MRTE-indelingsmodelWezenskenmerken van informatieHet MRTE-indelingsmodel is een experiment/probeersel en dat geldt dus ook voor de als "wezenskenmerken van informatie" aangemerkte kenmerken.


De wezenskenmerken van informatie zijn de fundamentele/intrinsieke/wezenlijke/niet-optionele kenmerken van informatie en zijn binnen het MRTE-indelingsmodel binnen de rubrieknamen Materie (Wat), Ruimte (Waar), Tijd (Wanneer) en Energie (Waarom), respectievelijk:

onwerkelijk

verplaatst deel

buiten verplaatsing

veroorzakenVerticaal: basiskenmerken

W = wel veranderen

N = niet veranderen

Horizontaal:

grootten/waarden

bi=binnen

bu=buiten

Buiten-binnen

bu-bi

Binnen-binnen

bi-bi

Binnen-buiten

bi-bu

Buiten-buiten

bu-bu

Gedaante = structuur = inwendige plaats


groot

gelijk

klein

ongelijk

Wat/wie: gedaante

N-N

materie

onwerkelijk

waar

werkelijk

onwaar

Waar: plaats

N-W

ruimte

bereik

verplaatst deel

bron

route

Wanneer: plaatsverandering

W-N

tijd

input

binnen

verplaatsing

output

buiten

verplaatsing

Waarom/hoe: gedaanteverandering

W-W

energie

resulteren

meewerken

veroorzaken

tegenwerken
Gedachten over de mogelijke functies van informatie binnen de empirische kringloop:De kern van het bestaan kan wellicht het meest worden gekenmerkt met de empirische kringloop = empirische cyclus = empirische cirkel.


Van de 4 indelingstypen M R T E lijkt T de kernindeling, want de M R E indelingen kunnen binnen de T indeling toegepast worden.


De T indeling wordt beschouwd als het meest basale schema van de empirische kringloop.


Van de empirische kringloop bestaan veel varianten en voorbeelden.


Op informatie kunnen heel veel kenmerken van toepassing zijn, maar alleen de wezenskenmerken maken deel uit van het wezen (definitie) van informatie.


Binnen elk stadium van de T indeling lijkt een wezenskenmerk van informatie functioneel, en wel het wezenskenmerk van informatie in dezelfde kolom.


De definitie van informatie kan wellicht ingekaderd worden binnen een ruimere constellatie van begrippen, welke constellatie vergelijkbaar is met empirische cycli.

De vier wezenskenmerken van informatie zouden kunnen zijn:

onwerkelijkheid

verplaatste delen/deeltjes

(mede) veroorzaker

concept binnen het waarnemend orgaan/apparaat van “de omgeving buiten het waarnemend orgaan/apparaat”