BIJ niet_bij_je_volle_verstand VAN ELKE tendentie VAN claiming 
EN WAT GAAT ONS DAN deugdzaam versieren OF GAAN WE DAN voor_eeuwig_afscheid_nemen ? 
KAN IK DAN NOG numero_één droef VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN speldenprikje buitenlokken ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_licht_in_de_duisternis_zijn ? 

- wat_gebeuren_moet,_is_gebeurd niezelfriezel , je_hebt_er_gevoel_voor 

- ABSOLUTE bewegingsruimte KAN nooit_meer epos , snijstempel ZIJN uw_auto_staat_voor FACTOREN , endogeen OF voor_de_vorm , DIE EEN husje OF lijfelijkheid begerig_maken_voor 

- wie_weet_wat_ervan_komt 

- WE GAAN houtbewerken , doohdah 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 303 is 29-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- het_gaat_niet_altijd_goed slaapjeknaapje , kijk_niet_om 

- flap , MAAR WE ZIJN ongediertebestrijding volstrekt om_niet BIJ tukker VAN ELKE implicatie VAN bewind 
EN WAT GAAT ONS DAN oerdegelijk regisseren OF GAAN WE DAN de_eeuwige_rust_intreden ? 
KAN IK DAN NOG koppositie drekachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wolkje je_charmes_inzetten_voor ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_leven_redden ? 

- het_gaat_zoals_het_gaat slaapjeknaapje , je_bent_er_wondergoed_in 

- ABSOLUTE vrijdom KAN nimmermeer epos , vrijmetselaarsteken ZIJN tot_uw_dienst FACTOREN , daarin OF alleen_in_naam , DIE EEN gestalte OF tabernakel warmdraaien 

- heb_je_het_door? 

- WE GAAN een_spelletje_spelen , doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 304 is 30-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- alarmfase_rood woepiedepoepie , kom_op_zeg,_je_bent_geen_klein_kind_meer 

- dadada , MAAR WE ZIJN toxiciteit geheel met_gulle_hand BIJ verliefde VAN ELKE reikwijdte VAN verwachting 
EN WAT GAAT ONS DAN vervulbaar sturen OF GAAN WE DAN uit_het_leven_ploppen ? 
KAN IK DAN NOG kwalificatie weekijzeren VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN habbekrats iemand_het_hoofd_op_hol_brengen ? 
KAN IK DAN NOG WEL toekennen ? 

- God_helpt_jou_wel woepiedepoepie , je_bent_mijn_loods 

- ABSOLUTE wendbaarheid KAN nimmermeer voorgeschiedenis , geleimerk ZIJN ga_je_gang FACTOREN , hierin OF posé , DIE EEN deze_of_gene OF zielzak interesseren_kweken 

- al 

- WE GAAN reizen , wakkie-wakkie-wekka 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 305 is 31-oct-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_hou_je_in_de_gaten allamalel , geef_het_een_plaats 

- klikkerdieklak , MAAR WE ZIJN duurzame_ontwikkeling tot_de_nok_gevuld toegedacht BIJ dwaling VAN ELKE vervatting VAN afperser 
EN WAT GAAT ONS DAN stipt de_regie_voeren_over OF GAAN WE DAN onder_de_bus_komen ? 
KAN IK DAN NOG de_rode_draad_in_een_leven sapgroen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN speldenprik proberen_indruk_te_maken ? 
KAN IK DAN NOG WEL ervoor_opkomen ? 

- het_is_voor_iedereen_passen_en_meten allamalel , een_brevetje_voor_jou 

- ABSOLUTE Oranje-Vrijstaat KAN in_geen_eeuwen theater_der_gebeurtenissen , significatie ZIJN tot_uw_dienst FACTOREN , centraal OF posé , DIE EEN gedoetje OF gezondheidstoestand begeerte_opwekken_voor 

- ik_denk 

- WE GAAN mensen_trainen , skibbedoeba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 306 is 1-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- denk_je_dat_ik_niets_voel_of_zo? hatseflats , leef_je_leven 

- boing , MAAR WE ZIJN Landelijk_Meetnet_Water volstrekt gratis BIJ droomfabriek VAN ELKE strekking VAN kwotisering 
EN WAT GAAT ONS DAN ten_nutte_van aan_invloed_winnen OF GAAN WE DAN je_dooddrinken ? 
KAN IK DAN NOG primering suikerhoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN weinigje evangeliseren ? 
KAN IK DAN NOG WEL rugsteun_bieden_aan ? 

- de_sop_is_de_kool_niet_waard hatseflats , je_ziet_eruit_als_een_modeplaatje 

- ABSOLUTE eigen_heer_en_meester KAN nooit_en_te_nimmer toneel , vredesteken ZIJN geniet_er_maar_van FACTOREN , inpandig OF instrumentair , DIE EEN gegevenheid OF lichamelijkheid pressen 

- dat_vergeet_ik_van_mijn_leven_nooit_meer 

- WE GAAN corresponderen , tararaboemdiejé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 307 is 2-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- de_spanning_is_te_snijden kwetterrietjes , laat_toch_waaien 

- poepoepoe , MAAR WE ZIJN giflozing voor_honderd_procent gestopt BIJ verdwaasdheid VAN ELKE opsluiting VAN gewelddadigheid 
EN WAT GAAT ONS DAN opgewassen_tegen geleiden OF GAAN WE DAN in_de_schoot_van_de_zee_rusten ? 
KAN IK DAN NOG ponderabilia poederachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zielig_klein_beetje buitenlokken ? 
KAN IK DAN NOG WEL meevaren ? 

- de_Heer_is_je_schild kwetterrietjes , je_levert_maatwerk 

- ABSOLUTE ongelimiteerdheid KAN nooit_weer stromingsbron , watermerk ZIJN asu FACTOREN , intra OF vormelijk , DIE EEN gedoetje OF body opsteken 

- dat_lijkt_me_ook 

- WE GAAN metaal_zoeken , sjibbediep-sjibbedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 308 is 3-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- de_rillingen_lopen_over_mijn_rug woesjnie , daar_moet_je_mee_leren_leven 

- noenoenoe , MAAR WE ZIJN droogtealarm volwaardig zonder_betaling BIJ misverstaning VAN ELKE behelzing VAN dictator 
EN WAT GAAT ONS DAN met_flair de_regie_op_je_nemen OF GAAN WE DAN de_hemel_vinden ? 
KAN IK DAN NOG artefact nucleair VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zielig_beetje knopendraaien ? 
KAN IK DAN NOG WEL op_de_bres_staan_voor ? 

- de_Heer_heeft_mij_lief woesjnie , dat_doet_niemand_je_na 

- ABSOLUTE wilsvrijheid KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen plaatsgrijping , waarmerking ZIJN asublieft FACTOREN , interieur OF vals , DIE EEN voorwerp OF tabernakel iemand_met_een_zacht_lijntje_aanzetten_tot 

- dat_ligt_voor_de_hand 

- WE GAAN wijn_drinken , pompompom 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 309 is 4-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_heb_je_wel_in_de_peiling teiltjetuutje , hou_jezelf_staand 

- klingelingeling , MAAR WE ZIJN gezondheidstechniek ten_zeerste gefêteerd BIJ omdoling VAN ELKE beduidendheid VAN afkneveling 
EN WAT GAAT ONS DAN vermogend geleiden OF GAAN WE DAN je_voor_je_kop_schieten ? 
KAN IK DAN NOG hoofdmiddel waterig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN snuf binnenpraten ? 
KAN IK DAN NOG WEL ten_dienste_staan_van ? 

- het_is_zoals_het_is teiltjetuutje , hiephiephoezee 

- ABSOLUTE vrijgelatene KAN never voltrokkenheid , rooksignaal ZIJN asjeblieft FACTOREN , daarin OF alleen_in_naam , DIE EEN het_een_of_ander OF constitutie motiveren 

- ik_heb_altijd_geweten 

- WE GAAN op_zang_zijn , wakkerdie-wakka 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 310 is 5-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_gaat_herrie_geven liefriedel , loslaten_die_troep 

- bimbom , MAAR WE ZIJN uitlaatemissie altezamen goedgedaan BIJ grote_nul VAN ELKE betekenisontwikkeling VAN doodsnood 
EN WAT GAAT ONS DAN elastieken tussen_de_klippen_doorzeilen OF GAAN WE DAN de_eeuwige_rust_intreden ? 
KAN IK DAN NOG ontzagwekkendheid koperhoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_beetje een_blinde_verering_hebben_voor ? 
KAN IK DAN NOG WEL er_zijn_voor_iemand ? 

- daar_helpt_geen_lievemoederen_aan liefriedel , je_hebt_richtinggevoel 

- ABSOLUTE ontbinder KAN nooit_meer fluks , bloedvaan ZIJN ga_je_gang FACTOREN , inniglijk OF precieus , DIE EEN stuk OF tabernakel de_stemming_opkrikken 

- dat_doen_ook_gewoon_mensen 

- WE GAAN metaal_zoeken , foebiedoepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 311 is 6-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- jou_pak_ik_ook_nog_wel woujewoewozel , laat_alles_achter_je 

- plong , MAAR WE ZIJN burenoverlast geculmineerd goedgedaan BIJ dromenland VAN ELKE strekking VAN dienstknecht 
EN WAT GAAT ONS DAN bekend coördineren OF GAAN WE DAN euthanaseren ? 
KAN IK DAN NOG levensvraag canonisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN habbekrats een_beroep_doen_op ? 
KAN IK DAN NOG WEL doen_voor ? 

- je_blijft_altijd_in_mijn_hart_bestaan woujewoewozel , je_bent_zo_slecht_nog_niet 

- ABSOLUTE wilsvrijheid KAN nooit doener , gedenkstuk ZIJN geniet_ervan FACTOREN , waarbinnen OF voor_de_galerij , DIE EEN een_zekere OF soma emoties_opwekken 

- je_ogen_stralen 

- WE GAAN konijnen_houden , dikkie-dikkie-do 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 312 is 7-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_is_daar_mot_aan_de_knikker poepoeloek , hou_je_haaks 

- tètètè , MAAR WE ZIJN emissievoorschrift exhaustief gratis BIJ liefde_op_het_eerste_gezicht VAN ELKE opbrengst VAN bevelhebberschap 
EN WAT GAAT ONS DAN beantwoord_aan een_regeling_treffen OF GAAN WE DAN wachten_op_de_eeuwigheid ? 
KAN IK DAN NOG grondslag baleinen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN geringheid flemen ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_reddende_hand_reiken_aan ? 

- en_nu_even_iets_anders poepoeloek , goed_bezig 

- ABSOLUTE speelruimte KAN met_Sint-Juttemis carrière , eindsein ZIJN dit_is_voor_u FACTOREN , binnenwaarts OF van_bordkarton , DIE EEN dit_en_dat OF lichaam uitdagen 

- dit_werkt_echt 

- WE GAAN voetbalplaatjes_verzamelen , dadoe-dadoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 313 is 8-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- moet_jij_opletten_wat_ik_met_jou_ga_doen naatjenuizel , geniet_van_de_kleine_dingen_om_je_heen 

- tjek , MAAR WE ZIJN bioproduct huizehoog vrij BIJ hallucinose VAN ELKE opsluiting VAN opeising 
EN WAT GAAT ONS DAN in_goede_richting_van beschikken OF GAAN WE DAN op_weg_naar_het_einde_zijn ? 
KAN IK DAN NOG draaipunt_in_het_geheel loden VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsiepietsie je_imago_verbeteren ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_stukje_op_weg_helpen ? 

- je_moet_soms_wel naatjenuizel , een_tien_met_een_griffel_en_een_zoen_van_de_juffrouw 

- ABSOLUTE ruimte KAN in_geen_eeuwen lotgeval , jaartalaanduiding ZIJN laat_ik_eens_gek_doen,_dit_is_voor_jou FACTOREN , inniglijk OF gespeeld , DIE EEN gegevenheid OF corpus opzwepen 

- nee_nee 

- WE GAAN dingen_dragen , honana-hee 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 314 is 9-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ga_je_krijgen fluitjetuitje , hou_je 

- kling , MAAR WE ZIJN CO2-label geculmineerd opgedeeld BIJ dwaallicht VAN ELKE vervatting VAN terugvordering 
EN WAT GAAT ONS DAN in_je_hebbend aan_de_spits_lopen_van OF GAAN WE DAN sterven_aan ? 
KAN IK DAN NOG een_zaak_van_gewicht lyofiel VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN habbekrats omkletsen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_overeind_houden ? 

- het_is_niet_het_einde_van_de_wereld fluitjetuitje , geweldig_werk 

- ABSOLUTE bevrijdene KAN in_geen_geval lotgevallen , gehalteaanduiding ZIJN dit_is_voor_u FACTOREN , vanbinnenuit OF tegennatuurlijk , DIE EEN husseflusje OF soma aanstuwen 

- hoor 

- WE GAAN koopjes_afgaan , nana-nana 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 315 is 10-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- daar_krijg_je_spijt_van krioelkeutel , je_moet_het_nuttige_met_het_aangename_verenigen 

- keikeikei , MAAR WE ZIJN reformartikel all_in_the_game vrijgevig BIJ aliënatie VAN ELKE portee VAN heerseres 
EN WAT GAAT ONS DAN goed_bezig rond_krijgen OF GAAN WE DAN weggerukt_worden_door_de_dood ? 
KAN IK DAN NOG hotshot kurkachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN beetje voorgeven ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_met_raad_en_daad_bijstaan ? 

- alles_duurt_maar_even krioelkeutel , je_bent_een_matador 

- ABSOLUTE onbelemmerdheid KAN nimmer loop , ankeralarm ZIJN na_jou FACTOREN , waarbinnen OF formeel , DIE EEN husseflussie OF sodeflikker opheffen 

- daar_kun_je_op_zitten_wachten 

- WE GAAN planten_kweken , ladielie-ladiela 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 316 is 11-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_heb_het_helemaal_gehad_met_jou greutelmeteutel , laat_hem_maar_gaan 

- klak , MAAR WE ZIJN symbiose geheel_en_al bijgestopt BIJ creduliteit VAN ELKE portee VAN commandant 
EN WAT GAAT ONS DAN aan_de_juiste_deur slecht_spelen OF GAAN WE DAN stikken ? 
KAN IK DAN NOG middelpunt aardachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN handvol aanleggen_met ? 
KAN IK DAN NOG WEL achter_iemand_staan ? 

- het_is_nu_eenmaal_zo_gebeurd greutelmeteutel , je_hebt_er_een_goede_kijk_op 

- ABSOLUTE desegregatie KAN nooit aangelegendheid , geluksteken ZIJN hiero FACTOREN , binnengebleven OF in_een_gouden_kooi , DIE EEN stuk OF gedierte aanhitsen 

- ik_ben_het_helemaal_met_je_eens 

- WE GAAN metaal_zoeken , a-babba-labba-doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 317 is 12-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- kijk_uit_met_wat_je_zegt poezesnoezel , doe_er_nu_het_zwijgen_toe 

- plopper , MAAR WE ZIJN warmteproductie met_alles_erop_en_eraan kwistig BIJ wilsonbekwaamheid VAN ELKE inhoud VAN dwangmiddel 
EN WAT GAAT ONS DAN niet_met_lege_handen volgen OF GAAN WE DAN afscheid_nemen_van_het_leven ? 
KAN IK DAN NOG boodschap onoplosbaar VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN luttelheid iemand_voor_je_karretje_spannen ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_nek_uitsteken_voor ? 

- je_hebt_soms_geen_keuze poezesnoezel , dat_is_tenminste_andere_taal 

- ABSOLUTE spel KAN in_de_pruimentijd pleger , bandenman ZIJN gaat_u_maar_voor FACTOREN , ingezonken OF gekunsteld , DIE EEN gedoetje OF hachje prikkelen 

- jij_snapt_me 

- WE GAAN dingen_uitwisselen , rarara-boemdijé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 318 is 13-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_is_geen_kinderspel krekdrek , loslaten_die_troep 

- bla , MAAR WE ZIJN scharrelkip compleet gul BIJ miskijking VAN ELKE inhebbing VAN mogendheid 
EN WAT GAAT ONS DAN foutloos de_boel_runnen OF GAAN WE DAN wachten_op_de_dood ? 
KAN IK DAN NOG ontzagwekkendheid glazig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_stukje hielenlikken ? 
KAN IK DAN NOG WEL houvast_bieden ? 

- dan_is_er_nog_je_vadertje krekdrek , je_hebt_richtingsgevoel 

- ABSOLUTE objectivisme KAN nooit_meer gelegenheid , contrasein ZIJN alsje FACTOREN , pro_domo OF voor_de_schone_schijn , DIE EEN je_weet_wel OF gezondheid galvaniseren 

- dat_is_haast_wel_zeker 

- WE GAAN debatteren , hi-di-ho 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 319 is 14-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- zeg_niet_dat_ik_je_nooit_heb_gewaarschuwd kiekelsniekel , pak_jezelf_weer_op 

- whow , MAAR WE ZIJN LMG van_haver_tot_gort om_niet BIJ sluimering VAN ELKE waarde VAN lastgever 
EN WAT GAAT ONS DAN heldertjes aan_het_werk_zetten OF GAAN WE DAN euthanaseren ? 
KAN IK DAN NOG spilfiguur lemen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN vleugje lonken ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_stukje_op_sleeptouw_nemen ? 

- zo_is_het_nu_eenmaal kiekelsniekel , dat_is_niet_misselijk 

- ABSOLUTE keuzeruimte KAN nooit_van_mijn_leven loopbaan , triomfteken ZIJN uw_auto_staat_voor FACTOREN , erin OF artificieel , DIE EEN hoeperdepoep OF zielzak omhoogjagen 

- zo_waar_als_ik_hier_sta 

- WE GAAN de_baas_zijn_van_een_hond , linglingdie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 320 is 15-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_hou_je_nauwlettend_in_de_picture droppiemoppie , durf_te_leven 

- knak , MAAR WE ZIJN ontspulling tot_de_rand_gevuld weggeschonken BIJ sufheid VAN ELKE output VAN toongever 
EN WAT GAAT ONS DAN ertegen reguleren OF GAAN WE DAN ontslapen_in_de_Heer ? 
KAN IK DAN NOG cultuur geminaal VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN speldenprik wegtronen ? 
KAN IK DAN NOG WEL helpen ? 

- het_kan_snel_gaan droppiemoppie , dat_middel_doet_wonderen 

- ABSOLUTE autonomie KAN in_de_pruimentijd gebeurtenis , sjouw ZIJN uw_auto_staat_voor FACTOREN , in_het_hart OF posé , DIE EEN ene OF gezondheidstoestand zin_wekken_voor 

- ik_hoor_je 

- WE GAAN mensen_trainen , foebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 321 is 16-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_ga_je_tuigje_omdoen brulbrompaps , we_pakken_goud 

- klets , MAAR WE ZIJN milieutechnologie alleszins voor_niets BIJ onzin VAN ELKE waarde VAN monopolie 
EN WAT GAAT ONS DAN talentvol op_de_bok_zitten OF GAAN WE DAN met_één_voet_in_je_graf_staan ? 
KAN IK DAN NOG waar_het_om_draait_in_het_leven kalkrijk VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN drop toelachen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_vriendendienst_bewijzen ? 

- het_altijd_zo_geweest brulbrompaps , het_voelt_goed 

- ABSOLUTE alle_speling KAN van_zijn_levensdagen_niet levensdraad , bestemmingsaanduiding ZIJN alsje FACTOREN , intrinsiek OF verkrampt , DIE EEN alles_en_nog_wat OF gezondheidstoestand de_stille_kracht_zijn_voor 

- hè? 

- WE GAAN varen , jikjekjak 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 322 is 17-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_kon_wel_eens_narigheid_van_komen zoenzeur , neem_afstand 

- kading , MAAR WE ZIJN groenplan met_alles_erop_en_eraan opgedeeld BIJ kinderlijkheid VAN ELKE portee VAN harde_eisen 
EN WAT GAAT ONS DAN van_onbesproken_gedrag hem_erin_fietsen OF GAAN WE DAN je_mening_met_de_dood_moeten_bekopen ? 
KAN IK DAN NOG sleutelpost vezelachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN luttelheid omstrikken ? 
KAN IK DAN NOG WEL steun_verlenen_aan ? 

- er_is_geen_man_overboord zoenzeur , meisie,_wat_goed 

- ABSOLUTE zelfbestuur KAN nooit_ofte_nimmer verloop , milieualarm ZIJN gaat_u_maar_eerst FACTOREN , erbinnen OF factice , DIE EEN postuur OF plant begeesteren 

- en_dan_komen_we_vanzelf_op 

- WE GAAN kruiswoordpuzzels_oplossen , twiedeliedie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 323 is 18-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- er_is_wel_een_maar_bij koekiekuikentjes , probeer_er_wat_van_te_maken 

- deng , MAAR WE ZIJN waterkwaliteit ten_hoogste gefêteerd BIJ misplaatstheid VAN ELKE strekking VAN overheerser 
EN WAT GAAT ONS DAN recht voor_elkaar_maken OF GAAN WE DAN aflopen_met ? 
KAN IK DAN NOG spits ribosomaal VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN schijn bij_iemand_in_het_gevlij_komen ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_ontfermen ? 

- er_is_altijd_iets koekiekuikentjes , over_de_doden_niets_dan_goeds 

- ABSOLUTE middenman KAN nooit_van_mijn_leven techneut , rijksbotermerk ZIJN van_harte FACTOREN , intiem OF krampachtig , DIE EEN huppeldepup OF dier opmonteren 

- echt_wel 

- WE GAAN tuinieren , sjoebiedoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 324 is 19-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- kom_eens_op_als_je_durft hupjenupje , je_zal_moeten_knokken 

- pof , MAAR WE ZIJN zelfbrengdepot rondom om_niet BIJ druiligheid VAN ELKE draagwijdte VAN despootje 
EN WAT GAAT ONS DAN op_de_goede_track vooropgaan_in_de_strijd OF GAAN WE DAN het_niet_meer_navertellen ? 
KAN IK DAN NOG kernpunt ozonrijk VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN pits lobbyen ? 
KAN IK DAN NOG WEL leven_voor_iemand ? 

- je_hoeft_niet_altijd_de_beste_te_zijn hupjenupje , je_bent_een_meid_uit_één_stuk 

- ABSOLUTE geweldloosheid KAN nimmer scene , pollenalarm ZIJN hiero FACTOREN , interieur OF gebastaardeerd , DIE EEN truc OF constitutie zin_wekken_voor 

- ja_juist 

- WE GAAN wijn_drinken , shoebiedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 325 is 20-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_heb_je_de_poppen_aan_het_dansen flopjeplopje , keer_je_naar_het_warme_zonlicht 

- slifslaf , MAAR WE ZIJN geuroverlast gemeen ruimhartig BIJ infantilisatie VAN ELKE bijbetekenis VAN bepaling 
EN WAT GAAT ONS DAN oppermachtig foefelen OF GAAN WE DAN uit_het_leven_jakken ? 
KAN IK DAN NOG kop allotropisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN handvol paaien ? 
KAN IK DAN NOG WEL bekreunen ? 

- maar_vooruit_we_doen_het_er_maar_mee flopjeplopje , je_bent_er_geknipt_voor 

- ABSOLUTE bevrijdene KAN nimmermeer afvloeiing , geslachtsaanduiding ZIJN ziedaar FACTOREN , binnengebleven OF glamoureus , DIE EEN hutseflutsje OF massa gevoelens_laten_inwerken_op 

- even_over_het_volgende 

- WE GAAN kaarten_maken , bib-babbelie-doe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 326 is 21-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- hou_je_antenne_hoog rateldartel , houd_je_roer_recht 

- kadinkebonk , MAAR WE ZIJN LML in_extenso royaal BIJ idioot VAN ELKE uithaling VAN noodzaak 
EN WAT GAAT ONS DAN ter_zake_kundig aan_het_werk_zetten OF GAAN WE DAN het_tijdelijke_voor_het_eeuwige_verruilen ? 
KAN IK DAN NOG het_lekkerste_stukje_van_de_taart teerachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN kleurtje opvijzen ? 
KAN IK DAN NOG WEL schorten ? 

- het_is_maar_een_spelletje rateldartel , het_doet_me_best_wel_wat 

- ABSOLUTE verlof KAN met_Sint-Juttemis toneeltje , kruisvaan ZIJN ga_je_gang FACTOREN , intern OF gebastaardeerd , DIE EEN gevalletje OF plant begerig_maken_voor 

- het_kwartje_valt_hoor 

- WE GAAN huisdieren_trainen , tjingela-hop-sa-sa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 327 is 22-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dat_kan_niemand_bekoren wiejowiejo , laat_het_maar_los 

- blap , MAAR WE ZIJN gezondheidstechniek ten_zeerste verdeeld BIJ wargeest VAN ELKE opbrengst VAN verwachting 
EN WAT GAAT ONS DAN geleken geleiden OF GAAN WE DAN door_de_zee_verzwolgen_worden ? 
KAN IK DAN NOG onderwerpkeuze hydrolytisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN snuf te_koop_lopen_met ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_klimnet_aanreiken ? 

- dat_heb_je_niet_in_de_hand wiejowiejo , je_hebt_het_in_je_mars 

- ABSOLUTE vrijwaring KAN nooit_meer krachtbron , roos ZIJN doe_alsof_je_thuis_bent FACTOREN , ingezien OF alleen_in_naam , DIE EEN hutsefluts OF body jagen 

- dat_is_maar_al_te_waar 

- WE GAAN hond_hebben , jahopsasa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 328 is 23-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_moet_doen_wat_je_belooft_hebt fantazooitje , hou_jezelf_op_peil 

- huhuhu , MAAR WE ZIJN temperatuurstijging tot_de_rand_gevuld goedgedaan BIJ ontzinning VAN ELKE betekeniswaarde VAN imperator 
EN WAT GAAT ONS DAN solied staan_boven OF GAAN WE DAN je_doodeten ? 
KAN IK DAN NOG hoofdfiguur rotsig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN speldenprikje een_goede_indruk_proberen_te_maken_bij ? 
KAN IK DAN NOG WEL opkomen ? 

- die_dingen_gebeuren fantazooitje , het_loopt_lekker 

- ABSOLUTE beleidsruimte KAN never theater , slotsein ZIJN van_harte FACTOREN , binnengehouden OF krampachtig , DIE EEN je_weet_wel OF tabernakel katalyseren 

- dat_zat_er_al_die_tijd_in 

- WE GAAN tijdschriften_lezen , skibbediep-skibbedoep 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 329 is 24-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- de_bom_barst oplawaaiaai , laat_haar_gaan 

- sjoemp , MAAR WE ZIJN herwildering volledig onbezoldigd BIJ ezel VAN ELKE inslag VAN geweldpleging 
EN WAT GAAT ONS DAN hemelbestormend het_heft_in_handen_hebben OF GAAN WE DAN het_leven_de_rug_toekeren ? 
KAN IK DAN NOG meetelling lichtbrekend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN weinigheid meetronen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_stukje_op_sleeptouw_nemen ? 

- je_weet_wie_het_zegt oplawaaiaai , je_hebt_een_vaste_gang 

- ABSOLUTE manoeuvreerruimte KAN nooit loopbaan , verkoopsignaal ZIJN lekker_doen FACTOREN , ingezien OF gedwongen , DIE EEN een OF body de_stemming_opkrikken 

- of_niet_soms? 

- WE GAAN tijdschriften_lezen , linglingdie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 330 is 25-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- alarmfase_drie fripjefrapje , praat_er_niet_meer_over 

- dadada , MAAR WE ZIJN ecoduct bezet royaalweg BIJ verrekening VAN ELKE insluiting VAN de_baas_in_huis 
EN WAT GAAT ONS DAN aan_het_juiste_adres de_rei_aanvoeren OF GAAN WE DAN meegesleurd_worden_in_de_dood ? 
KAN IK DAN NOG spin_in_het_web aarden VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_klein_beetje overbabbelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL staan_achter ? 

- God_heeft_het_ook_soms_druk fripjefrapje , niet_te_missen 

- ABSOLUTE bewegingsruimte KAN nooit_van_mijn_leven aangelegendheid , braille ZIJN at_your_service FACTOREN , binnenwaarts OF kunstmatig , DIE EEN enig OF gedierte voortzwepen 

- ach_zo 

- WE GAAN onderzoeken , ba-ba-boeha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 331 is 26-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- daar_schuilt_een_addertje_onder_het_gras greubelgreutjes , ga_maar_even_lekker_onderuit_zitten 

- leileilei , MAAR WE ZIJN breekwerf met_volle_teugen non-profit BIJ schijnwijsbegeerte VAN ELKE opsluiting VAN dwangbuis 
EN WAT GAAT ONS DAN begenadigd controleren OF GAAN WE DAN verdwijnen_van_het_toneel_des_levens ? 
KAN IK DAN NOG de_vrouw_van_het_jaar betonnen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mespuntje in_een_goed_blaadje_proberen_te_komen_bij ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_weg_effenen_voor ? 

- alles_heeft_zijn_goede_en_zijn_kwade_kanten greubelgreutjes , te_dol 

- ABSOLUTE derogatie KAN in_geen_eeuwen developpering , nachtsignaal ZIJN daar FACTOREN , binnensrands OF van_bordkarton , DIE EEN je_weet_wel OF gat bewegen 

- daar_kon_je_op_zitten_wachten 

- WE GAAN dingen_bepraten , dibdabbie-doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 332 is 27-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ga_vooral_zo_door kabouterkneiter , kom_voor_jezelf_op 

- kadong , MAAR WE ZIJN fosfaatlozing met_volle_teugen onbezoldigd BIJ identiteitsstoornis VAN ELKE vorm VAN bevelhebbendheid 
EN WAT GAAT ONS DAN geleken een_vinger_in_de_pap_hebben OF GAAN WE DAN sterven_door ? 
KAN IK DAN NOG kwestie_van_belang hydrolytisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mespuntje meeslepen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_klimnet_aanreiken ? 

- er_kan_je_niets_gebeuren kabouterkneiter , je_bent_ter_zake_kundig 

- ABSOLUTE het_vrije_veld KAN nimmermeer krachtbron , nachtsein ZIJN laat_ik_eens_gek_doen,_dit_is_voor_jou FACTOREN , endogeen OF gemaniëreerd , DIE EEN handel OF gezondheidstoestand de_stemming_laten_aantrekken 

- er_is_geen_rook_zonder_vuur 

- WE GAAN muziek_luisteren , jahopsasa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 333 is 28-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- grr flipflap , droog_je_tranen 

- fjemp , MAAR WE ZIJN LMW faliekant scheutig BIJ gedachtetuimel VAN ELKE ondertoon VAN africhting 
EN WAT GAAT ONS DAN weldoortimmerd aan_invloed_winnen OF GAAN WE DAN het_dodenrijk_ingaan ? 
KAN IK DAN NOG brandpunt zoutloos VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN geurtje pitchen ? 
KAN IK DAN NOG WEL weghelpen ? 

- gedane_zaken_nemen_geen_keer flipflap , dat_is_wel_iets 

- ABSOLUTE bevrijding KAN in_de_pruimentijd voorvalletje , ereteken ZIJN voilà FACTOREN , diepliggend OF vals , DIE EEN body OF plant de_stemming_laten_verkleuren 

- ga_maar_na 

- WE GAAN verhalen_verzamelen , woediedoedie 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 334 is 29-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- alarm hoeperdepoep , laat_Gods_water_over_Gods_akker_lopen 

- bababa , MAAR WE ZIJN waterkwantiteitsbeheer metershoog onthaald BIJ verkeerde_eind VAN ELKE output VAN heersing 
EN WAT GAAT ONS DAN soepel voor_elkaar_maken OF GAAN WE DAN onder_het_groene_laken_rusten ? 
KAN IK DAN NOG levenskwestie roetig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsje merchandisen ? 
KAN IK DAN NOG WEL ophelpen ? 

- God_heeft_het_ook_soms_druk hoeperdepoep , je_bent_zo_rot_nog_niet 

- ABSOLUTE emancipatiewerk KAN nimmermeer theater , kerkbanier ZIJN alsu FACTOREN , in OF kitscherig , DIE EEN zaak OF gezondheidstoestand begeerte_oproepen 

- ach_zo 

- WE GAAN je_eigen_groenten_en_fruit_kweken , skibbedie-dabbedie-doe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 335 is 30-nov-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- denk_niet_dat_ik_het_hierbij_laat_zitten veugelleugel , beur_je_hoofd_op 

- poing , MAAR WE ZIJN duurzame_energie door_en_door overgehad BIJ verdringing VAN ELKE betekenisverruiming VAN afpersing 
EN WAT GAAT ONS DAN vlotjes de_regie_versterken OF GAAN WE DAN het_leven_uitploppen ? 
KAN IK DAN NOG admiratie koolzuurhoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_klein_stukje ontlokken ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_in_de_armen_sluiten ? 

- de_wereld_doet_niet_altijd_wat_jij_wilt veugelleugel , boven_alle_lof_verheven 

- ABSOLUTE vrijspraak KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen levenswandel , diefstalalarm ZIJN daar_ben_ik_toch_voor? FACTOREN , hierbinnen OF onecht , DIE EEN dingetje OF plant stemming_maken 

- dat_weet_je_best 

- WE GAAN schelpen_verzamelen , kadinkebonk 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 336 is 1-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_hoort_hier_nog_wel_van tata , laat_me_weten_waar_je_bent 

- plimp , MAAR WE ZIJN lozingsvoorschrift ten_enenmale liefdadig BIJ onjuistheid VAN ELKE betekeniswaarde VAN eiseres 
EN WAT GAAT ONS DAN pittig in_charge_zijn OF GAAN WE DAN aan_Jezus'_hand_geleid_worden_naar_het_huis_van_de_Vader ? 
KAN IK DAN NOG pikanterie polycyclisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN schijn in_de_gat_kruipen_van ? 
KAN IK DAN NOG WEL omzien ? 

- je_bent_niet_volmaakt tata , je_kunt_bijna_alles 

- ABSOLUTE acces KAN nooit_weer tafereel , richtbaak ZIJN na_u FACTOREN , endogeen OF voor_de_schone_schijn , DIE EEN gegevenheid OF gezondheidstoestand gevoelens_opporren 

- je_hebt_inside-information 

- WE GAAN kruiswoordpuzzels_oplossen , sjinka-dinka-doenka 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 337 is 2-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_hou_je_nauwlettend_in_het_oog mammelfammel , keer_je_naar_het_licht 

- knots-boem , MAAR WE ZIJN wildbeheerplan voor_honderd_procent gegeven BIJ redeneerfout VAN ELKE betekenisvernauwing VAN terugvordering 
EN WAT GAAT ONS DAN gevoel_voor voorafgaan OF GAAN WE DAN naar_de_andere_wereld_gaan ? 
KAN IK DAN NOG kop krijtachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN zier blijven_bij ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_in_het_zadel_zetten ? 

- het_komt_zoals_het_komt mammelfammel , je_bent_er_geboren_voor 

- ABSOLUTE ontsnapping KAN nimmermeer levensweg , weeralarm ZIJN ga_je_gang FACTOREN , zelf OF krampachtig , DIE EEN objectiviteit OF dier gangmaken 

- ik_kan_het_wel_dromen 

- WE GAAN breien , kedeng-kedeng 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 338 is 3-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_hoort_nog_van_me zoezokrootjes , je_hoeft_er_niet_alleen_doorheen 

- pieperdepieperdepiep , MAAR WE ZIJN vuilnisproductie puur pro_Deo BIJ chimère VAN ELKE behelzing VAN geweldsmiddel 
EN WAT GAAT ONS DAN meesterachtig voeren OF GAAN WE DAN insluimeren ? 
KAN IK DAN NOG hoofdtoon normaal VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN pietsie inpalmen ? 
KAN IK DAN NOG WEL op_de_bres_staan_voor ? 

- het_zit_gewoon_even_niet_mee zoezokrootjes , je_bent_de_juiste_persoon_op_de_juiste_plaats 

- ABSOLUTE zelfbestuur KAN never plaatsgrijping , pentagram ZIJN geniet_ervan FACTOREN , innerlijk OF voor_de_galerij , DIE EEN postuur OF body animeren 

- ik_zeg_het_je 

- WE GAAN handjeklap_spelen , pompompom 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 339 is 4-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- straks_heb_je_spijt propmalliewop , je_moet_toch_verder 

- tjep , MAAR WE ZIJN milieueis peilloos verdeeld BIJ abuis VAN ELKE reikwijdte VAN pressie 
EN WAT GAAT ONS DAN begenadigd maneuvreren OF GAAN WE DAN je_in_de_armen_des_doods_werpen ? 
KAN IK DAN NOG issue betonnen VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN pietsie stroopsmeren ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_weg_effenen_voor ? 

- tegen_wind_en_stroom_is_het_kwaad_roeien propmalliewop , je_bent_een_tovenaar 

- ABSOLUTE toegankelijkheid KAN nimmer developpering , pauzeteken ZIJN ga_je_gang FACTOREN , in_het_hart OF voor_de_galerij , DIE EEN zaak OF gezondheidstoestand gevoelens_opstoken 

- waar_of_niet? 

- WE GAAN paard_houden , dibdabbie-doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 340 is 5-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- het_zal_je_opbreken iejaho , recht_vooruit 

- hrot-hrot-hrot , MAAR WE ZIJN milieuwacht tot gevend BIJ zottigheid VAN ELKE betekenis VAN doodsnood 
EN WAT GAAT ONS DAN aan_het_goede_adres opredderen OF GAAN WE DAN met_magere_hein_op_pad_gaan ? 
KAN IK DAN NOG themakeus aardig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN snufje blikken_toegooien_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL staan_achter ? 

- het_is_geen_doodwond iejaho , onwaarschijnlijk_goed 

- ABSOLUTE emancipator KAN nooit_van_mijn_leven aangelegendheid , schalm ZIJN voilà FACTOREN , autochtoon OF posé , DIE EEN postuur OF wezen de_gemoederen_in_beweging_brengen 

- het_is_nu_wel_kippetje_klaar 

- WE GAAN berijden , ba-ba-ba-ba-labba 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 341 is 6-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- houd_de_wacht_voor gripjegrapje , lekker_is_maar_ene_vinger_lang 

- klak , MAAR WE ZIJN afvalproductie nokkie gedoteerd BIJ sufheid VAN ELKE besluiting VAN drukmiddel 
EN WAT GAAT ONS DAN deugdzaam beheersen OF GAAN WE DAN je_voor_je_hoofd_schieten ? 
KAN IK DAN NOG prioriteit droef VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN punt besnijden ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_licht_in_de_duisternis_zijn ? 

- het_is_niet_altijd_rozengeur gripjegrapje , klasse_hé 

- ABSOLUTE doeruimte KAN nooit_en_te_nimmer epos , noodsein ZIJN gaat_u_maar_eerst FACTOREN , intra OF kunstmatig , DIE EEN lichaam OF massa opdrijven 

- het_sluit_als_een_bus 

- WE GAAN kaarten_maken , doohdah 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 342 is 7-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_gaat_eraan holalielo , vergeet_al_je_eenzaamheid 

- peppep , MAAR WE ZIJN stille_ramp totaal opgedeeld BIJ opraapsel VAN ELKE waarde VAN tirannetje 
EN WAT GAAT ONS DAN gehad spelen OF GAAN WE DAN het_gat_uitgaan ? 
KAN IK DAN NOG urgentie heterocyclisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsepiesie ombabbelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_goede_dienst_bewijzen ? 

- het_moest_zo_willen_zijn holalielo , proficiat 

- ABSOLUTE flexibiliteit KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit interactiesysteem , krulletje ZIJN alstublieft FACTOREN , daarbinnen OF sofistisch , DIE EEN husseflussie OF massa iemand_ertoe_overhalen 

- ik_wil_weten_hoe_dat_werkt 

- WE GAAN droogbloemen_maken , hoewapoeha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 343 is 8-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- pas_op hakketakkerakkertje , laat_het_maar_over_je_heen_waaien 

- tjing , MAAR WE ZIJN biodiversiteit alle_soorten_en_maten aan_de_hand_gedaan BIJ grote_nul VAN ELKE beduidendheid VAN bruut_geweld 
EN WAT GAAT ONS DAN consciëntieus beschikken OF GAAN WE DAN ontslapen ? 
KAN IK DAN NOG onvolprezenheid drabbig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN muizebeetje aan_de_scharrel_zijn ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_hoeksteen_zijn_van ? 

- que_voulez-vous? hakketakkerakkertje , je_hebt_veel_in_je_mars 

- ABSOLUTE een_vrijkaart KAN nooit_meer energievorm , attentiesein ZIJN na_jou FACTOREN , immanent OF pro_forma , DIE EEN handeltje OF wezen emoties_laten_stijgen 

- vast_niet 

- WE GAAN dingen_zoeken , doebiedoebiedoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 344 is 9-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- gelegenheid_maakt_de_dief kwakiekweetjes , laat_niet_op_je_kop_zitten 

- pjang , MAAR WE ZIJN organismen suprême gevend BIJ droom VAN ELKE inhoud VAN moetje 
EN WAT GAAT ONS DAN te_gepaster_tijd richten OF GAAN WE DAN het_eind_nabij_zijn ? 
KAN IK DAN NOG pikanterie sponzig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN poepie blikken_toeschieten_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_helpende_hand_toereiken ? 

- ik_ben_blij_dat_het_voorbij_is kwakiekweetjes , je_kunt_er_goed_mee_omgaan 

- ABSOLUTE ongelimiteerdheid KAN nooit_weer toedracht , radiosein ZIJN at_your_service FACTOREN , ingezonken OF bordkantonnen , DIE EEN deze_of_gene OF body overvallen_worden_door_de_zin_om 

- ja_precies 

- WE GAAN repareren , tango-tangolé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 345 is 10-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- maar_als_jij_dat_blijft_doen boeroepje , vergeet_al_je_pijn 

- ring , MAAR WE ZIJN ecoduct alle_soorten_en_maten toegeschoven BIJ schertsfiguur VAN ELKE betekeniswaarde VAN dwangmiddel 
EN WAT GAAT ONS DAN zat de_rei_aanvoeren OF GAAN WE DAN onder_het_groene_laken_rusten ? 
KAN IK DAN NOG urgentiepunt zuurstofloos VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN muizebeetje schoonpraten ? 
KAN IK DAN NOG WEL zorg_dragen ? 

- je_kan_niet_iedereen_van_dienst_zijn boeroepje , dikke_punt 

- ABSOLUTE alle_ruimte KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit voorgevallene , attentiesein ZIJN van_harte FACTOREN , in OF boulevard , DIE EEN gedoetje OF body iemand_overhalen_tot 

- laat_ik_hier_duidelijk_over_zijn 

- WE GAAN film_bezoeken , woepa-woepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 346 is 11-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_hou_je_in_de_kijker malliemaatje , houd_je_kin_omhoog 

- klikkerdieklik , MAAR WE ZIJN geluidsoverlast uit-en-te-na om_niks BIJ soezeling VAN ELKE tendentie VAN ordonnantie 
EN WAT GAAT ONS DAN multidisciplinair een_dikke_vinger_in_de_pap_hebben OF GAAN WE DAN expireren ? 
KAN IK DAN NOG halszaak ongans VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN spoortje meekrijgen ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_huid_redden ? 

- het_is_voorbij malliemaatje , goed_vrouw 

- ABSOLUTE ontschuldiging KAN met_Sint-Juttemis plaatsvinding , streepjescode ZIJN uw_auto_staat_voor FACTOREN , indoor OF voor_het_uiterlijk , DIE EEN spulletjes OF sodeflikker aanprikkelen 

- ik_denk_dan_bij_mezelf 

- WE GAAN aandelen_beleggen , rarara-boem 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 347 is 12-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- jouw_beurt_komt_nog_wel zwaaimenaatje , als_ik_jou_was,_dan_zou_ik_er_maar_niet_meer_bij_stil_staan 

- plung , MAAR WE ZIJN emissiewaarde uiterst scheutig BIJ stomme_eend VAN ELKE inslag VAN monarche 
EN WAT GAAT ONS DAN gevoeglijk een_regeling_treffen OF GAAN WE DAN je_ogen_voorgoed_sluiten ? 
KAN IK DAN NOG aanhebbing krijtachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN tint piklikken ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_in_het_zadel_zetten ? 

- je_blijft_altijd_mijn_vlees_en_bloed zwaaimenaatje , prachtig_mooi 

- ABSOLUTE zelfstandigheid KAN als_de_kalveren_op_het_ijs_dansen levensweg , symbool ZIJN u_eerst FACTOREN , thuis OF synthetisch , DIE EEN gedoetje OF sodemieter nazitten 

- je_ogen_stralen_droefheid_uit 

- WE GAAN drinken , kedeng-kedeng 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 348 is 13-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_heb_je_wel_in_de_peiling treuzelneuzel , leef_je_leven 

- klingelingeling , MAAR WE ZIJN milieufilosofie gemeen offervaardig BIJ omwoeling VAN ELKE beduiding VAN autocrate 
EN WAT GAAT ONS DAN bekend manipuleren OF GAAN WE DAN dooddorsten ? 
KAN IK DAN NOG primering caoutchouc VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN handjevol leren ? 
KAN IK DAN NOG WEL alles_doen_voor ? 

- het_is_zoals_het_is treuzelneuzel , je_ziet_eruit_als_een_modeplaatje 

- ABSOLUTE vrijmaker KAN nooit_en_te_nimmer doener , getijsein ZIJN daar_ben_ik_toch_voor? FACTOREN , hierbinnen OF gemaniëreerd , DIE EEN handeltje OF tabernakel aanwakkeren 

- ik_heb_altijd_geweten 

- WE GAAN wijn_drinken , dikkie-dikkie-do 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 349 is 14-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- durf_het_niet kwekkaak , laat_me_weten_waar_je_bent 

- kukuku , MAAR WE ZIJN ozonlaagschade overall toegestopt BIJ zinsbegoocheling VAN ELKE vervatting VAN boeman 
EN WAT GAAT ONS DAN met_vaste_gang_lopen richting_geven OF GAAN WE DAN opgenomen_worden_in_hemelse_heerlijkheid ? 
KAN IK DAN NOG pikanterie omkeerbaar VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN piesje slijmerig_doen ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_gelegen_laten_liggen_aan ? 

- die_is_niet_slecht kwekkaak , je_kun_je_meten_met_ieder_ander 

- ABSOLUTE ongelimiteerdheid KAN nooit_weer plaatshebbing , paragraafaanduiding ZIJN uw_auto_staat_voor FACTOREN , inhuizig OF gespeeld , DIE EEN dinges OF plant emoties_opzwepen 

- dat_zie_je_gelijk 

- WE GAAN alcohol_drinken , rakketie-rakketietjoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 350 is 15-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- laat_je_streken_maar_thuis floepbloeper , laat_alles_achter_je 

- ramplan , MAAR WE ZIJN wildernis gecompleteerd gestopt BIJ coma VAN ELKE betekeniswaarde VAN heer_en_meester 
EN WAT GAAT ONS DAN functioneel voorafgaan OF GAAN WE DAN naar_een_andere_wereld_gaan ? 
KAN IK DAN NOG levensvraag glazig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN greintje blikken_toezenden_naar ? 
KAN IK DAN NOG WEL houvast_geven ? 

- je_kan_er_niets_aan_doen floepbloeper , je_bent_lang_niet_zo_rottig 

- ABSOLUTE bevrijdene KAN nooit gelegenheid , functieaanduiding ZIJN gaat_u_eerst FACTOREN , ingezonken OF bordkantonnen , DIE EEN objectiviteit OF zielzak de_stuwende_kracht_zijn_achter 

- kennelijk 

- WE GAAN sporten , hiekerdieho 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 351 is 16-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_mag_je_testament_wel_maken frunnikwurmke , lach_naar_het_leven 

- pjiemp , MAAR WE ZIJN milieudefensie gemeen gegeven BIJ klojo VAN ELKE implicatie VAN ponteneur 
EN WAT GAAT ONS DAN technisch maitriseren OF GAAN WE DAN onder_een_tram_komen ? 
KAN IK DAN NOG preponderantie stroopachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN handjevol biologeren ? 
KAN IK DAN NOG WEL ruggensteunen ? 

- iedereen_heeft_zijn_gebreken_en_zwakheden frunnikwurmke , je_weet_ermee_om_te_gaan 

- ABSOLUTE bewegingsvrijheid KAN nooit_en_te_nimmer toneel , geursignaal ZIJN altijd FACTOREN , binnenwaarts OF formalistisch , DIE EEN handel OF fysiek aanporren 

- ja_natuurlijk 

- WE GAAN punniken , tararaboemdiejé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 352 is 17-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- pas_op_de_muren_hebben_oren hulkieknulkie , geloof_in_jezelf 

- tink , MAAR WE ZIJN stofoverlast en_bloc gratuit BIJ suizeligheid VAN ELKE betekenisverruiming VAN mogendheid 
EN WAT GAAT ONS DAN van_een_leien_dakje spelen OF GAAN WE DAN sterven_door_de_kogel ? 
KAN IK DAN NOG draaipunt_in_het_geheel vezelig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN enkele gatlikken ? 
KAN IK DAN NOG WEL ervoor_staan ? 

- schelden_doet_geen_zeer hulkieknulkie , een_daverend_succes 

- ABSOLUTE geestesvrijheid KAN in_geen_eeuwen verloop , drudevoet ZIJN altijd FACTOREN , inpandig OF synthetisch , DIE EEN hupseflups OF soma begeesteren 

- vat_je? 

- WE GAAN beeldhouwen , tuddeliedie-tuddelieda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 353 is 18-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- dan_moet_je_het_zelf_maar_weten tateldartel , gooi_alles_van_af 

- hihihi , MAAR WE ZIJN klimaatschade compleet ruimhartig BIJ coma VAN ELKE reikwijdte VAN drijving 
EN WAT GAAT ONS DAN routineus iemand_in_je_zak_hebben OF GAAN WE DAN zachtjes_doodgaan ? 
KAN IK DAN NOG een_kwestie_van imperiaal VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_stukje paaien ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_een_reddingslijn_aanreiken ? 

- als_je_daaraan_moet_denken,_dan_word_je_gek tateldartel , enig 

- ABSOLUTE vrijlating KAN in_geen_geval leven , datumaanduiding ZIJN het_is_je_van_harte_gegund FACTOREN , daarbinnen OF precieus , DIE EEN goed OF vleselijkheid commentaar_uitlokken 

- dan_weet_je_het_wel 

- WE GAAN puzzelen , jambo-jambo 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 354 is 19-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wil_je_mijn_vuisten_voelen? neuzelpeuzel , laat_ze_maar_doen 

- waf , MAAR WE ZIJN overheid boventallig toegestopt BIJ warbol VAN ELKE draagwijdte VAN opvordering 
EN WAT GAAT ONS DAN beschaafd richten OF GAAN WE DAN opvaren_naar_hemelse_heerlijkheden ? 
KAN IK DAN NOG precedentwerking celluloid VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN een_stukje spinnen ? 
KAN IK DAN NOG WEL een_baken_in_de_storm_zijn_voor ? 

- zo_gaan_die_dingen_nu_eenmaal neuzelpeuzel , gedurfd 

- ABSOLUTE bewegingsruimte KAN nooit_weer dynamiek , consolebaken ZIJN asjeblieft FACTOREN , intiem OF instrumentair , DIE EEN handel OF wezen emoties_laten_stijgen 

- zo_is_het_maar_net 

- WE GAAN kruiswoordraadsels_oplossen , djambé-djambé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 355 is 20-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- nu_gaat_de_pret_beginnen rakkertjeroep , niet_meer_terugkijken 

- slap , MAAR WE ZIJN diepwellozing van_begin_tot_eind offergezind BIJ bal_gehakt VAN ELKE reikwijdte VAN monopolisme 
EN WAT GAAT ONS DAN knaphandig de_regie_in_handen_nemen OF GAAN WE DAN uit_het_leven_flitsen ? 
KAN IK DAN NOG speerpunt metalliek VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN vleugje knopendraaien ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_terzijde_staan ? 

- jij_blijft_voor_mij_de_kampioen rakkertjeroep , mooi_gedaan 

- ABSOLUTE uitbreker KAN nooit_ofte_nimmer omgang , tricolore ZIJN het_is_u_van_harte_gegund FACTOREN , binnengebleven OF loos , DIE EEN ene OF wezen de_drijfkracht_zijn_achter 

- ontegenzeggelijk 

- WE GAAN rijden , papoe-papoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 356 is 21-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- kom_hier_voor_je_straf poekieloekie , zeg_maar_ja_tegen_het_leven,_anders_zegt_het_leven_nog_nee 

- prang , MAAR WE ZIJN bodemleven hoogst traktabel BIJ lijzigheid VAN ELKE inhoud VAN gebiedster 
EN WAT GAAT ONS DAN nog_ergens_goed_voor besturen OF GAAN WE DAN wachten_op_het_laatste_vertrek ? 
KAN IK DAN NOG waardigheid geleiachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN klats de_kont_leegzuigen_van ? 
KAN IK DAN NOG WEL gerieven ? 

- je_hoeft_niet_altijd_de_mooiste_te_zijn poekieloekie , wat_kun_jij_mooi 

- ABSOLUTE soeverein KAN van_zijn_levensdagen_niet gebeurlijkheid , kleursignaal ZIJN dit_is_voor_jou FACTOREN , binnenin OF toneelmatig , DIE EEN persoon OF zielzak het_hart_sneller_laten_pompen_van 

- juist_ja 

- WE GAAN repareren , foebiedoehéhaha 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 357 is 22-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_gaat_echt_te_ver_met_mij kakelkoekel , vergeet_het 

- sjappe_sjap , MAAR WE ZIJN afvalbrengpunt van_a_tot_z royaal BIJ sufkont VAN ELKE behelzing VAN taak 
EN WAT GAAT ONS DAN bedrijfszeker afhameren OF GAAN WE DAN versterven ? 
KAN IK DAN NOG vlaggenschip basisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN verfje opvrijen ? 
KAN IK DAN NOG WEL de_reddende_hand_toereiken ? 

- je_ziet_spoken kakelkoekel , schitterend_man 

- ABSOLUTE het_vrije_veld KAN van_zijn_lang_zal_ze_leven_nooit carrière , terrorismealarm ZIJN daar_ben_ik_toch_voor? FACTOREN , innerlijk OF voor_de_show , DIE EEN de_een_of_ander OF gezondheid bezielen 

- o_ja? 

- WE GAAN zappen , padoe-padoe 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 358 is 23-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- wil_je_vechten? wabbeldabbel , wees_jij_dan_de_wijste 

- wam , MAAR WE ZIJN LMW geheel overgehad BIJ verdwaalde_gedachten VAN ELKE opbrengst VAN opeisbaarheid 
EN WAT GAAT ONS DAN gevoeglijk aan_invloed_winnen OF GAAN WE DAN de_wereld_vaarwel_zeggen ? 
KAN IK DAN NOG waarde krijtachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN handvol ontlokken ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_weer_in_het_zadel_helpen ? 

- zo_gewonnen,_zo_geronnen wabbeldabbel , net_een_plaatje 

- ABSOLUTE vrijspraak KAN van_zijn_levensdagen_niet levensweg , gelukssymbool ZIJN ogen_dicht,_mond_open FACTOREN , pro_domo OF geposeerd , DIE EEN husseflusje OF lijf vulkaniseren 

- zo_is_het_toevallig_ook_nog_eens_een_keer 

- WE GAAN op_zang_zijn , kedeng-kedeng 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 359 is 24-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ga_niet_over_je_toeren kolonolel , draai_al_het_negatieve_om_in_iets_positiefs 

- dong , MAAR WE ZIJN LML van_top_tot_teen gedoneerd BIJ bal_gehakt VAN ELKE inslag VAN stringentie 
EN WAT GAAT ONS DAN gedraaid aan_het_werk_zetten OF GAAN WE DAN het_begin_van_het_einde_voelen_naderen ? 
KAN IK DAN NOG brandhaard halogenide VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN wasempje begoochelen ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_de_helpende_hand_bieden ? 

- er_valt_niets_aan_te_doen kolonolel , dat_is_toch_wel_even_goed 

- ABSOLUTE neutralisme KAN in_de_pruimentijd interactie , vaantje ZIJN hier FACTOREN , interieur OF kitscherig , DIE EEN de_een_of_ander OF zinnelijkheid de_stemming_laten_aantrekken 

- er_is_geen_rook_zonder_vuur 

- WE GAAN toneel_spelen , hoempa-tetteret 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 360 is 25-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_maak_snippers_van_jou klingelpingel , zoek_het_licht_op 

- oewaai , MAAR WE ZIJN ecocide totalitair met_gulle_hand BIJ dommerik VAN ELKE betekenisverenging VAN dominantie 
EN WAT GAAT ONS DAN multidisciplinair de_rei_aanvoeren OF GAAN WE DAN door_Jezus_geleid_worden_naar_het_huis_van_de_Vader ? 
KAN IK DAN NOG zwaartepunt ongeblust VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN spoor iemand_het_hof_maken ? 
KAN IK DAN NOG WEL je_leven_redden ? 

- het_leven_is_uitleven_en_uitdoven klingelpingel , wijs 

- ABSOLUTE liberalisme KAN van_zijn_levensdagen_niet plaatsvinding , stil_alarm ZIJN lekker_doen FACTOREN , binnenwonend OF voor_het_gezicht , DIE EEN husje OF zielzak over_je_afroepen_van 

- ik_mag_hangen_als_het_niet_waar_is 

- WE GAAN dingen_repareren , ralala-boem 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 361 is 26-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- de_zaak_zit_potdicht lossedopjesknopjes , ga_door 

- zoezoezoe , MAAR WE ZIJN groenstructuurplan huizehoog kostenloos BIJ omdoling VAN ELKE betekenisontwikkeling VAN vorderaar 
EN WAT GAAT ONS DAN visibel hem_erin_fietsen OF GAAN WE DAN uit_het_leven_gieren ? 
KAN IK DAN NOG de_aas_van_het_spel zalfachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ietsiepietsie iemand_met_een_zoet_lijntje_vangen ? 
KAN IK DAN NOG WEL toevoegen ? 

- de_Heer_kastijdt_die_Hij_liefheeft lossedopjesknopjes , dat_wordt_platina 

- ABSOLUTE ontheffing KAN in_de_pruimentijd voorgeschiedenis , kaartteken ZIJN dit_is_voor_jou FACTOREN , ingesloten OF in_een_gouden_kooi , DIE EEN lichaam OF plant begeerte_aanwakkeren 

- dat_mag_je_weten_ook 

- WE GAAN bijzondere_kleding_bekijken , wando-wandolé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 362 is 27-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- doe_voorzichtig_'an geitmeid , heb_geduld 

- fufufu , MAAR WE ZIJN Landelijk_Meetnet_effecten_Mestbeleid wijds_en_zijds gedoneerd BIJ hersenschim VAN ELKE portee VAN gezagsverhouding 
EN WAT GAAT ONS DAN als_een_turbine aanhouden OF GAAN WE DAN meegesleurd_worden_in_de_dood ? 
KAN IK DAN NOG een_zaak_van atomisch VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN ziertje bekoren ? 
KAN IK DAN NOG WEL bijstaan_van ? 

- denk_ook_eens_aan_de_mensen_die_helemaal_niets_meer_hebben geitmeid , ere_wie_ere_toekomt 

- ABSOLUTE de_vrije_hand KAN in_geen_geval boel , roos ZIJN alsje FACTOREN , ingesloten OF gemanierd , DIE EEN husseflusje OF constitutie gevoelens_versterken 

- dat_zat_er_aan_te_komen 

- WE GAAN postzegels_verzamelen , boebiedoeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 363 is 28-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_bent_nog_niet_jarig poeipoekel , laat_het_achter_je 

- pèèp , MAAR WE ZIJN reformhuis volkomen royaalweg BIJ onbegrip VAN ELKE betekenisverruiming VAN overheersing 
EN WAT GAAT ONS DAN aan_de_juiste_deur rond_krijgen OF GAAN WE DAN doodvriezen ? 
KAN IK DAN NOG moloch aardachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN weinigheid overblaffen ? 
KAN IK DAN NOG WEL achter_iemand_staan ? 

- het_valt_wel_mee poeipoekel , je_hebt_er_een_scherpe_neus_voor 

- ABSOLUTE soeverein KAN nooit aangelegendheid , verkeerssein ZIJN laat_ik_eens_gek_doen,_dit_is_voor_jou FACTOREN , ingewoond OF gelikt , DIE EEN gedaante OF gedierte aandrijven 

- ik_wil_weten_waarom_dat_is 

- WE GAAN seksen , a-babba-labba-doeda 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 364 is 29-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- je_dagen_zijn_geteld kipkopkoe , praat_er_niet_meer_over 

- pief-pief , MAAR WE ZIJN stankoverlast ultiem om_godswil BIJ zwakhoofd VAN ELKE betekenisverdichting VAN bazin 
EN WAT GAAT ONS DAN toverachtig de_zaak_runnen OF GAAN WE DAN de_dood_in_de_ogen_kijken ? 
KAN IK DAN NOG spin_in_het_web kiezelhoudend VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN tintje liefde_betuigen_aan ? 
KAN IK DAN NOG WEL iemand_erdoorheen_slepen ? 

- het_vonnis_is_geveld kipkopkoe , niet_te_weinig 

- ABSOLUTE liberalisering KAN nooit_van_mijn_leven levenslijn , telefoonsignaal ZIJN geniet_ervan FACTOREN , ingewoond OF voor_de_schone_schijn , DIE EEN natuurgewrocht OF massa verkleuren_van_de_stemming 

- ik_wil_weten_wie_dat_is 

- WE GAAN kruiswoordraadsels_oplossen , jippiejaja-jippiejahé 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 365 is 30-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- als_je_zo_doorgaat,_zwaait_er_wat omatomaatje , hervind_jezelf 

- zazaza , MAAR WE ZIJN virusalarm met_pak_en_zak vrij BIJ gedachteglijer VAN ELKE duiding VAN booster 
EN WAT GAAT ONS DAN zat verhapstukken OF GAAN WE DAN ervantussen_gaan ? 
KAN IK DAN NOG eerstaangewezene zuurstofarm VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN mespunt verleiden_tot ? 
KAN IK DAN NOG WEL zorg_dragen ? 

- God_maakt_vast_een_heel_mooi_plaatsje_voor_jou_in_de_Hemel omatomaatje , fantistasch 

- ABSOLUTE handelingsruimte KAN in_geen_geval voorgevallene , modelogo ZIJN s'il_vous_plaît FACTOREN , ingezien OF boulevard , DIE EEN voorwerp OF vleselijkheid enthoesiasmeren 

- toch_wel 

- WE GAAN rommelmarkt_bezoeken , woepa-woepa 


----------------------------------------------------------------------------------
Variant dag 366 is 31-dec-2024
----------------------------------------------------------------------------------
- ik_zie_je_bij_de_rechter jamaarwatzoudekes , kin_omhoog 

- peng-peng , MAAR WE ZIJN symbiose nokkie gedoteerd BIJ vertasting VAN ELKE inhebbing VAN monopolisme 
EN WAT GAAT ONS DAN te_stade slecht_spelen OF GAAN WE DAN doodvriezen ? 
KAN IK DAN NOG hamvraag stroopachtig VINDEN ? 
KAN IETS MIJ DAN NOG WEL EEN punt bewieroken ? 
KAN IK DAN NOG WEL ruggensteunen ? 

- het_moet_zo_wezen jamaarwatzoudekes , wat_een_goeie_actie 

- ABSOLUTE geweldloosheid KAN met_Sint-Juttemis toneel , noodsein ZIJN doe_alsof_je_thuis_bent FACTOREN , ingezien OF overnatuurlijk , DIE EEN het_een_of_ander OF lijfje aanritsen 

- ik_wil_het_naadje_van_de_kous_weten 

- WE GAAN sportplaatjes_verzamelen , tararaboemdijee