Woorden uit eenzelfde lijst en eenzelfde kolom kun je niet zomaar door elkaar vervangen.
Hieronder staat een onzin oorspronkelijke tekst gevolgd door honderd keer dezelfde tekst
          met vervanging van elk klein geschreven woord door een willekeurig ander woord
          uit dezelfde lijst(en) en kolom(men)Oorspronkelijke tekst

goedemorgen meneer weugeldreugel

mooi_weer_vandaag mevrouwtje
regen KOMT niet zomaar UIT DE lucht vallen , regen KOMT echt wel door HET weer HOOR

WAT BENT U vrolijk vandaag
veel plezier MET wandelen
MAG IK U veel voorspoed EN geluk wensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE vakantie ?
MIJN advies AAN U IS lekker bewegen
tijdens HET niets doen HEB IK zitten denken lezen EN studeren
IK HEB AL MIJN gedachten bijeengeroepen EN IK KREEG EEN gedachtezwenk
WAT IS DE toetssteen VAN ONZE samenleving ?
OF IS ER enkel EEN lachspiegel IN DIT tranendal ?

wat_zie_je_pips ZIT U IN EEN diptepunt ?
HEEFT U wederom UW SIPPE gezicht opgezet ?
ZEG EENS nokken NU EN HALSOVERDEKOP stoppen ANDERS volgen ER stappen : stap stap stap
ophouden MET UW lamlendig verhaal VERTEL ME NIET HOE EEN wereld IN ELKAAR ZIT

IK BEN helemaal proof bestendig
IK ZAT TE denken : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS naastenliefde

IK HEB WEER veel VAN U geleerd , vooral VAN UW FOUTEN , wow


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 1
----------------------------------------------------------------------------------
tot_later mevrouw kroelieboelies

we_boffen_maar_met_dit_weer miss
voorthozing KOMT onbelangrijkheidje bij_toeval UIT DE vet vastklikken , ijs KOMT als_geen_ander rondel doordat HET tegenwringing HOOR

WAT BENT U dronken_van_blijdschap heden
scheepsladingen_vol_met meeviering MET bodybuilden
MAG IK U bakken_vol_met goede_oude_tijd EN vrijdobbeling je_beste_wensen_aanbieden ?
HOE WAS UW GEWELDIGE jongensdroom ?
MIJN adviesgroep AAN U IS zinlijk uitdagen
tezelfdertijd HET labbekakkerig een_bedrijvige_Martha HEB IK voor_zondebok_spelen uitplussen er_iets_in_zien EN intree_doen
IK HEB AL MIJN gedachten voorgesteld EN IK KREEG EEN gedachtehemel
WAT IS DE bepaling VAN ONZE verzustering ?
OF IS ER bloedwegen EEN zotternij IN DIT wegsmelting ?

uit_je_ogen_spreekt_de_waarheid ZIT U IN EEN zoekbrengen ?
HEEFT U secundus UW SIPPE zenuwbanen uitgesneden ?
ZEG EENS laten_lopen NU EN HALSOVERDEKOP weiden ANDERS zich_houden ER lopen : stap stap stap
uitloven MET UW geen_man dossier VERTEL ME NIET HOE EEN jong_en_oud IN ELKAAR ZIT

IK BEN stuk_voor_stuk beschut stabiel
IK ZAT TE bij_jezelf_zeggen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS burgermoraal

IK HEB WEER bakken_vol_met VAN U traditioneel , wezenlijk VAN UW FOUTEN , dolletjes


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 2
----------------------------------------------------------------------------------
ik_gun_jou_al_jouw_plezier schatlief hatsjeflats

lekker_weer_vandaag señora
onweerachtigheid KOMT klein casueel UIT DE thermolyse uitdoen , antipassaat KOMT weergaloos koeler hierom HET terugpers HOOR

WAT BENT U geademd pinksteren
ernst opgetogenheid MET bungeejumpen
MAG IK U een_dijk_van_een rimpelloosheid EN veine je_beste_wensen_aanbieden ?
HOE WAS UW GEWELDIGE eten ?
MIJN overreding AAN U IS dionysisch overwegen
overgelopen HET genikst bezigheid HEB IK voor_de_rechtbank_verschijnen uitbroeden zien_in_iemand EN iets_afleren_van
IK HEB AL MIJN gedachten aangegrinnikt EN IK KREEG EEN gedachte-omspanning
WAT IS DE inmeting VAN ONZE stroming ?
OF IS ER cholos EEN charge IN DIT vreugdetranen ?

je_ogen_verraden_jouw_verdriet ZIT U IN EEN catastrofe ?
HEEFT U eris UW SIPPE bijtertje schulper ?
ZEG EENS de_riemen_afgooien NU EN HALSOVERDEKOP verven ANDERS vaste_kost_zijn ER aftippelen : stap stap stap
neertellen MET UW gelanterd plaatje VERTEL ME NIET HOE EEN Jan_en_alleman IN ELKAAR ZIT

IK BEN grenzeloos bewaard opgekropt
IK ZAT TE de_slimste_zijn : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS zuiver_garen

IK HEB WEER een_dijk_van_een VAN U recht , voornaam VAN UW FOUTEN , hei


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 3
----------------------------------------------------------------------------------
hou_je_roer_recht weledelachtbare jodelaho

je_ziet_er_goed_uit vrouwe
neveling KOMT nieteling niet_meer_te_houden UIT DE trekking in_de_schulden_raken , zonsverduistering KOMT van_jewelste praam vanzelfsprekend HET terugduwing HOOR

WAT BENT U heuglijk advent
een_teil_vol_met twinkel MET kegelen
MAG IK U een_stroom_van de_wind_van_achteren EN vervulling complimenteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE cultuur ?
MIJN overtuigdheid AAN U IS uitgebold potentiëren
onderhand HET geteuterd ijver HEB IK voor_de_rechter_verschijnen in_diep_gepeins_opgaan ramen EN inoefenen
IK HEB AL MIJN gedachten opgecommandeerd EN IK KREEG EEN gedachtegebergte
WAT IS DE naneuzing VAN ONZE synergie ?
OF IS ER goffer EEN potsenmaker IN DIT gesnik ?

je_kleurt_ervan ZIT U IN EEN terugslag ?
HEEFT U opnieuw UW SIPPE spin toegeleverd ?
ZEG EENS gepiept_zijn NU EN HALSOVERDEKOP vlassen ANDERS met_hetzelfde_bijltje_hakken_als_voorheen ER je_weg_vervolgen : stap stap stap
kopen_voor_een_appel_en_een_ei MET UW teuterig auteur VERTEL ME NIET HOE EEN jan_en_alleman IN ELKAAR ZIT

IK BEN met_huid_en_haar stabiel consequent
IK ZAT TE je_gedachten_voorbij_laten_trekken : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS solidariteitsgevoel

IK HEB WEER een_stroom_van VAN U recht_op_en_neer , overwogen VAN UW FOUTEN , wat_knapt_een_mens_daar_van_op


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 4
----------------------------------------------------------------------------------
toi_toi broederlief wurpeldrupbel

wat_zie_jij_er_goed_uit chick
weertij KOMT wuppie toevallig UIT DE zwavelachtigheid afhameren , kwakkelwinter KOMT bourgondisch schrapper ter_wille_van HET verdedigbaarheid HOOR

WAT BENT U verstrooid kwartaal
rijkdom_van_gezondheid aardigheidje MET voetballen
MAG IK U talloosheid loon EN zwijn complimenten_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE onderdak ?
MIJN aanbeveling AAN U IS vervoerend zin_opwekken_voor
ten_tijde_dat HET werkschuw voltrekking HEB IK zitten aftobben_van_je_gedachten appreciëren EN met_de_paplepel_ingeven
IK HEB AL MIJN gedachten toegeschreeuwd EN IK KREEG EEN gedachteplas
WAT IS DE uitmeting VAN ONZE win-winsituatie ?
OF IS ER vetkussentje EEN snaaksheid IN DIT doorwening ?

wat_zie_je_pips ZIT U IN EEN verschimmeling ?
HEEFT U weermaals UW SIPPE vlezen zelfbediening ?
ZEG EENS voldoende_hebben_aan NU EN HALSOVERDEKOP zuiveren ANDERS een_handje_weghebben_van ER peuren : stap stap stap
tevredenstellen MET UW rondgeleuterd icoon VERTEL ME NIET HOE EEN arm_en_rijk IN ELKAAR ZIT

IK BEN één_en_al versterkt maatgehouden
IK ZAT TE uitspinnen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS de_normen_van_fatsoen

IK HEB WEER talloosheid VAN U van_oudsher , coûte_que_coûte VAN UW FOUTEN , nu_is_het_leven_pas_fijn


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 5
----------------------------------------------------------------------------------
toi-toi-toi waarde_partner uilewuilel

wat_zie_jij_er_goed_uit vrijster
kerende_tij KOMT tussenwerk zonder_reden UIT DE chloor vrijkopen , broeikasgas KOMT buitenmatig opensteker omwille HET tegenoffensief HOOR

WAT BENT U zonovergoten klokslag_twaalf
rijkdom_van_gezondheid schik MET zwemmen
MAG IK U zeeën_van_tijd knusheid EN een_juweel wensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE moordfantasie ?
MIJN overtuigdheid AAN U IS uitgeleefd de_gemoederen_aanwakkeren
ten_tijde_dat HET rondgedweild wroeter HEB IK de_gebeten_hond_zijn voorstellen censeren EN met_de_paplepel_ingieten
IK HEB AL MIJN gedachten opgehouden EN IK KREEG EEN gedachtepoets
WAT IS DE waarde VAN ONZE deelgenoot ?
OF IS ER zuigorgaan EEN potsierlijkheid IN DIT gekerm ?

wat_zie_je_pips ZIT U IN EEN toegeving ?
HEEFT U weer UW SIPPE staart gedepanneerd ?
ZEG EENS uitbollen NU EN HALSOVERDEKOP encadreren ANDERS een_vaste_weg_gaan ER rijden : stap stap stap
toebedingen MET UW werkschuw haut-reliëf VERTEL ME NIET HOE EEN dik_en_dun IN ELKAAR ZIT

IK BEN volledigheidshalve zuinig_op kalmte_des_gemoeds
IK ZAT TE zitten_plussen_en_minnen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS dienaar_van_de_waarheid

IK HEB WEER zeeën_van_tijd VAN U gemeen , preferent VAN UW FOUTEN , joepie


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 6
----------------------------------------------------------------------------------
mazzeltof moesjelief tjoempen

mooi_weer_vandaag nimf
regenboog KOMT todde zonder_reden UIT DE zink indosseren , dondering KOMT hardcore kaarssnuiter opdat HET opstand HOOR

WAT BENT U zonnig trillingstijd
menigerlei opbloeisel MET zwemmen
MAG IK U mensenzee vita_vitalis EN zondagskind complimenteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE zelfmoordplan ?
MIJN inprating AAN U IS vervoerend zieltjes_winnen
samengetroffen HET op_zijn_elfendertigst wroeter HEB IK zitten in_overpeinzingen_zijn zien_in_iets EN voorafnemen
IK HEB AL MIJN gedachten toegeschreeuwd EN IK KREEG EEN gedachtezodiak
WAT IS DE waarde VAN ONZE wij_tweetjes ?
OF IS ER zielskromme EEN snaaksheid IN DIT waterlander ?

je_verkrampt_helemaal ZIT U IN EEN verschimmeling ?
HEEFT U weer UW SIPPE vlerk vormgegeven ?
ZEG EENS toe_kunnen_met NU EN HALSOVERDEKOP zoutzieden ANDERS vaste_prik_zijn ER vooruitrijden : stap stap stap
opwaarderen MET UW werkschuw silhouet VERTEL ME NIET HOE EEN wie_je_ook_bent IN ELKAAR ZIT

IK BEN vol zeker_gesteld trefzeker
IK ZAT TE zelf_nadenken : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS egalist

IK HEB WEER mensenzee VAN U van_oudsher , vooropgeplaatst VAN UW FOUTEN , joha


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 7
----------------------------------------------------------------------------------
heila kereltjelief pippelientje

je_bent_niets_veranderd madonnaatje
miezerigheid KOMT pezewever toevalligerwijs UIT DE triplex aanzuiveren , zeiking KOMT bar maker doordien HET aanvechting HOOR

WAT BENT U vermeid precambrium
een_rist heil MET verroeien
MAG IK U stortvloed sjiekheid EN vervulbaarheid complimenten_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE water ?
MIJN adviseuse AAN U IS zielstrelend potentiëren
middelerwijl HET liever_lui_dan_moe uitvreting HEB IK voor_de_rechter_verschijnen je_afpeinzen iets_zien_in EN opsteken_van
IK HEB AL MIJN gedachten benaderd EN IK KREEG EEN gedachteterrein
WAT IS DE uitmeting VAN ONZE synergievoordeel ?
OF IS ER veertje EEN gimmick IN DIT waterlanders ?

je_kleurt_helemaal ZIT U IN EEN murwheid ?
HEEFT U ten_anderen_male UW SIPPE hoef uitgebaat ?
ZEG EENS ophouden NU EN HALSOVERDEKOP vlassen ANDERS volgen ER voortglibberen : stap stap stap
inhuren MET UW rondgehangen porno VERTEL ME NIET HOE EEN voltalligheid IN ELKAAR ZIT

IK BEN tot-en-met veilig_gesteld penages
IK ZAT TE uitplussen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS civilisatie

IK HEB WEER stortvloed VAN U recht_op_en_neer , vooropgesteld VAN UW FOUTEN , dolletjes


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 8
----------------------------------------------------------------------------------
heb_het_maar_gezellig jongenlief hoeperdepoep

je_bent_niets_veranderd madamme
lichtschits KOMT kwezeltje onregeerbaar UIT DE plastiline afhogen , betrekking KOMT allemachtig requisiet natuurlijk HET verdedigbaarheid HOOR

WAT BENT U opgezet dageraad
een_reeks gegil MET skateboarden
MAG IK U ontelbaarheid fraaiheid EN monsterscore complimenten_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE doodsfantasie ?
MIJN adviseur AAN U IS behagelijk lustig_maken_voor
meteen HET gesuild prestige HEB IK schadeloosstellen aftobben_van_je_gedachten beroemen_op EN scholen
IK HEB AL MIJN gedachten aangebeld EN IK KREEG EEN gedachtevlakte
WAT IS DE toetser VAN ONZE poetssymbiose ?
OF IS ER sanguis EEN badinering IN DIT jammeraar ?

je_kleurt_helemaal ZIT U IN EEN afroming ?
HEEFT U nog_eens UW SIPPE achterverhemelte in_het_leven ?
ZEG EENS er_een_lijn_tussen_trekken NU EN HALSOVERDEKOP steensnijden ANDERS een_spoor_aanhouden ER voortschuimen : stap stap stap
in_het_krijt_staan_bij MET UW lomig capita_selecta VERTEL ME NIET HOE EEN wereld IN ELKAAR ZIT

IK BEN hooguit op_zeker harmonisch
IK ZAT TE peinzen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS burgermansfatsoen

IK HEB WEER ontelbaarheid VAN U ingeslopen , eerstverantwoordelijk VAN UW FOUTEN , hoeraatje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 9
----------------------------------------------------------------------------------
brooche zusterlief hotsiekiedé

het_is_aardig_fris yin
snertweer KOMT kleine herderloos UIT DE ontstekingsmiddel leven_van , omslag KOMT velerlei troffel vanachter HET contracultuur HOOR

WAT BENT U gelegen overuur
boeltje zielsgenot MET golven
MAG IK U een_hele_stroom raspaardje EN profiteur complimenteren_met ?
HOE WAS UW GEWELDIGE voedsel ?
MIJN verwinning AAN U IS jofel ingrijpen
ex_aequo HET gepannelikt doorvoering HEB IK op_de_bon_geslingerd_worden je_imagineren zien_in EN zoeken_naar_de_Heilige_Graal
IK HEB AL MIJN gedachten gepolst EN IK KREEG EEN gedachtezwier
WAT IS DE meetlat VAN ONZE nauwe_relatie ?
OF IS ER gal EEN kluchtigheid IN DIT vergoten_tranen ?

ik_ken_je_door_en_door ZIT U IN EEN ontvalling ?
HEEFT U eris UW SIPPE lymf geïmporteerd ?
ZEG EENS de_vlammen_doven NU EN HALSOVERDEKOP raffineren ANDERS van_huis_uit_gewend_zijn ER wegstevenen : stap stap stap
aflenen MET UW gemakzuchtig papeterie VERTEL ME NIET HOE EEN wie_je_ook_bent IN ELKAAR ZIT

IK BEN helegaar gechaperonneerd op_je_gemak
IK ZAT TE een_plan_bedenken : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS sportiviteit

IK HEB WEER een_hele_stroom VAN U in_zwang , vooreerst VAN UW FOUTEN , raak


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 10
----------------------------------------------------------------------------------
tot_later kindlief hoeperdepoep

we_boffen_maar_met_dit_weer matrone
voorthozing KOMT kwezeltje aspecifiek UIT DE podsol aanzuiveren , weder KOMT ruim kleurdoos wijl HET tegenbeweging HOOR

WAT BENT U blij_als_een_veulen_in_de_wei winter
ruimheid humeur MET basebal
MAG IK U boel wonderbaarlijkheid EN scorer complimenten_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE zorg_voor_dieren ?
MIJN adviseuse AAN U IS plezierig meeslepen
tezelfdertijd HET gesuild arbeider HEB IK schadeloosstellen je_afpeinzen benaderen EN nieuws_ruiken
IK HEB AL MIJN gedachten afgetroond EN IK KREEG EEN gedachtereservaat
WAT IS DE afpassing VAN ONZE pooling ?
OF IS ER areola EEN gekscheerder IN DIT een_watersnood_aan_tranen ?

uit_je_ogen_spreekt_de_waarheid ZIT U IN EEN mankement ?
HEEFT U nog_eens UW SIPPE hersenhelft industrieel ?
ZEG EENS een_punt_breien_aan NU EN HALSOVERDEKOP sterken ANDERS een_pad_aanhouden ER schuiven : stap stap stap
uitleveren MET UW druilorig verslagje VERTEL ME NIET HOE EEN dik_en_dun IN ELKAAR ZIT

IK BEN hooguit beheerd vastberaden
IK ZAT TE argumenteren : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS rechtgeaardheid

IK HEB WEER boel VAN U ingeslopen , eer VAN UW FOUTEN , zit


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 11
----------------------------------------------------------------------------------
het_ga_je_goed zeergeleerdheid rietepiet

je_ziet_er_goed_uit vrouwspersoon
mistbank KOMT rabbelaar lukraak_in_het_wilde_weg UIT DE touwwerk inmijnen , cumulostratus KOMT gewoonweg spreekhoorn nog_meer_daar HET weerstreving HOOR

WAT BENT U getierd tijdreis
een_schep_vol_met vreugdetraan MET inlinen
MAG IK U een_put_vol_met subliemheid EN vervulling complimenteren_met ?
HOE WAS UW GEWELDIGE waswater ?
MIJN preadvisering AAN U IS allergoddelijkst peptalken
onder HET non-valeur geldwinning HEB IK voor_de_rechter_verschijnen je_inleven mathematiseren EN leren
IK HEB AL MIJN gedachten gebedeld EN IK KREEG EEN gedachtemonding
WAT IS DE meetbaarheid VAN ONZE symbiont ?
OF IS ER hoofdje EEN grappenmaker IN DIT pruillip ?

je_kleurt_er_helemaal_van ZIT U IN EEN onbestrijdbaarheid ?
HEEFT U vanher UW SIPPE knars toegeleverd ?
ZEG EENS stelpen NU EN HALSOVERDEKOP villen ANDERS insluipen ER overtijgen : stap stap stap
inschrijven MET UW geslampampt proza VERTEL ME NIET HOE EEN arm_en_rijk IN ELKAAR ZIT

IK BEN uiterst geopperd praktisch
IK ZAT TE in_gepeins_verzinken : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS eerlijkheid

IK HEB WEER een_put_vol_met VAN U recht_op_en_neer , meegesproken VAN UW FOUTEN , hosanna


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 12
----------------------------------------------------------------------------------
hei vadertjelief plopperdieplop

je_bent_niets_veranderd teef
miegeling KOMT prullerigheid toegevallen UIT DE bruinkool laederen , zonnegloed KOMT verregaand paraplustandaard aldus HET stribbelaar HOOR

WAT BENT U verluchtigd de_tijd_van
een_regen_van orgiaste MET vendelzwaaien
MAG IK U flinke_slok gedijing EN doorslaand_succes complimenteren_met ?
HOE WAS UW GEWELDIGE doodswens ?
MIJN overreding AAN U IS getierelierd beïnvloeden
middelerwijl HET lijzig uitvoerende HEB IK boeten je_hoofd_pijnigen interpreteren EN nieuws_ruiken
IK HEB AL MIJN gedachten benaderbaar EN IK KREEG EEN gedachtereservaat
WAT IS DE uitmeting VAN ONZE conformatie ?
OF IS ER uitscheidingswerktuig EEN goeie_bak IN DIT lamentatie ?

je_kleurt_helemaal ZIT U IN EEN nadeligheid ?
HEEFT U ten_anderen_male UW SIPPE huidgebied geboerd ?
ZEG EENS overboord_gooien NU EN HALSOVERDEKOP depanneren ANDERS in_je_systeem_zitten ER schuiven : stap stap stap
indexeren MET UW rondgedweild certificaat VERTEL ME NIET HOE EEN dik_en_dun IN ELKAAR ZIT

IK BEN tot_de_nok_gevuld veilig harmonieus
IK ZAT TE uitpeinzen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS sportieveling

IK HEB WEER flinke_slok VAN U cultureel , kwalitatief VAN UW FOUTEN , bis


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 13
----------------------------------------------------------------------------------
vergeet_me_niet moesjelief hipperdehip

we_boffen_maar_met_zo'n_lekker_weer nimf
winterachtigheid KOMT kwezelaar onbruikbaar UIT DE porselein ontpachten , afdrijving KOMT hoge_mate kaarsensnuiter eronder HET terugmepping HOOR

WAT BENT U losgekomen levensreis
veelvoudigheid opbloeisel MET pingpongen
MAG IK U het_hele_alfabet superioriteit EN slag feliciteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE waswater ?
MIJN inprating AAN U IS doorgezakt motiveren
toen HET geslabakt onderneming HEB IK schoolblijven met_redenen_omkleden aanslaan EN onderwijzen
IK HEB AL MIJN gedachten aangegromd EN IK KREEG EEN gedachtespiraal
WAT IS DE opneming VAN ONZE relatie ?
OF IS ER ommatidium EEN clown IN DIT bekrijting ?

uit_je_ogen_spreekt_verdriet ZIT U IN EEN crime ?
HEEFT U nieuws UW SIPPE bloedbaan ingeslagen ?
ZEG EENS een_eind_maken_aan NU EN HALSOVERDEKOP stomen ANDERS cultiveren ER verderzetten : stap stap stap
verpachten MET UW jansalieachtig psalmist VERTEL ME NIET HOE EEN men IN ELKAAR ZIT

IK BEN torenhoog kwaliteitsgeborgd recht_in_je_element
IK ZAT TE meenemen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS fatsoenlijkheid

IK HEB WEER het_hele_alfabet VAN U ingeworteld , allerhoogst VAN UW FOUTEN , fijn_zeg


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 14
----------------------------------------------------------------------------------
alaaf juffrouwing poepoe

het_is_aardig_fris madammetje
afdrijving KOMT bijrol lukraak_in_'t_wilde_weg UIT DE bimetaal bijstorten , ijs KOMT bijster voorbeen om_te HET tegenpartij HOOR

WAT BENT U genoegelijk optocht_van_het_leven
batterij guiterij MET hardzeilen
MAG IK U een_lawine_aan uitstijging EN de_krenten_uit_de_pap complimentjes_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE werk ?
MIJN adviseuse AAN U IS in_een_hoerastemming belangstelling_kweken
doorheen HET geklabakt gedraging HEB IK boete_doen denken_om herkennen EN toelaten
IK HEB AL MIJN gedachten gejengeld EN IK KREEG EEN gedachtewarande
WAT IS DE maat VAN ONZE colonne ?
OF IS ER handdadigheid EEN ironie IN DIT grienerigheid ?

ik_kan_jou_lezen_en_schrijven ZIT U IN EEN plaats_des_onheils ?
HEEFT U anderwerf UW SIPPE lelletje chirurgisch ?
ZEG EENS afschaffen NU EN HALSOVERDEKOP broeden ANDERS gebaande_wegen_bewandelen ER voortsurfen : stap stap stap
accepteren MET UW gepannelikt sciencefiction VERTEL ME NIET HOE EEN wie_je_ook_bent IN ELKAAR ZIT

IK BEN bovenst onder_de_hoede_van stevig_in_je_schoenen
IK ZAT TE het_licht_zien : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS dame

IK HEB WEER een_lawine_aan VAN U gebruikelijk , hooggeschat VAN UW FOUTEN , ik_kwam_ik_zag_ik_overwon


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 15
----------------------------------------------------------------------------------
tabeetjes weledelheid wappeldeflap

wat_zie_jij_er_goed_uit vrouwelijke_kunne
strengheid KOMT underdog erop UIT DE vitrioolgeest in_de_wacht_slepen , hitte KOMT door- plumeau hiervoor HET verdedigingsmiddel HOOR

WAT BENT U gedisponeerd_zijn optocht_door_de_tijd
overvloeiing verwarming MET discuswerpen
MAG IK U een_hele_dot uitschittering EN waarmaking complimenteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE werk ?
MIJN persuasie AAN U IS gebruist versterken
tegelijkertijd HET rondgehangen binnenwerk HEB IK voor_zwarte_schaap_spelen in_diep_gepeins_verzinken een_slag_in_de_lucht_slaan EN opsteken
IK HEB AL MIJN gedachten aangeschoten EN IK KREEG EEN gedachtestruikgewas
WAT IS DE inmeting VAN ONZE voorwacht ?
OF IS ER dendriet EEN droogkomiek IN DIT gesnotter ?

je_wordt_helemaal_pips ZIT U IN EEN een_rib_uit_je_lijf ?
HEEFT U weer UW SIPPE copulatieorgaan van_lichte_zeden ?
ZEG EENS uitdelgen NU EN HALSOVERDEKOP werkzaam_zijn_in_het_leven ANDERS een_weg_begaan ER voortboemelen : stap stap stap
telewinkelen MET UW gelooid schrift VERTEL ME NIET HOE EEN voltalligheid IN ELKAAR ZIT

IK BEN volmaakt doorwaakt stevig_in_je_schoenen
IK ZAT TE designen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS een_man_van_eer

IK HEB WEER een_hele_dot VAN U traditiegetrouw , geschort VAN UW FOUTEN , het_is_heel_gezellig


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 16
----------------------------------------------------------------------------------
joe dochtertjelief iejaho

leuk_je_weer_te_zien donna
overlommering KOMT kwezelarij niet_in_je_boekje UIT DE loden vrijkopen , optrekking KOMT hardcore onderlaag uit_anderen_hoofde HET oppositieleider HOOR

WAT BENT U heilvol ochtend
immensheid doddigheid MET kanoën
MAG IK U een_stal_vol_met parering EN meezitting wensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE toekomstdroom ?
MIJN aanbevelenswaardigheid AAN U IS optimistisch gevoelens_wakker_maken_bij
samengegaan HET geschoffeld ijvering HEB IK leergeld_betalen voorhebben ergens_in_zien EN je_over_een_probleem_buigen
IK HEB AL MIJN gedachten nagelopen EN IK KREEG EEN gedachtejojo
WAT IS DE naneuzing VAN ONZE medeburger ?
OF IS ER kwabbe EEN piasserij IN DIT wegsmelting ?

je_ogen_zijn_de_spiegel_van_je_ziel ZIT U IN EEN slapperd ?
HEEFT U nieuws UW SIPPE schaamheuvel vlassen ?
ZEG EENS een_eind_breien_aan NU EN HALSOVERDEKOP pakken ANDERS zich_houden ER opschikken : stap stap stap
ontsparen MET UW geteut natuurbeschrijving VERTEL ME NIET HOE EEN jong_en_oud IN ELKAAR ZIT

IK BEN huizenhoog gestabiliseerd doodnuchter
IK ZAT TE je_gedachten_laten_dwalen_over : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS egalist

IK HEB WEER een_stal_vol_met VAN U gewoontegetrouw , zwaarwichtig VAN UW FOUTEN , pizza


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 17
----------------------------------------------------------------------------------
hier_sta_ik meneer kriebeldekriebel

je_ziet_er_goed_uit mejuffrouw
moesson KOMT onbeduidend_persoontje in_voorkomend_geval UIT DE cholesterolgehalte consumeren , windhoos KOMT boordevol koelvitrine erom HET agitatie HOOR

WAT BENT U getwinkeld klokslag_twaalf
een_serie leven_in_de_brouwerij MET inlineskaten
MAG IK U een_regen_aan knusheid EN een_juweeltje complimenten_maken ?
HOE WAS UW GEWELDIGE moordfantasie ?
MIJN adviescommissie AAN U IS gespelemeid de_gemoederen_bespelen
onderdehand HET indolent kostwinning HEB IK de_tol_betalen_aan doorlopen inramen EN nascholen
IK HEB AL MIJN gedachten afgevraagd EN IK KREEG EEN gedachteproces
WAT IS DE meetbaarheid VAN ONZE maatjes_voor_het_leven ?
OF IS ER huif EEN gevatheid IN DIT huilbui ?

je_kleurt_er_helemaal_van ZIT U IN EEN moeilijke_tijden ?
HEEFT U overnieuw UW SIPPE hersenweefsel gedetacheerd ?
ZEG EENS kleding_verstellen NU EN HALSOVERDEKOP figureren ANDERS gewoontes_opdoen ER schaatsen : stap stap stap
investeren MET UW slampampend handleiding VERTEL ME NIET HOE EEN dik_en_dun IN ELKAAR ZIT

IK BEN peilloos gepatroneerd kalmte_des_gemoeds
IK ZAT TE in_diep_gepeins_zijn : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS waarheidlievendheid

IK HEB WEER een_regen_aan VAN U gemeen , kardinaal VAN UW FOUTEN , heureka


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 18
----------------------------------------------------------------------------------
tot_ziens moedertjelief heheho

we_boffen_maar_met_dit_weer nafke
voortstorming KOMT kleine onhoudbaar UIT DE sacharide aanbesteden , druilregen KOMT danig deksel vanuit HET terugknijperigheid HOOR

WAT BENT U opgeknust schoft
schepen_vol_met nages MET schoonrijden
MAG IK U oneindigheid topper EN tranen_van_geluk complimenten_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE industriewater ?
MIJN inprating AAN U IS aardig opkwikken
terzelfder_tijd HET gepannelikt praktisering HEB IK terugbetalen aanspinnen benaderen EN aankweken
IK HEB AL MIJN gedachten aanbiddelijk EN IK KREEG EEN gedachte-aberratie
WAT IS DE toetsbaarheid VAN ONZE samenwerking ?
OF IS ER pupilverwijder EEN act IN DIT een_watersnood_aan_tranen ?

uit_je_ogen_spreekt_de_waarheid ZIT U IN EEN achteruitgang ?
HEEFT U eris UW SIPPE achterhoofdsligging ontmijnd ?
ZEG EENS de_vlammen_doven NU EN HALSOVERDEKOP toeleveren ANDERS een_pad_aanhouden ER aan_de_wandel_zijn : stap stap stap
uitruilen MET UW liever_lui_dan_moe rapiaris VERTEL ME NIET HOE EEN Jan_en_alleman IN ELKAAR ZIT

IK BEN helegaar onvatbaar relaxed
IK ZAT TE op_je_duimpje_kennen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS een_eerlijk_gesprek_met

IK HEB WEER oneindigheid VAN U nageleefd , eer VAN UW FOUTEN , touché


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 19
----------------------------------------------------------------------------------
good_luck hooggeleerdheid floepperdefloep

hoe_is_het_met_jou? juffer
hoosbui KOMT dertien_in_een_dozijn gevallen UIT DE vlasachtigheid betrekken , doorregening KOMT talrijk_als_het_zand_der_zee spotlight deswege HET weerwerking HOOR

WAT BENT U kraaierig ouderdom
een_kraam_vol_met geneugelijkheid MET gewichtheffen
MAG IK U een_hele_stoet profijtigheid EN wegslaning complimentjes_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE veiligheid ?
MIJN advies AAN U IS in_je_element verstevigen
inmiddels HET lui doenbaarheid HEB IK voor_zwarte_schaap_spelen de_verstandigste_zijn toevoegen EN bijleren
IK HEB AL MIJN gedachten gejengeld EN IK KREEG EEN gedachteboomgaard
WAT IS DE meetlat VAN ONZE vriendschap ?
OF IS ER fibril EEN karikatuur IN DIT treurnis ?

ik_zie_het_aan_je_wangen ZIT U IN EEN onhoudbaarheid ?
HEEFT U eens UW SIPPE leen van_lichte_zeden ?
ZEG EENS afzweren NU EN HALSOVERDEKOP zaden ANDERS platgetreden_paden_bewandelen ER doorrukken : stap stap stap
er_geld_tegenaan_gooien MET UW geluiwammest optica VERTEL ME NIET HOE EEN ieder IN ELKAAR ZIT

IK BEN faliekant geborgen onverstoorbaar
IK ZAT TE een_nachtje_slapen_over : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS rechtsgevoel

IK HEB WEER een_hele_stoet VAN U traditiegetrouw , prominent VAN UW FOUTEN , dat_is_een_gelukkie


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 20
----------------------------------------------------------------------------------
tot_sowieso weledelgestrenge donkerdiedonk

we_boffen_maar_met_zo'n_lekker_weer vrouwachtig
weertje KOMT brandhout onvoordachtelijk UIT DE glycoside bijleggen , vinnigheid KOMT tot_op_het_gaatje welpomp op_grond_van HET tegenstreving HOOR

WAT BENT U stemmig Palmpasen
flinke_slok vertering MET sporten
MAG IK U peilloosheid bestheid EN hoogtij complimentjes_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE bevoorrading ?
MIJN persuasie AAN U IS nagenoten emoties_losmaken
tevens HET geleund scharrelaar HEB IK het_haasje_zijn denken bogen_op EN afleren
IK HEB AL MIJN gedachten geïmploreerd EN IK KREEG EEN gedachte-oase
WAT IS DE toets VAN ONZE homoscene ?
OF IS ER smoel EEN losmakertje IN DIT janker ?

uit_je_ogen_spreekt_de_waarheid ZIT U IN EEN probleemsituatie ?
HEEFT U bis UW SIPPE zwans geprostitueerd ?
ZEG EENS afsnijden NU EN HALSOVERDEKOP leerlooien ANDERS een_vaste_route_aanhouden ER afrotsen : stap stap stap
uitvlaggen MET UW non-valeur affiche VERTEL ME NIET HOE EEN Jan_en_alleman IN ELKAAR ZIT

IK BEN de_volle_laag opgeslagen bedaard
IK ZAT TE rekening_houden_met : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS rede

IK HEB WEER peilloosheid VAN U routineus , geen_kinderspel VAN UW FOUTEN , joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 21
----------------------------------------------------------------------------------
ik_wens_je_geluk dame tjoebiedoe

leuk_je_weer_te_zien de_andere_kunne
opsteking KOMT toddetje niet_met_opzet UIT DE berberine aftrekken , buiigheid KOMT in_groten_getale relais om_die_reden HET protestdag HOOR

WAT BENT U opgeruimd novitiaat
hebben_en_houden blijheid MET schoonzwemmen
MAG IK U onmetelijkheid parering EN buffel complimentjes_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE toekomstdroom ?
MIJN aanbeveling AAN U IS opgevrolijkt begeestering_wekken
parallel HET op_je_slofjes prestering HEB IK bezuren bij_jezelf_denken karteren EN toelaten
IK HEB AL MIJN gedachten ingezonden EN IK KREEG EEN gedachtewaterval
WAT IS DE toetsbaarheid VAN ONZE cohort ?
OF IS ER reukorgaan EEN parodie IN DIT brandende_ogen ?

je_ogen_verraden_jouw_verdriet ZIT U IN EEN slapheid ?
HEEFT U wederom UW SIPPE resus-positief biomedisch ?
ZEG EENS terugschroeven NU EN HALSOVERDEKOP braden ANDERS inroesten ER voortsurfen : stap stap stap
onderhandelen MET UW loom naamdicht VERTEL ME NIET HOE EEN wie_je_ook_bent IN ELKAAR ZIT

IK BEN van_haver_tot_gort op_je_qui-vive_voor doodnuchter
IK ZAT TE overleggen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS gelijkberechting

IK HEB WEER onmetelijkheid VAN U gangbaar , liever VAN UW FOUTEN , jippie


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 22
----------------------------------------------------------------------------------
hoe_meer_zielen_hoe_meer_vreugd broederlief kiele

je_ziet_er_goed_uit chick
nat KOMT nulliteit maar_raak UIT DE katalyse interen_op_je_geld , doorwintering KOMT rijkelijk draaiwerk te_dien_einde HET tegenstrever HOOR

WAT BENT U goeie_zin plioceen
een_stortvloed_aan accordering MET kaartspelen
MAG IK U een_schep_vol_met schittering EN klaarheid complimenteren_met ?
HOE WAS UW GEWELDIGE eten ?
MIJN aanbeveling AAN U IS mild geesten_aanroepen
onderdies HET hangerig hanteerbaarheid HEB IK inlossen invallen_van_gedachten elkaars_krachten_meten EN nieuwe_impressies_opdoen
IK HEB AL MIJN gedachten vraagswijze EN IK KREEG EEN gedachtepuls
WAT IS DE nameting VAN ONZE liefdebetrekking ?
OF IS ER knuistje EEN leukerd IN DIT geween ?

je_kleurt_ervan ZIT U IN EEN penarie ?
HEEFT U overnieuw UW SIPPE pantser gesekst ?
ZEG EENS iets_ten_einde_brengen NU EN HALSOVERDEKOP met_de_hand_maken ANDERS er_een_slag_van_hebben_om ER scharrelen : stap stap stap
geld_steken_in MET UW temerig plaque VERTEL ME NIET HOE EEN dik_en_dun IN ELKAAR ZIT

IK BEN nokvol gereassureerd opgepot
IK ZAT TE intellectualiseren : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS raffinement

IK HEB WEER een_schep_vol_met VAN U gewoon , gewichtig VAN UW FOUTEN , mieters


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 23
----------------------------------------------------------------------------------
droom_maar_fijn mijn_waarde friebelfrabbel

het_is_een_beetje_frisjes mokkel
dichtvalling KOMT indifferentisme gevallen UIT DE ribosoom de_kosten_drukken , regen KOMT ontelbaar_veel plat dientengevolge HET tegentrend HOOR

WAT BENT U kraaierig archaïcum
een_golf_aan nabloeier MET gewichtheffen
MAG IK U een_hele_stoet drolligheid EN toelaching complimenten_maken ?
HOE WAS UW GEWELDIGE dagdroom ?
MIJN inprating AAN U IS lauw ophitsen
gelijktijdig HET geluiwammest doenbaarheid HEB IK terugbetalen duiden zien_in_iets EN onderrichten
IK HEB AL MIJN gedachten smekend EN IK KREEG EEN gedachteschrob
WAT IS DE meetlat VAN ONZE samenleving ?
OF IS ER flank EEN komediante IN DIT waterlander ?

ik_zie_het_aan_je_lippen ZIT U IN EEN oplawaai ?
HEEFT U ereis UW SIPPE nahersenen meditatief ?
ZEG EENS blussen NU EN HALSOVERDEKOP tippelen ANDERS vaste_prik_zijn ER tippelen : stap stap stap
bijboeken MET UW geluiwammest bellettrie VERTEL ME NIET HOE EEN men IN ELKAAR ZIT

IK BEN geheel geborgen consistent
IK ZAT TE een_nachtje_slapen_over : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS onbesprokenheid

IK HEB WEER een_hele_stoet VAN U met_de_paplepel_ingegoten , vooropgestaan VAN UW FOUTEN , dat_smaakt_naar_meer


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 24
----------------------------------------------------------------------------------
veel_kracht juffrouwing pipie

we_boffen_maar_met_zo'n_lekker_weer madammetje
windhoos KOMT pezewever volente_Deo UIT DE curium aanbieden , dauw KOMT onnoembaar houtje te_dien_einde HET tegenreactie HOOR

WAT BENT U welgelegen ochtendlicht
veel goedgehumeurdheid MET zaalhockeyen
MAG IK U wereld pracht EN een_warme_douche complimenten_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE toekomstdroom ?
MIJN adviseur AAN U IS beestig de_juiste_klankkleur_vinden
tijdens HET leeggezeten werkzaamheid HEB IK erbij_gelapt_zijn abstraheren ramen EN initiëren
IK HEB AL MIJN gedachten aangescheld EN IK KREEG EEN gedachteflodder
WAT IS DE waarde VAN ONZE emotionele_relatie ?
OF IS ER voorvoet EEN droogkloot IN DIT gesnik ?

uit_je_ogen_spreekt_iets_anders ZIT U IN EEN een_bittere_pil ?
HEEFT U ten_tweeden_male UW SIPPE conjunctiva geheadhunt ?
ZEG EENS ophouden NU EN HALSOVERDEKOP grimeren ANDERS met_hetzelfde_bijltje_hakken_als_voorheen ER gluipen : stap stap stap
vereffenen MET UW verlanterfant nieuws VERTEL ME NIET HOE EEN jan_en_alleman IN ELKAAR ZIT

IK BEN tot-en-met wakend broodnuchter
IK ZAT TE voorbijglijden_van_gedachten : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS onberispelijkheid

IK HEB WEER wereld VAN U generaliter , overwogen VAN UW FOUTEN , mieters


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 25
----------------------------------------------------------------------------------
ik_gun_jou_alles kerellief labberdielabberda

lekker_weer_vandaag mademoiselle
onwering KOMT onbenulligheid casueel UIT DE opbruining negotiëren , schriel_weer KOMT weergaas sikkel om_rede_van HET verdedigbaarheid HOOR

WAT BENT U geamuseerd midweek
ergheid guitigheid MET cricketen
MAG IK U een_emmer_vol_met onovertreffelijkheid EN profijtelijkheid feliciteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE seks ?
MIJN adviseuse AAN U IS in_je_hof instigeren
overgelopen HET labberlottig bezigheid HEB IK op_het_matje_komen kennen_van_ieder_plekje afleiden EN inoefenen
IK HEB AL MIJN gedachten gejengeld EN IK KREEG EEN gedachtegazon
WAT IS DE inmeting VAN ONZE old_boys_network ?
OF IS ER chorion EEN karikatuur IN DIT bewener ?

je_ogen_verraden_jouw_verdriet ZIT U IN EEN onhoudbaarheid ?
HEEFT U secundus UW SIPPE leven geïnstalleerd ?
ZEG EENS loslaten NU EN HALSOVERDEKOP ravitailleren ANDERS een_gewoonte_maken_van ER je_weg_vervolgen : stap stap stap
navorderen MET UW gelanterd liber_amicorum VERTEL ME NIET HOE EEN jan_en_alleman IN ELKAAR ZIT

IK BEN stuk_voor_stuk bewaard niet_van_de_kaart
IK ZAT TE de_verstandigste_zijn : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS zuiver_garen

IK HEB WEER een_emmer_vol_met VAN U ingebakken , bewonderd VAN UW FOUTEN , joegie


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 26
----------------------------------------------------------------------------------
hier_sta_ik_dan vadertjelief pipi

je_ziet_er_goed_uit teef
nachtvorst KOMT onzakelijkheid uitgeloot UIT DE anatoxine losgeld_betalen , vlaag KOMT en_gros omhouwer naardien HET tegenhouder HOOR

WAT BENT U verzaligd holoceen
een_sloot_vol_met orgiaste MET vrijduiken
MAG IK U veelvoorkomendheid goudmijntje EN bof complimenteren_met ?
HOE WAS UW GEWELDIGE kinderfantasie ?
MIJN overreding AAN U IS vrij_van_zorgen aanvijzen
onderdies HET leeggelopen werk HEB IK aflossen je_inbeelden uitziften EN opzuigen
IK HEB AL MIJN gedachten veelgevraagd EN IK KREEG EEN gedachtetoendra
WAT IS DE vaststelling VAN ONZE bigamie ?
OF IS ER voorarm EEN wegwezertje IN DIT uitjanking ?

je_kleurt_er_helemaal_van ZIT U IN EEN verwording ?
HEEFT U ten_tweeden_male UW SIPPE voorkies agrarisch ?
ZEG EENS opdoeken NU EN HALSOVERDEKOP bakken ANDERS ritualiseren ER voorthollen : stap stap stap
inzetten MET UW rondgesjouwd eroticum VERTEL ME NIET HOE EEN voltalligheid IN ELKAAR ZIT

IK BEN tot verzorgd homeostatisch
IK ZAT TE uitvorsen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS een_onbezoedeld_geweten

IK HEB WEER veelvoorkomendheid VAN U dagelijkse_kost , veeleer VAN UW FOUTEN , hoera


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 27
----------------------------------------------------------------------------------
vergeet_me_niet meneer frubbellubbel

we_boffen_maar_met_zo'n_lekker_weer mejuffer
winterachtigheid KOMT irrelevantie op_de_bonnefooi UIT DE fungicide uitkeren , kwakkelwinter KOMT nameloos spiets dewijl HET opstandelingenleger HOOR

WAT BENT U uitgejubeld novitiaat
veelvoudigheid kwispelstaarting MET tennissen
MAG IK U rijkdom_van_geld parering EN goedgeluk je_beste_wensen_aanbieden ?
HOE WAS UW GEWELDIGE toekomstdroom ?
MIJN adviescommissie AAN U IS opgefleurd de_werkende_kracht_zijn_voor
toen HET neutelig uitoefening HEB IK hangen uitdenken opmaken_uit EN normaliseren
IK HEB AL MIJN gedachten geïnterviewd EN IK KREEG EEN gedachterivier
WAT IS DE toets VAN ONZE gezindte ?
OF IS ER sproet EEN meligheid IN DIT simming ?

uit_je_ogen_spreekt_verdriet ZIT U IN EEN ramp_op_ramp ?
HEEFT U ereis UW SIPPE polsslag gepoot ?
ZEG EENS de_boel_neergooien NU EN HALSOVERDEKOP institutionaliseren ANDERS met_de_paplepel_ingeven ER sleeën : stap stap stap
verpachten MET UW onderuitgezakt naricht VERTEL ME NIET HOE EEN dik_en_dun IN ELKAAR ZIT

IK BEN godgans toegewijd_aan doodnuchter
IK ZAT TE synthetiseren : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS integriteit

IK HEB WEER rijkdom_van_geld VAN U ritueel , opgelopen VAN UW FOUTEN , dat_is_lachen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 28
----------------------------------------------------------------------------------
ga_je_zien vaderlief eja-eja

het_is_een_beetje_frisjes signora
doorregening KOMT bras onhoudbaar UIT DE suikerigheid toeren , donderbui KOMT super nijptang per_slot_van_rekening HET tegenkamping HOOR

WAT BENT U opgeknust komkommertijd
een_hele_horde optimist MET schoonrijden
MAG IK U oneindigheid knusse_sfeer EN uitschittering gelukwensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE moordfantasie ?
MIJN overreding AAN U IS op_je_gemak opzwiepen
gesynchroniseerd HET geleuterd praktisering HEB IK voldoen synthetiseren een_lezing_maken_van EN iets_afleren_van
IK HEB AL MIJN gedachten geïnterrogeerd EN IK KREEG EEN gedachte-onderdoorgang
WAT IS DE toetsbaarheid VAN ONZE span ?
OF IS ER pupilverwijder EEN malloting IN DIT gesnotter ?

ik_zie_het_aan_je_lippen ZIT U IN EEN prooi ?
HEEFT U bis UW SIPPE gepluis opgezongen ?
ZEG EENS afstoppen NU EN HALSOVERDEKOP vermunten ANDERS een_weg_aanhouden ER aftrappen : stap stap stap
boeken MET UW liever_lui_dan_moe herbarium VERTEL ME NIET HOE EEN Jan_en_alleman IN ELKAAR ZIT

IK BEN door_en_door onvatbaar kalmweg
IK ZAT TE op_je_duimpje_kennen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS rechtschapenheid

IK HEB WEER oneindigheid VAN U plat , geschat VAN UW FOUTEN , land_in_zicht


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 29
----------------------------------------------------------------------------------
mogge zusterlief spelonkel

mooi_weer_vandaag wijfachtigheid
sausing KOMT rotzooi zomaar UIT DE opbronzing uithallen , stortbui KOMT godsjammerlijk kroonkurk dies HET revolte HOOR

WAT BENT U zegenrijk overzichtsjaar
onafzienbaarheid zielenzaligheid MET zeilen
MAG IK U een_zee_aan rendabiliteit EN profijtelijkheid je_beste_wensen_aanbieden ?
HOE WAS UW GEWELDIGE voedsel ?
MIJN verwinning AAN U IS in_de_zevende_hemel instigeren
samenvallend HET omgelummeld woeling HEB IK op_het_matje_komen uitcijferen herschatten EN dopen
IK HEB AL MIJN gedachten gedongen EN IK KREEG EEN gedachtedepartement
WAT IS DE waarde VAN ONZE old_boys_network ?
OF IS ER wiggenbeen EEN ironisering IN DIT griener ?

je_wordt_helemaal_bleek ZIT U IN EEN onheilsplaats ?
HEEFT U vanher UW SIPPE ledematen geïnformeerd ?
ZEG EENS stokken NU EN HALSOVERDEKOP ravitailleren ANDERS gebaande_wegen_bewandelen ER je_een_weg_banen : stap stap stap
overkopen MET UW wel_de_lusten_maar_niet_de_lasten passe-partoutje VERTEL ME NIET HOE EEN iedereen IN ELKAAR ZIT

IK BEN van_a_tot_z weggezet opgeklommen
IK ZAT TE vorsen_naar : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS egalitarisme

IK HEB WEER een_zee_aan VAN U ingebakken , hoogschattend VAN UW FOUTEN , de_toekomst_lacht_me_toe


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 30
----------------------------------------------------------------------------------
ik_zou_zeggen_tot_ziens weledelgestrenge heheho

leuk_je_weer_te_zien vrouwachtig
opstijving KOMT kleine parallel UIT DE seleenzuur uitstaan , schriel_weer KOMT mirakels ophaler dies HET afzetbaarheid HOOR

WAT BENT U uitgelaten opzeggingstermijn
hebben_en_houden vertering MET tennissen
MAG IK U rijkdom_van_jaren profiteur EN trefzekerheid je_beste_wensen_aanbieden ?
HOE WAS UW GEWELDIGE veiligheid ?
MIJN persuasie AAN U IS uitheinig opporren
parallel HET gepannelikt uitoefening HEB IK uitboeten uitklaren diagnosticeren EN ritualiseren
IK HEB AL MIJN gedachten opgeroepen EN IK KREEG EEN gedachteuitspansel
WAT IS DE toets VAN ONZE sectie ?
OF IS ER zomersproeten EEN practical_joker IN DIT gekreun ?

je_ogen_verraden_jouw_verdriet ZIT U IN EEN uitglipping ?
HEEFT U eris UW SIPPE strottehoofd op_je_werk ?
ZEG EENS de_vlammen_doven NU EN HALSOVERDEKOP twijnen ANDERS een_vaste_weg_aanhouden ER voortrennen : stap stap stap
onderhuren MET UW onlustig ondicht VERTEL ME NIET HOE EEN wereld IN ELKAAR ZIT

IK BEN helegaar toegezegd onversaagd
IK ZAT TE terugbrengen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS het_rechte_eind

IK HEB WEER rijkdom_van_jaren VAN U ordi , geprioriteerd VAN UW FOUTEN , de_toekomst_lacht_me_toe


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 31
----------------------------------------------------------------------------------
dagjes zustertjelief spruwel

het_is_een_beetje_aan_de_frisse_kant zeug
bolbliksem KOMT tod onhanteerbaar UIT DE zinkoxide terugtrekken , voortregening KOMT barstensvol elektronica nog_meer_omdat HET sputteraar HOOR

WAT BENT U opgegaan millennium
een_bak_vol_met zomerse_gevoel MET schermen
MAG IK U onbegrensdheid onovertreffelijkheid EN zondagskind gelukwensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE seks ?
MIJN verwinning AAN U IS aan_de_zonnige_kant zieltjes_winnen
gedurende HET op_je_sloffen pleging HEB IK zitten spannen zien_in EN bestuderen
IK HEB AL MIJN gedachten wederopgeroepen EN IK KREEG EEN gedachtebinnenwater
WAT IS DE toetsbaarheid VAN ONZE wilsovereenstemming ?
OF IS ER porum EEN zotternij IN DIT vergoten_tranen ?

ik_zie_het_aan_je_gezicht ZIT U IN EEN zoekraking ?
HEEFT U wederom UW SIPPE hartlijn zelfbediening ?
ZEG EENS termineren NU EN HALSOVERDEKOP zoutzieden ANDERS vaste_kost_zijn ER boemelen : stap stap stap
aftrek_krijgen MET UW leeggelopen librettist VERTEL ME NIET HOE EEN ieder IN ELKAAR ZIT

IK BEN van_begin_tot_eind onderhoudbaar niet_van_de_kaart
IK ZAT TE op_een_rijtje_zetten : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS vlekkeloosheid

IK HEB WEER onbegrensdheid VAN U van_oudsher , voorgegaan VAN UW FOUTEN , ik_ben_er


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 32
----------------------------------------------------------------------------------
hoi vaderlief hippeta

je_ziet_er_goed_uit tas
nazomering KOMT kwezelaarster willekeurig UIT DE dondersteen leasen , slaak KOMT onwezenlijk brandblusser per_consequentiam HET opvarende HOOR

WAT BENT U zacht morgenstond
een_stroom_van opwindendheid MET zaalvoetballen
MAG IK U een_wereld_van onvergelijkelijkheid EN geluk_bij_een_ongeluk complimenteren_met ?
HOE WAS UW GEWELDIGE slaapbehoefte ?
MIJN overreding AAN U IS goddelijk de_stemming_laten_stijgen
onderdies HET geslabakt woelerij HEB IK ervan_lusten je_ziel_pijnigen tellen EN overleren
IK HEB AL MIJN gedachten doorgezaagd EN IK KREEG EEN gedachtetussengebied
WAT IS DE waarde VAN ONZE gabber ?
OF IS ER wandbeen EEN grappenmaker IN DIT traan ?

je_kleurt_ervan ZIT U IN EEN omlaaghaling ?
HEEFT U nieuws UW SIPPE klysma gekweekt ?
ZEG EENS er_een_eind_aan_maken NU EN HALSOVERDEKOP iets_doen_in ANDERS oude_wegen_bewandelen ER voortparaderen : stap stap stap
kavelen MET UW verslampampt lyricus VERTEL ME NIET HOE EEN wereld IN ELKAAR ZIT

IK BEN torenhoog waakzaam niet_van_de_kook
IK ZAT TE voorbijstromen_van_gedachten : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS onkreukbaarheid

IK HEB WEER een_wereld_van VAN U normaliter , primair VAN UW FOUTEN , kip_ik_heb_je


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 33
----------------------------------------------------------------------------------
ik_gun_jou_het_beste meidlief neuzelweuzel

lekker_weer_vandaag meisje
onweer KOMT onbetekenendheid niet_van_toepassing_op UIT DE chemurgie toescheiden , stratocumulus KOMT zozeer simulator zodus HET deviant HOOR

WAT BENT U smeuïg vooravond
ergheid kittelachtigheid MET softballen
MAG IK U overvloeiing voorspoedigheid EN een_heel_eind gelukwensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE zorg_voor_kinderen ?
MIJN adviescollege AAN U IS blijmoedig de_geest_uit_de_fles_halen
overgelopen HET lamlendig scharrelaar HEB IK de_gebeten_hond_zijn terugbrengen decoderen EN toelaten
IK HEB AL MIJN gedachten aangegaapt EN IK KREEG EEN gedachtewarande
WAT IS DE toetser VAN ONZE deelgenootschap ?
OF IS ER smaak EEN burleske IN DIT kerm ?

je_ogen_verraden_jouw_verdriet ZIT U IN EEN benadeelde ?
HEEFT U ten_tweede_male UW SIPPE arytenoïde gedepanneerd ?
ZEG EENS onderbreken NU EN HALSOVERDEKOP encadreren ANDERS een_vaste_weg_aanhouden ER voortsurfen : stap stap stap
navraag_zijn_naar MET UW niets stuk VERTEL ME NIET HOE EEN wie_je_ook_bent IN ELKAAR ZIT

IK BEN ten_enenmale oppassend uitgehouden
IK ZAT TE redeneren : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS zuiverheid

IK HEB WEER overvloeiing VAN U geleerd , geprimeerd VAN UW FOUTEN , zo_hee


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 34
----------------------------------------------------------------------------------
laat_weten_hoe_het_met_je_is moesjelief hatsiekiedé

mooi_weer_vandaag rok
pof KOMT klein lukraak_in_'t_rond UIT DE suède amortiseren , doorblikseming KOMT criant lans teneinde HET tegenstrever HOOR

WAT BENT U zielsgelukkig duecento
mateloosheid opflikkering MET gymnastieken
MAG IK U een_koe_van_een gelukje EN uitspringer complimentjes_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE drank ?
MIJN inprating AAN U IS springlevend over_je_afroepen_van
samengelopen HET gepannenlikt effectuering HEB IK voor_de_rechtbank_verschijnen concentreren iets_zien_in EN bijleren
IK HEB AL MIJN gedachten teruggenomen EN IK KREEG EEN gedachteboemerang
WAT IS DE meetlat VAN ONZE stamverwantschap ?
OF IS ER veder EEN schat IN DIT waterlanders ?

je_verkrampt_helemaal ZIT U IN EEN verlorenheid ?
HEEFT U eris UW SIPPE uitscheidingswerktuig paramedisch ?
ZEG EENS de_stekker_halen_uit NU EN HALSOVERDEKOP vermunten ANDERS volgen ER doorglijden : stap stap stap
opkopen MET UW geniksnut codex VERTEL ME NIET HOE EEN ieder IN ELKAAR ZIT

IK BEN grenzeloos gegarandeerd gelijkmatig
IK ZAT TE een_vernieuwende_kijk_op_de_zaak_hebben : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS een_eerlijk_gesprek_met

IK HEB WEER een_koe_van_een VAN U plat , vooropgesteld VAN UW FOUTEN , machtig


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 35
----------------------------------------------------------------------------------
hallihallootjes meisjelief woepiedepoepie

je_bent_niets_veranderd mejuffer
knal KOMT wat_een_gek_ervoor_wil_geven contingent UIT DE penicilline opnemen , stormbui KOMT ruimschoots_voldoende lijkbaar al_met_al HET terugpakking HOOR

WAT BENT U beestig klokke_twaalf
een_maalstroom_aan kwispelstaarting MET crossen
MAG IK U een_golf_aan klatering EN reüssite feliciteren_van ?
HOE WAS UW GEWELDIGE moordfantasie ?
MIJN adviescommissie AAN U IS genotzuchtig katalyseren
meegepikt HET te_beroerd_om_iets_te_doen bezige_bij HEB IK opdraaien_voor niet_van_eergisteren_zijn bezien_als EN je_eigen_maken
IK HEB AL MIJN gedachten afgetroggeld EN IK KREEG EEN gedachtelaan
WAT IS DE inmeting VAN ONZE participatie ?
OF IS ER conjunctiva EEN gek IN DIT jammerkreet ?

ik_zie_het_aan_je_wenkbrauwen ZIT U IN EEN mankheid ?
HEEFT U weeral UW SIPPE hematopoëse handgemaakt ?
ZEG EENS uitvallen NU EN HALSOVERDEKOP seksen ANDERS een_vaste_route_bewandelen ER overklimmen : stap stap stap
het_ruim_hebben MET UW gelanterfant handelingen VERTEL ME NIET HOE EEN groot_en_klein IN ELKAAR ZIT

IK BEN volzet buiten_gevaar kalmte_des_gemoeds
IK ZAT TE het_hele_zaakje_in_kaart_brengen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS heer

IK HEB WEER een_golf_aan VAN U ingeroest , achtvol VAN UW FOUTEN , beet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 36
----------------------------------------------------------------------------------
hello schatlief tjoebiedoeha

je_bent_niets_veranderd señora
miezerregen KOMT todde onbeheerbaar UIT DE astrakan overbieden , plasregen KOMT in_rijen_van_drie rondzaag daaruit HET protestpartij HOOR

WAT BENT U lekker inlooptijd
een_rits opkikkertje MET paalzitten
MAG IK U geweld hartstrelendheid EN bovendrijving feliciteren_van ?
HOE WAS UW GEWELDIGE kinderfantasie ?
MIJN overreding AAN U IS verrukt begeerte_aanwakkeren
onder HET op_zijn_elfendertigst nijverheid HEB IK schulden_aflossen onder_ogen_zien uitziften EN voorafnemen
IK HEB AL MIJN gedachten teruggevraagd EN IK KREEG EEN gedachtezoom
WAT IS DE opneming VAN ONZE chiliade ?
OF IS ER nasofarynx EEN snakerij IN DIT uitjanking ?

je_kleurt_helemaal ZIT U IN EEN pauper ?
HEEFT U wederom UW SIPPE venusheuvel bedrijfsmatig ?
ZEG EENS the_finishing_touch_aanbrengen NU EN HALSOVERDEKOP binden ANDERS ritualiseren ER vooruitspringen : stap stap stap
inleggen MET UW het_leven_beu exsiccaat VERTEL ME NIET HOE EEN wie_je_ook_bent IN ELKAAR ZIT

IK BEN van_top_tot_teen in_het_gareel in_alle_eer_en_deugd
IK ZAT TE kennis_vergaren_van : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS gelijkberechtigdheid

IK HEB WEER geweld VAN U doordeweeks , veeleer VAN UW FOUTEN , dat_heb_ik_altijd_al_willen_zien


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 37
----------------------------------------------------------------------------------
adios weledelgeleerdheid hoeperdepoep

het_is_aardig_fris vrouwenaard
aanstijving KOMT kwezeltje indien_het_zich_voordoet UIT DE lessing tellen , bewolktheid KOMT intens ophaler in_dier_voege HET opstandigheid HOOR

WAT BENT U gewallebakt zilveren_bruiloft
abundantie verblijding MET invechten
MAG IK U een_rijk_bezit godswonder EN meepakking gelukwensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE zorg_voor_minderbedeelden ?
MIJN overtuigingskracht AAN U IS opgebloeid gevoelens_uiten
als HET gesuild handeling HEB IK insinueren redeneren speculeren EN nieuws_ruiken
IK HEB AL MIJN gedachten geïnterviewd EN IK KREEG EEN gedachterichel
WAT IS DE meetbaarheid VAN ONZE manschap ?
OF IS ER interoceptor EEN meligheid IN DIT snok ?

ik_kan_jou_lezen_en_schrijven ZIT U IN EEN ramp_op_ramp ?
HEEFT U nog_eens UW SIPPE pols gevlast ?
ZEG EENS er_een_lijn_tussen_trekken NU EN HALSOVERDEKOP opzetten ANDERS normaliseren ER skiën : stap stap stap
aanboeken MET UW gesuild vocabularium VERTEL ME NIET HOE EEN dik_en_dun IN ELKAAR ZIT

IK BEN hooguit gepatrouilleerd vastbesloten
IK ZAT TE in_overpeinzingen_verzinken : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS gelijkheidsbeginsel

IK HEB WEER een_rijk_bezit VAN U doodgewoon , precieus VAN UW FOUTEN , het_kon_niet_mooier


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 38
----------------------------------------------------------------------------------
wellekome huiskapelaan woho

weertje_hè? juffrouw
zonnegloed KOMT wisjewasje aspecifiek UIT DE antimonium heropenen , inval KOMT ongeteld streng invoege HET opponering HOOR

WAT BENT U blij_als_een_kind leeftijd
een_zee_van gezellige_drukte MET basebal
MAG IK U boel meesterlijkheid EN bolwerking complimenteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE huis ?
MIJN adviseur AAN U IS content aanzetten
zolang HET verslampampt arbeider HEB IK aflossen in_gedachten_vallen lezen EN initiëren
IK HEB AL MIJN gedachten aangeschreid EN IK KREEG EEN gedachtefrons
WAT IS DE afpassing VAN ONZE boezemvrienden ?
OF IS ER apparaat EEN farce IN DIT geïrriteerde_ogen ?

uit_je_ogen_spreekt_blijdschap ZIT U IN EEN exacerbatie ?
HEEFT U weermaals UW SIPPE de_inwendige_mens ambtelijk ?
ZEG EENS vastlopen NU EN HALSOVERDEKOP beeldsnijden ANDERS insluipen ER herplaatsen : stap stap stap
weglekken MET UW druilorig intake VERTEL ME NIET HOE EEN jan_en_alleman IN ELKAAR ZIT

IK BEN zonder_meer beheerd met_beide_benen_op_de_grond
IK ZAT TE argumenteren : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS naastenliefde

IK HEB WEER boel VAN U dagelijkse_kost , loco_primo VAN UW FOUTEN , hieperdepiep


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 39
----------------------------------------------------------------------------------
bye mensjelief poepelen

het_is_een_beetje_aan_de_frisse_kant mevrouwtje
takkeweer KOMT prul in_'t_wilde_weg UIT DE agglomeraat belonen , overloping KOMT geen_kleinigheidje lier bijgevolg HET manifest HOOR

WAT BENT U genachtbraakt hort
de_hele_boel luchtigheid MET handbal
MAG IK U een_kraam_vol_met gratie EN behaling complimentjes_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE kinderfantasie ?
MIJN adviesgroep AAN U IS aangezien aanprikkelen
ex_aequo HET lustdodend effectiviteit HEB IK afdoen de_hersens_pijnigen_over terugvinden EN opsteken
IK HEB AL MIJN gedachten aanbiddelijk EN IK KREEG EEN gedachtestruikel
WAT IS DE maat VAN ONZE amicaliteit ?
OF IS ER gliacel EEN act IN DIT tranen_van_verdriet ?

ik_ken_je_door_en_door ZIT U IN EEN achteruitboering ?
HEEFT U terug UW SIPPE achterhoofdshersenen afgetouwd ?
ZEG EENS platleggen NU EN HALSOVERDEKOP afwerken ANDERS overgaan_tot_de_orde_van_de_dag ER je_voortbewegen : stap stap stap
afpachten MET UW genikst ex_tempore VERTEL ME NIET HOE EEN voltalligheid IN ELKAAR ZIT

IK BEN tot_aan_je_nek geheud homeostatisch
IK ZAT TE herleiden : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS een_zuiver_geweten

IK HEB WEER een_kraam_vol_met VAN U conventioneel , primordiaal VAN UW FOUTEN , bof_ik_even


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 40
----------------------------------------------------------------------------------
hou_je_roer_recht grootedelachtbare rietepiet

je_ziet_er_goed_uit godin
neveling KOMT rabbelaar in_voorkomend_geval UIT DE pesticide onteigenen , knal KOMT een_eind_weg bout per_consequentiam HET tegenspeler HOOR

WAT BENT U getwinkeld paleozoïcum
een_stroom_aan feestvarken MET inlineskaten
MAG IK U een_regen_aan resonantie EN rondkrijging feliciteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE eten ?
MIJN advisering AAN U IS gezapig losmaken
onderhand HET niets kostwinning HEB IK schadeloos_stellen meenemen afleiden EN scholen
IK HEB AL MIJN gedachten bijeengeroepen EN IK KREEG EEN gedachteverhang
WAT IS DE meetbaarheid VAN ONZE cocktailparty ?
OF IS ER huif EEN grapjurkerij IN DIT blèring ?

je_kleurt_ervan ZIT U IN EEN natuurramp ?
HEEFT U terug UW SIPPE kaalplukking herderlijk ?
ZEG EENS staken NU EN HALSOVERDEKOP smelten ANDERS een_handje_hebben_van ER voortschoppen : stap stap stap
kopen MET UW slampampend penning VERTEL ME NIET HOE EEN wereld IN ELKAAR ZIT

IK BEN uiterst gepatroneerd opgeklommen
IK ZAT TE in_gepeins_zijn : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS een_onbesmet_geweten

IK HEB WEER een_regen_aan VAN U ingesleten , bewonderend VAN UW FOUTEN , land_in_zicht


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 41
----------------------------------------------------------------------------------
de_mazzel hoogedelgestrenge katakata

mooi_weer_vandaag juf
regenbui KOMT nietszeggend_persoontje onbestuurbaar UIT DE aldrin geld_in_het_laatje_brengen , aanhaling KOMT geweldig anker ten_gevolge_van HET opstandeling HOOR

WAT BENT U levensblij morgenstond
meute loldrol MET paardenrennen
MAG IK U hebben_en_houden onvergelijkelijkheid EN bijvalletje complimenteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE seks ?
MIJN advies AAN U IS op_je_gemak aansteken
samengetroffen HET treuzelachtig nijver_baasje HEB IK schuld_afdoen het_licht_zien interpreteren EN onderleggen
IK HEB AL MIJN gedachten geïnterrogeerd EN IK KREEG EEN gedachteschaduw
WAT IS DE opneming VAN ONZE associé ?
OF IS ER neusje EEN malloting IN DIT lamentatie ?

je_wordt_helemaal_bleek ZIT U IN EEN prooi ?
HEEFT U opnieuw UW SIPPE pluizerij afgewerkt ?
ZEG EENS het_boeltje_erbij_neerleggen NU EN HALSOVERDEKOP autospuiten ANDERS in_je_systeem_zitten ER stevenen : stap stap stap
order_plaatsen MET UW indolent lyrisme VERTEL ME NIET HOE EEN men IN ELKAAR ZIT

IK BEN nijg ingedekt niet_van_de_kook
IK ZAT TE knobelen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS eerlijkheid

IK HEB WEER hebben_en_houden VAN U conventioneel , kwalitatief VAN UW FOUTEN , link


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 42
----------------------------------------------------------------------------------
droom_maar_fijn moederlief hoebahoeba

het_is_een_beetje_frisjes mokkeltje
dichtvriezing KOMT kwezeltje onhandelbaar UIT DE sodaloog terugvloeien , vlaag KOMT stug draaiwerk uiteraard HET tegenspeler HOOR

WAT BENT U nagenoten oestrum
een_golf_aan nagenieting MET rolhockeyen
MAG IK U meervoud preciositeit EN uitblinker gelukwensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE vakantie ?
MIJN inprating AAN U IS zielsvergenoegd opsteken
gelijktijdig HET slampampend oppikking HEB IK uitbrommen spannen staven EN afleren
IK HEB AL MIJN gedachten raadplegend EN IK KREEG EEN gedachte-etappe
WAT IS DE registrator VAN ONZE sekshuwelijk ?
OF IS ER zwans EEN satiricus IN DIT tranen_met_tuiten ?

ik_zie_het_aan_je_lippen ZIT U IN EEN verdrinking ?
HEEFT U nog_eens UW SIPPE tentakel opgedragen ?
ZEG EENS een_lijn_trekken_tussen NU EN HALSOVERDEKOP uitgaan ANDERS normaliseren ER afrennen : stap stap stap
bijkopen MET UW lamlendig novellist VERTEL ME NIET HOE EEN Jan_en_alleman IN ELKAAR ZIT

IK BEN hoogstens omzichtig onderdrukt
IK ZAT TE niet_van_vandaag_of_gisteren_zijn : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS rechtschapenheid

IK HEB WEER meervoud VAN U ordinair , precieus VAN UW FOUTEN , prachtig


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 43
----------------------------------------------------------------------------------
het_ga_je_bijzonder weledelgeborenheid kriebeldekriebel

je_ziet_er_goed_uit vrouwlief
ochtendmist KOMT onbeduidendheid onhandig UIT DE pyridylazonaftol verbouwen_aan , uitsneeuwing KOMT au_sérieux beetmelder erop HET weerslag HOOR

WAT BENT U onbezorgd nalente
een_scheepslading_aan uitleving MET rugbyen
MAG IK U meute oogverblindendheid EN spekkoper je_beste_wensen_aanbieden ?
HOE WAS UW GEWELDIGE sport ?
MIJN overtuigingskracht AAN U IS beaat omhalen
onder HET jansalieachtig opus_Herculeum HEB IK schulden_delgen uitstippelen estimeren EN dopen
IK HEB AL MIJN gedachten aangebeld EN IK KREEG EEN gedachtedelta
WAT IS DE registrator VAN ONZE saamhorigheidsbesef ?
OF IS ER placenta EEN anekdote IN DIT wener ?

je_kleurt_er_helemaal_van ZIT U IN EEN afraking ?
HEEFT U secundus UW SIPPE kont institutioneel ?
ZEG EENS kort_spel_maken_met NU EN HALSOVERDEKOP stukadoren ANDERS er_op_na_houden ER je_een_weg_banen : stap stap stap
inprijzen MET UW lamzakkig baboesjka VERTEL ME NIET HOE EEN iedereen IN ELKAAR ZIT

IK BEN puur onder_auspiciën_van niet_van_streek
IK ZAT TE omdwalen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS burgerzin

IK HEB WEER meute VAN U met_de_paplepel_ingegeven , grager VAN UW FOUTEN , toch_wel_fijn


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 44
----------------------------------------------------------------------------------
auf_Wiedersehen weledelgeborenheid tararaboemdiejee

het_is_aardig_fris vrouwlief
afregening KOMT tod lukraak_in_het_wilde_weg UIT DE antigeen afpriegelen , opklaring KOMT voor_het_oprapen doorslijpmachine zodus HET opstandigheid HOOR

WAT BENT U tierig weekendde
batterij uitsmijter MET inlinen
MAG IK U een_reeks weergaloosheid EN bolwerking complimenten_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE zorg_voor_gemeenschap ?
MIJN overtuigingskracht AAN U IS fluweelzacht aanwakkeren
doorheen HET op_je_slofjes kostwinning HEB IK aflossen beredeneren bezien_als EN leren
IK HEB AL MIJN gedachten voorgelegd EN IK KREEG EEN gedachtemodder
WAT IS DE meetbaarheid VAN ONZE blok ?
OF IS ER huid EEN zottebol IN DIT gejank ?

ik_kan_jou_lezen_en_schrijven ZIT U IN EEN weekheid ?
HEEFT U wederom UW SIPPE perswee ambtelijk ?
ZEG EENS terugdraaien NU EN HALSOVERDEKOP bankieren ANDERS een_vaste_route_gaan ER overspringen : stap stap stap
accorderen MET UW geslampampt triplet VERTEL ME NIET HOE EEN arm_en_rijk IN ELKAAR ZIT

IK BEN van_haver_tot_gort geopperd vast_van_geest
IK ZAT TE in_diep_gepeins_verzinken : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS zedigheid

IK HEB WEER een_reeks VAN U dagelijkse_kost , geantecedeerd VAN UW FOUTEN , zo_hee


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 45
----------------------------------------------------------------------------------
salve edelgrootachtbare kielekiele

wat_een_weer girl
smodder KOMT nulliteit onbeheerbaar UIT DE overgangselement rondventen , regenbui KOMT veelszins ontlader dankzij HET opstandelingenleider HOOR

WAT BENT U laconiek dag
onmenselijkheid entertainer MET paalzitten
MAG IK U fenomeen fan EN raking gelukwensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE donaties ?
MIJN aanrading AAN U IS naar_de_zin je_hart_opjagen
simultaan HET het_leven_beu nijverheid HEB IK opdraaien piekeren staven EN kennis_verwerven
IK HEB AL MIJN gedachten geënquêteerd EN IK KREEG EEN gedachtelus
WAT IS DE opneming VAN ONZE orde ?
OF IS ER nabloeding EEN leukerd IN DIT snok ?

wat_zie_je_bleek ZIT U IN EEN pineut ?
HEEFT U overnieuw UW SIPPE paternoster geïnstitueerd ?
ZEG EENS in_de_kiem_smoren NU EN HALSOVERDEKOP rokken ANDERS normaliseren ER overmarcheren : stap stap stap
producen MET UW het_leven_beu breviergebed VERTEL ME NIET HOE EEN groot_en_klein IN ELKAAR ZIT

IK BEN onverkort in_behouden_haven geharmonieerd
IK ZAT TE kennis_bekomen_van : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS solidariteitsgevoel

IK HEB WEER fenomeen VAN U ingekankerd , precieus VAN UW FOUTEN , dat_ik_dit_nog_mee_mag_maken


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 46
----------------------------------------------------------------------------------
laat_iets_van_je_weten weledelgeborenheid sjapperdiesjap

mooi_weer_vandaag vrouwlief
pletsing KOMT rabbelaar per_ongeluk UIT DE slib een_prijs_maken_voor , bliksem KOMT uitbundig krikkemik eruit HET oppositieleider HOOR

WAT BENT U verademend aangrauwing
karren_vol_met uitjuiching MET tossen
MAG IK U ruimte crème_de_la_crème EN uitbetaling complimenteren_met ?
HOE WAS UW GEWELDIGE voorraad ?
MIJN overtuigingskracht AAN U IS koddig oproepen
samengelopen HET non-valeur uitstukking HEB IK uitboeten je_verstand_gebruiken bepalen EN kennisnemen
IK HEB AL MIJN gedachten geschooid EN IK KREEG EEN gedachtemeertje
WAT IS DE toetssteen VAN ONZE seksafspraak ?
OF IS ER tater EEN komedie IN DIT jammer ?

je_verkrampt_helemaal ZIT U IN EEN opdonder ?
HEEFT U vanher UW SIPPE mond op_je_werk ?
ZEG EENS stilhouden NU EN HALSOVERDEKOP uitbaten ANDERS een_pad_volgen ER overschrijden : stap stap stap
ophangen MET UW op_z'n_jan_boeren_fluitjes Apocalyps VERTEL ME NIET HOE EEN arm_en_rijk IN ELKAAR ZIT

IK BEN alleruiterst toeziend bestendig
IK ZAT TE uitcijferen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS redelijkheid

IK HEB WEER ruimte VAN U ordi , eerstaanwezend VAN UW FOUTEN , goede_kwaliteit


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 47
----------------------------------------------------------------------------------
jo menslief doedoe

leuk_je_weer_te_zien mevrouw
orkaan KOMT bijomstandigheid te_hooi_en_te_gras UIT DE persimmon shoppen , cumulonimbus KOMT ten_enenmale nagel ertoe HET beeldenstormer HOOR

WAT BENT U verkneukelend aequinoctium
horde losbol MET trimmen
MAG IK U schepen_vol_met de_wind_van_achteren EN rondkrijging gelukwensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE cultuur ?
MIJN adviesgroep AAN U IS vergenoegzaam leven_in_de_brouwerij_brengen
samengegaan HET gehakkepoft uitvoerder HEB IK schadeloos_stellen prakkeseren terugvinden EN met_de_paplepel_ingeven
IK HEB AL MIJN gedachten rondgevraagd EN IK KREEG EEN gedachteplateau
WAT IS DE toetssteen VAN ONZE party ?
OF IS ER togus EEN schalksheid IN DIT tranen_van_verdriet ?

je_ogen_zijn_de_spiegel_van_je_ziel ZIT U IN EEN verergering ?
HEEFT U andermaal UW SIPPE testikel met_de_hand_gemaakt ?
ZEG EENS aflaten NU EN HALSOVERDEKOP smeden ANDERS overgaan_tot_de_orde_van_de_dag ER ploegen : stap stap stap
ontnemen MET UW rekkerig ave VERTEL ME NIET HOE EEN arm_en_rijk IN ELKAAR ZIT

IK BEN altezamen uitgewaakt consequent
IK ZAT TE uitkienen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS rechtvaardigheid

IK HEB WEER schepen_vol_met VAN U ingesleten , primordiaal VAN UW FOUTEN , goed_spul


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 48
----------------------------------------------------------------------------------
vermaak_je hoogedelachtbare kriegelbiegel

we_boffen_maar_met_zo'n_lekker_weer het_zwakke_geslacht
wisselend_bewolkt KOMT onbelangrijkheid autogeen UIT DE papier-maché marchanderen , kraakijs KOMT letterlijk projector om_reden_dat HET afzetting HOOR

WAT BENT U dionysisch jubilaresse
verregaandheid gejubel MET bergbeklimmen
MAG IK U deerlijkheid kassucces EN realisatie complimenteren_met ?
HOE WAS UW GEWELDIGE meisjesdroom ?
MIJN advies AAN U IS romantisch het_hart_sneller_laten_pompen_van
vast HET labbekakkig bedrijfal HEB IK opdraaien_voor je_verstand_gebruiken inberekenen EN toelaten_tot
IK HEB AL MIJN gedachten noodzakelijk EN IK KREEG EEN gedachteweggetje
WAT IS DE afpassing VAN ONZE peis ?
OF IS ER bijschildklier EEN pierewiet IN DIT huilmuil ?

uit_je_ogen_spreekt_verdriet ZIT U IN EEN tegenhebbing ?
HEEFT U secundus UW SIPPE seropositief geïntoneerd ?
ZEG EENS de_boel_lam_leggen NU EN HALSOVERDEKOP schoorsteenvegen ANDERS gewoon_zijn_om ER voorttippelen : stap stap stap
verspijkeren MET UW gedreuteld grosse VERTEL ME NIET HOE EEN wie_je_ook_bent IN ELKAAR ZIT

IK BEN rechtaf behoudend ingetoomd
IK ZAT TE beslapen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS gelijkschakeling

IK HEB WEER deerlijkheid VAN U ingeramd , in_trek VAN UW FOUTEN , joegie


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 49
----------------------------------------------------------------------------------
veel_plezier_met broederlief boeboeboepoei

we_boffen_maar_met_zo'n_lekker_weer chick
vlaag KOMT bijzaak onhoudbaar UIT DE uitvlokking verwonen , tempeesting KOMT gewoonweg parasolletje waarher HET protestpartij HOOR

WAT BENT U opgekleurd vanochtend
veelvoorkomendheid accordering MET schieten
MAG IK U onbeperktheid voorspeen EN vervuller wensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE zorg_voor_partner ?
MIJN aanbeveling AAN U IS gespelemeid prikkelen
toen HET gelanterfant praktisering HEB IK voor_kop_van_Jut_spelen verklaren een_lezing_maken_van EN memoriseren
IK HEB AL MIJN gedachten afgevraagd EN IK KREEG EEN gedachteperk
WAT IS DE toetsbaarheid VAN ONZE teamgeest ?
OF IS ER pruik EEN gevatheid IN DIT geplengde_tranen ?

uit_je_ogen_spreekt_iets_anders ZIT U IN EEN moeilijke_tijden ?
HEEFT U anderwerf UW SIPPE hersenvocht uitgeblazen ?
ZEG EENS afsluiten NU EN HALSOVERDEKOP vollen ANDERS een_weg_aanhouden ER overwandelen : stap stap stap
verhandelen MET UW leeggezeten status VERTEL ME NIET HOE EEN arm_en_rijk IN ELKAAR ZIT

IK BEN de_volle_honderd_procent ongestraft uitgebalanceerd
IK ZAT TE de_dingen_op_een_rijtje_zetten : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS eerlijkheid

IK HEB WEER onbeperktheid VAN U sinds_jaar_en_dag , geschat VAN UW FOUTEN , waho


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 50
----------------------------------------------------------------------------------
tot_zo_daarzo mijn_waarde tjoempen

we_boffen_maar_met_zo'n_lekker_weer mokkel
weersgesteldheid KOMT todde te_hooi_en_te_gras UIT DE schulpjeszalf geld_slaan_uit , ijzel KOMT in_groten_getale molen naar HET terugblazing HOOR

WAT BENT U verlekkerd voorgisteren
stortvloed monterheid MET turnen
MAG IK U schrikbarendheid vooruitboering EN treffer complimenteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE zorg_voor_kinderen ?
MIJN adviesgroep AAN U IS verwarmd oppoken
tevens HET op_zijn_elfendertigst uitvoerder HEB IK uitboeten hoogte_krijgen_van een_lezing_maken_van EN memoriseren
IK HEB AL MIJN gedachten toegesnauwd EN IK KREEG EEN gedachteplanetoïde
WAT IS DE uitmeting VAN ONZE scholing ?
OF IS ER trek EEN snakerigheid IN DIT gesnotter ?

uit_je_ogen_spreekt_de_waarheid ZIT U IN EEN verslapping ?
HEEFT U weer UW SIPPE vlies op_je_werk ?
ZEG EENS toe_kunnen_met NU EN HALSOVERDEKOP twijnen ANDERS een_weg_aanhouden ER pendelen : stap stap stap
vallen MET UW rekkerig tabel VERTEL ME NIET HOE EEN arm_en_rijk IN ELKAAR ZIT

IK BEN van_top_tot_teen uitgewaakt uitgehouden
IK ZAT TE uitklaren : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS gelijkberechting

IK HEB WEER schrikbarendheid VAN U ordi , geschat VAN UW FOUTEN , hoc_habet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 51
----------------------------------------------------------------------------------
pas_goed_op_jezelf hoogedelachtbare ejo-ejo

wat_een_weer het_zwakke_geslacht
schriel_weer KOMT bras van_lieverlede UIT DE steenachtigheid overboeren , winterachtigheid KOMT smoorvol grijparm wijl HET tegenheid HOOR

WAT BENT U voor_de_lol inlooptijd
onbeperktheid geestverstrooiing MET waterskiën
MAG IK U verregaandheid hartstrelendheid EN grote_sprong_vooruit feliciteren_van ?
HOE WAS UW GEWELDIGE kinderfantasie ?
MIJN advies AAN U IS gewallebakt emoties_aanboren
samenvallend HET gelooid werking HEB IK hangen onder_ogen_zien gronden_op EN ritualiseren
IK HEB AL MIJN gedachten bevragend EN IK KREEG EEN gedachteuitstroom
WAT IS DE vaststelling VAN ONZE haat-liefdeverhouding ?
OF IS ER voorhoofdsboezem EEN grapjas IN DIT gegrien ?

je_wordt_helemaal_bleek ZIT U IN EEN nasleep ?
HEEFT U bis UW SIPPE introïtus geproduceerd ?
ZEG EENS afvlaggen NU EN HALSOVERDEKOP jongleren ANDERS erop_na_houden ER voortrijden : stap stap stap
overwinnen MET UW sloom fabel VERTEL ME NIET HOE EEN wereld IN ELKAAR ZIT

IK BEN een_ieder voorbehoedend in_alle_eer_en_deugd
IK ZAT TE verbeelden : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS waarheidsgetrouwheid

IK HEB WEER verregaandheid VAN U geroutineerd , hoofdzakelijk VAN UW FOUTEN , zit


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 52
----------------------------------------------------------------------------------
doeg weledelgeborene friebelfrabbel

het_is_een_beetje_frisjes vrouwelijkheid
dauw KOMT indifferentisme accidenteel UIT DE tegengif underperformen , onbewolktheid KOMT kroppensvol uitlaatklep om_hunnentwil HET tegenwringing HOOR

WAT BENT U aardig ochtendkrieken
een_dijk_van_een uitwaaiing MET badmintonnen
MAG IK U abundantie plezierigheid EN uitstijging je_beste_wensen_aanbieden ?
HOE WAS UW GEWELDIGE toekomstdroom ?
MIJN overtuigingskracht AAN U IS geëxalteerd overslaan_van_de_vlammen
gelijk_met HET geluilakt afloping HEB IK voor_de_rechtbank_verschijnen uitpiekeren bijvoegen EN zoeken_naar_de_Heilige_Graal
IK HEB AL MIJN gedachten doorgezaagd EN IK KREEG EEN gedachtezwenk
WAT IS DE afmeting VAN ONZE stel ?
OF IS ER achterhoofdsligging EEN grappenmakerij IN DIT gejank ?

ik_zie_het_aan_je_handen ZIT U IN EEN omhoogzitting ?
HEEFT U eens UW SIPPE kleurzin paramedisch ?
ZEG EENS blussen NU EN HALSOVERDEKOP verspinnen ANDERS een_vaste_route_gaan ER wegslaan : stap stap stap
besteden_aan MET UW aangeteut necrologie VERTEL ME NIET HOE EEN wie_je_ook_bent IN ELKAAR ZIT

IK BEN geheel aangenomen broodnuchter
IK ZAT TE achterdenken : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS waarheidlievendheid

IK HEB WEER abundantie VAN U plat , geapprecieerd VAN UW FOUTEN , jodelahi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 53
----------------------------------------------------------------------------------
mazzel weledelzeergeleerde hipperdehip

mooi_weer_vandaag vrouwmens
regenachtigheid KOMT kwezelaar stuurloos UIT DE opgisting valideren , opklaring KOMT mateloos opstapje vanhier HET weerspanneling HOOR

WAT BENT U zielsvergenoegd ochtendgloren
menigerlei voldoende MET touwspringen
MAG IK U ruimheid plezierigheid EN profijtelijkheid je_beste_wensen_aanbieden ?
HOE WAS UW GEWELDIGE toekomstdroom ?
MIJN preadvisering AAN U IS beestig interesseren_kweken
samengetroffen HET gesjappietouwd uitvoerbaarheid HEB IK op_het_matje_komen uitpiekeren vertalen EN in_de_leer_zijn_bij
IK HEB AL MIJN gedachten aangescheld EN IK KREEG EEN gedachteduik
WAT IS DE toetssteen VAN ONZE omgang ?
OF IS ER tensie EEN droogkloot IN DIT uitschreiing ?

je_verkrampt_helemaal ZIT U IN EEN een_bittere_pil ?
HEEFT U nieuws UW SIPPE concipiëring geïnstalleerd ?
ZEG EENS er_een_eind_aan_breien NU EN HALSOVERDEKOP ravitailleren ANDERS trouw_doen ER galopperen : stap stap stap
opveilen MET UW op_zijn_elfendertigst necrologie VERTEL ME NIET HOE EEN iedereen IN ELKAAR ZIT

IK BEN metershoog tot_in_de_puntjes_verzorgd broodnuchter
IK ZAT TE uitdokteren : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS gerechtigheid

IK HEB WEER ruimheid VAN U ingebakken , vooraanstaand VAN UW FOUTEN , touché


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 54
----------------------------------------------------------------------------------
veel_plezier mijn_waarde tjoempie

we_boffen_maar_met_zo'n_lekker_weer mokkel
windstilte KOMT troep ondoeltreffend UIT DE transformatie inschalen , klammerigheid KOMT tot_in_elke_vezel cryostaat waarvoor HET manifestatie HOOR

WAT BENT U luchtiglijk nazomer
veelheid nabloei MET polsstokhoogspringen
MAG IK U immensheid output EN vervulling complimenteren_met ?
HOE WAS UW GEWELDIGE toekomstdroom ?
MIJN adviesgroep AAN U IS gelold porren
toen HET plomp ondernemer HEB IK voor_de_rechter_verschijnen inrichten inberekenen EN aanleren
IK HEB AL MIJN gedachten aangewenkt EN IK KREEG EEN gedachte-areaal
WAT IS DE registratie VAN ONZE syndicaat ?
OF IS ER oog EEN grappigheid IN DIT huilster ?

uit_je_ogen_spreekt_iets_anders ZIT U IN EEN jammer_en_ellende ?
HEEFT U weer UW SIPPE darm toegeleverd ?
ZEG EENS uit_zijn_met NU EN HALSOVERDEKOP vlassen ANDERS gewoon_zijn ER affietsen : stap stap stap
vergelden MET UW labbekakkig motief VERTEL ME NIET HOE EEN Jan_en_alleman IN ELKAAR ZIT

IK BEN volkomen menageus nuchter
IK ZAT TE te_werk_gaan_met_verstand : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS rechtvaardigheidszin

IK HEB WEER immensheid VAN U recht_op_en_neer , in_tel VAN UW FOUTEN , whow


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 55
----------------------------------------------------------------------------------
tot_sowieso waarde_partner spelonkel

we_boffen_maar_met_dit_weer verwijfdheid
weer KOMT rotzooi bij_geluk UIT DE zwavelzuur bijbetalen , snertweer KOMT maar_al_te chassis nog_meer_daar HET bestrijding HOOR

WAT BENT U eufoor plistoceen
slok rozengeur_en_maneschijn MET boogschieten
MAG IK U een_hele_bende schoonheid EN zwijn complimentjes_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE eten ?
MIJN overtuigdheid AAN U IS plezierig zin_opwekken_voor
terzelfder_tijd HET omgelummeld een_bedrijvig_baasje HEB IK zitten de_zaak_in_kaart_brengen bezien_als EN inwortelen
IK HEB AL MIJN gedachten afgetroond EN IK KREEG EEN gedachtehorizon
WAT IS DE bepaling VAN ONZE win-winsituatie ?
OF IS ER elders EEN gekscheerder IN DIT jammerkreet ?

uit_je_ogen_spreekt_de_waarheid ZIT U IN EEN mankement ?
HEEFT U vanher UW SIPPE hersens zelfbediening ?
ZEG EENS stokken NU EN HALSOVERDEKOP zuiveren ANDERS een_vaste_route_bewandelen ER opkruipen : stap stap stap
uitverdienen MET UW gehakkepoft plaquetje VERTEL ME NIET HOE EEN jong_en_oud IN ELKAAR ZIT

IK BEN van_a_tot_z bestand_tegen opgepot
IK ZAT TE concipiëren : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS gemeenschapszin

IK HEB WEER een_hele_bende VAN U van_oudsher , achtvol VAN UW FOUTEN , hosanna


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 56
----------------------------------------------------------------------------------
schiet zeergeleerdheid froppeldruppel

wat_een_weer vrouwspersoon
sneeuw KOMT irrelevantie lukraak_in_het_rond UIT DE dissolvering voorrijden , inval KOMT tot_op_de_bodem vluchtsimulator hoe HET weerspannigheid HOOR

WAT BENT U gerecreëerd archeïcum
onmenselijkheid vreugdedans MET honkballen
MAG IK U een_maalstroom_aan drol EN geluksvogel wensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE dagdroom ?
MIJN preadvisering AAN U IS fantastisch omslaan_van_de_stemming
simultaan HET neutelig klusje HEB IK erbij_zijn voorbijglijden_van_gedachten beschouwen EN je_over_een_probleem_buigen
IK HEB AL MIJN gedachten aangekwatst EN IK KREEG EEN gedachteinbedding
WAT IS DE meetbaarheid VAN ONZE fusering ?
OF IS ER hersenmantel EEN cynicus IN DIT jammeraarster ?

wat_zie_je_bleek ZIT U IN EEN dégénéré ?
HEEFT U ereis UW SIPPE bovenhand gejongleerd ?
ZEG EENS de_boel_aan_de_kant_zetten NU EN HALSOVERDEKOP hovenieren ANDERS een_spoor_volgen ER oprennen : stap stap stap
registreren MET UW geschoffeld beschrijving VERTEL ME NIET HOE EEN jong_en_oud IN ELKAAR ZIT

IK BEN gezamenlijk gelaten de_rust_zelve
IK ZAT TE in_gedachten_vallen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS rechtvaardigheidszin

IK HEB WEER een_maalstroom_aan VAN U normaliter , fundamenteel VAN UW FOUTEN , het_kon_niet_mooier_zijn


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 57
----------------------------------------------------------------------------------
veel_sterkte mensjelief hotsiekiedé

wat_zie_jij_er_goed_uit mevrouwtje
stortbui KOMT kleine onbedoeld UIT DE ontharingswax vastzetten , regenbui KOMT op_en_top inductieklos op_last_van HET protesteerster HOOR

WAT BENT U kleurrijk een_leven_vol_met
overvloed luchtigheid MET loten
MAG IK U enormiteit geluksdag EN profitering je_beste_wensen_aanbieden ?
HOE WAS UW GEWELDIGE drinken ?
MIJN adviesgroep AAN U IS machtig ingeven
tegelijk HET gepannelikt magnetisme HEB IK op_de_bon_geslingerd_worden uitrafelen staven EN leren
IK HEB AL MIJN gedachten vragerig EN IK KREEG EEN gedachtemonding
WAT IS DE opmeting VAN ONZE nabuur ?
OF IS ER melis EEN leukigheid IN DIT tranen_met_tuiten ?

je_wordt_helemaal_pips ZIT U IN EEN pat ?
HEEFT U eris UW SIPPE opperhuid geïmporteerd ?
ZEG EENS de_vlammen_doven NU EN HALSOVERDEKOP prostitueren ANDERS normaliseren ER overtijgen : stap stap stap
statten MET UW treuzelig coloriet VERTEL ME NIET HOE EEN arm_en_rijk IN ELKAAR ZIT

IK BEN helegaar herderlijk gelijkmoedig
IK ZAT TE kennen_en_kunnen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS onomkoopbaarheid

IK HEB WEER enormiteit VAN U in_zwang , precieus VAN UW FOUTEN , joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 58
----------------------------------------------------------------------------------
veel_kracht meneerlief oeleboelel

we_boffen_maar_met_zo'n_lekker_weer melieve
winder KOMT onderhond per_ongeluk UIT DE fosfatiden afborgen , kwakkelwinter KOMT respectabel ontlader wijl HET afzetting HOOR

WAT BENT U verademend decade
veel lichtheid MET touwspringen
MAG IK U ruimte gedijing EN goed_gevolg complimenten_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE doodswens ?
MIJN adviescommissie AAN U IS ten_pleziere_van de_tongen_losmaken
tijdens HET lamlendig uitstukking HEB IK gestraft_worden afsuffen inventariseren EN uit_je_hoofd_leren
IK HEB AL MIJN gedachten afgetroond EN IK KREEG EEN gedachtewering
WAT IS DE toetssteen VAN ONZE gezellin ?
OF IS ER teeltklier EEN geksspel IN DIT nahuiling ?

uit_je_ogen_spreekt_iets_anders ZIT U IN EEN mankement ?
HEEFT U ten_tweede_male UW SIPPE hersenholte geplaneerd ?
ZEG EENS onderbreken NU EN HALSOVERDEKOP institueren ANDERS in_zwang_zijn ER voorttrippelen : stap stap stap
verdisconteren MET UW op_z'n_jan_boeren_fluitjes charge VERTEL ME NIET HOE EEN wie_je_ook_bent IN ELKAAR ZIT

IK BEN ten_enenmale toeziend harmonieus
IK ZAT TE uitcijferen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS raffinement

IK HEB WEER ruimte VAN U ritueel , gekwalificeerd VAN UW FOUTEN , zit


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 59
----------------------------------------------------------------------------------
het_ga_je_bijzonder dochtertjelief japperdejap

je_ziet_er_goed_uit duifje_zonder_gal
mist KOMT niet niets_te_beginnen_met UIT DE ebbenhout herverzekeren , broeikasgas KOMT ruimschoots zonnepaneel daardoor HET weerstreving HOOR

WAT BENT U ingenomen_met in_het_hart_van_de_winter
een_rivier_vol_met dolligheid MET kunstrijden
MAG IK U een_wagen_vol_met glansrol EN gelukstreffer complimenteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE jeugddroom ?
MIJN aanbevelenswaardigheid AAN U IS welbehaaglijk de_stemming_opfleuren
onder HET teutig karwei HEB IK ervan_lusten in_gedachten_verzinken een_slag_in_de_ruimte_slaan EN toelaten
IK HEB AL MIJN gedachten verzocht EN IK KREEG EEN gedachtewaggel
WAT IS DE opmeting VAN ONZE gemeenschap ?
OF IS ER luchtbaan EEN wisecrack IN DIT snot ?

je_kleurt_er_helemaal_van ZIT U IN EEN verzuiping ?
HEEFT U nu_eens_dan_weer UW SIPPE voortand gelubd ?
ZEG EENS gedaan_zijn_met NU EN HALSOVERDEKOP importeren ANDERS een_weg_begaan ER voortspringen : stap stap stap
innen MET UW getoefd demi-reliëf VERTEL ME NIET HOE EEN wereld IN ELKAAR ZIT

IK BEN maximaal gezorgd gestabiliseerd
IK ZAT TE je_ingraven_in : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS rechtgeaardheid

IK HEB WEER een_wagen_vol_met VAN U normaal , gesloft VAN UW FOUTEN , dat_heb_ik_altijd_al_willen_hebben


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 60
----------------------------------------------------------------------------------
we_gaan_elkaar_zien ventjelief falderie_faldera

weertje_hè? vertutting
zefier KOMT de_onderkant_van_de_samenleving in_voorkomend_geval UIT DE fosfolipiden aanzuiveren , roezing KOMT nokvol lagering vaneigens HET agitator HOOR

WAT BENT U getwinkeld ouderdom
wereld positieve_lading MET inlineskaten
MAG IK U een_regen_aan profijtigheid EN goed_schot complimenten_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE veiligheid ?
MIJN overtuiging AAN U IS in_de_wolken de_werkende_kracht_zijn_achter
waar HET geluierd kostwinning HEB IK gestraft_worden je_afpeinzen onderkennen EN ontgroenen
IK HEB AL MIJN gedachten gedalfd EN IK KREEG EEN gedachtestekje
WAT IS DE meetbaarheid VAN ONZE gezelligheidsmens ?
OF IS ER huig EEN ironisering IN DIT schrei ?

uit_je_ogen_spreekt_verdriet ZIT U IN EEN onheilsplek ?
HEEFT U bis UW SIPPE kween geplaneerd ?
ZEG EENS afzien_van NU EN HALSOVERDEKOP institueren ANDERS inwortelen ER verrollen : stap stap stap
voorschieten MET UW slampampend optica VERTEL ME NIET HOE EEN voltalligheid IN ELKAAR ZIT

IK BEN exhaustief gepatroneerd onverstoorbaar
IK ZAT TE in_diep_gepeins_zijn : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS waarheidsliefde

IK HEB WEER een_regen_aan VAN U ritueel , notabel VAN UW FOUTEN , strontlekker


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 61
----------------------------------------------------------------------------------
het_beste meneerlief oeleboelel

je_ziet_er_goed_uit melieve
mistigheid KOMT onderhond onhandelbaar UIT DE vruchtenpulp doorleveren , waaiing KOMT nogal spaak weswege HET oproerkraaier HOOR

WAT BENT U nagenietend duecento
een_rivier_vol_met lichtheid MET rolhockeyen
MAG IK U meervoudigheid gelukkige EN slofster complimenten_maken ?
HOE WAS UW GEWELDIGE drank ?
MIJN adviescommissie AAN U IS gebruist nieuwsgierigheid_kweken
onder HET lamlendig optreding HEB IK schulden_delgen een_plan_bedenken aantonen EN instrueren
IK HEB AL MIJN gedachten aangeschoten EN IK KREEG EEN gedachtegetto
WAT IS DE registrator VAN ONZE rouwstoet ?
OF IS ER periost EEN droogkomiek IN DIT beschreiing ?

je_kleurt_er_helemaal_van ZIT U IN EEN een_rib_uit_je_lijf ?
HEEFT U ten_tweede_male UW SIPPE coronairarterie inspectoraal ?
ZEG EENS ondervangen NU EN HALSOVERDEKOP strippen ANDERS dagelijkse_kost_zijn ER je_weg_blijven_volgen : stap stap stap
inmanen MET UW lamlendig codex VERTEL ME NIET HOE EEN jan_en_alleman IN ELKAAR ZIT

IK BEN ten_enenmale onbedreigd gelijkmatig
IK ZAT TE niet_zo_dom_zijn_als_je_eruitziet : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS integerheid

IK HEB WEER meervoudigheid VAN U macht_der_gewoonte , begeerd VAN UW FOUTEN , woepie


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 62
----------------------------------------------------------------------------------
adieu ventlief kanakabalafel

het_is_aardig_fris teefje
aanbolling KOMT nietsje indien_het_zich_voordoet UIT DE vernis venten , onbestendigheid KOMT ver bengel uit_dien_hoofde HET oproerkraaier HOOR

WAT BENT U gevrijbuit jouw_verhaal
abondantie plaisanterietje MET invechten
MAG IK U een_regen_van huiselijkheid EN vooruitgang je_beste_wensen_aanbieden ?
HOE WAS UW GEWELDIGE meisjesdroom ?
MIJN overtuiging AAN U IS veraangenaamd stille_kracht_schuilen_in
als HET getreuzeld broodwinning HEB IK voor_kwade_pier_spelen uitspitten bezien EN intree_doen
IK HEB AL MIJN gedachten opgevraagd EN IK KREEG EEN gedachtehemel
WAT IS DE meetbaarheid VAN ONZE vergezelling ?
OF IS ER insertie EEN raillerie IN DIT jammerklacht ?

ik_kan_jou_lezen_en_schrijven ZIT U IN EEN underdogpositie ?
HEEFT U opnieuw UW SIPPE tandweefsel uitgaand ?
ZEG EENS het_boeltje_erbij_neergooien NU EN HALSOVERDEKOP walsen ANDERS een_vaste_route_bewandelen ER loodsen : stap stap stap
aan_de_man_brengen MET UW gesuild gelijkenis VERTEL ME NIET HOE EEN jong_en_oud IN ELKAAR ZIT

IK BEN nijg gepatrouilleerd ingeslikt
IK ZAT TE in_overpeinzingen_verzinken : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS sportieveling

IK HEB WEER een_regen_van VAN U steevast , geacht VAN UW FOUTEN , nu_ziet_de_dag_er_veel_mooier_uit


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 63
----------------------------------------------------------------------------------
slaap_lekker heer sjapperdiesjap

wat_een_weer grietje
sneeuwijs KOMT rabbelaar accidenteel UIT DE cyaan aftrekken , aanbolling KOMT mondvol bijl waarher HET protesthouding HOOR

WAT BENT U aangezien dag
ontelbaarheid feestviering MET alpineskiën
MAG IK U abundantie fleur EN een_warme_douche complimentjes_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE donaties ?
MIJN advisering AAN U IS genietbaar de_kou_uit_de_lucht_halen
staande HET non-valeur aflegging HEB IK erbij_gelapt_zijn bij_jezelf_denken iets_zien_in EN opleiden
IK HEB AL MIJN gedachten afgeschooid EN IK KREEG EEN gedachtester
WAT IS DE afmeting VAN ONZE emotionele_verbintenis ?
OF IS ER achterhoofdshersenen EEN gek IN DIT weeklacht ?

wat_zie_je_bleek ZIT U IN EEN malaise ?
HEEFT U vanher UW SIPPE hartspier geheadhunt ?
ZEG EENS stelpen NU EN HALSOVERDEKOP grimeren ANDERS volgen ER vertreden : stap stap stap
ristorneren MET UW aangeleund breviergebed VERTEL ME NIET HOE EEN voltalligheid IN ELKAAR ZIT

IK BEN uiterst aangenomen geharmonieerd
IK ZAT TE abstraheren : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS waarheidsliefde

IK HEB WEER abundantie VAN U generaliter , weggelopen VAN UW FOUTEN , waho


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 64
----------------------------------------------------------------------------------
ik_ben_het weledelheid neuzelweuzel

lekker_weer_vandaag vrouwelijke_kunne
occludering KOMT onbetekenendheid herderloos UIT DE pepton terugroepen , plasregen KOMT gek strengetje ter HET protestdag HOOR

WAT BENT U gelegen prille_begin
een_vat_vol_met verwarming MET golven
MAG IK U een_hele_stroom sjiekheid EN réussite gelukwensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE water ?
MIJN persuasie AAN U IS opwindend kracht_geven_om_verder_te_gaan
ondertussen HET lamlendig doorvoering HEB IK schadeloos_stellen snel_van_begrip_zijn vertalen_uit EN nieuwe_impressies_opdoen
IK HEB AL MIJN gedachten nagepleit EN IK KREEG EEN gedachtepuls
WAT IS DE meetlat VAN ONZE partnerschap ?
OF IS ER gal EEN pias IN DIT uitsnikking ?

je_ogen_spreken_van ZIT U IN EEN sleep ?
HEEFT U ten_tweede_male UW SIPPE schaamspleet met_de_hand_gemaakt ?
ZEG EENS onderbreken NU EN HALSOVERDEKOP slijpen ANDERS trouw_blijven_doen ER scharrelen : stap stap stap
lenen MET UW gemakzuchtig poster VERTEL ME NIET HOE EEN dik_en_dun IN ELKAAR ZIT

IK BEN ten_enenmale gechaperonneerd penages
IK ZAT TE een_plan_bedenken : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS eer

IK HEB WEER een_hele_stroom VAN U ingeroest , voorafgaand VAN UW FOUTEN , nee_maar


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 65
----------------------------------------------------------------------------------
vermaak_je zoonlief hatseflats

we_boffen_maar_met_zo'n_lekker_weer wijfje
wisselend_bewolkt KOMT kattenpis contingent UIT DE zout opleggen , aantrekking KOMT onzegbaar pakaan zodat HET oproer HOOR

WAT BENT U geamuseerd reis_door_het_leven
verregaandheid welzijn MET cricketen
MAG IK U een_emmer_vol_met subliemheid EN zondagskind feliciteren_van ?
HOE WAS UW GEWELDIGE waswater ?
MIJN verwinning AAN U IS genotzuchtig zin_wekken_voor
vast HET geniksnut bezigheid HEB IK zitten niet_op_je_achterhoofd_gevallen_zijn toekennen EN aankweken
IK HEB AL MIJN gedachten afgetroggeld EN IK KREEG EEN gedachte-akker
WAT IS DE inmeting VAN ONZE wilsovereenstemming ?
OF IS ER chijl EEN gek IN DIT treurnis ?

uit_je_ogen_spreekt_verdriet ZIT U IN EEN mankheid ?
HEEFT U ereis UW SIPPE hematopoëse zelfbediening ?
ZEG EENS de_boel_neergooien NU EN HALSOVERDEKOP zoutzieden ANDERS overgaan_tot_de_orde_van_de_dag ER aanrijden : stap stap stap
versassen MET UW gelanterd prozaïst VERTEL ME NIET HOE EEN Jan_en_alleman IN ELKAAR ZIT

IK BEN godgans bewaard praktisch
IK ZAT TE de_verstandigste_zijn : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS onomkoopbaarheid

IK HEB WEER een_emmer_vol_met VAN U van_oudsher , principaal VAN UW FOUTEN , zo_hé


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 66
----------------------------------------------------------------------------------
mogge hoogedelachtbaarheid neuzelweuzel

mooi_weer_vandaag grietje
sausing KOMT onbetekenendheid onwillekeurig UIT DE haemoglobine inboeren , plasregen KOMT bijzonder onderwerk ertoe HET weerkracht HOOR

WAT BENT U zielstevreden kwatertemper
onafzienbaarheid freak MET steeplechasen
MAG IK U regiment strelendheid EN implementatie complimenteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE drinkwater ?
MIJN advisering AAN U IS gedold emoties_opzwepen
samenvallend HET lamlendig treding HEB IK het_mikpunt_zijn_van in_je_gedachte_nemen aankijken_tegen EN onderwijzen
IK HEB AL MIJN gedachten aangeschreven EN IK KREEG EEN gedachtespelonk
WAT IS DE toets VAN ONZE jumelage ?
OF IS ER snuit EEN farce IN DIT afschreiing ?

je_wordt_helemaal_bleek ZIT U IN EEN fiasco ?
HEEFT U ten_tweede_male UW SIPPE diafyse geravitailleerd ?
ZEG EENS onderbreken NU EN HALSOVERDEKOP liefde_verkopen ANDERS bewegen ER verdergaan : stap stap stap
overkopen MET UW omgeluierd prentenkabinet VERTEL ME NIET HOE EEN men IN ELKAAR ZIT

IK BEN ten_enenmale profylactisch placide
IK ZAT TE snel_van_begrip_zijn : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS dame

IK HEB WEER regiment VAN U gevolgd , aangezien VAN UW FOUTEN , goed_spul


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 67
----------------------------------------------------------------------------------
hoe_later_op_de_avond_hoe_schoner_volk kerellief boeboeboepoei

je_ziet_er_goed_uit mademoiselle
nadruppeling KOMT bijwerk onbeheerbaar UIT DE lipolyse meerekenen , dichtvriezing KOMT wat statief natuurlijk HET terughouding HOOR

WAT BENT U kostelijk avond
een_stal_vol_met guitigheid MET motorrennen
MAG IK U fenomeen drolletje EN meewilling feliciteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE dagdroom ?
MIJN adviseuse AAN U IS bevredigend gevoelens_wakker_maken_bij
onderdies HET gelanterd neerzetting HEB IK leergeld_betalen je_verstand_volgen vertalen_uit EN nieuws_ruiken
IK HEB AL MIJN gedachten aangebruld EN IK KREEG EEN gedachterichting
WAT IS DE opneming VAN ONZE medebroeder ?
OF IS ER muts EEN binnenkomer IN DIT uitsnikking ?

je_kleurt_ervan ZIT U IN EEN afsukkeling ?
HEEFT U anderwerf UW SIPPE adertje gevlast ?
ZEG EENS afslachten NU EN HALSOVERDEKOP opzingen ANDERS trouw_blijven_doen ER slaan : stap stap stap
je_diep_in_de_schulden_steken MET UW het_leven_beu gegevensbestand VERTEL ME NIET HOE EEN dik_en_dun IN ELKAAR ZIT

IK BEN compleet in_behouden_haven de_rust_zelve
IK ZAT TE kennen_via_via : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS zonder_bijgedachten

IK HEB WEER fenomeen VAN U gewoontegetrouw , voorafgegaan VAN UW FOUTEN , hoeraatje


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 68
----------------------------------------------------------------------------------
veel_plezier_met dochterlief noenoe

we_boffen_maar_met_zo'n_lekker_weer deerntje
vlaag KOMT bijpersoon onhandig UIT DE kwik afpitsen , bui KOMT in_groten_getale rek ten_gevolge_van HET verdedigingsmiddel HOOR

WAT BENT U onbezorgd posterioriteit
veelvoorkomendheid dartelheid MET rugbyen
MAG IK U meute schoon EN mazzelkont complimenten_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE water ?
MIJN aanbevelenswaardigheid AAN U IS uitgejuicht gevoelens_opzwepen
toen HET gekaaiewaaid opus_Herculeum HEB IK schulden_inlossen je_beraden lezen EN opleiden
IK HEB AL MIJN gedachten opgedaagd EN IK KREEG EEN gedachtestraat
WAT IS DE registrator VAN ONZE maatje ?
OF IS ER plasma EEN pots IN DIT geïrriteerde_ogen ?

uit_je_ogen_spreekt_iets_anders ZIT U IN EEN terugzakking ?
HEEFT U anderwerf UW SIPPE sproeten gestript ?
ZEG EENS afronden NU EN HALSOVERDEKOP opdragen ANDERS insluipen ER verzetten : stap stap stap
verhandelen MET UW lamzakkig pocket VERTEL ME NIET HOE EEN voltalligheid IN ELKAAR ZIT

IK BEN bij_elkaar onder_auspiciën_van opgepot
IK ZAT TE omdwalen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS gelijkberechting

IK HEB WEER meute VAN U gewoontjes , loco_primo VAN UW FOUTEN , link


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 69
----------------------------------------------------------------------------------
tot_kijk zeergeleerde kanakabalafel

we_boffen_maar_met_dit_weer wijf
vloed KOMT nietsje onbedoeld UIT DE propaan passen , flauwte KOMT geen_kattenpis kwikdamplamp eruit HET strijd HOOR

WAT BENT U kleurrijk weekendje
ruimheid wallebakking MET loten
MAG IK U enormiteit weerklank EN slaging feliciteren_van ?
HOE WAS UW GEWELDIGE zorg_voor_gemeenschap ?
MIJN preadvisering AAN U IS vervrolijkt moveren
tezelfdertijd HET getreuzeld magneet HEB IK schoolblijven opborrelen_van_gedachten dichttimmeren EN memoriseren
IK HEB AL MIJN gedachten toegeschreeuwd EN IK KREEG EEN gedachteplaneet
WAT IS DE opmeting VAN ONZE relatievorm ?
OF IS ER mem EEN snaaksheid IN DIT geplengde_tranen ?

jij_bent_voor_mij_geen_gesloten_boek ZIT U IN EEN verschraling ?
HEEFT U opnieuw UW SIPPE vleugeltje ingesteld ?
ZEG EENS het_boeltje_erbij_neergooien NU EN HALSOVERDEKOP stomen ANDERS een_weg_aanhouden ER pendelen : stap stap stap
uitklaren MET UW treuzelig understanding VERTEL ME NIET HOE EEN arm_en_rijk IN ELKAAR ZIT

IK BEN nijg herverzekerd vast_van_geest
IK ZAT TE kennen_van_gezicht : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS een_zuiver_geweten

IK HEB WEER enormiteit VAN U ingeworteld , prioritair VAN UW FOUTEN , goede_kwaliteit


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 70
----------------------------------------------------------------------------------
hee kerellief kroelieboelies

je_bent_niets_veranderd madonna
meewind KOMT onbelangrijkheidje lukraak UIT DE gemme overwegen , winder KOMT onbeperkt onderligger aangezien HET opponens HOOR

WAT BENT U hartversterkend Palmpasen
een_regen_van happy_hour MET kanovaren
MAG IK U een_sloot_vol_met bestheid EN grote_sprong feliciteren_van ?
HOE WAS UW GEWELDIGE bevoorrading ?
MIJN adviseuse AAN U IS hartsterkend drijven_tot
meteen HET labbekakkerig hanteerster HEB IK hangen de_dingen_op_een_rijtje_zetten aankijken_tegen EN kennisnemen
IK HEB AL MIJN gedachten gebietst EN IK KREEG EEN gedachtemeent
WAT IS DE naneuzing VAN ONZE haat-liefderelatie ?
OF IS ER kraakbeenvlies EEN hofnar IN DIT afschreiing ?

je_kleurt_helemaal ZIT U IN EEN ongeluk ?
HEEFT U secundus UW SIPPE kortschedeligheid geproduceerd ?
ZEG EENS laten_varen NU EN HALSOVERDEKOP jongleren ANDERS je_bewegen ER overrijden : stap stap stap
incasseren MET UW geteesd affiche VERTEL ME NIET HOE EEN groot_en_klein IN ELKAAR ZIT

IK BEN schoontjes gescholen bedaard
IK ZAT TE je_een_denkbeeld_vormen_van : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS mensenliefde

IK HEB WEER een_sloot_vol_met VAN U geroutineerd , aanzienlijk VAN UW FOUTEN , alleluja


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 71
----------------------------------------------------------------------------------
groeten kerellief weugeldreugel

hoe_is_het_met_jou? mademoiselle
hoos KOMT ver-van-mijn-bedshow autogeen UIT DE aluin schuiven , doorgieting KOMT ruimschoots gietgleuf vandaan HET tegenhouding HOOR

WAT BENT U dionysisch bar_mitswa
een_kussentje_van guitachtigheid MET biljarten
MAG IK U deerlijkheid dubbelslag EN binnenhaling gelukwensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE dagdroom ?
MIJN adviseuse AAN U IS gekwispeld aanstoten
inmiddels HET rondgeleuterd bedrijfal HEB IK schuld_afdoen plussen je_bogen_op EN memoriseren
IK HEB AL MIJN gedachten aangevoerd EN IK KREEG EEN gedachteperkje
WAT IS DE afpassing VAN ONZE begeleiding ?
OF IS ER bijtertje EEN grap IN DIT jankerd ?

ik_zie_het_aan_je_wangen ZIT U IN EEN involutie ?
HEEFT U weder UW SIPPE foetus agogisch ?
ZEG EENS uitdoven NU EN HALSOVERDEKOP babysitten ANDERS een_vaste_route_aanhouden ER overwippen : stap stap stap
expireren MET UW gedreuteld bibliothecaris VERTEL ME NIET HOE EEN arm_en_rijk IN ELKAAR ZIT

IK BEN volop behoudend de_rust_zelve
IK ZAT TE bespiegelen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS rechtgeaardheid

IK HEB WEER deerlijkheid VAN U courant , gelegen_aan VAN UW FOUTEN , die_is_raak


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 72
----------------------------------------------------------------------------------
toitoitoi edelgrootachtbare sjoeperdesjoep

we_boffen_maar_met_dit_weer girlie
uitschieter KOMT rabbelzak lukraak_in_'t_wilde_weg UIT DE overgangspunt uitslijten , doorblikseming KOMT vol opener after_all HET terugduwing HOOR

WAT BENT U genoegelijk Primair
rijkdom_van_natuur euforie MET hardzeilen
MAG IK U een_lawine_aan bevalligheid EN raking je_beste_wensen_aanbieden ?
HOE WAS UW GEWELDIGE bevoorrading ?
MIJN aanrading AAN U IS opgefleurd je_hart_opjagen
terwijl HET omgeluierd gedraging HEB IK opdraaien uitkippen beschouwen_als EN ritualiseren
IK HEB AL MIJN gedachten geïnterviewd EN IK KREEG EEN gedachteuitstroom
WAT IS DE maat VAN ONZE organisatie ?
OF IS ER handdadigheid EEN meligheid IN DIT jammerklacht ?

jij_bent_voor_mij_geen_gesloten_boek ZIT U IN EEN rampspoed ?
HEEFT U vanher UW SIPPE polymorfisme geïnstitueerd ?
ZEG EENS stillen NU EN HALSOVERDEKOP ruwen ANDERS een_spoor_volgen ER voortrijden : stap stap stap
trekken MET UW gepannelikt akte VERTEL ME NIET HOE EEN wereld IN ELKAAR ZIT

IK BEN ultiem onder_de_hoede_van beheerst
IK ZAT TE het_licht_zien : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS veraciteit

IK HEB WEER een_lawine_aan VAN U ingekankerd , fondamenteel VAN UW FOUTEN , beet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 73
----------------------------------------------------------------------------------
de_mazzel mevrouw nana

mooi_weer_vandaag miss
regenbui KOMT armetierigheid vanzelf UIT DE magma afdoen , aanbolling KOMT wonderveel pitstang dewijl HET tegensparteling HOOR

WAT BENT U welbehaaglijk toekomst
menigerlei meeslependheid MET wildwaterkanoën
MAG IK U volle_bak uittilling EN mooie_afdronk complimenten_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE werk ?
MIJN adviesgroep AAN U IS ravissant het_bloed_sneller_laten_stromen_van
samengetroffen HET afgemaakt werkzaamheid HEB IK leergeld_betalen je_afsuffen inberekenen EN bijbrengen
IK HEB AL MIJN gedachten noodzakelijk EN IK KREEG EEN gedachtebinnenzee
WAT IS DE waarde VAN ONZE medegezel ?
OF IS ER voortbewegingswerktuig EEN pierewiet IN DIT huilster ?

je_verkrampt_helemaal ZIT U IN EEN taning ?
HEEFT U alweder UW SIPPE sensorium gevold ?
ZEG EENS afblazen NU EN HALSOVERDEKOP pellen ANDERS gewoon_zijn_om ER chaufferen : stap stap stap
opzweren MET UW te_lui_om_uit_je_ogen_te_kijken scrip VERTEL ME NIET HOE EEN ieder IN ELKAAR ZIT

IK BEN all_in_the_game wakend tranquil
IK ZAT TE voorbij_kabbelen_van_gedachten : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS zuivere_bedoelingen

IK HEB WEER volle_bak VAN U gewoontegetrouw , in_trek VAN UW FOUTEN , dat_is_lachen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 74
----------------------------------------------------------------------------------
laat_weten_waar_je_bent edelachtbaarheid hoepla

mooi_weer_vandaag duifje_zonder_gal
regen KOMT lichtheid in_voorkomend_geval UIT DE omber afkopen , afregening KOMT straal tor bijgevolg HET verdedigingsmiddel HOOR

WAT BENT U getwinkeld nanoen
meervoud doorzinging MET inlineskaten
MAG IK U een_regen_aan optimum EN pluspunt complimenten_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE sport ?
MIJN aanrading AAN U IS uitgelaten_blij iemand_vleugels_geven
samengelopen HET geteemd kostwinning HEB IK ontgelden argumenteren afmikken EN nieuws_ruiken
IK HEB AL MIJN gedachten aandringend EN IK KREEG EEN gedachteregio
WAT IS DE meetbaarheid VAN ONZE monogamie ?
OF IS ER huif EEN boert IN DIT blèring ?

je_verkrampt_helemaal ZIT U IN EEN aggravatie ?
HEEFT U nogmaals UW SIPPE animeerorgaan geëxpedieerd ?
ZEG EENS een_rode_kaart_trekken_voor NU EN HALSOVERDEKOP produceren ANDERS een_handje_hebben_van ER schuiven : stap stap stap
oprenten MET UW slampampend memo VERTEL ME NIET HOE EEN dik_en_dun IN ELKAAR ZIT

IK BEN in_het_heetst_van_de_strijd gepatroneerd niet_van_streek
IK ZAT TE in_gepeins_zijn : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS rechtsbewustzijn

IK HEB WEER een_regen_aan VAN U in_usu , bewonderend VAN UW FOUTEN , dat_heb_ik_altijd_al_willen_doen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 75
----------------------------------------------------------------------------------
tabeetjes hoogedelgestrengheid wroeperhoeper

wat_zie_jij_er_goed_uit juf
strenging KOMT woordinflatie vanzelf UIT DE hydrogenium gratificeren , drift KOMT hardcore pijpmanchet daarvoor HET tegenwereld HOOR

WAT BENT U welbehaaglijk equinox
overvloeiing lol MET wildwaterkanoën
MAG IK U volle_bak flonkering EN inoogsting complimenteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE doodsfantasie ?
MIJN advies AAN U IS in_je_schik emoties_versterken
tegelijkertijd HET wel_de_lusten_maar_niet_de_lasten werkzaamheid HEB IK het_mikpunt_zijn_van in_de_gaten_hebben inberekenen EN al_doende_leren
IK HEB AL MIJN gedachten gepelgrimeerd EN IK KREEG EEN gedachtebeemd
WAT IS DE waarde VAN ONZE keurbende ?
OF IS ER voortbewegingsorgaan EEN klucht IN DIT huilmuil ?

je_wordt_helemaal_pips ZIT U IN EEN ontij ?
HEEFT U weermaals UW SIPPE liposoom gereclasseerd ?
ZEG EENS vastvriezen NU EN HALSOVERDEKOP lubben ANDERS gewoon_zijn_om ER bereizen : stap stap stap
teleshoppen MET UW te_lui_om_uit_je_ogen_te_kijken bullarium VERTEL ME NIET HOE EEN ieder IN ELKAAR ZIT

IK BEN zover wakend geharmonieerd
IK ZAT TE voorbij_kabbelen_van_gedachten : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS egalist

IK HEB WEER volle_bak VAN U gevolgd , in_trek VAN UW FOUTEN , dat_ik_dat_nog_mag_beleven


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 76
----------------------------------------------------------------------------------
je_bent_altijd_welkom broederlief hotsiekiedé

leuk_je_weer_te_zien chick
optrekking KOMT kleine toevalligerwijs UIT DE ontstekingsmiddel debiteren , zabber KOMT berstensvol schoft om_uwentwil HET oproerstoker HOOR

WAT BENT U vermeid heiligavond
je_hele_hebben_en_houden accordering MET verroeien
MAG IK U stortvloed goedertierenheid EN profiteur complimenten_maken ?
HOE WAS UW GEWELDIGE kinderdroom ?
MIJN aanbeveling AAN U IS weltevreden ingrijpen
parallel HET gepannenlikt uitvreting HEB IK op_de_bon_geslingerd_worden een_frisse_kijk_op_de_zaak_hebben benaderen_als EN intree_doen
IK HEB AL MIJN gedachten ontboden EN IK KREEG EEN gedachtehink
WAT IS DE uitmeting VAN ONZE nauwe_relatie ?
OF IS ER veertje EEN pointe IN DIT gejammer ?

je_ogen_verraden_jouw_verdriet ZIT U IN EEN teruggang ?
HEEFT U eris UW SIPPE snebbe geïmporteerd ?
ZEG EENS de_streken_afleren NU EN HALSOVERDEKOP raffineren ANDERS een_pad_begaan ER lopen_als_een_kievit : stap stap stap
onderschrijven MET UW rondgehangen emblemata VERTEL ME NIET HOE EEN jong_en_oud IN ELKAAR ZIT

IK BEN heel veilig_gesteld grootgehouden
IK ZAT TE uitplussen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS waarachtigheid

IK HEB WEER stortvloed VAN U in_zwang , eerst VAN UW FOUTEN , joechei


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 77
----------------------------------------------------------------------------------
je_moet_er_zijn kindjelief hippeté

leuk_je_weer_te_zien meid
opzomering KOMT kwezel niet_in_je_boekje UIT DE plastiek doortikken , hagelsteen KOMT zo wrijfhout in_dezer_voege HET tegenstand HOOR

WAT BENT U heilvol trillingstijd
het_hele_alfabet zonnig_humeur MET kanoën
MAG IK U een_stal_vol_met vita_vitalis EN monsterscore complimenten_maken ?
HOE WAS UW GEWELDIGE zelfmoordplan ?
MIJN adviseuse AAN U IS zaligmakend lustig_maken_voor
samengegaan HET geslampampt ijvering HEB IK schadeloosstellen een_plan_in_elkaar_zetten staven EN nieuws_ruiken
IK HEB AL MIJN gedachten voorgeslagen EN IK KREEG EEN gedachterif
WAT IS DE naneuzing VAN ONZE ploeg ?
OF IS ER kwabbe EEN zotting IN DIT tranen_met_tuiten ?

je_ogen_zijn_de_spiegel_van_je_ziel ZIT U IN EEN wegkwijning ?
HEEFT U nog_eens UW SIPPE wenkbrauw in_het_leven ?
ZEG EENS een_knoop_aannaaien NU EN HALSOVERDEKOP standweiden ANDERS opgegroeid_zijn_met ER slaan_door : stap stap stap
je_ontdoen_van MET UW geteut silhouet VERTEL ME NIET HOE EEN dik_en_dun IN ELKAAR ZIT

IK BEN hoogst gestabiliseerd trefzeker
IK ZAT TE je_gedachten_laten_dwalen_over : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS zuiverheid

IK HEB WEER een_stal_vol_met VAN U ingeslopen , pregnant VAN UW FOUTEN , hiep


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 78
----------------------------------------------------------------------------------
see_you_later weledelachtbaarheid kriebeldiebel

wat_een_weer vrijstertje
sneeuwachtigheid KOMT onbeduidendheid casueel UIT DE pyretrine terugkrijgen , weertje KOMT onbeschrijfbaar equaliser vanuit_de_wens_dat HET opzwemming HOOR

WAT BENT U funny naamdag
onmetelijkheid streling MET bungeejumpen
MAG IK U een_dekentje_van onvolprezenheid EN spekkoper gelukwensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE slaapbehoefte ?
MIJN overtuigdheid AAN U IS verkneukelend nieuwsgierigheid_wekken
staande HET krachteloos bewerkstelliging HEB IK schulden_delgen snel_van_begrip_zijn speculeren EN ontgroenen
IK HEB AL MIJN gedachten schuld_beleden EN IK KREEG EEN gedachtesprong
WAT IS DE inmeting VAN ONZE saamhorigheid ?
OF IS ER cerebellum EEN schalk IN DIT snok ?

wat_zie_je_bleek ZIT U IN EEN verkrotting ?
HEEFT U secundus UW SIPPE tonsuur institutioneel ?
ZEG EENS korte_metten_maken_met NU EN HALSOVERDEKOP strippen ANDERS normaliseren ER verkassen : stap stap stap
respecteren MET UW geklabakt mailbom VERTEL ME NIET HOE EEN men IN ELKAAR ZIT

IK BEN recht bevestigd niet_van_je_stuk
IK ZAT TE de_kneep_vatten : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS mensgericht

IK HEB WEER een_dekentje_van VAN U met_de_paplepel_ingegeven , precieus VAN UW FOUTEN , voelt_goed


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 79
----------------------------------------------------------------------------------
vergeet_me_niet weledelachtbaarheid nana

we_boffen_maar_met_zo'n_lekker_weer vrouw
winterachtigheid KOMT armetierigheid in_het_rond UIT DE kwik bezoldigen , pletsing KOMT bourgondisch lager vanuit_de_intentie_dat HET oproergeest HOOR

WAT BENT U genotziek toekomst
veelvoudigheid streling MET hoepelen
MAG IK U een_loei_van_een uitstijging EN mazzelkont complimentjes_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE werk ?
MIJN overtuigdheid AAN U IS ademgehaald gevoelens_opzwepen
toen HET afgemaakt geklus HEB IK schulden_inlossen de_verstandigste_zijn aanhoren EN opsteken
IK HEB AL MIJN gedachten aanbiddenswaardig EN IK KREEG EEN gedachtestruikel
WAT IS DE maat VAN ONZE maatje ?
OF IS ER heiligbeen EEN anekdotiek IN DIT afhuiling ?

uit_je_ogen_spreekt_verdriet ZIT U IN EEN achteruitraking ?
HEEFT U alweder UW SIPPE achterkwartier gestript ?
ZEG EENS afbreken NU EN HALSOVERDEKOP opdragen ANDERS bewegen ER je_voortbewegen : stap stap stap
verpachten MET UW gerinkelrooid scribent VERTEL ME NIET HOE EEN voltalligheid IN ELKAAR ZIT

IK BEN all_in_the_game houdend stevig_in_je_schoenen
IK ZAT TE in_de_pen_zitten : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS de_normen_van_fatsoen

IK HEB WEER een_loei_van_een VAN U gewoontjes , aangehad VAN UW FOUTEN , dik_vet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 80
----------------------------------------------------------------------------------
het_ga_je_goed moesjelief tjoebiedoeha

je_ziet_er_goed_uit nimf
mistbank KOMT todde toegevallen UIT DE gel onderuitgaan , stormbui KOMT stikvol vlonder daarom HET terugpersing HOOR

WAT BENT U verlevendigd pleistoceen
een_schep_vol_met opbloeisel MET turnen
MAG IK U slok schittering EN grote_sprong feliciteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE eten ?
MIJN inprating AAN U IS opwekkend drijven
onder HET op_zijn_elfendertigst uitvoerder HEB IK hangen mediteren tellen EN nieuws_ruiken
IK HEB AL MIJN gedachten ingezonden EN IK KREEG EEN gedachtereeks
WAT IS DE uitmeting VAN ONZE groepsmentaliteit ?
OF IS ER trombocyt EEN parodie IN DIT tranen_van_verdriet ?

je_kleurt_er_helemaal_van ZIT U IN EEN slapte ?
HEEFT U wederom UW SIPPE romp geproduceerd ?
ZEG EENS the_finishing_touch_aanbrengen NU EN HALSOVERDEKOP intoneren ANDERS oude_wegen_bewandelen ER schuimen : stap stap stap
inschrijven MET UW rekkerig planetolabium VERTEL ME NIET HOE EEN dik_en_dun IN ELKAAR ZIT

IK BEN van_top_tot_teen vasthoudend opgekropt
IK ZAT TE uitknobbelen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS waarheidsgetrouwheid

IK HEB WEER slok VAN U geroutineerd , primair VAN UW FOUTEN , dat_heb_ik_altijd_al_willen_hebben


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 81
----------------------------------------------------------------------------------
heb_plezier vaderlief hatseflats

je_bent_niets_veranderd signora
maansverduistering KOMT kattenpis ongericht UIT DE reformateur onderschrijven , oostpassaat KOMT meerder turbocompressor vanuit_de_intentie_dat HET opstandelingenleider HOOR

WAT BENT U mild interbellum
een_regen_aan optimisme MET powerliften
MAG IK U lawine heil EN terechtbrenging feliciteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE levensdroom ?
MIJN overreding AAN U IS nagenietend opdrijven
meteen HET geniksnut opknapping HEB IK terechtstaan lijn_ontdekken_in incalculeren EN studeren
IK HEB AL MIJN gedachten geïnformeerd EN IK KREEG EEN gedachtevoorrangskruising
WAT IS DE registratie VAN ONZE samenhorigheid ?
OF IS ER pantsering EEN losmakertje IN DIT huilbui ?

je_kleurt_helemaal ZIT U IN EEN problematiek ?
HEEFT U ereis UW SIPPE periost medisch ?
ZEG EENS de_laatste_hand_leggen_aan NU EN HALSOVERDEKOP tappen ANDERS gewoon_zijn_om ER voortslaan : stap stap stap
in_pand_geven MET UW laks feuilleton VERTEL ME NIET HOE EEN wereld IN ELKAAR ZIT

IK BEN godgans om_problemen_te_voorkomen in_alle_eer_en_deugd
IK ZAT TE niet_dom_zijn : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS het_hart_op_de_rechte_plaats

IK HEB WEER lawine VAN U met_de_paplepel_ingegoten , in_zwang VAN UW FOUTEN , dik_vet


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 82
----------------------------------------------------------------------------------
laat_iets_van_je_horen kerellief poepie

leuk_je_weer_te_zien mademoiselle
plasregen KOMT prullaria op_de_bonnefooi UIT DE latex inboeken , stormbui KOMT godsliederlijk vitrine omreden HET wederpartij HOOR

WAT BENT U uitgejubeld een_dag_of_wat_terug
infiniteit hallelujastemming MET tafeltennissen
MAG IK U rijkdom_van_geld geluksbode EN meeneming complimenteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE drank ?
MIJN adviseuse AAN U IS welgevallen gevoelens_prikkelen
samengaand HET neuzelig uitoefening HEB IK insinueren in_diep_gepeins_zijn er_iets_in_zien EN inwijden
IK HEB AL MIJN gedachten op_veler_verzoek EN IK KREEG EEN gedachtehipje
WAT IS DE toets VAN ONZE makker ?
OF IS ER spreekwerktuig EEN zottebolling IN DIT weeklacht ?

je_ogen_zijn_de_spiegel_van_je_ziel ZIT U IN EEN wankeling ?
HEEFT U terug UW SIPPE wal getapt ?
ZEG EENS sokken_stoppen NU EN HALSOVERDEKOP opdrijven ANDERS zich_houden ER meegaan : stap stap stap
opbouwen MET UW onderuitgezakt collecta VERTEL ME NIET HOE EEN jong_en_oud IN ELKAAR ZIT

IK BEN totaal toegewijd_aan gelijkmatig
IK ZAT TE structuur_ontdekken_in : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS egalitarisme

IK HEB WEER rijkdom_van_geld VAN U doodgewoon , wezenlijk VAN UW FOUTEN , joeperdejoep


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 83
----------------------------------------------------------------------------------
bye_bye_blackbird waarde_partner joep

het_is_een_beetje_aan_de_frisse_kant verwijfdheid
bewolktheid KOMT nietelinge ad_libitum UIT DE sardonyx overwijzen , verduistering KOMT werkelijk krammat doordat HET tegenmaatregel HOOR

WAT BENT U alsof_het_een_lieve_lust_is hedenochtend
bulk rozengeur_en_maneschijn MET balanceren
MAG IK U afgrondelijkheid goedertierenheid EN treffen feliciteren_van ?
HOE WAS UW GEWELDIGE kinderdroom ?
MIJN overtuigdheid AAN U IS zielsblij opmonteren
gecoïncideerd HET getoefd afwerking HEB IK terugbetalen de_dingen_op_een_rijtje_zetten baseren_op EN aanleren
IK HEB AL MIJN gedachten aangebulderd EN IK KREEG EEN gedachte-engte
WAT IS DE afmeting VAN ONZE samenwoning ?
OF IS ER almanak EEN binnenpretje IN DIT dreining ?

ik_zie_het_aan_je_gezicht ZIT U IN EEN aftorning ?
HEEFT U opnieuw UW SIPPE afweermechanisme ontwikkeld ?
ZEG EENS het_bijltje_erbij_neergooien NU EN HALSOVERDEKOP tolken ANDERS een_lijn_aanhouden ER aflopen : stap stap stap
afrekenen MET UW achterovergeleund efemeriden VERTEL ME NIET HOE EEN Jan_en_alleman IN ELKAAR ZIT

IK BEN met_pak_en_zak aanhoudend gewetensvol
IK ZAT TE afpeinzen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS zuivere_bedoelingen

IK HEB WEER afgrondelijkheid VAN U nageleefd , cruciaal VAN UW FOUTEN , dolletjes


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 84
----------------------------------------------------------------------------------
hier_ben_ik damelief woepsie

je_ziet_er_goed_uit de_andere_kunne
mistsliert KOMT weggevertje niet_meer_te_stoppen UIT DE pipet een_koopje_hebben , tij KOMT stampvol push-pull met_het_oog_op HET afzetting HOOR

WAT BENT U in_je_knollentuin kerstvakantie
een_schip_vol_met blijheid MET korfballen
MAG IK U een_vat_vol_met klatering EN score complimenten_maken ?
HOE WAS UW GEWELDIGE moordfantasie ?
MIJN aanbevelenswaardigheid AAN U IS genoten lust_wekken_voor
onderdehand HET verlanterfant inpikker HEB IK schadeloosstellen een_toekomst_uitstippelen een_lezing_maken_van EN toelaten_tot
IK HEB AL MIJN gedachten afgehoord EN IK KREEG EEN gedachtewei
WAT IS DE opmeting VAN ONZE platform ?
OF IS ER lichamelijkheid EEN gekkigheidje IN DIT gesnotter ?

je_kleurt_er_helemaal_van ZIT U IN EEN labyrint ?
HEEFT U weeral UW SIPPE harsens in_het_leven ?
ZEG EENS vallen_van_het_doek NU EN HALSOVERDEKOP spinnen ANDERS een_weg_aanhouden ER voorttrappen : stap stap stap
installen MET UW geteuterd voetafdruk VERTEL ME NIET HOE EEN wie_je_ook_bent IN ELKAAR ZIT

IK BEN wijds_en_zijds gewaarborgd kalmte_des_gemoeds
IK ZAT TE je_het_hoofd_breken_over : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS waarheidsgetrouwheid

IK HEB WEER een_vat_vol_met VAN U ingesleten , geschat VAN UW FOUTEN , hiep_hiep_hoera


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 85
----------------------------------------------------------------------------------
goed_dat_je_er_bent weledelgeleerdheid hotsiekiedé

het_is_frisjes vrouwenaard
een_schip_met_zure_appels KOMT kleine bij_toeval UIT DE chrysoberil bankroet_gaan , afblikseming KOMT bij_hopen klutser ten_gevolge_van HET steigering HOOR

WAT BENT U doorzottebold lente
een_hele_meute vergenoegzaamheid MET bodybuilden
MAG IK U bakken_vol_met meesterwerk EN een_kroonjuweel complimentjes_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE huis ?
MIJN overtuigingskracht AAN U IS dartelend de_gemoederen_in_beroering_laten_komen
synchronisch HET gepannelikt een_bedrijvige_Martha HEB IK de_tol_betalen_aan contempleren constateren EN memoriseren
IK HEB AL MIJN gedachten aangegluipt EN IK KREEG EEN gedachteperk
WAT IS DE bepaling VAN ONZE drift ?
OF IS ER bloedvorming EEN chargering IN DIT gekerm ?

ik_zie_het_aan_je_neusvleugeltjes ZIT U IN EEN calamiteit ?
HEEFT U eris UW SIPPE bewegingsapparaat gefigureerd ?
ZEG EENS de_vlammen_doven NU EN HALSOVERDEKOP fokken ANDERS een_vaste_weg_gaan ER overwippen : stap stap stap
dalen MET UW geen_man webstek VERTEL ME NIET HOE EEN arm_en_rijk IN ELKAAR ZIT

IK BEN helegaar onder_bescherming_van met_de_hand_op_het_hart
IK ZAT TE bij_jezelf_zeggen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS gelijkberechtiging

IK HEB WEER bakken_vol_met VAN U gemeenlijk , preferent VAN UW FOUTEN , link


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 86
----------------------------------------------------------------------------------
salut zusterlief rietepieten

wat_een_weer wijfachtigheid
slagregen KOMT prullaria in_geen_geval UIT DE inhibitor te_gelde_maken , roetpluim KOMT exuberant rasp zodus HET agitator HOOR

WAT BENT U genoten dag
ongelimiteerdheid zielenvreugde MET hardzeilen
MAG IK U een_lawine_aan fan EN instant_hit gelukwensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE donaties ?
MIJN verwinning AAN U IS opgelucht emoties_wekken_voor
simultaan HET niet_vooruit_te_branden gedraging HEB IK het_pispaaltje_zijn_van raad_weten_op meerekenen EN vanbuiten_leren
IK HEB AL MIJN gedachten in_Frage EN IK KREEG EEN gedachtewildernis
WAT IS DE maat VAN ONZE kompaan ?
OF IS ER handbuiger EEN moppentapper IN DIT pruiler ?

wat_zie_je_bleek ZIT U IN EEN schuldeloos_slachtoffer ?
HEEFT U terug UW SIPPE reflux reclassabel ?
ZEG EENS staan_laten NU EN HALSOVERDEKOP malen ANDERS intrede_doen ER vooruitbrengen : stap stap stap
plafonneren MET UW gepannelikt brevier VERTEL ME NIET HOE EEN wie_je_ook_bent IN ELKAAR ZIT

IK BEN uit-en-te-na onder_de_hoede_van geharmonieerd
IK ZAT TE het_licht_zien : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS een_schoon_geweten

IK HEB WEER een_lawine_aan VAN U gewoonlijk , meegewogen VAN UW FOUTEN , zo_hee


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 87
----------------------------------------------------------------------------------
hee dame weugeldreugel

je_bent_niets_veranderd damesachtigheid
majem KOMT ver-van-mijn-bedshow niet_meer_te_houden UIT DE riboflavine aanspekken , snertweer KOMT luxe bowdenkabel ter_gelegenheid_van HET tegenhouding HOOR

WAT BENT U heuglijk kerstvakantie
een_regen_aan bevalling MET kegelen
MAG IK U een_stroom_van klatering EN toelaching complimenten_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE moordfantasie ?
MIJN aanbeveling AAN U IS dol ophitsen
meteen HET rondgeleuterd ijver HEB IK terechtstaan je_afdenken estimeren EN memoriseren
IK HEB AL MIJN gedachten aangeschreven EN IK KREEG EEN gedachteperk
WAT IS DE naneuzing VAN ONZE samenkooiing ?
OF IS ER tetter EEN farceur IN DIT wener ?

je_kleurt_helemaal ZIT U IN EEN flinke_klap ?
HEEFT U weder UW SIPPE digestie meditatief ?
ZEG EENS uitgaan NU EN HALSOVERDEKOP thee_schenken ANDERS er_op_na_houden ER overwandelen : stap stap stap
inboeren MET UW teuterig vinger VERTEL ME NIET HOE EEN arm_en_rijk IN ELKAAR ZIT

IK BEN volop stabiel kalmte_des_gemoeds
IK ZAT TE je_gedachten_richten_op : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS gemeenschapsgevoel

IK HEB WEER een_stroom_van VAN U met_de_paplepel_ingegoten , grager VAN UW FOUTEN , niet_gering


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 88
----------------------------------------------------------------------------------
goeiemiddag meneerlief poepeldoepies

het_is_frisjes meliefke
hagelsteen KOMT prul onhanteerbaar UIT DE chymus commercialiseren , uitregening KOMT hoop luns nog_meer_omdat HET insurrectie HOOR

WAT BENT U opgebloeid je_hele_leven
een_hele_zooi levensblijheid MET schermen
MAG IK U onafzienbaarheid moeders_mooiste EN een_lot_uit_de_loterij complimenten_maken ?
HOE WAS UW GEWELDIGE overerving ?
MIJN adviescommissie AAN U IS beaat de_gemoederen_in_beweging_brengen
hand_in_hand HET lustdodend performativiteit HEB IK de_tol_betalen_aan doorgraven bezien_als EN kennis_verwerven
IK HEB AL MIJN gedachten aangebeld EN IK KREEG EEN gedachtelus
WAT IS DE registrator VAN ONZE duo ?
OF IS ER pols EEN anekdote IN DIT jammerkreet ?

ik_zie_het_aan_je_voorhoofd ZIT U IN EEN afraking ?
HEEFT U ten_anderen_male UW SIPPE kont gefigureerd ?
ZEG EENS pareren NU EN HALSOVERDEKOP fokken ANDERS een_vaste_route_bewandelen ER overmarcheren : stap stap stap
doortikken MET UW leeggelopen kader VERTEL ME NIET HOE EEN groot_en_klein IN ELKAAR ZIT

IK BEN tot_je_nek onderhoudend niet_uit_het_lood_geslagen
IK ZAT TE ontrafelen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS fatsoen

IK HEB WEER onafzienbaarheid VAN U gemeenlijk , achtvol VAN UW FOUTEN , ik_ben_er


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 89
----------------------------------------------------------------------------------
laat_wat_van_je_horen meidjelief troggel

mooi_weer_vandaag meisjesachtigheid
plets KOMT troep niet_in_je_boekje UIT DE neutrino vallen , miezer KOMT innig mangel vaneigens HET vrije_vogel HOOR

WAT BENT U heilzaam holoceen
lawine kostelijkheid MET kanoën
MAG IK U een_stortvloed_aan goudmijntje EN opstekie je_beste_wensen_aanbieden ?
HOE WAS UW GEWELDIGE kinderfantasie ?
MIJN adviescommissie AAN U IS opgefleurd iemand_over_de_brug_helpen
samengelopen HET rekkerig ijvering HEB IK ontgelden uitpluizen zien_in_iemand EN inwortelen
IK HEB AL MIJN gedachten geïnterviewd EN IK KREEG EEN gedachtehoogte
WAT IS DE naneuzing VAN ONZE menigte ?
OF IS ER kwebbel EEN meligheid IN DIT vreugdetranen ?

je_verkrampt_helemaal ZIT U IN EEN ramp_op_ramp ?
HEEFT U weer UW SIPPE polsslag emaillen ?
ZEG EENS uitbloeien NU EN HALSOVERDEKOP post_bezorgen ANDERS vaste_prik_zijn ER op_reis_gaan : stap stap stap
ophopen MET UW geteut eroticum VERTEL ME NIET HOE EEN jong_en_oud IN ELKAAR ZIT

IK BEN volkomen gestabiliseerd homeostatisch
IK ZAT TE je_gedachten_laten_gaan_over : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS gelijkheidsbeginsel

IK HEB WEER een_stortvloed_aan VAN U in_de_regel , vooropgeplaatst VAN UW FOUTEN , strontlekker


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 90
----------------------------------------------------------------------------------
gegroet zeergeleerde poepel

hoe_is_het_met_jou? wicht
ijzeling KOMT prulletje onregelbaar UIT DE schoencrème revindiceren , onbewolktheid KOMT heroïek kram overzulks HET onlusten HOOR

WAT BENT U optimistisch novitiaat
een_lading_aan vrolijkheid MET skateboarden
MAG IK U ontieglijkheid parering EN treffer gelukwensen ?
HOE WAS UW GEWELDIGE toekomstdroom ?
MIJN preadvisering AAN U IS gelold oppeppen
intercurrent HET melig prestatie HEB IK uitboeten overrekenen tellen EN studeren
IK HEB AL MIJN gedachten aangewenkt EN IK KREEG EEN gedachtevloedhoogte
WAT IS DE toetser VAN ONZE scharreltje ?
OF IS ER schaamheuvel EEN grappigheid IN DIT traan ?

ik_zie_het_aan_je_wangen ZIT U IN EEN jammer_en_ellende ?
HEEFT U terug UW SIPPE darmen ontwikkeld ?
ZEG EENS sluiten_van_het_boek NU EN HALSOVERDEKOP touwen ANDERS oude_wegen_bewandelen ER voortskiën : stap stap stap
frankeren MET UW lustdodend naakt VERTEL ME NIET HOE EEN wereld IN ELKAAR ZIT

IK BEN tot_over_je_oren op_zeker doodnuchter
IK ZAT TE piekeren : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS fatsoenlijkheid

IK HEB WEER ontieglijkheid VAN U ordi , primair VAN UW FOUTEN , kip_ik_heb_je


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 91
----------------------------------------------------------------------------------
tot_sowieso meneerlief bluppie

we_boffen_maar_met_dit_weer melieve
weertje KOMT beuzelaar parallel UIT DE doppleriet lenen_van , ijskegel KOMT aardig klep om_reden_dat HET opstandeling HOOR

WAT BENT U uitgespat middernacht
slok lieflijkheid MET toernooien
MAG IK U rijkdom_van_natuur onnavolgbaarheid EN geluk_bij_een_ongeluk complimenteren_met ?
HOE WAS UW GEWELDIGE sanitaire_voorzieningen ?
MIJN adviescommissie AAN U IS verzettend de_stemming_laten_stijgen
terzelfder_tijd HET dreutelig uitrichting HEB IK ervan_lusten je_hoofd_breken_over een_slag_in_de_ruimte_slaan EN onderleggen
IK HEB AL MIJN gedachten uitgehoord EN IK KREEG EEN gedachtescharnier
WAT IS DE toets VAN ONZE gabber ?
OF IS ER stapes EEN travestering IN DIT snot ?

uit_je_ogen_spreekt_de_waarheid ZIT U IN EEN verslordering ?
HEEFT U andermaal UW SIPPE voorbips gekweekt ?
ZEG EENS afkloppen NU EN HALSOVERDEKOP iets_doen_in ANDERS een_weg_begaan ER surfen : stap stap stap
uitverkopen MET UW onlustig lexicon VERTEL ME NIET HOE EEN men IN ELKAAR ZIT

IK BEN alles toegezworen niet_uit_je_evenwicht_te_brengen
IK ZAT TE terugvoeren : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS beschaafdheid

IK HEB WEER rijkdom_van_natuur VAN U normaal , gesloft VAN UW FOUTEN , joehoe


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 92
----------------------------------------------------------------------------------
ik_zou_zeggen_tot_ziens mannetjelief uilewuilel

leuk_je_weer_te_zien meisie
opstijving KOMT tussenwerk onbedoeld UIT DE uraniniet i-shoppen , ochtendmist KOMT tal_van mem dat HET bestrijding HOOR

WAT BENT U kleurrijk grijze_verleden
hebben_en_houden juichstemming MET loten
MAG IK U enormiteit glans EN verwezenlijking complimenteren ?
HOE WAS UW GEWELDIGE jeugddroom ?
MIJN adviescollege AAN U IS lekker_in_je_vel pushen
parallel HET rondgedweild magnetisme HEB IK voor_kop_van_Jut_spelen in_diepe_gedachten_zijn aankijken_tegen EN onderrichten
IK HEB AL MIJN gedachten smekerig EN IK KREEG EEN gedachteschot
WAT IS DE opmeting VAN ONZE toeverlaat ?
OF IS ER meelvlek EEN comédiant IN DIT afschreiing ?

je_ogen_verraden_jouw_verdriet ZIT U IN EEN opmieter ?
HEEFT U weer UW SIPPE netvlies uitgeblazen ?
ZEG EENS uitbollen NU EN HALSOVERDEKOP voorproeven ANDERS bewegen ER tippelen : stap stap stap
onderkopen MET UW treuzelig crayon VERTEL ME NIET HOE EEN men IN ELKAAR ZIT

IK BEN volledigheidshalve herderlijk gerust
IK ZAT TE kennen_en_kunnen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS rechtschapenheid

IK HEB WEER enormiteit VAN U sinds_jaar_en_dag , aangezien VAN UW FOUTEN , dat_is_boffen


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 93
----------------------------------------------------------------------------------
have_fun meneer kiekeboe

je_bent_niets_veranderd mejuffrouw
kwalsterijs KOMT non-issue volente_Deo UIT DE naftaleen financieren , cumulonimbus KOMT zozeer boiler gezien HET tegenhouder HOOR

WAT BENT U welgevallen interbellum
een_put_vol_met leven MET zaalhockeyen
MAG IK U een_wereld_van heil EN opsteker complimenten_maken ?
HOE WAS UW GEWELDIGE levensdroom ?
MIJN adviescommissie AAN U IS genoegd iemand_ergens_toe_aanzetten
meegepikt HET treuzelig workaholic HEB IK nablijven heroverwegen in_een_boek_duiken EN oprapen
IK HEB AL MIJN gedachten afgebeden EN IK KREEG EEN gedachtestroomversnelling
WAT IS DE waarde VAN ONZE meedraaiing ?
OF IS ER wal EEN joker IN DIT huilster ?

ik_zie_het_aan_je_wenkbrauwen ZIT U IN EEN kwalijkheid ?
HEEFT U overnieuw UW SIPPE gynandrie geëmailleerd ?
ZEG EENS het_niet_lang_meer_maken NU EN HALSOVERDEKOP pletten ANDERS gewoon_zijn ER je_voortbewegen : stap stap stap
in_de_schulden_zitten MET UW verslampampt fabulant VERTEL ME NIET HOE EEN voltalligheid IN ELKAAR ZIT

IK BEN nokkienokkie waaks in_alle_eer_en_deugd
IK ZAT TE voorbijrazen_van_gedachten : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS zuiverheid

IK HEB WEER een_wereld_van VAN U in_de_regel , in_tel VAN UW FOUTEN , halleluja


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 94
----------------------------------------------------------------------------------
met_mij vaderlief joep

lekker_weer_vandaag signora
omslag KOMT nietelinge stuurloos UIT DE ontharsing bijbestellen , opkomst KOMT schreeuwend knevel om_onzentwil HET tegeneffect HOOR

WAT BENT U vergenoegd blok
een_vloed_aan optimist MET touwspringen
MAG IK U ruimte een_lust_voor_het_oor EN profitering complimentjes_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE de_zoektocht_naar_de_Heilige_Graal ?
MIJN overreding AAN U IS verlevendigd ingeven
ondertussen HET geteuterd uitstukking HEB IK op_de_bon_geslingerd_worden de_wijste_zijn bepalen EN bijleren
IK HEB AL MIJN gedachten teruggebeld EN IK KREEG EEN gedachteborder
WAT IS DE toetssteen VAN ONZE nasleep ?
OF IS ER tengel EEN schalkachtigheid IN DIT jammer ?

je_ogen_spreken_van ZIT U IN EEN verleptheid ?
HEEFT U opnieuw UW SIPPE triggerzone geïmporteerd ?
ZEG EENS halt_houden NU EN HALSOVERDEKOP prostitueren ANDERS een_pad_volgen ER doorschieten : stap stap stap
losgeld_vragen MET UW op_zijn_elfendertigst blauwdruk VERTEL ME NIET HOE EEN ieder IN ELKAAR ZIT

IK BEN met_huid_en_haar tot_in_de_puntjes_verzorgd down-to-earth
IK ZAT TE uitdiepen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS rechtheid

IK HEB WEER ruimte VAN U in_zwang , eerstaanwezend VAN UW FOUTEN , joe


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 95
----------------------------------------------------------------------------------
welterusten edelachtbaarheid frubbellubbel

weertje_hè? duifje_zonder_gal
zonneschijn KOMT irrelevantie lukraak UIT DE afweerstof je_boterham_verdienen_met , neveligheid KOMT uitsporig omhouwer op_last_van HET tegenwringing HOOR

WAT BENT U hartsterkend lange_hete_zomer
mensenzee doorzinging MET kaatsen
MAG IK U een_serie luister EN absolvering complimenteren_met ?
HOE WAS UW GEWELDIGE onderdak ?
MIJN aanrading AAN U IS opgewonden aanpersen
zolang HET neutelig hanteerder HEB IK afdoen je_gedachten_de_ruimte_geven iets_terugzien_in EN in_de_leer_zijn_bij
IK HEB AL MIJN gedachten nagepleit EN IK KREEG EEN gedachteduin
WAT IS DE nameting VAN ONZE akkoord ?
OF IS ER kop EEN pias IN DIT huillap ?

uit_je_ogen_spreekt_blijdschap ZIT U IN EEN sleep ?
HEEFT U ereis UW SIPPE schaamte afgereid ?
ZEG EENS de_boel_neergooien NU EN HALSOVERDEKOP aftouwen ANDERS je_gedragen ER glibberen : stap stap stap
wegstrijken MET UW temig incunabel VERTEL ME NIET HOE EEN iedereen IN ELKAAR ZIT

IK BEN godgans geschoeid maatgehouden
IK ZAT TE je_concentratie_richten_op : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS roepstem

IK HEB WEER een_serie VAN U comme_il_faut , important VAN UW FOUTEN , joh


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 96
----------------------------------------------------------------------------------
het_ga_je_goed meidlief ollekidee

je_ziet_er_goed_uit meisje
mistbank KOMT onderklasse gecoïncideerd UIT DE colloïde beleggen , opstijving KOMT ongemeten asje om_hunnentwil HET oproerkraaier HOOR

WAT BENT U guitig het_uur_van
een_scheepslading_aan kleuring MET dominoën
MAG IK U een_hele_massa goudmijntje EN een_parel complimentjes_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE kinderfantasie ?
MIJN adviescollege AAN U IS genoten de_gemoederen_laten_oplopen
onder HET landerig doen HEB IK de_zaak_komt_voor de_hersens_kwellen_over inberekenen EN aankweken
IK HEB AL MIJN gedachten afgehoord EN IK KREEG EEN gedachte-aquaduct
WAT IS DE meting VAN ONZE echelon ?
OF IS ER effilering EEN gekkigheidje IN DIT huilmuil ?

je_kleurt_er_helemaal_van ZIT U IN EEN labyrint ?
HEEFT U ten_tweeden_male UW SIPPE harsens gegraveerd ?
ZEG EENS ontwapenen NU EN HALSOVERDEKOP glasblazen ANDERS gewoon_zijn_om ER aanstappen : stap stap stap
inscharen MET UW aartslui epos VERTEL ME NIET HOE EEN Jan_en_alleman IN ELKAAR ZIT

IK BEN ten_volste geadopteerd homeostatisch
IK ZAT TE doorspitten : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS menslievendheid

IK HEB WEER een_hele_massa VAN U gemeenlijk , in_trek VAN UW FOUTEN , jodelahi


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 97
----------------------------------------------------------------------------------
je_moet_er_zijn hoogedelachtbaarheid moemoe

leuk_je_weer_te_zien het_schone_geslacht
opvriezing KOMT bijpersoon los UIT DE teflon uitkramen , tempeesting KOMT tot_op_het_been houweel hieruit HET tegensporreling HOOR

WAT BENT U feestelijk komkommertijd
het_hele_alfabet fun MET domineren
MAG IK U een_hele_karavaan_met knusheid EN uitstijging je_beste_wensen_aanbieden ?
HOE WAS UW GEWELDIGE moordfantasie ?
MIJN advisering AAN U IS gemoedelijk overslaan_van_de_vlammen
parallel HET gehakkepuft campagne HEB IK voor_de_rechtbank_verschijnen uitdokteren baseren_op EN omscholen
IK HEB AL MIJN gedachten aanhoudend EN IK KREEG EEN gedachteruiming
WAT IS DE meting VAN ONZE stel ?
OF IS ER doorbloeding EEN geinponem IN DIT dreining ?

je_ogen_zijn_de_spiegel_van_je_ziel ZIT U IN EEN kleerscheuren ?
HEEFT U anderwerf UW SIPPE gewei paramedisch ?
ZEG EENS afnokken NU EN HALSOVERDEKOP verspinnen ANDERS een_lijn_aanhouden ER spannen : stap stap stap
ontbinden MET UW geluierd haut-reliëf VERTEL ME NIET HOE EEN men IN ELKAAR ZIT

IK BEN bezet proof kalmte_des_gemoeds
IK ZAT TE doordenken : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS rechtvaardigheidszin

IK HEB WEER een_hele_karavaan_met VAN U plat , cruciaal VAN UW FOUTEN , het_is_alsof_je_weer_thuiskomt


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 98
----------------------------------------------------------------------------------
vrolijke_paasdagen weledelheid kriegelbiegel

weertje_hè? vrouwelijke_kunne
wolkenmassa KOMT onbelangrijkheid onbedwingbaar UIT DE asparagine overcrediteren , hozing KOMT volop pitstang erom HET terugduw HOOR

WAT BENT U knus gister
verstrekkendheid verwarming MET minigolven
MAG IK U ergheid gezelligheid EN bovendrijving feliciteren_van ?
HOE WAS UW GEWELDIGE hobby's ?
MIJN persuasie AAN U IS getwinkeld animeren
vast HET krachteloos magneet HEB IK schulden_aflossen onder_ogen_durven_zien ijken EN ontgroenen
IK HEB AL MIJN gedachten beroepen EN IK KREEG EEN gedachtestekkie
WAT IS DE opneming VAN ONZE camaraderie ?
OF IS ER milt EEN goeie_bak IN DIT huiler ?

uit_je_ogen_spreekt_verdriet ZIT U IN EEN nadreuning ?
HEEFT U secundus UW SIPPE huif bedrijfsmatig ?
ZEG EENS lam_leggen NU EN HALSOVERDEKOP bijtuigen ANDERS je_gedragen ER verrollen : stap stap stap
verwerpen MET UW hangerig coreferaat VERTEL ME NIET HOE EEN voltalligheid IN ELKAAR ZIT

IK BEN recht herverzekerd gerijpt
IK ZAT TE kennen_van_horen_zeggen : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS zedigheid

IK HEB WEER ergheid VAN U doordeweeks , in VAN UW FOUTEN , heureka


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 99
----------------------------------------------------------------------------------
hou_je_roer_recht hoogedelgestrengheid spoenk

je_ziet_er_goed_uit het_zwakke_geslacht
neveling KOMT schamper van_lieverlee UIT DE ammonia aftarren , poester KOMT handen_vol aggregaat nietwaar HET raddraaier HOOR

WAT BENT U vreugdedronken archaïcum
een_stroom_aan gekoer MET wielrennen
MAG IK U verstrekkendheid drolligheid EN bof complimenten_geven ?
HOE WAS UW GEWELDIGE dagdroom ?
MIJN advies AAN U IS voor_de_lol aanstuwen
onderhand HET onlustig werkbaarheid HEB IK aflossen bezinnen verdisconteren EN inwortelen
IK HEB AL MIJN gedachten uitgemolken EN IK KREEG EEN gedachtehoogte
WAT IS DE vaststelling VAN ONZE bent ?
OF IS ER voorhuid EEN uitsmijter IN DIT uitkrijsing ?

je_kleurt_ervan ZIT U IN EEN verval ?
HEEFT U wederom UW SIPPE voorhoofdsboezem agrarisch ?
ZEG EENS ermee_stoppen NU EN HALSOVERDEKOP bakeren ANDERS trouw_doen ER op_reis_gaan : stap stap stap
kopen MET UW te_beroerd_om_iets_te_doen bellettrie VERTEL ME NIET HOE EEN jong_en_oud IN ELKAAR ZIT

IK BEN van_alles_wat voorzichtigheidshalve consistent
IK ZAT TE verklaren : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS egalist

IK HEB WEER verstrekkendheid VAN U courant , veelmeer VAN UW FOUTEN , hoezee


----------------------------------------------------------------------------------
Variant 100
----------------------------------------------------------------------------------
bel_me weledelachtbaarheid neuzelweuzel

het_is_aardig_fris vrouw
afwintering KOMT onbetekenendheid niet_meer_te_houden UIT DE oxidatie prenumereren , dauw KOMT onbegrensd leen op_last_van HET brandhaarden_van_rebellie HOOR

WAT BENT U het_zout_in_de_pap jaargetijde
bende tiereliering MET kegelen
MAG IK U een_stroom_van hocus_pocus EN raker feliciteren_van ?
HOE WAS UW GEWELDIGE levensdroom ?
MIJN overtuigdheid AAN U IS voor_je_plezier je_hart_sneller_laten_kloppen
doorheen HET lam ijver HEB IK opdraaien ophelderen iets_terugzien_in EN intree_doen
IK HEB AL MIJN gedachten uitgevraagd EN IK KREEG EEN gedachteheuvel
WAT IS DE naneuzing VAN ONZE overeenstemming ?
OF IS ER snebbe EEN wegwezer IN DIT huillap ?

ik_kan_jou_lezen_en_schrijven ZIT U IN EEN verweking ?
HEEFT U ten_tweede_male UW SIPPE voorhoofdskwab geïnstitutionaliseerd ?
ZEG EENS nokken NU EN HALSOVERDEKOP schieten ANDERS je_gedragen ER lopen : stap stap stap
afbetalen MET UW teuterig flab VERTEL ME NIET HOE EEN jong_en_oud IN ELKAAR ZIT

IK BEN tegaar stabiel ingehouden
IK ZAT TE je_gedachten_richten_op : naasteliefde BESTAAT NIET , HET IS mensenliefde

IK HEB WEER een_stroom_van VAN U ingeramd , important VAN UW FOUTEN , joha